De Uitkijkpost

1 april 2015

De Uitkijkpost 1 april 2015


Start werkzaamheden stationsgebied

HEILOO - Op 13 april starten de gemeente Heiloo met de werkzaamheden in het stationsgebied die de verkeersafwikkeling en –veiligheid moeten verbeteren. Bewoners, ondernemers en raadsleden zijn samen tot een plan hiervoor gekomen.

Het stationsgebied blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden die duren tot 24 april. Alleen voor automobilisten geldt dat het gebied niet altijd toegankelijk is en zij hun auto moeten parkeren in de parkeergarage. In 2008 is het stationsgebied officieel in gebruik genomen na een herontwikkeling van het gebied. Uit de eerste ervaringen van gebruikers bleek dat de inrichting voor verbetering in aanmerking kwam. Er is door bewoners, ondernemers en raadsleden actief naar oplossingen gezocht. De verkeerssituatie voor de Vomar, het wel of niet autovrij maken van het gebied en de gevolgen hiervan voor winkeliers zijn bestudeerd. Ook het parkeerprobleem voor fietsers is aan de orde gekomen.

Het definitieve voorstel is uitgewerkt tot een plan dat in 2014 door het college is vastgesteld. Inmiddels is de inspraakprocedure doorlopen en kan de gemeente starten met het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. De belangrijkste aanpassingen in het stationsgebied zijn onder andere het veranderen van de rijrichting door deze om te draaien, het verschuiven van de huidige zebra op de Heerenweg voor de Ontdekking, richting het plein en het verleggen van de laad- en losplaats langs de Heerenweg dichter tegen het plein aan. En het bestempelen van het winkelgebied in het stationscentrum als woonerf (15 km per uur). Alles ter verbetering van de verkeerveiligheid. Verder is er door de laad- en losplaats dichter tegen het plein aan te leggen, beter zicht op het verkeer op de Heerenweg bij het uitrijden van de parkeergarage. Extra fietsenrekken zorgen voor meer overzicht en minder overlast van losstaande fietsen in het gebied.

Tijdens de werkzaamheden blijft het gehele stationsgebied voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Voor de automobilist is het gebied tijdelijk niet toegankelijk. Zij moeten hun auto parkeren in de parkeergarage.

Stroomstoring legt heel Noord-Holland plat

De heer Reussing uit Heiloo regelde het verkeer bij de spoorwegovergang aan de Zeeweg. Foto Carolien Breed

HEILOO – Afgelopen vrijdag om 09.39 uur viel in een heel groot deel van Noord-Holland de plotseling stroom uit; zo ook in heel Heiloo. Oorzaak was een defect in een hoogspanningshoofdstation in Diemen, meldde netbeheerder Tennet.

Complete netwerken lagen urenlang plat; internet- en telefoonverkeer was bij velen een tijdlang niet mogelijk, stoplichten werkten niet en ook het treinverkeer in Noord-Holland lag stil. Gestrande reizigers op station Heiloo 'troffen' het nog; zij konden in ieder geval nog naar een nabijgelegen busstation lopen. Ook alle spoorbomen waren uren buiten werking. Gelukkig dat er mensen zijn, die niet bij de pakken neerzitten, maar accuraat handelen.

Joey uit Uitgeest en Frank uit Heiloo hielden de spoorwegovergang bij het station voor overstekende voetgangers en fietsers de spoorbomen omhoog. Foto Carolien Breed

De overgang voor voetgangers en fietsers bij het station werd een tijdlang 'bediend' door Joey uit Uitgeest en Frank, een buurtbewoner. Joey was eigenlijk onderweg naar zijn werk. Toen de trein op het station van Heiloo al een tijdje stilstond, was hij maar uitgestapt om zich nuttig te maken. Samen hielpen ze overstekende voetgangers en fietsers door de spoorbomen omhoog te houden. Even verderop stond de heer Reussing midden op de spoorwegovergang van de Zeeweg dapper het autoverkeer te regelen. Hij kwam net van de mondhygiëniste, was op weg naar h stroomstruis en zag dat ook de bomen op de spoorwegovergang op de Zeeweg dicht bleven. Dus aarzelde hij niet en ging midden op de overweg staan om als een volleerde verkeersregelaar het 'wild' overstekende autoverkeer in goede banen te leiden. Menig automobilist bedankte hem met opgestoken duim vanuit opengedraaide autoraampjes. Na een ongeveer uur bracht de NS hem een felgekleurd hesje, dat hij -vastberaden zijn post nog niet te verlaten- aantrok. Rond het middaguur kwam op de meeste plekken de stroomvoorziening weer op gang. Al hadden treinreizigers in heel Nederland daarna nog lang last van een verstoorde dienstregeling.

Tien vragen aan... Hans Ursem

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Ik ben Hans Ursem, 67 jaar, ruim 42 jaar getrouwd met Marian van Velzen. Wij hebben drie heerlijke kinderen, Brigitte, Steven en Lars, een schoonzoon en twee schoondochters en vier heel leuke kleinkinderen, Wouter 12, Matthijs 8, Marlou 4 en Dieke van 2 jaar oud. Ik was leraar Lichamelijke Opvoeding en ik ben ook ruim 21 jaar voetbaltrainer geweest. Ik heb een broer en vier zussen.

1. Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren in Heiloo op het kruispunt verlengde Zeeweg/Holleweg, toen tegenover de speeltuin van ome Piet Spaans. Vanaf mijn negende woonde ik in de Slootenslaan en nu wonen wij al ruim veertig jaar in de Kerkelaan.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?
Sport en vooral voetbal is mijn hobby. Ik heb altijd gymnastiekleraar willen worden en dat beroep heb ik tot mijn pensioen kunnen uitoefenen.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?
Ik zou nu mijn ouders willen ontmoeten om te laten zien wat er van ons geworden is. Zij zaten altijd in de muziek, mijn moeder zong in 'Nieuw Leven' en mijn vader was oprichter en accordeonist van Boerenhofkapel De Kinkeluters, en ik zat in de sport, maar na mijn pensioen ben ik zanger geworden bij Shantykoor De Zaalneelden in Egmond aan Zee.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Dat zijn de voetbalkampen in De Rovershut op Texel met de jeugd van HSV; eerst als lid, later als leider, ook van mijn zoons.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?
't Heilooërbos. Onze tuin grenst hieraan. Van hier uit op de fiets richting Alkmaar is altijd weer fijn. De geluiden van de vele vogels, afgewisseld door de stilte.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?
Dat kunnen ze beter niet doen; laat mij maar lekker slapen. Tenzij er iets ernstigs is gebeurd waar mijn hulp nodig is.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Om door te gaan met de realisering van de nieuwe fietsingang naar HSV vanaf De Dors. Ik ben hier ongeveer drie jaar mee bezig geweest. Dit idee ontstond omdat het vooral voor kinderen een zeer gevaarlijke situatie is om via Het Maalwater en het drukke parkeerterrein bij HSV te komen.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?
Dat ik nu in mijn vrije tijd veel bij HSV bezig ben als bestuurslid met diverse portefeuilles; vijftien jaar als trainer bij de G-voetballers heb gewerkt; al vijf jaar als vrijwilliger chauffeur bij de Stichting Rolstoelbus Heiloo rijd.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?
De mogelijkheid bieden om alle kinderen aan een sport te laten deelnemen en in gevallen waar het financieel niet kan, deze kinderen helpen via subsidie.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:
Wat doe je zoal bij HSV? Heb je ook nog andere hobby's en bezigheden?

Ik ben bestuurslid bij HSV, help daar ook regelmatig met allerlei klusjes; houd enigszins controle over het Sportpark, het milieupleintje met containers voor papier, frituurvet, plastic, glas en kleding. Daarnaast zing ik samen met Marian bij Shantykoor De Zaalneelden uit Egmond aan Zee, waarvoor wij ook met Kees Wijker (een Derper) de PR behartigen.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan (en waarom)…:

Rob van Tuin, bestuurslid van De Terriërs en penningmeester van de Stichting Rolstoelbus Heiloo.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Rob, hoe ben jij als 'Amsterdammer' terecht gekomen bij deze vereniging en instelling? Is dit jouw bewuste vorm van integratie in Heiloo of ben jij hier toevallig ingerold?

'Hoe dun ook, een pannenkoek heeft altijd twee kanten'

HEILOO – Ze hebben zich niet zo nadrukkelijk in de media laten horen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niets van vinden. Rob van der Wal spreekt namens veel ondernemers van Ondernemend Heiloo.

,,Ook Ondernemend Heiloo maakt zich sterk voor een betere leefbaarheid van het dorp, we willen meedenken met iedere oplossing waarbij er zo min mogelijk verkeer door de dorpskern komt." Wat betreft de discussie over aanleg van de aansluiting op de A9 vindt Van der Wal het jammer dat tegenstanders publiekelijk forse kritiek uiten op de gemeente, echter zonder daadwerkelijk de dialoog aan te gaan en te willen meedenken. ,,Het is makkelijk om overal kritiek op te hebben en op de gemeente af te geven. Maar hoe dun de pannenkoek ook is, hij heeft altijd twee kanten! Iedereen heeft recht op zijn mening, het zou echter goed zijn ook open te staan voor de mening van anderen en samen de dialoog aan te gaan op een respectvolle manier."

Op een aantal punten wil Van der Wal uitleggen hoe veel ondernemers hier over denken. ,,Het MKB, de motor van de onze economie, is ook in Heiloo alom aanwezig en biedt werkgelegenheid aan veel inwoners van het dorp. Als de aansluiting er niet zou komen, leidt dat uiteindelijk tot vertraging van economische groei; in een tijd dat het MKB ook hier net weer opkrabbelt. Bovendien zorgt de aansluiting op de A9 niet alleen voor een betere ontsluiting van Boekelermeer Alkmaar en Heiloo, ook bedrijven op de Oude werf en industrieterrein Oosterzij hebben hier voordeel van. Want ook daar zijn heel veel bedrijven gevestigd, die bijna dagelijks bevoorraad moeten worden. Ondernemend Heiloo vindt dat er zo min mogelijk vrachtverkeer door het dorp moet. Een beter ontsluiting door de afslag A9 zorgt in onze ogen juist voor minder vrachtverkeer door de dorpskern. En dat het een sluiproute voor strandverkeer zou worden richting de kust? Dat betwijfel ik. Ons land telt gemiddeld hooguit acht top-stranddagen per jaar."

Dat het budget dat besteed wordt aan de aansluiting ten koste zou gaan van het gemeentelijk budget voor maatschappelijke voorzieningen in het dorp, vindt Van der Wal een onzinverhaal. ,,Dat op dit laatste bezuinigd wordt, is meer een gevolg van landelijk beleid." Ondernemend Heiloo juicht de komst van kaasbedrijf Kaptein juist toe. ,,De komst van Kaptein bréngt het dorp juist iets. Het is goed voor de werkgelegenheid. En ja, in het begin zullen hier wellicht mensen 'van buiten' werken, maar uit eigen ervaring weet ik dat er na verloop van tijd steeds meer mensen uit het dorp werkzaam zullen zijn." Hij besluit: ,, Bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo is nu eenmaal een feit. Kosten gaan voor de baten uit. De grond waarin de gemeente geïnvesteerd heeft ligt er, maar de economie heeft nu eenmaal de tijd tegen gehad. Ondanks jaren van tegenslag blijkt uit het Stec rapport, dat Heiloo het lang niet slecht doet. De verkoop van 10.000 vierkante meter en een optie op nog eens 5.000 vierkante meter zijn welkome inkomsten op het gemeentetekort."

Pianist Reinbert de Leeuw met Via Crucis in Cultuurkoepel Heiloo

HEILOO - De kunstenaar Thé Lau (1889-1958) maakte in de voormalige Willibrorduskapel (nu Cultuurkoepel Heiloo) de muurschilderingen van de Via Crucis, de veertien laatste stappen van Jezus. Zijn kunstwerk is nu op Goede Vrijdag het decor voor de vertolking van Via Crucis en ander werk van Franz Liszt door pianist Reinbert de Leeuw. Met violiste Vera Beths zal De Leeuw 'La Notte' van Liszt spelen.

Dirigent, pianist en componist Reinbert de Leeuw werd op zijn zeventigste (2008) voor zijn grootse bijdrage aan de internationale muziekwereld onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vooral heeft hij onbekende componisten als Goebaidoelina en Oestvolskaja en hun werk aan de oppervlakte gebracht, en richtte hij in 1974 het Schönberg Ensemble op, nu Asko/Schönberg. Vorig jaar kwam op cd zijn interpretatie uit van Via Crucis van Fransz Liszt. Een groot succes. In dat werk beschrijft Liszt in veertien delen de staties, de laatste stappen van Jezus. Hij schreef het werk eerst voor koor en piano, later voor piano solo.

Met deze compositie en spelopvatting was hij zijn tijd ver vooruit. Toen werd hij niet begrepen. Nu des te meer. Pas in de jaren zeventig kreeg De Leeuw de partituur onder ogen. Sindsdien heeft het werk hem nooit meer losgelaten en is hij gefascineerd door de plaatsing van de noten. Vera Beths, echtgenote van de beroemde Nederlandse cellist Anner Bijlsma, was een leerlinge van Herman Krebbers en won in 1969 het Oskar Back-concours. De zaal is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.15 uur. Kaarten reserveren op info@vaart.biz of via tel. 06 38149037. Zie ook www.cultuurkoepelheiloo.nl

Melange7 Restaurant & Shopping opent 10 april!

HEILOO - Melange7 is een nieuwe shopping experience die nog nergens in Nederland bestaat! Het biedt een boeiende mix van delicatessen, patisserie, ambachtelijk brood, koffie, mode, sieraden, zonnebrillen, sneakers, woonaccessoires en nog veel meer, en dat in Heiloo!

Denk hierbij aan exclusieve en opvallende merken als Gino-B sneakers, damesmode en sieraden van onder andere B.Loved, Lott Gioielli, Setting the Mood en MyGuapa, de exotische en authentieke collectie van Zenza Home Accessoires, de handgemaakte leren tassen en shoppers van SPRDLX Leather & More en het mondaine sieradenmerk Tirisi Moda; en dit is nog maar een greep uit het assortiment!

Op 10 april opent Melange7 feestelijk zijn deuren. Een plek waar je de hele dag door kunt brengen op zoek naar trendy gifts, waar je overheerlijk gebak kunt kopen en waar je (nog steeds) de beste risotto uit de regio Kennemerland kunt eten. Want in het pand waar sinds 1989 luxe interieurzaak Silhouet was gevestigd, verrijst na 32 jaar naast restaurant La Locanda het gloednieuwe Melange7. U kunt nu al reserveren voor het Melange7 Restaurant via tel. 072-532 5376. www.melange7.nl

Sunny Dreams

Foto Carolien Breed

Stationsplein 3, 1851 LN Heiloo, telefoon: 072 – 5339441, www.sunnydreams.nl.

HEILOO – Het is lente, ook bij Sunny Dreams in het Stationscentrum. En dit jaar krijgt het voorjaar iets extra feestelijks omdat Sunny Dreams alweer 10 jaar bestaat. Sunny Dreams is een eigentijdse damesmodewinkel met een uitgebreide betaalbare collectie en vele trendy modeaccessoires om je outfit compleet te maken. Door dit grote aanbod in diverse stijlen, maten en prijsniveaus kan iedere vrouw in elke leeftijdsklasse terecht bij Sunny Dreams van maat 34 tot en met 44. In combinatie met de zonnebank een heerlijke lenteboost! Het hechte team van Sunny Dreams staat voor iedereen klaar. Lin, Linda en Carla verwelkomen iedereen als waren zij thuis; vriendelijk en met een eerlijk, deskundig advies.

De gezellige kledingboetiek, en professionele zonnestudio, strooit in de feestmaand april met aantrekkelijke kortingen. Vanaf morgen, donderdag 2 april, tot en met zaterdag 4 april geeft Sunny Dreams maar liefst 21% korting op de gehele modecollectie! Een uitgelezen kans om je slag te slaan en voor weinig geld een nieuwe, zomerse outfit aan te schaffen waarmee je gezien kunt worden. De rest van de maand april geeft Sunny Dreams 10% korting op de hele modecollectie. En wil je, voor de zomer begint, alvast op verantwoorde wijze een kleurtje opbouwen? Voor de zonnestudio geldt '6 halen is 5 betalen' of '12 halen is 10 betalen' (twee keer gratis zonnebanken.) Bovendien krijgen klanten bij een zonnebankkuur een flacon zonnebrand (factor 10) ter waarde van 19,95 euro cadeau.

Al deze traktaties zijn om te vieren dat Lin tien jaar geleden de kans om de voormalige zonnestudio over te nemen met beide handen aangreep. Ze ging al vrij snel ook kleding in de zonnestudio verkopen. En aangezien haar hart al van jongs af aan in de kledingbranche ligt, was de uitbreiding met een kledingboetiek een logische stap. Lin heeft door haar brede vakkennis, opgedaan bij diverse damesmodezaken waar ze gewerkt heeft, een scherp oog ontwikkeld voor wat eigentijdse, modebewuste vrouwen graag in hun garderobe zien hangen. Ze is altijd en overal op speurtocht naar nieuwe betaalbare modetrends. Het afgelopen weekend was ze bijvoorbeeld voor inkoop in Parijs. De kledingcollectie van Sunny Dreams telt inmiddels 17 trendy kledingmerken, zoals Yaya, Please Jeans, Studio Anneloes en vele andere. Vlotte en prettig draagbare mode, al jaren gewaardeerd door klanten om de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en goede pasvorm. Voor de finishing touch heeft Sunny Dreams allerlei leuke modeaccessoires; van sieraden tot mooie shawls, riemen, tassen, slippers en bikini's. Sunny Dreams, zowel de zonnestudio als de boetiek, is zes dagen per week geopend: op woensdag, donderdag en vrijdag extra tot 20.00 uur.

Tabletcafé in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op donderdag 2 april 18.30 tot 20.00 uur houdt Bibliotheek Heiloo weer een Tabletcafé. Heeft u een tablet of wilt u er een aanschaffen? En wilt u uw ervaringen uitwisselen met anderen? Dan is dit Tabletcafé echt iets voor u. Deze keer is er geen speciaal thema. We helpen u graag met al uw vragen over uw tablet of over tablets in het algemeen. Heeft u een tablet, neem deze dan mee. U bent van harte welkom!

Opkikker van Keer op Keer Kringloopwinkel

HEILOO - Keer op Keer schenkt met ingang van 2015 twee keer per maand een Opkikker van €300,- aan een vereniging of stichting. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen. Verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. Ook worden er door een team van xopx doelen uitgekozen. De eerste opkikker van de maand april gaat naar Historische Vereniging Oud Heiloo. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Uitbureau-activiteiten

HEILOO - In de Loet zijn nog een aantal activiteiten waar plaats is voor nieuwe deelnemers. Op maandag is er van 10.00 tot 11.00 uur 'Bewegen' en op dinsdag kunt u meedoen met 'Geheugentraining' van 10.00 tot 11.00 uur. De creatieve ochtend is op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur en er worden veel verschillende technieken gebruikt. Kom gerust eens langs om te kijken of het iets voor u is. In Overkerck kunt U op dinsdag naar de yoga les van 10.30 tot 11.15 uur.

Zittend op een stoel worden er rek-strek en ademhalingsoefeningen gedaan en is er aandacht voor ontspanning. Ook voor mensen in een rolstoel en voor degenen die zich geestelijk kwetsbaar voelen. U bent van harte welkom! Kosten 8,00 euro. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot C. Winter tel. 06-51463085 of Marjon Seekles tel. 088-9957756 of via de Website:www. Vivalavie.nl

Open dag boerderij Ter Coulster

Om klokslag 13.00 uur danst het grootste gedeelte van de koeien van familie Brouwer de Koning de wei weer in. Archieffoto Carolien Breed

HEILOO - Op tweede paasdag, maandag 6 april, staan alle deuren open om een kijkje te nemen op het melkveebedrijf van de familie Brouwer de Koning in het Ter Coulsterbos U bent welkom van 10.00 tot 16.00 uur; er zijn voor jong en oud verschillende activiteiten. Zo kunt u de schapen met hun lammetjes, koeien, kalfjes en kippen zien. U kunt zelf boter maken, springen op een koeien springkussen, zuivelproducten proeven, pannenkoeken eten, enzovoorts. U kunt informatie krijgen over wat er allemaal op en rond de boerderij gebeurt. Ook over de geschiedenis van landgoed Ter Coulster zal wat te horen en te zien zijn!

Om klokslag 13.00 uur danst het grootste gedeelte van de koeien van familie Brouwer de Koning de wei weer in. De staldeur word dit jaar geopend door burgemeester Hans Romeyn. Wilt u dit niet missen dan bent u van harte welkom op landgoed Ter Coulster, Kennemerstraatweg 432, Heiloo. Komt u bij voorkeur lopend of op de fiets.

Interview Humanitas radio BeatFM

HEILOO - Donderdag 2 april wordt op radio BeatFM gesproken over een 'project dementerenden' en een 'project ouderen' om 20.00 uur. Edith Burgering, coördinator van beide activiteiten vertelt dat er twee groepen vrijwilligers/maatjes bij het project dementerende ouderen werken. De ene groep maatjes zet zich in voor de mantelzorgers, de andere groep komt bij de dementerende ouderen in de thuissituatie: op deze manier kan de mantelzorger even iets voor zichzelf doen: respijtzorg. Er kan een leuk contact opgebouwd worden tussen vrijwilliger en deelnemer. Voor beide projecten, evenals andere projecten bij Humanitas, zijn nog veel vrijwilligers nodig. Het gaat om twee uurtjes per week. Zie hiervoor de site van Humanitas of bij VIP Heiloo – vacatures. Ook kunt u contact opnemen met Humanitas, tel. 072-5401800 of kantoor.nkl@humanitas.nl.

Paasweekend met de Engelse kerk in Heiloo

HEILOO - Christchurch Heiloo heeft dit weekend twee diensten en organiseert op tweede paasdag eieren zoeken in het bos voor de hele familie, gevolgd door een film op groot scherm. Deze dag begint om 10.30 uur in de Ter Coulsterkerk. Op Goede Vrijdag is er een dienst met overdenkingen en lezingen waarin de kruisdood van Jezus centraal staat. Het begin om 18.00 uur maar de kerk is open vanaf 17.15 uur met koffie en Engelse Hot cross buns. Op zondag wordt de Opstanding gevierd met een Holy communion service. Aanvang 17.00 uur. Voor de film en de lunch kunt u zich opgeven en mailen naar easter@christchurch-heiloo.nl.

Koningsdagspelletjes terug in Ypestei

HEILOO - Oranjebal heeft ook dit jaar weer de Koningsdagspelletjes. Een paar nieuwe spelletjes zijn toegevoegd in vergelijking met vorig jaar. De spelletjes beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30. Na afloop kan men dan direct blijven hangen voor The Voice of Ypestein en voor de prijsuitreiking van het 'Raad spel'. De spelletjes vinden plaats in en rondom de tent. Alle kinderen kunnen zich voor € 2,50 inschrijven in de tent. Uiteraard zijn er weer een hoop mensen nodig om alles in goede banen te leiden en dus is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers, die een paar uur de handen uit de mouwen willen steken. Aanmelden kan bij Joost de Wijs, tel. 06-54740017 of via de mail naar joostdaphne@quicknet.nl.

Donaties Keer op keer

HEILOO - Keer op keer heeft aan onderstaande goede doelen gedoneerd vanaf januari 2015: €1000,- Pater Ted Bandsma: school voor kansarme in Villa Verde, Filipijnen. €1000,- (10 x € 100 kerstwensen) onder andere: Kika, H.S.V, Scouting Heiloo. €750,- Adopteer een vroedvrouw in Ethiopië: terugdringen moedersterfte door verbetering verloskundigenzorg. €700,- Stichting Farm Friends Nederland: bijdrage om het leven van kleine boeren in Ethiopië te verbeteren door aankoop van koeien. 10 x €500,- naar: Stichting Oefentherapie Mensendieck in Indonesië: therapie voor kinderen met een lichamelijke beperking (0-18 jaar). Stichting Badminton Heiloo '81: bijdrage sportvloer. Stichting Mali: bouw basisschool in Fansira Coura. Stichting Straatkinderen van Kathmandu: verbetering levensomstandigheden door middel van scholing van straatkinderen in Nepal. Stichting Scholenproject Cambodja: bouw dorpsschool met zes klaslokalen. Associaion "Bogina" Sogou Dourkoum in Mali: grote waterput in het dorp. Stichting De Morgenster: rijstproject in Burundi ten behoeve van alleenstaande moeders en weeskinderen. Stichting Docenten voor Afrika: verbeteren leeromgeving op een partnerschool in Phalaorwa, Zuid Afrika. Stichting 'Vrienden van het Woon- en Zorgcentrum Heiloo': bijdrage voor activiteiten. Mevrouw Schouten-Schelvis: transportkosten en kleding voor gezinnen in Sibiu en Tirgu-Mures, Roemenië. Vaste donaties: €2000,- Stichting Theater De Beun (voor het jaar 2014 en 2015) voor vervangen gloeilampen en tl-buizen door led-verlichting. €1000,- Stichting Veldwerk. €300,- Gered Gereedschap en Stichting Sociaal Carnaval Castricum. Tevens zijn er zes opkikkers á €300,- uitgedeeld aan diverse verenigingen. Kringloopwinkel Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17, tel. 072-5325962. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

NL Doet in de Loet superdag

De aanleg van de jeu de boules baan was een match van de Beursvloer in Alkmaar.

HEILOO - Het jaarlijkse NL doet was dit jaar een bijzonder geslaagde dag omdat De Loet zowel binnen als buiten vrijwilligers aan het werk had. De Grontmij had een groep mannen aan het werk om een jeu de boules baan aan te leggen. Dit was een match van de Beursvloer in Alkmaar. Tijdens de Beursvloer hebben Ondernemend Heiloo en de Grontmij toegezegd om voor de bewoners een baan aan te leggen. De tuin er omheen moet nog worden aangelegd maar het ziet er veelbelovend uit. Binnen waren er elf kinderen van de Elckerlyc school en een groep vrijwilligers met onze bewoners Oudhollandse spellen aan het spelen. De heer Cees Oud zorgde voor een muzikale noot met zijn prachtige accordeon muziek. Namens de bewoners wil De Loet alle vrijwilligers bedanken voor alle inzet.

Optreden 'Band 107' en 'You Really Got Me'

HEILOO - De jonge honden van Band 107 zijn Kevin van der Gulik op saxofoon, Randy van der Gulik op drums, Ivan Eugster op gitaar, Max Grootjen op Basgitaar en zangeres Iris Hielkema.

Deze jonge Heilooër band gaat vlammen en wel op zaterdagavond 4 april in het stationscentrum van Heiloo bij de nieuwe uitgaanstent café-bar Queens. Ze starten om 22.00 uur. Bij dit optreden krijgen ze steun van de Heilooër Kinks Tribute band 'You Really Got Me', die van 23.00 tot 24.00 uur op geheel eigen wijze de Kinks immiteren. Oude bekenden Gert-Paul van der Horst, Piet Schouten en Tom Min spelen in die band samen met Sander Endel, Fred Vreeburg, Silja Kops & Marjolijn Baltus. De Porc&Pyn & Friends groep, die afgelopen 1 november in Buk Buk indruk maakte. En ze spelen dit keer ook Lola!

Vanaf 24.00 uur pakt Band 107 het stokje met nog meer pit weer over. Het belooft met twee geheel verschillende bands een heerlijke 'King(k)s & Queens party' te worden voor jong en oud. De entree is gratis.

LOOCALS Paasbest

HEILOO – Zaterdag 4 april houdt winkelhof 't Loo voor de tweede keer dit jaar LOOCALS. Het thema van deze zaterdag – hoe kan het ook anders – is Paasbest. Onder dit motto kan de bezoeker bij alle modezaken de nieuwe zomercollectie bekijken en uiteraard passen. Gastvrouwen trakteren op een leuke paasverassing!

Op het Middenplein staat een grote paastak te die in eerste instantie een kale uitstraling had. Al vele kinderen hebben een paasei opgehaald en prachtig versierd. Er zijn nog wat eieren beschikbaar en kunnen tot en met vrijdag worden versierd. Dit mag met allerlei materialen: verf, stof, kralen, bedenk het maar!! Op het label kan naam, telefoonnummer en leeftijd worden genoteerd. Uiteraard wordt het allermooiste ei beloond met een prijs.

De muzikale invulling van deze themazaterdag wordt verzorgd door The Visitors. Sander Terpstra, Ellen en Ton van Dam zorgen voor een heerlijk stuk muziek waarbij zichzelf begeleiden op gitaar, banjo, mandoline en harmonica. Vanaf 11.30 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan deze zaterdag kan men via Facebook de speciale LOOCALS pagina liken en kans maken op een totale make-over. Deze make-over bestaat uit een gezichtsbehandeling bij Mooi Parfumerie, een kappersbehandeling bij Annet Haar Zaak en een kledingset bij een van de mode-ondernemers.

Op de LOOCALS zaterdag zelf worden drie bezoekers verrast met een kledingbon die zij direct mogen verzilveren bij Steps, Didi of Shoeby. Waar en wanneer deze prijzen vallen, is uiteraard niet bekend maar dat ze vallen is zeker. Wees bedacht op een verrassing deze Paasbest zaterdag in winkelhof 't Loo.

20% voorverkoopkorting Het Baafje en De Bever

HEILOO - Nog één maand en dan gaan de buitenbaden Het Baafje en De Bever weer open! Vanaf vandaag starten beide baden officieel met de voorverkoop van hun abonnementen.

In de maand april ontvangt iedereen 20% vroegkoopkorting op de vrij zwemabonnementen. Omdat zowel Het Baafje als De Bever (Sint Pancras) door Sport Servicepunt Langedijk geëxploiteerd wordt, is het abonnement van het ene bad nu ook geldig in het andere bad! Dit is heel speciaal. Om dit te realiseren zijn de abonnementstarieven van zwembad Het Baafje verlaagd naar het lage tarief van zwembad De Bever. Het maakt dus niet uit bij welk zwembad je een abonnement koopt. Door dit unieke aanbod kun je deze zomer van beide prachtige buitenbaden genieten. Zwembad Het Baafje in Heiloo bestaat dit jaar 45 jaar en dat zal in de maand juni gevierd worden. Het buitenbad ligt in een bosrijke omgeving en heeft een hoge duikplank, een 50 meter bad en een prachtige ligweide.

Op de geheel vernieuwde sites van de zwembaden is het mogelijk om je abonnement digitaal aan te schaffen. Zie www.zwembadhetbaafje.nl. In de laatste week van april is dit ook mogelijk aan de kassa van beide baden. De kassa is dan open tussen 12.00 en 17.00 uur.

Verkoop bij Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april houdt Bibliotheek Heiloo haar maandelijkse verkoop. Een goed moment om eens te komen kijken of er nog wat moois zit tussen alles wat helaas de collectie moet verlaten. Alle door de bibliotheek afgeschreven materialen worden aangeboden. Bij deze verkoop heeft u dus ook nu weer veel kans om een paar mooie boeken of andere materialen voor weinig geld op de kop te tikken. U vindt niet alleen romans, informatieve boeken en jeugdboeken bij deze verkoop maar ook cd's, dvd's, grote letterboeken, bundels tijdschriften en bladmuziek. De verkoop wordt doorlopend gehouden op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur én zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Lezing Gerrit Valk bij Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Bibliotheek Heiloo organiseert op donderdag 9 april 20.00 uur in de bibliotheek een lezing, met muziekfragmenten, door historicus Gerrit Valk. Hij beschreef het leven van musicus Melchert Schuurman in het boek 'Pantsers stooten door, stuka's vallen aan'. Schuurman (1900-1967) raakte in 1933 in de ban van het nationaalsocialisme. Na zijn toetreding tot de NSB werd hij daarvan de zangleider en componeerde hij tal van strijdliederen voor de beweging. Toegangskaarten zijn € 7,50 (€10,00 voor niet-leden Bibliotheek Heiloo) en verkrijgbaar bij Bibliotheek Heiloo. Reserveren kan bij de klantenservice van de bibliotheek en is ook mogelijk via www.bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670.

Grafiek of prentkunst

HEILOO - Voor de cursus grafische technieken zijn er nog plaatsingsmogelijkheden bij het Nivon in Heiloo voor zowel beginner als gevorderd. Tijdens deze cursus die onder leiding staat van docente Saskia Sengers maakt u kennis met diverse technieken. De nadruk ligt zowel op het aanleren van technische vaardigheid als op het experiment. Door de mogelijkheid om in oplage te drukken lenen de grafische technieken zich bij uitstek om naast vrij werk ook toegepaste werken te maken. Het Nivon bezit een grote etspers. Deze cursus van vijf wekelijkse woensdagavonden start op 1 april. U kunt ook informeren of u een les later kan instromen. Opgave info@nivonheiloo.nl of via tel. 072-5333127. Zie ook www.nivonheiloo.nl.

Spreekuur Heiloo-2000

HEILOO - Op donderdag 2 april kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken met de organisatie bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighoudt. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie, tel. 06-54901626 of via e-mail rob.levie@heiloo-2000.nl Kijk voor het vergaderschema op www.heiloo-2000.nl.

Klankmeditatie Simone Awhina

HEILOO – Donderdag 9 april volgt in de kleine kapel van de Cultuurkoepel van 20.00 tot 22.00 uur een klankmeditatie. Klanken maken en het zingen van mantra's openen je hart, verhoogt je bewustzijn, brengt je in een staat van meditatie, innerlijke rust en verbinding met het grote geheel. De stem kan harmonie brengen, energie laten stromen en het bewustzijn vergroten.

Ervaring met de stem of zingen is niet nodig. Verras jezelf door te ontdekken wat jouw stem voor jou kan betekenen. Kosten: € 10,00. Reserveren: info@simoneawhina.com of tel. 06-27145269.

Eerst een beest, dan liefde in de beu

Remy van Kesteren met de harp

HEILOO - De Stichting Vrienden van de Beun sluit het theaterseizoen 2014-15 in april af met vier spetterende voorstellingen, verdeeld over twee weekeinden. In het weekend van 3 april kunt u genieten van 'een roofdier op het podium' (NRC): harpist Remy van Kesteren, en van een toneelstuk naar een ooit controversieel boek, 'Zout op mijn huid'.

Harpist Remy van Kesteren zou aanvankelijk op vrijdag 3 april helemaal alleen naar Heiloo komen maar hij komt nu samen met percussionist Ramon Lormans met een programma dat 'Ritual' heet: een spectaculair theatraal concert, waarin het visuele aspect een groot effect heeft op de muzikale beleving. Heleen Verburg en Mirjam Koen bewerkten het boek 'Zout op mijn huid' tot een toneelstuk, dat op zaterdag 4 april onder regie van Mirjam Koen, wordt gespeeld door de bekende acteurs Dragan Bakema, Sophie van Winden en José Kuijpers. Aanvang 20.15 uur.

Onder de bezoekers wordt een liefdespakketje verloot! Kaarten € 16,00 ('Ritual') en € 24,00 ('Zout op mijn huid') zijn verkrijgbaar via de website van de Vrienden van de Beun, www.vriendenvandebeun.nl, bij De Schrijverij in het Stationscentrum, het Trefpunt, de bibliotheek in Heiloo en in het theater.

Falkland Toneel schittert in real-life serie

De verliezers, waar iedereen een slaatje uit probeert te slaan. Foto: René Alphenaar

HEILOO - De voorstelling 'De verliezers' van Ton Davids (Regie Bastiaan Toorenent) van 28 en 29 maart in theater De Beun is door recensist Martine Faber onder de loep genomen.

,,We hebben niets verloren, we hebben alleen niks gewonnen", verzucht Trees van Gorp, als al haar buren miljonair zijn geworden via de straatprijs van de Postcodeloterij. Zelf had ze een paar maanden eerder zonder medeweten van haar gezinsleden de loterij opgezegd en dat is genoeg reden om haar in een depressie te laten wegzakken. RTL 4 ziet wel wat in het drama van het onfortuinlijke gezin en begint aan een soapserie, getiteld 'De verliezers'. Een cameraploeg volgt het gezin op de voet en de opnamen die zij maken ziet het publiek tegelijkertijd geprojecteerd op het grote filmdoek van de Beun.

Dat was een geweldige vondst van regisseur Toorenent, want het publiek werd op die manier getrakteerd op prachtige close-ups van de spelers. Over de hele linie werd bijzonder goed geacteerd. Drie mensen worden uitgelicht. In de allereerste plaats Anneke Keijsper, die de sterren van de hemel speelde in de rol van de geplaagde Trees. En dan haar twee toneeldochters, Remy de Graaf en Myrthe Veer. Allebei nog erg jong, maar zeer overtuigend in hun spel. Regisseur Toorenent heeft er al met al een sprankelende en zeer humoristische voorstelling van gemaakt, waarin het publiek de uiteindelijke winnaar was, te oordelen naar de vele lachsalvo's.

Zeearend gespot in Zuiderneg

De zeearend nam de vleugels en zweefde statig, schijnbaar zonder al te veel haast, dieper de Egmondermeer in.

HEILOO – Een paar dagen geleden is er een heuse zeearend gespot in Zuiderneg in Heiloo. Tijdens een buitenrit te paard zag de ruiter, zo meldde hij de Uitkijkpost een dag later, de imposante vogel al van grote afstand in een boom langs het ruiterpad zitten.

Toen paard en ruiter de vogel stapvoets naderden, nam het dier de vleugels en zweefde statig, schijnbaar zonder al te veel haast, dieper de Egmondermeer in. In 2006 vestigden zich voor het eerst sinds eeuwen twee zeearenden in de Oostvaardersplassen in Flevoland. De afgelopen jaren zijn er ook elders meer stelletjes gesignaleerd, onder andere een broedend zeearendpaartje in het Lauwersmeergebied in Groningen en bij Roggebotzand in de provincie Brabant. Een volwassen zeearend kan een spanwijdte bereiken van 1.90 tot 2.40 meter. De eenling, gezien in Heiloo, had een donkerbruin verendek en overduidelijk een iets lichtere kop volgens de toevallige vogelspotter te paard. Niet goed zichtbaar was, of het dier geringd was. De zeearend, wellicht een jongvolwassen exemplaar, is vermoedelijk op zoek naar een partner of op doortocht. De zeearend nestelt bij voorkeur in de top van een hoge, stevige boom in de buurt van visrijke watergebieden en legt gemiddeld één tot drie eieren; de broedtijd is ongeveer veertig dagen. Op het menu van de zeearend staan zoetwatervissen, zoals karpers, maar ook ganzen en ander gevogelte en kleine dieren als konijnen, hazen maar ook kleine hondjes moeten op hun hoede zijn.

Expositie kleur, klank en beeld

HEILOO – In het weekend van 11 en 12 april kunt u van 11.00 tot 17.00 uur de nieuwste olieverfschilderijen van Hetty Branderhorst en stenen beelden van Gerrit van den Berg bekijken in de Witte kerk, terwijl u luistert naar speciaal op dit werk gecomponeerde muziek van Pieter Rynja. Tijdens de expositie verzorgt Rynja op beide dagen om 15.00 uur een live muziekuitvoering.

Het Witte Kerkje in Heiloo biedt een sfeervolle ambiance voor deze unieke expositie, waarbij beeldende kunst, muziek en poëzie samen komen. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur aan Heerenweg 32 in Heiloo. Meer informatie over de kunstenaars vindt u op bergensebeelden.nl, hettybranderhorst.com en pieterrynja.nl.

Schouwspel

Maandag verschenen op de redactie, een recensie uitgewerkt met typemachine.

'We mogen dit best een spektakel noemen; het schouwspel 'Het Elfenwoud e.v.a.' waar van velen hebben genoten in De Beun. De jongerengroep van theater-bende heeft met het Elfenwoud een geweldig flitsende toneelvertoning opgevoerd met goed verstaanbare tekst, mooie dans, muziek en licht. De rollen, zuiver verdeeld door de spelleider, wijzen op iemands organisatorische kracht. Niet alleen de spelers krijgen applaus; bewondering is er zeker ook voor de werkers aan het decor de tijd die is besteed aan de kleding; en dat allemaal in hun vrije tijd! Proficiat, mooi resultaat, het heeft ons zeer vermaakt.'

Ton van Doorn

Volop sporten 55+ in voorjaar

CASTRICUM - Rust roest, dat weet iedereen, maar als de jaren gaan tellen is deze spreuk soms letterlijk 'aan den lijve te ondervinden'.

Omdat sporten met leeftijdsgenoten gezond en gezellig is, willen wij u er graag op attenderen dat er in de maanden april en mei nog volop gesport kan worden. U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te sporten.

De Sportinstuif 55+ heeft als belangrijkste elementen: Volleybal, Tafeltennis en Badminton. Er wordt een gezamenlijke warming up gedaan op muziek, ter voorkoming van blessures. Ook hier wordt vooral het plezierig samenspelen met en tegen leeftijdsgenoten als belangrijkste doelstelling gezien. Er wordt regelmatig van tegenstander gewisseld, waardoor er veel spelvariatie is. Bij de sportinstuif wordt er 2x 45 minuten gesport, met een pauze van 15 minuten, waarin tijd is voor ontspanning en gezellig samenzijn. De Sportinstuif 55+ staat onder leiding van een ervaren MBvO docente.

De sportinstuif vindt plaats elke donderdag van 14.00 tot 15.45 uur in sporthal de Bloemen en gaat nog door tot eind mei 2015. Alleen op 2 april (witte donderdag) en 14 mei ( Hemelvaartsdag)is er geen sportinstuif.

Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen met Welzijn Castricum via tel. 0251-656562 of info@welzijncastricum.nl, of kom op donderdag een vrijblijvende les meedoen.

Plan van Aanpak aangeboden aan wethouders gemeente Castricum

De wethouders Leo van Schoonhoven en Ans Pelzer. Met de secretaris van de stichting het Oer-IJ Jos Teeuwisse, de penningmeester Jan Kuiper, adviseur Lia Vriend en voorzitter Evert Vermeer.

CASTRICUM - Een grote groep bewoners uit diverse gemeenten in Kennemerland wil het Oer-IJ gebied meer tot leven brengen met recreatieve themaroutes, een Oer-IJ atlas, een Oer-IJ Academie en een Geopark met Unescostatus: het zijn enkele van de vele voornemens die de Stichting Oer-IJ bekend maakte in haar deze week gepresenteerde Plan van Aanpak.

Bij het Oer-IJ gaat het om de groene driehoek tussen de Zaanstreek, Castricum en Velsen. In het Plan van Aanpak wordt beschreven hoe uniek het Oer-IJ is en wat er moet gebeuren om het bijzondere karakter ervan te behouden. Meer dan tweeduizend jaar geleden mondde hier een noordelijke zijtak van de Rijn uit in zee. Van dat getijdenlandschap is -voor wie dat weet- nog veel terug te zien.

De stichting Oer-IJ wil inzichtelijk maken wat de uiteenlopende mogelijkheden en kansen zijn van het Oer-IJ gebied. De voorgestelde projecten beslaan uiteenlopende terreinen. Zo denkt de stichting behalve de eerder genoemde projecten ook aan verbetering van het netwerk voor fiets-, vaar- en wandelverkeer en het uitbrengen van adviezen bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken, zoals de aansluiting van de A8 op de A9 en de plannen voor aanleg van het opstelterrein voor Sprinterterreinen.

Sommige projecten zijn al in uitvoering, zoals de succesvolle Oer-IJ academie; een lezingenreeks in het Huis van Hilde was korte tijd uitverkocht. Ondernemers in de recreatiesector volgden een opleiding tot 'ambassadeur van het Oer-IJ'. Dat gebeurde in samenwerking met het IVN. Er volgt binnenkort ook een gidsencursus.

De eerste exemplaren van het Plan van Aanpak zijn maandag 23 maart aangeboden aan de Castricumse wethouders Ans Pelzer (onder andere archeologie en cultuurhistorie) en Leo van Schoonhoven (buitengebied). De gemeente Castricum heeft de productie van het rapport financieel mogelijk gemaakt.

Op de foto de wethouders Leo van Schoonhoven en Ans Pelzer. Met de secretaris van de stichting het Oer-IJ Jos Teeuwisse, de penningmeester Jan Kuiper, adviseur Lia Vriend en voorzitter Evert Vermeer. Het Plan van Aanpak is ook digitaal beschikbaar op de website www.oer-ij.nl

Stolpboerderijen in Castricum en Bakkum

CASTRICUM - De stolp is als beeldbepalende 'Piramide van de Polder' het icoon van het Noord-Hollandse landschap. Pieter Blom, geeft op donderdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur, bij de activiteit De Ochtenden in de bibliotheek van Castricum, een lezing over de stolpboerderijen van Castricum en Bakkum.

Er staan zo'n 5.500 stolpen van Texel tot in de Haarlemmermeer. Stolpboerderijen bepalen voor groot deel de identiteit van het Noord-Hollandse landschap. Maar het voortbestaan van de stolp staat onder druk, ondanks de grote waardering voor dit agrarisch erfgoed.

Pieter Blom is als bouwkundige begonnen met de inventarisatie van stolpboerderijen t.b.v. Boerderijenstichting / Vrienden van de Stolp. Daarna heeft hij voor het jaarboek van de Werkgroep Oud Castricum alle stolpen in Castricum en Bakkum beschreven.

Tevens houdt hij zich bezig met de upgrading van de Boerderijen Beeldbank, het deel van Castricum en Bakkum. De lezing wordt verzorgd in de cyclus De Ochtenden, een samenwerkingsproject van bibliotheek en Welzijn Castricum. De toegang bedraagt € 2,50. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 0251 – 655 646 of per mail via castricum@bibliotheekkennemerwaard.nl of via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Nieuwe openingstijden Bibliotheek Castricum, Akersloot en Limmen

CASTRICUM - Met ingang van 1 april veranderen bij de vestigingen Castricum, Akersloot en Limmen van Bibliotheek Kennemerwaard de openingstijden. Dat is goed nieuws voor de leden van Bibliotheek Kennemerwaard want ook deze vestigingen gaan meer open.

De bibliotheek in Castricum gaat per 1 april op maandag open van 11.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag tot en met vrijdag is de bibliotheek open van 11.00 tot 18.00 uur. En op zaterdag is de bibliotheek met ingang van 1 april geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

De vestiging in Akersloot is met ingang van 1 april 2015 open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. En op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

De vestiging Limmen is met ingang van 1 april 2015 open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Online is Bibliotheek Kennemerwaard uiteraard 24 uur per dag bereikbaar. Via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl kunt de catalogus raadplegen, uw geleende materialen verlengen, materialen reserveren en uw leengegevens inzien. Ook superhandig is de Bibliotheek Wise app. Deze app is te downloaden via de Google Play Store of Apple Store. De nieuwe openingstijden zijn binnenkort te raadplegen op de website.

Henny Huisman bij Perspectief vereeuwigd

Opvallend was dat vooral de vrouwelijke kunstenaars hem nauwkeurig en soms te dichtbij observeerden.

CASTRICUM – Op zaterdag 28 maart was de alom bekende dorpsgenoot Henny Huisman te gast in het atelier van kunstcentrum Perspectief in Bakkum. Was het vorig jaar burgemeester Toon Mans die zich gedurende twee uur geduldig door een twintigtal Perspectief-leden liet portretteren, dit jaar was Henny Huisman op verzoek direct bereid gevonden om de podiumplaats op een houten keukenstoel in te nemen.

Huisman kennende was het voor hem niet steeds eenvoudig om zijn gezicht in de plooi te houden. ,,Ik ben een entertainer, wil de mensen vermaken, maar nu moet ik lijdzaam toezien hoe ik op de korrel word genomen". Het weerhield hem er echter toch niet van zijn opponenten regelmatig met de nodige kwinkslagen ad rem van repliek te dienen, wat in het atelier voor een ontspannen sfeer zorgde. Opvallend was dat vooral de vrouwelijke kunstenaars hem nauwkeurig en soms te dichtbij observeerden om de karakteristieken van zijn gelaat zo getrouw mogelijk te kunnen vastleggen. Henny had er geen moeite mee en zat zijn tijd gewillig uit.

Na twee uur poseren was het zijn beurt om de werkstukken aan zijn kritisch oog te mogen onderwerpen. Vol lof was hij over de diversiteit van de resultaten. De twee plastieken en de overige werken in krijt, verf, potlood of houtskool zullen te bewonderen zijn tijdens en na de opening van de traditionele kunstfietsroute door Henny Huisman op zaterdag 6 juni. Als dank voor zijn aanwezigheid en inbreng op deze middag krijgt hij het kunstwerk van zijn keuze dan overhandigd.

Groots korenfestival op tweede paasdag

In Egmond aan Zee wordt op tweede paasdag een groots korenfestival gehouden.

EGMOND - Op maandag 6 april, tweede paasdag, wordt in de sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee een korenfestival gehouden.

Na de opening om 11.50 uur door voorzitter Ben Hopman van De Zaalneelden, begint dit bekende shantykoor om 12.00 uur het festival. Uit de omgeving komen het popkoor De Limbeats uit Limmen, het smartlappenkoor De Skarrebekke uit Egmond aan Zee en het popkoor SurpriSing uit Uitgeest. Het vijfde koor is het Shantykoor Aan lager Wal uit Hardegarijp (Fr.). Al deze koren zingen twee keer 25 minuten en na afloop van dit festival kan men nog even gezellig nazitten of dansen. Dit festival is mogelijk gemaakt door gulle giften van De Stichting Rommelmarkt Egmond, Oud Papier groep Egmond en TAQA Cultuurfonds.

Eieren zoeken op paaszaterdag

CASTRICUM - Een leuke activiteit voor kinderen van 0 tot 12 jaar, vanaf 09.00 uur 's ochtends volgen de eerste tips via Facebook pagina Paasei Castricum. Dus zorg dat je klaar zit.
Simone Veldt-Bakker van Lijstenmakerij Ida Bakker heeft weer de leuke Paasactie op touw gezet. Bijna hetzelfde als de herfstactie, maar dan andere verstopplekken en geen dennenappels maar paaseieren die worden verstopt.

Zaterdag 4 april worden er 165 eieren verstopt in Castricum. Er zijn 165 leuke prijzen te winnen, waaronder de Roset met allemaal lekkere prijzen, een heerlijke slagroomtaart van Bakker Burgmeijer, een knipbehandeling bij Hair Square, kaartjes voor Monkey Town aangeboden door Lijstenmakerij Ida Bakker, een heerlijk ijsje bij snackbar de Toren enzovoort. Kortom, voor ieder wat wils en altijd prijs.
Elk gevonden ei met kaartje en nummer is een prijs waard. De verstoplocaties worden pas bekend gemaakt op de dag zelf via Facebook. Like nu Paasei Castricum (de pagina met het gouden ei als profielfoto).

Jaarlijkse actiedag voor goed doel op PCC

REGIO - Op vrijdag 3 april vindt de jaarlijkse PCC-Actiedag plaats. Ruim 2000 PCC-leerlingen laten zich die dag voor allerlei activiteiten sponsoren.

Het geld gaat naar de San Nicolas School in een achterstandswijk van Medellin, zodat daar op termijn 550 arme kinderen toch onderwijs kunnen volgen. De leerlingen van het Petrus Canisius College verdienden in de afgelopen vijf jaar al bijna €150.000 voor de Mundindischool in Tanzania. Vanaf dit jaar hebben de leerlingen zich verbonden aan de San Nicolas School in Medellin (Colombia). Die school moet worden voorzien van meer leslokalen met inrichting en een keuken voor de verplichte middagmaaltijd.

Op PCC Het Lyceum gaat de spectaculaire en vooral ook loodzware volleybalmarathon - editie 31 - echter al op donderdag 2 april van start, met een topaantal van 229 deelnemende eindexamenkandidaten. Vierentwintig uur vechten aan één stuk om de eervolle eerste plaats. Op PCC Fabritius nemen de leerlingen deel aan drie workshops die ze zelf hebben bedacht. Ook rennen ze zoveel mogelijk rondjes rondom het schoolgebouw in Zuid-Amerikaanse uitdossingen. PCC Oosterhout combineert sportiviteit met een milieuvriendelijk element; de leerlingen leggen 10 kilometer af op het strand en verzamelen zoveel mogelijk zwervafval. Ook voor de overige leerlingen geldt dat ze tijdens de Actiedag op sportieve wijze invullen. De leerlingen zijn in de voorliggende periode druk geweest met sponsorwerving, want natuurlijk willen ze het record van € 30.164 in 2014 proberen te verbreken.

Naar de prille voorjaarsduinen

EGMOND - De maandelijkse IVN-natuurwandeling in de Wimmenummerduinen vertrekt in de lente en de zomer vanuit Egmond aan Zee. Dus op paaszondag 5 april begint men om 10.00 uur bij het sportcentrum aan de Watertorenweg aan een wandeling van ongeveer twee uur. De route leidt langs enkele valleien, waar de landjes en de huisjes te vinden zijn die samen het zeedorpenlandschap vormen. Men dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen; IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: tel. 072-532 5110; kijk ook op www.ivnnkl.net.

Lammetjes knuffelen bij Groenhoeve

CASTRICUM - Onlangs is klas 1G2 van het Clusius College Castricum op de fiets op bezoek geweest bij paardenpensionstal De Groenhoeve. Deze hoeve is van de ouders van een van de technisch onderwijs assistenten van het Clusius College. Er zijn daar een aantal lammetjes geboren en die mochten de leerlingen bekijken/oppakken/voelen/ruiken et cetera. Bij de aankomst werden de leerlingen hartelijk ontvangen met drinken en koek om bij te komen van de fietstocht. Daarna volgde een rondleiding in twee groepen over de manege. De jongens konden ook nog even energie kwijt door in de longeerbak te rennen. Maar het leukst was toch de kleine lammetjes oppakken en knuffelen.

Basisschool Visser 't Hooft is gezond

CASTRICUM - Basisschool Visser 't Hooft in Castricum heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Directeur Fred de Wildt van Visser 't Hooft is trots om een Gezonde School te zijn. ,,Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!"

Paaseitjes zoeken bij 't Dienrenduintje

Het is inmiddels een traditie, paaseitjes zoeken op kinderboerderij 't Dierenduintje.

CASTRICUM - Het is ondertussen een traditie geworden, paaseitjes zoeken op kinderboerderij 't Dierenduintje. Zo ook dit jaar. Kinderen zijn eerste en tweede paasdag van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom bij kinderboerderij 't Dierenduintje om paaseitjes te zoeken. Bij inlevering van de paaseitjes wordt een lekkere paasattentie uitgedeeld, mede dankzij sponsering van AH Castricum. Er is één attentie per kind. Natuurlijk hoort een bezoekje aan de dieren ook tot de mogelijkheden. Entree is gratis. 't Dierenduintje ligt aan de Duinenboschweg 1A, vlak naast station Castricum.

Wonen, werken en leven in de polders

De Egmondermeer op zijn best.

REGIO - In het kader van de herdenking van 450 jaar Berger- en Egmondermeer wordt zondag 19 april een hele bijzondere bijeenkomst gehouden. Met herinneringen, verhalen, meditatieve momenten, gedichten en liederen van oude en nieuwe polderbewoners wordt op een luchtige manier naar verdieping gezocht.

Het thema van Stichting BEM450, die de viering van de 450-jarige inpoldering luister bij zet, is 'Herdenken en verbinden'. Vanuit die gedachte opent de Pius-X kerk zondag 19 april om 15.00 uur haar deuren voor iedereen. Onder de titel 'Daar waar je woont' wordt stil gestaan bij het wonen, werken en leven in de polders. Voorganger is kapelaan Jeroen de Wit. De muzikale begeleiding is van de groep Foursome. Bewoners van het asielzoekerscentrum en vertegenwoordigers van de moskee in het Hoefplan zijn uitgenodigd, evenals een ieder die geen geloof aanhangt. ,,Het wordt een mooie middag vol liedjes, overweging en theater. Allemaal gerelateerd aan het leven in de polder", zegt organisator Kees Kraakman. ,,Als 'special guest' zou abt Gerard Matthijsen van de Egmondse Abdij naar deze middag komen. Helaas is hij verhinderd, maar door een knap staaltje techniek kan hij toch digitaal aanwezig zijn op een groot scherm om zijn 'ontboezemingen uit de polder' met ons te delen."

Deze bijzondere ontmoetingsgelegenheid vindt plaats op zondag 19 april om 15.00 uur in de Pius-X kerk, hoek Hobbemalaan/ Blanckerhoffweg in Alkmaar. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten. De toegang is vrij, na afloop zal een schaalcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het onderhoud van de kerk. Kom op tijd, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Expositie Anna Bednarczuk

EGMOND – Van 28 maart tot en met 6 mei exposeert Anna Bednarczuk in de Benedictushof bij de abdij van Egmond.

De Poolse kunst geniet weinig bekendheid in West-Europa. Dat is jammer. Het is kunst die diepzinnig kan zijn, maar die tegelijk heel toegankelijk is. Men bouwt voort op een traditie van eeuwen. Daardoor ontstaat bij de kijker het gevoel dat er meer is dan alleen het kunstwerk dat hij aanschouwt: het is niet slechts een geïsoleerd object, uit een intellectueel niemandsland. Deze kunst maakt deel uit van het leven en van de geschiedenis. Anna Bednarczuk heeft in haar kunstenaarschap een ontwikkeling doorgemaakt van traditioneel-Poolse technieken en motieven naar een zeer bijzondere, eigen kunst. Werk van haar hand bevindt zich in gerenommeerde musea te Poznan en Lodz en in verschillende particuliere collecties. In de Allerheiligenkerk te Poznan hangt haar monumentale 'Kleed van de Schepper en de Schepping'.

Toegang tot de expositie is gratis. Benedictushof is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Er zit muziek in De Brug

AKERSLOOT - Op basisschool De Brug in Akersloot is het muziekproject afgesloten. De afgelopen weken hebben de leerlingen verschillende keren les gehad van docenten met een specialisme in een bepaald instrument.

De kleuters hadden les op de boomwhackers. Dit zijn plastic buizen van verschillende lengte, met verschillende kleuren. Door met de buis in de hand te slaan ontstaat er een toon. Elke buis laat een andere toon horen en zo kan er een heel lied gespeeld worden. In groep 3 hebben de kinderen veel lessen op de mondharmonica gehad. Zij kunnen al echt liedjes spelen. De kinderen van groep 4 kregen les op de cajon. Het is een soort kistje waar je op gaat zitten en dan sla je er met je handen op. Ook werd er in een aantal klassen op de djembé gespeeld. De groepen 8 kregen les op de steeldrum, een instrument uit het Caribisch gebied met heerlijke zomerse klanken. Alles wat de kinderen leerden spelen moesten zij direct onthouden en steeds uit het hoofd spelen. Het was een vrolijke periode waarin er veel creativiteit is laten zien op alle vakgebieden. Er waren namelijk niet alleen muzieklessen gegeven. Ook waren er weer werkstukken van keramiek gemaakt, is er geschilderd, getekend en veel geknutseld.

De projectpresentatie werd geopend door het zingen van het nieuwe schoollied wat geschreven is door meester Wouter. De kinderen van alle klassen zongen in de hal van de school uit volle borst. Daarna konden familieleden ook even genieten van de instrumenten in de verschillende klassen. In elk lokaal was het gezellig gemaakt met verschillende werkstukken. In groep 8 waren zelfs Caribische hapjes en drankjes gemaakt. Dankzij de oudervereniging konden twee sets boomwhackers en tien cajons worden aangeschaft zodat er ook in de toekomst vaak muziek klinkt op De Brug.

Hortus Bulborum beide paasdagen open

In de Hortus Bulborum bloeien ruim 4200 soorten historische bolgewassen.

LIMMEN - Vanaf Goede vrijdag 3 april is de Hortus Bulborum weer open voor het publiek. Op doordeweekse dagen van 10.00 tot 17.00 uur en zondags van 12.00 tot 17.00 uur. Ook de beide paasdagen is de tuin geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Deze unieke bollentuin in Limmen, die geheel door vrijwilligers wordt gerund, heeft als enige in de wereld een collectie van 4200 verschillende historische bolgewassen. Om die reden heeft de Keukenhof, die vorig jaar ruim een miljoen bezoekers trok, al enkele jaren een partnership met de Hortus. Een vast onderdeel van de Keukenhof vormt namelijk 'de Historische Clusius-tuin', waar de geschiedenis van 400 jaar tulpenteelt in Nederland wordt getoond. De tulpenbollen voor deze tuin worden elk jaar door de Hortus Bulborum geleverd.

Ondanks het vrij koude weer is er op dit moment in de Hortus al veel te zien. Er bloeien reeds honderden soorten narcissen (van de in totaal duizend soorten) evenals krokussen en vroege hyacinten. Van de tulpen bloeien reeds de Kaufmannia, de Greigiï en de Fosteriana en natuurlijk niet te vergeten de Duc van Tol, de oudste soort in de collectie. Die werd in 1595 door Clusius voor het eerst in de hortus van de Leidse universiteit opgekweekt. De Hortus bevindt zich aan de Zuidkerkenlaan 23A in Limmen, naast het Hervormde Kerkje. Toegang: 3,50 euro, 65+ 2,50 euro, kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. Voor groepen bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding op afspraak. Inlichtingen www.hortus-bulborum.nl.

Wake tegen zinloos geweld: 'zipp your lips'

LIMMEN - Pastor Johan Olling heeft het aan gedurfd jongeren in de leeftijd 13 tot 21 jaar te enthousiasmeren om een 24 uur wake te houden rond de kerk te Limmen. Donderdagavond 2 april van 19.30 uur tot vrijdag 3 april 19.30 uur zullen de jongeren een wake houden voor mensen over de hele wereld van wie de mensenrechten worden geschonden. Sommigen houden een marathon. Anderen zijn er in estafettevorm. Zij die meedoen, zullen niet eten of drinken, vandaar de naam van deze actie: 'Zipp your lips!'. Iedereen die dit spektakel een warm hart toedraagt of op de een of andere manier wil steunen, wordt van harte uitgenodigd te kijken en een donatie te doen. Meer informatie? Of wil je meedoen met deze of andere actie van Amnesty International, meld je dan aan bij: Conquista via nadine@conquista.nl of de Corneliusparochie: pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl.

Activiteiten Conquista

LIMMEN - Woensdag 1 april is van 14.00 tot 17.00 uur een open inloop bij Conquista. Wie komt er vanmiddag een liedje zingen voor de jarige job Patrick? Of daag de jarige uit voor een potje voetbal. Vrijdagavond 3 april is Club X-tra XL van 19.00 tot 23.00 uur. Zaterdagochtend 4 april is Kids van 10.30 tot 12.00 uur. Kom jij de paashaas helpen zoeken naar zijn eitjes? Conquista maakt daarna een mooi bakje waar je al je eitjes in kunt meenemen. Zaterdagavond 4 april staat Club X-tra van 19.00 tot 22.00 uur in het teken van een filmavond. Voor meer informatie, check www.conquista.nl.

Historisch Kadaster ter inzage tijdens open dag

EGMOND AAN DEN HOEF - Aanstaande zondag is het Historisch Informatiecentrum in Egmond aan den Hoef weer geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in de rijke Egmondse geschiedenis. Tijdens de maandelijkse open dag bij Historisch Egmond, tussen 14.00 uur en 17.00 uur, bent u van harte welkom om oude Geestgronden in te kijken, boeken te lezen of eens door het archief van oude Contacten te bladeren.

Speciale aandacht gaat deze keer uit naar het 'Historisch Kadaster'. In de jaren tachtig in zeven delen uitgegeven (twee delen over Egmond aan Zee en vijf delen over de Binnen-Egmonden), zijn deze boeken een informatiebron van onschatbare waarde.

Schaak Grand Prix voor de jeugd in Strandwal

HEILOO - Na het grote succes van vorig jaar organiseerde schaakvereniging Oppositie zondag 22 maart weer een Grand Prix toernooi. Meer dan honderd jeugdige schakers uit heel Noord-Holland meldden zich in cultureel centrum de Strandwal.

De grootste afvaardiging kwam van de vereniging Schaakmat uit Zuid-Scharwoude. De schakertjes werden naar speelsterkte ingedeeld in groepen van acht en speelden een halve competitie. Voor elke groep was er een gouden beker, een zilveren, een bronzen en bovendien een aanmoedigingsbeker. In de sterkste groep was de strijd wel heel erg spannend. Drie spelers scoorden een gelijk aantal wedstrijdpunten en de onderlinge volgorde werd beslist op weerstandspunten. Piet Krul werd hiermee de toernooiwinnaar.

Een van de schakertjes die voor het eerst meedeed was Lucas Masclee uit Heiloo. Hij leverde een wel heel bijzondere prestatie. Pas enkele weken geleden is hij gaan schaken bij SV Oppositie en nu won hij een gouden beker, waarvoor hij ook clubgenoot Joost had moeten verslaan. Als sterkste jeugdschaker van Oppositie kwam Wessel van den Broek uit de bus, die in een hoge groep beslag legde op de bronzen beker. Toernooidirecteur Bastiaan van Dam vertelde bij de prijsuitreiking dat het goed gaat met de jeugdafdeling van Oppositie. Hij dankte ook Leo van Steenoven voor de vlotte verwerking van de uitslagen en de van De Waagtoren geleende schaakmaterialen.

Sportiviteit viert hoogtij bij Oppositie

HEILOO - In ronde 23 van de interne competitie van schaakvereniging Oppositie werd een opmerkelijk staaltje van sportiviteit getoond. In de partij tussen Luca Gandossi en Johan van der Wal had Luca een kwaliteit veroverd. Normaal gesproken is dat voldoende voor de winst. Luca had echter teveel tijd gebruikt. En omdat de stelling gecompliceerd was, was de overwinning niet meer binnen de beschikbare tijd binnen te halen. Met nog twee minuten op de klok bood Luca remise aan, aan zijn tegenstander die op dat moment nog 17 minuten de tijd had. Johan nam het aanbod aan en verspeelde daarmee een zekere overwinning, die hem veel punten zou hebben opgeleverd. Een opmerkelijk staaltje van sportief gedrag. Ook de partij tussen koploper Simon Smit en Joop Kerst eindigde in remise. Simon blijft daarmee de beste kansen op de titel houden. Cor van Etten sluipt langzaam dichterbij. Dit keer was Dick Oostrom zijn slachtoffer. Cor staat nu derde. Ook de nummer twee, Kees Jongkind, won. Herman Limmen was zijn slachtoffer. Richard Sauer blunderde een stuk weg tegen Piet Manni en die liet de buit niet meer glippen. Matthijs Mühren speelde een prima partij tegen de sterke Tjerk Voskuil en won. Ook Fred Smith won weer eens, maar tegenstander Indriaas Booij bleek een zeer taaie tegenstander te zijn. Uiteindelijk moest Indriaas zwichten voor de druk van twee verbonden torens. De andere uitslagen: Folkertsma – Jonkheer ½-½, Maas -Huffnagel 1-0, Van Dam - Vd Brink 0-1, De Jager - Smoor 0-1; Rump - Di Persio 1-0. Het tweede team verloor eerder in de week de uitgestelde wedstrijd tegen het eerste van Vredenburg. De uitslag 5½ - ½ doet vermoeden dat het een slachtpartij was en feitelijk was dat ook zo. Alleen Richard Sauer wist een halfje binnen te halen.

Wandelen kan ook op de PCC Maalwater Run en Walk

De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas...

HEILOO - De inschrijving voor de 2 en 4 kilometer Run loopt als een trein. Op alle basisscholen zijn inschrijfformulieren uitgedeeld, waarmee de leerlingen zich inschrijven om zondag 19 april massaal mee te rennen. Leerkrachten moedigen de inschrijving enthousiast aan, omdat het inschrijfgeld in de vorm van lessen Sport@School weer aan de eigen school besteed wordt.

Ook voor de 10 kilometer Run komen de inschrijvingen goed op gang; aanmelden kan via www.pccmaalwaterrunenwalk.nl. De Maalwater Walk begint om 09.00 uur met de wandelaars voor de 16 kilometer. Een kortere afstand (12, 8 of 4 kilometer) lopen en later starten kan natuurlijk ook. De wandeling voert dit jaar vooral in Oost-West richting door en om Heiloo met veel aandacht voor de historie van het gebied en bijzonderheden van de woningen langs de route. Natuurlijk gaat het vooral om gezellig wandelen, maar met deelname aan de wandeltocht breng je niet alleen jezelf in beweging want de opbrengst van de wandeltocht komt ten goede aan het sportaanbod van Sport@School. Hierdoor maken de leerlingen tijdens hun gymnastieklessen kennis met een keur aan sporten. Een mooie aansporing voor ouders om mee te wandelen! Bewegen en gezondheid gaan voor iedereen hand in hand. De Nationale Sportweek in Heiloo speelt in op het thema 'Ik neem je mee'.

Dus (groot) ouders, buren, familie, vrienden en kennissen: doe samen mee met de PCC Maalwater Run en Walk! Een groot aantal sponsoren en het PCC als hoofdsponsor maken de organisatie mogelijk. Bewegen en gezondheid gaan voor iedereen hand in hand.

Teddybeer en Kikker Diploma's

HEILOO - Zondag 22 maart mochten de jongste leerlingen van zwembad Loos in eigen bad examen doen voor het Teddybeer- of Kikker diploma. Ze hebben laten zien hoeveel plezier ze al in het water beleven. Iedereen is blij met zijn/haar diploma naar huis gegaan. De geslaagden zijn: Teddybeer: Fenna Kok, Mare Reitsma, Marieke Swanink, Charlotte Admiraal, Ties Oostindie, Wies Kalwij, Skye Sarlemijn, Lotte Kramer, Julia Komen, Sylvia Dirkson en Robin Otto. Kikker: Tika Glorie.

Flashing Heiloo heren 2 kampioen

Het tweede herenteam van Flashing heeft een uitstekend seizoen achter de rug.

HEILOO - Het tweede herenteam van Flashing Heiloo is afgelopen zaterdag in het eigen Vennewater kampioen geworden.

De heren kenden een zeer succesvol seizoen in de hoogste regionale klasse. In laatste wedstrijd van de najaarsreeks werd directe concurrent Challengers op achterstand gezet. In de afgelopen maanden nam de afstand op de achtervolgers steeds verder toe, doordat de heren van Flsahing nauwelijks punten lieten liggen. Twee wedstrijden voor het einde kon daardoor, net als vorig seizoen, het kampioenschap worden gevierd.

Uitslagen viswedstrijd

ALKMAAR – De uitslag van de viswedstrijd aan het Noordhollands kanaal. A-groep: 1. Dick Pekel met 4675 gram, 2. Jan Walta 3750 gram, 3. Ron Droog 3550 gram, 4. Sjaak Schoorl 1975 gram, 5. Marcel Water 1750 gram, 6. Gerrit Tuin met 825 gram. De B groep: 1. Wil Snel 2725 gram, 2. Piet Pepping 2350 gram, 3. Bart Lieferink 1325 gram en 4. Meindert Bakkum met 150 gram.

Uitslagen damesbridgeclub Sans Atout

HEILOO - A-lijn: 1. Valk-Vos en Kuijt-v. Lochem 60,42; 2. Vecht Bakker 57,81. B-lijn; 1. Erkamp-Claus 67,19; 2. Elsen-Doornbos 54,69. C-lijn: 1. v. Toornburg-de Vries 69,17; 2. Buisman-Grippeling 59,17.

Bereid u nu voor op een lange hete zomer. ZONNEBANKBEZOEK 20 min. 5 euro, 10 X voor 45 euro. Kijk ook voor ONTSPANNINGSMASSAGES en HOTSTONEMASSAGES op www.feelgoodheiloo.nl tel. 06 4450 2615

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

LIVEMUZIEK van 107 zaterdag 4 april. Vrij entree. Café-bar QUEEN'S
Heerenweg 142 Heiloo

Voor eerlijke en heerlijke BIOLOGISCHE PRODUCTEN uit de regio gaat u naar uw biotrio, elke donderdagmiddag op 't Looplein (naast ING). Vanaf 11:30 uur kunt u terecht bij Ahmed voor kaas, en bij Monica voor brood van speltbroodspecialist RAAT uit Alkmaar (www.raat.nl). Vanaf 13:00 uur is ook Van Assem met groente en fruit operationeel. Kom morgen langs voor onder meer het BESTE
streekproduct van
NEDERLAND - de bekroonde broden van Hein Raat. Daarnaast voor de SPELTSTOL ter gelegenheid van Pasen. Voor bestellingen – zeer graag uiterlijk op de dinsdag: info@tkomtvandebakker.nl of 06 20 87 87 50 (Monica). Graag tot morgen op uw biomarkt!

Café-bar QUEEN'S zaterdag 4 april LIVEMUZIEK van 107. Vrij entree.
Heerenweg 142 Heiloo

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

SCHILDER voor BINNEN en BUITEN. Hele mooie prijs. T: 06 1709 0670

Wegens omstandigheden te koop: eettafel licht eiken en 4 comfortabele stoelen, 4 jaar oud gekocht bij Slihouette. 1 Stressless stoel bruin leer 3 jaar oud, boekenkast licht eiken, 3 jaar oud.
Tel. 072-505 5582, 06 1995 1543

MacUitgeest - Voor APPLE hulp bij u thuis. Onderhoud, installatie, synchronisatie iPad, iPhone, TimeMachine BackUp. Bel 06-5202 2450

LENTE!!! Het is nu de tijd. Geniet deze lente en komende zomer maximaal van uw tuin en terras.Tuinonderhoud, terrasreinigen, (her)bestrating enz. 0615596699/072-7501922

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd.
T: 06 1750 6967

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

EXPOSITIE 2e PAASDAG van 13 tot 17 uur bij Bissart "kunst met een knipoog naar Mondriaan". Geesterweg 2, Alkmaar

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

VD PUTTEN BOOM- en
TUINVERZORGING

Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur.
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

ORIFLAMEproducten bestel je bij FEELGOOD HEILOO tel.06 4450 2615. Kijk ook voor massages op www.feelgoodheiloo.nl

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Kom langs bij VITALIS MASSAGEPRAKTIJK zachte ontspanningsmassage of een stevige bindweefselmassage. 5 betalen = de 6de gratis. T. 06 1521 9400 Dom Huybenlaan 6 Egmond-Binnen

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

SUMMERPROOF Actie bij SCHOONHEIDSSTUDIO072; pedicure (30 min) & bikinilijn (normaal) of oksels harsen & wenkbrauwen verven. NU 45 euro! 072-8795084 www.schoonheidsstudio072.nl

UW MEUBELS WEER ALS
NIEUW!!!
Schuren-beitsen-
lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk ge-
wenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van
uw keukendeurtjes kunt u bij
ons terecht!
Meubelatelier de Schouw,
Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

U bent op zoek naar een ONTSPANNINGSMASSAGE of HOTSTONEMASSAGE. U wordt liever behandeld door een MASSEUR. Kijk dan op www.feelgoodheiloo en bel voor een afspraak 06 4450 2615. Extra bij elke massage; gezichtsbeh. of zonnebankbez. naar keuze.

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Medisch PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

Voor een FRISSE LENTECOUPE komt u naar KIM'S HAARSALON! Bel voor een afspraak 06 3004 2383, Dompvloetlaan 29 in Heiloo

HEEL HEILOO BAKT. Kom uw eigen PAASTAART bakken op vrijdagmorgen
3 april a.s. Voor meer info: www.heelheiloobakt.nl of bel Irene 072-533 3287 of
Marianne 072-533 9208


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

GEVRAAGD voor LICHT ADMINISTRATIEF WERK (parttime) om een oudere persoon met handicap te assisteren bij zijn administratie. Kennis van Engels strekt tot aanbeveling. Brief onder nr. 2015/140104 naar Uitkijkpost, Postbus 68, 1850 AB Heiloo

LIVEMUZIEK van 107 zaterdag 4 april. Vrij entree. Café-bar QUEEN'S
Heerenweg 142 Heiloo

Coaching "je eigen koers"
Ga op zoek naar je diepste levenswensen. Ontdek wat je belemmert om te doen, wat je eigenlijk zou willen doen.
Tel: 06-1222 3315

Paardenliefhebbers opgelet

HEILOO – Zondag 5 april vindt op de Hippische Sportvereniging Heiloo voor de tweede keer de TREC plaats. Dit is een tak van paardensport waarbij op één dag een oriëntatierit, een gangenproef en de PTV verreden wordt. Er nemen zo'n 50 combinaties, jong en oud, paarden en pony's aan deel. Om 09.00 uur wordt gestart met de oriëntatierit over een vooraf vastgestelde route door duinen en over het strand. Het tweede onderdeel is de gangenproef waarbij de ruiters zo langzaam mogelijk galopperen en zo snel mogelijk stappen. Van 14.30 tot 17.00 vindt het laatste en voor het publiek meest interessante onderdeel plaats, de PTV. Dit staat voor Parcours en Terrain Varié en is een behendigheidsparcours. Niet de traditionele spring-hindernissen, maar gekke obstakels zoals een bruggetje, een waterbak, en laaghangende takken waar de ruiter zijn paard onderdoor moet zien te loodsen. Alles komt aan op behendigheid, lef en kalmte van ruiter en paard, en vooral een grenzeloos vertrouwen in elkaar. Het parcours is buiten uitgezet op het terrein van H.S Heiloo, maar ook bij minder weer is alles perfect te overzien vanuit de beschutting van de kantine. En als u daar dan toch zit, geniet dan meteen van onze koffie met wat lekkers. HS Heiloo, Zeeweg 414, Heiloo www.hsheiloo.nl, facebook: Trec Heiloo.

Dames Meervogels '60 de baas in eigen huis

AKERSLOOT - Zaterdagavond 28 maart speelden de dames van Meervogels hun laatste wedstrijd van de zaalcompetitie tegen KSV. Deze avond werd spectaculair aangekleed met een handbalshow.

De dames van Meervogels en KSV kwamen, met spotlights, op met speelsters van de F-jeugd en E-jeugd. De vorige ontmoeting van deze teams eindigde in een overwinning voor KSV. Ditmaal was Meervogels er op gebrand om de overwinning binnen te halen, en daarmee ook hun tweede plek in de poule te behouden. De wedstrijd begon sterk voor de dames van Meervogels. Ze pakten een voorsprong door middel van mooi uitgespeelde aanvallen en een snel spel. Echter kwam er later in de eerste helft een dip in hun spel, waarbij KSV meer ruimte kreeg voor hun aanval. De ruststand was 8-9 in het voordeel van KSV.

Na de rust pakte Meervogels de wedstrijd goed op en wist de voorsprong weer over te nemen door vier keer achtereenvolgens te scoren. KSV gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef tegenstand geven. Toch was het Meervogels die de sterkste partij was in deze tweede helft. Zij wisten de eindstand tot 23-17 te brengen, met een prachtig doelpunt in de laatste seconden als mooie afsluiter. Een mooie overwinning van de dames van Meervogels, waarmee zij zijn geëindigd op een tweede plaats in de eerste klasse. De buitencompetitie van de dames van Meervogels begint laat; de eerste wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 3 mei. Verder zullen de dames meedoen met bekercompetitie, met op 21 april hun eerste wedstrijd. Een lange periode zonder wedstrijden, maar waarbij door trainingen de goede wedstrijdvorm behouden zal blijven!

Jubileumwedstrijd MTB de Zeeleeuw op terrein Dijk en Duin

Op het terrein was een afwisselend parcours uitgezet.

CASTRICUM - Op 29 maart vierde mountainbikevereniging MTB de Zeeleeuw uit Heiloo het 10-jarig bestaan met een estafettewedstrijd op het terrein van Dijk en Duin in Castricum. Op het terrein was een afwisselend parcours uitgezet met mooie beklimmingen, singletrack paden en steile afdalingen. Het startschot werd gegeven door Anouk, een enthousiaste medewerkster van De Oude Keuken.

Er werd gestart met een Le Mans start vanuit het ketelhuis. De eerste rijders van elk team moesten eerst 100 meter lopen naar de wisselzone waar hun partner klaar stond met hun fiets. Daarna konden ze aan het 4,5 kilometer lange parcours beginnen. De route liep over het hele terrein waarbij ook dwars door het ketelhuis gereden werd en door het oude theater. Eenmaal in de wisselzone aangekomen, was het de beurt aan de tweede rijder van het team. Er deden 45 teams mee aan de estafette, waaronder twee teams met medewerkers van De Oude Keuken. De estafette werd gewonnen door Heli Koopman met zijn maat Erik van Vlimmeren. Na anderhalf uur was de wedstrijd afgelopen en werd het feest voortgezet in De Oude Keuken. Al met al een zeer geslaagd evenement, vooral door de goede samenwerking met de beheerders van het Dijk en Duin terrein en de medewerkers van De Oude Keuken; zeker een vervolg waard.

B.W.C. Heiloo Wet and wild

Isabel van der Woude in actie.

HEILOO - De tweede B.W.C. van 2015 werd 29 maart in Heiloo verreden. De rijders reden een natte en gure wedstrijd op het nieuwe parcours van FCC de Boscrossers. Kick Bakker en Axel Bil beten voor de Boscrossers de koude spits af met een overall keurige tweede en elfde plek. Gevolgd door een fantastische eerste plek in de A finale en overall van Duuk Hes en een mooie tweede plek voor Diederik Denneman in de B finale. Erwin Bliek werd heel netjes zevende in de B-finale. Sander Duinhoven legde bij de boys 9/ girls 10 beslag op de vierde plaats in de B finale. Eveneens in deze B finale wist ook Isabel van de Woude door te dringen en eindigde als zevende.

De onfortuinlijke Chris Duinhoven en Pim Kroes pakte toch nog knap de punten in de A finale boys 9/ girls 10 en B finale boys 10/girls 11. De constant voorin rijdende Max van der Woude deed goede zaken en pakte 70 punten voor het algemeen klassement bij de boys 11/ girls 12. Dinand Melein reed in dezelfde klasse naar een eerste plaats in de B finale! Roy Kater maakte als thuisrijder in de klasse boys 12/girls 13 zijn favoriete rol waar. IJbrand Schelvis en Rick Meurs reden naar een vijfde plek in de A finale en derde plek in de B finale. Bij de boys 13/ girls 14 wisten Rob Duba ( vierde ) en Denzel Funcke ( vijfde ) door te dringen naar de A en B finale. Ricky de Jong pakte in het natte Heiloo een zesde plek in de B finale. De Boscrossers waren met Co Molenaar, Frank Bil, Jordi Coen en Casijn Schroder bij de boys 15 & 16 met vier finale plekken ruim vertegenwoordigd. Bij de sportklasse 17+ reed trainer Ivo Sprengers naar een eerste plaats in de A finale. Vincenzo Smit en Sven Duiveman pakte eveneens de punten in de finales. Danielle Vrenegoor (ladies) Leonardo Goncalvez (cruisers 17-29) en Bob van Westerdorp (cruisers 40+) reden op deze gure dag naar de hoogste plekken van het podium!

Overige Boscrossers die vandaag hebben gereden: Ryan Konijn, Jens Hoekstra, Callum Andriga, Dhani van den Brandt, Achmed Twaalfhoven, Stef Wokke, Kros Bakker, Alvar Mantyla, Ryan Kreuger, Lars Volkers en Rik van Poppelen. Op naar Baarn waar 19 april de derde B.W.C. wordt verreden.

Belangrijke zege voor Egels

HEILOO - De thuiswedstrijd tegen DEM uit Beverwijk was voor De Foresters heel belangrijk, want bij een goed resultaat kon wellicht de rode lantaarn uit zicht blijven. Bovenop een gewijzigde opstelling (blessures Hoorn, Kramer) kwam het te laat komen van Emile Gronsfelt, wiens klok nog niet op zomertijd stond. Daardoor begon Chris Poulino als rechtsback en kreeg Barry Koppes een plaats in de spits.

Voor de rust ging het spel over en weer, gehinderd door felle regenbuien en windstoten. Ondanks enkele kansen aan beide zijden kwam het pauzesignaal met 0–0. Hierna, met Gronsfelt voor Koppes, waardoor Poulino in de aanval ging spelen, kreeg DEM-speler Barry Legrand de rode kaart. De Egels konden het spel hierdoor iets breder spelen en in de 65ste minuut slaagde Chris Poulino er in een voorzet van Haring in het doel te schuiven: 1–0. Wegens negatief commentaar op de leiding werd vervolgens de DEM-leider naar een plaats buiten de omheining gewezen. DEM meende een keer te hebben tegengescoord, maar de scheidsrechter gaf buitenspel aan. Nadat Milo Blei was ingebracht voor Dennis Nanne en Daniel Ben-Ami voor Joey Breed, omspeelde Niels Haring uit een dieptepass de doelman van DEM, waardoor hij slechts even voor het eindsignaal de driepunter kon veiligstellen.

De Egels bezetten nu samen met Elinkwijk de (veilige) tiende plaats. De achtervolgers zijn Soest, Stormvogels en De Kennemers. Volgende week is er geen programma vanwege de paasdagen; op 12 april is de uitwedstrijd tegen SJC in Noordwijk.

Aftrap Schoolvoetbal Heiloo

HEILOO - Vrijdag 10 april om 16.00 uur is de aftrap van het schoolvoetbal in Heiloo. Alle basisscholen zijn al weken in training om de felbegeerde titel kampioen van Heiloo te veroveren.

Het toernooi is onderverdeeld in diverse categorieën. Vrijdagmiddag start het toernooi voor de groepen 7 en 8 met wedstrijden van 'zeven tegen zeven' voor jongens en meisjes, aansluitend het 'elf tegen elf' toernooi. Op vrijdag 17 april zijn de finalerondes met een feestelijke afsluiting. De groepen 5 en 6 komen woensdagmiddag 22 april in actie. Het schoolvoetbal wordt door de gezamenlijke voetbalverenigingen De Foresters en HSV georganiseerd. Dit jaar vindt het toernooi plaats op de velden van HSV. In totaal zullen een kleine 1000 kinderen uit Heiloo deelnemen aan het toernooi, een geweldige happening. Aangezien er veel bezoekers verwacht worden, wordt iedereen aangeraden aan op de fiets te komen.

Vriendinnendag FC Castricum groot succes

De vriendinnendag bij FC Castricum werd druk bezocht. (Foto: Han de Swart

CASTRICUM - De Vriendinnendag van FC Castricum is een groot succes geworden met een recordaantal deelnemers van 126. 's Middags kwamen de meiden tussen de 8 en 15 jaar voor een voetbaltraining met als hoogtepunt het schieten op het gatendoek. Het fanatisme om punten te scoren was erg groot en er werd dan ook zo af en toe flink gebaald als de bal net niet door een gat werd geschoten. Aansluitend was er een loterij waar leuke prijzen te winnen waren. Na afloop kreeg iedereen een goodiebag mee om nog eens na te genieten van een heerlijk middag.

Nieuw bij dit evenement was dat het 's avonds de beurt was aan de meiden en dames tussen de 16 en 88 jaar om een keertje lekker te komen voetballen. Ook bij hen was het gatendoek een groot succes. Het partijtje aan het einde maakte de training helemaal af. Voor deze dames was er een loterij georganiseerd met leuke prijzen. Dit evenement voor deze leeftijdsgroep is de aftrap voor een nieuwe groep bij FC Castricum. Naast een vrouwen competitieteam komt er ook een mogelijkheid voor vrouwen om recreatief te voetballen. Meer informatie hierover via vriendinnendag@fccastricum.nl

Hollander naar kop van ranglijst

LIMMEN - Op vrijdag 27 maart speelde het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd tegen Castricum 4. Tevens stond ronde 21 van de interne competitie op de rol. Hekkensluiter Vredeburg 3 is iets te licht voor de vierde klasse D. Dat werd in de laatste bondswedstrijd van het seizoen ook aangetoond door Castricum 4.

Jan Brantjes, Jeroen van Vliet en Marcel Wester werden langzaam maar zeker gekraakt. Alleen de lepe Harry Levering scoorde een punt. Met een fraaie loperzet maakte hij, op het derde bord, zijn tegenstander een toren afhandig. Eindstand: 1-3 en een puntloze laatste plaats in de bondscompetitie voor Vredeburg 3. In de interne competitie leverden Barry Blekemolen en Bert Hollander een geweldige slijtageslag met de eerste plaats op de ranglijst als inzet. Bekemolen offerde nogal gewaagd een stuk tegen drie pionnen, maar het was uiteindelijk Hollander die rond middernacht, mede dankzij een perfecte eindspeltechniek, de winst naar zich toetrok.

Als twee cowboys met getrokken pistolen stormden Robin Rommel en Jaap Limmen op elkaar af in een potje wild-westschaak. Toen de kruitdampen waren optrokken, was er van de agressie niet veel meer over en volgde een vredige remise. Ook de topduels tussen Bob Stolp en Jos Admiraal en Ed Stolp en Harold Ebels eindigden in remise. Admiraal had twee sterk geposteerde lopers, maar Bob Stolp pareerde de dreigingen op routine. De sluwe Ed Stolp smeerde Harold Ebels een geïsoleerde centrumpion aan, maar Ebels verdedigde zich met zorgvuldige zetten en bleef binnen de remisemarge.

Sandra Hollander profiteerde van een te wilde loperzet van Dick Aafjes en won een stuk. Gijs Pouw was niet opgewassen tegen de zeer ervaren Jan Borst en verloor vlot. Komende vrijdag – Goede Vrijdag – spelen de schakers van SV Vredeburg het traditionele paastoernooi, waarbij diverse spelvarianten op het schaakbord getoverd worden en waarbij de lieftallige Marlies Sturk zorgt voor de culinaire hapjes.

'Appeltje Eitje'- en Sportweek; Heiloo gezond en in beweging

Zaterdag 11april wordt in winkelhof 't Loo de aftrap gegeven vooor de Appeltje Eitje week.

HEILOO – In de Uitkijkpost van volgende week wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de campagne Appeltje Eitje en de Sportweek.

Want vanaf 11 april start de 'Appeltje Eitje'-week in Heiloo; een week lang vol gezonde initiatieven. En van 18 tot en met 25 april is de Heilooër Sportweek, waarbij veel verenigingen hun deuren wagenwijd openzetten voor alles en iedereen die even wil proeven aan een nieuwe sport. Met op 19 aril de PCC Maalwater Run en Walk.

Heiloo dompelt zich onder in een groot sportief dorpsfestijn met een duidelijke boodschap: een gezonde leefstijl kent alleen maar voordelen. De gedachte achter Appeltje Eitje is dat gemeente Heiloo de krachten bundelt, door met zoveel mogelijk partijen als één front achter dezelfde boodschap te staan en zo naar buiten treedt. Het doel is om bewustwordingsproces bij inwoners in gang te zetten: een gezonde leefstijl kent alleen maar voordelen; voor jezelf èn de maatschappij. Doel van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente is om het voor inwoners vanzelfsprekender te maken voor een gezonde leefstijl te kiezen, door een omgeving na te streven waarin de gezonde keuze voor de hand ligt. Appeltje Eitje echt iets van Heiloo, voor Heiloo. In de Appeltje Eitje week is de activiteitenkalender flink gevuld. De opening is op zaterdag 11 april, het plein voor winkelhof 't Loo wordt omgetoverd tot tot 'Appeltje Eitje-plein'. Dan is er van alles te doen en te beleven op het gebied van voeding, ontspanning en bewegen. In de Appeltje Eitje activiteitenkalender die volgende week verschijnt, staan alle workshops, trainingen en dergelijke overzichtelijk per dag vermeld. Het idee achter deze week is dus om een week lang op allerlei plekken in Heiloo aandacht te vragen voor het belang van een gezonde leefstijl. En daarnaast om de bekendheid van Appeltje Eitje in het dorp te vergroten. Hoe meer mensen hen via de website (www.appeltje-eitje-heiloo.nl) of facebook (www.facebook.com/appeltje.eitje.heioo) volgen, hoe beter zij in staat zijn om het doel te verwezenlijken.

Op 18 april start de Sportweek in Heiloo; Sporten is voor iedereen en voor alle leeftijden.

Op 18 april begint de Sportweek in Heiloo, onderdeel van de landelijke week die jaarlijks georganiseerd wordt rondom de verjaardag van Koning Willem-Alexander en waarbij alle sporten in de etalage worden gezet. Deze Sportweek bestaat al sinds 2004, maar wordt dit jaar voor het eerst in Heiloo gehouden. Landelijk werden er vorig jaar in 208 gemeenten 9.000 sportactiviteiten georganiseerd waaraan ruim een miljoen Nederlanders deelnamen. De Sportweek is voor iedereen bestemd. Voor jong en oud, maar ook voor mensen met een beperking. Het idee is om samen te sporten, plezier te maken en dan ook nog eens gezond bezig te zijn. Om sporten te stimuleren heeft de gemeente Heiloo een buurtsportcoach aangesteld, Pascale de Hoogh. De Heilooër Sportweek begint op zaterdag 18 april, maar gaat pas echt van start op zondag 19 april met de PCC Maalwater Run en Walk, georganiseerd door Rotary Club Heiloo. En de naam zegt het al, deze dag is er voor alle soorten lopers; van wandelaars tot fanatieke hardlopers.

De week wordt feestelijk afgesloten tijdens de 25-jarig jubileumeditie van Oranjebal op 26 en 27 april; onder het motto 'Heiloo proeft' presenteren de Heilooër horecaondernemers hier heerlijke culinaire proeverijen die ook nog eens gezond zijn

Dus houdt de Uitkijkpost van volgende week in de gaten voor zeer uitgebreide informatie.

Strijdbaar HZV delft het onderspit

Indy Klamer probeert al meevoetballend de marge te verkleinen met Kawin. Foto Wout Jager

HEILOO - Op voorhand wist HZV dat het tegen de koploper Kawin een moeilijke pot zou worden qua winstpunten. Door maar liefst zeven afmeldingen begon het team van Coach Klamer met slechts twee wissels.

De wedstrijd was nog geen minuut oud of de bal lag al in het net achter de verbouwereerde keeper Indy Klamer; 0-1. Gaande de wedstrijd kwam HZV beter in het spel, mede doordat er beter verdedigd werd rondom de cirkel. De eerste kans kwam dan ook van Mitta Zwart, die rakelings voorlangs schoot. Dit gaf de burger moed en Steef Kaandorp trof met een droge knal het vijandelijke doel: 1-1. In een wisselend tempo ging het spel op en neer waarbij Kawin technisch beter voor de dag kwam, wat al snel resulteerde in twee goals binnen twee minuten tijd 1-3.

Het overbekende smartiesbord van coach Klamer moest de thuisploeg moed en vertrouwen geven. HZV speelde met meer druk naar voren en nam hierbij ook risico. Dit speelde de tegenstander professioneel uit en in een mum van tijd liep men uit naar 2-7. De tweede goal werd gescoord door Sven, na een mooie combinatie door het midden van gastspeler Duc. Voor HZV viel in deze wedstrijd geen eer te behalen, echter op vrijdag 10 april om 20.55 uur speelt de formatie tegen de directe concurrent Golden Stars voor lijfsbehoud in de topklasse.

GTH turnsters presteren uitstekend

Turnster Elise in actie aan de brug.

CASTRICUM - Zondag turnden GTH tegen DOS. GTH begon met instap (D2) en de pupillen. De brugoefeningen waren sterk; Sophie turnde een super oefening (13.95), net als Laura en Lianna die het hoogste cijfer behaalden. Op balk was Esmee stabiel, dit leverde haar een 14.00 op. Op vloer werd mooi geturnd; Elise(13.3), Chanoa (12.9) en Nicole(13.7) turnden prachtig. Khee en Nikki wisten hier het hoogste cijfer te behalen. Eindklassement: Sophie (derde), Khee (tweede), Lianna en Esmee en Nicole en Laura (eerste).

Daarna kwamen de pre-instappers, instap (D1) en de pupillen. Op sprong werden goede handstandplatten gesprongen door Jaline (1.45) en Sam (13.38), Didi liet een mooie handstandplat en salto zien. Aan brug was GTH sterk, Roos (13.55), Yara (13.8) en Isabelle (13.05), zowel Fira als Floortje behaalden hier het hoogste cijfer. Op balk was Nova netjes, op vloer werd geknald! Nina turnde een keurige vloeroefening (13.4), Bibi deed voor het eerst mee en turnde mooi (13.6). Britt turnde op muziek, dit deed zij super. Zowel Feliene als Sara wisten het hoogste cijfer te behalen. Eindklassement: Nina (vierde prijs), Feliene (3e), Yara (tweede), Fira, Sara en Nova (eerste).

De wedstrijddag werd afgesloten met de oudste meisjes, weer een goede wedstrijd. Raquel sprong twee keer een prima half in half uit (11.95). Aan brug was Milenka netjes (12.2), Julie turnde een mooie oefening. Zowel Celine als Silke behaalden het hoogste cijfer met sterke oefeningen. Op vloer werd geturnd op muziek, Brechtje (11.7) en Isabella (11.5) turnden beiden prachtige oefeningen! Eindklassement: Isabella (3e), Celine en Silke en Brechtje (eerste). Een geslaagde dag voor GTH!

Poulino wint in Vinkeveen

Poulino tijdens het boksgala in Vinkeveen.

VINKEVEEN - Afgelopen zaterdag vocht de Heilooër profbokser Josemir 'De eindbaaz' Poulino in Vinkeveen de hoofdpartij tijdens 'The Evolution of Boxing' profboksgala. Zijn tegenstander was een sterke, ervaren Bulgaar. De eerste ronde ging het dan ook gelijk op, maar in de tweede ronde wist Poulino zijn tegenstander goed op het lichaam te raken waardoor hij geen lucht meer kreeg. Daarna maakte hij het af met een knock out in de tweede ronde.

Poulino bedankt alle Heilooënaren die helemaal naar Vinkeveen waren afgereisd om de partij live te zien. Beelden staan op de Team Boot Facebook pagina.