De Uitkijkpost

14 oktober 2015

De Uitkijkpost 14 oktober 2015


Feestelijke start nieuwbouw De Linde

De eerste paal de grond in door kersverse bewoner Arjan Hauwert en wethouder Dellemijn. Foto: Evert Visser

HEILOO - Een legendarisch moment donderdagmiddag in Heiloo. De Heiloose wethouder Fred Dellemijn sloeg de eerste paal van het nieuw te realiseren woonproject De Linde.

De wethouder deed zijn werk in een bouwmachine samen met de kersverse 'bewoner' Arjan Hauwert. Tegelijkertijd nam directeur J. Zwart van projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout het woord terwijl tientallen toekomstige bewoners toekeken. Een wolk van vrolijk gekleurde confetti en een samenzijn in Bowling en Partycentrum Heiloo maakten het feest compleet. Voor kopers een goede gelegenheid hun toekomstige buren te ontmoeten en om elkaar beter te leren kennen.

'Hier komt mijn huiskamer'
De starthandeling vond plaats op de plek waar Arjan Hauwert gaat wonen. "Een hele eer om de eerste paal te mogen slaan", sprak hij na afloop. "Kijk, waar ik nu sta is straks mijn woonkamer." Arjan kreeg felicitaties van toekomstige buurtbewoners die op hun beurt ook even de grond van hun toekomstige woning opzochten. Leuk voor het maken van een foto.

Toekomstige bewoners op de foto. Foto: Evert Visser

57 woningen
De Linde is gelegen langs de Hoogeweg en is onderdeel van Zuiderloo. Hier verrijzen de komende jaren circa 275 woningen. De Linde ligt in de noordwesthoek van Zuiderloo en krijgt in totaal zeventig woningen. Projectontwikkelaar Timpaan verkocht inmiddels 59 huizen. Een mooie reden om fase 1 van het project feestelijk op te starten. Volgens Timpaan kunnen de eerste bewoners al binnen een jaar in hun nieuwe woning trekken. Hun (deel-)wijk bestaat straks uit zestien verandawoningen, dertien eengezinswoningen, veertien twee-onder-een-kapwoningen en veertien vrijstaande woningen.

Gefaseerd opleveren
Zuiderloo ligt tussen Heiloo en Limmen en wordt globaal omsloten door de Hoogeweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. Timpaan gaat de verschillende woonbuurten gefaseerd opleveren. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven daarbij zoveel mogelijk behouden. Naar verwachting worden de eerste woningen in het voorjaar van 2016 opgeleverd.

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties

HEILOO –"Heel Heiloo' lijkt wel pro-ijssalon te zijn", vertelt eigenaar Ed van Baar van ijssalon Di Fiorentia. Hij reageert op "vele" steunbetuigingen na een aanklacht van zijn buurman vanwege vermeend geluidsoverlast, veroorzaakt door een optreden van zanger Juriaan Singels uit Heerhugowaard. Tegelijkertijd betreurt hij negatieve berichten aan het adres van zijn buurman op Facebook. "Ik lees daar zelfs bedreigingen. Dat hoeft van mij echt niet."

Volgens Van Baar kwam Juriaan, een jongen met een lichte vorm van autisme, spontaan 'aanwaaien'. "Hij had zijn eigen geluidsinstallatie meegenomen en zijn optreden duurde ongeveer tien minuten, dus kort. Toch diende mijn overbuurman een klacht in omdat ik voor dit optreden geen vergunning bezat. Logisch: Juriaan had dit optreden niet van tevoren aangekondigd en ik was daarbij niet aanwezig." Het college van B&W besloot in juni niet handhavend op te treden tegen Van Baar. Daarna werd de zaak nog in een commissievergadering besproken. Heiloo verwacht binnen twee weken een uitspraak.

Geen vergunning
De overbuurman benadrukt dat zijn klacht niet uitsluitend is gebaseerd op het optreden van Juriaan. "Ik gun mensen van alles, maar het gebeurt vaker dat er optredens zijn bij Di Fiorentia, soms wel twee uur achter elkaar. Hier hoort een ondernemer een vergunning voor te hebben." Van Baar ontkent deze argumenten. "Juriaan gaf ooit anderhalf uur een optreden in de ijssalon. Hiervoor had ik wél een vergunning. Verder is het te gek voor woorden dat mensen niet meer spontaan leuke dingen mogen doen. Heiloo moet juist nóg meer tot leven komen!"

Media-aandacht
Van Baar noemt de aanklacht schrijnend, maar ziet ook voordelen. "Door de media-aandacht heeft Juriaan extra optredens en staat mijn ijssalon aardig in de picture." Op Facebook blijkt dat buren in dezelfde straat het geluid ook totaal anders kunnen ervaren. Een buurvrouw schrijft: 'Eindelijk een beetje gezelligheid in de buurt en nooit overlast van geluid'. "Van Baar: "Kijk, dat vind ik nou leuk!"

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties

HEILOO – Politiek Heiloo wil zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Hierover zijn alle politieke partijen het eens. B & W heeft geen voorkeur voor kleinere opvangcentra omdat Heiloo geen passende locaties beschikbaar heeft. Het bestuur wil daarentegen de focus leggen op huisvesting aan mensen die voorlopig in Nederland mogen blijven en wachten op doorstroming naar een eigen woonruimte.
Fractievoorzitter Dick Bergmans van Heiloo 2000 vindt dat de gemeente best meer sociale woningen mag bouwen, als dat voor de vluchtelingenopvang noodzakelijk zou worden. "Je kunt van het vastgestelde percentage sociale huurwoningen afwijken als dat moet." Hij ziet op dit moment geen huisvestingsmogelijkheden in bestaande locaties. "Ook omdat veel objecten privaat bezit zijn. Hierover kan de gemeente niet beslissen." Toch wil Bergmans serieus blijven kijken naar locaties voor crisisopvang, zoals in sporthallen.
VVD-fractievoorzitter Rene van Splunteren ziet de toekomstige woonwijken Zuiderloo en Zandzoom als optionele woningbouwlocatie voor vluchtelingen. Hij ziet geen plek voor grootschalige opvang. "Voor een AZC heb je zeshonderd plekken nodig, anders is de opvang niet rendabel."
CDA-voorman Hessel Hiemstra denkt hardop na over noodwoningen op diverse locaties, zoals op braakliggend terrein in de Zandzoom. De gemeente heeft daar stukken grond in eigendom. Verder ziet het CDA mogelijkheden in de leegstaande noodvoorziening bij Nieuw Varne. Daar waren senioren gehuisvest tijdens de verbouwing van het bejaardenzorgcentrum De Loet.
Daarentegen ziet oppositiepartij PvdA Nieuw Varne niet als optie. "Vanwege een verbouwing van Overkerck komen deze bewoners tijdelijk daar te wonen, dus dat kan niet. Bovendien is Nieuw Varne geen eigendom van de gemeente", zegt Ko Hemminga. Volgens hem valt ook Zuiderloo buiten de boot "omdat hier projectontwikkelaars in beeld zijn."
D66-fractievoorzitter Hans van Helem zie wél mogelijkheden in Zuiderloo, in de al aanwezige wooncontainers in Nieuw Varne en wellicht op andere kleine plaatsen zoals een kerk.
De politieke partijen stellen voorwaarden bij het huisvesten van vluchtelingen.
Heiloo 2000 wil dat Heiloo goed kijkt of de gemeente de opvang financieel kan ophoesten, ook op langere termijn. "Kan de gemeente de kosten aan en wat is het ons waard? Als je na drie jaar ineens moet bezuinigen, dan heb je als gemeente een probleem."
De VVD ziet de integratie van de vluchtelingen als noodzaak. Rene van Splunteren: "Deze mensen moeten spoedig Nederlands leren en deel gaan uitmaken van de samenleving."
Het CDA noemt capaciteit op scholen, dagbesteding, financiën en het draagvlak van burgers zeer belangrijk. Verder moet opvang uitvoerbaar en passend zijn bij Heiloo. Hessel Hiemstra: "Voor huisvesting moeten we onze eigen jongeren niet vergeten."
Volgens D66 moet de opvang in verhouding zijn met de schaalgrootte van Heiloo. Hans van Helem: "De onlangs door het Rijk opgelegde opvang in het plaatsje Oranje is niet zoals het moet gaan. Daarom is transparantie naar de burgers essentieel."
NCPN-fractievoorzitter Willem Gomes was niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties

Foto: Aangeleverd

Ik ben Inge Kracht. Ik ben eigenaar van Inge's Atelier, waar ik naailessen geef aan kinderen en volwassenen.

1. Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren en getogen in Heiloo. Als student wilde ik graag naar Amsterdam, maar aangezien Heiloo toch wel erg gezellig bleek te zijn ben ik altijd gebleven.

2. Als je hobby je werk was geweest, welk beroep zou je nu uitoefenen?

Mijn werk is voortgekomen uit mijn hobby. Ik ben ooit begonnen met zelf kleding maken omdat ik een erg dure kledingsmaak heb en ik vond dat ik het best zelf zou kunnen. Dit is binnen een paar jaar nogal uit de hand gelopen. Ik heb op naaigebied inmiddels mooie diploma's en specialisaties behaald. Dus tegenwoordig geef ik tijdens mijn naailessen en workshops mijn kennis door.

3. Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je zeggen en vragen?

Ik zou Jean Thomassen wel eens willen ontmoeten. Ik ben zo benieuwd naar waar hij al die jaren zijn inspiratie vandaan haalt voor zijn hilarische en bizarre schilderijen.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

Kinderboerderij de Viermorgen in het Maalwater. Anita Bakker en ik waren toen al onafscheidelijk (nu nog steeds). Als kind waren we destijds dagelijks aan de gang in de stallen en op het land van de kinderboerderij. Alles wat binnen ons kunnen lag pakte we aan. Alle beestjes voeren, stallen uitmesten, kleine reparaties aan de hekken en stallen, schilderwerk, etc.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?

Het Heilooer Bos. Ons bos is niet heel erg groot, maar naar mijn mening een van de mooiste bossen van Nederland.

6. Waarvoor kunnen ze je ´s nachts wakker maken?

Een kopje verse muntthee met zelfgebakken appeltaart.

7. Wat was het beste advies dat je ooit kreeg?

Als je bij jezelf blijft, kun je alles bereiken wat je wilt.

8. Wat weten de meeste Heilooers niet van je?

De meeste Heilooers weten niet dat ik naast Inge's Atelier ook eigenaar ben van Queen in Black, mijn gothic kledinglabel. Elke creatie van mijn hand is gemaakt naar eigen ontwerp, inzicht en idee. Dus ieder ontwerp van Queen in Black is een uniek stuk. Ik verkoop deze kleding tijdens diverse gothic&fantasy feesten in Nederland.

9. Wat zou je in het dorp aanpakken, als je burgemeester was?

Het jeugd- en jongerenwerk. Ik ben jarenlang Buk medewerker geweest, in de tijd dat het nog een poppodium was. Ik heb daar zoveel geleerd. Sociale vaardigheden, netwerken, organiseren, leiding geven, PR. Allemaal dingen waar ik nog steeds, zowel op beroepsmatig, als op persoonlijk vlak, heel veel aan heb.

10. Antwoord op de persoonlijke vraag van je voorganger: Inge's Atelier zit nog niet zo heel lang in Heiloo. Wat kunnen we allemaal bij je leren?

Ik geef naailessen aan kinderen (vanaf 9 jaar) en volwassenen, van beginnners tot gevorderden. Naast de naailessen geef ik allerlei workshops: monstermutsen, cut-out fashion, onesies, capes, tassen, etc. In de herfstvakantie geef ik een aantal monstermutsen workshops (er zijn nog een paar plekjes vrij).

Ik nomineer voor de volgende 10 vragen:

Jacko Schouten.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is:

Je hebt stage gelopen bij Bas Kosters, een van dé modeontwerpers van Nederland. Heb je zelf ook ambities om couturier te worden.

Benedictuskinderen organiseren boekenmarkt

De euro is het dubbele waard op de boekenmarkt. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Het is traditie, dat door kinderen van de Benedictusschool bij aanvang van de Kinderboekenweek een boekenmarkt op het schoolplein wordt georganiseerd.

Tassen met boeken en kleedjes om de boeken op neer te leggen worden mee naar school genomen. Over de prijzen wordt wel onderhandeld, maar op deze markt blijkt de euro het dubbele waard.

HEILOO - De afgelopen maanden is het sportgala-team van de SportRaad Heiloo weer druk in de weer geweest met de voorbereidingen van de sportverkiezing 2015 voor en door Heiloo.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het zeker stellen van voldoende financiële middelen. Hoewel dit nog niet helemaal het geval is, is het resultaat wel zodanig dat er ook voor 2015 weer een sportgala mogelijk is! Een flink aantal sponsors en sportverenigingen, die het sportgala een warm hart toe dragen, legde daarvoor de basis. De sportverkiezing gaat er dus komen en wel op zaterdag 30 januari 2016 in hotel Fletcher. Een datum om alvast in de nieuwe agenda's te omcirkelen. Goede en mooie sportprestaties zullen weer in een feestelijke entourage de waardering krijgen, die zij verdienen. En uiteraard zal bekend worden gemaakt wie sportman, sportvrouw, sportteam en sporttalent van het jaar zijn geworden. Sportverenigingen en inwoners van Heiloo worden opgeroepen om nu al te letten op en na te denken over sportprestaties en verdiensten voor de sport, die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Nadere berichten zullen spoedig volgen.

Eerste schetsen project 'Melco' getoond aan bezoekers

Monique Andersen (l., verkoop manager van dit project) en Evelien Houwer (project ontwikkelaar van dit project). Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Dinsdag 6 oktober vond een inloopbijeenkomst plaats op het voormalig Campinaterrein in Heiloo, voor buurtbewoners en geïnteresseerden voor het nieuwe project Melco.

Het was de eerste keer dat Melco Ontwikkeling B.V. (combinatie van HBB Groep en De Geus Bouw) kon laten zien waar ze actief mee zijn geweest sinds de koop van het terrein in juli van dit jaar. Melco Ontwikkeling B.V. wil graag weten wat de geïnteresseerden vinden van de schetsen van de huizen. De bezoekers konden op een lange wand waarop foto's van het project te zien waren, een mening, wens en/of vraag achter laten. Zo kan men bij Melco Ontwikkeling B.V. zien waar vraag naar is en of de ontwerpen aansluiten bij de wensen in Heiloo. Met alle feedback gaat Melco Ontwikkeling B.V. aan de slag en hoopt eind dit jaar of begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop van de eerste woningen. In totaal zullen er 82 woningen worden ontwikkeld en gerealiseerd: van starterswoning tot riante vrijstaande villa. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.melcoheiloo.nl en worden dan automatisch op de hoogte gehouden. Men kan ook de voortgang volgen via Facebook: www.facebook.com/melcoheiloo.

Eerste zondagmiddagconcert Witte Kerk Heiloo

HEILOO - De Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk is er wederom in geslaagd een veelzijdige en boeiende serie van acht concerten voor de Serie 2015 / 2016 samen te stellen. Zondag 18 oktober klinkt het eerste concert onder de titel William Walton's Façade.

William Walton (1902 – 1983) componeerde een sprankelende verzameling liedjes, dansjes en muzikale grappenmakerij bedoeld als begeleiding voor de experimentele gedichten van de Engelse dichteres Edith Sitwell (1887-1964). Zij was erg geïnteresseerd in de relatie tussen muziek en poëzie en ondernam samen met de jonge Walton het experiment om de gedichten te reciteren met muzikale begeleiding. Zo ontstond de muziek voor Façade, die wereldwijd succes oogstte en door Walton nog een aantal keren werd bewerkt en hergebruikt, o.m. voor een balletversie. De muziek is briljant en put rijkelijk uit de weelde aan liedjes en dansen die de populaire cultuur van die tijd omvatte. De teksten zijn ritmisch exact synchroon aan de muziek en worden niet gezongen maar gereciteerd. Bij de eerste uitvoering in de huiskamer van de Sitwells declameerde Edith de gedichten met behulp van een megafoon.

Uitvoerenden zijn: Charlotte Baines recitante, Roel Stern fluit/piccolo, Erik van Deuren (bas)klarinet, Jan Willem van der Ham altsaxofoon, Frank Anepool trompet, Ewout van Dingstee cello en Herman Halewijn slagwerk.

Aanvangstijd: 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €15 (jongeren €10), een abonnement voor 5 concerten kost €60, voor 8 concerten €90, consumptie inbegrepen. Na afloop kunt u napraten onder het genot van een drankje.

Reservering via www.concertenwittekerk.nl of 06 45184525. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de Schrijverij, Heerenweg 199, Heiloo. U kunt de middag extra feestelijk afsluiten met een diner bij de 'Loocatie' (t.o. de Witte Kerk) tegen het gereduceerde tarief van €25 op vertoon van uw toegangsbewijs (wel even reserveren – 072 5333352).

Bibliotheek column

Workshop e-books lenen

Vrijdag 16 oktober, 11.00 -12.30 uur

Leden van de bibliotheek kunnen ook e-books 'lenen'. In deze workshop wordt uitgelegd hoe u dit doet op uw tablet.

Lezing Maand van de Geschiedenis

Donderdag 15 oktober, 20.00 uur

Boeiende lezing over een stuk 'vergeten geschiedenis' met indrukwekkende filmfragmenten, over de 'rakettenkoorts' die na de WOI uitbrak tot de uiteindelijke lancering van de machtige Saturnusraket in 1969, die de eerste mens op de maan bracht.

Florence

Vrijdag 30 oktober, 10.30 uur

Lezing door Jan van der Giessen over een van de mooiste en belangrijkste cultuursteden van Europa. Met tips over verborgen juweeltjes in de stad!

Inloopspreekuur Happy Homework

Woensdag 14 en 28 oktober, 17.00 uur

Ouders, leerlingen en studenten zijn van harte welkom voor de meest uiteenlopende onderwijsvragen.

Cursus Internet

Donderdag 29 oktober, 14.00 uur

Cursus van 5 bijeenkomsten. Heeft u moeite met het vinden van informatie op het internet, met het versturen van e-mail of het invullen van online formulieren? Dan helpen wij u graag op weg!

Wegwijs in de bibliotheek

Woensdag 4 november, 10.00 - 11.30 uur

Introductiebijeenkomst 'een kijkje achter de schermen van de bibliotheek', met uitleg van de catalogi en apparatuur en vragenrondje met de directeur.

Verkoop afgeschreven materialen

De verkoop wordt doorlopend gehouden op vrijdag 6 november van 15.00 tot 18.00 uur én zaterdag 7 november van 10.00 tot 14.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabletcafés

Donderdag 15 oktober, 16.00 – 17.30 uur

Vrijdag 13 november, 11.00 – 12.30 uur

Het tabletcafé is dé plaats waar tableteigenaren en mensen, die overwegen een tablet aan te schaffen, hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Steun de bibliotheek

Word vriend!

Lees meer op www.bibliotheekheiloo.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Vereniging Buurtbus Heiloo

De vrijwillige chauffeurs houden de buurtbus en de regiobus op de weg. Foto: Stip Fotografie

Postbus 143, 1850 AC Heiloo, telefoon 06 – 33 83 59 04, www.buurtbusheiloo.nl

"'Wij zijn zó blij dat jullie er zijn!' Dat horen onze chauffeurs vrijwel dagelijks." Aldus Ron van Riemsdijk, voorzitter van de Vereniging Buurtbus Heiloo. Sinds september is er een nieuwe buurtbus, met acht stoelen, zonder banken. Iedere passagier zit dus alleen, en niemand hoeft meer op te staan voor een ander.

Voor iedereen

De buurtbus rijdt in Heiloo over vier deelroutes. Op de website is de route overzichtelijk weergegeven. De route is zo ingedeeld, dat de bus twee keer per uur bij 't Hoekstuk stopt, en zelfs vier keer per uur bij 't Loo. Op de route stopt de chauffeur bij hand opsteken, dus de passagier hoeft niet honderden meters te lopen naar de volgende halte. De chauffeur helpt graag met het in- en uitladen van een rollator of buggy. Waarmee direct duidelijk is, dat ook jongere mensen van harte welkom zijn op de buurtbus. Het enige wat elke passagier nodig heeft, is een jaarabonnement. Dat is een heel kalenderjaar geldig en kost 20 euro; 10 euro voor wie het abonnement aanschaft na 30 juni.

Ook naar Egmond

Behalve voor de buurtbus is Vereniging Buurtbus Heiloo ook verantwoordelijk voor de regiobus tussen Egmond en Heiloo. "De bus zelf is van Connexxion. Daarvoor betalen wij geen benzine- en onderhoudskosten," legt Ron uit. "Wel leveren wij alle chauffeurs. Zonder de inspanningen van onze vrijwilligers zou de Regiobus niet kunnen rijden." Passagiers van de regiobus betalen de rit niet met het jaarabonnement van de buurtbus, maar gewoon met hun OV-chipkaart of een dagkaartje.

Gast van de Maand

Doorgaans is het gezellig op de buurtbus. Chauffeurs en passagiers praten met elkaar. Veel passagiers rijden wekelijks mee en krijgen echt een band met 'hun' chauffeur. Die chauffeur wil graag iets meer betekenen. Zo ontstond het idee van 'Gast van de Maand': een vertegenwoordiger van een organisatie die mensen helpt, rijdt mee op de bus om de passagiers te vertellen over haar werk. Op 14 oktober is dit een cliëntondersteuner van Stichting Welzijn Heiloo, in november een medewerker van Tip Heiloo. Zo biedt de Buurtbus meer dan vervoer.

Buurtbus moet blijven!

De Buurtbus bestaat bij alle inspanningen van 80 vrijwillige chauffeurs, die samen de buurtbus en de regiobus rijdende houden. Daarnaast is geld nodig voor de brandstof en het onderhoud van de buurtbus. De opbrengst van de jaarabonnementen is niet voldoende. Gelukkig zijn er sponsors en is er gemeentesubsidie. Maar extra donaties, hoe klein ook, blijven van harte welkom! Ook is er altijd vraag naar nieuwe chauffeurs. Dus heb je rijbewijs B en ben je beschikbaar voor een dienst van drie uur, eens per week of per twee weken? Kom eens praten!

Falkland Toneel speelt "De Spooktrein"

Lacht u om legendes? Laat deze spooktrein dan eens aan u voorbij denderen… Foto: Aangeleverd

HEILOO - "Iedereen in Cornwall kent de legende van de spooktrein. De spooktrein zien, betekent de dood! Drie jaar geleden, tijdens de winter, reisden mijn vrouw Elsie en ik per trein van Londen naar Truro in Cornwall. Plotseling stopte de trein op een naargeestig, verlaten station. Het stortregende. We stapten uit en liepen naar de wachtkamer…" De meesterlijke, komische thriller 'De Spooktrein' vertelt over zes gestrande reizigers die noodgedwongen de nacht doorbrengen op een verlaten station. Daar worden ze door de stationschef geconfronteerd met de macabere legende van een spooktrein. Zal deze dodelijke trein inderdaad om middernacht arriveren? De angst neemt toe en de onderlinge verhoudingen binnen dit bonte gezelschap worden ernstig op de proef gesteld. Conflict, humor en angst strijden om voorrang. En dan… is het twaalf uur…

De voorstellingen zijn op zaterdag 31 oktober (20.15 uur) en zondag 1 november (14.00 uur) in Theater De Beun in Heiloo. Entree: 10 euro. Kaartverkoop: vanaf 14 dagen van tevoren bij Theater De Beun, Boekhandel de Schrijverij (Stationscentrum en Het Hoekstuk) en Boekhandel Bruna ('t Loo) in Heiloo. Kaarten zijn tevens vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling te verkrijgen aan de kassa van Theater De Beun. Gereserveerde kaarten dienen een kwartier voor aanvang van de voorstelling te zijn afgehaald. Reserveringen en informatie: www.falklandtoneel.nl of bij Irene Schols (072 - 533 2163).

Dirk Scheele: laatste kaarten! (MOET MEE)

Dirk Scheele en de Rode Kater uit Sesamstraat Foto: Aangeleverd

HEILOO - Te beleven op zaterdag 17 oktober in theater De Beun in Heiloo, in de herfstvakantie: de muzikale theatervoorstelling Lekker weertje, Dikkie Dik (try-out) en dat nog wel in twee sessies, een om 14 uur en een om 16 uur. Vergis u niet en controleer voor welke voorstelling u kaarten hebt gekocht! Beide shows zijn georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Heiloo.

In deze voorstelling voor de jongste kinderen (2+) staan de verschillende seizoenen centraal. Dikkie Dik dartelt tussen de lammetjes in de lente, vangt bladeren in de herfst en speelt in de sneeuw in de winter. De voorstelling mondt uit in een spetterend zomerfeest, waar niet alleen Dikkie Dik en zijn vriendjes, maar ook alle kinderen in de zaal aan meedoen. Dirk Scheele speelt deze wervelende en vrolijke voorstelling vol nieuwe liedjes samen met een aantal poppenspelers in een prachtig decor.

Kaarten à € 9,00 zijn verkrijgbaar (laatste kaarten!!!) via de website van organisator Stichting Vrienden van de Beun, www.vriendenvandebeun.nl, bij De Schrijverij in het Stationscentrum, het Trefpunt (hier alleen tegen contante betaling), de bibliotheek in Heiloo en in het theater.

Zelf je administratie doen, wat een gedoe!?

Een eigen administratie voeren is geen leuke bezigheid! Het moet nu eenmaal. Maar je kunt je ook afvragen of het anders kan!

Veel ondernemers, starters en zzp'ers doen in de beginfase hun administratie zelf. Na verloop van tijd komen ze tot het besef, dat een BTW-aangifte uit veel meer bestaat dan alleen de facturen nalopen. Elke factuur en bon moet namelijk worden gerubriceerd over balans en resultatenrekening. Aan het eind van het jaar is dan de boekhouder die de jaarrekening en de belastingaangifte moet verzorgen. Voor elke administratieve dienstverlener is dat laatste gesneden koek. Ook voor Stip Business. Maar zou het niet veel aantrekkelijker zijn om het totale traject uit te besteden? Is het niet zinniger om als ondernemer je tijd te besteden aan de omzet? Dat kan zelfs tegen dezelfde kosten. Stip Business heeft hiermee jarenlang ervaring op erkend HBO-niveau. Elke maand is alles 'bij' én digitaal beschikbaar. Hierbij wordt beoordeeld of ook andere werkzaamheden moeten worden gedaan op het gebied van afschrijvingen, privé-gebruik van auto zoals die in het jaarwerk en de aangiften worden verwerkt. Dit alles tegen het zelfde vaste maand tarief. Het is handig en verstandig om de nodige zaken synchroon met de BTW-aangifte te laten lopen. Hierdoor kan zonodig op tijd worden bijgestuurd en voorkom je dat er onverwachte zaken optreden. Er kan eveneens naar de toeslagrechten worden gekeken. Het is heel belangrijk je blik als ondernemer op de toekomst te richten Niet achterom kijken, maar vooruit! Dat is een absolute eis bij elke duurzame uitgave en bij een belangrijke beslissing in de ontwikkeling van de onderneming. Stip Business legt alles digitaal vast zodat alle gegevens overal ter wereld bereikbaar zijn. Zo werkt Stip Business! Kijk eens op www.stipbusiness.nl

Wetenschap en techniek bij Kits Oonlie

Kinderactiviteiten volop bij Kits Oonlie. Foto: Aangeleverd

HEILOO - De herfstvakantie staat voor de deur en ook deze vakantie heeft Kits Oonlie weer een fantastisch aanbod van activiteiten voor de kinderen samengesteld. De activiteiten staan allemaal in het teken wetenschap en techniek! Zo worden er verschillende experimenten gedaan met licht, geluid en kinetische energie, maken de kinderen een wormenhotel en staat er een uitje gepland naar het Marinemuseum in Den Helder. Om ook de nodige beweging te krijgen, gaan de kinderen op dinsdag naar de Sportinstuif. Kortom, voor elk wat wils tijdens de herfstvakantie! Het volledige programma kunt u bekijken op onze website onder het kopje vestigingen en vervolgens vakantieopvang.

Voor vakantie-opvang kunt u ook een tegemoetkoming in de kosten bij de belastingdienst aanvragen. Op de website van de belastingdienst kunt u zien wat uw werkelijke kosten zijn. Meld uw kind(eren) snel aan door te bellen met 072-5323576 of via e-mail, info@kits-oonlie.nl.

Ingebruikname gerestaureerde kabinet orgel

Het kabinet orgel dateert uit het begin van de 19 de eeuw en is een rijksmonument. Foto: Janneke Mars

HEILOO - Vrijdagavond 16 oktober om a.s 19.30 uur wordt het gerestaureerde kabinetorgel in de Witte kerk van Heiloo weer in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan wordt er een concert georganiseerd. Het orgel is in de toonhoogte zodanig aangepast, dat instrumenten nu kunnen samen spelen met dit instrument. De restauratie is uitgevoerd door de fa. Flentrop uit Zaandam. Het instrument dateert uit het begin van de 19de eeuw en is een rijksmonument.

Het concert zal worden uitgevoerd door een speciaal ensemble o.l.v. Gerard Leegwater. Het bestaat uit: Gerard Leegwater orgel, Martin Rozema dwarsfluit, Machteld van Duyn hobo, Marleen Zoutman viool, Heleen Delis viool, Laurens Moreno altviool en Frank Rutgers cello.

Uitgevoerd worden werken van Johan Sebastiaan Bach, Georg Friedrich Händel en Arcangelo Corelli.

Wie helpt het bijenlint Heiloo?

HEILOO - Op zondag 18 oktober om 11.00 uur zal het bijenlint samen met bewoners van plan Oost en de imkers uit Heiloo lenteklokjes en botanische krokussen planten bij de vijvers met de natuurlijke oevers in plan Oost. Verzamelen bij Frederica's Hof hoek van der Veen de Lilleweg. Wie mee wil doen, kan mailen naar bijenlintheiloo@gmail.com

Geslaagd reünieconcert 90 jaar Harmonie Caecilia

Foto: Aangeleverd

Op zondag 11 oktober kwamen zo'n tachtig (huidige en voormalige) muzikanten van Harmonie Caecilia bij elkaar voor een zeer geslaagde reünie in het Brunogebouw. Dat samen muziek maken mensen verbindt bleek wel uit de grote belangstelling, de warme sfeer en de vele verhalen die werden opgehaald. Dirigent Ton van de Kieft bundelde al dit enthousiasme tot een energiek concert.

Gezellige Glitter Bingoavond Foresters

Het feest begon al bij binnenkomst met een fotomoment. Foto: deforesters.nl

150 Dames, prosecco, prachtige prijzen van de nodige sponsors en Bernhard (zanger) in een roze pak. Hoe omschrijf je de Glitterbingo bij Foresters gisteravond? 'Gekkenhuis', aldus Uitkijkpost-medewerkster Inge van Velzen. De vrouwelijke Egels hopen het volgend seizoen weer te organiseren. Kijk op www.deforesters.nl voor meer foto's.

9 / 16

UITSLAG PRIJSVRAAG BUURTBUS

HEILOO - In de Uitkijkpost van 16 september stond een prijsvraag van de Vereniging Buurtbus Heiloo i.v.m. het in gebruik nemen van een nieuwe buurtbus. Twee weken geleden is de prijsvraag nogmaals geplaatst als een herinnering. Oplossingen konden ingestuurd worden vóór 6 oktober.

De winnaar is mevrouw Van Bronkhorst, zij had een aantal goede antwoorden. Zij mag daarom het hele jaar 2016 gratis gebruik maken van de buurtbus. Mevrouw Van Bronkhorst was al abonnee van de buurtbus en daarom hebben we een tweede prijs beschikbaar gesteld aan een niet-abonnee die een paar antwoorden redelijk goed had. Dit is mevrouw/meneer Bakker. Beide winnaars hebben inmiddels bericht gehad.

Er zijn ongetwijfeld mensen die geïnteresseerd zijn in de antwoorden op de vragen. Dit zijn ze:

  1. Weet u hoeveel jaren de Buurtbus al in Heiloo rijdt?
  2. De Buurtbus rijdt sinds september 2002 in Heiloo, dus al 13 jaar.
  3. Weet u hoeveel kilometer de bus gereden heeft als deze één ronde van een uur afgelegd heeft?
  4. De Buurtbus heeft dan 20,7 km gereden.
  5. Door hoeveel verschillende straten rijdt de Buurtbus in een ronde van een uur? In één uur tijd rijdt de Buurtbus door 40 verschillende straten.
  6. Weet u hoeveel kilometer de oude Buurtbus afgelegd heeft tot het moment dat deze vervangen is door de nieuwe bus? De bus had 191128 km op de teller staan.
  7. Weet u hoeveel chauffeurs er nodig zijn om de Buurtbus een week te laten rijden?
  8. Er zijn 18 chauffeurs nodig (3 chauffeurs per dag, 6 dagen per week).
  9. Weet u hoeveel sponsoren de Buurtbus ondersteunen?
  10. Negen sponsoren ondersteunen de Buurtbus, hun reclame staat op de Buurtbus. Het zijn: Rutgers Hoortechniek, Van der Steen autobedrijf, Keurslagerij Kees Burger en Bakkerij Kees Zoon, Winkelhof 't Loo, Kaashuis Tromp, Keer op Keer, Blokdijk Makelaars, Wijndijck BV.

Wij danken iedereen voor het meedoen aan de prijsvraag!

Vereniging Buurtbus Heiloo, Postbus 143, 1850 AC Heiloo.

De Ondernemingsprijs wisselt van eigenaar

De bedankspeech van Mark Lindeman in 2014. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Het schitterende bronzen beeld van Heilooër kunstenares Ditta Engel zal op zaterdag 28 november van eigenaar wisselen. De wisseltrofee voor de Ondernemersverkiezing in Heiloo gaat naar de meest onderscheidende onderneming. Iedereen kan nog tot 15 oktober stemmen via de website van Ondernemend Heiloo, waarna alle gemotiveerde stemmen worden overgedragen aan de vakjury.

Het is bijna zover. De stemcomputer van ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) sluit op 15 oktober, einde van de dag. Er kan nu dus nog volop worden gestemd op onderscheidende ondernemingen, via www.ondernemendheiloo.nl/stemcomputer/. Op 1 oktober is er een tussenstand bekend gemaakt en het is voor diverse ondernemingen in Heiloo een nek aan nek race. Iedere stem, met motivatie, is dus nog welkom. Het is juist ook de motivatie die zo belangrijk is. De deskundige jury toets de motivaties tegen de jurycriteria en brengt desgewenst een bezoek aan de genomineerde bedrijven. Op 28 november volgt de feestelijke prijsuitreiking in de Cultuurkoepel. Thijs Smit, penningmeester van de ondernemersvereniging: "Het zal een zeer onderscheidende avond worden, zoals ons thema 'onderscheidend' vast ook doet vermoeden." Meer wil hij er nu niet over loslaten. Wel voegt Rob van de Wal, bestuurslid van OHO, er aan toe: "Het sculptuur, een wisseltrofee, zal die avond ingeleverd moeten worden door Picturae en komt voor een jaar in handen van de winnaar van de Ondernemersprijs 2015." De winnaar van 'de Ondernemingsprijs' ontvangt het symbolische, bronzen beeld waarop de winnaars van afgelopen drie jaar gegraveerd staan. Op de sokkel van de wisseltrofee pronken al de namen: Erkamp Projectservice (2012), TG Lining (2013) en Picurae (2014). Het bronzen sculptuur is in samenwerking tussen de ondernemersvereniging en kunstenares Ditta Engel ontstaan. Het is niet alleen een lust voor het oog, het beeld is ook zeer symbolisch. De ringvorm staat voor de 'O' in 'ondernemend' en HeilOo. De dame en heer in het midden schudden elkaar de hand en vormen een 'H', de beginletter van de gemeente. De handdruk staat natuurlijk ook symbool voor de deal en samenwerking die gesloten wordt tussen beide partijen. Thijs Smit benadrukt: "Als ondernemersvereniging weten wij dat samenwerken van cruciaal belang is. Ondernemen doe je samen. Samen met je medewerkers, zakelijke relaties, netwerk, maar ook met je gezin of partner." Het beeld behorende bij 'de Ondernemingsprijs' is een bekroning op het harde werken en mag een jaar lang pronken bij de winnaar van de Ondernemersverkiezing.

NCPN

Onderstaande medewerkers van de NCPN afdeling Heiloo protesteren hierbij tegen de wijze waarop Roelof Bos zijn verslag heeft gemaakt in de Uitkijkpost van 7 oktober j.l. inzake de overstap van C. de Boer van de NCPN naar Heiloo-2000. In de eerste plaats betreft dit de kop van het artikel : "Sympathisant minder voor Gomes". Bos neemt hier de door fractievoorzitter Bergmans van Heiloo-2000 de ten onrechte genoemde opmerking over, dat bij de NCPN slechts gesproken kan worden van sympathisanten. Het landelijk partijbestuur stelt niet de eis om lid te zijn van de NCPN bij het invullen van een functie als raad- of commissielid. Gomes is wel al vele jaren NCPN-lid. Hans Bolten en Jan de Boer zijn inderdaad geen lid maar veel meer dan een sympathisant! Verder lezen we dat Bergmans tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober met de onthulling was gekomen dat ook Jan de Boer en Hans Bolten geen lid van de NCPN zijn. Onthulling? Tien minuten eerder had Willem Gomes dit al, in zijn lange betoog gericht tegen C. de Boer, vermeld. Verder lezen we dat Heiloo-2000 hierover navraag had gedaan bij de landelijke NCPN. Dat kantoor is in Amsterdam. Willem Gomes heeft gebeld met het partijkantoor en een schriftelijke verklaring per e-mail ontvangen waaruit blijkt dat er geen vraag van Heiloo-2000 is ontvangen en, dat er NOOIT aan derden het wel of niet lid zijn van de NCPN zal worden medegedeeld. De betreffende e-mail staat op Facebook; Heiloo-2000/Bergmans LIEGT dus! Roelof Bos dient zich verder alleen te houden aan hetgeen tijdens de vergadering wordt gezegd en niet zijn privemening te etaleren t.w.; "Daarbij etaleerde Gomes tot welke diepe verachting van een (mede)mens hij in staat is door de man niet bij naam te noemen maar consequent te spreken van C.deB". Willem Gomes is terecht kwaad en verdrietig over de minne streek van C. de Boer. Bos heeft trouwens al eerder blijk gegeven van zijn anti-NCPN-houding.

Namens de NCPN: Jan de Boer, Hans Bolten en Willem Gomes

Herberg Jan uit Heiloo finalist Nederlandse Koffietop100

De koffie is 'bovengemiddeld' bij Herberg Jan. Foto: Ricardo Marcker

HEILOO - Grand Café Restaurant Herberg Jan uit Heiloo is doorgedrongen tot de Misset Koffie Top 100, een belangrijke prijs voor de beste koffie van Nederland.

De Koffie Top 100 wordt jaarlijks georganiseerd door Misset Horeca, het toonaangevende magazine voor de horeca. De horecazaken in Nederland worden bezocht door een vakjury, waarbij de americano (koffie), de espresso en cappuccino uitgebreid worden beoordeeld. Het wordt ieder jaar moeilijker om de Koffie Top 100 te bereiken, want de concurrentie wordt steeds sterker. Iedereen is fanatiek bezig om beter te worden. Het is de eerste keer dat een horecazaak uit Heiloo in de Koffie top 100 staat. Met een professionele espressomachine worden de koffiebonen van Mocca d'Or uit Zwolle verwerkt tot elke gewenste koffiespecialiteit. Voor de cappuccino wordt gebruik gemaakt van de biologische volle melk van Zuivelrijck. Volgens het positieve juryrapport is Herberg Jan een drukke, geanimeerde zaak met open keuken waar het de hele dag gezellig is. De koffie is bovengemiddeld van smaakbalans en de bekende echte Barista weet een keurig hartje in het cappuccinoschuim te schenken.

BeatFM en Rob Opdam over vluchtelingen in Heiloo

HEILOO - Op 15 oktober 's avonds tussen 20.00 en 21.30 uur, legt Wethouder Rob Opdam uit, dat het belangrijk is dat Heiloo in 2015 versneld voor opvang van 38 vergunninghouders moet zorgen. Zij worden onderdeel van onze samenleving en zullen dan ook actief begeleid worden "want je moet rekening houden met het feit dat zij altijd in de gemeente zullen blijven wonen", aldus Rob Opdam. Luister naar Beat FM bij Radio BeatFM 106.3 te volgen in de ochtend en de avond tussen zeven en acht uur. Eventueel online klikken op 'Uitzending gemist' bij Beatfm.nl.

Bromshop Heiloo genomineerd voor NHN Business Awards 2105

Rick Scholte, Bob Erkamp en Shane Admiraal. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Bromshop Heiloo heeft weer een nominatie te pakken. Dit keer voor de NHN Business Awards 2015, die voor de 2e keer worden georganiseerd.

Er worden Awards uitgereikt in verschillende categorieën. Bromshop Heiloo is genomineerd in 'Young Company Watchlist' oftewel kleine bedrijven die het verdienen om in de gaten te worden gehouden, omdat ze een veelbelovend product, dienst of businessmodel hebben. De onderneming behoort nu tot de laatste 5 finalisten van deze groep jonge startende ondernemers. Op donderdag 22 oktober worden de NHN Business Awards uitgereikt in Château Marquette te Heemskerk. De brommerspecialist is al eerder finalist geweest in de Ondernemersverkiezing van Noord-Holland 2014-2015 en was in 2014 winnaar van de 'Publieksprijs' van Ondernemend Heiloo.

Stemmen kan op www.nhn-businessawards.nl

Beschamend dieptepunt

Met de overstap van Cor de Boer van de NCPN naar Heiloo2000 heeft de politiek in Heiloo een beschamend dieptepunt bereikt. Zetelroof, kiezersbedrog, eigenbelang, .... vult u maar in!

Ik ben geen communist. Ik ben wel , net als de NCPN, voor een groen en sociaal Heiloo. Voor een Heiloo waar sport, muziek en cultuur ook toegankelijk zijn voor mensen met een minder ruime beurs. Voor een Heiloo in het groen waar geen afslag A9 door heen dendert. Voor een zelfstandig Heiloo met een dorps karakter. Mijn stem op de NCPN gaat nu naar een partij die een beleid voert dat hier lijnrecht tegen in gaat. Een beleid waar ik bewust niet voor gekozen heb. Beschamend dat één man mijn stem steelt. Nog beschamender is dat Heiloo2000 deze man (lees zetel) met open armen ontvangt. Denkt Heiloo2000 nu echt hier mee goed weg te komen door zich gedeisd te houden! Dat we dit bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vergeten zijn? Dat ze de inwoners van Heiloo zo kan manipuleren. Ik zou me diep schamen als ik lid van deze club ego-trippende opportunisten zou zijn. Chapeau voor de Heiloo2000-leden die vanwege deze politieke spelletjes zijn opgestapt!

B. Jongeneel

Heiloo

Lezing over End-to-End run door Groot-Brittannië

"Klein zijn in de grote natuur. Daar kun je kracht, daar haal je kracht uit." Foto: Aangeleverd

Op 30 oktober geeft fotograaf en beroepsavonturier Jolanda Linschooten haar lezing 'Niet de race maar de reis' over haar solo trailrun van 2000 km vanaf het zuidelijkste puntje van Engeland, Land's End, naar het noordelijkste puntje in Schotland, John O' Groats.

De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur bij Vredeburg in Limmen; de zaal is open vanaf 19.15 uur, entree kost €7,50 p.p.; reserveren is ivm beperkte toegang aan te raden (via www.jolandalinschooten.nl). Naast haar avonturen is Jolanda actief als trailloper van ultralange afstanden. Ze is op haar best zonder publiek of medailles, zoals tijdens haar zelf uitgestippelde End-to-End run door Groot-Brittannië, want, beweert Linschooten: "Klein zijn in de grote natuur. Daar kun je kracht, een soort veerkracht uit halen." Dagelijks rende Linschooten met bepakking minstens 50 kilometer hard. Zes dagen in de week, zeven weken lang, van Land's End naar John O' Groats, offroad dwars door Groot-Brittannië. Een vrouw als een machine, denk je. Maar niets is minder waar. 'Niet de race maar de reis' is een dapper en eerlijk verhaal over trailrunnen, misbruik, schuldgevoel, eenzaamheid én vrijheid. De presentatie duurt twee keer 50 minuten en wordt op een 3 meter groot breedbeeldscherm geprojecteerd. Jolanda neemt u mee aan de hand van haar schitterende filmmateriaal, haarscherpe fotografie en boeiende LIVE verhaal.

Voetbalclubs stemmen in met fusielocatie 'De bal ligt bij de provincie'

V.l.n.r.: Peter van Huissteden (wethouder), Herman Neijens (Zeevogels), Jan de Jong (Egmondia), Gert jan Apeldoorn (Sint Adelbert). Foto: Evert Visser

EGMONDEN - De drie Egmondse voetbalclubs willen fuseren op een nieuwe voetballocatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg, de weg die loopt van Egmond aan den Hoef naar Egmond aan Zee. De voorzitters van Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert en wethouder Peter van Huissteden legden deze wens vast in een fusieovereenkomst. Dat deden ze op 30 september.

In de overeenkomst staat dat de gemeente Bergen aan de provincie Noord-Holland vraagt 'in principe' in te stemmen met de fusielocatie. Dit principe-antwoord is nodig omdat de beoogde locatie buiten bestaand bebouwd gebied ligt. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken of Bergen de gronden tegen een acceptabele prijs kan aankopen van twee bollenboeren. "Zij staan welwillend tegenover verkoop", aldus Van Huissteden. De resterende grond is nu al eigendom van de gemeente.

Omdat het aantal jeugdleden afneemt en er steeds minder kinderen geboren zullen worden in de Egmonden, achten de clubs een fusie noodzakelijk. Diverse locaties haalden het niet, zoals de Bleek in het duingebied - vanwege de natuurwaarde - en de huidige locaties van Egmondia en Sint Adelbert vanwege ruimtegebrek. Zeevogels aan de Heiloër Zeeweg komt niet in aanmerking: de clubs vinden deze plek als fusielocatie onlogisch en Zeevogels wil graag verhuizen. De locatie Egmonderstraatweg valt nu unaniem in de smaak, mede vanwege de centrale ligging en de goede en veilige bereikbaarheid van de sportvelden voor kinderen.

Voor het gewenste voetbalcomplex zijn vijf voetbalvelden nodig, een nieuw clubgebouw en ongeveer 160 parkeerplaatsen. Omdat deze accommodatie het (nu open) landschap verandert, wil de gemeente het voetbalpark passend maken bij het duingebied en de duinrand. Een landschapsarchitect tekende de eerste verkennende schetsen met natuurelementen, zoals bomen en ander groen. Verder wil Bergen de achterliggende velden van Egmondia groen houden om de ecologische verbinding tussen de duingebieden ten noorden en zuiden van Egmond aan Zee te versterken. Ook moet op de locaties van Zeevogels en Sint Adelbert bollenteelt mogelijk worden. Enkele omwonenden tekenden bezwaar aan, omdat hun uitzicht gaat veranderen. Daarnaast maakte de landbouworganisatie LTO bezwaar, omdat bollengrond moet wijken. Van Huissteden: "Gelukkig hebben wij een sterk verhaal: het moet een groen en ecologisch park worden en er komt meer bollengrond voor terug dan dat er verdwijnt."

De drie voetbalvoorzitters en drie teams willen woensdag 14 oktober het fusieplan aanbieden op het provinciehuis. "We verwachten voor het eind van dit jaar een reactie te krijgen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan kan de accommodatie vanaf 2020 in gebruik zijn", aldus Van Huissteden.

Tekst: Evert Visser/EJV Mediaproducties.

Kom naar de Vakantiebeurs NH!

Foto: Aangeleverde afbeelding

Kom naar de Vakantiebeurs NH!

HEERHUGOWAARD - Kom op zondag 1 november in de vakantiestemming en laat u informeren en inspireren door presentaties, films en prachtige reisverhalen op de VakantieBeursNH!

Tijdens de beurs in Jules Event Center in Heerhugowaard zullen exposanten vanuit de hele wereld hun vakantieaanbod voor het komende vakantieseizoen aan u tonen. Er zullen uiteenlopende muziek- en dansshows te zien zijn en het foodcourt biedt lekkernijen vanuit vele windstreken. Vanzelfsprekend wordt er ook voor de jonge beursbezoekers goed gezorgd. WIN € 500 VAKANTIEGELD! Op het beursplein zullen vele zeer gekwalificeerde reisspecialisten aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en u eventueel te assisteren bij het maken van een boeking.? Als u een boeking maakt tijdens de beurs zijn er geen administratiekosten én maakt u kans op € 500 zakgeld! Voor meer informatie, het dagprogramma en het reserveren van kaarten (à €3,50 incl. consumptie) verwijzen wij u naar www.vakantiebeursnh.nl of naar een Zonvaart Reizen-vestiging (kinderen tot 11 jaar gratis). Het beursplein is geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Demonstratie bij Ida Bakker

CASTRICUM - Aanstaande zaterdag 17 oktober van 10 tot 15 uur geeft Marianne Eugster een Mixed-media demonstratie met acrylverf en structuurpasta. Een nieuwe techniek met sjablonen en structuurpasta van het merk Dutch Doobadoo. Heel leuk op doek, om te verwerken in je schilderij. Maar ook te gebruiken in je Art-Journal. Kom gezellig langs en laat je inspireren. Bij Lijstenmakerij Ida Bakker. Dorpsstraat 102 Castricum. 0251-673977.

Niek Adrichem op de nieuwe N203

Foto: Nathalie Adrichem

LIMMEN - Niek Adrichem (bijna 2) verklaart bij deze de N203 voor geopend!

De weg loopt voor zijn huis langs, hij woont op minicamping De Nesse aan de Nesdijk. Hij kan weer veilig oversteken vanaf deze week.

Welverdiend goud voor Karen Stevenson op European Open

Karen Stevenson vorige week in actie op het NK in de finale tegen Verkerk. Foto: Menno Lesterhuis

Op het NK had Karen vorige week ondanks het verlies in de finale toch al laten zien ook tegen wereldtoppers als Marhinde Verkerk haar mannetje te staan. Dit weekend was zij afgereisd naar het European Open judotoernooi In Lissabon. Het toernooi was goed bezet met judoka's die op jacht zijn naar punten voor de ranking in verband met de Olympische Spelen volgend jaar. Karen trof dan ook uitsluitend zeer ervaren tegenstandsters die allemaal hoger in de wereldranking staan. In de eerste ronde won ze als meer aanvallende judoka op straffen van de als tweede geplaatste Russin Anastasyia Dmitrieva. In de volgende ronde trof ze de Franse Christelle Garry. Karen keek lang tegen een yuko-achterstand aan, maar wist tegen het eind van de partij de winst alsnog knap naar zich toe te trekken met een fraaie lage kata-garuma. In de halve finale moest de Portugese Ramirez voor eigen publiek de winst aan Karen laten die met een fraaie sutemi een ippon wist te scoren. De finale was vervolgens tegen de Russische Alena Kachorovskaya. Al na een minuut stuurde Karen haar tegenstandster door naar haar rug, hetgeen goed was voor een wazari. Op de grond werd de klus echter meteen afgemaakt door haar in direct in een stevige houdgreep te nemen. Het Wilhelmus en het goud was daarmee welverdiend voor Karen.

De Foresters E1 kampioen van Noord Holland

Op de foto van links naar rechts: René, Micha, Mateja, Lars, Dean, Joey, Darryll, Timber, Brent, Sven en Mark (Seb was ziek). Foto: Aangeleverd

Op dinsdag speelden de E1 talenten van De Foresters de VTT finale tegen Zeeburgia uit Amsterdam. In de eerste helft was Zeeburgia de bovenliggende partij, wat resulteerde in een 0-2 achterstand bij rust. Na de rust kwam een totaal ander Foresters het veld op. Hoewel Zeeburgia in de counter gevaarlijk bleef, gingen de Egels zelf steeds beter voetballen en hadden een veldoverwicht. Na een minuut of 10 resulteerde dat in een aanval van De Foresters over links waarbij na een mooie combinatie tussen Mischa en Brent, Timber werd vrijgespeeld en prachtig scoorde (1-2). Vanaf dat moment nam de druk op Zeeburgia verder toe. Het duurde lang, maar vlak voor tijd kwam alsnog de bevrijdende 2-2. Een hoge bal werd weggekopt door de verdediging van Zeeburgia en kwam voor de voeten van Daryll die de bal binnen ramde. Penalty's moesten de beslissing brengen. De Foresters schoot de eerste 4 penalty's allemaal raak, de 4e strafschop van Zeeburgia belandde op de paal, waarna René de 5e Foresters penalty ook onhoudbaar binnen schoot. Een prachtprestatie op wilskracht: kampioen, een prachtige beker en als kampioen van Noord Holland naar het Nederlands kampioenschap op 23 mei in Urk. Het eerste elftal van De Foresters verging het 'iets' minder goed, er werd met 6-1 verloren in Woerden. Zondag komt DEM naar De Egelshoek, de aftrap is om 14.00 uur.

Sporthal het Vennewater middelpunt van Sportinstuif in de herfstvakantie

Dinsdag 20 oktober organiseert de buurtsportcoach van Heiloo een Sportinstuif in sporthal het Vennewater in Heiloo. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar wordt op deze dag in de vakantie een sportieve middag georganiseerd. Van 13.00-16.30 uur kunnen zij diverse sporten uit proberen, terwijl zij zich tussendoor vermaken op luchtkussens en met andere sportieve activiteiten. Kinderen van de buitenschoolse opvang en kinderen die hun partijtje willen vieren, zijn in de ochtend van harte welkom.

De Sportinstuif wordt voor de tweede keer dit jaar georganiseerd op initiatief van de buurtsportcoach van Heiloo. Kinderen kunnen deze middag diverse sportclinics volgen, gegeven door trainers van deelnemende sportverenigingen uit Heiloo. De clinics vinden in en direct rond de hal plaats. Er kan een keuze gemaakt worden uit: volleybal, basketbal, bootcamp, streethockey, badminton of een GPS speurtocht lopen (vol=vol). Daarnaast vermaken de kinderen zich bij de andere spelactiviteiten die door stagiaires van sportopleidingen worden begeleid, onder supervisie van de buurtsportcoach. In de herfstvakantie belooft Heiloo dus weer een echt Sportdorp te zijn!

De entree bedraagt deze middag 3 euro per kind. Aanmelden is noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen en kan via de website www.sportinheiloo.nl. Maak een account aan en schrijf uw kind(eren) direct in voor de Sportinstuif.

Voor buitenschoolse opvang is in de ochtend een sportinstuif van 8.45-12.30 uur. Ook als je je kinderfeestje deze ochtend wil vieren zijn er mogelijkheden. Neem contact op met de buurtsportcoach, Pascale de Hoogh, voor meer informatie en/of aanmelden, p.dehoogh@alkmaarsport.nl

Scheidsrechter mishandeld bij De Terriërs in Heiloo

Tijdens de wedstrijd tussen De Terriërs JB1 en Xenios JB1, afgelopen weekende in Heiloo, werd de scheidsrechter belaagd door een speler van Xenios.

De agressieveling was het niet eens met een beslissing van de arbiter om een doelpunt af te keuren. Samen met de rest van zijn team en de supporters ging hij volledig door het lint.

De jeugdspeler kreeg vervolgens een rode kaart en besloot daarop de scheidsrechter hard in zijn kruis te schoppen. Bizar genoeg werd deze misdraging nog toegejuicht ook door de toeschouwende ouders van Xenios. "Dat verdien je als je zo slecht fluit," zou er gezegd zijn. Ook de coach zou zich misdragen hebben.

Het slachtoffer van de mishandeling is naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan. Ook de hockeybond KNHB is op de hoogte gebracht. "Wij hebben met beide verenigingen gesproken en ook mails ontvangen van getuigen", zo meldt een woordvoerder. "Wij gaan deze zaak maandagmiddag bespreken en er zal een onderzoek worden gedaan. De straf ligt dan bij de tuchtcommissie."

Volgens voorzitter Wytze van der Meer van De Terriërs was er sprake van een 'zeer kwalijk' incident. "Ik heb de voorzitter van Xenios meteen gebeld zaterdag. En nu wacht ik op reactie van de hockeybond. Ik hoop dat dit snel komt, want wat er gebeurd is is zeer kwalijk."

Voorzitter Titia Frijlink van Xenios heeft nog niet gereageerd. Ze wil het voorval eerst intern bespreken met de betrokkenen en de hockeybond.

Bron: Telegraaf.nl

Wie komt er gezellig met ons schaatsen ?

De Limmer IJsclub schaatst weer op de Meent. Foto: Aangeleverd

Zaterdag 10 oktober was het zover. IJsbaan de Meent opende zijn poorten en zijn de vele ijsclubs alweer actief bezig met het schaatsen.

De Limmer IJsclub geeft op iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur jeugdschaatslessen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Op een speelse manier worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het ijs. Het is verbazingwekkend hoe snel deze jonge kinderen het schaatsen oppakken en iedere zaterdagochtend lekker met hun vriendjes en vriendinnetjes sportief bezig zijn. De winter is nog lang en er is nog plek voor het jeugdschaatsen, dus meld je snel aan dan kun je direct aan de slag.

Voor meer informatie stuur je mailtje naar jeugdschaatsen@limmerijsclub.nl. Of bezoek de website limmerijsclub.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht ! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN ! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: Sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

Gaat u op Wintersport? Voor de juiste techniek kunt u bij ons ski- of snowboardlessen volgen op de indoorskibaan. Kabouterskien voor de kleintjes ! Fit van start ? 6 weken skifitness, actie € 55,= . Multisportpark Berg en Bal Castricum, de Bloemen 69. www.bergenbal.nl
0251-657070 of 072-5051862.

DE KEIJZERIN ! Massagepraktijk. Al 5 jaar een begrip in Heiloo ! In de maanden oktober en november 15% korting op een behandeling plus een leuke attentie, mis het niet ! www.keijzerin.nl 06-33801402/Monique Keijzer

Laat u nu masseren door de masseur van Heiloo bij FEELGOODHEILOO. Naast ONTSPANNINGSMASSAGE en HOTSTONEMASSAGE kunt u hier nu ook terecht voor VOETREFLEXZONETHERAPIE. De zonnebank staat voor 5 euro per 20 min. voor u klaar.Bel nu 06 44502615

VITALIS massagepraktijk. Nieuw cupping massage ! Ook lekker tijdens deze koude dagen een hotstone massage. www.massagepraktijkvitalis.nl Voor afspraak 06-15219400

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor uw tuinwerkzaamheden
Snoei-Onderhoud-Aanleg


Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

HEEL HEILOO BAKT. In de basiscursus leer je het hele bakproces: deeg maken, bakken, vullen en bekleden. Voor de verschillende taarten zie www.heelheiloobakt.nl Voor meer info: Irene 072-5333287 of Marianne 072-5339208

Te koop ruime GARAGEBOX gelegen aan de Geestakker. Afm.Inw.5.85 x 3.20 Hoog 2.35 Tel.072-5335267 Heiloo

GARAGEBOX TE HUUR aan de WERKENDELSLAAN te Heiloo. Huursom Euro 105,- per maand. Per direct beschikbaar.Tel. 06-10819857

HOMETRAINER VERHUUR voor fitness en revalidatie toepassing. Info Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel.5331241 www.bosmantweewielers.nl

HERDENKINSGAVOND 1 nov 19:30u, Kleine Kapel, Heiloo www.astro-energetischetherapie.nl 06-30736139

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig, en worden op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

Grote collectie gebruikte KINDER, DAMES EN HERENFIETSEN. In diverse uitvoeringen. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Nog enkele plekjes vrij voor NAAILESSEN in Heiloo. Zowel op de ochtend als de avond. Kleine groepjes. Bel: 0654606655 Petra Berende F!TZ

TE HUUR twee kamer appartement voor nette personen in Heiloo. Ind: Hal, slaapkamer, woonkamer, keuken, douche, toilet, tuin. € 695,- p/m ex g.w.l. opp 60m2 Inl. 06-21531820

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Let op Kim's Haarsalon is in de vakantie gesloten! 17-10-15 t/m 24-10-15 is de salon dicht. Dinsdag 27e okt sta ik weer voor u klaar.Ben NIET bereikbaar in de vakantie. Kim's Haarsalon Dompvloetlaan 29 Heiloo 0630042383

KNIPKAPSTER INGRID MEERMAN heeft VAKANTIE van 19 t/m 25 okt. Tel;06-28865509 op afspraak.Kerkweg 42, Limmen. ingrid@knipkapster.nl / www.knipkapster.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

BESTE SCHILDER EN STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting ! Tel.06- 3374 3601

THAISE ontspanningsmassage in Heiloo. Voor afspraak bellen naar 06-57943505

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Nieuwste collectie ELEKTRISCHE FIETSEN van Gazelle 2016 Diverse uitvoeringen , demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331214 www.bosmantweewielers.nl

KIM'S HAARSALON voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 291851 NM Heiloo

Te HUUR in LIMMEN Kleine gemeubileerde woning. Per maand € 495,- excl. gas, water, licht. Voor info 06-11008296