De Uitkijkpost

30 maart 2016

De Uitkijkpost 30 maart 2016


Nijenburg scoort een dikke 8

De Kattenberg is een van de hoogtepunten van het landgoed Nijenburg. Foto: Alfred Roszbach

HEILOO - Natuurmonumenten heeft in het najaar van 2015 een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de bezoekers van landgoed Nijenburg. Natuurmonumenten houdt zo'n onderzoek iedere drie jaar in drukbezochte gebieden. Boswachter Klaas van den Berg voerde het onderzoek uit: "We zien dat de bezoekers landgoed Nijenburg gemiddeld een 8,1 als cijfer hebben gegeven. Landelijk gezien is dat gemiddeld, voor ons is het juist een teken dat we nog wat te verbeteren hebben."

De bezoekers werd gevraagd om via een website een online enquête in te vullen. Hieraan hebben 240 bezoekers deelgenomen. Deze hebben door middel van een standaard vragenlijst hun mening gegeven over hun bezoek aan het gebied. De resultaten helpen Natuurmonumenten om bezoekers in de toekomst beter te kunnen ontvangen, door recreatievoorzieningen meer af te stemmen op de huidige behoeften en wensen.

Landgoed Nijenburg is een gebied dat door veel mensen regelmatig wordt bezocht. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel (65%) van de bezoekers het gebied wekelijks of zelfs dagelijks bezoekt. Meer dan de helft (55%) van de bezoekers besteedt tussen de één tot drie uur in het gebied. Wandelen, de hond uitlaten en sporten zijn de favoriete bezigheden. Het hondenlosloopgebied wordt door veel bezoekers als prettig ervaren, ook omdat er weinig locaties in de buurt zijn waar de hond los mag lopen. Mensen komen vooral voor de natuur en 'omdat het dichtbij is'. Hobby's, zoals fotograferen, sporten en de rijke cultuurhistorie, spelen daarbij ook een rol.

Boswachter Klaas: "Het is voor ons fijn om te zien dat bezoekers zo enthousiast zijn over het gebied. In de enquête bestond ook de mogelijkheid om verbeterpunten te benoemen. Met deze input van de bezoekers kunnen wij aankomende tijd aan de slag om het gebied nog aantrekkelijker te maken."

Het meest kritisch zijn de bezoekers over het meubilair (te weinig/slecht onderhouden), de par­keergelegenheid (te weinig), de kwaliteit van de paden en infrastructuur (te modde­rig/hobbelig) en het hondenlosloopgebied (te klein, maar ook hinder door loslopende honden) en de informatievoorziening (te weinig).

"Het is goed om te horen dat de bezoekers deze punten graag verbeterd zien worden. Op dit moment zoeken we uit hoe we deze punten snel kunnen aanpakken om de bereikbaarheid en de beleving van het gebied te kunnen verbeteren." Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat er veel vandalisme wordt ervaren. Door meer toezicht probeert Natuurmonumenten dit te verminderen.

Wat als een gebrek werd ervaren in het gebied is duidelijk start/eindpunt van een bezoek. Aan een oplossing wordt gewerkt: "We zijn al een tijd bezig met de herbestemming van boerderij Nijenburg. Deze zal hierin een centrale rol gaan spelen voor de bezoekers van het landgoed."

Discussie jeugdzorg: expertise delen is hard nodig

Burgemeester Hans Romeyn en een deel van het panel. Foto: Willem de Haas

HEILOO - Instanties die zich bezighouden met onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking moeten hun expertise delen met elkaar en met ouders. Dat is wenselijk om ouders beter te kunnen informeren en begeleiden tijdens hun opvoedtaak. Ook mag bureaucratie het welzijn van kinderen niet in de weg zitten. Dat waren vorige week zaterdag in het orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek in Heiloo belangrijke conclusies tijdens een debat over jeugdzorg.

Een gevarieerd gezelschap sprak een uur lang met elkaar. Aanwezig waren vertegenwoordigers van zorgverzekeraar VGZ, Parlan, Stichting MEE/De Wering, Heliomare, Het Horizon College, Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, Stichting Kanz en ouders van kinderen van de Vijfhoek. Ook welzijnsmedewerker Yvonne Groen en burgemeester Hans Romeijn waren van de partij.

Alle panelleden konden zich vinden in de stelling dat volledige informatie voor ouders moeilijk op een rijtje is te krijgen. "Vaak moet ik gegevens over voorzieningen of instanties uit de krant vernemen. Zo weet ik pas kort van het bestaan van Klas op Wielen in Alkmaar waar kinderen met en zonder beperking les krijgen," zegt Renate Bowra van Vrienden van de Vijfhoek en moeder van een kind met een beperking.

Cees Huisman van Stichting Mee/De Wetering herkent dit beeld. "Ik hoor nog te vaak: 'Had ik maar eerder geweten dat jullie er zijn.' Dat is jammer, want het moet niet uitmaken bij welke instantie ouders aankloppen." Cees noemt het mede een gemeentelijke taak om de publieksinformatie te verbeteren. Yvonne Groen van de gemeente Heiloo kan zich hierin vinden maar heeft een kanttekening: "We doen alles om werelden samen te brengen, maar het is moeilijk te achterhalen wie hulp nodig heeft. We moeten dit natuurlijk wel weten."

Ook financiering van zorg kreeg tijdens de paneldiscussie aandacht. Ouders krijgen het niet altijd voor elkaar hulp gefinancierd te krijgen vanwege dichtgetimmerde wet- en regelgeving. "Mijn kind valt continu tussen wal en schip. Wij hebben drie basisscholen in Heiloo bezocht, maar ons kind is net 'te goed' voor het speciaal onderwijs en 'niet goed genoeg' voor het basisonderwijs," zegt Nanette Bijkerk Postma in het publiek. De aanwezigen benadrukken dat het welzijn van het kind te allen tijde voorop moet staan. "Instanties moeten zich niets aantrekken van muren die worden opgeworpen. Ga liever eerst het gesprek aan met de ouders en kijk daarna welk soort financiering nodig is," aldus Astrid Ottenhuym van de organisatie Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Volgens Christaan Kwint van zorgaanbieder Stichting Kanz is er 'geld zat'. "We moeten het alleen goed verdelen."

Bezuinigingen blijven een doorn in het oog van instanties en ouders. "Natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor mijn kind, maar kan ik mijn verantwoordelijkheid met een gerust hart overdragen? Mijn kind moet met een busje naar het orthopedagogisch dagcentrum en in dat busje rijden vrijwilligers. Kan ik erop vertrouwen dat dit goed gaat?" vraagt een moeder zich openlijk af.

'Per kind afhankelijk'

De vraag of kinderen met een beperking in het regulier onderwijs de beste plek hebben of juist in een orthopedisch dagcentrum liet zich moeilijk beantwoorden. Volgens de panelleden is maatwerk geboden. "Mijn dochter kan niet in een schoolse setting functioneren. Laat haar in het orthopedisch dagcentrum lekker snoezelen en zwemmen, in alle rust en met alle ruimte hiervoor," zegt een van de aanwezigen. Ook voor Christaan Kwint moet het aanbod per kind afhankelijk zijn. Toch praat hij over het belang van het gezamenlijk volgen van onderwijs door kinderen met en zonder beperking. "Dit heeft een goede uitwerking op alle kinderen, dus ook op kinderen zonder beperking. Zij kunnen van elkaar leren." Niet alleen de school draagt hieraan bij: ook bijvoorbeeld buurthuizen moeten een rol spelen, benadrukken meerdere panelleden. Hetty Janssen van De Waerden - een organisatie waarvan De Vijfhoek onderdeel is - benadrukt dat een combinatie van zorg belangrijk is, evenals de visie en zeggenschap van ouders. "Over het algemeen kennen ouders hun kind het beste." Toch schuilt in deze zienswijze een gevaar, zo stelt Renate Bowra. "Ouders die zelf voor hun kind zorgen, moeten op tijd op de rem trappen als het niet goed gaat. Dus niet te lang doorgaan met zorgen. Het probleem is dat er te weinig controle is. Bovendien moet je overal zelf achteraan gaan."

Burgemeester Hans Romeyn vatte de discussie samen en benadrukte dat vooral de focus moet blijven liggen op de zorg van het kind. Samen moet ervoor worden gewaakt 'dat niet vooral de aandacht uitgaat naar procedures en het controleren van elkaar'. De panelleden stemden hiermee in. Daarnaast spraken ze af hun best te doen hun expertise te delen. De instanties willen over een jaar de voortgang bespreken.

[KADER]

De deelnemers van de panneldiscussie op een rijtje:

Burgemeester Hans Romeyn van Heiloo verzorgde de kick-off en Willem de Haas leidde de discussie. Deelnemers in het panel waren Els van der Poel (zorgkantoor/verzekeraar VGZ), Astrid Ottenheym (Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland), Yvonne Groen (afdeling Welzijn Gemeente Heiloo), Hetty Janssen (De Waerden), Jacqueline Peijnenburg (De Vijfhoek), Frits Wichers (Heliomare), Cees Huisman (Stichting Mee/De Wetering), Judith Wit (Parlan), Nicolette Koole (ouder uit verwantenraad De Vijfhoek), Renate Bowra (Vrienden van de Vijfhoek) en Christiaan Kwint (stichting KanZ). Helaas kon wethouder Elly Beens (gemeente Heiloo) niet aanwezig zijn.

Politie trekt in bij gemeente Heiloo

HEILOO - De politieagenten in Heiloo betrekken vanaf maandag 4 april een steunpunt in het gemeentehuis van Heiloo en zijn niet meer bereikbaar via het politiebureau aan de Kennemerstraatweg. Dat bevestigde een woordvoerster.

De twee wijkagenten van Heiloo worden op 4 april 's ochtends welkom geheten in het gemeentehuis door burgemeester Hans Romeyn. Ze krijgen een kamer vlak bij de ingang van het gemeentehuis. Ze kunnen die gebruiken als uitvalsbasis voor hun werk in het dorp, voor lichte administratieve werkzaamheden, en als ruimte 'om gesprekken met mensen te voeren die niet op straat zijn te houden', aldus de woordvoerster.

Het is niet te bedoeling dat burgers naar het gemeentehuis komen om aangifte te doen van bijvoorbeeld inbraak, diefstal of geweldpleging. "Daar is de ruimte niet geschikt voor,', aldus de woordvoerster. "Er zijn genoeg andere manieren om aangifte te doen, zoals telefonisch of via internet. Wie echt naar een bureau wil, kan terecht in Castricum of in Alkmaar. Het is wel verstandig om dan een afspraak te maken om wachten te voorkomen.''

Het politiebureau aan de Kennemerstraatweg, dat schuin tegenover het gemeentehuis staat, blijft kantoorruimte beschikbaar voor politieafdelingen.

Bron: NHD/Henk-Jan den Ouden

Foto: Politie.nl

Oplossing van de puzzels

Wat is er lekker gepuzzeld in de Voorjaarsbijlage, aan het aantal inzendingen te zien! Deze week kunt u uw eigen oplossingen nakijken. Volgende week leest u in de krant wie de winnaars zijn van de vele prijzen.

Tien vragen aan Annemiek Bosch

Annemiek Bosch.

Mijn naam is Annemiek Bosch, getrouwd met Wilfred en samen met onze drie kinderen (Elsemieke van 12, Otto van 11 en Annelore van 8 jaar) wonen wij nu ruim elf jaar in Heiloo. Al sinds 2002 werken wij gezamenlijk met een fijn team in ons assurantiekantoor aan de Zevenhuizerlaan.

  1. Ik ben 'echte import': geboren en opgegroeid in Groningen. Wilfred is wel een echte Heilooër, en nadat we in hartje Alkmaar hebben gewoond kon het niet uitblijven dat we 'terugverhuisd' zijn naar Heiloo.
  2. Wellicht zou ik gaan schilderen met olieverf naar de stijl van Henk Helmantel en Jacob Eerdmans. Een flink aantal schilderlessen zijn dan geen overbodige luxe...
  3. Graag zou ik een kopje koffie drinken met Gerhard Hormann, schrijver van boeken als Hypotheekvrij, Helemaal vrij, De omgekeerde werkweek en Het plakbandpensioen. Allereerst om hem te complimenteren met het voor iedereen behapbaar maken van complexe financiële zaken als hypotheek en pensioen. En om hem te vragen wat voor reacties hij heeft gehad op zijn onorthodoxe visie en oplossing voor zijn persoonlijke situatie (rigoureus inlossen van zijn hypotheek en in feite een teruggang naar het welvaartsniveau van de jaren zestig).
  4. Op mijn zestiende ben ik op het vliegtuig gestapt naar Barcelona, om mee te doen aan een internationaal jongerenproject voor het renoveren van een prachtige oude villa in Allella. De stap naar onafhankelijkheid, de omgeving en de mensen hebben ervoor gezorgd dat dit een heel bijzondere ervaring is geweest.
  5. Het begin van de oude Heerenweg in Heiloo vind ik een van de mooiste stukjes van Heiloo. Maar ook Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Nijenburgh, het Maalwater met zicht op de duinen, het Heilooër bos zijn absoluut ook schitterende locaties.
  6. Voor een weekend Ameland mag je me altijd wakker maken. We zijn twee weken terug op het eiland geweest in een huisje te midden van de duinen... Je waant je in een andere wereld!
  7. Een advies om te leren omdenken: op een andere manier naar het leven leren kijken. Je glas kan halfleeg zijn of halfvol, maar wat bijzonder dat je een glas hebt en dat er nog wat in zit ook!
  8. Ik heb een periode in Edinburgh, Schotland, gestudeerd. Een fantastische tijd.
  9. Het Stationsplein lijkt momenteel op een stenen blokkendoos en vraagt om greenwalls: verticale tuinwanden langs de betonnen gevels!
  10. Tussen de bedrijven door pak ik mijn ontspanmomenten. Met een rood wijntje op de bank naar de Engelse detectives op Nederland 1 te kijken, fijne gesprekken met Wilfred en met onze hond Puck de natuur in zijn echt manieren om tot mezelf te komen.

Ik nomineer Angelique de Wit voor de volgende 10 vragen. Mijn persoonlijke vraag aan haar is: ik ben enorm onder de indruk van jouw positiviteit en manier van in het leven staan. Wat is jouw drijvende kracht?

Bert van Baar speelt in De Oudheidkamer

Bert van Baar.

HEILOO - Bert van Baar verzorgt zaterdag 2 april om 14.30 en 16.00 uur een optreden bij de Historische Vereniging Oud Heiloo, concertjes in het kader van de expositie 50 jaar Buk Buk. De kleinkunstenaar (singer/songwriter) brengt zijn eigen werk en begeleidt zich daarbij op uiteenlopende instrumenten. Naast de gitaar en accordeon is zijn zelfgebouwde hommel beslist een historisch exemplaar.
Van Baar spreekt van een jaar vol jubilea: "Het is 45 jaar geleden dat ik voor het eerst optrad, Buk bestaat vijftig jaar en zelf vier ik dit seizoen mijn zestigste jaar. In de jaren zeventig kwamen wij met ons groepje Corbee & Van Baar ook wel in Heiloo spelen. Zo heb ik Jan van Bellekom leren kennen. In Sint-Pancras organiseerden we voor het eerst een openluchtpopfestival, maar al heel snel kwam BUKpop en dat werd veel groter en beter dan wij ooit konden." Bert brengt zaterdag 2 april muziek en liedjes uit die tijd, maar ook wat historisch getinte werken, zoals een Kennemer ballade (1845) van W.J.Hofdijk over de inval der Friezen in 1168. De Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, is zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Bedrijf Belicht Theo Robert

UP Editie: 30-3-2016

Bedrijf Belicht Theo Robert

Tekst en foto: Natalie Bottemanne

Haarmode Theo Robert

Kennemerstraatweg 123

1851 BC Heiloo

Telefoon: 072-5331843

www.kapsalonheiloo.nl (of: www.theorobert.nl)

Facebook: Kapsalon Theo Robert

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur

Ze werken al 27 jaar met plezier samen, Theo Robert en Michel Kracht. Michel kwam als negentienjarige jongen van de kappersvakschool en begon als stagiair bij haarmode Theo Robert aan de Kennemerstraatweg. Hij groeide door tot topkapper en is nooit meer weggegaan. Nu is daar het moment dat Theo het stokje aan hem doorgeeft. De naam Theo Robert blijft, maar Theo zelf maakt, terugkijkend op bijna 37 jaar van plezier in zijn eigen zaak, nu tijd vrij voor andere dingen. Hij vindt het leuk voor Michel dat die nu verder kan en het roer overneemt. Het vertrouwde beeld blijft. Bij Theo Robert haarmode kom je voor service, kwaliteit en de persoonlijke benadering en vakmanschap, en zeker ook voor de gezelligheid en ongedwongen sfeer. Het is een salon waar iedereen, van jong tot oud, zich al snel thuis voelt.

Persoonlijkheid en sfeer

Opvallend aan Theo Robert en Michel Kracht is hun openheid en enthousiasme: twee persoonlijkheden die staan voor hun werk. Theo: "Het is altijd leuk hier. Ik vind het fijn om met mensen om te gaan en ze zo mooi mogelijk te maken." Michel kan dat beamen: "Wij hebben oprecht aandacht voor haar én mens." Dat de klant deze aanpak waardeert is bewezen. Veel vaste klanten en zelfs hele families, van oma tot kleinkind, komen graag.

Knappe kappers

Het team bestaat straks, naast Michel, uit Door, die ook al 26 jaar een van de gezichten van de salon is, en de twee jonge, veelbelovende haarstylisten Karen en Doortje. Iedere kapper knipt en snijdt met zijn eigen gevoel, insteek, kennis en ervaring. In de salon wordt al jaren gewerkt met de kwalitatief hoogwaardige producten van Redken en L'anza.

Eén groot feest

Theo is nog tot 1 juli op dinsdag en woensdag aan het werk. Hij wil al zijn cliënten bedanken voor hun loyaliteit, trouw en vertrouwen. Op de Facebookpagina van de salon zegt hij: "Ik heb ontzettend genoten van alle heerlijke verhalen, soms wat minder blij, maar heel vaak ontzettend boeiend en leerzaam. En dat allemaal terwijl ik mocht doen wat ik heel leuk vind, namelijk mensen mooi maken, knippen, met ze praten… eigenlijk was het één groot feest."

Continuïteit

Michel heeft er alle vertrouwen in dat, ook na het vertrek van Theo, de sfeer en kundigheid zoals de klant dat gewend is zal worden voortgezet. "Klanten die tot nu toe altijd door Theo zijn geholpen kunnen erop rekenen dat we iemand anders in de salon aan hen kunnen verbinden die Theo's vaardigheid en inzet kan evenaren."

Nieuwe impuls

Het zwart geverfde pand aan de Kennemerstraatweg met de rode voordeur is herkenbaar. Het warme interieur, de houten vloer: het geeft een barok-achtig, ondeugend beeld. Opvallend is het gouden borstbeeld voor de ingang. Theo kocht het jaren geleden in Schoorl. De meningen over het beeld lopen uiteen. Theo: "Met Michel aan het roer is er ook ruimte voor nieuwe impulsen. Hij is jong en zal ongetwijfeld dingen anders gaan doen." Michel laat voorlopig de salon zoals deze is, maar heeft plannen om in de toekomst zijn eigen signatuur aan de salon te geven. In de loop der tijd zal het interieur misschien wat worden aangepast. En zal het borstbeeld blijven of niet? Michel daagt iedereen uit die leuke en originele ideeën heeft om het beeld te veranderen. "Misschien kunnen we het borstbeeld verhippen," zegt Michel lachend. Heb je een leuk idee? Laat het weten via de Facebookpagina.

Nieuw duurzaamheidsbeleid voor Heiloo

HEILOO - Het college van B&W heeft eind februari het nieuwe Duurzaamheidsbeleid 2016-2020 goedgekeurd. In dit plan staat hoe Heiloo de komende jaren wil werken om tot een circulaire (kringloop)samenleving te komen, waarbij hergebruik, recycling en delen centraal staan.

Wethouder Rob Opdam: "Verduurzamen is een opgave voor ons allemaal. We zien dat overal in de samenleving duurzame ontwikkelingen en initiatieven ontstaan." In Heiloo trekken inwoners, bedrijfsleven en gemeente steeds meer samen op. De rol van de gemeente is daarbij vooral stimulerend en faciliterend.

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Daarom maakt Heiloo een indeling in drie thema's: milieu (letterlijk: de leefomgeving), energie (en energiebesparing) en circulaire economie. Binnen elk van die thema's worden drie partijen aangesproken:

•        Inwoners: 'Duurzaam wonen en leven: op naar een energierekening van €0,-.'

•        Ondernemers: 'Duurzaam ondernemen: op naar een circulaire businesscase.'

•        De gemeentelijke organisatie zelf: 'Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering: goed voorbeeld doet volgen'. Duurzame bedrijfsvoering wordt voor het grootste deel in BUCH-verband opgepakt.

Bij het beleidsplan hoort een werkplan dat voor de komende twee jaar aangeeft hoe het beleid gerealiseerd gaat worden. Het werkplan omschrijft zeventien werkpunten, elk met een reeks deelactiviteiten.

Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD), vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties, zoals lokale duurzaamheidsvereniging Heiloo Energie en de MVO-groep Duurzaam Heiloo.

Op 23 maart werd het beleidsplan besproken in de raadscommissie. Het staat nu op de agenda voor de raadsvergadering van 4 april aanstaande.

Fietsbandenprikker actief op station Heiloo

HEILOO - Een fietsbandenprikker is aan werk geweest op station Heiloo. Vorig weekend troffen verschillende mensen de fiets aan met lekgeprikte banden.

Op de Facebookpagina 'Je bent Heilooër als' wordt de vraag gesteld wanneer er cameratoezicht komt op station Heiloo. Cameratoezicht wordt momenteel onderzocht door de gemeente Heiloo. De financiën worden nader bekeken en er moet er een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar van de grond waarop de camera moet komen te staan.

Bij station Heiloo zijn 840 fietsplaatsen en 164 fietskluizen.

Ingezonden brief

Foto: Aangeleverd

"Meedenken over nieuwe verkeersplan"

De afgelopen jaren ben ik geregeld teleurgesteld door het beleid in Heiloo. De verkeerde ligging van de ingang van de parkeergarage bijvoorbeeld, waardoor het stationsplein in een veredelde fietsenstalling is omgetoverd; fietsonvriendelijke verkeersdrempels over de volle breedte van de weg (o.a. Oosterzijweg, Pastoor van Muijenweg) en een aantal verkeerd geplaatste verkeersborden. Tevens zouden wat mij betreft veel borden van een wat kleiner formaat mogen zijn.

Het bord op de hoek Hoogeweg–Zevenhuizerlaan, bijvoorbeeld, moet natuurlijk aan de Vennewatersweg staan, bij het begin van de Hoogeweg. Nu moet de vrachtwagenchauffeur maar zien dat hij zo'n 200 meter schadevrij achteruit kan rijden om ergens (op privéterrein) te kunnen keren. Daarnaast zijn de borden 'einde verbod langer dan 12 meter' (hoek Pastoor van Muijenweg/Ewislaan, alsook op de hoek Van Aostastraat/Kennemerstraatweg) naar mijn idee overbodig.

Dit heb ik drie jaar geleden gemeld bij de toenmalige verkeersdeskundige van Heiloo, de heer Bekker. Dat moet u schriftelijk doen, was toen het antwoord. Tijdens mijn recente gesprek met de heer Van de Berg heb ik hier wederom op gewezen. We zijn nu acht maanden verder en het staat er nog steeds.

'Meedenken met de Gemeente'. Mag ik nu even passen?

Hans Brokx

"Een 100-jarige eik sneuvelt en het interesseert ze niets."

Vorige week zagen we nog net hoe een enorme hijskraan de wortels van de eik afvoerde. Dat was het slot van een eigenlijk ontluisterende periode. De managers bij ViVa hebben mijn buurman Jan Melchers en mij een aantal maal te woord gestaan. Tijdens die bijeenkomsten werd altijd nog een mogelijkheid open gelaten, met betrekking tot het kappen van die prachtige boom. Een afvaardiging van het CDA is ter plekke komen kijken. We hebben toen de gemeente een brief gestuurd en op vergaderingen onze standpunten uitgelegd. De stemming was welwillend en ene mijnheer Gomes zegde ons steun toe. Noch van het hem, noch van het CDA hebben we ooit meer iets gehoord. Na het uitblijven van enig geluid van die kant, heb ik de wethouder een brief geschreven.Vlak voor het kappen van de boom kreeg ik een brief van de gemeente met... precies hetzelfde standpunt als ViVa! Kortom, de plaatselijk politiek heeft ons, na het wekken van enige verwachting, behoorlijk in de steek gelaten.

Peter Casteleijn.

7.000 kilometer door het poolgebied

Foto: Foto: Yuri Klaver, www.lonewolfadventures.com

HEILOO - Cassandra Bertels van het bureau Shiftcoaching organiseert woensdagavond 6 april een inspirerende bijeenkomst voor ondernemers en managers uit de regio Noord-Holland Noord.

Gastspreker is Yuri Klaver. Hij vertelt over het overwinnen van obstakels en tegenslagen tijdens zijn expeditie van 7.000 kilometer door het poolgebied van Alaska en Canada. Zijn enige reisgezelschap: een kajak, ski's en een fototoestel. Met haarscherp beeldmateriaal word je meegenomen op deze adembenemende reis.

Yuri is een graag geziene gastspreker voor grote events van bedrijven zoals Booking.com en EndeMol tv-studios, waar hij voor honderden mensen spreekt. Voor Heilooërs is dit een mooie kans om deze inspirerende presentatie bij te wonen.

· Wanneer? Woensdag 6 april, van 19.30 uur tot 21:30 uur (na afloop een borrel)
· Waar? Kleine Kapel in het Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo
· Voor wie? Ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom
· Entree? 35 Euro

Aanmelden via: shiftcoaching@outlook.com
Meer informatie www.shiftcoaching.nl

Workshop e-books lenen

HEILOO - Leden van de bibliotheek kunnen ook e-books 'lenen'. Bibliotheek Heiloo organiseert op dinsdag 5 april een workshop waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u dit precies doet op uw e-reader. Op dinsdag 12 april is er eenzelfde workshop over het lenen van e-books op een tablet. Beide workshops zijn van 10.30 tot 12.00 uur.

Reserveren kan bij de klantenservice van de bibliotheek en is ook mogelijk via www.bibliotheekheiloo.nl of telefonisch (072-5330670).

Gezocht: huurders voor activiteiten in BukBuk

Het leegstaande Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muyenweg. Foto: Evert Visser

HEILOO - Het Brunogebouw moet in de toekomst weer bruisen van de activiteiten. Het pand staat leeg en dat is zonde. Marian van Dam en Diederik Dorbeck praten daarom met verschillende organisaties die het gebouw willen gebruiken voor hun activiteiten. Het doel is de BukBuk zonder subsidie te laten draaien.

Zover is het nog niet: "Wij roepen geïnteresseerde huurders op zich bij ons te melden." Marian van Dam, directeur van Stichting Welzijn Heiloo en betrokken inwoner, praat gedreven over de plannen voor het karakteristieke pand aan de Pastoor van Muijenweg in Heiloo, beter bekend als BukBuk. Ook jongerenwerker Diederik Dorbeck van Jongerenwerk Heiloo doet het woord.

De twee onderhouden de afgelopen maanden contact met diverse verenigingen en stichtingen. Zo wil muziekvereniging Caecilia de BukBuk als oefenruimte gebruiken, net zoals vroeger. Ook de Vrienden van de BukBuk kunnen niet wachten hier opnieuw concerten en festivals te organiseren en jongerenwerk-ondersteuning te bieden. Een nieuwe geïnteresseerde partij is Stichting Welzijn Heiloo. Deze organisatie wil graag in de BukBuk bewegingsactiviteiten, muziek- en dansmiddagen en workshops organiseren. Daarnaast ziet Stichting Jongeren Heiloo het Brunogebouw als een geschikte plek voor ontmoetingen en activiteiten. De geïnterviewden laten meerdere opties de revue passeren, zoals vrijwillig georganiseerde activiteiten voor vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden en GGZ- cliënten en het operationeel maken van een keuken. "Hierin kunnen Heilooënaren voor elkaar koken of kookworkshops geven."

Het hogere doel is verschillende groepen mensen met elkaar te verbinden, zo benadrukken Marian en Diederik. Diederik: "Denk bijvoorbeeld aan jongeren en ouderen die elkaar ontmoeten en misschien wel kunnen bijstaan. Of bied mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding bij het beheer van het gebouw. Dit alles kan bijdragen aan een betere beeldvorming van groepen mensen in Heiloo. Daarnaast kan het een manier zijn eenzaamheid terug te dringen en het aantal hangjongeren te beperken. En natuurlijk versterken dergelijke initiatieven het imago van Heiloo."

'Alles is mogelijk'

Marian en Diederik willen graag in contact komen met andere potentiële huurders. "Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit contact op te nemen met Stichting Welzijn Heiloo. We gaan dan een open gesprek aan. In principe is veel mogelijk: het gebouw is uiterst geschikt om weer in gebruik te nemen. Alles is er, zoals een prachtig podium. Toch is een verbouwing noodzakelijk voor onder meer het realiseren van meer licht en nieuwe toiletgroepen. Wensen van toekomstige gebruikers kunnen worden meegenomen."

Natuurlijk is het 'jawoord' van de gemeente Heiloo essentieel voor het slagen van het plan. De gemeente is immers eigenaar van het gebouw. Marian: "Heiloo kan ervoor kiezen de grond een andere bestemming te geven, zoals woningbouw. We willen liever het gebouw behouden. Het is uniek in zijn soort. We vertrouwen op een mooie toekomst: als we voldoende huuropbrengst realiseren en het Brunogebouw zonder overheidssteun rendabel kan blijven staan, dan kan dit voor de gemeente aantrekkelijk zijn. Als organisaties hierin hun intrek nemen, dan komen andere accommodaties vrij. Dat past goed binnen het gevoerde accommodatiebeleid."

(Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser).

Extra ledenvergadering Plan Oost

HEILOO - De Wijkvereniging Plan Oost heeft van de gemeente een voorstel voor overdracht van opstal ontvangen. Op 30 maart vanaf 20.00 uur ligt dit voorstel ter inzage in het wijkgebouw aan de Oostkanter 14 en kunnen de leden zich uitspreken of zij voor of tegen zijn.

Is het niet mogelijk om zelf te komen, dan kunt u ook schriftelijk of per e-mail uw stem uitbrengen: J.Schmersal, Groote Olven 18, 1851ER Heiloo of j.schmersal@quicknet.nl.

U kunt op de tijden dat het gebouw open is het voorstel bekijken.

Uitreiking certificaat aan eerste Digisterker cursisten

Foto: aangeleverd

HEILOO - Donderdag 24 maart reikte wethouder Elly Beens de eerste certificaten uit aan de deelnemers van de cursus Digisterker in Bibliotheek Heiloo. Zij hebben met goed gevolg de vier bijeenkomsten afgesloten en weten nu hun weg te vinden via de digitale overheid.

De cursus 'Werken met de digitale overheid' bij Bibliotheek Heiloo is een succes. Er heeft zich een groot aantal cursisten ingeschreven, en enkele nieuwe cursusreeksen zijn dan ook gepland.

Omgaan met de digitale overheid

Tijdens de vierdelige cursus hebben de deelnemers onder andere geleerd hoe informatie te vinden op de website van bijvoorbeeld de gemeente Heiloo, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank en hoe veilig met de DigiD om te gaan. Een deelnemer (86) tijdens de cursus aan het woord: "Mijn kinderen raadden het me af, maar ik wíl het." Vandaag activeerde ze haar DigiD en is trots op wat ze heeft geleerd.

Wilt u ook een cursus Digisterker volgen? Informeert u bij Bibliotheek Heiloo.

Inloopavond geluidscherm spoor

HEILOO - ProRail gaat in 2018 schermen langs het spoor en geluidsdempers op de rails plaatsen om te zorgen voor minder geluidsoverlast bij langsrazende treinen. De schermen worden maximaal 1,5 meter hoog en worden begroeid met groen. Hierdoor kun je over de schermen kijken, is het aanzicht groen en is het lastig graffiti te spuiten. Op 12 april vindt er een informatieavond plaats waar bewoners langs het spoor vragen kunnen stellen over de geluiddempende maatregelen en de planning.

De geluidsschermen komen op acht verschillende locaties langs het spoor op plaatsen waar de woningen langs het spoor niet voldoen aan de Wet geluidhinder. In het totaal komt er ruim 3 kilometer scherm al dan niet in combinatie met 2,5 kilomter geluiddempers. Waarschijnlijk worden de schermen en dempers in 2018 geplaatst.

Benieuwd naar hoe zo'n scherm eruit kan zien? Kom op 12 april naar de inloopavond, van 19.00 tot 21.00 uur aan het Rosendaal 2. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar railscherm@heiloo.nl.

Bent u tevreden over de gemeente?

HEILOO - De gemeente Heiloo roept ondernemers, instellingen en inwoners op hun mening te geven over de dienstverlening van de gemeente. Bedrijven en instellingen ontvingen afgelopen zaterdag een brief met het verzoek om een digitale Ondernemerspeiling in te vullen. 2000 inwoners kregen diezelfde dag een vragenlijst van waarstaatjegemeente.nl over de gemeentelijke dienstverlening. Op basis van de uitkomsten wil de gemeente Heiloo verbeteringen realiseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Tot en met 30 april kunnen mensen hun ervaringen delen.

Uilenballen pluizen voor onderzoek naar noordse woelmuis

Noorse woelmuis.

HEILOO - Landschap Noord-Holland zoekt mensen die het leuk vinden uilenballen te pluizen. Op woensdag 13 april van 18.00 tot 21.00 uur is er een uilenballenpluisavond op het kantoor van Landschap Noord-Holland. Tijdens deze avond gaan vrijwilligers aan de slag met braakballen van kerkuilen.

Door muizenbotjes uit de droge braakballen te sorteren komt men meer te weten over het voorkomen van de bijzondere noordse woelmuis. De verzamelde gegevens gebruikt de provincie Noord-Holland voor het natuurbeleid in Natura 2000-gebieden. Na afloop is er een vleermuizen- of bosuilenexcursie in het Heilooërbos.

Het kantoor van Landschap Noord-Holland bevindt zich aan de Rechte Hondsbosschelaan 24a in Heiloo. Parkeren bij voorkeur aan Schuine Hondsbosschelaan. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Er is maaltijdsoep met stokbrood voor de pluizers, net als koffie, thee en frisdrank. Aanmelden is verplicht en kan via www.gaatumee.nl.

Meer informatie: www.uilenballenpluizen.nl.

Modeshow Melange7 wederom groot succes!

Foto's: Rob Verhagen Fotografie

Afgelopen zaterdag was alweer de tweede modeshow in Melange7 Restaurant & Shopping. Het was een daverend succes. Ruim 300 bezoekers zijn er op het event afgekomen, in combinatie met een verrassingslunch of diner was het een perfecte dag uit. Prachtige modellen hebben een groot deel van de voorjaars/zomercollectie én de nieuwe collectie lingerie gepresenteerd en hier werd zeer enthousiast op gereageerd. De kleinste onder ons en jonge dames hebben dit keer ook de hippe kinderkleding geshowd, onder het genot van de muziek van de aanwezige DJ was het ultiem genieten! Veel dames raakten geïnspireerd, de eerste 100 (kopende) klanten werden verwend met een goed gevulde goodiebag. Carolien ter Linden van Passarella Moda was de fantastische gastvrouw van deze dag en verzorgde ook de bingo naderhand, waarbij geweldige prijzen waren te winnen.

Voor iedereen die erbij was, wij danken u voor de gezellige dag. Voor wie het gemist heeft...schrijf u in voor onze nieuwsbrief, dan berichten we u als eerste! www.melange7.nl

Foto's: Rob Verhagen Fotografie
Foto's: Rob Verhagen Fotografie
Foto's: Rob Verhagen Fotografie
Foto's: Rob Verhagen Fotografie

Routes bekend PCC Maalwater Run en Walk

Dirk Brinkhuis, directeur van OBS De Springschans, die verwacht dat opnieuw veel van zijn leerlingen meedoen. Foto: Aangeleverd

HEILOO - PCC Maalwater Run gaat door het dorp en de Walk langs bollenvelden weilanden en de duinen. Met deze sportieve uiting hoopt Rotaryclub Heiloo met partners SportRaad Heiloo, Buurtsportcoach, Wandelvereniging Voeten in Beweging 2002 en het Petrus Canisius College heel Heiloo ervan te overtuigen dat bewegen moet.

De Run gaat weer over zo'n 2, 4, en 10 kilometer door het dorp. Bewoners aan het parcours steken de vlag uit en moedigen vanuit hun voortuinen de passerende renners aan. De wandelaars kunnen kiezen uit korte afstanden, met een route door het mooie dorp, en langere tochten, die hen door weilanden, langs bollenvelden en door de duinen voeren. Natuurlijk zijn er weer verrassingen onderweg en staat de route in een mooi bewaarboekje.

Ondanks de mogelijkheden die er bestaan om via de de gemeente ondersteuning te krijgen zodat ook met een beperkt gezinsbudget sporten mogelijk wordt, is sport toch niet voor iedereen toegankelijk. Rotaryclub Heiloo zorgt, via het Rotary Sportfonds Heiloo, voor wat ruimere mogelijkheden voor volwassenen en jeugd. Bewegen maakt namelijk gelukkig en stimuleert de hersenen. Dat begint bij de jeugd en daarom worden de leerlingen van de basisscholen weer uitgenodigd met zoveel mogelijk klassen mee te doen met de Run of de Walk. Hun inschrijfgeld gaat naar het Sport@School-project waardoor hun school sportlessen naar keuze kan krijgen.

Vorig jaar werd de extra prijs voor het grootste aantal deelnemers van één school gewonnen door OBS De Springschans. Dirk Brinkhuis, de nieuwe directeur, vertelt hoe zijn school de leerlingen motiveerde om mee te doen: "Alles hangt af van het enthousiasme van de leerkrachten. Die hebben vorig jaar aan de groepen gevraagd om een poster voor de Run en Walk te maken. Bij dat samenwerken aan zo'n opdracht komen gesprekken op gang: 'Ik doe mee, jij ook?' Samenwerken en daarna samen meedoen aan de sportieve prestatie geeft waardevolle binding tussen de leerlingen."

Brinkhuis vertelt ook waar zijn doelen voor de komende jaren liggen: "Verbinden en burgerschap ontwikkelen is, helemaal in deze tijd, van enorm belang. Gymnastiek en in sterkere mate de lessen muziek hebben het vaak niet overleefd in de drang naar gedegen onderwijs. Toch zijn het prachtige instrumenten om te verbinden." Brinkhuis draagt het initiatief van de samenwerkende organisatoren daarom een warm hart toe en hoopt dat zijn school opnieuw met het grootste aantal leerlingen aan de start komt. Aan bovenbouwleerkrachten Anouk Vennik en Tineke van Dam zal het niet liggen. In 2015 liepen ze zelf de 10 kilometer mee.

Bekijk voor meer informatie de website www.pccmaalwaterrunenwalk.nl.

2 april Duinstreek Kamermuziekfestival in Cultuurkoepel Concert Duo Van Poucke en masterclass Maria Milstein

Nicolas van Poucke.

HEILOO - Het Duinstreek Kamermuziek Festival, dat wordt gehouden op 1, 2 en 3 april, doet ook Heiloo aan. Het veelbelovende cello/pianoduo Ella & Nicolas van Poucke geeft zaterdag 2 april om 12.00 uur een concert in de Cultuurkoepel. Aansluitend om 14.00 uur presenteert violiste Maria Milstein een voor iedereen toegankelijke masterclass aan conservatoriumstudenten.

De Van Pouckes hebben als jonge talentvolle musici al ruimschoots naam gemaakt op internationale podia, zowel apart als met zijn tweeën. Ze zijn thuis op het Grachtenfestival en in het Concertgebouw Amsterdam en wonnen vele belangrijke prijzen. Als enthousiaste kamermuziekspelers omvat hun brede repertoire werk van Bach tot Messiaen. Broer en zus Nicolas en Ella van Poucke spelen op deze zaterdag composities van broer en zus Felix en Fanny Mendelssohn, en ook de prachtige sonate van Chopin (in g klein, Opus 65). Artistiek leider van het Duinstreek Kamermuziek Festival violiste Maria Milstein geeft op enthousiaste en warmbloedige wijze les. Het is spannend om te zien hoe de studenten daardoor in korte tijd hun spel verbeteren. Tussen het concert en de Masterclass is er gelegenheid een lunch te gebruiken (€ 5,-). De toegang tot het concert kost een tientje, die tot de masterclass ook. Tot achttien jaar is de entree gratis. Info en reserveren via www.duinstreekkamermuziek.nl of 072-5895003. Kaarten op 2 april ook aan de zaal. Kijk voor de mogelijkheid voor een passe-partout voor concert en masterclass ook op www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Zes kunstenaars in Witte Kerk

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op zaterdag 2 en zondag 3 april opent de Witte Kerk te Heiloo haar deuren voor een gevarieerde kunstexpositie van Atelier Bergen.

De expositie laat werken zien van zes enthousiaste en gedreven schilders en één beeldhouwster. Wat hen bindt is dat zij allen werken in Atelier Bergen, onder leiding van de bekende Bergense kunstschilder Pauline Bakker.

De expositie toont zeer divers werk qua thema, stijl en uitvoering. Zeegezichten, landschappen en andere thema's zijn uitgewerkt met toewijding en technische vaardigheid, waarbij een eigen signatuur duidelijk herkenbaar is. Deze diversiteit maakt de expositie méér dan de moeite van het bezoeken waard.

De schilders zijn zelf aanwezig en voeren u graag mee langs de schilderijen en hun eigen sferen voor een toelichting. De expositie is te bezoeken op zaterdag 2 en zondag 3 april van 10.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.                                                

Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo.

Gratis concert Fanfare Showband

Foto: aangeleverd

HEILOO - Samen muziek maken en luisteren naar muziek maakt veel mensen blij. Daarom wil Fanfare Showband Heiloo vooral zoveel mogelijk mensen laten meegenieten van de mooie muziekstukken die zij spelen. Dit doen zij niet alleen tijdens verschillende optredens binnen en buiten Heiloo, maar binnenkort ook met een voor iedereen gratis toegankelijk concert. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 2 april vanaf 20 uur in het ontmoetingscentrum van het GGZ Noord-Holland Noord aan de Kennemerstraatweg.

Het programma dat de Fanfare haar publiek wil aanbieden bestaat uit verschillende onderdelen. Natuurlijk laat de Fanfare horen en zien wat ze muzikaal in huis heeft. Daarbij is zij niet compleet zonder haar majorettes, en ook zij zullen zich presenteren. Verder heeft de Fanfare een slagwerkgroep die een nummer ten gehore brengt dat speciaal voor deze avond is ingestudeerd.

Naast het A-orkest heeft de Fanfare sinds enkele jaren ook een opleidingsorkest dat een aantal eigen nummers zal spelen. De leerlingen van Music 4 U zullen verder laten horen en zien wat ze in de afgelopen weken hebben geleerd.

De zaal gaat op 2 april open vanaf 19.30 uur. De toegang van het concert is geheel gratis.

Heiloo's got Talent

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Het is tijd voor een nieuwe, sensationele, show in Heiloo: Heiloo's got Talent! Op woensdag 27 april zal het jaarlijkse Oranjebal worden geopend met deze vernieuwde talentenjacht.

Ben jij de nieuwe Hans Klok en tover jij duiven uit je hoed? Kun jij beter dansen dan Shakira? Of zing jij mooier dan Maan uit the Voice of Holland? Dan zijn we op zoek naar jou! Iedereen tussen de 5 en 14 jaar kan zich opgeven voor deze show en zijn of haar talent laten zien op het grote podium in de Oranjebaltent. Alle talenten zullen beoordeeld worden door een veelzijdige jury en uiteindelijk zal zelfs een iemand er vandoor gaan met een heuse beker.

Denk jij dat je met jouw talent kans maakt op de titel 'Talent van 2016'? Laat het ons dan snel weten door je aan te melden op de site: www.oranjebalheiloo.nl.

Uiteraard hopen we dat deze kleine talenten kunnen rekenen op veel aanmoediging uit de tent van een groot publiek. Om 15 uur zal Oranjebal beginnen met de spectaculaire show en is iedereen van harte welkom!

Een fiets voor de postbode

Foto: aangeleverd

HEILOO - Herman de postbode, die tijdens zijn wijk in gedachten werkt aan zijn roman, schreef een hartverscheurende brief als eerbetoon aan zijn ontvreemde stalen ros. Als groot fan van de Uitkijkpost bood hij de brief aan, die u in de vorige editie heeft kunnen lezen. De volgende dag kwamen meerdere mensen hun huis uit om de postbode hun medeleven te betuigen.

Intussen belandde er mail in de inbox van de redactie van de Uitkijkpost:

De ingezonden brief van postbode Herman gelezen, d.d. 23 maart j.l..

In mijn schuur staat een degelijke damesfiets met fietstassen, merk Ranger, zonder doorgezakt zadel.

Wilt u vragen aan Herman of hij mij een e-mail wil sturen als hij er belangstelling voor heeft? Hij mag hem gratis gebruiken.


Uiteraard heeft de redactie Herman de postbode gebeld met dit heuglijke nieuws, want in een week van vreselijke berichten is het belangrijker dan ooit om te blijven verbinden. Herman had daarop ook weer goed nieuws: hij had al een fiets aangeboden gekregen. Herman: "De moeder van collega Donals had een fiets ter beschikking. Ze wilde die aan haar zoon geven als reservefiets. Maar Donald is een heel edelmoedig mens en die zei onmiddellijk tegen mij: 'Jij mag die fiets wel hebben.' Dientengevolge heb ik na het artikel in onze Uitkijkpost al drie keer nee gezegd tegen spontaan aangeboden fietsen. Werkelijk waar... allerlei collega's van mij zijn benaderd met de tekst: 'Ik heb wel een fiets voor die onfortuinlijke postbode'. Zo zijn de mensen dus ook. Wat een giller!"

Vervolgens bood hij zijn diensten aan als journalist voor de Uitkijkpost. Dat aanbod neemt Uitkijkpost graag aan. Dubbelgoed nieuws!

Buitenzwembad Het Baafje gaat weer open!

HEILOO - Vanaf maandag 25 april kan er weer elke dag gezwommen worden in het verwarmde buitenbad (22 graden) van Heiloo: Het Baafje. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor een hopelijk heel zonnig zwemseizoen met tal van leuke en sportieve activiteiten.

Spectaculaire opening: Wipe out!
Voor het eerst organiseert Stichting Dolfinn een WipeOut in zwembad Het Baafje. Deze WipeOut wordt speciaal voor de doelgroep 14+ georganiseerd, zodat zij ook betrokken worden bij het goede doel van de stichting. Ga de uitdaging aan en kijk voor de uitgebreide info op www.dolfinn.nl.

Nieuw terras
Afgelopen winter is er met behulp van de firma Schot, twee vrijwilligers en een stratenmaker een prachtig terras aangelegd. Vanaf deze zomer kan iedereen in het zonnetje genieten van het terras, onder het genot van een heerlijk ambachtelijk Italiaans schepijsje. Di Fiorentina en Het Baafje slaan de handen in één en trekken deze zomer samen op. Bij het nieuwe terras van het Baafje wordt een speciale ijssalon geplaatst van waaruit het ambachtelijke Italiaanse schepijs van Di Fiorentina verkocht gaat worden. Ed van Baar van Di Fiorentina en Teun van Etten, directeur Sport Servicepunt Langedijk, zijn erg blij met deze samenwerking. "Beide organisaties versterken elkaar en hebben dezelfde visie op gastheerschap en kwaliteit."

Word Supporter van Het Baafje
Om Het Baafje voor de gemeenschap te behouden is het zwembad een Supportersactie gestart. Wie vóór 1 mei een abonnement afsluit bij Het Baafje wordt automatisch als Supporter van Het Baafje beschouwd. Een deel van het abonnementstarief wordt besteed aan nieuwe speeltoestellen. Verder ontvangt iedere Supporter een pas die heel veel voordeel oplevert, zoals vrij entree in de zwembaden De Bever en Duikerdel. Na 1 mei geldt hetzelfde abonnementstarief, alleen vervallen alle supportersvoordelen.

Je eigen schoolfeest in zwembad Het Baafje
Heb je iets te vieren met je klas? Dan zit je goed bij zwembad Het Baafje! Klassenfeest, triatlon, zeskamp of sportdag? Er is van alles mogelijk. Het zwembad kan zelfs speciaal voor jouw klas worden geopend, uiteraard met allerlei lekkere hapjes en drankjes.

Fietsenstalling bij Het Baafje
Vorig jaar is enkele keren op een mooie zomerdag een fiets bij het zwembad gestolen. Omdat Het Baafje graag wil dat fietsen veilig staan, komt er een bewaakte fietsenstalling. Supporters van Het Baafje kunnen gratis hun fiets stallen; anderen betalen hier € 1,- voor.

Bijeenkomst mantelzorgers Heiloo

HEILOO – Natuurlijk zorgt u als mantelzorger voor familie, vriend of buur als deze door ziekte of beperking niet of niet meer voor zichzelf kan zorgen. U neemt deze taak als vanzelfsprekend op u en begint trouw met zorgen. Een frisse blik in deze zorg echter kan heel bevrijdend werken.

Zorgen uit liefde, maar hoe ver wilt u gaan als mantelzorger? Hoe ver kúnt u gaan? Soms is het goed een stapje terug te doen om de zorg goed vol te blijven houden. Ook voor degene die u verzorgt kan het lucht geven als het eens op een andere manier gaat; een andere plek, een ander gezicht.
Een beetje loslaten is ook een groot gebaar van liefde. Een gebaar van ruimte geven aan anderen om jouw kwetsbare geliefde te ondersteunen. Weet die ander tenslotte ook niet wat goed is voor de zorgvrager? Een frisse blik kan inspirerend zijn voor de zorgvrager en daarmee ook voor u als mantelzorger.

Hierover kunt u met andere mantelzorgers van gedachten wisselen op maandag dinsdag 26 april van 10.00 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom in het Mantelzorgcentrum aan de Strandwal 22a (terrein GGZ, achter het Willibrordusgebouw). Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel graag even aanmelden.

Mantelzorgcentrum, tel. 072-5627618 of een mail naar info@mantelzorgcentrum.nl.

www.mantelzorgcentrum.nl

Help verenigingen en maatschappelijke stichtingen aan een financieel douceurtje Gratis stemmen voor schenking aan Buurtbus of Rolstoelbus

Rob van Tuin bij de Rolstoelbus. Foto: Ricardo Marcker

HEILOO - Tijdens een onlangs gehouden interview met Rob van Tuin, chauffeur/vrijwilliger/bestuurder van de Rolstoelbus Heiloo, vraagt hij aandacht voor de mogelijkheid om verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel aan extra inkomsten te helpen.

Van 29 maart tot en met 11 april krijgen alle particuliere rekeninghouders van de Rabobank Noord Kennemerland de mogelijkheid om met behulp van een unieke code 3 stemmen uit te brengen op hun favoriete vereniging of maatschappelijke instelling. De bank stelt een bedrag van € 40.000 beschikbaar.

Inmiddels hebben zich 115 verenigingen en instellingen aangemeld uit de regio Heiloo-Bergen-Castricum. Hoe meer stemmen op de organisatie worden uitgebracht, hoe groter het aandeel is uit de pot met geld. Rob van Tuin pleit ervoor om minimaal 1 van de 3 uit te brengen stemmen toe te delen aan een maatschappelijke instelling die zich inzet binnen onze samenleving, zoals de Rolstoelbus Heiloo of aan de Vereniging Buurtbus Heiloo, aan één van de afdelingen van de Zonnebloem, of aan de instellingen die zich inzetten voor de G-sporters. Deze instellingen hebben doorgaans geen grote eigen achterban waar stemmen te mobiliseren zijn, vandaar deze publieke oproep tot steun.

De Rolstoelbus Heiloo bestaat dit jaar 33 jaar. De organisatie werkt zonder enige vorm van overheidssubsidie dankzij de inzet van 15 betrokken vrijwilligers. De huidige bus, waarmee jaarlijks zo'n 30000 km in 800 ritten wordt gereden, wordt alweer 6 jaar oud. Het ligt in de bedoeling om in 2017 een nieuwe bus aan te schaffen. Deze clubactie kan hieraan een welkome bijdrage leveren.

Hoge opkomst bij startbijeenkomst van 100-100-100

Foto: Natalie Bottemanne

HEILOO - Op 21 maart werd door wethouder Rob Opdam de aftrap gegeven van het project 100-100-100, waarin 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval gaan scheiden. Jongste deelnemer Rover Stoorvogel doet verslag.

"In de kantine bij de gemeentewerf zaten alle mensen die mee gaan doen. We kregen een tasje met daarin een digitale afvalweger, biologisch afbreekbare afvalzakjes, een pen en een overzicht van wat we elke week gaan doen. We moesten ook allemaal een 'Intentieverklaring' tekenen. Ik heb mijn handtekening eronder gezet, dus nu moet ik echt elke week gaan wegen wat we apart weggooien. Het gaat om vier dingen: 1. Papier, 2. GFT (groente en fruit, maar ook eierschalen en resten van vlees), 3. Plastic, papier en blik, en 4. het restafval. Het is de bedoeling dat dat laatste steeds minder wordt."

"Ze zeggen dat er nu nog wel 80% in de grijze bak zit wat beter apart kan. Nu gaat alles op één hoop en niet alles kan dan nog gescheiden worden. Dat verbrandt dan, terwijl het beter is om bijvoorbeeld het plastic er al thuis uit te halen zodat het apart naar een bedrijf kan gaan die er weer nieuwe dingen van maakt. Ik hoorde dat ze bijvoorbeeld uit vier schoonmaakmiddel-flessen weer een nieuw broodbakje kunnen maken."

Heiloo is een van de 29 gemeenten die meedoet aan dit initiatief. Om nog beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van afvalscheiding zijn ervaringen, meningen en tips van huishoudens nodig. Het project start op 1 april en eindigt op 9 juli. Op het online platform (www.100-100-100.nu) komen elke dag tips (over afval scheiden, maar ook over bewuster boodschappen doen), filmpjes en eenvoudige opdrachten. De honderd of meer deelnemers in Heiloo kunnen daar ook ervaringen uitwisselen.

Ruim € 4000 voor Amnesty

HEILOO - De collecte van Amnesty International, die van 13 tot en met 19 maart 2016 werd gehouden, heeft in de gemeente Heiloo 4.069,86 euro opgebracht. 40 vrijwilligers hebben gecollecteerd. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Het was de dertiende keer dat de organisatie een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor Amnesty dus van groot belang.

Collecteren voor mensen als Moses Akatugba

"Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde." Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van zo'n 650 euro en drie telefoons. Moses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs, maar na hevige marteling legde hij toch een bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014. Kort daarna kwam hij vrij.

Teddybeer- en Kikkerdiploma's

Geslaagden Teddybeerdiploma: Madhya Smakman, Krisztiàn Farago en Lisa Molenkamp. Geslaagden Kikkerdiploma: Hester Tromp, Saar Korver en Eline Wit. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Zaterdag 12 maart mochten de jongste leerlingen van zwembad Loos in eigen bad examen doen voor het Teddybeer- of Kikkerdiploma.

Ze hebben hierbij laten zien hoeveel plezier ze al in het water beleven. Iedereen is blij met diploma naar huis gegaan.

Concert at the Seaside

EGMOND - Op 3 april geven het fanfare orkest van Eensgezindheid Egmond-Binnen en het fanfare orkest van Emergo Castricum een gezamenlijk concert in dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen. Beide orkesten zullen op 9 april deelnemen aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Tijdens dit concert zal het fanfare-orkest van Eensgezindheid onder andere het werk Vuurgeesten van Jan Bosveld ten gehore brengen. Dit is het verplichte werk tijdens de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in de derde divisie. Het fanfare-orkest van Emergo zal onder andere Armeense Rapsodie no. 3 van Alexander Comitas ten gehore brengen; het verplichte werk in de eerste divisie.

Naast de fanfare-orkesten van Eensgezindheid en Emergo is er tijdens dit concert een special guest uit Engeland aanwezig: brassband The Boarshurst Silver Band uit Saddleworth. Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt € 5,00. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur en kunnen vooraf gekocht worden bij Apeldoorn Electrotechnisch Bureau.

Nieuwe Vondst van de Maand

Foto: aangeleverd

CASTRICUM - De nieuwe Vondst van de Maand in Huis van Hilde presenteert archeologische vondsten uit de periode van De Reformatie. Brokstukken uit de Beeldenstorm, heiligenbeeldjes, pelgrimsinsignes, een pauselijke zegel en een monniksbeker illustreren het verzet tegen machtsmisbruik van de geestelijkheid.

Op Tweede Paasdag was er al van alles te doen in het archeologiecentrum, zoals voor kinderen een gratis speurtocht met verrassing en een ArcheoBelevenis. Ook was de nieuwe tentoonstelling Blik op de Bronstijd te zien en kan men in de middag een gratis rondleiding volgen.

In de Vondst van de Maand-vitrine liggen archeologische vondsten die met het rooms-katholieke geloof en de Reformatie te maken hebben. In de 16de eeuw groeide het verzet tegen de katholieke kerk, wat onder andere in 1566 leidde tot de Beeldenstorm: kerken en kloosters worden geplunderd en interieurs vernietigd. In de vitrine prijken brokstukken uit die Beeldenstorm, een heiligenbeeldje, pelgrimsinsignes, een pauselijke zegel, een reliekschrijn en een monstrans. Een beproefde manier om kritiek te uiten was satire: op gebruiksvoorwerpen zoals monniksbekers werd de geestelijkheid bespot. Zo'n zeldzame monniksbeker is ook te zien in Huis van Hilde.

Stemmen op JOEB

EGMOND - Voor de bouw van het nieuwe jongerencentrum JOEB, waarvoor donderdag de eerste steen werd gelegd, is geld nodig.

Aangezien het gebouw casco wordt opgeleverd door Bouwbedrijf Tervoort is het de taak aan de jongeren om voor de inrichting te zorgen. Daarom doet Stichting JOEB mee met de actie Rabo Clubkas, waarin door de bank € 40.000 is gestort voor het verenigingsleven in de regio Noord-Kennemerland. Klanten van de Rabobank kunnen drie stemmen uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Zij ontvangen hiervoor een stemkaart. Deze verenigingen ontvangen een bijdrage uit de Rabo Clubkas. Zowel Stichting JOEB als Stichting Vrienden van JOEB doen mee met de actie.

Vanaf dinsdag 29 maart t/m 11 april kan er gestemd worden.

Live optreden van Bad Name in De Vriendschap

Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Bad Name is de nieuwe naam voor de Noord-Hollandse live coverband die sinds 2007 bekend is onder de naam Coolcast. Zij veranderen van naam door de huidige bezetting om de stap te zetten van stevige rockband naar allround coverband voor elke gelegenheid.

Van deze formatie kunt u een spetterend optreden verwachten waarin bekende nummers uit vervlogen tijden worden afgewisseld met hedendaagse muziek. Mede door het variëren van oude klassiekers zoals 'Smoke on the Water', 'Proud Mary' en de hedendaagse krakers van bijvoorbeeld Anouk, Katy Perry en Bløf, is de muziek van Bad Name voor ieder feest of festival geschikt.

Bad Name bestaat uit Sarina Burger (zang en slaggitaar), Matthijs Groenendaal (sologitaar en zang), Jasper Revers (basgitaar), Tiono van Schaik (drums en zang) en Nico Zomerdijk (geluid, verlichting en effecten).

De band laat zaterdag 2 april Akersloot en haar bezoekers genieten van een gezellige avond met steengoede livemuziek. De entree is gratis en deuren van De Vriendschap aan de Kerklaan 16-18 in Akersloot zijn vanaf 21.00 uur open.

Vertelavond Bloemendagen

In 1977 werd dit kunstwerk gemaakt bij het 25-jarig bestaan. Foto: aangeleverd

LIMMEN - Op maandag 4 april om 20.00 uur is er een vertelavond in 'Ons Huis' bij de Protestantse Kerk in Limmen. De organisatie: "Tijdens deze avond horen we graag de verhalen over de Bloemendagen van vroeger en nu. Hoe iedereen het beleefde en wat de verschillen zijn met nu. Met behulp van deze verhalen gaan we een film maken over de historie van de Bloemendagen."

Samen met de inwoners van Limmen en de (oud) deelnemers van de Bloemendagen wordt deze film tot stand gebracht. De Bloemendagen zijn ooit gestart in 1952 als een bloemencorso. Destijds bestond er in Limmen een hoogstaande bloembollencultuur. Dat gaf veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. In de loop der tijd is daarin veel veranderd. De bollenvelden hebben plaats gemaakt voor woningen en de samenleving veranderde. Stichting KIST werkt momenteel samen met twee oud organisatoren van de Bloemendagen om hier een documentaire over te maken. Stichting Kist duikt in het verleden: wat vertellen de Bloemendagen over het dorp Limmen van weleer, en wat is erbij in het heden?

Iedereen die een verhaal kan vertellen over de geschiedenis is uitgenodigd. Natuurlijk is het ook alleen al leuk om aanwezig te zijn om de verhalen aan te horen. Bloemendagen hoopt op een grote opkomst!

Voor informatie: info@stichtingkist.nl of bel. 06-33676871

Petitie tegen beoogde voetbal-fusielocatie Egmond

Foto: aangeleverd

EGMOND - Egmonder Aad Baltus schetst het beeld: "Stel je voor dat een van de mooiste plekjes van Egmond verandert in een sportlocatie met vijf voetbalvelden, hekken, lichtmasten, tribunes, een kantine, kleedkamers en parkeerplekken. Heel veel Egmonders en mensen buiten Egmond willen dit niet, maar de gemeente wil het plan doorzetten. Daarom startten wij als inwoners een petitie met als doel dit plan tegen te houden."

Aad woont nabij het open veld langs de Egmonderstraatweg met uitzicht op de duinen, een locatie die ook grotendeels als bollengrond wordt gebruikt. De drie Egmondse voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert willen graag fuseren tot een vereniging en omarmen de beoogde nieuwe voetballocatie langs de Egmonderstraatweg.

Bewoners van deze straat, de Tijdsverdrijfslaan en de Van Oldenborghlaan verzetten zich hiertegen. Zij zijn niet blij met de aantasting van hun rustieke, open uitzicht als het complex voor hun deur een feit is. Sommige bewoners zijn bang voor een waardevermindering van hun woning. Ook vrezen de tegenstanders voor geluids- en lichtoverlast vanaf de velden en extra verkeersdrukte op de enige ontsluitingsweg naar Egmond aan Zee. Tot slot noemen de omwonenden het onwenselijk dat het complex ten koste gaat van teveel bollengrond waarvoor op korte termijn geen goede compensatie mogelijk is.

Ondertussen is de gemeente bezig met planontwikkeling op dit punt. Bergen kreeg echter nog geen toestemming van de provincie Noord-Holland omdat de gemeente eerst moet aantonen dat andere locaties ongeschikt zouden zijn voor een voetbalaccommodatie. Tijdens een vergadering van de algemene raadscommissie op 31 maart komt het onderwerp ter sprake en is inspraak mogelijk. Op 14 april bespreekt de gemeenteraad of het college de beoogde fusielocatie verder kan uitwerken.

Aad en tien andere omwonenden hebben een petitie online gezet die tegenstanders van het plan kunnen ondertekenen. Dat kan desgewenst ook anoniem. Het website-adres is www.geenballenmaarbollen.nl

Gemaal 1879 draait weer

Foto: aangeleverd

AKERSLOOT - Op zondag 3 april gaan de deuren van Gemaal 1879 weer open voor een nieuw zomerseizoen. Het gemaal kreeg afgelopen winter een grote onderhoudsbeurt door de vrijwilligers en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verbeterde de vijzellagering. Er kan dus weer water verpompt worden komende zondag.

Met het openen van de deuren is er ook een nieuwe expositie op het gemaal te bewonderen en wel van Gerwin Tromp uit Castricum. Gerwin is een veelzijdig talent, tekenen, boetseren, speksteen snijden, schilderen en dat in vele genres. Zo zijn er van zijn hand potloodtekeningen, maar ook schilderijen in acryl of olieverf. Verder maakt hij naast tekeningen en schilderijen 3D-werk en commerciëel werk.

De expositie heeft de naam 'Kwetsbaar' meegekregen. Gerwin: "Ik vind, op het moment dat je iets of iemand uitbeeldt, dat je jezelf als kunstenaar kwetsbaar maakt door je zienswijze te geven op het onderwerp en tevens je niveau te laten zien. Tegelijkertijd wordt het uitgebeelde onderwerp broos omdat die door de ogen van de kunstenaar bekeken en verbeeld wordt." Hij voegt hieraan toe: "In deze tijd is kwetsbaarheid in toenemende mate een onderwerp dat voor veel mensen aantrekkelijk is, maar waar men gelijktijdig een muur omheen zet. Het vraagt om moed om het risico gekwetst te worden te durven nemen."

Gerwin besluit: "Kwetsbaarheid is in veel onderwerpen te vinden, en juist daar zit voor mij de aantrekkingskracht van iets of iemand in. Het levert een interessante paradox op, namelijk je neemt als kunstenaar zelf de regie over het uitbeelden van de vorm, maar het proces en het resultaat maakt kwetsbaar. Ik zie snel de kwetsbaarheid van iets. In veel van mijn werk valt dit thema terug te vinden."

U kunt de expositie bewonderen in de maanden april en mei, op zondagen van 13.30 tot 16.30 uur in het Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 (Klein Dorregeest) te Akersloot. Voor groepen is op afspraak een bezichtiging mogelijk op andere tijden (zie hiervoor www.gemaal1879.nl).

Informatieavond Slotkwartier

EGMOND AAN DEN HOEF - De Werkgroep Slotkwartier verzorgt donderdag 31 maart een informatieavond in de Slotkapel. Bewoners en geïnteresseerden zijn vanaf 20.00 uur welkom om kennis te nemen van de plannen voor het gebied.

De Werkgroep Slotkwartier, bestaande uit Stichting De Kapberg, Stichting Hafre Productions, Stichtingen Gebruik & Restauratie Slotkapel en Stichting Historisch Egmond, heeft vorig jaar van de gemeente Bergen de kans gekregen om plannen en ideeën te ontwikkelen waarmee het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef aantrekkelijker gemaakt kan worden voor bewoners en bezoekers. Vele overlegavonden hebben uiteindelijk geresulteerd in een 25 pagina tellend plan, dat in januari aan het college is gepresenteerd.

Betrekken
Het college is enthousiast over de eerste plannen en wil graag dat de werkgroep deze plannen verder uitwerkt alvorens een definitieve beslissing te nemen. Hierbij wil de werkgroep ook graag de inwoners, belanghebbenden en belangstellenden betrekken. Wellicht heeft ook u ideeën over het Slotkwartier en de werkgroep is dan ook heel benieuwd wat u van de plannen vindt. "Het is in ieder geval een unieke kans om gezamenlijk de aantrekkelijkheid van het gebied nog meer te vergroten, zonder direct de cultuurhistorische waarden aan te tasten," aldus de werkgroep. De werkgroep hoopt op een grote opkomst, zodat een uitgewerkt, definitief plan straks breed gedragen wordt door de bevolking. De informatieavond begint om 20.00 uur met een presentatie van de plannen, waarna de gelegenheid is tot het stellen van vragen en het bespreken van ideeën.

Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies blij met partner Rabobank

HEILOO - Voor menigeen die in Limmen en omgeving een huis koopt, zijn Gerard Tool en Mark Boetje de adviseurs die de financiële kant van de zaak regelen. Op de foto schudden Gerard Tool en Martijn Niesing van de Rabobank elkaar de hand om hun kersverse samenwerking te bekrachtigen.

Gerard Tool: "Wij zien in de Rabobank een sterke nieuwe partner. Enerzijds vanwege het enorm sterke merk, anderzijds omdat de samenwerking met de lokale Rabobank zo goed verloopt." Martijn Niesing van de bank vult aan: "Wij zijn een voorstander van samenwerking, ook als het gaat om hypotheekbemiddeling via externe adviseurs. Op dit gebied zijn we wel heel zorgvuldig in onze partnerkeuze. Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies is voor ons een goede partner, met name omdat wij ons beide sterk maken voor een gezamenlijk belang: de mensen in Limmen, Heiloo, Castricum en omliggende plaatsen van dienst zijn met een goed financieel advies."

FOTO: Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies, gevestigd in Limmen in het kantoor van Rietveld Makelaardij, werken vanaf nu samen met de lokale Rabobank.

Het vroege voorjaar in het Zeedorpenlandschap

Klein Hoefblad. Foto: aangeleverd

EGMOND - De maandelijkse wandeling in het Egmondse duingebied start op zondag 3 april om 10.00 uur bij het Sportcentrum aan de Watertorenweg te Egmond aan Zee. De Egmonder is al druk aan het zaaien en planten op zijn landje in de duinen. Maar welke wilde planten staan al in bloei? Welke vogels zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebied en vinden we al kikkerdril in de duinmeertjes?

De wandeling wordt geleid door een natuurgids van het IVN, de vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid, en duurt ongeveer twee uur. Men dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Warme en wind- en waterdichte kleding aanbevolen! Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Let op: betaald parkeren! Voor nadere inlichtingen kunt u mailen: hanneke@jpdg.nl, bellen naar 072 5337601, of kijken op IVNNKL.nl.

Grand Prix toernooi Oppositie groot succes

Thijs Schols, Dennis Najetovic, Koen Parlevliet (van Oppositie). Foto: aangeleverd

HEILOO - Het derde Grand Prix schaaktoernooi Heiloo dat werd gehouden op 20 maart 2016 in cultureel centrum de Strandwal was een groot succes. Maar liefst 120 jeugdschakers uit de regio Noord Holland namen deel. Daarmee werd opnieuw het aantal deelnemers overtroffen ten opzichte van een jaar eerder. Het jeugdschaak mag zich in Heiloo, net als elders in de regio, op een groeiende belangstelling verheugen.

Een van de troeven van het toernooi is de locatie. "De Strandwal is misschien wel de mooiste GP-locatie in Noord-Holland," aldus een van de bondsleden. De steun van de tafelleiders was ook onontbeerlijk. Ook bij de jongste deelnemers bleef de stemming goed tot in de laatste ronde. Verwerking van alle uitslagen verliep vlekkeloos dankzij de steun van Leo van Steenhoven van schaakvereniging Waagtoren. Buiten de partijen was er ruimte voor ontspanning in de tuinzaal of bij de bar.

Dankzij een opkikker van de stichting Keer op Keer was de prijzenpot goed gevuld. Toernooiwinnaar was Luuk van Steenhoven. Ook de jeugd van SV Oppositie deed goede zaken.

Kasper van Heerden geeft het stokje door

HEILOO - Na vijfenhalf jaar trouwe dienst heeft Kasper van Heerden, Nunchakudo docent bij Dojo 't Loo, besloten te stoppen met lesgeven. Tijdens zijn laatste les op woensdag 23 maart heeft de groep afscheid van hem genomen.

Docenten van Nunchakudo Beverwijk nemen de lessen op de woensdag van 19.00 tot 20.00 uur over van Kasper, zodat de sport Nunchakudo wordt behouden. Daarmee is Dojo 't Loo uit Heiloo de enige sportvereniging in de regio Alkmaar die deze bijzondere sport aanbiedt.

Wouter van Elk (evenals Kasper houder van de 3e dan) zal samen met Ramona Toorenent (1e dan) en Annabel Joor de trainingen verzorgen. Wouter en Annabel zijn beiden bevoegde nunchakudo-docenten en Ramona is hiervoor in opleiding. De beide dames hebben recent podiumplaatsen behaald op het open NK Nunchakudo.

Tijdens de laatste les van Kasper kwamen de nieuwe docenten al meetrainen om zo ook alvast kennis te komen maken. Ze hebben er veel zin in en zitten vol nieuwe ideeën om het Nunchakudo in Heiloo een nieuwe impuls te geven. Om de groep ook weer wat nieuwe uitdaging te bieden zullen zij de komende tijd ook leerlingen uit Beverwijk meenemen om bij ons mee te komen trainen.

Dojo 't Loo heeft er alle vertrouwen in dat het Nunchakudo bij Dojo 't Loo met deze trainerswissel een frisse doorstart zal maken. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend twee proeflessen komen volgen.

Foresters D1 wint sterk bezet paastoernooi Ede

Op de foto: Joris Peijs, Emmeke Henschen, Rik Stiegelis, Sven Geerlings, Zeb Teunissen, Dico Blei, Mitchell Zwart, Tijl Henschen, Maarten Rasch, Wessel Been, Seb Bakkum, Ties de Boer, Sven Stegink, Joep Kornblum, Melvin van Westerop, Kep Munsterman, Jesse Rinsema, Jens Waasdorp, Stijn Peijs en Matz van Haperen. Foto: aangeleverd

HEILOO - Op Tweede Paasdag heeft De Foresters D1 deelname aan een zeer groot divisie-toernooi in Ede met winst bekrachtigd. Met deelnemers vanuit heel Nederland moesten de jonge Egels met 31 andere teams strijden om de felbegeerde bokaal.

In de poulefase werd er twee keer gelijk gespeeld (tegen Quick Boys en OJC Rosmalen vielen geen doelpunten) en vier keer gewonnen: van Elinkwijk, Schalkhaar, Spijkenisse en ONS BOSO Sneek. Na een lange voorronde werd vanaf 16.00 uur afgetrapt voor de kruisfinale tegen de nummer 1 uit een andere poule. Het grote GVAV Rapiditas uit Groningen maakte in 25 minuten kennis met het talent en teamwork van De Foresters.

Zeer overtuigend werd er met een 5-0 winstpartij een finaleplek bemachtigd. In de finale mocht het team van coaches Blei en Stiegelis aantreden tegen Blauw Geel '38 uit Veghel (koploper in de 2e divisie). Na een rustige start werd hierna het tempo opgevoerd en won De Foresters zeer overtuigend met 1-0.

De grote wisselbeker werd trots ontvangen en meegenomen naar Heiloo, waar het zaterdag opnieuw feest is als de club haar 70-jarig bestaan viert.

Uitslagen dames bridgeclub sans atout

HEILOO - uitslagen 23 maart 2016

A-lijn:1. ds Schaffer-Mak 58,85 - 2. ds Kuijt-v.Lochem en Vecht-Bakker 54,17

B-lijn:1.ds Pohley-Witting 64,58 - 2. ds.Valk-Vos 64,06

C-lijn:1.ds Kromhout-Scholten 65,10 - 2. de Waard-Magermaans 57,81

Fitheid senioren opnieuw onder de loep genomen

HEILOO - Woensdag 30 maart 2016 organiseert de buurtsportcoach van Heiloo in gymzaal Capel-acker voor de derde keer een gratis fittest voor senioren. Tijdens de test zullen vaardigheden als kracht, lenigheid, balans, reactievermogen en uithoudingsvermogen aan de orde komen. Als vervolg op de fittest kunnen de deelnemers meedoen aan een 8-weeks sportprogramma Fit&Vitaal 65+, wat in samenwerking met lokale sportaanbieders en stichting Welzijn Heiloo wordt georganiseerd.

Als de deelnemers besluiten zich op te geven voor het sportprogramma 'Fit & Vitaal 65+' zullen zij vanaf 5 april gedurende 8 weken tweemaal per week gezamenlijk gaan sporten. Eenmaal per week trainen zij onder begeleiding van de deskundige trainers van Ins and Outs Sports Heiloo (zie ook www.sportenvoedingheiloo.nl). De kosten bedragen 20 euro per persoon. Natuurlijk is er tijdens en na afloop van iedere training tijd voor een praatje; het sociale element is namelijk ook erg belangrijk bij het beoefenen van een sport.

Het project Fit & Vitaal is in 2015 al twee keer eerder uitgevoerd. Met groot succes, want bijna alle oud- deelnemers sporten nog wekelijks. Dit is aanleiding geweest voor de buurtsportcoach om het programma ook dit voorjaar weer op te zetten. Inwoners van Heiloo die mee willen doen aan de fittest en/of het sportprogramma zijn welkom. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Cas Peperkamp (c.peperkamp@alkmaarsport.nl). Informatie opvragen kan via de buurtsportcoach van Heiloo, Pascale de Hoogh, bereikbaar via p.dehoogh@alkmaarsport.nl of 06-11149728.

Veel finaleplaatsen voor Boscrossers

Foto: Aangeleverd.

HEILOO - De tweede wedstrijd boscrossen van het seizoen is verreden. In Velsen-Noord stonden meerdere leden van FCC de Boscrossers klaar voor de wedstrijd.

Djaimy Heijm reed bij de categorie 6- keurig naar een zesde plaats in de A-finale. Mike Neus reed vervolgens bij de boys 7 en girl 8 naar een derde plek in de B-finale. Bij de boys 8 en girl 9 stonden er zelfs twee Boscrossers in de A-finale: Amy van der Meer en Kick Bakker reden naar een keurige tweede plaats en vijfde plaats.

Duuk Hes en Diederik Denneman waren door loting in dezelfde manche ingedeeld. Duuk en Diederik wisten zich via de 1/2-finales te plaatsen voor de finales. Duuk werd heel mooi derde in de A-finale en Diederik netjes vijfde in de B-finale. Sander en Chris Duinhoven reden goed voorin bij de volgende groep. Chris werd zevende in de A-finale en Sander vierde in de B-finale. Isabel van der Woude reed in dezelfde klasse goed in de manches en pakte door een mooie inhaalmanoeuvre het prijzengeld.

Pim Kroes reed na een zware 1/2 finale naar een mooie vierde plaats in de B-finale. Max van der Woude is een vaste waarde in de finales bij de boys 12 en girls 13. Max wist zijn inzet te verzilveren met een mooie vierde plek in de B finale. Bij de boys 14 reden Glenn de Wildt en Roy Kater naar hoge klasseringen in de B-finale en A-finale. Ricky de Jong pakte een vijfde plek in de B-finale bij de boys 15.

Ook waren er hoofdprijswinnaars: Danielle Vrenegoor en Martijn van Wilgen reden beide soeverein naar de eerste plaats bij de ladies en cruisers40+. Jordi Koen en Trainer Lars Volkers sloten de dag af met een tweede plaats in de B-finale en een vijfde plaats in de A-finale. Meervoudig wereldkampioen en Boscrosser Robin van der Kolk gaf een aantal maal een show weg met zijn nieuwe fiets. De dag was geslaagd en de Boscrossers maken zich op voor de volgende wedstrijd die zal worden verreden in Zoetermeer.

Henk Verdonk junior blijft winnen

EGMOND - Henk Verdonk junior uit Egmond aan Zee is donderdagavond winnaar geworden van de wekelijkse wedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool(KPB) mountainbikecup.

Het lijkt bijna onmogelijk om serie-winnaar Henk Verdonk junior zijn overwinningsdroom te verstoren. Dit beek opnieuw in zijn wedstrijd op Sportcomplex de Cloppenburgh, de eerste na de officiele opening. Ook ditmaal stond er geen maat op de explosiviteit van de Egmonder. Zijn jongere broer Wim verbetert iedere week door Wilfred Knegt (Uitgeest) zijn bijna zekere tweede plek af te pakken. Knegt moest zodoende genoegen nemen met de laagste trede op het podium. Slowstarter vader Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan de Hoef) doet geloven dat talent toch in de genen zit. Het lukte hem halfkoers in het wiel te komen van de andere turbo Henk Louwe (Alkmaar) en onderling moesten zij de volgorde uitmaken om de troostprijzen.

Uitslagen: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan Zee 2. Wim Verdonk, Egmond aan de Hoef 3. Wilfred Knegt, Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de Hoef 5. Henk Louwe, Alkmaar

Zeevogels boekt ruime overwinning

EGMOND - Tweede Paasdag ging Zeevogels naar Hensbroek om de plaatselijke Apollo '68 te bestrijden, zonder Sven Vermeeren, Jorrit Groot, Gilles Groot en Dennis de Waard. Julius Zwartkruis startte daardoor in de basis en haalde een ruime voldoende. Tim Kraakman maakte ook weer zijn opwachting en Jeroen Koel was naar het centrum van de verdediging verhuisd. Na een wat aarzelend begin legde Zeevogels het betere voetbal op de grasmat.

Frank Jongs teen was voldoende voor de 0-1. Tien minuten later had Karel Wijkers mooie actie een beter lot verdiend, maar zijn schot ging net over. Jorrit Stoop ranselde even later weer een bal uit zijn doel, waarna Zeevogels weer de meest aanvallende ploeg werd. Een vrije schop van Tim Emmerik vanaf de linkerkant in de 44ste minuut belandde met een fraaie boog in het doel, door niemand aangeraakt: 0-2. Zeevogels dacht te gaan rusten met deze voorsprong, maar in de blessuretijd bracht Daan Modderman de aansluitingstreffer op het scorebord.

Na rust speelde Zeevogels tegen de harde wind in, maar deze had weinig invloed op het verzorgde spel van de Hoevers. Na ruim een kwartier veroverde de net ingevallen Levi de Waard de bal, passte hem naar Gijs de Waal, die met zijn linker een mooie voorzet gaf. Deze werden technisch zeer fraai afgewerkt door Tim Emmerik. Diezelfde Tim Emmerik schoot in de 72ste minuut weer de bal langs de Apollokeeper, nu een schuiver met links; 1-4.

Na een aantal passes over diverse schijven kreeg Mike Twisk de bal, legde hem breed op Max Duinmeijer, die ook met links Zeevogels' vijfde inschoot: 1-5 in de 79ste minuut. De 2-5 van Joost Onderdelinden was er een voor de statistieken. Drie punten mee naar De Hoef, zes punten voorsprong als koploper en meer glans voor de al in het bezit zijnde tweede periodetitel.

Zonnige Open Clinic dag bij TC Heiloo united

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Zondag 13 maart was een prachtige dag met ideaal tennisweer, en de ideale dag voor een balletje slaan tijdens de gratis Open Clinic op het park van TCHeiloo United. Jong en oud was aanwezig, van 5+ tot 50+ en van ervaren tot niet ervaren spelers. De trainers hadden een leuk circuit uitgezet en alle slagen kwamen aan bod. Natuurlijk werd de conditie ook even getest en was er een baan met meetapparatuur zodat je de snelheid van je service kon meten.