De Uitkijkpost

17 december 2014

De Uitkijkpost 17 december 2014


Winnaars Ondernemingsverkiezing 2014 bekend

v.l.n.r: Thijs Smit (OHO), Bob Erkamp (Bromshop Heiloo), Nico Adrichem (WBC), Mark Lindeman en Walter Tromp (Picturae), Henk Morsch en Rob van der Wal (OHO). Foto Carolien Breed

HEILOO – Vanavond, zaterdag 13 december, zijn tijdens de jaarlijkse feestavond van Ondernemend Heiloo de winnaars van de Ondernemingsverkiezing 2014 bekend gemaakt.

De uitreiking vond plaats in de sfeervolle ambiance van de Cultuurkoepel Heiloo; in het bijzijn van meer dan 200 gasten. De jury heeft aan de hand van het thema 'Samen werken of samenwerken' bij de beoordeling van de tien genomineerde ondernemingen onder meer gekeken naar de criteria innovatie, duurzaamheid, toekomstvisie en de maatschappelijke waarde die de onderneming voor Heiloo heeft. In een film voorafgaand aan de uitreiking, en waarin de tien genomineerden werden belicht, kwam naar voren dat respect voor en vertrouwen in elkaar belangrijke factoren voor samenwerking zijn.

Voor aanvang de officiële uitreiking werd Emmy de Graaff van Bijwaard Kappers in de spotlights gezet. De kapsalon had vorig jaar heel veel publiekstemmen gekregen, maar zat toch niet bij de winnaars. Aanleiding voor het OHO bestuur om dit jaar een Publieksprijs in te voeren.

De Publieksprijs werd dus voor het eerst wordt uitgereikt; door OHO voorzitter Henk Morsch. Hij overhandigd het beeldje, net als de overige prijzen gemaakt door kunstenares Ditta Engel, aan een dolblije Bob Erkamp van Bromshop Heiloo. Bob is een jonge ondernemer die gestaag aan de weg timmert. Binnenkort verhuist Bromshop Heiloo naar de veel ruimere en centraal in het dorp gelegen locatie aan de Stationsweg. Bob reageert: ,,Wat geweldig! Ik had dit echt niet meer verwacht toen ik zag dat ik niet bij de tien genomineerde bedrijven zat!" Bromshop Heiloo kreeg ruim een vijfde van alle publieksstemmen.

De Rabobank In de Kijkerprijs voor de meest veelbelovende onderneming, uitgereikt door Erik Minnema (directie Rabobank Noord Kennemerland) ging naar GGZ NHN Willibrordus Business Centrum. Nico Adrichem nam, als één van de belangrijke 'aanjagers' van de herbestemming, het beeld namens zijn hele team in trots in ontvangst. In een paar jaar tijd is het WBC uitgegroeid tot broednest van creativiteit, een bruisend en levendig businesscentrum waar inmiddels al circa honderd kleinschalige bedrijven -ook veel beginnende ondernemers- zijn gevestigd. In een tijd dat meer dan de helft van de herbestemmingen niet of nauwelijks van de grond komen een mooi resultaat!

De Ondernemingsprijs, onder luid applaus uitgereikt door wethouder Fred Dellemijn, gaat dit jaar naar Picturae. Algemeen directeur Mark Lindeman nam de prijs in ontvangst. Hij had al een speech voorbereid. ,,Niet omdat ik wist dat we zouden winnen, maar vanuit groot vertrouwen in ons bedrijf." Dit innovatieve bedrijf, dat gespecialiseerd is in het digitaliseren van nationaal en internationaal cultureel en historisch erfgoed, en dit toegankelijk maakt voor een breed publiek, is gevestigd op bedrijventerrein De Oude Werf in Heiloo. ,,Het gaat goed met het bedrijf! Innovatie is een belangrijke factor voor ons succes. Onze ambities gaan verder dan Heiloo." Hij doelt op opdrachten in het buitenland; niet alleen in Europa want Picturae slaat zijn vleugels nu ook uit naar Amerika.

Het GemeentePakket; een zorg of een zegen?

HEILOO – Op 6 december ontving Ton van Velzen een brief van de gemeente over een nieuwe regeling ter vervanging de afgeschafte 'Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten' (Wtcg) en 'Compensatie Eigen Risico' (CER). De regeling is opgenomen in een collectieve zorgverzekering voor minima.

Chronisch zieken en gehandicapten hebben dit jaar voor het laatst een compensatie van het Rijk ontvangen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers met een chronische ziekte of handicap. Gemeenten ontvangen hiervoor een budget van het Rijk. Dit is echter 20% van wat het Rijk hier voorheen aan besteedde, zegt de gemeente.

De brief van 6 december meldt dat de gemeente chronisch zieken en mensen met een handicap met een laag inkomen (niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm) wil compenseren middels een collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt via zorgverzekeraar Univé. De gemeente betaalt dan een deel van de maandpremie. Dit Univé Gemeente Pakket biedt drie mogelijkheden. In het duurste pakket is ook het eigen risico meeverzekerd.

Van Velzen is vrijwilliger voor Stichting Welzijn Heiloo en komt ook bij ouderen over de vloer die afhankelijk zijn van langdurige zorg en met zorgtoeslag en huursubsidie maar net rond kunnen komen. Hij vreest dat een groep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten buiten de boot dreigt te vallen: ,,Want bijna niemand voldoet aan de strenge voorwaarden die de gemeente stelt." Hij noemt als voorbeeld een alleenstaande AOW-er die met 1045 euro AOW, 100 euro huursubsidie en 50 euro zorgtoeslag net boven de inkomensgrens van 1191 euro netto per maand komt en volgens de berekening van Van Velzen buiten de regeling zou vallen. Een woordvoerder van de gemeente weerlegt dit voorbeeld: ,,Want huur- en zorgtoeslag worden niet als inkomen gerekend. Voor wie niet duidelijk is of iemand in aanmerking komt voor de regeling, kan contact opnemen met de gemeente"

Van Velzen vreest ook dat alleenstaande chronisch zieken en gehandicapten met een eigen huis, wat spaarcentjes en/of een auto door het hebben van een 'vermogen van meer dan 5850 euro' worden uitgesloten. De gemeente meldt dat het keuzes moet maken: ,,Slechts 20% van het landelijke budget CER / Wtcg is overgeheveld naar de gemeenten. Daardoor kan niet iedereen die voorheen wel een vergoeding kreeg gecompenseerd worden." Een auto ouder dan zeven jaar rekent de gemeente niet als vermogen

Van Velzen vervolgt. ,,De voormalige CER-tegemoetkoming wordt nu een gemeentelijke bijdrage in een collectieve verzekering bij Univé. Wie niet meedoet, vist achter het net en ontvangt geen tegemoetkoming meer voor de jaarlijkse hoge ziektekosten. De switch naar Univé houdt echter het risico in, dat chronisch zieken voor hun voorgeschreven medicatie of het inschakelen van de hun vertrouwde artsen toestemming nodig hebben van Univé." De gemeentewoordvoerder legt de keuze voor het Univé GemeentePakket uit: ,,Dit is van oudsher de verzekeraar met de grootse dekking in deze regio. Het gemeentepakket voor minima is al jaren bekend bij cliënten met een beperkt inkomen en vermogen; hiervan wordt al door veel kwetsbare mensen gebruik gemaakt. Het is de enige regeling in de Participatiewet die nog mag worden toegepast om op een categoriale manier te ondersteunen. Individuele bijzondere bijstand of maatwerk binnen de Wmo kan, maar gemeenten moeten wel rekening houden met de wettelijke mogelijkheden."

Van Velzen noemt ook: ,,Als vrijwilliger van Stichting Welzijn neem ik waar dat veel ouderen ook onder de categorie 'chronisch ziek' vallen. Een deel daarvan kan zich niet veel meer dan het hoogst noodzakelijke veroorloven en heeft vaak alleen nog maar een basisverzekering. Deze collectieve zorgverzekering is veelal 18 tot 28% per maand duurder dan de basisverzekering die ze nu hebben. Dat kunnen ze niet betalen." Hij telt daarbij op de landelijke afschaffing van de compensatie van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari, een huurverhoging en verdere stijging van vaste lasten in 2015 en vreest dat deze optelsom juist voor deze groep mensen teveel wordt. De gemeente stelt daar tegenover: ,,Inwoners met een laag inkomen en veel behoefte aan zorg wordt geadviseerd om niet alleen een basisverzekering te nemen. Indien wordt gekozen voor dit GemeentePakket is de maandelijkse premie weliswaar hoger, maar het betalen van een wettelijk Eigen Risico van 375 euro kan worden voorkomen."

Marian van Dam, directeur van Stichting Welzijn Heiloo, begrijpt dat de gemeente kiest voor een collectieve voorziening zoals het GemeentePakket om de meest kwetsbare mensen te ontzien. ,,Elke nieuwe regeling kent op individueel niveau uitzonderingen." Ze vertrouwt erop dat de gemeente de kwetsbare uitzonderingen niet in de kou zal laten staan en ook daar maatwerk zal bieden.

10 vragen aan … Bas Blom

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

(Beschrijf kort wie u bent: naam, leeftijd, partner, kinderen, beroep)

Ik ben Bas Blom en ik ben 58jaar oud en getrouwd met Anita Klaver. Anita heeft twee kinderen, Daphne 24 jaar en Maurice 21 jaar. We hebben elkaar in 1999 leren kennen en zolang zorgen we samen voor de kinderen. Ik ben werkzaam bij Hydrovac dat is een bedrijf gevestigd op het Tata Steel terrein en wij zorgen met een klein team in een continu dienst van 24 uur dat Tata Steel een schoon en stofvrij wegdek heeft. Dit voeren we uit met speciale vrachtwagens die het wegdek afspeuren op verontreiniging en dit direct opruimen.

1. Waar bent u geboren en getogen?

Ik ben geboren in Heemskerk en heb mijn jeugd doorgebracht in Beverwijk. Waar ik ook de middelbare school heb doorlopen.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Wij hebben een caravan in Friesland waar wij al 15 jaar komen. Een droom van ons is om ooit misschien een eigen kleine (motor) camping te beginnen, want ook motorrijden is een hobby van mij.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

Ik zou persoonlijk heel graag met Henk Muhren nog eens herinneringen op willen halen over onze motorritjes die we in de jaren '90 best wel veel gemaakt hebben op onze bejaarde Harley Davidsons.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Mijn mooiste jeugdherinnering is mijn lagere school die ik in Beverwijk heb doorlopen. Dit was een school die heel veel met natuur en dieren ophad. In alle klassen stond wel een hok met dieren en aquariums die in mijn ogen de gezelligheid en saamhorigheid uit die tijd uitte. Ik ging graag na schooltijd veel vissen in de achterliggende weilanden en klieren met andere kinderen zodat mijn moeder elke dag weer kon wassen als ik weer in de sloot was beland. Kortom een hoop vrijheid maar wél leren.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Ik vind zelf landgoed Nijenburg en het Heiloöerbos een hele mooie omgeving, maar ik vind de (nog) groene rand om Heiloo heen ook zeer de moeite waard.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Als mijn vrouw Anita te horen heeft gekregen dat we de hoofdprijs in de Staatsloterij hebben gewonnen.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Dat was in 1979 om te gaan werken bij de PTT post op het toenmalige oude postkantoor aan de Mathijs Zonderhuisweg waar nu de Dennenkroon staat. Ik was 27 jaar postbesteller in onze gemeente waar ik met veel plezier heb gewerkt en daar denk ik nog wel eens aan terug. Dat beste advies had ik toen te danken aan een oud Heilooër die toen mijn buurman was. Zijn naam is Luuk Hopman.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Dat ik naast mijn werk vanaf 2001 zitting heb in de verkeerscommissie waar wij met een aantal deskundigen het college adviseren om gevaarlijke situaties in ons dorp te voorkomen en te waarborgen. En sinds dit jaar januari ben ik toegetreden in de Adviescommissie Wonen Heiloo. In deze commissie worden nieuwbouwplannen en ook wel bestaande woningbouw beoordeelt op een betere gebruikskwaliteit zodat de bewoners een goede woning in een toegankelijke woonomgeving kunnen wonen en werken. Dit geldt ook voor zorgappartementen.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Als ik de mogelijkheid als burgemeester invloed zou hebben wat betreft de vele voorzieningen die wij nog rijk zijn zoals de bibliotheek, sportacommodaties, cultuur, oudheidskamer, zwembad het Baafje en de muziekschool. Want dit zijn de zaken die de bewoners in Heiloo nodig hebben waardoor hier de leefbaarheid in onze gemeente uitstraalt.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:

Jan Grootenboer wil graag een keer bij mij achter op de Harley Davidson een rondje rijden. Nou Jan dat gaan we zeker een keer doen! Storm of regen voorkeur?

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan (en waarom)…:

Aldert Duijnmayer, omdat hij een naar mijn mening een markante plaats in het onderwijs heeft verdiend. Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Aldert , jij was een bekende in het onderwijs vanwege je creativiteit en uitstraling van de vroegere Benedictusschool. Mijn vraag aan jou is, ben je nog steeds zo bedreven?

Pas op voor babbeltrucs

HEILOO – De politie waarschuwt voor mensen die met een smoesje binnen willen komen. Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. De politie en de gemeente Heiloo maken zich daar zorgen over.

Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw spelden met maar een doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Laat echter nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen maar een ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen

Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder of laat een deurspion in deur zetten. Vraag altijd naar legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Laat nooit mensen uw huis binnen. Sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek, blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet Zijn ze de deur uit, kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 1-1-2 en vertel uw verhaal.

Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z'n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag naar uw wijkagent, tel. 0900-8844.

Bestuurswisseling met geslaagd symposium

Elly Hentzen volgt Ton Steenaert op als voorzitter van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Heiloo.

HEILOO - Met ingang van 1 januari vindt er binnen het bestuur van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (thuis in Heiloo, Akersloot, Limmen en de Woude, kortweg VPTZ Heiloo) een wisseling plaats van de voorzittersfunctie.

Ton Steenaert draagt na ruim negen jaar, waarin hij de rol van voorzitter met (com)passie heeft vervuld, zijn functie over aan Elly Hentzen. Zij is reeds bekend binnen de VPTZ. Het bestuur en de vrijwilligers wilden Ton Steenaert dankzeggen voor zijn vele werk, aandacht en zorg voor de stichting en voor de wijze waarop hij velen wist te boeien en te binden binnen de organisatie. Ter gelegenheid daarvan heeft het bestuur in de Witte Kerk in Heiloo op 20 november jongstleden een mini-symposium gehouden met als thema: Verleden, Heden en Toekomst van de palliatieve terminale zorg en de rol die de scheidend voorzitter daarin vervuld heeft. Drie professionals uit het werkveld hebben de toehoorders via hun aansprekende presentaties meegenomen in hun ervaringen met en visie op het werk van de vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg. De vrijwilligers brachten Ton een door henzelf gecomponeerde vocale ode, op piano begeleid door de partner van één van de vrijwilligers. Gasten en organisatoren blikken terug op een zeer geslaagd evenement. De stichting gaat zich nu weer richten op de verdere ontwikkeling van de zorg rondom de patiënt in de laatste levensfase en diens mantelzorgers. Wilt u meer weten over dit werk? Kijk dan op www.terminalezorgheiloo.nl of bel met het secretariaat: tel. 072-5338002. Wilt u een gesprek voor een mogelijke zorginzet of wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met één van de coördinatoren via tel. 06-17967389. Kent u het werk van de stichting al? Deel dan uw ervaringen met anderen, opdat de mogelijkheden van deze zorgverlening bij zoveel mogelijk mensen bekend wordt.

BukBuk New Years Eve terug in XL

HEILOO - Na een jaar afwezigheid keert Bukbuk New years Eve op 31 december terug. Na het vuurwerk kun je daarna vanaf 01.00 tot 04.30 bij losgaan in BukBuk bij een van de drie stages.

Met je vrienden en vriendinnen maak je er een onvergetelijke eerste nacht van het jaar van. Bij de main stage draaien DJ Maduro en DJ Dennis knalharde house; voetjes van de vloer! In het café wordt feestmuziek gedraaid waaronder klassieke Nederlandse knallers en après-ski hits. De derde stage wordt verzorgd door Locals en Oorgasme die bekend staan om hun lekkere techno en deephouse. Zij hebben de Amsterdamse Shelu en de Dirigenten uit Alkmaar uitgenodigd. Eric Hoogland en Regginald vormen een gouden B2B duo die je avond naar een hoger niveau tillen. Voor ieder wat wils!

Omdat er vorig jaar geen editie was zullen we dit jaar extra hard knallen! ,,Wij zijn enorm blij dat we weer het vertrouwde Oud & Nieuw feest kunnen organiseren in de Buk", aldus Diederik Dorbeck van BukBuk. Maikel Maduro voegt eraan toe: ,,En we pakken dit jaar extra groot uit! Knallen!" Begin 2015 goed en zorg dat je er bij bent. Voorgaande edities waren uitverkocht dus haal op tijd je kaarten in huis! Tickets verkrijgbaar via: https://www.ticketscan.nl/shop/314.

CBS de Duif in actie voor 3FM Serious Request

In de kraam op het podium van CBS de Duif zijn de sjaals te koop. De volledige opbrengst gaat naar 3FM Serious Request. Foto Marina Bruinzeel

HEILOO - Afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 8 van CBS de Duif druk bezig geweest met het maken van sjaals voor de verkoopactie voor 3FM Serious Request. Met de wol die zij in de afgelopen periode hebben ingezameld hebben zij sjaals gebreid. Daarvoor gebruikten zij hun armen als breipennen. Deze week worden de sjaals voor € 5,- verkocht in de kraam op school. De volledige opbrengst zal worden geschonken aan de actie van 3FM Serious Request in samenwerking met het Rode Kruis, die in het teken staat van 'Hands off our girls!'.

Kerst Kazenshow bij Kaashuis Tromp

HEILOO – Zoals ieder jaar in december presenteert Kaashuis Tromp met trots de grote Kerst Kazenshow. Het toch al zeer uitgebreide assortiment in kaassoorten van Kaashuis Tromp is in de december feestmaand nog groter; maar liefst meer dan 400 kaassoorten.

Kaasfijnproevers kunnen hun hart ophalen met de verfijnde smaakexplosies uit de Kerst Kazenshow; pareltjes onder de kazen die elk moment van de dag tot een culinaire beleving maken. De in deze Uitkijkpost bijgevoegde 'Kerst Kaas Krant' van Kaashuis Tromp staat vol met heerlijke recepten; creatief met kaas voor ontbijt, lunch, High Cheese, borrel, diner en/of dessert. En met 'tips van de kenner' voor een vorstelijk kaasplankje!

Uiteraard mogen de klassiekers onder de kazen ook in deze editie niet ontbreken. Zoals Boeren feestdagenkaas, een pikant smeuïge, acht maanden vol gerijpte kaas van Hollandse bodem. Exclusief voor Kaashuis Tromp -en speciaal voor de feestdagen- gemaakt door kaasmaker Verweij. Eveneens een klassieker is Blue Stilton, een fijn-geaderde Engelse Blauwaderkaas. Een kaas die al sinds de 18 eeuw wordt geproduceerd in de graafschappen rondom Stilton. De nootachtige, pikante smaak combineert prachtig met een mooie Calem Porto of een andere portwijn uit de uitgebreide portcollectie van Kaashuis Tromp. Of Brie de Meaux, speciaal ingekocht in Rungis, de versmarkthallen bij Parijs. In Frankrijk is het traditie dat rond de feestdagen het aanbod in verse geitenkazen zeer groot is. Speciaal voor de Kerst Kazenshow heeft Kaashuis Tromp dan ook nog veel meer exclusieve Franse geitenkaassoorten in huis. Uit de meer dan dertig verschillende soorten is een type Vacherin de Mont d'Or uit de Pyreneeën wel heel bijzonder. Kaashuis Tromp heeft deze geitenkazen eerder naar Nederland gehaald zodat ze hier in alle rust en onder perfecte omstandigheden kunnen rijpen. Een mooi glas wijn, port of dessertwijn erbij: Santé! Joyeux Noel et Bonne Année!

Kaashuis Tromp, 't Loo 23 in Heiloo, www.kaashuistromp.nl

Uitkijkpost geeft toegangskaarten weg voor originele wensen

HEILOO - In de laatste week van het jaar vindt het familieprogramma 'Het geheim van de wensboom' plaats in Cultuurkoepel Heiloo. Misschien wel het leukste uitje voor in de kerstvakantie Het decor van dit theaterstuk is de unieke expositie 1Boom ( www.1boom.nl).

Het is een programma voor jong en oud. Bezoekers worden ontvangen door de Wensmanager. Hij moet ervoor zorgen dat alle ingevulde wensen in de Wensboom komen. Het probleem is echter dat de boom in 73 stukken is gezaagd. Met behulp van de Theaterbende, gastoptredens en het publiek werkt de Wensmanager aan een oplossing. Gaat hem dat gaan lukken? De voorstellingen zijn op 27 en 28 december aanvang 16.00 uur en 19.30 uur en 29 en 30 december, aanvang 19.30 uur. Kaarten reserveren kan via willibrordus@ggz-nhn.nl Uitkijkpost geeft per voorstelling twee kaarten weg aan de inzenders van de meest originele wensen. U kunt uw wensen (en uw voorkeur van datum voor voor voorstelling) insturen tot en met zondag 21 december via e-mail: willibrordus@ggznhn.nl.

The Sting in Herberg Jan Heiloo

HEILOO - Kerstsfeer, open haard, meezingen en … nostalgie in Herberg Jan in Heiloo. Voorheen de bekende Oude Herberg en nu een fantastisch grand café. Met The Sting op vrijdag 19 december na jaren weer terug in Heiloo. Dat wordt beregezellig! Zin in een feestje? Kom dan naar Herberg Jan en 'clap your hands and stamp your feed'. The Sting begint om 22.00 uur maar de gezelligheid begint al eerder.

Winterwandeling langs de randen van het Heilooërbos

De boerderijen komen tijdens de winterwandeling ook weer in het vizier. Foto Paul ten Have

HEILOO - De maandelijkse natuurwandeling door het Heilooër Bos, zoals altijd op de derde zondag, heeft op zondag 21 december een aangepast karakter. De bossen rond Nijenburg ondergaan net als elk ander organisme een proces van verval en vernieuwing. Dat zal zeker tijdens de wandeling zichtbaar worden. De tocht gaat wel twee uur duren. Warme, wind- en regendichte kleding en stevige schoenen aanbevolen. De wandeling begint, zoals gewoonlijk, om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Opgave vooraf is niet nodig. Voor nadere informatie: IVN-Heiloo@hccnet.nl of tel. 072 532 5110; zie ook http://www.ivnnkl.net/

Het nieuwe blauw op straat

HEILOO - Daarmee de politie op straat er heel anders uitzien. Minder formeel, een stuk moderner en veel opvallender dankzij de felgele strepen op onze bovenkleding. Alle politiagenten die op straat werken, krijgen het nieuwe uniform. Op politiebureaus en bij officiële gelegenheden blijft u het huidige uniform voorlopig nog tegenkomen. U kunt uw vragen dus aan allebei de 'uniformen' stellen: het zijn en blijven allemaal politiemensen. De wijkagenten Dirk Haasnoot en Johan de Wildt: ,,Zodra we het uniform krijgen, gaan we het dragen. Dit is vanaf maandag 8 december. In een periode van twee weken wordt onze hele eenheid gekleed in het nieuwe uniform. Daarom kan het tijdelijk zo zijn dat een deel van ons al in het nieuwe tenue loopt en een deel nog in het oude. Dat duurt niet langer dan twee weken."

'Open Huis' Nivon

HEILOO - Vanaf de Kerstdagen, zondag 28 december en de Nieuwjaarsmiddag houdt het Nivon Heiloo samen met het Open Atelier Beeldhouwen Open Huis (een soort expositie). Het is vooOpslaanr het Nivon de eerste keer dat tijdens deze dagen dat ook Tintoretto in de Hofdijk hun tentoonstelling houdt. Daar ze bij elkaar zitten in de Hofdijk, hebben ze gemeend ook de activiteiten en kunstwerken samen tentoon te stellen.

Klaverjassen in het Trefpunt

HEILOO - Op donderdag 18 december is in het Trefpunt de laatste klaverjasmiddag van dit jaar. Aanvang 13.30 uur. Kosten €3.-. Op 2 januari is de daarna eerstvolgende. De Trefpunt klaverjassers wensen allen een mooi kerstfeest, een knallend uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar toe. 'Een lichtje is sterker dan alle duisternis.' Informatie: tel. 072-5334419.

Kerstavonddienst in de Willibrord

HEILOO - Ook dit jaar wordt het Kerstfeest op Kerstavond gevierd in de Willibrord. U wordt van harte uitgenodigd in de grote zaal van het ontmoetingscentrum naast de Cultuurkoepel. De zaal wordt mooi versierd en de grote kerststal zal evenmin ontbreken. Aanvang om 19.30 uur met het gezamenlijk zingen van bekende kerstliederen ondersteund door de eigen zanggroep. De dienst begint om 20.00 en zal worden geleid door Marie-José van Bolhuis en Paul Jacobs.

Decemberacties voor de Voedselbank Alkmaar e.o.

HEILOO/REGIO - De Stichting Voedselbank Alkmaar en omstreken biedt noodhulp in de vorm van het wekelijks uitdelen van gratis voedselpakketten aan gezinnen in grote financiële problemen in Alkmaar, Heiloo, Limmen, Bergen, Egmonden en Akersloot. Koffie is daarbij een graag gewild, maar ook duur onderdeel.

Als onderdeel van de landelijke actie in samenwerking met Douwe Egberts zamelt de Lions Club Alkmaar Phoenix Douwe Egberts waardepunten in. Begin 2015 worden deze waardepunten ingewisseld bij Douwe Egberts voor pakken koffie die vervolgens worden gedoneerd aan de Voedselbank Alkmaar. De stichting nodigt u uit uw gespaarde DE-waardepunten voor dit goede doel ter beschikking te stellen. De Lions Club Alkmaar Phoenix heeft op een groot aantal plaatsen een zuil geplaatst waar u uw punten kunt deponeren.

De 'klanten' van de Voedselbank Alkmaar en omgeving zullen u zeer dankbaar zijn voor uw goede gaven. Tot 31 december kunt u de inzamelpunten vinden bij: Heiloo: Vomar Voordeelmarkt (Stationsplein 34), De Schrijverij (Heerenweg 199), Albert Heijn ('t Loo 61, Het Hoekstuk 6 en Rozendaal 95), Keurslager Kees Burger ('t Loo 27) Stichting Welzijn Heiloo (Abraham du Bois-hof 2), Bibliotheek Heiloo (Westerweg 250). Limmen: Albert Heijn (Vuurbaak 1). Egmond aan den Hoef: KeurSlager Kees Burger (Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7A). Egmond aan Zee: Jumbo (Voorstraat 90), Van Os Outlet Store (Voorstraat 114) en Akersloot: Veldt's Toko, Akerhof 4.

Kans op gratis dag extra kinderopvang

HEILOO - Om inwoners en belangstellenden kennis te laten maken met de manier waarop kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen, houdt Forte Kinderopvang elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur een open avond bij kinderdagverblijf De Vogeltuin. Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag en maken bovendien kans op een gratis dag extra opvang.

Lang niet iedereen is bekend met een kinderdagverblijf; op welke manier worden kleine kinderen opgevangen en is het eigenlijk wel leuk voor baby's en peuters? Medewerkers van Forte Kinderopvang geven elke eerste maandag van de maand uitleg over de opvang op een kinderdagverblijf. Bezoekers krijgen naast een rondleiding ook een leuke goodiebag en maken kans op een gratis dag extra opvang bij inschrijving! De open avond van KDV De Vogeltuin (Kanaalweg 1) vindt plaats op elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.fortekinderopvang.nl, of tel. 0251-658058.

Wens naar Soldaat Van Oranje vervuld

HEILOO - De dames Oor, Bronkhorst en De Boer zagen woensdag op 10 december hun hartewens in vervulling gaan. Ze wilden al heel lang naar de musical Soldaat van Oranje in Katwijk op het voormalig vliegveld Valkenburg.

's Morgens om half 12 werden ze opgehaald en bij aankomst werd er eerst een heerlijk kopje koffie gedronken alvorens de musical begon. De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema. De voorstelling liet niemand onberoerd en de dames moesten echt even bijkomen van alle emoties. Dit kon gelukkig tijdens het aanvullende diner dat daarna plaatsvond en waarvan genoten werd.

In de avond kwamen de dames weer moe maar voldaan in Heiloo aan om nog lang na te genieten van deze bijzondere dag die ze voor geen goud hadden willen missen. Wilt u ook een wens indienen die Gouden Dagen Heiloo misschien realiseren kan, vul dan een wenskaart in. Deze is verkrijgbaar bij Het Trefpunt, de Woonzorgcentra De Loet en Overkerck, waar u deze tevens in kunt leveren. U kunt uw wens ook via www.welzijnheiloo.nl indienen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met het Trefpunt, tel. 072-5331297 en vragen naar Monique van Ling of mail Uw vraag naar goudendagenheiloo@gmail.com.

Kerstdiner met Ouderenfonds

HEILOO - De kerstdagen staan voor de deur. Veel mensen brengen deze dagen door in gezelschap van vrienden en familie. Maar de kersperiode is ook een mooie gelegenheid om (nieuwe) mensen te ontmoeten.

Daarom organiseert het Nationaal Ouderenfonds naast haar traditionele kerstdiners extra diners voor 1500 ouderen door heel Nederland. Natuurlijk doet ViVa! Zorggroep mee met zo`n mooi initiatief en stelt daarom een aantal restaurants beschikbaar voor onze wijkbewoners uit de buurt.

ViVa! Zorggroep organiseert op 19, 20 en 22 december in samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds kerstdiners in de restaurant van de volgende locaties. Strammerzoom te Akersloot. (vrijdag 19 december van 17.00 uur tot 20.00 uur); Klein Varnebroek te Heiloo (vrijdag 19 december van 17.00 uur tot 20.00 uur); De Cameren te Limmen (zaterdag 20 december van 12.30 uur tot 15.30 uur). Tijdens de diners genieten circa dertig ouderen en vrijwilligers van een geheel verzorgd driegangendiner. Deze kerstdiners bieden gezelligheid en zorgen voor meer langdurige contacten. Ouderen leren zo buurtgenoten kennen waar zij ook later contact mee hebben.

Haan weer op de torenspits

HEILOO - Afgelopen dinsdag is op een feestelijke wijze de opnieuw vergulde haan teruggeplaatst boven op het kruis op de spits van de Willibrorduskerk. Daaronder is tevens de herstelde en ook opnieuw vergulde bol weer aangebracht met daarin een boodschap voor degene die over circa vijftig jaar voor een nieuwe renovatie staan.

Het kruis kon nog net geplaatst worden voordat de storm van afgelopen vrijdag het werken op de hoogste steigerdelen onmogelijk maakte. De firma Pronk heeft hiermee de eerste fase van het herstel van de toren voltooid en kan deze week begonnen worden met het afbreken van het bovenste gedeelte van de steigers.

Nu volgt het herstel van de galmborden en houtwerk op de steunberen en onderste torenkrans. Het netjes afdekken met leien zal het einde van deze tweede fase markeren. Voorzichtig is al begonnen aan de derde en laatste fase; het herstel van de ketting- en muurankers en verrotte balkkoppen. Naar verwachting is, mits het weer meewerkt, medio februari de renovatie gereed.

Expositie Galerie de Buitenkans

Werk van Dennis Glorie is te zien in Galerie de Buitenkans.

HEILOO - Tot en met zondag 1 februari is in Galerie de Buitenkans een expositie te zien met werken van Dennis Glorie, Jacqueline Emmens en Jannie van der Wal.

Dennis Glorie (1972) werkt in felle kleuren met acrylverf. Uitgevoerd in een stijl met harde contrasten, een complementaire kleurkeuze en altijd met een strakke zwarte outline. Zijn schilderwerken zijn vrolijk en krachtig.

Jacqueline Emmens (1957) maakt sfeerbeelden, gemaakt naar aanleiding van zelf gemaakte foto's. Door de manier van schilderen en het aparte kleurgebruik krijgen de voorstellingen een romantische, soms zelfs sprookjesachtige sfeer. Jacqueline heeft een schildersopleiding gevolgd aan de Kunstacademie in Haarlem.

Jannie van der Wel (1955) studeerde in 1987 af aan de Nutsacademie in Rotterdam als docent handvaardigheid. Bij Peter Terwiel volgde zij daarna draai- en glazuurlessen. Voor de beheersing van verschillende stooktechnieken volgde zij diverse workshops. Jannie maakt objecten die zij opbouwt uit plakken klei. Spannende vormen die erom vragen aangeraakt te worden. De expositie vindt plaats in de Trog aan de Bullaan 4 in Heiloo en is geopend van donderdag tot en met zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. Zie ook de website en Facebook van Stichting de Buitenkans.

Opbrengst taxusinzameling overhandigd aan 't Praethuys

HEILOO - Op 11 december heeft wethouder Rob Opdam de opbrengst van de taxusinzameling in Heiloo symbolisch overhandigd aan het goede doel, Stichting 't Praethuys. De gemeente Heiloo nam deel aan de actie 'Vergroot de hoop verklein de kanker', waarbij taxus snoeiafval geld oplevert voor een goed doel.

Van half juni tot eind augustus konden inwoners van Heiloo hun taxus snoeiafval inleveren bij de afvalbrengplaats van de gemeente Heiloo. In de jongste scheuten van de Taxus Baccata zit de grondstof baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van kanker bestrijdende medicijnen (chemokuren). Ter illustratie, uit één m3 taxus snoeiafval wordt één dosis taxol gewonnen, het hoofdbestanddeel voor vele chemo therapieën. Landelijk is er dit jaar 296 m3 taxus snoeiafval door de stichting Vergroot de Hoop ingezameld. Inwoners van Heiloo hebben ongeveer drie m3 taxus snoeiafval ingeleverd; goed voor een bedrag van 210 euro. Wethouder Opdam: ,,Wij doen dit jaar voor het eerst mee en zijn erg enthousiast over de respons van de inwoners op de actie. Het is mooi om te zien dat onze inwoners zich inspannen om het taxus snoeiafval aan te leveren. Als beloning voor het aanleveren mogen wij de opbrengst schenken aan een kanker gerelateerd doel. Wij hebben gekozen voor 't Praethuys. Ook in 2015 doen wij zeker weer mee."

't Praethuys zet zich in voor het welzijn van een ieder die met kanker te maken heeft. Het biedt aandacht, steun en informatie. Iedereen is welkom voor een praatje, voorlichting, een activiteit, contact met lotgenoten of een moment van rust en bezinning.

De inzameling zal in 2015 van half juni tot en met eind augustus lopen.

Romanpresentatie Mary Schoon bij Bruna in 't Loo

HEILOO - Auteur Mary Schoon (1955) presenteert zondag 21 december haar nieuwste streekroman 'De liefde achterna' bij Bruna in winkelcentrum 't Loo in Heiloo. Liefhebbers van het genre kunnen na de presentatie het boek kopen en laten signeren door de auteur. Aanvang: 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Over het boek: Willem is een vrijgevochten veertiger. Ooit was hij getrouwd en kreeg hij een dochter, maar die tijd ligt ver achter hem. Hij werkt dan hier, dan weer daar om zijn kostje bijeen te scharrelen. En is hij het zat, trekt hij verder. Dan vraagt boerin Versluis of hij voor honderd gulden een antieke trouwjurk naar haar dochter wil brengen. Het is een begin van een bizarre roadtrip, waarbij Willem de meest uiteenlopende figuren ontmoet, maar uiteindelijk zichzelf een stuk beter leert kennen. Mary Schoon zet de ruige Willem en zijn belevenissen zo overtuigend neer dat je als lezer terugverlangt naar de tijd waarin het leven nog overzichtelijk was.

Koopzondag 21 decenber extra gezellig in 't Loo

HEILOO - Zondag 21 december zullen in veel winkelcentra in de omgeving de winkels open zijn. Winkelhof 't Loo echter biedt deze dag wel wat extra's.

Er is muziek – de Starsingers zullen prachtige kerstliederen ten gehore brengen en Edouard komt in diverse winkels de bezoekers met de meest romantische Franse chansons de oren strelen. Het wordt een heel gezellige middag, de gastvrouwen laten u genieten van kleine hapjes en alle winkels bieden deze dag wel wat om te proeven, te ruiken of te proberen. Voor uw laatste kerstinkopen bent u in Winkelhof 't Loo op het juiste adres.

Op het Hemaplein staat een kerstwensenboom! De kinderen mogen in de boom een bijzondere of misschien juist wel een heel eenvoudige kerstwens hangen. De origineelste kerstwensen worden beloond met een cadeaubon van Bart Smit.

Villa Lilla begint met peuteropvang in 2015

HEILOO - Vanaf 16 maart volgend jaar kunt u bij Villa Lilla ook terecht voor peuteropvang in de ochtenden van maandag tot en met vrijdag. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar onder begeleiding van vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters. Kinderdagverblijf Villa Lilla bestaat sinds 2002. Naast kinderopvang verzorgen zij de Buitenschoolse Opvang bij de Springschans, een basisschool in het centrum van Heiloo. De peuteropvang komt ook op deze locatie aan de Breedelaan 6. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Vraag dan het inschrijfformulier aan. Dat kan telefonisch (072 509 00 30) of per mail via peuteropvang@villalilla.nl.

Afscheid Truus de Graaf

Truus de Graaf neemt afscheid van 'haar' biljart mannen en collega Corry Sombroek.

HEILOO Na ruim 18 jaar werkzaam te zijn geweest als gastvrouw bij Het Trefpunt neemt Truus de Graaf afscheid van 'haar' biljart mannen en collega Corry Sombroek. Na zoveel jaren vindt ze het mooi geweest en gaat ze genieten van haar vrijwilligerspensioen. Ze werd in het zonnetje gezet en bedankt voor haar geweldige inzet en tomeloze energie. Truus trakteerde vervolgens op zelfgebakken oliebollen.

Voor-generale Prinses Pip veelbelovend

HEILOO - Na een veelbelovende voor-generale maakt Jeugdtheater Heiloo zich klaar voor de voorstelling Prinses Pip. De voorstelling is op 31 januari en 1 februari te zien in theater de Beun. Kaarten verkrijgbaar bij de Schrijverij, Bruna en de Beun. www.sjth.nl.

Verzamelbeurs met gratis taxaties in Heiloo

Munten, postzegels en oude bankbiljetten

HEILOO - Op zondag 21 december houdt de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) een verzamelbeurs met gratis taxaties in Heiloo. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar het Fletcher Hotel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen – en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/Romeinse periode tot en met de nieuwste euro's, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten.

Heeft u al eens een munt van 2000 jaar oud in uw handen gehad? Kent u het bankbiljet 'Tientje van Lieftinck' nog? Wist u dat misdrukken van munten en postzegels veel geld waard kunnen zijn? Kom langs en laat u gewoon eens verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen.

Tevens kan men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Ons motto daarbij is 'Er ligt teveel op zolder'. U weet het vaak niet maar ook in úw keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk!

De verzamelbeurs is zondag 21 decemer van 10.00 tot 16.00 uur in Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Inlichtingen: tel. 030-6063944 of zie ook www.mpo.n.

Locatie Lagelaan ter beschikking voor C2000 antennemast

HEILOO - Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven een zone tussen de Lagelaan (zuid) en het beoogde tracé van de afslag A9 verder te laten onderzoeken als locatie voor een C2000 antennemast in Heiloo.

Omdat het communicatienetwerk in eigendom van de Rijksoverheid is, bepaalt het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) uiteindelijk de geschiktheid van de locatie. Omdat het MDC de locatie aan de Lagelaan zorgvuldig onderzocht heeft en de locatie geschikt acht op basis van de gestelde eisen aan radiotechniek, de bereikbaarheid en beheerbaarheid van de locatie, heeft het college deze week besloten de grond ter beschikking te stellen. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de antennemast half januari. Het MDC voert de plaatsingswerkzaamheden uit en informeert de omwonenden over de werkzaamheden.

Met het plaatsen van de antennemast wordt de dekking van het C2000 communicatienetwerk in Heiloo en de nabije omgeving geoptimaliseerd. Het C2000 communicatienetwerk is van essentieel belang voor het veilig en effectief functioneren van hulpdiensten van ambulances, politie en de brandweer. Heiloo en haar nabije omgeving leveren met de antennemast als vergunningsvrij bouwwerk een bijdrage aan de verbetering van de radiocommunicatie voor de hulpdiensten en daarmee aan de veiligheid van inwoners.

Sinds mei 2013 hebben burgemeester en wethouders en de gemeenteraad betrokkenheid van inwoners ervaren over de planologische inpassing van de antennemast in het dorp. Het college en de raad hebben daarom alle gelegenheden te baat genomen om, binnen de door het MDC gestelde termijnen en technische en financiële kaders, naar een mastlocatie te zoeken. Op basis van informatie van het Rijk en het MDC is de raad in samenwerking met het college en geconsulteerde experts in de afgelopen maanden tot een keuze voor de Lagelaan gekomen.

Van de hoge, hoge daken …

Ik zou het daar wel van af willen schreeuwen: Dank iedereen voor de goede gaven die Sint aan de bezoekers van inloophuis 'De Kloof' in Amsterdam heeft kunnen geven: mensen die, ondanks dat zij geen dak boven hun hoofd hebben, dit jaar tóch 'n Sinterklaasgeschenkje kregen. Zo'n 125 cadeautjes met drogisterij-artikelen konden door de circa 35 vrijwilligers die bij De Kloof werken, worden gemaakt: papieren zakdoekjes, deodorant, tandpasta, tandenborstels, 'n zeepje, 'n kammetje, weggooischeermesjes, noem maar op. Sommigen hadden er zelfs échte cadeautjes van gemaakt, door in 'n washandje een aantal van deze spullen te stoppen, strik er om, klaar!

Diverse inwoners van Heiloo stelden daarnaast ook nog (tweedehands) kleding beschikbaar: truien, schoenen, winterjacks, enzovoorts. Zij namen daarmee al een voorschot op de jaarlijkse kerstactie van de Ter Coulsterkerk en de R.K.-parochies in Heiloo en Limmen. Deze zamelen in deze weken kleding in voor de dak- en thuisloze bezoekers van genoemd inloophuis - soms voorzien van ontroerende kerst- en nieuwjaarswensen. Wilt u meer weten? Bel dan 072 533 22 07.

Ouwe Troep aan de muur bij Plaza Cinco.

HEILOO - Vanaf zaterdag 13 december hangen er foto's van vergane glorie en ouwe troep aan de muren in het restaurant Plaza Cinco.

Vier vrienden met dezelfde passie voor fotografie exposeren hun werk in het gezellige restaurant op het Stationsplein 5 te Heiloo. Aart Swolfs, Bert-Jan Kramers, Hans Reurings en Marion Overmeer hebben een grote voorkeur voor Urbexfotografie.

Ze bezoeken daarvoor regelmatig oude leegstaande gebouwen in Polen, Belgie, Duitsland, Nederland en Frankrijk. De acht werken die nu worden geëxposeerd zijn geschoten in een leegstaande gevangenis, een oude cristallerie, een oud kasteeltje, een leegstaand universiteitsgebouw en gewoon in de achtertuin van een van de fotografen. Dat desolate gebouwen fascinerende beelden kunnen opleveren behoeft volgens de fotografen geen uitleg. Wellicht de moeite waard om zelf eens een oordeel te vellen over urbexfotografie tijdens een kop koffie, lunch, borrel of diner bij Plaza Cinco. Plaza Cinco Heiloo staat voor goed eten in een ontspannen sfeer. Eerlijke keuken waar uitsluitend met verse producten van de beste leveranciers wordt gewerkt. www.plazacinco.nl

Landschap Noordholland schenkt perenboom en struiken aan Paulusschool

HEILOO - Dinsdagochtend kwam er een auto met een aanhanger het plein van de Paulusschool opgereden. Landschap Noordholland had voor de kleutergroep een perenboom, twee frambozenstruiken en drie bessenstruiken. De leerlingen mochten deze gaan planten in de schooltuin, samen met de opa van één van de kinderen. Juf kreeg eerst uitleg hoe het planten het beste kon gebeuren. De kleuters hielpen enthousiast mee. Eerst moest de grond worden omgeschept. Daarna werden er kuilen gegraven, potgrond erin en tenslotte de boom en de struiken erin. Nu goed verzorgen, dan kunnen er in de zomer peren, bessen en frambozen worden geoogst!

Extra kerstconcert met Simone Awhina

HEILOO – Wegens overweldigende belangstelling is er op 23 december een extra optreden door Simone Awhina in de Cultuurkoepel Heiloo aan Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. Aanvang concert 20.30 uur. Entree is gratis met een vrijwillige bijdrage na afloop. Awhina zingt nummers uit diverse culturen: liedjes in het Hebreeuws en Sanskriet, een Iers kerstlied en natuurlijk ook het Ave Maria en Dona Nobis Pacem. De Heiloose zangeres Ellen Popma geeft met haar heldere stem een extra dimensie aan dit bijzondere concert. Het optreden is in het decor van de tentoonstelling '1boom', een project waarbij een groot aantal kunstenaars objecten laat zien gemaakt uit het hout van één eikenboom. Reserveren voor het concert is gewenst: info@vaart.biz of 06 38149037.

Elly Beens op Beat FM

HEILOO - De gemeente Heiloo is enorm goed voorbereid ten aanzien van de decentralisaties van de Zorg om op 1 januari 2015 er voor de inwoners te zijn .

Volgens wethouder Elly Beens is alles onder stoom en kokend water aangepakt maar Heiloo laat zijn inwoners niet in de kou staan. ,,Samen en met elkaar gaan we het doen, het komt goed", laat Elly Beens in een gesprek met Beat FM weten. Dit gesprek is te volgen op donderdagavond 18 december tussen 20.00 en 21.00 uur. Luister naar Beat FM bij Radio BeatFM 106.3, te volgen in de ochtend en de avond tussen 07.00 en 08.00 uur en online klikken op 'Uitzending gemist' bij Beatfm.nl.

Workshop Klik & Tik

HEILOO - Bibliotheek Heiloo start vrijdag 9 januari met de workshop 'Klik & Tik. De basis.' Dit is een online oefenprogramma, waarbij de gebruikers leren omgaan met de computer en worden begeleid bij hun eerste stappen op internet. U leert typen, e-mailen en u gaat het internet op. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kun je zelf oefenen. De workshop bestaat uit vijf dagdelen van ieder anderhalf uur. Tussen de bijeenkomsten door kunnen deelnemers in eigen tijd en eigen tempo oefenen met de geleerde stof.

De workshop-bijeenkomsten in de bibliotheek zijn op vrijdagmiddag 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari van 14.30 tot 16.00 uur. Opgave en meer informatie bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo, tel. 072-5330670 of via www.bibliotheekheiloo.nl.

Tweede serie Taalbijeenkomsten

HEILOO - Voor iedereen, die geïnteresseerd is in taal biedt Bibliotheek Heiloo een tweede cursus van vijf bijeenkomsten. De cursus start dinsdagavond 6 januari om 20.00 uur. De cursus wordt gegeven door dr. Aimé van Reydt, taalkundige en oud-docent Nederlands onder andere aan de Europese School Mol/België.

Bij deze cursus wordt onder meer gebruik gemaakt van videofragmenten. Na de pauze gaan de deelnemers ook zelf actief met taal aan de slag. In vijf bijeenkomsten op de dinsdagavond komen de volgende onderwerpen taalverwerving, taal en hersenen, taalvariatie, taalverandering en taalnormen en taalonderwijs aan de orde.

Reserveren kan bij de klantenservice van de bibliotheek, via www.bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670.

Luisteren naar klassieke muziek

HEILOO - De cursus Luisteren naar klassieke muziek in Bibliotheek Heiloo wordt verzorgd door Gert Floor, voorheen muziekbibliothecaris van Bibliotheek Heiloo.

Op donderdag 15 januari tussen 10.15 en 12.00 uur en de daarop volgende vijf donderdagochtenden zal muziek uit verschillende perioden van de muziekgeschiedenis klinken. De cursusdagen zijn op 15, 22, 29 januari en 5, 12 en 19 februari; van 10.15 tot 12.00 uur. Voor informatie en/of reserveren; de servicebalie van de bibliotheek, tel. 072-5330670 of www.bibliotheekheiloo.nl.

The Gents in de Cultuurkoepel Heiloo

HEILOO - Op zaterdag 20 december brengt vocal ensemble The Gents in de Cultuurkoepel een internationaal kerstrepertoire uit alle tijden.

Concerten van The Gents zijn een ware belevenis. Voortgekomen uit het Roder Jongenskoor verwierf het dertien zangers tellende gezelschap algauw een vooraanstaande plaats in de internationale muziekwereld. De eerste jaren stond het koor onder leiding van Peter Dijkstra, nu dirigent van het Nederlands Kamerkoor. The Gents worden geroemd om hun weergaloze interpretaties van vocaal werk uit de Renaissance, Romantiek en uit de eigen tijd. Met dirigent Annemiek van der Ven wordt nu het programma 'Bethelehemu' (oorspronkelijk Nigeriaans) gebracht met kerstrepertoire uit alle windstreken en van alle tijden. Enkele carols zullen niet ontbreken. Kaarten à € 15,- aan de zaal of reserveren via info@vaart.biz of tel. 06-20551899. Dit is een productie van Kunstgetij - www.vaart.biz.

Riet Kops exposeert iconen in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Tot 12 januari 2015 exposeert Riet Kops een selectie van haar werk in Bibliotheek Heiloo. Ze schildert iconen, op traditionele wijze met ei-tempera. De gebruikte kleurpigmenten komen bijna allemaal vanuit de natuur. Jarenlang was het schilderen een passie voor haar: Het Licht, de energie die iedereen ontvangt, wordt uitgedrukt in de voorstelling van de icoon. Deze expositie van Riet Kops is te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Ingezonden Brief Poepjes

Ruim de poep van de hond op, want mijn vriendin is er in gevallen in de honden drol en ook mijn broertje is nog maar 4 is er in gevallen. Terwijl we onze hond aan het uitlaten waren. Het ruikte heel vies en zijn jas moest in de was. Wij spelen buiten ook in de winter wij voetballen heel graag op het grasvelt voor het huis. Wij hebben ook een hond die Snuitje heet, die hebben we al 12 jaar. Ik ruim ook de poep op dus jullie kunnen het ook!

Jip Oostindie (7 jaar)

Landschap Noordholland schenkt perenboom en struiken aan Paulusschool

HEILOO - Dinsdagochtend kwam er een auto met een aanhanger het plein van de Paulusschool opgereden. Landschap Noordholland had voor de kleutergroep een perenboom, twee frambozenstruiken en drie bessenstruiken. Leerlingen van groep 1 en 2 mochten deze gaan planten in de schooltuin, samen met de opa van één van de kinderen. Juf kreeg eerst uitleg hoe het planten het beste kon gebeuren. De kleuters hielpen enthousiast mee. Eerst moest de grond worden omgeschept. Daarna werden er kuilen gegraven, potgrond erin en tenslotte de boom en de struiken erin. Nu goed verzorgen, dan kunnen er in de zomer peren, bessen en frambozen worden geoogst!

Start bridgecursus

HEILOO - Januari start van nieuwe cursussen voor beginners en gevorderden door gediplomeerd docent. Ton Mooij, telefoon 072-5331672 of email: tonmooij@concepts.nl.

Donaties Kringloopwinkel xopx 2014

Donaties Kringloopwinkel xopx vanaf juli 2014:

€ 4.000,-         PCI/PKN; bijdrage voor de minima in Heiloo.

€ 1.000,-         Stichting monument Witte Kerk Heiloo; donatie voor het restaureren van het kabinetorgel.

€ 1.000,-         Stichting People2people; donatie voor een bakkerij voor de toekomst van Bembeke in Malawi.

€ 1.000,-        Sam Dekker uit Heiloo; donatie voor het volgen van een twee weken durende therapie bij het Curaçao Dolphin Training Centre.

€ 1.000,-        Bijdrage/Steun aan Embola inzameling op 28 november.

€ 750,-        Stichting Baobab Kids; bijdrage voor een Dagopvangcentrum.

€ 500,-        Stichting Vakantieweken Alkmaar; donatie voor het organiseren van vakantieweken voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

€ 500,-         Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst; donatie voor de inrichting van een kenniscentrum/theorielokaal voor de boeren die deelnemen aan de landbouwtrainingen in Mpongwe district, Zambia.

€ 500,- Stichting Egoli Africa; donatie voor het illustreren van een prentenboek over hiv/aids om voorlichting te geven aan jonge kinderen in Oeganda.

€ 500,- Stichting Maak Ethiopië Gezonder; donatie aan het Melkpoederfonds Wollisso om melkpoeder te kopen voor zuigelingen in een weeshuis in Ethiopië.

€ 500,-        Vrouwen Ontwikkelings Werkgroep 4W4G; donatie voor de bouw van een logeerruimte voor vrijwilligers/kinderverzorgers bij het kinderdagverblijf Ursem in de sloppenwijk Ashiaman-Bethlehem in de Ghanese havenstad Tema.

€ 500,-        Hope for African Child; financiële ondersteuning van het project 2014 Joytown Primary School Thika in Nairobi.

€ 500,-         Vrouwentuin project Kaiaf Gambia; donatie voor de aanleg van een zwaardere waterpomp op het tuinproject.

€ 120,- Verzendkosten voetballen naar Malawi.

Nieuwe vaste donaties:

Per jaar:

€ 100,- PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom); hulphond

€ 500,- Sint Nicolaascomité; voor de intocht van Sinterklaas in Heiloo

€ 500,- Vrienden van de bibliotheek in Heiloo

De volgende vaste donatie is weer uitgekeerd:

€ 1.000,- Stichting Sportlijf (Patrick Rupsam).

€ 300,- Sportinstuif 55+

Ook zijn er onderstaande opkikkers en opstekers uitgedeeld.

Opkikkers € 300,-

Juli - Stichting Proniños in Vlaardingen; augustus - Falkland Toneel in Heiloo; september Drumband De Reiger in Heerhugowaard; oktober - Klas op wielen in Alkmaar; november - Esdege Reigersdaal in Heerhugowaard; december - Stichting Showhero in Heiloo en Musicalvereniging De Hanswijckers in Egmond–Binnen.

Opstekers € 200,-

Juli - duikvereniging O.S.V. Orca in Alkmaar; augustus - Gymnastiekvereniging Achilles in Egmond aan Zee; september – Jelle en Leon Kaandorp - Dam tot Dam Mini-loop voor kinderen met een schisis; oktober - Stichting Vrienden van BukBuk in Heiloo; november - Zangkoor Notebook in Heiloo; december; Muziekvereniging (Harmonie) Exelsior Limmen

Het is druk in de kringloopwinkel en zonder inzet van vrijwilligers zijn deze donaties niet mogelijk. Heeft u zin om te komen helpen? U bent van harte welkom! Kringloopwinkel Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17, tel. 072-5325962. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Showhero met eigen Glazen Huis in Alkmaar

Showhero Glazen Huis staat van vrijdag 19 december 16.00 uur tot en met zondag 21 december 16.00 uur op het Canadaplein in Alkmaar.

HEILOO/ALKMAAR- Aanstaande vrijdag is het zover. Na wekenlang intensieve voorbereidingen gaan Maurice van der Poll en Lucas Bugter vrijdag om 16.00 uur het Showhero Glazen Huis in.

De heren zijn een paar jaar terug de stichting Showhero gestart, om mensen met een beperking de dag van hun leven te geven. Vanaf vrijdag tot en met zaterdagmiddag 16.00 uur zitten ze 48 uur opgesloten op het Canadaplein in Alkmaar, vergezeld door mensen met een beperking die geld zullen ophalen voor Serious Request.

De 48 uren zijn goed gevuld. Meer dan zestig mensen met een beperking zullen elkaar afwisselen om op te treden, records te verbreken en doneeracties op te zetten. Zo kunnen er nummers aangevraagd worden en brengt het eten en drinken dat op het Canadaplein wordt verkocht ook geld op. Daarnaast is er de Showhero veiling met geweldige prijzen, van een gloednieuwe salontafel tot een figurantenrol in de populaire soap GTST. Het laatste bod is altijd mogelijk bij het Glazen Huis zelf, maar bieden is nu al mogelijk via de website www.showhero.nl.

Showhero vraagt vooral allemaal langs te komen op het Canadaplein in Alkmaar dit weekend. Ze willen de deelnemers zoveel mogelijk geld laten ophalen, maar vooral een onvergetelijke dag bezorgen door te kunnen optreden voor zoveel mogelijk publiek. Meerdere aansprekende namen hebben al laten weten aanwezig te zijn bij het Glazen Huis, waaronder burgemeester Hans Romeyn, de band JUS Music, DJ Axiro en de mascottes 'Herry en Berry' van AZ.

Zware Hufters werven '1Tientje vrienden' bij 't Loo

HEILOO - Op Zaterdag 20 december staan de Zware Hufters van 10.00 tot 17.00 uur bij 't Loo (voor Blokker) om '1 Tientje vrienden' te werven voor de CarbageRun winter editie, die van 23 tot 27 februari wordt gereden. De Zware Hufters rijden voor Stichting Dolfinn. T

heo Bakker: ,,Wij gaan met een 'barrel' van maximaal 500 euro in vijf dagen in de winter door Scandinavië rijden! Een fantastische uitdaging met geweldige routes. Kou, sneeuw, gekke opdrachten, Denemarken, Zweden, Noorwegen, gezelligheid, uitdaging, lol maken en over de mooiste wegen rijden! Al met al zo'n 4.000 kilometer; uit en thuis. Winnen kun je door opdrachten goed en creatief uit te voeren, niet door als eerste aan te komen. Het gaat dus niet om snelheid, maar om aankomen met je barrel. Na een Renault Espace in 2012, twee Daffen in 2013 en een grote tot trein omgebouwde bestelbus in 2014, rijden we deze keer met een Audi V8 Quattro in een fris groen jasje met hier en daar een lampje, qua barrel."

Hij vervolgt: ,,De naam De Zware Hufters klinkt erg stoer, maar is de naam van een bier van Brouwerij Dampegheest uit Limmen en dat vinden we een erg goed bier. Vandaar de naam. Ook dit jaar hebben wij weer een VV1T (Vriendje Voor 1 Tientje) actie. We verkopen deze keer de enige echte De Zware Hufters parkeerschijven. Ze kosten 10 euro en dan hou je er dit keer nog wat leuks aan over als je ons en dus Stichting Dolfinn sponsort! Daarnaast is hier een fotowedstrijd aan verbonden: Wie zijn of haar parkeerschijf op de meest bijzondere plek weet te fotograferen maakt kans op een bierpakket van Brouwerij Dampegheest. (ter beschikking gesteld door Gall & Gall Limmen). Foto's worden uiteraard geplaatst op facebook en op onze site. Uitslag eind januari / begin februari. Foto's mogen naar ons gemaild worden via de site."

Informatieavond vrijwilligerswerk en participatie samenleving

HEILOO - Op 27 november organiseerden het VIP en de SportRaad Heiloo een informatie bijeenkomst met als thema 'de vrijwilliger in de participatiesamenleving'. Doel was sportverenigingen en zorg/welzijn organisaties te informeren over de diverse mogelijkheden om vrijwilligers te werven en te binden. Daarbij werd ook de inzet van mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt en stagiaires belicht.

Sprekers tijdens de avond vertegenwoordigden de gemeente Heiloo, het VIP, GGZ, Stichting MEE en de SportRaad. Ook vertelden enige clienten enthousiast over hun ervaringen in het vrijwilligerswerk en gaven aan waar verbeterpunten liggen om de toegankelijkheid te vergroten.

Het VIP en de SportRaad onderzoeken nu welke taken bij (zorg)organisaties en sportverenigingen blijven liggen of onvoldoende worden uitgevoerd en hoe daarop kan worden ingespeeld. Ook met behulp van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Organisaties en sportverenigingen, die daarbij betrokken willen zijn kunnen zich melden bij het VIP of de SportRaad. Vraag en aanbod kunnen dan vervolgens op elkaar worden afgestemd.

Omzien naar een ander

HEILOO - Er zijn mensen voor wie deze kersttijd niet direct een gezellige en fijne tijd is. Denk aan mensen die alleen zijn; mensen met geen of weinig familie en vrienden hebben, maar ook aan hen, die dit jaar een dierbare verloren hebben. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling iets betekenen. Afgelopen weekend werden er in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een honderdtal kerststukjes op tafels geplaatst. Mensen waren uitgenodigd om één of meer kerststukjes op te halen en die te brengen naar mensen, waarvan zij denken dat die het waarderen dat er in deze tijd aan hen gedacht wordt. Het ophalen van de kerststukjes afgelopen zaterdag en zondag was een groot succes.

Kerstexpositie Tintoretto

HEILOO - Teken- en schildervereniging Tintoretto houdt weer de jaarlijkse kerstexpositie op Eerste en Tweede Kerstdag, zondag 28 december en Nieuwjaarsdag. De openingstijden zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. De leden exposeren werk dat in het afgelopen jaar gemaakt is in diverse teken – en schildertechnieken en ook grafische technieken. De toegang is gratis en een kopje koffie of thee staat voor u klaar. U vindt Tintoretto in 'De Hofdijk', Mariënstein 178A in Heiloo.

Koppeltoernooi goed bezocht

HEILOO - Zaterdag 13 december streden 35 koppels om de prijzen in het Oosthonk te Heiloo.

Er werd acht keer de maximum score van 180 genoteerd en de hoogste finish kwam op naam van Jasper Koelman met 130. Bij de runners up wonnen Richard en Rene Boontjes de finale van Rene Houtman en Steef Koning. Bij de winnaars gingen vader en zoon Zeekant, Ed en Bas, met de derde prijs naar huis door 3-0 in de troostfinale van Mitchell van de Zon en Jacco van de Veen te winnen. De finale tussen Stefan van Breevoort/Peter Kwadijk en Peter Noort/Robbert van de Brugge kwam stroef op gang.

Pas na vier legs begonnen de spelers weer hun scherpte te vinden maar dat is na een lange avond darten niet zo vreemd. Of speelden de zenuwen hen parten? In ieder geval moest uiteindelijk de zevende leg de beslissing brengen en die viel in het voordeel van Stefan en Peter. Op 17 januari gaat de deur van het Oosthonk weer om 19.00 uur open voor het 301 dubbel in dubbel uit toernooi.

Heilooër Kamer Orkesttreedt op in het 't Loo

HEILOO - Donderdag 18 december brengt het Heilooër Kamer Orkest in winkelcentrum 't Loo tussen 15.00 uur tot 16.00 uur een kerst programma met bijzondere arrangementen van Thijs Dapper dirigent van het H.K.O. Het programma bestaat onder andere uit bekende kerst Carols, somewhere in my memory, sleigh ride, jingle Bells, maar ook tango's van piazolla; Chau Paris en adios ninino en licht klassiek; menuet in D. van Mozart en bwv 156 no. 1 van Bach.

Voor elk wat wils, om in de donkere dagen voor kerstmis in de juiste sfeer te komen, tussen het boodschappen door verrast worden met prachtige muziek van, door en met Heiloo.

Gerrit Bakkum 100 jaar

LIMMEN - Op 21 december viert Gerrit Bakkum -geboren (21 december 1914) en getogen in Limmen- zijn 100ste verjaardag. Gerrit heeft zijn hele leven in Limmen gewoond, een echte Limmenees.

,,Een rijbewijs heb ik nooit gehaald, we deden vroeger alles op de fiets." Gerrit is zo trots als een pauw. ,,Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag meemaken. Ik ben gezond van geest en fysiek mag ik niet mopperen. In verzorgingstehuis de Cameren loop ik elke dag een rondje met de rollator en één keer per week doe ik mijn gymoefeningen." De jarige kreeg samen met zijn in 2012 overleden vrouw Lies Zuurbier 12 kinderen, 21 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen; een hele grote familie. ,,In 2011 vierden we ons 70-jarig huwelijksfeest. En dat is ook uniek, wie kan dat nou zeggen?" Gerrit werkte jarenlang in de bollen bij de firma Valkering en heeft tot in de 90 getuinierd. Zaaien, spitten en houtzagen en het spelen op de grote trom bij fanfare Excelsior waren zijn grootste hobby's. In het eerste elftal van v.v. Limmen speelde hij heel wat wedstrijden. Sportief is Gerrit nog steeds. Met een aantal mannen van het huis wordt vaak een biljartje gelegd. ,,Ik heb het naar mijn zin in de Cameren. De familie komt regelmatig langs voor een kop koffie en een praatje. Dat is erg gezellig. Ik word erg verwend door de zusters. Met een lekker sigaartje en een borreltje voor het slapen gaan kan ik goed ontspannen." Een echte tip kan de jarige niet geven, euh ja, 'blijven ademen en genieten van elke dag'. Wie Gerrit wil feliciteren kan dat doen op zondag 21 december tussen 14.30 en15.30 in de Burgerij in Limmen.

Kunst6Daagse heet voortaan Kunstparade Heiloo

HEILOO - De laatste week van juni staat ons dorp weer in het teken van cultuur. Een reeks aan culturele uitingen; net als voorgaande jaren is er veel te doen, te bekijken, maar vooral te genieten. Inmiddels heeft de organiserende Stichting Kunst-Zin Heiloo besloten tot een naamswijziging: Kunst6daagse heet voortaan Kunstparade Heiloo.

De voorzitter van de Stichting Kunst-Zin Heiloo, Jacob Ouderkerken, vertelt: ,,Doordat veel activiteiten van de Kunst6daagse zich gingen concentreren op het weekend, leidde die naam in toenemende mate tot misverstand. De realiteit is dat er een hele week een hoop te doen is, maar beslist niet elke dag hetzelfde. De nieuwe naam brengt tot uitdrukking dat de toeschouwer steeds weer wordt verrast door de volgende deelnemer aan de parade. De bijna dertig vrijwilligers zijn vorige maand begonnen met het hernieuwen van de elementen die zich al ruimschoots hebben bewezen en met het bedenken van aanvullende cultuuruitingen. Jan-Theo Wassink vervult de rol van projectcoördinator" Laatstgenoemde geeft deze enthousiaste toelichting: ,,Ja, reken maar dat we met de hele groep vrijwilligers enorm gemotiveerd zijn om er in juni weer een groot evenement van te maken. Er vindt nu volop overleg, onderzoek en discussie plaats en zodra er concrete resultaten zijn zullen wij natuurlijk publiceren. In de voorafgaande tien afleveringen is het evenement steeds mooier en completer geworden en het is bijna meer weg te denken uit Heiloo. Wij gaan de editie 2015 van de Kunstparade Heiloo tot een kleurrijk geheel smeden."

Beeld van Adelbertus weer terug in Rinnegom

EGMOND-BINNEN - Het beeld van Adelbert staat weer in Rinnegom bij de begraafplaats, het verdween met de sloop van de Rinnegommer kerk in de jaren zestig.

Egmonder Fred Houtenbos, geboren in Heiloo, heeft het zwaar gehavende beeld ontdekt in de tuin van de Williebrordus kerk. Het miste twee armen, kruis, boek en hoofd. Fred heeft met Jos Apeldoorn actie ondernomen om het beeld te laten restaureren door sponsors te werven bij bedrijven en stichtingen. Ook acties als het verkopen van deuren van de Abdij, lege flessen actie door de jeugd i.s.m. de EO. een grote collecte tijdens de mis op de Adelbertusakker en vele gulle giften van de betrokken dorpsbewoners. De onthulling werd verricht door de onderhoudsgroep van de begraafplaats. Deze vrijwilligers zorgen dat de begraafplaats altijd keurig is en zij krijgen ook het beeld in hun beheer. Fred Houtenbos verrichte samen met Fia Drost, die al jaren de administratie van de begraafplaats doet, de handeling.

Jos Apeldoorn heeft in 2013 bij toeval(?) Marcel Tielemans van Texel ontmoet die vertelde dat hij een beeld uit Egmond van zijn vader had geërfd. Tot Jos zijn grote verrassing was dit ook een het beeld die voor de Rinnegommerkerk heeft gestaan voorstellende Wilhelmus. Marcel wilde deze niet verkopen wegens de emotionele binding die hij heeft met het beeld. Nadat Jos hem duidelijk had gemaakt met foto's van de huidige situatie dat het beeld hier meer tot zijn recht zou komen heeft hij een kleine veertig uur voor de onthulling gebeld met de mededeling het beeld niet te verkopen maar dat hij hem wilde schenken. De firma Jan Hes die het Adelbertusbeeld ook kosteloos vanuit Heiloo had getransporteerd had al aangeboden: 'Wanneer gaan we dat beeld van Texel halen?'                                                                                

De film van de acties en restauratie van het Adelbertus beeld is te zien op http://youtu.be/fErhcv3OU0Y. Daarna toog men naar de 50-jarige Adelbertuskerk waar de festiviteiten begonnen met de onthulling van een prachtig glas in lood raam, wat Gerard Levering heeft gemaakt voor het jubileum en werden ruim 800 bezoekers ontvangen voor de expo, film, markt en de sfeervolle muziek van New Voice en Eensgezindheid. Zondag begon met een feestelijke drukbezochte mis die werd afgesloten met een verrassing voor Riet Apeldoorn en Fia Drost. Zij kregen een pauselijke onderscheiding wegens hun vrijwillige jarenlange inzet voor de kerk. Een prachtig slot voor een sfeervol en zeer geslaagd jubileumfeest.

Limmer Jazz Kwintet

LIMMEN - Het Limmer Jazz Kwintet verzorgt op zondag 21 december 2014 vanaf 16.00 uur een gastoptreden bij de Jazz Session Club Vredeburg in Limmen.

Na het buitengewoon goede optreden van de Lola Garcia Band in november komt er nu een orkest dat nog nooit eerder bij de Jazz Session Club Vredeburg heeft gespeeld. Niet zo vreemd, want het orkest bestaat nog maar enkele maanden. Maar beginners zijn het zeker niet, want alle vijf leden van het Limmer Jazz Kwintet hebben jarenlange ervaring in het spelen van jazzmuziek. Sommigen zelfs ruim zestig jaar en zijn dus 'oude rotten' in het vak. De naam van het orkest is ontleend aan de oefenruimte in Limmen, in de kelder van het huis van Richard Cochrane.

Het laatste concert van dit jaar belooft een buitengewoon swingende happening te worden, die dit zeer succesvolle jaar waardig zal afsluiten. De komende sessiedata zijn 21 december, 25 januari, 22 februari, 22 maart en 19 april. De toegang is vrij, maar u steunt de Jazz Session Club Vredeburg door lid te worden voor € 7,- voor het gehele jaar. Inlichtingen via Fred Timmer tel. 072-5053414 of e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl.

Groep 7B basisschool De Brug in actie voor Serieus Request

AKERSLOOT - Het Glazen Huis staat dit jaar in Haarlem. Dit is dichtbij Akersloot en groep 7B van De Brug in Akersloot wil graag de actie ondersteunen en wil geld inzamelen door middel van het geven van spetterende optredens. Iedereen kan de act met flitsende dans en acrobatiek van de leerlingen komen bewonderen op verschillende plaatsen in Akersloot.

Bijvoorbeeld op maandag en vrijdag bij de Slager of bij de Supermarkt maar ook een optreden in het Bejaardencentrum Strammerzoom. En natuurlijk op basisschool De Brug, op donderdag 18 december rond 17.45 uur. Kom kijken en geef gul.

Geld geven kan ook via de Serious Request pagina http://www.kominactie.nl/hetspetterendeoptredenvangroep7b.

Aangespoelde zeehond: meld het de gemeente

REGIO - Strandbezoekers, opgelet: als u een aangespoelde zeehond aantreft op het strand, kan het zijn dat het dier met een griepvirus is besmet.

Het gaat om een variant van vogelgriep, het type H10N7. Daarom is het zaak om afstand te houden, het dier niet aan te raken en direct de gemeente Catricum (tel 0251 -140251) of strandtoezichthouder (tel. 06-194 29644) te waarschuwen. Eerder zijn er dode en zieke zeehonden gevonden in de Waddenzee en bij de kust van Bergen, die het griepvirus bleken te hebben. De verwachting is dat er nog meer ziektegevallen volgen. De kans op overdracht van dit virus op mensen is zeer gering, maar niet uitgesloten. Dat geldt met name als iemand intensief blootgesteld is aan zieke of dode aangespoelde zeehonden. Daarom is het zaak de zeehonden met rust te laten en ook huisdieren op afstand te houden. Houd honden aan de lijn.

Kerstsamenzang met kerstspel

AKERSLOOT - Evenals voorgaande jaren organiseert het Aquariuskoor uit Akersloot in samenwerking met het kinderkoor de Meerzangertjes op zondag 21 december een kerstmiddag in de R.K. Kerk van Akersloot. Dit uurtje is bedoeld voor iedereen die alvast in de kerststemming wil komen. U krijgt een kerstspel te zien welke wordt opgevoerd door kinderen en dit wordt muzikaal omlijst met kerstliederen. Het belooft weer een gezellig en warm samenzijn te worden in de donkere dagen voor Kerst. Iedereen is welkom en zeker ook de kleinere kinderen die geboeid zullen worden door deze vertolking van het kerstgebeuren. De aanvang van het spel is 16.30 uur en het koor begint ongeveer een kwartier voor aanvang met zingen.

Kerst klaverjassen en keezen in Akersloot

AKERSLOOT - Traditie getrouw wordt in café de Vriendschap in Akersloot eenmaal in de maand op zaterdagavond een drive gehouden. Zaterdag 20 december is er weer een grote kerstdrive; aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom en kan zich via tel. 0251-312866. Er zijn schitterende prijzen te winnen, net als bij de verloting.

Dezelfde avond om 19.00 uur is er ook een grote Keezdrive, het vierde keeztoernooi van dit seizoen in café de Vriendschap in samenwerking Keezbord.nl. Want Akersloot is de bakermat van het keezen in Nederland. Er wordt in vijf ronden gespeeld; de winnaar wordt bekend gemaakt op het grote elektronische scorebord. Ook hierbij leuke prijzen en een verloting met prachtige prijzen. Inschrijven via keezbord.nl of s' avonds in de zaal van café de Vriendschap, Kerklaan 18 in Akersloot, tel. 0251-312866.

Winterwandeling in de Wimmenummerduinen

De duinen in de winter; een prachtig gezicht. Foto Paul ten Have

REGIO - Elke eerste zondag van de maand, dus ook op 4 januari, is er een natuurwandeling in de Wimmenummerduinen, begeleid door een IVN natuurgids.

De gids vertelt over het landschap en de invloed van de grote grazers op de begroeiing en wat er aan planten en dieren te zien of te horen is. De wandeling start om om 11.00 uur bij het PWN-informatiebord op het parkeerterrein aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. U moet zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Warme kleding en stevige schoenen aanbevolen. De wandeling duurt ruim twee uur. Opgeven vooraf is niet nodig. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen: hanneke@jpdg.nl of tel. 072 5337601.

Programma Conquista

LIMMEN - Woensdagmiddag 17 December van 14.00 tot 17.00 uur Club; open inloop. Vrijdagavond 19 december van 19.30 tot 22.30 Tienerdisco. Voor alle jeugd van 10 tot en met 14 jaar. Gratis entree. Zaterdagochtend 20 december van 10.30 tot 12.00 uur Kids Kerst hangers. Zaterdagavond 20 december van 19.00 tot 21.00 Beauty & Bakery Hairstylen; hoe je haar mooi kunt opsteken of invlechten. Conquista is extra open in de kerstvakantie Meer informatie: www.conquista.nl

Inbraakpoging

LIMMEN - Maandag 8 december omstreek 19.30 uur kreeg de politie melding dat er mogelijk ingebroken zou worden op het Achtkant te Limmen. Daar is door de buurvrouw een inbreker betrapt. Zij hoorde geluiden die zij niet kon plaatsen en is op onderzoek uitgegaan. In haar slaapkamer heeft zij naar buiten gekeken en zag toen een manspersoon hangen aan het slaapkamerraam van de buurman. Deze heeft zij aangeroepen en hierop is de persoon gevlucht. Waarschijnlijk de Hoogeweg op. Men is ook niet in de woning geweest. Er is schade ontstaan aan de slaapkamerraam. Het raambeslag is vernield. Op de begane grond is het raam van de woonkamer, achterzijde, vernield. Signalement dader, lange jongeman, korte jack en waarschijnlijk een spijkerbroek.

Katholieke Vrouwengilde Limmen.

LIMMEN - Hierbij nodigen de Katholieke Vrouwengilde in Limmen u uit voor de ledenavond op woensdag 17 december, aanvang 18.30 uur, in de Burgerij. Het programma van deze avond wordt geopend met een woordje van pastor Johan Olling, daarna is een broodmaaltijd en aansluitend komt de familie Valkering voor optreden.

HSV goede eerste helft tegen Purmerend

HSV won overtuigend tegen Purmerend, ondanks een mindere tweede helft.

HEILOO - Vanaf het eerste fluitsignaal van de arbiter uit Almere was HSV de bovenliggende partij. Al binnen drie minuten waren er twee corners genomen en binnen tien minuten waren dat er al vijf.

Purmerend kon niet onder de druk van de rood/gelen vandaan komen en toen in de dertiende minuut wederom een corner werd genomen, schoot Hessel Zonneveld de bal in enen tegen de touwen: 1 – 0. Een schot van Jesper de Vré ging net naast en de keeper stond een paar maal succes in de weg. Hierna werd het spel rommeliger met uiteindelijk een gele kaart voor Teun Kops. HSV pakte de draad weer op en in de 33e minuut lobde Hessel de bal over de laatste man naar de op snelheid liggende Tim Ibink, die ook met een lob de keeper verschalkte: 2 – 0. Vlak voor de rust liep ook hun aanvoerder tegen een gele kaart op. Direct daarop kwam Tim heel ongelukkig terecht en ging hij met zwaar knieletsel naar het ziekenhuis.

In de tweede helft ging invaller Patrick Laffra goed door op links en zette zuiver voor op Charel van Dooren die de 3 – 0 inschoof. Na nog enkele gevaarlijke aanvallen via Jesper en Patrick, die uitmondden in corners en een ongevaarlijk schot van William de Haan, waarmee de keeper nog grote moeite had, zakte het spelpeil snel af. Purmerend wist nog eenmaal tegen te scoren: 3 – 1. De winterstop is nu begonnen en duurt tot 25 januari.

Opnieuw mooie week voor De Foresters

Robin Schouten, die van de Kabouters tot en met de E-jeugd bij de Egels speelde, tekende een contract dat hem tot de zomer van 2017 aan AZ bindt Foto Paoline Kruijssen

HEILOO - De laatste week voor de winterstop is voor De Foresters een mooie geworden. Zo konden er weer wat kampioenschappen gevierd worden en kreeg de club de bevestiging dat De Grote Clubactie ruim 2800 Euro heeft opgebracht. De inspanningen van vrijwilligers en jeugdleden werden daarmee op een prachtige manier beloond. De opbrengst gaat onder meer gebruikt worden om De Egelshoek nog beter te beveiligen. Op vrijdag kwam mooi nieuws uit Alkmaar. Robin Schouten, die van de Kabouters tot en met de E-jeugd bij de Egels speelde, tekende een contract dat hem tot de zomer van 2017 aan AZ bindt (foto). Op zondag ging het eerste elftal op bezoek bij subtopper Purmersteijn. De gastheren kwamen in de eerste helft op gelukkige wijze op voorsprong, in buitenspelpositie kon men de 1-0 scoren. De Foresters bleef strijden en dacht tot drie keer toe recht te hebben op een strafschop. De strafschoppen kwamen er niet, maar in de blessuretijd kwam er wel een vrije trap. Nick Kramer wist die op waarde te schatten: 1-1. Het behaalde punt zorgt ervoor dat De Foresters nu de voorlaatste plaats deelt met Elinkwijk, de ploeg die direct na de winterstop (25 januari) op bezoek komt in Heiloo.

Sterk optreden Paul Vonk bij Oppositie

HEILOO - In de dertiende ronde van de competitie bij schaakclub Oppositie trad Paul Vonk met zwart aan tegen de sterke Cor van Etten.

Hij kwam wat beter uit de opening, won een pion, maar moest lange tijd optornen tegen een sterke aanval van de witte stukken. Toen die aanval niet doorsloeg, nam Paul met een serie krachtzetten van paard en dame het initiatief over en boekte een fraaie winst. André van der Ark trof deze week Herman Limmen als tegenstander. André versloeg vorige week heel knap koploper Simon Smit en was daardoor misschien wat overmoedig of ongeconcentreerd, zoals hij zelf zei. Zijn partij tegen Herman bracht hem weer met beide benen terug op aarde. Hij moest de overwinning aan de oud-voorzitter laten. Op de vrijdagavond daarna nam André revanche op zichzelf door tegen het sterke team van ZSC als enige een overwinning in de wacht te slepen. Indriaas Booij boekte na een heel ingewikkelde partij zijn eerste overwinning dit seizoen tegen de pas uit Nieuw Zeeland teruggekeerde Joop van Nes. Eric Huffnagel trok aan het langste eind tegen Richard Sauer die maar niet uitgepraat raakte over de toren die hij per ongeluk op het verkeerde veld had gezet.

Harry de Jager speelde weer een prima partij, maar na een fatale misgreep, ver in de partij, moest hij de eer aan Folkert Smoor laten. Dick Oostrom wordt wellicht de nieuwe remisekoning. Met 6 remises voegde hij zich deze week bij het illustere gezelschap van Herman Maas, Richard Sauer en Piet Manni. Op dinsdag16 december vierde Oppositie op feestelijke wijze zijn 80-jarig bestaan.

Partijen in ronde 13: 1. Cor van Etten - Paul Vonk 0-1; 2. Dick Oostrom - Peter Folkertsma ½-½; 3. Luca Gandossi - Joop Kerst ½-½; 4. Tjerk Voskuil - Johan van der Wal ½-½; 5. Jan Jonkheer - Aart van den Brink ½-½; 6. Herman Limmen - André van der Ark 1-0; 7. Richard Sauer - Eric Huffnagel 0-1; 8. Theo Suurhoff - Matthijs Mühren 0-1; 9. Folkert Smoor - Harry de Jager 1-0; 10. Joop van Nes - Indriaas Booij 0-1.

Vredeburg 3 volledig schaakmat

LIMMEN - Op vrijdag 12 december speelde het derde team van Vredeburg een bondswedstrijd tegen Schaakmat 3 uit Zuid-Scharwoude. Op dezelfde avond werd ook de tiende ronde van de interne competitie gespeeld.

Vredeburg 3 heeft het moeilijk in de vierde klasse D. Ook tegen Schaakmat 3 bleek dat overduidelijk: Marcel Wester, op het tweede bord, verloor geruisloos en vlot. Jan Brantjes zette zijn jeugdige tegenstander nog wel onder druk, maar werd in het complexe middenspel overspeeld. Harry Levering had op het eerste bord lang uitzicht op een remise, maar moest in het eindspel een paard inleveren. Ed van Duin verkeerde in de veronderstelling dat hij het herhaalde remise-aanbod van zijn tegenstander niet mocht accepteren, vanwege de achterstand. Maar bij 0-3 op het scorebord deed het laatste punt er natuurlijk niet meer toe. Nu speelde Van Duin 'de dood of de gladiolen': na torenverlies in het diepe eindspel werd dat 'de dood'. Eindresultaat: een nietsontziende 0-4. In de interne competitie liep Barry Blekemolen tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Bert Hollander verschalkte hem met een zeer fraai pionoffer. Jos Admiraal werd vlot in het zadel geholpen toen Piet van der Heijdt de dame in een penning plaatste. Dat kostte Van der Heijdt een paard. Hidde Ebels won knap van de sterke Gertjan Hafkamp door op subtiele wijze het pionneneindspel te voeren. Ook Sandra Hollander deed het prima in een pionneneindspel. Daarmee hield ze clubkampioen Bob Stolp op remise. Jan Borst, met al zijn schaakervaring, was veel te sterk voor Adri Beentjes. Gijs Pouw won een lekkere partij van Theo Al: zijn torens waren sterker dan de paarden van Al. Jeroen Tebbens leverde zijn zoveelste puike prestatie van het schaakseizoen door de gerenommeerde Jaap Limmen een half punt afhandig te maken. Komende vrijdag speelt SV Vredeburg geen competitie, maar het traditionele kersttoernooi.

Team trampoline GTH zesde van Nederland

v.l.n.r. achter: Brechtje, Raquel, Silke en Mila, v.l.n.r. voor: Celine, Feliene, Elise en Milenka.

OSS - Twee teams van GTH hadden zich geplaatst voor het NK trampolinespringen op zaterdag 13 december.

Beide teams sprongen in de voorronde een verplichte en een keuze oefening. De wedstrijd was verdeeld in drie blokken; in het eerste blok kwam team E2 in actie. Feliene Warmenhoven, Mila Dekker, Milenka Hoorn en Raquel Schouten sprongen een goede verplichte oefening. Feliene kreeg een 21.0. Ook Raquel sprong haar verplichte oefening prima uit: 22.0. Daarna kwam de keuze oefening, ook dit ging lekker. Mila sprong 22.0. Milenka sprong een zeer mooie oefening; 25.4.

In blok drie sprong team E1 de wedstrijd: Elise Ten Bruggencate, Celine Tieman, Silke Dekker en Brechtje van Haneghem. De wedstrijd werd begonnen met keurige verplichte oefeningen. Celine(23.7) opende de wedstrijd met een sterke oefening, zowel Elise(22.9) als Silke(24.4) gingen in deze vaart door, de meisjes sprongen gemiddeld tussen de 7.6 en 8.1! Tijden de keuzeoefening was Brechtje sterk, zij sprong haar oefening rustig en prachtig uit. Team E2 is twaalfde van Nederland geworden en team E1 miste op 0,1 de finale en werd zesde van Nederland. Zie ook: www.gth-heiloo.nl

KSV dames 2 – Meervogels dames 1

handbal

AKERSLOOT - Op zaterdag 13 december speelde Meervogels dames 1 nog laat op de avond een uitwedstrijd in Heerhugowaard. Dit in verband met het eerste van KSV dat ervoor thuis speelde tegen Vido dames 1.

Na de voorbereiding was het tijd voor de eigen wedstrijd. KSV opende de score, maar Meervogels boog dit gauw om naar een 1-2. Het begin van de eerste helft ging gelijk op. Meervogels stond verdedigend vrij goed, maar aanvallend zat het af en toe tegen. Bij een stand van 6-8 wist KSV dit helaas om te buigen naar een voorsprong van 11-8. Meervogels werd wakker geschud en wist dit te herstellen. Er werden een aantal aanvallen goed gespeeld en het stond weer gelijk. Meervogels kon een kleine voorsprong pakken, waarna in de tweede helft hetzelfde beeld als in het begin van de eerste helft werd getoond. De teams scoorden om en om, waardoor Meervogels met 2 punten verschil voor bleef staan. Helaas lieten de dames het aan het eind van de wedstrijd liggen. KSV maakte hier dankbaar gebruik van en ging langszij. Dit resulteerde in een eindstand van 27-24. Helaas geen goede prestatie. Er wordt gewerkt voor elkaar, maar de dames weten dat het veel beter kan dan dit. Op naar volgende week, dan staat er weer een leuke thuiswedstrijd op het programma. Zaterdag 20 december speelt Meervogels dames 1 om 19.00 uur thuis in de Lelie tegen de dames van Hollandia T.

Heropening Dojo 't Loo

Geflankeerd door voorzitter Menno Lesterhuis spreekt Wethouder Rob Opdam de aanwezigen toe. Foto Bart Boom

HEILOO - Na vele maanden van hard werken is afgelopen zaterdag de verbouwde accommodatie van Dojo 't Loo officieel in gebruik genomen. Na een korte toespraak van voorzitter Menno Lesterhuis moesten er een tweetal papieren barrieres doorbroken worden om te illustreren hoeveel ruimte er bij gekomen is in de tweede dojo (oefenruimte). Hierna kwam een groot afgedekt bord tevoorschijn dat door wethouder Rob Opdam werd onthuld. Met het bord werd het nieuwe logo van de vereniging zichtbaar. Het door Loe Limpens en Barbara van der Hoorn ontworpen logo verbeeldt goed dat er onder het dak van Dojo 't Loo 6 verschillende budosporten worden onderwezen. Wat als judoclub is begonnen herbergt inmiddels ook karate, taekwondo, jiu jitsu, aikido en nun chaku do. Er bestaan ook nog plannen voor het opstarten van tai chi en judo voor kinderen met een beperking (G-judo). Daarnaast zijn er ook een extra kleedkamer en eigen krachtruimte t.b.v. de wedstrijdsporters bijgekomen. Wethouder Opdam roemde de zelfredzaamheid en de maatschappelijke relevantie van de vereniging, alsmede de mooie sportieve prestaties. Hierna werden de vele belangstellenden getrakteerd op spetterende demonstraties van de verschillende sporten die bij Dojo 't Loo worden beoefend.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden oude verhalen opgehaald, maar werd ook weer richting de toekomst gekeken. Met de mooie nieuwe accommodatie moet dat voor Dojo 't Loo geen problemen opleveren.

Opbrengst Grote Clubactie € 24.043,- in Heiloo

HEILOO - Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst van deelnemende verenigingen uit Heiloo en omstreken is in totaal € 24.043,-. De jaarlijkse financiële injectie die ze door de Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmisbaar voor de aanschaf van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, organiseren van activiteiten. Alle deelnemende verenigingen hebben hun cheque in de brievenbus gekregen met het bedrag dat hun lotenverkopers hebben opgehaald.

Henk Verdonk wint KPB mountainbike cup

REGIO - Henk Verdonk jr. uit Egmond aan Zee heeft donderdagavond onder barre weersomstandigheden de overwinning behaald in de vijfde rit in de series van tien wedstrijden om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup.

De zware omstandigheden op Sportcomplex de Cloppenburgh in Akersloot zorgden ervoor dat het een waar slagveld werd en dat de winnaar uit het goede hout gesneden moest zijn. Latere winnaar Henk Verdonk jr. voldeed aan die voorwaarde en kon daardoor de meeste aanspraak maken op de winst. De zware windstoten deden de renners uit hun ritme halen. Nietemin kon Verdonk jr. een redelijk strak tempo aanhouden, waardoor hij ongrijpbaar werd voor de rest. Wilfred Knegt uit Uitgeest en Henk Louwe (Alkmaar) waren lange tijd tot elkaar veroordeeld en aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk moest Alkmaarder Louwe zijn hoofd buigen voor de overmacht van Knegt en tevreden zijn met een derde plaats achter Wilfred Knegt. De vierde en vijfde plek werden respectievelijk opgeeist door Henk Jan Verdonk senior en Chris Kemp beiden uit Egmond aan de Hoef.

Unieke prestatie bij karate examens

v.l.n.r: Berend, Lente, Reijer, Sterre en Rene Blok.

HEILOO - Het gezin Blok uit Heiloo heeft bij de zwarte band examens van de Karatedo Bond Nederland een bijzondere prestatie geleverd. In januari 2007 meldde vader Rene Blok, zich met zijn kinderen Berend, Reijer, Sterre en Lente aan bij Funakoshi. Elke zaterdagochtend werd er in de zaal aan de Capel Acker geoefend. Bijna acht jaar en heel veel trainingsuren later slaagde het vijftal voor het zware landelijke examen in Leersum. Nooit eerder in de geschiedenis van de bond slaagden vijf leden uit een gezin op dezelfde dag! Succes was er ook voor drie andere karateka's van Funakoshi. Marcel van Zelm, Kees van Zuilen en Tim Berkhout behaalden eveneens de felbegeerde zwarte band.

Judoka's van JC Groefsema winnen Kerstbal

HEILOO - Afgelopen zaterdag hield Judoclub Groefsema de tweede editie van Het Kerstballen Toernooi. Zo'n zestig judoka's streden op de mat voor een gouden, zilveren en bronzen kerstbal. De volgende judoka's wonnen al hun partijen met overtuiging en kregen dan ook een gouden kerstbal om hun nek gehangen: Duco Tol, Lars Wokke, Christoph Carper, Luuk Zijp, Roos Graafland, Tijn van Straalen, Jurrian Kemps, Jane Maria Demmers, David Bakker en Casper Baas.

Dit jaar weder er voor het eerst kerststerren uitgedeeld aan de judoka's met de mooiste Ippon (is Japans voor vol punt). De kerststerren van dit jaar zijn Lau de Groot, Joyce Pepping en Duco Tol.

Sport@School sportief succes

Leerlingen van het Kleurenorkest krijgen breakdance les .

HEILOO - Begin december is de eerste ronde van het Sport@School project in Heiloo afgerond. Vier basisscholen uit Heiloo en Limmen doen mee aan het project, waarbij de leerlingen van groep 3 tot en met 8 tijdens schooltijd kennismaken met verschillende sporten.

De lessen vinden plaats tijdens de regulieren gymlessen en worden verzorgd door professionele trainers van lokale sportorganisaties. In januari zal de tweede ronde van dit succesvolle project van start gaan. Sport@School is drie jaar geleden opgezet door de Sportraad van Heiloo en succesvol op de lokale bassischolen geïntroduceerd. In samenwerking met de nieuwe buurtsportcoach van Heiloo hebben zij het project dit schooljaar naar een hoger plan weten te tillen. De basisschoolleerlingen van de Duif, de Paulusschool, het Kleurenorkest en de Jan van Rijckenborghschool hebben hun eerste training in breakdance, zaalvoetbal, karate, judo of basketbal gehad. Vanaf januari zullen opnieuw sportlessen worden ingepland.


Om het succesvolle project te kunnen voorzetten wordt aan scholen een eigen bijdrage gevraagd voor de lessen die zij afnemen. Door een sportieve samenwerking met de PCC Maalwaterrun (Rotary Heiloo) kunnen de leerlingen van de basisscholen in Heiloo zelf hun Sport@school lessen verdienen. Hoe meer leerlingen meedoen aan de Run&Walk op 19 april 2015, des te meer sportlessen er volgend schooljaar gevolgd kunnen worden. Het inschrijfgeld van de deelnemers aan de Run&Walk komt volledig ten goede aan de sportlessen van Sport@school.

Wilt u meer informatie over de samenwerking met de Maalwaterrun of het project Sport@School? Neem contact op met de buurtsportcoach: Pascale de Hoogh, tel. 06-11149728 of per e-mail p.dehoogh@alkmaarsport.nl.

Laatste week voordrachten SportGala

De titel Heilooër Sportman ging in de Heilooër Sportverkiezing 2012 naar Fabrice de Boer (karate) dankzij zijn bijzondere prestaties op nationaal en internationaal niveau. Archieffoto Carolien Breed

HEILOO - Nog tot en met 19 december bestaat de mogelijkheid om uw favoriete sporters, sportteams en vrijwilligers voor te dragen voor de eretitels Sportvrouw, Sportman en Sportploeg van Heiloo.

Over drie dagen sluit de termijn voor het aanmelden van de voordrachten voor het SportGala. Tot uiterlijk vrijdag 19 december 24.00 uur kunnen voordrachten worden gedaan conform de aanmeldingsprocedure. Sportverenigingen, maar ook inwoners van Heiloo, mogen sporters, sportteams en sportvrijwilligers voordragen in de verschillende categorieën. Alle sporters of sportteams die op eigen niveau bijzondere prestaties hebben geleverd in 2014 komen in aanmerking.

Speciale voordrachten kunnen worden gedaan voor jongere sporters en teams (t/m 15 jaar). Voor informatie over de voordrachten en formulier: zie www.sportraadheiloo.nl/sportgala2014

Op maandag 22 december komt de jury bij elkaar om uit de voordrachten de genomineerden te kiezen. Uit deze nominaties zal de jury, bestaande uit Ingrid Vel, Astrid Langedijk-Ranzijn en Ron Zwerver, de winnaars kiezen. Voor de jury zal het weer een zware opgave worden om deze selecties te maken.

Tijdens het SportGala op zaterdag 24 januari 2015 in Fletcher Hotel Heiloo worden dan de winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt. Inmiddels is de organisatie druk bezig met de invulling van het programma op 24 januari. Naar verwachting zullen weer verschillende muzikale talenten uit Heiloo optreden.

Vast staat dat DJ Servan de avond bij Fletcher spetterend af zal sluiten.

Clinic Croonenburg geslaagd

LIMMEN - Afgelopen woensdag waren er maar liefst vijftig leerlingen van basisscholen uit Limmen en omstreken die de weg naar de Enterij hebben gevonden.

Zij werden getrakteerd op een clinic van volleybalcoryfee Edwin Benne (olympisch zilver, voormalig bondscoach). Na afloop kregen alle deelnemers een bidon en een tegoedbon.

Groei aantal jeugdleden Croonenburg is dit seizoen bezig met een leden te werven bij de basisscholen. Met een aantal succesvolle clinics hebben de scholen in Limmen kennisgemaakt met volleybal. Het enthousiasme van de leerlingen en de gymdocenten maakte weer eens duidelijk dat volleybal een prima sport is voor alle leeftijden. Croonenburg rekent af met het vooroordeel dat volleybal te moeilijk is voor jonge kinderen. De campagne om jonge volleyballers te motiveren om te volleyballen verloopt succesvol. Bij Croonenburg weten ze dat het moeilijk maar mogelijk is om leden aan je te binden. Mirjam Schuitema, trainster dependance Limmen zegt daarover: "We halen niet zulke grote aantallen zoals bij de voetbalclubs maar door dat we goede kwaliteit leveren, weten we nieuwe jeugdleden enthousiast te maken binnen te houden voor onze clubs." En lid worden kan nog steeds juist voor kinderen uit Limmen en Heiloo: zie www.croonenburg.nl voor meer informatie.

Op 30 december van 11.00 tot13.00 uur in sporthal de Bloemen geeft Croonenburg in samenwerking met sportservice kennemerland een combinatieclinic. Er wordt door de deelnemers gevolleybald (smashbal) en er is gaaf spelmateriaal waaronder megatwister, jongleermogelijkheden en nog veel meer). De deelname is gratis. Geef je wel op via sportservicekennemerland.nl.

Flashing zet zegereeks voort tegen Jugglers uit Enschede

HEILOO - Het Parkmobile JU20 van Flashing Heiloo heeft het eerste deel van de competitie afgesloten met een overwinning, de vierde op rij.

In eigen huis werd naaste concurrent Jugglers uit Enschede verslagen met 61-50. Door dit resultaat neemt Flashing een zeer verdienstelijk zesde plaats in. Zonder Jeroen Aris en Calvin Hu beschikte coach Paul Aris over slechts zeven spelers. De wedstrijd startte overigens ruim een kwartier later omdat, uiteindelijk tevergeefs, werd gewacht op de tweede scheidsrechter. Met instemming van beide teamcoaches kon de wedstrijd toch aanvangen.

Heiloo startte sterk. De boomlange Max van Rixel werd drie maal op rij prima aangespeeld onder het bord en scoorde hij de eerste zes punten. Bij 10-3 nam Jugglers al een time-out om erger te voorkomen. Het leverde amper resultaat op. Uitblinker Robbert de Ruiter en Jeffrey Klerk scoorden regelmatig tegen de man-to-man verdediging. Verdedigend stelde Heiloo het team uit Enschede voor grote problemen. In de allerlaatste seconde van het eerste kwart produceerde Jugglers nog een driepunter zodat de Twentenaren nog net in de dubbele cijfers kwamen: 21-11. In het tweede kwart startte Flashing te nonchalant. De tien-punten voorsprong verdween dan ook als sneeuw voor de zon.

Met name aanvallend werd slordig en ongeconcentreerd gespeeld. Het vele balverlies wat daaruit volgde gaf het team uit Enschede alle ruimte terug te komen in de wedstrijd (27-20). Na een time-out van coach Paul Aris leek de run gestopt. Er kwam meer grip op de wedstrijd. Verdedigend werd een tandje bij gezet en liep Heiloo uit naar 33-20. Omdat het tweede kwart werd gewonnen met 12-11 werd de ruststand bepaalt op 33-22. Het derde kwart liep aanvankelijk prima voor het Heiloose team. In de vijfde minuut leek de wedstrijd op slot gegooid: 42-24. Maar ook nu weer verslapte de aanval, werd er slordig met balbezit omgesprongen en kreeg Jugglers wederom kans aan te sluiten.

Het derde kwart werd afgesloten bij 46-37. In het vierde kwart leek het bijna nog fout te gaan. Andrew Leek moest met een enkelblessure naar de bank en liepen Max van Rixel en Jeffrey Klerk tegen hun vijfde fout op. Dat betekende dat Flashing de laatste drie minuten met vier man moest uit zien te spelen. Op dat moment stonden Robbert de Ruiter en Max Knegt op en loodsten het team naar een verdiende overwinning. Eindstand: 61-50. Scores: Robbert de Ruiter 9-17 (26), Max van Rixel 6-3 (9), Max Knegt 4-5 (9), Jeffrey Klerk 8-0 (8), Job Velseboer 4-1 (5), Andrew Leek 2-0 (2) en Arthur Kerst 0-2 (2). Met een zesde plaats zal 11 januari het tweede deel starten met de uitwedstrijd tegen Celeritas in Groningen.

Anna Ursem wint goud in Australië

HEILOO - Anna Ursem, speelster van de C1 jongens bij HSV heeft afgelopen week meegedaan aan de International Children's Games in Lake Macquarie Australië.

De International Children's Games zijn de jeugd Olympische spelen voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar en worden al sinds 1968 gehouden. Na een mooie maar vermoeiende reis is het team vrijdag 5 december op de plaats van bestemming aangekomen. Na een spectaculaire openingsceremonie waarbij alle deelnemers werden gepresenteerd werden de vlaggen gehesen en het olympisch vuur ontstoken. Van maandag tot en met woensdag werden de diverse wedstrijden gespeeld onder andere atletiek, turnen, golf, zwemmen, waterpolo, fietscross en voetbal.

Anna maakte deel uit van het meiden voetbalteam Alkmaar. De andere meiden zijn Simone Hand, Robin Beemsterboer, Dahne van Domselaar, Britt Nierop, Marisa Olieslager, Tippi van der Sluis, Lisa Doorn. De meiden trainen vier keer per week bij de Telstar Meiden Voetbal Academie in Alkmaar, daarnaast spelen ze bij hun eigen club en een aantal ook bij het nationale meisjes team onder de 15.

Vier poulewedstrijden tegen Marion USA (17-1), Tralee Ierland (14-0), Lake Macquarie Australië (5-0) en Hamilton (Canada) werden overtuigend gewonnen. De halve finale werd gespeeld tegen Bangkok Thailand, eindstand 1-0 voor de meiden uit Alkmaar.

Onder zeer warme omstandigheden werd de finale gespeeld tegen Seoul Korea. Deze werd na verlenging uiteindelijk beslist door de winnende goal van Simone Hand.

De eindstand 4-3 en zeer terecht is Alkmaar voor de 3e keer op rij winnaar van dit bijzondere evenement. Coach Gerard Timmers kon er helaas door ziekte niet bij zijn maar de turncoach Dennis Uljee, golfcoach Wiebe Giesen en Carla Olthof bleken prima vervangers. Anna is afgelopen vrijdag met een koffer voor mooie herinneringen en ervaringen geland op Schiphol. In juni 2015 (24 tot en met 29 juni) vinden de spelen plaats in Alkmaar (www.icg-alkmaar2015.com).

Kerstbowlen in Heiloo voor G-bowlers Sports4all

HEILOO - Zaterdag 20 december houdt G-bowlclub Sports4all een speciale middag Kerstbowlen in Heiloo.

Tussen 12.30 uur en 15.00 uur gaan G-bowlers, begeleiders en ouders gezellig samen anderhalf uur bowlen en een hapje eten: na het bowlen wacht een heerlijke Kerstbrunch voor alle sporters, verzorgd door Bowling & Partycentrum Heiloo. IJssalon DiFiorentina sluit de Kerstbrunch vervolgens af met een kerstdessert. Er zijn nog wat andere verrassingen, en misschien dat de Kerstman ook even langskomt. De kosten voor deelname komt mede door alle sponsoren op maar €5,-. Aanmelden kan nog tot vandaag, woensdag 17 december. Dus reageer snel. Mail je aanmelding naar sports4allheiloo@outlook.com (geef eventuele dieetwensen ook door).

PCC Maalwater Run&Walk weer op Stationsplein

De start van de Bambinirun.

HEILOO - Op zondag 19 april is de start en finish van de Run&Walk voor de tweede keer op het Stationsplein in Heiloo. Met dit evenement start ook de Nationale Sportweek in Heiloo.

Jonge kinderen kunnen meedoen aan de Bambinirun van zo'n 400 meter. De andere afstanden zijn 2, 4 en 10 kilometer. Alle parcoursen gaan door de straten van Heiloo.

Wandelaars komen ook aan hun trekken! Ging vorig jaar de route tussen zuid en noord; dit jaar voert de wandeltocht u tussen oost en west langs interessante objecten van Heiloo en omgeving met een leuke routebeschrijving voor verschillende afstanden.

Rotary Club Heiloo organiseert de Run&Walk in samenwerking met SportRaad Heiloo, AV Trias en wandelclub VIB-2000. Het PCC Heiloo steunt de activiteit vanuit de betrokkenheid als sportschool.

De netto opbrengst van de Run&Walk gaat evenals vorig jaar naar het project Sport@School. Dit project stelt scholen in de gelegenheid tegen een gering bedrag sportlessen aan te bieden aan hun leerlingen. Meer over Sport@School leest u in deze krant. Kijk ook op www.pccmaalwaterrunenwalk.nl

Jeugdteams badminton op weg naar kampioenstitels

Tico Keijser en Fleur Bakker (J1) in actie.

HEILOO - De zes jeugdteams van 't Vennewater Badminton presteren sinds de start van het competitieseizoen buitengewoon goed. Maar liefst vier Vennewaterteams (J1, J3, J4, J5) staan momenteel eerste in de poules. Team J2 staat 2e en team J6 (opstartcompetitie (11 jaar) staan vierde. Dat zijn resultaten om trots op te zijn. In januari spelen de teams nog drie wedstrijden. Er ligt voor hen een geweldige uitdaging om de kopposities te behouden of deze alsnog te pakken om zich dan eind januari poulewinnaars in de regiocompetitie Noord-Holland te mogen noemen.

27 / 32

Voor eerlijke en heerlijke biologische producten uit de regio komt u naar uw biotrio, elke donderdagmiddag op 't Looplein (naast ING). Vanaf 11:30 uur kunt u terecht bij Ahmed voor kaas en bij Monica voor brood van speltspecialist Raat uit Alkmaar. En vanaf 13:00 uur is ook Van Assem met groente en fruit operationeel. NB: i.v.m. de feestdagen kunt u terecht bij ons op dinsdag 23 december (Van Assem, Ahmed en Monica) en dinsdag 30 december (Ahmed en Monica). Kom langs voor onder meer het beste streekproduct van Noord-Holland - de winnende broden van Hein Raat. Voor brood- en banketbestellingen: info@tkomtvandebakker.nl of 06 20 87 87 50. Voor en rond de feestdagen zien we u dus graag op donderdag 18, dinsdag 23 en/of dinsdag de 30e.

SPECTACULAIRE AANBIEDING! Nagenoeg nieuwe (merk)kleding, schoenen en nieuwe sieraden. Verkoop aan huis bij BILJANA. Heb je interesse of ben je nieuwsgierig, bel voor een afspraak 06-5169 9399

Begin 2015 goed:
BIODANZA in Heiloo.
Plezier, Zelfvertrouwen, Vitaliteit en Ontspanning. Info en aanmelding: www.DANZenz.nl of tel. 06-3003 2281

KERSTMARKT bij KWEKERIJ HEILOO op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige kerstmarkt met KRAMEN, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 22 25

Te koop: z.g.a.n. ZONNEHEMEL merk Alisun E12 soft met extra gezichtslampen.
€ 150,00. T: 072-533 2997

BLOKFLUITLES mooi opstartinstrument v. kind of volw. vanaf 5/6 jaar. In gezellige kleine groepjes leer je blokfluit spelen. Geef je snel op want we beginnen jan. 2015. Info E. Agterberg
T: 06 2288 9122

MOOIE NAGELS NU OF NOOIT! ACTIE: Nieuwe set kunstnagels: Solar of Acryl: € 35 GELLAK: handen + voeten € 39,50 SPA PEDICURE met Gellak € 45 Eva Nails werkt alleen met topmerken als CND, OPI en SpaRitual. Acties geldig t/m 16/01/2015. EVA NAILS HEILOO Kennemerstraatweg 452. t: 06 5080 9000 www.evanails.nl

Voor een FEESTCOUPE gaat u bij KIM'S HAARSALON onder de loep. Een feestelijke prijs en uw haar zit met de feestdagen onwijs! Bel 06-3004 2383 voor een afspraak. Knippen € 12,50 Kleuren vanaf € 27,50 Permanenten + Knippen € 50. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 8:00 tot 14:00.

KERSTMARKT bij KWEKERIJ HEILOO op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige kerstmarkt met KRAMEN, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 22 25

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

Te huur op De Oude Werf ca 200 m2 BEDRIJFS-/OPSLAGRUIMTE met pantry, elektrische overheaddeur en lichtstraat, met parkeergelegenheid. Info 06 5354 0976

VITALIS MASSAGESALON Uw welzijn is mijn zorg. Nieuw: Vitaliserende senioren-
massage. Fit in het nieuwe jaar! Ontspanningsmassage 60 min. € 38,=. Dom Huybenlaan 6 Egmond-Binnen T: 06 1521 9400

GRATIS af te halen 20-delige WINKLER PRINS encyclopedie, 6e druk. Tevens gratis af te halen Lp's vooral Nederlandstalig. T: 072-533 2997

MINDFULNESSTRAINING in HEILOO en EGMOND-BINNEN voor volwassenen. START half januari op dinsdag en woensdagavonden. T: 06-3097 6210 of www.dekinderspiegel.nl

Nieuwe set acrylnagels bij SCHOONHEIDSSTUDIO072 nu voor € 39,50 euro en in 1 uur klaar! www.schoonheidsstudio072.nl / Bernard Zweersstraat 75, Alkmaar. T: 072 879 5084 / 06 1773 8524

WINTERSTOP! Ontwerp samen met Klus bedrijf Peter Crandel uw eigen veranda of tuinhuis. T 06-20338040

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winter klaarmaken van uw tuin. T. 06 1827 8367

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: sandrazoongewichtsconsulente.nl

FLEXIBEL uw huis van binnen! UW HUISSCHILDER T: 06 1995 7999

Te huur ZOMERHUISJE voor 1 persoon, werkend meisje of vrouw. € 360,= p/m excl. G/L. Bel na 19.00 uur 072 505 1858

GARAGEBOX HEILOO incl. elektr. € 125,= p/mnd aan de Breedelaan, 41 m3 T: 06 2254 6901 / 072 533 3610

Kom VRIJBLIJVEND eens snuffelen bij Center Design, een winkel propvol ORIGINELE spullen om je huis een PERSOONLIJK accent te geven. We hebben ook veel SFEERVOLLE KERSTcadeaus staan! Tijdelijk leuke VERRASSING bij aankoop. Slimpad 36/hoek Heerenweg T: 072 533 4906

GARAGE/OPSLAGRUIMTE te huur aan de Westerweg Heiloo achter nr. 83. ca 32 m2. Zolder, water, stroom 380V € 140,= per maand T: 06 5268 6882

PRAKTIJK/KANTOOR/WERKRUIMTE in ALMAAR en LIMMEN geheel Turnkey, 25 m2 en 50 m2 € 240,= per mnd. Bel: 072-5320731

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

TUINonderhoud en (her)BESTRATING. Prijs in overleg. T: 072-7501922 / 06 1559 6699 kvk 61519650

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl