De Uitkijkpost

11 januari 2017

De Uitkijkpost 11 januari 2017


Discussie voorrangssituatie Kanaalweg en Boekel

Borden nieuwe voorrangssituatie niet duidelijk genoeg? Foto: Natalie Bottemanne

HEILOO - Op de Facebookpagina 'Je bent Heilooër als' komt heel wat lief en leed voorbij en laait de discussie over zaken die in onze gemeente van belang zijn soms hoog op. Bijna achtduizend mensen uit Heiloo en omstreken zijn lid van deze pagina en het is interessant om te zien wat er zoal leeft in het dorp. Eind vorig jaar plaatste Jack Veldt het volgende bericht: "Weet niet of dit specifiek onder Heiloo valt, maar wie vindt de kruising Kanaalweg-Boekel een stuk gevaarlijker nu rechts voorrang heeft? Komende vanuit Akersloot merk ik vaak genoeg dat het verkeer uit Heiloo dit niet door heeft." Op zijn bericht kwamen meer dan tachtig reacties en bijna veertig 'likes'. Reden voor een kort onderzoek.

Nieuwe situatie gevaarlijk?
Veel inwoners waren het erover eens dat deze vernieuwde situatie voor onduidelijkheid zorgt. Een paar voorbeelden van reacties op de genoemde Facebookpagina: 'Het is zeker onveilig, ook omdat je door het huis op de hoek slecht zicht op het kruispunt hebt' en 'Het is een lastig stuk omdat je pas laat ziet of er iemand van rechts komt aanrijden'. Meerdere reacties gaan over het ontbreken van waarschuwingsborden die aan moeten geven dat rechts nu voorrang heeft. Die blijken er echter wel te staan.

In de oude situatie had verkeer op de Kanaalweg voorrang. De wijziging is dat de Kanaalweg nu op dat punt geen voorrangsweg meer is, maar dat al het verkeer van rechts voorrang heeft. Dit is op zich een bekende verkeersregel, maar als iets jaren anders is geweest zorgt zo'n verandering toch voor onduidelijkheid. Dat brengt helaas gevaren met zich mee.

Het huis op de hoek
Diana Bos is sinds 2009 bewoonster van het huis op de hoek van de Kanaalweg en Boekel. Het huis wordt in de Facebookdiscussie genoemd omdat het het zicht op de weg zou belemmeren. Ze reageert als een van de weinigen positief op de veranderde verkeerssituatie. Ze vertelt: "In de oude situatie namen mensen die van rechts kwamen ook al vaak voorrang, ondanks de zichtbare haaientanden die er toen stonden." Diana vindt het een verbetering en zegt dat er wel degelijk borden zijn geplaatst met de tekst 'Let op: situatie gewijzigd'. Dit ziet u ook op de foto bij dit artikel in de krant. Blijkbaar is dit bord toch niet duidelijk genoeg, zo blijkt uit de facebookreacties.

Veel verkeer
Tijdens mijn bezoek aan de kruising, die eigenlijk een T-splitsing is met nog twee wegen die respectievelijk naar de betonfabriek en naar een aantal bedrijven lopen, is wel duidelijk dat er heel wat verkeer langs het punt komt. Vanuit Heiloo betreft het verkeer naar Akersloot en Alkmaar. Vanuit Alkmaar uiteraard verkeer naar Heiloo en Akersloot. En, wat op het forum enigszins onderschat werd: er is ook veel verkeer vanuit Akersloot. In de tijd dat ik vanuit het raam van Diana Bos op het punt keek, werd duidelijk dat veel mensen niet eens de moeite nemen om naar rechts te kijken. Ze rijden, soms op een best hoog tempo, gewoon door omdat ze blijkbaar denken dat de Kanaalweg nog steeds een voorrangsweg is. Bij dezen een oproep om vaart te minderen en te onthouden dat verkeer van rechts hier toch echt voorrang heeft.

Diana heeft gelukkig nog geen ongelukken gezien, zowel nu niet als in de oude situatie, maar wel een hoop 'bijna-ongelukken en geluid van piepende remmen' zoals zij het noemt. Diana benadrukt: "De verandering is niet zo erg als iedereen doet overkomen op Facebook. Mensen moeten gewoon goed kijken en zich aanpassen aan de nieuwe regel, dan is er niets aan de hand." Ook zij geeft aan dat er een beter bord zou moeten komen.

Gemeente Castricum
Waarom is de verkeerssituatie eigenlijk veranderd en onder wiens verantwoordelijkheid valt dit? De woning van Diana Bos staat in Akersloot en valt dus, net als het verkeerspunt, onder de gemeente Castricum. Volgens Bram Rodenburg van de gemeente Castricum heeft deze verandering te maken met het plan om een afslag op de A9 te maken naar Heiloo. Hij vertelt: "Als de afslag er is, wordt het verkeer via een parallelweg naar bedrijventerrein Boekelermeer geleid en door naar Alkmaar. Dan wordt dus veel minder verkeer verwacht op het punt waar deze discussie over gaat. Dat deel van de Kanaalweg is daarom nu al van voorrangsweg gewijzigd in een zogenaamde erftoegangsweg buiten de bebouwde kom."

Daaraan gekoppeld is de maximale snelheid verlaagd van tachtig kilometer naar zestig kilometer per uur. Deze verlaging zou ook het verkeer van fietsers en voetgangers op dit punt veiliger moeten maken. Om die reden is de 'kruising' ook kleiner gemaakt. In de oude situatie gingen auto's nog wel eens naast elkaar staan en haalden ze elkaar ongeoorloofd in. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. De gemeente Castricum ziet niet direct de noodzaak om andere borden te plaatsen. Bram Rodenburg: "Er staan borden die aangeven dat de snelheid nu zestig kilometer per uur is en er staan borden met de duiding van een gewijzigde situatie en dat rechts voorrang heeft. We kunnen nog wel meer borden plaatsen, maar we gaan er vanuit dat dit voldoende is."

Tekst: Natalie Bottemanne

Expo 'Kunstenaar van het jaar Heiloo 2016'

De kunstenaars van vorig jaar.

HEILOO - De expositie 'Kunstenaar van het jaar Heiloo 2016' startte dinsdag 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bibliotheek Heiloo. Dit is een expositie waarin alle in 2016 geëxposeerde kunstenaars hun mooiste werk nog één keer laten zien in een gezamenlijke tentoonstelling. Bezoekers kunnen tot en met 12 februari hun stem uitbrengen op hun persoonlijke favoriet. Daarna volgt de onthulling van de 'Kunstenaar van het jaar Heiloo 2016'. Onder de stemmers wordt een prijs verloot. De werken van de deelnemende kunstenaars zijn tot 18 februari te bezichtigen. Theo Leering en Mieke Topman werden vorige jaar tot 'Kunstenaar van het jaar' verkozen.

Bron: Beat FM

Geen sportgala Heiloo 2016

HEILOO - Het Sportgala 2016 gaat dit jaar niet door. Dat meldt de Sportraad Heiloo. Volgens de Commissie Sportgala Heiloo, onderdeel van de SportRaad Heiloo, is het aantal ingezonden voordrachten helaas ontoereikend voor een jury om tot een gefundeerde beoordeling per categorie te komen.

De commissie beraadt zich in de komende maanden of er in Heiloo nog voldoende animo is voor het organiseren van een sportgala en zo ja in welke vorm dat dan kan worden gehouden.

Koninklijke onderscheiding voor brandweerman

Roland Klaver, met opgespelde onderscheiding, naast burgemeester Hans Romeyn. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Goed nieuws voor brandweerman Roland Klaver van brandweerpost Heiloo. Hij kreeg zaterdag 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweerpost Heiloo de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Hans Romeyn. Roland Klaver kreeg deze onderscheiding omdat hij inmiddels twintig jaar als repressieve vrijwilliger bij de brandweer werkt.

Daarnaast nam de brandweer afscheid van twee vrijwilligers, namelijk Catharina Pal-Baumhauer en Pieterbas Nagengast. Catharina Pal-Baumhauer werkte zestien jaar lang als repressieve vrijwilliger en Pieterbas Nagengast vijftien jaar. De twee ontvingen van teammanager Petra Abma van Brandweerzorg Zuid-West en ploegchef Wim Grootendorst van de brandweerpost Heiloo een vrijwilligersmedaille en een blijvende herinnering. Ook kregen zij een bedankje voor hun inzet.

V.l.n.r.: Pieterbas Nagengast, Petra Abma, Roland Klaver, Hakan Meijer (plv. teammanager Brandweerzorg team Zuid-West), Catharina van der Pal-Baumhauer en burgemeester Hans Romeyn. Geknield is Wim Grootendorst. Foto: Ilse Bloemendal

Tekst: Yvonne van Stiphout

10 vragen aan... Rick Robert

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Mariënstein en gedoopt in het kapel op de Hogeweg. Een paar maanden voordat ik vier werd, verhuisden we naar Ypenstijn waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Na een paar jaar in Alkmaar te hebben gewoond, wonen we nu weer heerlijk in Heiloo en gaan daar niet meer vandaan.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Dan zou ik nog steeds hetzelfde beroep uitoefenen. Ik vind het leuk en een uitdaging om de problemen en wensen van de klant op te lossen of te realiseren. Ik doe het loodgieterswerk met veel passie en plezier; is de klant tevreden dan ben ik ook tevreden.

3. Wie zou je graag willen ontmoeten?
Ik heb geen idee wie ik wil ontmoeten, ik ontmoet elke dag nieuwe mensen. De één is een huisvrouw en de ander is weer een directeur van een miljoenenbedrijf. In mijn vak ontmoet ik zo veel verschillende mensen dat ik eigenlijk altijd wel een bijzonder persoon ontmoet.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Ik ben op gegroeid in Ypenstein, die toen ik er kwam wonen vol in aanbouw was. Ik heb 3/4 van mijn jeugd doorgebracht in de huizen die in aanbouw waren, voor een klein jongetje was dat het allerleukste wat er was. Daar is ook de liefde voor het vak ontstaan, denk ik.

5. Wat vind je het mooiste plekje van Heiloo of omgeving?
Het Heilooër bos is altijd mooi, leuk om te wandelen en leuk om met de kinderen te spelen.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?
Dat hoeft eigenlijk niet want ik ben altijd vroeg wakker. Maar tegen een leuke activiteit met het gezin of vrienden zeg ik nooit nee.

7. Wat is het beste advies dat je ooit heb gekregen?
Ik heb al vaak adviezen gekregen maar er zijn er een paar blijven hangen. Kennis die je niet hebt moet je kopen en maak het zoals bij jezelf thuis. Met deze adviezen ga ik ook naar mijn klanten toe en daar zijn ze altijd heel tevreden over

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik ben voor de meeste mensen redelijk open, de mensen die mij kennen weten dat ik altijd in ben voor een geintje of een goed gesprek.

9. Wat zou je veranderen als je burgermeester was?
Ik zou de afslag op de Kennemerstraatweg tegenover de oude Rabobank naar plan Oost veranderen. De parkeerplaatsen weer weghalen zodat er meer overzicht komt om de wijk in te rijden. De oude situatie waar er een kleine afrit was is in mijn ogen de beste methode in verband met de doorstroming van het verkeer.

10. Waarom heb jij voor het loodgietersvak gekozen?
Ik heb voor dit vak gekozen om mensen te helpen met problemen waar ze zelf niet meer uitkomen. Het geeft voldoening als ik de deur dichtdoe bij een tevreden klant. Gaat het nu om een storing van de cv-ketel of van een verstopte afvoer, de blijdschap van de klant als de klus klaar is, dat geeft een goed gevoel.

Ik nomineer Tim Bijvoet voor de volgende 10 vragen.
Mijn vraag is: Waarom heb je gekozen voor een klussenbedrijf en niet voor een timmerbedrijf?

Muziek maken met uw dreumes of peuter

HEILOO - Houden u en uw (klein)kind van muziek? Dan zijn jullie vanaf vrijdag 20 januari van harte uitgenodigd om mee te zingen, te dansen en te spelen bij de cursus 'Muziek op Schoot' in Heiloo. Docente Daniëlle de Ruijter maakt de lessen iedere keer weer tot een feestje. Muziek maken is ook nog eens nuttig voor de emotionele, cognitieve, motorische en taalontwikkeling van uw kind. Kijkt u voor meer informatie en/of aanmelding op www.spelenderwijsmuziek.nl of bel 06-18360486. Bij voldoende animo start er ook een babycursus.

Nieuwjaarsconcert Caecilia

(Swing-)folkband Unicorn.

HEILOO – Heilooër Harmonie Caecilia presenteert zaterdagavond 14 januari in cultureel centrum De Strandwal in Heiloo haar nieuwjaarsconcert. Dit jaar is de (swing-)folkband Unicorn als gast aanwezig.

Het concert staat in het teken van Keltische muziek, variërend van opzwepende klanken uit Ierland tot gevoelige ballads van de Schotse Hooglanden. Caecilia en folkband Unicorn met zang, gitaar, accordeon en viool treden ook samen op, onder meer met muziek uit The Lord Of The Dance.

Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De Strandwal van GGZ Willibrord is gevestigd aan Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De toegang bedraagt 14,50 euro, inclusief een consumptie. Donateurs betalen 12 euro, kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen. De voorverkoop van kaarten is bij de Schrijverij aan de Stationsweg en 't Hoekstuk. Kaarten reserveren kan via www.caecilia-heiloo.nl/contact. Zie ook www.caecilia-heiloo.nl.

Veel reacties op kerstpuzzel

Veel inwoners van Heiloo en omgeving maakten de puzzel die Uitkijkpost publiceerde in de krant van 21 december. De oplossing van de kerstpuzzel is 'Kerstmis is het feest van samenzijn'.

Behn Quartet presenteert subliem Nederlands debuut in Witte Kerk

Het Behn String Quartet uit Londen. Foto: Felix Hoogeboom

HEILOO - Het eerste concert van het nieuwe jaar 2017 in de Witte Kerk van Heiloo mag een overweldigend succes genoemd worden. Het Behn String Quartet uit Londen presenteerde op 8 januari onder goede publieke belangstelling een gloedvol rijk geschakeerd programma waarbij zowel traditionele muziek van Haydn en Mendelssohn als moderne muziek van de Finse componist Saariaho (1952) werd uitgevoerd.

Het Behn Quartet bestaat uit Kate Oswin en Alicia Berendse (viool), Lydia Abell (altviool) en Ghislaine McMullin (cello). Al in de eerste maten valt het Behn String Quartet op door het nauwgezet gecontroleerde, krachtige, expressieve geluid dat veel belooft voor het verdere verloop van het concert. Het strijkkwartet op. 64 nr. 5 'De Leeuwerik' van Joseph Haydn begint met montere lyriek in volle adeldom van klank van cello en viool.

De subtiele accenten van de eerste violiste tonen een kleurrijk transparant geluid in een bedding van trage, beschouwelijke streken van de overige musiciennes. Het menuetto wordt voortvarend ingezet met korte opwentelende beweging van wisselende intensiteit, de leeuwerik vliegt op. Finale, vivace wordt gebracht in feestelijke barokke sfeer en vlot tempo met speelse lichtheid van melodie, de vlucht van de leeuwerik verbeeldend.

Er volgt een complex modern klassiek stuk getiteld 'Terra Memoria' waarbij het gehoor op indringende wijze wordt geconfronteerd met donkere abstracte klankmaterie, een virtuoos stuk waar Finse componisten zoals Kaija Saariaho patent op hebben. Ook hier weer uitmuntende expressiviteit en instrumenthantering op het scherp van de snede. Dit stuk is noodlotsgeladen en heeft een tragische dimensie. Wrange, schurende geluiden en jankende, schril fluitende violen zijn waarneembaar in een verstilde klankruimte die uitvloeit in de tijd. Genadeloos en indrukwekkend. Het is een genot om te kijken naar de instrumenthantering van de uitvoerende musici. De magie van de schepping van levende muziek is hierbij aanwezig. Het veeleisende en compromisloze muzikale idioom vormt een uitdaging voor de luisteraar die zijn ervaring met moderne klassieke muziek wil verdiepen.

Na de pauze wordt het strijkkwartet op. 44 nr. 2 van Felix Mendelssohn Bartholdy uitgevoerd. Het eerste deel 'allegro assai appasionato' begint met ernst en intensiteit waarna de lyriek opbloeit. Ook hier weer de verfijnde transparante accenten van de eerste violiste. De beide violisten en celliste bewegen gracieus met de muziek mee, de alt-violiste toont een wat meer statische speelhouding. Er wordt een bewegelijk scherzo gespeeld met vlugge, korte, gepassioneerde streken en spanningsopbouw naar een climax. Een winters stemmingsbeeld is waarneembaar bij de inzet van het andante in een beschouwelijke sfeer terwijl de schemer invalt, hetgeen te zien is door de kerkramen. Het Behn Quartet toont wederom haar topklasse.

Na een krachtig bevestigend applaus volgt als toegift de Bohemian Rhapsodie van Queen in een bewerking voor strijkkwartet. Het welbekende stuk, waarbij de formatie Queen zijn muzikale materiaal heeft ontleend aan Mozart's Zauberflte, werd op onderhoudende wijze gebracht met de volledige nuance en kwaliteit van het kwartet. Met passie en kracht.

De concertserie in de Witte Kerk van Heiloo toont keer op keer een avontuurlijk programma van uitstekende kwaliteit. Om de concerten ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren is ruime publieke belangstelling noodzakelijk. De concerten bieden aan ieder de mogelijkheid om in de eigen regio van klassieke muziek te genieten. De muzikale ervaring is een gevoelskwestie, mensen die niet zo vertrouwd zijn met het klassieke genre zouden zich kunnen laten verrassen door een concert en daarmee hun drempelvrees overwinnen. Voor jongeren tot vijfentwintig jaar bedraagt de toegangsprijs 10 euro. Personen boven de vijfentwintig jaar betalen 15 euro. Voor meer informatie zie: www.concertenwittekerk.nl

Tekst: Felix Hogeboom

Dankzij mediation minder gedupeerde kinderen bij scheiding

Danique van Es, Kids First Mediator/ Kindercoach.

Wanneer u en uw partner in scheiding liggen, kan de communicatie tussen jullie moeizaam verlopen. Hoe voorkomt u dat de kinderen hier last van hebben?

Een scheiding is voor alle betrokkenen een moeilijke periode. Vaak is het al langer onrustig binnen uw relatie en hebben de kinderen dit meegekregen. Diezelfde spanning kan het lastig maken om de belangen van de kinderen echt centraal te stellen bij de afspraken die er worden gemaakt.

Het is belangrijk dat uw partner en u met elkaar de zaken omtrent de kinderen bespreken. Betrek de kinderen vooral niet in grote mensendiscussies of de reden waarom jullie uit elkaar gaan. Veel kinderen komen in een loyaliteitsconflict en denken te moeten kiezen tussen de ouders. Voorkom dit door aan te blijven geven dat de scheiding niet hun schuld is, dat zij er niets aan kunnen doen, dat ze nooit hoeven kiezen en van jullie allebei mogen houden.

Als jullie uit elkaar gaan (getrouwd of samenwonend) moeten jullie volgens de wet een ouderschapsplan opstellen met afspraken over de financiën en zorg. Kids First Mediation helpt ouders om goede afspraken te maken. Als kindercoach, mediator en financieel echtscheidingsadviseur begeleidt Kids First Mediator Danique van Es-Schoorl ouders en kinderen tijdens en na de scheiding. Zij helpt de communicatie te herstellen zodat er meer rust komt binnen het gezin.

Kids First Mediation is de specialist in familiezaken en echtscheiding. U kunt elke woensdagmiddag terecht op het gratis inloopspreekuur. Kijk op www.kidsfirstmediation.nl of bel 0251-700263 voor meer informatie.

Musicians Without Borders Benefietconcert in Cultuurkoepel

Verrassend frisse muziek in de gewijde ruimte van de Cultuurkoepel.

HEILOO - Masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam gaan 25 januari optreden in de Cultuurkoepel in Heiloo. Studenten van de oude muziekafdeling zingen en spelen twee korte oratoria van de zeventiende-eeuwse componist Giacomo Carissimi.

Maar liefst acht solozangers, allen in de laatste fase van hun opleiding, worden begeleid door evenzoveel instrumentalisten die spelen op historische instrumenten als klavecimbel, theorbe en luit, aangevuld met violen en orgel. De eeuwenoude spirituele muziek klinkt verrassend fris en nieuw en lijkt gecomponeerd voor de gewijde ruimte van de Cultuurkoepel.

Teunis van der Zwart gaat het concert om 19.00 uur inleiden met een lezing in de serie 'Het gewassen oor; lessen in luisteren'. Na een koffiepauze begint het concert om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Toegangskaarten kosten 15 euro en de opbrengst van dit bijzondere concert komt geheel ten goede aan de stichting Musicans Without Borders. Zie ook www.musicianswithoutborders.org.

Help Stichting Opkikker met uw lege cartridges

HEILOO - Stichting Opkikker zoekt organisaties die hun lege cartridges aan hen willen doneren. Voor elke ingeleverde cartridge krijgt Stichting Opkikker een vergoeding. Met de opbrengst kunnen zij nóg meer gezinnen met een langdurig ziek kind de ontspanning en de mentale energie bieden die zij zo hard nodig hebben. Ziet u mogelijkheden binnen uw organisatie of daarbuiten, dan hoort Stichting Opkikker dit graag.

Meedoen is simpel:
1. Vraag als organisatie telefonisch of per e-mail een inzamelbox aan bij hun partner Eeko, via info@eeko.nl of 0570-85 85 85.
2 .Geef aan dat u de opbrengst wilt doneren aan Stichting Opkikker.
3. Wanneer u meer dan 20 cartridges heeft ingezameld, komt Eeko deze kosteloos bij u ophalen.
Makkelijk en duurzaam!

Muziek- en Dansschool Heiloo Activiteiten vanaf januari 2017

Geef je Talent de Ruimte!

Nieuw! Instrumentenproeverij, vanaf 16 januari
Vanaf maandag 16 januari start de Instrumentenproeverij, speciaal voor volwassenen om op twee instrumenten naar keuze twee lessen te 'proeven' hoe het is om op een muziekinstrument te spelen.
Voor wie: volwassenen.
Kosten: € 25,-

Muziekplezier voor Peuters, vanaf woensdag 18 januari, 10-10.45 uur
Vanaf woensdag 18 januari start deze korte cursus door docent Evi Velders. Grabbelen in de oude doos… Wil je samen op ontdekkingstocht gaan? Ga dan mee grabbelen, want daar zitten een heleboel leuke liedjes in, niet alleen van vroeger maar ook van nu!

Voor wie: kinderen vanaf 2½ en een verzorger.
Kosten: € 75,-. (gratis proefles tijdens de start op 18 januari)

Nieuw! JAMCLUB voor Jongeren, vanaf 18 januari, 20.00 uur
De korte cursus van acht weken, Jam Club voor jongeren, staat o.l.v. Edwin Ligteringen. Hierin worden basiselementen geleerd om in een band te spelen op (bas)gitaar, drums en/of keyboard of een aan der instrument.

Voor wie: jongeren vanaf ca. 18 jaar
Kosten: € 75,-

Jamsessie voor Jongeren, 27 januari vanaf 20.00 uur
Lijkt het je leuk om met anderen muziek te maken? Kom dan met je instrument naar de muziekschool. Versterkers, zanginstallatie en drumset zijn aanwezig. Deze sessie wordt geleid door docenten van de school.

Voor wie: jongeren van 14-21 jaar.
Kosten: de toegang is gratis.
Inschrijven: vooraf bij de muziek- en Dansschool Heiloo.

Nieuw! Musicalgroep voor Volwassenen, 7 februari tussen 20.15 en 21.30 uur
Deze musicalgroep werkt in 15 weken naar een uitvoering toe van highlights vanuit verschillende musicals. Lijkt het je iets om met de drie musicaldisciplines aan de slag te gaan, kom dan langs.

Kosten: € 156,-

Muziek- en Dansschool Heiloo. Tel.: 072-5332460, e-mail: info@muziekendansschoolheiloo.nl.

Activiteiten Nivon: Portretschilderen, emailleren en lezing 'De Amstel is van alle tijden'

HEILOO - Het Nivon Heiloo biedt dit seizoen tweemaal een cursus aan onder leiding van de docente Saskia Sengers. Ook nodigen zij Ton Smit uit om een presentatie te verzorgen.

Portretschilderen
Tijdens de korte cursus portretschilderen van docente Saskia Sengers leert u diverse technieken om een portret weer te geven. In vijf lessen van twee uur komen de verschillende verhoudingen in een portret uitgebreid aan bod, evenals het weergeven van plasticiteit door middel van licht en schaduw, kleurgebruik en schildertechnieken. Er mag gewerkt worden met diverse materialen, zoals olie-, acrylverf, aquarel en pastelkrijt. U dient een duidelijke kleurenfoto mee te brengen van diegene die u graag wilt portretteren.

Deze cursus start wekelijks op donderdagmiddag 19 januari 2017 van 13.30 uur tot 15.30 uur. De kosten bedragen 38 euro (lid) en anderen betalen 46 euro, exclusief materiaal.

Emailleren
Tijdens de korte cursus emailleren leert u deze eeuwenoude techniek waarbij u gekleurd glaspoeder op metaal aanbrengt en deze vervolgens smelt in een speciale emailleeroven. De toepassingen zijn zeer divers en uiteenlopend, van reclameborden tot sieraden. Cursisten werken op koper en ze kunnen kleine werkstukken maken zoals sieraden en kleine kunstwerkjes.

Deze cursus van vier veertiendaagse lessen start op de dinsdagmorgen vanaf 17 januari 2017 van 9.30 uur tot 11.30 uur. De kosten bedragen 30 euro (lid), anderen betalen € 38 euro, exclusief materiaal.

Voor beide cursussen kunt u zich opgeven via 072-5333127 of via info@nivonheiloo.nl. Zie verder www.nivonheiloo.nl.

Activiteitengroep - lezing: 'De Amstel is van alle tijden'
Ton Smit is zaterdag 14 januari uitgenodigd om voor het Nivon in Heiloo een presentatie te verzorgen. Het verhaal begint in de tijd dat Westelijk Nederland een moerasgebied was achter de duinen. De Zuiderzee bestond nog niet, maar was een groot binnenmeer, het Flevomeer, later Almere. De Amstel, het IJ, de Vecht en andere veenrivieren ontstonden daar enkele duizenden jaren geleden.

Rond het jaar 1200 werden na grote stormvloeden dijken aangelegd, zoals langs het IJ. Het veen werd ontgonnen en bij de monding van de Amstel kwam een dam. Gevolgd wordt de Amstel aan de hand van de geschiedenis vanaf die dam tot Alphen aan de Rijn, in totaal 41 kilometer. Vooral in de stad Amsterdam is veel veranderd doordat Dam en Rokin zijn gedempt. Buiten de stad is veel mooi landelijk gebied. Ton Smit laat niet alleen zien hoe het was, maar dat er nu nog veel moois te beleven is in het Amstelland.

De lezing begint om 20.00 uur in het Trefpunt aan Abraham du Boishof 2 in Heiloo. Graag opgave vooraf via info@nivonheiloo.nl of 072-5333127. De bijdrage is 6 euro. Nivonleden betalen 5 euro.

Rond de waterput: meester Prein preekt

Marius Prein. Waardoor raakt hij geïnspireerd?

HEILOO - 'Rond de waterput' organiseert ook dit jaar weer drie maal een 'Preek van de Leek' op zondagmiddag in de Witte Kerk. Marius Prein uit Heiloo is zondag 15 januari de eerste (s)preker.

Marius Prein is een ervaren 'schoolmeester' en onderwijsman in hart en nieren. Verder is hij acteur, regisseur en schrijver. Waardoor raakt hij geïnspireerd? Welke signalen uit zijn alledaagse omgeving zien kans door te dringen tot zijn innerlijk? Waar wordt hij écht blij van en wat maakt hem soms verdrietig? Wat wil hij graag overdragen aan zijn leerlingen en aan zijn toehoorders in de zaal? En dan… hoe kun je dat terugzien of herkennen?

Marius wil in zijn preek wat beschouwend en ook relativerend naar zichzelf en de wereld om hem heen kijken. Dat doet hij met een zorgvuldige keuze van anekdotes uit zijn eigen leven, met muziek, poëzie, proza en theater. Volgens 'Rond de Waterput'-organisatie kun je een speld horen vallen als de meester (s)preekt. "Marius bezorgt ons vast en zeker een inspirerende en boeiende middag. Mét na-blijven."

Cursusaankondiging Groei & Bloei voorjaar 2017

HEILOO - De drie onderstaande cursussen vinden plaats in Heiloo.

In de cursus moestuinieren wordt o.a. behandeld: vruchtwisseling, de teelt van groenten, bloemen en (klein)fruit, zaaien, verspenen en andere teelthandelingen, bemesting en compostering, ziekten en plagen, nuttige en schadelijke organismen. U krijgt niet alleen de basisbeginselen van het moestuinieren. Het is ook voor de tuinder die al een paar jaar tuiniert en wat meer wil weten. De cursus bestaat uit 5 avonden (23 januari, 6 en 27 februari 13 en 27 maart) én een excursie in juni in Heiloo. Voor informatie: wessel@vanschagen.speedlinq.nl of 072-5330667 0f 0649096596


In de cursus tuinontwerpen maakt u in zes avonden een ontwerptekening voor uw eigen tuin. Aan het eind van de cursus heeft u een ontwerp waar u zelf mee aan de slag kunt of dat u door een hovenier kunt laten uitvoeren. De avonden zijn: 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 11 april. In deze cursus gaat het vooral om de ruimtelijke indeling van de paden, terras, beplantingsvakken, evt. gazon, hagen en bomen. Voor informatie: bkorf.1@kpnmail.nl of 072-5054203 of 06-51339359


In de cursus mandenvlechten maakt u in 3 avonden (2, 9 en 16 februari) een ronde mand. De cursus wordt gegeven door mandenmakerij "de Mythe" uit Zuid-Schermer. Dit is het echte pittige handwerk. Voor info: wessel@vanschagem.speedlinq.nl of 072-5330667 of 064906596

Cambridge Weight Stappenplan ook in Heiloo

HEILOO – Cambridge Weight Plan Benelux is dit jaar twintig jaar actief in Nederland en introduceert het nieuwe Cambridge Weight Plan Stappenplan, onderdeel van het vernieuwde en verbeterde programma. Ook is het aantal producten uitgebreid, waaronder de warme maaltijden. Elk jaar bereiken honderdduizend vrouwen en mannen hun ideale gewicht met het Cambridge-dieet en velen weten dit, met behulp van hun consulent, te behouden.

Het Cambridge Weight Plan Stappenplan maakt het mogelijk een gezond gewicht en een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden, ongeacht het aantal kilo's dat men wil afvallen. Het Stappenplan is flexibel en helpt op een manier die het beste past bij iemands leefstijl - maatwerk dus. Bij elke stap worden er productgroepen toegevoegd om de balans te vinden met gevarieerde, gezonde voeding. Men gaat ervaren dat gezond en lekker uitstekend samen gaan. Daarnaast worden er ook beweegtips- en tricks aangeboden, net als hulp om de leefstijl blijvend te veranderen en tips om gezond eten op verschillende manieren te bereiden.

Uw Cambridge Weight Plan consulent in Heiloo, Ron Pander, kunt u bereiken via ronpander@live.nl of 06-13363545.

Alzheimer Café in Heiloo

HEILOO - Alzheimer Noord-Kennemerland organiseert woensdagavond 18 januari in het Trefpunt in Heiloo een Alzheimer Café over het onderwerp 'dementie en juridische zaken'. Hoe neemt u samen beslissingen en wie kan u daarbij helpen? Mr. van Leersum, notaris in Heiloo, spreekt over zaken als levenstestament, wilsbeschikking, mentorschap en curatele. Er is veel gelegenheid vragen te stellen.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, belangstellenden, hulpverleners en ieder ander die in het onderwerp is geïnteresseerd. Het Trefpunt is gevestigd aan Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. De inleiding begint om 19.30 uur en voor die tijd staan koffie of thee voor u klaar. Om ongeveer 21.00 uur eindigt de bijeenkomst. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.
Meer weten? Bel Riet Steenhoek via 072-5337612.

IVN: wandel en leer over bomen

De Kattenberg in de winter.

HEILOO - In een bos staan bomen, anders is het geen bos. Dat is zo vanzelfsprekend dat we vaak helemaal niet naar die bomen kijken. Tijdens de IVN-natuurwandeling in het Heilooër Bos op zondag 15 januari gaan de wandelaars dat nu eens wél doen.
Bomen zijn levende organismen die gemiddeld langer leven dan mensen. Hoe groeien, bloeien en sterven ze? Hoe verhouden ze zich tot hun omgeving? Ze hebben licht nodig en ze wisselen van alles uit met de lucht, de bodem en het water. Dat doen ze vooral met hulp van schimmels. Die ziet u niet, maar de bomen zelf zijn in de winter zonder bladeren juist extra goed te zien. Kom kijken en luisteren, luidt het advies van IVN. De wandeling start om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en duurt ongeveer twee uur. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Opgave vooraf is niet nodig. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen naar 072-532 5110. Kijk ook eens op www.ivnnkl.nl.

Workshop 'Ontdek en ervaar je natuurlijke stem'

Chris James Foto: .

HEILOO - De Australische Chris James geeft op 4 en 5 februari de workshop 'Ontdek en ervaar je natuurlijke stem' in Cultureel Centrum De Strandwal.

Deze tweedaagse workshop is bedoeld voor iedereen die - privé en/of in het werk - met stem, spreken en zingen bezig is of wil zijn. Ook mensen die denken niet te kunnen zingen zijn van harte welkom. De cursist leert hoe je je stem authentiek en zonder stress kunt gebruiken, dus vrij of nog vrijer. De workshop duurt op beide dagen van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Andere activiteiten?
Het is ook mogelijk een privésessie met Chris te boeken. Dat doet hij in de week van 6 tot en met 10 februari. Verder verzorgt Chris op de Jan van Rijckenborghschool een kinderworkshop voor de kinderen en leerkrachten en een avondworkshop voor de ouders.

Voor meer informatie over de workshops of privésessies en voor aanmelden, kunt u contact opnemen met Nicole Suylen. Dat kan via telefoonnummer 06 511 039 60 en het e-mail-adres chrisjames@workinservice.nl.

Bibliotheek Heiloo: 'Spelen met je baby' en 'Tabletcafé'

Sfeerimpressie 'Tabletcafé'.

HEILOO - Uitkijkpost meldt twee activiteiten in de Bibliotheek Heiloo.

Workshop 'Spelen met je baby'

Kinderfysiotherapeut Linda Andriessen-Nelissen laat dinsdag 17 januari in Bibliotheek Heiloo zien hoe u op een leuke en leerzame wijze kunt spelen met uw kind. U leert wat een baby kan in de leeftijd van nul tot twaalf maanden maar ook wat hij of zij kan leren op het gebied van interactie en communicatie met ouders en omgeving. Aan bod komen de ontwikkelingsfases, hoe u uw kind zo optimaal mogelijk kunt stimuleren, en hoe u een voorkeurshouding en/of scheef hoofdje kunt tegengaan. De workshop in de bibliotheek duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur. De toegang is vrij.

'Tabletcafé' in Bibliotheek Heiloo
Het tabletcafé in Bibliotheek Heiloo staat op dinsdagmiddag 17 januari in het teken van veilig internetten. Zoals u weet hengelen criminelen steeds gewiekster naar uw gegevens op internet. Ook kunnen al uw persoonlijke gegevens na het klikken op een verkeerde link worden gegijzeld. Kunt u eigenlijk alle goede en valse e-mails nog uit elkaar houden?

Indien u hieraan twijfelt is het eerste tabletcafé van 2017 wellicht iets voor u. De middag begint met een presentatie over het nut en de noodzaak van effectieve wachtwoorden. Daarna is er aandacht voor het herkennen van (on)veilige e-mails met behulp van de 'Phishing quiz' van de Consumentenbond. Uiteraard kunt u vervolgens informatie en ervaringen uitwisselen met andere tabletcafé-bezoekers. Het Tabletcafe duurt van 16.30 uur tot 18.00 uur. De toegang is vrij, koffie of thee kosten 1 euro.

Doorverwijzen krant naar online

SPORT
Wedstrijdverslag handbalvereniging Meervogels dames 1

Na twee weekenden geen competitiewedstrijd te hebben gespeeld, reisden de dames van Meervogels op zaterdagavond 7 januari af naar Julianadorp voor een wedstrijd tegen JHC. Een wedstrijdverslag met een positieve uitslag: 19-26 in het voordeel van Meervogels.
Lees verder op www.uitkijkpost.nl

SPORT
Old Alkmaar Boardingtoernooi in Akersloot

De tiende editie van het Old Alkmaar Boardingtoernooi wordt van 13 tot 15 januari gespeeld. Dit spetterende zaalvoetbaltoernooi vindt plaats in Sporthal de Lelie in Akersloot. Naast de vele teams uit de regio doen er dit jaar maar liefst vier profploegen mee van Ajax, AZ, FC Utrecht en FC Volendam. Zij maken hun opwachting op zondag 15 januari.
Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Meander: thema-avond over Hoogsensitiviteit

HEILOO - Openbare basisschool De Meander in Heiloo organiseert op 25 januari een thema-avond over hoogsensitiviteit bij kinderen. Sandra Schot- van Baar geeft een presentatie over dit onderwerp en Astrid Kops vertelt welke positieve invloed kinderyoga heeft op het welzijn van kinderen. De school verloot tijdens deze avond drie gratis boeken van Sandra- van Baar en drie spellen Kinderyoga-kaarten van Helen Purper.

De thema-avond begint om 19.15 uur met inloop met koffie. De presentatie van Sandra Schot- van Baar start om 19.30 uur. Astrid Kops praat vanaf 20.30 uur over kinderyoga. De thema-avond eindigt om 21.15 uur. De Meander is gevestigd aan de Hucht 2 in Heiloo. Interesse? Graag opgeven voor de thema-avond via info.meander@isobscholen.nl.

Ingezonden: boek gestolen

HEILOO - Ik gaf vorige week een boek mee aan een kennis om aan iemand anders te brengen. Deze kennis fietste met het boek naar de kringloopwinkel Keer op Keer. Hoewel de fietstas goed dicht was, is mijn boek uit de fiets gestolen, evenals een overhemd. Het betreft het boek 'De Vikingen en de Noormannen'. Dit boek is uitsluitend te begrijpen voor mensen die verstand hebben van dit onderwerp en van archeologie. Degene die het boek gestolen heeft, kan er dus niets mee. Ik zou graag zien dat het boek terugkomt. Deze kunt u inleveren aan Bestevaerslaan 11 in Heiloo of bij de redactie van Uitkijkpost.

Lonen

2017. Een nieuw boekjaar is weer van start gegaan. Om dit jaar in fiscaal goede banen te leiden helpt Smit & Partners B.V. uit Heiloo u graag. Dit keer stippen wij informatie en tips betreft lonen aan. Deze week is namelijk onze gedrukte nieuwsbrief 'Special Lonen 2017' aan onze klanten verzonden, met personeelsgerelateerde onderwerpen zoals arbeidsrecht, sociale verzekeringen en loonbelasting.

In onze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste wijzigingen van 2016 en 2017 op een rij en is ook de status van de in 2016 aangenomen (en inmiddels weer uitgestelde) Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgewerkt. Smit & Partners geeft u onder andere tips betreft de Werkkostenregeling, Pensioen in eigen beheer (PEB) en Wet werk en zekerheid.

LIV
Wat wij u nu graag willen toelichten is het Lage-inkomensvoordeel (LIV). In 2017 heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten als u werknemers in dienst heeft met een laag loon. Dit houdt in; een werknemer die een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon, tenminste 1248 uren verloond krijgt en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend over de loonaangifte over 2017 en in 2018 uitbetaald. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Het voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per werknemer per jaar, iets om dus rekening mee te houden in uw personeels- en beloningsbeleid.

De komende tijd leest u in de Uitkijkpost meer tips van Smit & Partners Accountants – Fiscalisten - Adviseurs!

Wilt u onze gedrukte nieuwsbrief 'Special Lonen 2017' ontvangen en/of wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op: Smit & Partners, De Hoefsmid 17, 1851 PZ Heiloo, tel.: 072-5331700, internet: www.smitenpartners.nl.

Erkamp Projectservice BV overgedragen van vader op zoon

Leo en Wim Erkamp.

HEILOO - Erkamp Projectservice in Heiloo is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van projectmatige vloerbedekking en raambekleding. Het bedrijf is ontstaan in de jaren tachtig vanuit Erkamp Interieur. De onderneming was destijds gevestigd in Alkmaar en ook overgenomen van vader Wim Erkamp door zoon Leo Erkamp. Het hart van Leo bleek toen al bij grotere projecten te liggen en hij wilde zich verder specialiseren. Zo ontstond in 1989 Erkamp Projectservice officieel, waarna gestart werd met drie medewerkers in een bollenschuur in Limmen. Sindsdien is het bedrijf alweer achtentwintig jaar verder, na een verhuizing in 1991 naar een nieuw gebouwd pand in Heiloo en een daarop volgende uitbreiding in 1998.

Erkamp Projectservice groeide mee in een veranderende markt. In de jaren negentig was het bedrijf de eerste in de branche die ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en VCA* (veiligheidsmanagement) gecertificeerd werd. In 2008 werd het bedrijf ISO 14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Door de jaren heen is het bedrijf een bekende marktpartij geworden op gebied van projectmatige vloerbedekking en raambekleding. Op dit moment telt de organisatie ongeveer twintig vaste medewerkers en een grote flexibele kring die op projectbasis ingezet worden. Zij hebben kwaliteit en extra service hoog in het vaandel staan.

Klaar voor de toekomst
De aandelen van Erkamp Projectservice BV zijn met ingang van 1 januari 2017 overgedragen van vader (Leo Erkamp, 57 jaar) op zoon (Tim Erkamp, 28 jaar). Tim Erkamp deed bij diverse bedrijven ervaring op en is inmiddels ruim vijf jaar werkzaam voor Erkamp Projectservice. Tim is in 2015 toegetreden tot de directie als Adjunct Directeur en zal vanaf heden optreden als Algemeen Directeur. Leo blijft als extern adviseur betrokken bij de onderneming en gaat zich onder andere - in samenwerking met partners - bezighouden met de interne opleiding om leerlingen op te leiden tot kwalitatief goede projectstoffeerders. Hij wil zodoende ook het beroep weer meer op de kaart zetten. Daarnaast blijft hij aanspreekpunt van zijn relaties.

Tim heeft een duidelijk beeld voor ogen over hoe Erkamp Projectservice zich manifesteert en wil positioneren in de veranderende markt en heeft dit vastgelegd in de missie en visie (zie www.erkamp.nl) van het bedrijf. Tim Erkamp zal de komende jaren deze missie en visie - met behulp van alle medewerkers, externe adviseurs en overige stakeholders - realiseren en kwalitatief blijven verbeteren. Erkamp Projectservice is klaar voor de toekomst!

Nieuwjaarsreceptie gemeente Heiloo: 'Aandacht voor verbinding en compassie'

V.l.n.r. wethouder Elly Beens, gemeentesecretaris Guy Heemskerk, wethouder Fred Dellemijn, burgemeester Hans Romeyn en wethouder Rob Opdam. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Inwoners van Heiloo, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en het college van B&W wensten elkaar maandagavond een gelukkig nieuwjaar toe. Dat gebeurde tijdens een goedbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heiloo in de Witte Kerk.

Burgemeester Hans Romeyn richtte zich in zijn nieuwjaarstoespraak onder andere op het belang van verbinding van mensen en organisaties in de samenleving. Ook de gemeente Heiloo blijft zijn steentje hieraan bijdragen, benadrukte de burgemeester. Heiloo heeft acht medewerkers aangesteld met als doel: initiatieven opsporen van inwoners, ondernemers of instellingen en verenigingen waaraan de gemeente vervolgens een positieve bijdrage kan leveren. Romeyn: "We willen kansen benutten om samen op te trekken waar dat kan en gewenst is en waar nodig netwerken van partijen aan elkaar verbinden."

Hans Romeyn sprak over het toenemend geweld in Nederland tegen hulpverleners en de toenemende eenzaamheid onder de bevolking. Mede in dat kader noemt hij verdraagzaamheid en het hebben van compassie voor elkaar belangrijk. Hij verwees naar het verhaal van ex-televisiepresentatrice Jacobine Geel tijdens een recente Willibrorduslezing in de Cultuurkoepel. In haar ogen is compassie: gestoord willen worden door het lot van een ander, met andere woorden aandacht willen hebben voor elkaar. Romeyn: "Het gaat dan niet om medelijden, maar over mededogen. Namelijk de bereidheid je eigen handelen af te stemmen op de noden en behoeften van anderen, in een woord: compassie." Hans Romeyn stelt dat positivisme en vertrouwen in elkaar nodig is. "Het gaat daarbij ook om micro-vertrouwen. Dat betekent niets minder dan gewoon aandacht voor elkaar hebben. Niet elkaar achteloos voorbijlopen, maar echte aandacht hebben voor elkaar. Elkaar het gevoel geven dat we er allemaal bijhoren." De burgemeester in dat kader sprak positief over het werk van de brandweer. "De brandweerlieden moeten heel veel en intensief oefenen om iedere keer weer klaar te staan als er een beroep op hen wordt gedaan."

Vol glas
Aandacht voor elkaar blijkt volgens de burgemeester ook uit de recente bestuurlijke samenvoeging van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in BUCH-verband. "Onze loketten in het gemeentehuis en de gemeentelijke website kunt u gewoon blijven bezoeken voor alle diensten en vergunningen zoals u gewend bent." Hans Romeyn benadrukte daarbij dat hij de nieuwe organisatie de tijd wil gunnen om een goed werkende organisatie te worden de komende periode.

Gezellig samenzijn in de Witte Kerk. Foto: Stip Fotografie
Burgemeester Hans Romeyn spreekt de aanwezigen toe. Foto: Stip Fotografie

Volgens de burgemeester gaat het goed met Heiloo en is het glas niet half vol maar vol. Hij laat weten dat Heiloo op een vierde plek staat als meest aantrekkelijke vestigingsplek voor MKB-ers in Noord-Holland. Verder meldt Elsevier dat Heiloo op de tweeëntwintigste plaats goed scoort in Nederland en als beste gemeente in de regio als het gaat om woongenot. "Daar ben ik als burgemeester trots op."

De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak kunt u lezen op de website van de gemeente Heiloo (www.heiloo.nl).

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

PCC-leerlingen op Snowcamp in Oostenrijk

Pien en Yoeri hebben er zin in.

HEILOO/ BERGEN - Voor vele tientallen sportklasleerlingen uit de brugklassen op PCC Heiloo en PCC Bergen stijgt de spanning. Eind januari vertrekken ze naar Oostenrijk voor het Snowcamp!

Pien Borst (12 jaar, Heiloo) zit in de sportklas van PCC Heiloo: "De skiclinic is de voorbereiding van ons Snowcamp in januari. Daar heb ik heel veel zin in! Ik hoop dat ik technisch beter leer skiën. En natuurlijk mooier, dus met mijn benen parallel. Dat moet ik nog wel even oefenen!" Omringd door klasgenoten voegt ze toe: "We gaan met alle meiden van de klas op één kamer. Dat wordt vast heel gezellig!"

Voetballer Yoeri van der Velden (12 jaar, Heiloo) trekt speciaal voor de clinic een warme jas aan en zijn nieuwe handschoenen, waar het prijskaartje nog aanhangt: "Dit is de tweede skiles. Ik had het nog niet eerder gedaan, maar het gaat al best goed! Ik heb voor PCC Heiloo gekozen vanwege de sportklas. We gaan lekker lol maken tijdens het Snowcamp én natuurlijk heel goed leren skiën!"

Janine Terpstra (12 jaar, Alkmaar) die later misschien sportlerares wil worden, is helemaal op haar plek in de sportklas van PCC Bergen: "De clinic klimmen vond ik top, omdat we een wedstrijd deden tegen leerlingen van andere scholen. Ik had nog nooit gesnowboard, maar ik hoop dat ik het op Snowcamp net zo goed leer als mijn klasgenoten die het al langer doen!"

Loek van den Berg (12 jaar, Warmenhuizen) vindt het fijn dat hij op PCC Bergen bijna elke dag sportles krijgt: "De clinics van sporten die ik nog niet ken, vind ik het leukst. Ik ben benieuwd welke we nog krijgen dit jaar. Snowboarden kon ik al een beetje, maar ik wil nog werken aan mijn bochten."

PCC Heiloo en PCC Bergen zijn de onderbouwvestigingen van het Petrus Canisius College. Beide scholen hebben een aantal bijzondere mogelijkheden, waarvan de sportklas de meest in het oog springende is. De scholen zijn aangesloten bij de Nederlandse SportAccentScholen en dat betekent voor de leerlingen van de sportklas wekelijks vijf extra sporturen. Daarnaast volgen ze allerlei clinics, zoals boksen, klimmen, trampolinespringen en baanwielrennen.

Leerlingen kunnen niet wachten
De maanden december en januari staan in het kader van skiën en snowboarden ter voorbereiding op de reis naar Maria Alm in Oostenrijk. Op 22 januari vertrekken ruim vijftig leerlingen van PCC Bergen, op 29 januari is het de beurt aan de bijna honderd sportklassers van PCC Heiloo. De overwegend twaalfjarigen zijn vaak voor het eerst weg zonder hun ouders en werken overdag hard aan hun techniek in de sneeuw. De gezellige avonden worden gevuld met samen spelletjes doen of een keer lekker bobsleeën. De leerlingen kunnen niet wachten totdat het zover is, want het Snowcamp is het absolute hoogtepunt van het schooljaar.

Leerling van groep 8 en hun ouders zijn hartelijk welkom tijdens het Open Huis op dinsdag 14 februari (PCC Bergen) en woensdag 15 februari (PCC Heiloo), van 18.30-21.00 uur. De Ouderinformatieavonden vinden plaats op maandag 16 januari (PCC Bergen) en dinsdag 17 januari (PCC Heiloo). Inloop vanaf 19.15 uur.

'Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is veilig'

HEILOO - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de onderzoeksresultaten bekendgemaakt over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Uit het onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn ingestrooid verantwoord is. Het college van gemeente Heiloo neemt het advies van het RIVM over. Op www.sportengemeenten.nl kunt u een samenvatting van het onderzoek lezen.

Bron: gemeente Heiloo

Kinderen leren beeldhouwen in was

De kinderen bij de HobbyFarm.

HEILOO - Antoinette en Trudy staan weer klaar om kinderen vanaf zes jaar te leren hoe ze een beeldje uit was kunnen maken. Antoinette: "Je werkt met zwarte bijenwas, die je eerst soepeler gaat maken door het met je handen te kneden. Door de warmte van je handen wordt de was zachter en door het knijpen en kneden wordt het soepeler en kun je gemakkelijk stukjes aan elkaar plakken. Deze stukjes plak je om een armatuur, zoals dat genoemd wordt, een soort skeletje van het beeld wat je gaat maken. Zo kun je stukje bij beetje een beeld opbouwen. Natuurlijk word je geholpen als het even niet gaat lukken! Vanzelfsprekend sluiten we deze workshop ook af met een echte expositie van de werkstukken. Hiervoor kun je je vrienden, familieleden en buren uitnodigen."

De kinderen kunnen vijf zaterdagmiddagen van 16.00 tot 17.30 uur aan de slag in De Hofdijk aan Mariënstein 178a in Heiloo. De data: 4, 11, 18 en 25 februari en 4 maart. Voor meer informatie, bel Antoinette Bontje via 072-5338968 en/of Trudy Keyzer via 072-5337293 of 06-10585278. U kunt ook een e-mail sturen naar KunstKids@hobbyfarmheiloo.nl.

Ingezonden: Afvalkalender 2017

HEILOO - Tot 2016 ontving ieder huishouden in Heiloo jaarlijks huis-aan-huis een 'glossy' afvalkalender voor het gehele komende kalenderjaar. Hierdoor kon je per wijk of straat precies nagaan in welke week de grijze dan wel groene container werd geleegd. Na het al eerder afschaffen van de schoonmaak van de afvalcontainers een aantal jaren geleden is nu ook deze 'service' door de gemeente wegbezuinigd. Dat zal ons beslist een fikse besparing hebben opgeleverd! Wat zal het zijn, 1000 euro?

Ondanks dat de correcte informatie over het ophaalschema 2017 ongetwijfeld op de gemeentelijke website (of wellicht ook in deze krant?) is gepubliceerd, werden velen met mij op woensdag 4 januari toch verrast dat de groene bakken in Baetenburg niet werden geleegd. Een snelle ronde door de wijk om 16.30 uur wees uit dat er nog vele tientallen bakken op de diverse verzamelpunten stonden. Dus ook als de communicatie vanuit de gemeente formeel aan 'de eisen' zou hebben voldaan, valt te constateren dat deze ineffectief is geweest. Ik noem dat zelf 'het paard achter de wagen spannen'. Vooral ons Ministerie van Onderwijs heeft dit tot een ware kunst verheven (maar dit even terzijde). Jammer dat de gemeente niet meer in staat of bereid lijkt eenmaal per jaar een eenvoudig A4-tje bij de inwoners te (laten) bezorgen.

Ton Förch, Heiloo

Klassieke muziek in het Trefpunt

HEILOO - Stichting Philomela brengt met de concertserie l'Amour est un Oiseau klassieke muziek letterlijk in huis. Op 15 januari bezoekt Philomela activiteitencentrum Het Trefpunt in Heiloo.

Tijdens L'Amour est un Oiseau (De liefde is een vogel) presenteren mezzosopraan Merel Huizinga en pianiste Dessy Raveda verschillende hoogtepunten uit de klassieke muziek. Op het programma staan beroemde aria's uit Italiaanse opera's, mooie Franse liederen en prachtige pianoklassiekers. Huizinga en Raveda vertellen ook het verhaal achter de muziek die zij spelen.

De stichting richt zich met deze concertserie op mensen die moeilijk of helemaal niet meer de deur uit komen. Interactie met de bewoners vormt een vast onderdeel van het concert. Merel Huizinga: "We stellen bewoners vragen en vertellen leuke anekdotes. Soms doe ik een kleine muziekquiz of laat een bewoner even meezingen en acteren. Je moet ouderen niet zien als oude, zieke mensen die veel klagen. Ik probeer de mens achter een oud persoon te zien, zoals iemand werkelijk is. Het is genieten als de bewoners lekker meeneuriën of een beetje met elkaar gaan flirten. Muziek maakt mensen blij en gelukkig."

Het concert in Heiloo is licht van toon en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Associatie Uitvaartverzorging. Bewoners van het zorgcentrum, hun families en mensen van buiten zijn van harte welkom.

Het concert in Het Trefpunt (productie: Philomela Amsterdam) duurt 15 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur. Het adres: Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo.

Een kijkje bij.. Het Toverlantaarnmuseum

Toverlantaarns in Heiloo. Foto: Ilse Bloemendal

In het Willibrodus Business Center (WBC) zitten veel bedrijven, winkels en/of museums waarvan veel Heilooërs het bestaan niet eens weten. Zo ook het Toverlantaarnmuseum dat in de kelder van het WBC te vinden is.

We spreken met Martin Vliegenthart, hij is de trotse eigenaar van het museum. Samen met vier andere vrijwilligers houden ze het museum draaiende. Niet alleen de geschiedenis die dit museum laat zien, maar ook het ontstaan van het museum is onwijs interessant. We gaan terug naar het jaartal 1970. De vader van Martin was onderdirecteur van meelfabriek De Korenschoof in Utrecht, wat helaas toen failliet ging. Bij het ruimen van de fabriek vonden ze onder de kelder lantaarnplaatjes van (werknemers van) de fabriek en hun en van verschillende winkels in Utrecht. Vanaf dat moment had Martin interesse in de plaatjes. Zijn vader snapte dat niet: "Maar wat moet je ermee? Als je het toverlantaarnplaatje in het licht houdt, kan je het toch ook gewoon zien?" Martin schafte al snel zijn eerste toverlantaarn aan en andere plaatjes en toverlantaarns. Inmiddels heeft Martin ruim vierhonderdvijftig toverlantaarns en zesduizend lantaarnplaatjes verzameld. Het grootste deel is te bewonderen in het museum, wat hij allemaal zelf heeft opgezet.

Alhoewel ouderen allemaal weten wat een toverlantaarn is, hebben jongeren meestal geen idee waar je het over hebt. "Wat voor een lantaarn?" is vaak hun eerste reactie. Een toverlantaarn is een toestel waarmee men op een wit scherm of een lichte wand in een donker vertrek vergrote beelden van op glas geschilderde voorstellingen - of van fotografische diapositieven - kan projecteren. Het is officieel de voorloper van de diaprojector. Het was een wonder dat mensen beeld of bewegend beeld kregen te zien. Vandaar dat het ook de naam 'toverlantaarn' heeft gekregen. Toeschouwers begrepen niet waar die kleurige beelden op de muur of scherm vandaan kwamen, ze beschouwden het als magische krachten. De toverlantaarn werd uitgevonden in 1659 door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens, die onlangs werd uitgroepen tot de grootste wetenschapper van Nederland.

Tijden veranderen
In het museum zijn honderden toverlantaarnplaatjes en toverlantaarns te bewonderen. Doordat de fabrikanten van de toverlantaarns elkaar voortdurend probeerden te overtroeven met verbeterde ontwerpen, zijn er veel verschillende soorten lantaarns. Ook zijn er honderden plaatjes te zien. Plaatjes van dieren, plaatjes van mensen of plaatjes met een verhaal. Er zijn namelijk veel plaatjes van duivels te bewonderen. Deze afbeeldingen werden gebruikt door mensen van de kerk. Zij gingen vroeger over de straten en schenen met een toverlantaarn naar binnen, bij mensen die niet naar de kerk gingen, met duivels. Vervolgens gingen deze mensen toch maar naar de kerk… Leger des Heils gebruikte de plaatjes veel om mensen bewust te maken van alcoholverslavingen. Ook zijn er veel kinderplaatjes – kinderen van de hogere rang hadden vaak zelf een toverlantaarn. Veel plaatjes vertellen amuserende verhalen, maar ook veel afbeeldingen zijn informatief. Eerst werden ze gemaakt met tekeningen en vervolgens met zwart-wit foto's. Toen de film kwam, was de toverlantaarn verleden tijd. Tijden veranderen, dat is duidelijk. Zo kon je vroeger vijf minuten doen om een plaatje te laten zien aan het publiek en daar zijn de mensen – gemerkt bij de voorstelling in Voorwijk – niet meer van gediend, alles moet nu veel sneller.

Bent u ook geïnteresseerd geraakt door dit verhaal? Het museum is open voor bezoekers. Het museum, dat sinds 2016 in het Wilibroders Business Center zit, is elke eerste en derde zaterdag en elke tweede en vierde woensdag van de maand geopend van 13.00 tot 16.00 uur. De entree hiervoor bedraagt 4 euro. Momenteel exposeert Martin Vliegenthart van het Toverlantaarnmuseum ook bij het Huygens' Hofwijck in Voorburg in Den Haag. Deze expositie is nog te bewonderen tot en met 15 januari. Tevens zoekt het Toverlantaarnmuseum vrijwilligers, voornamelijk om aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. U kunt een berichtje sturen naar toverlantaarnmuseumheiloo@gmail.com. Sponsors zijn ook meer dan welkom, Martin Vliegenthart financierde het Tovenlantaarnmuseum helemaal alleen. Ook kunt u meer informatie vinden op hun website: www.toverlantaarnmuseumheiloo.nl.

Tekst: Ilse Bloemendal

Stichting Jeugdtheater Heiloo presenteert 'Diep in de zee...'

Spelers van Stichting Jeugdtheater Heiloo.

HEILOO - Stichting Jeugdtheater Heiloo speelt op 4 en 5 februari in Theater de Beun de familievoorstelling 'Diep in de zee….'. De bewoners van diepzeedorp Schubbeblubberveen hebben een probleem. Elke dag worden ze geteisterd door een mysterieus fenomeen. Het dorp krijgt hierdoor dagelijks te maken met golfslag, heftige kou en niet te vergeten vuilstormen! Vanwege dit dreigende gevaar is het voor alle inwoners verboden het dorp te verlaten. Maar of iedereen zich hieraan houdt? De kaarten kosten 9 euro per stuk en zijn te koop bij Bruna en de Schrijverij in Heiloo en bij de kassa van Theater de Beun. In Limmen zijn de kaarten verkrijgbaar bij drogisterij Aker. Dit jaar zijn de kaarten ook online te bestellen via de website: www.sjth.nl

Audities en verjaardag vieren
Ben jij tussen 12 en 18 jaar oud en wil jij volgend jaar ook meewerken aan de voorstelling van het Jeugdtheater? Meld je dan aan voor de audities voor nieuwe leden op donderdag 16 februari. Dit kan via de website www.sjth.nl. En wil jij op een leuke manier je verjaardag vieren? Voor iedere voorstelling is het mogelijk een 'all-inclusive verjaardagsarrangement' te boeken! Kijk voor meer informatie op onze website www.sjth.nl

Eerste CoderDojo groot succes

Foto: Ilse Bloemendal

HEILOO - Kinderen leerden woensdag in de Bibliotheek Heiloo programmeren. Verantwoordelijk hiervoor is CoderDojo. Dit is een non-profitbeweging die wereldwijd gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van zeven tot zeventien jaar om in clubverband te leren programmeren. CoderDojo heeft een snel groeiend netwerk van leden en vrijwilligers wereldwijd. Ook heeft het maar één regel: 'Above all: be cool!'. Jaloers gedrag, pesten, liegen, bluffen en andermans tijd verspillen is níet cool.

Donderdag stond de eerste CoderDojo in het teken van Scratch. Scratch is een object-georiënteerde visuele programmeertaal. De taal is geschikt voor het maken van visualisaties zoals interactieve verhalen, animaties, spellen, muziek en kunst en richt zich speciaal op jonge mensen vanaf 8 jaar. Of je nou een beginner of een expert was, samen kwamen de kinderen er altijd uit. CoderDojo is een initiatief van Bibliotheek Heiloo en Bibliotheek Langedijk. Het bedrijf Specialist in Websites (Martijn en Roy) en Jongerenwerk Heiloo (Maarten) ondersteunden deze middag. Ook vrijwilligers Tom en Dirk Jan droegen hun steentje bij.

Foto: Ilse Bloemendal
Foto: Ilse Bloemendal
Foto: Ilse Bloemendal

Langzaam stroomde de zaal van Bibliotheek Heiloo vol met ouders, opa's, oma's en kinderen. Bijna iedereen had zijn eigen laptop mee en anders kon diegene een laptop van de bibliotheek gebruiken. De kinderen luisterden eerst aandachtig naar een toespraak die werd gehouden door Bibliotheek Heiloo en ze gingen daarna snel aan de slag. Alhoewel de verschillen in hun Scratch kennis duidelijk zichtbaar waren, was het een mooi geheel. De kinderen hielpen elkaar of kregen hulp aangeboden. Er werd naast veel gelachen ook serieus gewerkt. Aan het einde van de middag lieten de kinderen trots aan elkaar zien wat ze gemaakt hadden. Met hun laptops waarop hun Scratch meesterwerk stond, verlieten alle kinderen met een glimlach de bibliotheek.

Tekst: Ilse Bloemendal

Beroemde beeldhouwer Fayez Al-Adeeb start bij Perspectief

Fayez Al-Adeeb met de voorzitter en penningmeester van Perspectief.

CASTRICUM - Vereniging Perspectief, ateliers voor beeldende vormgeving, organiseerde op de eerste maandag van het nieuwe jaar hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Om dit nieuwe jaar feestelijk te beginnen wilden zij Fayez Al-Adeeb, een beroemd beeldhouwer uit Syrië, in het (winterse) zonnetje zetten. De heer Al-Adeeb woont sinds oktober 2015 in Nederland en heeft één droom: ook in Nederland een beroemde beeldhouwer worden. Hij wil zijn kunst betekenis geven vanuit zijn hart. De beeldhouwer had in Syrië het juiste gereedschap om mooie sculpturen te maken, maar hier heeft hij niets en gebruikt hij enkel zijn handen. U kunt hem regelmatig op het Castricumse strand vinden waar hij met zijn handen sculpturen uit zand maakt.

Om zijn droom waar te maken nodigt Perspectief de heer Al-Adeeb uit om een jaar lang als gast mee te draaien bij hun vereniging. Naast het maken van sculpturen van zand kan hij nu met het daar aanwezige gereedschap andere materialen, zoals stenen en blikken, bewerken. Fayez Al-Adeeb: "Heel bijzonder dat deze kans mij wordt geboden. Elke dag leer ik meer over de Nederlandse cultuur en taal. Nu kan ik bij Perspectief mijn passie voor mijn werk delen."

Perspectief bestaat dit jaar vijftig jaar. Daarom worden er verschillende leuke activiteiten voor hun tweehonderdzestig leden georganiseerd, zoals een uitstapje naar het COBRA-museum.

Tekst en foto: Anne-Marie Sjardin

Baby's lezen zwart-wit

Foto: aangeleverd door Laan

Baby's slapen veel als ze net geboren zijn. Dat is maar goed ook en onder andere heel nuttig voor de ontwikkeling van de hersenen. Als baby's wakker zijn, hebben ze een drukke bezigheid: de wereld om zich heen ontdekken. Ze doen dat met al hun zintuigen waarvan het zien er één is. Maar pasgeboren baby's zien nog niet zo veel, zeker nog geen kleuren. Zwart-wit-beelden hebben het grootste contrast en zijn dus het best waarneembaar voor de kleine. Baby's vinden het leuk om te ontdekken en zo worden boekjes met zwart-wit-afbeeldingen met alle zintuigen bekeken, gevoeld, geproefd, beluisterd en betast. En dat is het begin van het plezier van lezen, wat zo handig is in je verdere leven.

[HIER HET UITTREKBOEKJE PLAATSEN MET STIPPEN]

Inspireer een liefde voor lezen met dit leuke babyboekje! Het is de bedoeling dat het boekje in de box wordt opgehangen zodat de baby liggend kan kijken naar de vrolijke stippen of dieren. Verder kan het zichzelf bewonderen in het schattige hartvormige spiegeltje. Ook buiten de box is het een superleuk boekje; je kunt het namelijk tegen de rand van de wandelwagen zetten zodat de kleine er onderweg ook naar kan kijken. Daarnaast kun je de touwtjes aan elkaar knopen zodat het een heerlijk knuffelboekje wordt met grappige touwtjes om mee te spelen. Kortom, niet alleen leuk voor in de box!

Foto: aangeleverd door Laan
Foto: aangeleverd door Laan

[RECHTS NAAST BOVENSTAAND TEKSTBLOK HET BOEKJE MET DE ZEBRA PLAATSEN]

Ondertussen gaat de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de hersenen en de reflexen in een rap tempo door. Boekjes ontwikkelen ook steeds verder door. Zo had je vroeger stukken krant en plastic wat baby's interessant vonden om mee te kraken en vast te grijpen. Tegenwoordig kan het op een veilige en verantwoorde manier met zogenaamde 'knisperboekjes'. Doordat de baby de kraakstof voelt en hoort, zal het meteen de grijpreflex gebruiken en daardoor knispert het nog meer. Een leuke ontdekking waar de kleine nog lang zoet mee zal zijn. Het is interessant dat door het grijpen ook myeline wordt aangemaakt, een belangrijke stof die de ontwikkeling van het zenuwstelsel stimuleert.

[LINKS NAAST BOVENSTAAND TEKSTBLOK HET BOEKJE MET NIJNTJE SPEELT BUITEN]

Is dit nu een win-win situatie? Nee, dat is té zwart-wit. Dit is namelijk een win-win-win-(etcetera)-situatie. Het impliceert tegelijkertijd een sneeuwbaleffect, maar daarover later meer…

Tekst: Rachel de Wit van Boekhandel Laan in Castricum

Lezing 'Vogels kijken in Eilat'

Spaanse mus. Foto: Luc Knijnsberg

CASTRICUM - De Vogelwerkgroep Midden-kennemerland geeft zaterdagmiddag 21 januari in Bezoekerscentrum De Hoep een lezing met beelden onder de titel 'Vogels kijken in Eilat'. Dit gebeurt in samenwerking met PWN.

De lezing wordt verzorgd door boswachter Luc Knijnsberg. Hij ging in het voorjaar van 2013 samen met twee andere vogelkenners van de Vinkenbaan Castricum op 'Vogelringreis' naar Eilat in Israël. Daar liepen ze twee weken mee met het vangen en ringen van trekvogels die vanuit Afrika Israël passeren om door te vliegen naar onder andere de Balkan. Men vangt in Eilat vogels met onder andere mistnetten en zogenaamde Helgolandvallen. Na het vogels ringen ging men vaak op pad om te vogelen in de zoutpannen of in de woestijn. Hier werden veel leuke vogels gezien maar men had ook oog voor andere mooie natuurlijke elementen en indrukwekkende landschappen. Ook keek men op het ringstation naar andere flora en fauna.

Vorkstaartplevier. Foto: Luc Knijnsberg

De lezing vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang 14.00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep. Niet-leden betalen drie euro.

Waarderingsspeld voor CALorie op Nieuwjaarsreceptie

Burgemeester Toont Mans reikt de waarderingsspeld uit aan aan CALorie. Foto: Annemieke Ederzeel

CASTRICUM, Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Castricum werd door burgemeester Toon Mans de gemeentelijke waarderingsspeld aan CALorie uitgereikt. CALorie voert projecten uit die leiden tot een energie-onafhankelijk Castricum in 2030. Verder geeft CALorie voorlichting en houdt het discussieavonden. De organisatie brengt mensen bij elkaar en maakt Castricummers bewust van duurzaamheid.

14 / 20

Bewoning paardenstal Egmond ter discussie 'Op tijd ingrijpen, anders is het te laat'

EGMOND-BINNEN - "Toezicht op mijn paarden is noodzakelijk. Als een paard ziek is of bijvoorbeeld op zijn rug ligt - waardoor het de volgende dag al dood kan zijn - dan is het belangrijk snel in te grijpen. Hetzelfde geldt in een situatie van paardenmishandeling, brand en inbraak. Daarom is het vreselijk dat het wonen boven mijn stal wellicht niet meer is toegestaan", vertelt Ingrid Schouw, eigenaar van Pension- en dressuurstal De Duinrand aan de Duinweg in Egmond-Binnen.

Na jarenlang procederen tegen de gemeente Bergen, die bewoning wil tegengaan omdat een woonvergunning ontbreekt, is ze blij met de recente uitspraak van burgemeester Hetty Hafkamp. Zij besloot vorige week een dwangsom van 75.000 euro voorlopig in te trekken. De gemeente had de dwangsom opgelegd als ze op 3 januari nog in de manege zou wonen. De Raad van State doet waarschijnlijk eind januari of begin februari uitspraak.

Ingrid huisvest en verzorgt ongeveer vijftig paarden en organiseert tevens regionale dressuurwedstrijden. Daarnaast woont ze sinds 2006 in een etage boven de pensioenstal. Eerdere bewoners huisden van 1988 tot 2006 in het pand. De Egmondse vertelt dat bewoning boven de stal al na een bestemmingsplanwijziging in 1989 niet meer was toegestaan. Vervolgens had de toenmalige huurder de bewoning niet aangegeven, waarna het werd gedoogd, zegt ze. In 2014 liet de gemeente Bergen weten bewoning te verbieden. Dat gebeurde toen Bergen de bewoning van recreatiehuisjes intensief controleerde. Sinds die tijd passeerden drie rechtszaken, de laatste in december bij de Raad van State.

Ingrid Schouw met haar zelf gefokte wedstrijdpaard Duinrand's Zafier. Foto: SNB Photography/www.snb-photo.nl

Steun
De Egmondse noemt de visie van de gemeente Bergen inconsequent. "De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarvan de gemeente Bergen zelf deel uitmaakt, ziet eveneens het belang in van wonen bij een stal. Daarmee gaat Bergen tegen haar eigen beleid in." Ingrid krijgt volgens eigen zeggen veel steun uit alle hoeken van de samenleving. "De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), die onze stal erkent en het bekroonde met drie sterren, steunt ons door brieven te schrijven naar de gemeente Bergen en de de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hij liet zich vervolgens informeren over deze zaak. Daarnaast ziet Gemeentebelangen bewoning als noodzakelijk vanwege dierenwelzijn. De lokale politieke partij stelde kritische vragen aan het College van B&W en burgemeester Hetty Hafkamp beloofde polshoogte te komen nemen. Ook 'druppelen' raadsleden van diverse partijen een voor een langs. Bijzonder is dat zij een lullig klein schuurtje verwachtten met een huis ervoor. Nu zien ze dat dit een volwassen bedrijf is."

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Jeugd zoekt bosuilen

... dus daar is de bosuil. Foto: Cees Baart

CASTRICUM - De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland organiseert op vrijdagavond 20 januari een avondexcursie voor jongeren. De bedoeling van deze excursie is om bosuilen waar te nemen.

Al in de winter vormen de bosuilen paren die zich voorbereiden op het nieuwe broedseizoen. Bij de excursies bootst de uilenroeper Arend de Jong het geluid van de bosuilen na. Als het goed is antwoorden de bosuilen en laten zij zich even zien. Op deze manier inventariseert Arend de Jong de broedparen in dit gebied en krijgt hij zo inzicht in hoe het met de bosuilen gaat.

Jongeren en hun begeleiders worden uitgenodigd om aan een van deze excursies deel te nemen. Deelnemers verzamelen zich vrijdagavond 20 januari op de parkeerplaats tegenover Johanneshof aan de Zeeweg in Castricum. De excursie begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Aanmelden voor de bosuilenexcursies is niet nodig. Aan de excursies zijn geen kosten verbonden.

Jongeren van tien jaar of ouder die graag buiten zijn en naar vogels kijken, kunnen aan de excursieleiders een flyer van de Jeugdvogelclub vragen. Hierin staat hoe je je kunt aanmelden voor de jongerenexcursies van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. Deze worden een keer in de maand georganiseerd. De deelname aan deze excursies is gratis. Jongeren die zich opgeven als jeugdlid van de vogelwerkgroep betalen 5 euro contributie per jaar.

Neem voor meer informatie over deze of volgende excursies contact op met Cees Baart via 06-43677458. Cees Baart is coördinator van de Jeugdvogelclub. Zie ook www.vwgmidden-kennemerland.nl.

Inloopspreekuur Dyslexie in bibliotheek

CASTRICUM - De onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) Noordwest houdt maandag 16 januari van 16.00 tot 17.30 uur een spreekuur in de bibliotheek in Castricum over de inzet van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Het spreekuur is bedoeld voor ouders en kinderen, maar ook voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden.

U kunt tijdens dit spreekuur terecht met al uw vragen over dyslexie, leesproblemen en de behandeling daarvan met als specifiek thema 'ICT-middelen'. Ziet u door de bomen het bos niet meer door het grote aanbod van digitale hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie? De experts van de OBD geven u advies.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U bent welkom tijdens het inloopspreekuur dyslexie op maandag 16 januari in de bibliotheek aan Geesterduinweg 1 in Castricum. Het spreekuur wordt gehouden van 16.00 tot 17.30 uur.

Texels zangtrio in De Oude Keuken

Anyway, van caberet tot klassiek.

BAKKUM - De Texelse groep Anyway is zondag 15 januari in De Oude Keuken in Bakkum te zien en te horen. De groep bestaat uit Anneke Brons, Irisabella Bakker en Ruthie Vazana. Anyway betreedt ruim vijftien jaar de podia in Nederland. De liedjes zijn divers en met humor gearrangeerd door verschillende arrangeurs en in diverse stijlen, van cabaret tot klassiek 'and all in between'. Het optreden duurt zondag van 14.00 tot 16.00 uur. De Oude Keuken vindt u op het terrein van Dijk en Duin, bereikbaar via de ingang aan de Zeeweg.

Paardenbeeld Hellen van Meene opnieuw beklad

Het paardenbeeld van Hellen van Meene. Foto: NH/Anne Klijnstra

EGMOND AAN ZEE - Het kunstwerk van een paard dat langs de weg staat in Egmond aan Zee is opnieuw beklad. Ditmaal hebben vandalen het paard onder meer een snor gegeven. Het beeld is eerder ook al in juli vorig jaar beklad. Toen werd het paard bekrast met oranje en blauwe strepen. Nu heeft het dier ineens een zwart-roze vacht gekregen. Het is niet duidelijk wie achter de bekladding zit en wat zijn of haar motief is. Het kunstwerk heet 'Stairway to Ringo' en is gemaakt door Hellen van Meene. Zij liet per e-mail aan NH weten: "Zucht, is 't weer zover? Het ging goed, maar ja oud en nieuw is geweest.. Ik was er al bang voor..."

Het beeld is onderdeel van 'De Paardenparade', een kunst- en cultuurroute die de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Schermer en Graft-De Rijp met elkaar verbindt.

Bron: NH Nieuws

Is honkbal iets voor jou? Doe gratis mee met de wintertraining!

HEILOO - Honk- en softbalvereniging Double Stars in Heiloo zoekt nieuwe, jonge leden.
Misschien is dit wel de sport die jij zoekt! Om daarachter te komen kun je gratis een paar keer meetrainen. De wintertraining start zondag 15 januari. Al vanaf vijf jaar kunnen jongens en meisjes beginnen met Beeball (van vijf tot en met negen jaar). Daarna heet het honkbal en word je geplaatst bij de Pupillen (van negen tot en met elf jaar), Aspiranten (van twaalf tot en met veertien jaar) of Junioren (vijftien tot en met zeventien jaar). De leeftijden kunnen iets afwijken, afhankelijk van de teamsamenstelling.

De wintertraining is op zondag, in de gymzaal op de Breedelaan 4 in Heiloo. De tijden zijn als volgt: van 9.00 tot 10.30 uur 'Beeball', van 10.30 uur tot 12.00 uur 'Pupillen' en van 12.00 tot 13.30 uur 'Aspiranten'. We trainen tot en met 19 maart binnen, Daarna gaan we uiteraard lekker naar buiten op ons mooie terrein aan de Vennewatersweg. Kom dus gerust eens vrijblijvend langs in de gymzaal/sporthal of mail naar de technische commissie via Tc@doublestars.nl.

Onze Junioren trainen overigens op zaterdag, vanaf 14 januari, in de sporthal Vennewater. Ook daar kun je eens een kijkje komen nemen (van 10.00 uur tot 12.00 uur).

Meer informatie over de club vind je op www.doublestars.nl.

Sportweekend Egmond groots en aansprekend

Halve marathon-winnaar Dawit Wolde. Foto: Rob Glas/Facebook De Zee

EGMOND AAN ZEE - Egmond kijkt terug op een geslaagd sportweekend met de AGU Egmond-Pier-Egmond en de Saucony Halve Marathon.

De Egmond-Pier-Egmond, de mountainbike-wedstrijd van Egmond naar de noordpier van Velsen en weer terug, bracht zaterdag veel deelnemers en publiek naar de kustplaats. Volgens organisator Le Champion is dit de grootste en meest aansprekende strandrace van Nederland en daarbuiten. De mountainbiketop en wegrenners van naam gingen in het massale deelnemersveld de strijd aan, in een open wedstrijd over het Noordzeestrand onder vaak zware weersomstandigheden. De kou en regen vielen dit jaar echter mee. De boulevard van Egmond aan Zee was wederom het decor van start en finish.

De Saucony Halve Marathon van Egmond (21,1 km.) volgde zondag. Voor de deelnemers betekende dat zwoegen en ploegen over asfalt en duinen, dwars door mul zand en scherp helmgras, klimmen op de Bloedweg en langs de Van Speijk-vuurtoren. Het keerpunt lag bij Castricum. Ook was het mogelijk de kwart-marathon (10,5 km.) te lopen, een wedstrijd naar Egmond-Binnen en terug. Verder namen kinderen van zes tot en met dertien jaar deel aan de Egmond Mini Marathon. De afstand: 1 kilometer over het strand.

Veel mensen stonden langs het parcours om de deelnemers aan te moedigen. Verder maakten Radio 80 en TV80 een liveverslag van de wedstrijden.

Cor Mooij voor TV80 in gesprek met Michel Butter. Foto: Rob Glas/Facebook De Zee
Indrukwekkend deelnemersveld. Foto: Rob Glas/Facebook De Zee

Uitslagen Egmond-Pier-Egmond
1.05.53 Jordy Buskermolen
1.06.10 Timothy Dupont
11:06:06 Joris Blokker

Uitslagen Halve Marathon
51.02.41 Dawit Wolde
51:02:43 Abdi Nageeye
11:02:43 Ghirmay Ghebreslassie

Vijf podiumplaatsen tijdens skiwedstrijden in Oostenrijk

Een actiefoto die is genomen tijdens één van de reuze slalom wedstrijden. Foto: N. Hortensius

HEILOO- De elfjarige Jasper Oudshoorn uit Heiloo is net thuis na drie intensieve weken in de Oostenrijkse sneeuw. Sinds 17 december nam hij deel aan een Speedcamp. Hierbij trainde hij, gedurende een week, de discipline Super G onder medebegeleiding van de Nederlandse bondscoach.

Aansluitend volgde er twee weken van intensieve trainingen en wedstrijden in de disciplines slalom en reuze slalom op verschillende locaties. In Wagrain nam Jasper (uitkomend voor Ski Racing Heemskerk) deel aan een reuze slalomwedstrijd. Hierbij behaalde hij zilver. In Ramsau behaalde hij bij een avond-slalomwedstrijd twee keer goud. Dit zowel voor de snelste tijd in de categorie Aspiranten 2 heren als voor de snelste eindtijd overall bij alle Aspiranten heren.

Plaatsgenoot Quirijn van der Velden (uitkomend voor Il Primo) zette hier een prachtige derde tijd neer en behaalde brons.

Heiloo was goed vertegenwoordigd met deze twee topskiërs op het podium. Beide wedstrijden hadden een internationaal karakter vanwege een aantal Oostenrijkse deelnemers, wat het tot een extra knappe prestatie maakte. Tot slot heeft Jasper de afgelopen drie weken mooi kunnen afsluiten met nog eens twee bronzen plakken, behaald tijdens twee nationale Kidscup reuze slalomwedstrijden in Dienten. Al met al drie hele leerzame èn succesvolle weken.

Diplomasysteem voor jeugdleden Badminton Club Castricum

Badmintonjeugd op de foto. Foto: Erika Dekker-de Groot

CASTRICUM - Badminton Club Castricum start in januari met een diplomasysteem voor de jeugdspelers. Dit is een compleet nieuw systeem dat ontwikkeld is door BV Floriande uit Hoofddorp en waar BC Castricum - naast BV Floriande - als enige vereniging in Noord-Holland gebruik van mag maken.

Het systeem bestaat uit een persoonlijk voortgangsboekje en verschillende (deel)diploma's.In het voortgangsboekje staat beschreven wat er van de leden wordt verwacht voor het behalen van een diploma en hierin kunnen zij zelf hun vorderingen bijhouden. Op het moment dat het jeugdlid klaar is om op te gaan voor zijn of haar diploma, komt er een trainer van BV Floriande om de vaardigheden te beoordelen en indien het resultaat goed is wordt het diploma uitgereikt.

Op 4 januari zijn tijdens een extra training de boekjes uitgereikt en gaven de trainers alvast een voorproefje van de oefeningen. Aansluitend hebben de jeugdleden gezellig samen gegeten en even teruggekeken op het afgelopen jaar.

Tekst en foto: Erika Dekker

10 jaar TC Heiloo United start flitsend

De jeugdleden Hugo en Sofie dragen het logo.

HEILOO - Tennisvereniging TC Heiloo United gaf tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst officieel het startschot voor het jubileumjaar. Met de lancering van een jubileumlogo en een club-app maakte de vereniging een flitsende start van het nieuwe jaar.

Het is tien jaar geleden dat TC Heiloo United werd opgericht na het samengaan van de tennisverenigingen TV Heiloo en TV HSV. TC Heiloo United kiest er bewust voor om de festiviteiten niet te beperken tot een feestavond of een feestweekend. Het hele jaar staan alle activiteiten in het teken van het jubileum. In de volle activiteitenkalender is daarnaast nog ruimte gevonden voor nieuwe activiteiten. Zo wordt dit jaar samen met de stichting gehandicaptensport Heiloo en de toernooicommissie van het Eiland de Wild-toernooi een special-tennis-day georganiseerd. Voor de jeugd staan naast de toernooien onder andere ook weer de gezellige 'sjoemel'avonden en een tenniskamp op het programma. Nieuw dit jaar is dat ook de sportklassen van het PCC tennisclinics krijgen bij TCHU.

De nieuwe App en het jubileumlogo sluiten aan bij de speerpunten die voorzitter Ton Verberne namens het bestuur tijdens de nieuwjaarsspeech heeft aangekondigd voor 2017. TC Heiloo United gaat dit jaar bestaande en nieuwe leden nog meer betrekken bij de club. Dit doet zij onder het motto 'Thuis bij TCHU'. Verder wordt werk gemaakt van de communicatie. Zo blijft iedereen op de hoogte van de activiteiten en kunnen leden elkaar nog makkelijker vinden om samen te tennissen. Het derde speerpunt is het concretiseren van de plannen voor vervanging van banen. Het park ligt er ook volgens de tennisbond nog perfect bij, maar TCHU wil klaar zijn voor de toekomst. Door goed beleid kan de club hierbij terugvallen op eigen middelen.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden bij TC Heiloo United kunt u terecht op www.tcheiloounited.nl of beter nog: kom langs op het park aan De Dors!

Anna Hartman speelt internationaal

Anna Hartman (rechts op de foto). Foto: Olaf Hahn/www.7mfoto.de

HEILOO - Voormalig Flashing Heiloo speelster Anna Hartman speelde van 4 tot en met 6 januari met Nederland onder zestien op een sterk bezet internationaal toernooi in Wolfenbüttel, Duitsland.
De zogenoemde Orange Angels VU16 speelden tegen drie toplanden uit de A-divisie. De eerste wedstrijd tegen gastland Duitsland ging met 77-38 verloren. In een bomvolle en sfeerrijke sporthal Lindenhalle kreeg de thuisploeg veel support vanaf de tribunes. Al snel bleek waarom de Duitse meiden tot de Europese top behoren. De Angels werden op alle fronten overklast en de eindstand was niet meer dan terecht.

De tweede wedstrijd tegen Kroatië een dag later ging ook met grote cijfers (46-81) verloren. Anna kreeg in deze wedstrijd veel speeltijd om de boomlange center (1.96 m) van Kroatië uit te schakelen en zij slaagde daar redelijk in. Maar de Angels hadden geen antwoord op het snelle spel van de Kroaten wat leidde tot opnieuw een duidelijke nederlaag. Op de slotdag van het toernooi was Litouwen met 69-48 te sterk voor de jonge Orange Angels. De wedstrijd werd eigenlijk in de beginfase al verloren.

Nederland begon uitermate ongelukkig aan het duel met een dramatisch schotpercentage. Maar het grootste probleem was het reboundoverwicht van de fysiek sterke en hard spelende tegenstander. Voor Anna Hartman was het een goede ervaring op weg naar het Europees Kampioensschap in Bourges (Frankrijk) deze zomer. Zij hoopt tot de uiteindelijke selectie van twaalf speelsters door te dringen die het EK gaan spelen. Tot de voorbereidingen op het EK - die in mei beginnen - speelt Anna VU16 landelijk en eredivisie VU20 bij haar huidige club Dozy Den Helder.

Klaverjassen in Akersloot

AKERSLOOT - Een klaverjasdrive vindt plaats op zaterdag 14 januari in café De Vriendschap in Akersloot. Alhoewel de belangstelling voor het klaverjassen lijkt af te nemen mogen zij in de Vriendschap nog steeds niet klagen. Een mooi prijzenpakket wacht de winnaars met onder andere paling, emmers met levensmiddelen, fruitmanden, koffiezetapparatuur, koffers, gereedschap en nog veel meer om op te noemen. Wie niet zo gelukkig is met het klaverjassen kan altijd zijn geluk proberen met de grote verloting, want ook daarmee zijn prachtige prijzen te winnen. Telefonisch opgeven is mogelijk via 0251-312866. De klaverjasdrive begint om 20.00 uur.

Diplomazwemmen zwembad Loos

Trotse diplomabezitters op de foto.

HEILOO - Leerlingen van zwembad Loos hebben zaterdagmorgen 24 december nog één keer in 2016 afgezwommen. Dat deden ze in zwembad De Beeck in Bergen. Na veel zwemmen en een groot applaus ontvingen alle twintig leerlingen het felbegeerde A- of B-diploma van de Nationale Raad Zwemdiploma's.

De geslaagden
Diploma A: Indy Blom, Benjamin Boesten, Sebastian Haasnoot, Lotte Kramer, Sare Nijland, Dean Oosterhoff, Jitze Spit.

Diploma B: Julia van den Akker, Felix Beentjes, Rosa van den Berg, Jip van den Bos, Thijs Duinmeijer, Tippe Hanraads, Fenna van der Kolk, Jauke Meijne, Fay Mosselaar, Tijn van Sligter, Fee Visser, Manos Vogelzang, Anoek Weel.

NK 1e klasse driebanden in Akersloot

AKERSLOOT - Het weekend van 13 tot en met 15 januari wordt in biljartcentrum De Vriendschap in Akersloot het NK driebanden 1ste klasse gehouden. Het is een grote eer voor de organisatie dat zij dit NK krijgen toegewezen. Drie geleden was hetzelfde NK 1ste klasse ook in Akersloot en daaruit blijkt dat het organisatorisch prima in orde is.

Dit NK begint vrijdag 13 januari om 19.00 uur en er wordt gespeeld op vier biljarts. Dan spelen alle deelnemers twee partijen. Zaterdag 14 januari is de aanvangstijd 11.00 uur en spelen zij drie partijen. Dan wordt uitsluitend 's morgens en 's middags gespeeld. Zondag 15 januari is de aanvangstijd 13.00 uur en worden de laatste twee partijen gespeeld.

De Noord-Hollandse Jos Houtman uit Hoorn is een van de titelkandidaten. Hij kent biljartcentrum de Vriendschap omdat hij daar in november gewestelijk kampioen werd, maar dat is uiteraard geen garantie voor een titel.

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

NIEUW bij Kim's Haarsalon pinnen is sinds kort mogelijk in de zaak! Dus kom een keer gezellig langs. Bel voor een afspraak 06 - 3004 2383, Dompvloetlaan 29. Pinnen is mogelijk.

KRINGLOOP HEILOO De leukste! Gratis P. Hier kunt u heerlijk struinen tussen veel kleingoed, meubels, mooie kleding, lps, cds, dvd, schoenen, lampen, lijsten, schilderijen, boeken, spellen, versterkers, oude kasten, stoelen Lundia enz!!,di t/m za 10-5 De oude Werf. Ook inbreng. Zondag open? Kijk op onze site of 072 - 5334000

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/behangen/dakrep. enz. Ingeschr.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

DYSLEXIEBEGELEIDING (methode van RID) nog enkele plaatsen vrij op di en do. Evt ander tijdstip in overleg. Karen 06.421.582.29. Ook voor bijles Begrijpend Lezen.

Iedereen kan gezond leven met een gezond gewicht! Hoe? Maak snel een afspraak! Sandra Zoon Heiloo 06 - 57322934 E:sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W:www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

TECHNO SERVICE is verhuisd naar het Industrieterrein Oosterzij 19. Dit is naast de inbreng van de kringloop winkel XopX. TECHNO SERVICE is een bedrijf met jaren ervaring in reparatie & verkoop van consumentenelektronica TV-AUDIO-COMPUTERS-ETC. www.techno-service.nl Tel.072 - 5112532

UW AUTO WINTERKLAAR! CARCLEANING HEILOO. Informeer naar de teflonwax winterbeurt v.a. € 75,- Nijverheidsweg 19a. Ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur Za 9.00 - 12.00 uur Tel: 072 - 5320294 www.carcleaningheiloo.nl

Kim's Haarsalon gaat met wintersport! En is GESLOTEN vanaf 24 januari t/m 31 januari. Daarna sta ik weer gezellig voor u klaar! Ik heb tot dan nog plek voor een afspraak! Of daarna, bel naar :06 - 3004 2383 Kim's Haarsalon Dompvloetlaan 29, Heiloo.

Hulp gezocht Vrouwen gezocht vanaf 18. Ik ben een 28 jarige vrouw uit Heiloo en rolstoel gebonden. Ik heb hulp nodig bij de toiletgang op dinsdag om 16:15 en woensdag om 11:30 en 16:15. Tarief in overleg. Ervaring is geen vereiste. Eventueel inzetbaar als vervanging. Interesse? 06 - 5429 0311

Energieker en vitaler de winter door ? Dat kan met Do-In, de Japanse bewegingsvorm met oefeningen voor het strekken van meridianen. Met veel persoonlijke aandacht leert u oefeningen waardoor de energie beter door het lichaam kan stromen.Geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op
www.praktijkjohncompas.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

BRIDGE LEREN? Cursus op maandagmiddag. Geef je snel op bij Ton Mooij, tel.072 - 5331672 E-mail: tonmooij@concepts.nl

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw tuinwerkzaamheden. Alles is bespreekbaar. Vrijbl.prijsopg. Ingeschr. KvK. Tel: 06 - 5344 2975

Zangles in Heiloo privé of met twee. Kids en volwassenen, beginners en gevorderden. Gratis proefles. www.zingjemee.nl. 06 4811 6691

Stoel of bank halen bij Rozing Wonen en Dromen. HUURAUTO-HEILOO.NL

Hartelijk dank voor de vele reacties, kaarten en prachtige bloemen, die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve man Jan Hageman.                 Riet Hageman -v.d. Burg.         Zegen en gezondheid in 2017

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop. www.barrydevriesautos.nl Industrieterrein Oosterzij 7, 1851 NV Heiloo. Tel: 06 - 2159 8809

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting. Heeft nog tijd voor al uw schilderwerk binnen en buiten

Tel: 06 - 4247 9384

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn deskundig, ervaren en op maat gemaakt voor alle leeftijden. Bel voor info: 06 - 3827 9213

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

LAAGSTE PRIJS voor een heerlijke Ontspannings MASSAGE € 30,- heel uur! Goed voor GEEST en BODY! Tevens pedicure. Afspraak 072 - 533 4906 Heiloo

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

TE HUUR GARAGEBOX Boekenstein Heiloo. Geen elektr. 072 - 5333616

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

Wij zijn verhuisd! Speciale aanbieding Thaise ontspanningsmassage. Nijverheidsweg 6b Heiloo. Op afspraak 06 - 3365 5795

Tante Alie in Almere al een tijd niet gezien ? Datum prikken op HUURAUTO-HEILOO.NL

TE HUUR GARAGEBOX zonder elektra, omgeving Geestakker. Huurprijs € 100,- per maand. Voor informatie: Vos Makelaars 072 – 533 18 95

De Stille Bron: Praktijk voor holistische massage, healing en cranio-sacraal therapie. Begin het nieuwe jaar ontspannen en bewust! Kennismakingsactie: Eerste holistische MASSAGE voor de HALVE PRIJS! Info: 06-22666059 of www.destillebron.nl

KEYBOARDLES en PIANOLES in Heiloo voor beginners en gevorderden van 7-97 jaar door conservatorium gediplomeerde docente www.toetsenstudiodanielle.nl 072 - 5323228. Er is geen wachtlijst.

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

GARAGE TE HUUR aan Het Zevenhuizen Heiloo. Geen elektra, € 86,- per maand.Tel: 06 2621 8347

SPORTINSTUIF 55+ Elke do.middag van 14.30 tot 16.00 uur. In het Vennewater. Geen prestaties, wel gezelligheid. Kom erbij ! Tel.info 5333905

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen.Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AGM-Dealer

EMILSEN SALON: Knippen, manicure, pedicure, harsen. Knippen kids €12. Knippen Volw.€15, Haren verven vanaf €45, manicure incl.nagellak €17, pedicure compl.€23, gelnagels €35. Kadobonnen/Haarverzorgingsprod.te koop. Ma/Za geopend op afspraak. Groenelaan 1, Heiloo. 06 - 5380 6959 www.emilsensalon.nl

Uw spieren onbelast in beweging. Kom voor een gratis proefles binnen bij Slender You Heiloo. Westerweg 156 Heiloo 072-5339547 Tevens praktijk ruimte te huur voor schoonheidsspecialiste, pedicure of masseur.

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM