De Uitkijkpost

30 september 2015

De Uitkijkpost 30 september 2015


Woninginbrekers actief in Heiloo

De laatste tijd zijn er een aantal woninginbraken gepleegd in Heiloo en omgeving. De politie vraagt inwoners extra alert te zijn op verdachte situaties, personen en/of voertuigen.

Een woninginbraak kan een grote impact hebben op je gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in je huis geweest, ze hebben aan je bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn je woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

Hoe kunt u de kans op een inbraak verkleinen?

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

• Zorg voor voldoende verlichting om uw woning.

• Sluit alles goed af; ook als u even weg gaat om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij de woning staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen.

• Breng als u op vakantie gaat de buren op de hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat de woning er 'bewoond' uitziet (geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen openen en sluiten, met een automatische lichtschakelaar het licht aan laten gaan). Ziet u verdachte situaties, personen en/of voertuigen, bel dan 0900-8844. Bij een heterdaad-situatie: 112

Op de Facebook-groep 'Je bent Heilooër als...' is het initiatief ontstaan om elkaar bij verdachte situaties via WhatsApp buurtgroepen te informeren. In Plan-Oost heeft dit plan inmiddels al vorm gekregen. Voor meer informatie over deelname aan de Plan-Oost WhatsApp buurtgroep, kunt u contact opnemen via: planoostheiloo@gmail.com

De politie initiëert het niet, maar staat achter deze vorm van sociale controle. Voor meer informatie over lokale WhatsApp buurtgroepen, zie: buurtwhatsapp.nl

Versnelde en extra opvang mensen met verblijfsvergunning

Op 6 oktober is een eerste inventarisatie van mogelijk beschikbare locaties. Foto: Janneke Mars

HEILOO – De opvang van vluchtelingen is ook in onze regio actueel. De gemeente Heiloo neemt haar aandeel daarin, samen met omliggende gemeenten. Een 'taskforce' gaat de regie nemen om kansrijke locaties snel beschikbaar te hebben. Deze regie wordt genomen binnen de structuur van de Veiligheidsregio, waarin de gemeenten al samenwerken. Op 6 oktober is een eerste inventarisatie van mogelijk beschikbare locaties.

De regio kan helpen om lokale initiatieven te bundelen. Kleinere locaties die gebruik kunnen maken van voorzieningen bij grotere centra kunnen zo bijvoorbeeld worden ingezet. In Heiloo zijn, zoals het er nu naar uitziet, geen (kleinere) locaties voorhanden die voldoende dicht bij een grotere locatie liggen. Heiloo richt zich daarom op het versneld aanbieden van huisvesting aan mensen uit asielzoekerscentra die een verblijfsvergunning hebben. Zo kan er weer capaciteit vrijkomen bij de asielzoekerscentra.

Taakstelling

De taakstelling is voor iedere gemeente de afgelopen tijd flink toegenomen en zal naar verwachting ook nog verder toenemen. Heiloo moet in 2015 aan 38 personen onderdak bieden. In 2016 komen daar nog enkele tientallen bij. Voor de mensen met een verblijfsvergunning is een snellere afhandeling nodig en zo mogelijk extra huisvesting. Om deze extra vraag te kunnen opvangen, onderzoekt de gemeente niet alleen de mogelijkheden van bestaande huisvesting, maar ook mogelijk (semi)permanente huisvesting op nu nog onbebouwd terrein.

Opvang

Behalve huisvesting bieden aan mensen met een verblijfsvergunning, wordt ook gekeken naar de opvang voor vluchtelingen. Voor hen is acute opvang nodig voor de korte termijn, opvang voor de middellange termijn en voor de lange(re) termijn het opzetten en inrichten van extra asielzoekerscentra. Voor de noodopvang worden locaties genoemd als kantoorpanden en recreatieparken. De noodopvang moet wel een minimale periode van twee jaar omvatten.

Initiatieven

Niet alleen de gemeenten in de regio leveren inspanningen. Er zijn ook particuliere initiatieven. Zo startte een inwoner uit Heiloo een inzamelingsactie van kleding voor vluchtelingen in de vier opvangcentra in Amsterdam. "Iedere avond als ik in de auto stap, is er nauwelijks meer plek om te zitten. Zoveel kleding heeft iedereen gebracht," aldus een betrokken vrijwilliger. Als u zich als inwoner van Heiloo wilt inzetten als vrijwilliger, kunt u zich het beste melden bij Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis.

Feestelijke opening Amberhof

Hetty Deinum van de Rotary Club Heiloo knipt het lint door Foto: Stip fotografie

HEILOO - Afgelopen donderdag is de nieuwe locatie van zorgcentrum de Amberhof feestelijk geopend in het bijzijn van de bewoners, hun familieleden, personeel en vrijwilligers.

Hetty Deinum van de Rotary Club Heiloo knipte hiervoor een lint door, dat was bevestigd aan een van de twee beweegtoestellen in de tuin. Deze beweegtoestellen zijn mogelijk gemaakt door de Rotary Club. Tijdens het doorknippen werd zij vergezeld door mevrouw Buter, die het langst in de Amberhof woont, en Esther Hopman, manager van de Amberhof.

De Amberhof biedt complexe zorg voor mensen met dementie en juist voor deze mensen is in beweging blijven van groot belang. Daarom heeft de Rotary Club Heiloo in januari en februari twee filmavonden georganiseerd, waarbij zij geld bijeen bracht om de beweegtoestellen te bekostigen.

Tien vragen aan... Marjolein Smit

Hallo, mijn naam is Marjolein Smit en ik ben getrouwd met Kees Tiemstra. Samen hebben we twee dochters: Jasmijn (15) en Sterre (12). Ik ben auteur van de boeken Yoga voor Peuters en Kleuters en Uit de Malle Molen, tips om ontspannen met je kind om te gaan en geef les bij Eigen Wijze opleidingen in kinderyoga, zwangerschapsbegeleiding en Intuïtieve ontwikkeling. Daarnaast heb ik een online cursusprogramma Eigen Wijze zwangerschap.nl

  1. WAAR BENT U GEBOREN EN GETOGEN? Ik ben verwekt in Afrika. Mijn moeder dacht dat er twee baby's in haar buik zaten, maar niemand geloofde haar. Ze is voor de bevalling naar Nederland gegaan en ging inderdaad een paar weken later met twee reiswiegjes terug naar Afrika. Daar heb ik tot mijn vierde jaar gewoond. Terug in Nederland zijn we in Santpoort terecht gekomen en vanaf mijn 22e heb ik in Haarlem gewoond. Sinds 2002 wonen we met veel plezier in Heiloo.
  2. ALS UW HOBBY UW WERK WAS GEWEEST, WELK BEROEP ZOU U NU UITOEFENEN? Ik zou hetzelfde doen; schrijven en lesgeven vind ik echt heel erg fijn en zou niet zonder willen.
  3. WIE ZOU U WEL EENS WILLEN ONTMOETEN EN WAT ZOU U ZEGGEN EN VRAGEN? Ik zou Desmond Tutu graag willen ontmoeten. Ik zou hem zeggen dat ik zijn verzoeningstribunaal een mooi initiatief vind. In de rechtszalen geen straffen en vergelding opleggen, maar mensen helpen om tot verzoening te komen. Ik zou hem vragen hoe het hem gelukt is om mensen die heel verbitterd en afwijzend waren toch tot verzoening te laten komen.
  4. WAT IS UW MOOISTE JEUGDHERINNERING? Het eindeloos veel buiten spelen: verstoppertje, tikkertje, hinkelen, knikkeren, rolschaatsen. Als je als kind zoveel buiten kunt spelen heb je denk ik geen kinderyoga nodig om een druk schema te compenseren.
  5. WAT VINDT U DE MOOISTE PLEK IN HEILOO? De weilanden aan de Vennewatersweg. We hebben daar sinds een jaar een paard bij stal Onderwater en ik vind het heerlijk om daar in het ochtendlicht naar de paarden te kijken.
  6. WAARVOOR KUNNEN ZE U 'SNACHTS WAKKER MAKEN? Voor een bevalling. Als ik iets kan bijdragen om zo'n intensieve gebeurtenis positief te laten verlopen, doe ik dat graag.
  7. WAT WAS HET BESTE ADVIES DAT U OOIT KREEG? Mijn intuïtie serieus te nemen! Ik heb er een beroepsopleiding in gevolgd en ben mijn docent van toen nog steeds dankbaar.
  8. WAT WETEN DE MEESTE HEILOOËRS NIET VAN U? De oplettende lezer is het misschien al opgevallen: ik heb dus een tweelingzus. Zelfs mensen die me al jaren kennen, weten dit vaak niet. We lijken niet echt op elkaar en leiden hele verschillende levens, vandaar.
  9. WAT ZOU U IN HET DORP AANPAKKEN ALS U BURGEMEESTER WAS? De vele vliegtuigen boven Heiloo. Er door wakker worden en/of niet in slaap kunnen komen vind ik een onderschat probleem. De mogelijkheid om nog natuurlijke stilte te kunnen ervaren is een grote rijkdom. Dit soort rijkdom wordt helaas niet meegenomen in de economische berekeningen.
  10. ANTWOORD OP DE PERSOONLIJKE VRAAG VAN UW VOORGANGER AAN U: Wat is je advies aan ouders en kinderen in deze snelle computertijdperk? Een kind heeft lichaamsbeweging, sociale interactie met zijn omgeving, gebruik van de eigen fantasie en creativiteit, en natuurlijk liefde en aandacht nodig. Een computer kan dit niet vervangen. Het werkelijke leven, en niet het virtuele, maakt of een kind lekker in zijn vel zit en zijn draai in het leven kan vinden. Mijn advies aan de ouders is dan ook: laat het computergebruik niet te koste gaan van wat een kind écht nodig heeft.

Ik nomineer voor de volgende Tien Vragen: Anita Bakker. Zij heeft me geholpen om mijn angst voor paarden om te zetten naar vertrouwen en laten zien hoe je het natuurlijke gedrag van dieren kunt bestuderen.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Kan je vertellen wat mensen van dieren kunnen leren?

Buurtbus-prijsvraag

HEILOO - Vereniging Buurtbus Heiloo rijdt sinds kort met een nieuwe Buurtbus door Heiloo. Om dit feit een feestelijk tintje te geven, is er een prijsvraag georganiseerd waaraan iedereen kan meedoen. De hoofdprijs? Een jaarabonnement voor de Buurtbus!

Dit zijn de vragen:
1. Weet u hoeveel jaren de Buurtbus al in Heiloo rijdt?

2. De Buurtbus rijdt volgens een vastgestelde route door Heiloo. Weet u hoeveel kilometer de bus gereden heeft als deze een ronde van een uur heeft afgelegd??

3. In één ronde van een uur rijdt de Buurtbus door vele straten. Weet u door hoeveel verschillende straten?

4. De Vereniging Buurtbus Heiloo is erg blij met de nieuwe bus en hoopt daar heel veel schadevrije en probleemloze kilometers mee te rijden. Weet u eigenlijk hoeveel kilometer de oude bus heeft afgelegd tot het moment dat deze is vervangen?

5. Weet u hoeveel chauffeurs er nodig zijn om de Buurtbus een week te laten rijden?

6. De Buurtbus Heiloo wordt gelukkig mede gesponsord door het bedrijfsleven van Heiloo. Weet u hoeveel sponsoren de Buurtbus ondersteunen?

Stuur uw oplossing (met uw naam, adres en telefoonnummer) vóór dinsdag 6 oktober naar Vereniging Buurtbus Heiloo, Postbus 143, 1850 AC Heiloo. Of mail naar secretaris@buurtbusheiloo.nl

Onder de goede inzenders wordt een jaarabonnement voor de Buurtbus verloot. De winnaar wordt in de Uitkijkpost van 14 oktober bekend gemaakt.

Contact met CDA-fractie

HEILOO - Op donderdag 1 oktober houdt de CDA fractie haar fractievergadering. Wanneer u iets op uw hart heeft en graag met hen wilt bespreken bent u van harte welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even bellen met fractielid Hanny Kaan, 072-5334829 of mailen: hannykaanbrink@hotmail.com

Spreekuur HEILOO-2000

HEILOO - Op donderdag 1 oktober aanstaande kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van HEILOO-2000, zaken aankaarten die u als inwoner van Heiloo bezighouden. Dat kan gaan over zowel algemeen gemeentelijk beleid als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het Gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie: 06 - 5490 1626 of rob.levie@heiloo-2000.nl. Kijk voor het vergaderschema op www.heiloo-2000.nl.

Knaagdierenopvang is verhuisd uit Heiloo

HEILOO/IJMUIDEN - Knaagdierenopvang is verhuisd van haar locatie in Heiloo naar een nieuwe plek in IJmuiden. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens openingstijden. Of op de Open Dag op 4 Oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Heerenduinweg 8, 1971 JE IJmuiden. Vrijwilligers worden met spoed gevraagd.

Dierendag in Beestenboetje

Vier Dierendag samen! Foto: Janneke Mars

HEILOO – Dit jaar heeft een groep vrijwilligers de kinderboerderij Beestenboetje overgenomen. Daarmee is een belangrijke voorziening voor Heiloo bewaard gebleven. Op zondag 4 oktober wordt Dierendag daarom uitbundig gevierd van 10.00 uur tot 14.00 uur aan de Ter Coulsterlaan in Heiloo.

Kleine bezoekers kunnen een ritje maken in de ezelkar door het Gemeentebos, een herfst-knutsel maken, springen op het springkussen, een mooi dier laten maken door de ballonclown, een spelletje spelen of broodjes roosteren boven een vuur.

Natuurlijk kun je ook de dieren op de boerderij extra knuffelen. De konijnen zitten in nieuwe uitlooprennen en vinden het fijn als je ze komt borstelen of aaien. Maar ook de varkens vinden een massage met baby-olie helemaal geweldig. Voor geiten en ezels liggen de borstels al weer klaar, zodat bezoekers aan de slag kunnen.

Ook is een boswachter aanwezig die samen met de kinderen in het gemeentebos 'schatkistjes' uit de natuur gaat maken. Uiteraard mogen de schatkistjes mee naar huis. Ben je moe geworden van zo'n boswandeling? Dan kun je jezelf hierna lekker laten verzorgen. Je kunt je laten schminken of je nagels creatief laten lakken of een lekker ijsje eten.

Ook je eigen knuffeldier staat dit jaar centraal. Er zijn twee échte artsen (in opleiding) die met hun mini-ziekenhuis aanwezig zijn om jouw lievelingsknuffel te onderzoeken en jou advies te geven. Voelt jouw knuffel zich de laatste tijd niet zo lekker? Kom dan langs met je knuffel en laat hem goed nakijken. Het spreekuur is van 13.00 – 14.00 uur.

Uiteraard komen ook de dieren aan bod. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld een grote dierentaart gemaakt voor de dieren. Neem dus iets lekkers mee: een wortel, een krop sla, stukje bloemkool, of een appel. Om 12.00 uur krijgen de dieren hun taart.

Meer weten? www.beestenboetje.nl

Liesbeth van Zelst-Oud Travel Counsellor

Foto: Arjan Hoogvorst

Via een uitstapje in de zorgsector trok Liesbeth van Zelst-Oud onlangs de stoute schoenen aan en begon zij voor zichzelf als Travel Counsellor, oftewel zelfstandig reisadviseur (franchise). Daarmee is zij terug in haar geliefde reiswereld.

De rol van Travel Counsellor valt te omschrijven als zelfstandig reisadviseur zonder vaak drukbezocht kantoor. Zónder wachttijden dus en dat is een van de pluspunten van deze groeiende ondernemingsvorm. "Ik opereer onder de paraplu van Travel Counsellors in Den Haag, dat landelijk circa 150 en wereldwijd totaal 1350 aangesloten zelfstandige reisadviseurs telt", vertelt Liesbeth van Zelst-Oud thuis in Heiloo. Daar ontvangt zij mensen voor alle denkbare reisadviezen, maar afspreken kan desgewenst ook bij iemand thuis of op de zaak. "Die flexibiliteit is een bijkomend voordeel, omdat ik niet ben gebonden aan kantooruren."

Persoonlijk

Liesbeth van Zelst-Oud had ruim acht jaar ervaring in de reiswereld bij een touroperator en reisbureau, voordat zij enige jaren terug een ommezwaai naar de zorg maakte. Nadat een oud-collega van het 'stenen reisbureau' haar had gewezen op de mogelijkheden te gaan werken als Travel Counsellor, is zij opnieuw de reiswereld ingerold. "Naast de eerdergenoemde voordelen neem ik klanten het nodige uitzoekwerk uit handen. Niemand hoeft zo meer urenlang zelf te gaan zitten struinen op internet tot de gewenste reis eindelijk is gevonden. Wij van Travel Counsellors doen gewoon vele stappen extra, wat de gehele service aanmerkelijk persoonlijker maakt."

Altijd bereikbaar

Dat persoonlijke uit zich onder meer in verschillende attenties, waaronder extra informatieboekjes die klanten bij boeking meekrijgen. Verder bestaat de optie van taxiservice tussen huis en luchthaven en vice versa. Travel Counsellors is lid van ANVR en SGR en Calamiteitenfonds en werkt wereldwijd samen met talloze leveranciers en professioneel werkende lokale agenten, die ter plekke zaken als excursies kunnen verzorgen. De organisatie is continu (24/7) bereikbaar en geeft tweemaal per jaar het We Love Travel Magazine uit, met vele tips en ervaringen.

Herfstvakantie

Oktober is de traditionele cruisemaand. Niet alleen stellen, maar ook families kunnen nu hun vakantiedromen achterna varen naar welke mooie oorden zij maar wensen. Er is voor vrijwel alle leeftijden een onvergetelijke cruise te vinden, waaronder Disney-cruises. Met de herfstvakantie voor de boeg zijn tevens nog volop last-minutereizen te boeken naar de meest uiteenlopende bestemmingen in zowel binnen- als buitenland.

Kwaliteit

Travel Counsellors verzorgt zowel privé- als zakenreizen, waar (naartoe) en wanneer iemand maar wenst, tot in de puntjes verzorgd. Ook zijn er alle gangbare pakketreizen te boeken van bijvoorbeeld TUI, Arke, Neckermann, alsook Belgische, Duitse en Engelse touroperators. "Het is en blijft een boeiende sector die veel te bieden heeft. Wij staan ervoor mensen geheel ontzorgd te zien vertrekken én aankomen, en streven continu naar de hoogst haalbare kwaliteit", aldus Liesbeth, die dan ook regelmatig vakgerichte trainingen en workshops volgt.

Dirigente Maike Kramer trots op Koor Notebook

"Ik zie ieder nieuw liedje als een enorme uitdaging."

Even voorstellen: Maike Kramer-Heijne, dirigent van het Koor Notebook. Sinds de beginperiode is zij betrokken bij de vereniging. "Najaar 2005 werd ik gevraagd om in het kerstkoor mee te zingen bij het kerstdiner voor de bewoners van de Amberhof. Een heel leuk initiatief en besloten werd om dat een jaar later nog een keer te doen. Het enthousiasme bleef, er werden meerdere mensen gevraagd om deel te nemen in het koor en na het volgen van de dirigentencursus bij de Kunstfactor werd ik begeleider en dirigent.

Het koor, toen nog Amberhofkoor, bestond uit 11 leden. Er was begeleiding van een accordeonist, een gitarist en een pianist. In de loop der tijd bleek dat het meezingen op orkestbanden prettiger was en zo kon ik beter de stemgroepen vormen. Omdat lang niet iedereen thuis is met bladmuziek, werk ik alles zelf uit en zing ik in op mp3's, zodat iedereen zijn eigen partij kan oefenen.

Ons eerste optreden onder de naam Koor Notebook was in juni 2007 in de grote hal van Verzorgingshuis Westerhout in Alkmaar. Ontzettend spannend, maar o zo leuk. In 2009 besloten we een geheel repertoire aan ABBA-liedjes te besteden, maar dan moesten er ook wat meer mensen bij de vereniging komen. Na een oproep in de Uitkijkpost kwamen 25 potentiële zangers opdagen voor een auditie!

In de loop der jaren is het repertoire flink uitgebreid. We zingen nu ook op korenfestivals en in de kerstperiode in de binnenstad van Alkmaar of op de Kerstmarkt in Heiloo. Ook heeft de vereniging een bestuur en verschillende commissies, zodat ik me kan blijven concentreren op de muziek.

Een enorme uitdaging was de deelname aan de Musicmeeting Heiloo van 2014 met als thema de musical Carmen, die door ons op geheel eigen wijze is uitgevoerd. We brachten een aantal liedjes uit ons eigen repertoire, passend bij het verhaal van Carmen, opgeluisterd door fraaie dans. Daarmee hebben we ons als koor op de kaart hebben gezet.

Notebook bestaat nu uit zo'n 30 leden. Nog steeds heb ik veel plezier in het dirigeren van het koor. Ik zie ieder nieuw liedje als een enorme uitdaging. Alle leden ben ik dankbaar dat ik dit nog steeds mag doen en dat we nog altijd zoveel plezier hebben in het zingen en de vereniging zelf. Ons jubileumoptreden (zaterdag 3 oktober, 20 uur GGZ Heiloo) zie ik als een feest en vooral door het aan iedereen laten zien en horen wat we de afgelopen 10 jaar gedaan en bereikt hebben. Van een klein kerstkoor naar een volwaardig gemengd Koor Notebook. Iets waar ik ontzettend trots op ben."

Jubileumconcert One More Voice in de Witte Kerk

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert koor One More Voice het jubileumconcert "ONTMOETEN" op zaterdag 10 oktober in de Witte Kerk te Heiloo, aanvang 20.00 uur. Het koor staat onder leiding van Paul van Venrooij en vaste begeleidster op piano is Saskia Terpstra. Aan dit concert werken mee: Naomi de Bruijne (dwarsfluit), Nils van Dijk (drums) en Thomas Wilbrink (bas). Kaarten à € 5,00 (inclusief 1 gratis consumptie, kinderen t/m 12 jaar gratis) kunnen worden besteld via fambdk@hotmail.com (072-5336163) of b.slikker@quicknet.nl (072-5338951)

Verkoop bij Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober houdt Bibliotheek Heiloo een verkoop van door de bibliotheek afgeschreven materialen. Kom een kijkje nemen, het is dé kans op een paar mooie boeken of andere materialen voor weinig geld. U vindt er niet alleen romans, informatieve boeken en jeugdboeken bij deze verkoop maar ook cd's, dvd's, groteletterboeken, bundels tijdschriften en bladmuziek. De verkoop wordt doorlopend gehouden op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur én zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Muziek maakt slim

Dat wist jij natuurlijk al! Dus lijkt het je leuk om een instrument te gaan bespelen? Ben je enthousiast, maar weet je nog niet precies welk instrument je wilt gaan spelen? Of twijfel je of het instrument wel bij je past? Geef je dan op voor de cursus "Leer je ZO" bij Muziek- en Dansschool Heiloo

Deze cursus bestaat uit 2 x 2 lessen op 2 verschillende instrumenten en is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8. De kosten zijn € 17,50. Start na de herfstvakantie. Instrumenten waaruit je kunt kiezen zijn o.a.: accordeon, blokfluit, cello, dwarsfluit, gitaar, harp, hobo, hoorn, keyboard, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, viool en zang.

Voor jong en oud biedt de Muziek- en Dansschool de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen op een instrument of een dansles naar keuze. Deze mogelijkheid geldt alleen voor mensen die nog geen les hebben op de Muziek- en Dansschool Heiloo.

Meer info? Bel of stuur een mailtje: 072-5332460, info@muziekendansschoolheiloo.nl

Massagepraktijk Vitalis terug in Heiloo

Elke cliënt krijgt een passende behandeling. Stip Fotografie

HEILOO - Mensen uit heel Noord-Holland weten massagepraktijk Vitalis te vinden. En nu is Vitalis terug in Heiloo! Dankbaar voor alle hulp die zij heeft gekregen bij de verhuizing, toont Bernadette Gyecsek haar nieuwe praktijk aan de Westerweg 293 A: een lichte, ruime ontvangstruimte voorin en een beschutte behandelruimte achterin. Bernadette haalde 18 jaar geleden haar massagediploma in Zwitserland. Nu volgt ze een opleiding tot massagetherapeut. Daarnaast maakte zij zich verscheidene andere technieken eigen. Naast stoelmassage voor bedrijven is er de 'gewone' ontspanningsmassage, maar ook hotstone, cupping , kruidenstempel-, meridiaan- en Lotusmassage. Zo krijgt elke cliënt een passende behandeling. "Mijn slogan is 'Uw welzijn is mijn zorg'," zegt Bernadette. "In de eerste plaats wil ik ervoor zorgen dat de mensen zich goed voelen!"

Bernadette werkt uitsluitend op afspraak, op maandag t/m vrijdag van 9.00-21.00 uur, op zaterdag van 9.00- 13.00 uur. Tel. 06 - 1521 9400, www.massagepraktijkvitalis.nl.

Wibi Soerjadi naar Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo

Foto: Aangeleverd

HEILOO – Na een succesvolle reeks van intieme en exclusieve concerten bij Fletcher Hotels, vinden binnenkort de laatste drie concerten van Wibi Soerjadi plaats. Een van deze concerten is op zondag 18 oktober in Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo. Het intieme concert is inclusief meet and greet en signeersessie. Met optredens over de hele wereld en alle hoogst behaalde prijzen staat concertpianist Wibi Soerjadi aan de absolute wereldtop. Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo biedt nu de unieke kans om hem van heel dichtbij te zien spelen.

Op zondag 18 oktober geeft Wibi Soerjadi een exclusief en intiem concert in Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo. Speciaal voor dit concert heeft Wibi een repertoire samengesteld dat hij exclusief deze middag ten gehore zal brengen. Na afloop van het concert is het mogelijk om de grootmeester van de klassieke pianomuziek persoonlijk te ontmoeten.

Het concert bij Hotel-Restaurant Heiloo begint om 16:30 uur en de gasten zijn welkom vanaf 15:45 uur. Er zijn drie soorten tickets verkrijgbaar. Het is mogelijk om alleen het concert bij te wonen, het concert te combineren met een diner of een geheel verzorgd arrangement te boeken inclusief diner, overnachting en ontbijt.

Kijk voor meer informatie of om te reserveren op www.fletcher.nl/wibi of bel 0347 - 750 430. Er is maar een beperkt aantal concerttickets beschikbaar.

Loocatie in voetsporen van Jamie Oliver

V.l.n.r: Sam Piscaer, David Falla en Hans Kok treden in de voetsporen van Jamie Oliver (foto: Marina Bruinzeel)

HEILOO - Van 22 september tot en met 4 oktober staat restaurant Loocatie in het teken van 'Pure English Cooking'. In de afgelopen twintig jaar van het bestaan van het restaurant was het er nog nooit van gekomen. Met regelmaat stonden er Italiaanse of Franse gerechten op het menu, maar de Engelse keuken bleef al die jaren onderbelicht. Op initiatief van David Falla – Brit en guardian of British tradition – staat in De Loocatie de Engelse keuken centraal. Hans Kok en Sam Piscaer hebben traditionele Britse gerechten voorzien van een moderne twist en daarmee treden ze in de voetsporen van beroemde Engelse koks als Jamie Oliver. Op het menu staan o.a. Scottish egg, lamb with mintsauce, smoked fish en een dessert Anglais met Eton mess. Vrijdag 2 oktober wordt een bijzondere avond, opgeluisterd met anekdotes van David Falla over de Britse keuken. Restaurant Loocatie serveert dan een 4-gangemenu met Britse gerechten, aperitief en bijpassend wijnarrangement voor € 49,50. Reserveer tijdig via www.loocatie.nl of bel 072-5333352. Restaurant Loocatie is 6 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur. Op woensdag gesloten.

Kinderboekenweek in de bieb: 'Raar maar waar!'

Het thema van de Kinderboekenweek 2015 is 'Raar maar waar!' Boeken over natuur, techniek en wetenschap staan centraal in deze week die – raar maar waar – 11 dagen duurt, namelijk van 7 t/m 18 oktober 2015. Dit is er in Bibliotheek Heiloo te beleven:

Voorleesfeestje 7 oktober: Voor kinderen van 3 tot 7 jaar is er een robot-voorleesfeestje (14.30-15.30 uur): eerst luisteren en kijken naar een mooi boek over robots, daarna samen aan de slag. We maken allemaal ons eigen robotje.

Imker in de bibliotheek 10 oktober: Wist je dat een bij wel 30 kilometer per uur kan vliegen? En dat haar vleugels 200 keer per seconde bewegen? Op zaterdag 10 oktober kom je nog veel meer te weten over bijen. Van 10.00 tot 14.00 uur is imker Jan Jansen aanwezig om je van alles te vertellen en te laten zien.

Kinderboekenweek Feestmiddag 14 oktober: De feestmiddag start om 13.45 uur met het Kinderboekenweeklied. Daarna is er in alle hoeken en gaten van de bibliotheek iets te beleven op het gebied van natuur, wetenschap en techniek. Om 16:00 uur is er een Meet&Greet met Geronimo Stilton. Hiervoor zijn 100 kaartjes beschikbaar. Wil jij ook op de foto met Geronimo? Kom dan in de Kinderboekenweek naar boekhandel Bruna of naar de bibliotheek, en vraag een kaartje. Deze feestmiddag wordt georganiseerd door de Muziek- en Dansschool, Bruna en de bibliotheek.

En de hele Kinderboekenweek: Op onderzoek in de bibliotheek… Er zijn proefjes te doen, je kunt lekker sleutelen aan apparaten en natuurlijk zijn er boeken over natuur, wetenschap, techniek en nog veel meer op een speciale presentatietafel.

Inloopbijeenkomst nieuwbouwproject Melco

Op het terrein worden in totaal 82 woningen gerealiseerd

HEILOO - Op dinsdagmiddag 6 oktober wordt voor de buurt en geïnteresseerden een inloopbijeenkomst georganiseerd voor het nieuwe project Melco op het voormalige Campinaterrein in Heiloo. Het evenement wordt gehouden tussen 16:00 en 19:00 uur, ingang aan de Kanaalweg in Heiloo.

In juli dit jaar heeft Melco Ontwikkeling B.V. (combinatie van HBB Groep en De Geus Bouw) het terrein gekocht en dinsdag 6 oktober presenteren participanten de schetsen van project Melco.

"Dit is voor ons de eerste keer dat we laten zien waar we mee bezig zijn. Wij willen heel graag weten wat de geïnteresseerden ervan vinden. We zijn achter de schermen druk bezig met het ontwerp en het stedenbouwkundig plan," zo vertelt Evelien Houwer, ontwikkelaar Melco Ontwikkeling, enthousiast. "Op een lange wand kan iedereen zijn of haar mening, wensen en of vragen achterlaten over de plannen. Zo kunnen wij zien waar vraag naar is en of het ontwerp aansluit op de wensen in Heiloo. Daarna gaan we met alle feedback aan de slag en we hopen eind dit jaar of begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop van de eerste woningen."

Op het terrein worden in totaal 82 woningen ontwikkeld en gerealiseerd. Van grondgebonden starterswoning met tuin, tot riante vrijstaande villa's met vrij uitzicht. Tijdens het evenement zijn de architecten van ENZO architecten aanwezig om de bezoekers de plannen nader toe te lichten. Samen met de ontwikkelaar gaan zij daarna weer aan de slag om de plannen verder uit te werken.

Alle geïnteresseerden die zich aangemeld hebben op www.melcoheiloo.nl worden automatisch op de hoogte gehouden via mailings, maar ook via facebook: www.facebook.com/melcoheiloo.

Woningmarkt trekt aan, ook in Heiloo en omstreken

REGIO - De woningmarkt zit weer in de lift. De verkoop van huizen neemt voorzichtig, maar consistent weer toe. Het groeiend economisch herstel zorgt voor toegenomen vertrouwen en dat is landelijk te merken. In alle provincies laat de verkoop van woningen een stijgende lijn zien. De huizenprijzen stijgen gemiddeld tussen de 3 en 5 procent.

Verschillende cijfers laten zien dat de situatie in Heiloo en omstreken in lijn is met het landelijk gemiddelde. Maar wellicht nog belangrijker is dat die indruk ook wordt gedeeld door diverse makelaars en vastgoedexperts in onze regio. Jan Kaandorp van Van de Borden Makelaars signaleert wat betreft transacties een groei van 30 tot 40 procent. "Het sentiment is merkbaar veranderd in positieve zin. Wie nog twijfelde: het is nu een goed moment om te kijken naar aankoop van een woning. De rente is nu nog zeer laag en het aanbod loopt sneller door."

Meer beweging

René Knippenberg van Vos Makelaardij: "Er is vergeleken met vorig jaar duidelijk meer beweging. Vooral panden die nu vers op de markt komen, doen het goed." Met name nieuwbouw staat volgens Knippenberg flink in de aandacht en dat beaamt ook Bas Kuyper van Kuyper & Blom Makelaars. "Ja, nieuwbouw is in trek. Maar ook bestaande bouw in het segment tussen de drie en vier ton staat in de aandacht. De prijzen gaan niet opeens sky-high, maar we mogen zeker blij zijn met de veel kortere omlooptijd; steeds vaker worden huizen al redelijk snel weer verkocht. Het is allemaal nog fragiel, maar we zijn positief gestemd." Andries Blokdijk van Blokdijk Makelaars signaleert nog wel enige voorzichtigheid aan de kant van de financiers. "Banken en hypotheekverstrekkers zijn nog steeds heel behoudend bezig. Juichverhalen vind ik dan ook nog voorbarig. Maar zeker: de chagrijnigheid is er uit, het gaat duidelijk de goede kant op."

Aanbod erbij

Een opvallend geluid onder de makelaars is dat er momenteel weer aanbod bij mag. Wie overweegt om z'n huis te koop te zetten, is van harte welkom: er is weer vraag. "Absoluut", klinkt het ook bij Ouwejan Vastgoed. "Kopers willen graag iets te kiezen hebben en met de snellere omlooptijden varieert het aanbod merkbaar. Een huis dat binnen een maand verkocht wordt, is al geen zeldzaamheid meer. Het gaat de betere kant op en daar zijn we allemaal blij mee."

Leerlingen CBS de Duif bouwen windmolen

Groep 8 van CBS de Duif op bezoek bij het Eneco Windlab in Amsterdam

Afgelopen week bezochten de leerlingen van groep 8 van CBS de Duif het Eneco Windlab in Amsterdam. Daar leerden ze van alles over windenergie en andere duurzame energiebronnen en namen een kijkje in een windturbine. In groepjes hebben de leerlingen zelf rotorbladen voor turbines gebouwd. Deze werden vervolgens getest om te onderzoeken hoeveel stroom de turbines zouden kunnen opwekken en hoeveel huishoudens daarmee van stroom kunnen worden voorzien.

Terug in de 6e klas met Joop Tulp

De 6e klas van De Ark uit 1980, anno 2015. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Afgelopen zaterdag vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen bijna alle oud-klasgenoten van de 6e klas van De Ark uit 1980 van meester Joop Tulp. Op De Duif werd er, na een hernieuwde kennismaking, met alle klasgenoten het televisieprogramma De Reünie nagespeeld waarbij een vooraf ingevulde enquête interactief werd besproken met de klas. Vrijwel iedereen staat gelukkig in het leven, wat bleek uit het cijfer 8,5 dat de klas zichzelf gaf. Relatief veel leerlingen bleken in het buitenland gewoond te hebben of woonden daar nog steeds. Bijzonder was dat naast Joop Tulp ook de oud-juffen Jantine Kolkman en Suze Haverman aanwezig waren. Na de bijeenkomst op De Duif ging de reünie verder in Herberg Jan waar er tot in de late uurtjes werd nagepraat over de afgelopen 35 jaar.

Tenoren gezocht voor kerstconcert

Kamerkoor Alkmaar Vocaal op 30 juni jongstleden in de Trefpuntkerk in Alkmaar.

HEILOO - Kamerkoor Alkmaar Vocaal, bestaande uit 22 zangers en zangeressen, is voor zijn kerstconcert in de Witte Kerk in Heiloo op zoek naar twee tenoren, in aanvulling op de huidige vier tenoren. Van zangers wordt verwacht dat zij noten kunnen lezen of zelfstandig hun partij kunnen instuderen (bijvoorbeeld met midifiles). Alkmaar Vocaal zingt klassiek repertoire uit alle eeuwen. Dirigent is Bas Halsema.

Het kerstconcert zal worden gegeven in de Witte Kerk op zaterdagmiddag 19 december (om 16.00 uur). De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk, Nassaulaan 43 in Alkmaar. Telefonisch reageren op: 072 533 4770. Reageren per mail op: alkmaarvocaal@gmail.com. Website: http://www.alkmaar-vocaal.nl

Open Huizen Dag

HEILOO - Aanstaande zaterdag, 3 oktober, is het weer Open Huizen Dag. Op deze dag kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

Het gaat weer wat beter met de economie en dat is ook te merken aan de beweging op de woningmarkt. Diverse makelaars in Heiloo en omgeving nemen dan ook deel aan deze bijzondere dag en laten aspirant-huizenkopers graag kennismaken met het woningaanbod in en om onze gemeente. Daarom in deze Uitkijkpost speciale aandacht voor de Open Huizen Dag, met een breed overzicht van wat onze lokale makelaars te bieden hebben. Een perfecte gelegenheid om vrijblijvend binnen te lopen in misschien wel jouw toekomstige huis, aanstaande zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Stemt u mee?

De Ondernemersverkiezing van Ondernemend Heiloo is in volle gang. Foto: Iwan Bronkhorst

HEILOO - De Ondernemersverkiezing van Ondernemend Heiloo is in volle gang. Er is al volop gestemd op onderscheidende ondernemingen in Heiloo, maar heeft u al gestemd? De gemeente telt veel prachtige bedrijven die de prijs graag zouden winnen. De winnaars van de 'Ondernemingsprijs', de 'Rabobank In de Kijkerprijs' en de 'Publieksprijs' van afgelopen jaar bevestigen dat nogmaals.

"De stemmers hebben Bromshop Heiloo in 2014 gekozen als winnaar van de 'Publieksprijs' en dat geeft een voldaan gevoel. Ik ben er trots op dat de onderneming in ongeveer vier jaar zo gegroeid is. Van een kleine werkplaats op het industrieterrein De Oude Werf tot een geweldige winkel met werkplaats op de Stationsweg 79a", vertelt eigenaar Bob Erkamp. Inderdaad, dit is het voormalige pand van fietsenwinkel Boersen in het stationscentrum van Heiloo. Het blijft hier dus draaien om tweewielers. Op 4 augustus opende de brommerspecialist in Heiloo de deuren en bevestigt Erkamp dat de 'Publieksprijs' voor een stuk meer bekendheid heeft gezorgd.

Voor onderscheidende ondernemingen

Voor het vierde jaar op rij worden de 'Ondernemingsprijs', de 'Rabobank In de Kijkerprijs' en de 'Publieksprijs' uitgereikt. De ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo geeft iedereen de kans om een onderscheidende onderneming gevestigd in Heiloo te nomineren. Dit kunt u doen op de website www.ondernemendheiloo.nl/stemcomputer. Inmiddels is er online ook een tussenstand te vinden met een top 10 van de meest genoemde bedrijven. Half oktober worden alle stemmen mét motivatie overgedragen aan de jury. De jury legt voor de 'Ondernemingsprijs' en de 'Rabobank In de Kijkerprijs' de motivaties tegen de geselecteerde jurycriteria. De 'Publieksprijs' gaat naar de onderneming met de meeste stemmen.

Gewonnen!

Vorig jaar was de winnaar van de 'Ondernemingsprijs' Picturae. Mark Lindeman, CEO van Picturae: "We zijn blij dat de jury o.a. heeft gezien dat wij een aantal zeer mooie internationale opdrachten hebben. Ons bedrijf is nu eenmaal niet heel zichtbaar in de Heiloose gemeenschap, omdat wij geen zaken met lokale ondernemers en/of consumenten doen." De winnaar van de 'Rabobank In de Kijkerprijs' was GGZ NHN Willibrordus Business Centrum. Nico Adrichem, Adviseur Raad van Bestuur GGZ-NHN: "De toegekende prijs is een stimulans met de herbestemming volop door te gaan."

Benedictuskinderen op pad

De Kinderpostzegelactie is weer begonnen! Foto: Aangeleverd

HEILOO - Woensdag werd het startsein gegeven voor de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep 7 van de Benedictusschool zijn er klaar voor en samen met de leerlingen van de andere scholen in Heiloo hopen zij dat er veel mensen onder andere kaarten en zegels willen kopen voor het goede doel.

Cursus iconen maken

HEILOO - Op 8 oktober 2015 komen Jos en Marijke Vermeulen weer naar Heiloo om een cursus iconen maken te geven voor wie de eerdere cursussen gemist heeft of nogmaals mee wil doen. Gedurende drie dagen leert u een icoon te maken onder begeleiding van deskundigen. De iconen worden niet op de traditionele manier met speciale verf gemaakt: er wordt gewerkt met potloden en viltstiften.

Dit jaar kunt u kiezen uit een breed aanbod van onderwerpen: Maria, engelen en heiligen. Na afloop zullen de iconen tentoongesteld worden in de kerk. Na een inzegening tijdens een eucharistieviering kunt u uw zelfgemaakte icoon dan een mooi plekje thuis geven.

Voetreflexmassage als actie voor borstkankermaand oktober

Bij elke behandeling doneert Sandra van den Hoonaard aan Pink Ribbon. Foto: Aangeleverd

HEILOO - De hele maand oktober kunt u genieten van een heerlijke voetreflexmassage en daarbij bijdragen aan de actie 'Jonge vrouwen met borstkanker'. Bij elke behandeling (1 uur/ € 25,-) gaat een donatie naar Pink Ribbon. Dit geldt tevens bij de aanschaf van een cadeaubon.

Eén op de zeven vrouwen krijgt te maken met borstkanker en 10% daarvan is jonger dan 45 jaar. Het behoeft geen uitleg dat er geld nodig is voor onderzoek op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker met als doel een beter en langer leven voor de patiënt.

Wilt u meedoen aan deze actie? Voetreflexmassage zorgt voor een betere energiebalans en werkt zeer ontspannend. Gun uzelf of iemand anders deze weldaad voor lichaam en geest. Niet alleen in het belang van uw eigen gezondheid, maar nu ook voor die van alle vrouwen die getroffen worden door borstkanker. Voor meer informatie en afspraken kunt u bellen met Sandra van den Hoonaard: 06-23440281. Of kijk op haar actiepagina op www.pinkribbon.nl

Sportquiz vanwege succes op herhaling

HEILOO - In navolging van de succesvolle avond in februari, is er op vrijdag 2 oktober bij café De Wit aan de Herenweg te Heiloo weer een sportquiz. De sportquiz bevat algemeen sportgerelateerde vragen, maar ook sportvragen die direct met Heiloo te maken hebben. De quiz bestaat niet alleen maar uit vragen, er zijn ook raadsels, foto's, filmpjes, etc. Willem de Haas neemt de presentatie voor zijn rekening. Er wordt in teams van 4 personen gestreden om o.a. een wisselbeker. Deelname per team kost € 5,=. Iedereen die zin heeft, is welkom (meedoen is belangrijker dan winnen!); schrijf een team in (tot en met 30 september) via sportquizheiloo@outlook.com

'Ik hou van Heiloo'-avond

HEILOO - Op zaterdag 14 november houdt Brasserie in 't Groen in samenwerking met Golf & Countryclub Heiloo een 'Ik hou van Heiloo'-avond. (gelijk aan de tv-show Ik hou van Holland). Deelnemers worden in teams ingedeeld en doen mee aan de hilarische quiz, gepresenteerd door een professionele presentator & zanger vol spelelementen. Het winnende vak gaat met een origineel cadeau naar huis. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 37,50 bij Brasserie in 't Groen en zijn inclusief 5 consumpties en heerlijke Hollandse hapjes. Wilt u als team meespelen? Dat kan ook, geef het team van 8-10 personen dan tegelijk op. Kaarten bestellen kan via info@brasserie-intgroen.nl of kom langs.

Egels onderuit in Hoogland

HEILOO - De Foresters 1 heeft ook het vierde competitieduel verloren. De Egels kwamen al vroeg met tien man te staan na een rode kaart voor doelman Lars van Zijl. Gelegenheidsdoelman Barry Koppes hield het doel lang schoon, maar moest in de 78e en 93e minuut toch capituleren. Hoogland eindigde het duel eveneens met tien man, terwijl er ook nog eens zeven gele kaarten getrokken werden in dit zeker niet onsportieve duel. Het uitvallen van Mitchell Zwart in de warming up was een andere tegenvaller voor de Egels, die nog wel wat kansjes wisten af te dwingen, maar dus niet tot scoren kwamen. Zondag volgt de thuiswedstrijd tegen Zeeburgia; de aftrap is om 14.00 uur.

Leerzaam debuut voor judoka's van JC Groefsema

HEILOO - Afgelopen zondag vond de eerste ronde van de West-Friese Jeugd Judo Competitie (WFJJC) plaats. De competitie bestaat in totaal uit vijf ronden; elke ronde wordt op een andere locatie gespeeld. Dit keer was het in Heiloo, bij Dojo 't Loo.

Voor de judoka's van Judoclub Groefsema was het hun allereerste deelname aan deze competitie. In het team stonden Ruben, Nina, Melle, Boy, Tygo, Enkush, Karlijn en Lois. Het nog jonge en onervaren team moest in hun eerste partij tegen Judoschool Den Helder. De teams waren gelijkwaardig aan elkaar en de wedstrijd kende dan ook geen winnaar. De tweede partij was tegen Hoebeke; deze ging helaas verloren. De laatste partij was tegen het combinatieteam van De Uitkomst en Julianadorp. Ook deze partij werd nipt verloren. Met iets meer doortastendheid en geluk hadden de judoka's van Judoclub Groefsema kunnen winnen.

De volgende ronde vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Den Helder.

Musicalster in vier dagen

De Musical4-daagse is een begrip. Foto: Aangeleverd

EGMOND AAN DEN HOEF - De wandel- en zwemvierdaagse kennen nu wel. Wat zou er gebeuren als zang, dans en spel in een Vierdaagse samenkomt? Van 17 t/m 20 oktober is het opnieuw Musical4-daagse in Egmond aan den Hoef!

De Musical4-daagse is een begrip. Afgelopen zomervakantie hebben 30 jongeren vier dagen lang naar een voorstelling toe gewerkt. Vrienden en familie konden als een daadwerkelijk publiek komen kijken. Laura Borst (9 jaar) kijkt terug op de afgelopen Musical4-daagse: "Ik vond het ontzettend leuk en heb heel veel van de Musical4-daagse geleerd. De volgende keer ben ik er zeker weer bij!"

Caroline Leardini en Jeroen Heiliegers zijn beide zangdocent bij MuziekTheaterLab en hebben dit totaal nieuwe concept ontwikkeld. De Musical4-daagse geeft jongeren vanaf 6 jaar de kans om in de vakantie een intensieve musicaltraining te volgen. Binnen vier dagen zetten Jeroen & Caroline met hardwerkende en enthousiaste jongeren een musical in de spotlight voor publiek. Naast vier dagen lang alleen maar zingen, dansen en acteren zullen er ook decors en kostuums gemaakt moeten worden. In samenwerking met basisschool De Sint Jozefschool, zetten de jongeren zelf hun decor in elkaar.

Op de Facebook-pagina van MuziekTheaterLab staan foto's en video's om een indruk te krijgen van de afgelopen Musical4-daagse. Voor meer informatie www.muziektheaterlab.nl/musical4-daagse

Drukbezocht benefiet voor Nepal

Foto: Jack Schaap/colajack.nl

HEILOO - Afgelopen zaterdag was het een gezellige drukte tijdens het Benefiet Festival voor Nepal. De avond, met maar liefst vijf acts met Heilooër artiesten, werd gekenmerkt door een zeer goede sfeer. Het Sportcafé was vol met bekenden en de organiserende Highlow Rangers, samen met de Vrienden van Buk Buk en het Sportcafé, kijken terug op een geslaagde avond. Iedereen werkte belangeloos mee. Begin november reizen de Rangers af naar Nepal om de opbrengst van alle acties van de afgelopen maanden persoonlijk, tijdens een motorvakantie, langs te brengen bij onder anderen Rene Veldt van Stichting Veldwerk.

Gemeenten waarderen mantelzorgers met cadeaubon

Iedere inwoner van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een 'mantelzorgwaardering' aanvragen. De gemeenten hebben afgelopen week een brief daarover met een aanmeldingsformulier gestuurd naar alle inwoners van wie de gemeente weet dat zij mantelzorg krijgen.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom willen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) ze een blijk van waardering geven: de mantelzorgwaardering, in de vorm van een cadeaubon. Dat is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2015.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2015 aanvragen?

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 minstens drie maanden intensieve zorg hebben verleend. De aanvrager moet wonen in een van de BUCH-gemeenten. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg ontvangen – en dus geen brief hebben ontvangen - kunnen iemand voordragen voor de waardering. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de BUCH-gemeenten wonen.

Wie kan geen mantelzorgwaardering 2015 aanvragen?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Wie een indicatie heeft op grond van deze wet, valt onder de verantwoordelijkheid van intramurale zorg en niet onder de gemeente. Hij of zij kan helaas geen mantelzorgwaardering aanvragen.

Hoe een mantelzorger aanmelden?

Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het formulier een of meerdere mantelzorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2015 zijn opgestuurd naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier.

Wat krijgt de mantelzorger?

De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van de cadeaubon wordt in oktober bepaald.

Registratie

Elke mantelzorger die via het aanvraagformulier wordt opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2015, registreert de gemeente als mantelzorger. Zo wil zij een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe zwaar ze worden belast, en hoe de gemeente hen kan ondersteunen en helpen.

Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gemeente Heiloo. Telefoon 072 072 535 66 66, e-mail info@heiloo.nl.

Limmer schakers weer van start

Na een onderbreking van maar liefst vier maanden troffen de schakers van SV Vredeburg elkaar op vrijdag 25 september weer voor de eerste ronde van een nieuw schaakseizoen.

Clubkampioen Bert Hollander had geen makkelijke avond: Dick Aafjes verweerde zich kranig en leek zelfs een mooie tegenkans te creëren. Maar in het eindspel maakt Hollander het verschil door met dame en loper een cruciale diagonaal te bemachtigen. Chiel Pepping en Adri Beentjes waren beiden tevreden met een remise. De gesloten stelling bood weinig aanknopingspunten voor meer. Ook Bert van Diermen en Jeroen Tebbens deelden het punt. Tebbens had meer aanvallende activiteit, maar Van Diermen hield de deur goed gesloten. Gertjan Hafkamp toonde zijn talent door de sterke Barry Blekemolen te verslaan. De zwarte c-pion van Hafkamp bereikte na een enerverende partij met wederzijdse kansen en bedreigingen winnend de overzijde. In zijn partij tegen Harold Ebels behandelde Tars Wanders de siciliaanse opening niet optimaal en leverde een pionnetje in. Ebels vermeed vervolgens ieder risico en bouwde het voordeeltje uit naar een heel punt. Bob Stolp won vlot van Remi Aafjes die zich te passief verdedigde tegen de krachtige aanvalszetten van de veelvoudig clubkampioen. Sandra Hollander en Hans de Goede besloten na een zet of dertig tot remise. Het witte paard en de zwarte loper waren in het pionneneindspel inderdaad even sterk. Hidde Ebels toonde zich sterker dan Marlies Sturk. Een gunstige ruil resulteerde in een pluspion op de e-lijn; deze indringer was voor Sturk niet meer te stoppen. Kees Aafjes zorgde voor een bescheiden stunt door de sterker geachte Nico Pepping te verslaan. Met listig spel ontfutselde Aafjes Pepping de dame en maakte vervolgens geen fouten meer. Jan Levering keerde na twee seizoenen afwezigheid terug bij de schaakvereniging en liet in zijn partij tegen Gijs Pouw met een solide remise zien het spelletje nog niet te zijn verleerd. Jaap Limmen en Ed Stolp verzorgden het klapstuk van de avond. In een ultralange en superspannende partij leek Limmen voortdurend de winst te kunnen grijpen, maar keer op keer ontsnapte Stolp. Met nog maar een minuutje op de klok wist Stolp uiteindelijk zijn loper dusdanig te posteren dat de ver opgerukte vrijpion van Limmen werd vastgelegd, waarmee de remise was veiliggesteld.

Johan Olling plaatst haan op Corneliuskerk

Het kruis en de haan staan weer boven op de toren.

LIMMEN - Het kruis en de haan staan weer boven op de toren van de Corneliuskerk. Met hulp van Winder Limmen en de firma Mous heeft pastor Johan Olling de haan weer op het kruis geplaatst en een zegengebed uitgesproken. Ook ziet u - als u goed kijkt - een regenboogje aan de staart van de haan hangen. Dit sluit aan bij het jaarthema 'Geef de wereld kleur'. Johan Olling hoopt 'dat de toren voor velen een baken mag zijn om zich in te zetten voor een wereld waar wij samen en voor elkaar kleur aan mogen geven'.

Op de website van de Corneliuskerk vindt u een fotoverslag: www.corneliuskerk-limmen.nl

Klimaatloop

HEILOO/EGMOND - Op weg naar de klimaattop in Parijs organiseren kerken uit heel Europa een klimaatloop. Op zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober is de klimaatloop in de regio Alkmaar, met als thema Rechtvaardigheid. De wandeltocht begint zaterdag om 10.00 uur op het Waagplein in Alkmaar. Er volgt een prachtige route via Heiloo naar de Abdij van Egmond, en op zondag van Heiloo naar Castricum. Tijdens de tocht wordt op bijzondere plekken een moment van bezinning verzorgd. Een pelgrimage voor iedereen die wereldleiders wil aanmoedigen om samen de weg naar een leefbare toekomst in te slaan. Zie voor meer informatie en inschrijven: www.klimaatloop.nl

Truck Run trekt bekijks

Foto: Suzanne Buis

REGIO - Ruim 125 vrachtwagens kwamen afgelopen zaterdag oorverdovend toeterend voorbij tijdens de Truck Run. Deze wordt jaarlijks door GlobeTruckers opgezet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bijrijders waren cliënten van de Harteheem in Heemskerk, die enorm naar de dag hadden uitgekeken. Onder begeleiding van ruim 70 motoren reden ze luid claxonnerend hun route vanuit de Harteheem door Beverwijk, Uitgeest, Akersloot, Heiloo, de Egmonden en Castricum. Langs de kant stonden honderden mensen te zwaaien.

Aandacht voor vormgeving bij De Kapberg

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 4 oktober om 15.00 uur. Foto: Aangeleverd

EGMOND AAN DEN HOEF - Galerie De Kapberg biedt van 2 oktober tot en met 8 november een nieuwe tentoonstelling met werk van vier kunstenaars. Vormgeving staat daarbij extra in de schijnwerpers.

Deze keer is er veel aandacht voor twee jonge vormgevers: Erwin Zwiers en Hozan Zangana. Hun werk trekt veel aandacht in binnen- en buitenland. Erwin Zwiers is een echte schepper. Van allerlei materialen weet hij de extra mogelijkheden te benutten om daar iets bijzonders van te maken. Hij ontwerpt nieuwe producten die te zien zijn op grote internationale beurzen. Hij werkt met architecten samen om interieurs te ontwerpen. Op het strand doet hij vaak inspiratie op en wat hij daar vindt, zien we terug in zijn werk. We zien onder andere lampen van zijn hand en vazen die van hout zijn gemaakt. Hij leerde het maken van meubels bij het HMC in Amsterdam en ontwerpen van objecten in Utrecht aan de Hogeschool voor de Kunsten afdeling vormgeving.

Toen hij vijftien was kwam, Hozan Zangana (1983) met zijn ouders uit Irak. Hij leerde metaal bewerken en werd ontwerper van multimedia. Hij besloot op een gegeven moment naar de Rietveld Academie te gaan en kwam daarna op de Design Academy in Eindhoven. Dat hij in zijn leven veel indrukken opdeed is te zien in zijn zoeken naar nieuwe vormen. Dat is de kracht achter zijn onthullende en inspirerende ontwerpen. Hij toont ons gebruikskeramiek, waaronder een servies van porselein.

Ada van Wonderen (1957) is beeldhouwer. Op dit moment wordt ze 'gevangen' door de witte kleur van de steensoort albast. De lichtheid en transparantie en de zwaarheid en zwaarte van de volumes, zijn haar uitgangspunt om tot een vorm te komen. In de expositie zien we ook werk van Belgisch hardsteen. Ze is afgestudeerd aan d'Witte Leli en aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en heeft onder andere les gegeven aan de Hogeschool van Amsterdam. In de zomer begeleidt ze workshops beeldhouwen in steen.

Voor Madelon Gouman (1953) zijn haar reizen het uitgangspunt voor haar schilderijen. In krachtige vormen en kleuren, landschappen en culturen en het samenspel daartussen. Madelon volgde de opleiding schilderen en architectuur aan de Rietveld- en Rijksacademie te Amsterdam. Ze laat ons twee series zien: "Global warming" en "Fresco fragments". Met kleur, pigment en materialen toont zij de erosie door water, zon en zand – soms ruw, dan weer glad en zacht. Gletsjers, rotsen en ijsvlakten komen steeds in haar werk terug. Haar werk is aards en organisch. De kleuren zijn intens rood en oranje, verlopend naar aardetinten.

De tentoonstelling is te zien van 2 oktober tot en met 8 november op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 4 oktober om 15.00 uur.

Wie meer wil zien van de galerie: www.galeriedekapberg.nl.

Duif in Museumhoeve Overslot

EGMOND AAN DEN HOEF - Kunstschilder Marianne Duif uit Schoorl exposeert haar werk in Museumhoeve Overslot. Zij schildert voornamelijk met olieverf en zoekt steeds uitdagingen om uit te werken. Dit kan de keuze van het onderwerp zijn, of de schilderwijze. Het liefst werkt ze alledaagse onderwerpen uit, zoals een familie, of een groep kinderen. Marianne Duif exposeerde haar werk eerder omder andere in Kranenburgh en tijdens de Bergense Kunst10daagse.

In Museumhoeve Overslot ziet u een unieke dwarsdoorsnede van nieuw en vroeg werk dat niet eerder samen is geëxposeerd. Deze bijzondere tentoonstelling wordt zaterdag 3 oktober geopend om 15.00 uur. U kunt dan tevens genieten van de unieke collectie schelpen, antiquiteiten, etnografica en naturalia in Museumhoeve Overslot. Museumhoeve Overslot is ieder weekend geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Slotweg 42 te Egmond aan den Hoef.

Thema-avond Oud Limmen

LIMMEN - Herinnert u zich deze nog? De Limmer Kermis, het Timmerdorp, Motorclub, Schaatswedstrijden et cetera. De Stichting Oud Limmen gaat proberen deze krakers nogmaals de revue te laten passeren op vrijdag 9 oktober aanstaande. In de Burgerij vindt dan een open avond plaats met als thema 'Evenementen in Limmen uit het verleden en heden'. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. De entree bedraagt € 5,00 inclusief koffie.

Dojo 't Loo goed van start in de West Friese Jeugdcompetitie

HEILOO - Na een aantal jaren afwezig te zijn geweest in de competitie is Dojo 't Loo dit seizoen weer van start gegaan in de vierde klasse van de West-Friese Judo Jeugdcompetitie. Voor de eerste speelronde was Dojo 't Loo de gastheer. Verder waren de teams van Kees Hoebeke, Hensbroek, De Uitkomst, Judoschool Den Helder en Judoclub Groefsema aanwezig.

Alleen Asahi San was afwezig doordat ze niet voldoende spelers op de been konden brengen om het team met tien verschillende gewichten te vullen. Al met al stonden dus dus zes teams met in principe tien judoka's van 8 tot en met 12 jaar op de mat.

Het team van Dojo 't Loo - onder begeleiding van coach Kars Zoon - bestond uit Sofie Oosterink, May Witjes, Otto Bosch, Sija Coolegem, Daan Pepping, Yesper Brunekreef, Kars en Mats Kroon, Hu An Tan, Bas de Laleijne en Fil Dekker.

Het spits werd afgebeten tegen het team van Hensbroek. Sofie Oosterink wist als onervaren debutant in het team haar eerste partij knap te winnen met een houdgreep. Ook de rest van het team ging deze eerste ronde prima van start. Er werden uiteindelijk slechts twee partijen verloren, waarvan één doordat in dat gewicht geen judoka beschikbaar was en de ander werd nipt in de laatste seconden verloren door Fil Dekker, die de hele partij prima had staan judoën en zelfs lange tijd op voorsprong had gestaan.. Een ruime overwinning dus, met als eindstand 14-4.

Daarna moest het team van de Dojo optreden tegen De Uitkomst uit Anna Paulowna. Sofie kon hier haar succes uit de eerste ronde niet herhalen. Sija, Daan, Kars, Mats , Bas en Fil wisten allen hun partij knap te winnen. Met twee verliespartijen voor de Dojo door lege gewichtsklassen kwam de eindstand daarmee op 12-2.

Door het ontbreken van Asahi San werd deze ronde reglementair gewonnen met 18-0 en maximale judopunten. Hiermee heeft Dojo 't Loo in de eerste ronde met zes matchpunten voorlopig een tweede plaats ingenomen. Kees Hoebeke speelde een wedstrijd meer, waardoor zij met acht matchpunten voorlopig op de eerste plaats zijn beland. Judoclub Groefsema en Judoschool Den Helder bezetten met drie matchpunten samen de derde plek in de tussenstand.

Zonnige 31e editie Amakloop

De jeugd ging onder aanmoediging van familie, buren en vrienden enthousiast van start. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Ook dit jaar is traditiegetrouw weer op de laatste zondag van september de Amakloop gehouden in Akersloot. Onder een heerlijk nazomerzonnetje was het alweer de 31e keer. Om 10.00 uur werd begonnen met de jeugd, die onder aanmoediging van familie, buren en vrienden enthousiast van start gingen. Aan de finish kreeg iedereen een mooie medaille en waren er voor de winnaars mooie bekers te verdelen.

Uitslagen jeugd: Halve mijl jongens: 1e plaats Thiemen Dekker, 2e Jayden Talman, 3e Quinten Burgmeijer. Halve mijl meisjes: 1e plaats Lisa v/d Lee, 2e Kaitlyn Groot, 3e Caylée Talman. Hele mijl jongens: 1e plaats Martijn Balde, 2e Rick Thomasse, 3e Rowan Dekker. Hele mijl meisjes: 1e plaats Lise Lemsom, 2e Amy Groot, 3e Esmée Burgmeijer

Om 11.00 uur was het vervolgende beurt aan de volwassen om te starten op de 5, 10 of 15 kilometer. Ook hier waren er op de verschillende afstanden prijzen te verdelen voor de heren en dames, waar dan ook hard voor werd gestreden.

Uitslagen volwassenen: Heren 5 km: 1e plaats Bart Geersma (19:14), 2e Jeffrey Stuyt (20:50) 3e Tristan de Jong (20:58). Dames 5 km: 1e plaats Esmée Bakker (21:03), 2e Moniek van Linden (21:47), 3e Judith Krom-Van Hesselingen (23:02). Heren 10 km: 1e plaats Gerard van der Berg (35:20), 2e Jeroen Lute (38:49), 3e Jan Bot (39:33). Dames 10 km: 1e plaats Judith Peterink (42:52), 2e Judith Tamis (44:20), 3e Marjolijn Bijwaard (47:50). Heren 15 km: 1e plaats Joost van Galen (53:10), 2e Siem Meijne (56:54), Jasper Commandeur (59:02). Dames 15 km: 1e plaats Eline Lute (1:05:57), 2e Marlenne de Groot (1:10:33), 3e Marjan Seignette (1:12:58)

Basketballers Flashing winnen van Yellow Sox

HEILOO - Het JU22 Parkmobile-team van Flashing Heiloo heeft haar eerste competitie thuiswedstrijd gewonnen. In een aantrekkelijk en spannend duel sleepte het Heiloose team de overwinning binnen. Het Helmondse Yellow Sox keerde met lege handen terug naar Noord-Brabant: 76-70. Net als DBV Rowic, de vorige tegenstander, had ook Yellow Sox een team met relatief kleine spelers. En ook deze keer lieten die zich niet onbetuigd. Met snel en agressief spel werd Flashing flink onder druk gezet. De Heiloose verdediging had grote moeite met de vele penetraties en het goede schot van de Limburgers. Coach Paul Aris moest al snel naar een time-out om zijn team op het juiste spoor te krijgen. Maar vooralsnog miste Flashing voldoende scherpte om Yellow Sox goed partij te geven. Echter, de twee grote mannen van Heiloo, Jeroen Aris en Max van Rixel, hielden de schade beperkt. Zij kwamen beiden scorend goed door. Toch ging Yellow Sox met een verdiende 15-21 voorsprong naar het tweede kwart. In dit kwart ging Heiloo iets beter spelen. Er kwam meer grip op de snelle spelers van Sox en werd er duidelijk minder balverlies geleden. In de laatste minuut leek de aansluiting een feit (32-34) maar door onnodig balverlies kon het Helmondse team toch haar voorsprong behouden en werd de rust ingegaan bij 33-39.

Coach Aris leek zijn team goed te hebben geïnstrueerd, want in het derde kwart speelde Flashing bijna foutloos. Met uitblinker Jeroen Aris voorop werd Yellow Sox onder grote druk gezet. De Heilooënaren pakten al snel een voorsprong (49-43 in de vijfde minuut). Daarna ging de strijd gelijk op en werd het derde kwart bereikt met acht punten voorsprong (59-51). In het begin van het laatste kwart kwam er een slotoffensief van Yellow Sox. Flashing leek te wankelen (61-61) maar wist door fraaie scores van Sander de Ruiter en Jeroen Aris het tij te keren. De Limburgers zakten in, en zo kon het team van Paul Aris de overwinning veiligstellen: 76-70. Scores: Jeroen Aris 11-18 (29) en 22 rebounds, Max van Rixel 9-5 (14), Max Knegt en Rhino Beets beiden 4-7 (11) en Sander de Ruiter 5-6 (11). Komende zondag 4 oktober speelt Flashing Heiloo uit tegen Jugglers in Enschede. Aanvang wedstrijd: 16.30u in sporthal Deppenbroek.

Foresters Dames 35+ spelen eerste oefenwedstrijd

HEILOO - Het trainingsseizoen voor de Dames 35+ is al even bezig en vrijdagavond was de eerste oefenwedstrijd. De Foresters speelde tegen de leeftijdsgenoten van Vitesse. Het duel begon goed met wat kansen over en weer. Na 16 minuten was het De Foresters dat op voorsprong kwam via Marlies, die een goede voorzet van Bianca bekwaam afrondde. Keepster Astrid hield de 0-0 tot de rust, waarna Rebecca de handschoenen over nam.

Al snel in de tweede helft scoorde De Foresters opnieuw. Een voorzet van Lissa werd hard ingeschoten door Carolien. De druk op het doel van De Foresters nam hierna toe. Karen, Martina en Kristien speelden achterin super maar konden tien minuten voor tijd niet voorkomen dat Vitesse 2-1 scoorde. Na een goede individuele actie van Petra scoorde De Foresters bijna, maar uit de counter lag de bal opeens in het andere net: 2-2. De Foresters probeerde het nog, maar uit twee snelle counters scoorde Vitesse nog twee maal. Eindstand 2-4. De Foresters bewees heel goed te kunnen voetballen, maar de wedstrijd duurde net 5 minuten te lang.

Nog even wennen bij schaakclub Oppositie

Op 22 september werd de derde competitieronde gespeeld bij schaakclub Oppositie. Op het hoogste niveau streden de nummers 1 en 2 tegen elkaar. Simon Smit met wit en Jan Jonkheer met zwart. De zwartspeler was de verrassing van het afgelopen seizoen: hij boekte een grote Elo-puntenwinst en eindigde ruim in de top-tien op de ranglijst. Dat hij na twee ronden zelfs op de tweede plaats zou staan, hadden weinigen vermoed. Maar clubkampioen Simon Smit toonde zich niet onder de indruk, veroverde een kostbaar pionnetje en ging over tot een klassieke aanval op de koningsstelling van Jan. Die bezweek tenslotte na moedig verzet.

De tweede plaats werd overgenomen door Matthijs Mühren die in een boeiende partij Gerard Rump versloeg. De anderE kanshebbers voor een toppositie deden wat van hen verwacht werd: Peter Folkertsma hield stand tegen Kees Jongkind, remise dus, en Cor van Etten liet Joop Kerst met lege handen achter. Voor Joop was dit de eerste partij van dit seizoen. Kennelijk nog even wennen dus.

Datzelfde gold voor Herman Limmen. Ook hij speelde pas zijn eerste partij en moest de erepalm aan Fred Smith laten. In een koningsindische partij won Fred een pion, stond daardoor duidelijk beter, maar verspeelde zijn voordeel met een ondoordachte manoeuvre van zijn dame. Herman, nog niet scherp, miste daarna een mooie winstkans, maar Fred verraste hem tenslotte van zijn kant met een winnende dubbelaanval.

Tjerk Voskuil mocht na een aarzelend begin van het seizoen aantreden tegen Paul Vonk. Hij klaarde die klus en haalde het punt binnen. Paul ziet zichzelf nu terug op plaats 22, terwijl hij in vorige jaren menigmaal na een sterke seizoenstart in de top-vijf figureerde.

Op 6 oktober spelen Oppositie en Vredeburg (Limmen) een zogeheten massakamp. Dat gaat zeker spannen!

Partijen in Ronde 3 - 22-9-2015:

1 Simon Smit - Jan Jonkheer 1-0

2 Luca Gandossi - André van der Ark ½-½

3 Peter Folkertsma - Kees Jongkind ½-½

4 Matthijs Mühren - Gerard Rump 1-0

5 Cor van Etten - Joop Kerst 1-0

6 Herman Limmen - Fred Smith 0-1

7 Tjerk Voskuil - Paul Vonk 1-0

8 Bastiaan van Dam - Richard Sauer 1-0

9 Piet Manni - Jaco Malan 1-0

10 Franco di Persio - Eric Huffnagel 0-1

11 Harry de Jager - Indriaas Booij 1-0

Vitesse'22 gelukkigste in spannende derby

LIMMEN - Na 10 jaar stond hij weer op het programma: de derby tussen Limmen en Vitesse'22. Na de degradatie van de Castricummers vorig seizoen heeft Limmen er een derby bij - en wat voor een! Het veld stond omzoomd met publiek en zoals gewoonlijk stonden bij de kantine de toeschouwers drie rijen dik.

De weergoden lieten zich ook van hun goede kant zien door een heerlijk nazomers weertje over Damphegeest uit te strooien. Een goed veld, en alle ingrediënten voor een leuke sportieve wedstrijd waren aanwezig. Leuk werd het zeker, sportief ook op een paar vervelde momenten na, waar het uitvallen van Emile Veldt wel de meest vervelde was: hij moest met een brancard het veld verlaten na een ongelukkige botsing. De verzorging van Emile op het veld duurde een goede 10 minuten, waardoor de formeel fluitende scheidsrechter de wedstrijd pas rond 16:00 uur afsloot.

Vóór dat fluitsignaal was er veel gebeurd. De eerste 20 minuten waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Waar Limmen pech had met schoten van Paul Zeeman (via de paal het veld in) en Stan Donker (op de vuisten van de keeper), was het Vitesse die de score opende. Een wat makkelijk weggeven vrije trap op de rand van het strafschopgebied belandde via de handen van Randy Scheerman en de paal in het doel. Een domper voor Limmen.

De resterende 25 minuten van de eerste helft deed Limmen er alles aan om de stand weer recht te trekken, maar miste daarbij de soms ook benodigde mazzel. Zo ging het met een 1-0 achterstand richting thee. Na de rust was een getergd Limmen van plan er alles aan te doen om Vitesse de eerste nederlaag toe te brengen. Helaas het mocht niet lukken. Drie keer de bal voor de lijn weggehaald, een vrije trap van Rens Min via de handen van de keeper en paal/lat uit het doel. Aan de andere kant kreeg Vitesse ook een paar goede tot zeer goede mogelijkheden om de 2-0 te scoren, maar dat lukte ook niet waardoor het tot diep in blessuretijd spannend bleef. Limmen was achterin 1-op-1 gaan spelen en Vitesse wist daar optimaal van te profiteren. Robin Bakker benutte een 1-op-1 situatie met Rens Min optimaal, ging de combinatie in de 16 met een ploeggenoot aan en wachtte op de overtreding. Die kwam, en de scheidsrechter kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Deze kans liet Vitesse zich niet ontnemen en Limmen was verslagen. Na deze tweede domper deed Limmen er nog van alles aan om minimaal één keer te scoren, maar ook dit zat er niet in. Vitesse had er zelfs een rode kaart voor over (vasthouden van de doorgebroken Jan Welborden) om dat te voorkomen. De winst was voor de iets gelukkigere ploeg, waar een 3-3 gelijkspel ook mogelijk was geweest.

Meervogels '60 haalt punten niet binnen

AKERSLOOT - De dames van Meervogels '60 hebben zondag belangrijke punten laten liggen in Waarland, waar zij speelden tegen Con Zelo. Het werd 27-20 in het voordeel van Con Zelo. De zin en de wil om te winnen waren zeker aanwezig. Dit uitte zich ook in het begin van de wedstrijd. Het is erop of eronder tegen deze felle ploeg. Na wat nieuwe gezichten aan de kant van Con Zelo te hebben ontdekt, werd het eerste fluitsignaal door de scheidsrechter gelost.

De aanvallen aan de kant van Meervogels in de eerste helft van de wedstrijd waren kort, krachtig en effectief. Waar na 20 minuten spelen een voorsprong op het scorebord stond genoteerd van 7-9 in het voordeel van Meervogels. Dit was tevens het omslagpunt. De laatste 10 minuten van de wedstrijd was het voor Meervogels zoeken naar een goede verdediging. In korte tijd profiteerde Con Zelo het zoekende spel en bracht hen in de resterende 10 minuten van de eerste helft op een voorsprong van 16-12.

De knop moest om voor Meervogels. Helaas werd deze knop niet gevonden. Ook niet in de tweede helft, want Meervogels liep achter de feiten aan. De nodige doelpunten werden niet meer gemaakt, in tegenstelling tot Con Zelo, waar het spelletje wel liep. Frustratie alom. De dames van Con Zelo gingen er uiteindelijk vandoor met een 27-20 winst. Zeker niet iets waar Meervogels trots op is, maar des te meer aanleiding voor een goede revanche in het tweede helft van het buitenseizoen.

Clubkampioenen TC Heiloo United

HEILOO - 212 deelnemers gingen op dinsdag 8 september bij TC Heiloo United van start met hun clubkampioenschappen. De organisatie heeft er weer alles aan gedaan om het de spelers naar de zin te maken door wedstrijden te spelen in poulevorm. Ook de culinaire avonden/dagen Vis-Italiaans-Hollands-Bitterballen-Leverworst en Sushi waren weer tot in de puntjes verzorgd, net als het verwarmde terras en de bakjes met gemengde noten.

De felicitaties gaan uit naar alle deelnemers, en in het bijzonder Cindy van Leeuwen en Tim Blankert, die in de hoogste categorie zich een jaar lang clubkampioen mogen noemen. TC Heiloo United dankt ook zijn groundsman Dirk Moot voor het verzorgen van een uitstekend bespeelbare ondergrond en nautuurlijk niet te vergeten de mensen achter de horeca: Vivian-Jos-Trees en overige personeel. De foto's van het slotweekend, gemaakt door Alfred Roszbach, zijn te bekijken via een link op de website www.tcheiloounited.nl

HOMETRAINER VERHUUR voor fitness en revalidatie toepassing. Info Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel.5331241 www.bosmantweewielers.nl


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Over een aantal weken is het al weer herfstvakantie! Wil even mededelen dat KIM'S HAARSALON dan GESLOTEN is. Het gaat om de week van 17 oktober t/m 24 oktober. Dinsdag de 27e sta ik weer voor u klaar! Had u in de planning om in de vakantie te komen? Helaas kom gezellig voor die tijd langs! Bel voor een afspraak naar 0630042383 Waarom ik er niet ben is omdat ik vrijwilliger ben bij het Bouwdorp in Sint-Pancras. Knippen €12,50 Kleuren vanaf €27,50.

TUINIEREN teveel werk ? Geen tijd ? ZEER ERVAREN TUINLIEFHEBBER helpt u met snoeien en het strak knippen van hagen, buxus en taxusbollen etc. Het hogedrukreinigen van terrassen en het verticuteren van bemoste grasvelden. 06-1827 8367

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

Nieuwste collectie ELEKTRISCHE FIETSEN van Gazelle 2016 Diverse uitvoeringen , demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331214 www.bosmantweewielers.nl

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

Aanstaande zaterdag 3 oktober bij cafe LA STRADA de pop/rockband T-ROCKS!!! Woensdag 7 oktober bij cafe LA STRADA De POPQUIZ! Aanvang 20.30 uur.

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

Aanstaande zaterdag 3 oktober bij cafe LA STRADA de pop/rockband T-ROCKS!!! Woensdag 7 oktober bij cafe LA STRADA De POPQUIZ! Aanvang 20.30 uur.

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

KIM'S HAARSALON voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 291851 NM Heiloo

BESTE SCHILDER EN STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting ! Tel.06- 3374 3601

Te huur GARAGEBOX aan de Werkendelslaan voor opslag of garage. € 105,- p/mnd. T.K gevraagd oude ansichtkaarten 5337863

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

DE KEIJZERIN . Massagepraktijk. Al 5 jaar een begrip in Heiloo! In de maanden oktober en november 15% korting op een behandeling plus een leuke attentie, mis het niet! www.keijzerin.nl 06-33801402/Monique Keijzer

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

Grote collectie gebruikte KINDER, DAMES EN HERENFIETSEN. In diverse uitvoeringen. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

MEDISCH PEDICURE Elly Coffeng-Kaandorp. Ook reumatische, diabetische voet. 072-5332787 Patrijsakkers 5, Heiloo. Ook bij u thuis.

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht ! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN ! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: Sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

TE KOOP: Ruime tussenwoning met flinke tuin (107m2) : Warmoezierslaan 18, Heiloo. Meer info: www.koophuis.wix.com/heiloo

GAB industrieel vintage en meer. Open VERKOOP dag zaterdag 10 OKTOBER van 10.00-17.00 Industrie Terrein Oosterzij 12, Heiloo www.bijgab.nl

HEEL HEILOO BAKT. In de basiscursus leer je het hele bakproces: deeg maken, bakken, vullen en bekleden. Voor de verschillende taarten zie www.heelheiloobakt.nl Voor meer info: Irene 072-5333287 of Marianne 072-5339208

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig, en worden op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

VITALIS MASSAGEPRAKTIJK vanaf nu in HEILOO. Ontspanningsmassage, Welnessmassage, Hotstone en Kruidenstempel. Bel voor afspraak. Telnr. 06-1521 9400