De Uitkijkpost

7 januari 2015

De Uitkijkpost 7 januari 2015


Anouk vooral nuchter na Nieuwjaarsduik-'hype'

'Ik vind het een mooie foto en het gedoe eromheen vind ik vooral grappig.'

HEILOO - Sinds dochter Anouk op de voorpagina van De Telegraaf heeft gestaan was het éven een gekkenhuis in huize Schouten. Inmiddels is de rust enigszins wedergekeerd.

Anouk Schouten (16) uit Heiloo deed op 1 januari, samen met een vriendin, voor de derde keer mee aan de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee. ,,Gewoon omdat ik het leuk vind. Het geeft een enorme kick om middenin de winter in je bikini kopje onder te gaan in de zee", aldus Anouk.

Bij de warming-up was ze al gespot door fotograaf Martin Mooij van De Telegraaf. Toen ze samen met haar vriendin het water uit kwam rennen, stond hij ineens weer voor haar neus en vroeg hij haar of ze dat nog een paar keer opnieuw wilde doen. ,,Eigenlijk voelde ik me er een beetje ongemakkelijk bij. Ik vroeg hem waar de foto voor bedoeld was. Toen hij zei: 'Voor De Telegraaf'', schoot heel even door mijn hoofd: 'Het zal toch niet…..?', maar daarna heb ik er eigenlijk niet meer aan gedacht".

De volgende ochtend om acht uur ging de telefoon. Radio Veronica. Ze wilden de primeur hebben. ,,Nou dat is gelukt", lacht Anouk, ,,want tot dat moment wisten we nog van niets!."

Na Radio Veronica volgde RTV Noord-Holland -zowel radio als televisie-, Hart van Nederland en daarna nog een telefonisch interview met De Telegraaf over hoe ze allemaal ervaren had. Heeft Anouk de wens om model te worden? ,,Hoewel ik vrij klein ben, net onder de één meter zestig, zou ik het wel leuk vinden. Af en toe doe ik al wat opdrachtjes voor een fotograaf uit Heiloo."

In het dagelijks leven zit Anouk in 5 vwo van het Jac. P. Thijsse College in Castricum en heeft ze een bijbaantje bij de Albert Heijn in Ypestein.

Is Anouk trots op de foto? ,,Trots is niet echt het woord, ik vind het een mooie foto en het gedoe eromheen vind ik vooral grappig." Verder blijft ze er vrij nuchter onder, net als haar vader, moeder, broer en zusje. ,,Deze week gewoon weer naar school!"

'Wat doen wij voor een ander?'

HEILOO - Afgelopen maandag sprak de burgemeester tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk de vele aanwezigen toe. Hij refereerde aan de Oudejaarsrede van Willem van Oranje uit 1564; 450 jaar geleden en één van de belangrijkste toespraken uit de Nederlandse geschiedenis.

Hierin hield Willem van Oranje een vlammend betoog in de Raad van State, adviesorgaan van de Spaanse koning Filips II, waarin hij gewetensvrijheid verdedigde. Vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid zijn gemeenschappelijke waarden die we volgens Hans Romeyn ook in deze tijd en in ons eigen dorp in ere moeten houden. Ook de komst van Willibrord naar Heiloo werd aangehaald. ,,Het is goed dat we ons bewust zijn van onze geschiedenis; of het nu gaat om de uitspraken van Willem van Oranje of de komst van Willibrord naar Heiloo. Aan het eerste moeten we voortdurend met elkaar werken en aan het laatste willen we in 2015 extra aandacht besteden."

Over betrokkenheid en aandacht voor elkaar zei de burgemeester: ,,In Heiloo hebben we allemaal, op onze eigen manier, ook het afgelopen jaar mogen meewerken aan het vormgeven van onze samenleving." Hij prees de vele vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor een ander. Daarnaast sprak hij de hoop uit, dat hoewel niet alle beslissingen van het nieuwe college iedereen welgevallig zullen zijn: ,,… we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven en begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaars standpunten."

Over de uitvoering van de drie decentralisaties zei hij: ,,We denken dat we daarop goed zijn voorbereid, maar de praktijk zal het uitwijzen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen." Romeyn besloot zijn nieuwjaarsrede met de vraag, die iedereen zichzelf zo nu en dan zou kunnen stellen: ,,Wie zijn wij? Wat doen wij voor een ander, wat doen wij voor elkaar in Heiloo in 2015?"

Toegangspoortjes station Heiloo volledig 'dicht'

HEILOO – De toegangspoortjes op het station van Heiloo blijven sinds maandag 29 december gesloten voor iedereen die daar niets te zoeken heeft. Het perron is daardoor alleen nog toegankelijk voor treinreizigers en personeel.

De aangewezen 82 van de circa 400 NS-stations in Nederland worden de komende jaren uitgerust met deze toegangspoortjes. Daarvan zijn op 26 stations de reeds geplaatste poortjes onlangs volledig in gebruik genomen, waaronder die op station Heiloo, die er sinds in september staan en zolang gedeeltelijk in gebruik waren. De bedoeling is dat het spoor veiliger wordt voor NS personeel en treinreizigers; de NS wil hiermee zwartrijden en agressie op het spoor tegengaan. Zonder in te checken met een OV-chipkaart kom je vanaf heden station Heiloo niet meer 'binnen'.

Het duurt nog zeker twee jaar voor de hele operatie voltooid is omdat het erg ingewikkeld is om op elk station een goede plek te kiezen voor de poortjes, volgens Hans Peters, commercieel directeur NS Reizigers in een interview met het AD.

10 vragen aan… Martin Affourtit

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Ik ben Martin Affourtit, 67 jaar en 42 jaar getrouwd met Jannie. We hebben twee zonen, twee schoondochters, twee kleindochters en een kleinzoon. Het vierde kleinkind is op komst. Mijn vrouw heb ik leren kennen bij het toenmalige TKH (nu FSH) waarvan ik een van de oprichters ben. Onze jongste zoon leerde zijn partner kennen bij het Jeugdtheater, waarvan ik ook een van de oprichters ben. Ik was directeur van een basisschool in Alkmaar, en de laatste 22 jaar van mijn werkzame leven docent tweede taal aan 12- tot 18-jarige asielzoekers. Mijn passie daarnaast is al vijftig jaar alles wat met theater te maken heeft.

1. Waar bent u geboren en getogen?

Ik ben geboren en getogen in Heiloo. Daar zat ik op de Vondelschool en op de openbare ULO aan het Slimpad.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Misschien was ik wel acteur geweest. Maar toen ik naar de toneelschool wilde riep mijn vader: ,,Jongen, daar valt geen droog brood mee te verdienen!" Jaren later hoorde ik het terug bij Wim Sonneveld ('Hoe haal je 't in je hersens, hoe kom je daar nu bij?'). Overigens heb ik het in het onderwijs bijzonder naar mijn zin gehad. Ook daarin kon ik mijn theater-ei goed kwijt.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

Kees van Kooten en Wim de Bie. Ik zou het dan willen hebben over het ontstaan van hun typetjes.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Mijn mooiste herinneringen heb ik aan de 'theatervoorstellingen' die ik gaf in onze achtertuin en soms in onze achterkamer. Ik verspreidde mijn vooraankondigingen door de hele buurt. Zo kwam ik aan aardig wat publiek. Mijn moeder zorgde dan ook altijd voor de limonade. Voor de 'decors' werden soms zelfs de lakens van de bedden gehaald. Voor mijn vader thuiskwam moest wel weer alles zijn opgeruimd.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Ik was en ben nog steeds helemaal gek op het Heilooërbos met het overbos. Nijenburg en omgeving vind ik ook prachtig. Aan de groene zoom langs de Zeeweg bewaar ik leuke jeugdherinneringen. We zochten daar vaak een van de 'eilandjes' op en bouwden dan daar ons tentje.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Liefst nergens voor. Toen ik jong was, was ik een bekende nachtbraker. Maar tegenwoordig ben ik erg gesteld op een goede nachtrust.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Dat ik niet zoveel tegelijk moet willen. Eens was ik naast een drukke baan voorzitter van twee verenigingen, maakte muziek, speelde toneel, regisseerde (zo ongeveer door heel Noord-Holland), schreef theaterproducties. En dat in de periode dat we nog kleine kinderen hadden, die natuurlijk ook de aandacht vroegen.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Dat ik het sinds mijn pensionering erg leuk vind, vrijwilligerswerk te doen; bij de Historische Vereniging Oud Heiloo, en nog een beetje in de sector Inburgering. Ik heb me ook aangemeld als 'taalmaatje'. Op die aanmelding krijg ik echter nog maar steeds geen antwoord.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Het opknappen van de wijk waarin wij wonen. Het is een vergeten gebied. En gemeenteambtenaren die je erop aanspreekt schuiven de klachten steeds maar op elkaar af. Naar de individuele burger wordt niet of nauwelijks geluisterd. Overigens heeft onze wijk door de inzet van drie moeders wel een prachtige speeltuin gekregen. Verder zou ik heel erg waken over te hoge lastenverzwaring in de sociale en culturele sector. Dat kan mijn inziens leiden tot aantasting van de culturele ontwikkeling van de bevolking. Om maar eens één voorbeeld te noemen: De Beun MOET blijven!

Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:

Aldert, ten eerste bedankt voor je nominatie. Tja, wat betreft mijn theateractiviteiten naast Falkland: Ik doe het de laatste tijd iets rustiger aan. Ik had het wel eens gehad met dat heen-en-weer rijden naar bijvoorbeeld Anna Paulowna, Den Helder of Hoorn. Vaak driemaal per week 's avonds en voor de (veelal 16) voorstellingen in de weekends. Je moet na zoveel jaren ook niet blijven denken dat je onmisbaar bent.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan (en waarom)…: Edo Postma. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van Ypestock, de Ypsalon en het timmerdorp. Ik ken hem van Falkland Toneel.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Edo, Ik weet dat jij vooral heel graag in kinderstukken speelt. Wat trekt jou daarin zo speciaal aan?

Gemeente Polis

Bij de invoering van het huidige zorgstelsel is toen door de regering bezworen dat chronisch zieken niet de dupe mochten worden van de verzwaring van het eigen risico. Daartoe is een instantie in het leven geroepen die de chronisch zieken met de laagste inkomens financieel zouden tegemoet komen in het eigen risico (CAK). Per 1 januari 2015 is die taak overgeheveld naar de gemeentes, onder het motto 'zij kunnen beter maatwerk leveren'. Onder deze groep langdurig zieken bevinden zich zeer vele ouderen. Ouderen met een heel laag inkomen, veel extra kosten zoals vervoer, dieet enzovoort; en met geen toekomstige inkomen verbetering.

Als je al nauwelijks belasting betaal helpt 'aftrekbaar' van de belasting ook niet. Iedere euro boven de basis verzekering is er één teveel. Zij waren gebaat bij een tegemoetkoming in geld. De gemeente budgetpolis is géén oplossing, is géén maatwerk. En waar mogen de minima dan wel aan meedoen, wat hebben chronisch zieken nu bijvoorbeeld aan kraamzorg of aan kuurreizen? Zij hebben toch geen geld voor een aanvullend pakket!

Het ministerie van VWS heeft de gemeentes een aanvullend budget gegeven van in aanvang 45 miljoen en oplopend tot 268 miljoen, hetgeen neerkomt op 60% van het originele budget. Dus gemeente, ga op dezelfde voet verder met waar het CAK is gestopt. De selectie is door het CAK al gemaakt op basis van historisch zorggebruik. Zo moeilijk is dat toch niet. Het is uw burgerplicht, met name de chronisch zieke ouderen met nauwelijks inkomen rekenen op u.

Ton van Velzen

Jubileumconcert Heilooër Harmonie Caecilia 90 jaar

De Heilooër pastoor Van Meeuwen bepaalde in 1925 dat er een katholieke muziekvereniging moest komen. Zo ontstond harmonie Caecilia, waar negentig jaar later dirigente Alida Holwerda de muzikale leiding heeft.

HEILOO - Een pastoor die in Heiloo bepaalt wie waar muziek maakt? Dat gebeurde in 1925 en zo ontstond Harmonie Caecilia.

Anno 2015 is dat minder makkelijk voor te stellen maar inmiddels bestaat diezelfde harmonie wel negentig jaar; en barst van de energie! Daarom geeft Caecilia op zaterdagavond 10 januari een jubileumconcert. Het motto voor dit concert luidt dan ook Verleden, Heden en Toekomst. Hiervoor heeft dirigente Alida Holwerda ontroerende, herkenbare en swingende melodieën geselecteerd uit verschillende tijden.
Bij dit concert zijn acteurs van de Toneelvereniging Falkland te gast. Zij nemen de bezoeker mee naar het prille begin van Caecilia, toen de pastoor het nog voor het zeggen had (foto). Ook komt Sint Willibrord even langs, want deze heilige heeft dit jaar zijn eigen jubileum en geeft een kijkje in de toekomst. Verder is er een bijzonder vocaal gastoptreden van Stefanie Kramer en Jop (Showhero). Kortom een muzikaal eerbetoon aan 90 jaar Caecilia.

Het concert begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie: GGZ Willibrord, grote zaal, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. De toegang tot dit unieke concert bedraagt € 9,90. Donateurs betalen € 7,50, kinderen tot en met 12 jaar en 90-jarigen gratis! Voorverkoop van kaarten bij de Schrijverij, locaties Stationsweg en 't Hoekstuk. Reserveren van kaarten kan via www.caecilia-heiloo.nl/contact. Meer informatie via: www.caecilia-heiloo.nl.

Het Geheim van de Wensboom groot succes

De voorstelling was geïnspireerd op de tentoonstelling '1Boom'.

HEILOO - Tussen kerst en oud en nieuw heeft de Theaterbende Heiloo & Friends in Cultuurkoepel Heiloo de voorstelling 'Het Geheim van de Wensboom' uitgevoerd.

Met een zeer korte voorbereidingstijd van drie repetitiedagen en zonder try out zijn de spelers ( 8 tot 18 jaar) in het diepe gesprongen. Het werd een spetterende voorstelling met veel zang, muziek en theater, met als hoogtepunt het verschijnen van de wensboom.

Naast de Theaterbende Heiloo waren er ook bijdragen te zien van onder andere Donna Musica, klassieke gitarist en de musicalgroep van het Jac. P. Thijsse College

Na een wat onwennig begin op zaterdagmiddag groeide de voorstelling met de dag en de voorstellingen op zondagmiddag, maandagavond en dinsdagavond werden door het publiek zeer gewaardeerd. De voorstelling was geïnspireerd op de prachtige tentoonstelling 1Boom, die gedurende enkele weken in de Cultuurkoepel te bezoeken is.

Theaterbende & Friends speelt op 21 en 22 maart 'Het Elfenwoud en vele anderen' en 'Olivia Twisted' op 30 en 31 mei.

HighLow Rangers bereiden nieuw reisavontuur voor

De HighLow Rangers tijdens hun vorige avontuur staan op de grens van India met Nepal.

HEILOO – De Highlow Rangers zijn het eens; medio november, op een nog nader te bepalen datum, reizen ze af naar Bhutan voor een nieuw avontuur.

Kees Hageman, Ruud Bruin, Mike van Wieringen, Erik van Haaren, Alex van der Horst, Barre Dekker, Kees Burger en Friso Langkemper hebben er al heel veel motorkilometers opzitten. In 2010 reden ze in de Hot & Spicy Challenge dwars door India en in 2013 gingen ze onder meer de uitdaging aan op de Anapurna Road, één van de tien gevaarlijkste wegen ter wereld!

En dit jaar voegen ze Bhutan toe aan de lijst. Voor het zover is valt er nog genoeg te regelen, zoals het aanvragen van visa en het uitzoeken van alle voorwaarden die gelden voor een bezoek aan Bhutan. Kees Hageman: ,,Zo heeft de koning van het land bepaald dat buitenlandse bezoekers per dag minimaal een bepaald bedrag moeten uitgeven in Bhutan. Het land is pas tien jaar toegankelijk voor toeristen, dus druk zal het niet zijn.

Het wegennet schijnt redelijk te zijn, iets wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Zelfs hoe het loopt is nog in nevelen gehuld. De tocht begint in Kathmandu en volgt een stuk door Darjeeling, India. Dit geeft waarschijnlijk weer de nodige rompslomp; gelukkig hebben we een paar organisatietalenten in de club, die ons hier doorheen zullen loodsen. Zo rijden we op onze trouwe Engelse lekbakken, de Royal Enfield, die weer alle grenzen over moeten, wellicht met de nodige tegenwerkingen van de grenswachters…. We hebben de tijd die ons rest voor ons vertrek dus hard nodig!"

Aan de reis is wederom een sponsoractie verbonden: voor Stichting Veldwerk en de middelbare school van Barrath in Nepal. Het derde gedeelte doneren de HighLow Rangers aan nader te bepalen doelen in Heiloo. Kees: ,,Ook in Heiloo komt kommer en kwel voor. Onze gemeente telt tegenwoordig een groot aantal huishoudens die onder de bestaansnorm leven; mensen die gewoon bij je in de straat wonen en er niet mee te koop lopen. Daarom dit initiatief."

Overigens werd de traditionele Oudejaarsreceptie van de Rangers in hun loods goed bezocht en werd het jaar begonnen met de Ranger-duik in Egmond aan Zee.

Voor meer nieuws van de HighLow Rangers of informatie over de sponsoractie, zie Facebook of www.highlowrangers.nl

Het jaar van Ton Thomassen.

een foto van Teunis van der Zwart, gemaakt door Ton Thomassen. Foto Ton Thomassen

HEILOO - Voor Ton Thomassen, fotograaf bij de Heilooër Amateurfotografenvereniging de HAF, was 2014 een bijzonder jaar. Allereerst won hij de Samsung School of Talent wedstrijd met zijn fotoserie 'Het fraaie verval' wat hem onder andere een tweetal publicaties in het blad Focus opleverde.

Verder was Ton de grote voortrekker van de expositie over Het Die in het Pakhuis Dekker in Heiloo. Deze expositie werd tijdens het Open Monumentenweekend druk bezocht. Een fotoserie over de Heilooër hoornist Teunis van der Zwart gooide hoge ogen in Foto Nationaal. Een andere foto van zijn hand kreeg een acceptatie op de 9th World Cup in Parijs. Ton werkt verder samen met het Heilooër Kamerorkest en Heiloo Music Meeting. Hij is al jaren, met veel enthousiasme lid van De HAF. De HAF, als vereniging, werkt onder andere samen met het Heilooër Harmonieorkest Caecilia en de Theaterbende, en Ton zal zich daar komend jaar ook weer voor inzetten.

De HAF heeft nog ruimte voor extra leden van elk niveau. Voor meer informatie zie: www.fotoclubheiloo.nl.

Darten in Het Oosthonk

HEILOO - Op zaterdag 17 januari staat het eerste darttoernooi van dit jaar op het programma. Het is traditiegetrouw een 301 dubbel-in-dubbel-uit toernooi en start als altijd om 20.00 uur. Deelname €5,-.

Veranderingen bibliotheek als gevolg van bezuiningen

HEILOO - In 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat gesubsidieerde instellingen in 2014, 2015 en 2016 worden gekort met € 550.000.

Deze bezuiniging komt bovenop de al eerder aangekondigde bezuinigingen van 2012, 2013 en 2014. In 2014 moest Bibliotheek Heiloo € 88.000,- bezuinigen en in 2015 wordt dat € 104.000,-.

In de voorgaande jaren zijn de bezuinigingen uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen. Maar dat is in 2015 niet meer mogelijk; per 1 januari verdwijnen zestig personeelsuren. Samen met de al eerder bezuinigde uren (natuurlijk verloop) zijn dat drie volledige banen. Van 18 naar 10 medewerkers is een forse daling; terwijl het bezoek aan de bibliotheek niet minder wordt.

De afgelopen jaren heeft Bibliotheek Heiloo geprobeerd om de dienstverlening zoveel mogelijk intact te laten. Maar nu is de bibliotheek gedwongen om keuzes te maken. De belangrijkste verandering is dat er tijdens de openingsuren minder personeel ingezet wordt. De uren worden verdeeld. Bij 'Zelfservice' is er personeel aanwezig voor hulp bij problemen met de apparatuur. Bij 'Service' is het personeel beschikbaar voor het beantwoorden van eenvoudige vragen. Informatie en Service: Tijdens deze uren kunt u terecht met alle vragen, voor informatie en dergelijke. Daarnaast zijn er wekelijks spreekuren met deskundig advies over dyslexie, mediawijsheid en de mogelijkheden van anders lezen. De indeling van de uren is in de bibliotheek aangegeven en is te vinden op www.bibliotheekheiloo.nl. Vanaf 5 januari vervalt de avondopening op vrijdag.

Gelauwerd Dudok Kwartet in Witte Kerk Heiloo

Het Dudok Kwartet speelt in de Witte Kerk in Heiloo.

HEILOO - Op zondagmiddag 11 januari brengt het Dudok Kwartet in de prachtige akoestiek van de sfeervolle Witte Kerk in Heiloo een bijzonder programma met Strijkkwartet nummer 5 van Dmitri Sjostakovitsj en het Strijkkwartet van Maurice Ravel.

De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar kennen bij het Ricciotti Ensemble. In 2009, kort na de oprichting, begon het kwartet aan een tweejarige post-graduate opleiding bij het Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen. Hierna studeerden zij twee jaar aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie bij Marc Danel, waarna zij in juni 2013 met de hoogste onderscheidingen afstudeerden. Mede door de successen op internationale concoursen wordt het kwartet erkend als een van de veelbelovendste, jonge strijkkwartetten van Europa. Onlangs, eind 2014, heeft het viertal de prestigieuze Kersjesprijs gewonnen. De prijs, een bedrag van € 50.000, werd op 6 december uitgereikt in het Concertgebouw in Amsterdam. Een citaat uit het juryrapport: 'De jury prijst het Dudok Kwartet om zijn intense, gloedvolle spel, dat volledig in balans is met een analytische interpretatie van de partituur. Het kwartet weet door stralend speelplezier het publiek te bereiken en mee te slepen in een intelligente en speelse vertelling van een muzikaal verhaal'.

Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur open. Losse kaarten kosten € 15, jongeren betalen €10. Een consumptie in de pauze is bij de prijs inbegrepen. Reservering is gewenst, mail: info@concertenwittekerk.nl Aanvullende informatie over het concert en de gehele winterserie: www.concertenwittekerk.nl

Losse kaarten zijn, behalve bij de kassa van de Witte Kerk, ook in voorverkoop verkrijgbaar bij de Schrijverij, Heerenweg 199.

www.dudokkwartet.nl

Palm Award voor Jean Thomassen

HEILOO - Sinds 1998 is Jean Thomassen, volgens het Guiness Book of Records, recordhouder van het allerkleinste zonder loep geschilderde olieverf paneeltje dat het rechteroog van Ine Veen voorstelt. Het is de tweede versie van dit werkje van 1,2 bij 1,2 millimeter. De eerste viel op de grond nadat de maker te hard uitademde en kon ondanks driftig zoeken op de vloer niet meer worden teruggevonden.

De oud-ballerina en actrice Ine Veen ontdekte zijn werk ruim veertig jaar geleden en opende deuren die de wereldvreemde Haagse schilder altijd gesloten vond. Zij bezorgde hem zijn eerste tv-documentaire en ook zijn eerste solotentoonstelling waar hij tot zijn verbazing alles verkocht. Ine Veen brengt hem nog steeds geluk. In 2013 werd een wonderlijk portret dat hij schilderde van haar bekroond met een Merit Award voor de buitengewone originaliteit.

Werk van Jean Thomassen staat in kunstboeken uit Oostenrijk, Duitsland en Scandinavië en in januari zal het ook voor het eerst in een Engels kunstboek te zien zijn. Drie van zijn, overigens al verkochte werken, werden enige tijd geleden in Leipzig genomineerd voor de Palm Award 2014. Er waren 313 geselecteerde inzendingen uit 38 landen.

De eerste prijs ging naar een werk van Jean Thomassen. Hij deelt deze prijs met de Amerikaanse abstracte schilderes Silvana La Creta Ravena. De bekroonde inzending van Thomassen is een portret van Ine Veen als Medusa.

Presentatie jubileumeditie Heylooer Cronyck

Voorzitter Piet Kuijper (helemaal rechts) naast de auteurs van de jubileumeditie van de Heylooer Cronyck. V.l.n.r: Sander Wassing, Wim Buwalda, Jan de Gruijter, Eric Zwijnenberg en Bart Sloten. Op de foto ontbreekt Silke Lange. Foto Carolien Breed

HEILOO – Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Heiloo heeft de vereniging een jubileumuitgave van de Heylooer Cronyck uitgebracht.

De viering van het jubileum op vrijdag 19 december was tevens de aftrap van een veelomvattende tentoonstelling over de geschiedenis van ons dorp. De tentoonstelling is elke zaterdagmiddag (van 14.00 tot 17.00 uur) en dinsdagavond (van 19.00 tot 21.00 uur) te bezichtigingen in de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat.

Tijdens de officiële feestelijkheden in de Witte Kerk werd de jubileumuitgave van de Heylooer Cronyck gepresenteerd. Elly Beens, wethouder van cultuur, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Aan de totstandkoming van het boek hebben zes auteurs meegewerkt. Wim Buwalda schrijft in 'Het Verleden Herleeft' over veertig jaar Oud Heiloo, Sander Wassing verhaalt over 'Heiloo en de Beeldenstorm (1566)', archeologe Silke Lange deelt nieuwe inzichten over een ver verleden in een deel over archeologisch onderzoek tussen de Kennemerstraatweg en de Hoogeweg, Eric Zwijnenberg en Bart Slooten schrijven over 'De wateren, polders en molens rond Heiloo' en Jan de Gruijter neemt de lezer mee naar Heiloo in het eerste jaar na de bevrijding in mei 1945.

Elly Beens feliciteerde Oud Heiloo met het 40-jarig bestaan. ,,De vereniging -bestuursleden, vrijwilligers en onderzoekers- heeft zich al die jaren ingezet om de historische elementen en verhalen voor Heiloo te behouden en vormt een 'bron' van informatie voor de Heilooër gemeenschap. Een bron die door steeds meer mensen gezocht wordt. Inmiddels telt de vereniging bijna duizend leden. Oud Heiloo houdt de verhalen en de geschiedenis van ons dorp levend en biedt een podium voor de mensen die daarvan willen horen en genieten. De doelstelling van de vereniging is op te komen voor de bescherming van historische monumenten in Heiloo, alsmede voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling van hun omgeving." Ze besloot haar woord: ,,Heiloo heeft u met uw kritische aandacht nodig."

Start cursussen voor jong en oud in het nieuwe jaar

Muzikale winterpret met uw baby of peuter

Is uw dreumes gek op dansen, of wilt u een iets anders zingen dan 'Op een grote paddestoel'? Kom dan woensdagochtend 14 januari langs bij de inlooples van de cursus 'Muziek op Schoot', met als motto: Muzikale winterpret voor baby's en kleuters. Aanvangstijden: dreumesen om 09.00 uur, peuters om 10.00 uur en de babygroep (vanaf circa drie maanden) om 11.00 uur. Deze cursus wordt gegeven door Daniëlle de Ruijter. Voor meer informatie tel. 06-18360486.

Winter muziektrein voor kleuters

Dinsdag 13 januari van 15.45 tot 16.30 uur gaat de muzikale winter ontdekkingtocht voor kleuters (groep 1 en 2) van start. Het startsignaal wordt gegeven door Daniëlle de Ruijter en zij zal de kleuters meenemen op tien tochten vol avontuur met instrumenten en spelletjes. Ga je ook mee? De eerste keer mag je gewoon proberen.

Ontdek je muziekinstrument

Woensdag 21 januari van 14.45 tot 15.30 uur is de inlooples van de korte cursus 'Ontdek je instrument'. Deze cursus van tien keer is bedoeld voor kinderen van 6 tot 8 jaar die kennis willen maken en uitproberen van diverse muziekinstrumenten waarop zij eventueel volgend jaar les willen volgen. Naast deze lessen krijgen zij twee proeflessen op instrumenten naar keuze. Deze cursus wordt gegeven door de enthousiaste docent Marlon Lok Hin.

Beweeg je FIT en creatief tijdens danslessen

Hou je van dansen, maar heb je nog nooit les gehad of is het al een tijdje geleden. Dan is dit DE kans om de basistechnieken van klassiek en jazz ballet te leren/ op te frissen.

Bij voldoende aanmelding start dinsdag 20 januari om 20.15 uur een cursus voor volwassenen met acht lessen jazzdans en daarna acht lessen klassiek ballet. Dansen met plezier waarbij je je houding en conditie verbeterd. Een mooie manier om twee twee stijlen van dans uit te proberen!

www.muziekendansschoolheiloo.nl

Ensembleweken

Vanaf maandag 26 januari tot en met vrijdag 13 februari zullen nagenoeg alle 900 leerlingen in ensembleverband spelen. Voor deze weken worden speciaal popbands, grote koren, kleine ensembles en diverse grote ensembles gecreëerd en muziek geschreven. In de week van 9 februari zullen alle ensembles een presentatie geven. Voor meer info zie onze site.

NB: Voor alle cursussen geldt dat zij alleen doorgaan bij voldoende deelname. Meer informatie: bezoek onze site www. muziekendansschoolheiloo.nl

Weihnachtsoratorium; mooi concert

Er werd van te voren genoeg aandacht gevraagd voor het optreden van het Oratoriumkoor Heiloo op 12 december in de Ter Coulsterkerk met medewerking van vier Heilooër solisten.

Vele andere bezoekers zijn het vast met ons eens: het was een prachtig concert! Met groot enthousiasme droeg een ieder, van koorlid tot muzikant, van solist tot dirigent, zijn of haar steentje bij om een geweldig optreden te geven. Tijdens het applaus was goed te merken hoe prachtig de luisteraars het hadden gevonden.

Dus aan iedereen die heeft geholpen aan deze uitvoering van het Weihnachtsoratorium: heel erg bedankt! Wij hebben er van genoten!

Erick en Narda Overpelt

Een goed voornemen voor 2015? Doe Do-In!

HEILOO - Ziet u op tegen de druk(te) van een sportschool en wilt u toch met uw lichaam bezig zijn? Dan is Do-In misschien iets voor u. In een kleine groep met veel persoonlijke aandacht leert u oefeningen voor het strekken van meridianen. Idealiter stroomt de energie onbelemmerd door het lichaam. Bij stagnatie van de energiestroom zijn klachten vaak het gevolg. Do-In is een Japanse bewegingsvorm met oefeningen voor de meridianen, waardoor de energiecirculatie vergroot wordt. Geïnteresseerd? Een vrijblijvende proefles kan altijd. Voor meer informatie: John Compas, tel. 06-46318915.

Lezing hemelwaterafkoppeling

HEILOO - Donderdag 15 januari verzorgt Heiloo Energie in de tuinkamer van het cultureelcentrum Strandwal 2b om 19.30 uur de lezing 'Hemelwaterafkoppeling heeft voordelen'.

Verschillende gebieden in Heiloo worden de hemelwaterafvoeren afgekoppeld. Wat kan de inwoner merken van deze verandering? Zijn er voor de inwoner kosten aan verbonden, verhoging belastingen, kan hij zelf daar aan bijdragen? (afkoppelen hemelwater afvoer / regenton / vijver ). Kan hij hulp hierbij krijgen van de gemeente. Wat onderneemt de gemeente? Voorafgegaan wordt u in een notedop meegenomen door de activiteiten- en werkgroepen van Heiloo Energie langs de activiteiten van het afgelopen jaar naar die voor volgend jaar zijn gepland.

Stichting Welzijn Heiloo

Vervolg iPad en Android

In deze vervolgcursussen wordt ingegaan op het organiseren van bestanden, muziek en foto's. En ook komen bijvoorbeeld aan de orde apps als Skype, Facetime en Facebook. De cursus voor de iPad start maandag 26 januari om 10.00 uur en de cursus Android dinsdag 27 januari om 10.00 uur. Cursusprijs: €42,50 voor drie lessen.

Boerenkool

Uit eten met de gezelschapsbank op dinsdag 13 januari om 13.00 uur bij Santiago aan het Pompplein in Egmond aan Zee. Boerenkool met worst of hutspot met gehaktbal voor € 5,-. Vertrek per fiets vanaf Trefpunt om 12.30 uur. Desgewenst kunt u in een auto meerijden. Reserveren via receptie Trefpunt, tel. 072-5331297.

Apps voor senioren

De laatste tijd hoor je veel over apps en dat die zo handig zijn. Wat is het precies en hoe werkt het? Speciaal voor senioren die in het bezit zijn van een tablet met Android of iPad besturing komt er begin februari een apps cursus. De lessen zijn op de maandagen 2 en 9 februari om 13.30 uur. Cursusprijs € 26,-.

Seringen specialist

Zondag 8 februari rond het middaguur vertrekt de touringcar richting Aalsmeer. Tijdens de rondleiding bij de seringenkwekerij Klaas Joren Gzn krijgt u uitleg hoe seringen geteeld worden. Het hoofdpad is goed te doen voor rollators. Aan het eind van de middag zijn we weer terug in Heiloo. De deelnameprijs is € 27,50, inclusief een kopje koffie bij de kwekerij.

Fit-test in Heiloo

Hoe fit en vitaal bent u? Gemeente Heiloo organiseert in samenwerking met Fysiotherapie MoFysio en SportRaad Heiloo een fit-test. De fit-test is geschikt voor ieder niveau. Met bespreking van de resultaten en beweegadvies op maat. Meldt u aan via e-mail aan p.dehoogh@alkmaarsport.nl of vraag een aanmeldingsformulier bij de receptie van het Trefpunt.

Snertavond

Vrijdag 16 januari is onze jaarlijkse snertavond in het Trefpunt. Tijdens de maaltijd is er een gratis verloting. Aanvang 18.00 uur, deelnameprijs € 8,95 inclusief koffie/thee met appeltaart.

Farmhouse Jazzband

Concert op zondag 12 april om 15.00 uur door de Farmhouse Jazzband in het Stayokay Hostel, Heerenweg 118 te Egmond. Vroegboekers betalen € 9,-, na 1 maart € 10,50. Voor reservering tel. 072-5331297.

Argentinië en Chili

Ervaar de schoonheid van Patagonië en de tango in Buenos Aires tijdens de audiovisuele presentatie door Cisca en Evert Abspoel op zondag 18 januari om 14.00 uur. Entree inclusief een kopje koffie/thee € 7,50.

Wijkagenten vertellen

Wijkagenten Dirk Haasnoot en Johan de Wildt vertellen donderdag 29 januari om 14.00 uur over veiligheid voor senioren. Hoe te reageren bij babbeltrucs; wat kunt u zelf aan veiligheid doen; zakkenrollers; oplichting via het internet; overlast in uw buurt; sociale controle. Met ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. De entree is gratis.

Picturae voldoet aan drie internationale ISO standaarden

V.l.n.r: Thijs Jansen (assistent facilitair manager Picturae), Vera Weterings (communicatie manager Picturae), Dik Roeland (directeur Quality Masters), Walter Tromp (financieel directeur Picturae).

HEILOO - Picturae is nu ook officieel multi site gecertificeerd voor ISO 14001. Het certificaat werd woensdag 17 december overhandigd door Quality Masters. Picturae doorliep succesvol de audits voor de certificering, alsmede voor de hercertificering van de ISO 9001 én ISO 27001. Picturae is trots dat zij als erfgoedservicebedrijf nu officieel garant staat voor milieumanagement (ISO 14001:2004), informatiebeveiliging (ISO 27001:2013) en kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2008).

Picturae digitaliseert, ontsluit en verrijkt cultureel erfgoed en biedt erfgoedinstellingen, bedrijven en gemeentes een compleet traject bij het online ontsluiten van hun collecties. Het bedrijf werkt voor instellingen als Naturalis, Magnum Photos, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, World Press Photo en de National Library of Scotland. Wanneer er met erfgoedcollecties gewerkt wordt, is het uitermate belangrijk dat dit met de grootste zorg gebeurt.

ISO 14001:2004 is de norm die wereldwijd wordt toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. De norm besteedt daarnaast aandacht aan de interne communicatie, beschrijvingen van alle processen binnen het bedrijf en continue verbetering. Dit beleid en de procedures zijn uitgewerkt in een Environmental Management System. Picturae's algemeen directeur Mark Lindeman over de nieuwe norm: ,,Picturae zet zich in voor het digitaliseren en ontsluiten van erfgoedcollecties voor toekomstige generaties en doet dit op milieuvriendelijke wijze. Met ons milieumanagementsysteem willen we structureel aandacht aan het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering besteden. Het behalen van de ISO 14001-certificatie toont dat milieubewustzijn verankerd is in het beleid van Picturae."

Echtpaar Konijn-Dekker 60 jaar getrouwd

Burgemeester Hans Romeyn kwam met bloemen en een cadeau op bezoek bij Piet en Alie Konijn-Dekker om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Foto: Carolien Breed

HEILOO - Op maandag 29 december was het precies zestig jaar geleden dat Piet en Alie Konijn-Dekker, beiden nu 84 jaar oud, trouwden voor de burgerlijke stand. Burgemeester Hans Romeyn kwam die dag langs met bloemen en een cadeau om hen te feliciteren.

Het kerkelijk huwelijk vond een half jaar later plaats; op 25 juni 1955. Het 60-jarig huwelijksjubileum wordt dan ook komende zomer op die datum uitgebreid gevierd. Piet Konijn, geboren en getogen in de Boekelermeer in Heiloo als oudste zoon van vier kinderen uit een tuindersfamilie, spotte Alie Dekker uit Bergen tijdens een uitvoering, georganiseerd door de land- en tuinbouw organisatie. ,,De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik: Die mooie dame is voor mij!" Hij vroeg haar mee uit. Maar Alie was niet meteen onder de indruk. ,,Ik wist niet eens hoe hij heette." Ze sloeg het aanbod in eerste instantie af. Pas bij de tweede ontmoeting, waarbij Piet zich dit keer wel keurig voorstelde, was Alie om. Het was het begin van een lang en liefdevol leven samen. Piet zette samen met een broer de tuinderij van hun vader voort; op enig moment hebben ze het opgesplitst en gingen Piet en Alie verder met hun deel van het bedrijf. Van de groenteteelt maakten ze de overstap naar bloementeelt in kassen. In 1989, 1990 nam één van hun zonen het stokje over, maar Piet bleef actief en nauw betrokken in het familiebedrijf. Dat bleef hij totdat het bedrijf plaatst maakte voor de aanleg van het industrieterrein. Het echtpaar was inmiddels wel verhuisd naar het centrum van Heiloo, waar ze alweer 26 jaar wonen.

Piet en Alie Konijn hebben vijf kinderen gekregen, vier zonen en een dochter, waarvan de oudste zoon al op 2-jarige leeftijd is overleden. Ook van hun elf kleinkinderen is hen al één kleinkind veel te jong ontvallen. Ze hebben vier achterkleinkinderen, de vijfde is op komst.

Muzikale Lezing Een pelgrimstocht naar Santiago

HEILOO - Als twijfel en wanhoop het leven van zangeres Simone Awhina beginnen te overheersen, en ze een burn-out nabij is, besluit ze impulsief de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela te lopen. Hartje zomer, ruim 800 kilometer, helemaal alleen. Simone komt zichzelf tegen en beleeft haar heftige maar avontuurlijke leven opnieuw.

De eindeloze stappen, eenzaamheid, vermoeidheid en de bijzondere mensen op haar pad helpen haar de reis naar binnen te maken. Haar inspirerende verhaal is prachtig beschreven in haar boek 'Ik ga op reis en laat achter'. Tijdens deze lezing op 23 januari in de Cultuurkoepel Heiloo neemt Simone je mee op haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Haar ervaringen en inzichten zijn herkenbaar voor velen. Simone nodigt je uit om zelf op reis te gaan, een reis naar binnen. Naast het verhaal en mooie beelden, kun je ook genieten van een aantal prachtige songs. Entree: € 5,00. Aanvang: 20.00 uur Reserveren: info@simoneawhina.com of tel. 06-27145269 Voor meer informatie www.simoneawhina.com

Goede voornemens

Wat is er heerlijker dan te wandelend of te fietsen door het mooie Heiloo? Dat geldt zeker op een mooie, zonnige winterdag zoals vandaag, zondag 4 januari.

Dat zal ook de man hebben gedacht die mij op de fiets heeft aangereden. Van achteren werd ik op de Zeeweg vol op mijn schouder geraakt en ben lelijk ten val gebracht. Gevolgen: een zeer pijnlijk sleutelbeen (heb ik twee jaar terug al eens gebroken), een kapotte spijkerbroek, een kapotte fiets, twee openliggende handen en mijn linkerknie en –elleboog open geschaafd.

Toegegeven: door de klap en de schrik reageerde ik primair erg boos. Dat verergerde toen er niet eens een 'sorry' afkon van de man op de mountainbike. 'Hij had toch gebeld?' Gelukkig was mijn echtgenote erbij om een telefoonnummer in ontvangst te nemen. Maar nee hoor, mijnheer is doorgefietst zonder naam of telefoonnummer te willen achterlaten.

Bij deze dan ook mijn excuses aan de man op de mountainbike in het AZ-shirt (ik ben zelf ook een fanatiek AZ supporter), de AZ muts (fanclub/vak Heiloo), het rugzakje en het buikje dat duidelijk wat goede voornemens nodig had. Ik had niet op het fietspad naast mijn vrouw mogen fietsen, had niet boos mogen worden toen ik omver werd gefietst en mag zeker niet vragen om een compensatie van de schade die ik heb.

Mijn goede voornemen voor 2015 is dan ook om het fietspad vrij te laten voor de hard fietsende wielrenners en mountainbikers. Zij zullen geen last meer van mij hebben!

Marc van Rennes, Heiloo

Robin uit Heiloo in circus Renz Berlin

Robin Legdeur heeft mee mogen werken in circus Renz Berlin met haar haflinger merrie Sita

HEILOO - Robin Legdeur (17 jaar) uit Heiloo heeft deze kerstvakantie doorgebracht in een caravan in Tiel. Hier heeft zij mee mogen werken in circus Renz Berlin met haar haflinger merrie Sita. Zij hebben in de show vrijheidsdressuur laten zien, wat betekent dat het paard allerlei circuskunsten uitvoert. ,,In het begin vond mijn paard alles erg spannend, maar na de eerste keer ging alles een stuk beter", vertelt Robin. ,,Tijdens de show was een keer een meisje te laat om op de olifant te zitten. Ik was net achter de schermen en werd er op gezet voor de act. Wat een toffe ervaring was dat." Verder was het wonen in een caravan voor twee weken ook een hele ervaring. ,,Met de vorst zijn de gasflessen bevroren geraakt waardoor we geen verwarming meer hadden en niet konden koken. Gelukkig zijn hier veel mensen om je te helpen." Robin heeft het in ieder geval naar haar zin gehad in

Inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen 2015

HEILOO - De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 21 januari tot en met zaterdag 31 januari. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 'Boer Boris gaat naar zee' van Ted van Lieshout en Philip Hopman. Bibliotheek Heiloo nodigt alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties uit voor een inspiratiebijeenkomst rondom de Nationale Voorleesdagen. De bijeenkomst is op maandag 12 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in Bibliotheek Heiloo. Meld u uiterlijk vrijdag 9 januari aan per mail via mooijevaar@bibliotheekheiloo.nl of bel tel. 072-5330670.

Schrijfcurcussen in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Stadsdichter Margreet Schouwenaar geeft in samenwerking met de bibliotheek een tweetal schrijfcurcussen. In acht bijeenkomsten (startend op dinsdagmiddag 13 januari) van de cursus Creatief Schrijven leer je de basisvaardigheden, nodig om een goed verhaal of een goede tekst te schrijven. De cursus is om de week op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Heiloo.

Daarnaast is de cursus Levensverhalen Schrijven, eveneens acht bijeenkomsten, die eenmaal in de veertien dagen in de Bibliotheek Heiloo op een dinsdagmiddag gegeven wordt. Deze cursus start 20 januari. Voor inlichtingen: info@margreetschouwenaar.nl of tel: 072-5332418.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt met ingang van 2015 twee keer per maand een Opkikker van € 300,- aan een vereniging of stichting. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen. Verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. Ook worden er door een team van xopx doelen uitgekozen. De eerste opkikker van de maand januari gaat naar Stichting Vier het Leven. Deze stichting organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Cursus wolvilten leren

HEILOO - Het Nivon Heiloo biedt opnieuw een basiscursus wolvilten aan. Op donderdagavond 15 en 22 januari van 19.30 tot 21.30 uur leert u de basistechniek van het wolvilten en wat u er mee kunt doen. Deze cursus staat onder leiding van docente Nely Tegelaers en vindt plaats in het Nivon-lokaal in de Hofdijk, Mariënstein 178A in Heiloo. De docente zorgt dat het materiaal aanwezig is. Verder leert u alle kneepjes hoe u van een lont wol tot een lapje vilt komt en deze verwerken kan. Opgave of informatie: tel. 072-5333127 of 5333217, of via info@nivonheiloo.nl Zie voor verdere informatie www.nivonheiloo.nl

Spreekuur Heiloo-2000

HEILOO - Op donderdag 8 januari aanstaande, kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighouden. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levi, tel. 06-54901626 of via rob.levie@heiloo-2000.nl

Op de koffie bij D66 Heiloo

HEILOO - Wilt u iets bespreken, algemeen of actueel, dan kan dat weer in de bibliotheek op zaterdag 10 januari van 10.30 tot 11.30 uur. D66 Heiloo heeft een aantal duidelijke standpunten en zou graag horen wat u wenst voor Heiloo in 2015. Misschien een verbetering op en rond het NS-station met meer stallingen voor fietsen en een ruimere openstelling van de wachtruimte? Kom met uw wens, suggestie of idee. D66 neemt iedereen serieus en zet zich daarvoor. D66 is iedere tweede zaterdag van de maand te vinden in de bibliotheek.

Cursus Literatuur en verbeelding

HEILOO - Bibliotheek Heiloo een cursus rond Nederlandse literatuur. Het thema is Literatuur en verbeelding. Van 22 januari tot 26 februari zijn zes middagen (van 14.00 uur tot 15.30 uur) over evenzovele romans. De middagen staan onder leiding van Gerard Raat. Dr. Gerard Raat was als universitair (hoofd)docent Moderne Nederlandse Letterkunde verbonden aan achtereenvolgens de Radboud Universiteit te Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Opgeven voor 16 januari voor de hele cursus maar ook voor de individuele middagen bij de klantenservice van de bibliotheek via www.bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670.

Bibliotheek in Egmond aan den Hoef verhuisd

EGMOND - In verband met bezuinigingen van de gemeente Bergen op de subsidie wordt de grote en dure huisvesting van de bibliotheek in Egmond aan den Hoef gesloten. De gemeente hecht er waarde aan dat in elke dorpskern een bibliotheekvoorziening gehandhaafd blijft.

Na intensief overleg is gekozen voor een volwaardige vestiging in de kern Bergen, een servicepunt in Schoorl en een servicepunt in Egmond aan Zee, aangevuld met jeugdbibliotheken in de drie kernen van Egmond. Woensdag 31 december was de laatste dag dat de bibliotheek in Egmond aan den Hoef open was. De bibliotheek in Egmond verhuist naar zorgcentrum Prins Hendrik in Egmond aan Zee. Op donderdag 15 januari opent de bibliotheek in het zorgcentrum en kunt u weer gebruikmaken van de bibliotheekvoorziening. In het zorgcentrum komt onder andere een collectie voor volwassenen, zowel spannend, romantisch en literatuur.

De jeugdcollectie van de bibliotheek wordt ondergebracht in de vijf basisscholen van Egmond die gratis ruimte beschikbaar hebben gesteld. Kinderen uit het basisonderwijs houden hierdoor heel makkelijk toegang tot de jeugdboeken. Een leesconsulent van de bibliotheek is wekelijks op school om de leerkrachten te adviseren over leesbevordering en mediawijsheid en om met de kinderen te werken. Ook voor de kinderen van 0 tot 4 jaar staat er een collectie in de scholen. Vragen over de verhuizing kunt u stellen aan de medewerkers in de bibliotheek in Egmond of mail uw vraag naar: egmond@bknw.nl.

Vlaggen en feesten

De Egmondse vlag aan het huwelijksbootje van een Duits koppel in Kranenburg (D) (foto archief SHE).

EGMOND - Sinds 2008, toen Stichting Historisch Egmond de vlag introduceerde, is deze nog steeds buitengewoon populair en verkrijgbaar in diverse formaten; als gevelvlag, mastvlag, kleine vlag en als tafelvlag.

De vele grote evenementen op die Egmond kent worden er door opgefleurd, zoals de Nieuwjaarsduik en straks weer op zaterdag 10 januari de bikersrace Egmond-Pier-Egmond, op zondag 11 januari de Halve Marathon, op 24 en 25 januari de Wandelmarathon. En verder op de Hoever dorpsfeesten, Kunstmarkt, Slotfestijn en Visserijdag, alle in juni, Egmond op zijn kop in augustus en de Fjoertoer in november.

Veel mensen hebben hem jaarrond uithangen, toeristen schaffen er een aan; je ziet ze op bootjes en zomerhuisjes, aan rugzakken van vierdaagse lopers en veel oud-Egmonders (emigranten) krijgen hem toegestuurd door familie van hier. De vlag heeft een vaste plek in het voetbalstadion van AZ en is zelfs gezien op een nomadentent in Mongolië, bij Mount Egmont in Nieuw-Zeeland en veel andere plekken waar Egmonders hun vakantie vieren. Stichting Historisch Egmond, Boekhandel Dekker in Egmond aan Zee en firma Apeldoorn in Egmond-Binnen hebben de vlaggen in voorraad.

Grip op uw denken

EGMOND - Wat is denken eigenlijk? Hoe ontstaan gedachten en in hoeverre zijn we in staat invloed uit te oefenen op de kwaliteit van gedachten en gevoelens??Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus 'Grip op uw denken'. Door middel van praktische oefeningen, innerlijk gebed en zelfobservatie ontstaat gaandeweg een dieper inzicht in de innerlijke wereld. Dat inzicht kan helpen bij het maken van positieve keuzes.?Ook worden tijdens de cursus vanuit verschillende invalshoeken de christelijke symboliek van het kruis en de betekenis van de opstanding voor de individuele mens behandeld.

De cursus 'Grip op uw denken' bestaat uit zes lessen van gemiddeld anderhalf uur. De start is op zaterdag ochtend 10 januari en vindt plaats in Benedictushof bij de Abdij van Egmond. www.benedictushof.nl

Veel animo culinaire avond Limmen Ludiek

Er zijn nog maar vijftien tafels voor tien personen beschikbaar.

LIMMEN – Dinsdagavond 2 juni gaan de CAL restaurants Apicius, 't Eethuysje en Bij Lotje de handen ineen slaan en de sterren van de hemel koken tijdens de Culinaire avond van stichting Limmen Ludiek.

De grote feesttent zal speciaal voor deze avond worden omgetoverd tot een warme gezellige culinaire eettempel die plaats gaat bieden aan driehonderd gasten. De eerste honderdvijftig reserveringen zijn inmiddels al binnen bij Limmen Ludiek. Deze culinaire avond gaat de aftrap zijn van de Limmen Ludiek feestweek ( 2 tot en met 7 juni ) die bol zal staan van verschillende activiteiten voor jong en oud. Limmen Ludiek begint het nieuwe jaar met goed nieuws voor alle culinaire smulpapen in de omgeving. Door een geweldige sponsor zijn ze instaat om de prijs van € 85, - naar beneden bij te stellen naar € 75, - ! Voor dit bedrag zal er aan mooi gedekte tafels voor tien personen genoten kunnen worden van een uniek vijfgangen diner gekookt door enkele top chefs uit de regio inclusief bijpassende wijnen en met een gezellige muzikale omlijsting. Alle culinaire vroegboekers uit 2014 betalen natuurlijk ook gewoon deze € 75,- en profiteren zo ook mee van deze meevaller.

Er zijn nog maar vijftien tafels voor tien personen beschikbaar. Mocht je dus ook met familie, vrienden, collega's, buren een tafel van tien willen reserveren voor 2 juni 2015…….doe dit via culinair@limmenludiek.nl of neem een kijkje op www.limmenludiek.nl

Keez-avond van de Uylenspieghels

LIMMEN - Zaterdagavond 10 januari houdt carnavalsvereniging de Uylenspieghels een Keez-avond in de Lantaarn. Hiervoor kunt u zich inschrijven als koppel maar ook alleen. U wordt dan gekoppeld aan één van de raadsleden. Om 19.30 uur ontvangst met koffie/thee. Het inschrijfgeld is € 5,- (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en tijdens het toernooi diverse hapjes). Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Om 20.00 uur start de eerste speelronde en rond 23.45 uur is de prijsuitreiking. De commissie heeft weer mooie prijzen geregeld voor dit toernooi. Inschrijven kan via keezmiddaguylenspieghels@gmail.com onder vermelding van naam deelnemer(s) en telefoonnummer. Of doe een briefje in de bus op Koningsdam 69 in Limmen.

Werk van Nathalie Wijker in Historisch Informatiecentrum

De Egmondse geschiedenis krijgt een extra dimensie dankzij kunstenares Nathalie Wijker. Foto Historisch Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Ook het komend jaar is het Historisch Informatiecentrum, tegenover de Slotfundamenten in Egmond aan den Hoef, weer de plek waar geïnteresseerden in de geschiedenis van de Egmonden iedere eerste zondag van de maand terecht kunnen. Historisch Egmond is trots en blij vanaf heden een prachtig kunstwerk van de Egmondse kunstenares Nathalie Wijker in de permanente expositie te kunnen tonen. Het kunstwerk, dat vorige zomer nog te bewonderen was in Museumhoeve Overslot, bestaat uit een groot aantal papieren voorstellingen en beeldt de belangrijkste momenten van de Egmondse geschiedenis uit. Voor meer informatie, zie www.historischegmond.nl .

'Seasingers' zingen in marathondienst

EGMOND - Op zaterdag 10 januari is er om 17.00 uur een speciale dienst voor de marathonlopers, hun familie en vrienden. De dienst is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in de OKK St Agnes, Voorstraat 112 in Egmond aan Zee. Ritmisch koor de Seasingers zingt toepasselijke gospels; met op de piano Marielle Tromp-Zendfeld, Cor Martini (drums), Age Kramer (trompet) en Wilma Kramer als dirigent. De toegang is gratis, eventuele giften komen ten goede aan het onderhoud van de kerk.

Farmhouse Jazzband in Stayokay Egmond

REGIO - Zondagmiddag 12 april vanaf 15.00 uur geeft de Farmhouse Jazzband een concert in het Stayokay Hostel, Heerenweg 118 in Egmond (tegenover Creighton).

De Farmhouse Jazzband speelt New Orleans, gospels, swing, blues rock en bestaat grotendeels uit ex-leden van de topband the Stable Roof Jazzband; Cees Heegstra, Jan de Jong, Erwin Schoen en Ben Wever. De overige twee leden zijn Hans van Wermeskerken en Rob van Bergen. Voor reservering tel. 072-5331297

Nieuwjaarsreceptie in De Schulp

EGMOND-BINNEN - Stichting Dorpshuis de Schulp nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari van 15.00 tot 17.00 uur.

Geslaagde kerstbowlingmiddag voor G-bowlers

HEILOO - Zaterdagmiddag 20 december was er een heuse bowling kerstshow in het bowlingcentrum van Heiloo, waaraan ruim zeventig als Kerstman en -vrouw verklede G-bowlers deelnamen. Onder aanvoering van de échte Kerstman kregen zij een heerlijke en vooral gezellige bowlingmiddag voorgeschoteld.

Door het uitvoeren van verschillende opdrachten, zoals het omgooien van verschillende pins, konden de deelnemers prijsjes verdienen. De Kerstman is alleen al door het uitreiken van alle prijzen deze middag zeker vijf kilo afgevallen. Na afloop van het bowlingprogramma werd het gezelschap, waaronder ook begeleiders en ouders, getrakteerd op een heerlijke brunch, verzorgd door team Gerda van Bowlingcentrum Heiloo. Johan werd tijdens de brunch tot beste rolstoelbowler uitgeroepen en Maaike kreeg de prijs voor de meest enthousiaste bowler. Dé verrassing was echt tot op het laatst bewaard; Ed van Baar van Di Fiorentina presenteerde geheel in stijl een prachtig ijsdessert.

Alle hulde gaat naar het team Sports4all, de speciaal gekomen cameramensen Hetty en Tom en fotograaf Wouter. Mede dankzij ondersteuning door verschillende sponsoren, met name van Stichting Kees en Dobla BV, was het een zeer geslaagde kerstbowlingmiddag.

PCCMaalwaterRun&Walk weer op het Stationsplein

De start en finish van de PCC Maalwater Run & Walk op zondag 19 april zijn op het Stationsplein.

HEILOO - Op zondag 19 april is de start en finish van de MaalwaterRun&Walk voor de tweede keer op het Stationsplein in Heiloo. Met dit evenement start ook de Nationale Sportweek in Heiloo.

Jonge kinderen kunnen meedoen aan de Bambinirun van zo'n 400 meter. De andere afstanden zijn 2, 4 en 10 kilometer. Alle parcoursen gaan door de straten van Heiloo. Ook wandelaars komen volop aan hun trekken. Liep de route vorig jaar van zuid naar noord; dit jaar voert de wandeltocht u tussen oost en west langs interessante objecten en mooie omgeving van Heiloo. Voor alle afstanden (van 4 tot 16 kilometer) krijgt u een leuke routebeschrijving mee.

Rotary Club Heiloo organiseert de Run&Walk in samenwerking met SportRaad Heiloo, AV Trias en wandelclub VIB-2000. Het PCC Heiloo sponsort en steunt de activiteit vanuit de betrokkenheid als sportschool.

De netto opbrengst van de Run&Walk gaat evenals vorig jaar naar het project Sport@School. Dit project stelt scholen in de gelegenheid tegen een gering bedrag een breed scala aan sportlessen aan te bieden aan hun leerlingen. Voor meer informatie: www.pccmaalwaterrunenwalk.nl

HZV Kersttoernooi; een sportieve kersttraditie

Jeffrey Kleibroek in actie tijdens het HZV Kersttoernooi 2014. Foto Wouter Jager

HEILOO - Op tweede Kerstdag werd de alweer 32e editie gespeeld van het prachtige Kerstoernooi van HZV Het Vennewater. Hele families (en opbloeiende liefdes) zijn al die jaren (en nog steeds) getuige van dit fenomeen in zaalvoetbalkringen, dat jaarlijks wordt gespeeld onder de zorgzame vleugels van de familie De Wit in sporthal Het Vennewater.

Op een dag als deze is iedereen winnaar, van spelers, scheidsrechters tot supporters en alles wat daarmee samenhangt. Omdat het sportief en gezellig is en – juist omdat vrijwel iedereen elkaar kent en graag van elkaar wil winnen – hele leuke wedstrijden biedt.

Gevoetbald werd er door de traditionele teams, waaronder gastheer HZV met twee teams, Gouwe Ouwen in een knalgele outfit en de sportieve deelname van FC Crossmania. White Stones kwam voor het eerst met alleen het eerste team, maar de leegkomende plek werd graag ingenomen door het Beach Soccer team, ook uit Egmond.

Vooraf werd HZV door de insiders als favoriet gezien; toch liet het paradepaardje zich het kaas van het brood eten in een flitsend duel tegen de geroutineerde Gouwe Ouwen. Ook mooi om te zien was de broederstrijd tussen de White Stones en Beach Soccer. Een mooi Egmonds onderonsje.

In de finale verdedigde White Stones de wisselbeker en wist deze ook te behouden. Het winnende doelpunt werd gemaakt door de pas 16-jarige Tom Groot. De verliezende finalist Gouwe Ouwen werd toch ook een beetje winnaar; met Niels Kok in hun midden, die werd gekozen tot 'Speler van het Toernooi'.

Afscheidswedstrijd voor Jaap van der Haas

De oud-verzorger van Foresters Jaap van der Haas is zelf ook sportief ingesteld en houdt onder meer van wielrennen.

HEILOO - Na ruim dertig jaar bij verschillende verenigingen in de regio te hebben gefunctioneerd als verzorger tijdens wedstrijden van het eerste elftal heeft Jaap van der Haas (77) te kennen gegeven klaar te zijn voor andere zaken.

Begonnen bij Almaria Victrix dat toen onder leiding stond van dorpsgenoot Rob Donkersloot heeft Jaap in de loop der jaren een enorme hoeveelheid 'pijntjes' weg gewreven of op andere wijze spelers weer op de been geholpen bij talloze clubs. Animo en DGW uit Amsterdam zijn wellicht wat minder bekend maar voetballiefhebbers moeten Jaap in actie gezien hebben bij clubs als Jong Holland en Flamingo's. De laatste tien jaar kon men zijn karakteristieke loopje bezichtigen aan de Vennewatersweg bij De Foresters. Een aantal voormalige eerste elftal spelers van Jong Holland en De Foresters hebben het initiatief genomen om Jaap nog eenmaal de longen uit zijn lijf te zien lopen en spelen op zaterdag 10 januari aanstaande een wedstrijd. Een ieder die Jaap een warm hart toedraagt is van harte welkom op de velden van Jong Holland. Aanvang 16.30 uur.

Hageman superieur naar snelschaaktitel

Voorzitter Jos Admiraal (links) overhandigt de felbegeerde trofee aan kampioen Niels Hageman.

LIMMEN - Op vrijdag 2 januari speelden de schakers van SV Vredeburg het jaarlijkse toernooi om de snelschaaktitel. Spelers hebben maximaal vijf minuten om een partij in het voordeel te beslechten voordat de vlag valt. Spektakel gegarandeerd!

Binnen de vereniging wordt het snelschaakkampioenschap zeer serieus genomen en de kleine trofee is felbegeerd. Met oud-snelschaakkampioenen Jos Admiraal, Robin Rommel, Harold Ebels, Bert Hollander en Bob Stolp, de erkende toppers Niels Hageman en Gertjan Hafkamp, de jeugdige talenten Hidde Ebels en Sandra Hollander en outsider Barry Blekemolen zijn er, op voorhand, zomaar tien spelers die, als alles meezit, de titel zouden kunnen veroveren. Immers in het snelschaken kunnen kleine foutjes of lichte aarzelingen al beslissend zijn en iedereen kan van iedereen winnen.

Het toernooi van 2015 ging over negen ronden en zou uitdraaien op een geweldige triomftocht voor Niels Hageman. Met zeer scherp spel en het vermogen om geen seconde bedenktijd te verspillen, veroverde Hageman de ene na de andere scalp. Toen hij in de vijfde ronde, met nog luttele seconden op de klok, een ingewikkeld pionneneindspel won van Bob Stolp kwam Hageman alleen aan de leiding. Nadat hij in de achtste ronde met torenwinst de partij won van Harold Ebels was voor Hageman de buit reeds binnen. Uiteindelijk finishte hij superieur op een ongekende score van negen uit negen. De naam van Niels Hageman wordt ingegraveerd in de wisselbeker! Met 7,5 punten eindigden Bert Hollander en Bob Stolp op de overige podiumplaatsen, voor Jos Admiraal en Hidde Ebels.

Opvallend was verder de uitstekende achtste plaats voor Jan Brantjes met een score van vijf punten. Komende vrijdag vervolgen de schakers van SV Vredeburg de interne competitie met de elfde ronde.

Meervogels '60 dames 1 tegen Westfriezen dames 1

AKERSLOOT - Na een weekend niet gespeeld te hebben, moesten de dames van Meervogels zaterdagavond 3 januari handballen tegen de dames van Westfriezen.

Een tegenstander die Meervogels, zowel in de zaalcompetitie als in de veldcompetitie, al vaker is tegengekomen. Deze eerdere wedstrijd waren altijd spannend en de teams zijn aan elkaar gewaagd. De wedstrijd begon met een sterk Westfriezen, die Meervogels op een 0-2 achterstand bracht. Maar de dames van Meervogels kwamen met een antwoord en zetten de achterstand om in een voorsprong van 4-2.

Daarna liep Meervogels nog iets uit, maar Westfriezen liet de achterstand niet te groot worden. De ruststand was 10-9 in het voordeel van Meervogels. De tweede helft was het spel stug en werd er aan beide kanten weinig gescoord. De stand liep gelijk op, waardoor het spannend bleef tot de laatste minuten. Met een stand van 16-15 op het scorebord en nog een paar seconden te gaan, begon Meervogels aan de laatste aanval. Hierbij werd er nog mooi gescoord in de laatste seconden, waardoor de eindstand op 17-15 kwam voor de dames van Meervogels.

Volgende week op zondag 11 januari speelt Meervogels wederom tegen Westfriezen, dit maal uit in Zwaag om 13.00 uur.

86 jarige verrast op bowlingtoernooi Heiloo

De kerstkampioenen: Joke Kouwenberg, Marcel Graauw en staand in het midden Jesse Boerlage

HEILOO - Voor de 23e keer op rij werd er ook dit jaar door de leden van Bowlingvereniging Heiloo gestreden om de eer en glorie. In de week voor Kerstmis waren de resultaten uit de voorronden beslissend voor de hoogst geeindigde eerste drie teams. Deze finalisten speelden op deze finaleavond, donderdag 18 december voor de 32 surprises en de wisselbekers, die aan het eind van de avond door Jesse Boerlage werden uitgereikt.

Bij de dames in de B klasse eindigde Marianne Schippers uit Heiloo op de eerste plaats, op drie pins gevolgd door de als tweede geplaatste Thea van Eck-van Spronssen uit Alkmaar. Zij schonk, haar vorig jaar behaalde derde plaats, met vijf pins verschil dit jaar aan Ingrid van Wekken uit Alkmaar. De hoogste score van dit toernooi bij de dames kwam in de A-klasse op naam van Joke Kouwenberg-Untied uit Alkmaar, die daarmee de wisseltroffee veroverde. Zij versloeg de winnares van verleden jaar Patricia Buis-Groot uit Schagen, die drie pins tekort kwam. Derde werd hier Corrie Keller uit Limmen.

In de finale in klasse heren B werd geheel onverwacht de eerste plaats verrassend opgeeist door de 86-jarige Erl Walsh uit Alkmaar. Nico Wonderen uit Bergen, die op een ruime eerste plaats de finale was ingegaan, plaatste zich als tweede Derde werd Jeroen Bakker uit Alkmaar.

De hoogste klasse bij de heren is echt onvoorspelbaar, omdat daar de handicapbonus het meest zicht baar is. De topbowler Martin Snelting uit De Rijp had aan drie finalegames van 223, 218 en 223 scratch niet voldoende, omdat hij het toernooi was ingegaan met 0 hcp. Hij eindigde op een derde plaats. Verrassend was de tweede plaats van de 17-jarige jeugdspeler Arno Lieshout uit Heemskerk. Kerstkampioen met de hoogste score van alle deelnemende heren en voor één jaar houder van de Wisseltroffee werd verdiend gewonnen door Marcel de Graauw uit Beverwijk.

Oliebollentoernooi Dojo 't Loo

Het Vuurwerkteam eiste de eerste plaats op tijdens het Oliebollentoernooi. Foto Fred Stevenson

HEILOO - Zondag 28 december waren de judoka's van Dojo 't Loo in grote getale op komen draven om mee te doen aan het traditionele Oliebollentoernooi.

De organisatie was er weer in geslaagd om van ruim zeventig deelnemers tussen de 4 en 36 jaar in totaal zes gelijkwaardig teams samen te stellen. Dat de teams flink aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit het feit dat geen enkele team zonder een overwinning naar huis ging. Het publiek kreeg mooie judopartijen te zien. De judoka's van Dojo 't Loo werden daarbij stevig aangemoedigd door de fanatieke teamgenoten en teamcaptains. Uiteindelijk wist het Vuurwerkteam onder leiding van Kars Zoon de eerste plaats te veroveren. De tweede plaats was voor het Poedersuikerteam van Karen Stevenson en het brons was voor de Oliebollen onder leiding van Maarten Versteeg. Het toernooi werd afgesloten met heerlijke oliebollen en appelflappen en, voor de volwassenen, een glaasje glühwein.

In het nieuwe jaar waren de wedstrijd judoka's al weer actief op het Nieuwjaarstoernooi in Den Helder. Brons was weggelegd voor Sam Limpens, Mats Kroon, Jonne Coolegem en Kars Kroon. Het zilver werd meegenomen door Daan Pepping, Otto Bosch en David Snelder terwijl Stan de Laleine kampioen werd. Coach Kars Zoon kon terug kijken op een geslaagde judostart van 2015.

Edwin Veenstra tekent voor achtste seizoen bij HSV

Het contract wordt door Edwin Veenstra ondertekend onder toeziend oog van v.l.n.r. Hans Ursem (technische commissie), Wim Leering (voorzitter) en Kees van Velzen, penningmeester.

HEILOO - Afgelopen zondag hield HSV haar Nieuwjaarsreceptie.

Na een onderling toernooi voor de dames en heren senioren, werd een wedstrijd gespeeld door twee teams van oud-selectiespelers.

Er werd gespeeld om de Hans Hoetjes en Jan Bugter-bokaal, ter herinnering aan de dit seizoen overleden oud-coryfeeën. Ria Hoetjes mocht na afloop de bokaal overhandigen aan de winnende partij, met als aanvoerder Fred Molenaar, thans wonend in Amerika, maar tijdens deze periode in Heiloo. Na deze wedstrijd begon de Nieuwjaarsreceptie die goed bezocht werd, onder meer door burgemeester Hans Romeyn en zijn vrouw, wethouder Rob Opdam, een afvaardiging van het bestuur van de Foresters en vele voetballers, voetbalsters en supporters van HSV. Tijdens deze receptie hield de huidige voorzitter Wim Leering een toespraak, waarin hij het afgelopen jaar terughaalde, zowel met gebeurtenissen uit de hele wereld als ook belangrijke gebeurtenissen die dit seizoen plaatsvonden bij HSV. Er werd stilgestaan bij het overlijden van HSV-leden, bij het kampioenschap van het eerste team, maar ook werd vooruitgekeken naar het nieuwe jaar waarin HSV het 85-jarig bestaan hoopt te vieren. Tevens maakte Wim Leering bekend dat Edwin Veenstra vlak voor de receptie het contract had getekend, waardoor Edwin voor het achtste seizoen met HSV in zee gaat.

Belangrijk hierbij is ook dat Edwin via interne opleidingen aan de jeugdtrainers zijn steentje gaat bijdragen om het spelpeil van de jeugd nog hoger te brengen.

Karate examens afgenomen in Heiloo

Een aantal van de jeugdleden laat een wering zien. Foto Fred Stevenson

HEILOO - Het karate bij Dojo 't Loo groeit explosief. Dat is mede te danken aan het enthousiasme en de deskundigheid waarmee leraar Jerry Visser en zijn assistent Jolien Visser wekelijks op de mat staan in de Dojo aan de Bergeonstraat.

Na het verbreken met de samenwerking met ASK Johan Bult eerder dit jaar worden de karate examens voortaan afgenomen in Heiloo zelf. Maar liefst 21 leden gingen vorig weekend op voor een hogere graduatie. Hiervan waren er acht volwassenen en dertien jeugdleden. Het examen bestond uit drie modules te weten Kihon, Kumite en Kata. De drie examinatoren waren streng maar rechtvaardig. Van de 21 deelnemers slaagden 18 direct en mogen drie binnen kort een herexamen doen. Leraar Jerry Visser keek terug op een zeer geslaagde examendag waarbij de vorderingen van zijn leerlingen goed gedemonstreerd werden.

Uitslagen Heilooër Bridge Club

HEILOO - Aan de Kerstdrive in de grote zaal van de Strandwal deden 42 paren mee. Uitslagen:

A-lijn; 1. Taetske Haan-Irma van Loon 65,28; 2.Yeb Ybma-Marianne Ypma 61,81; 3.Riet Haanstra-Elly Rutjes 53,47; 4.Piet en Truus de Graaff 52,08.

B-lijn: 1.Ank Lodder-Margot Schaaper 63,19; 2.Wim en Ria de Nijs 59,03; 3.Ge Noordenbos-Lucie Elsman 56,25; 4.Nel Stark-Margareth de Bruyckere 55,56.

C-lijn: 1.Annie Warmenhoven-Gert Weel 71,89; 2.Alex Turk-Henk Leeering 66,56; 3.Annette en Peter van Hove 55,88; 4.Marja Geels-Willemien Molenaar 54,33.

D-lijn: 1.Johan en Ria Neefjes 63,75; 2.Flora Martini-Ineke de Waard 63,06; 3.Minke Couzijn-Anneke Plas 61,25; 4.Jan Haan-Jan Hurkmans 52,94.

Fiets schoonspuiten voor het goede doel

EGMOND - Deelnemers van de mountainbikerace Egmond-Pier-Egmond op zaterdag 10 januari kunnen na afloop van de wedstrijd hun fiets schoon laten spuiten voor het goede doel. De schoonmaakactie wordt georganiseerd door Bike Shop Egmond in de Trompstraat en de volledige opbrengst van de actie gaat naar stichting Tegenkracht. Deze stichting organiseert en financiert sportbegeleiding op maat voor mensen met kanker.

Goed voornemen? DO-IN. Ziet u op tegen de druk(te) van een sportschool en wilt u toch goed met uw lijf bezig zijn? Dan is Do-In misschien een goed idee voor u. Do-In is een JAPANSE BEWEGINGSVORM met nadruk op oefeningen voor de meridianen, waardoor de energiecirculatie vergroot wordt. In een kleine groep met veel persoonlijke aandacht leert u oefeningen voor het strekken van meridianen. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat de energie onbelemmerd door de meridianen kan stromen. Als de ENERGIE niet goed doorstroomt kunnen lichamelijke klachten vaak het gevolg zijn. Is uw interesse gewekt? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende proefles. De Do-In lessen starten op: maandag 12 januari 2015 van 19.30 – 20.30 uur in de Ypsalon te Heiloo; en vrijdag 16 september 2014 van 08.45 – 09.45 uur in de voormalige Hofdijkschool, Mariënstein 178 in Heiloo. Bel voor meer informatie: JOHN COMPAS tel. 06-4631 8915

Bedrijf voor BEGINNENDE ONDERNEMER in Heiloo. 2 kantoren, grote werkplaats, keuken, parkeren ± 200 m2 € 550,= p/m ex. btw T: 06 2489 9664

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST


Voor alle tuinwerkzaamheden
Snoei-Onderhoud-Aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

JOS BUYS BESTRATING
Straatwerk voor bedrijf en particulier.
Tel. 06 5064 1386

Leer met plezier mooi en goed BLOKFLUIT spelen bij conservatorium gediplomeerd MUZIEKDOCENTE. Voor beginners en gevorderden. € 12,50 per privéles. Gratis proefles. T: 06 1836 0486

Te huur gevr. een STUKJE GROND van min. 16x16 meter voor PAARDENCOACHING, met enige privacy T: 06 5333 7231

BEST TUINEN buitengewoon genieten voor een ONDERHOUDSABONNEMENT op maat in 2015. Bel 072 5624285 of 06 2096 8346. U heeft er geen omkijken meer naar. Holleweg 87 1851 KE Heiloo

Voor een goed geknipt, gekleurd, gepermanent 2015 komt u bij KIM'S HAARSALON voor dames, heren, jongens en meisjes. Knippen € 12,50, Jeugd t/m 12 jaar €10, Kleuren vanaf € 27,50, Permanent € 50. Bel voor een afspraak 06-3004 2383. Dompvloetlaan 29, 1851 NM te Heiloo

10 JAAR JONGER VOELEN IN 60 DAGEN? Ja dat kan, kom snel langs voor een consult en samen met u maak ik een voeding- en bewegingsplan op maat waarbij u al snel resultaat merkt. Meer energie, beter humeur, gewichtsverlies, gezondheidsvoordelen, mooiere huid en uw hormonen beter in balans kunnen allemaal bereikt worden met een gezonde, actieve leefstijl. Maak snel een afspraak via de website: WWW.FOODSMART.NL of tel. 072-888 8120

BRIDGECURSUS Medio januari 2015 START van nieuwe cursussen voor beginners en gevorderden door gediplomeerd docent. Ton Mooij, tel. 072-533 1672 of e-mail: tonmooij@concepts.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: sandrazoongewichtsconsulente.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

MEDITATIELESSEN - Iedere dinsdag 20-21u. Meer info: www.astro-energetischetherapie.nl/agenda, info@natasjakuipers.nl, 06-4102 5510

TE HUUR: luxe, monumentaal 3-kmrappt met 2 slpkmrs, 85m2 in hartje Alkmaar. €1250,- excl. Tel: 06-5266 4470

Te Huur: GARAGEBOX aan de DROONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

Te huur op De Oude Werf ca 200 m2 BEDRIJFS-/OPSLAGRUIMTE met pantry, elektrische overheaddeur en lichtstraat, met parkeergelegenheid. Info 06 5354 0976

Let op! NIEUWE rage - op je feest een STOELMASSAGE. Bel VITALIS 06 1521 9400

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

www.computersupportheiloo.nl - OPSCHONEN, upgraden, bouwen, REPAREREN van uw computer. Tevens webdesign en webhosting. info@computersupportheiloo.nl T: 072 531 5787

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

Cursus SNEL LEREN = LEUK LEREN voor scholieren. In 6 lessen 2 tot 4 keer sneller lezen? Samenvatten met mindmaps? Geheugentechnieken eigen maken? 18 januari start weer een cursus in Heiloo. Voor informatie www.engelsmetplezier.nl of bel 072-533 3342

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

Begin 2015 goed: BIODANZA in Heiloo. Plezier, Zelfvertrouwen, Vitaliteit en Ontspanning. Info en aanmelding: www.DANZenz.nl of tel. 06-3003 2281

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

FLEXIBEL uw huis van binnen! UW HUISSCHILDER. T: 06 1995 7999

WINTERSTOP! Ontwerp samen met Klus bedrijf Peter Crandel uw eigen veranda of tuinhuis. T 06-20338040

SAMENWONEN met VRIENDEN!? T.h. Hekelstraat 35 ALKMAAR: gerenoveerde bovenwoning geschikt voor 2-3 pers. (3 sl. kmr.) Huurprijs € 990,- ex. T: 06 4701 8855


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Wie Oh Wie heeft een KAMER voor hem met gebruik van douche ? Onze WINKELMANAGER wil graag 3 nachten per week overblijven in Heiloo. Plaats voor hem? Dan even bellen met 06 3484 3578

STRIPTEKENCURSUS in Bibliotheek Heiloo start 14 januari. 8 maal van 14.00 tot 15.15 uur . Kosten € 75 Aanmelden bij 072-533 0670 Info op www.irenemulder.nl

MINDFULNESSTRAINING in HEILOO en EGMOND-BINNEN voor volwassenen. START half januari op dinsdag en woensdagavonden. www.dekinderspiegel.nl of 06-3097 6210

STARTENDE ONDERNEMER GEZOCHT op mooie locatie in Heiloo - voorheen Barry de Vries. € 350,= p/m ex. btw T: 06 2489 9664

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Voor
al uw stoffeerwerkzaamheden
en reparaties. Vrijbl. prijsopg.
T.: 06 3987 0829
Ingeschr. KvK

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

Ga goed voorbereid op WINTERSPORT! Neem SKILESSEN bij Multisportpark BERG en BAL. Zowel voor volw. als kinderen v.a. 5 jr. Ook voor kinderen KLIMFEESTJES en verhuur binnen- en buitentennisbanen, squasbanen en fitness. De Bloemen 69 Castricum. T: 0251 - 657070 www.bergenbal.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

GEZOCHT: Contact met de eigenaar van de GOLDEN RETRIEVER, die op 10 dec. jl. rond 20u is aangereden kruising Ypesteinerlaan/Oosterzijweg. Wij zijn bereikbaar op 06 3005 3194

TOILETHULP GEZOCHT Vrouwen gezocht ±18; Ik ben een vrouw van 26 en ben ROLSTOELGEBONDEN. ik heb daarom hulp nodig bij de toiletgang. 1 of 2x op een zaterdag of zondag. € 7,50 per keer. Interesse? Bel mij op dit nr. 06 5429 0311

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

VITALIS MASSAGESALON: bodymassage met aromatherapie - stoelmassage. NIEUW: bedrijfsstoelmassage. Bel 06 1521 9400 Dom Huybenlaan 6 1935 BB Egmond-Binnen

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

Bijles/ Examentraining ENGELS Havo/Vwo. Ervaren docente. € 15 per uur. T:0 06 1844 2639

VD PUTTEN BOOM- en TUINVERZORGING Vaardig en schappelijk. Met respect voor natuur T: 072-540 8052 / 06 182 183 86