De Uitkijkpost

6 mei 2015

De Uitkijkpost 6 mei 2015


Onderzoek Verkeerseffecten Aansluiting A9

HEILOO - Wethouder Dellemijn gaf donderdagochtend een toelichting op het onderzoek Verkeerseffecten Aansluiting A9. Dit onderzoek stond afgelopen dinsdag op de agenda van B&W. Bureau Goudappel Coffeng, een adviesbureau op het gebied van Mobiliteit en Ruimte heeft de verkeerseffecten in kaart gebracht, die de aansluiting op de A9 zal hebben op het wegennet in Heiloo. Hiervan is een rapport verschenen waarvan de resultaten deze dag werden toegelicht.

In het onderzoek is gekeken naar de verkeersintensiteit op dertien verschillende trajecten in Heiloo, telkens refererend aan het Verkeersplan Heiloo. In dit verkeersplan is vastgesteld welke hoeveelheid verkeer op welke plaatsen toelaatbaar zijn. Voorbeelden van trajecten zijn de Kerkelaan, de Kanaalweg, de Vennewatersweg, het Malevoort en de Zeeweg. Uitgangspunt is het basisjaar 2010 en vervolgens zijn voor genoemde trajecten drie varianten uitgewerkt: welke verkeersdrukte wordt verwacht in 2030 wanneer er geen aansluiting op de A9 is, welke verkeersdrukte wordt verwacht in 2030 wanneer er wel een aansluiting op de A9 is en wat is de verwachting wanneer er in 2030 een aansluiting op de A9 is en tegelijkertijd verkeersontmoedigende maatregelen zijn genomen als snelheidsbeperkingen en wegversmallingen. In het rapport is rekening gehouden met uitbreiding van woonwijken als Zandzoom en Zuiderloo en met de uitbreiding van bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo. Ook is gekeken naar het 'kustverkeer'. Het rapport laat zien dat wanneer er in 2013 geen aansluiting op de A9 gerealiseerd wordt de verkeersdrukte op twaalf locaties minder is ten opzichte van het Verkeersplan Heiloo. Bij aansluiting op de A9 met verkeersontmoedigende maatregelen leidt dit op één locatie tot meer verkeersdrukte (de Kerkelaan).

Verder laat het rapport zien dat de verkeersdrukte in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2010, zonder aansluiting op de A9, op drie locaties leidt tot minder verkeersdrukte en bij aansluiting op de A9 inclusief maatregelen op zes locaties tot een grotere verkeersdrukte. Wat je wel ziet is dat de totale verdeling in alle gevallen gelijkmatiger is: de pieken worden lager en de dalen worden hoger.

Wethouder Dellemijn benadrukt dat de infrastructurele investering ten behoeve van de A9 voor 80% ten bate komt van heel Heiloo. ,,Ik hoor vaak de opvatting dat de aansluiting op de A9 er alleen zou komen voor Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer Heiloo, maar dat is pertinent niet het geval. Ook inwoners van andere wijken in Heiloo zullen geneigd zijn deze afslag te kiezen, in plaats van de route via het Kooimeerplein", aldus Dellemijn. De conclusie van de gemeente, op basis van dit rapport, luidt dat de aansluiting van Heiloo op de A9 potentie biedt, omdat het tot een meer gelijkmatige belasting van het totale verkeersnet leidt en een betere doorstroom.

Heiloose Emelie Veldt vindt in Nepal schrik van haar leven

HEILOO - Op 8 maart vertrok de 24-jarige Emelie Veldt naar Azië om daar te beginnen aan een droomreis. Na ruim een maand toeren door Sri Lanka, volgde Nepal. Het land waar haar oom, René Veldt, woont en onderdeel uitmaakt van Stichting Veldwerk.

Na een introductieweek in Nepal zou na het weekend de eerste dag als vrijwilliger van start gaan voor Emelie, totdat de aardbeving anders besloot. ,,We zaten in de bus toen de eerste schok plaatsvond", vertelt Emelie. ,,We waren zaterdag op weg naar Kathmandu om daar op maandag te beginnen met vrijwilligerswerk." Emelie zou daar Engelse les geven, maar de aardbeving veranderde haar plannen. ,,Ik keek naar buiten en zag veel mensen in paniek uit hun huizen rennen en de straat opgaan. Er ontstonden ook rookwolken." De gedachte was eerst dat het een plaatselijke modderstroom was. Maar als Nepalezen hun telefoon erbij pakken, worden waarheden getoond met vreselijke foto's en video's uit het hele land. ,,Op dat moment besef je dat je onderdeel bent van een natuurramp." De paniek nam toe in het gebied waar geen stroom en drinkwater te vinden was. Emelie besloot haar oom op te zoeken om daarna samen naar Sankhu te gaan, waar het levenswerk van René staat: Hamro Gaun, een zelfvoorzienend weeshuis. ,,Hier is stroom door zonnecollectoren en water door regenopvang." Onderweg voegde de jonge Heiloose veel op het netvlies-blijvende indrukken toe. ,,Mensen durfden niet meer binnenshuis te zitten. Zelfs niet in het ziekenhuis. Daar stonden de bedden ook gewoon buiten." De mensen die de ramp niet overleefd hadden, kennen daar een traditioneel einde van hun leven. ,,Mensen uit hoge kasten verbrandden doden aan rivieren. En mensen uit lage kasten verbrandden doden naast het weeshuis. Daar lagen dan stapels hout waarop mensen werden verbrand en er kwam heel veel rook van af. Ik heb even gekeken, maar wilde dat niet meer zien." De spanning zat er dan ook goed in. ,,Toch zag ik minder spanning op de gezichten van de plaatselijke mensen, dan van westerse. Dat maakte mij toch wat meer kalm." Toen zij uiteindelijk contact had met haar ongeruste ouders, zeiden zij haar dat er een vlucht was naar Brussel. ,,Ik had de keuze om weg te gaan. Ik had daarvoor nog geen moment gedacht aan teruggaan door al die spanning, stress en slapeloosheid. Maar die mogelijkheid heb ik toen genomen." Emelie is nu veilig thuis, maar door de grote natuurramp hebben projecten in Dhading en Sankhu aandacht nodig op gebied van reparatie aan gebouwen, extra medische kosten, aanvulling noodvoorraad, opvang betrokkenen bij de projecten die dakloos zijn geworden, transport - en communicatiekosten. Emelie roept iedereen dan ook op om geld te doneren aan stichting Veldwerk!

U kunt storten op het rekeningnummer van de Triodos Bank 25.46.61.610 t.n.v. Stichting Veldwerk, Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, onder vermelding 'aardbeving'. IBAN is NL16TRIO0254661610, BIC is TRIONL2U. Voor meer info: www.stichting-veldwerk.nl en www.cross-borders.info.

Thema-avond Nepal op 12 mei

HEILOO - Via de Stichting Veldwerk bestaat er al langer dan vijftien jaar een stevige band tussen Heiloo en het nu door de zware aardbevingsramp geteisterde Nepal. René Veldt is minimaal tien maanden per jaar in Nepal werkzaam en houdt dan ook direct toezicht op de besteding van de financiële middelen. Dankzij de belangeloze medewerking van diverse organisaties is er op dinsdagavond 12 mei in het Trefpunt Heiloo een buitengewoon interessante thema-avond over Nepal waarvan de opbrengst via de Stichting Veldwerk geheel ten goede komt aan het ontwikkelingswerk in Nepal. Er komt een informatiestand waar Fred Valkering documentatie beschikbaar heeft en het een en ander vertelt over Nepal en de Stichting Veldwerk. De in Heiloo woonachtige filmer Nico Mantel zal belangeloos zijn interessante documentaire over Nepal vertonen. Nepal wordt gekenmerkt door een uniek landschap en een grote culturele verscheidenheid, maar het is vooral de bevolking die lang in herinnering blijft. Gevolg van de moeilijke levensomstandigheden en de alom heersende armoede is dat Nepal tot de tien armste landen van de wereld behoort. De familie Valkering presenteert een specifiek Nepalees hapje. Aanvang 20.00 uur; entree € 6,00.

De Ontdekking en Nepal

HEILOO - Al zes jaar, sinds het begin, draagt de Ontdekking Stichting Veldwerk een warm hart toe. En hebben zij bijvoorbeeld een tijdlang Veldwerk wijn verkocht waarbij een deel van de opbrengst naar Stichting Veldwerk ging. Ook is René Groot zelf twee keer in Nepal geweest om te kijken hoe René Veldt met zijn projecten begaan is. ,,Een fantastische ervaring en ik heb gezien hoe prachtig het land en de mensen zijn", vertelt René Groot. ,,Op 25 april was ik dan ook verbijsterd wat er gebeurde in Nepal. Om ons steentje bij te dragen aan de wederopbouw hebben wij als de Ontdekking besloten om in de maand mei van elke verkochte kilo koffie en fles wijn 1 euro te doneren aan Stichting Veldwerk. Zo willen wij ons steentje bijdragen." Ook staat natuurlijk de spaarpot van Stichting Veldwerk klaar op de toonbank om al uw kleine giften in ontvangst te nemen.

Mishandeling in Ypestein

HEILOO – Vandaag vond om 12.20 uur een mishandeling plaats in Ypestein. Het 15-jarige slachtoffer toerde nietsvermoedend op zijn fiets door een steeg en vond een man op zijn pad die de weg versperde. De jonge Heilooër verwachtte dat de man de weg wilde vragen en stopte noodgedwongen. De man kwam echter naast hem staan en vroeg waar hij vandaan kwam. Toen het slachtoffer vroeg waarom hij dat wilde weten, haalde de man flink uit en raakte hij hem met zijn vuist in het gezicht. De dader viel op de grond, met zijn fiets over hem heen. Daarna haalde de dader nog een keer uit en probeerde hij hem nog te trappen tegen zijn romp. Door de fiets die in de weg lag, lukte dit niet. Het slachtoffer heeft zo hard geschreeuwd en gegild dat de man vertrok. De jonge inwoner van Heiloo heeft hier een hersenschudding aan overgehouden en is ontzettend geschrokken. Er is inmiddels aangifte gedaan.

Uiterlijke kenmerken dader: Postuur rond de 1.75meter, breed en gespierd, licht getinte man met acne littekens, kort zwart haar en lichte baardgroei.

Otto van Os beëindigt reeks prachtige cursussen

Otto van Os krijgt de welverdiende bloemen uitgereikt door Wanda Vasbinder-Woons.

HEILOO - Eind april is Otto van Os gestopt met zijn tweede carrière, bij de Stichting Welzijn Heiloo (SWH). Otto had, wat alle cursisten betreft, oneindig door moeten gaan met zijn altijd boeiende verhalen uit de geschiedenis en over verre landen en culturen, vaak gelardeerd met kanttekeningen bij het hier en nu in Nederland en Europa. Met een mooie bos bloemen en warme woorden bracht Wanda Vasbinder-Woons, coördinator sociaal-culturele activiteiten, de dank van SWH mede namens honderden cursisten over aan Otto van Os. Wanda: ,,Wanneer Otto weer een cursus gaf, hoefden wij ons nooit zorgen te maken of er wel belangstelling was. Kwaliteit verkoopt zichzelf. Zo'n twintig mensen schreven op elke cursus in, en er waren altijd minimaal 40 à 50 deelnemers".
Otto heeft alleen maar lovende woorden over de samenwerking in het Trefpunt. ,,Ik heb hier alles bij elkaar dus ruim twaalf jaar gewerkt. Altijd was het cursuszaaltje picobello. Op een apart tafeltje kon ik de boeken uitstallen waarnaar in de les werd verwezen. En daarnaast de hand-outs, aanvankelijk een hele stapel papier maar later een handzaam A4-tje. Als onderwijsman ben ik van de bord-en-lessenaar generatie; ik doe het zonder beamers en projectoren". Otto van Os is nog juist vooroorlogs, december 1939. Hij stamt uit een ondernemersfamilie, houdt ook van de ondernemersmentaliteit maar heeft zelf nooit ambitie gevoeld voor het zakendoen. Zijn interesse ging uit naar het onderwijs. Op de St. Jan en het PCC heeft hij veel verschillende vakken gegeven, met altijd een voorkeur voor Maatschappijleer en Geschiedenis. Met de VUT ging hij eerst wat schilderen, maar hij miste het lesgeven en meldde zich bij het Trefpunt om cursussen aan volwassenen te gaan geven. Iedereen die Otto van Os kent is onder de indruk van zijn zeer uitgebreide kennis. Hij is het type mens dat vaak te horen krijgt dat-ie alles in een boek moet opschrijven. En laat Otto nou precies dat hebben gedaan! In 2009 verscheen bij Uitgeverij Aspekt zijn professioneel vormgegeven boek 'Een hemel op aarde, droom of nachtmerrie'.

Oorlogswandelin

HEILOO - Vrijdag 1 mei was er een oorlogswandeling met de leerlingen van groep 6 en 7 van de Elckerlyc. De groep kwam 9.15 uur aan bij De Beun, waar zij werden opgewacht door Josta en Jaap. Bij de Witte Kerk vertelde Jaap dat er een poëzie-album uit de oorlog was gevonden van twee meisjes. Er zaten zelfs voedselbonnen in geplakt! De wandeling werd vervolgd naar een zwart huis op de Kennemerstraatweg. Jaap vertelde een verhaal over een Joodse onderduiker, die moest verhuizen naar Heemskerk. De Duitsers wilden dat huis namelijk hebben. ,,De onderduiker heeft het gelukkig wel overleefd", vertelt leerling Akar Sharif. ,,Tegenover het zwarte huis zat een verzetsman ondergedoken. De zoon van de vrouw die daar woonde was niet zo aardig. Hij schold heel erg veel. De verzetsman probeerde de jongen een beetje op te voeden, maar dat ging mis. De jongen irriteerde zich aan hem en heeft hem verraden bij de Duitsers. Toen is hij gevangen genomen en een tijdje later doodgeschoten."

Sierra Baart vervolgde het verhaal. ,,We hebben ook de plek gezien waar 4 kinderen zijn overleden. Er was een ongeluk gebeurd met een ontplofte granaat. Er is in Heiloo nog veel meer gebeurd in de oorlog. We hebben niet alles gezien. We vonden het erg interessant en aardig van Jaap en Josta dat ze ons deze rondleiding hebben gegeven!"

4 / 16

Lening voor de bibliotheek

In zijn vergadering van dinsdag 28 april (maandag 27 april werd overgeslagen vanwege Koningsdag) worstelde de gemeenteraad opnieuw met de bezuinigingen op de bibliotheek. Daar zijn intussen enkele medewerkers gedwongen ontslagen en die ontslagen brengen zogenaamde frictiekosten met zich mee, dat zijn de ontslagvergoedingen. Deze (eenmalige) kosten bedragen 170.000 euro. Omdat de bibliotheek hier geen reserve voor heeft en omdat deze kosten ontstaan zijn door de drastische verlaging(en) van de gemeentelijke subsidie, hebben college en bibliotheek besproken hoe dit bedrag kan worden opgebracht. Overeengekomen is dat de bibliotheek zelf 35.000 euro betaalt en dat het restant, 135.000 euro, komt uit een lening van de gemeente aan de bibliotheek. Die lening moet in tien jaar afbetaald worden en de rente zou 3,2 procent zijn. Aldus het voorstel dat het college deze avond aan de raad voorlegde.

3,2 procent rente?
Willem Gomes (NCPN, oppositie) was de enige die zich niet kon vinden in de constructie van een gemeentelijke lening. Hij vond dat de gemeente de frictie- ofwel ontslagkosten volledig voor haar rekening moest nemen. Alle andere partijen konden zich in de leenconstructie vinden. Maar niet in het rentepercentage. Van alle kanten werd het college, en met name verantwoordelijk wethouder Elly Beens (CDA) bestookt met de vraag of dit wel strookte met actuele rentepercentages. De wethouder moest het antwoord hierop schuldig blijven. Het kon toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente hierop een winst maakte? Tenslotte vond men elkaar in de constatering dat het rentepercentage gelijk moest zijn aan de laagst mogelijke rente voor leningen van de gemeente bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op dit moment.

Samenwerking of fusie
Aan het begin van de vergadering richtte de directeur van de bibliotheek, Jeanette Braam, zich tot de gemeenteraad. Zij zei onder meer: ,,Wij vragen u om in te stemmen met het voorstel betreffende de lening, met voor ons zo gunstig mogelijke voorwaarden." Zij zei ook: ,,Op dit moment zijn we hard aan het werk met het uitzoeken van een aantal varianten die kostenbesparing opleveren en vooral ook de continuïteit van de bibliotheek kunnen waarborgen, zoals een verdere kostenreductie, samenwerking of fusie met andere partners, minder oppervlakte huren, vinden van medehuurders, overname van het gebouw door middel van een zakelijk recht en zo." Dit waren woorden die door wethouder Beens en door de meeste politieke partijen verwelkomd werden. De wethouder zei dat ze het betreurde dat de bibliotheek niet eerder gekomen was met deze nieuwe oriëntaties, dan zouden de gesprekken tussen college en bibliotheek ook beter verlopen zijn. Dick Bergmans, fractievoorzitter van Heiloo-2000 (coalitie), sprak van een 'kanteling' in de opstelling van de bibliotheek en ook Hessel Hiemstra, fractievoorzitter van het CDA (eveneens coalitie), onderstreepte het belang van de woorden die Jeanette Braam gesproken had. Beide heren stelden trouwens ook dat 'wij allemaal vrienden van de bibliotheek' zijn.

Vrienden van de bieb
Van de oppositie kwamen heel andere geluiden. Fons Hopman van D66 verzuchtte: ,,Je zult maar zulke vrienden hebben." En Gree Ris (PvdA, eveneens oppositie) citeerde uit het verkiezingsprogramma 2014 van Heiloo-2000 waarin staat dat deze partij 'op geen enkele wijze wil tornen aan het brede dienstverleningspakket en de zelfstandigheid' van de bibliotheek en dat men 'met elkaar de middelen bijeen zou moeten brengen om de bibliotheek in stand te houden en uit te breiden'. Willem Gomes (NCPN) zei: ,,Er is een wond geslagen, waarop wel pleisters worden geplakt door de gemeente, maar die wond geneest niet, en de pijn blijft." Hij voorspelde dat bij een nieuwe bezuinigingsronde voor 2016 de 7.000 leden van de bibliotheek echt in opstand zouden komen. Tevens werd bij de discussie over de bibliotheek herhaaldelijk het zogenaamde accommodatiebeleid betrokken. Wethouder Elly Beens zei dat het voorgenomen nieuwe accommodatiebeleid gepaard zou gaan met verhuizingen van verenigingen en instellingen en dat zulke verhuizingen zowel gedwongen als vrijwillig zouden kunnen zijn. Wordt vervolgd.

Kostenverhaal
Als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, D66 (3 zetels), en ook met al zijn politieke ervaring komt aan Hans van Halem de rol toe van oppositieleider. Die rol pakt hij zeker op. Bijvoorbeeld in de discussie die deze avond werd gehouden over de toerekening van kosten van grote projecten zoals de aansluiting A9, de spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg en de kruising Kennemerstraatweg-Stationsweg. Er lag een raadsvoorstel voor (Nota kostenverhaal, tenslotte aanvaard met de stemmen van D66 en NCPN tegen) waarin kosten voor deze projecten, samen 7 miljoen euro, werden toegerekend aan ontwikkellocaties zowel als aan bestaande wijken in Heiloo. Ontwikkellocaties zijn de woonwijken Nieuw Varne, Campina, Zuiderloo en Zandzoom en de bedrijventerreinen Oosterzij en Boekelermeer. In het voorstel worden de kosten van de aansluiting A9 voor tachtig procent toegerekend aan de bestaande wijken in Heiloo, zeg maar aan de algemene dienst van de gemeente, en (nog) maar voor 7,5 procent aan het voorgenomen nieuwbouwproject Zandzoom en voor 5,2 procent aan het nieuwbouwproject Zuiderloo. Dat is wel anders geweest. Hans van Halem (op)poneerde dat de aansluiting A9 weliswaar 'is besloten door de raad, maar nog geen gelopen koers is'.

Geheimhouding
Van Halem kreeg het echt aan de stok met het college toen nader werd ingegaan op de spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg. Van Halem had in openbare stukken evenals op de website van de gemeente gelezen dat deze 1,7 miljoen moest gaan kosten en hij meende dat dit een vertrouwelijk, geheim gegeven was. Geheimhouding kon volgens hem alleen ongedaan worden gemaakt door de gemeenteraad, en dat was niet gebeurd. Verantwoordelijk wethouder Fred Dellemijn (Heiloo-2000) zei dat hij 'niet de indruk had dat de geheimhouding geschonden' was. Daarop schoot Van Halem uit met de woorden: ,,Dan ga ik aangifte doen. Als jullie het zo doen, doe ik het zo." Overigens had bij het begin van de vergadering burgemeester Hans Romeyn zich tot Willem Gomes (NCPN) gericht met een vermaning dat die de nodige geheimhouding in acht moest nemen en er anders sprake zou zijn van een ambtsmisdrijf. ,,Wilt u zich dit heel goed realiseren", zei Romeyn tot Gomes. Gomes was namelijk begonnen met te zeggen dat hij tegen geheimhouding is.

Uit&Zo Heiloo 2015 op 5 september

HEILOO - Uit&Zo Heiloo wordt dit jaar voor de 21e keer gehouden op zaterdag 5 september van 11.00 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg. Uit&Zo Heiloo geeft culturele, educatieve, sportieve en welzijnsorganisaties en verenigingen de mogelijkheid zich te presenteren. Naast algemene informatie ligt het accent op de activiteiten die in het komende seizoen worden ontplooid. Bezoekers kunnen zich veelal direct aanmelden voor allerlei activiteiten en cursussen. Naast de vele informatiestands worden er ook dit jaar weer een groot aantal optredens uitgevoerd. U kunt niet alleen muziek, dans en toneel verwachten maar ook demonstraties van sportverenigingen. Ook voor de kinderen zijn er weer volop activiteiten gepland. Daarnaast is er de gebruikelijke verkoop van afgeschreven materialen van de bibliotheek. Wilt u meer informatie en/of deelnemen dan kunt u contact opnemen met Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250 (tel. 072-5330670). Op de website www.bibliotheekheiloo.nl vindt u het aanmeldformulier en de begeleidende brief met informatie over deze editie.

Willibrordschool Heiloo viert 90-jarig jubileum

HEILOO – Omdat de Willibrordschool 90 jaar bestaat, wordt dat gevierd op vrijdag 29 mei 2015 met leuke activiteiten voor de kinderen van de school zoals spelletjes en een veiling van zeer bijzondere diensten. Daarnaast organiseert de Oudervereniging van de Willibrordschool een Fancy Fair. Wethouder Elly Beens zal om 15.00 uur de Fancy Fair openen. Tijdens de Fancy Fair mogen de kinderen spulletjes verkopen, kunnen de bezoekers genieten van zelfgemaakte hapjes en drankjes en zijn er echte goocheltrucs te zien. Ook is er een taartenwedstrijd waarvan de winnaar om 16.00 uur bekendgemaakt wordt. Vanaf 16.15 uur tot 17.15 uur staan er tal van leuke spelletjes gepland en van 17.15 uur tot 18.00 uur vindt er een veiling van diensten plaats. Hierbij mogen de bezoekers bieden op wat de leerkrachten en ouders hebben aangeboden. Wat dacht u van een meester die bij u thuis het gras komt maaien, een ouder die voor u gaat koken of een juf die een keer komt voorlezen? Een deel van de opbrengsten van de Fancy Fair zal gaan naar het opknappen van de aula. U bent van harte welkom op de Fancy Fair.

Voetenspecialist Heiloo, de pedicure aan huis

Miranda Lantinga, Maria's Hof 9, 1851 ZZ Heiloo, tel. 072 5114905 of 06 10391519, e-mail: info@voetenspecialistheiloo.nl.

HEILOO – Voor professionele voetverzorging bij u aan huis bent u bij Voetenspecialist Heiloo aan het goede adres. Miranda Lantinga, gediplomeerd pedicure en aangesloten bij brancheorganisatie Provoet, biedt ambulante pedicurebehandelingen aan in Heiloo, Limmen, Akersloot, de Egmonden, Castricum en Uitgeest.

Miranda heeft twee jaar geleden de erkende vakopleiding voor pedicure afgerond bij

La-Lique Cosmetics in Heerhugowaard en heeft sindsdien een behoorlijk vaste klantenkring en ervaring opgebouwd. Ze heeft haar ambulante praktijk vanaf het begin professioneel opgezet; een bedrijfsnaam, eigen huisstijl en logo, marktonderzoek gedaan en gekozen voor de natuurlijke voetverzorgingslijn Peclavus, een merk voor elk voetprobleem.

Het zorgen voor mensen zit in haar, ze is al jaren werkzaam als assistent fysiotherapie in een verpleeghuis. Het was dus een bewuste keuze om als ambulant pedicure aan de slag te gaan. ,,Ik wil met Voetenspecialist Heiloo dat een pedicurebehandeling voor iedereen mogelijk is; mindervalide, ouderen, maar ook voor klanten die het makkelijk vinden om de deur niet uit te hoeven, zoals jonge gezinnen.

Veel voorkomende voetkwalen als likdoorns, blaren, kloven, ingroeiende nagels, overmatig eelt, schimmelnagels, transpirerende en vermoeide voeten zijn te verhelpen. Na afloop van een behandeling geeft Miranda een ontspannende voetmassage. Het mooie van het vak is dat klanten vaak direct resultaat merken, want hoe vaak zijn voeten niet het ondergeschoven kindje terwijl je wel je hele leven er op staat.

Voetenspecialist Heiloo is er ook voor cosmetische voetverzorging, zoals het lakken van de nagels, kleur gellak, french pedicure, gelnagels en een balbcare behandeling. Als Miranda voor haar werk op pad gaat en klanten bezoekt, heeft ze alle apparatuur, instrumenten, reinigings-, verzorgingsproducten bij de hand. Alles secuur ingepakt en opgeborgen in een verrijdbare trolley, die ze als een mobiele pedicurepraktijk met zich meedraagt. Op het gebied van kwaliteit en hygiëne doet Miranda geen concessies; beide heeft ze hoog in het vaandel. Elke klant die ze bezoekt wordt behandeld met een eigen setje gedesinfecteerde instrumenten. Ze neemt de tijd voor een behandeling die ze met zorg en persoonlijke aandacht voor de klant uitvoert; tijd, aandacht en kwaliteit daar staat ze voor!

Ze geeft tips en adviezen bijvoorbeeld om de oorzaak van schimmelnagels aan te pakken. Ook schoeisel moet met regelmaat gereinigd worden. Miranda geeft als extra service het steriliseren van de schoenen door middel van een schoensterilisator dat onder invloed van UV led werkt. Miranda is nog lang niet uitgeleerd binnenkort start ze met de cursus schimmelnagel diagnostiek en manicure. Kortom alles is mogelijk bij Voetenspecialist Heiloo! Op 31 mei staat Voetenspecialist Heiloo met een kraam op de Lentemarkt op het GGZ terrein. Nieuwe klanten die een afspraak maken ontvangen een leuke goodiebag met als extraatje een verfrissende verassing. Kom gerust langs voor informatie of bel alvast voor een afspraak, u bent van harte welkom!

7 / 16

Blauwe Vlag voor gemeente Castricum

VLISSINGEN - Het strand van Castricum aan Zee, de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging en Horeca- en recreatiebedrijf 't Hoorntje in Akersloot hebben op 30 april in Vlissingen de Blauwe Vlag 2015 ontvangen uit handen van 'Michiel de Ruyter'.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. De Internationale jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar 170 Blauwe Vlaggen toegekend. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 58 Nederlandse stranden en 112 jachthavens. Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland probeert de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens.

Vijf prijzen bij Bloemendagen Heiloo

Het glas-in-loodraam van Sint Willibrordus zag er zeer fraai uit.

HEILOO - Het slechte weer en de wegopbrekingen konden niet verhinderen dat de Bloemendagen op Landgoed Willibrordus zeer geslaagd waren. Dit uitte zich onder andere in de vijf prijzen die gewonnen zijn met de gemaakte werkstukken en die te zien waren op het Landgoed, en op de markt in Limmen. Ook Paul, de zingende tuinman, liet een onvergetelijke indruk achter in Limmen met zijn André Hazes vertolking. Dit geweldige resultaat is helemaal te danken aan de inzet van honderden vrijwilligers, die geplukt, geprikt en gesjouwd hebben. Voor bijna alle bezoekers was het de eerste keer dat ze aan de gang gingen met de hyacintenbloemetjes: van de steel afhalen en op speldjes prikken was een tijdrovende bezigheid, en het kwam aan op het precies plaatsen in het mozaïek, maar ook daar waren mensen voor die dit met veel geduld en liefde deden. De mozaïeken van de Koepel en het glas-in-loodraam van Sint Willibrordus zagen er prachtig uit. Ook de prijswinnende 'beunen' waren een bezichtiging meer dan waard. De stoet met oude trekkers en Oldtimers, en ook de koets met burgemeester Mans zorgden voor verbinding door hun tocht door zowel Limmen als Heiloo. Stichting Bloemendagen Heiloo spreekt een woord van dank uit naar Stichting de Buitenkans, het Clusiuscollege, Stichting Bloemendagen Limmen, GGZ Activiteitencentrum Heiloo, en vooral alle mensen die op hun eigen manier een bijdrage geleverd hebben aan het verwezenlijken van dit prachtige evenement. De plannen voor volgend jaar worden op dit moment al gemaakt, en vanuit het enthousiasme van iedereen die dit jaar meegewerkt heeft, is er meer dan genoeg vertrouwen dat het ook volgend jaar weer een heel groot feest zal zijn.

Bloemendagen pakken groots uit

Burgemeester Toon Mans (rechts) van Castricum genoot tijdens zijn rondrit per koets ook zichtbaar van al het moois.

LIMMEN - De Bloemendagen in Limmen en dit jaar ook op het landgoed Willibrordus in Heiloo zijn een doorslaand succes! Vrijdagavond 1 mei werd in de ChillZone onder de opzwepende muziek van een DJ de laatste hand gelegd aan de bestelde mozaïeken. Talloze kinderen hebben hieraan meegewerkt en bedanken de Limmer ondernemers voor hun bestelling en heerlijke drankjes en hapjes.

Elders in Limmen was ook volop bedrijvigheid en overal verschenen de meest prachtige creaties. Zaterdag 2 mei was het dan eindelijk zover, prachtig weer en duizenden bezoekers die volop konden genieten van de meer dan 50 mozaïeken, straatversieringen en andere bloemenkunst. Burgemeester Toon Mans van Castricum genoot tijdens zijn rondrit per koets ook zichtbaar van al het moois, om 17.00 verrichtte hij aansluitend de feestelijke opening van de Bloemendagen in café bar de Lantaarn. Vol spanning wachtten de prikploegen af of zij ook in de prijzen waren gevallen. Onder luid gejuich namen de prijswinnaars hun prijzen in ontvangst, de zilveren tulp was dit jaar voor de gaasverwerkers aan de Rijksweg met hun prachtige reconstructie van de Bloedkerk in St. Petersburg. De geweldige band Morgan speelde vervolgens de hele zaal plat, de spanning ebde weg en het werd een bruisend feest met alleen maar trotse winnaars. Zondag 3 mei werd in het dorpspark aan de Vuurbaak een grootse oldtimerfair gehouden, vele oldtimers, en tractoren maakten vervolgens vanuit het park een rondrit door Limmen en over het GGZ terrein. GGZ verraste op haar beurt Limmen met een bezoek van de 'zingende tuinman' deze rasartiest vertolkte zijn levensliederen bij enkele mozaïeken en in het park. Door de regen was zijn publiek helaas minder groot dan hij verdiende. ,,De Stichting Bloemendagen bedankt alle sponsors, kwekers, ondernemers, vrijwilligers en natuurlijk u als bezoeker. Onze allergrootste dank gaat echter uit naar de prikploegen, de GGZ en alle andere bloemkunstenaars. Wat hebben jullie de Bloemendagen een fantastische impuls gegeven met jullie enthousiasme, prachtige werkstukken en jullie positiviteit!", aldus Jeroen Drenth van de Stichting Bloemendagen Limmen.

Goud voor de Schoolwegprikkers.
Onder luid gejuich werden alle prijswinnaars in de bloemetjes gezet.

U kunt de mozaïeken in Limmen en Heiloo nog bezoeken tot en met woensdag 6 mei. Zie alle uitslagen en veel meer foto's op www.bloemendagen.nl.

Basisschool Het Kleurenorkest gaat verhuizen

LIMMEN - Vanaf de start is basisschool Het Kleurenorkest in Limmen gehuisvest in een van de bijgebouwen van GGZ De Oosthoek aan de Oosterzijweg. Hoewel de omgeving perfect past bij het natuurlijk leerprogramma van de school is het pand minder geschikt voor onderwijsdoeleinden. Daarnaast ziet Het Kleurenorkest haar leerlingenaantal nog steeds groeien waardoor deze locatie voor de toekomst minder zal gaan passen. Door het samengaan van twee andere basisscholen in Limmen komt in 2015 het schoolpand aan de Hogeweg vrij. In haar verantwoordelijkheid om passend onderwijshuisvesting aan te bieden heeft het gemeentebestuur van Castricum besloten om het schoolgebouw aan Het Kleurenorkest aan te bieden. In goed overleg zal Het Kleurenorkest officieel per augustus verhuizen naar de Hogeweg 55 in Limmen. Betrokken schoolbesturen en omwonenden zijn hiervan inmiddels in kennis gesteld en de voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens planning zal de basisschool na de zomervakantie haar deuren op de nieuwe locatie op passende wijze openen.

Komend weekend Gemalendagen

Het gemaal in Akersloot is twee dagen te bewonderen.

AKERSLOOT - Het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur staat in het teken van de Gemalendagen. Het 135 jaar oude monument is dan weer gratis opengesteld voor het publiek en het is voor de vrijwilligers van het gemaal een uitdaging om het ook weer tot leven te wekken en water te gaan uitpompen. Dit wordt gedaan na een uitleg over het gemaal, hoe het is ontstaan en zich in de tijd heeft ontwikkeld. Voor geïnteresseerden is er in het gemaal ook nog een tentoonstelling getiteld 'De Canon van de waterstaatsgeschiedenis boven het Y vanaf 700-2008'. Hier wordt een overzicht getoond hoe Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is ontstaan en wat er nodig is om dat in stand te houden. Er is tevens een kunstexpositie van Els Minks met beeldende objecten. Aan de wanden van de expositieruimte worden foto's getoond, getiteld Weerspiegelingen, van Elli Blokker en Corrie Tromp. Meer gegevens vindt u op www.gemaal1879.nl.

Jaarboek 2015 in de schappen

AKERSLOOT - Historische Vereniging Oud-Akersloot laat weten dat het jaarboek 2015 van de vereniging is uitgekomen. Het boek zit boordevol mooie verhalen en vele foto's. Het eerste verhaal gaat over de speeltuin van Akersloot. Niet alleen over de speeltuin maar ook over de vele activiteiten die de vereniging heeft georganiseerd, zoals; avondvierdaagse, dagjes uit, filmmiddagen of knobbelrit. Helaas stopt dat allemaal in 1970. Het jaarboek eindigt met de kroniek 2014. Het jaarboek is los verkrijgbaar bij Veldt's Toko, Akerhof 4, 1921 DZ of op woensdagochtend in het verenigingsgebouw De Groene Valck, Rembrandtsingel 1a, 1921 EK Akersloot. Zie ook www.facebook.com/oudakersloot of www.oudakersloot.nl.

Nog steeds vrijwilligers nodig

Limmen Ludiek probeert op 2 en 7 juni een wereldrecord te verbeteren.

Limmen – Limmen Ludiek begint lekker op stoom te komen. En met nog vier weken voor de boeg begint de gezonde spanning bij het bestuur ook langzaam op te lopen. Op 2 en 7 juni probeert men namelijk een Guinness Wereldrecord te verbeteren van Het Grootste Kurken Mozaïek van de Wereld. Gaat het allemaal lukken, komt het grote podium voor het mozaïek wel af, is het stevig genoeg voor het mozaïek, hoelang gaat het afwerken duren en zijn er voldoende vrijwilligers voor alle disciplines in de feestweek? Dat laatste sowieso nog niet. Vooral aan terreinstewards, beveiligers en verkeersregelaars is op dit moment een gebrek. Maar ook in de bediening tijdens de Culinaire Avond en de diverse Bardiensten op vrijdag, zaterdag en zondag in de feesttent hoopt men op extra hulp. Enthousiaste geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.limmenludiek.nl.

Conquista is er voor jou

LIMMEN - Woensdag 6 mei is bij Conquista Club van 14.00 tot 17.00 uur 'Open inloop' voor iedereen van 8 tot 14 jaar. Vrijdagavond 8 mei is in Club X-tra XL van 19.00 tot 23.00 uur 'Open inloop'. Zaterdagochtend 9 mei volgt Kids van 10.30 tot 12.00 uur met 'Moederdag cadeautje'. Zaterdagavond 9 mei is in Club X-tra van 19.00 tot 22.00 uur spelletjes avond. Voor meer info: check www.conquista.nl.

Vertraagd seizoen zorgt voor langere opening

LIMMEN - Wie zelf wil zien hoe mooi de Breeder tulpen zijn, kan nog tot en met 16 mei in de Hortus terecht. Vanaf deze week komen ze in volle bloei, want door het koude voorjaar is de groei enigszins vertraagd. Dat heeft als groot voordeel dat nog veel meer bloeiends in de Hortus te zien is. De Hortus Bulborum aan de Zuidkerkenlaan 23A in Limmen is geopend van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Vos actief in Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Gisteravond heeft er een vos huisgehouden in Egmond aan den Hoef, aan de Schoolstraat 4. Hij is door een klein gaatje gekropen in de deur. Aan de grootte en vorm van de voetsporen moet het wel een vos zijn geweest. Drie van de kippen hebben het niet overleefd, waarvan er twee zijn onthoofd en achtergelaten en één is vermist/meegenomen. Dit is te zien aan de sleepsporen in de ren.

Diverse primeurs op de Hoever Veiling

EGMOND AAN DEN HOEF - Zaterdag 9 mei start weer de traditionele Hoever Veiling in Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef, startend om 20.00 uur. Ook dit jaar wordt een grote variëteit aan kavels te koop aangeboden. Dit jaar zijn er – naast diverse etentjes bij mensen thuis, wijnpakketten en Moederdagtaarten - meerdere aantrekkelijke primeurs: bijvoorbeeld de mogelijkheid te investeren in een zonnepaneel waarbij de opbrengst wordt gedeeld door de investeerders. Of vliegen voor twee personen in een Cessna. En voor wie het allemaal niet zo hoog en snel hoeft: die kan op een nostalgische Solex-tocht bieden. Maar misschien is een kuub mest wel veel interessanter. De kunst is om de opbrengst zo groot mogelijk te laten zijn, zodat de deelnemende verenigingen en de katholieke kerk daar de vruchten van plukken. De Hoever Veiling is inmiddels uitgegroeid tot een ware happening in het dorp, een wervelende avond, die tot in de kleine uurtjes doorgaat.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt met ingang van 2015 twee keer per maand een Opkikker van € 300,- aan een vereniging of stichting. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen. Verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. Ook worden er door een team van xopx-doelen uitgekozen. De eerste opkikker van de maand mei gaat naar Stichting Spitak-Limmen, voor een zomerkamp voor Armeense kinderen in Spitak. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Geen afslag A9

Ik ben het helemaal met de heer Gomes eens. Laat men eerst maar eens bewijzen gestaafd door onweerlegbare feiten, dat deze afslag echt nodig is. Het dorp Heiloo wordt al overspoeld door verkeer. De buitengebieden gaan door deze afslag ook heel erg belast worden. Egmond-Binnen wil hier niks mee te maken hebben, dus al het verkeer moet over Vennewatersweg en Malevoort, dat nu al behoorlijk belast wordt. Ik woon aan het Malevoort en kan wegens de verkeersoverlast van onder andere vrachtwagens voor AH en Lidle, auto's die harder dan 50 kilometer per uur rijden, motoren geen raampje open hebben, laat staan op het balkon zitten. Het verkeer dat naar Egmond aan Zee gaat wordt ook onderschat. Ik heb drie jaar in Egmond aan Zee gewoond en op zondag moest ik thuisblijven, omdat anders mijn parkeerplaats in 'no time' bezet was. De gemeente wijst alle klachten over verkeersoverlast af. Malevoort is buitengebied, dus er komt geen snelheidsbeperking of andere maatregelen. Lopen de inwoners van Heiloo nu echt als makke schapen achter raadsbesluiten aan? Nee toch?

G.Prins, Spiegellaan 57, Heiloo

Onveiligheid na herinrichting Stationsplein

Na heel lang wachten is eindelijk het gebied van het Stationsplein heringericht. Onder andere de rijrichting voor autoverkeer is omgekeerd. Na een week ontdekte ik een heel onveilige verkeerssituatie. Het gaat om de hoek Hoogeweg - Stationsplein, ofwel de hoek bij de opticien. Auto's die van de stationskant komen en vervolgens op deze hoek (in zuidelijke richting) rechts afslaan lopen een groot risico dat zij tegen fietsers aan zullen rijden, die vanaf de Hoogeweg (uit zuidelijke richting komend) linksaf slaan richting station. De ervaring leert dat fietsers die deze weg volgen de bocht heel krap nemen. Daarmee is mijns inziens een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Ik wil de gemeente dan ook vragen hier zo snel mogelijk iets aan te doen.

Cor Hoffer

Nog één keer Heiloo centraal op BeatFM

HEILOO - Afgelopen donderdag presenteerden Bob van Unnik en Rob Opdam nog één keer het programma 'Heiloo centraal' op BeatFM. Er werd stilgestaan bij het ontstaan van dit programma en de vele bezoeken die door Bob en Rob werden gebracht aan bekende Heilooënaren, sportverenigingen en andere instellingen. Zo kwam onder andere het pakhuis van Jan Dekker aan de Holleweg ter sprake. Bob bewaart goede herinneringen aan het interview met de inmiddels overleden eigenaar van het zaadpakhuis en de interessante verhalen over de rol van het pakhuis in de Tweede Wereldoorlog. Ook de belangstelling voor wandelingen langs markante plaatsen in Heiloo werd besproken. Bob en Rob hebben in het verleden samen met boswachter Wim Grootendorst de Baafjespolder wandeling gemaakt. Een prachtige wandeling door natuurgebied die start door over een hekje aan het Maalwater te klimmen. Dat sport in Heiloo een warm hart wordt toegedragen, blijkt wel uit de fraaie sportcomplexen en uit de gesprekken met bestuurders en vrijwilligers die Bob en Rob hadden bij de voetbalclubs en de hockeyclub. Voor wie 'Heiloo centraal' gemist heeft is er via beatfm.nl de mogelijkheid de uitzending te beluisteren.

Als elke seconde telt…

In 2014 drukte het college van Heiloo de plaatsing van een C2000-mast in Heiloo door. Het college stelde toen dat een goede bereikbaarheid van de hulpdiensten bij calamiteiten, waarbij elke seconde telt, van het hoogste en algemeen belang was. Belangen van individuele burgers moesten daarvoor wijken. ,,U wilt toch niet de dood van een mede-inwoner op uw geweten hebben?" werd tegenstanders voorgeworpen. Recentelijk blijkt uit verkeersonderzoek dat de extra afslag van de A9 bij Heiloo gaat leiden tot fors meer oost-west verkeer dwars door Heiloo. Gevolg: slechtere verkeersdoorstroming, meer oponthoud en een verkeersinfarct op de Stationsweg met 2100 auto's per etmaal meer! Maar nú horen we het college niet over de hulpdiensten die door dit extra afslag A9-verkeer langere aanrijtijden zullen krijgen! Nee, nu gooit wethouder Dellemijn er doodleuk nog wat extra (kostbare!) verkeersremmende noodmaatregelen tegen aan. Die ook als er weinig verkeer is, voor langere aanrijtijden zorgen. Wanneer denkt dit college eens na vóór dat ze een besluit nemen? Is het de bedoeling dat de brandweer straks gaat uitrukken via een Kanaalweg met chicanes? En dat ambulances straks met een doodzieke patiënt over allerlei verhogingen en drempels scheuren? Als elke seconde telt… maar nu even niet.
Willem Gomes

Activiteiten voor ouderen

HEILOO - Uitbureau De Loet, de Loet 1 en Overkerck stationsweg 92c organiseren leuke activiteiten voor ouderen. Bij de Loet is er nog plaats bij bewegen voor ouderen op maandag van 10.00 tot 11.00 uur, á € 29,- per maand. Bij Overkerck is er op 8 en 22 mei vanaf 14.45 uur bingo voor € 5,-. 31 mei is er een optreden van het Volendam-duo Dutch Vocals. Entreeprijs: € 5,-. Meer informatie op www.vivalavie.nl. Corina Winter, tel: 06-51463085 of receptie Overkerck:088-9957675.

Verras moeder met een lieve foto

HEILOO - Winkelhof 't Loo staat zaterdag 9 mei in het teken van moederdag. Op deze dag kunnen de kinderen bij fotografe Jolanda Out een foto laten maken. De foto wordt digitaal verzonden, zodat er zondagmorgen voor de moeder een echte verrassing aan de ontbijttafel is. Jolanda fotografeert van 11.00 tot 15.00 uur. Aan de foto zijn geen kosten verbonden. Tevens is er voor de kinderen een mogelijkheid om met mooie Afrikaanse kralen een armband voor moeder te maken.

Rode Kruis geeft gratis cursus EHBO aan collectanten

HEILOO - Van 15 tot 20 juni vindt de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis plaats. Voor de afdeling Heiloo zoekt het Rode Kruis nog collectanten. Collectanten ontvangen dit jaar als blijk van waardering een voucher voor een gratis spoedcursus EHBO. Tijdens een vier uur durende cursus wordt op een laagdrempelige wijze kennis gemaakt met EHBO. Men leert de belangrijkste EHBO vaardigheden. Tijdens deze korte cursus wordt onder leiding van een gecertificeerd instructeur veel geoefend. Wilt u op deze wijze gratis kennis maken met EHBO? Aanmelden kan bij Meike de Vos, middels het doorgeven van uw contactgegevens rodekruisheiloo@gmail.com.

Hartstichting bedankt collectanten

HEILOO - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 5 tot en met 11 april in Heiloo heeft dit jaar €5030,78 opgeleverd. De Hartstichting wil haar vrijwilligers en collectanten van harte bedanken voor hun steun. Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Groei & Bloei Midden-Kennemerland zaai- en stekkenbeurs

HEILOO - De vereniging Groei en Bloei start dit jaar met een nieuw initiatief. De zaai- en stekkenbeurs wordt dit jaar niet op een avond in de GGZ-kas gehouden, maar in de ruime tuin van Theo en Hilda Röling. Op zondag 10 mei van 11.00 tot 15.00 uur aan de Kennemerstraatweg 662 kan men een bezoekje brengen. De bedoeling is dat iedereen gewoon met zijn stekjes of zaailingen komt en onderling ruilt of verkoopt. Uiteraard worden ook de planten van de kwekersclub weer aangeboden. In de tuin is ook de mogelijkheid om lekker te zitten en te praten.

D66 Heiloo openbare afdelingsvergadering

HEILOO - Maandag 11 mei 20.00 uur houdt D66 Heiloo in de Tuinzaal, De Olvendijk 2 (GGZ terrein), haar afdelingsvergadering, ook toegankelijk voor niet-leden. Fractievoorzitter Hans van Halem zal enkele heikele punten uit de lokale politiek bespreken. Onder andere de bezuinigingen en de afslag A9 waar D66 Heiloo om een aantal duidelijke redenen tegen is. Natuurlijk is er gelegenheid tot vragen en discussie. Meer op www.d66-heiloo.nl.

Meiden Meervogels B1 zevende op NK

AMSTERDAM - Op zaterdag 25 april reden er twee bussen met speelsters en supporters uitgedost in het geel – zwart naar de sporthallen Zuid in Amsterdam voor het Nederlands kampioenschap zaalhandbal voor B-junioren. Bij de eerste wedstrijd was de spanning bij de meiden nog goed te zien. Ondanks een goede start werd de wedstrijd met 14-13 verloren van Kwiek uit Raalte. De teleurstelling was groot. De tweede wedstrijd moesten ze aantreden tegen de torenhoge favoriet VOC uit Amsterdam. Tot vier minuten voor tijd stond het nog 8-8, maar helaas. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 14-10. De laatste poulewedstrijd moest gewonnen worden. Deze ging tegen Handbal Venlo. In een bloedstollende wedstrijd, waarbij constant tegen een achterstand werd aangekeken, perste de meiden op het laatste moment een alles of niets offensief eruit. De winnende goal viel 24 seconden voor het einde. Uiteindelijk werden ze op doelgemiddelde derde in de poule. Nu moesten ze spelen voor de plaatsen 5 tot 8, terwijl een plaats 1 tot 4 zo dichtbij was. Het duel tegen JHC uit Julianadorp werd met 14-12 verloren, waardoor ze veroordeeld werden tot het spelen om de zevende en achtste plaats. Nog een maal opladen voor twee keer een kwartier handballen. Mede door de fanatiek meelevende supporters konden de meiden nog één keer alles geven. Er werd met 12 – 8 gewonnen van Kwiek. Zo sloten ze een prachtige dag af met een keurige 7de plaats. Er zijn slechts zes teams in Nederland die beter zijn dan deze meiden. Uiteindelijk werd Quintus uit Kwintsheul kampioen van Nederland in een zinderende finale tegen VOC uit Amsterdam. Terug in de bus overheerste het goede gevoel. Met deze schat aan ervaring gaan ze het later in het jaar gewoon buiten nog eens proberen.

Julie Warmenhoven regiokampioen turnen

Boven: v.l.n.r. achter: Nikki, Julie en Nova. Onder: v.l.n.r. voor: Lianna, Feliene en Roos.

WERVERSHOOF - Zaterdag turnden zeven turnsters van GTH het regiokampioenschap in Wervershoof.

In de eerste wedstrijd begonnen de instappers Nova Bonte, Feliene Warmenhoven en Roos Niesten de wedstrijd op het onderdeel balk. Op het tweede toestel, vloer, turnden zowel Nova als Roos een nette en mooie oefening. Aan de brug liet Feliene een keurige oefening zien; 13.2. Tegelijkertijd turnde op de andere baan jeugdturnster Julie Warmenhoven haar wedstrijd. Julie heeft een sterke wedstrijd gedraaid, met onder andere het hoogste cijfer op balk; 11.1. Hierna kwamen de pupillen Nikki Huls en Lianna Admiraal in actie. Op sprong liet Lianna twee keer een super handstandplat zien. Dit werd beloond met een 13.475. Op het derde toestel balk was Nikki stabiel en turnde een prachtige oefening, en haalde hier mee het vier na hoogste cijfer; 12.05. Jeugdturnster Celine Tieman turnde op zowel brug als balk en behaalde zij van de 36 het zes na hoogste cijfer, haar balkoefening was prachtig en resulteerde in een 12.10. In het eindklassement zijn er mooie plaatsen behaald. Julie mocht het goud in ontvangst nemen en mag zich het hele jaar regiokampioen noemen. Voor meer informatie:
www.-gth-heiloo.nl.

Zeevogels zoekt spullen voor snuffelmarkt

EGMOND AAN DEN HOEF - Voetbalvereniging Zeevogels organiseert op zaterdag 5 september een snuffelmarkt van 16.00 uur tot 22.00 uur in het Sportpaleis te Alkmaar. Graag ontvangt Zeevogels spullen van u die een tweede kans verdienen. Op de markt wordt geprobeerd deze spullen tot waarde te brengen. Alles wat goed bruikbaar is is welkom, zoals klein meubilair, kleding, speelgoed, gereedschap, kunst, antiek enzovoort. Tevens wordt er op een tweetal zaterdagen in de dorpskern van Egmond aan den Hoef een inzamelactie gehouden. Op zaterdag 20 juni en zaterdag 8 augustus komt men bij u langs om de spullen op te halen. Ook is het mogelijk om op de zaterdag 5 september een kraam te huren. Voor alle informatie zie www.zeevogels.nl. Helpen? Tel. 06 – 532 048 31.

Dames Terriers spelen om plek in Hoofdklasse

Vreugde bij het eerste team van Terriers.

HEILOO - Het eerste damesteam van hockeyvereniging De Terriërs gaat de strijd aan om een plek in de Hoofdklasse. Zaterdag 9 mei wordt in een 'best of three' thuis (12.30 uur) gespeeld tegen Nijmegen en een dag later uit tegen dezelfde ploeg.

Indien nodig moet - ook weer tegen Nijmegen en weer uit - op 14 mei de beslissing vallen. De winnaar moet het daarna opnemen tegen een nog onbekende tegenstander om in de hoogste Nederlandse hockeyklasse te komen. Die prestatie leverde het team al eerder. Nijmegen is overigens een geduchte tegenstander, dus massale steun kan de Heiloose ploeg wel gebruiken. U kunt de wedstrijd live volgen via www.livebroadcast.nl. Voor meer info: www.hvdeterriers.nl.

Welgemeende onderscheiding voor Niek Beentjes

AKERSLOOT - Op de laatste bridge-avond van dit seizoen zette vice-voorzitter van het district Noordholland van de Nederlandse Bridgebond, Theo Marijt, Niek Beentjes (bestuurslid van de Bridgeclub Akersloot) in het zonnetje.

Door het uitreiken van een hoge onderscheiding van de Nederlandse Bridgebond, en dit in de vorm van een zogenaamde Kei, een klein beeldje op een sokkel. In zijn toespraak roemde Marijt de verschillende kwaliteiten van Niek. Hij was een zeer sympathiek mens, een oor verlenend aan iedereen, humor was hem niet vreemd, en hij kon zich verdiepen in allerlei problematische toestanden van de club, en als wedstrijdleider had hij een bridge-avond goed 'in de hand'. Onder luid applaus werd hem deze onderscheiding dan ook uitgereikt, terwijl zijn vrouw Marrie een mooie bos bloemen kreeg aangereikt. Meer informatie via: www.bridgeclubakersloot.nl of tel. 0251-313750.

Terriers MA4 ongeslagen kampioen

De euforie spat van de gezichten na het behalen van het kampioenschap.

HEILOO - De Terriers 'Angels' MA4 zijn afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden. Dit feit werd gevierd met champagne, bitterballen en een heerlijke barbecue. Op de foto: Maaike, Julliette, Femke, Paula, Charlotte, Claudia, Annebauk, Floor, Majbritt, Sanne, Jill, Stefanie ontbrekend op de foto is Fabienne.

Wanders wint wederom

HEILOO - Op vrijdag 1 mei speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 25 van de interne competitie. Met nog drie ronden te gaan neemt de spanning aan de top van de ranglijst toe.

In zijn partij tegen Hidde Ebels ruilde koploper Bert Hollander een stuk voor drie pionnen en kreeg inderdaad een sterke aanval. Maar Ebels, op zijn beurt, offerde in het middenspel een paard terug tegen twee pionnen en een open aanvalslijn. Hollander koos voor een passieve verdediging en hielp Ebels daarmee in het zadel. De zwarte dame kreeg vleugels en Ebels produceerde een krachtige mataanval. Door de onverwachte nederlaag van de balende Hollander is het plots reuze spannend aan de top van de ranglijst. Achtervolgers Barry Blekemolen en Bob Stolp vochten een lange partij uit, waarin Stolp zich technisch de meer bekwame speler toonde. Hij wist de pionnenstructuur van Blekemolen te verbrokkelen en viel de onbeschermde witte koning winnend lastig. Hollander en Stolp staan nu zeer dicht bij elkaar aan kop van de ranglijst. Jan Borst speelde een moedige aanval in zijn partij tegen Harold Ebels, maar achteraf bleek de aanval overmoedig. Ebels hield de deur dicht en veroverde stilletjes een pion. Toen hij ook nog een loper buit maakte, vond Borst het tijd de strijd te staken. Tars Wanders heeft pas sinds enkele weken aansluiting gevonden bij SV Vredeburg en moest derhalve onderaan de ranglijst beginnen, maar na een reeks van overwinningen klimt hij snel. Nu was het Adri Beentjes die er aan moest geloven. Wanders bouwde de stelling mooi op en voerde het eindspel onberispelijk naar winst. Toen schrijver dezes na een kwartiertje spelen voor het eerst een blik wierp op het bord waar Dick Aafjes en Marlies Sturk achter zaten, stond Aafjes – hoe is het mogelijk? – al twee lopers achter. Verder was het natuurlijk een koud kunstje voor Sturk. Piet van der Heijdt verschalkte Harry Levering op kundige wijze. Na een grootscheepse afruil hield hij een loper over, waarmee hij de pionnetjes van Levering stuk voor stuk kon buitmaken. Jeroen van Vliet kon ook een punt bijschrijven: in het eindspel bleek zijn toren sterker dan de loper van Ed van Duin. Marcel Wester speelde een prima partij tegen Bert van Diermen. Met bedachtzame zetten kwam hij steeds beter te staan, tot bij Van Diermen het touwtje knapte en de stelling instortte. Kees Aafjes, drager van de rode lantaarn, boekte zijn tweede winstpartij van het schaakseizoen. Chiel Pepping was het slachtoffer. Remi Aafjes boekte een knappe overwinning op de wisselvallige Gertjan Hafkamp. Daardoor vindt Aafjes zijn naam weer terug in 'het linker rijtje'.

E.H.K. Klaverjasclub

HEILOO - Maandag 11 Mei van 19.30 tot 22.30 uur volgt alweer de laatste klaverjasdrive van dit seizoen in Cultureel centrum De Strandwal, naast de Kapel, op het GGZ terrein. Ook dit jaar is er een verloting met mooie prijzen. Bent u een regelmatige bezoeker en u kunt een keer niet, of als u voor het eerst komt, meld dit even bij één van de onderstaande bestuursleden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072-5339345.

Zwaardvis en Dolfijn diploma's zwembad Loos

De trotse geslaagden showen hun diploma in Zwembad Loos.

HEILOO - Zaterdagochtend 25 april sprongen om 7.00 uur de eerste leerlingen te water. Zij deden dit voor de overlevingsdiploma's van Dolfijn of de techniekdiploma's Zwaardvis. Een spektakel met een grote variatie van zwemmen met laarzen en regenkleding tot mooie technische zwemslagen en keerpunten. De geslaagden zijn: Zwaardvis brons: Dunya van Elk. Zwaardvis zilver: Michelle de Jong, Niels Dekker. Zwaardvis goud: Nadeche Liefhebber. Dolfijn brons: Dijon Roszbach, Lisa Schaefer. Dolfijn zilver: Thomas Le Belle, Maud Lambriks, Kick van Wijngaarden. Dolfijn goud: Lynn Jonker, Lotte Wilkens, Sanne van Zelst. Dolfijn diamant: Lian Beij, Lianne Dekker.

Vrouwen De Foresters kampioen; heren hopen op lijfsbehoud

HEILOO - De Foresters VR 1 schreef zondag historie, voor het eerst werd het team kampioen!

Het kampioenschap kon behaald worden door bij HSV VR1 te winnen, terwijl ook HSV VR1 nog kans maakte op de titel. Na een vroege voorsprong en 0-2 ruststand liepen de Egels na rust uit naar een forse zege: 0-5. Het was na de puike prestatie van de C1 op zaterdag (kampioenschap van de hoofdklasse) reden voor een nieuw feest op de Egelshoek. In IJmuiden liep het voor de mannen van De Foresters allesbehalve gewenst. Door slordigheden nam concurrent Stormvogels al snel een 2-0 voorsprong. Pas in de slotminuut konden de Egels de gelijkmaker op het bord zetten, maar in de blessuretijd moest alsnog genoegen genomen worden met een nederlaag.
Zondag komt het gedegradeerde Kennemers naar De Egelshoek en weet De Foresters dat alleen winst telt. Alle scenario's zijn nog mogelijk, de Egels hopen met de steun van het publiek in de eerste klasse te blijven. Ook de finale van de Bowling Heiloo Penaltybokaal staat voor zondag op het programma. De Penaltybokaal begint om 12.15 uur, de wedstrijd tegen De Kennemers start om 14.00 uur.

Harsveld Verzekeringen en De Foresters gaan voor hoger doel

Harsveld Verzekeringen is de nieuwe sponsor van Jong Foresters.

HEILOO - Harsveld Verzekeringen (voorheen Trots) is alweer een paar jaar een vertrouwd gezicht op De Egelshoek. De adviseur voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen is één van de hoofdsponsors en vooral nauw betrokken bij Jong Foresters (foto). Harsveld Verzekeringen is een 'eyeopener' in verzekeringsland en wil de klant laten zien dat verzekeren anders, beter en voordeliger kan. Met persoonlijke aandacht en aanpak wordt het verschil gemaakt. Club en sponsor willen samen verder groeien én een hoger doel bereiken. Info: www.harsveldverzekeringen.nl.

Sportlessen geven in Ethiopië

Ilse van Niekerk in Zuid-Afrika.

EGMOND AAN DEN HOEF - Ilse van Niekerk gaat 9 mei naar Ethiopië om kinderen met een beperking te helpen zodat zij niet meer aan de zijlijn blijven staan en alleen toekijken. ,,Wij helpen ze om middenin het speelveld, midden in de samenleving mee te doen, mee te tellen, herkend en erkend te worden", geeft Van Niekerk aan. ,,Sport, plezier en bewegen is de aanjager voor ontwikkeling." De CIOS Haarlem-studente (laatste jaar) heeft vorig jaar twee maanden sportlessen gegeven aan kinderen in de Townships van Zuid-Afrika. ,,En nu ben ik gevraagd om CIOS Haarlem te vertegenwoordigen tijdens een reis naar Ethiopië met de organisatie RESPO International. Behalve dat we spelmateriaal meenemen, willen we ook een zo groot mogelijk geldbedrag overhandigen. We hebben polsbandjes gemaakt met de leus van RESPO International: The Joy of Movement." Deze zijn alleen nog deze week te koop voor € 2,-. Interesse of wilt u ons steunen, doen! Mail naar: ivanniekerk237@cursist.novacollege.nl.

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

Moeder maak je DOLgelukkig met zo'n ONTSPANNENDE MASSAGEBON van Center Care,1 uur € 30,- Op te halen op Slimpad 36 Heiloo T: 072 533 4906

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Diverse GEBRUIKTE elektrische fietsen incl. 6 maanden Bovaggarantie v.a. € 650,= BOSMAN TWEEWIELERS Westerweg 295 Heiloo tel 5331241
www.bosmantweewielers.nl

MOEDERDAGIDEE Geef moeder een WELLNESS-
uur
cadeau, bestaande uit: 20 min. gezichtsbehandeling met ORIFLAMEproducten, 30 min. hotstonemassage en 20 min. ZONNEBANK en dat alles voor slechts 25 euro. Feelgood Heiloo, Schapen-
weijdt 1 Heiloo T: 064450 2615, feelgoodheiloo@ziggo.nl

In verband met Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei a.s., staan twee van uw drie BIOKRAMEN voor een keer op dinsdag. Van Assem met groente en fruit en Ahmed met kaas staan dinsdag 12 mei op 't Looplein – op de vertrouwde plek, naast ING en tegenover de HEMA. Ahmed verkoopt vanaf 11:30 uur en Kees & Nel van Assem vanaf 13:00 uur.

Donderdag 21 mei is uw biotrio weer compleet: groente & fruit, kaas en brood - brood van de ambachtelijke bakker, (spelt)broodspecialist Raat uit Alkmaar. Voor bestellingen: Monica 06 20 87 87 50 of info@tkomtvandebakker.nl. Indien mogelijk, graag uw bestelling doorgeven uiterlijk dinsdag. Tot ziens!

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

Grote collectie ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo
tel 5331241
www.bosmantweewielers.nl

KINDERPARTY?
Cosmic-bowlen € 9,95
met eten en drinken.
www.bowlingheiloo.nl

MASSAGEPRAKTIJK VITALIS NIEUW: Pinda Zweda-behandeling met kruidenstempels, een huidverstevigende massage voor mooie benen en billen. Nu met lentekorting: 90 min. van € 65,= voor € 55,=. Bel 06 1521 9400 Dom Huybenlaan 6, 1935 BB Egmond-Binnen. Kom langs!

Wilt u MOOIE VOETEN van de ZOMER? Maak een afspraak met Voetje voor Voetje, Kennemerstraatweg 452, Heiloo. Behandeling €27,-, tel. 06 4175 5666, Ineke Zuiderwijk

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

RESTAURATIE-TIMMER-
WERKEN PEETOOM
Houtrotreparaties en herstelwerkzaamheden. T: 06 2735 0055 carlopeetoom@planet.nl

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

WEDUWNAAR, 84 jr, 1.74m, vitaal, niet-rokend ZOEKT lieve goed uitz. VROUW om leven te veraangenamen. Reactie naar: Uitkijkpost, Postbus 68, 1850 AB Heiloo o.v.v. brief onder nr. 2015/19

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

Te Huur: GARAGEBOX aan de DROONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur;
Za 09.00 - 12.00 uur.
T: 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

VD PUTTEN BOOM- en
TUINVERZORGING

Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur.
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

BESTE SCHILDER & STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting!
Tel. 06 3374 3601

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

Te Huur/Koop nette DROGE AUTOBOX
€ 79 p/mnd € 23.700 Werkendelslaan Heiloo, nabij het centrum T: 06 4632 4768

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

Wij zoeken een HUISHOUDHULP voor een middag of morgen per week, het liefst op vrijdag. 072-505 1647

TE KOOP: GARAGE
Aan de Torenlaan een garagebox te koop. Vr. prijs € 23.000 Info: 06 2076 1173

KNIPKAPSTER INGRID MEERMAN heeft VAKANTIE van 4 t/m 18 mei.
Kerkweg 42 Limmen 06-2886 5509 www.knipkapster.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Te koop aangeboden OPKLAPBED met MATRAS onder tel.nr. 072 533 4778

ZWAKZINNIGE man 50 jr GGZ-NHN-cliënt wil overleggen met rijk pro-Israëlische CHRISTENEN en rijk messiasbeleidende JODEN om FONDS te werven voor politie en defensiemachten van Nederland Israël Gr. Brittannië en Amerika voor terreurbestrijding. t.blackburn64@hotmail.com

Ben je toe aan een ontspannende massage? Kies dan voor een WARME KLASSIEKE OLIEMASSAGE 75 min. nu in de maanden mei en juni voor 42,50! Bel voor een afspraak 06 4379 0799
massagesalon E la.

HOMETRAINERverhuur voor fitness- en revalidatietoepassing info: Bosman
Tweewielers Westerweg 295 Heiloo tel 5331241
www.bosmantweewielers.nl

VERZAMELAAR ZOEKT alles uit de TWEEDE WERELDOORLOG, heeft u nog iets liggen? Graag bellen met 06-4831 7830 (tegen vergoeding).


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

KIM'S HAARSALON, voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 29, 1851 NM Heiloo