De Uitkijkpost

20 januari 2016

De Uitkijkpost 20 januari 2016


Veilingklok St. Willibrordus terug naar Heiloo

Overdracht van de veilingklok van Heiloo, links Kees Kroone van het Bloembollenmuseum in Limmen, rechts Piet Kuijper van Oud Heiloo. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Zaterdag 9 januari vond er een historisch feit plaats om even bij stil te staan. De oorspronkelijke veilingklok van de groenteveiling St. Willibrordus kwam terug naar Heiloo en werd overgedragen aan de Historische Vereniging Oud Heiloo.

We gaan even terug in de geschiedenis van agrarisch Heiloo en Kennemerland. Het gebied, grofweg tussen het Noordzeekanaal en Petten, was uitermate geschikt voor groente-, aardbeien-, en bloembollenteelt. Heel veel kleine bedrijven in Heiloo hadden vaak een gemengd bedrijf en soms ook nog enkele stuks vee. Bekende productieplaatsen waren Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Limmen en Heiloo. Om de producten te verkopen werden er coöperatieve veilingverenigingen opgericht. Ooit had Beverwijk zelfs twee veilingen en was het de grootste aardbeienmarkt ter wereld. Castricum had ook een veiling, Limmen niet; Heiloo daarentegen wel. Deze was gevestigd waar nu het kleine plein en de ingang van de parkeergarage van het stationscentrum zijn, tegenover café De Wit. Door het langzaam verdwijnen van de teeltgronden, opgeslokt door woningbouw en schaalvergroting elders - plus een toename van de bloembollencultuur, die gemakkelijker was en meer opbrengst had - raakte de groenteteelt verder in de knel. De diverse veilingen waren ten dode opgeschreven, omdat ook het verkoopbeleid van de kwekers wijzigde.

De veiling van Heiloo sloot haar deuren in 1962. De gebouwen werden gesloopt en de veilingklok werd opgeslagen. Via de heer R. Degenaar de Jager (voormalig directeur van 't Hof en Blokker BV in Limmen), kwam de klok in handen van de Stichting Museum voor de Bloembollenteelt aldaar. Momenteel wordt er in Limmen hard gewerkt aan een heropleving van het museum, in de museale hoek, nabij de Hortus Bulborum en de Protestantste Kerk, waar ook de Stichting Oud Limmen en Harmonie Excelsior al gevestigd zijn. Op 9 januari zijn de goederen van het museum verhuisd en kwam ook de veilingklok van Heiloo weer tevoorschijn. In een eerder stadium had het bestuur van het museum al besloten dat de klok terug moest naar Heiloo. Een delegatie van Oud Heiloo kwam dan ook zaterdag 9 januari naar de opslagloods om de klok te bekijken. De beslissing was snel genomen: de klok nemen wij graag terug.

De klok is een uniek exemplaar met een glazen klokschaal, waar de wijzer van hoog naar laag langs gaat en de kopers middels een nummer op de klok kunnen zien wie er op dat moment het hoogste bod doet. Een eerste inspectie aan de achterzijde liet zien dat alle elektrische onderdelen van de klok nog aanwezig zijn. De klok heeft zeker de laatste 30 jaar geen daglicht gezien. Vele handen maakten licht werk en met vereende krachten werd de klok in een vrachtwagen gehesen en naar de Bergeonstraat in Heiloo getransporteerd. Vervolgens is de klok in het gebouw van de Historische Vereniging opgeslagen. Het bestuur van Oud Heiloo sprak na het bezorgen dank aan uit aan Oud Limmen en het Museum, en aan transporteur Wils van der Steen, die met grote voorzichtigheid en precisie zorgde voor een schadevrij transport.

Het systeem van veilen met een klok is een uniek Nederlands verschijnsel. Veilen met een klok is altijd bij "afslag", ofwel de veilingmeester zet "hoog" in en de klok gaat achterwaarts naar beneden. De kunst van de inkoper is om op het juiste tijdstip te drukken en de aangeboden goederen te kopen. Het veilsysteem op deze wijze is op z'n retour: bijna alle veilingen in Nederland zijn overgeschakeld op televeilen, waarbij de kopers zich in hun eigen kantoor bevinden en op afstand kunnen 'drukken'.

Na restauratie wordt deze bijzondere klok opgenomen in de permanente expositie van Oud Heiloo om de geschiedenis van het tuinbouwverleden van Heiloo levend te houden.

Meneer Ten Pierick wint half jaar rijden in Opel Adam

Foto: Janneke Mars

HEILOO - Honderden mensen stonden zaterdag vol spanning te wachten in Winkelhof 't Loo. Daar vond de prijsuitreiking van de kassabonnenactie van Stichting Ik winkel in Heiloo. Afgelopen najaar kon iedereen weer kassabonnen inleveren waarmee men kans maakte op honderden prijzen. De hoofdprijs, een half jaar rijden in een gloednieuwe Opel Adam, werd gewonnen door meneer Ten Pierick.

Eugène Rozing van de gelijknamige woonwinkel en wethouder Fred Dellemijn hadden de eer om de gelukkige winnaars van de hoofdprijzen bekend te maken. Voorafgaand aan deze bekendmaking werden cheques uitgedeeld aan 150 winnaars. Dit varieerde van een waardebon voor de Theeklipper tot een bon voor een high-tea arrangement bij café-restaurant Herberg Jan. Uit de berg van ruim 5600 (!) inzendingen – een record - werden de namen van de gelukkigen getrokken. Het is duidelijk dat Heilooërs de winkeliers een warm hart toedragen. "Wij bedanken iedereen voor hun enthousiaste deelname", sprak Rozing namens de Heilooër ondernemers.

Foto: Janneke Mars
De heer G. ten Pierick won een half jaar rijden in de Opel Adam. Foto: Janneke Mars
Dit jaar was er een recordaantal van ruim 5600 ingeleverde bonnen. Foto: Janneke Mars

De heer Ten Pierick won de hoofdprijs: een half jaar lang een flitsende Opel Adam. "Even met mijn vrouw overleggen wie erin gaat rijden", grapte hij na afloop. In de categorie tot 250 euro won Kicky Noah een diner voor twee bij Wildschut Eten & Drinken en Sonja Mannes een volle boodschappenkar van Albert Heijn. Mevrouw Langedijk kon naar huis met de geldprijs van 250 euro. In de categorie 500 euro won A. Lont een jaar lang elke week drie broden van Bakkerij Kaandorp. R. Veerman won de volle boodschappenkar van AH en C. Hoogland de geldprijs van 500 euro. In de categorie 1000 euro won Marit Zwaan een dagje rijden in een cabriolet, inclusief volle picknickmand, beschikbaar gesteld door Van der Steen Autobedrijf Heiloo. De volle boodschappenkar was voor Owen Kaandorp. Jetske Jacobi won de hoofdprijs van 1000 euro contant. Op www.ikwinkelinheiloo.nl staan alle 150 prijswinnaars. Winnaars die zaterdag niet aanwezig waren, kunnen hun prijs alsnog ophalen bij René Groot van cadeauwinkel De Ontdekking.

Lopen voor Lyme

'Lopen voor Lyme' moet de speciale behandeling van Jeroen mogelijk maken. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Jeroen, bijna 41 jaar nu, is sinds zijn achtentwintigste chronisch Lymepatiënt. Een tekenbeet tijdens een oefenweek met zijn ME-groep van de Amsterdamse politie op de Veluwe was het begin van zijn jarenlange zoektocht naar de oorzaak van zijn steeds heftiger wordende klachten. Aanvankelijk leken de acute artritis in zijn knieën, migraineaanvallen, slapeloosheid en chronische vermoeidheid geen verband met elkaar te houden, maar vooral terug te voeren op de drukke periode in het leven van Jeroen en zijn partner Monique. De kinderen Daan, Koen en Sanne Jasmijn werden korte tijd na elkaar geboren en ook de onregelmatige werktijden bij de politie werden door Jeroen gezien als oorzaak van een deel van zijn klachten.

Helaas brachten bezoeken aan de huisarts, de fysiotherapeut en de uroloog (vanwege enorme pijnklachten bij het plassen en ongecontroleerd urineverlies) geen verbetering. In oktober 2007 viel Jeroen letterlijk om. Met hevige rugklachten en uitval in zijn rechterbeen kwam Jeroen op bed te liggen, terwijl dochter Sanne Jasmijn net geboren was. De zenuwpijnen die gepaard gingen met de uitval waren voor Jeroen gekmakend. Een hele zware periode volgde voor het hele gezin.

Na onderzocht te zijn op Bechterew, wat niets opleverde, werd een minuscule hernia geconstateerd. De neuroloog evenals de neurochirurg waren beiden van mening dat dit eigenlijk niet de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn. Meer dan een half jaar plat op bed liggen en zelfs een operatie brachten geen enkele verbetering. Het werken met de revalidatiearts zorgde er wel voor dat Jeroen heel voorzichtig weer zijn zo geliefde werk op straat oppakte. Daar waar Jeroen zelf de strijd aan ging werd hij in het medische circuit volledig aan zijn lot overgelaten. Nadat zijn toenmalige neuroloog weigerde om, op verzoek van de neurochirurg, onderzoek te doen naar onder andere de ziekte van Lyme, was voor Jeroen plotsklaps het medische traject bij het MCA beëindigd.

Nog altijd kan Jeroen deze weigering nog maar moeilijk begrijpen en verteren, te meer omdat hij, inmiddels zelf op onderzoek uitgegaan, schrok van de herkenning van bijna alle klachten in de symptomenlijst van de ziekte van Lyme. Jeroen zocht zijn heil in de alternatieve geneeskunde. Via een aantal verschillende behandelaars, die allemaal afzonderlijk chronische Lyme met co-infecties constateerden, begon Jeroen met bioresonantietherapie. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om ook weer in uniform de straat op te gaan, maar dat was helaas slecht van korte duur.

De strijd eiste een hoge financiële en emotionele belasting. Een weg langs een twintigtal medisch specialisten in onder meer het AMC, het Slotervaartziekenhuis, het VuMC en het UMC St. Radboud, onderzoeken in binnen- en buitenlandse laboratoria, een bezwaarprocedure tegen de bedrijfsarts die hem ongegrond 100% arbeidsgeschikt verklaarde, het zoeken van een nieuwe huisarts omdat zijn oude hem liet vallen, zorgden uiteindelijk voor een behandeltraject bij de Lymepoli in Nijmegen.

Door een veel te late diagnose lijkt de kans op genezing inmiddels een utopie. Er zijn zeer recent zelfs weer een aantal klachten bij gekomen die Jeroen, en zijn omgeving, grote zorgen baren. De afgelopen weken is vast komen te staan dat, vermoedelijk door de lange duur van de infecties, er beschadigingen zijn ontstaan aan de oogzenuwen. In januari zal hier nader onderzoek naar worden gedaan.

Tot op de dag van vandaag heeft Jeroen, aan niet-vergoede medische behandelingen en laboratoriumonderzoeken, rond de 18.000 euro uitgegeven. Door een gedeeltelijke afkeuring en het niet meer kunnen uitoefenen van zijn oude functie, zijn de inkomsten van Jeroen en zijn gezin gedaald met 450 euro per maand. Team Jeroen – Step forward – werd in het leven geroepen en bestaat inmiddels uit elf vrienden en familieleden. Team Jeroen - Step forward - zal de wedstrijd 'Lopen voor Lyme' gaan lopen om Jeroen een week therapie te kunnen laten volgen in Polen. Het gaat hier om de Innerfire-trainingen van Wim Hof, die aan het UMC St. Radboud inmiddels wetenschappelijk zijn onderzocht door prof. M. Hopman. Deze concludeerde dat Wim Hof (bekend als The Iceman) met zijn technieken invloed kan uitoefenen op het autonome zenuwstelsel dat onder andere de hartslag, ademhaling en bloedcirculatie regelt en het immuunsysteem reguleert.

Jeroen hoopt en verwacht veel baat te hebben bij deze behandeling. De kosten van deze week bedragen 1799 euro. Het streefbedrag bestaat uit twee keer dit bedrag omdat Jeroen het mooi zou vinden als hij nog één of meerdere andere (chronische) Lymepatiënten blij kan maken met een bezoek aan Wim Hof. Dus bij elke 1799 euro meer boven het streefbedrag neemt Jeroen een extra (chronische) Lymepatiënt mee.

Mocht er na het behalen van het streefbedrag nog een "rest" bedrag over blijven dan zal dit worden geschonken aan een Lyme-gerelateerd goed doel. Tevens zal 100 euro van het streefbedrag worden gebruikt als inschrijfgeld voor Team Jeroen – Step forward. Wilt u bijdragen aan de strijd tegen Lyme of meer lezen over de ziekte en dit initiatief: http://www.lopenvoorlyme.nl

10 Vragen aan...Chiel Oudejans

Foto: Aangeleverd

Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben in Alkmaar geboren, aan het Zeglis, en ik heb daar mijn jeugd doorgebracht. In 1975 ben ik getrouwd. Na ons trouwen woonden mijn vrouw en ik in de Baanstraat in Alkmaar. Maar na de geboorte van de eerste van mijn vier kinderen zijn we in 1979 naar Heiloo verhuisd.

Als je hobby je werk was geweest, welk beroep zou je nu uitoefenen?

Mijn werk voelt gelukkig een beetje als mijn hobby. Ik ben al 40 jaar schilder en na al die jaren bevalt het schilderen mij nog steeds. Het is uitdagend en creatief werk. Het werken met glas-in-lood is deels werk een deels hobby; werken met glas is fascinerend. Maar als ik echt mijn hobby`s kon omzetten in werk, was ik fluitist, klarinettist of misschien kunstschilder geworden.

Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je dan zeggen en vragen?

Ik wil nog veel mensen ontmoeten en kan geen uitzonderingen maken.

Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Als kind schaatsen op het Verdronkenoord, fietsen als 12-jarige met mijn grote broer naar Arnhem, maar ook de mooie tijd op de scouting Laurentius.

Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Na het Heilooërbos en de Negge komt mijn tuinhuis in hiervoor in aanmerking. Deze laatste is helaas niet voor iedereen toegankelijk.

Waarvoor kunnen ze je 's nachts wakker maken ?

Alleen voor een Laphroaig-whisky, maar daarna ben ik helemaal niet meer wakker te krijgen.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Dat kwam van mijn zwager Hans Klaase. Hij zei tegen mij: "Misschien is een klarinet wel iets voor jou."

Wat weten de meeste Heilooërs niet van je?

Dat ik sindsdien klarinet speel bij Caecilia.

Wat zou je in het dorp aanpakken als je burgemeester was?

Ik zou er goed op letten of alle vooral kleine verengingen het hoofd boven water kunnen houden, en of zij niet de dupe worden van de steeds meer commerciële ideeën en handelingen van de gemeente.

Persoonlijke vraag: Waar komt jouw passie voor Ierse folkmuziek vandaan?
Mijn passie voor de Ierse folkmuziek is in eerste instantie ontstaan toen ik de Dubliners leerde kennen. Zij waren in de jaren 70 enorm populair. Je zou kunnen zeggen dat zij de basis hebben gelegd voor Ierse muziek hier in Nederland, of eigenlijk in heel Europa. Hun muziek, met onder andere de ruwe stem van de legendarische Luke Kelly, was met mijn prille muzikale vaardigheden op de fluit nog net te behappen. Samen met onder andere mijn zwagers Jan en Arie Klaasse heb ik toentertijd menig feestje met deze muziek muzikaal opgeluisterd.

Ik ontdekte dat er nog veel meer muzikanten en muziekgroepen met veel passie en gevoel de traditionele Ierse muziek vertolkten. Michael McGoldrick en Flook bijvoorbeeld, zijn voor mij grote voorbeelden waardoor ik nog meer in de ban raakte van de Ierse muziek. Door de vele reizen die we maakten naar Ierland, leerde ik ook de snelle instrumentale reels en jigs kennen die daar in de pubs worden gespeeld. Door veel te oefenen en veel mee te spelen bij Ierse sessies hier in de buurt, kwam ik in contact met meer liefhebbers van deze vorm van keltische muziek. Uiteindelijk heb ik jarenlang gespeeld in de Ierse groep Kilshannig. Op Ierse instrumenten als de flute en tin whistle leerde ik vele jigs en reels beheersen en samen met vriend Geert Thisting voerden we deze met de band uit. We traden op in pubs, festivals en theaters door heel Nederland én in Ierland.

Het landschap, de mensen, de mythen en de Guinness: het komt allemaal terug in de muziek. Als je eenmaal in de ban bent van deze muziek, kom je er niet meer vanaf. Ik zal het altijd met veel plezier blijven spelen.

Ik nomineer voor de volgende 10 vragen aan met hart en ziel spelende trombonist Maarten Koenders

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Hoe zie jij de toekomst van culturele muziekverengingen in Heiloo?

Wereldwinkel Heiloo wordt vernieuwd

HEILOO - De fairtrade cadeauwinkel wordt vernieuwd. Van zaterdag 23 januari tot en met vrijdag 12 februari is de Wereldwinkel aan de Stationsweg 105 daarom gesloten. Maar tijdens deze vernieuwing gaat de verkoop gewoon door. Vanaf maandag 25 januari vindt u de Wereldwinkel tijdelijk aan de Stationsweg 81 (naast de Bromshop). Ook de Odin-pakketten kunnen hier worden opgehaald. Vrijdag 12 februari zijn beide winkellocaties gesloten. Vanaf zaterdag 13 februari is iedereen weer welkom op de vertrouwde locatie. www-heiloo.wereldwinkels.nl

Bach-cantate in Witte Kerk

HEILOO - Zondagmiddag 24 januari wordt om 16:00 uur in de Witte Kerk het eerste cantate-uur van dit nieuwe jaar gehouden. Bach's cantate Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 99 zal uitgevoerd worden door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater. Naast koor en orkest wordt er medewerking verleend door sopraan Laila Neuman, alt Stephanie Géricke, tenor Hans van Dijk en bas Gerard Rooker. Liturg is ds. N. Gillebaard. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten.

Klaverjassen in het Trefpunt

Iedere donderdagmiddag is er klaverjassen in het Trefpunt. Bent u lid van de bond, dan bent u van harte welkom. Aanvang 13.30 uur. Kosten €3.00 p.p. incl. koffie/thee. Een gezellige middag met leuke prijzen. Voor info: 072-5334419/0652360110

Uitslagen damesbridgeclub Sans Atout

A-lijn:1. dames Oosterwijk-Warmenhoven 57,64; 2.dames Schreiber-Huijgen 56,94

C-lijn:1.dames Piet-Steur 59,72; 2. dames Vanwersch-Okhuijzen 59,03

Dansen is ook sport op PCC Heiloo

Clinics op het PCC worden altijd gegeven door professionele instructeurs, zodat de leerlingen de juiste technieken leren beheersen. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Sportklasleerlingen van PCC Heiloo volgen wekelijks extra lessen gym en daarnaast een serie clinics in allerlei bijzondere sporten, bijvoorbeeld zumba. Dit fitnessprogramma is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans zoals salsa, merengue en samba. De oefeningen worden bij zumba, dat 'snel bewegen' en 'plezier' betekent, op muziek gedaan en dat maakte deze clinic voor de sportklasleerlingen van PCC Heiloo bijzonder.

Het verbaasde Mats Kraai (12 jaar, Uitgeest) dat de sport zo inspannend is: "Je beweegt de hele tijd echt met je hele lijf. Ik wist niet dat het zo'n stoere sport is en zo inspannend!" Zijn klasgenoot Joachim Makungu (12 jaar, Akersloot) voegt daaraan toe: "Het was voor mij een hele nieuwe ervaring, maar het is me heel goed bevallen. Sommige bewegingen waren echt lastig om te doen." Clinics op het PCC worden altijd gegeven door professionele instructeurs, zodat de leerlingen de juiste technieken leren beheersen. Sportklasleerling Mila Dekker (12 jaar, Alkmaar) werd verrast: "Ik had verwacht dat we les zouden krijgen van een vrouw, maar het was een man die deze clinic gaf!" Roos Poldervaart (12 jaar, Heiloo) heeft gewoon heerlijk genoten: "De muziek was vrolijk en de passen waren niet eens heel ingewikkeld, behalve de tango natuurlijk. Ik had niet gedacht dat ik de zumba-clinic zo leuk zou vinden!"

Sfeerproeven op PCC Heiloo aan de Dors 2 in Heiloo is mogelijk tijdens het Open Huis op woensdag 3 februari 2016 van 18.30-21.00 uur.

Knuwer Advocaten

Foto: Arjan Hoogvorst

Comeniusstraat 10a, Alkmaar. Telefoon: 072 - 512 71 17, e-mail: vanvelzen@knuwer.nl, internet: www.knuwer.nl

HEILOO - Al gaat er meestal het nodige aan vooraf, de stap naar een advocaat hoeft niet zo groot te zijn als vaak gedacht. Met onder meer een spreekuur op vrijdag in Heiloo, maakt Knuwer Advocaten haar dienstverlening nog iets toegankelijker dan het al was.

De van origine Helderse advocaten van Knuwer houden buiten de marinestad sinds vijftien jaar tevens kantoor in Alkmaar. Daar kwam het in 2013 tot een fusie met Leesberg, waarvan Roel van Velzen, Sietske Kuijs en Tanya op de Weegh afkomstig zijn. Het drietal doet z'n verhaal in Willibrordus Business Center in Heiloo. "Als inwoners van deze gemeente vinden wij het fijn om ook in ons eigen dorp iets zichtbaarder te zijn", begint Roel van Velzen. "Vandaar dat we enkele maanden geleden zijn gestart met een spreekuur op afspraak, waarvan mensen vrijblijvend gebruik kunnen maken."

Benaderbaar

Dat spreekuur richt zich zowel op ondernemers als particulieren en is mogelijk op de vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.30 uur. "Als samenwerkende advocaten willen wij de ondernemer en particulier op de diverse juridische gebieden advies en begeleiding in procedures kunnen geven. Denk daarbij aan arbeidsrecht, personen- en familierecht, bouw- en ondernemingsrecht, huurrecht, maar ook bijvoorbeeld aan ICT-recht. Met genoemd spreekuur, staan we klaar om met mensen een vrijblijvend gesprek te voeren en te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Ook door het aanbieden van een Skype-spreekuur en het bezoeken van onze cliënten op kantoor en zo nodig thuis werken wij aan het wegnemen van belemmeringen"

Redelijke oplossing

De advocatuur staat niet louter voor procederen, maar tevens voor een stuk advisering en mediation. Knuwer Advocaten beschikken over twee mediators op het gebied van personen- en familierecht. Tanya op de Weegh: "Onze insteek is een ieder in elke kwestie een redelijke oplossing te bieden, niet in de laatste plaats wanneer er ook kinderen bij betrokken zijn." Sietske Kuijs vult aan: "We hebben samenwerkingsverbanden met diverse netwerkpartners, waaronder notarissen en fiscalisten."

Laagdrempelig

Bij het werk van advocaten komt het nodige kijken. Zoals gezegd, voelt de weg er naartoe voor menigeen als een behoorlijke stap. Knuwer tracht de spreekwoordelijke drempel wat te verlagen. "Wij doen al het mogelijke om ons advocatenkantoor nog toegankelijker te maken", vervolgt Sietske Kuijs. "Denk daarbij aan een vriendelijke ontvangst, aandacht voor datgene wat wordt voorgelegd en een heldere uitleg en advisering. Leidt het spreekuurcontact tot een verdere samenwerking, dan gebeurt dat op basis van duidelijke afspraken over de kosten. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de website van Knuwer Advocaten, waar u onder andere vaste tarieven in Personen- en familiezaken (zoals scheiding en alimentatie) aantreft. Bel of mail gerust voor informatie en een eventuele afspraak.

Roel van Velzen, geflankeerd door Sietske Kuijs en Tanya op de Weegh.

Foto: Arjan Hoogvorst

Plastic, metaal en drankkartons worden opgehaald in heel Heiloo

Heiloo is een van de weinige gemeenten in de regio die PMD aan-huis ophaalt. Foto: Janneke Mars

HEILOO - De proef met aan-huis inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal in de proefwijk Ypestein is een succes gebleken. Het college heeft daarom besloten om per 1 februari dit voor heel Heiloo in te voeren.

De inzameling van plastic verpakkingsafval wordt dan wel gecombineerd met metaal (blik) en drankkartons (PMD). Alles mag in dezelfde zak. Heiloo is hiermee een van de weinige gemeenten in de regio die PMD aan-huis ophaalt.

Vanaf 1 februari wordt het PMD afval één keer per twee weken aan-huis opgehaald. Inwoners hangen hiervoor de speciale zak met het PMD-afval aan de daarvoor bestemde lantaarnpalen. De afsluitbare afvalzakken zijn gratis af te halen bij diverse supermarkten in Heiloo.

Vanaf 13 januari ontvangen alle inwoners hierover een informatiebrief met een eerste set afvalzakken en een PMD-ophaalkalender. De PMD-ophaalkalender is ook te raadplegen via de digitale afvalkalender 2016: de Recyclemanager. De Recyclemanager is in te zien via de website www.recyclemanager.nl of de gratis afvalapp 'Recyclemanager'. De app of website is altijd actueel.

Hans Laduc, 10 jaar gitaar in de Witte Kerk met Bodhi als gast

Hans en Bodhi treden op in de Witte Kerk. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Zaterdag 30 januari geeft Hans Laduc voor het tiende jaar een concert in de Witte Kerk. Hans is een akoestisch gitarist, die op één gitaar een complete band ten gehore brengt. Gepassioneerd speelt hij eigen werk en prachtige vertolkingen van The Beatles tot Claudia de Breij en van Eric Clapton tot U2. Het spelen zit Laduc in het bloed. Overduidelijk. Op z'n zevende begon hij op een tennisracket, dat hij later ombouwde tot een echte gitaar. Daarop laat hij horen hoe het volgen van je hart klinkt. Zijn muziek is te horen op zijn vier cd's en heeft een unieke eigen sound die lekker in het gehoor ligt. Speciale gast is zangeres/gitariste Bodhi. Haar bijzondere stem past perfect bij celtic songs. Samen laten ze de mooiste songs van hun cd Caledonia horen, die in 2010 uitkwam. Aanvang 20.15 uur. Entree 12,50 inclusief glühwein. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Schrijverij of via laducgitaar@gmail.com

Open dag Forte kinderdagverblijf

HEILOO - Om (toekomstige) ouders kennis te laten maken met de professionele zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar organiseert Forte Kinderopvang elke eerste woensdag van de maand een open dag bij kinderdagverblijf De Vogeltuin aan de Kanaalweg. Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag en maken kans op een gratis dag extra opvang!

Niet iedereen is bekend met de opvang bij een Forte kinderdagverblijf: hoe worden de kinderen opgevangen, en voelen baby's en peuters zich wel geborgen? Dat en meer kun je allemaal te weten komen bij deze open dag. De volgende open dag van KDV De Vogeltuin (Kanaalweg 1) is op woensdag 3 februari tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Naast de open dagen zijn (toekomstige) ouders ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.fortekinderopvang.nl is een afspraak te maken voor een rondleiding.

Mindfulnesstraining in Heiloo

HEILOO - In Heiloo start op 5 februari een mIndfulnesstraining van acht bijeenkomsten plus een stiltemiddag. De training wordt gegeven door Deining, praktijk voor mindfulness bij Yogacentrum Anjali in Heiloo.

Tijdens de mIndfulnesstraining beoefen je opmerkzaamheid. Je leert met aandacht aanwezig te zijn bij je lichaam en je gevoelens en bij hun impact op je functioneren. Mindfulness kan je helpen innerlijke ruimte te creëren om echt aanwezig te zijn. Mindfulness betekent aandacht geven op een speciale manier: bewust, op het moment zelf en niet-oordelend. Hoe vaak gebeurt het niet dat we op de automatische piloot functioneren of dat we direct een oordeel klaar hebben? Aandachtig leven vraagt oefening en dat is wat je gaat doen als je je opgeeft voor de mindfulnesstraining. Veel oefenen, om vervolgens te ervaren wat mindfulness voor jou betekent. Want je kan er boeken over lezen, gesprekken over voeren, maar uiteindelijk gaat het erom wat je er persoonlijk bij ervaart. Je kan de mindfulnesstraining zien als een cadeau aan jezelf. De training gaat op 5 februari 2016 van start op de vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Vervolgens op 12, 19, 26 februari, 11, 18, 23 maart (stiltemiddag) en op 1 en 8 april. De groepsgrootte is maximaal 12 personen en minimaal 5. Voorafgaand aan de training vindt een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek plaats.

Ben je nieuwsgierig, maar twijfel je nog? Neem dan contact op. En als je mee wilt doen, schrijf je in. Wees er snel bij, want er is beperkt plaats. www.counselingpraktijkdeining.nl, Ingrid Stroobach, tel. 0644061260, email: ingridstroobach@gmail.com

Golfen in Heiloo: nu wel heel aantrekkelijk

HEILOO - De golfbaan in Heiloo heeft voor 2016 de deuren wijd open gezet. De mogelijkheden om onbeperkt te kunnen spelen zijn drastisch uitgebreid. De Golf- & Countryclub Heiloo heeft zich tevens verbonden aan "NHgolft", waardoor het voor leden van andere Noord-Hollandse golfbanen aantrekkelijk is om in Heiloo een uitdagende ronde te komen spelen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de leden van de golfbaan in Heiloo, die terecht kunnen op een groot aantal banen zoals vermeld op de website van NHgolft.nl.

Enkele in het oog springende mogelijkheden tot lidmaatschap van de Golf- & Countryclub Heiloo:
Met een winterkaart kunt u tot 1 maart 2016 onbeperkt spelen voor slechts € 210,- en met een startlidmaatschap kunt u een heel jaar spelen voor € 800,- (1 jaar geldig).
En mocht u lid worden, dan ligt er een mooi welkomstpakket voor u klaar met een korting op de contributie van € 150,- én 6x25 minuten les van een van de golfpro's, ter waarde van € 150,-

Het secretariaat van de Golf- & Countryclub Heiloo legt u graag alle mogelijkheden voor onder het genot van een kopje koffie. Dus maak snel een afspraak en bel 072 - 505 45 40

Open Huis ODC de Vijfhoek

Weten hoe De Vijfhoek werkt? Kom naar het Open Huis. Foto: Aangeleverd

Op zaterdag 19 maart organiseert ODC De Vijfhoek samen met De Vrienden van De Vijfhoek een Open Huis van 10.00 uur tot 15.00 uur. Deze dag is bedoeld voor iedereen die wil ervaren welke activiteiten geboden worden in dit Orthopedagogisch Dagcentrum te Heiloo. Ook zijn er therapeuten aanwezig om hun vakgebied te promoten in de praktijk. En u kunt natuurlijk een kijkje nemen in alle groepen. In iedere groep krijgt u uitleg en kunt u zelf beleven hoe De Vijfhoek werkt. Om 12.00 uur is er een panel- en zaaldiscussie, waar ook wethouder Elly Beens aan meedoet. Wat gaat er goed in de jeugdzorg en wat kan beter? Is het goed geregeld met de regelgeving en financiën? Weten ouders waar en bij wie ze kunnen aankloppen? En zijn professionele doorverwijzers voldoende op de hoogte van alle mogelijkheden? Hoe ziet het landschap er in de jeugdzorg en voor De Vijfhoek de komende jaren uit?

Zet zaterdag 19 maart alvast in uw agenda! U bent allen van harte uitgenodigd voor het Open Huis van De Vijfhoek. Meer weten? Bezoek dan www.vriendenvandevijfhoek.nl

Benefietconcert Witte Kerk te Heiloo

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Ten behoeve van de restauratie van de Witte Kerk wordt door Teunis van der Zwart en Gerard Boeters op zaterdag 23 januari van 17.00-18:30 uur een concert verzorgd met hoorn en piano. Gespeeld worden Beethoven, Rheinberger, Chopin en Hindemith, aangevuld met avontuurlijke verrassingen.

Dit benefietconcert wordt gegeven door het duo hoorn-piano Teunis van der Zwart en Gerard Boeters, die reeds jarenlang vanuit hun woonplaats Heiloo reizen, zowel voor optredens op nationale en internationale podia als voor werkzaamheden als docent aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag. Teunis excelleert als solist met natuurhoorn in de authentieke uitvoeringspraktijk met de meest vooraanstaande orkesten en dirigenten, wat te horen is op uitgebrachte cd's, met ook kamermuziekrepertoire. Gerard heeft, na een periode met solo recitals en optredens met orkest, zich in de functie van docent aan het Koninklijk Conservatorium vooral toegelegd op het coachen en begeleiden van jonge musici. Teunis oogst ook als docent natuurhoorn internationale waardering en is sinds enkele jaren hoofd van de afdeling oude muziek op het Conservatorium van Amsterdam. Teunis ontplooit zich bovendien sinds een paar jaar zeer veelzijdig als dirigent van ensembles, orkesten en koren. En is daarbij ook nog organisator van vernieuwende evenementen op muziekgebied. Gerard was daarentegen een aantal jaar naast zijn werkzaamheden als docent ook full-time artistic manager van de internationale summeracademy waarin hij tot dan toe 12 jaar pianobegeleider was. Teunis en Gerard traden al een paar keer eerder samen op in de Witte Kerk en gaan dat nu weer doen in een benefiet optreden ten gunste van de restauratie van de Witte Kerk. Ze zullen een programma ten gehore brengen met werken van Beethoven, Rheinberger en Hindemith, aangevuld met pianosolo werk van Chopin en een of meer avontuurlijke verrassingen.

Foto: Aangeleverd

De entree van € 20,00 is met koffie of thee en na het concert een drankje. De kaarten zijn te bestellen via benefiet@wittekerkheiloo.nl of via 06 20378880 (na 18 uur). De kaarten liggen voor aanvang van het concert voor u klaar.

GP Groot sponsort decordoek Cultuurkoepel

HEILOO - De Cultuurkoepel Heiloo is steeds meer een podium voor bijzondere concerten. De stichting vrienden Cultuurkoepel Heiloo spant zich in om middelen te verwerven zodat de inrichting van de Cultuurkoepel steeds beter geschikt wordt voor bezoekers, artiesten en voorstellingen. Een professionele inrichting zorgt ervoor dat de Cultuurkoepel voor veel artiesten een aantrekkelijk podium wordt. Artiesten zijn belangrijke ambassadeurs. Dankzij vrienden en andere sponsoren werden vorig jaar 250 stoelen en podiumdelen aangekocht. Ontbrekend element was nog het achter decordoek en een podium rok. Dankzij een financiële bijdrage van GP Groot kon 24 m2 rode brandvrije stof worden gekocht voor het decor en 12m2 voor een podiumrok. Het achter decor van 8 x 3 meter kan nu gevuld worden. De bijdrage van GP Groot zorgt er voor dat de uitstraling van het interieur intiemer wordt. Het podiumdoek heeft dezelfde kleur als de andere gordijnen. Atelier José Glas, ondernemer in het Willibrordus Business Centrum, verwerkt de meters stof voor het decordoek. Vrijwilligers maken de podiumrok in orde. Deze week wordt de stof aan de flexibele truss gehangen en de podiumrok bevestigd. Heeft u het programma Cultuurkoepel Heiloo voor januari en februari al bekeken? Als vriend van de Cultuurkoepel, € 14.64 per jaar, krijgt u een korting op de toegangsprijs. Kijk voor het programma en vriend worden op www.cultuurkoepelheiloo.nl

Snorder gespot

Foto: Aangeleverd

Peter van de Klugt stuurde ons een hilarisch stukje. Een aantal vrienden had de Canta van Theo Schut omgetoverd tot een taxi. Dit moest allemaal in het geheim gebeuren. Allereerst is de band van het invalidenvoertuig bewerkt, waardoor Schut dacht dat deze lek was. Zaterdagavond is de auto omgebouwd. En zondagochtend weer met de vrienden teruggeplaatst bij De Loet, waar de heer Schut woont. Veel lol bij het personeel, en de eigenaar vond het ook een fantastische grap.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt twee keer per maand een Opkikker aan een vereniging of stichting. Sinds januari 2016 is het bedrag verhoogd van € 300,00 naar € 500,00. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen, verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. De tweede opkikker van de maand januari gaat naar de Limmer IJsclub om de schaatssport te stimuleren voor de jeugd van Heiloo-Limmen-Egmond.

U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Maud maakt ander kind blij met haar haar

"Het was een tijdje sparen maar ik heb niet opgegeven." Foto: Aangeleverd

HEILOO - Maud van Schooten is 11 jaar. Ze doneerde haar lange lokken aan Stichting Haarwensen. Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of worden, zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat deze kinderen een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor de ouders.

Maud: "Het was een tijdje sparen maar ik heb niet opgegeven en eindelijk was mijn haar lang genoeg om te kunnen doneren. Mijn doel was om een ander kind blij te kunnen maken met een mooi haarstuk gemaakt van mijn haar en ik hoop dat nog heel veel andere kinderen hun haar zullen doneren aan Stichting Haarwensen."

Salon Hans de Baar sluit zijn deuren

HEILOO - Na ruim veertig jaar en met veel plezier werkzaam te zijn geweest in winkelcentrum Het Hoekstuk Heiloo, gaat Hans de Baar per 13 februari met pensioen. Hij dankt vooral zijn vele trouwe cliënten die al die jaren vertrouwen in hem hebben gesteld. Hans: "Wij gaan nu samen tijd krijgen voor andere dingen. Het zal vreemd worden, maar ook weer een mooie en leuke periode om naar uit te kijken."

Nationale Voorleesdagen in Bibliotheek Heiloo

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers... Speciaal voor kinderen (0-6) en hun ouders, verzorgers en opvang, verzorgt Bibliotheek Heiloo diverse leuke (voorlees-)activiteiten, die het belang van voorlezen centraal stellen. Tien dagen lang, van 27 januari t/m 6 februari, staat het boek We hebben er een geitje bij! centraal. Kijk voor het hele programma op www.bibliotheekheiloo.nl

Nico Adrichem benoemd tot rentmeester Landgoed Willibrordus

Verdiende eretitel voor Nico Adrichem Foto: Aangeleverd

HEILOO - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van GGZ Noord-Holland-Noord is Nico Adrichem verrast met de eretitel 'rentmeester' van Landgoed Willibrordus. Hoewel Adrichem verrast was, mag het geen twijfel lijden dat deze titel hem toekomt. Het zal velen niet ontgaan zijn dat het voormalige Willibrordus-terrein de laatste jaren flink veranderd is. Nico Adrichem is hier de stuwende kracht in geweest.

Het Landgoed Willibrordus is gelegen op het voormalige terrein van GGZ Noord-Holland-Noord, Voorheen bekend als de Willibrordus-stichting. Al sinds 1929 worden hier mensen met psychiatrische klachten behandeld. Tot enkele jaren geleden had het terrein een besloten karakter en stonden alle activiteiten in het teken van geestelijke gezondheidszorg. Je zou kunnen zeggen het lang een soort dorp in het dorp is geweest.

In de afgelopen jaren is dit veranderd. Het Landgoed Willibrordus is een dynamische plek geworden met een regionale functie op het gebied van zorg, cultuur, ondernemerschap, wonen en kunst. Zo zijn er koopwoningen gerealiseerd in enkele prachtige paviljoens, is de voormalige kapel - met het karakteristieke koperen dak - tot sfeervolle Cultuurkoepel verheven en biedt het oude hoofdgebouw aan de Kennermerstraatweg onderdak aan meer dan honderd lokale ondernemers. De nieuwe naam Willibrordus Business Centre (WBC) is hiermee meer dan gerechtvaardigd.

Zowel het ondernemerschap als de talloze culturele activiteiten op het Landgoed zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo ontving de Cultuurkoepel de NHN Business Cultuur Award 2015.

Rentmeester

De vele activiteiten op het Landgoed, de zorg voor het erfgoed en duurzame gebiedsontwikkeling zijn zaken die om goed beheer vragen. Volgens de raad van bestuur van GGZ NHN heeft Nico Adrichem de afgelopen jaren laten zien dat hij hieraan op zeer creatieve wijze vorm geeft. In bijzijn van zijn familie en circa tweehonderd gasten werd de verraste Adrichem tot rentmeester benoemd door hem een hoed met een veer op te zetten. Een verdiende eretitel.

Ingezonden: Scheiden

In het kader van de alom heersende milieuwaanzin en –hysterie kreeg ik deze week een pakketje schrijven van de gemeente in de bus waarin ik aangespoord word om vooral het huisvuil te gaan scheiden in metaal, plastic en drankkarton, zodat de gemeente dit gescheiden afval huis aan huis kan gaan ophalen.

Dat was allemaal zo goed voor het milieu, aldus de gemeente.

Nou denk ik niet dat de complete mensheid welke blijvende invloed dan ook op het milieu kan hebben en heb ik toevallig ooit een onderzoekje naar de vuilverwerking gepleegd waaruit bleek dat de moderne vuilverwerkingscentrales hier niet blij mee zijn omdat ze miljoenen hebben geïnvesteerd in de nodige installaties* en daardoor al volledig zijn ingericht om het in de grijze bak aangeboden ongesorteerde afval tot de laatste spijker, dop, krant, batterij en melkkarton te scheiden en te verwerken zodat al dat hijgerige milieugedoe totaal overbodig en zelfs schadelijk is vanwege alle nutteloze en vervuilende parallelle inzamelingstrajecten die in stand moeten worden gehouden naast het ophalen van de grijze bakken.

Daarbij komen alle vervuilende begeleidende activiteiten van honderden feitelijk overbodige ambtenaren op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau die dit hele proces gaande moeten houden; die moeten immers ook vervoerd, gehuisvest en verwarmd worden.

Kortom: wie echt om het milieu geeft gooit al zijn huisvuil ongesorteerd in de grijze bak en voegt daar ook dit soort schrijven van de gemeente bij.

*bel de centrale maar als u mij niet gelooft

Wladimir van Kiel

Lezing over Vincent van Gogh

Een vertelling in beeld en woord, waarin de levensweg gevolgd wordt van Van Gogh Foto: Aangeleverd

HEILOO - Ds. Jan Tulp houdt op donderdagavond 21 januari in de Kapel van de Ter Coulsterkerk in Heiloo een vertelling aan de hand van de brieven en schilderijen van Vincent van Gogh. In een rijtje van data en feiten kun je een levensloop beschrijven, als in een cv. Het schetst de buitenkant. Je zou het het eerste levensverhaal kunnen noemen. Achter die feiten gaat echter een ander verhaal schuil: dat van geuren, van kleuren, van falen en succes, van geloof en ongeloof, van zin en onzin. Het schetst de binnenkant. Dit zou je het tweede levensverhaal kunnen noemen.

Vincent van Gogh is voortdurend en bewust met dit tweede verhaal in de weer geweest. En we kunnen daar nog heel veel van terugvinden in zijn werk als schilder en in zijn brieven. Op deze avond gaat het over het tweede levensverhaal, een vertelling in beeld en woord, waarin de levensweg gevolgd wordt van Van Gogh: van krabbel via schets tot schilderij. Een ontdekkingstocht over betekenis, zingeving en religie.

Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 3,-- per persoon

Geef aan de collectant van de Hersenstichting

HEILOO - Van 1 tot en met 6 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in heel Nederland, en dus ook in Heiloo en Limmen, op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals een beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn/haar leven met een hersenaandoening te maken.

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken via een sms : 4333, HS 1 (1 euro), HS 2 (2 euro), enzovoort, of via IBAN: NL 18INGB 0000 000 860 t.n.v. de Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Spaar het groen

In de Nieuwsbrief van Viva! Zorggroep worden we bijgepraat over de gang van zaken rond sloop en nieuwbouw van Overkerck. De tijd van overleg met de buren is voorbij en de inbreng van de buurt en haar wensen zijn niet gehonoreerd. Wat mij nog het meest verbaast is dat de gemeente en ook de gemeenteraad niet een poging doet om te redden wat er te redden valt. Het kardinale punt is dat er een voorgeschreven aantal parkeerplaatsen aangelegd dient te worden. Tot nu toe waren die plaatsen er ook niet, maar nu is dit voorschrift! Een beeldbepalende boom, staande op de erfgrens, geluiddempend daar waar het om spoorweglawaai gaat, dient opgeofferd te worden aan de parkeerbehoefte. Hoeveel ruimte neemt een boomstam in op een parkeerplaats? De massaliteit van het nieuwe Overkerck komt door de gehanteerde architectuur erg op de buren af. Nog meer reden om te pleiten voor het sparen van het groen.

W.M. Swart, Heiloo

(ingekort door de redactie)

Dak raadhuis heeft nieuwe uitstraling

Foto: Alfred Roszbach

HEILOO - In augustus vorig jaar startten de renovatiewerkzaamheden aan het dak van het oude raadhuis van gemeente Heiloo. Dit gedeelte van het gemeentehuis uit 1927 stond ruim drie maanden in de steigers. Zowel de leien van het dak als het koper van het klokkenstoeltje op de top van het dak was in slechte staat. Het dak heeft nu een andere uitstraling gekregen; het klokkenstoeltje kreeg een nieuwe koperen bedekking. Na verloop van tijd zal door corrosie de groene kleur terugkeren, maar dat kan - net als bij de Cultuurkoepel - ook een paar jaar duren.

Ogentroost en Duivelsoog

HEILOO - Op maandagavond 25 januari geeft Cees Tromp onder de noemer 'Ogentroost en Duivelsoog' in het Willibrordushuis een lezing over de schilderkunst van de vijftiende eeuw in de Nederlanden: van Jan van Eyck tot Hiëronymus Bosch.

Naast Jan van Eijk, de schilder van het Gentse altaarstuk Het Lam Gods, komen Rogier van der Weyden, Dirk Bouts en Hans Memling ter sprake. Zij zijn de schilders van schone landschappen en schone kunst, in tegenstelling tot Hiëronymus Bosch. Jeroen Bosch is een van de meest intrigerende en raadselachtige schilders ter wereld. Evenals zijn collega-schilders was hij een hartstochtelijk religieus schilder. Maar zijn schilderijen onthullen, in tegenstelling tot de hunne, de duistere spanning van vrees en pessimisme, die vaak de onderstroom vormt van de serene vroomheid van die eeuw. Ook zijn werk krijgt een plaats in deze boeiende lezing.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Plaats: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo. Kosten: € 3,-- per persoon.

Cursus Focus Op Eigen Kracht voor mantelzorgers

HEILOO – Focus op Eigen Kracht is een succesvolle cursus, die mantelzorgers leert hoe zij zelf (weer) controle krijgen over hun zorgsituatie. Het Mantelzorgcentrum start 8 februari met een nieuwe serie van vier bijeenkomsten.

Mantelzorgers zijn krachtige mensen, maar hebben zelf ook behoefte zich gesterkt te voelen. De cursus Focus op Eigen Kracht geeft mantelzorgers aanwijzingen om hun kracht te benutten om de zorgtaak zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. In vier bijeenkomsten krijgen zij handvatten om de zorg beter of makkelijker aan te kunnen, natuurlijk met steun in de rug en de hulplijn van het Mantelzorgcentrum binnen handbereik. Thema's die worden behandeld zijn bijvoorbeeld: de positie van de mantelzorger, eigen kwaliteiten, draagkracht en draaglast.

De cursus is gratis voor mantelzorgers uit Alkmaar en Heiloo, dankzij subsidie van deze gemeenten. De bijeenkomsten zijn op maandagochtend 8 en 22 februari en op 7 en 21 maart. U bent van harte welkom van 10.00 - 12.30 uur in het Mantelzorgcentrum aan de Strandwal 22a (terrein GGZ, achter het Willibrordusgebouw). Aanmelden is noodzakelijk en kan tot een week voor startdatum.

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten, of voor aanmelding kunt u bellen met het Mantelzorgcentrum, 072-5627618 of een mail sturen naar: info@mantelzorgcentrum.nl. Komen de ochtenduren u niet goed uit? In het najaar wordt er in Alkmaar een cursus FOEK gegeven in de avonduren. Kijk voor meer nieuws en een volledig overzicht van activiteiten voor mantelzorgers op www.mantelzorgcentrum.nl.

Subsidiepot voor energiebesparende maatregelen bestaande woningen is leeg

HEILOO - Inwoners van de gemeente Heiloo konden vanaf december 2012 tot oktober 2015 een subsidieaanvraag indienen voor energiebesparende maatregelen voor een bestaande woning. De gemeente is zeer tevreden over het grote aantal aanvragen dat in deze periode is binnengekomen. Ongeveer 280 inwoners kregen de subsidieaanvraag gehonoreerd en investeerden samen voor meer dan 800.000 euro in isolerende maatregelen. De meeste aanvragen hadden betrekking op spouwmuurisolatie (9.000 m2) en vloerisolatie (4.800 m2). Er is 100.000 euro subsidie uitgekeerd aan de aanvragers. Hiervan heeft de gemeente 60.000 euro bijgedragen en de provincie Noord-Holland 40.000 euro. Zonnepanelen werden niet in de regeling meegenomen. Daarom zitten investeringen in het zelf zonne-energie opwekken niet in deze berekening.

Nieuwe regeling in de maak

De gemeente Heiloo werkt aan een nieuwe subsidieregeling die dit voorjaar van kracht wordt. Vanaf dat moment kunnen woningeigenaren weer gemeentelijke subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor hun woning. De nieuwe regeling geldt alleen voor maatregelen die zijn genomen nadat deze regeling van kracht is gegaan. Wie plannen heeft om te isoleren en/of duurzame warmte te realiseren, kan nu al gebruik maken van de provinciale regeling Duurzaam Renoveren en de regeling van het Rijk, de Investeringsregeling Duurzame Energie. Informatie over de te subsidiëren maatregelen en het indienen van aanvragen vindt u op de desbetreffende websites. De gemeente Heiloo vervult daarin geen rol. De nieuwe gemeentelijke subsidie is een aanvulling op deze subsidies van het Rijk.

'Beleef de opera' in de Cultuurkoepel

HEILOO - Op 27 januari verzorgt 'Beleef de opera' een lezing over Händel's opera 'Ariodante'. Beleef de opera is een initiatief van operakenners Marianne van Vliet, Marieke van der Horst en Hendrik-Jan Bosma. Vanuit hun vakgebieden (drama, cultuur en muziek) zullen zij deze prachtige opera bespreken aan de hand van veel luisterfragmenten.

U hoort meer over de ontstaansgeschiedenis, over het leven van Händel in Londen, over de barokmuziek en de barokopera. De inleiders bereiden u voor op de voorstelling, het verhaal en de enscenering die in Amsterdam te zien zal zijn.

Tijd en plaats: woensdagavond 27 januari om 19.30 uur in ?de kleine zaal van de Cultuurkoepel in Heiloo. Als u tijdig opgeeft, is het nog mogelijk kaarten te bestellen voor matineevoorstelling Ariodante van de Nationale Opera in Amsterdam, op 31 januari. De lezing kost 15 euro inclusief een thee en koffie.

Opgeven voor de lezing: info@beleefdeopera.nl of marianne.v.vliet@gmail.com Telefoon: 0624548104.

Bronzen Waaier voor GP Groot

Jessica Groentjes (links) en Marc Valkering (midden) namen de Bronzen Waaier in ontvangst van burgemeester Han ter Heegde. Foto: Erik Boschman fotografie

HEILOO - GP Groot is de winnaar van de Bronzen Waaier 2015. Burgemeester Ter Heegde van Heerhugowaard overhandigde de prijs aan Jessica Groentjes en Marc Valkering van GP Groot op maandag 18 januari tijdens het Bronzen Waaier Diner in de Pleinzaal van Theater De Vest. De Bronzen Waaier wordt jaarlijks door Stichting De Waaier ter beschikking gesteld aan de meest maatschappelijk betrokken ondernemer, gekozen uit haar platform.

GP Groot is een actieve donateur van De Waaier sinds 2010 en heeft in die tijd totaal 51 matches uitgevoerd met een maatschappelijke waarde van ruim 62.000 euro. Daarnaast wordt maatschappelijke betrokkenheid breed gedragen bij GP Groot. De Waaier is er zelfs onderdeel van het MVO-beleid. GP Groot gebruikt bij haar maatschappelijke activiteiten haar expertise en zet haar menskracht in.

Ton Verbraak benoemd tot Erelid van Videoclub Heiloo

HEILOO - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Ton Verbraak, oud-voorzitter van Videoclub Heiloo, benoemd tot erelid. In de twaalf jaar dat hij de club aanstuurde zijn er veel historische videodocumenten gemaakt, waarvan een deel te vinden is op het Youtube-kanaal van Videoclub Heiloo. Een leuke film toont de bedrijvigheid bij de Horna/Melkunie/Campina op het Melco-terrein.

De videoclub heeft ook een nieuwjaarswens voor alle kijkers op het kanaal geplaatst. Die is opgepikt door Heiloo Online en ook op die website aan te klikken.

De volgende bijeenkomst van Videoclub Heiloo is op vrijdag 29 januari om 09.30 uur in het Trefpunt. Belangstellenden zijn altijd welkom. Voor inlichtingen kunt u bellen met Wilma Roelofs 072 5333510

Bouw De Linde in sneltreinvaart

Foto: Alfred Roszbach.

HEILOO - De bouw van deelplan De Linde in Zuiderloo gaat in hoog tempo. De bouw van De Linde, bij de Hoogeweg, is in oktober gestart en er herrijzen nu een flink aantal woningen. Ook 's nachts wordt doorgewerkt. Met grote lichtmasten in het donker is het een spektakel om te zien. Overdag is het ook de moeite waard eens te kijken hoe de bouw is gevorderd. Maar: regenlaarzen zijn een must.

Bosuilenexcursie voor de jeugd

CASTRICUM - De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland organiseert op vrijdagavond 22 januari een avondexcursie voor jongeren. De bedoeling van deze excursie is om Bosuilen waar te nemen. Al in de winter vormen de Bosuilen paren die zich voorbereiden op het nieuwe broedseizoen. Bij de excursie bootst de uilenroeper Arend de Jong het geluid van de Bosuilen na. Als het goed is antwoorden de Bosuilen en laten zij zich even zien. Dat is altijd reuze spannend. Op deze manier inventariseert Arend de Jong de broedparen in dit gebied en krijgt hij zo inzicht in hoe het met de Bosuilen gaat. Jongeren en hun begeleiders worden van harte uitgenodigd om aan de excursie deel te nemen. Op vrijdagavond 22 januari wordt er verzameld bij de hoofdingang van Dijk en Duin aan de Zeeweg te Castricum.

De excursie begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Aanmelden voor de Bosuilenexcursie is niet nodig en aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Als er jongeren zijn die 10 jaar zijn of ouder, graag buiten zijn en naar vogels kijken, dan kunnen zij aan het eind van de excursie bij de excursieleiders een flyer van de jeugdvogelclub vragen. Hierin staat hoe je je kunt aanmelden voor de jongerenexcursies van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. Jongeren die zich aanmelden worden hierna via e-mail uitgenodigd voor volgende excursies, die één keer per maand worden georganiseerd. De deelname aan die excursies is gratis. Jongeren die zich opgeven als jeugdlid van de vogelwerkgroep betalen € 5,00 contributie per jaar.

Wil je meer informatie over deze of over volgende excursies, stuur dan een mailtje naar jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl of bel naar Cees Baart 072-5337870, coördinator van de Jeugdvogelclub. Je kunt natuurlijk ook op de website van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland kijken: http://www.vwgmidden-kennemerland.nl

Savoy Jazzband bij Vredeburg

LIMMEN - op zondag 24 januari speelt vanaf 16.00 uur in de Vredeburg de Savoy Jazzband. Initiatiefnemer is de jazz session club Vredeburg. De Savoy Jazzband is vernoemd naar de beroemde danszaal in New York: The Savoy Ballroom. In tegenstelling tot andere beroemde danszalen, zoals de Cotton Club, onderscheidde The Savoy Ballroom zich door zowel blank als zwart publiek toe te laten. De band koos de naam Savoy omdat het goed past in de filosofie van de samenstelling van deze formatie. Bovendien is de muziek geschikt om lekker op te dansen! Het repertoire is breed en geeft aandacht aan bekende en minder bekende songs uit onder andere het American Songbook, maar de band deinst ook niet terug om evergreens uit modern repertoire aan te pakken en te vertalen naar eigen idioom van de band, met arrangementen van de hand van saxofoniste Marian Huiberts. Te denken valt dan aan Sting, The Beatles of Shirma Rouse. In vergelijking met vorig jaar is er één mutatie: Jeroen Lely is de nieuwe contrabassist.
De band bestaat uit Francina van Batum, zang; Jasper vd Molen, piano; Jeroen Lely, contrabas; Cees van Nieuwburg, drums en zang en Marian Huiberts, saxofoon en zang

De komende sessiedata zijn 24 januari, 21 februari, 20 maart en 17 april. De toegang is vrij, maar u kunt de jazz session club Vredeburg steunen door lid te worden voor € 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer. Telefoon: 072-505341; e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Vredeburg 2 haalt fors uit

HEILOO - Op vrijdag 15 januari ontving het schaakzestal van Vredeburg 2 laagvlieger Heerhugowaard voor een duel in de bondscompetitie. De overige schakers speelden ronde 13 van de interne competitie.

Aanvalskunstenaar Gertjan Hafkamp hielp Vredeburg 2 op weg door op bord vier vliegensvlug het eerste punt te veroveren. Invaller Hans de Goede volgde op bord zes met een en al even fraaie overwinning. Met dame en toren op de zevende rij was zijn matvoering niet meer te weerleggen. Een kleine domper volgde toen Jaap Limmen op het tweede bord een paard wegblunderde en de partij verloor. Remi Aafjes wist op het vijfde bord een wat gelijk opgaande stelling met enkele goede zetten keurig in zijn voordeel te beslechten. Plots was nog maar een half puntje nodig om het bondsduel te winnen. Maar Tars Wanders, op het hoogste bord, en teamcaptain Dick Aafjes deden meer dan dat: beiden voerden de druk op en bouwden een winnende stelling. De forse 5-1 winst brengt Vredeburg 2 naar de subtop in de derde klasse C. Heerhugowaard 4 daarentegen sluit de ranglijst.

In de interne competitie zorgde Jan Brantjes voor een bescheiden stunt: hij versloeg de verkouden en niet scherpe Bert van Diermen in het eindspel. Marcel Wester wint niet zo vaak van Harry Levering, maar dit maal deed hij alles goed en liet de garagehouder in het stof happen. De complimenten vielen hem terecht ten deel. Barry Blekemolen handhaafde zijn hoge positie op de ranglijst door een memorabele overwinning op de sterke Jos Admiraal. In het uiterst complexe toreneindspel zette Blekemolen na enkele zorgvuldige manoeuvres de vijandelijke koning mat op veld h5. Ed Stolp en Harold Ebels belandden in een zeer gesloten stelling die beiden, ook na het nodig subtiele schuifwerk, niet meer dan een half punt opleverde. Bob Stolp had bepaald geen makkie aan de strijdlustige Jan Borst, maar wist uiteindelijk zijn surplus aan techniek aan te wenden en beslissend materiaal te veroveren. Marc Voorwalt die voor zijn doen wat laag op de ranglijst van de interne competitie staat, zette de weg omhoog in ten koste van Ed van Duin, die vlot werd weggeschoven.

Jack van Gelder bij sponsoravond Meervogels

AKERSLOOT - Donderdag 28 januari komt (sport)presentator en entertainer Jack van Gelder naar voetbalvereniging Meervogels`31 om de jaarlijkse sponsoravond op te luisteren. Tijdens dit optreden zal hij oud-jeugdspelers Ben en Daan Rienstra interviewen.

Het wordt een heel bijzondere avond, die te danken is aan een bod op een spreekbeurt van Jack van Gelder door de M-Side supportersvereniging tijdens het 3FM Serious Request-spektakel in Haarlem vorig jaar.

Ben Rienstra is na een aantal mooie jaren bij Heracles en PEC Zwolle sinds deze zomer een vaste kracht binnen de hoofdmacht van AZ. Jack van Gelder zal hem vragen over hoe zo`n transfer nu in zijn werk gaat en wat zijn gezin ervan vindt dat hij weer zo dicht bij zijn geboortegrond kan spelen.

En ook op de carrière van Daan Rienstra zal nader ingegaan worden. Hoe is het nu hij, na zijn opleiding bij onder andere de jeugd van Ajax en Feyenoord zijn professionele plek heeft gevonden bij eerst Heracles en nu RKC? En natuurlijk willen we van hem weten hoe dat voelt als rechtgeaarde Akersloter tussen de Brabantse Geel- Blauwen.

Meervogels organiseert deze avond om haar sponsoren en trouwe M-Side supporters te bedanken voor hun gewaardeerde financiële, organisatorische en sportieve ondersteuning. Gedurende de avond is er ook gelegenheid om een praatje te maken met bestuurders, trainers en selectiespelers/-speelsters van Meervogels. Vanaf 20.00 uur is de kantine open en het officiële programma start om 20.30 uur.

Lara Boode: een stem die je raakt

Lara Boode. Foto: Aangeleverd

LIMMEN - Limmen Cultuur heeft Lara Boode uitgenodigd om wat licht te brengen in de donkere dagen van januari. Op zondag 24 januari geeft zij vanaf 14.30 uur een optreden in de Protestantse Kerk Limmen aan de Zuidkerkenlaan. Lara is een heuse kunstenaar. Zij zingt, fotografeert en vindt het fijn om deze passies te delen met anderen.

Lara volgde een muziektheateropleiding op de musical academy en speelde in grote en kleine theatervoorstellingen. Zij zingt diverse muziekstijlen waaronder fado, soul, chansons, pop en kleinkunst en doet dit in verschillende talen en dialecten, onder andere Frans, Spaans, Fries, Drents, Gronings en Nederlands. Zingen is haar passie en zij ontroert de luisteraars met haar stem. Haar stem zal door de goede akoestiek van de PKN kerk prachtig klinken.

Kijk voor verdere informatie, reserveringen en entreeprijzen op de vernieuwde website www.limmencultuur.nl of bel 072-5053274.

CDA stelt vragen over werkzaamheden Westerhogedijk in Akersloot

Na klachten van aanwonenden zijn de werkzaamheden direct stopgezet. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - In november 2015 is de gemeente Castricum begonnen met het renoveren van de Westerhogedijk in Akersloot. Dit tot grote verrassing van aanwonenden en gebruikers van deze historische wandeldijk. Met grof materieel werd de dijk afgegraven en voorzien van een flinke laag puin. Na klachten van aanwonenden zijn de werkzaamheden direct stopgezet. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft Dorien Veldt namens het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Castricum: is er overleg geweest met de aanwonenden, gebruikers en andere geïnteresseerden zoals stichting Oud Akersloot? En ook wil het CDA graag weten wat de voorwaarden zijn om een historische dijk te renoveren. Wordt de dijk weer in oude staat hersteld en op welke manier? Er is volgens het CDA grote onrust en onbegrip over de gang van zaken ontstaan bij veel inwoners van Akersloot.

Lions Club steunt SWOA

[wie staan er op deze foto?]....... Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Stichting Welzijn Ouderen organiseert activiteiten voor de ouderen in Akersloot. Deze activiteiten vinden plaats in 't Kruispunt. Door de toenemende belangstelling is dit gebouw te klein geworden. Ook de indeling van het gebouw moet worden aangepast omdat steeds meer ouderen met een rollator of booster komen en dat vraagt ruimte. De stichting is een sponsoractie gestart om een aanbouw aan 't Kruispunt te kunnen financieren. Daar is 140.000 euro voor nodig. De Lionsclub Uitgeest/Akersloot heeft besloten dit initiatief financieel te steunen. ."Uiteraard zijn wij heel blij met deze royale gift. Het is een belangrijke stap in de richting van het beoogde doel", aldus het bestuur van de SWOA.

Klaverjasdrive en popquiz in De Vriendschap

AKESLOOT - De enige echte popquiz voor jong en oud met de bekende Noord-Hollandse quizmaster wordt op vrijdag 22 januari gehouden in Café de Vriendschap in Akersloot. Test jouw kennis van popmuziek van vroeger en nu. Er worden diverse audio- en videorondes gespeeld. Maak een team van twee tot zes personen en strijd voor leuke prijzen en de titel. Aanvang 20.30 uur. Inschrijfgeld € 3,- per persoon. Inschrijvingen: 0251-312866 of via mail: info@vriendschapakersloot.nl.

Het klaverjassen in Café de Vriendschap in Akersloot gaat ook in 2016 weer gezellig van start. Zaterdag 23 januari is de eerstvolgende drive. U bent van harte welkom om gezellig te klaverjassen. De organisatie maakt er weer een leuke avond van. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Senseo-koffiezetapparatuur, weerstations, pannensets, fruitmanden, paling , besteksets, koffers en levensmiddelen.

Naast de drive vindt er ook altijd een super verloting plaats, waar ook dezelfde prachtige prijzen te winnen zijn. De aanvangstijd is 20.00 uur en men kan zich telefonisch opgeven onder nummer 0251-312866 of via mail: info@vriendschapakersloot.nl.

HZV het Vennewater presenteert E-jeugd

Staand vlnr: Dennis Dijkhuis(sponsor), Teun Zoon, Seb Kops, Peter Meijer (coach), Mark de Groot, Milan Alonso, Frank Tromp (Sponsor) Gehurkt vlnr; Brent Dijkhuis, Sven Tromp, Quirijn v/d Velde, Steven Koppes Foto: Wout Jager

HEILOO - Donderdag 7 januari startte een nieuwe loot aan de HZV-boom de voorjaarscompetitie. HZV het Vennewater E1 is een van de zestien jeugdteams die dit jaar namens HZV in diverse zaalcompetities uitkomen. Acht jongens uit de E-jeugd (geboortejaar 2005) van HSV én Foresters maakten hun opwachting in de zaal. Dankzij de sponsoring van Zaam Accountants & Adviseurs uit Limmen en Tromp Financiële Dienstverlening uit Heiloo is het team in een keurig clubtenue gestoken.

Dat de openingswedstrijd uiteindelijk verloren ging tegen White Stones E1 mocht de pret niet drukken. Sven Tromp opende na vier minuten voor HZV de score en in de slotseconde van de eerste helft maakte White Stones gelijk. De teams waren aan elkaar gewaagd en White Stones kwam op voorsprong. Het was opnieuw Sven Tromp die voor HZV de gelijkmaker scoorde. Het slotoffensief van White Stones werd HZV te machtig: ondanks goed keeperswerk moest Seb Kops toch nog twee keer vissen. De eindstand 2-4 was een feit, maar coach Meijer was tevreden en ziet zeker een goede toekomst. Voor dit team betekent deze voorjaarscompetitie: met veel spelvreugde kennismaken met specifieke zaalvoetbal. De beoefening van zaalvoetbal naast het veldvoetbal biedt de jeugd een nog betere individuele en teamontwikkeling. HSV, Foresters en HZV het Vennewater gaan zich in het belang van het individu in deze samenwerking dan ook steeds makkelijker vinden.

Schaatsers scoren bij Children Games

V.l.n.r: Tijn Smit, Fonteyn Branbergen en Ingmar van de Griek Foto: Aangeleverd

INNSBRUCK - Twee jonge schaatsers uit Heiloo hebben zich in de kijker gereden. Er was twee keer goud en één keer zilver voor Fonteyn Branbergen en één keer brons voor Ingmar van de Griek bij de International Children Games 2016 in Innsbruck. Van 12 t/m 16 januari werden de International Children Games gehouden in Innsbruck. Sporters uit 22 landen in de leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar kwamen samen om te strijden in acht disciplines. Alkmaar was met een grote delegatie afgereisd: schaatsers, skiërs en kunstschaatsers.

Uit Heiloo deden Fonteyn Branbergen en Ingmar van de Griek mee namens de C-selectie Alkmaar langebaanschaatsen. Fonteyn behaalde twee goud op de 500 meter en de Mass Start en één keer zilver op de 1000 meter. Ingmar van de Griek behaalde brons op de 1000 meter.

Red Jezelf-brevetten bij zwembad Loos

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Woensdag 13 januari was het vroeg in de ochtend al druk bij zwembad Loos. Ruim dertig kinderen stonden in T-shirt, korte broek en waterschoenen klaar om te laten zien dat ze zich zowel op hun buik als op hun rug al goed in het water kunnen redden. Al deze kinderen zijn dan ook trots met hun 'Red jezelf'-brevet naar huis gegaan.

De geslaagden zijn: Lieke van der Noord, Tom van der Houwen, Nick van Krieken, Elize Gouverneur, Jurre Steenhoek, Stijn Lakerveld, Jitze Spit, Bob Zonneveld, Jibbe Kuijper, Tijn van Sligter, Imme de Geus, Daragh van den Brug, Mischa Wilvers, Rosa van Kimmenaede, Lotje Valkering, Sebastian Haasnoot, Piet Nijbacker, Sam den Breejen, Suus Terluin, Daphne Lont, Dian Admiraal, Lieke van Dijken, Nikki Wernsen, Robin Keijzer, Sofie Möller, Jasper de Groot, Tijmen de Vos, Noor Adrichem, Demi Schaap, Tobi Dekker en Mees Kalter.

Foto: Aangeleverd

Sybrand Rosier op voor Nederlands Kampioenschappen schaatsen

Sybrand Rosier gaat voor de podiumplekken op de NK's. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Sybrand Rosier, 16 jaar, en daardoor schaatsende bij de junioren B, heeft zich in de afgelopen weken verrassend gekwalificeerd voor deelname aan meerdere NK's: het NK afstand 500, het NK afstand 1000 meter, het NK allround en het NK supersprint (100 en 300 meter). Sybrand, oud-leerling van OBS de Zuidwester en leerling van het Jac. P. Thijsse College in Castricum, schaatst al sinds zijn zevende jaar en traint sinds twee jaar bij de gecombineerde baanselectie van de ijsbanen Alkmaar en Hoorn. Zijn intensieve trainingen, tot vijf à zes maal in de week, hebben tot deze prachtige resultaten geleid.

Voor het NK allround wordt het een thuiswedstrijd, omdat het NK allround dit jaar in Alkmaar wordt verreden, van 12 t/m 14 februari. Sybrand hoopt voor alle NK's, in het momenteel zeer sterke rijdersveld, zo hoog mogelijk te eindigen en gaat uiteraard voluit voor podiumplekken .

Winst en verlies voor Oppositie

HEILOO - In de afgelopen week kwamen zowel het eerste als het tweede zestal van schaakvereniging Oppositie in actie. Het eerste team stelde nog eens heel nadrukkelijk zijn kampioenskandidatuur, door met maar liefst 6 – 0 te winnen van hun schaakcollega's uit Koedijk. Alleen de partij van Jan Jonkheer duurde vrij lang, doordat Jan twee zetten verwisselde. Maar uiteindelijk trok ook hij aan het langste eind.

Het tweede team had het een stuk lastiger. Het zevende(!) team van Het Witte Paard uit Haarlem was de tegenstander en op papier was deze tegenstander sterker. Toch bleek het krachtsverschil niet al te groot, hoewel de uitslag (4½ - 1½) anders doet vermoeden. Richard Sauer stond lange tijd gewonnen, maar zag op het eind zijn stelling compleet in rook opgaan en hij verloor. Ook Fred Smith stond gewonnen, maar deed van twee zetten precies de verkeerde, waardoor hij zijn tegenstander toch nog remisekansen gaf. Die kans liet de Haarlemmer zich niet afpakken. Eerder op de avond hadden Herman Limmen en Matthijs Mühren al remise gespeeld, terwijl Joop van Nes en Tjerk Voskuil hun koning al hadden omgelegd. Het tweede zal door deze nederlaag moeten vechten tegen degradatie, maar heeft nog drie wedstrijden om het tij te doen keren.

Door alle externe wedstrijden werd er bijna niet intern gespeeld. Toch was daar een daverende verrassing te noteren: Indriaas Booij versloeg Aart van den Brink, die juist de laatste tijd geweldig in vorm is. Voor Indriaas was het zijn tweede overwinning van dit seizoen.

Handbalteams Meervogels in de prijzen

De feestende teams van Meervogels op het podium Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Op het jaarlijkse sportgala van de gemeente Castricum zijn zowel de dames B-jeugd als CSV/Meervogels Heren 1 uitgroepen tot Sportploeg van het Jaar.

De concurrentie bij de jeugdploegen was dit jaar erg groot, met een turven rugbyteam die ook nationaal kampioen werden en een G-Hockeyteam dat Europees had gespeeld. Toch werd de dames B-jeugd van Meervogels verkozen tot Sportploeg van het Jaar, omdat zij zowel op het veld als in de zaal kampioen zijn geworden op het hoogste niveau in de handbalsport in hun leeftijdscategorie. Beiden kampioenschappen gaven recht op deelname aan de Nederlands Kampioenschappen. In de zaal veroverde de dames een verdienstelijke 7e plek en op het veld mochten zij zich zelfs kronen tot Nederlands Kampioen Veldhandbal 2015!

De heren werden gekozen wegens hun kampioenschap in de Hoofdklasse. Zij bleven het waterpoloteam van Acquafit en het mixedtennisteam van TC Bakkum voor.

De verkiezingen waren dit jaar iets anders van opzet. Niet het publiek kon stemmen op de genomineerde sportmannen, -vrouwen en -ploegen, maar alleen de besturen van alle verenigingen van de gemeente Castricum.

Judoka Jasper Madderom tweede van Noord-Holland

Jasper pakte de tweede plek op het erepodium. Foto: Aangeleverd

REGIO - Afgelopen zondag waren de Noord-Hollandse Kampioenschappen judo tot 10 jaar. Jasper Madderom van Judoclub Groefsema had zich hiervoor vorig weekend ongeslagen geplaatst op de afdelingskampioenschappen. Vorig jaar was er voor Jasper al een vijfde plaats. Dit jaar waren de verwachtingen hoog gespannen.

Het toernooi begon voor Jasper goed. De eerste vier partijen werden gewonnen, waarvan drie wedstrijden met hoogst mogelijk score, een ippon. De finale was door deze vier overwinningen bereikt. In de finale kwam Jasper echter al snel een kleine score achter. Daarna was hij de betere in de partij en kreeg de andere judoka drie straffen voor passiviteit. Dit was een straf te weinig om de winst naar zich toe te trekken. De judoka van judoclub Groefsema kon geslaagd terugkijken op de Noord-Hollandse Kampioenschappen met een mooie tweede plaats. Dit weekend was ook Nina Esser van Judoclub Groefsema nog actief; zij stond samen met de judoka's van Ben Rietdijk in het team op het CIOS teamtoernooi. Hier behaalde het team een vijfde plaats.

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

CURSUS PHOTOSHOP voor beginners volgen bij FOTOSTUDIO IwanBronkhorst.nl? Kijk voor cursusdata of reserveer direct op WWW.IWANBRONKHORST.NL. Meer informatie ? Stuur een mail naar info@iwanbronkhorst.nl, kijk op onze website of bel 072-74 32 937

Wintersport met vrienden en vriendinnen ? Reserveer een week op www.Huurauto-Heiloo.nl

SCHONG Natuurlijke schoonheidspraktijk. Net even anders ! Complete schoonheidsbehandeling €45 all incl. Maak nu een afspraak, gratis crème cadeau 06 49776226

THAISE ONTSPANNINGSMASSAGE Op afspraak Tel: 06-5794 3505

Vóór de VAKANTIE uw FRANS ophalen? Zeer ervaren docente komt bij u thuis voor INDIVIDUELE TRAINING. Per training van een uur € 20 , een reeks van drie trainingen € 55.Contact: ikhaalmijnfransop@gmail.com

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

Voor al u werkzaamheden kunt u terecht bij Installatietechniek K van der Wagen. Badkamers, Centrale Verwarming, Loodgieter en Klein timmerwerk. Informatie: 06-12359134 info@kvanderwagen.nl

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.
Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Open trap dichtzetten ? Traprenovatie ? Laminaat leggen? Kijk voor contact op: WWW.VANDERVELDENTOTAALONDERHOUD.NL

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN

50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten

T: 06 42479384

ZONNEPANELEN IN HEILOO? Kijk op www.energiewonen.nl/heiloo en ontvang 250 euro korting op uw installatie. Reeds vele plaatsingen en tevreden klanten.

Tuinonderhoud Jeroen Borst
Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Ambachtelijke SCHILDER heeft nog tijd over, ook voor timmerwerkzaamheden en dakreparatie enz. Vrijbl. prijsopgave, geen aanbetaling; betaling na tevredenheid klant. Ingeschr. KvK Tel. 06 3987 0829

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06- 5064 1386

Kom naar de leukste kringloop KRINGLOOP HEILOO, nabij Karwei, De Oude Werf 7. Open di t/m za 10-17 uur Inbreng en gratis ophalen. Tel: 072-533 4000 of
info@kringloopheiloo.nl Nu ook pin.

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht ! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN ! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Nieuwste collectie ELEKTRISCHE FIETSEN van Gazelle 2016 Diverse uitvoeringen , demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331214 www.bosmantweewielers.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

Grote collectie gebruikte KINDER, DAMES EN HERENFIETSEN. In diverse uitvoeringen. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06-2159 8809

TUINEN TE VEEL WERK ? Geen tijd ? Zeer ervaren tuinliefhebber helpt u met DESKUNDIG snoeien en het voorjaarsklaarmaken van uw tuin en het afvoeren van tuinafval. T: 06-1827 8367

GUN je lichaam een ONTSPANNINGS MASSAGE met warme THERME olie. Voordeel prijs € 30,- HEEL uur ! 072-5334906 Heiloo. Tevens pedicure.

BESTRATING Tuinontwerp en -aanleg Grond- en sloopwerk www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967

HOMETRAINER VERHUUR voor fitness en revalidatie toepassing. Info Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel.5331241 www.bosmantweewielers.nl

Kim's Haarsalon Bel voor een afspraak naar: 06-3004 2383 Dompvloetlaan 29 Heiloo