De Uitkijkpost

10 juni 2015

De Uitkijkpost 10 juni 2015


Willeke Alberti geeft Gouden Dagen concert in Heiloo

Foto Carolien Breed

HEILOO – Het was de Gouden Dagen-wens van meneer Bruin; hij wilde graag eens een lied zingen met Willeke Alberti. Gouden Dagen Heiloo organiseert een maal per jaar een groot evenement en deze keer werd de wens van meneer Bruin aangegrepen om met hem vele andere ouderen te verblijden.

Meneer Bruin werd vrijdagmiddag 5 juni als een VIP in een limousine opgehaald en in stijl naar Fletcher Heiloo gereden, een van de sponsors van Gouden Dagen Heiloo. Samen met 400 senioren genoot hij daar met volle teugen van het concert van Willeke Alberti. Met gasten van Villa Westervenne, De Zonnebloem, De Loet en Huize Overkerck, Stichting Welzijn Heiloo én hun begeleiders die ervoor hebben gezorgd dat ze hier konden komen. Vaak familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers. Ook waren vier senioren uit Heemskerk aanwezig die als wens hadden dat Willeke in Heemswijk zou komen zingen. Als alternatief konden zij het concert in Heiloo bijwonen. Onder de gasten ook burgemeester Hans Romeyn, voorzitter van het Comité van Aanbeveling van Gouden Dagen Heiloo.

Hij vertelt dat het comité, verder bestaande uit Ans Willemse, Pieter Ranzijn, Ugur Pekdemir, Marja Vrolijk en Ton Steenaert, zich inzet om het Gouden Dagen Heiloo project onder de aandacht van zoveel mogelijk ouderen te brengen. ,,Iedere oudere, ook mensen die zelfstandig thuis wonen, kan een wens indienen."

Gouden Dagen Heiloo is een samenwerkingsproject van Viva! Zorggroep en Stichting Welzijn Heiloo. Dit project heeft tot doel wensen van ouderen te vervullen en hen een paar gouden uren te bezorgen. De vrijwilligers, verbonden aan dit project, hebben sinds het voorjaar van 2013 al vele wensen van ouderen in Heiloo vervuld. In 2014 maar liefst zeventig wensen, waarvan sommige samengevoegde wensen. Variërend van een boottochtje, een ballonvaart, een bezoek aan een museum of theater. Maar ook vele wensen dichter bij huis, zoals een visje eten in Egmond aan Zee. ,,De doelstelling van het Gouden Dagen Heiloo-project is om mensen te verbinden, ouderen uit een isolement te halen. Mensen die bijvoorbeeld om fysieke of financiële redenen de deur niet meer uitkomen. Of ouderen zonder netwerk om zich heen, familie of bekenden, met wie ze af en toe iets kunnen ondernemen. We merken dat juist deze mensen soms net dat zetje nodig hebben om zich aan te melden."

Het vervullen van wensen wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors. En uiteraard door het team van vrijwilligers Gouden Dagen Heiloo.

Dat Willeke Alberti, iemand met een indrukwekkende carrière, graag bereid was om mee te werken aan deze Gouden Dagen-wens, vindt Hans Romeyn geweldig. Hij heeft bewondering voor hoe zij in haar optredens voor ouderen mensen weet te verbinden. In 2008 werd Willeke onderscheiden met de Majoor Bosshardt Prijs. ,,De manier hoe zij met ouderen omgaat, toont hoe zij in het leven staat." En vol energie -die zij al zestig jaar op het podium uitstraalt- trakteerden Willeke en haar band de hele zaal op een gouden optreden; tussen en met haar publiek!

Weerstand tegen opzegging huidige huurovereenkomsten

HEILOO - Naar aanleiding van de door de gemeente aangezegde opzegging van de actuele huurovereenkomsten en de aankondiging van de nieuwe huurtarieven voor 2016 kwamen op 3 juni tien Heilooër organisaties bijeen in het Trefpunt.

De gemeente Heiloo voert per 1 januari 2016 een maatschappelijk huurtarief in voor alle cultuur- en welzijnsorganisaties die een gemeentelijke accommodatie huren, maar dit stuit op weerstand bij de betrokken organisaties. Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo, Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo, Tintoretto, Stichting Hobbyfarm, Nivon afdeling Heiloo, Historische Vereniging Oud Heiloo, Stichting Theater De Beun, Stichting Trefpunt, Stichting Welzijn Heiloo, Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo en Falkland Toneel Heiloo formuleerden vorige week in gezamenlijkheid de volgende verklaring: ,,De organisaties accepteren niet dat de huurovereenkomsten zijn opgezegd. De organisaties vinden dat de gemeente de huuropzeggingen en de voorgestelde huurtarieven ten onrechte baseert op de Wet Markt en Overheid. Gezien het raadsbesluit van 30 juni 2014 kunnen de huren niet worden aangepast op basis van deze wet. De organisaties willen dat de gemeente uitvoering geeft aan de wens van de raad om per organisatie te bekijken hoe maatwerk geleverd kan worden. De organisaties blijven graag met de gemeente in gesprek en doen daartoe het voorstel om een werkgroep te benoemen, bestaande uit vertegenwoordigers van de instellingen én de gemeente. Deze werkgroep moet worden opgedragen uitvoering te geven aan het raadsbesluit genomen op 7 oktober 2013: Per accommodatie de mogelijkheden te onderzoeken om de uitvoerende taken van de gemeente zoveel mogelijk te verminderen. Opties daarbij zijn: erfpachtconstructies, overdracht van onderhoudstaken, multifunctioneel gebruik van accommodaties, herhuisvesten van huurders en afstoten van accommodaties." Het college houdt vooralsnog vast aan het door de gemeenteraad in december vorig jaar genomen besluit om per 1 januari 2016 één maatschappelijk huurtarief voor welzijnsorganisaties in te voeren. Voor huurders van buitensportaccommodaties in eigendom van de gemeente ligt een voorstel aan de raad om deze regeling ook voor hen in te voeren per 1 januari 2017. ,,Hiermee krijgen alle organisaties die een ruimte van de gemeente huren één transparant huurtarief, dat berekend is volgens dezelfde methodiek. Om de huurverhoging te compenseren kunnen huurders extra subsidie aanvragen."

De gemeente legt uit: ,,Er zijn nu organisaties die ruimte huren van de gemeente tegen een symbolische prijs van bijvoorbeeld één euro. De kosten die de gemeente heeft aan zo'n accommodatie zijn vele malen hoger. Eigenlijk ontvangt zo'n organisatie dus indirect subsidie van de gemeente. Alleen is dit niet goed zichtbaar. Met het gelijktrekken van het huurtarief wordt transparant wie welke subsidie ontvangt en kunnen alle subsidieaanvragen op dezelfde manier worden behandeld. Dat zorgt voor transparantie en eerlijkheid en creëert een toekomstbestendige situatie." De gemeente geeft aan dat het beseft dat er veel verandert voor organisaties in Heiloo. ,,Het zijn meestal vrijwilligers die verenigingen of stichtingen besturen. Ook al kunnen ze een compensatie voor huurverhoging krijgen in de vorm van subsidie, als ze meer huur gaan betalen krijgen ze grotere financiële verantwoordelijkheden. Als de raad akkoord is met de Nota Kernactiviteiten dan gaat de gemeente dan ook verder met de organisaties in gesprek om samen te kijken hoe ze hiermee om kunnen gaan en hoe de beschikbare accommodaties zo goed en efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden. In de Nota Kernactiviteiten, die 22 juni op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt dit vervolgtraject voorgesteld. Na besluitvorming in de raad gaat de gemeente direct afspraken maken met de huurders."

Commissaris van de Koning, de heer Remkes, bezoekt Heiloo

HEILOO – De Commissaris van de Koning, de heer Remkes is in gesprek met Rob van der Wal (CiRoPack), André IJdema (TG lining) en burgemeester Romeyn. De CdK heeft tijdens zijn ambtsbezoek op 4 juni aan de gemeente Heiloo ook kennisgemaakt met het bedrijfsleven van Heiloo. De bedrijven CiRoPack en TG Lining gaven een kijkje in hun bedrijf en lieten zien hoe er in Heiloo samengewerkt wordt. Hierbij was ook het voltallige college aanwezig.

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, krijgt hij/zij de vrijheid om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Dze week is dat Giorgio Gatti horeca ondernemer, 46 jaar en getrouwd met Suzana en vader van twee jongens; Tonino van 23 en Aleks van 18 jaar.

1. Waar bent u geboren en getogen?

Ik ben geboren in Dolianova een plaatsje in het zuiden van het eiland Sardinië en heb daar gewoond tot 1986. Toen kwam ik in Nederland op vakantie (mijn vakantie duurt al 29 jaar) en ben ik verhuisd van Enschede naar Alkmaar. 22 Jaar geleden kwam ik hier in Heiloo terecht.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Ik heb meerdere hobby's maar ik denk dat er maar een is die ik als werk uitgeoefend had en dat is informatica.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

De architect die het Stationsplein bedacht heeft en ik zou tegen hem/ haar zeggen: volgens mij had u het beter, veel beter gekund!

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

De twee dagen lang durende reis in een fiat 127 met mijn beide ouders op weg naar Nederland

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Heilooër bos, daar ren ik heel graag en vind het vooral erg mooi om te zien hoe de kleuren veranderen per seizoenen.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Een bord linguine met wilde asperges en bottariga

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Het advies dat ik van mijn ouders krijg: ga studeren!! Ik heb het overigens nooit op gevolgd.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Dat ik per week zo'n 70 kilometer hardloop voor mijn lol,en minstens net zoveel voor mijn werk!

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Het Stationsplein, wat ik daar graag zou zien is dat de Heerenweg eenrichtingsverkeer zou worden en dat er iets meer aan gedaan zou worden om er een echt centrum van te maken bijvoorbeeld in de weekenden geen verkeer na 18.00 uur zodat de horeca meer terras mogelijkheid zou krijgen.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: Ik heb veel bewondering voor Giorgio en zijn vrouw. Mijn vraag aan hen hoe zijn zij op het idee gekomen om in Heiloo te vestigen.

Ik had mijn eerste bezorgpizzeria in Nieuwe Niedorp verkocht en hoorde dat Pizzeria Lorenzo in Heiloo personeel zocht. Ik woonde net hier in en was eigenlijk op zoek naar een eigen bedrijf en stelde aan de heer Haring (de toenmalig eigenaar van pizzeria Lorenzo) voor om het bedrijf aan mij te verkopen. Wij spraken af dat ik eerste zes maanden voor hem zou werken en daarna tot verkoop zouden komen. Daar kwam dus niets van en het pand van Ewoud met bloemen aan de Kennemerstraaweg kwam in 1996 vrij en toen zag ik mijn kans om daar de afhaal bezorg pizzeria te beginnen. Na elf jaar ging de Schrijverij verhuizen en dat pand vonden wij een perfecte locatie om een restaurant te openen. Wij zijn nu acht jaar open en mijn vrouw en ik werken er heel hard voor, soms zijn het dagen van 14 uur, maar wij zijn er ontzettend dankbaar voor wat we ermee hebben bereikt.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan: Paul Boerlage.

Ik ken Paul Boerlage van de Deel wijnen nog van het tijd dat onze kinderen bij de Foresters zaten, pas sinds kort zijn wij samen gaan werken om op Culinair Heiloo onze bedrijven te presenteren en zie ik hem van een heel andere perspectief.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: De concurrentie in jouw branche is enorm, deels door supermarkten die steeds meer in huis hebben, deels door steeds meer importeurs en groothandelaren op dit gebied. Hoe lukt het toch om te imponeren in de wijde omgeving en wat zou jij nog graag willen verbeteren in jouw bedrijf ?

Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd

De dames van basisschool Elckerlyc die de eerste en tweede prijs wonnen. Foto: Lineke van Eck

EGMOND AAN DEN HOEF - In een volle Slotkapel vond zaterdag 30 mei de prijsuitreiking plaats van de schrijfwedstrijd 'Ons nieuwe land', verbonden met de viering van het 450-jarig bestaan van de Egmondermeer- en Bergermeerpolder, in 1565 het nieuwe land voor de inwoners van Egmond en Alkmaar. Wim van Dijk, organisator van de verhalenwedstrijd, toonde zich verheugd met de grote opkomst en met het aantal, én de kwaliteit, van de inzendingen. Winnares Anna Deitmers van basisschool Elckerlyc in Heiloo met het gedicht 'Mijn nieuwe land' kreeg veel lof van de jury. Maar ook de tweede prijswinnaars Nikki Huls, Jonne Buur en Maud Koppes van de basisschool Elckerlyc in Heiloo met het gedicht Zon werden ook in het zonnetje gezet. De derde prijs was voor de leerlingen van groep 7B van de Sint Jozefschool in Egmond aan den Hoef met hun Poldergedichten. Het winnende gedicht leest u volgende week in de papieren Uitkijkpost.

Bezoek het huis en de pleinen van Nijenburg

HEILOO – De laatste gelegenheid voor de zomervakantie om rondgeleid te worden in het huis Nijenburg doet zich voor op zondag 21 juni. Dan is er ook gelegenheid om de 'pleinen', de tuinen, van Nijenburg te bezoeken. Er kunnen nog enkele bezoekers worden ingeschreven.

Eind mei en in juni is de natuur rond het huis Nijenburg op zijn mooist. Als men zich inschrijft voor een rondleiding in het huis op zondag 21 juni, zie onder, is men ook in de gelegenheid op de 'pleinen' van Nijenburg te wandelen. Natuurgebied dat doorgaans grotendeels gesloten is. Het Beukenplein, het Dennenplein, het Engelse Werk, het Sterrenbos en de Noorderkrocht zijn zeker een bezoek waard. Minder bekend voor Heilooërs is dat het bosje "Het Engelse werk", een interessant parkdeel met onder andere een openluchttheater, altijd vrij toegankelijk is vanaf het einde van de "Oude Straatweg". Ook is het op zondag 21 juni mogelijk de altijd afgesloten boomgaard van Nijenburg te bezoeken. 21 juni is de datum van de 'zonnewende'. Bij voordeur van het huis Nijenburg is bij een wolkenloze hemel via de zichtlaan, de 'Ronde O-laan', te zien dat de zon in het westen ondergaat. De rondleidingen starten om 11.00 en 13.15 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelding met opgave van het aantal deelnemers en het gewenste tijdstip is mogelijk via het e-mailadres: info.oudheiloo@gmail.com, of indien dit niet mogelijk is via tel 072-5332571.

Move to Balance

Foto Carolien Breed

Monique van der Voort, gezondheidscentrum De Strandwal 22, 1851 VM Heiloo, tel. 06-38315184, www.move-to-balance.nl, e-mail: info@move-to-balance.nl.

HEILOO – Vanuit haar vorige loopbaan als sociaal pedagogische hulpverlening (onder andere in de jeugdhulpverlening en bij de Opvoedpoli) heeft Monique van der Voort ervaring opgedaan als gezinscoach en had daar veel te maken met echtscheidingen. Ervaring die ze meenam toen ze, na nog een aantal extra opleidingen te hebben gevolgd, twee jaar geleden voor zichzelf begon met Move to Balance waar Runningtherapie Alkmaar en omstreken deel van uitmaakt. Bij haar runningtherapie gaat het om een combinatie van vier elementen die zorgen voor balans; coaching, beweging, voeding- en ademtherapie.

Move to Balance kan ook bij uiteenlopende familieproblemen iets betekenen. Dat een echtscheiding een enorme impact op alle betrokkenen heeft, staat wel vast. Er verandert immers zoveel, dat niet alleen de partners/ouders, maar ook de kinderen hun balans kwijt zijn. Gevoelens van verwarring, onzekerheid, verdriet, boosheid en schuld, staan het zelf vinden van een goede oplossing soms in de weg.

Met Move to Balance biedt Monique als MfN geregistreerd familiemediator professionele begeleiding om de balans weer terug te vinden; begeleiding bij echtscheidingen van A tot Z. Familiemediation met aandacht voor geven en nemen maar ook bij het regelen van allerlei praktische en juridische zaken. Monique werkt als familiemediator onpartijdig en neutraal en werkt met een combinatie van NLP, systemisch en oplossingsgericht werken, -samen met alle betrokken gezinsleden- aan een acceptabele oplossing. Op weg naar een goed ouderschapsplan en een evenwichtige verdeling van materiële zaken.

En daarbij gaat ze zorgvuldig te werk. ,,Want een echtscheiding kan het uiteindelijke gevolg zijn van onderliggende problemen, die soms al jaren sluimeren." Waardoor de balans wellicht al in een veel eerder stadium is aangetast; een van de partijen heeft zich gestort in werk, sport, alcoholproblemen, burn-out, depressie of een andere relatie. Problemen waar men op eigen kracht niet meer uit kan komen en die de partners zelf niet meer op kunnen vangen. ,,Samen enigszins de balans vinden voor het verleden maakt mogelijkheden voor de toekomst." Monique werkt indien nodig samen met onder andere psychologen, relatietherapeuten, advocaten en notarissen.

De aanpak van Move tot Balance is helder en doortastend. Monique kan alleen iets doen als beide partijen bereid zijn samen aan een oplossing te werken. ,,Na de scheidingsmelding volgt een uitgebreid gesprek om te kijken wat er voor handen is om mee aan de slag te gaan. Als er een conflict is of dreigt, moet eerst de 'angel' verwijderd worden." De mediation verloopt in een aantal sessies waarin ook de kinderen gehoord en betrokken kunnen worden.

Move to Balance de weg terug naar balans, mentaal en fysiek!

Heilookenner H. Oostendorp overleden

HEILOO – Op 30 mei is op 92-jarige leeftijd Henk Oostendorp overleden. Oostendorp was auteur van enkele boeken over de geschiedenis en de naamgeving van de straatnamen van Heiloo. Tevens was hij gemeenteraadslid en een van de oprichters van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Henk Oostendorp, werd in 1923 in Schagen geboren. Later, in 1949, vestigde hij zich met zijn echtgenote in Heiloo. Naast zijn werkzaamheden bij de Nederlandsche Bank te Alkmaar en na zijn pensionering was hij actief op vele fronten in Heiloo. Zo was hij lid van de gemeenteraad (1959-1962), jeugdsecretaris van de Foresters en mede-oprichter en gedurende enige tijd voorzitter van Oud Heiloo. In 1987 schreef hij het bekende boek "Geschiedenis en verklaring van de straatnamen van Heiloo". Met de herdruk zijn vierduizend exemplaren van dit boek verkocht. Na zijn pensionering schreef hij op basis van zijn uitgebreide knipselarchief, inmiddels overgedragen aan Oud Heiloo, het eerste 'geschiedenisboek' over Heiloo "Heiloo door de jaren heen". Dit boek werd door de Uitkijkpost uitgegegeven in 1994. In 2003 schreef de plaatselijke 'straatnamendeskundige' het vervolg van zijn eerste boek, 'Het straatnamenboek van Heiloo'. Alle boeken zijn uitgegeven door de Uitkijkpost. De familie Oostendorp woonde vijftig jaar aan de Nicolaas Beetsweg en een achttal jaren aan de Dirk Bakkerhof. De laatste jaren woonden de heer en mevrouw Oostendorp in zorgcentrum De Marke in Bergen. Met het overlijden van de heer Oostendorp is een belangrijke Heilookenner heengegaan.

Team Super Juul liep Run for Kika voor Juul

V.l.n.r: Manon Waij, Sanne Stokman, Trudy Hectors, Wendy Bonne, Juul, en Sharon Admiraal (niet op de foto Ellen van den Heerik).

HEILOO – Zondag 31 mei werd de Run for Kika Spaarnwoude 2015 gelopen, de sponsorloop voor Stichting Kinderen Kankervrij. Uit Heiloo deed team Super Juul mee, een team van zes medewerksters van kinderdagverblijf Villa Lilla die hardliepen voor de 2,5 jarige Juul, die al vanaf dat ze acht maanden oud was naar het kinderdagverblijf gaat.

In de aanloop naar de KikaRun is aan ouders en bekenden een oproep gedaan om team Super Juul te sponsoren. Bij Juul, een peuter van het kinderdagverblijf, is begin dit jaar een kiemceltumor in haar buik is geconstateerd. Paulien Abcouwer vertelt dat die boodschap hard aankwam op het kinderdagverblijf; iedereen leefde met de kleine en haar familie mee. Juul heeft de afgelopen maanden een operatie en chemotherapie ondergaan en inmiddels gaat het weer heel goed met haar. ,,Dinsdag 2 juni was zij voor het eerst weer op het kinderdagverblijf."

De zes Villa Lilla loopsters werden tijdens de KikaRun luid aangemoedigd door twintig meegereisde supporters, collega's en ouders uit Heiloo. Op het kinderdagverblijf was op dezelfde dag zondag van de sponsorloop in Spaarnwoude een zomerfeest georganiseerd, waar onder meer de opbrengst bekend werd gemaakt; het team heeft 1700 euro opgehaald voor KiKa!

Open Tuinen Weekend Groei & Bloei

REGIO - Groei & Bloei Midden-Kennemerland houdt op 13 en 14 juni het jaarlijkse, landelijke Open Tuinen Weekend in Heiloo en Limmen. Tijdens dit weekend kunnen bezoekers ideeën opdoen in tuinen – groot en klein – van echte tuinliefhebbers. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten, tips en trucs uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor de eigen tuin. De trotse tuineigenaren verwelkomen u graag en geven uitleg over hun tuin. Uiteraard is de toegang gratis.

Over geheimhouding en zo meer

Wegens vakantie van Roelof Bos is het gemeenteraadsverslag deze keer geschreven door Wim Buwalda, neerlandicus en secretaris van de Vereniging Oud Heiloo.

Dat wordt een rustige avond en het verslag wordt een 'makkie', meende voor de vergadering uw interim-verslaggever zich baserend op de van tevoren ingeziene agenda van de gemeenteraadsvergadering van maandag 8 juni. Het liep een beetje anders.

De raadsvergadering, zonder het afwezige lid mevrouw Beemsterboer, had een voortvarende start. Voorzitter Romeyn hamerde in het begin snel door de agendapunten. Maar bij het agendapunt 'Opheffen geheimhouding spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg Heiloo' stokte het tempo. Hier bleek dat het onderwerp geheimhouding nog steeds als een veenbrandje voortwoekert in de gelederen van de raad. In oktober van het afgelopen jaar was het besluit genomen dat de collegevoorstellen betreffende de aansluiting aan de A9 met betrekking tot een spoorwegtunnel voor de Vennewatersweg het zegel 'geheim' verdienden. De burgemeester had in de vergadering van 28 april dan ook nog op streng 'regenteske' wijze benadrukt dat het schenden van de geheimhouding door leden van de raad een ambtsmisdrijf zou betekenen. Volgens de (bestuurs)wet kan zo'n misdrijf zelfs leiden tot een jaar water en brood achter de tralies. Geen prettig vooruitzicht voor de doorgaans zo keurige Heilooër volksvertegenwoordigers. D66-fractievoorzitter Van Halem wees erop, net zoals in de vergadering in april, dat wethouder Dellemijn de geheimhouding zijns inziens geschonden had door bekend te maken wat het totaalbedrag was van de voorstellen. ,,Geldt de geheimhouding wel voor gemeenteraadsleden en niet voor leden van het college van burgemeester en wethouders?", legde van Halem kritisch aan de raad voor. En had de burgemeester niet volgens zijn richtlijn moeten optreden? In zijn verweer kwam de wethouder Dellemijn er maar moeizaam uit. Er waren verzachtende omstandigheden. Er was door het noemen van het bedrag geen schade berokkend. Het moest worden beschouwd als een 'slip of the pen'. De geheimhouding betrof niet zozeer dit bedrag maar iets anders, iets dat nog niet openbaar kan worden gemaakt. De raadsleden hoorden deze beantwoording hoofdschuddend aan. Fractievoorzitter Bergmans van Heiloo 2000 zag zijn wethouder zwemmen. Reden om in te grijpen door een schorsing van de vergadering aan te vragen. Enkele fractieleden verlieten met de wethouder de vergadergaderzaal om ruggespraak tehouden. Later voegden zich daar wethouder Beens en Opdam bij. Teruggekeerd in de vergadering deed Bergmans het ordevoorstel het probleem te bespreken in een besloten overleg van de raad. Van Halem wilde graag eerst antwoord hebben op zijn vraag. VVD'er Van Splunteren sprak over 'eerst even wat vlekjes wegwerken in beslotenheid'. Aldus werd besloten met de tegenstem van NCPN'er Gomes. De mensen op de perstribune en publieke tribune werd door voorzitter Romeyn vriendelijk verzocht de raadszaal te verlaten. Na een schorsing van ruim twintig minuten nam burgemeester Romeyn het woord. Namens het college excuseerde hij zich. Hij is geen voorstander van regentesk optreden. Dit soort problemen lost hij liever op door in overleg te gaan met de fractievoorzitters. De raad moest het conflict maar beschouwen als een leermoment. (Politiek en leermomenten is een complexe combinatie, bedacht uw verslaggever toen.) Wethouder Dellemijn sloot zich bij de woorden van de voorzitter aan. CDA-raadslid Hiemstra rondde de discussie af door nog een 'leerpunt' te noemen: streven naar minder geheimhouding. ,,Een goed punt", beaamde voorzitter Romeyn.

'A9 niet 33 miljoen, maar 2 miljoen meer'

Bij het agendapunt 'ingezonden stukken' wilde raadslid Gomes graag het woord voeren. Aanleiding was de - overigens interessante - brief van de commissaris der Koning, die de supervisie heeft over de jaarrekening en de begroting van de gemeentes in zijn provincie. De commissaris constateert dat 'de door u gepresenteerde begroting 2015 een sluitend beeld laat zien. Echter, door correctie van incidentele baten en lasten ontstaat een ander begrotingsbeeld, namelijk een tekortsituatie.' En verderop in de brief wordt gesteld 'Tot slot; gezien de bovenstaande feiten baart de financiële positie van uw gemeente ons momenteel enigszins zorgen.' Raadslid Gomes vond in deze teksten genoeg aanleiding om erbij stil te staan. Zeker gezien zijn informatie dat de provincie heeft berekend dat de kosten voor de aansluiting bij de A9 niet 33 miljoen, maar 2 miljoen meer zullen bedragen. Portefeuillehouder Dellemijn wees erop dat in de brief ook te lezen is dat de meerjarenraming een evenwichtsherstel laat zien en dat de commissaris erop vertrouwt dat de gemeente Heiloo alles doet om in de toekomst een gezonde financiële positie te bewerkstelligen. Het college zegde daarop toe met nadere informatie te komen over de dekking van de kosten van de aansluiting bij de A9.

De huisvestingsverordening met betrekking tot sociale huurwoningen kreeg ook de nodige aandacht van de raad. Er lag een voorstel om een percentage woningen bij loting aan te wijzen aan gegadigden. Hier voelde de de raad unaniem niets voor. Daarom werd het amendement van de PvdA om dit voorstel te schrappen dan ook aangenomen. De beraadslaging over het bij voorrang toewijzen van woningen voor 'eigen woningzoekenden uit Heiloo' leidde ook nog tot gegoochel met cijfers. Heiloo 2000-raadslid Valkering verdedigde zijn amendement dat inhield dat een kwart van de beschikbare huurwoningen beschikbaar moet komen voor dorpsgenoten. Geen goed idee, vond portefeuillehouder Opdam. Dit gaat in tegen regionale afspraken. Maar daarbij is het wettelijk ook niet toegestaan om alleen voor dorpelingen een voorrangsbeleid uit te voeren. De andere partijen waren ook niet gecharmeerd van het voorstel. De heer Gomes liet er nog enig rekenwerk op los uitgaande van de tekst van het amendement. Hij kwam op het beschikbaar stellen van 125 % van de huurwoningen. De tekst moest toch anders worden gelezen zo stelde men hem gerust.

Ten slotte werd er door de raad nog aandacht besteed aan kermis, vuurwerk en circusvoorstellingen. Het voorstel van het college, waarbij burgemeester Romeyn, nu eens als portefeuillehouder, het woord voerde, hield een verschuiving in van de kosten die de kermisexploitanten en de circusdirecteur moeten betalen om in Heiloo te mogen werken. Het wintercircus Sijm moet meer betalen en de kermisexploitanten, inclusief de vuurwerkuitvoerders, minder. Deze nieuwe en ook nog tijdelijke verordening verdient geen schoonheidsprijs vond CDA'er Hiemstra. D66 wees erop dat aan de kostenopstelling geen goede berekening ten grondslag ligt. Ook de andere partijen misten een goede onderbouwing. Om de portefeuillehouder niet voor de voeten te lopen bij het behouden van deze voor Heilooërs belangrijke festiviteiten zwichtte de raad met uitzondering van D66. PvdA'er Hemminga zorgde voor een taalverrijking: ,,We geven 'meestribbelend' onze goedkeuring." Het college gaat aan de slag om voor volgend jaar en daarna een nieuwe, betere verordening op te stellen.

Rest mij verder nog te vermelden dat:

- een positief antwoord wordt gegeven op de aanvraag van de Stichting Omroep Heiloo of zij voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt;

- burgemeester Romeyn zijn nevenfuncties voorzitter van het bestuur van de Bestuurdersvereniging van het CDA Noord-Holland en lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Zeehaven IJmuiden heeft neergelegd;

- aan de Historische Vereniging Oud Heiloo is medegedeeld dat in 2015 vanuit de gemeente nog ambtelijke ondersteuning wordt verleend bij de organisatie van de Open Monumentendag, maar dat met ingang van 2016 deze ondersteuning vervalt en gekeken wordt naar een andere opzet.

- het hete hangijzer 'huurprijzen gemeentelijke accommodaties' wordt doorgeschoven naar een later moment.

- het hete hangijzer 'huurprijzen gemeentelijke accommodaties' wordt doorgeschoven naar een later moment.

Vier je zomervakantie bij Kits Oonlie!

Tijdens de zomervakantie staan alle activiteiten op de BSO's van Kits Oonlie in het teken van kunst en cultuur. De medewerkers hebben fantastische activiteiten en uitstapjes gepland voor de verschillende leeftijdsgroepen, maar naast de aangeboden activiteiten kunnen de kinderen natuurlijk ook gebruik maken van alle aanwezige materialen op de locaties, zowel binnen als buiten! Voor alle kinderen zijn er verschillende vakantiepakketten mogelijk, waarbij er gekozen kan worden voor opvang voor iedere vakantie een vaste dag of vaste dagen, maar er kan ook gekozen worden voor een pakket van zes weken, waarbij u zelf, per schooljaar, kunt aangeven welke vakanties uw kind(eren) komt (komen). Heeft u eigenlijk geen opvang nodig, maar vindt u het leuk om uw kind mee te laten genieten van de activiteiten, dan kunt u uw kind(eren) ook per dag, week of vakantie aanmelden. Kortom, alles kan! Aanmelden: info@kits-oonlie.nl.

Wat zit er in dat ei?

HEILOO – Sssst …. goed luisteren. Diep geconcentreerd oefenen de kleuters van de Jan van Rijckenborghschool voor het grote slottoneel dat aan het einde van het jaar wordt opgevoerd. Alle leerlingen van de school hebben een rol in deze jaarlijks terugkerende eindmusical, dat door de leraren en oudste leerlingen zelf wordt geschreven. Ook ouders helpen mee bij het bouwen van het decor en de kleding. Drama en handvaardigheid hebben een belangrijke plaats in het onderwijs op de Jan van Rijckenborghschool. Creativiteit helpt bij het verwerken van de cognitieve leerstof, wat is terug te vinden in de visie 'Werken met Hart, Hoofd en Handen'. Op de nieuwe website van de school www.jvrschoolheiloo.nl, is alle informatie te vinden over de specifieke werkwijze van de Jan van Rijckenborghschool. Peuters kunnen worden aangemeld vanaf drie en een half jaar. Meer informatie bij Marije Peters, directrice, 072-5338286.

AD Testwinnaar BSP Metropolis

HEILOO - Begin mei is bij de algemeen dagblad fietsentest, de BSP Metropolis als testwinnaar uit de bus gekomen! In de categorie beste meisjes brugpieperfiets is de Metropolis beoordeelt met maar liefst een 9,7. De testrijders waren vooral enthousiast over de comfortabele en goed sturende rij eigenschappen en de scherpe prijs. Opmerkingen waren hierbij 'Hij krijgt van mij een hele vette 10' en 'Deze wil ik zelf'. De Metropolis is ook bij uitstek het model wat duidelijk maakt waar BSP voor staat: Hollandse degelijkheid met een aansprekend en populair design. Alle Metropolis modellen zijn verkrijgbaar bij uw premium dealer BSP, Bosman Tweewielers aan de westerweg in Heiloo. Kijk voor meer informatie op www.bosmantweewielers.nl.

Week van de Acupunctuur

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en de ZHONG (eveneens een acupunctuurvereniging) houden de Week van de Acupunctuur. Het is een goede zaak om een effectieve en uiterst interessante therapie eens extra over het voetlicht te brengen. Geschriften over Chinese acupunctuur bestaan al van ver voor onze jaartelling. Deze geneeswijze bezit derhalve een schat aan kennis en ervaring uitbreiding en verdieping vinden nog steeds plaats ondanks de respectabele leeftijd. De acupunctuur denkt in energieën en vanuit een holistische visie. Dat wil zeggen; alles hangt met elkaar samen.Deze combinatie geeft ruimte voor zowel een creatieve als een structurele benadering. De Week van de Acupunctuur duurt van 15 tot 21 juni. Na telefonische afspraak kunt u via een gratis intake gesprek kennismaken met acupunctuur in de ruimste zin van het woord. U kan zich ook melden via de website van Nars Gottmer, www.praktijkintegralegeneeswijze.nl. De praktijk is gelegen aan de Raadhuisweg 9 in Heiloo, tel. 072-5322300. De ingang van de praktijk bevindt zich aan het Raadhuisplein.

Prijsuitreiking 'Ik Winkel in Heiloo' voorjaarsactie

Een blije Linda de Jong won 1000 euro handje contantje. Foto Carolien Breed

HEILOO – Dat de kassabonnenactie van Ik Winkel in Heiloo enthousiast ontvangen wordt door het winkelend publiek in Heiloo bewijst het grote aantal ingeleverde zakjes bij de voorjaarsactie.

Maar liefst 4456 zakjes, een verdubbeling ten opzichte van de voorjaarsactie gehouden in 2014. Vanaf begin april kon iedereen kassabonnen sparen en in zakjes deponeren in de groene bussen die in de verschillende winkelgebieden in het dorp stonden.

Op zaterdag 6 juni werden onder grote belangstelling de prijzen uitgereikt bij winkelcentrum Het Hoekstuk. In het winkelcentrum stond een kraam van Ik Winkel in Heiloo, waar de op 1 juni getrokken 130 winnaars hun prijzen, beschikbaar gesteld door de Heilooër middenstand, konden afhalen. De uitreiking van de extra prijzen, waaronder drie volle boodschappenkarren, een dinerbon, een jaar lang brood et cetera, geldprijzen van 250, 500 en 1000 euro handje contant en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven Heiloo, vond 'live' buiten plaats. Wethouder Dellemijn verrichtte de trekking. Naast het podium stond een knalrode auto boordevol kassabonnenzakjes, waaruit als laatste de hoofdprijs zou worden getrokken.

In de spaarcategorie 250 euro won Sylvia Schouten een jaar lang brood van bakkerij Kaandorp, Wim Ribberink mocht naar huis met een volle AH boodschappenkar en de familie Blaauw won de geldprijs van 250 euro. In de spaarcategorie 500 euro werd de dinerbon gewonnen door B. Laks, Lisa Wijnands won de volle boodschappenkar en mevrouw Snaterse nam blij de geldprijs van 500 euro in ontvangst. In de spaarcategorie 1000 euro won Nico Prinse de autowas waardecheque, de volle boodschappenkar was voor de familie Blankendaal uit Limmen. En Linda de Jong werd aangenaam verrast met 1000 euro contact in handen. Alle zakjes werden vervolgens in de auto geworpen, bij de rest, waaruit de wethouder met hulp van twee meisjes uit het publiek de hoofdprijs trok. De helikoptervlucht boven het dorp werd gewonnen door Hans Reizevoort. Helaas was hij niet aanwezig, maar de organisatie zal hem de prijs doen toekomen.

Nog enkele kaarten voor Dolfinn Music Night

HEILOO – Dit jaar vieren Stichting Dolfinn en het Heilooër benefietevenement Dolfinn Rocks het 10-jarig jubileum. Het feest wordt ingeluid op vrijdag 19 juni met de Dolfinn Music Night, een 'ik-ga-helemaal-uit-mijn-dak' spektakel met onder andere de fenomenale Amerikaanse tributeband U2 L.A.vation.

De Dolfinn Music Night wordt gehouden in Fletcher Heiloo en er zijn nog enkele kaarten beschikbaar! Entreekaarten zijn in de voorverkoop à 17,50 euro verkrijgbaar via tickets.heilooplus.nl. De avond kent een afwisselend programma en begint om 20.30 uur met de bekende Radio 10 DJ's René Verkerk en Dennis Verheugd.

Na Dolfinn Music Night staat het tweede Dolfinn evenement op het programma: het Dolfinn Golftoernooi, gehouden op de golfbaan van Golf- en countryclub Heiloo. En inmiddels is de organisatie druk bezig met het programma van Dolfinn Rocks2015 op 22 augustus. Uiteraard met de vaste publiekstrekker Showhero. Dolfinn ST2GE wordt een apart evenement. Maar ondanks dat het nog strikt geheim is, verklapt de organisatie nu al dat de slotact spectaculair zal zijn; een weergaloos optreden van de bovenste plank! Houd voor het laatste nieuws www.dolfinn.nl in de gaten.

Germaanse spelen in Heiloo

Op 21 juni, op de langste dag, wordt in Heiloo De Hunebedspelen georganiseerd. Germaanse teams nemen het tegen elkaar op. Het evenemententerrein aan De Omloop in Heiloo vormt op 21 juni 2015 het strijdtoneel van de Germaanse stammen. Met onderdelen als speerwerpen, boogschieten en keienrollen, zullen deze stammen zich aan elkaar meten en strijden zij om de befaamde gouden kei. Naast de sportieve activiteiten is er ook een Germaanse markt met eten en drinken, volledig in stijl van dit evenement. Zowel jong als oud zijn deze dag van harte welkom. Je kunt nog steeds inschrijven, met een team of individueel. De teams, ofwel stammen, kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vriendenteams, bedrijven, clubs etc. Een team bestaat uit zeven strijders en een druïde. Voor meer informatie: 06-16655852 of www.facebook.com/hunebedspelen.

Culinair Heiloo komt eraan

HEILOO - Culinair Heiloo Rootring-wijnen is een nieuw initiatief in 2015! Dit evenement is culinair genieten rondom de Witte Kerk op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015. Deze drie dagen staan geheel in het teken van culinaire hoogstandjes. Onder het genot van drankjes en gezellige muziek maakt iedereen kennis met de culinaire kookkunsten van diverse restaurants uit Heiloo. Kaarten voor het evenement zijn te koop voor € 5,- aan de deur en bij diverse voorverkoopadressen in Heiloo voor € 2,50. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Ook aan de kleine kinderen is gedacht, zondagmiddag vanaf 14.00 kunnen de kids vermaakt worden met diverse spellen. Rootring-wijnen is als naamgever aangesloten bij Culinair Heiloo. Maak kennis met het verhaal, de passie en wijnen uit diverse landen bij de wijnbar van Rootring-wijnen op Culinair Heiloo. Zie www.culinairheiloo.nl voor meer informatie en de openingstijden.

Nog enkele kaarten verkrijgbaar voor Dolfinn Music Night

HEILOO – Dit jaar vieren Stichting Dolfinn en het Heilooër benefietevenement Dolfinn Rocks het 10-jarig jubileum. Het feest wordt ingeluid op vrijdag 19 juni met de Dolfinn Music Night, een 'ik-ga-helemaal-uit-mijn-dak' spektakel met onder andere de fenomenale Amerikaanse tributeband U2 L.A.vation. De Dolfinn Music Night wordt gehouden in Fletcher Heiloo en er zijn nog enkele kaarten beschikbaar! Entreekaarten zijn in de voorverkoop à 17,50 euro verkrijgbaar via tickets.heilooplus.nl. De avond kent een afwisselend programma en begint om 20.30 uur met de bekende Radio 10 DJ's René Verkerk en Dennis Verheugd. Na Dolfinn Music Night staat het tweede Dolfinn evenement op het programma: het Dolfinn Golftoernooi, gehouden op de golfbaan van Golf- en countryclub Heiloo. En inmiddels is de organisatie druk bezig met het programma van Dolfinn Rocks2015 op 22 augustus. Uiteraard met de vaste publiekstrekker Showhero.
Houd voor het laatste nieuws www.dolfinn.nl in de gaten.

Fancy Fair voor Stichting Veldwerk

Vrijdag hield de Radboudschool een fancy fair voor Stichting Veldwerk. De burgemeester kwam aan het rad van avontuur draaien.

HEILOO - Vrijdag 29 mei stond de Radboudschool in het teken van Stichting Veldwerk.

Carla Duin, werkzaam op deze school, was in december naar Nepal geweest om te zien hoe haar dochter Sanne het daar had. Sanne was als vrijwilligster voor Stichting Veldwerk aan het werk. Elk jaar ondersteunt de Radboudschool een goed doel. Het ene jaar een doel dichtbij en het andere jaar een doel ergens in de wereld. Omdat er nu een link was met stichting Veldwerk werd besloten dit als goed doel centraal te stellen. Plotseling werd Nepal op 25 april getroffen door een aardbeving. Nu werd het extra belangrijk om Stichting Veldwerk te ondersteunen. De afgelopen weken werd er van alles gemaakt om tijdens de fancy fair te verkopen. Ook werd er voorlichting gegeven door iemand van Stichting Veldwerk over alle projecten die daar zijn opgezet. De kinderen van groep 7 en 8 kregen een gerecht uit Nepal om te proeven. Zo kwam langzamerhand de stemming er in. Vrijdag 29 mei was het zo ver. Op het schoolplein stonden verschillende kraampjes met zelfgemaakt werk. De kinderen konden grabbelen, touwtje trekken, nagels laten lakken, zich laten schminken en op de foto gaan met Nepalese kleding aan. Ook was er een rad van avontuur. De lootjes hiervoor werden snel verkocht, zodat om 14.30 uur al de eerste trekking kon plaatsvinden. Om 15.00 uur uur kwam zelfs de burgemeester het rad draaien. Tegen vieren waren veel kraampjes al leeg en helaas begon het te regenen. Gelukkig was het de eerste anderhalf uur heel erg druk, zodat de fancy fair met een flinke opbrengst kon worden afgesloten. Deze wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Het Baafje viert 45 jarig bestaan

HEILOO – Zaterdag 20 juni is het 45 jaar geleden dat Zwembad het Baafje de poorten voor het eerst opende. De gehele dag zal in het teken staan van het 45-jarig bestaan, waarvoor u als gast van harte bent uitgenodigd. Tevens luidt het jubileum de zwemvierdaagse in die maandag 22 juni van start gaat.

In 1970 opende Zwembad het Baafje voor het eerst de poorten van een nieuw complex. Wie heeft er in de eerste jaren van het bad geen zwemles gehad of beleefde er veel plezier in dit buitenbad. In de tussentijd is er heel wat veranderd, maar het authentieke karakter is gebleven, dat is wat Zwembad het Baafje uniek maakt. Op zaterdag 20 juni bestaat Zwembad het Baafje 45 jaar, reden genoeg om dit groots te vieren. De gehele dag, tussen 10.00 en 20.00 uur, staat het Baafje bol van de activiteiten. Met spellen als Bubble ballen op het veld en in het water, knutselen, schminken, wereldballen en een spectaculaire jetski-demonstratie is er de gehele dag genoeg te beleven.

Tussen 17.30 en 19.00 uur wordt er een heus Bubbleball voetbaltoernooi georganiseerd, waar je met een team van drie personen aan mee kunt doen. Voor deelname aan dit toernooi wordt de minimum leeftijd van 9 jaar aangehouden. Je kunt je team aanmelden bij de kassa van Het Baafje of via h.koppelaar@sportsl.nl. Naast dit alles kunt u genieten van livemuziek van duo Down Under en zullen er hamburgers op de barbecue liggen. De Vrienden van Het Baafje hebben er mede voor gezorgd dat zwembad Het Baafje blijft bestaan. Tijdens de opening van het avondprogramma gaan zij zorgen voor de onthulling van een verrassing waar menig kind veel plezier aan zal beleven.

Sanne doneert lange haar aan Stichting Haarwensen

Dappere Sanne doneerde haar lange lokken aan Stichting Haarwensen en helpt zo zieke leeftijdsgenootjes.

HEILOO - Op woensdagmiddag 3 juni was het dan eindelijk zo ver. Na ruim 2,5 jaar toog Sanne van Zelst naar Haarstudio Digna om haar lange vlecht af te laten knippen.

Deze knipbeurt was dit keer helemaal gratis omdat Sanne haar vlecht doneert aan Stichting Haarwensen. Dit is een stichting die van deze gedoneerde haren mooie kinderpruiken maakt, speciaal voor kinderen die door chemotherapie hun haren zijn verloren. ,,Een supergoed doel, want ik vind het zo zielig voor die kindjes dat ze een kaal hoofd krijgen." aldus Sanne. Ze doneert daarom graag! ,,Maar", zegt ze erbij, ,,ik moet nog even nadenken of ik nu weer ga sparen voor deze stichting, want het duurt wel heeeeeeel erg lang en dat vind ik niet zo leuk!" Maar voor nu is ze vooral heel erg trots dat het is gelukt! En, gelukkig is ze ook erg blij met haar compleet nieuwe look, een pittig kort koppie!

Expositie van Riet Poelman en Margriet Oostelbos in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Riet Poelman-Groen aquarelleert al jaren bij het NIVON onder leiding van Vera Verzijlenberg. Zij schildert wat haar aanspreekt; portretten, bloemen, dieren, kunst en veel fantasie. Soms schildert ze heel fijntjes, dan weer wat losser, spelend met water en verf, wat vaak tot verrassingen leidt.

Margriet Oostelbos exposeert haar zelfontworpen sieraden in de vitrines van Bibliotheek Heiloo: halssieraden van barok parels, mineralen, aluminium en hematiet. De kettingen kunnen op maat gemaakt worden en allerlei variaties met parels zijn mogelijk. Ze vindt het leuk om oude kettingen een nieuwe look te geven door ze schoon te maken en iets toe te voegen. Margriet Oostelbos ontwerpt ook samen met 'de klant' persoonlijke kettingen.

Tot 20 juni te bezoeken in de expositieruimte van Bibliotheek Heiloo, tijdens de openingsuren.

Klimclinic groep 8 Benedictiusschool in Klimcentrum Alkmaar

Foto Carolien Breed

ALKMAAR – Woensdag 3 juni, kregen de leerlingen van groep 8 van de Benedictusschool een klimclinic. Vanwege verspreiding van de meivakantie is voor groep 7 en 8 van de Duif (13 mei jongstleden) en groep 8 van de Benedictusschool als alternatief voor de sportdag vorige week gekozen voor een klimexcursie. De laatste groep basisschoolleerlingen ging de uitdaging woensdag aan.

En zo'n klimwand ziet er vanaf de grond indrukwekkend steil uit. En hoog. Ervaren instructeurs van het klimcentrum gaven de leerlingen eerst uitgebreide instructies. Verdeeld in groepjes was elke deelnemer in gordel gehesen en werd de klimmer een met zekeringsapparaat en een touw aan zijn maat gezekerd.

Senne en Piet waren de eerste waaghalzen die het aandurfden de steile wand te beklimmen. Piet bereikte daarbij al vrij snel een duizelingwekkende hoogte.

De Duif winnaar Energy Challenge

HEILOO - Vorige week ontving groep 7 van De Duif uit Heiloo de door hen gewonnen prijs in de Energy Challenges waar ze dit schooljaar aan mee hebben gedaan. Met de Energy Challenges Noord West gaan leerlingen en studenten in de regio Alkmaar de uitdaging aan en voeren energiebesparende maatregelen in op school. Het project Energy Challenges is een spel om enthousiasme te genereren, en de kennis over energie en duurzaamheid te vergroten. Dit leidt tot een daadwerkelijke bijdrage aan het slimmer omgaan met energie op school, kostenbesparing en meer interesse in technische vervolgopleidingen. Energy Challenges wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar en wordt mede mogelijk gemaakt door Energie Service Noord West. De winnaars van De Duif mogen als prijs naar Nemo, twee keer bowlen en naar het Outdoorpark Hoornse Vaart. Aangeleverde foto

Springschans en Radboudschool zoeken verkeersouders

HEILOO - Door vertrek van een aantal verkeersouders komt de verkeersbrigade van de Springschans en de Radboudschool in de problemen en zij kunnen niet meer garanderen dat er elke dag klaar-overs zijn. De verkeersbrigade, bestaande uit ouders/verzorgers van deze scholen, heeft daarom met spoed volwassenen nodig die zich tijdens schooldagen, een keer per week een kwartier, willen inzetten als verkeersbrigadier. Alle brigadiers krijgen vooraf een opleiding van de politie. De benodigde kleding en materialen worden ter beschikking gesteld en er wordt een verzekering afgesloten. Wilt u de verkeersbrigade ondersteunen? Contact opnemen kan via de school of met de coördinator Marjolijn Peters, tel. 06-25032684.         Aangeleverde foto

Expositie 'Cursisten in beeld'

LIMMEN - Tijdens de maanden mei, juni, juli exposeren cursisten van Trudy Keyzer in de winkel van Johwin aan de Rijksweg 127 te Limmen. Er zijn schilderijen in diverse technieken en beelden van speksteen en mergel, die zij in het afgelopen cursusjaar onder hebben vervaardigd.

Het resultaat is een ensemble van uitingen in diverse materialen, tentoongesteld op de bovenverdieping van de winkel. De groep bestaat uit zowel gevorderde als beginnende schilders en beeldhouwers. Elke cursist heeft zijn eigen voorkeur voor materiaal en techniek en krijgt daarin persoonlijke begeleiding.

Tijdens de cursus wordt de cursist geactiveerd om zoveel mogelijk creativiteit naar boven te halen. Dat kan van figuratief tot abstract zijn of een tussenvorm daarin. Van belang is dat ieder een eigen stijl weet te creëren, durft te spelen met kleur, vorm en compositie, zodat de kunstwerken een persoonlijk karakter uitstralen. De tekenaars en schilders zijn vrij in hun materiaalkeuze. De beeldhouwers leren wat voor bewerking steen verlangt en de juiste afwerking daarvan. In de was-cursus leert men de mogelijkheden om op verschillende manieren een beeld op te bouwen, van klein tot groot. In beide beeldhouwcursussen staat centraal hoe een beeld door een goede lijnvoering ook een beeld wordt dat interessant genoeg is om naar te kijken.

Djazz 2 imprezz was BeYOUtiful!

REGIO - Zondag 7 juni heeft dansschool Djazz 2 imprezz uit Limmen de dansvoorstelling BeYOUtiful 2 maal opgevoerd voor een uitverkochte zaal van theater De Beun in Heiloo.

De show ging over Joyce en Nienke, nerd en beauty, die elkaar tegenkomen in de bibliotheek. Nienke is alleen maar bezig met jongens en haar uiterlijk en Joyce is druk met studeren. De show begon met een dans waarin alle danseressen, die onder leiding van Willy Könst staan, meededen. Het toneel was volledig gevuld. Alle groepen dansten op een andere manier met een boek. Er was meteen duidelijk dat het een grootse show zou worden. De showkleding die tot in de puntjes verzorgd was en de grote hoeveelheid dansers in de leeftijd van 3 tot en met in de 20 jaar beloofden heel wat. En deze belofte werd vervolgens meer dan waar gemaakt. De kleuters dansen vol enthousiasme op 'Verliefd in de bibliotheek'. Met hulp van Danique Beemsterboer zetten zij een stralend geheel neer. De showgroep volgde hen op en liet meteen het topniveau zien wat zij inmiddels bereikt hebben. Met knappe trucs en snelle, strakke bewegingen lieten zij zien wat er te bereiken is. De meiden van groep 3 dansten zonder begeleiding op 'Goed zoals je bent'. Stralende gezichten en verschillende opstellingen maakten de dans tot een mooi geheel.

Door groep 4-5 en groep 6-7 werd het podium volledig gevuld. Groepen van ruim 20 dansers die samen een mooie dans neerzetten. Er kwamen allerlei soorten dansen in verschillende dansstijlen voorbij. De afwisseling was groot en het toneelspel zorgde voor een leuk geheel met veel humor.

Ook de meiden van groep 8 en het voortgezet onderwijs wisten het publiek te verrassen. Met een dans op een kerstmix, een dansmix, een cheerleadermix en een musicalnummer lieten zij zien dat zij verschillende stijlen beheersen.

Een selectie van de showgroep kreeg de zaal vlak voor het eind van de show direct stil met hun dans op 'Beautiful'. Veel moeilijke technieken, trucs en zware combinaties lieten het publiek de adem inhouden. Een oorverdovend applaus was het gevolg. Daarna volgde een vrolijke, zonnige einddans waar opnieuw alle groepen aan meededen. Er volgde een staande ovatie voor de dansers. De reacties van het publiek waren lovend.

Hardwell laat kurken knallen

LIMMEN – In het Noord-Hollandse dorp Limmen werd vrijdagavond een gooi gedaan naar een nieuw Wereldrecord. Ruim vier jaar hebben de honderden vrijwilligers van de Stichting Limmen Ludiek eraan gewerkt; een mozaïek van 180,96 m2, volledig opgebouwd uit 401.731 wijnkurken. De kurkencollage van maar liefst 32 meter lang en 5 meter hoog bevat portretten van Nederlandse grootheden als Hardwell, Cruijff en het koninklijk paar.

Op de toepasselijke beats van het nummer 'A sky full of stars' werd ieder portret afzonderlijk aan het licht gebracht. Onder het toeziend oog van honderden ludieke Limmeners en de trotse ouders van Hardwell werd bekend gemaakt dat het Wereldrecord was verbroken. Het was nog spannend of de onthulling door kon gaan, vanwege dreigende onweer. Na een spannend half uurtje kon de onthulling gelukkig voortgezet worden. Tijdens de onthulling zorgde een fantastische lichtshow en geluidshow op de muziek van Hardwell voor een magisch effect. Om stil van te worden.

Vandaag werd alweer voorzichtig begonnen met het afbreken van het Mozaïek. Andre Koopman, vicevoorzitter van de stichting is trots: ,,Met elkaar is alles mogelijk, dat bewijzen we hier in Limmen iedere vijf jaar opnieuw. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt de kurkensorteerders, de kurkendrukker tot medewerker van het evenement, en de vele sponsoren, mogen super trots zijn op deze geweldige prestatie. We zijn nog wel zoekende naar een geschikte eindbestemming voor ons kunstwerk. Dit mag toch niet verloren gaan voor Nederland." De Stichting Limmen Ludiek brak eerder al twee wereldrecords met een piramide van 63.365 bierkratjes en een LEGO toren van 30.52 meter hoog.

Joop Koppes koninklijk onderscheiden

LIMMEN - Tijdens de jaarlijkse dankzondag heeft men, naast de vrijwilliger van het jaar Kees Kroone, de heer Joop Koppes flink in het zonnetje gezet. Speciaal voor deze gelegenheid was burgemeester Mans naar de Corneliuskerk gekomen en heeft Joop Koppes uitgebreid toegesproken.

Joop Koppes is al jarenlang een onmisbare spin in het 'Parochieweb'. Hij zet zich in voor de trimploeg, Kerkenveiling, Kerkbalans, het parochieblad Rond de Limmer Toren, begeleiding tijdens de renovatie werkzaamheden op het kerkhof en Parochiesecretariaat. Joop zorgt altijd dat de zaken achter de schermen goed geregeld zijn, zonder zelf ooit in het spotlicht te willen staan. Joop is de drijvende kracht achter vele activiteiten. Zorgt voor koffie bij onverwachte vergaderingen, zorgt dat de vlag wappert op de daarvoor bestemde momenten. Joop is dagelijks te vinden op het kerkhof wat momenteel gerenoveerd wordt en stelt bezoekers gerust en geeft uitleg over het reilen en zeilen van de werkzaamheden. Joop is de drijvende kracht achter de Kerkenveiling, waarmee jaarlijks tussen de 35 en 40.000 euro wordt opgehaald. Bij drukbezochte uitvaarten is het Joop die zorgt dat er voldoende zitplaatsen zijn. In de kerstperiode is het Joop die zorgt voor de immense verlichte kerstboom voor de kerk en een keurig opgestelde stal. Dit is een kleine greep uit de talloze activiteiten die Joop voor de Corneliusparochie doet. Hij heeft deze onderscheiding dan ook van harte verdiend heeft.

Juf Joke gaat Pax Christischool verlaten

LIMMEN - Na ruim 38 jaar werken op de Pax Christischool te Limmen gaat juf Joke met pensioen. Al die jaren heeft ze met hart en ziel gewerkt op deze school. Vooral de jongste kinderen zijn haar lust en haar leven en daar werkt ze met veel plezier mee. Juf Joke heeft natuurlijk in de loop der jaren veel veranderingen in het onderwijs en op de school meegemaakt en zodra veranderingen ook verbeteringen waren heeft ze deze ingevoerd. Vrijdag 12 juni neemt de school afscheid van haar. Voor ouders is dit om 15.30 uur en oud-leerlingen en oud-leerkrachten kunnen natuurlijk afscheid van haar nemen tijdens de reünie op die avond.

Heerlijk buiten zwemmen in recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is klaar voor het zwemseizoen.

REGIO - Het zwemseizoen is begonnen. In recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn verschillende strandjes waar u en uw kinderen heerlijk kunnen zwemmen.

Nu de zon weer volop warm schijnt en het water warmer wordt, kan iedereen zich weer prima vermaken in of rondom het water. Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is klaar voor het zwemseizoen. Er zijn twee zandstrandjes bij recreatieterrein Zwaansmeer en een bij Dorregeest in Uitgeest. Kinderen vermaken zich altijd uitstekend aan deze zandstrandjes langs het water waar ze goed zandkastelen kunnen bouwen. Op de recreatieterreinen staan veelal ook verschillende speeltoestellen en bevindt zich een toiletgebouw. Als het mooi weer is, staat er een snackkar klaar op Zwaansmeer met snacks, ijsjes en frisdranken. Op Dorregeest staat een friskleurig paviljoen, waar het assortiment nog uitgebreider is. De strandjes zijn hiermee een goed alternatief voor de kust; dichtbij dorpjes in een groene omgeving. Behalve de zandstrandjes liggen er ook grasvelden langs de zwemplekken, hierop kan je heerlijk zonnen en spelen, zonder onder het zand te komen. En op De Hoorne in Akersloot is er zelfs alleen maar gras. Op het meer en de waterplas van Zwaansmeer kan je lekker met luchtbedden en andere opblaasbare spullen spelen. En rondom het water is er voldoende mogelijkheid om te voetballen, te badmintonnen en nog veel meer. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van zwemplekken en de daarbij horende voorzieningen op stranden en ligweiden, zoals toiletten, ballenlijnen en speeltoestellen. De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de hygiëne en veiligheid van de zwemplekken van 1 mei tot 1 oktober.

Beleef de middeleeuwen op het Slotfestijn!

Op het jaarlijkse Slotfestijn zullen de vrijwilligers van Historisch Egmond u weer mee terugnemen naar het Egmond van de middeleeuwen. T

EGMOND - Op het jaarlijkse Slotfestijn, zaterdag tijdens de Hoever Kunstmarkt, zullen de vele enthousiaste vrijwilligers van Historisch Egmond u weer mee terug nemen naar het Egmond van de middeleeuwen. Terug naar de tijd van de beroemdste graaf van Egmont, Lamoraal, want hij en zijn prachtige kasteel in Egmond staan centraal tijdens dit gezellige evenement.

Lamoraal van Egmont leefde in de 16de eeuw en de Nederlanden vielen onder het gezag van de Spaanse koning. Het is een donkere, politiek ingewikkelde periode in onze vaderlandse geschiedenis, waarin Lamoraal een zéér belangrijke rol speelde. Samen met Willem van Oranje en Filips II van Horne verzette hij zich openlijk tegen de Spanjaarden en dit verzet kostte hem, letterlijk, de kop. Het drama voor de Egmonden was compleet, toen enkele jaren later de dorpen en hun belangrijke gebouwen (het Slot, de Slotkapel en de Abdij) door eigen troepen werden verwoest, om de opstomende Spanjaarden geen houvast te bieden. Zijn er dan alleen maar dieptepunten in de 16de eeuw? Gelukkig niet, want het was wederom Lamoraal van Egmont die, enkele jaren voor zijn dood, de opdracht gaf om de Egmondermeer in te polderen. Samen met Hendrik van Brederode, als heer van Bergen verantwoordelijk voor de gelijktijdige inpoldering van de Bergermeer, bedacht hij een slim stelsel van dijken, sloten en molens, die tezamen de ondiepe meren tussen Egmond, Bergen en Alkmaar zouden moeten omzetten in vruchtbaar land. Tijdens het Slotfestijn 'Lamoraal' herleven deze tijden op een gezellige markt voor het Historisch Informatiecentrum. Er is muziek, er is bier en u kunt er diverse oude ambachten bewonderen. Ook zijn er weer diverse stille en levende exposities. Expert Jos Hof zal u binnen alles over het leven van Lamoraal laten zien. Voor jong en oud is ook vooral een wandeling door het Slotpark, rondom de fundamenten van het grote kasteel, zéker de moeite waard. U vindt er op strategische plaatsen prachtige, uitvergrootte tekeningen van het verwoeste kasteel, zoals rondreizende kunstenaars als Roelant Roghman de ruïnes in de jaren na de verwoesting aantroffen. In de Slotkapel demonstreert Maisa van der Kolk haar middeleeuwse muziekinstrumenten en kunt u tekeningen van het Slot op den Hoef bewonderen, gemaakt door kinderen van de vijf Egmondse basisscholen. Hoogtepunt van het Slotfestijn is een leuke vossenjacht, waarbij jonge bezoekers in het park, rondom het kasteel en de kapel bij onze middeleeuwse figuranten kleine activiteiten kunnen doen waarmee ze gouden munten kunnen verdienen. Deze munten kunnen op de markt worden gebruikt om een prachtig aandenken aan het Slotfestijn te krijgen. De officiële opening is om 12.00 uur door burgemeester Hetty Hafkamp, op het marktplein voor de slotbrug. Het Slotfestijn is, net als de kunstmarkt, gratis toegankelijk en duurt tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.historischegmond.nl.

Cross Triathlon Akersloot bijna uitverkocht

REGIO - Op zaterdag 13 juni organiseren de samenwerkende AMAK en IJsclub Akersloot onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond de eerste Cross Triathlon Akersloot.

De Cross Triathlon Akersloot is gestart als een mooi sportief initiatief waarbij sporters uit het dorp én uit de regio kunnen kennismaken met de Triathlon disciplines zwemmen (in het Alkmaardermeer), fietsen en hardlopen (door de historische polders). Inmiddels groeit het uit tot een heus dorpsgebeuren, waarbij naast het sporten nog veel meer te beleven valt. De initiatiefnemers hadden zich tot doel gesteld om 100 triathleten aan de start te krijgen. Inmiddels is dit aantal ruim gepasseerd en zijn er nog maar een paar startbewijzen te verkrijgen.

Om precies 12.00 uur zal de eerste editie van de Cross Triathlon Akersloot van start gaan vanaf recreatieterrein de Hoorne, naast de jachthaven van de ARZV. Met medewerking van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is het recreatieterrein de Hoorne (naast de ARZV) omgetoverd tot een heus sportterrein. Als eerste wordt er 500 meter gezwommen in het Alkmaardermeer, waarna er 15 kilometer wordt gefietst door de Limmerpolder. Door de medewerking van een paar welwillende agrariërs worden de fietsers over boerenerven en zelfs door stallen geleid. Via het MTB parcours op Cloppenburch, dat ook onderdeel is van de route, komen de triathleten, na twee fietsronden weer op de Hoorne om in totaal 5 kilometer te gaan hardlopen rondom de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Van iedereen wordt de eindtijd vastgelegd met een chip waarbij speaker Peter Velzeboer verslag zal doen van het wedstrijdverloop. De laatste deelnemer zal waarschijnlijk tussen 13.30 en 14.00 uur over de meet komen, waarna ter plekke de prijsuitreiking volgt. Voor meer informatie en inschrijvingen zie: www.triathlonakersloot.nl.

Feestelijke opening van twintigste Kunstfietsroute in Castricum

REGIO – Na de welkomstwoorden van Perspectief voorzitter Sjoerd Dijkstra was het de beurt aan bekende plaatsgenoot Henny Huisman om de vierde lustrumeditie van de Kunstfietsroute door Castricum, Bakkum en Limmen in het weekend van 6 en 7 juni officieel te openen.

Bovendien was Henny gekomen om een keuze te maken uit een portrettengalerij als resultaat van en beloning voor zijn eerdere aanwezigheid als model bij Perspectief. Met een compliment aan alle makers kregen de aanwezigen een ludieke motivatie van zijn keuze gepresenteerd. ,,Jullie hebben het mij met die verschillende technieken niet gemakkelijk gemaakt. Kies ik nu voor de meest gelijkende of ga ik voor de uitstraling, stoer, vrolijk of ietwat chagrijnig. Deze hier zou mijn vrouw uitkiezen. Lia zou zeggen: ,,Ik wilde dat je thuis ook altijd zo keek." Uiteindelijk viel de keuze op de aquarel van Cor Spil. Met de woorden; 'ontroerend mooi', gaf Henny te kennen de technische kwaliteiten van deze schilder op zijn waarde te schatten. Benieuwd en bezorgd was Henny overigens wat er met de overige werken zal gebeuren. ,,Toch niet dat ik ze straks op een rommelmarkt tegenkom." Voor de vriendelijk ogende keramiek van Ton Rota zag hij wel een bestemming. ,,Zo wil ik straks wel voortleven op mijn graf." Na dit sinistere grapje was het tijd voor de aanwezigen om op de fiets te stappen om alle creatieve uitingen langs de 22 locaties van de Kunstfietsroute te bewonderen.

Van alles te doen in de zomer

Binnen- en buitenactiviteiten, sportief of ontspannend; er is voor ieder wat wils.

REGIO - Stichting Welzijn Castricum, heeft, in samenwerking met alle ouderenorganisaties, een interessant zomerprogramma gemaakt voor mensen van 55 jaar en ouder.

Er wordt een breed scala aan activiteiten geboden in Castricum, Akersloot en Limmen. Binnen- en buitenactiviteiten, sportief of ontspannend, oog- of tongstrelend, er is voor ieder wat wils. Van het complete activiteitenoverzicht is een boekje gemaakt. Deze is af te halen bij Stichting Welzijn Castricum. Ook zijn de activiteiten terug te vinden op de kalender van www.welzijncastricum.nl. Inschrijven is mogelijk via het antwoordformulier in het boekje, de e-mail (info@welzijncastricum.nl) of telefonisch (0251-656562).

Smartlappen –en shantyfestival in Akersloot

Het vrolijke piratenkoor De Landlubbers.

AKERSLOOT - Zondag 14 juni zal Akersloot weer bruisen van plezier met een lach en een traan onder de klanken van smartelijke liederen die door diverse koren ten gehore gebracht gaan worden.

Op het Wilhelminaplein in Akersloot, aanvang 12.30 uur, kunt u vanaf de grote aanwezige terrassen weer luisteren en meedeinen op hartverscheurende liederen. De entree is gratis. Dit jaar zullen er maar liefst zes koren op het podium staan. De optredens zullen daarom al om 13.00 uur van start gaan en zijn zoals elk jaar vrij toegankelijk.

Akersloot pakt dit jaar groot uit met verschillende prachtig uitgedoste koren, die werkliederen zingen uit de oude zeilvaart. De kleurrijke koren zullen dit jaar op het buitenpodium het publiek vermaken met schrijnend gezang, de meest droevige gebeurtenissen, grootste tranentrekkers, de zoetste smartlappen en de meest aanstekelijke meezingers! Het festival kenmerkt zich door de gezellige sfeer, het meezingen en de vrolijkheid. Van jong tot oud, het Smartlappen –en shantyfestival Akersloot is voor iedereen!

De spits wordt afgebeten door het koor het Egmonds Shantukoor 'De Zaalneelden', gevolgd door 'De Vrolijke Noot' uit Alkmaar met wel zestig zangers op het podium. Daarna volgen het vrolijke piratenkoor 'De Landlubbers' en het beroemde Kapiteinskoor uit Zaandam onder andere bekend van hun prachtige witte uniformen en de deelname aan Sail Amsterdam. Afgesloten wordt er met de 'Brulboeien'.

Expositie Rob de Reus bij Gemaal 1879

AKERSLOOT - Op 7 juni gaat er in het Gemaal 1879 een nieuwe expositie van start. Dit keer is aan de beurt Rob de Reus (1972) een gevestigd kunstenaar te Uitgeest.

Rob schildert vooral graag stillevens. Door een opbouw in lagen, van grof naar fijn, van licht naar donker, creëert hij een bijzondere sfeer. Zijn werk omvat naast stillevens ook portretten, landschappen en indrukwekkende plafond- en wandschilderingen.

Rob schilderde onder andere in de televisieprogramma's Sterren op het doek en RTL Koffietijd. Het atelier is gevestigd in de polderkamer van het uit 1874 daterende monumentale gemaal van de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder aan de Meldijk te Uitgeest. Nu poseert hij gedurende de maanden juni en juli in het historische gemaal van de Groot-Limmerpolder, beter bekend als het Gemaal 1879 te Akersloot. Het is een expositie met hoogstaand en bezienswaardig werk.

Naast de expositie wordt op het gemaal steeds uitleg gegeven over de waterstaatkundige geschiedenis van de regio en wel op twee manieren. Op de zolderverdieping loopt een permanente tentoonstelling rond de waterstaatscanon. In dertig mijlpalen wordt daarvan verslag gedaan. In de machineruimte van het gemaal is er uitleg over de polderbemaling, de ontwikkeling daarvan en het gemaal wordt voor belangstellenden ook in werking gesteld.

Gemaal 1879 is iedere zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur geopend. Adres: Fielkerweg 4 (Klein Dorregeest) Akersloot. Zie ook www.gemaal1879.nl

Genieten bij Zeezicht en Gooische Vrouwen in 't Kruispunt

REGIO - De zomeractiviteiten, georganiseerd door diverse organisaties in samenwerking met Stichting Welzijn Castricum, zijn van start gegaan:

Ontspannen dineren en leuke contacten opdoen kan bij restaurant Zeezicht aan het strand van Castricum. In het kader van het populaire 'Eten en Ontmoeten', een initiatief van Stichting Welzijn, kan men daar op donderdag 11 juni om 18:00 uur aanschuiven voor een tweegangen keuzediner voor slechts € 23,50. Als voorgerecht is er keuze uit een pommodorisoep met pestocrème of de soep van de dag. Het hoofdgerecht bestaat uit malse saté van de haas met kroepoek en geraspte kokos, spareribs geserveerd met knoflook- en grillsaus óf zalm uit de oven met een krokant oosters korstje. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot donderdag 11 juni om 12.00 uur bij Stichting Welzijn Castricum via 0251-656562 of info@welzijncastricum.nl.
Op donderdag 11 juni wordt om 14.00 uur in 't Kruispunt in Akersloot de film 'Gooische Vrouwen' vertoond. Deze Nederlandse komedie gaat over het wel en wee van vier vriendinnen in Het Gooi. De dames gaan om met de typische Gooise dingen als veel geld, luxe auto's, kinderen op dure scholen en mooie huizen maar ondervinden ook de negatieve kant van hun luxe leven. De kosten voor deze filmmiddag bedragen € 2,50 inclusief koffie of thee.

Oude Knegt zoekt vrijwilligers

AKERSLOOT - Korenmolen De Oude Knegt in Akersloot is op zoek naar versterking van de vrijwilligersploeg, die zich op zaterdag in het winkeltje bezig houdt met de verkoop van de eigen meelproducten. Er wordt meel verkocht aan bakkers in de regio, maar een groeiend aantal particulieren komt op zaterdag of woensdag naar het winkeltje om vers biologisch meel te kopen en daar zelf brood van te bakken. Vooral naar spelt is momenteel veel vraag. Met de opbrengst van de meelverkoop wordt het onderhoud aan de molen bekostigd. Wie meer wil weten komt gezellig langs of neemt contact op met Jeanne van Minderhout mail: jvanminderhout@hotmail.com, tel 072-5317626 of 06-37311223.

Limmen did it again!

Foto Carolien Breed

LIMMEN – Het is Limmen weer gelukt een wereldrecord op haar naam te zetten! Gisteravond, vrijdag 5 juni, heeft Limmen Ludiek onder grote belangstelling met het immense mozaïek van wijnkurken op de Vuurbaak een plekje bemachtigd in het Guiness Book of Records. Het was even sparen, maar dan heb je ook wat!

Vandaag en morgen kan iedereen dit staaltje kurkenkunst bewonderen. Het park en de sporthal De Enterij zijn vrij toegankelijk. Vanuit de openpodiumwagen in het park is overdag muziek. 's Avonds wordt de Limmen Ludiek feesttent het domein van The Dirty Daddies. Zondag 7 juni is alweer de slotdag van de Limmen Ludiek 2015 feestweek; de laatste dag waarop het grote publiek het wereldrecord kurken mozaïek in al zijn glorie kan komen bezichtigen. Gedurende de gehele dag is het park een openpodium met live muziek. Zondagavond neemt Cold Turkey in de feesttent het slotakkoord voor hun rekening; ook dan is vrij entree. Het bestuur van Limmen Ludiek zal zich daarna terugtrekken in de Limmer achterkamertjes om in het diepste geheim weer te gaan broeden op een idee voor 2020!

Scouting Akersloot eindigt in de LSW top-tien

AKERSLOOT - Pinksterweekend was het zo ver, de meiden van Scouting Akersloot mochten na het winnen van de lokale wedstrijden mee doen aan de landelijke scouting wedstrijden op het terrein Buitenzorg in Baarn. Hier streden 105 groepen om de beste patrouille van Nederland te worden. Het weekend stond in het thema van Ghana en dit was overal in verwerkt. De groepen moesten zich bewijzen door middel van spellen, pionieren, koken, routes lezen en nog veel meer.
Aan het einde van deze drie intensieve, maar gezellige dagen was het tijd voor het spannendse deel van het weekend: de uitslag. Omdat er zoveel groepen meededen werd alleen de top 30 opgenoemd, het was afwachten of je nog niet opgenoemd was omdat je zo hoog was geëindigd, of helemaal niet de top 30 had gehaald. Bij de top tien werd het wel erg spannend, maar de meiden van Scouting Akersloot hebben een prachtige 9e plaats behaald en behoren nu tot de beste tien patrouilles van Nederland.

Groep 6 Paulusschool voetbalkampioen

De gelukkige winnaars van groep 6 van de Paulusschool.

HEILOO - Woensdag 27 mei werd de regiofinale van het schoolvoetbaltoernooi voor groepen 5 en 6 op de velden van Zaanlandia gehouden. Nadat op 22 april zowel het meisjesteam als het jongensteam van groep 6 van de Paulusschool kampioen van Heiloo waren geworden, mochten ze verder spelen in de regiofinale.

De opa van Mischa en Julian Allis had voor deze speciale gelegenheid een bus geregeld. Het toernooi werd goed gestart met een overwinning door de jongens. Meiden hadden in de eerste wedstrijd een kleine tegenslag, maar daarna liep het op rolletjes. Beide teams kwamen in de kruisfinale op dezelfde tijd, wat het lastig maakte voor meester Jeroen om beide teams evenveel aandacht te geven. Na de winst van beide teams liep de spanning hoog op voor de finale. De meiden naast de jongens op het veld. Een officieel scheidsrechtersteam.

Na het fluitsignaal waren de ploegen aan elkaar gewaagd. In de tweede helft wisten de meiden te scoren via een mooie actie van Frederique Boermans. Opluchting en Feest. Bij de jongens moest echter de beslissing via strafschoppen komen. Lars Liefting schoot de eerste strafbal keihard in. Prachtig! Keeper Daan Pepping was de topper van de dag door alle strafschoppen te stoppen (het hele toernooi de nul gehouden!). Toen was het helemaal feest! De bekers en medailles werden aan de meiden én de jongens uitgereikt en op naar de districtsfinale in Uithoorn op woensdag 3 juni!

Limmen E4 Kampioen

LIMMEN - Na een heel spannend seizoen en met tegenstanders zoals Kolping Boys, Vrone, Alcmaria Victrix, Egmondia én hun collega's van de E5 zijn de jongens van de E4 kampioen van hun klasse geworden.

Met acht gewonnen, een verloren en een gelijk gespeelde wedstrijd (en een doelsaldo van 49 voor) zijn Lucas, Sem, Timo, Fabian, Daan, Lars, Sep, Ref en Patrick KAMPIOEN geworden. Omdat dit heugelijke feit midden in de meivakantie viel, is er op woensdag 27 mei een heuse vader- (opa, broer) zoonwedstrijd gespeeld. Het werd een hele leuke wedstrijd met een sympathieke eindstand van 4-4. Na de wedstrijd was er uiteraard tijd voor champagne (zonder alcohol), patat, limonade en bloemen voor de trainers/coaches Sander, Willem en Gerard. Volgend seizoen zal er een heel ander team staan aangezien de helft van de jongens dan doorgaan naar de D. Kijken hoe dit seizoen gaat verlopen maar nu eerst.... op naar de zomervakantie!

Meisjes 3F2 van de Terriërs Kampioen!

HEILOO - Onder begeleiding van de coaches Jeroen Wardenburg, J.W. Lausberg en Liselotte Groot zijn de meisjes van 3F2 kampioen geworden. In hun eerste seizoen zijn zij na de winterstop ongeslagen gebleven, wat een prestatie van deze stoere meiden. Op de foto: Sara Alonso Bayon, Liselore Blok, Fien Groot, Sophie Lausberg, Anne Nieuwenhuis, Robin Wardenburg, Wies Zoon, coach Jeroen, coach J.W. en de twee trouwste supporters Moos en Tommie (niet op de foto Rosalie Rus).

M8D4 van de Terriërs ongeslagen kampioen

HEILOO - Ook het meisjes hockeyteam M8D4 van de Terriërs die is ongeslagen kampioen geworden, in de tweede klasse - poule A/B. Op de foto: Rhodé Nobel, Rosa Oppenhuizen, Bo Beerepoot, Benthe Visschers, Kim Buter, Chloe Henselmans, Marit van Bronkhorst, Jip Boekaar en de begeleiders Ingrid en Jorik (Alice Hoed staat niet op de foto). Aangeleverde foto

De kampioenen van TC Heiloo United

HEILOO - Jens Moes, Milan Alonso Bayon, Teun Zoon, Fien Hemmer en Iris Kramer van team groen 2 van TC Heiloo United zijn ongeslagen kampioen geworden.

Meiden van M8E4 ook kampioen

HEILOO – Ook de meiden van M8E4 zijn na een super spannende laatste wedstrijd kampioen geworden. Op de foto staan: Louise, Jet, Fabienne, Fréderique, Babs, Amy Puck, Tatum, Isa, Jasmijn en Evi. Aangeleverde foto

Ties van der Lecq Nederlands Kampioen Badminton

Ties van der Lecq uit Heiloo. Foto: René Lagerwaard

HEILOO - Zaterdag 30 en zondag 31 mei heeft Ties van der Lecq uit Heiloo het NJK in Tilburg gespeeld. Samen met Madouc Linders is Ties eerste geworden in de categorie Mix Dubbel U15. Na een spannende driesetter wisten ze de overwinning binnen te slepen. Direct erna volgde de Heren Dubbel U15 met Wessel van der Aar. Wessel en Ties zetten de wedstrijd al snel naar hun hand en hebben in 2 sets gewonnen. Ties heeft nu drie keer op rij de titel in het Heren Dubbel spel. Als laatste wedstrijd van de dag en het toernooi moest Ties tegen Dennis Koppen. Twee jaar geleden heeft Ties van Dennis verloren in de finale en nu moesten ze weer tegen elkaar. Ties had al 5 wedstrijden in de benen, Dennis slechts 1. Ties was moe maar strijdbaar en heeft een geweldige finale gespeeld. De eindstand Ties – Dennis: 20 – 22, 21 – 19, 20 – 22. Helaas net verloren, na een heel spannende wedstrijd. Ties is als 5 jarige begonnen met badmintonnen bij 't Vennewater. Sinds zijn tiende speelt hij bij Duinwijck in Haarlem. Ties staat eerste op de JM ranglijst.

Foresters Zuivels Jeugdkamp onvergetelijk!

HEILOO - Een record aantal deelnemers (340) was het afgelopen weekend weer aanwezig bij het Foresters Zuivels Jeugdkamp. De lijst van activiteiten was weer divers, en plezier stond centraal! Dat voetbal allang niet meer alleen voor jongens is, bleek wel aan het deelnemersveld. Maar liefst 5 meidenteams deden dit jaar mee aan het Jeugdkamp.

Op het traditionele Foresters Jeugdkamp gingen de pupillen dit jaar o.a. kanoën, klimmen, vlottenbouwen, paintballen, drakenbootracen, zwemmen…En oh ja er werd natuurlijk ook nog gevoetbald. Veel van deze activiteiten werden begeleid door oudere (jeugd) leden. Een prachtig gezicht om te zien hoe de betrokkenheid van de leden bij de Foresters in de hele vereniging terugkomt. Op het verenigingsterrein stonden maar liefst 27 tenten, waarin 280 pupillen en 60 leiders dit weekend gehuisvest waren. Deze tenten waren op donderdagavond al door een groot team van vrijwilligers neergezet. Nadat het voetbalfeest officieel geopend was op vrijdagavond, begonnen de kinderen met een heerlijke maaltijd: door de vaders en moeders gemaakte pannenkoeken. De aller jongsten kregen een professionele voetbalclinic van Casper Sombroek (ook een echte Foresters man). De E pupillen gingen naar het strand van Bergen om onder begeleiding van de C1 selectie een spellencircuit af te werken en de D pupillen hadden een stoere activiteit met een heuse kick box clinic.

Zaterdag hadden alle teams ook weer verschillende activiteiten: de allerkleinste gingen naar de speeltuin, de E pupillen hadden een waterfestijn en D jeugd had o.a. een klimactiviteit met speurtocht. De zaterdag werd afgesloten door met zijn allen te gaan zwemmen in de Hoornse Vaart. De geleverde inspanningen zorgde ervoor dat de kinderen deze avond snel sliepen. De nachtwachten, die de gehele nacht over de kinderen waakten hadden hierdoor een rustige avond.

Naast de vele hulp van vrijwilligers, van binnen en buiten de club, werd er dit jaar ook weer een gulle bijdrage geleverd door de (lokale) ondernemers. De betrokkenheid van deze sponsors heeft ons ook dit jaar weer positief verrast aldus Jeugdkampvoorzitter Frank Klaver. Ze zijn de motor van het Jeugdkamp en zorgen ervoor dat wij elk jaar weer 300 kinderen een onvergetelijke herinnering mee naar huis kunnen geven.

Voorzitter Boogaard betreurt vertrek bij Terriërs

HEILOO - Voorzitter Roemer Boogaard vertrekt 'met bloedend hart', zoals hij het zelf zegt, bij hockeyvereniging De Terriërs. Hij kan het voorzitterschap niet combineren met een nieuwe baan. Om die reden gaat hij 'ook met bloedend hart' uit Heiloo verhuizen.

Boogaard: ,,Ik word directeur van Royal Huisman, bouwer van zeilschepen, en die unieke kans kan ik niet laten lopen. Huisman zit in Vollenhove en in die buurt ga ik wonen. Ik moet daarom het voorzitterschap van De Terriërs opgeven en dat doet pijn." Boogaard ('het is teamwork,' benadrukt hij) kan terugkijken op enkele belangrijke gebeurtenissen bij de club, waar hij vanaf 2000 aan het roer stond, zoals de realisatie van het kunstgraswaterveld, afspraken met de gemeente over het onderhoud en de -overigens kortstondige - plek van Dames 1 in de Hoofdklasse. Maar het werk is niet af. ,,Het is nooit af. We willen de opleiding van trainers en van de jeugdspelers verder verbeteren, voor de bijna duizend leden is onze accommodatie niet toereikend en dus moeten er meer kleedkamers komen, en een tweede waterveld zou ook in het beeld van het hedendaagse hockey passen. Verder is het aantrekken van vrijwilligers een permanente bron van aandacht, zo niet zorg." Boogaard heeft ook afscheid genomen van zijn baan als directeur van de KNRM, de reddingmaatschappij. ,,Dat viel ook niet mee, want de KNRM is een bijzondere organisatie met 1300 vrijwilligers die zich vaak met gevaar voor eigen leven voor anderen inzetten. En geen cent overheidssubsidie, dat mag ook wel eens gezegd worden." Met een rondvlucht boven de 45 reddingsstations met spandoeken, vaandels en vuurwerk in ons land werd hij uitgewuifd. De voorzittershamer wordt voor een jaar overgenomen door Wytze van der Meer, de voorganger van Roemer Boogaard.

Marc Brunekreef stuurde het Foresters-shirt de Alpe d'Huez op

HEILOO - Op 4 juni wist Marc Brunekreef (verantwoordelijk voor PR bij De Foresters) vijf keer de Alpe d'Huez te bedwingen tijdens Alpe d'HuZes 2015. Zijn tweede beklimming deed hij in het shirt van De Foresters, een actie die € 1494,10 opleverde voor de strijd tegen kanker.

Cross Triathlon Akersloot klaar voor eerste editie

AKERSLOOT – Op zaterdag 13 juni houden de samenwerkende Amak en IJsclub Akersloot onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond de eerste Cross Triathlon Akersloot.

De Cross Triathlon Akersloot is gestart als een mooi sportief initiatief waarbij sporters uit het dorp én uit de regio kunnen kennismaken met de Triathlon disciplines zwemmen (in het Alkmaardermeer), fietsen en hardlopen (door de historische polders). Inmiddels groeit het uit tot een heus dorpsgebeuren, waarbij naast het sporten nog veel meer te beleven valt. De eerste Cross Triathlon Akersloot start precies om 12.00 uur op recreatieterrein de Hoorne (naast de ARZV) met 500 meter zwemmen in het Alkmaardermeer. Daarna wordt 15 kilometer gefietst door de Limmerpolder, over boerenerven en door stallen. Ook het MTB parcours op Cloppenburch onderdeel is van de route.

Er wordt in twee ronden van in totaal 5 kilometer hard gelopen rondom de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. De laatste deelnemer komt waarschijnlijk tussen 13.30 en 14.00 uur over de eindstreep. Onder andere Dennis Rijnbeek, estafette zwemmer van de Olympische ploeg in Atlanta en Sydney, doet mee. Er zijn nog maar een paar startplaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en inschrijvingen zie: www.triathlonakersloot.nl , www.facebook.com/triathlonakersloot en www.ntbinschrijvingen.nl

Tiende Funakoshi Cup

Het gezin Blok bezette vorig jaar het gehele podium.

HEILOO - Zondag 14 juni houdt Karatevereniging Funakoshi voor het tiende opeenvolgende jaar het toernooi om de Funakoshi Cup in sporthal de Hoornse Vaart te Alkmaar.

In die tijd is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste evenementen op het gebied van karate in Nederland. Ook dit jaar komen weer bijna 400 deelnemers uit alle delen van Nederland naar Alkmaar. De Heilooër vestiging van Funakoshi is goed vertegenwoordigd in de verschillende categorieën. Zowel bij de jeugd als de volwassenen beschikt de vereniging over een aantal sterke troeven. Zo bezetten drie leden van het gezin Blok vorig het erepodium bij de bruine banden, de vraag is of zij datzelfde kunstukje in een hogere categorie kunnen herhalen. Het toernooi in sporthal de Hoornse Vaart begint zondag 14 juni om 09.30 uur met de jeugdwedstrijden. Vanaf 13.30 uur start het middagprogramma met een aantal demonstraties en aansluitend het hoofdprogramma. De toegang voor bezoekers bedraagt 5 euro, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie op www.funakoshicup.nl.

DVW Jeugdvissen weer van start

HEILOO - Dit weekend werd de DVW-Jeugdwedstrijd nummer één van 2015 gehouden. De zon was heerlijk aanwezig en maar liefst 17 kinderen kwamen deelnemen langs het mooie water van de Frederica's Hof. Een kwart van de deelnemers waren nieuwe gezichten.

Na het startsignaal middels een ouderwetse koperen luchthoorn werden de nieuwe tuigjes zelfgemaakte tuigjes ingegooid. Mooi om te zien hoeveel vrijwilligers en familie er langs de kanten staan. In totaal werden er 41 vissen in circa een uur gevangen en werden allen na het onthaken direct teruggezet in de vijver. De heel sterk vissende Spyke Prinse ving in totaal vijf vissen en werd hiermee derde in de wedstrijd, direct achter Johan van Dorsten met zes stuks. De kampioene (Tamara van Duuren) van de afgelopen jaren werd wederom eerste met maar liefst elf vissen! Het doel van komende keer is om iedereen minimaal een visje te laten vangen. Het jeugdvissen is voor kinderen tot 14 jaar, plezier en ontspanning staan voorop. De wedstrijden vangen aan om circa 18.30 uur, verzamelen om 18.20 uur aan de waterkant op de Frederica's hof in plan Oost. Inschrijven kost per kind twee euro, voor een ieder is er bij de prijsuitreiking een prijsje. Wedstrijddata: 18 + 25 juni en 2 juli. Zie ook: www.devroegtewint.nl.

Pim de Waard blijft topper

HEILOO - Pim de Waard uit Heiloo heeft donderdagavond met overmacht de zesde rit in de reeksen van tien wedstrijden om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup in Akersloot op zijn naam geschreven.

Al vrij snel na de start op Sportcomplex de Cloppenburgh wist Pim de Waard, de man achter De Zeeleeuw en organisator van de 4 uurs race in het Geestmerambacht aanstaande zondag, samen met Danny Bizot (Alkmaar) een gaatje te slaan met de rest. Dit gat groeide gestaag en door het hoge tempo opgelegd door de bijna vijftiger De Waard moest Danny Bizot zijn metgezel laten gaan. Gaande de strijd kwam Ben Visser de podiumbehagers met ook nog de voor hem rijdende Henk Verdonk junior uit Egmond aan Zee bedreigen. Pim de Waard bleef duidelijk buiten schot, maar Danny Bizot moest het hoofd buigen voor het duo Henk Verdonk junior en de oud-Egmonder Ben Visser. De podiumbezetting voor de plekken twee en drie werd een stevig potje robberen tussen het voornoemde tweetal Verdonk/Visser. Bij het luiden van de bel voor de laatste ronde wist Ben Visser zijn slag te slaan door vlak voor een bocht op een nette manier Verdonk junior af te troeven en zo een tweede plek te pakken. Danny Bizot en Marcel Hink uit Heiloo maakten de eerste vijf kompleet. Uitslag: 1. Pim de Waard Heiloo 2. Ben Visser Heerhugowaard 3. Henk Verdonk junior Egmond aan Zee 4. Danny Bizot Alkmaar 5. Marcel Hink Heiloo 6. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef 7. Wilfred Knegt Uitgeest 8. Henk Louwe Alkmaar 9. Dirk Dekker Egmond aan Zee 10. Maurits Heida Akersloot Dames: 1. Femke Mossinkoff Akersloot

Foresters A1 promoveert naar vierde divisie

HEILOO – Het was groot feest op het veld van Volendam, nadat De Foresters A1 de finale van de nacompetitie wonnen van Hoogland A1. Door de 4-1 zege mag het team van Jeroen Slaager volgend seizoen uitkomen in de vierde divisie.

Uitreiking Rotary cheque PCC Maalwater Run & Walk

Frans Endel van SportRaad Heiloo krijgt uit handen van Paul Mulder van Rotary Club Heiloo een cheque voor het Sport@School project. Foto Carolien Breed

HEILOO - Een maand geleden vond de PCC Maalwater Run & Walk plaats in het stationscentrum van Heiloo. De loop, georganiseerd door Rotary Club Heiloo, was met ruim 1000 deelnemers de meest succesvolle tot nu toe.

Woensdag 3 juni werd in restaurant Klein Varnebroek de opbrengst voor het goede doel, Sport@School, bekend gemaakt. Paul Mulder reikte namens de Rotaryclub een cheque van 5000 euro uit aan Frans Endel van SportRaad Heiloo. Mulder, voorzitter van de Maalwaterrun commissie, noemde het hardloopevenement een groot succes, mede te danken aan de deelname van veel leerlingen van de basisscholen. Ook van hoofdsponsor PCC Heiloo liepen veel leerlingen mee. Hij legde uit dat het goede doel van het evenement voor het tweede achtereenvolgende jaar het Sport@School project van de sportraad is, dat sportlessen voor basisscholen verzorgt. En Rotary is blij, dat door de basisscholen bij de loop te betrekken, Heiloo nog meer in beweging komt.

Frans Endel nam de cheque dankbaar in ontvangst. Hij noemde de PCC Maalwater Run & Walk een fantastisch project; een mooie samenwerking tussen de Maalwaterrun commissie van de Rotary club, de buurtsportcoach, de sportraad en hoofdsponsor PCC Heiloo. Met deze donatie kan de sportraad de reductie die scholen krijgen op de Sport@School-lessen verdubbelen. Oftewel: het bedrag, dat scholen per leerling bijdragen om gebruik te maken van de sportlessen, kan omlaag. Endel: ,,Een goed begin van het nieuwe schooljaar!"

De scholen met in verhouding de meeste deelnemende leerlingen konden extra Sport@Schoollessen verdienen. Op nummer vier eindigde de Jan van Rijckenborgschool, De Duif werd derde, tweede was de Elckerlyc en de Springschans werd glansrijk nummer één. Als extra beloning voor hun inspanning deelnemers te werven kreeg de Elckerlyc ook nog een clinic bij de Terriërs aangeboden en mogen alle leerlingen van de Springschans naar zwembad Het Baafje. De prijzen werden in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van de vier basisscholen.

Volop prijzen judoka's Dojo 't Loo op Megategeltoernooi

Sofie Oosterink wist met fraai technisch judo een eerste plaats wist te halen in haar poule. Foto: Fred Stevenson

HEILOO - Zondag 7 juni waren ruim 200 beginnende wedstrijdjudoka's van 20 judoverenigingen uit Heel Noord Holland weer naar Heiloo afgereisd om deel te nemen aan het Megategeltoernooi van Dojo 't Loo. Het was de elfde keer dat het Oranjebandentoernooi werd georganiseerd.

De kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar waren verdeeld in poules waar ze allemaal in zo'n 4 a 5 partijen konden laten zien hoe ver ze inmiddels zijn met hun judotechnieken in wedstrijdverband. Aangemoedigd door de coach en het ruim aanwezige publiek, en onder het toeziend oog van een echte scheidrechter is dat voor de meesten toch weer heel wat anders dan een partijtje in de gewone judotraining. De spanning was bij veel van de kinderen dan ook goed van de gezichten af te lezen. In sportieve sfeer werd fanatiek om de prijzen gestreden. Alle kinderen gingen in ieder geval met een mooie herinnering naar huis. Dojo 't Loo was zelf vertegenwoordigd met zo'n 50 kinderen. Daarvan wisten, ondanks vermoeienissen van school- en voetbalkampen, maar liefst 21 kinderen een podiumplaats te bemachtigen. Goud was er voor Sofie Oosterink, Kami Dekker, Tom Pirovano, Otto Bosch, Jayden Campagne, Floris Groen en Jonne Coolegem. Voor Sam Limpens, Bjorn Krom, Lex Gast Marijn Sijtstra, Daan Pepping en DI An Tan was er en fraaie tweede plek. Een fraaie beker voor de derde plaats ging mee naar huis met Jorne Reitsma, Bob Zonneveld, Sija Coolegem, Sven Witjes, Eline van de Veen, David Snelder, Sam Beukers en Abel Vlug.

Goud, zilver en brons voor TIOS-turnsters

Mei lou, Emma en Mila.

LIMMEN - Zondag deden de turnsters van TIOS uit Limmen mee met de toestelfinales in Beverwijk.

In de eerste wedstrijd turnden Emma Hulsebosch en Mei lou Fontein hun favoriete onderdelen. Emma had flinke pech bij brug en tuimelde door na haar buikdraai. Mei lou, die zaterdag nog een uitstekende zesde plaats had behaald bij de districtkampioenschappen turnde ijzersterk op vloer(13.70) en brug(14.60). Zij behaalde hiermee goud en brons.

Mila Dekker deed het ook goed op de brug. Ze turnde mooi achter elkaar en behaalde een zilveren medaille(11.20). Sanne Nijman, Danielle Sweep, Suzanne de Jong en Amy de Leeuw turnden in de derde wedstrijd. Sanne en Danielle sprongen beide mooie sprongen. Danielle kreeg de meeste punten en werd nummer 1 in haar categorie. Suzanne deed mee op sprong en brug maar kreeg te maken met een gladde brug. Hierdoor lukte de salto niet meer. Amy ging voluit op sprong en vloer en werd hiervoor beloond met twee gouden plakken. Met deze mooie resultaten sluit TIOS het wedstrijdseizoen af.

Start met hardlopen bij de Amak

AKERSLOOT – De Amak wil ook dit jaar startende hardlopers samen over de drempel helpen. De vereniging organiseert voor het vierde jaar een beginnersgroep. Tijdens een twaalftal trainingsavonden maken de beginnende hardlopers kennis met de loopsport, De start van de beginnersgroep is op donderdagavond 25 juni om 19.15 uur op de schelpenbaan rond het B-veld van voetbalverenging Meervogels, aan de Boschweg te Akersloot. Het doel is dat eind september alle beginners zelfstandig de 5 km kunnen lopen tijdens de Amak -loop.

Aanmelden via jsw.vastenouw@quicknet.nl. In de week van 23 juni krijg je alle informatie per e-mail toegestuurd. De kosten zijn het lidmaatschap van de Amak.

Flashing meiden in Nederlands team

Loes Rozing en Anna Hartman van Flashing Heiloo zijn opgenomen in de definitieve selectie voor het Nederlands team U14. Foto: Frank Knegt

HEILOO - Het succes voor de meisjeslijn van basketballvereniging Flashing Heiloo kent geen einde. Eerder al plaatste het meisjes U12 (onder 12) team zich voor de finale van het Nederlands kampioenschap, nu wisten twee oudere trainingsgenoten van de meisjes uit dit team zich te kwalificeren voor het Nederlands team onder 14.

Loes Rozing en Anna Hartman waren enkele weken geleden opgenomen in de voorselectie van het Nederlands team. Afgelopen twee weken bezochten zij de centrale trainingen in Amsterdam en vandaag werd de definitieve selectie bekend gemaakt. Beide Flashing-leden hoorden tot hun vreugde dat ze met het Nederlands team mee mogen naar een internationaal toernooi in Kopenhagen. Flashing Heiloo wenst beide meiden daar heel veel succes toe!

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

LET OP Kim's Haarsalon is GESLOTEN van woensdag 17-06-1015 t/m 20-06-2015 vanwege de Wandelplus-4-daagse Alkmaar. Dinsdag 23-06-2015 sta ik weer voor u klaar! Bellen kan altijd naar: 06 3004 2383, dan bel ik u in de middag terug.

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd.
T: 06 1750 6967

SALE @ SUNNY DREAMS 40 % korting over de gehele collectie (m.u.v. de nieuwe col.) o.a. op ya-ya, please, studio anneloes, sisters point, foliie, joshv. Stationsplein 3, tel: 072-533 9441


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

VASTE PLANTEN in vele soorten bij kwekerij de Buitenkans!! Mooie kwaliteit en vele aparte soorten voor
€ 1,95 per stuk en 3 voor € 5,-. U vindt ons aan de Bullaan 2 in Heiloo t.o. de brandweerkazerne. Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.30 tot 16.30

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. O.a. SNOEIEN, ONDERHOUD, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612.

Voor radiodocumentaire zoek ik ZEILER die in aug 2004 op Noordzee van CATAMARAN OVERBOORD SLOEG. De
man heeft 2 uur in zee gedreven. Voor radiodoc wil ik graag in contact komen met deze man. E-mail me: post@deroos.org, info: www.deroos.org

PERKPLANTEN voor weinig bij kwekerij de Buitenkans!! Alle soorten voorradig in 10 of 12 cm potjes maar ook 6-pack perkgoed voor de aanbieding van 6 sets voor € 10,-. U vindt ons aan de Bullaan2 in Heiloo t.o. de brandweerkazerne. Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.30 tot 16.30

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386

SALE @ SUNNY DREAMS 40 % korting over de gehele collectie (m.u.v. de nieuwe col.) o.a. op ya-ya, please, studio anneloes, sisters point, foliie, joshv. Stationsplein 3, tel: 072-533 9441

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Medisch PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

SALE @ SUNNY DREAMS 40 % korting over de gehele collectie (m.u.v. de nieuwe col.) o.a. op ya-ya, please, studio anneloes, sisters point, foliie, joshv. Stationsplein 3, tel: 072-533 9441

Gezocht enthousiaste VIOLIST(E) en (CONTRA)BASSIST(E) voor muzikaal trio, bestaande uit gitaar/dobro, banjo en zang. Muziekstijl: covers op eigenwijze gearrangeerd. Voor info bel 06 5113 9367

Center Design heeft weer nieuwe UNIEKE meubeltjes en hebbedingetjes. Voor SFEER in je huis binnen gekregen.Kom snel eens KIJKEN! Hoek Slimpad/Heerenweg HEILOO

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

Heeft u een VERJAARDAG of ander FEESTJE? Wij komen langs met onze prachtige IJSKAR met heerlijk SCHEPIJS. Zie onze website demooisteijskarvannederland.nl of bel Tom 06 1044 8399. Wordt gezellig!

ZALIGE WARME oliemassage door ervaren masseuse! Slechts € 30,- heel uur! Tevens pedicure 072 533 4906

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

ROMMELMARKT WERKENDELSLAAN zondag 21 juni van 10.00 tot 15.00 uur met 100 kramen, buurtbistro, popcorn, springkussen, crepekraam en livemuziek

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Wilt u MOOIE VOETEN van de ZOMER? Maak een afspraak met Voetje voor Voetje, Kennemerstraatweg 452, Heiloo. Behandeling
€ 27,-, tel. 06 4175 5666,
Ineke Zuiderwijk

BESTE SCHILDER & STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting!
Tel. 06 3374 3601

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

Te huur: OPSLAGRUIMTES vanaf 10 m2 CENTRUM HEILOO Info: 072 533 7403 (na 18.00 uur)

Ervaren ALLROUND
HOVENIER
biedt zich aan voor onderhoud van tuin, plantsoen e.d. € 15,= per uur. T: 06 2657 0403

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

MINDFULNESSTRAINING Heiloo door gecertificeerd mindfulnesstrainer. Start: 11 sept 2015 op de vrijdagochtend in yogacentrum Anjali. WWW.COUNSELINGPRAKTIJKDEINING.NL

KIM'S HAARSALON, voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 29,
1851 NM Heiloo.

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702