De Uitkijkpost

26 april 2017

De Uitkijkpost 26 april 2017


Vereniging Bewonersbelangen Kerkelaan: Kerkelaan is 'onveilige dorpse snelweg'

HEILOO - Er rijden teveel auto's door de Kerkelaan in Heiloo en deze rijden vaak te hard. Daarnaast is de straat te smal om dit autoverkeer aan te kunnen. Dit leidt tot een onveilige situatie voor wandelaars, fietsers en voetgangers. Verder is er sprake van geluids- en stankoverlast. Dat laat de Vereniging Bewonersbelangen Kerkelaan weten in een persbericht en in een gesprek hierover met de Uitkijkpost.

De bewoners vragen de weggebruikers via bewustwordingsacties om minder hard door de straat te rijden en beter uit te kijken. Daarnaast eisen ze van de gemeente Heiloo haast te maken met de afronding van een verkeersplan voor de gemeente Heiloo en de bijbehorende reconstructie van de Kerkelaan. Net als het verkeersplan heeft de reconstructie van de straat vertraging opgelopen. De inwoners maken zich behoorlijk zorgen. Ze benadrukken dat de Kerkelaan vooral een zogenoemde erftoegangsweg B is en geen 'grijze weg' of erftoegangsweg A, zoals de gemeente Heiloo de Kerkelaan noemt. Op een erftoegangsweg B mogen maximaal vierduizend auto's per etmaal rijden, nu zijn dat er ongeveer achtduizend. Verder heeft een erftoegangsweg B. van rechtswege een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, een voorangssituatie van rechts, ruime voetpaden en fietspaden. In plaats hiervan lijkt de Kerkelaan volgens vereniging op een gebiedsontsluitings- en voorrangsweg met asfalt, smalle fietsstroken en voetpaden, veelal afwezige 30 kilometer-borden en snelwegverlichting. "Dat zorgt voor snel verkeer. We willen een andere inrichting van de straat zodat niet harder dan dertig kilometer per uur gereden kan worden", aldus een woordvoerder van de Vereniging Bewonersbelangen Kerkelaan.

Gas geven
De zegsman laat weten dat de meeste gemotoriseerde voertuigen geen dertig maar vijftig kilometer of harder rijden. Daarbij komt dat de weg te smal is. "Lopen kinderen en volwassenen iets te dicht bij de stoeprand, dan is de kans op een aanrijding groot. Verder is lopen met een kinderwagen of rollator op sommige plekken niet eens mogelijk. Ook fietsers - dagelijks fietsen er veel kinderen - komen in de verdrukking als auto's elkaar moeten passeren op de weg". De woordvoerder schetst de situatie: "Men komt aanrijden vanaf de Omloop en Belieslaan, die er uitzien als gebiedsontsluitingswegen waar automobilisten flink gas kunnen geven. Dit geeft de weggebruiker een illusie van een ruime goed doorlopende weg, terwijl het verkeer na een wat breder weggedeelte op de Kerkelaan in een trechter belandt. Hier staan de huizen dicht op de weg. Dus verkeer wordt allereerst uitgenodigd te versnellen en moet daarna hard op de rem gaan staan. Het is eigenlijk een onveilige dorpse snelweg. Een bijkomend gevolg is dat bewoners van de Kerkelaan hun eigen straat mijden en aan de achterkant van hun huizen slapen."

De inwoners pleiten voor een en dezelfde smalle inrichting van de weg met groene chicanes, veilige oversteekplaatsen en fictieve verhogingen bij de kruisingen met voorrang voor verkeer van rechts. Het doel hiervan is het verkeer te ontmoedigen en de snelheid eruit te halen met als gevolg een veiligere en leefbaardere Kerkelaan. Intussen vrezen de bewoners voor nog meer auto's in de straat in de toekomst dankzij de geplande aansluiting van Heiloo op de A9, de aanleg van de spoorwegtunnel aan de Vennewatersweg en de realisatie van de woonwijk Varnebuiten. "Welke routes gaat het extra verkeer nemen? De Kerkelaan, als oost-west-verbinding, is er helaas een van. Die is nu al overbelast. Daarbij komt dat de politie en de wijkagent geen handhaving mogelijk achten voor te hard rijdend verkeer. Dit vanwege de inrichting van de weg. Tevens zou de politie het verbod op zwaar vracht- en tractorverkeer niet handhaven.

'Geen geld en mogelijkheden'
De woordvoerder stelt dat de aanleg van de spoorwegonderdoorgang op de Vennewatersweg nu voorrang krijgt op de reconstructie van de Kerkelaan terwijl deze al eerder werd uitgesteld. Daarnaast wordt gedurende de bouw van de tunnel het verkeer over de Kerkelaan omgeleid wat zal resulteren in ongeveer tienduizend voertuigen per etmaal, een jaar lang. Voor een noodvoorziening is volgens de gemeente Heiloo geen geld beschikbaar. Volgens de vereniging erkennen alle raadsfracties de problemen maar zien ze geen mogelijkheden voor een officiële afwaardering tot vierduizend auto's per etmaal. "Ja, want waar moet het verkeer dan heen? Ook verkeersdeskundigen zijn die mening toegedaan. Daarnaast vinden zij de Kerkelaan een belangrijke ontsluiting van naar Alkmaar".

Gemeente Heiloo
De gemeente Heiloo meent eveneens dat de verkeersveiligheid op de Kerkelaan beter kan. "Daarom stond in 2011 een reconstructie van de Kerkelaan gepland. Vanwege bezuinigingen is de reconstructie verschoven naar 2015", aldus een gemeentewoordvoerder. Volgens Heiloo is de wens van bewoners om te onderzoeken of het mogelijk is eenrichtingsverkeer in de Kerkelaan in te voeren, dusdanig ingrijpend dat dit effect heeft op de verkeersdrukte, en- stromen op andere wegen in Heiloo. "Het is dan ook noodzakelijk om dit in een groter geheel te beoordelen, voordat een keuze over de nieuwe inrichting van de weg gemaakt kan worden. Dit onderzoek is momenteel onderdeel van de uitwerking van het nieuwe Verkeersplan, waarin wij samen met een maatschappelijke Denktank - inwoners die wonen langs de drukste wegen binnen Heiloo, ondernemers en belangenorganisaties - nadenken over mogelijke oplossingsscenario's." De woordvoerder meldt dat de laatste Denktank-avond in mei is gepland, daarna komt het concept verkeersplan begin juni in het college. Het plan ligt vervolgens ter inzage tot begin augustus. "Alle zienswijze verwerken wij waar mogelijk in het definitieve plan dat wij in oktober aan de raad gaan voorleggen. Vervolgens werken wij in samenspraak met de bewoners, de definitieve inrichting van de Kerkelaan verder uit. De uitvoering van de reconstructie kan niet gelijk lopen met de aanleg van de spoorwegonderdoorgang op de Vennewatersweg. Deze is voorlopig gepland van december 2018 tot en met december 2019."

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Vriendelijke actie
Uit een enquete blijkt de zorgen van de inwoners. De resultaten hiervan legt de vereniging eind april of begin mei voor aan de raads- en commissieleden van de gemeente. Verder voeren de inwoners - regelmatige bezoekers van commissie- en fractievergaderingen en in het verleden denktank- en inspreekavonden - actie. De woordvoerder van de vereniging: "Zo plakten we zaterdag stickers van 30-kilometerborden op clico's. Dat had een positief resultaat: we merkten dat men richting het Loo een stuk minder hard reed, vooral in de ochtend. Richting het spoor waren automobilisten nog wel geneigd harder op te trekken."

Oorkonde en vergulde speld voor erelid Eensgezindheid

Gé van de Brink samen met locoburgemeester Rob Opdam. Foto: Jack Schaap

HEILOO - Erelid Gé van den Brink van muziekvereniging Eensgezindheid kreeg zaterdag van locoburgemeester Rob Opdam een oorkonde en een vergulde speld met drie edelstenen. Dat gebeurde tijdens het voorjaarsconcert van Eensgezindheid. Gé van den Brink werd geëerd vanwege zijn jarenlange lidmaatschap van Eensgezindheid. Gé werd in 1946 lid van de vereniging en komt uit een zeer muzikale familie. Hij speelde al sinds zijn zevende levensjaar samen met zijn vader en broers in vele orkesten en bands zodat hij naast zijn zeventig jaar lidmaatschap ook nog eens vijfenzeventig jaar muzikant was. Hij besloot vorig jaar te stoppen met actief muziek maken maar hij wilde niet afscheid nemen zonder nog eenmaal zijn geliefde muziekstuk 'Instant Concert' mee te spelen op trombone en te luisteren naar de mooie filmmuziek van Ennio Morricone.

VVV Heiloo terug van weggeweest

Vrijwilligers die de openstelling van de VVV verzorgen.

HEILOO - Heiloo heeft weer een nieuw VVV-kantoor, het VVV infopunt Heiloo. Wethouder Fred Dellemijn opent het kantoor maandag 1 mei om 16.00 uur in de Verhalenkamer Willibrordus naast Cultureel Centrum de Strandwal op Landgoed Willibrordus.

Medewerkers van het VVV infopunt ontvangen gastvrij bezoekers en toeristen die meer willen weten wat er in Heiloo en omgeving is te zien en te beleven. Het is ook een landgoedwinkel waar producten die op het Landgoed worden gemaakt gekocht kunnen worden. Zoals design meubelen van MindsZ en Willibrorduskaas. Ook wandel- en fietskaarten, plattegronden, bijzondere boeken en kaarten voor de Cultuurkoepel zijn er verkrijgbaar.

De medewerkers VVV infopunt informeren u graag over de mogelijkheden om met een gids een expeditie over het Landgoed te lopen eventueel gecombineerd met een bezoek aan het archeologiemuseum Baduhenna, Toverlantaarnmuseum, de Cultuurkoepel, kaasmakerij Zuivels of theeschenkerij de Buitenkans. Arrangementen voor groepen is mogelijk.

Iedereen is welkom bij de opening. Voor de aanwezigen is een fraai vormgegeven placemat beschikbaar en een flesje Landgoed Willibrorduswater. Informatie voor en over VVV Heiloo: info@verhalenkamerwillbrordus.nl Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Keten
VVV Heiloo is een schakel in een keten en aangesloten bij de websites www.hollandbovenamsterdam.com en bij vvv.hartvannoordholland.nl. Het ontwikkelen van toerisme boven Amsterdam is een economische factor waar meerdere branches voordeel van kunnen hebben.

10 vragen aan... Ben Peters

Mijn naam is Ben Peters, dit jaar drieënveertig jaar getrouwd met Monique. Wij hebben een zoon, twee dochters, twee schoonzonen en vier kleinkinderen. Wij wonen vanaf 1974 in Heiloo.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem. Na twee jaar Amsterdam ben ik bij Monique in Mariënstein ingetrokken, een jaartje later verhuisden we naar Vrieswijk waar Martijn en Paulien zijn geboren. Kort daarna konden wij verhuizen naar Vredenoord waar Margriet ter wereld kwam. Nu wonen onze kinderen alweer ergens anders, Monique en ik wonen er nog en hebben het er naar ons zin.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik heb niet een bijzondere hobby, veel dingen vind ik leuk, ik leef graag, ik werk graag en vind het fijn om mensen te ontmoeten. Tegelijkertijd houd ik van de stilte. 's Ochtends vroeg een "rondje Heiloo" lopen, daar geniet ik van.

3. Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Er zijn heel veel mensen die mij boeien, dat wil echter niet zeggen dat ik hen persé wil ontmoeten. Wanneer ik toch iemand moet noemen dan is het Abel J. Herzberg (1893-1983). Herzberg was een belangrijk lid van de Joodse gemeenschap, heeft moeilijke beleidsbeslissingen moeten nemen, beslissingen die hem niet altijd in dank zijn afgenomen. Hij verbleef in concentratiekampen en had last van een KZ-syndroom. Toch kon hij zeggen: 'Wraak geneest niet. Als je je daarvan losmaakt, als je kunt worden tot een mens zonder behoefte aan wraak, dan voel je je veel vrijer, veel gelukkiger."

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Een veilig thuis en een fijne speelomgeving. De buurt waar ik woonde werd omringd door weilanden. Samen met een vriendinnetje door de slootjes baggeren totdat onze kaplaarzen volliepen. Spannend!

5. Wat vind je het mooiste plekje in Heiloo?
Het Maalwater, het uitzicht over de weilanden naar de duinen en even blijven zitten op de Duijvestijnbank.

6. Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?
Een saucijzenbroodje gaat er altijd in!

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Het antwoord vind je bij 3, in de woorden van Abel Herzberg. Van mijn ouders kreeg ik mee: 'Al zit het soms tegen, er zijn altijd nieuwe kansen!'

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik mag meewerken aan een onderdeel van het overheidsprogramma 'Waardigheid en Trots' geïnitieerd door Staatssecretaris van Rijn en financieel mogelijk gemaakt door ziektekosten verzekeraars Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis. Ik ben betrokken bij het project 'Leven zoals je wilt'. Het gaat om ouderen die binnen afzienbare tijd zorg nodig hebben, gefinancierd vanuit Wet Langdurige Zieken ( Wlz. v/h AWBZ). Uitgangspunt is: eerst luisteren naar de cliënt. Niet wet, regelgeving en organisatie zijn leidend, maar de mens.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was.
Geen ingrijpende voorstellen, ik vind dat hij het goed doet. Vanuit die positie als burgemeester 'boven de partijen staande' zou ik de bestuurders van de, door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders, eens uitnodigen en praten over onderlinge samenwerking. Dit met kwaliteit, doelmatigheid en een win/win situatie voor iedereen voor ogen. Praten over wat goed gaat maar misschien nog beter kan! Misschien doet Hans Romeijn dat al?

10. De persoonlijke vraag van Corine Hemmer aan Ben Peters
'Wat versta jij onder goede zorg voor mensen met dementie?'

Goede zorg is maatwerk, je respecteert (blijft af) van wat iemand nog zelf kan. Dat geldt ook bij dementie. In de beginfase doet de demente dingen niet meer omdat men het vergeet of niet begrijpt, tot een later stadium waarin men dingen niet meer kan. Je zou kunnen denken aan zorg die in het begin coachend is, later begeleidend en steunend, tot de laatste fase, helpen bij alles wat nodig is. En, vergeet niet, aandacht te hebben voor partner en kinderen.

Ik nomineer George Tervoort voor de volgende 10 vragen.
Mijn vraag is: Met jouw schildersbedrijf heb je heel wat kleur gebracht in Heiloo. Nu je dit niet meer doet, wat geeft er kleur aan jouw leven?

Talentenjacht in aanloop naar festival Willibrordus Draait Door

Foto gemaakt tijdens Willibrordus draait door. Foto: Peter Bijkerk

HEILOO - Festival Willibrordus Draait Door editie 2017 vindt plaats op 15, 16 en 17 september op landgoed Willibrordus in Heiloo. Om alvast in de stemming te komen kun je meedoen aan een talentenjacht.

Zing je, speel je in een bandje of bespeel je een instrument dan kun je deelnemen aan de online talentenjacht. Eigen werk is natuurlijk zeer leuk maar ook met een mooie cover mag je meedoen. Je kunt een filmpje plaatsen op Facebook in het evenement 'Online Talentenjacht' van festival Willibrordus Draait Door. Er worden voor de zomervakantie winnaars bekend gemaakt die mogen optreden op het festival.

Festival Willibrordus Draait Door werkt momenteel hard aan een brede programmering. Het hele weekend van 15, 16 en 17 september kun je genieten van (veel gratis) concerten, theater, een kunstroute, films, rollende keukens en bijzondere activiteiten en workshops. Voor informatie bezoek je de site willibrordusdraaitdoor.nl.

Dennis Hof, blind en autistisch 'Trainen voor de triatlon, een mooie uitdaging'

Dennis met begeleider Daan. Foto: Stip Fotografie

HEILOO/ ALKMAAR – Dennis Hof traint hard voor zijn deelname aan de kwart triatlon op 19 augustus in Anna Paulowna.
"Ik vond de overgang van zwemmen naar fietsen best raar. Verder was zwemmen voor mij het zwaarste onderdeel. Ik dacht onderweg constant dat ik er al was: de afstand tot het einde van de baan is moeilijk in te schatten. Verder vond ik fietsen best wel afzien: ik heb pijn aan mijn kont", meldde Dennis Hof uit Heiloo vorige week woensdagochtend tussen zijn trainingen door. De blinde en autistische Heilooenaar gebruikte voor zijn training de ruimtes van zwembad Hoornse Vaart en Healthcenter Hoornse Vaart.

Dennis is een blinde en autistische man die zelfstandig onder begeleiding woont in Heiloo. Hij zette zich vorig jaar in de kijker door succesvol deel te nemen aan de halve marathon van New York. Zijn volgende uitdaging is meedoen aan de kwart triatlon. Dennis krijgt daarbij begeleiding van de medewerkers van Hattrick-Zorg, een organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken en dagbesteding.

'Zwaar maar goed te doen'
Medewerker Kevin Kraakman: "Meedoen aan de Halve Marathon van New York was al tien jaar zijn droom en dat is gelukt. Omdat Dennis steeds wil worden uitgedaagd, geven wij hem dit jaar een nieuwe positieve 'boost'. We vinden het een uitdaging om hem kennis te laten maken met andere sporten. Met hardlopen is hij al jaren bezig dus dat zou hem onvoldoende 'triggeren'. De triatlon vinden wij wel uitermate geschikt en ook Dennis ziet het als een mooie uitdaging. Hij traint drie keer per week om de triatlon op een goede manier te kunnen afronden."

Dennis heeft er alle vertrouwen in, zo liet hij tijdens de training weten. "Ik doe nu voor de eerste keer alle sporten van de triatlon achter elkaar en ben tevreden. Het is zwaar maar wel goed te doen."

Het project is te volgen via de Facebook-pagina 'Dennis heeft een droom'.

Tekst: Evert Visser/EJV Mediaproducties

Heleen van Essen Borstprothese & Lingerie Advies Rust, privacy en aandacht voor vrouwen na diagnose borstkanker

Heleen van Essen.

Willem de Rijkelaan 22, Castricum, Tel.: 0251-679162/06-47582430. Website: www.heleenvanessen.nl, e-mail: Praktijk@heleenvanessen.nl

CASTRICUM - Heleen van Essen Borstprothese en Lingerie Advies is al vijf jaar een aanwinst voor Castricum en wijde omgeving. Uit eigen ervaring weet Heleen van Essen wat het is om met borstkanker en de gevolgen daarvan geconfronteerd te worden. Rust privacy en aandacht staan bij Heleen daarom hoog in het vaandel. Recent is de praktijk aan huis verbouwd, waardoor er meer ruimte is om de uitgebreide collectie te presenteren.

De afgelopen vijf jaar heeft Heleen veel vrouwen bij het aanmeten van een nieuwe borstprothese geadviseerd, maar de tijd staat ook hier niet stil. Bij steeds meer vrouwen worden borstsparende operaties uitgevoerd en daarom heeft zij nu een nieuwe uitgebreide lijn van deelprotheses in huis, zodat ook deze vrouwen geholpen kunnen worden. Maar ook als je geen prothese nodig hebt, maar wel een mooie comfortabele beha zonder beugel zoekt, kun je uitstekend bij Heleen terecht. De lingerie is in verschillende prijsklassen beschikbaar. Wat niet direct uit voorraad leverbaar is kan vrijblijvend worden besteld.

Badmode
Naast een mooie gevarieerde collectie lingerie heeft Heleen ook een vrolijke collectie badkleding waar een prothese in past zoals badpakken, bikini's en tankini's, maar ook leuke tops en strandjurkjes. Deze stijlvolle collectie van bekende merken als Anita, Jamu, Silima en Amoena biedt volop keuze in modieuze modellen en kleuren.

Elke eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 13.00 uur kunt u langskomen zonder afspraak. U kunt zich dan oriënteren op de mogelijkheden en vrijblijvend de collectie bekijken. Uiteraard kan er tijdens de inloopochtend ook gepast worden. Door de verbouwing beschikt de sfeervolle praktijk nu over een extra paskamer. De eerstvolgende inloopochtend is vrijdag 5 mei. Als u echter op rust en privacy gesteld bent, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Het is uiteraard eveneens mogelijk om 's avonds of op zaterdag een afspraak te maken.

Jubileumdagen zonder afspraak
Omdat het bedrijf vijf jaar bestaat organiseert Heleen speciale Jubileum Inloopdagen (zonder afspraak) op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk is er koffie met iets lekkers maar er zijn ook speciale acties op deze jubileumdagen. Bij aankoop van badmode een badlaken t.w.v. 29,95 cadeau en bij aankoop van een Anita of Amoena beha maakt u kans op een gratis tweede beha. Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 21 juni en zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer jubileumaanbiedingen op de website of Facebook.

Tekst: Anita Webbe

Natte Voetjes festival tweede editie Nog meer slippen, sliden, kids fun en muziek!

HEILOO - Na de aftrap van het eerste Natte Voetjes festival in 2016 stond direct al vast dat dit evenement een jaarlijks vervolg zou krijgen. Met de bijzondere samenwerking tussen zwembad Het Baafje en Stichting Dolfinn heeft Heiloo er een unieke nieuwe happening bij en dit jaar pakken ze het op zaterdag 6 mei nóg grootser aan. Het programma bestaat uit Baafje's Swipe Off en Kids Fun (11.30 -16.00 uur) en het Natte Voetjes DJ festival (vanaf 16.00 uur).

Titanenstrijd en Kids Fun' terrein
Het middagprogramma is verder uitgebreid. Zo liggen er nu maar liefst twéé Swipe Off banen in het diepe bad. Samen goed voor meer dan tachtig meter bouncen en slippen. De kracht van de teams in de leeftijdscategorieën twaalf tot en met zeventien, achttien tot en met vierentwintig en vijfentwintig jaar en ouder zal ook nog meer op de proef gesteld worden door extra opdrachten tijdens de extreme oversteek. Het startschot voor de dag wordt gelost door wethouder Rob Opdam en er wordt een heftige titanenstrijd verwacht! Durf jij de uitdaging aan? De deelname is 10 euro per team van vier personen.

Ook is er een nieuw 'Kids Fun' terrein, met super vette springkussens voor de alles-durvers, aqua bubbles en een heuse Kop van Jut. Kan jij die bel laten rinkelen? De mini kids kunnen eendjes vangen, ringen werpen en natuurlijk ballen gooien! De Jeugdbrandweer Heiloo is er ook en zorgt voor een waar waterspektakel met brandslangspellen. Uiteraard zijn er broodjes, snacks en drankjes verkrijgbaar. De entree is helemaal gratis.

Let's party
Om 16.00 uur beginnen de dj's met draaien in de nieuwe festivaltent. Het voelt voor één dag als Curaçao in Het Baafje. Een kabbelend zwembad, ijskoude Desperados in de hand en het zonnetje dat schijnt; dat wordt gegarandeerd Natte Voetjes halen. In de line-up staan natuurlijk Prunk en Sombro en ook Festimi Soundsystem, Linck en Vonder (B2B) en Willem Jansen. Wie viert de vrijheid nou maar één dag? Let's party op 6 mei in Het Baafje! 's Avonds zijn er naast lekkere drankjes ook snacks verkrijgbaar. De toegang voor het festival is vanaf achttien jaar en de tickets kosten online 12,50 euro (deur 15 euro).

Voor meer info, tickets en inschrijven, zie www.nattevoetjesheiloo.nl. De opbrengst van het Natte Voetjes festival gaat volledig naar Stichting Dolfinn, het goede doel, dat staat voor 'meer leren en genieten voor kinderen met een beperking'.

Koningsdag: activiteiten in de regio

Heiloo
Wijkpark Ypestein

Oranjebal - Heiloo's Got Talent, voor kinderen van 7 tot 14 jaar en waterballen in de vijver. Tijd: 15.00 uur.
Na Heiloo's Got Talent optredens van Sam en Falko, DJ Bodhi Olivio, Down on the Corner, 80's Alive en The Faculty (de huisband van Heeren van Amstel).

Winkelhof 't Loo (het plein)
Vrijmarkt. Tijd: 05.00-12.00 uur.

Speeltuin tussen Boekenstein en Baetenburg
Spelletjes voor kinderen tot 12 jaar, vrijmarkt, ponyrijden, DJ Daan en percussiespecialist Maurice. Tijd: 11.30-13.30 uur. Een spelkaart kost 2 euro en is inclusief grabbelen, limonade en een ijsje. Verder zijn er koffie met cake en hotdogs.

Plan Oost, Oostkanter
Kinderspelletjes en jeugdbrandweer. Volwassenen genieten met een drankje van de spelende kids. Tijd: 14.00-16.00 uur: Pretkaarten kosten 3 euro, inclusief ijs, chips en limonade.

Egmond
Terrein achter Restaurant Smakelijk/Koffiemolen, Egmond aan den Hoef
(Egmonderstraatweg).
Tijd: 10.30-18.00 uur.
'Versierde Fietsen Optocht' van Dorpshuis Hanswijk naar restaurant Eet Smakelijk. Tijd: 10.30-11.15 uur. Inschrijven kan voor aanvang bij het dorpshuis. Er zijn prijzen te winnen. Daarna korte aubade en toespraak door een vertegenwoordiger van de gemeente Bergen.

Kindervrijmarkt (09.00-15.00 uur). Ook kinderspelen (11.30-15.00 uur), leuke attracties, springkussens en demonstraties van de vrijwillige brandweer van Egmond. Daarna Koningstoast voor ouders.

De Schulp/ Kerkplein, Egmond-Binnen
Kinderoptocht met versierde fietsen vanaf dorpshuis De Schulp naar het Kerkplein (met fanfare Eensgezindheid). Prijs voor het mooist verklede kind. Uitdelen van ballonnen. Tijd: vanaf 10.15 uur.

Oplaten van ballonnen op het Kerkplein (10.50 uur). Kinderspelen (tot 12.45 uur). Vrijmarkt (vanaf 12.45 uur). Livemuziek van o.a. de bands The Westport Two, Sea Sight Stringers en Van Leer, Piet Visser Band, Polaroid Monkeys en So be It! Tijd: 13.00-20.00 uur.

Sporthal De Watertoren, Egmond aan Zee
Oranjemarkt en springkussen. Tijd: vanaf 08.00 uur. Kinderactiviteiten (10.00-13.00 uur). Muziek (vanaf 13.00 uur).

Limmen
Vuurbaak/Enterij

Vrijmarkt. Tijd: 09.00 uur.

Koningsrit +/- 10 km. Start: Vuurbaak. Tijd: 11.00-12.00 uur. Prijsuitreiking door burgemeester Mans rond 16.00 uur.

Open podium met muzikaal talent. Tijd: 13.00-18.00 uur. Bar geopend van 12.00-18.00 uur.

Attracties voor de jeugd. Tijd: 12.00-18.00 uur.

Akersloot
Wilhelminaplein/de Vriendschap, Akersloot


Versierde fiets-wedstrijd op het Wilhelminaplein. Daarna fietsoptocht. Tijd: 14.30 uur.

Koningsspelletjes op het Wilhelminaplein. Tijd: 15.00 uur.

Livemuziek van de coverband 'AllRecoverd'. Tijd: 18.00 uur.

Keezen en klaverjassen in Cafe de Vriendschap. Keezen vanaf 14.00 uur en opgeven via keezenakersloot@outlook.com. Klaverjassen vanaf 14.30 uur. Opgeven kan via info@vriendschapakersloot.nl. Voor beide drives zijn prijzen te winnen.


Castricum
Dorpsstraat, Castricum

Brandweer, waterspelletjes op het Bakkerspleintje.
Muziekoptredens in het centrum en vrijmarkt.
Muzikale Kingsday bij Balu, Toetje 2, Basta, BoesBoes en Café City. De coverband Broadway trapt af op het pleintje voor de Balu. Tijd: 16.00 uur. De dj's van Foute Boel vanaf 21.00 uur.
Bakkerij, verschillende optredens van diverse bands. Tijd: vanaf 13.00 uur.

Bakkum
Bakkummerstraat en omgeving

Vrijmarkt. Tijd: vanaf 07.00 uur. Livemuziek bij Hotel Fase Fier. Voor de kinderen: zweefmolen, suikerspin, brandweer. Tijd: 11.00 uur.
Livemuziek: Barnbees (11.00 uur) en Boom Boom Barber (14.00 uur).

Optreden band Die Vers, bij Le Baron. Tijd: 09.30 uur.

Bergen
Jeugdrommelmarkt. Tijd: 09.00 uur
Kinderspelen op de Breelaan en in de Stationsstraat. Tijd: 10.00-13.00 uur.
Terrein Ruinekerk Bouncing Bubbels. Tijd: 12.00-17.00 uur. Ponyrijden in de Kerkstraat. Tijd: 12.00-15.00 uur.
Muziekpodia verspreid door het dorpscentrum. Toegang gratis. Tijd: 12.00-19.00 uur.
Ruïnekerk: 'Brutaal Vocaal' treedt twee keer op met hetzelfde repertoire (vrij entree max. 250 personen). Tijd: 10.30-11.00 en 11.30-12.00.

Breelaan
Schminken voor de kinderen. Tijd: 11.00-16.00 uur.
Verkleden als prins of prinses en daarna een rondje in de echte prinsessenkoets. Tijd: 12.00-16.00 uur.
Mini stoomtrein en draaimolen. Tijd: 10.00-16.00 uur.

Keer op Keer opkikkers april

Het Oranjefeest Limmen. 's

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer geeft elke week een Opkikker van 250 euro aan een vereniging of stichting. De opkikkers van de maand april zijn gegeven aan Heilooër Amateur Fotografen Vereniging, Music Meeting Heiloo en Lisanne Rohde uit Heiloo/ bijdrage voor deelname aan de World Transplant Games. Ook Stichting Oranjefeest Limmen ontving een van de opkikkers en leverde ons onderstaande tekst aan.

Een aanleiding, 'super' gemotiveerde vrijwilligers en de juiste middelen zijn de basis voor de meeste evenementen, zo ook voor Koningsdag in Limmen. Aan deze basis is in Limmen geen enkel gebrek en hier zijn we natuurlijk trots op!

Deze aanleiding is afkomstig van ons Koningshuis. Pas na de Tweede Wereldoorlog - toen de sociaaldemocraten zich met de monarchie hadden verzoend - werd Koninginnedag een nationale feestdag voor alle Nederlanders. De 'super' gemotiveerde vrijwilligers zijn het team van Stichting Oranjefeest Limmen, zij willen dit jaar weer een mooi feest maken van deze bijzondere dag. Sinds dit jaar heeft stichting Oranje feest Limmen ook een heuse Facebookpagina. Er staan inmiddels veel 'oude' filmpjes en foto's op van voorgaande jaren. Veel mensen beleven ook daar al plezier aan. Limmen was er al vroeg bij!

En de juiste middelen… Dit zijn toch wel de ruimhartige sponsoren, Dit jaar kregen wij zelfs financiële steun van onze buren uit Heiloo. Een dikke opkikker van Keer op Keer was een zeer prettige verrassing. Als laatste is een juist middel toch wel goed weer. Want net als afgelopen jaar kozen we dit jaar voor het concept van een Open Podium. Was het vorig jaar in de bedrijfshal van Aron Mooij, dit jaar organiseren we het programma buiten en mogen wij met z'n allen genieten van de optredens en de vele andere activiteiten in het park. Kortom: mooi weer tijdens Koningsdag in Limmen is goed nieuws voor Limmen als gemeenschap.

Hierbij nodig ik u van harte uit om op 27 april aanstaande de verjaardag van onze Koning in het Park van Limmen te vieren! Mededeling voor de buren: wij zetten het geluid rond 18.00 uur uit.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een donatie? U kunt het formulier downloaden via www.stichtingxopx.wordpress.com of ophalen in onze kringloopwinkel Keer op Keer aan Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Bevrijdingsconcert in de Cultuurkoepel

HEILOO - Op zaterdag 6 mei geeft het Urker Mannenkwartet in samenwerking met Kleinkoor Musica Religiosa en sopraan Clara de Vries een bevrijdingsconcert in de Cultuurkoepel. Het programma bevat geliefde liederen van licht klassiek tot populair aangevuld met solo's door organist en dirigent Gerwin van der Plaats. Op het repertoire van het kleinkoor staat vooral koormuziek uit de brede muziekgeschiedenis met accenten op de Engelse koortraditie en composities uit het romantische repertoire van eind negentiende - begin twintigste eeuw. Verder heeft het kleinkoor meegewerkt aan opnamen voor het bekende tv-programma 'Nederland Zingt'. De toegang is 10 euro (pauzedrankje inbegrepen), kinderen tot en met zestien jaar hebben gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar online (www.cultuurkoepelheiloo.nl) en bij het VVV-kantoor (De Verhalenkamer) op het Landgoed Willibrordus.

Teddybeer diploma zwembad Loos

Gefeliciteerd! 's

HEILOO - De jongste leerlingen van zwembad Loos deden zaterdag 15 april in eigen bad examen voor het Teddybeer diploma. Doel is om deze jonge kinderen stap voor stap vertrouwd te maken met het water. De geslaagden zijn Mara Lenderink, Cato Klijn, Noud Kaandorp, Femke Vreeker, Sam van den Akker en Damian de Vries.

Oorlogswandeling met De Historische Vereniging Oud Heiloo

Oorlogsmonument.

HEILOO - De Historische Vereniging Oud Heiloo houdt vrijdag, zaterdag en zondag weer een oorlogswandeling door Heiloo. Dit na de grote belangstelling van een jaar geleden.

Deze keer leidt de wandeling van circa anderhalf uur langs een aantal plaatsen en gebouwen in het centrum van Heiloo. De gids vertelt tijdens de wandeling - mede aan de hand van foto's - welke rol de gebouwen en plaatsen tijdens de oorlogsjaren speelden. Voorbeelden zijn De Rimboe, het gemeentehuis en Betsy's Hof, waar men in de hongerwinter altijd eten kreeg en het verzetsmonument 't Groentje waar onlangs twee Stolpersteine zijn geplaatst. De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Heiloo waren heftiger dan menigeen denkt.

De wandeling start bij de Oudheidkamer aan Bergeonstraat 30 Heiloo, waar u vanaf een halfuur voor aanvang met een kopje koffie of thee krijgt aangeboden. De wandelingen zijn op vrijdag 28 april (aanvang 19.00 uur), zaterdag 29 april (aanvang 14.30 uur) en zondag 30 april (aanvang 14.30 uur). De kosten bedragen 3,50 euro p.p. inclusief Stolpersteine- Brochure. Informatie op www.oudheiloo.nl of tel. 06-51718363.

Jongerenredactie gezocht

HEILOO E.O - Lijkt het je leuk om mee te denken over wat er op de jongerenpagina in de Uitkijkpost komt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als lid van de jongerenredactie ben je bijvoorbeeld redacteur van de artikelen en columns, ga je als fotograaf of vlogger aan de slag, zorg je voor de grafische vormgeving van de pagina of ben je de aangewezen persoon om de advertentieruimte te verkopen.

Als jongere weet jij als geen ander wat er speelt in de omgeving. Eén keer per maand verzorg je een pagina vol leuke, grappige of interessante stukken. Voor en door jongeren! Dit doe je onder de professionele begeleiding van de medewerkers van Uitkijkpost Media.

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer dan vóór 21 mei door een mail te sturen naar e.schotten@jongerenwerkheiloo.nl. Wie weet ben jij straks lid van de eerste echte jongerenredactie van de Uitkijkpost!

Net geen podiumplaats voor Karen Stevenson tijdens prima EK debuut

Karen in haar partij tegen Aydrey Tcheumo, de nummer 3 van de wereld. Foto: Fred Stevenson

HEILOO - Karen Stevenson van Dojo 't Loo maakte dit weekend in Warschau haar debuut op het EK judo voor senioren in de klasse tot 78 kilo. De eerste partij werd vlot en overtuigend gewonnen van de Litouwse Migle Dudenaite. Na een wazari werd de partij gewonnen door een stevige houdgreep. Daarna trof ze in de kwartfinale de zeer ervaren Franse Audrey Tcheumo, de huidige nummer drie van de wereldranking. Tcheumo was al in 2011 wereldkampioen, meermaals Europees kampioen en behaalde Olympische medailles in 2012 en 2016. Deze bleek dan ook nog een maatje te groot. In de herkansingsronde won Karen met wazari van de Oekraiense Anastasiya Turchyn, geen onbekende voor Karen. Na een vlotte score werd de partij verder uitgejudood zonder verder in gevaar te komen. Daarmee plaatste Karen zich voor de strijd om het brons tegen de Britse Natalie Powell, de nummer zes van de wereld. De partij ging lang gelijk op, waarbij Karen een aantal keer dicht bij een score zat. Met nog anderhalve minuut te gaan kreeg ze echter toch een vol punt tegen. Daarmee resteerde een nette, maar enigzins teleurstellende vijfde plaats. Al met al kon ze toch terugkijken op een geslaagd EK debuut waarin ze serieus om de prijzen mee wist te doen.

Te lezen online:

REGIO
Fado-zangeres Maria de Fátima & ensemble in Witte Kerk

Fado-zangeres Maria de Fátima geeft zaterdag 29 april een concert in de Witte Kerk in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Hobbyfarm voor kinderen in bibliotheek Heiloo
Kom naar de Hobbyfarm in de bibliotheek van Heiloo op woensdag 3 mei.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Geslaagde Koningsspelen op basisscholen
De Radboudschool, Willibrordschool en CBS de Duif deden vrijdag 21 april mee aan de Koningsspelen. Een verslag.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Scholieren wandelen voor water
Leerlingen van de Zuidwester en de Jan van Rijckenborghschool liepen een sponsorloop voor onderwijs in hygiëne en veilig water in Oost-Afrika.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Bezwaarmogelijkheid aansluiting A9 tot 1 mei
Bezwaar maken tegen de aansluiting van Heiloo op de A9 kan door het indienen van een Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

SPORT
De Brug Akersloot naar regiofinale schoolvoetbal
Een schoolvoetbaldrieluik vond vorige week woensdag plaats bij voetbalvereniging Limmen tussen de Brug, Sint Paulusschool uit Heiloo en de Boswaid uit Egmond aan den Hoef. Een verslag.
Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Jill van der Velden van Schoonheidssalon Moments in de top 3 van beste schoonheidsspecialisten

Jill van der Velden.

LIMMEN - De Award 'schoonheidsspecialist van Midden-Nederland' win je niet zomaar. Iedere schoonheidsspecialiste heeft naast een mystery guest en een jurygesprek ook een videoboodschap moeten verzorgen.

Op 10 april vond in studio 21 in Hilversum de uitreiking van de prestigieuze Beauty-Awards plaats. Deze felbegeerde prijs is een erkenning voor ondernemers in de schoonheidsbranche. Van de honderden inzendingen worden per categorie slechts drie ondernemers genomineerd.

Met deze nominatie in de top drie van de Regio Midden-Nederland heeft Jill van der Velden zich weten te onderscheiden van de andere schoonheidsspecialisten.

Schoonheidssalon Moments, tel.: 072 – 505 2246. internet: www.salon-moments.nl.

Veiling De Foresters: €500,- voor KNRM

De overhandiging van de cheque bij het botenhuis in Egmond aan Zee. Foto: Dirk Sander

HEILOO/ EGMOND – Voetbalvereniging De Foresters uit Heiloo overhandigde vorige week dinsdag 500 euro aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Egmond (KNRM). Dit bedrag is de opbrengst van een veiling die de afgelopen maand is gehouden en waarbij de KNRM een kavel ter beschikking stelde. Hier kon men kennismaken met het werk van de reddingmaatschappij. De mensen die de kavel kochten bezoeken binnenkort Egmond aan Zee. Zij kunnen dan kennismaken met het werk van de redders uit Egmond aan Zee.

Tennispark TC Heiloo United opgesierd door Graffiti-kunstwerk

Joep en Guus Wolterbeek met 'hun' muur.

HEILOO - Graffiti-artiesten hebben het ontwerp van de jeugdleden Joep en Guus Wolterbeek vereeuwigd op de muur van de minibaan bij TC Heiloo United. Joep en Guus wonnen met hun ontwerp de tekenwedstrijd die tijdens de jeugd-clubkampioenschappen is georganiseerd.

HSV JO9-3 Kampioen

V.l.n.r.: Lucas Koppes, Jay Stevens, David Koppes (coach), Bauke Roeland, Lucas Lievaart, Sol Kempenk, Sander Roeland (coach), Bart van der Wal en Berend Evenhuis. Niet op foto: Jochem van Zelst en Jesse van der Velden.

HEILOO - Onder het toeziend oog van burgemeester Hans Romeyn heeft HSV JO9-3 zaterdag het kampioenschap op overtuigende wijze veiliggesteld. Vitesse '22 werd op eigen veld met 11-0 verslagen. Met nog een spelronde te gaan kunnen de mannen van HSV niet meer worden ingehaald. Gefeliciteerd!

Inloopochtend voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

HEERHUGOWAARD - Naast de gebruikelijke derde dinsdag is er u nu ook op de eerste dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur een inloopochtend van 't Praethuys in Heerhugowaard. Locatie: Fysiotherapiepraktijk Ann Taveirne aan Umbriëllaan 7-9. Op deze ochtenden is er specifieke aandacht voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden. U kunt in een laagdrempelige omgeving uw verhaal doen. In Heerhugowaard tref je altijd lotgenoten, maar u kunt ook een-op-een aandacht van een getrainde gastvrouw krijgen. De ochtenden zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Zie ook www.praethuys.nl of bel 072 5113644.

Fado-zangeres Maria de Fátima & ensemble in Witte Kerk

Maria de Fátima tijdens één van haar concerten.

HEILOO - Op zaterdag 29 april komt de gevierde fado-zangeres Maria de Fátima naar de Witte Kerk in Heiloo. Een concert in intieme sfeer, met hartstocht en veel melancholie. Aanvang concert 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Al op jonge leeftijd werd het zangtalent van Maria de Fátima ontdekt in haar geboorteland Portugal. Na een veertigjarige carrière en vele albums en onderscheidingen verder is zij nog steeds een geliefde fado-zangeres. De concerten die zij regelmatig geeft zijn vaak uitverkocht. Naar Heiloo komt zij met Daniel Raposo (Portugese gitaar), Hans van Gelderen (klassieke gitaar) en Felix Hildenbrand (contrabas).

Info en kaarten à 15 euro kunt u reserveren via kaartverkoop@kunstgetij.nl of bel 06-50584308. Kaarten ook aan de zaal zolang de voorraad strekt. Kijk ook op www.kunstgetij.nl.

KRINGLOOP HEILOO De leukste! Gratis P. Hier kunt u heerlijk struinen tussen veel kleingoed, meubels, mooie kleding, lps, cds, dvd, schoenen, lampen, lijsten, schilderijen, boeken, spellen, versterkers, oude kasten, stoelen Lundia enz!!,di t/m za 10-5 De oude Werf. Ook inbreng. Zondag open? Kijk op onze site of 072 - 5334000

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen.Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Vitale vrouw (64 jaar) zoekt andere leuke vrouw om samen gezellige dingen mee te ondernemen. Brief onder nummer 24.2.17 naar Uitkijkpost.

Div modellen gebruikte elektrische fietsen va € 695 icl. 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

GEVRAAGD ERVAREN VERKOOPSTER Periode: mei t/m oktober. Sima Fashion Egmond aan Zee. Inlichtingen 072-5066438

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

Voor stomerij en pasfoto's .... even naar Primera Het Hoekstuk.

Grote collectie gebruikte dames-, heren- en kinderfietsen. Incl 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Beter in je vel met Do-In
In 10 lessen leert u in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht de basis van Do-In. Door meridiaanstrekkingen, meditatie en ademhalingsoefeningen komt u beter in balans. Voor informatie bel 06-46318915 of kijk op www.praktijkjohncompas.nl.

TWEE onder EEN dak! Center Design;winkel met originele WOONSPULLEN.Center Care;heerlijke MASSAGE,een UUR voor slechts E30,-! Beiden kunt u vinden op Slimpad 36 Heiloo 072-5334906 Centerdesign.nl

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting. Heeft nog tijd voor al uw schilderwerk binnen en buiten

Tel: 06 - 4247 9384

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

Naar de Efteling ? Reserveer een 9-persoonsbus op HUURAUTO-HEILOO.NL

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/behangen/dakrep. enz. Ingeschr.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

Hometrainer verhuur voor revalidatie en fitness toepassingen. Info: Bosman Tweewielers, Westerweg 295, Heiloo. Tel: 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Kwaliteitsstoffering van uw meubelen vindt u bij MEUBELSTOFFEERDERIJ HEIJNE. Wij maken er een serieuze zaak van u goed advies te geven. Handelsweg 18 Heiloo. Wilt u een offerte of langskomen ? Even bellen aub. Tel. 072-5334950 of 06-5164 9054 info@ceesheijne.nl www.ceesheijne.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

Dagje winkelen in Utrecht. HUURAUTO-HEILOO.NL

Heeft u behoefte aan gezelschap, een luisterend oor, samen een boodschapje doen, kopje koffie drinken ? Dan kan ik iets voor u betekenen.Tegen een vergoeding van 12,50 per uur.Tel 06-1665 1712

Biedt zich aan; SCHILDER voor binnen en buiten voor een mooie prijs. Tel: 06 - 1709 0670

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
De Wagenmaker 12, 1851 PX Heiloo. Tel: 06-2159 8809

Beste schilder & stukadoor. Voor binnen en buiten. Nu 50% korting. Tel: 06 - 3374 3601

Mondharmonicales. Leer in een paar lessen goed spelen. Blues & volksliedjes. Notenkennis is niet nodig. Iedereen kan het leren! Info 06 1616 3045

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden.Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw tuinwerkzaamheden. Alles is bespreekbaar. Vrijbl.prijsopg. Ingeschr. KvK. Tel: 06 - 5344 2975

Grote sortering elektrische fietsen in div. uitvoeringen v.a. 1299 euro. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen.Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AGM-Dealer

TUINIEREN te veel werk? Geen tijd ? ZEER ERVAREN TUINLIEFHEBBER helpt u met snoeien en het strak knippen van hagen, buxus en taxusbollen etc. Het hogedrukreinigen van terrassen en het verticuteren van bemoste grasvelden. T: 06 - 1827 8367