De Uitkijkpost

29 oktober 2014

De Uitkijkpost 29 oktober 2014


College stelt begroting 2015 op

HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft een begroting voor 2015 en volgende jaren opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze in de raadsvergadering van 3 november.

Het is de eerste begroting van het nieuwe college. De begroting sluit met een positief saldo van € 520 duizend en laat een sluitend structureel meerjarenperspectief zien, hoofdzakelijk als gevolg van de ingerekende bezuinigingen. Het cumulatief positieve saldo (€ 300.000) van het meerjarenperspectief 2015-2018 betekent een stijging van de algemene reserves. De bezuinigingen waar de gemeente invulling aan geeft zijn merkbaar voor de omgeving van Heiloo en de organisatie zelf, maar de effecten ervan brengen het huishoudboekje op orde. De begroting staat in het teken van meer service en meer communicatie en samenwerking; de inwoner staat centraal.

In 2015 blijkt het benutten van krachten ook uit de samenwerking met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum en op strategisch niveau met de regio Alkmaar. In de maand januari van 2015 worden er voorstellen over samenwerking tussen de BUCH gemeenten aan de vier betrokken gemeenteraden voorgelegd. Afhankelijk van de besluitvorming zal hier in de loop van 2015 verder invulling aan worden gegeven. Per 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken die samenhangen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het college pakt deze zaken op in BUCH-verband. 2015 is voor deze drie decentralisaties een overgangsjaar.

De bezuinigingen hebben in 2015 bijvoorbeeld effect op het verlenen van subsidies (ruim € 200.000 minder dan in 2014), maar hebben ook gevolgen voor de kwaliteit van de buitenruimte. Door actief mensen op te zoeken wil het college vormgeven aan een samenwerking voor het beheer van de openbare ruimte; het beheer van een groen, veilig en schoon dorp. Het college gaat initiatieven die gericht zijn op het veiligheidsgevoel binnen het dorp bovendien stimuleren. Ook voor toerisme en recreatie zoekt het college samenwerking met de sectoren kunst en cultuur, de BUCH-gemeenten en op regionaal niveau.

Het college wil dat de dienstverlening meer naar de inwoners 'toe gaat'. Overheidsparticipatie en een heldere en goede verstandhouding met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers heeft het college hoog in het vaandel. Communicatie moet bijdragen aan het optimaliseren van de dienstverlening. In een goed 'samenspel' wil Heiloo krachten benutten. In 2015 worden daarom participatiedoelen opnieuw bepaald en wordt daarvoor een concreet actieprogramma gemaakt. Bij de communicatie met de omgeving is de eerste vraag of we een rol moeten vervullen en daarna pas welke rol dit moet zijn (regisseren, stimuleren of faciliteren). Ter ondersteuning van de gemeentelijke dienstverlening voert Heiloo het zaakgericht werken in en worden verbetermogelijkheden binnen werkprocessen zichtbaar gemaakt. De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd.

De gemeenteraad van Heiloo bespreekt de begroting in de vergadering van 3 november.

Themaleesgroep Eerste Wereldoorlog

HEILOO - Op dinsdagmiddag 18 november 15.00 uur is in de Bibliotheek Heiloo een informatiebijeenkomst over de start van een themaleesgroep over de Eerste Wereldoorlog. Over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn prachtige romans, interessante geschiedenisboeken en bijzondere gedichten geschreven. De nieuw op te richten themaleesgroep maakt een keuze uit een boekenlijst met zowel romans, als non-fictie en poëzie. De groep komt in een jaar vijf of zes keer bij elkaar. Het initiatief komt van Stichting Senia, de landelijke organisatie die leesgroepen opricht, in samenwerking met de Bibliotheek Heiloo.

Stichting Welzijn Heiloo organiseert dagtocht

HEILOO - De Simone Hoeve bij Volendam is een originele kaasboerderij en klompenmakerij. U wordt ontvangen met koffie/thee en cake en krijgt daarna een rondleiding door de kaasboerderij en klompenmakerij inclusief demonstraties en proeverijen van kaas, koekjes en vruchtenwijn. Tussen de middag een typisch Hollandse lunch. Hierna maakt de bus een tocht door Volendam, Edam en de Purmer waarbij een lokale gids leuke dingen vertelt. Deze bustocht vindt plaats op zondag 16 november en kost € 47,50 (alles inclusief). Vertrek rond 10.00 uur bij het Trefpunt in Heiloo. De Simone Hoeve is rolstoelvriendelijk en deze tocht zal deels lopend en deels met de bus zijn. Voor meer informatie en/of aanmelden: Stichting Welzijn Heiloo, 072-5331297. Zie ook www.welzijnheiloo.nl.

Protestmars voor Bibliotheek en Dans- en Muziekschool Heiloo

HEILOO - Zo'n honderd man liep maandagavond 27 oktober mee in de protestmars tegen de gemeentelijke bezuinigingen op kunst en cultuur. Deze mars eindigde voor het gemeentehuis van Heiloo, waar even later de commissievergadering Maatschappelijke Zaken plaatsvond met de begroting van 2015 op de agenda. Volgende week maandag zal de raad definitief beslissen. De organisatoren van het protest vrezen voor het voortbestaan van instellingen als de bibliotheek en de muziek-en dansschool. Zij vragen iedereen de petities tegen de bezuinigingen te tekenen op www.bibliotheekheiloo.nl en www.muziekendansschoolheiloo.nl.

10 Vragen aan... Patrick Rupsam

1. Waar ben jij geboren en getogen ?

Op 29 maart 1974 in Oud-Beijerland, kom uit een nest met een moeder die werkte bij de thuiszorg en al 25 jaar vrijwilligster is van ouderen en gehandicapten en een vader als voetbaltrainer en een jongere zus die onderwijzeres is. Daar een mix van plus een beetje avontuur en creativiteit, dan krijg je zo'n mensje als ik…..

2. Als je hobby je werk was geweest, welk beroep zou je dan nu uitoefenen?

Eigenlijk wat ik nu gedaan hebt en nog steeds werkzaam in ben. Sport is me thuis met de paplepel in gegoten. En dat ik een sociale opleiding zou doen, wist ik toen ik een jaar of 10, 11 was. Ik organiseerde op die leeftijd buurtfeesten van een week, waarin iedereen aan mee kon doen, ongeacht leeftijd of niveau. Die combinatie geldt nog steeds; ik heb Hattrick-Zorg, een bedrijfje in persoonlijke (woon)begeleiding en we hebben Sportlijf opgericht, een stichting gericht op sportactiviteiten/evenementen voor mensen met een verstandelijke beperking.

3. Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je willen zeggen of vragen ?

Als ik in naar de kroeg gaat of ik ben op vakantie en ik heb lekker de tijd en ruimte vind ik het heerlijk om met mensen te kletsen in een één op één gesprek, vind eigenlijk wel veel mensen boeiend, ongeacht wie of wat ze zijn. Ik heb geen echte idolen, volgens mij ook niet gezond als je een ander zo 'verafgood'.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering ?

Mijn eerste 'Kuip-ervaring' met mijn vader. Uit duizenden kelen hoor je het lijflied: 'Geen woorden maar daden', krijg je als kind -maar ook nog steeds als volwassene- 'kippenvel' van. Als jochie van tien heb ik daar nog eens mogen voetballen, dan weet je helemaal niet meer wat je overkomt, ik heb volgens mij alleen maar om mij heen lopen staren, prachtig gevoel…. Verder was backpacken over de wereld voor mij als verlegen ventje heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Daar zijn te veel mooie herinneringen van. Om er één uit te pikken: op Stewart Eiland (N.Z) heb ik een wandeltocht van vier dagen gemaakt; alleen met de natuur, je rugzakje, je vuurtje, eten en water kom je jezelf ontzettend tegen en weet je ook wel wat je uiteindelijk aan jezelf hebt. Dit heeft mij voor de rest van mijn leven ook wel gevormd tot wie ik nu ben.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo ?

Wat ik een mooie plek vind en waar ik graag heen gaat, is het volkstuinencomplex aan het Vlooiendijkje waar Wilma en ik sinds kort een tuin hebben. De omgeving daar is landelijk, heerlijk rustig, vriendelijke en behulpzame mensen. Ik zou daar graag nog wat vaker heen gaan, je stapt even in een totaal andere wereld. Ik sta dan letterlijk met mijn blote voeten in de aarde te schoffelen en te harken; heerlijk !

6) Waarvoor kun je 's nachts wakker gemaakt worden ?

Dat ik mijn backpack in mag pakken en ik vliegtickets krijg voor onze familie om ergens naar een continent in de wereld toe te gaan om ontwikkelingswerk te verrichten. Verder lust ik ook 's nachts wel een stukje Twents suddervlees van mijn schoonmoeder, daar kan niemand tegen op.

7. Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt ?

Van mijn cliënten waarmee ik werk en sport. Zij zijn vaak zo eerlijk, oprecht, niets omhullend, direct. Ze hebben over het algemeen geen 'beleefdheidsvormen' en geven zeker geen sociaal gewenste antwoorden. Van hen heb ik al veel meer geleerd wie ik zelf ben dan wie dan ook.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van je ?

Dat vriendin Wilma mijn inspiratiebron is en de meeste ideeën bedenkt voor mij. Zij voelt zich als Tukker met haar bescheidenheid zich goed in de 'aangeversrol'. Ik ben zelf eigenlijk ook bescheiden, houd er niet van voor grote groepten te spreken en te presenteren, maar houd wel van de actie en het doorpakken van zo'n mooi idee. Ik ben een rasechte Feijenoord fan en daarom spreekt mij de lijfspreuk 'Geen woorden maar daden' zo aan.

9. Wat zou je in het dorp aanpakken als je de burgemeester was ?

Ik vind dat ik daar als burger te weinig over weet om daar een oordeel over te geven, omdat je meer achtergrondinfo over sommige zaken moet hebben om iets zinnigs te zeggen. Wat ik wel als burger zie en meemaak, is dat onze burgemeester heel 'laagdrempelig' is voor zijn burgers. Ik hoop wel voor de cliënten in Heiloo, dat zij dezelfde ondersteuning mogen ontvangen in het nieuwe jaar zoals zij gewend waren te krijgen van de overheid. Klinkt wellicht een beetje 'kinderachtig', maar een kind met het syndroom van Down of autisme blijft dezelfde beperking altijd houden, dat wordt niet ineens beter. Als je dan al die ouders hoort en meemaakt dat ze vrezen om hun budget te verliezen of dat ze zich weer heel scherp moeten verantwoorden of het budget echt wel nodig is, daar heb ik wel mee te doen.

10. Vraag van Lucas en Maurice: Wat is voor jou nog een droom die jij nastreeft in jouw fantastische vakgebied ?

Mmm, een lastige vraag die ik wel eerlijk moet gaan beantwoorden ….De combinatie van werk en vrijwilligerswerk voor en met mensen met een verstandelijke beperking heb ik in de afgelopen 20 jaar als heel fijn en bijzonder ervaren. Het zat ook als 'mijn eigen jas'. Toch heb ik na lang nadenken besloten om vanaf december een ander koers te gaan varen in de zorgwereld. Ik blijf uiteraard met mensen werken maar het accent zal meer zijn op de ouderen groep, die de zorg en ondersteuning ook hard nodig hebben. Om iedereen te bedanken voor de afgelopen jaren hebben wij als bestuur van Stichting Sportlijf een afscheidsreceptie waar iedereen die ons een warm hart heeft toe gedragen welkom is om deze bijzondere periode af te sluiten. Vrijdag 14 november van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Sportcafé 't Vennewater (in de sporthal).

Graag wil ik het 10 vragen stokje overdragen aan Willeke Wardenburg. Zij zet zich al haar hele leven in voor het wel en wee van de Heiloose kindertjes; eerst als bassischooljuf op Basseroet en Springschans en nu als speltherapeute. Ik vind haar een geweldige vrouw die echt goed werk verricht en veel voor de Heiloose gemeenschap betekent: Lieve Willeke, waar haal je de motivatie en drive vandaan om je hele leven al je energie te stoppen in de opgroeiende Heiloose kinderen. Ik weet dat je het eigenlijk helemaal niet hoeft te doen, maar dat je het allemaal puur uit gedrevenheid doet. Vertel.

Van hulpje in de videotheek naar filmmaker

Met Lisette van de videotheek ging hij bijna wekelijks naar de sneakpreview in Alkmaar en kon uren met haar over film kletsen. Foto Carolien Breed

Van hulpje in de videotheek naar filmmaker

HEILOO – De fascinatie voor film heeft Heilooër Tim Koomen (28), laatstejaars student aan de Filmacademie in Amsterdam, van jongs af aan. Al op zijn 13e hielp hij mee in de plaatselijke videotheek '. ,,Ik heb in die tijd heel veel films gezien!" Met eigenaresse Lisette ging hij bijna wekelijks naar de sneakpreview in Alkmaar en kon uren met haar over film kletsen. Ook internet heeft zijn interesse. Tim heeft een jaar journalistiek gestudeerd, maar miste daar een visie op internet. Daarom dook hij liever de praktijk in en schreef op zijn 18e voor ANP en later voor Novum. Vervolgens werkte hij een aantal jaar voor tv-producenten, RTL en Talpa, waar hij de online promotie van tal van bekende tv-programma's verzorgde. Tim over zijn laatste betrekking bij Discovery Channel. ,,Te gek! Hier was niets onmogelijk!" Toch ging hij op zijn 24ste een nieuwe uitdaging aan; Na een strenge selectie werd hij aangenomen op de Filmacademie voor de richting 'creative producing'. Een studie die zich bezighoudt met marketing, promotie en distributie van films. Hierin vallen zijn fascinatie voor film en zijn online expertise helemaal op zijn plek. In het derde studiejaar heeft Tim met een aantal medestudenten een korte film gemaakt, die dit jaar genomineerd is voor de VERS Awards 2014; een onderscheiding voor jonge, talentvolle filmmakers. ,,We delen de liefde voor genrefilms met veel spektakel, maar dan moet het wel kwaliteit zijn. We zijn ambitieus!" Momenteel werkt Tim met studiegenoten aan twee afstudeerfilms; een documentairefilm en een spannende actiethriller over illegale orgaanhandel: Broker. Hiervoor wisten ze een internationaal bekende hoofdrolspeler aan te trekken, wiens naam nader bekend zal worden gemaakt. De film wordt in november opgenomen op locaties in Limburg en Amsterdam. De première is in filmmuseum EYE in Amsterdam. BNN heeft al toegezegd de film volgend jaar september op tv uit te zenden. Om het geld voor de productie in te zamelen, zijn de jonge filmmakers een crowdfunding actie op CineCrowd http://www.cinecrowd.nl/broker gestart. Op de website is ook informatie over de film te vinden. ,,Elke bijdrage vanaf 11 euro is welkom. Daar krijgt de sponsor wel wat voor terug! Je maakt onder andere kans op een rol in de film, of bijvoorbeeld een meet-and-greet met de cast."

Heilooër samenwerking in grote Bier-/kaasproeverij

Foto Carolien Breed

HEILOO - Op zondagmiddag 9 november is in de Cultuurkoepel Heiloo een grote Bier-/kaasproeverij. Naast zeer smakelijke bier-/kaascombinaties, bierijs, bierkaas en bierbrood, is er oorstrelende akoestische livemuziek. Inmiddels zijn er al negen Heilooër ondernemingen bij de proeverij betrokken.

De Cultuurkoepel als gastheer en internationaal biersommelier Frans Ruiter van De Bierverbinding als overkoepelende organisator. Kaashuis Tromp heeft kazen met uiteenlopende smaken voorgelegd waar Frans bijpassende bieren bij uitgezocht heeft. IJssalon Di Fiorentina gaat ijs bereiden met bier, Kaasmakerij Bergerkaas heeft bier van Brouwerij Heyloo in de Bergens Blonde verwerkt en Bakkerij Kees Zoon zorgt voor bierbrood met bierbostel van De Vriendenbrouwerij. Bij aankomst vanaf 14.00 uur krijgt u een startersbier. Om 14.30 uur wordt uitleg over de kazen en de bieren en een onderbouwing van de gekozen combinaties gegeven; dan begint de proeverij. Tussendoor kunt u bierijs bestellen en van het bierbrood genieten. Er zijn zowel stoelen als statafels aanwezig om met medebezoekers er een gezellige (en smakelijke!) middag van te maken. Na afloop kunt u nagenieten en/of bier en kaas meenemen om thuis de smaken van de middag nog een keer rustig te herhalen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp in ´t Loo of via aanmelding per e-mail. Kijk hiervoor op www.debierverbinding.nl. Hier vindt u ook het programma van de middag.

Chantal & Loes Kappers Heerenweg 252 A, 1851 KZ Heiloo, tel. 072 5315991, mob. 06-14917218, www.chantalloeskappers.nl, e-mail: info@chantalloeskappers.nl.

tekst en foto Carolien Breed

HEILOO – De twee allround kapsters van Chantal & Loes Kappers hebben hun sporen in het vak breeduit verdiend. Loes, getogen in Heiloo, heeft met dertig jaar ervaring in verschillende zaken gewerkt. Chantal komt uit Limmen en zit al weer 17 jaar in het kappersvak . Samen hebben ze alle stijlen, knip- en kleurtechnieken die in die jaren de revue zijn gepasseerd in hun vingers. Na 14 jaar te hebben samengewerkt, nemen ze samen de stap naar zelfstandigheid; hun eerste eigen zaak!

Afgelopen zaterdag opende Chantal & Loes Kappers feestelijk haar deuren. Onder een drankje en een hapje toostten ze samen met de genodigden op een mooie toekomst. ,,Een nieuwe uitdaging! Spannend, maar we hebben er enorm veel zin in!" vertellen Chantal en Loes enthousiast.

Het winkelpand, op de hoek Heerenweg/Zevenhuizenlaan waar voorheen het kledingzaakje Once Again gevestigd was, is door de dames omgetoverd tot een eigentijdse kapsalon. Het interieur is licht en heeft door de accenten van steigerhout een natuurlijke en rustige uitstraling. De centrale ligging -met drie parkeerplaatsen voor de deur- maakt dat de salon voor iedereen en vanuit elke richting gemakkelijk bereikbaar is.

Chantal: ,,We willen vooral laagdrempelig en toegankelijk zijn; we zijn er voor jong en oud, dames en heren!" Chantal & Loes Kappers hanteert dan ook uiterst betaalbare tarieven. Degenen die Chantal en Loes al kennen, weten wat ze daarvoor verwachten kunnen: altijd vriendelijk en gastvrij, enthousiast en gezellig, volop persoonlijke aandacht en bovenal vakmanschap. Een afspraak is zo gemaakt; met de online afspraakservice kun je de agenda's van Loes en Chantal inzien en op het gewenste tijdstip een knip- en/of kleurbehandeling inplannen. Met de zekerheid dat je weet door wie je geholpen wordt. Maar bellen mag ook altijd! Chantal & Loes Kappers is van dinsdag tot en met zaterdag geopend; op vrijdagavond tot 21.00 uur. Handig voor wie doordeweeks overdag werkt.

Ieder mens is anders. En dat voelen beide kapsters haarfijn aan. Voor iedere knipbeurt en/of kleurbehandeling worden de wensen van de klant doorgesproken en wordt aan de hand van een goed advies in samenspraak bepaald, welke coupe iemands persoonlijkheid het beste tot zijn recht doet komen. ,,Een kapsel waarmee de klant blij onze kapsalon uitloopt en dat ook thuis goed en gemakkelijk in model te brengen is."

Chantal & Loes Kappers werkt met de productlijn van haarverzorgingmerk Goldwell, exclusief in kapsalons verkrijgbaar. ,,Goldwell levert betrouwbare producten, waar we al jaren goede ervaring mee hebben; zowel de styling-, kleur- als de verzorgingsproducten ervan. Door nieuwe kleurtechnieken is bijvoorbeeld een heel natuurlijk effect mogelijk." Nieuwsgierig? Kom langs en proef de ongedwongen sfeer!

24 november: Inzamelactie voor de Voedselbank

Op de vestiging aan de Pettemerstraat zijn vrijwilligers van de Voedselbank bezig met het 'ompakken' van de binnengekomen levensmiddelen. foto Carolien Breed

HEILOO – De Voedselbank heeft uw hulp nodig en doet, net als vorig jaar omstreeks deze tijd, een beroep op uw ruimhartigheid! Maandagavond 24 november worden op tal van inzamelpunten in Heiloo, Limmen, Akersloot en de Egmonden lang houdbare levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. In deze krant wordt nader bekend gemaakt op welke inzamelpunten men maandag 24 november kan inleveren.

Door de aanhoudende economische situatie is een groeiend aantal huishoudens in financiële problemen gekomen en moet een beroep doen op noodhulp van de Voedselbank. Voorzitter Jan Blekemolen legt uit dat de Voedselbank steeds minder kan rekenen op gratis levensmiddelen uit de handel en industrie. ,,Doordat fabrieken, de groothandel en detailhandel steeds efficiënter produceren heeft de Voedselbank een chronisch tekort aan droogwaren." Daarmee bedoelt hij lang houdbare levensmiddelen. Dit chronisch tekort is goed zichtbaar aan de lege schappen in de opslagruimten van de Voedselbank aan de Pettemerstraat in Alkmaar.

De vorig jaar gehouden inzamelactie, waarbij de Voedselbank vroeg om gevulde tassen met saus, soep, peulvruchten en/of groenten in pot of blik, rijst, pasta, suiker, olie, lang houdbaar broodbeleg, koffie, thee, wasmiddel en dergelijke op vaste inzamelpunten in de regio in te leveren, was enorm geslaagd. Blekemolen: ,,We konden de voedselpakketten bijna twee maanden lang verrijken met lang houdbare levensmiddelen."

De Voedselbank hoopt dit succes op maandag 24 november te evenaren en doet daarom wederom een beroep op u! Dus als u in het weekend boodschappen doet, zet dan een aantal lang houdbare producten extra op uw boodschappenlijstje, bestemd voor de inzamelactie van de Voedselbank. Anders dan vorig jaar worden dit jaar, in aanloop naar de inleverdag, geen plastic draagtassen huis-aan-huis verspreid. De Voedselbank vertrouwt erop dat u deze zelf in huis heeft.

Wilt u lid worden van 'Vrienden van de Voedselbank'? Voor minimaal € 15,- per jaar bent u al donateur. Stort uw bijdrage op NL06RABO 0116 6090 79 ten name van Stichting Voedselbank Alkmaar e.o., Pettemerstraat 39b, 1823 CW Alkmaar, tel. 072 – 5401592 of 06-22134241.

Opbrengst collecte Nederlandse Brandwonden Stichting

HEILOO - De totale opbrengst van de collecte die werd gehouden van 6 tot en met 11 oktober in Heiloo heeft mooie bedrag van € 7484,73 opgeleverd. Alle collectanten, brandweer en gulle gevers hartelijk dank. Mocht u volgend jaar ook willen collecteren, belt dan even tel. 072-5338645. Zie ook www.brandwonden.nl.

Darttoernooi Oosthonk

HEILOO – In het Oosthonk wordt zaterdag 1 november de vijfde editie van het Paul Pesser dart toernooi gehouden. Dit prestigieuze toernooi trekt elk jaar meer darters die hun naam op het plateau willen laten bijschrijven. De beste dame en de beste heer worden vereeuwigd naast het portret van de in 2010 overleden icoon van het Oosthonk. Het toernooi begint om 20.00 uur, een uur eerder gaat de deur open. Deelname €5,- . Het Oosthonk is te vinden aan de Oostkanter 14 te Heiloo. Meer informatie op www.oosthonk.nl of bel tel. 06-33747770.

Groepsbegeleiding van start

HEILOO - Vanaf 1 november is het weer mogelijk om met kleine groepjes begeleid te worden naar een gezond gewicht. Ben je iemand, of ken je iemand, die graag wat kilo's kwijt wil, maar niet precies weet hoe je dat moet aanpakken? Geef je dan snel op! Je kunt je per blok van vijf keer opgeven. Darna overleggen we met de groep of iedereen door wil gaan voor een nieuw blok van vijf afspraken. Meer informatie op www.karindekremer.nl/groepsbegeleiding, via info@karindekremer.nl of bel met Karin via tel. 06-23550607.

Spreekuur HEILOO-2000

HEILOO - Op donderdag 30 oktober kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van HEILOO-2000 zaken met ons bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighoudt. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan, als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent om 20.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris Rob Levie, tel 0654901626 of via rob.levie@heiloo-2000.nl. Kijk ook voor het schema van de fractievergadering op www.heiloo-2000.nl.

Landelijke diabetesweek

HEILOO - Deze week is het de landelijke Diabetesweek. Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland, die voor veel andere problemen zorgt. Veel mensen met diabetes krijgen ook te maken met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. In totaal zijn er in Nederland zo'n miljoen mensen met diabetes. Jaarlijks horen 52.700 Nederlanders dat ze diabetes hebben. Wetenschappers werken met geld van het Diabetes Fonds hard aan oplossingen voor diabetes. Geld dat donateurs en collectanten bijeen brengen. Uw hulp is hard nodig. Steun onderzoek naar genezing van diabetes en geef gul aan de collectant die tussen 27 oktober en 1 november bij u aan de deur komt!

Opheffingsuitverkoop bij Babs Kleertjes

HEILOO - Babs Kleertjes stopt binnenkort met de webshop en houdt op zondag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur grote opheffingsuitverkoop. Op de restanten van zowel de wintercollecties als de zomercollecties krijgt u maar liefst 75%-85% korting. Kijk op www.babskleertjes.nl welke maten nog op voorraad zijn voor zowel jongens als meisjes. Alles wat zondag 2 november te koop is, staat in de webshop. Profiteer nu van deze superhoge kortingen, maar wees er snel bij, want op is op. Babs Kleertjes heet u voor de laatste keer van harte welkom op De Hoefsmid 20 in Heiloo (achter de Karwei).

Duitse schlagers in Bukbuk

HEILOO - Vrijdag 31 oktober wordt in het Buk-cafe de maand op passende wijze afgesloten met een Heilooër 'Oktoberfest', met live-muziek van een band uit Egmond-Binnen. Bekende Duitse schlagers, van Peter Mafay met Du, Marmor Stein und Eisenbricht tot Denny Christian met Rasmunde. Al deze nummers worden gebracht met een aanstekelijke en geheel eigentijdse interpretatie. Komt allen naar het Bukbuk, vanaf 21.00 uur kan je gratis genieten van het overbekende Duitse repertoire.

Nieuw schoolgebouw PCC Heiloo in gebruik genomen

De leerlingen luisteren naar wat de trotse directeur hen te vertellen heeft

HEILOO - Al om 07.30 uur betrad Dyon Baars (12 jaar, Egmond aan de Hoef) als eerste het schoolgebouw. Vestigingsdirecteur Dick Ramler ontfermt zich direct over hem: ,,Dag Dyon, je bent de aller-, allereerste leerling van deze school die hier binnenstapt, realiseer je je dat wel? Dit is echt een historisch moment, vind je ook niet?" ??Het regent buiten pijpenstelen en de centrale hal vult zich al snel met vele tientallen leerlingen: ,,Waar kan ik mijn jas laten? Zijn er kluisjes? Ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik moest zijn?" Deze en nog veel meer vragen worden er op de aanwezige docenten afgevuurd, maar stipt om 08.15 uur neemt dhr. Ramler het woord: ,,Welkom, welkom allemaal!" De leerlingen luisteren naar wat de trotse directeur hen te vertellen heeft. Het duurt dan niet lang of ze mogen met hun mentor naar het klaslokaal, om daar uitleg te krijgen over hoe het er in dit mooie nieuwe gebouw aan toe gaat.?Het zal nog wel even zoeken blijven de eerste dagen, maar de eerste geluiden van de leerlingen zijn zeer positief: ,,Goh, wat is het hier mooi! O cool, er is een lift! Mogen we op die trap zitten? De gymzaal is vet!" Het wordt een mooi schooljaar daar in Heiloo.

Gezellige veilingavond in de Ter Coulsterkerk.

Gezellige veilingavond in de Ter Coulsterkerk.

HEILOO - Het koor One More Voice bestaat volgend jaar 25 jaar en zal dat vieren met een feestelijk concert op zaterdag 10 oktober 2015 in de Witte Kerk. Vooruitlopend op die feestelijke gebeurtenis organiseert het koor op zaterdagavond 1 november in de Ter Coulsterkerk een gezellige avond waarop een vijftigtal goederen en diensten geveild zullen worden. Ook is er een kraam met leuke cadeauartikelen. De opbrengst hiervan is voor de jubileumpot. De entree van deze avond is gratis en de koffie met wat lekkers ook. Voor een drankje moet wel betaald worden maar ook daarbij is een hapje weer gratis. Er zijn drie veilingrondes en daartussen zal het koor enkele nummers uit hun repertoire zingen. De avond begint om 20.30 uur en de zaal is vanaf 20.00 uur open. Iedereen is van harte welkom!

Interieuradviesdag bij Rozing Wonen & Dromen

HEILOO - Op zaterdag 8 november organiseert woonwinkel Rozing Wonen & Dromen de Inspiration Tour interieuradviesdag. Tijdens een persoonlijk interieuradvies van 45 minuten (waarvoor je je vooraf dient aan te melden) kun je al je persoonlijke interieurwensen kenbaar maken en word je door een topstylist voorzien van een inspirerend advies. Na afloop ontvang je een handige 'styleguide' met jouw favoriete materialen waarmee je direct aan de slag kunt. Het advies (inclusief styleguide) krijg je van Rozing Wonen & Dromen cadeau! Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.rozing.nl of loop even binnen: Westerweg 261 in Heiloo.

Benedictus brugklassers evalueren....

HEILOO - Ieder jaar komen de brugklassers van de Benedictus na de herfstvakantie terug op school om met leerkrachten en vooral hun 'oude' klasgenoten te praten over hun eerste ervaringen in de brugklas. Er werd in vier groepen eerst geëvalueerd en onder andere deze onderwerpen kwamen ter sprake: De zit trap, tweetalig onderwijs, kluisjes, huiswerk, fietsmaatjes, vriendschappen, groepsgrootte en introductieweek.

Eerste publieksavond de Vrienden van Buk Buk

HEILOO - Vijftig jaar geleden zijn The Kinks in Londen opgericht. In 1964 scoorden ze hun eerste nummer 1 hit.

Als groot Kinks fan liep Heilooër Gert-Paul van der Horst al een tijdje rond met het idee om iets te organiseren in Heiloo met zo veel mogelijk Heilooër muzikanten. In samenwerking met de nieuwe stichting 'Vrienden van Buk Buk' staat gaat dit nu gebeuren: zaterdagavond 1 november in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muyenweg. Allerlei lokale enthousiastelingen zullen op hun eigen manier met Kinks nummers optreden tijdens Buk Buk's Eerbetoon aan 50 Jaar KINKS. Zo zullen op semi-akoestische basis het gitaarduo De Zwagers, de band Avagardner, het blazers ensemble Klaxon Têtu, en het koor Dames Groen met band optreden. Het electrische deel wordt afgetrapt door The Passengers met garagerock uit de begintijd van The Kinks. Aansluitend komt Lonneke Lute met ze mee doen als Chrissie Hynde om twee door Ray Davies geschreven hits van The Pretenders ten gehore te brengen. Porc&Pyn komen met een speciaal lokaal "Friends" gezelschap om o.a. de covers die Boudewijn de Groot en Dave Berry van Kinks liedjes maakten uit te voeren. De Kinks Tribute band The Flamin' Stars wordt de swingende afsluiter van de 50 Jaar Kinks avond in Heiloo. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Schrijverij in het stationscentrum en via info@vriendenvanbukbuk.nl. Kaarten zijn € 10,00/€ 12,50. Aanvang 20.00 uur.

Music Meeting 2015 Music Meeting 2015 in teken van monnik Willibrordus

Music Meeting 2015: Uitvoering op zondag 19 april in Cultuurkoepe

HEILOO- De Music Meeting 2015 zal zich afspelen op zondag 19 april in de Cultuurkoepel, de voormalige GGZ-kapel. Het evenement zoekt daarmee aansluiting bij de feestelijkheden die volgend jaar worden georganiseerd bij het 75-jarig bestaan van de kapel.

De priester Willibrord, in Heiloo vooral bekend als Sint Willibrordus, staat centraal in het muzikale verhaal. Een als monnik uitgedoste acteur of zanger spreekt de tekst, afgewisseld met muziek en zang van de deelnemende orkesten en koren. Teunis van der Zwart, de artistiek leider van de Music Meeting, neemt de tekst voor zijn rekening. De lijn van het verhaal zit al in zijn hoofd. ,,Het is het jaar 690, Willibrordus is uit Ierland gekomen om de Friezen te kerstenen. Ternauwernood ontsnapt aan de golven van de Noordzee en in de verlatenheid van de Hollandse kust wordt hij bezocht door de duivel. Hij krijgt waanvoorstellingen die verdacht veel lijken op de hedendaagse verhalen van patiënten van de GGZ."

Teunis baseert zich op schrijvers als Ranne Hovius ('De eenzaamheid van de waanzin') en Maarten Biesheuvel ('De wereld moet beter worden'). Niet toevallig natuurlijk omdat bij hen de twee sporen van het werk van de GGZ bij elkaar komen. Een uitdagend thema waarvoor de Music Meeting samenwerking heeft gezocht met de Heilooër componist Thijs Dapper. ,,De muziek moet het hebben van eenvoud en speelbaarheid", is zijn opdracht. Het koor vertegenwoordigt de Westfriezen die niet gekerstend willen worden en proberen Willibrordus voor hun godsdienst te winnen. Om het niet te moeilijk te maken, zingt het koor hooguit tweestemmig en er worden bekende melodieën gebruikt. De uitvoering zal ongeveer een uur duren.

De opzet voorziet er in dat de deelnemende muzikanten zowel mee kunnen doen als lid van het gezamenlijke koor of orkest, maar ook met hun eigen groep die een onderdeel van de compositie uitvoert. Op zaterdag 18 april wordt daartoe gezamenlijk gerepeteerd, ook in de Cultuurkoepel. Het publiek bevindt zich in het midden van de Koepel, de muzikanten er omheen. Na het geslaagde Carmen-thema uitgevoerd op tien locaties is er nu dus de keuze voor een optreden op een locatie, "maar", zegt Teunis van der Zwart, "dat gaan we minstens net zo spannend maken."

Geïnteresseerde muziekgroepen en vrijwilligers die de Music Meeting willen helpen te organiseren, worden uitgenodigd op maandagavond 17 november een informatieavond over "Willibrordus" bij te wonen, in de vergaderzaal van de GGZ aan de Kennemerstraatweg, aanvang half acht. Informatie is ook te vinden op de website www.musicmeetingheiloo.nl

Nivon lezing in Het Trefpunt

HEILOO - Op zaterdagavond 1 november verzorgt Pieter van Zwieten van de historische kring Heemskerk in het Trefpunt in Heiloo een presentatie over de kastelen van Heemskerk. In de 11de en 12de eeuw bezaten de graven van Holland in Heemskerk en omgeving veel grootgrondbezit. Ook andere edelen lieten hier versterkingen oprichten, zoals Adrichem, Banjaert, Meerestein, Rietwijk, Poelenburg, 't Huis tot Heemskerk (het latere Marquette) en Assumburg. De lezing begint om 20.00 uur in het Trefpunt, Abraham du Boishof 2 in Heiloo. Opgave vooraf via tel. 072 5113450 en info@nivonheiloo.nl.

Annemieke van de Graaf op Beat FM

HEILOO - Annemieke van de Graaf heeft een plek gecreëerd met haar Praktijk-Stuk voor opvoedondersteuning van Ouders, Supervisie van volwassenen. En de nadruk van deze praktijk ligt op Speltherapie voor kinderen van 3-12 jaar, en ook voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking, voor als je niet lekker in je vel zit, waardoor problemen ontstaan. Luister naar Radio BeatFM 106.3, te volgen in de ochtend en de avond tussen 07.00 en 08.00 uur en online klikken op 'Uitzending gemist' bij Beatfm.nl.

Avond over Hoogbegaafdheid door Suzanne Buis

HEILOO - Bibliotheek Heiloo houdt op dinsdag 4 november om 20.00 uur in de bibliotheek een avond met Suzanne Buis over het thema hoogbegaafdheid.

Suzanne gaat in op de problemen rond hoogbegaafdheid, wat de aanleiding vormde voor het schrijven van dit boek.

Suzanne gaat in op de gedachtengang van een typisch hb-kind dat zich heeft 'teruggetrokken', geeft zij praktische tips voor een betere omgang met elkaar en behandelt ze adviezen van deskundigen over omgang met de school en de problemen die daar kunnen zijn.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van de bibliotheek, via www.bibliotheekheiloo.nl of telefonisch (tel. 072-5330670).

Rij-simulator VVN bij 't Loo

Afgelopen zaterdag bij 't Loo stond er een rij-simulator van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heiloo Foto Peter van der Klaugt

HEILOO - Afgelopen zaterdag heeft Veilig Verkeer Nederland afd Heiloo de rij-simulator naar het Loo laten komen.De mensen konden op deze manier hun reaktie laten testen.Het was de gehele dag veel belang stelling .Jong en oud deden mee,en waren zich er van bewust dat door praten of laten afleiden van smartfhone of telefoon gevaarlijke situaties ontstaan.Er werd gereden met verschillende snelheden en na de test kregen de mensen het resultaat mee naar huis. Al met al een leuke en leerzame dag.

Kolom bibliotheek

Peuterochtend

31 oktober, 10.30 uur

Iedere laatste vrijdag van de maand.

Voorleesfeestje

5 november, 14.30 uur

Iedere eerste woensdag van de maand van 14.30 tot ca. 15.15 uur. Alle andere woensdagen ook voorlezen in de bibliotheek.

Hoogbegaafdheid

4 november, 20.00 uur

Lezing door Suzanne Buis.

Privacy

6 november, 20.00 uur
Lezing door Paulien Bunt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en privacybewustzijn.

Verkoop

7 november, 15.00 uur

Maandelijkse verkoop van afgeschreven materialen.

Klik&Tik

13 november, 14.00 uur

Gecombineerde cursus van 5 donderdagmiddagen: De basis en Samen op 't web.

Nederland Leest
13 november, 20.00 uur

Muzikale avond met Franka van Essen en Annette Kruisbrink. I.h.k.v. Nederland Leest: Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart.

Anders Lezen

18 november, 10.30 uur

Informatiespreekuur.

Lifehacking

24 november, 20.00 uur

Bijeenkomst door Edo Postma over het structureren van onze menselijke chaos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun de bibliotheek

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heiloo wil de subsidie aan Bibliotheek Heiloo drastisch verlagen.

Steunt u onze actie 'Nee tegen afbraak Bibliotheek Heiloo'? Lees meer op www.bibliotheekheiloo.nl en kom nog deze week uw handtekening zetten in de bibliotheek.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

MVO Businessmeeting in de Cultuurkoepel Heiloo

HEILOO - De maatschappij verandert; steeds meer ondernemingen richten zich op nieuwe marktkansen, groei en duurzame innovatie die hand in hand gaan met winst voor mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) raakt steeds meer ingeburgerd. Daarom organiseert OHO in samenwerking met Gemeente Heiloo op 6 november in de Cultuurkoepel een extra 'business to business meeting' waarin het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Er wordt een businessmarkt ingericht, waar bedrijven die zich al langere tijd op MVO richten, zich kunnen presenteren. Er kan kennis en informatie worden uitgewisseld met collega-ondernemers die vragen over MVO hebben. Deelnemende bedrijven en organisaties zijn; GP Groot, TU Delft, het regionale MKB netwerk Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland (DoinNWH), Heiloo Energie, Stichting De Waaier, Huisvuil Centrale Alkmaar, EON (zonnepanelen), Ha-ka International, EP Alkmaar en Ontwikkelingsbedrijf. Namens de gemeente Heiloo is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) aanwezig. Uiteraard is iedere ondernemer die zich meer wil verdiepen in MVO van harte uitgenodigd. Meer informatie vindt u ook op www.ondernemendheiloo.nl.

Geslaagd

David Schultz, oud-leerling van CBS De Duif in Heiloo en het Jan Arentsz in Alkmaar, is op 29 augustus afgestudeerd aan Universiteit van Amsterdam. Master: Geschiedenis.

'Geachte Burgemeester,

Heiloo is een fijne plaats om te wonen. Groen, gras, bos en zaligheid. Er zijn veel aktiviteiten in dit schone dorp, zo dicht bij zee en duinen. Aan het hoofd van dit pracht dorp staat u als empatisch burgervader bekend die samen met zijn burgers een eenheid vormt en zo een ideale binding geeft. Zorg en welzijn hoog in het vaandel draagt. Dus ook op het gebied van muziek en danseducatie is het derhalve heel belangrijk ervoor te zorgen dat in deze maatschappij die steeds verder lijkt te verharden een Muziek-en Dansschool aanwezig is waar onder uitstekende leiding van docenten leerlingen de kans krijgen om hun muzikale drang verder te ontwikkelen. Om zodoende de maatschappij kleur, beweging en klank te geven.

De gemeente heeft helaas plannen om de subsidie te verlagen. Hetgeen funest zal zijn voor de voortgang van een reeds 50 jarig bestaan van de Muziek-en Dansschool in uw mooie gemeente.

U als gewaardeerde burgervader, regelmatig 'n enthousiaste bezoeker van diverse aktiviteiten zal zich toch achter het oor moeten krabben en luisteren naar de geluiden van de ideale combinatie: wonen, werk, en ontspanning. Het moet u als muziek in de oren klinken.

Ik begrijp, dat u het niet alleen voor het zeggen heeft. Maar ondersteun samen met uw wethouder Beens de oproep: Geef ons meer tijd voor bezuinigingen van Jacques van der Sterren (Uitkijkpost 22 oktober).'

Uit & Zo

Donna Musica treedt op

Zondag 9 november om 14.00 uur is er in het Trefpunt een optreden van het vioolcello duo Donna Musica. Met hun enthousiasme en professionaliteit hebben Sandra Kox en Evelien Dubbeldam al veel succes geoogst. Een van de hoogtepunten is het Adios Nonino, bekend door de traan van Maxima. Entree € 7,50, incl. koffie/thee.

Contactgroep Partnerverlies

Dinsdag 4 november om 13.30 uur is de volgende bijeenkomst van de Lotgenoten Contactgroep Partnerverlies. Deze keer is het thema ''Boosheid", een emotie die bij een rouwproces kan horen. Entree €5,- incl. consumptie. Voor meer informatie: 072-5331297 of k.sengers@welzijnheiloo.nl

Acryl schilderen voor beginners

Korte cursus op de woensdagen 5 november t/m 10 december van 9.30 tot 11.30 uur. Kom lekker schilderen! De docente zorgt voor alle materialen zoals panelen, verf, penselen, paletmes. Totaalprijs € 100,- voor 6 lessen.

Dagtocht Simone Hoeve en verder

Een leuke dagtocht op zondag 16 november. De bus vertrekt omstreeks 10.00 uur vanaf het Trefpunt richting Simone Hoeve bij Volendam. Na de royale ontvangst een rondleiding door de kaasboerderij en klompenmakerij met demonstraties en proeverijen. Daarna lunch en bustocht door Volendam, Edam en de Purmer met een leuke lokale gids. Deelnameprijs € 47,50.

Vergeetachtig …. of

Pascalle Schmitz van Stichting Geriant geeft dinsdag 4 november om 10.00 uur voorlichting over de werking van het geheugen als u ouder wordt en hoe om te gaan met eventuele geheugenproblemen. Entree

€ 3,50.

Eten in het Trefpunt

De stamppotmaaltijd van 14 november in het Trefpunt, verzorgd door Brasserie Veldt, is inmiddels volgeboekt.

Cadeautjesmarkt

Zaterdag 15 november is er van 10.00 tot 14.00 uur een hobbybeurs in het Trefpunt. Particulieren verkopen hun zelfgemaakte creaties, en ook (gebruikt) hobbymateriaal. Vind hier leuke cadeautjes voor de feestdagen, de toegang is gratis. Er zijn nog enkele tafels voor verhuur beschikbaar, telefoon 072 5331297.

Koffieklets Egmond a/Z

Woensdag 5 november is het vanaf 14.30 uur Koffieklets in het strandpaviljoen De Schelp in Egmond aan Zee. Koffie/thee en daarna een glaasje. Zoals gebruikelijk zijn de consumpties voor eigen rekening.

Zondagmiddag Café

Het zondagmiddagcafé in het Trefpunt is weer geopend op 9 november van 13.30 tot 16.30 uur.

Dakgoot

De blaadjes zijn van de bomen, bij regenval kan de dakgoot weer gaan overstromen. Reinigen van de dakgoot gebeurt tegen een kleine vergoeding als u lid bent van de Servicepas. Opgeven voor servicepas en dakgootreiniging via tel. 072-5331297.

Bowlen

Met de gezelschapsbank bowlen en aansluitend gezellig eten bij Bowlingcentrum Heiloo op maandag 17 november. Aanvang 16.30 uur, deelnameprijs € 15,50 inclusief kipsatémaaltijd. Consumpties voor eigen rekening.

Geheugentraining

De cursus Train your brain voor ouderen vanaf 55 jaar start op dinsdag 18 november van 10.00 tot 11.45 uur. Deelnameprijs voor 5 lessen is € 35,-.

Manicure voor konijn

Het Knaagdiercentrum houdt maandelijks een ‘manicure-inloopspreekuur’ voor konijnen en cavia’s.

HEILOO - Het Knaagdiercentrum in Heiloo houdt maandelijks een 'manicure-inloopspreekuur' voor konijnen en cavia's. ??Veel mensen zien er tegenop om zelf de nageltjes van hun konijn of knaagdier te knippen. Een knipbeurt wordt daarom vaak onnodig lang uitgesteld. Om die reden introduceert het Knaagdierencentrum nu het inloopspreekuur nagels knippen.?? Op woensdagmiddag 29 oktober kunnen mensen tussen 13.00 uur en 15.00 uur langskomen om de nageltjes van hun konijn of knaagdier te laten knippen. Het Knaagdierencentrum vraagt een vergoeding van €6,50 per dier. Het geld komt direct ten goede aan het opvangwerk. Jaarlijks vangt het Knaagdierencentrum in Heiloo circa 800 konijnen en knaagdieren op. Dieren die weerloos zijn achtergelaten of dieren waar door omstandigheden niet meer voor kan worden gezorgd. Al deze dieren worden liefdevol opgevangen in het opvangcentrum. Het Knaagdierencentrum doet haar best om voor ieder dier een nieuw baasje te vinden. Informatie over het 'manicure-spreekuur' is te vinden op www.knaagdierencentrum.nl.

Bomen

Als men, zoals ik, al bijna twintig jaar bezig is om van de Gemeente gedaan te krijgen dat de veel te hoge bomen in onze straat vanwege grote overlast voor de bewoners worden verwijderd is het frustrerend en triest te moeten zien met welk gemak er vele bomen gerooid worden aan De Omloop, waar voormalige campingterreinen geschikt worden gemaakt voor woningbouw. Onlangs liet de Gemeente in een gesprek met ons nog weten dat schaduwvorming, bladoverlast en de groei van een gigantisch wortelstelsel in onze voortuinen, voor de Gemeente géén redenen zijn om de bomen te verwijdere... Als zoethouder werd ons medegedeeld dat in 2016 de riolering op De Driestal zal worden vervangen en daarvoor zullen de bomen moeten worden verwijderd. Tevens werd medegedeeld dat, als er spoedklussen tussendoor kwamen, deze plannen zouden kunnen worden uitgesteld. Dit houdt dus in, dat de bomen er in 2020 nog staan! Juist daarom is het zo frustrerend te moeten constateren, dat onder regie van die zelfde Gemeente op meerdere plaatsen de bomen, als door een tornado getroffen, de grond uit vliegen. Maar ja, dan is het natuurlijk in het belang van de Gemeente, en dan kan alles…

Ad van Kamp, Heiloo.

Bibliotheek 3

Als oud-directeuren van scholen in Heiloo gaat het ons van het hart als we lezen dat er drastisch gesneden gaat worden in het budget van de bibliotheek. Samen hebben wij zo'n 71 jaar in het Heiloose onderwijs gewerkt. Al die jaren hebben we ervaren dat de ondersteuning van de bibliotheek bij het leesproces van onze leerlingen, heel belangrijk was en is.

De grote collectie aan boeken, het begeleiden bij het maken van projecten, het voorlezen aan de kleinsten, het adviseren van de oudere kinderen bij het voorbereiden van hun spreekbeurten en werkstukken, de voorleeswedstrijden: al deze activiteiten komen nu onder grote druk te staan. Ook nu de leerlingen ouder geworden zijn, is een onafhankelijke bibliotheek met een grote variatie aan boeken en naslagwerken, naast al het commerciële aanbod van groot belang. Laten we hopen dat onze gemeenteraadsleden nog eens goed nadenken voordat ze hun stem uitbrengen. Onze huidige en toekomstige generatie moeten ook de mogelijkheid krijgen om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken. Wij wensen jullie veel wijsheid toe!

Hanny en Bert Kok

Kom op voor bibliotheek

De politiek in Heiloo wil de bibliotheek tot 16 % korten in subsidie, in 2015. Dit is véél meer nog dan bij andere organisaties hier ter plaatse. Wij vallen onder het kopje 'Kunst en Cultuur', iets wat wordt beschouwd als een eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Maar de bibliotheek is véél meer dan dat. Alle leeftijdsgroepen worden geïnteresseerd, dat begint al bij het voorlezen van zeer jonge kinderen. De leesvaardigheid wordt bevorderd bij de schooljeugd, door de klassen regelmatig uit te nodigen, zodat ze thuis raken in hun bieb. Het personeel begeleidt oudere jeugd bij het zoeken van studiemateriaal. Volwassenen, vooral ouderen, gebruiken de leestafel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, in alle rust neemt men de kennis tot zich. Daarnaast kiest men natuurlijk uit de steeds up-to-date gehouden collectie boeken om te lenen. De uitgebreide openingstijden zijn voor iedereen prettig, dit wordt in omliggende gemeente vaak node gemist. We mogen deze verworvenheid niet voor onze ogen zien afbreken. Mèt de Stichting Vrienden van de Bibliotheek willen we U, onze gemeenteraad op andere gedachten brengen: Veel minder korting op de subsidie in 2015, na de grote kortingen van 2012, 2013 en 2014. Kom op voor de bibliotheek, als lezen U lief is.

Corry Groot Heiloo        

Stop het rooien van ons groen!

Het GroenPlatformHeiloo is bezorgd over het gemeentelijke groenbeleid, met name over de grootschalige verwijdering van struiken. Eind november is er een raadsvergadering over het groenbeheer, en GroenPlatformHeiloo stuurt hieraan voorafgaand zijn visie in over deze bezuiniging: het kan anders en dat hoeft niet duurder te zijn!

Afgelopen winter zijn veel struiken in Heiloo gerooid en de gemeente zal de komende jaren hiermee verder gaan. Dit stuit bij veel inwoners op groot onbegrip. Diversiteit aan struiken is van groot belang voor de dagelijkse beleving van de woonomgeving. Struikgewas is ook essentieel voor talloze dieren, zoals insecten, amfibieën, egels en vogels.

Het massaal rooien van struiken staat haaks op het door gemeenten steeds vaker toegepaste ecologische groenbeheer. En duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Bij de gemeente Langedijk bijvoorbeeld heeft ecologisch beheer niet geleid tot extra kosten. Het kan zelfs tot kostenreductie leiden. Dit blijkt uit de Handleiding Biodiversiteit van de provincie Noord-Brabant.

De gemeente Heiloo geeft dus een heel ongelukkig signaal af. Vooral omdat uit de kostenberekeningen van de gemeente niet blijkt dat het rooien een bezuiniging oplevert.

GroenPlatformHeiloo verzoekt de gemeente dan ook eerst te onderzoeken of er in Heiloo geen betere manieren zijn om de kosten van groenbeheer te verminderen en zo ons groen te behouden. Reageren? Zie www.groenplatformheiloo.nl

Els Meurs, GroenPlatformHeiloo

Herfst

‘Ook voor de Obriglaan is het herfst in het gemeenteplantsoen’. Foto Wim de Waal

'Ook voor de Obriglaan is het herfst in het gemeenteplantsoen'.

klaverjassen

HEILOO - Leden van de bonden kunnen weer deelnemen aan de klaverjasmiddagen op donderdag 6 donderdag 13 en donderdag 20 november in het Trefpunt te Heiloo. Aanvang 13.30 uur. Entree 3 euroinclusief koffie/thee. Voor informatie, tel 072-5334419.

19 / 24

Basketballers Flashing te sterk voor Hoppers

Zaterdag 8 november speelt JU20 thuis opnieuw tegen een provinciegenoot (het sterke Akrides uit IJmuiden).

HEILOO - Afgelopen zaterdag heeft Parkmobile/Flashing Heiloo zijn eerste overwinning in de landelijke competitie behaald.

In eigen huis werd provinciegenoot Hoppers uit Hoorn in een spannende wedstrijd verslagen: 70-64. Het team van coach Paul Aris was voor het eerst sinds de start van de competitie compleet. Er werd gestart met een man-to-man verdediging maar al snel bleek de scherpte bij Flashing onvoldoende. Hoppers soleerde makkelijk door de Heilooër verdediging en nam direct een kleine voorsprong (4-7). Na een time-out schakelde coach Aris over naar een zoneverdediging. Dat had succes. De Hoornse aanvallen werden beter in toom gehouden en met fraaie scores van Job Velseboer werd het eerste kwart met de kleinst mogelijke voorsprong afgesloten (12-11). Ook in het tweede kwart bleef Heiloo straf verdedigen. Aanvallend kwam Flashing steeds beter uit de verf. Goed combinerend en met fraaie individuele acties van met name Jeroen Aris en Robbert de Ruiter werd de voorsprong met Hoppers langzaam maar zeker uitgebouwd (31-23 in de zevende minuut). Een overschakeling naar man-to-man verdediging pakte niet goed uit. Hoppers rook haar kans en verkleinde de achterstand binnen mum van tijd. Maar ook het tweede kwart wist Flashing winnend af te sluiten (19-18) zodat het derde kwart werd gestart bij 31-29. In dit kwart waren de krachtsverschillen minimaal. Het harde verdedigende spel van de Hoppers bracht het Heilooër team steeds vaker naar de vrije worp lijn. En dat bleek achteraf een belangrijke factor. Flashing benutte de toegekende vrije worpen uitstekend. Van de in totaal 29 toegekende scoorde de Heiloënaren er maar liefst 20 (69%). Jeroen Aris en Max Knegt stelde in de slotfase de overwinning veilig: 70-64. Het betekende de eerste zege in deze landelijk competitie. In de dubbele cijfers kwamen Robbert de Ruiter 13-10 (23), Jeroen Aris 6-8 (14) en Job Velseboer 6-4 (10). Komend weekend is Parkmobile/Flashing Heiloo vrij. Zaterdag 8 november speelt JU20 thuis opnieuw tegen een provinciegenoot (het sterke Akrides uit IJmuiden). Aanvang van deze wedstrijd: 14.15 uur in sporthal Het Vennewater te Heiloo.

Spannende wedstrijd HZV - Golden Stars

HEILOO - Dat dominant spelen niet hand in hand gaat met een uiteindelijke winstpartij bleek vrijdagavond wel in Almere City. Het team van coach Klamer was te gast in Sportpaleis de 'Waterwijk'. De thuisploeg Golden Stars (ex eerste divisie club) besloot direct de verdedigende stellingen in te nemen. HZV'er Mitchell Zwart maakte echter 0-1. HZV bleef leading door routinier Steef Kaandorp (20) die bij de cornervlag 2 de bal voorgaf aan de scorende Nick Sombroek: 0-2. Zelfs benjamin Stan de Boer(16) maakte zijn eerste competitiegoal: 0-3. Dat er nog via een verdekt schot en de 1-3 werd gemaakt weerhield HZV niet om verder te gaan met het goede spel. Vlak voor de rust tipte Mitchell Zwart de 1-4 binnen.

De thuisploeg moest wel komen en dat hierbij ruimte ontstond werd dankbaar benut door een snelle en strakke uitworp van Indy Klamer en met een heerlijke lobje door Mitchell Zwart de stand op 1-5 gebracht. Maar als je drie goals tegen krijgt in evenzoveel minuten dan wordt het wel heel penibel om de punten mee naar Heiloo te nemen 4-5. Het werd zelfs 5-5 waarbij niet iedereen scherp leek te zijn. Met nog tien minuten te gaan greep coach Klamer resoluut in om de organisatie opnieuw goed te zetten; een juiste zet.

Volgende week Vrijdag 31 Oktober om 20.00 uur Scagha '66 thuis. Weer een ex eerste divisie club die ervaring genoeg heeft.

Mooie resultaten voor de teams trampolinespringen van GTH

V.l.n.r: Feliene, Elise, Celine, Milenka, Brechtje, Silke, Mila en Raquel

HEILOO - Zaterdag 25 oktober kwamen twee teams van GTH in actie op de eerste plaatsingswedstrijd trampolinespringen.

In ronde één was het de beurt aan team E2: Feliene Warmenhoven, Mila Dekker, Milenka Hoorn en Raquel Schouten. De vier springsters begonnen de wedstrijd met de verplichte oefening, Milenka liet een goede oefening zien:21.8. Daarna was de eerste keuze oefening aan de beurt; Feliene sprong een zeer mooie oefening! Ook de laatste keuze oefening werd goed gesprongen door alle vier; zowel Mila als Raquel sprongen stabiel en netjes. In ronde twee kwam het andere team van GTH in actie: team E1 bestaande uit Brechtje van Haneghem, Elise Ten Bruggencate, Celine Tieman en Silke Dekker. Ook hier werd goed gesprongen, tijdens de verplichte oefening liet Silke een super oefening zien: 24.2! De eerste keuze oefening van zowel Elise (22.80) als Brechtje (22.4) waren keurig gesprongen. Ook dit team sloot de wedstrijd af met vier prima tweede keuze oefeningen; Celine sprong super strak en behaalde dan ook een 25.2! In het eindresultaat is team E2 vijfde geworden en team E1 kreeg de bronzen medaille omgehangen! Zie ook: www.gth-heiloo.nl.

Double Stars test zonnepanelen op dak van clubhuis

tegen de een mooi gegooide bal van Siebe van Pelt was het zonnepaneel niet berstand Foto Yvonne van Stiphout

HEILOO - Begin dit jaar heeft Vereniging Heiloo Energie, via de SportRaad, een presentatie gehouden voor geïnteresseerde sportverenigingen over het verduurzamen van hun gebouwen en het terugdringen van het energieverbruik. Double Stars had toen haar bedenkingen of dat wel bij hun zou kunnen omdat er nog wel eens een balletje op het dak van het clubhuis terecht komt en als er dan zonnepanelen liggen... Direct kapot was de mening. Afgelopen zaterdag heeft Heiloo Energie geprobeerd deze bedenkingen weg te nemen door een proefopstelling te plaatsen en de honkballers diverse keren een bal op de panelen te laten slaan/gooien. Na elke poging zou worden gemeten of er nog steeds energie opgeleverd werd. Helaas bleken de zonnepanelen niet bestand tegen een mooi gegooide bal van Siebe van Pelt (foto). Nu wordt nu gekeken of er een andere oplossing gevonden kan worden gevonden zodat de zonnepanelen alsnog geplaatst kunnen worden zonder kans op breuk als er een bal op het dak geslagen wordt.

Pupillen Double Stars kampioen

HEILOO - Na een uitstekend seizoen vorig jaar is het de pupillen dit jaar na hun enorme inzet gelukt om kampioen te worden. Bovenste rij: Dirk Beets, Roeland Erfmann, John van Twuyver, Han Berkhout, Sjon Pepping. Middelste rij: Jasper Beets, Alex van Twuyver. Onderste rij: Jor Pepping, Ryan Erfmann, Jochem Houtkoop, Sanne van Twuyver, Dion Beets, Kevin Berkhout, Daron Erfmann, Tobias Imming. Onbrekend op deze foto Ziggy Koeiman.

Uw KLUSSEN in HUIS & TUIN. Klein en groot. Schutting, bladeren ruimen, elektra, (her)bestrating, laminaat leggen, winterbanden montage aan huis enz. VOOR EEN SCHAPPELIJKE PRIJS. Tel: 072-7501922 K.V.K. 61519650

Te Huur: GARAGEBOX aan de DRONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

MEDISCH PEDICURE Margaret de Rooij,
Romplaan 20 Heiloo voor al uw voetbehandelingen. Online afspraak maken mogelijk.
T: 06 3069 6769

6 nov.: OEFENAVOND REANIMEREN. Houd uw diploma geldig! Gratis uur oefencircuit voor diplomahouders Hartstichting om 19, 20 of 21 uur. Dorpshuis De Kern, Castricum. www.reanimatiecastricum.nl

BESTRATING
Tuinontwerp en -aanleg
Grond- en sloopwerk
www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

Te huur GARAGE aan de WERKENDELSLAAN € 105,= p/mnd. T.K. gevr. ANSICHTKAARTEN/Foto's/RECLAMEzegels tot '65. T: 533 7863

VOETJE VOOR VOETJE geeft najaarsAANBIEDING: een totale voetbehandeling voor € 24,50. Salon Madeleine
Kennemerstraatweg 452 Heiloo. Afspraken kunt u maken op 06 4175 5666

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl. 21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe.

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-540 2681 of
06 3014 7208

AUTOWASSTRAAT CAR-
CLEANING HEILOO
Nijverheidsweg 19/A.
Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Ma t/m vrijdag 08.00 - 17.00; Za 09.00 - 12.00 uur 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor alle tuinwerkzaamheden
Snoei-Onderhoud-Aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

GEVRAAGD in UITGEEST: INTERIEURVERZORGSTER (25-45JR) voor maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur. elisabethnijssen@gmail.com

INSCHRIJVEN AVONDCURSUS REANIMATIE. Leer in 3 uur reanimeren, methode Hartstichting. Zorgverzekeraars vergoeden tot 100%! Aanmelden op 6 nov.= gratis reddingdeken. Cursus op 17-11 of 4-12. www.reanimatiecastricum.nl

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

Gevraagd: ERVAREN VERZORGSTER voor incidentele hulp aan zieke man van 66 jaar. Tel. 5338086

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

FAMILIEACTIVITEIT?
Cosmic-bowlen + eten
Jong en oud samen uit!
www.bowlingheiloo.nl

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

ww.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

UW HUISSCHILDER
M.M. STOOP SCHILDER-
WERKEN
mart@quicknet.nl
072 5340519 / 06 19957999
Meer voor minder!

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

OPENHAARDHOUT bij kwekerij de Buitenkans "HET" adres voor TOPKWALITEIT stookbaar openhaardhout. Gemengd essen, beuken en eikenhout. Per zak van 53 liter € 5,- per m3 € 95,-. Kan ook tegen geringe kosten worden thuisgebracht. Adres Bullaan 2 in Heiloo tegenover de brandweerkazerne. Open van 10.30 tot 16.30 uur. Info 072-535 2225 of 06-1063 9867

Ervaren ALLROUND HOVE-
NIER
biedt zich aan voor onderhoud van tuin, plantsoen e.d. € 15,= p/u. T: 06 2657 0403

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

ONTSPANNINGSMASSAGE tegen stress- en najaarsmoeheid. Kennismakingsaanbod 1 uur € 20,= Behandeling op afspraak. Vitalis - massagehut, Dom Huybenlaan 6, 1935 BB Egmond-Binnen T: 06 1521 9400 Kom langs!

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Diverse GEBRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf € 500,=. BOSMAN Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo, tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

Toe aan een nieuwe HERFST COUPE? Bel voor een afspraak naar Kim's Haarsalon: 06-30042383. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 08:00 tot 14:00. Kim's Haarsalon, Dompvloetlaan 29, Heiloo.

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

6 nov.: OEFENAVOND REANIMEREN
Houd uw diploma geldig!
Gratis uur oefencircuit voor diplomahouders Hartstichting
om 19, 20 of 21 uur. Dorpshuis De Kern, Castricum.
www.reanimatiecastricum.nl

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winter klaarmaken van uw tuin. T. 06 1827 8367

Beste SCHILDER en
STUKADOOR
voor binnen
en buiten. 50% KORTING.
T: 06 3374 3601

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

KINDERPARTY?
Cosmic-bowlen € 9,95
met eten en drinken.
www.bowlingheiloo.nl

INSCHRIJVEN AVONDCURSUS REANIMATIE.
Leer in 3 uur reanimeren, methode Hartstichting.
Zorgverzekeraars vergoeden tot 100%!
Aanmelden op 6 nov.= gratis reddingdeken.
Cursus op 17-11 of 4-12.
www.reanimatiecastricum.nl

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

TE HUUR: kantoor- en bedrijfsruimte en afgesloten boxen, ook in centrum Heiloo, va. 30 m2, € 275,-p/mnd. excl. BTW. Inl. 072-505 1464

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON. Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

BIJLES Examentraining Engels Havo/VWO Ervaren docente 06-18442639

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

OPENHAARDHOUT bij kwekerij de Buitenkans "HET" adres voor TOPKWALITEIT stookbaar openhaardhout. Gemengd essen, beuken en eikenhout. Per zak van 53 liter € 5,- per m3 € 95,-. Kan ook tegen geringe kosten worden thuisgebracht. Adres Bullaan 2 in Heiloo tegenover de brandweerkazerne. Open van 10.30 tot 16.30 uur. Info 072-535 2225 of 06-1063 9867

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering  T: 072-506 9052

Toe aan een nieuwe HERFST COUPE? Bel voor een afspraak naar Kim's Haarsalon: 06-30042383. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 08:00 tot 14:00. Kim's Haarsalon, Dompvloetlaan 29, Heiloo.

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr.  KvK

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

UW HUISSCHILDER
M.M. STOOP SCHILDER-
WERKEN
mart@quicknet.nl
072 5340519 / 06 19957999
Meer voor minder!

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor alle tuinwerkzaamheden
Snoei-Onderhoud-Aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

KINDERPARTY?
Cosmic-bowlen € 9,95
met eten en drinken.
www.bowlingheiloo.nl


BOUWBEDRIJF
TERLUIN 

Voor al uw aan-, ver- en 
nieuwbouw. Ook renovaties. 
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf: 
T: 072 505 3395
 

AUTOWASSTRAAT CAR-
CLEANING HEILOO
 Nijverheidsweg 19/A.
Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Ma t/m vrijdag 08.00 - 17.00; Za 09.00 - 12.00 uur 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON. Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

ONTSPANNINGSMASSAGE tegen stress- en najaarsmoeheid. Kennismakingsaanbod 1 uur € 20,= Behandeling op afspraak. Vitalis - massagehut, Dom Huybenlaan 6, 1935 BB Egmond-Binnen T: 06 1521 9400 Kom langs!

Uw KLUSSEN in HUIS & TUIN. Klein en groot. Schutting, bladeren ruimen, elektra, (her)bestrating, laminaat leggen, winterbanden montage aan huis enz. VOOR EEN SCHAPPELIJKE PRIJS. Tel: 072-7501922 K.V.K. 61519650

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winter klaarmaken van uw tuin. T. 06 1827 8367

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl. 21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

VOETJE VOOR VOETJE geeft najaarsAANBIEDING - een totale voetbehandeling voor € 24,50. Salon Madeleine
Kennemerstraatweg 452 Heiloo. Afspraken kunt u maken op 06 4175 5666

Te koop:

4 eetkamerstoelen teakhout -- splinternieuw door verkeerde koop. Rekening ter inzage. € 80 per stoel. T. 072 5339053 of 06 1901 6382.

Toe aan een nieuwe herfst coupe? Bel voor een afspraak naar Kim's Haarsalon: 06-30042383. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 08:00 tot 14:00. Kim's Haarsalon, Dompvloetlaan 29, Heiloo.

Te huur GARAGE aan de WERKENDELSLAAN € 105,= p/mnd. T.K. gevr. ANSICHTKAARTEN/Foto's/RECLAMEzegels tot '65. T: 533 7863

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!! 
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht! 
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

Beste SCHILDER en 
STUKADOOR
voor binnen
en buiten. 50% KORTING.
T: 06 3374 3601

FAMILIEACTIVITEIT?
Cosmic-bowlen + eten
Jong en oud samen uit!
www.bowlingheiloo.nl

Inschrijven avondcursus reanimatie. Leer in 3 uur reanimeren, methode Hartstichting. Zorgverzekeraars vergoeden tot 100%! Aanmelden op 6 nov.= gratis reddingdeken. Cursus op 17-11 of 4-12. www.reanimatiecastricum.nl

TE HUUR: kantoor- en bedrijfsruimte en afgesloten boxen, ook in centrum Heiloo, va. 30 m2, € 275,-p/mnd. excl. BTW. Inl. 072-505 1464

6 nov.: OEFENAVOND REANIMEREN
Houdt uw diploma geldig! 
Gratis uur oefencircuit voor diplomahouders Hartstichting 
om 19, 20 of 21 uur. Dorpshuis De Kern, Castricum.
www.reanimatiecastricum.nl 

Diverse GEBRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf € 500,=. BOSMAN Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo, tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl 

GEVRAAGD in UITGEEST: INTERIEURVERZORGSTER (25-45JR) voor maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur. elisabethnijssen@gmail.com

AVC COMPUTERS  
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

BESTRATING
Tuinontwerp en -aanleg
Grond- en sloopwerk
www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Te Huur: GARAGEBOX aan de DRONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

 

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

Bijles/ Examentraining Engels Havo/VWO Ervaren docente 06-18442639

MEDISCH PEDICURE Margaret de Rooij,
Romplaan 20 Heiloo voor al uw voetbehandelingen. Online afspraak maken mogelijk.
T: 06 3069 6769

6 nov.: Oefenavond reanimeren. Houdt uw diploma geldig! Gratis uur oefencircuit voor diplomahouders Hartstichting om 19, 20 of 21 uur. Dorpshuis De Kern, Castricum. www.reanimatiecastricum.nl

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

 

INSCHRIJVEN AVONDCURSUS REANIMATIE.
Leer in 3 uur reanimeren, methode Hartstichting
Zorgverzekeraars vergoeden tot 100%!
Aanmelden op 6 nov.= gratis reddingdeken.
Cursus op 17-11 of  4-12.
www.reanimatiecastricum.nl 

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info 

STOFZUIGERKRAAM

Ervaren ALLROUND HOVE-
NIER
 biedt zich aan voor onderhoud van tuin, plantsoen e.d. € 15,= p/u. T: 06 2657 0403

Op 1 November BTW VRIJE Zaterdag bij Boetiek In Stijl.
21% korting op de gehele Winter Collectie, o.a Tramontana, Cream, Zilch en MissMe

Gevraagd: ERVAREN VERZORGSTER voor incidentele hulp aan zieke man van 66 jaar. Tel. 5338086

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460