De Uitkijkpost

16 maart 2016

De Uitkijkpost 16 maart 2016


Bewoners planten bomen in buurtpark De Achtkant

Vrijwilligers planten bosplantsoen. Fotograaf Peter Mol

HEILOO - Buurtpark De Achtkant wordt door bewoners zelf onderhouden. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in de gemeente Heiloo. Op zaterdag 19 maart houden zij een boomplantdag en iedereen is welkom om te helpen. De bewoners planten bomen en struiken met bloemen en bessen, wat goed is voor vlinders, bijen en vogels.

De Werkgroep buurtpark De Achtkant is sinds anderhalf jaar actief. Ze hebben al zonnige plekjes voor vlinders gemaakt en meer licht en ruimte gebracht in de bosjes zodat bomen en struiken beter kunnen groeien. Verder legden ze een rust- en broedplaats van takken en stammen aan voor dieren zoals wezels, egels en vogels. Landschap Noord-Holland ondersteunt de buurtbewoners zodat ze vrijwel zelfstandig het ecologisch beheer van het buurtpark kunnen uitvoeren.

Meedoen?

De boomplantdag is op 19 maart en start om 9.30 uur. Verzamelen bij De Achtkant nummer 17. Ook meedoen? Graag! Meer informatie bij contactpersoon Jannie Kramer, j.kramer-kasemier@planet.nl, telefoon 072-5896878. Ook kinderen zijn van harte welkom!

Michel Mannes vindt eerste kievitsei bij Brouwer de Koning

Weidevogelbeschermer Michel Mannes en de twee kakelverse eieren. Aangeleverd

HEILOO - Het Brabantse Sint-Oedenrode had dit jaar de landelijke primeur, maar drie dagen later is ook de vondst van het eerste kievitsei van Noord-Holland een feit. Bovendien werd tegelijk met het eerste ei in hetzelfde nest een tweede exemplaar ontdekt. Heilooër Michel Mannes stuitte afgelopen zaterdag rond 15.30 uur op het maisveld van boer Wilco Brouwer de Koning aan de Kanaalweg in de Boekelermeer, op een nest met een ei. Nadat Mannes Landschap Noord-Holland en boer Brouwer de Koning had ingelicht, moest het ei nog worden gecontroleerd op echtheid. En wat bleek? In het nest lag nog een ei. Het tweede ei was zo vers dat het nog warm aanvoelde en zelfs glom. Aan de echtheid hoefde dus niet te worden getwijfeld, aldus Landschap Noord-Holland.

Saillant detail is dat het bedrijf in dit Jaar van de Kievit aan het kievit-onderzoeksproject van Landschap Noord-Holland meedoet, en daarvoor akkerranden creëert op het maïsland waar nu het eerste ei is gevonden. De kievit had wat dat betreft geen betere plek kunnen uitzoeken! Landschap Noord-Holland gaat de komende twee jaar samen met agrarische natuurverenigingen, boeren en vrijwilligers onderzoeken met welke maatregelen kievit kuikens betere overlevingskans hebben. Het bedrijf Brouwer De Koning legt daarvoor in samenwerking met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en Landschap Noord-Holland een aantal akkerranden aan op maïspercelen. Waardoor de kuikens van de kievit meer beschutting hebben en hopelijk meer insecten kunnen vinden. In totaal doen er tien agrarische bedrijven in Noord-Holland mee aan het kievit-onderzoek om de oorzaken te achterhalen waarom deze de afgelopen 25 jaar met 45% is afgenomen. Het doel is om met gerichte maatregelen een bijdrage te leveren aan de overleving en het meer 'vliegvlug' worden van de kuikens van de kievit, die zelf eten moeten zoeken en vijf weken nodig hebben eer ze kunnen vliegen. Landschap Noord-Holland coördineert en ondersteunt in de provincie zo'n 950 vrijwillige weidevogelbeschermers en 900 agrariërs bij de weidevogelbescherming. Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland.

Internationale Vrouwendag

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Ieder jaar verzorgt Vluchtelingenwerk op 8 maart (Internationale Vrouwendag) een bijeenkomst, speciaal voor de vrouwen in Heiloo. Sommigen staan alleen. Velen zijn moeder van een groot gezin. Deze moeders hebben het extra zwaar. Kinderen moeten worden opgevoed, men moet inburgeren, de taal leren en integreren. Dat is niet altijd makkelijk.

Op vrouwendag is er aandacht voor het feit dat er behalve de zaken die moeten gebeuren, vrouwen ook het recht moeten hebben om zich te ontspannen, om hobby's te ontdekken en interesses te ontwikkelen. 'Brood en rozen!' Dit jaar mochten ongeveer 50 vrouwen uit alle windstreken in de bibliotheek van Heiloo bij elkaar komen om Internationale Vrouwendag te vieren.

Zij werden verwelkomd met een heerlijke soep en vers brood door de gastvrouwen Claudia, Jacolien en Stijnie. (Ook dit jaar heeft AH 't Loo dranken en levensmiddelen gratis ter beschikking gesteld!)

Jeannette Braam, de directeur van de bibliotheek, hield een mooie toespraak.

Ze vertelde hoe belangrijk het is om je als vrouw te kunnen ontwikkelen.

Daarna konden er verschillende workshops gevolgd worden: Evi Velders zette de vrouwen in het zonnetje, Carien van Opstal gaf de cursus 'Theaterlezen' en bij Jeannette de Groot werd er gedicht. Julia van Tiel en Len Koelman maakten ondertussen prachtige portretten van al deze mooie vrouwen.

De middag werd afgesloten met een rozenritueel, waarbij iedereen een roos gaf èn een roos kreeg. Sarah Ahmed hield nog een spontane toespraak: "In de wereld huilen er veel vrouwen. Ik ben blij dat ik hier ben en vrouwendag mag vieren!"

Coverfotowedstrijd

HEILOO - Volgende week brengt Uitkijkpost een frisse, zonnige voorjaarsbijlage. Nu zijn we op zoek naar een pracht van een voorkant. Heeft u een echte lentefoto, gemaakt in Heiloo of directe omgeving, en is dat wat u betreft een cover waardig? Dan nodigen we u van harte uit de foto (die minimaal 5Mb groot moet zijn) te mailen aan redactie@uitkijkpost.nl. De winnende foto verschijnt paginagroot, uiteraard met naamsvermelding, op bijna 30.000 kranten!

Tien vragen Lotte Blesgraaf

Ik ben Lotte Blesgraaf, getrouwd met Frank Heeremans en heb twee zonen,
Flip van 8 en Roef van bijna 6. Al meer dan 15 jaar werk ik bij de HEMA
in Heiloo en ik ben vorig jaar gestart met mijn eigen bedrijf Miss Bean.

1. Ben je 'een echte Heilooër'?

Ik ben geboren in het ziekenhuis van Alkmaar en getogen in Heiloo.

2. Van welke hobby zou je je beroep willen maken?

Mijn hobby is op dit moment mijn werk! Van koken en mensen inspireren
om zelf te koken heb ik sinds vorig jaar mijn werk gemaakt. Iets waar ik
zeker geen spijt van heb!

3. Wie zou je graag ontmoeten?

Ik zou tich nath hanh (zenmeester en boeddhistische monnik) willen
vragen hoe hij het ervaart dat mensen over de hele wereld
mindfulness beoefenen en of het heeft uitgepakt zoals hij het bedoeld
had.

4. Wat maakte veel indruk op je in je jeugd?

Wat altijd gezellig was en waar ik veel van heb geleerd, was het
helpen van mijn ouders bij het vrijwilligerswerk bij
Tennisvereniging Hogedijk. Zij beheerden een paar jaar de kantine en
zodoende stonden mijn zusje en ik al op zeer jonge leeftijd biertjes te
tappen achter de bar.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?

Landgoed Nijenburg. Ik zou graag de oude boerderij willen restaureren en er een mooie ontmoetingsplaats met
eetgelegenheid van maken!

6. Waarvoor kunnen ze je 's nachts wakker maken?

Je mag me alleen wakker maken voor een noodgeval. Al het andere, hoe
leuk ook, mag gewoon wachten tot half zeven!

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Everything will be allright in the end. If it is not allright, it is
not yet the end.

(Vertaald: Alles komt uiteindelijk goed. Als het nog niet goed is, is het nog niet het einde.)

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van je?

Dat ik een opleiding tot uitvaartverzorging heb gedaan.

9. Wat zou je veranderen, als je burgemeester was?

Afgezien van de gele vuilniszakken ;-) ? Ik zou graag wat willen doen
met de leegstand van winkelpanden in Heiloo. Misschien dat de gemeente
jonge en kleine ondernemers kan ondersteunen om duurzame initiatieven te
ontwikkelen voor die plekken. Zoals een ontmoetingsplaats waar je onder
andere lekker, goedkoop en gezond kunt eten. Maar het kunnen ook jonge
ontwerpers zijn met bijvoorbeeld duurzame kleding etc etc.

10. Liesbeth Diesfeldt stelde je in deze rubriek de vraag 'Wanneer en wat deed je besluiten om helemaal plantaardig te gaan koken?'


Ik was al een tijdje bezig met gezonde voeding en kwam zo bij
Heiloogisch terecht van Selma Krap. Zij bleek plantaardig te eten. Ik
kon me niet voorstellen dat ik dat zou kunnen volhouden, ondanks dat ik
wist dat het voor het milieu veel beter zou zijn om in ieder geval
minder vlees te eten. Ik besloot dat ik het een maand zou gaan proberen
om plantaardig te eten en ben daarna niet meer gestopt. Nu wil ik mensen in mijn workshops en met de producten die ik verkoop laten
ervaren dat je zo ook heerlijk kunt eten.

Ik nomineer dan ook Selma Krap voor de volgende 10 vragen en heb als
persoonlijke vraag:
Ik weet dat je met alles duurzaam bezig bent, voeding, kleding,
bankzaken, energie. Heb jij nog een duurzame tip die makkelijk uit te
voeren is, maar die veel mensen misschien nog niet weten?

Groetjes!
Lotte | Miss Bean, maakt gezond eten voor iedereen een feest!

www.miss-bean.nl

Actualisering verkeersplan Heiloo kost € 82.500

Foto: Janneke Mars

De gemeente Heiloo wil € 82.500 besteden aan de actualisering van het verkeersplan. De verkeersproblematiek binnen de gemeente Heiloo is divers. Het belangrijkste probleem vormt de verkeersdruk op de oost-west verbindingen in Heiloo.

Met name op de Stationsweg/Kanaalweg en Kerkelaan/Belieslaan vormt de zware verkeersbelasting een probleem. De problemen doen zich zowel voor op het gebied van verkeersveiligheid (met de auto en fiets op dezelfde rijbaan) als leefbaarheid (met woningen dicht op de weg).

Met de actualisatie van het verkeersplan wil Heiloo een maatschappelijk breed gedragen plan opstellen, gericht op de verkeerssituatie in 2030.

Om iedere inwoner en/of ondernemer een kans te geven om mee te denken wordt er daarom voorgesteld gebruik te maken van e-participatie. Dat is een digitaal platform waar inwoners hun visie op verkeer, eventuele knelpunten, ideeën, wensen en/of kansen kenbaar kunnen maken.

Het voorstel wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Beat FM.

Reigers, padden en bloeiend speenkruid in het bos

Reigernesten. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Terwijl de bomen nog kaal zijn is het toch al lente in het Heilooër bos. Je kunt de reigers op hun nesten hoog in de bomen zien zitten, of anders hoor je wel hun gekrijs. Hier en daar bloeit het speenkruid en de padden zijn bezig met hun jaarlijkse trek naar het water. In de winter zaten ze verborgen onder de bladeren, maar op zachte, vochtige nachten gaan ze op weg naar de plek waar ze hun leven minstens vier jaar terug begonnen zijn. Dat is een van die raadselachtige dingen in de natuur die vooral het voorjaar zo bijzonder maken, zoals ook het zingen van de vogels of het roffelen van de spechten. Op zondag 20 maart is er weer een maandelijkse natuurwandeling van het IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. Zoals gewoonlijk start de tocht om 10 uur bij de Kattenberg aan de Kennemer­straatweg voor een wandeling van ongeveer 2 uur. Waterdicht schoeisel en aan het weer aangepaste kleding aanbevolen! Een donatie (richtlijn 2 euro 50) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 072 532 5110; kijk ook op http://www.ivnnkl.nl/.

Wereldwinkel Heiloo is vernieuwd

HEILOO - Na enkele weken verbouwen verrast Wereldwinkel Heiloo haar klanten met een nieuw en licht winkelinterieur met een ruime uitstraling.

Daar hoort een klein feestje bij: op zaterdag 19 maart is er Open Huis in de Wereldwinkel, met leuke aanbiedingen en kortingen. Ook is er een chocoladeproeverij waarbij de nieuwste smaken van Tony Chocolonely te proeven zijn. Er zijn nu elf verschillende smaken ( van kokos tot kers, van popcorn tot zeezout), waarvan de meeste exclusief door de Wereldwinkel verkocht worden. En alléén op 19 maart geldt de aanbieding: drie plakken halen, twee betalen ( maar…Op=Op ) .

Leuk om te weten: de Wereldwinkelactie van Tony Chocolonely samen met Barbosa de Brasil "kadootje voor jou…kadootje voor de boeren" heeft 11.078 cacaoplanten opgeleverd. Dat is ook Fair Trade: zorgen dat de producenten meer kansen krijgen!

En is chocolade niet uw ding: in het koffieassortiment zijn nu ook fairtrade cups voor het Nespresso-apparaat opgenomen.

Natuurlijk zijn er veel nieuwe kunstnijverheidsproducten ingekocht. Op 19 maart worden exclusieve schalen, vazen en potten met maar liefst 30! procent korting aangeboden. Zie ook de advertenties elders in de Uitkijkpost.

Mocht u zaterdag niet naar de winkel kunnen komen dan verwelkomt de Wereldwinkel u graag op een ander moment. En via de webwinkel ( www.heiloo.wereldwinkels.nl) kunt u ook altijd artikelen bestellen.

Tot ziens op 19 maart in Wereldwinkel Heiloo, Stationsweg 105, Heiloo

Bedrijf Belicht: Welbox

Jorien van der Wel Foto: Arjan Hoogvorst

Mossellaan 55 (Bedrijventerrein De Weidjes), Egmond aan den Hoef

Telefoon: 072 - 30 30 344, e-mail: info@welbox.nl, website: www.welbox.nl

EGMOND A/D HOEF - De meeste mensen kunnen er over meepraten: spullen te over, maar waar laat je het allemaal? Boot, caravan, motorfiets of verhuisspullen die tijdelijk ergens gestald moeten worden. Wie thuis of op het bedrijf met ruimtegebrek kampt, biedt Welbox de oplossing. Dit Egmondse bedrijf beschikt over moderne en goed beveiligde stallingruimte en opslagboxen voor vele denkbare goederen.

Eigenaresse Jorien van der Wel zorgt voor een vriendelijk ontvangst met verse koffie. Samen met haar zus Marjolijn bestiert zij sinds 2013 Welbox, wat gelijk de bedrijfsnaam verklaart. "Onze vader had voorheen in dit pand jarenlang een staalbedrijf. Na zijn bedrijf runde iemand anders er een onderneming, totdat de ruimte weer beschikbaar kwam," vertelt Jorien. "Mij was opgevallen dat in de regio Egmond nog geen zogenoemde self storage bestond, dus dat was voor ons een gat in de markt."

Ideale oplossing

Zodoende bestaat sinds drie jaar Welbox, een modern uitgeruste ruimte voor stalling van onder meer boten, caravans, campers, auto's en motoren voor mensen die daar zelf onvoldoende plek voor hebben. Op de eerste verdieping bevinden zich opslagboxen in diverse maten, uiteenlopend van vier tot totaal 32 kuub. Welbox hanteert een vaste prijs per kuub. "De opslagmogelijkheden die wij bieden, vormen een ideale oplossing voor mensen die bijvoorbeeld gaan verhuizen of emigreren, in scheiding liggen en tijdelijk de inboedel ergens kwijt moeten, of voor hen die voor een tijdje extra bergruimte zoeken", vervolgt Jorien. "Zo hebben we naast klanten uit het Egmondse huurders uit omliggende plaatsen als Heiloo, Limmen, Bakkum, Bergen en Alkmaar."

Snelle service

Grootste kracht van Welbox is met name de persoonlijke en snelle service. De zussen Van der Wel zijn zelf maandag tot en met vrijdag overdag in het pand aan de Mossellaan aanwezig, zodat eventuele kwesties gelijk kunnen worden opgelost. In andere gevallen kan iemand van Welbox snel ter plekke zijn, omdat ze in Egmond woonachtig zijn. "We merken dat de meeste mensen het prettig vinden dat er hier iemand aanwezig is, wanneer ze opslagspullen komen brengen of halen. Toegang tot de stallingruimte op de begane grond kan sowieso alleen wanneer iemand van Welbox aanwezig is."

Gratis boedelbak

Het pand van Welbox beschikt over een ruime goederenlift, speciale karretjes om de boel de verplaatsen en zelfs gratis boedelbak voor vaste klanten. Verder zijn allerlei aanverwante artikelen verkrijgbaar, waaronder verhuisdozen en verpakkingsmateriaal. Het Welbox-pand is voorzien van supermoderne camerabewaking en zeven dagen per week van 06.00 tot 23.00 uur voor klanten toegankelijk. Alle informatie is te vinden op de website www.welbox.nl.

Kortom Cantate

HEILOO - Zondag 20 maart om 16.00 uur verzorgt Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater de Bach-cantate "Himmelskönig, sei willkommen" BWV 182 voor koor, solisten, instrumentaal ensemble en orgel. Deze feestelijke cantate, geschreven voor Palmzondag, bevat koordelen en aria's alsmede solistisch bezette blokfluit- en vioolpartijen. De uitvoering vindt altijd plaats binnen een liturgische context, zoals gebruikelijk was in Bachs tijd. De liturg is ds. N. Schroevers uit Middenbeemster. De toegang is gratis. Wel is er ter bestrijding van de onkosten een uitgangscollecte.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt twee x per maand een Opkikker aan een vereniging of stichting. Vanaf januari 2016 is het bedrag verhoogd van € 300,00 naar € 500,00. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen. Verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. De 2e opkikker van de maand maart gaat naar Lopen voor Lyme/team Jeroen-Step Forward-, Jeroen Rodenburg uit Heiloo.

U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Inloopspreekuur slechthorendheid

HEILOO - Inloopspreekuur slechthorendheid 23 maart verzorgd door de NVVS, zoals iedere vierde woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur in Bibliotheek Heiloo.

U kunt op dit laagdrempelige inloopspreekuur terecht voor alles wat met slechthorendheid samenhangt. Het spreekuur wordt bemenst door ervaringsdeskundigen van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en geeft voorlichting over slechthorendheid, tinnitus(oorsuizen), hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid), Ménière, de aanschaf van hoortoestellen en andere hulpmiddelen, etc.

Of ga gewoon voor een praatje met een medeslechthorende!

Tafelverhuur Kinderkledingbeurs

HEILOO - Op zaterdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo weer een gezellige kinderkledingbeurs.

U kunt hier goedkope kinderkleding, speelgoed en nog veel meer kopen.

Wilt u een tafel reserveren om uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed te verkopen, dan kunt u bellen naar 072-5331297.

De afmeting van de tafel is 80 x 160 en de huur bedraagt € 7,50. Slechts één tafel per persoon en op is op (geen handelaren).

Jongens bekennen ravage Hoogeweg

Foto: FB politie Alkmaar

Het waren (kwa)jongens, die op zondag 28 februari een woning aan de Hoogeweg hebben bevuild met modder en takken. Dit werd zaterdag gemeld aan de Uitkijkpost.

Rector Beemster van Onze Lieve Vrouw ter Nood vertelt over zijn woning, waar vandalen een ravage hadden aangericht. Hij had zijn woonhuis die middag verlaten en trof bij thuiskomst een ravage aan in zijn woning. Al spoedig bleek dat het niet om een inbraak ging. De meldingen in de krant en op Facebook hadden effect. "De jongens die deze daad op hun geweten hebben zijn met hun ouders bij mij thuis langs gekomen en we hebben een goede regeling kunnen treffen ter compensatie van de geleden schade," meldt de rector opgelucht.

Derek Groot versterkt CDA-Heiloo

Foto: Aangeleverd


De 22-jarige Derek Groot is benoemd als plaatsvervangend lid van de commissie Openbare Ruimte. Een korte introductie van Derek.

"Ik ben nieuwsgierig. Ik wil weten wat er speelt en of ik kan helpen! Het CDA spreekt mij aan omdat ik zelf veel bezig ben met de toekomst en een van de kernwaarden binnen het CDA is rentmeesterschap."

Hij is met zijn 22 jaar natuurlijk best een opvallende verschijning. Derek benadrukt het belang van lokale politiek ook voor jongeren: "Omdat er juist op lokaal niveau veel invloed uitgeoefend kan worden op beslissingen die het dagelijks leven van jongeren raken. Neem nu het behouden van goede sportvoorzieningen of een gevarieerd uitgaansklimaat. Een goede plaats om daarover te praten: de lokale politiek! Een goede gemeente luistert namelijk naar haar inwoners en kijkt of zij daar op kan inspelen."

't Loo (3)

Ik word een beetje moe van dat gezeur en gezemel over de zgn 'beleving en sfeer' die tegenwoordig

in een winkelcentrum moet zijn.

Weet je waar de kopers op af komen, Knallende Prijzen!

Dus waar blijven de acties met bv. een pond pinda's voor één euro, brood 1,-, stuk worst 1,-,

bos bloemen, zak fruit enz. Dan komen de klanten wel, of er nou beleving is of niet.

En als er dan ook nog een zitje is om even bij te komen of te kletsen, dan maakt het geen

zier uit, of die nou groen of geel of pimpelpaars is. Dan is de sfeer er omdat je lekkere

koopjes hebt gescoord!

Dat wilde ik even kwijt.


Mevr. Ursem.

Open dag met peutervoorstelling op CBS de Duif

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Tijdens de open dag op vrijdag 18 maart verzorgen de kleuters van groep 1-2A een gezellige peutervoorstelling. Om 11.00 uur zijn ouders, die op zoek zijn naar een goede basisschool, samen met hun kind welkom om te komen kijken. De voorstelling vormt de afsluiting van het thema "tijd", waaraan de kleuters de afgelopen weken hebben gewerkt. Daarmee laten zij zien dat presenteren één van de belangrijke pijlers is op De Duif. Aansluitend aan de voorstelling krijgen belangstellende ouders een rondleiding door de school en de buitenschoolse opvang van Forte Kinderopvang. Ouders kunnen dan zelf zien hoe de school modern en eigentijds onderwijs vormgeeft in een open en respectvolle omgeving. Peuters kunnen meespelen op het kleuterplein of in de kleutergroepen. Kunt u er niet bij zijn? Neem dan contact op met directeur Annemiek van de Vliet, tel: 072-5320874. CBS de Duif, Mariënstein 180, Heiloo, www.duif-tabijn.nl.

Paasworkshop bloemschikken

HEILOO - Pasen valt vroeg dit jaar. Lekker bloemschikken in voorjaarssfeer kunt u in de Paasworkshop van Groei & Bloei. En zeg nou zelf: wat is er nou leuker dan eerst een paar uurtjes heerlijk ontspannen bezig te zijn en er dan nog dagen van te kunnen genieten? Wat gaat er in dit Paasstuk: de kip of het ei? Voor u een verrassing! Als altijd worden een mooie ondergrond, alle groen en bloemen en de bijkomende materialen voor u verzorgd.

Locatie:Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

Datum: woensdag 23 maart

Tijden: 13.45 - 15.45 en 19.45 - 21.45

Meer info:aanmelden per e-mail: benzdocter@hotmail.com of telefonisch 072-5336827 of 06-50123521

Sangha-Mudita

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Best mogelijk dat u er al een tijdje over hebt gedacht om aan yoga te gaan doen. Dat u intuïtief aanvoelt dat dat u goed zou doen. Dat de reden voor het feit dat u die stap (nog) niet heeft gemaakt is, dat u dat niet in een grote groep wilt doen. Dat u graag een meer persoonlijke begeleiding wilt hebben.
Sinds 1 februari is Sangha-Mudita gevestigd in Heiloo.
Voorheen bevond deze yoga,- meditatie- en massagepraktijk zich in Aarlanderveen (Z-H). Hij is opgezet door Hans Stoop.
Inmiddels heeft deze yogaleraar al meer dan 20 jaar ervaring in het geven van yogalessen, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

Met zijn tweedaagse ademworkshop heeft hij al honderden mensen op weg geholpen naar een bewustere manier van ademen. In Aarlanderveen gaf hij de hele week door aan grote groepen yoga- en meditatieles.
Nu hij in Heiloo is komen wonen, is dit voor hem een nieuw begin.
Graag wil hij zich vanaf nu richten op het intensief werken met kleine groepen, waarbij ook kanker- en ex-kankerpatiënten van harte welkom zijn. Privéles is mogelijk.
Interesse? Zie: www.sangha-mudita.nl.

Vergunningen voor Tiny Houses in Zuiderneg/Maalwater

Bij Tiny Houses wordt het gevoel van riant wonen bereikt door de leefruimte zo beperkt mogelijk te houden, om vooral veel buitenleefruimte over te houden. Foto: Airbnb

HEILOO – De toewijzing van huurwoningen in Heiloo aan (voormalig) asielzoekers stuit op protest bij veel Heilooërs die al lange tijd op de wachtlijst staan. Gemeente Heiloo overweegt daarom een versnelling van de toewijzing van vergunningen voor Tiny Houses, kleine, mobiele woningen. Op termijn zijn die gepland voor het gebied in het Maalwater dat bekend staat als de sleeheuvel.


Om te onderzoeken hoeveel belangstelling er in Heiloo is voor dergelijke kleine woningen, start binnenkort een proef op de grond van Sprenkeling. Stal Sprenkeling zou graag verhuizen naar naar een perceel in de Zuiderneg langs de Heilooër Zeeweg.

Enige weken geleden meldde de Uitkijkpost dat er nog onzekerheid is over wat de gemeente met deze grond wil. Daar zou nu plek moeten komen voor twintig Tiny Houses die op inventieve wijze worden ontworpen door speciale bureaus, inspringend op de trend uit de Verenigde Staten. De woningen zijn mobiel, dat wil zeggen dat ze in een later stadium verplaatst kunnen worden naar een vaste locatie.

Jeanette Sprenkeling heeft laten weten zeer positief te zijn over deze ontwikkeling.

Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijvingsprocedure voor geïnteresseerden. Dit moet naar verwachting in enkele weken kunnen worden gerealiseerd.

Bosman Tweewielers verzorgt fietsenshow in 't Loo

HEILOO - Het wordt weer voorjaar en dat betekent tijd voor een nieuwe fietsenshow, hierbij worden de nieuwste modellen getoond en is het mogelijk om de modellen te testen. Hierbij gaat het vooral om de elektrische fietsen, maar er zullen ook wat leuke stadsfietsen, sportfietsen en lifestyle fietsen getoond worden.

De e-bike is helemaal van deze tijd en onmisbaar voor velen. Steeds meer mensen laten de auto staan en kiezen voor de e-bike. Met de e-bike hebben zij een rit van 10 kilometer naar het bedrijf eenvoudig en vlot afgelegd. Dagjesmensen die op een warme dag in het heuvellandschap willen toeren, ervaren met de e-bike alleen nog maar genot. Hellingen rijden zij fluitend op, afstappen is niet meer nodig. E-bikes van Gazelle geven precies het duwtje in de rug dat nodig is.

Samen met het Koninklijke Gazelle team zal Bosman Tweewielers op vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart te vinden zijn in winkelcentrum 't Loo (op het middelste plein). Kom gezellig langs, laat u adviseren en verleiden tot een proefrit op de mooiste elektrische fietsen.

Vrijdag 18 Maart 10.00-17.00
Zaterdag 19 Maart 10.00-16.00

Modeshow-time in 't Loo

Foto: Janneke Mars

HEILOO - Zaterdag 2 april is het modeshow-time in 't Loo. Thema: voorjaar in de mode! Combineer een dagje winkelen en de zaterdagse boodschappen met een bezoekje aan één van de drie inspirerende catwalk-shows. Elke show is rijk gevuld met dans, muziek & modellen: de catwalk vindt u op het centrale plein. Geniet van mooie combinaties en originele presentaties van voorjaarsmode uit alle modewinkels in het centrum, van Van Os en Via Villaggio tot en met Vastenhove mode, Didi en Shoeby. Heiloo modestad van Noord-Holland? Op zaterdag 2 april gaan we er voor! De shows zijn gepland om 10.30, 13.30 en 15.00 uur. Daarnaast is er een leuke actie. Deel een orginele foto van de show op Facebook en win een leuke prijs: dubbel genieten! Het volledige programma vindt u op de website www.tloo-winkelcentrum.nl. Like het evenement op Facebook en steun daarmee de winkeliers in 't Loo. Op naar een nieuwe lente!

Tip Heiloo heeft iederéén iets te bieden

HEILOO - "Kennen ze Tip Heiloo dan nog niet?" Dat vroeg Willeke Meijer zich verbaasd af, toen ze in de Uitkijkpost van 2 maart las over eenzame ouderen en overbelaste mantelzorgers. Willeke Meijer is de oprichter van Tip Heiloo, het burgerinitiatief dat Heilooërs die klusjes willen doen koppelt aan Heilooërs die klusjes willen laten doen. Daar zijn veel voordelen aan verbonden. "Voor iedereen in Heiloo," benadrukt Willeke. "Dus ook voor ouderen en mantelzorgers."

"Je komt natuurlijk in contact met een ander als die bij jou een klusje komt doen. Of andersom. Ouderen hebben soms hulp nodig, bij het snoeien van een boom of het afstoffen van de balken zoldering, bijvoorbeeld. Maar veel ouderen kunnen en willen ook best hulp bieden," zo weet Willeke uit de praktijk. "Sommigen willen anderen gezelschap houden, of helpen met vertalen. Er zijn er zelfs die computerles geven! Het is fijn als iemand jou helpt, maar het is ook fijn om je talenten in te zetten en iemand anders te helpen. Eigenlijk komt met Tip Heiloo het ouderwetse buurtgevoel weer terug, waarin je elkaar helpt en ondersteunt. En bij Tip Heiloo bepaal je zelf of en wanneer je een klusje wilt doen, of laten doen. Je kunt geholpen worden zonder een tegenprestatie te hoeven bieden."

Hulp krijgen zonder zelf hulp te hoeven bieden. Daar hebben veel mantelzorgers wel oren naar. Immers, de meeste mantelzorgers hebben het druk genoeg. Ze moeten vaak de zorg voor een familielid combineren met een baan en de zorg voor het eigen huishouden. Ideaal als er dan iemand even langskomt om bijvoorbeeld het grofvuil weg te brengen, de heg te snoeien of het hek te schilderen: even een beetje zorg krijgen in plaats van geven.

Geven en ontvangen

Maar niet alleen mantelzorgers kunnen af en toe een handje extra gebruiken. Veel werkende ouders zouden ook wel eens een klus uit handen willen geven. "Tip Heiloo is niet alleen bedoeld voor mensen die oud zijn en/of een beperking hebben," legt Willeke uit. "Tip Heiloo is er voor iederéén in Heiloo. Iedereen die een klusje wil doen of laten doen, is welkom. We hebben uiteraard een website. Voor wie liever geen computer gebruikt, houden we kantoor in het VIP, het Vrijwilligers Informatiepunt, in de bibliotheek."

"Tip Heiloo draait om geven en ontvangen. Iedere deelnemer heeft er voordeel bij! Als je geholpen bent, ben je blij met de vertaling, de zelfgebreide trui of de kookles. Je hoeft niets te betalen, en je hoeft ook niet iemand anders te helpen. Al mag dat laatste natuurlijk wel!" lacht Willeke. "Als je geholpen hebt, dan heb je niet alleen de voldoening van je eigen talenten ingezet hebben voor een ander, en de dankbaarheid van die ander. Je krijgt ook nog voor elk gewerkt uur een Tippie. De Tippies worden bijgeschreven op je account, net zoals je geld op je bankrekening. Als je de Tippies nodig hebt, kun je ze afhalen op het VIP in de bibliotheek. Dan krijg je echte muntjes, die je kunt inwisselen voor leuke kortingen bij nu al zestien verzilverpunten in Heiloo. Ik zal ze nu niet alle zestien noemen. Kijk maar eens op de website, of vraag het na bij het VIP. Maar ons populairste verzilverpunt is Di Fiorentina. Als je dit voorjaar drie uur hulp biedt aan een ander, eet je komende zomer gratis ijs!"

Wat wil jij met Tip Heiloo? Kijk op www.tipheiloo.nl of bel 072 532 02 81.

Multimediapresentatie "De ontdekking van de Alpen" in theater De Beun

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Mondiavisueel staat voor professionele multimediashows met foto's, video, muziek en live commentaar. Pure beleving vanuit een luxe fauteuil. Mondiavisueel organiseerde in Heiloo al 7 live presentaties in theater De Beun. Ruim 1.100 bezoekers waren zeer enthousiast over deze unieke vorm van een 'avondje uit'. Op woensdag 30 maart geeft Mondiavisueel een live multimediapresentatie met de bekende bergbeklimmer Robert Eckhardt die al sinds zijn jeugd klimmend en wandelend op ontdekking is in de Alpen. De vierduizenders van het Zwitserse Berner Oberland leken voor hem onbereikbaar hoge reuzen. Inmiddels heeft hij 69 vierduizenders en meer dan 1.000 andere toppen beklommen. Robert vertelt zijn persoonlijke verhaal over deze inspirerende beklimmingen en over de rijke alpiene historie van beroemde pioniers, waaronder de geschiedenis van de eerste alpinist die alle vierduizenders bedwong.

Meer informatie kunt u vinden op http://mondiavisueel.com U kunt daar tevens uw toegangskaarten kopen.
Een programma-magazine met uitgebreide informatie over het Mondiavisueel programma 2015-2016 kan gratis worden afgehaald bij Theater De Beun tijdens openingsuren. Ook nu kunnen de lezers van de Uitkijkpost weer profiteren van een lezerskortingsactie van € 3,00 per toegangskaart. Gebruik daarvoor de voucher kortingscode: F15J16MV Kaarten zijn ook (tegen contante betaling) aan de zaal verkrijgbaar. Knip dan dit berichtje uit de krant om uw korting te verzilveren. Reserveer voor de zekerheid telefonisch vooraf via 030-6361481 om teleurstellingen te voorkomen.

Workshop Computer voor beginners

HEILOO - Bibliotheek Heiloo start donderdag 24 maart met een workshop: Klik & Tik. De basis. Dit is een online oefenprogramma, waarbij de gebruikers leren omgaan met de computer en worden begeleid bij hun eerste stappen op internet.

Wat leert u?
We beginnen bij het begin. En dan gaan we stap voor stap verder. U leert typen, e-mailen en u gaat het internet op. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kunt u zelf gaan oefenen.

De workshop Klik & Tik. De basis bestaat uit 5 dagdelen van ieder 1,5 uur. Tussen de bijeenkomsten door kunnen deelnemers in eigen tijd en eigen tempo oefenen met de geleerde stof.

Data en kosten
De workshop-bijeenkomsten in de bibliotheek worden gehouden op donderdagmorgen 24 maart t/m 21 april 2016 van 10.30 tot 12.00 uur.

De bijdrage voor de hele workshop is € 20,- voor leden en € 25,- voor niet leden van de bibliotheek. Leden met een All-in abonnement ontvangen 50% korting.

Opgave en informatie
Opgave en meer informatie bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo, tel 072-5330670 of via www.bibliotheekheiloo.nl

Mindfulness Training, iets voor u?

EGMOND - Terug van vakantie, in het gevoel willen blijven. Na een week al weer kwijt? Mindfulness!
Mindfulness beoefening is een krachtig hulpmiddel dat helpt anders om te gaan met lastige momenten, inzicht te krijgen in uw gedachtenpatronen en bij het uitzetten van uw automatische piloot.

Het is een sterk effectieve training op het gebied van stressreductie en omgaan met spanningen. Gebaseerd op de trainingen van Jon Kabat-Zinn gaat u in 8 bijeenkomsten van 2 ½ uur kennismaken met en thuis trainen van de pijlers van mindfulness. Voor iedereen toegankelijk, oud of jong, met of zonder klachten of specifieke vragen. In kleine groepen met deelnemers uit diverse richtingen.

Docent: Yme Bosgra, mindfulnesstrainer, psychosomatisch fysiotherapeut, haptonoom en acupuncturist. Opgeleid in mindfulness based stressreductie (MBSR ), -cognitieve gedragstherapie (MBCT)en mindful-bewegen.
Data: dinsdagmiddag en -avond 29 maart, 5, 12, 19 april, 10, 17, 24, 31 mei. Locatie Freudzaal op landgoed Willibrord, Heiloo

Op donderdagmiddag en -avond 31 maart, 7, 14, 21 april, 12, 19, 26 mei, 2 juni. Locatie voormalig Karmel Klooster, Egmond aan den Hoef.

Tijden middag: 13.30 -16.00 uur Tijden avond: 19.30-22.00 uur Investering: € 225,00

Inschrijven of meer informatie: 06 20488126 of ymebosgra@hotmail.com

Het Baafje soppen met NLdoet

Foto: Stichting Welzijn

HEILOO - Diverse activiteiten vonden vrijdag 11 maart plaats in Heiloo. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Zo was Elly Beens samen met leerlingen van de Springschans en de Elckerlyc druk in de weer voor een high tea in Woonheuvel 'de Westerzij'.

Foto: Stichting Welzijn

Zwembad Het Baafje, Bieb Heiloo, Landgoed Ter Coulster en Villa Westervenne kreeg extra handen op de vrijwilligersdag.

Cris Bakker weer grote rol in 3 Musketiers De Musical

HEILOO - De Heilooër Cris Bakker speelt al meer dan tien jaar mee in musicals. Hij heeft inmiddels grote rollen op zijn naam staan, zoals Juan Péron in de beroemde musical Evita en in 2015 nog Het Beest in Disney's klassieker Beauty and the Beast. Dit jaar mag hij de rol van Athos vertolken in 3 Musketiers De Musical op 8 en 9 april.

Brassica musicals heeft in de regio inmiddels naam gemaakt met producties van hoog niveau, uitgevoerd door veel lokaal talent en begeleid door een professioneel artistiek team, live orkest, licht en geluid. Voor deze gelegenheid is er een unieke en sterke combinatie gemaakt van de Duitse en de Nederlandse versie. Uiteraard wordt alles in het Nederlands gespeeld. Cris Bakker was eerder 13 jaar voorzitter van Fotoclub Heiloo. Omdat de oprichter en vorige voorzitter van Brassica vrij plotseling overleed, is Cris sinds juni 2015 voorzitter van Brassica. "Het is prachtig om te zien hoe de samenwerking tussen alle talenten op het podium, maar zeker ook achter de schermen iedere keer weer leidt tot een sterke productie," zo zegt Cris. 3 Musketiers gaat over een jongeman die er van droomt om Musketier te worden. Gaandeweg komen intriges, romances, schermgevechten en kameraadschap voorbij. Grote ensemblestukken worden afgewisseld door integere en kleine scenes. De zaterdagavond is al bijna uitverkocht, maar voor de vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn nog kaarten beschikbaar. Voor meer informatie www.brassicamusicals.nl.

Paashaantjes in de Coulsterkerk

HEILOO - Op zondag 20 maart is het Palmpasen, waarbij in de christelijke traditie de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. In de Coulsterkerk wordt op die zondagochtend met de kinderen versierde paashaantjes gemaakt. Aanvang 10:00 uur.

Vergeten groente bij Forte BSO's

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Forte Kinderopvang is partner van 'Appeltje Eitje - Gezond voorbeeld Heiloo': dit initiatief wil het voor inwoners (en dus ook kinderen) makkelijker maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen. In de voorjaarsvakantie werd daarom tijdens een gezellig uitje van enkele Forte BSO kinderen vergeten groente bestudeerd.

Met grote tassen reden de kinderen naar biologische groenteclub Heiloogisch om de bestelling op te halen. De kinderen bestudeerden de vaak onbekende groente, zoals koolraap, knolselderij, paksoi, oesterzwammen en gekleurde regenboogpeen. Alles werd grondig bekeken, besnuffeld en natuurlijk geproefd!

Het vakantie-uitje van de BSO kinderen paste ook bij het nieuwe thema van Forte Kinderopvang: bloemen en planten. De komende tijd staan alle activiteiten van kinderdagverblijf De Vogeltuin, de Forte BSO's en de peuters van de voorscholen in Heiloo in het teken van dit thema. Zo wordt de By-tuin bezocht, worden er natuurlijk bollen en planten geplant en wordt er een heus groente- en fruitbuffet gemaakt!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.fortekinderopvang.nl of bellen met 0251-658058.

Open dag van zorg en welzijn

HEILOO - Voor het vierde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland campagne onder het motto 'Zo werkt Zorg'. Het doel is de veelzijdigheid van Zorg en Welzijn te tonen, de nieuwe ontwikkelingen en vooral de mensen die er werken in de schijnwerpers te zetten. Iedereen is van harte welkom tijdens deze week bij alle aangemelde zorg- en welzijnslocaties.

Op 19 maart doet ViVa! Zorggroep mee aan deze week. Op deze dag kunt u een kijkje nemen in de wereld van ViVa!'s wonen, zorg en welzijn en krijgt u de gelegenheid om de ontwikkelingen van dichtbij te zien en meer te weten te komen.

Woonzorgcentra Overkerck / Varnebroek en De Loet van ViVa! Zorggroep besteden op 19 maart extra aandacht aan welzijnsactiviteiten voor ouderen, georganiseerd vanuit ons ViVa! la Vie Uitbureau. Het Uitbureau zorgt dat ouderen tot op hoge leeftijd kunnen blijven genieten van de dingen die ze leuk vinden. Bewegen, sociale contacten en stimulerende, zinvolle bezigheden zijn belangrijk voor iedereen, welke leeftijd je ook hebt. Het Uitbureau ViVa! la Vie biedt ouderen, met/zonder zorgvraag, de mogelijkheid om actief te blijven. Maar ook het restaurant staat in de aandacht. In de restaurants van Overkerck /Varnebroek en De Loet kan elke dag genoten worden van een kopje koffie, een gezonde lunch of een heerlijk diner. Wijkbewoners of bezoekers zijn, naast onze bewoners, ook van harte welkom. En wilt u iets weten over het wonen in deze locaties, dan is mogelijk in Overkerck / Varnebroek.

Zaterdag 19 maart van 13.00 – 16.00 uur in Overkerck / Varnebroek en van 11.00 – 14.00 uur in De Loet.

Kijk op www.vivazorggroep.nl voor meer informatie.

De participatiewet: goed ondernemen met beperkingen

HEILOO - "Het schept mij plezier wanneer ik mensen tijdens hun werk zie opbloeien", vertelt manager Willem Kesting van Stadswerk SW. Hij bezocht woensdagavond een bijeenkomst over de participatiewet in de brandweerkazerne in Heiloo. Deze meeting bood ondernemers informatie over werkverschaffing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijstandsgerechtigden en mensen met een ziekte of beperking.

Naast Willem luisterden nog eens ruim vijftien geïnteresseerde ondernemers naar de verhalen van woordvoerders van diverse organisaties. Wethouder Henk Dellemijn en bestuurslid Rob van der Wal van Ondernemend Heiloo en Duurzaam Heiloo namen het woord, evenals Yvonne Groen van de gemeente Heiloo. Zij liet mogelijkheden de revue passeren om mensen met en zonder arbeidsbeperking met extra ondersteuning aan het werk te krijgen. Deze gemeentelijke taak valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Vervolgens namen vertegenwoordigers van de UWV, uitzendbureaus en een reïntegratiebedrijf het woord. De gemeente werkt met deze instanties samen en koopt diensten in.

De belangrijkste vragen waren: hoe kan ik maatschappelijk ondernemen, bij welke instanties kan ik hiervoor terecht, hoe werken deze organisaties en is het 'systeem' lonend voor ondernemers? Volgens de sprekers zijn de werknemers via de participatiewet relatief goedkope arbeidskrachten, bijvoorbeeld omdat ze kunnen profiteren van loonkostensubsidie en aanspraak kunnen maken op een langere periode met tijdelijke contracten. Daarnaast kunnen bedrijven onder andere rekenen op begeleiding van de werknemer en de werkgever. Uiteraard kwamen de pluspunten voor de werknemers zelf aan de orde: weer mee mogen doen in de maatschappij, het ervaren van zingeving en het ontwikkelen van kwaliteiten voelt goed voor deze mensen. Het ziekteverzuim zou daarom klein zijn.

Motivatie en plezier

De bijeenkomst had zeker ook als doel onjuiste beeldvorming en (voor)oordelen te lijf te gaan over deze categorieën werknemers. Martijn Smit van het radiostation Werken FM in Sassenheim schepte helderheid op dit punt. "Maar liefst tachtig procent van mijn werknemers heeft een beperking of is via de bijstand binnengekomen. Zij leveren goed werk, zoals dat bijvoorbeeld geldt voor mijn redactie die voor negentig procent uit 55 plussers bestaat. Verder is Richard zwaar autistisch en hij praat moeilijk. Tegelijkertijd werkt hij zeer goed met Photoshop. Ook Daan is zwaar autistisch, maar hij kan rappen als geen ander. Daan maakt voor ons radiojingles. Normaal gesproken kost een jingle mij achthonderd euro. Voor Daan (parttimer) betaal ik zelf ongeveer 400 euro per maand aan loonkosten. De loondispensatie is echt heel fijn."

Martijn benadrukt dat zijn werknemers extra gemotiveerd zijn en met plezier werken. "Hierdoor is het ziekteverzuim nihil." Ook zijn klanten reageren volgens de radioman positief.

Nadelen zijn er ook, maar die zijn volgens Martijn op te lossen door hierop goed in te spelen. "Kijk vooral wat iemand wel kan en focus minder op wat iemand niet kan. Verder: een autist moet je veel structuur bieden en niet meerdere taken tegelijk geven. En al tijdens een intakegesprek praat ik open over de beperking die iemand heeft. Daarbij moet meteen duidelijk zijn welk soort hulp iemand nodig heeft. Dat werkt positief. Toch kunnen werkgevers ook een minder goede ervaring te verwerken krijgen, dat is logisch. Zie het als daten: niet elke date is een succes." Martijn benadrukt dat ondernemers vanuit hun hart mensen via de participatiewet moeten aannemen. "Doe je dat niet, dan kun je er maar beter niet aan beginnen."

Vaste dagindeling

De aanwezige ondernemers kregen woensdag veel informatie te verwerken. "Ik oriënteer mij op de mogelijkheden die er zijn en daarvoor is deze bijeenkomst zeker nuttig. Toch is het best lastig om alles meteen op een rijtje te krijgen," laat een van de ondernemers weten. Een andere aanwezige meldt geen gebruik te kunnen maken van de participatiewet. "Ik sta hier niet afwijzend tegenover, maar bij ons ligt het moeilijk. Wij werken op bouwplaatsen. Je hebt daar als werknemer geen toegang als je niet aan specifieke capaciteiten voldoet, dat zijn strenge landelijke regels," vertelt hij. Sceptische geluiden waren er ook: "Als je de instanties hier hoort praten, dan lijkt het eenvoudig in orde te komen, maar in de praktijk ligt het vaak net even anders…"

Dan neemt Willem Kesting nog een keer het woord tijdens een gesprek met de krant. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen voor gemeenten en bedrijven. Via WNK personeelsdiensten (reïntegratie- en SW-bedrijf, red.) heeft de onderneming ongeveer 82 medewerkers gedetacheerd, inclusief begeleiding. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD en andere lichamelijk en geestelijke problemen. Willem: "Vaste medewerkers begeleiden hen in de uitvoering van hun dagelijks werk. Wij bieden hen een vaste dagindeling en duidelijkheid in de beschikbare tijd, dat is voor velen zeer belangrijk. Natuurlijk lopen wij ook wel eens tegen probleempjes aan. Deze lossen wij op door dagelijks de juiste collega op de juiste plek passend werk te bieden."

Tekst EJV Mediaproducties/ Evert Visser.

Kennemer Wonen geeft 90 procent van haar huurders geen huurverhoging

HEILOO - Woningcorporatie Kennemer Wonen voert vanaf 1 juli 2016 voor zo'n 9.000 van de in totaal 10.000 huishoudens geen huurverhoging door. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen van minder dan € 44.360. Voor huishoudens waarvan het inkomen hoger is dan € 44.360 wordt de huurverhoging minder dan de wettelijke maximale huurstijging. Dit voorstel doet Kennemer Wonen aan haar huurders. "Het is voor het eerst dat wij voor zoveel huishoudens geen huurverhoging doorvoeren. En, het is gemiddeld de laagste huurverhoging sinds jaren. Hiermee maken we onze belofte waar van het betaalbaar houden van de woningen", aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Voor alle inkomensgroepen geldt per 1 juli een basishuurverhoging van 2,1 procent, opgebouwd uit het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (0,6 procent in 2015) plus 1,5 procent. Tromp: "Wij maken dit jaar waarin er zoveel gebeurt op het gebied van het huurbeleid een pas op de plaats met de jaarlijkse huurverhoging. We bekijken het huidige huurprijsbeleid opnieuw omdat we beter willen aansluiten bij de vraag van nu en nog meer rekening willen houden met woonlasten, zoals energieverbruik.

Per 1 juli 2016 geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging, zo stelt Minister Blok van Wonen en Rijksoverheid. Tromp licht toe: "We komen ook de huishoudens die boven de € 44.360 zitten tegemoet. Daar is het voorstel om de huurverhoging niet het maximale toegestane percentage 4,6 te laten zijn maar 3,6 procent. Het voordeel van energiebesparende maatregelen voelen de huurders ook in de eigen portemonnee. Daarnaast bieden we de huurders de mogelijkheid om zonnepanelen aan te brengen, waardoor zij jaarlijks nog eens € 100 tot € 150 voordeel hebben."

Tromp vervolgt: "We zijn relatief vroeg met dit voorstel, want de huurverhoging gaat pas per 1 juli in, maar we willen onze huurders zo snel mogelijk op de hoogte brengen van onze voornemens. Uiteraard nemen we de huurdersorganisaties mee in de stappen die we zetten." Eind april krijgen alle huurders een brief met daarin de toelichting op wat dit voorstel voor het desbetreffende huishouden betekent. "Ons voorstel is onder voorbehoud van het aannemen van de Wet Gegevensverstrekking Belastingdienst door de Eerste Kamer. Deze wet houdt in dat de Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen."

Heiloo krijgt geluidmeetpost voor vliegtuiggeluid

Foto: Heiloo-Online

HEILOO - Veel inwoners ervaren in toenemende mate overlast van het vliegverkeer boven de gemeente. Naast het georganiseerd overleg met alle betrokken partijen (BRS) en het maken van afspraken over wat wel en wat niet toegestaan is, zet gemeente Heiloo zich al jaren in voor een geluidmeetpost in het dorp. Een geluidmeetpost is een goed hulpmiddel om de ondervonden overlast te onderbouwen. Dit jaar is het verzoek gehonoreerd en stelt Schiphol kosteloos een geluidmeetpost beschikbaar.

Een meetpost bestaat uit een mast met daarop een microfoon die het vliegtuiggeluid van vliegtuigen van en naar Schiphol objectief meet. Meetgegevens zijn te zien op www.nomos.schiphol.nl.

De komende tijd praat de gemeente met Schiphol over het plaatsingstraject. De mast komt uiteindelijk eind 2016 te staan op het dak van een gemeentegebouw. De meetpost plaatst Schiphol voor een periode van 10 jaar.

"We all have beautiful voices"

Foto: Aangeleverd

Heiloo - Zwaaien met je armen, klappen met je handen, luisteren met je hart. Muziek maak je met je hele lichaam! De Australische zanger Chris James liet de kinderen van de Jan van Rijckenborghschool tijdens een workshop flink in beweging komen. Allerlei klanken maken en tegelijkertijd bewegen. Chris James nodigt kinderen en volwassenen uit om vanuit hun hele lichaam muziek te maken. Maar ook om helemaal stil te worden en te luisteren naar de vlinder die zó op je neus zou willen landen. Of met je ogen dicht luisteren naar dat gekke geluid. Is het nou de wind, een walvis of heel veel stemmen tegelijk? De boodschap van Chris "I love my voice" is door de kinderen en leerkrachten met heel veel plezier ontvangen. Een paar dagen later gaf Chris een Big Sing in de Witte Kerk met 125 enthousiaste aanwezigen. Zowel voor de schoolworkshop als voor de Big Sing zal Chris James naar Heiloo terugkomen.

'Blik op de Strandwal'

Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Een zeer gevarieerde open dag van Brandweer Akersloot, Boerderij het Vertrouwen en Scouting Akersloot vindt plaats op zondag 10 april, waar weer groots word uitgepakt op hun strandwal. Door het bundelen van demonstraties en het etaleren van hun activiteiten wordt het de derde keer dat deze dag word georganiseerd.

Vanaf 11.00 uur bent u allen, van binnen en buiten Akersloot welkom, voor brandweerdemonstraties en veiligheidsvoorlichting. Bij de boerderij kunt u alle landbouwvoertuigen, stallen, het vee en jongvee bezichtigen en ziet u hoe een moderne boerderij tegenwoordig functioneert. Bij Scouting Akersloot kunt u het moderne gebouw bewonderen, en staan vrijwilligers klaar om u van alles te vertellen over Scouting. Daarnaast is het voor de kinderen mogelijk om met een strippenkaart deel te nemen aan diverse spelletjes. De open dag begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

U kunt het evenement nu al volgen op Facebook of twitter.com/Strandwalakersl Voor meer info kunt u contact opnemen via rob.dekker@planet.nl of via 06-16294024

Bloemendagen gepland: 30 april-5 mei

LIMMEN - Met het verstrijken van de donkere en gure februarimaand en de voorjaarsvakantie alweer achter ons, staan er deze tijd van het jaar bij veel mensen heerlijk geurende hyacinten op tafel. Lekker hè de geur van deze prachtige voorjaarsbloem…

Velen mijmeren tijdens deze dagen alweer over het naderende voorjaar en het vooruitzicht dat over ruim twee maanden de bollenvelden alweer in volle bloei staan. Daarom kondigt Stichting Bloemendagen Limmen met trots aan dat iedereen kan zich nu alweer kan verheugen op de 64e kleurrijke editie van de Bloemendagen!

Zaterdag 30 april is de eerste dag van de Bloemendagen in 2016, dit jaar met een ver van tevoren vastgestelde datum. Een vaststaande datum is noodzakelijk om dit jaar nóg grootser en feestelijker te kunnen uitpakken tijdens de Bloemendagen. Hiervoor worden al afspraken gemaakt met verschillende exploitanten, deelnemers en de Limmer ondernemers.

De Bloemendagen van vorig jaar waren dankzij het enthousiasme van de vele deelnemers, de prachtige werkstukken en de reacties van de bezoekers een doorslaand succes. Stichting Bloemendagen Limmen verwacht - in navolging op o.a. de prachtig versierde brug bij het Stet – dit jaar nog meer kunstzinnig versierde objecten, werkstukken, bloemsierkunst en mozaïeken in ons mooie Limmen te kunnen tonen.

De plannen voor de mozaïeken liggen alweer klaar! Doe jij dit jaar ook (weer) mee? Je bent meer dan welkom!

Liever iets rustiger beginnen of eerst de sfeer proeven? Meld je dan aan bij een van de prikploegen of als vrijwilliger bij de organisatie voor de zeer welkome hand- en spandiensten.

Inschrijven is nu al mogelijk via: info@bloemendagenlimmen.nl

Stichting Bloemendagen Limmen wenst alle prikploegen, (bloem)kunstenaars, overige deelnemers, sponsors, kwekers, ondernemers, vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers kleurrijke, inspirerende, geurige en natuurlijk hele gezellige Bloemendagen toe!

Oekraïne referendum 6 april: "Weet waarom en wat je stemt"

EGMOND - Het blijkt dat veel Nederlanders niet goed weten waarom er 6 april 2016 een referendum is over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne en wat dit inhoud. Daarom is er zondagmiddag 20 maart een informatiemiddag in cultureelcentrum Museumhoeve Overslot georganiseerd. Niet alleen om verduidelijkende vragen te kunnen stellen. Maar ook een unieke gelegenheid om van een voor- en tegenstander te horen hoe zij tegenover het verdrag staan. Arnaud Insinger (voorstander) en Gabriella Molica (tegenstander) zijn de sprekers en gaan het debat aan. Aansluitend is er gelegenheid tot het voeren van discussie en het stellen van vragen onder leiding van voorzitter Paul Hergaarden.

Museumhoeve Overslot, Slotweg 42 Egmond aan den Hoef, is zondag 20 maart vanaf 14.00 uur geopend, het programma zal om 15.00 uur aanvangen en om 17.00 uur worden afgesloten.

De middag wordt ook live uitgezonden door RTV80.

Waarom is er op 6 april een referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne?

1 juni 2015 trad in Nederland de Wet raadgevend referendum in werking. Bij enkele partijen leefde de wens om een referendum te organiseren over het vermeende gebrek aan democratie in de Europese Unie. Omdat ze voldeden aan de procedure voorschriften is nu het eerste referendum een feit; deze handelt over het associatieverdrag EU - Oekraïne.

De andere EU-lidstaten, het Europese Parlement en Oekraïne hebben het verdrag al goedgekeurd. Sommige delen van het akkoord worden vanaf 1 november 2014 voorlopig toegepast. Het gaat vooral om de zogenaamde handelsdelen omdat dit een EU-bevoegdheid is. Het verdrag met Oekraïne gaat officieel pas in als ook Nederland het akkoord goedkeurt. De Eerste en Tweede Kamer hebben al voor gestemd. Op basis van de uitkomst van het raadgevend referendum neemt de Nederlandse regering een beslissing over de definitieve goedkeuring.

Paranormale avond

LIMMEN - Op woensdag 16 maart is er in De Burgerij, Dusseldorperweg 103, weer een ledenavond van het Katholieke Vrouwen Gilde Limmen. Het wordt een paranormale avond met het medium Truus Knijn. Aan de hand van foto's of voorwerpen kan zij paranormale waarnemingen vertellen, zoals antwoorden op vragen over dierbare overledenen. Misschien krijgt u een persoonlijke boodschap mee; in ieder geval kunt u een gezellige avond verwachten. De avond begint om 20.00 uur en introducées zijn welkom.

Stichting Oud-Limmen bij de Zonnebloem, met snert na

Foto: Janneke Mars

De Zonnebloem Limmen nodigt gasten van De Zonnebloem Limmen uit voor een gezellige (snert)middag in samenwerking met Stichting Oud- Limmen op woensdag 23 maart a.s.

De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in De Burgerij. De zaal is open om 13.30 uur.

Het thema dat Stichting Oud-Limmen presenteert is: "De Rijksweg van Kerkweg tot Limmerbuurt." Kees Kroone gaat terug in de tijd en levert commentaar bij de beelden. De oude Rijksweg komt weer tot leven en het is heel bijzonder om te zien welke veranderingen er in de loop der jaren hebben plaats gevonden. Vele huizen en bedrijven zijn reeds verdwenen.

De middag wordt afgesloten met heerlijke snert en roggebrood met spek.

Voor vervoer kunt u bellen met: Ria Hooijboer, tel. 5052235

Nieuw uitvaartcentrum 'grote opluchting'

Foto: Evert Visser

EGMONDEN - Egmond heeft sinds begin maart een nieuw uitvaartcentrum ter vervanging van het voormalige gebouw aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee. Opbaringen vinden nu plaats in het bijgebouw achter het Oud Katholieke Verenigingsgebouw in de Julianastraat in Egmond aan Zee.

"De nieuwe uitvaartlocatie is een stuk kleiner dan het voormalige centrum en heeft bovendien geen koelcel. Toch volstaat de huidige accommodatie. Nabestaanden zijn tevreden over de ruimte", aldus uitvaartverzorgster Hennie Blok van uitvaartvereniging Momento Mori. Ze vertelt dat tegenwoordig minder Egmonders gebruikmaken van de opbaarmogelijkheid omdat het aantal thuisopbaringen is toegenomen. Hennie: "Vroeger moesten wij soms vijf of zes opbaringen tegelijkertijd realiseren, de laatste jaren komt dat niet meer voor." De verminderde 'populariteit' van het uitvaartcentrum leidde tot minder inkomsten. Het gebouw sloot vervolgens eind januari haar deuren omdat uitvaartvereniging Momento Mori de huur niet meer kon opbrengen. Hierdoor konden Egmonders hun overledenen dit jaar van eind januari tot eind februari niet opbaren binnen de grenzen van de Egmonden.

Het nieuwe uitvaartcentrum (foto: Evert Visser) Foto: Evert Visser

'Niet iedereen thuis'

Hennie noemt het "een grote opluchting" dat Momento Mori het verenigingsgebouw van de Oud Katholieke Kerk mag gebruiken als uitvaartcentrum. "Dat is voor veel Egmonders prettig. Niet iedereen wil immers thuis opgebaard worden." De vereniging is blij met de nieuwe accommodatie en werkte de afgelopen weken aan een beperkte opknapbeurt. Dat meldt Jaap Dekker, beheerder van het Oud Katholieke Verenigingsgebouw en de kerk. "We hebben het gebouw laten schilderen, er zijn tapijttegels gelegd, het toilet is aangepast en we hebben nieuwe gordijnen opgehangen en raamdecoratie geplaatst. De werkzaamheden zijn nu afgerond, met uitzondering van een paar kleine klusjes", laat hij weten. Volgens Jaap was de opknapbeurt nodig "omdat vijftien jaar lang weinig tot niets aan het onderhoud is gedaan." Nu de metamorfose vrijwel is voltooid, heeft de uitvaartvereniging nog een andere wens op het lijstje staan. De vereniging wil de tuin vrijmaken. "De kar van de Oud Papier Groep staat schuin voor de ingang en staat nu in de weg. Daarom zoeken we een andere stallingsmogelijkheid."

Inmiddels vragen Egmonders zich openlijk af of het voormalige uitvaartgebouw aan de Plevierenlaan een nieuwe bestemming krijgt en zo ja; wanneer. Eigenaar Woningstichting Kennemerwaard zegt hierover nog geen informatie te kunnen geven. "We weten nog niet wat ermee gaat gebeuren."

Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

Kinderen leren recyclen

Foto: Aangeleverd

LIMMEN - Recyclen is een erg actueel thema en kinderen kunnen veel kanten op met dit onderwerp. Er is veel informatie over hergebruik te vinden, er kan eindeloos geknutseld worden met verpakkingsmateriaal en de kinderen kunnen op onderzoek naar manieren van recyclen. Dit laatste deed groep 1/2 van het Kleurenorkest bij de Dorcas in Heiloo. De kleinste kinderen van de school gingen op excursie naar de bekende kringloopwinkel. Ze werden hartelijk ontvangen door de enthousiaste medewerkers en keken hun ogen uit. Kinderen waren verrast dat er zoveel mooie dingen te koop waren, die eerder al door iemand weg waren gedaan. Dat hadden ze niet verwacht.

Demonstratie olieverf Bij Bakker

Mieke Rozing demonstreert diverse tehnieken met olieverf en mediums. Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Op zaterdag 19 maart geeft Mieke Rozing een demonstratie bij Lijstenmakerij Bij Bakker.

Ze gaat werken met structuren door middel van gesso en glas beads medium, daarna werkt ze verder met olieverf van Rembrandt, van Gogh en Scheveningen.

Het werk is geïnspireerd op de Duits-Zwitserse kunstschilder Paul Klee.

Mieke demonstreert van 10 tot 15 uur, kom gezellig langs, en laat je inspireren.

Tijdens de demonstratie is er 10% korting op alle olieverf.

Lijstenmakerij Bij Bakker, Dorpsstraat 102, Castricum

0251-673977

Lola Garcia Band bij Vredeburg Jazz Session

LIMMEN - De Nederlandse taal is onlangs verrijkt met een nieuw woord: genre-hygiëne. Hieronder wordt verstaan, het consequent vasthouden aan een bepaald genre.

Dit is niet iets wat van toepassing is op de Lola Garcia Band. Als u eerdere optredens van deze groep hebt bijgewoond weet u al dat deze band juist streeft naar het tegenovergestelde.

Op zondag 20 maart speelt de Lola Garcia Band vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te Limmen bij de Jazz Session Club.

Ook voor het optreden tijdens de sessie van maart is weer geput uit verschillende bronnen, waardoor een veelheid van stijlen te horen zal zijn.

Mogelijk komen sommige stukken u bekend voor, maar ongetwijfeld zult u ook verrast worden door onverwachte composities.

In ieder geval is er weer veel nieuw werk te beluisteren.

NB: de komende sessiedata: 20 maart en 17 april 2016

De toegang is vrij, maar U kunt ons steunen door lid te worden voor € 7,- per persoon voor het gehele jaar.

Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax: 072-5053414 e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Is een camper iets voor mij?

Foto: Aangeleverd

LIMMEN - Op 23 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur zal een gastspreker van de Nederlandse Kampeer Club een thema-avond verzorgen over de vraag of een camper iets voor u is.

Als u een (beginnend) camperaar bent of u oriënteert zich welk type camper het beste bij uw vakantiestijl past, bezoek dan de thema-avond waar onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen: soorten opbouw, indeling, merken intergraal, alkoof, buscamper en bouwtechnieken. Deze camper onderwerpen worden uitgebreid besproken en met beeldmateriaal onderbouwd. Natuurlijk is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Meld u zich alstublieft tijdig aan in verband met het aantal zitplaatsen. Gratis toegang.

ACC Service, Limmen. Tel: 072 - 505 18 89. E-mail: info@acc-service.nl

Keezen

LIMMEN - Vrijdag 18 maart is er Keezen in de kantine bij Voetbal Vereniging Limmen. Keezen is gemakkelijk te leren, dat kan zelfs ter plekke die avond. Het is een geheel verzorgde avond. De koffie, drankjes, hapjes en (mooie) prijzen zitten bij de prijs in. Voor deze gezellige avond is de entree is 20 euro per persoon. De aanvang is 20.00 uur en opgeven kan per koppel via info@vvlimmen.nl of aan de bar in de kantine. Het adres van VV Limmen is: Dampegheestlaan 2. Schrijf je snel in want vol is vol.

Quiz

Het is geen grapje maar op 1 april is er de derde editie van de vv Limmen voetbalquiz bij VV Limmen. Het wordt weer een avondvullend programma met uitdagende voetbalvragen. Dit jaar zijn er iets meer "old school" vragen. Willen jullie dit jaar (weer) meedoen? Geef jouw team dan zo spoedig mogelijk door via info@footballkings.nl of info@vvlimmen.nl Er is plaats voor 25 teams, en elk team bestaat uit 4 personen; kosten per team 10 euro. Aanvang van de quizavond is om 19.15 uur in de kantine op sportcomplex Dampegheest.

Flashing U22 verslaat Grasshoppers uit Katwijk

HEILOO - Het JU22 team van Flashing Heiloo speelde afgelopen zaterdag een oefenwedstrijd. In sporthal Het Vennewater werd het eveneens landelijke spelende JU20 team van Grasshoppers uit Katwijk verslagen: 81-56. Het was sinds 14 februari weer de eerste wedstrijd van het Heiloose team, en dat was toch ook wel te merken. Het echte wedstrijdraffinement zat duidelijk onder het stof. Toch kon coach Paul Aris uiteindelijk met een goed gevoel terugkijken, niet in de laatste plaats omdat Robbert de Ruiter na een langdurige afwezigheid (knieblessure) eindelijk weer van de partij was.

Flashing startte sterk. Met een felle man-to-man verdediging werd het Katwijkse team direct onder druk gezet. Grasshoppers leverde bal na bal in en onder aanvoering van Robbert de Ruiter kwam Heiloo snel op voorsprong (9-2). Na een time-out van Grasshoppers werd het ritme even onderbroken, maar al snel pakten de Heiloose spelers de draad weer op. Aanvallend was het nu Sander de Ruiter die prima doorkwam (24-11 in de voorlaatste minuut). Heel even verslapte Heiloo en konden de Katwijkers de score een iets draaglijker karakter geven. Het eerste kwart werd dan ook bij 26-16 afgesloten.

In het tweede kwart zette coach Aris een andere verdedigingstactiek neer (1-3-1), maar dat liep niet echt goed. Met name de verdedigingsrebound was minder goed verzorgd. Hierdoor kreeg Grasshoppers keer op keer tweede en derde kansen. Het spel van Heiloo werd daardoor ook steeds onrustiger. Dat had aanvallend duidelijk consequenties. Te gehaast spel leidde tot veel misverstanden en balverlies. De Katwijkers profiteerden goed en wonnen het tweede kwart dan ook met 10-17, zodat de rust werd bereikt bij 36-33.

In het derde kwart herstelde Flashing zich enigszins en waren het vooral Jeroen Aris en Max van Rixel die aanvallend goed doorkwamen. Grasshoppers kreeg het steeds moeilijker en maakte steeds meer fouten. Het leverde veel vrije worpen op voor Heiloo. In het vierde kwart leek de pijp leeg bij het Katwijkse team en denderde Flashing overtuigend door. Het laatste kwart werd dan ook eenvoudig gewonnen met 27-8, zodat de eindstand werd bepaald op 81-56. Een nuttige wedstrijd waarin Heiloo weer even wedstrijdritme kon tanken. Scores: Jeroen Aris 2-17 (19), Sander de Ruiter 11-6 (17), Max Knegt 6-6 (12), Max van Rixel 2-9 (11), Robbert de Ruiter 6-3 (9), Job Velsenboer 6-0 (6), Jeffrey Klerk 0-4 (4) en Andrew Leek 3-0 (3). Komend weekend is het team weer vrij. Zaterdag 19 maart om 12.45 uur speelt Flashing haar eerstvolgende thuiswedstrijd, en wel tegen het sterke CBV Binnenland uit Barendrecht.

Mees Knijnenberg geplaatst voor finale NK Turnen

Foto: Mathias Hikketik

LIMMEN - Op zaterdag en zondag 12 en 13 maart werden de kwalificatiewedstrijden gehouden voor het Nederlands Kampioenschap Turnen dat in juni in Ahoy Rotterdam gehouden gaat worden.

In de hoogste categorie bij de jeugd, de eredivisie, turnde Mees Knijnenberg (13) uit Limmen zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor plaatsing NK. De nieuwe regel van de KNGU is dat de turners in de eredivisie een minimale score van 66.00 punten turnen en daar zijn drie kwalificatiemomenten voor. In Tilburg was de eerste mogelijkheid om tot dit puntentotaal te komen.

Mees turnt sinds vorig seizoen op het hoogste turnniveau bij topsportvereniging SV Pax Haarlemmermeer in Hoofddorp. Hij traint hier onder leiding van Rob Hartman en Felicia Ronodihardjo.

Mees begon zijn wedstrijd op het onderdeel voltige waar hij een val moest incasseren. De schade bleef beperkt en hij kreeg 10.10 van de jury. Op de onderdelen ringen, sprong, vloer en rek turnde hij zijn volledige programma en dit ging naar behoren. Op brug turnde hij 'op safe' en liet hij een moeilijke afsprong achterwege. In de loop van de wedstrijd stond hij rond de zevende, achtste plaats. Dat hij na het laatste onderdeel vloer, waar hij 12.20 scoorde opgeklommen was naar een derde plaats was een verrassing. Met 68.05 behaalde hij de bronzen medaille na zijn clubgenoten Tim Zinnemers en Charif Ahmed die resp. goud en zilver behaalden.

Mees is dus nu al zeker van deelname aan het NK in juni in Ahoy. Tot die tijd kan hij zich concentreren op het verzwaren van zijn programma. Met een hogere D-score (moeilijkheidsgraad van de oefening) in combinatie met netjes turnen, kan bij misschien nog wel eens voor een verrassing gaan zorgen.

Weer geen punten voor De Foresters

HEILOO - De Foresters kwam zondag in Beverwijk in actie tegen DEM. Door blessures en een schorsing ontbrak de as van het elftal, Daan Groot stond ditmaal in de spits. Hij was het die in de 13de minuut na goed doorzetten de 0–1 op het scorebord bracht. De snelle Roel Pitstra zorgde enkele minuten later echter al weer voor de gelijkmaker: 1–1. Het hierna uit een vrije trap van Niels Haring door Daan Groot gescoorde doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze, met Mitchell Zwart voor de geblesseerd geraakte Tim van Gelder, zorgde alweer Daan Groot voor een perfecte pass, die in het doel van de Beverwijkers werd gegleden door Dennis Nanne: 1–2. Lensen wist echter bij een doelworsteling al snel weer gelijk te maken (2–2), waarna De Foresters weer aan de beurt kwamen door een gegeven strafschop. Tommy Hoorn schoot echter te onzuiver in. Milo Blei kwam vervolgens voor de moe gestreden Dennis Nanne in het veld. Hierna kreeg een speler van de Wijkers na een harde actie de rode kaart. Toch kon DEM na een counter de 3-2 maken. Chris Poulino werd nog ingebracht voor de op zijn elleboog gevallen Mitchell Zwart, maar het bleef 3–2.

Volgende week nieuwe kansen, dan komt VVIJ naar Heiloo. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Uitslagen dames Bridgeclub Sans Atout

Uitslagen 9 maart 2016

A-lijn:1.Schaffer-Mak 57,81;2.Daudeij-Coebergh 56,25

B-lijn;1.vd.Vlies-dw Nijs 58,33;2.Buismman-grippeling 52,78

C-lijn:1.Swart-de Jong 64,06;2.Voskuil-v.Leeuwen 59,38

De PCC Maalwater Run&Walk start zondag 17 april

Stefanie Oosterlink. Foto: Aangeverd

HEILOO - Wandelen, hardlopen en plezier hebben met elkaar: 17 april is het weer zover! De PCC Maalwater Run&Walk wordt door Rotaryclub Heiloo voor de achtste keer georganiseerd. Samen met partners als buurtsportcoach Heiloo, het Petrus Canisius College, AV Trias, Wandelvereniging Voeten in Beweging 2002 en SportRaad Heiloo wordt op 17 april een wandeling en een run voor het goede doel gehouden.

Vanaf het Stationsplein starten 's morgens de wandelingen met verschillende afstanden tot 16 km. De hardlopers zijn 's middags vanaf 2 uur welkom. Zij kunnen zich inschrijven voor 2, 4 en 10 km. Ook aan de allerkleinsten (tot 4 jaar) is gedacht. De kleine hardlopertjes kunnen zich aanmelden voor de Bambinirun van 500 mtr. De leerlingen van de basisscholen wandelen of lopen hard voor lessen via het sportprogramma Sport@School.

Stefanie Oosterlink, vakleerkracht van basisschool de Elckerlyc in Heiloo, is erg enthousiast over deelnemen aan de PCC Maalwater Run&Walk. Haar school heeft vorig jaar een groot aantal leerlingen gemotiveerd om mee te lopen. Een groep uit de bovenbouw bedacht zelfs een intensief trainingsprogramma. Omdat de school, op de Springschans na, het grootste aantal deelnemers aan de Run had, wonnen zij de hockey-clinics voor de hele school. Daarnaast had de school 13 lessen via Sport@School bij elkaar gelopen. In overleg met de leerlingen werd uit het Sport@School menu gekozen voor onder andere breakdance, karate, turnen en voetbal. Stefanie geeft aan dat ook voor een vakleerkracht het Sport@School programma een mooie aanvulling is. "Ik kan geen karateles geven en ben ook geen ster in breakdance." Dat de kinderen toch ook voor een turnles kiezen, vindt zij heel leuk. Kennelijk zijn haar leerlingen door haar turnlessen enthousiast en gemotiveerd voor deze sport. Maar het allerleukste is volgens juf Stefanie "dat de school met een heel grote groep meedoet aan de Run in hun schoolshirtjes. En dat de kinderen door mee te doen daarbij geweldig leuke lessen verdienen. Dat stimuleert geweldig!"

De Elckerlyc promoot de Run&Walk in hun nieuwsbrief en probeert daarmee om meer ouders aan de wandel of de run mee te laten doen. Daarmee verwerft de school nog meer sportlessen die de kinderen aanzetten tot sportbeoefening of eventueel het switchen naar een sport die ze leuker vinden.

Bridgeclub Fumez Pas, een gezonde inspiratie

HEILOO - Vanaf de oprichting van Fumez Pas is het uitgangspunt geweest dat er in de bridgezaal niet mag worden gerookt. Voor veel bridgers was dit toen aanleiding om lid te worden van Fumez Pas en de meesten zijn dit nog steeds. Er is dus sprake van een trouwe aanhang. Waarom? Wij denken: omdat Fumez Pas een relatief kleine, maar heel gezellige club is.

In de periode september tot en met april wordt op de donderdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur in Het Trefpunt te Heiloo in 3 lijnen (A , B en C ) een onderlinge competitie gespeeld die bestaat uit 4 speelrondes van 6 speelavonden. Bovendien wordt een sfeervolle kerstdrive en een gezellige slotdrive gespeeld.

Na elke speelronde is een promotie- / degradatieregeling van toepassing. Teams promoveren en degraderen tussen de speellijnen waarbij de onderlinge verschillen vaak heel gering blijken te zijn.

Het streven is om per lijn 10 tot 12 teams te hebben. Enkele leden hebben aangeven dat zij vanwege hun leeftijd en/of gezondheid willen overstappen naar een club waar ook op de middag wordt gebridged. Om die reden zijn thans nieuwe leden welkom bij onze bridgeclub Fumez Pas. Wij handhaven de club, mede vanwege de grootte van de zaal, op 60 tot 72 leden.

Gezelligheid en gezonde spanning zijn dus de troeven die door Bridgeclub Fumez-Pas worden ingezet voor het prettige gevoel dat deelnemers meenemen na alweer een inspirerende bridgeavond.

De laatste periode van dit seizoen start op 17 maart en eindigt op 17 april 2016. Indien u een keer kennis wil maken en de sfeer binnen onze club wilt proeven, bent u van harte welkom op een donderdagavond.

In verband met de planning is het noodzakelijk dat wij enkele dagen tevoren weten dat u wilt komen. U kunt daartoe contact opnemen met Ineke Bakker (telefoon: 06 – 42347831) of met Bert van der Meer (telefoon: 06 – 510531 62)

Nieuwe clubkampioenen van Dojo bekend

Op de foto (foto door Fred Stevenson) weet Boet Mulder te scoren tegen Tom ‘t Gilde. Boet was éen van de judoka’s die zijn titel van vorig jaar wist te prolongeren. Foto: Aangeleverd

HEILOO -

Zondag 13 maart werd bij Dojo 't Loo weer gestreden om de jaarlijkse clubkampioenschappen judo. Maar liefst 85 kinderen van vier tot en met dertien jaar hadden zich hiervoor ingeschreven. Helaas moest een aantal kinderen door griep verstek laten gaan. De rest kon flink aan de bak. Na een kort muzikaal intermezzo waarin het jaarlijkse Dojokamp voor deze zomer werd aangekondigd, werd in 15 poules stevig, maar sportief gestreden om de prijzen. Het waren niet alleen ervaren judoka's maar ook beginners deden mee. Uiteraard waren de poules op sterkte ingedeeld, waardoor de judoka's flink aan elkaar gewaagd waren. Daardoor spande het er dus vaak flink om wie er met de prijzen vandoor zou gaan. Aan het eind werden Tyler le Loux, Caitlin Baxter, Jaimy Taverne, Yannick Schadé, Maarten Roubos, Mats van Roon, Eline van der Veen, Arthur Snikkenburg, Jesse Molen, Job Kroon, Lex Gast, Boet Mulder, Yesper Brunekreef, Wytze Kuyl en Mats Kroon tot de clubkampioen van 2016 gekroond. Zij kregen daarvoor een mooie beker uitgereikt. De nummers twee en drie uit elke poule kregen eveneens een beker. Voor alle andere deelnemers was er naast de ervaring ook nog een fraaie medaille om als herinnering mee naar huis te nemen. een uitgebreide fotoreportage is te vinden op www.dojotloo.nl.

Kom naar de Open Tennisdag

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Tennis is voor iedereen en daarom de tweede sport van ons land met 605.000 leden. Tennis is flexibel in te passen in je leven en geschikt voor alle leeftijden. En iedereen kan het leren omdat je vrij kunt spelen op alle niveaus. Dus geen gehaast met het eten of huiswerk, maar lekker spelen wanneer het je uitkomt. Elke dag op de baan of eens per week? Overdag of 's avonds? Competitie spelen of recreatief tennissen? Het kan allemaal!

En ondertussen werk je dan met plezier aan je gezondheid. Onderzoek wijst uit dat in vergelijking met normaal actieve mensen, tennissers slanker zijn en meer uithoudingsvermogen hebben bij een lager risico op hart- en vaatziekten. Van nu leren tennissen heb je dus de rest van je leven plezier!

Maar ook ontspanning is belangrijk. Het Vennewater is een gezellige vereniging, van en met vrijwilligers die alles in het werk stellen voor dat éne doel: leden tegen een lage contributie (kijk ook voor familiekorting!) lekker en vaak laten tennissen op een prachtig park voor een vakantiegevoel, het hele jaar door. Er zijn regelmatig activiteiten en voor nog meer gezelligheid kun je natuurlijk zelf actief vrijwilliger worden. En veel meer dan een racket, ballen, goede tennisschoenen en comfortabele sportkleding heb je niet nodig! Kom naar de Open Tennis Dag op 20 maart of kijk op www.tvhetvennewater.nl

Jaap Kaan sluit 37 jaar Gehandicapten Sport af

HEILOO - "Het is mooi geweest", zegt Jaap Kaan na ruim 37 jaar kinderen met beperking te hebben begeleid bij het zwemmen. Elke zaterdagochtend stond hij om kwart over zeven op om de kinderen te ondersteunen.

Ook tijdens zijn werkzame leven als verkeersleider op Schiphol maakte Jaap tijd voor de Stichting Gehandicapten Sport Heiloo om deze te helpen de kinderen 1 op 1 te begeleiden met een team enthousiaste vrijwilligers.

Gisteravond hebben het bestuur en overige begeleiders Jaap in bijzijn van zijn vrouw Hanny uitgebreid bedankt voor het ondersteunende werk voor de stichting.
SGSH hoopt op nieuwe begeleiders en kinderen in de zwemgroep, Contact kan worden opgenomen met Ron Kösters, coördinator, 06 48272065.

Opening mountainbikeparcours Akersloot

AKERSLOOT - Aanstaande zaterdag 19 maart opent wethouder Leo van Schoonhoven van de gemeente Castricum het op Sportcomplex de Cloppenburgh in Akersloot aangelegde mountainbikeparcours van de Stichting Kids and Parents Bikeschool (KPB)

Van Schoonhoven, aan de basis van de realisatie van dit mtb parcours, rijdt om 10.30 uur samen met de aanwezige jeugdrenners een openingsronde, waarna deze officiele happening wordt afgesloten met het luiden van de startbel door sportwethouder Leo van Schoonhoven. Aansluitend vindt vervolgens de reguliere zaterdagochtendles plaats, waaraan ditmaal alle jeugd van de doordeweekse KPB lessen mogen meedoen.

Voor info www.kpbiking.nl

Kom naar de leukste kringloop KRINGLOOP HEILOO, nabij Karwei, De Oude Werf 7. Open di t/m za 10-17 uur Inbreng en gratis ophalen. Tel: 072-533 4000 of
info@kringloopheiloo.nl Nu ook pin.

ECHTSCHEIDING, FAMILIEPROBLEMEN.MfN registermediator: snel en discreet. Gesprekken thuis of op kantoor.Lage kosten. Tel:06 13485461 www.hansenmediation.nl

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDER heeft wat tijd over ! 35 jaar ervaring. Herstoffering van banken en fauteuils. Het opvullen van eetkamerstoelen, fauteuils, banken, antiekrestauraties etc. TOPKWALITEIT MERKSTOFFEN. . Vrijblijvende prijsopgave. Ing-KVK Tel: 072-572 3020

TUIN BESTRATEN snel, goed en voor een mooie prijs? Vanaf 17.50 euro per vierkante meter ! Vraag een GRATIS offerte aan. MVl Grond- en Straatwerk 0643795632

TE HUUR ZOMERHUIS in Egmond a/d Hoef. Ca 60m2, open keuken, een grote slaapkamer, voorzien van cv. Per 1-4-2016 Tel: 06 - 2752 3855

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting
heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.
T: 06-42479384

Bent u de tel kwijt? Voor licht in uw cijfers neemt u contact op met: ADMINISTRATIEKANTOOR TELKAMP. Drs J. Telkamp, Ewislaan 6 Heiloo T: 072-582 3750 M: 06-3020 1093 Email: jim.telkamp@planet.nl Boekhouding / Jaarrekening / Belastingaangifte / Advies

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

VAKANTIEWONING met tuin in Parc Gemmenich België. Mooi ingericht o.a BBQ. Max 6 pers. Centrale ligging: AKEN, LUIK, Drielandenpunt NL. www.vakantiewoning99.nl of 072 511 7968.

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

Gerenoveerde en ruime GARAGEBOX te huur. Rustig gelegen, omgeving Het Zevenhuizen. Bel me gerust voor informatie op 06 1824 9311.

TELUS TELECOM HEILOO Voor al uw REPARATIES aan uw Mobiel of Tablet. Voor al uw ABONNEMENTEN (alle netwerken) Voor al uw ACCESSOIRES. Tevens Officiële pasfoto's 5 voor € 5,- Zondag alleen op afspraak. Kennemerstraatweg 111. 072-750 1941 Naast Beko Interieurs en Johan Jansen

FARMHOUSE JAZZBAND. Zondag 10 april a.s. laat de Farmhouse jazzband in het Stayokayhostel, herenweg 118 Egmond vanaf 15.00 uur haar swingend sound weer horen. Men speelt jazz oude stijl. Na afloop mogelijkheid stamppotten buffet. Kaarten concert € 10,50 Deelname buffet € 9,- Opgave St. Welzijn Heiloo tel. 072-5331297

TELUS TELECOM HEILOO Voor al uw REPARATIES aan uw Mobiel of Tablet. Voor al uw ABONNEMENTEN (alle netwerken) Voor al uw ACCESSOIRES. Tevens Officiële pasfoto's 5 voor € 5,- Zondag alleen op afspraak. Kennemerstraatweg 111. 072-750 1941 Naast Beko Interieurs en Johan Jansen

Ambachtelijke SCHILDER heeft nog tijd over, ook voor timmerwerkzaamheden en dakreparatie enz. Vrijbl. prijsopgave, geen aanbetaling; betaling na tevredenheid klant. Ingeschr. KvK Tel. 06 3987 0829

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

Een stukje BUITENLEVEN creëer je SAMEN met KLUSBEDRIJF Peter Crandel ! Van TUINHUIS tot Veranda en van Terras tot Schutting. Maak een afspraak. Bel 06-2033 8040

Grote collectie gebruikte KINDER, DAMES EN HERENFIETSEN. In diverse uitvoeringen. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON. Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, voor alle leeftijden ! Nu ook 6 WEKENPLAN. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 - 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

LEUKE HUURWONING direct beschikbaar in Limmen. (+/- 75 m2) B.G: Hal + trap, aparte wc, douche, woonkamer met half open keuken. 2e etage: Overloop met grote slaapkamer. Geen tuin. Huurprijs € 595,- excl. G/W/L Info: 06-2455 8361 tussen 10 - 18.

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

GARAGE/ZOLDER SALE, ANTIEK, KUNST en CURIOSA, ZATERDAG 19-03-2016 van 10:00-17:00 uur, Heerenweg 1, 1851 KL Heiloo.

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.
Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Beste SCHILDER & STUCADOOR voor binnen/buiten. NU 50% KORTING 06-3374 3601

E-BIKE OPSTAPDAG W.C 't Loo. De nieuwste Gazelle e-bikes proberen? Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart op het middenplein van WC 't Loo. Grote E-bike show. Bosman Tweewielers.

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

Keuken halen bij Ikea ? Reserveer een Bus. HUURAUTO-HEILOO.NL

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Nieuwste collectie ELEKTRISCHE FIETSEN van Gazelle 2016 Diverse uitvoeringen , demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331214 www.bosmantweewielers.nl

E-BIKE OPSTAPDAG W.C 't Loo. De nieuwste Gazelle e-bikes proberen? Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart op het middenplein van WC 't Loo. Grote E-bike show. Bosman Tweewielers.

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE ROLLATORS en SCOOT- MOBIELEN. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk. www.descooterbox.nl T: 06 2202 0702

HOMETRAINER VERHUUR voor fitness en revalidatie toepassing. Info Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel.5331241 www.bosmantweewielers.nl

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967

E-BIKE OPSTAPDAG W.C 't Loo. De nieuwste Gazelle e-bikes proberen? Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart op het middenplein van WC 't Loo. Grote E-bike show. Bosman Tweewielers.

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06-2159 8809

Kim's Haarsalon Bel voor een afspraak naar: 06 3004 2383 Dompvloetlaan 29 Heiloo

VEREON SERVICE Voor reparaties, verv. kranensloten enz. Tel: 06 5144 9420

Met Pasen naar de Efteling met een ruime auto ? HUURAUTO-HEILOO.NL

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

Tuinonderhoud Jeroen Borst Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl