Logo uitkijkpost.nl
Foto:

De Zuidwester lampionnenoptocht

HEILOO - Alle kinderen van De Zuidwester hebben met Sint-Maarten meegelopen in De Zuidwester lampionnenoptocht.

De ouders hebben gezien Covid, allemaal gehoor gegeven aan de vraag om geen snoep uit te delen, maar vanuit de huiskamer te genieten van de optocht die aan hen voorbijtrok.

Het was een prachtig gezicht.
De oudere kinderen ontfermden zich over de jongere kinderen, door hen een hand te geven.

 ’Rood, rood vogeltje’, ‘Kijk mijn lichtje’ en ‘Sinte Sinte Maarten, werd door alle kinderen uit volle borst gezonden.
Natuurlijk had iedereen tijdens de optocht een eigengemaakte lampion in de hand, gemaakt uit doosjes, van flessen en andere materialen.

Eenmaal weer op school heeft de oudercommissie getrakteerd op mandarijnen.

Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. In de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw veranderde deze houding gelukkig. Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden. Dat heeft De Zuidwester op 11 november dan ook met veel plezier gedaan!

Meer berichten