De Uitkijkpost

8 april 2015

De Uitkijkpost 8 april 2015


?Presentatie 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2'

HEILOO – Heel veel mensen hebben met veel interesse het eerste boek gelezen. Op vrijdag 17 april verschijnt 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2'. Het is een aanvulling en vervolg op het in 2011 uitgebrachte eerste boek, eveneens van de hand van Jaap de Graaf en Josta De Graaf-Gieltjes. Ze zijn hiervoor in oude archieven gedoken en hebben en interviews gehouden met oudere Heilooërs, die uitgebreid over de oorlogsjaren kunnen vertellen.

Het vijftien hoofdstukken tellende eerste boek, waarin archiefmateriaal en persoonlijke verhalen in elkaar verweven zijn, is het resultaat van een jaar lang intensief onderzoek. Jaap en Josta over de redenen voor het tweede boek: ,,Van een aantal onderwerpen was het complete verhaal nog niet verteld in boek 1. Naar aanleiding van het eerste boek werd weer veel informatie aan ons toevertrouwd. We hadden ook het idee dat een belangrijk verzetsman in boek 1 te weinig aandacht had gekregen, omdat we er toen niet in waren geslaagd meer informatie te vinden. Bovendien vroeg het dagboek dat we van de dochter van Jan Bakker kregen om publicatie; het dagboek had ons zelf zo verrast. Nog een reden was dat we de informatie van Het Rode Kruis over Heilooër oorlogsslachtoffers in Duitsland bekend wilden maken. Die was in 2011 nog niet beschikbaar."

De spirit om de onderzoekspet weer op te zetten en de pen weer op te pakken kwam pas echt bij het auteursduo op toen begin vorig jaar in het Regionaal Archief in Alkmaar het zogeheten Dossier Dekker opdook. Jaap heeft uren in het Regionaal Archief doorgebracht om het dossier grondig te bestuderen. Josta: ,,Eenmaal aan de slag was het weer net zo aangenaam om hier samen aan te werken. De mensen van het Regionaal Archief in Alkmaar hebben ons op alle mogelijke manieren bijgestaan." Jaap vervolgt: Er waren nogal wat documenten waarop informatie stond waarvan je bij het lezen dacht 'goed dat dat niet in verkeerde handen is gevallen'. Maar zoals in de conclusie achter in het boek staat, was men in die tijd erg terughoudend om informatie over echt harde verzetsacties op papier te zetten. Over het algemeen werden er geen namen genoemd van verzetsmensen, maar wel van zwarthandelaren, NSB-ers en andere personen die de zijde van de bezetter hadden gekozen. Bij het bespreken van het dossier zijn deze namen weggelaten. Het dossier geeft een goed inzicht in de manier waarop de verzetsorganisaties en de daaruit gevormde Binnenlandse Strijdkrachten aan het werk waren. Onder ander de voortdurende stroom van informatie die werd verzameld over de Duitse aanwezigheid in Egmond toont aan hoeveel mensen er met de goede zaak bezig waren."

De presentatie van 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2' wordt niet toevallig in Zaadpakhuis Dekker aan de Holleweg gehouden. Het zaadpakhuis staat ook op de omslag, want dit was de plek in Heiloo waar in de oorlog het verzet haar besprekingen hield. Het dossier, dat grofweg de periode tweede helft 1944 en eerste helft 1945 verslaat, bevat informatie over het Verzet en de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) in Heiloo en Egmond, waarvan de heer Jac. Dekker, tevens eigenaar van het zaadpakhuis, plaatselijk commandant was. Na een eerste, vluchtige bestudering van het dossier zei Jaap begin vorig jaar: ,,Gelukkig hebben we de indruk dat de inhoud van het dossier nergens afbreuk doet aan de inhoud van ons boek, een hele geruststelling. Het is veeleer te beschouwen als een aanvulling, een vervolg." En dat laatste is 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2' zeker geworden. Het is wederom een mooie uitgave geworden, minder dik dan zijn voorganger.

De boeken zijn te koop in Heiloo bij Bruna en de Schrijverij en de historische vereniging 'Oud Heiloo'. Verder in Bergen (Eerste Bergensche Boekhandel), Castricum (boekhandel Laan) en in Egmond (boekhandel Dekker) en Van der Meulen in Alkmaar.

Kerk Noordergeeststraat door brand verwoest

HEILOO - Een felle uitslaande brand heeft de kerk aan de Noordergeeststraat compleet verwoest. De kerk stond sinds 2001 leeg en is sinds 2004 eigendom van Kennemer Wonen.

De brandweer kreeg de eerste melding binnen om 22.22 uur en rukte met veel materieel uit. Uiteindelijk zijn vier tankspuitauto's (ook uit de regio), twee hoogwerkers en een brandweerwagen met een slangen oprolapparaat ingezet. De laatste was volgens regiomanager van de brandweer Petra Abma nodig omdat voor het bluswerk van een brand van deze omvang verbinding met open water noodzakelijk is. Het bluswater kwam van de Frederica's Hof, een kilometer verderop.

Ook burgemeester Hans Romeyn spoedde zich na de melding naar de brand en maakte een deel mee. ,,Al snel zagen we in dat het om een grote brand ging, dus ben ik naar het gemeentehuis gegaan om de deuren te openen voor eventuele opvang." Op dinsdagmiddag sprak hij tijdens de persbijeenkomst zijn respect uit voor de rustige manier waarop veel omwonenden hebben gereageerd en het vertrouwen dat zij in de hulpdiensten hadden, ondanks de grote impact van deze brand. Ook uitte hij zijn respect naar de hulpdiensten, hoe de brandweer de brand goed onder controle had en mogelijke risico's zoveel mogelijk wist te vermijden.

Na uren blussen kon de brandweer om 02.12 het sein brandmeester geven. De kerk staat midden in een woonwijk. Bewoners van 68 meest nabijgelegen woningen (voornamelijk Droonecampstraat en Vinkenbaan) van de kerk hebben uit voorzorg hun woning tijdelijk verlaten. Een deel daarvan is opgevangen in het gemeentehuis; de laatsten konden vanmorgen rond 05.30 uur weer terug naar huis keren. Inmiddels is het gebied met hekken afgezet en er zal onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de brand. De burgemeester meldt dat uit grondig onderzoek door een specialistisch bedrijf in Rotterdam is gebleken, dat er geen asbest in de lucht is vrijgekomen. ,,Dit blijkt uit geteste monsters, genomen in het gebied waar de roetdeeltjes zijn neergedaald." Een container aan de voet de kerk, die onder meer asbesthoudend materiaal bevat, was tijdens en ook na de brand dicht. ,,Daaruit zijn geen asbestdeeltjes vrijgekomen." Maar roet kan gezondheidsklachten veroorzaken als het wordt ingeslikt. Aangeraden wordt om contact met roet te vermijden, geen gewassen te eten waar roet op zit. Veeg roet of verbrandingsresten op straat of tuinmeubilair bijeen en gooi deze in de grijze container.?Spoel auto's met roet of verbrandingsresten af met water. De gemeente zorgt ervoor dat de speelplekken worden schoongemaakt.

De brand was in de wijde omtrek te zien, vlammen reikten meer dan torenhoog. Gaby Brouwer, een van de omwonenden die een paar straten verderop woont, en vanochtend de ravage kwam bekijken, vertelt: ,,Het was bizar, doodeng gewoon. Om ongeveer iets over elf stortten de muren in, een enorm kabaal, we voelden het in ons huis. Daarna ontstond een enorme vonkenregen." Rob Berkhout woont tegenover de kerk aan de Vinkenbaan. ,,De wind stond gelukkig richting het oosten, wij hoefden ons huis niet uit. Ik heb op het balkon nog staan filmen. Maar het was een gigantische brand."

In de ochtend smeulde het nog flink na, reden voor de brandweer om de volgende dag toch weer na te blussen. De oorzaak is volgens de burgemeester waarschijnlijk brandstichting. Hij roept mensen, die verdachte bewegingen en/of personen rond de kerk hebben gezien, dit te melden aan de politie of de gemeente.

10 vragen aan

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

1. Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren in Amsterdam op 17 mei 1947. Opgegroeid in Amsterdam Oud West bij het Surinameplein. Een heel fijne middelbare schooltijd genoten op het Spinoza Lyceum. Twee jaren economie gestuurd aan de UVA en vervolgens 18 maanden militaire dienst. In 1970 heb ik mijn echtgenote Liedewij ontmoet tijdens een vakantie in Spanje. Getrouwd in Ouderkerk aan de Amstel in 1971 en vervolgens drie jaar in de Bijlmer gewoond. In 1974 naar Heiloo verhuisd waar onze dochter en zoon zijn geboren. Inmiddels hebben we 5 kleinkinderen. Van 1969 tot 1996 ben ik werkzaam geweest bij twee kleine technische handelsbedrijven in Beverwijk en Landsmeer. Na een korte periode zonder werk heb ik mijn werkzame leven afgerond als kwaliteitsmedewerker bij een aannemingsbedrijf in Badhoevedorp. In 2008 ben ik op 61 jarige leeftijd gestopt met werken.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?
Hoewel niet als direct gevolg van een echte hobby zou ik of filosoof of diplomaat hebben kunnen worden. 'Het kan verkeren', zei ooit een bekende dichter.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?
President Poetin van Rusland en in een gesprek onder vier ogen willen vaststellen of en welke menselijke kant er in hem aanwezig is.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Twee vakanties op een camping aan de Italiaanse kust met schoolvrienden. Hier is de basis gelegd voor de vriendschap met hen die tot op heden voortduurt.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?
Eigenlijk heb ik als niet-Heilooenaar geen specifieke plek ontwikkeld in de loop der jaren. Als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor een wandeling langs het Maalwater met prachtige vergezichten over het weidse land naar de duinen.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?
Dat openbaar ik liever niet publiekelijk.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Als er niet gebeurt wat jij bedacht of aangegeven hebt, dan heb je iets niet goed gedaan. Wijsheid van een oudere collega in het begin van mijn carrière

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?
Dat ik zeer trots ben op mijn zoon en schoondochter die in hun gezin met drie kinderen sinds vorige maand ook nog twee pleegkinderen hebben opgenomen om hen te begeleiden naar volwassenheid.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?
Alle verkeersdrempels in het hele dorp ongedaan maken. Deze obstructies zijn een ware ramp voor invaliden en overige bewoners die zijn aangewezen op vervoer in een rolstoel. Met overigens alle respect voor onze voortreffelijke burgemeester.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:
Hoe ik als "Amsterdammer" ben geïntegreerd in de Heiloose samenleving. Toeval of anders?
Ik ben vanaf het moment dat we kinderen hadden bewust in ons dorp geïntegreerd door verantwoording te nemen en als vrijwilliger beschikbaar te zijn bij de organisaties waar de kinderen aan verbonden waren; stichting peuterspeelzalen; voetbal- en tennisvereniging en later vanaf 2008 als vrijwilliger /chauffeur/bestuurder bij de stichting Rolstoelbus Heiloo en vanaf 2008 ook als penningmeester bij de hockeyvereniging. Dit heeft mij een breed scala aan contacten in Heiloo opgeleverd.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan (en waarom)…: Frans Endel

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is:
Wat heeft je bewogen om de Sportraad in Heiloo op te richten en heb je nog tijd over voor andere leuke dingen?

Oorlogswandeling met Oud Heiloo

Barakkenkamp, na de oorlog tot ca. 1960 in gebruik door het Nederlandse leger.

HEILOO – De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Heiloo zijn heftiger geweest dan menigeen denkt. Er waren relatief veel Duitsers in het dorp gevestigd en het verzet tegen deze bezetting door Heilooërs heeft veel gevolgen gehad. De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft een wandeling van circa een uur uitgezet langs plekken en gebouwen die een rol hebben gespeeld in de oorlog.

Medio april zullen Jaap en Josta de Graaf/Gieltjes een vervolg presenteren van hun boek 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd'. De uitgave van dit tweede boek over de oorlog in Heiloo en de 70-jarige herdenking van de bevrijding van de Duitse bezetting vormden de aanleiding om een 'oorlogswandeling' door Heiloo uit te zetten. De wandeling door Heiloo en het Heilooër Bos voert onder andere langs een aantal gebouwen die in de oorlog van belang zijn geweest. Om enkele te noemen: het Rode huis, de pastorie van de Witte Kerk, De Oude Herberg (Herberg Jan), het huis De Merel, de boswachterswoning, de barakken bij de Preekstoel, de villa Blue Heaven, Nijenburg. Tijdens de wandeling zal door Jaap en Josta worden verteld welke rol de gebouwen hebben gespeeld. Ook zullen markante plekken worden bezocht, zoals het Paardenlandje, de plekken van de tankgracht, de plaats met restanten van de muur rond het barakkenkamp in het bos en de schuttersputten in het Overbos. Voor deelname aan de wandeling wordt u verzocht zich aan te melden op een van de hieronder aangegeven wijzen. De wandelingen starten bij de Oudheidkamer Heiloo aan de Bergeonstraat 30, waar u wordt ontvangen met koffie en koek. We vragen een bijdrage van € 2,50 per persoon. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 18 april, zondag 26 april en starten om 14.00 uur. Op vrijdag 1 mei 's avonds om 19.00 uur. U kunt zich opgeven via het e-mailadres: aanmelding.oudheiloo@gmail.com, de website www.oudheiloo.nl/ Contact/Reactieformulier Als dat niet mogelijk is, kunt u bellen naar het telefoonnummer 072-5332571.

Inzamelkist gemeentewerf

Op de gemeentewerf van Heiloo staat nu ook een rode kist als inzamelpunt voor GeredGereedschap.

HEILOO - Sinds enige tijd heeft Stichting GeredGereedschap Kennemerland ook een inzamelkist bij de gemeentewerf van Heiloo. De rode kist bij het chemisch inzamelpunt staat er al een aantal maanden, maar viel met kleine logo´s te weinig op.

Sinds kort is er een groot spandoek naast gehangen, ontworpen en geschonken door Remy De Jong Reclame uit Heerhugowaard. Daardoor kan iedereen nu zien dat de kist bedoeld is om gereedschap in te doen dat, na een opknapbeurt door vrijwilligers, een tweede leven kan krijgen in een ontwikkelingsland. Zodoende helpt gereedschap, dat wij hier niet meer gebruiken, mensen in ontwikkelingslanden om een eigen bestaan op te bouwen. Veelal gaat het gereedschap naar scholen, die daarmee opleidingen verzorgen en vervolgens de afgestudeerden een start set gereedschap meegeven om aan de slag te kunnen in hun woonomgeving, als timmerman, metselaar, loodgieter, automonteur of fietsenmaker. Ook naaimachines zijn van harte welkom. Dus als u oud gereedschap naar de gemeentewerf brengt, bedenk dan eerst of het voor een tweede leven in aanmerking zou kunnen komen en doe het dan, ook bij twijfel, in de rode kist! GeredGereedschap en nog meer de mensen in de ontwikkelingslanden zijn er blij mee.

Stichting GeredGereedschap Kennemerland, tel. 072-5320891, mob. 06-51428411 of heiloo@geredgereedschap.nl

Afscheid van juf Nel Kuijper op Obs Meander

HEILOO - Dinsdag 28 april neemt juf Nel Kuijper afscheid van het onderwijs. Na ruim veerig jaar voor de klas te hebben gestaan is het nu tijd voor haar welverdiende pensioen.

Juf Nel is geboren op Texel. Na het behalen van haar KLOS-diploma in Den Helder startte zij haar onderwijscarrière in de Achterhoek. Al snel kwam ze terug naar Noord-Holland. In Heiloo ging ze werken bij Pinkeltje, later de Hofdijkschool. Vervolgens stond ze voor de klas op de Vondelschool en tenslotte op Meander. Voor vele mensen was juf Nel een vertrouwd gezicht op deze school. Vanaf het leggen van de eerste steen in 1992, was ze bij Meander betrokken. Veel kinderen uit de wijk Ypestein hebben bij haar in de klas gezeten. Met liefde en geduld heeft ze al die jaren met plezier haar werk gedaan. Zowel ouders als kinderen hebben goede herinneringen aan de tijd, dat ze bij juf Nel in de klas hebben gezeten. Om die reden vertrouwden ook de oud-leerlingen hun kind weer aan juf Nel toe. Kinderen, ouders en collega's gaan juf Nel enorm missen. Het is goed om dat te laten blijken. Daarom is er op dinsdag 28 april van 17.00 tot 19.00 uur een afscheidsreceptie op basisschool Meander. Iedereen die juf Nel een goed hart toedraagt is van harte welkom om haar gedag te zeggen. Het wordt op prijs gesteld als u zich voor de receptie aanmeldt via afscheidjufnel@isobscholen.nl

Thuiszorg AristoZorg

Foto Carolien Breed

Stationsweg 87A, 1851 IJ Heiloo, tel.072-5320909, www.aristozorg.nl, e-mail: info@aristozorg.nl.

HEILOO – 'Uw wens is onze zorg', dat is de slogan van AristoZorg. Op donderdag 16 april om 14.30 uur opent wethouder Elly Beens het inlooppunt aan de Stationsweg, het nieuwe onderkomen van thuiszorgorganisatie AristoZorg. Het inlooppunt is nu nog van 09.00 tot 16.30 uur geopend, maar bij genoeg animo voor allerlei activiteiten die hier gehouden kunnen worden, zullen de openingstijden worden verruimd; ook op feestdagen!

,,De zorg verandert; als kleinschalige thuiszorgorganisatie kunnen wij daar flexibel mee omgaan", zegt Petra Okker-Klooster uit Heiloo, oprichtster van AristoZorg. Samen met zorgmanager Paula van Wolferen en de medewerkers in Heiloo en van de locatie in Velsen-Noord vormen ze een hecht team, waarin beiden gewoon actief meedraaien.

Petra is begonnen in 2008, 'vanaf de keukentafel'. Voor die tijd heeft ze jarenlang als wijk-ziekenverzorgende in dienstverband voor grote zorginstanties gewerkt. ,,In grote organisaties is de klant vaak een nummer. Verzorgend personeel moet er 'op de klok werken'. Dit ging me tegenstaan. Ik wilde het anders; kleinschaliger en flexibel, gericht op de individuele behoefte van de klant."

AristoZorg is een transparante thuiszorgorganisatie met AWBZ erkenning die voldoet aan alle eisen . Petra is dankbaar voor het vertrouwen in kwaliteit van de zorg dat zorgverzekeraar Univé vanaf het begin in AristoZorg heeft. ,,Het woord 'aristo' betekent 'beste' en dat is waar wij naar streven: 'beste zorg'. Individuele ondersteuning bieden waar ouderen, chronisch zieken en licht verstandelijk gehandicapten op dat moment behoefte aan hebben." Het aanbod in dienstverlening van AristoZorg is uitgebreid; van eenvoudige tot complexe persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging tot en met 24-uurzorg, dagbesteding, terminale zorg en zorg voor mensen met dementie. Niet concurrerend maar juist in samenwerking met collega (zorg)instanties.

Maar AristoZorg biedt meer dan thuiszorg. Het wil mensen met elkaar verbinden. Als u het pand aan de Stationsweg binnenloopt, treft u een huiselijk interieur aan (ingericht door Sander Zwart). Een gezellige zithoek met een haard en een open keuken waar een eettafel staat. Het is een inlooppunt voor informatie en ontmoetingsplek annex activiteitenruimte tegelijkertijd. Er is zelfs een douche. ,,Mensen die slecht ter been zijn en thuis niet meer zelfstandig kunnen douchen omdat bijvoorbeeld de badkamer boven is, kunnen bij ons veilig een douche nemen." Het inlooppunt is zo ingericht dat er allerlei kleinschalige (maximaal acht personen) activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor en door mensen, die zich thuis weliswaar prima zelfstandig redden, maar niet altijd alleen willen zijn. Bijvoorbeeld kookgroepjes. ,,Door samen te koken en te eten of een kaartje te leggen kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. Het is bekend dat mensen met sociale contacten minder snel zorg nodig hebben."

Groter hoeft AristoZorg van Petra niet te worden. ,,Kleinschaligheid is juist onze kracht."

E.H.K. Klaverjasclub

HEILOO - Maandag 13 april houdt E.H.K. haar maandelijkse klaverjasdrive en een verloting met mooie prijzen. U bent allen, het liefst met kaartpartner, van harte welkom in cultureel centrum De Strandwal naast de kapel, op het GGZ-terrein. Regelmatige bezoekers die een keer niet kunnen, of mensen die voor het eerst komen, kunnen dit vooraf melden bij G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij R. Geerlings, tel. 072-5339345. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang om 19.30 uur, einde ongeveer 22.30 uur.

Lezing Jan Oudhoff over fietstocht door Noord-Vietnam

Jan Oudhoff neemt aan de hand van foto's de bezoeker mee op hun tocht langs een variëteit van minderheden en culturen. Foto Jan Oudhoff

HEILOO - Het Nivon Heiloo heeft Jan Oudhoff uitgenodigd om op zaterdagavond 11 april zijn presentatie: fietsend door het berggebied van Noord-Vietnam te komen vertonen.

Op zoek naar de Rode Dao's stond in de aankondiging van zijn reisorganisatie. Een bijzondere tocht langs de mooiste fietsgebieden van Noord Vietnam. ,,De tocht leidde ons door een prachtig natuurgebied vanaf Hanoi tot de Chinese grens en heeft ons een schitterende ervaring opgeleverd." Jan Oudhoff wil u aan de hand van de vele foto's meenemen op hun tocht langs een variëteit van minderheden en culturen.

De lezing vindt plaats in het Trefpunt, Abraham du Boishof 2 in Heiloo (vlakbij het NS station) Aanvang 20.00 uur. Kosten: leden €4.00 en geïnteresseerden € 5.00 Graag opgave tel. 072 5333127 of via info@nivonheiloo.nl

Drieluik gedetineerden

HEILOO – Op dinsdag 14 april staat van 20.00 tot 22.00 uur Rondom de waterput in het teken van drie personen, die vanuit hun geloof nauw betrokkenen zijn (geweest) bij (ex) gedetineerden. Ze zijn bereid gevonden hun ervaringen met gedetineerden met belangstellenden te delen.

Pastor Anton Overmars is, vóór zijn komst als pastor naar de Egmonden, jarenlang gevangenis pastor geweest en heeft zodoende veel ervaring op gedaan met gedetineerden en hun motivatie om met het geloof in aanraking te willen komen tijdens hun detentie.

De heer Harm Jager is reeds enige jaren directeur van het Exodus huis in Alkmaar. Exodus is een stichting die (ex) gedetineerden vanuit een christelijke overtuiging wil begeleiden bij het re-integreren in de maatschappij. Zij wonen in het Exodus huis en leren daar, volgens de Exodus methodiek, vaardigheden om weer volwaardig in de samenleving te kunnen participeren.

De avond wordt omlijst door accordeonmuziek van Marien van der Wolf. Marien van der Wolf verleent al jaren zijn muzikale medewerking aan kerkdiensten die in de bajes worden gehouden, eerder in Alkmaar en de laatste jaren in Heerhugowaard. Rondom de Waterput vindt plaats in het Willibrordushuis, Westerweg 267 in Heiloo. Entree: € 3,- .

Leerlingen CBS de Duif bezoeken Tweede Kamer

In de hal van de Tweede Kamer interviewen leerlingen van CBS de Duif Michel Rog, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder onderwijs.

HEILOO - Leerlingen van groep 7 van CBS de Duif vertrokken op 31 maart al vroeg naar Den Haag. In het kader van het vak burgerschapskunde hadden zij een excursie naar het Binnenhof en de Tweede Kamer. De leerlingen werden ontvangen door ProDemos, de organisatie die voorlichting geeft over democratie en de rechtsstaat. Na een speurtocht rond de Ridderzaal mochten ze, via de wenteltrap in één van de torens, een kijkje nemen in de Ridderzaal. Vanaf het balkon waren de troon van de koning en de koningin, de vaandels en de tekst van de grondwet goed te zien. Na een grondige screening bij de veiligheidspoortjes brachten de leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer. Op de publieke tribune kregen zij uitleg over de gang van zaken tijdens de vergaderingen. Vervolgens hadden de leerlingen een afspraak met Michel Rog, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder onderwijs. De leerlingen interviewden hem over onderwijs, Cito-toetsen en zijn werk in de politiek. Bij het verlaten van de Tweede Kamer stapte minister Plasterk binnen, hij had nog net even tijd voor een fotomomentje voor de leerlingen van De Duif.

Golfclub en Rabo blijven partners

V.l.n.r. Henk de Bruin, Inico Geels (staand), Ugur Pekdemir en Henk van de Wetering samen op de toekomstige Rabo bank bij Golfclub Heiloo.

HEILOO - Afgelopen week verlengden Golf- en Countryclub Heiloo en de Rabobank de samenwerking. Op golfbaan Oosterzij, thuisbasis van de club, ondertekenden Henk van de Wetering, Inico Geels en Henk de Bruin namens GCH en Ugur Pekdemir namens de Rabobank de nieuwe sponsorovereenkomst. Bankdirecteur Ugur Pekdemir: ,,Er is geen andere sport waarbij ontspanning en netwerken zo goed hand in hand gaan als bij golf. Voor ons is dat aspect belangrijk: golfen met relaties. Sponsoring doen we graag maar het moet wel tweerichtingsverkeer zijn. Uiteindelijk kunnen we alleen betrokken blijven bij mooie organisaties wanneer de leden ook bij ons bankieren. Bij GCH snappen ze dat, we zijn al heel lang elkaars ambassadeur. Daarnaast: GCH is een prachtige club met een geweldige baan, midden in ons werkgebied. Dat koesteren wij en ook daarom blijven we van harte partner." Inico Geels, penningmeester van GCH, vertelt dat zij vernieuwend bezig zijn als het gaat om mogelijkheden voor sponsoren. ,,We willen sponsoren een podium bieden, een plek zoals Ugur al aangeeft, waar je in de juiste setting relaties ontmoet. Een toepasselijke toevoeging op ons sponsoraanbod zijn 'sponsorbanken'. De eerste hiervan, die waar we nu op zitten, wordt straks heel mooi ingevuld door de Rabobank. Ook andere partners kunnen zo'n bank adopteren. Een geweldig stuk zichtbaarheid!"

Nieuwe website en Open dag Jan van Rijckenborghschool

HEILOO – Hoera, de nieuwe website is in de lucht! Dat wordt gevierd op de Open Dag 18 april. Tussen 10.00 en 12.30 staan de deuren open voor belangstellende ouders en hun kinderen. Er zijn leerkrachten en ouders aanwezig om de bezoekers te woord te staan. Om 11.00 uur verzorgt de dramadocent het muzikale peuter/kleutersprookje 'De drie veren van de koning'. Verder zijn er vele creatieve activiteiten voor de kinderen, zoals knutselen, koekjes bakken en kleurplaten kleuren. Om 12.00 uur wordt, onder het genot van een drankje, de nieuwe website op symbolische wijze de lucht in gelaten. 'Leren met Hart, Hoofd en Handen' staat voor de kracht van de Jan van Rijckenborghschool, waar kleinschaligheid, de ontwikkeling van het individu en creativiteit belangrijk worden gevonden. Informatie is verkrijgbaar op de nieuwe website www.jvrschoolheiloo.nl of bij Marije Peters (directrice), tel. 072-5338286, Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo.

Nepalees buffet voor Stichting Veldwerk

Een overheerlijk Nepalees gerecht; Dal Bath.

HEILOO - Zondag 19 april maken Fred en Irena van weer een heerlijk Nepalees driegangen buffet klaar waarvan de opbrengst bestemd is voor de projecten van Stichting Veldwerk in Nepal, zie www.stichtingveldwerk.nl. Deze keer vindt het buffet plaats bij Brasserie Veldt, 't Loo 1 te Heiloo. Kunstwerken zijn van harte welkom, graag twee weken van te voren inleveren. Opgeven kan op veldwerk@planet.nl of telefonisch op 072-5070599. Wees er snel bij, vol is vol.

Uitreiking chocolade paashazen bij keurslagerij Kees Burger

De winnaars zijn van links naar rechts: Nova de Geus, Zaar de haan, Rosa Bentema, Sofie Stoker, Lathisha Di Martin en Guus van Binsbergen.

HEILOO – Op woensdag 1 april reikte Marcel Scholten van keurslagerij Burger voor de winkel in 't Loo de prijzen uit aan de winnaars van kleurplatenactie. De winnaars zijn van links naar rechts: Nova de Geus, Zaar de haan, Rosa Bentema, Sofie Stoker, Lathisha Di Martin en Guus van Binsbergen. Er zijn meer dan 300 kleurplaten uitgedeeld. Sommige kinderen vonden het gewoon leuk om te kleuren, zij hebben hun kunstwerk niet ingeleverd. Toch zijn er meer dan 100 kleurplaten ingeleverd. Om het allemaal eerlijk te laten verlopen, had de jury zes leeftijdscategorieën bepaald.

Op de koffie bij D66 Heiloo

HEILOO - Na de goed bezochte voorjaarsborrel bij Herberg Jan, zitten de raadsleden en bestuursleden van D66 Heiloo zaterdag 11 april weer voor u klaar in de bibliotheek. Van 10.30 tot 11.30 uur kunt u D66 uw ideeën vertellen over actuele en algemene zaken in de lokale politiek. Dit is het laatste inspreekuur voor de zomer, in september komen we terug in de bibliotheek. Maar u kunt altijd contact opnemen met de fractie, tel. 06-51910937 en via www.d66-heiloo.nl

Ateliermiddag op Elckerlyc

Figuurzagen tijdens de ateliermiddag op Elckerlyc.

HEILOO - Wat een feest was het dinsdagmiddag 31 maart op basisschool Elckerlyc! Met hulp van vele ouders werd er een ware ateliermiddag gehouden. Naaien, knutselen, koken, bakken, verhalen schrijven, timmeren, muziek maken. Alles was er. De kinderen mochten zelf kiezen wat ze die middag wilden doen. Uiteraard werden de verrezen kunstwerken de volgende dag tentoongesteld voor de ouders.

Presentatie 'Hooggevoeligheid en Kracht'

HEILOO – Op maandagavond 11 mei houdt Judith Bosman weer een presentatie over hooggevoeligheid en een krachtig leven met gevoel. De avond wordt gehouden in Herberg Jan en begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Judith besteedt aandacht aan wat hooggevoeligheid is en wat dat met je kan doen in het dagelijks leven. ,,Wat van deze mooie eigenschap de voordelen en valkuilen zijn en hoe je kunt leren hiermee om te gaan." Entree vijf euro, vooraf aanmelden gewenst via info@academievoorgevoel.nl of tel. 072-5051147. Consumpties zijn voor eigen rekening.

RLFN bouwt voorzieningen bij scholen in Ghana

Dinsdag 14 april: Ghana-avond op Paulusschool

HEILOO - Resource Link Foundation Netherlands (RLFN) uit Heiloo is ook dit jaar een project gestart om scholen in Ghana te steunen. In overleg met de zusterorganisatie in Ghana is besloten om bij twee scholen een waterput aan te gaan leggen.

Het tweede doel is om lesmateriaal te leveren aan vijf Ghanese scholen met in totaal circa 2.000 leerlingen. RLFN streeft ernaar om zoveel mogelijk materialen en diensten lokaal in te kopen, zodat ook de Ghanese economie ervan profiteert. Zo boort een specialistisch bedrijf uit Accra de putten en kan het benodigde materiaal, zoals de pomp en opslagtank, gekocht worden in Kumasi. Het lesmateriaal bestaat uit 2.000 pennen en potloden (voor de bovenbouw), 1.000 leitjes en krijt (voor de onderbouw), 12.000 schriften en 6.000 leesboekjes (gecombineerd Ghanees en Engels). Daarnaast is er ondersteuning aan leerkrachten.

Op dinsdag 14 april, van 17.30 tot 19.00 uur, houdt de Paulusschool in Heiloo een Ghana-avond. Tijdens deze avond zijn er allerlei leuke voorstellingen en activiteiten door de leerlingen. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van het eerder genoemde lesmateriaal. Tijdens de kleinschalige Millenniummarkt op zaterdag 9 mei 2015 in winkelcentrum 't Loo, kun je zien wat Resource Link Foundation Netherlands allemaal doet en kun je het doel steunen. Er zijn ook stands van andere goede doelen uit Heiloo. Iedereen is van harte welkom bij beide activiteiten.

Sinds de oprichting van de stichting zijn er meerdere projecten gerealiseerd. In 2014 heeft Resource Link Foundation Netherlands een drietal toiletgebouwen bij scholen laten bouwen (door lokale ondernemers) en nadat deze overgedragen waren, kwamen de nieuwe aanvragen voor steun binnen. Kijk voor meer informatie op www.rlfn.nl en volg de stichting op Facebook.

Van Dingstee Kwartet in Witte Kerk Heiloo

HEILOO - Op zondagavond 19 april brengt het Van Dingstee Kwartet in de prachtige akoestiek van de sfeervolle Witte Kerk in Heiloo een bijzonder programma met Strijkkwartet nummer 3 van Dmitri Sjostakovitsj en Der Tod und das Mädchen van Franz Schubert.

Het Van Dingstee Kwartet is sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot een succesvol en veelzijdig strijkkwartet. Met concerten op vrijwel alle Nederlandse podia en tientallen tournees in Europa en de Verenigde Staten heeft het kwartet zich geprofileerd als één van Nederlands toonaangevende kamermuziekensembles. In de pers werden de concerten van het kwartet veelvuldig geprezen vanwege het vloeiende samenspel, de klankvorming, de gedrevenheid en het temperament.

De uit één gezin afkomstige violistes Ingrid van Dingstee en Marjolein van Dingstee en cellist Ewout van Dingstee zijn de oprichters en naamgevers van het kwartet. Suzanne Dijkstra is de altvioliste van het kwartet.

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur open. Losse kaarten, verkrijgbaar bij de kassa van de Witte Kerk en in voorverkoop bij de Schrijverij, Heerenweg 199, kosten € 15, jongeren betalen €10. Een consumptie in de pauze is bij de prijs inbegrepen. Reservering is gewenst, mail: info@concertenwittekerk.nl Aanvullende informatie over het concert (www.vandingsteekwartet.nl) en de gehele winterserie: www.concertenwittekerk.nl

Gratis puzzelboek bij loten van de Zonnebloem

HEILOO - Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Heiloo maken zich op voor de loterij 2015.

Op vrijdag 17 april in winkelcentrum 't Loo en op zaterdag 18 april in winkelcentrum 't Hoekstuk staan zij met de lotenboekjes om zoveel mogelijk loten te verkopen. De loten kosten twee euro per stuk en met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan projecten, aangepaste vakanties en dagactiviteiten, die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een van die projecten is de Zonnebloemauto, een aangepaste rolstoelauto, te huur voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.

Ook gaat een belangrijk deel van de opbrengst naar de activiteiten in en rond Heiloo. Voor het organiseren van deze activiteiten is de afdeling ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name mensen, die geregeld op stap willen met rolstoelgebonden deelnemers.

Naast de kans op leuke geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje voor iedereen die een lot koopt. Namelijk een Denksport puzzelboek, met 96 puzzels. Het puzzelboek is gratis aan te vragen via de website van de Zonnebloem. De trekking van de loterij vindt plaats op 26 oktober. Informatie over De Zonnebloem, afdeling Heiloo, bij Marja Vrolijk tel. 072-5208087

Ongeluk rotonde Heiloo

Bron: Be@t FM

HEILOO - Op de Kennemerstraatweg is, ter hoogte van de rotonde met de Vennewatersweg/Ypesteinerlaan vorige week woensdagmorgen een meisje op een scooter aangereden, meldde Be@t FM. Rond de klok van acht naderde het meisje de rotonde, toen er vanuit de Limmen-kant een auto een verkeerde inschatting maakte.

Het vermoeden heerst dat de automobiliste de scooterrijdster over het hoofd heeft gezien, of dacht nog snel voor haar de rotonde op te kunnen gaan. Dat bleek een misvatting met grote gevolgen. De scooter kwam in botsing met de auto, waarna het meisje onderuit ging en van haar scooter viel. De politie heeft het verkeer hierna enige tijd moeten omleiden via de Ypesteinerlaan, zodat het ambulancepersoneel het meisje kon onderzoeken. De scooter raakte zwaar beschadigd.

Concert Eensgezindheid & Alderliefste

HEILOO - Op zaterdagavond 11 april geeft Eensgezindheid haar voorjaarsconcert 'Met de Franse Slag' in het Fletcher Hotel (Kwartje Koffie) te Heiloo. Naast het groot- en leerlingenorkest zal ook de populaire band Alderliefste (bekend van het televisieoptreden samen met Ramses Shaffey en Liesbeth List) en chansonnière Anne Wirix optreden. Kaarten zijn op 11 april vanaf 19.00 uur à € 15,- (bij reserveren € 12,50 ) te verkrijgen aan de concertzaal van het Fletcher Hotel aan de Kennemerstraatweg 425 te Heiloo. Reserveren kan via reserveringen@mv-eensgezindheid.nl of tel. 072-5334851. Informatie: www.mv-eensgezindheid.nl

Yeah!! Lente!

HEILOO – De koeiendans op de boerderij van familie Brouwer de Koning lijkt ieder jaar wel meer bezoekers te trekken. Duizenden mensen waren op het jaarlijkse spektakel afgekomen! Het hoogtepunt van de open boerderijdag vandaag, tweede paasdag, was om 13.00 uur, toen burgemeester Hans Romeyn met 'gevaar voor eigen leven' de staldeur opende voor de ongeduldig wachtende dames van de melkproductie.

Voor de koeien, wel degelijk bewust van wat voor malse, groene traktatie hen daarbuiten te wachten staat, is het altijd weer een feest als ze na een winter op stal eindelijk de wei in mogen. En dat uiten ze door het maken van vrolijke capriolen, 'not so lady-like', maar wat kan het ze schelen.

Foto Carolien Breed
Foto Carolien Breed
Foto Carolien Breed
Foto Carolien Breed
Foto Carolien Breed
Foto Carolien Breed

Brandweer assistentie op Werkendelslaan

HEILOO – De brandweer was vanmiddag omstreeks 14.00 uur met gepaste spoed ter plaatste bij een woning op de Werkendelslaan en heeft assistentie verleend om een onwel geworden bewoner met een hoogwerker van de brandweer van Alkmaar van de bovenverdieping uit de woning te halen. De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de oorzaak en de toestand van de bewoner is tot op heden niets bekend.

Karavaan 2015 bezoekt Cultuurkoepel Heiloo

Dennis Meyer en Lucas de Man afgelopen woensdag 1 april in de Cultuurkoepel Heiloo over het festivalprogramma van Karavaan 2015.

HEILOO – De nieuwe artistiek leider van locatietheaterfestival Karavaan Dennis Meyer deed woensdag 1 april in de Cultuurkoepel Heiloo uit de doeken wat kunstliefhebbers tijdens Karavaan 2015 zoal kunnen verwachten. Van 13 mei tot en met 31 mei zullen de veelal jonge kunstenaars respectievelijk de Zaanstreek, Hoorn, Alkmaar en de Haarlemmermeer tot hun podium omdopen.

Het festival opent 13 mei in een voormalige cacaoloods in Zaandam. Onder het genot van een driegangendiner en de nog doordringende cacaolucht zal muziektheater Laika haar Opera Buffa ten gehoren brengen met een chocoladetoetje als dessert.

Dan neemt Karavaan van 14 tot en met 17 mei het Oostereiland in Hoorn over. Via een muzikale en theatrale tocht laten Soundtrackcity en mime-spelers in 'Moet je Hoorn' je het vroegere, huidige en toekomstige Hoorn meebeleven. Als je een gebouw of iets anders mist in deze stad, geeft de Vlaamse 'creator' Lucas de Man met zijn enorme 'Sketch' je de gelegenheid dit aan de stad toe te voegen. Conceptontwikkelaar De Man vindt dat kunst een soort 'ontmoeten' hoort te zijn, een moment van 'niet moeten', op zoek naar jezelf, de ander en de wereld.

De Man is ook te zien in Alkmaar, van 22 tot en met 25 mei, in zijn eigen theaterstuk 'Bejaarden & Begeerte', waarin de seksualiteit van 65-plussers centraal staat. Samen met mede-bedenker Oscar Kocken staan ze hiermee al sinds 2009 op de planken, begeleidt door een 70+ zangeres.

Overlappende thema's in Karavaan 2015 zijn naast de groeiende groep vitale ouderen, de identiteit van de kleine stad en het boerenbestaan in de 21ste eeuw.

Het laatste onderwerp wordt vooral uitgediept in het theaterstuk 'Wij, Varkensland', van 28 tot en met 31 mei te zien op akkerbouwbedrijf Blom in de Haarlemmermeer. Daar is voor de tweede keer ook het stuk 'Mansholt' te bewonderen, waarin de landbouwminister spijt krijgt van zijn eigen beleid van schaalvergroting en landbouwsubsidies.

De meeste optredens zijn niet nieuw, maar in Alkmaar vindt 22 mei ook de Nederlandse première plaats van Q61 Cemetery van Ward/waRD. Op de Algemene Begraafplaats gaan zes dansers een zinloze strijd aan met de dood. Zij proberen zo het taboe van de dood te doorbreken en tot deel van het leven te maken.

Naast het gewone programma is op elke locatie ook smakelijk en lokaal eten klaargemaakt en een extra programma met onder andere debatten, expedities en documentaires. Voor informatie zie www.karavaan.nl.

Jubileumvoorstelling Toneelgroep Alkmaar in De Beun

Toneelgroep Alkmaar speelt de jubileumvoorstelling in De Beun in Heiloo.

REGIO - In 1975 zijn een groep enthousiaste jongeren gestart met toneelvereniging TZN (Toneel Zonder Naam). Na een naamsverandering in 'Metamorfose' wordt nu al jaren opgetreden als 'Toneelgroep Alkmaar. Bij elkaar dus veertig jaar.

Om deze mijlpaal te vieren treedt Toneelgroep Alkmaar op in een jubileum voorstelling op 17 april aanvang 20.00 uur in theater De Beun in Heiloo. De voorstelling die gespeeld wordt is 'Pension de Richel', onder regie van Simon Jongkind.

Pension de Richel is een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Leiding en verzorging zijn in handen van Dora en Chantal. De bewoners hebben allemaal hun eigenaardigheden. Eduard is een aan lager wal geraakte toneelspeler en heeft nogal wat problemen (gehad) met alcohol. Luuk is een homoseksuele escort op zijn retour die nog wat probeert bij te verdienen maar daar niet al te best in slaagt. Menno is een junk, die probeert de daklozenkrant aan de man te brengen, maar eigenlijk zou hij dichter of schrijver willen zijn. Tenslotte hebben we Ria; de klassieke zwerfster, compleet met winkelwagentje. Het voortbestaan van het pension wordt bedreigd door mevrouw Meerman. Die heeft het bestemmingsplan van de gemeente gevonden en hierin staat dat het pand alleen mag worden gebruikt als woonhuis of kantoor. Is daarmee het lot van De Richel en haar inwoners bezegeld?

In de pauze is er een ook nog tombola waarvoor diverse mooie prijzen beschikbaar zijn gesteld door de middenstand.

Om het jubileum extra luister bij te zetten, is besloten om de totale opbrengst van deze avond, tombola en kaartverkoop, in zijn geheel te schenken aan het Hospice Alkmaar. Het Hospice Alkmaar is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

Kaarten à 7,50zijn verkrijgbaar via info@toneelgroepalkmaar.nl. De kaart verkoop is inmiddels gestart.

Paaskippen in Akersloot

AKERSLOOT - Op Witte donderdag was het feest in Akersloot voor de kinderen van basisschool De Brug. De vijftig leerlingen van groep 8 hadden een mooie creatieve kippenkop geknutseld. Elke kip was anders doordat de leerlingen allemaal een eigen thema kozen. 's Morgens werd het spel voor de kleuters gespeeld. De kleuters liepen in tweetallen door de straat op zoek naar de kip met de juiste letterkaart. De kleuters huppelden met hun letterboekje enthousiast van kip naar kip.

's Middags werd het spel voor de leerlingen van groep 3 tot en met 7 gespeeld. De kippen zat verstopt in het dorp bij mensen voor de deur. De leerlingen zijn altijd erg welkom bij de Akersloters en worden hier en daar ook extra verwend met wat lekkers. De leerlingen van groep 7 begeleidden een groepje leerlingen van groep 3 tot en met 6. Zij hadden een boekje met rebussen en sommen gekregen die door de leerlingen van groep 8 gemaakt waren. Door de rebus op te lossen kwamen zij te weten in welke straat de kip verstopt zat. Wanneer ook de som opgelost was wisten zij ook het huisnummer. Bij elke kip moest er geraden worden welke achtste groeper er onder de kippenkop verstopt zat. De kip zei:,,Tok, tok, wie ben ik?" en daarna werd er geraden. Bij elke kip zijn er punten te verdienen en bij de zilveren en gouden kip zijn er extra veel punten te verdienen. Het was stralend mooi weer waardoor het spel extra geslaagd was.

Stiltewandeling

REGIO - Maandag 13 april kan men weer in stilte wandelen met als thema 'tussen voorjaar en vrijheid.' In een wandeling van ongeveer anderhalf uur, vijf à zes kilometer in het mooie duingebied, genietend door de natuur die zo langzamerhand weer tot bloei is gekomen. Ook voor ons de tijd om tot innerlijke bloei te komen en te denken aan 70 jaar 'vrijheid', welke binnenkort wordt gevierd.

Verzamelen rond 09.30 uur op de parkeerplaats bij het informatiecentrum De Hoep aan de Zeeweg te Bakkum, om 09.45 uur vertrek. Deelname is gratis, een geldige duinkaart is wel noodzakelijk. Voor verdere informatie, tel 0251 – 65 40 64.

Paasthema 'Samen delen' op De Brug

AKERSLOOT - Dit jaar was het thema voor de paasviering 'Samen delen'. De kinderen verzorgden voor elkaar een paasontbijt en besteedden aandacht aan inwoners van Akersloot die 'in nood' verkeren.

Dit deed de school in samenwerking met de PCI (Parochiële Charitatieve Instelling) van de kerk in Akersloot. De kinderen namen lang houdbare levensmiddelen mee naar school en maakten hiervan symbolisch één pakket, dat op donderdag 2 april tijdens de paasviering werd aangeboden aan de heren Arie Veldt en Siem Schoon van de PCI. De PCI zorgt ervoor dat de ingezamelde levensmiddelen goed terecht komen.

Huiskamerconcert Jenny Sings

EGMOND AAN DEN HOEF - Op 19 april en 31 mei om 15.00 uur is het tijd voor een huiskamerconcert van Jenny de Wit aan de Herenweg 166a in Egmond aan den Hoef. Jenny kan meer dan alleen goed zingen: zij ontroert en raakt haar publiek. Volop geniet zij van haar muziek en wil dit graag met u delen. Zij laat u genieten van prachtige lovesongs van Adele, Ed Sheeran, Katie Melua, country ballads van Emmylou Harris maar u kunt ook meezingen met songs van bijvoorbeeld Neil Diamond, Anouk en Carole King. Kaarten á € 15.- kunt u reserveren via info@yourvoicecoach.nl of tel. 06-50673146. Kijk ook op www.yourvoicecoach.nl/jenny-sings.

Vals geld

LIMMEN – Een aangeefster uit Limmen bij de politie van de gemeente Castricum had haar zo goed als nieuwe iPhone 6 op Marktplaats gezet. Op zaterdag 28 maart omstreeks 19.00 uur reageerde een persoon en deze was er binnen een half uur.

De persoon betaalde met meerdere briefjes van 100 euro en nam de iPhone mee. Enkele dagen later wilde de aangeefster hiermee in een winkel afrekenen en toen bleken de briefjes vals te zijn. De politie waarschuwt goed op de echtheidskenmerken van geld te letten. Hiervoor zijn Apps te downloaden op de smartphone via de Appstore.

Echt iets van Heiloo, voor Heiloo

HEILOO - Vanaf 11 april start de Appeltje Eitje-week in Heiloo. Dat betekent een week lang vol gezonde initiatie-

ven. Heiloo zal worden omgetoverd tot een theater met een duidelijke boodschap: een gezonde leefstijl kent alleen maar voordelen. Onder het mom 'goed voorbeeld, doet goed volgen' hebben organisaties en de gemeente Heiloo de handen ineengeslagen en zetten zij zich in om het goede voorbeeld ten aanzien van een gezonde leefstijl te geven. Zodat het voor inwoners vanzelfsprekender en dus makkelijker wordt, om voor gezond te kiezen. De gedachte achter Appeltje Eitje is dat gemeente Heiloo de krachten bundelt, door met zoveel mogelijk partijen als één front achter dezelfde boodschap te staan en zo naar buiten treedt. ,,Aan de ene kant willen we met Appeltje Eitje van Heiloo een dorp maken waarin op een laagdrempelige wijze van alles te beleven valt op het gebied van gezonde leefstijl", vertelt wethouder Elly Beens. ,,Aan de andere kant willen we een bewustwordingsproces bij inwoners in gang zetten: een gezonde leefstijl kent alleen maar voordelen; voor jezelf èn de maatschappij."

Dat tijdperk waarin gezond met hoofdletters wordt geschreven is nu zo ruim twee jaar gaande. Op 4 februari 2013 is de nota 'lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016' van gemeente Heiloo vastgesteld. Doel van het lokaal gezondheidsbeleid is om het voor inwoners vanzelfsprekender te maken voor een gezonde leefstijl te kiezen, door een omgeving na te streven waarin de gezonde keuze voor de hand ligt.

Wethouder Elly Beens.

Samen sterk

Gemeente Heiloo verzamelt zoveel mogelijk organisaties en instellingen om zich heen die zich hier voor in willen zetten. Om zo gezamenlijk aan een omgeving te werken die een gezonde leefstijl ademt. Vanaf de start van Appeltje Eitje – 16 oktober 2013 – is de belangstelling voor deelname groot. Veel organisaties en instellingen kloppen op eigen initiatief bij de gemeente aan. Inmiddels zijn al meer dan dertig partners verbonden aan Appeltje Eitje. Deze partners zien het als een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en hun eigen doelstellingen en lokale binding te versterken. Zo wordt Appeltje Eitje echt iets van Heiloo, voor Heiloo. ,,De week is een moment om Appeltje Eitje eens extra onder de aandacht van de inwoners te brengen en ook om het te vieren", vindt Beens. ,,Met inwoners en met de partners. Gemeente Heiloo beoogt via de Appeltje Eitje-campagne de doelen van het gezondheidsbeleid te optimaliseren. De gemeente regisseert, motiveert en faciliteert de partners die met elkaar samenwerken aan die doelen. Vanuit deze rol willen wij partners een podium bieden. Dat doen we structureel via de website en andere (social)media kanalen, maar bijvoorbeeld ook door het concept om deze speciale week te organiseren."

Activiteiten

Doordat alle neuzen dezelfde kant op staan en zoveel partners enthousiast meewerken aan dit project is de activiteitenkalender flink gevuld. Tijdens de openingsdag op 11 april, wordt het plein voor winkelhof 't Loo getransformeerd tot 'Appeltje Eitje-plein'. Hier kunnen bezoekers van 11.30 tot en met 14.30 uur hun eigen smoothies bereiden, lunchen met een voedingsdeskundige, meten hoe ontspannen je bent, genieten van een stoelmassage en ontdekken wat je 'echte' leeftijd is. Tijdens de week zijn er uitdagingen te over. Voor ieder wat wils. Zo zijn er diverse sport- en beweegclinics waar gratis en vrijblijvend aan deelgenomen kan worden, maar worden er ook diverse lezingen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Ook kan er deelgenomen worden aan introductieworkshops mindfulness en slaapyoga. En planten de kinderen van Forte Kinderopvang in Buurttuin de By een heuse appelboom.

Succes

Een week gezond doen is natuurlijk leuk, maar het doel is om hier een vast patroon van te maken. Het moet gezonder. Heeft Appeltje Eitje daar al succes mee gehad? Ja. Althans, dat bewijzen de bij Appeltje Eitje aangesloten basisscholen. De Benedictusschool schenkt sinds het verbond extra aandacht aan bescheiden, gezonde traktaties. Leerlingen die gezond trakteren komen met een foto op de website van Appeltje Eitje. Dit loopt als een trein! Er is op deze school een duidelijke cultuuromslag in traktaties gaande. Op De Zuidwester is het, sinds toetreding bij Appeltje Eitje, de regel om tijdens de ochtendpauze groente of fruit (dus geen koek of snoep) mee te nemen. Hebben alle leerlingen iets gezonds mee? Dan toveren de juffen van de kleuterklassen een gouden appel op tafel. Daar doen de kinderen graag hun best voor. Op de Paulusschool wordt tegenwoordig water geschonken aan de leerlingen. Waardoor kinderen leren dat water een prima dorstlesser is en de zoete drinkpakjes kunnen thuis blijven.

Doel bereiken

Het idee achter deze week is dus om een week lang op allerlei plekken in Heiloo aandacht te vragen voor het belang van een gezonde leefstijl. En daarnaast om de bekendheid van Appeltje Eitje in het dorp te vergroten. Hoe meer mensen hen via de website (www.appeltje-eitje-heiloo.nl) of facebook (www.facebook.com/appeltje.eitje.heioo) volgen, hoe beter zij in staat zijn om het doel te verwezenlijken. ,,Je hoeft niet je hele leven om te gooien, om gezonder te gaan leven. Ieder stapje in de goede richting is meegenomen; daar willen wij onze inwoners graag bij ondersteunen. Hoe meer inwoners meedoen, hoe vanzelfsprekender en dus makkelijker het voor ons allen wordt om hier in mee te gaan. Uiteindelijk gaat het om een cultuuromslag: die maak je niet alleen, die maak je samen."

12 / 24

Doe mee met sport!

HEILOO - Op 18 april begint de Sportweek in Heiloo en dat betekent dat veel verenigingen hun deuren wagenwijd openzetten voor alles en iedereen die even wil proeven aan een nieuwe sport. ,,De Sportweek is een landelijke week waarin alle sporten in de etalage worden gezet", weet Pascale de Hoogh, buurtsportcoach van de gemeente Heiloo. ,,Deze Sportweek bestaat al sinds 2004, maar wordt dit jaar voor het eerst in Heiloo gehouden. We willen ook hier aangeven hoe gezond en leuk sporten is." Zoals ieder jaar is het thema van de sportweek 'Ik neem je mee', wat verwijst naar het meenemen van een sportmaatje. Organisator NOC*NSF probeert zo het gezamenlijk sporten extra te benadrukken.

Stijging populariteit

Vorig jaar organiseerden 208 gemeenten een lokale Sportweek. En landelijk werden er 9.000 sportactiviteiten georganiseerd waaraan ruim een miljoen Nederlanders deelnamen. Dat zijn aantallen die ieder jaar stijgen en Heiloo kan als 'sportdorp' dan eigenlijk niet achter blijven. ,,Wij zien sport als middel voor onder andere gezondheidsbevordering, sociale cohesie, leefbaarheid, inburgering, citymarketing en economie", somt wethouder Rob Opdam op. ,,Sport is verweven met en niet weg te denken uit Heiloo, gezien de vele sportverenigingen en voorzieningen die de gemeente rijk is." De Sportweek is voor iedereen bestemd. Voor jong en oud, maar ook voor mensen met een beperking. Het idee is om samen te sporten, plezier te maken en dan ook nog eens gezond bezig te zijn. Het is een principe waar veel Heilooërs van houden. ,,De sport- en beweegparticipatie in Heiloo is hoog en het aantal inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is bovengemiddeld", weet Opdam. ,,Dit is iets om trots op te zijn en moeten we koesteren. Het stimuleren van voldoende sport en beweging blijft dan ook belangrijk en zien wij als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar ook wij aandeel in hebben." Om sporten te stimuleren heeft gemeente Heiloo een buurtsportcoach aangesteld, in de naam van Pascale de Hoogh. ,,Zij richt zich op het organiseren van voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt voor alle gewenste doelgroepen", beschrijft Opdam. ,,Zij zorgt voor de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs en is het aanspreekpunt voor sport en bewegen in Heiloo." Daarnaast is de buurtsportcoach ook nauw betrokken bij de sportweek van Heiloo.

Startsein

,,De Sportweek begint op 18 april, maar de officiële kick-off is een dag later", vertelt De Hoogh. ,,Dan is de Maalwater Run en Walk, en hopen we op veel deelnemers en belangstellenden op het Stationscentrum." Die Maalwater Run en Walk is er voor alle soorten lopers; van wandelaars tot fanatieke hardlopers. Er zijn daarom verschillende parcours uitgemeten met diverse afstanden. Deelnemers kunnen de 2, 4 en 10 kilometer meester maken. ,,Dit jaar is hier het thema Sport@school aan gekoppeld. Deelnemers betalen een klein bedrag voor een startbewijs en steunen hiermee het project dat basisscholen vakmanschap kunnen inhuren voor speciale sportlessen op hun school.

Bijvoorbeeld een bootcamp of een les schermen. Voor het project Sport@School is tegenwoordig een aanvullende financiering nodig vanuit de scholen. Dat wordt niet meer gesubsidieerd." Het startsein van de 10 kilometer wordt gegeven door Karen Stevenson. De talentvolle judoka heeft meerdere internationale medailles in haar bezit en is daarom het voorbeeld voor sportend Heiloo. Naast de Maalwater Run en Walk, worden er ook vele rode lopers uitgerold naar Heilooër verenigingen om de sport te proberen. Veel van hen bieden workshops en clinics aan of geven open lessen. Alle activiteiten van deze Sportweek zijn op de website nationalesportweek.nl in kaart gebracht, maar ook in deze krant is een activiteitenkalender toegevoegd.

Sportdorp

Dat Heiloo een sportdorp is, kan moeilijk onder stoelen of banken worden geschoven. Zo is 80% van de basisschoolleerlingen lid van minimaal een sportvereniging. En dat zegt veel. ,,Je kunt hier ook uitermate veel doen", vertelt De Hoogh. ,,In teamsport, bij een vereniging, maar er is ook veel ruimte voor individuele sporten. Denk maar eens aan lopen door het bos." Heiloo heeft veel, en dat wil het deze week laten zien. Toch is De Hoogh al langere tijd bezig de doelgroepen die achter blijven, mee te nemen en hen kennis te laten maken met nieuwe sporten. ,,Wij zijn pilots gestart voor 55-plussers en mensen met een beperking. Om ook hen aan het sporten te krijgen." Zo maken de deelnemers van respectievelijk 'Fit en vitaal' en 'Clinics voor mensen met een beperking' kennis met verschillende sporten; van karate tot fitness en van wandelvoetbal tot badminton.

Hoger plan

De buurtsportcoach is blij met de veilige sportomgeving die Heiloo biedt, maar ziet voldoende kansen de sport naar een hoger plan te trekken. ,,In de toekomst zie ik ook graag meer kruisbestuiving tussen verenigingen. Dat men meer met elkaar samenwerkt. Stel dat een voetbalwedstrijd wordt afgelast vanwege het weer, wil ik dat de jongens wel een bootcamp of andere clinic kunnen krijgen. Maar dat is iets voor in de toekomst."

Doe Mee Wedstrijd!

Wie maakt de leukste, gezonde traktatie?

Ben jij 12 jaar of jonger? Maak dan (samen met papa, mama, opa, oma…) een originele gezonde traktatie. Zet jouw traktatie op de foto en mail 'm vóór 18 april naar de kinderdiëtisten van 'De Bloei - diëtistenpraktijk voor jeugd en gezin': info@debloei.nl. Vermeld hierbij jouw naam, leeftijd en school. Voor alle deelnemers is er een klein cadeautje. De zes kinderen met de mooiste inzending winnen een prijs (leeftijdscategorieën: 0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar). De prijswinnaars worden 20 april bekendgemaakt op www.appeltje-eitje-heiloo.nl. (Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)

14 / 24

25 jaar OranjebalL Heiloo

Oranjebal Heiloo heeft wat te vieren. 25 jaar geleden zag het (toen) kleinschalige buurtfeest voor het eerst het daglicht. Vandaag de dag is Oranjebal voor honderden bezoekers vaste prik om Koningsdag feestelijk af te sluiten. En dat is dan ook precies waar het zevenkoppige bestuur dit keer weer maanden energie in heeft gestoken; het wordt één groot feest. Maar nu nóg groter dan jullie gewend zijn.

Oranjebal proeft Heiloo op zondag 26 april

We vieren dit jaar eigenlijk twee feestjes; Koningsdag zelf én het 25-jarige bestaan van Oranjebal. Een tweede dag op het programma leek het bestuur in dit geval dan ook niet meer dan normaal. Op zondag 26 april, de dag voor Koningsdag, is de

tent van 16:00 tot 22:00 voor iedereen open!

Over het terrein staan stands verspreid die worden vertegenwoordigd door een grote groep aan

horeca uit Heiloo:

• Grieks restaurant Athene • Placa Cinco

• De Loocatie • Brasserie in't Groen • Eet je mee?

• il Buongustaio • De Browniehemel • Koffiebar

• Vriendenbier • De Deel • Lotus

Bij elke stand zijn specialiteiten van desbetreffende keuken / brouwerij in kleine porties te halen. Zo kan je op één avond dus bijna heel Heiloo proeven. Al het lekkers kan genuttigd worden aan de vele picknick- en sta-. Ook staat er een enthousiaste ploeg van vrijwilligers achter de bar van Oranjebal, dus genoeg ingrediënten voor gezelligheid.

Speciaal voor de kinderen is er een heus pannenkoeken-festijn met limonade, en zijn er oudhollandse spelletjes met gratis popcorn. En om het feest helemaal af te maken, verzorgen de oer-Heiloose Boeren Blaaskapel de Kinkeluters en Piet Polska

& de Baronnen met hun repertoire de muziek.

Koningsdag op maandag 27 april

Ook 27 april zal feestelijker worden dan ooit. Na een succesvolle doorstart vorig jaar van de spel-

letjes zullen deze ook dit jaar de start van het feest op Koningsdag inluiden. Voor €2,50 kunnen de

kinderen vanaf 13:30 twee uur lang genieten van

de meest leuke spellen op het terrein van Oranjebal. Om 15:00 is het de beurt aan de toekomstige sterren die hun dans-, playback- of zangtalent voor een groot publiek kunnen tonen in 'the Voice of Ypestein'. De kunsten worden beoordeeld door een driekoppige jury en de winnaar gaat er vandoor met dé enige echte Voice of Ypestein-wisselbeker.

De avond zal worden afgetrapt met DJ Dennis, die later plaats zal maken voor Helemaal Hollands, Feest-DJ Lars Freriks en Bob en de Blueband.

Het feest blijft dit keer niet beperkt tot het podium, want in het begin van de avond zal Bateria Unidos d'Alcmaria het buitenpubliek extra verwennen.

Omgevingsalert bericht over aanvragen en vergunningen

CASTRICUM – Gemeente Castricum lanceert een speciale omgevingsapp voor wie meer wil weten over wat er speelt in de eigen omgeving. Is er een bouwplan om de hoek ingediend, verandert er iets aan het parkeren in de straat, of wil iemand een evenement organiseren? De gratis app Castricum Omgevingsalert toont de actuele vergunningaanvragen in de gemeente Castricum (Castricum, Akersloot, Limmen en de Woude). Het gaat om omgevingsvergunningen (denk aan dakkapel, woning, schutting of bomen kappen), om Apv-vergunningen (bijvoorbeeld kermis, markt, evenement) en verkeersbesluiten. De gebruiker kan zelf de grootte van het gebied instellen waarvoor het alert geldt. Is er nieuws, dan krijgt de gebruiker bericht.De app Castricum Omgevingsalert is beschikbaar voor Android en iOS en dus op elk type smartphone of tablet te downloaden. Downloaden kan gemakkelijk via castricum.nl.

Castricum.nl is vernieuwd

Wethouder Hilbrand Klijnstra is een van de eerste bezoekers van de nieuwe site.

REGIO - De website van de gemeente Castricum is vernieuwd. De belangrijkste redenen waarvoor inwoners naar de website komen staan nu direct op de homepage. Steeds meer zaken zijn digitaal te regelen. Voor steeds meer producten hoeven inwoners niet meer naar het gemeentehuis. En moet men toch naar het gemeentehuis, kan er via de website een afspraak gemaakt worden. Wethouder Hilbrand Klijnstra: 'Als gemeente heb je zoveel producten en diensten, dat het al snel onoverzichtelijk wordt voor de inwoner. Daarom hebben we onze inwoners gevraagd waarvoor zij castricum.nl bezoeken. De meest gevraagde onderwerpen hebben we direct op onze homepage gezet. Veel inwoners worden nu dus meteen geholpen.' Steeds meer producten en diensten zijn online te regelen. Zo hoeven inwoners niet meer naar het gemeentehuis voor een uittreksel uit de basisregistratie personen of burgerlijke stand. Ook een verhuizing doorgeven kan online. Er zijn ook producten waar nog een echte handtekening voor nodig is of die nog niet online geregeld kunnen worden. Toch naar het gemeentehuis? Vaak is het mogelijk hiervoor online een afspraak te maken. Wie dat doet, is dan meteen aan de beurt. Maak bijvoorbeeld een afspraak voor het aanvragen of ophalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Vlooienmarkt in sporthal de Lelie

AKERSLOOT - Op zondag 12 april zal de eerste vlooienmarkt van start gaan in sporthal De Lelie te Akersloot.

Sporthal beheerder Hans de Zeeuw en Niels de Lang van het Organisatieburo hebben de handen inééngeslagen om dit evenement te organiseren met organisatieburo de Lang. Dit bureau organiseert al ruim dertig jaar vlooienmarkten in de kop van Noord-Holland. Gedurende de winterperiode (van oktober tot april) organiseren zij ongeveer 27 vlooienmarkten op diverse locaties die een grote bekendheid genieten in de Noordkop. Na de primeur op 12 april is het plan om volgend seizoen (2015/ 2016) een drietal vlooienmarkten te organiseren in sporthal De Lelie. ,,Onze standhouders zijn blij met deze nieuwe locatie, het is een grote, gezellige sporthal met een ruime parkeergelegenheid en ook nog eens handig in-en uitladen voor de standhouders'' aldus Niels de Lang.

Sporthal De Lelie ligt aan de Rembrandtsingel 3 te Akersloot. Voor meer informatie, tel: 0229 – 757766 of mob. 06 -51374913 of www. burodelang.nl

Sweeny Todd, met jonge spelers uit de regio

REGIO Zaterdag 11 april staat Oberon Theaterproducties weer in de grote zaal van theater de Vest in Alkmaar. Om 14.30 en 20.15 uur spelen maar liefst dertig jongeren uit omgeving Alkmaar mee met de griezelig mooie horrormusical 'Sweeney Todd', bekend van de film uit 2007.

Sweeney Todd gaat over de barbier Benjamin Barker die onder de schuilnaam Sweeney Todd terugkeert naar Londen, na een onterechte gevangenschap in Australië van 15 jaar. Van zijn oude huurbazin Mrs. Lovett krijgt hij zijn oude werkplek weer terug boven haar Vleespasteien-winkel. Zij vertelt Sweeney dat zijn echtgenote zichzelf van het leven heeft beroofd en dat Todd's dochter in handen is van rechter Turpin. Dezelfde Turpin die Todd valselijk veroordeeld had tot gevangenschap zodat hij zijn vrouw kon veroveren. Ontroostbaar door dit nieuws zweert hij wraak, niet alleen op de rechter, maar op alle rijke en machtige inwoners van Londen. Zijn oude beroep, zijn 'zilveren vrienden' en de vleespasteitjes winkel van Mrs. Lovett bieden hem de perfecte oplossing. Onder alle aanmeldingen worden vijf keer twee vrijkaarten en één diner voor twee bij Grand Café de Studio verloot. Mail vóór vrijdag 3 april je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar musicalgroep@oberontheater.nl! Kaarten voor 'Sweeney Todd' zijn te verkrijgen via of www.oberontheater.nl

Bijeenkomsten in 't Praethuys

REGIO - t Praethuys zet zich in voor het welzijn van een ieder die met kanker te maken heeft. Het biedt aandacht, steun en informatie, contact met lotgenoten of een moment van rust en bezinning.

Daarnaast krijgen kunstenaars een mogelijkheid om te exposeren. Een mooi moment om over de drempel te stappen om te 'kijken' wat 't Praethuys nog meer te bieden heeft. Voor meer informatie www.praethuys.nl, 072-5113644 of info@praethuys.nl

Zondag 12 april is er vanaf 10.30 uur een wandeling voor nabestaanden Iedereen die een partner, broer, zus, vriend of vriendin aan kanker verloren heeft is welkom. Wilt u samen met anderen oplopen? Dan is deze wandeling iets voor u. Probeer het eens. De start is bij 't Praethuys. Na afloop is er soep. 't Praethuys is om 10.00 uur geopend. Maandag 13 april van 10.00-12.00 uur is de bijeenkomst voor gynaecologische kanker. In deze groep kunnen vrouwen die pas of langer geleden te maken hebben gehad met deze vorm van kanker met elkaar in contact komen. Vrijwilligers van 't Praethuys zijn aanwezig om te luisteren. Koffie en thee staat klaar en u kunt zonder afspraak binnen lopen. Woensdagmiddag 15 april van 14.00 – 16.00 uur is er kidsclub Pardijn. Deze club is voor kinderen waarvan de vader of moeder is overleden. De creatieve activiteit staat centraal, maar de kinderen kunnen ook praten over wat kanker bij hen teweeg brengt. Natuurlijk worden ze ook een beetje verwend.

Op woensdagmiddag is de masseur in huis. Massage geeft ontspanning voor lichaam en geest. Niet alleen voor patiënten, ook voor partners!

Gemaal 1879 staat weer een zomer voor u klaar

Een van de objecten die tentoon worden gesteld in het gemaal.

AKERSLOOT - Op 12 april opent het Gemaal 1879 zijn deuren voor het 25ste seizoen. Op de benedenverdieping wordt kunst geëxposeerd, dit keer keramiek van Els Minks uit Akersloot.

Zij is vanaf de jaren '90 bezig met het creëren en boetseren van synthetische klei plastieken. Aan de muren worden foto's tentoon gesteld van de fotoclub Akersloot, gemaakt door Elli Blokker en Corrie Tromp. Op de bovenverdieping van het gemaal is sinds dit jaar ook een ruimte vrij gemaakt voor expositie. Als onderwerp verschijnt de Canon waterstaatsgeschiedenis van Holland boven het Y (700-2008). De expositie laat een Canon zien in 30 waterspiegels door dertien eeuwen mens en water. Onthullend, onthutsend en zeer onderhoudend.

Het Gemaal 1879 is te vinden op het adres Fielkerweg 4 (Klein Dorregeest) te Akersloot. Het is iedere zondag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Voor bijzonderheden zie ook de site: www.gemaal1879.nl

Expositie keramiek in de serre

LIMMEN - Bijzondere geglazuurde en raku gestookte werkstukken van een aantal cursisten van Josine van Os zijn te bezichtigen in de landelijk gelegen serre aan de Westerweg 39 in Limmen. Dit alles in combinatie met recente schilderijen van Nella van Os en werk van Josine zelf. Beide dames, moeder en dochter, zijn docenten in Castricum, Uitgeest en Wormerveer en al vele decennia bedreven in de kunst. U bent van harte welkom om deze eenmalige voorjaarsexpositie bij te wonen in de middaguren van zaterdag 11 en zondag 12 april van 13.30 tot 17.30 uur. Verder is de serre de komende maanden geopend op zondagmiddag of op afspraak met wisselend werk van de familie Van Os.

Voor meer info www.vanoskunst.nl

Leer omgaan met de Android-tablet

CASTRUCUM - Tijdens deze workshops leert men, in een rustig tempo en klein groepje, stap voor stap de tablet te bedienen. In de eerste bijeenkomst leert men de basis en in de tweede bijeenkomst komen vervolgzaken als appstore, e-mail instellen en wachtwoord aan bod. De deelnemer dient de eigen tablet mee te nemen.

De workshops worden van 14.00 – 16.00 uur gegeven op de bovenverdieping van de bibliotheek op woensdag 15 en 22 april. De kosten bedragen € 15,00 totaal voor beide dagen. Om deel te kunnen nemen dient men zich aan te melden aan de balie van Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5, tel. 0251 656562. Informatie over ander computeraanbod is te vinden op www.welzijncastricum.nl

Amak wandelt

AKERSLOOT - Zondag 12 April is er weer een wandeling. De wandeling is de DikTrom wandeltocht in Hoofddorp en is 15 kilometer lang. Vertrek vanaf Het Kruispunt Mozartlaan / hoek Raadhuisweg in Akersloot is om 09.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor inlichtingen: Tinie Krom, tel. 0251-312815 of Kees Deijlen tel. 0251-310715.

Conquistanieuws

LIMMEN Woensdag 7 april Club van 14.00 tot 17.00 uur biedt Conquista Club iedereen van 8 tot en met 14 jaar veel gezelligheid. Vrijdagavond 10 april Club X-tra XL van 19.00 tot 23.00 uur. Zaterdagochtend 11 april; Kids van 10.30 tot 12.00 uur. Zaterdagavond 11 april Club X-tra van 19.00 tot 22.00 uur. Voor meer info check www.conquista.nl of wordt vriendjes met Conquista Limmen op Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten. Jongerencentrum Conquista, Kerkweg 50 in Limmen.

Rommelmarkt Eensgezindheid

EGMOND-BINNEN - De voorbereidingen voor de 45ste grote rommelmarkt van Muziekvereniging Eensgezindheid die op 6 juni plaatsvindt in Egmond-Binnen zijn in volle gang. De eerste grote inzamelactie is op zaterdag 11 april, de andere volgen op 2 mei en 30 mei. Die dagen kunnen inwoners van de gemeente Bergen en Heiloo hun spullen beschikbaar stellen aan de ophaaldienst van de vereniging. Alles wat nog bruikbaar is is welkom. Tillen en sjouwen doen de medewerkers van de rommelmarkt. De rommelmarkt is bestemd om de kosten van de muziekopleiding te kunnen bekostigen en de instrumenten en uniformen te kunnen vernieuwen. Aanbieden van spullen: Piet Apeldoorn, tel. 072-5061324, Vincent Pepping, tel. 072-5065601 of Piet Zonneveld, tel. 072-5065517. E-mail: info@eensgezindheidegmond.nl.

Workshop bij Ida Bakker

CASTRICUM - Zaterdag 11 april is er van 10.00 tot 13.30 uur weer een leuke workshop bij Lijstenmakerij Ida Bakker. Gastdocent Gerwin Tromp geeft een workshop in de stijl van Bob Ross, over het maken van een zomers landschap. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met Cobra-watervermengbare olieverf. De kosten zijn € 40,-, inclusief alle materialen. Maximaal twaalf deelnemers . Aanmelden via tel. 0251-673977.

Alzheimer Café in Castricum

CASTRICUM - Op dinsdag 14 april vanaf 19.30 uur is er een Alzheimer Café in Castricum en het onderwerp is: 'Dementie en zinvolle dagbesteding'. Mensen met dementie kunnen vaak niet meer dezelfde activiteiten blijven doen als voorheen. De interesse kan zijn verdwenen of bepaalde handelingen kunnen niet meer worden uitgevoerd door bijvoorbeeld concentratie- of geheugenproblemen. Toch is de dag zinvol doorkomen belangrijk voor mensen met dementie en hun partners. Maar wat is een zinvolle dagbesteding? Gespreksleider Anke Beerlage (GZ Psycholoog bij Context) zal dit samen met gastsprekers Jeanine de Haas en Coby Visser (medewerkers bij ViVa! Zorggroep) bespreken. Adres: Sans Souci 113 in Castricum. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Fototentoonstelling in De Kapberg

EGMOND AAN DEN HOEF - Van 10 april tot en met 17 mei op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is er een fototentoonstelling in De Kapberg. Maar liefst zes fotografen laten hun mooiste werk zien; Leo Divendal, Emilie Hudig, Awoiska, Maarten van Schaik, Jan Voster en Sannah de Zwart. Er zijn voornamelijk foto's van landschappen aan de wand. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 12 april om 15.00 uur en wordt verricht door Jan Voster met eigen songs en Leo Divendal met eigen poëzie, geïnspireerd op het landschap. Wie meer wil zien van de galerie: www.galeriedekapberg.nl.

De jeugdveiling van VV Limmen

LIMMEN - Op vrijdag 10 april wordt de traditionele veiling ten bate van de jeugd van de VV Limmen gehouden in de kantine aan de Dampegheestlaan te Limmen.

De veiling begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Men kan al eerder in de stemming komen door deel te nemen voor € 5,- aan de gezamenlijke maaltijd, bereid door Toon Könst. Reserveren kan via de website van de VV limmen of door een kaart te kopen in de voetbalkantine zelf. Binnenkort zullen de veilingkavels aangekondigd gaan worden op de website van de VV Limmen, in de kantine op het digitale scherm en in een huis aan huis bezorgde catalogus. Loten, die verkocht worden door een deel van de jeugd van de VV Limmen, zorgen voor extra publiciteit en, inkomsten.

Er kunnen er ook nog honderd leuke prijzen gewonnen worden: diner voor vier personen bij Lute aan de Amstel, een rondvlucht boven Limmen, een fiets en worsten, taart en kaas. Er is een zeer grote variatie van driehonderd kavels deze avond. Naast een enthousiaste, fanatieke en goed georganiseerde veilingcommissie zijn er vele leden en sympathisanten van onze VV Limmen actief op allerlei gebieden rond de veiling: sponsoren, regelaars van kavels, veilingmeester en kantinepersoneel. Allemaal onder het motto: Door Limmers voor Limmers.

Door de inkomsten uit de veiling ziet het complex Dampegheest er pico bello uit, zijn de contributies laag en kunnen goede trainers voor de jeugd aangetrokken worden, wat uiteindelijk weer leidt tot meer voetbalplezier. Dus kom op 10 april naar de kantine voor een gezellige, spannende avond en probeer een paar van deze prachtige kavels te bemachtigen.

Spelen voor taarten en leren schaken bij Vredeburg

De groep leerlingen op de Sint Maartenschool met schaakdocent Jos Admiraal.

Schaken

LIMMEN - Op Goede Vrijdag werd bij Vredeburg het immer vrolijke Paastoernooi gespeeld. Op deze avond kan iedereen van iedereen winnen, doordat zogenaamde varianten gespeeld worden waarbij bijvoorbeeld 'het paard in de zak blijft', of de stukken in een andere beginstelling staan – het zogenaamde Fischerrandom schaak.

Maar ook als er niet gewonnen werd, kon men aan het eind van de avond door middel van loting toch nog met een taart naar huis gaan! De rest, die al door Marlies Sturk gefêteerd waren met heerlijke hapjes, kon zich met een toepasselijke doos eieren tevreden stellen. Hoewel het speelseizoen bij de schaakvereniging nog niet voorbij is, markeert het traditionele toernooi wel bijna het einde van de schaaklessen in Limmen. Naast lessen in Vredeburg is de club dit jaar vooral actief bezig met het opleiden op de Sint Maartenschool. Ook hier hebben de kinderen o.l.v. ervaren trainer Jos Admiraal een leuk seizoen gehad tijdens het aanleren van de basis en verdere vaardigheden in het edele schaakspel. Het helpt er natuurlijk bij dat de leerlingen het geleerde direct in praktijk kunnen brengen door de les met een gezellig potje schaken af te sluiten. De senioren van Vredeburg gaan nog even door: aanstaande vrijdag wordt ronde 22 gespeeld, en ontvangt het tweede zestal gasten van ZSC Saende voor hun laatste bondswedstrijd.

Luuk van Steenoven vijfde op NK schaken (-10)

HEILOO – Heilooër Luuk van Steenoven (10 jaar) heeft op 3 en 4 april twee dagen in Waalwijk geschaakt voor de nationale titel voor kinderen tot en met 10 jaar. Het betrof negen partijen, waarbij hij tot en met de achtste partij op de tweede plaats stond. De eerste plek was dichtbij, maar door verlies in de laatste ronde eindigde hij als vijfde van Nederland. Een hele knappe prestatie, dat zag hij zelf ook wel in nadat hij de grote teleurstelling verwerkt had. Een plek bij het EK of zelfs WK heeft hij namelijk niet weten te bemachtigen, en dat leek hem nu juist zo leuk.

Flashing meiden in voorselectie Nederlands team

Loes Rozing

HEILOO - Flashing Heiloo heeft bij de meisjes al jaren een sterke jeugdafdeling. De laatste jaren is de vereniging vast vertegenwoordigd in de Noord-Hollandse selectie.

Dit jaar is een nieuwe mijlpaal bereikt. Twee meiden uit de jeugdopleiding van Flashing, Loes Rozing en Anna Hartman, zijn geselecteerd voor de voorselectie van het Nederlands team U14. Van de 36 geselecteerde meisjes zullen er nog twaalf afvallen. De Heilooër basketbalvereniging hoopt natuurlijk dat Anna en Loes ook die selectie zullen overleven. Zij spelen in dat geval in juni een toernooi met het Nederlands team.

Anna Hartman

Veel waardering voor het Sport@School project van SportRaad Heiloo

HEILOO - In 2012 werd met subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het project Sport@School voor leerlingen van de basisscholen in Heiloo voor een periode van twee jaar gestart. De einddatum was 1 september 2014.

Het project werd door de SportRaad in samenwerking met een aantal sportverenigingen geïnitieerd in het kader van de Sportimpuls. Dit is een onderdeel van het VWS programma 'Bewegen in de Buurt' en subsidieert kansrijke initiatieven van lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. De financiering van Sportimpuls projecten is door VWS in handen gegeven van ZonMw, een organisatie die o.m. gezondheidonderzoek en zorginnovatie stimuleert. De organisatie bewaakt tevens de voortgang van de projecten en de besteding van de verleende subsidie.

Het Heilooër Sport@School project biedt in samenwerking met de sportverenigingen leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool een gevarieerd sportaanbod tijdens de gymlessen. Daarmee wordt niet alleen bewegen gestimuleerd, maar ook de mogelijkheid geboden kennis te maken met de diverse sporten, die in het dorp kunnen worden beoefend. Na lezing van het eindverslag is ZonMw van oordeel, dat aan het project een goede invulling is gegeven. Veel waardering is er voor het behaalde resultaat, het uitgebreide samenwerkingsverband dat werd opgezet en de goede organisatie van het project.

Ook het grote aantal sportverenigingen en scholen, dat deelnam (11 respectievelijk 10) werd bijzonder genoemd. De volgende verenigingen verleenden hun medewerking: Dojo 't Loo, Dorssports, DSH, Effect, Flashing, Foresters, HSV, HZV, Spetters, Terriers en Het Vennewater (badminton). ZonMw heeft Sport@School aangemerkt als een goed voorbeeld van een Sportimpuls project. Het is om deze reden mogelijk, dat de SportRaad nog zal worden geraadpleegd in zaken als communicatie en kennisverspreiding. Het Sport@School project is vanaf september vorig jaar zonder subsidie voortgezet en moet nu op een andere wijze worden gefinancierd. Dat Rotary Heiloo besloot om zowel in 2014 als in 2015 de opbrengst van de PCC Maalwater Run&Walk volledig aan Sport@School ten goede te laten komen was daarom een welkome steun in de rug.

Diploma's zwembad Loos

HEILOO - Zaterdagmorgen 28 maart werd er weer afgezwommen door de leerlingen van zwembad Loos, in zwembad De Beeck in Bergen. Na veel zwemmen en een groot applaus mochten alle 33 leerlingen het felbegeerde A, B of C diploma van de Nationale Raad Zwemdiploma's in ontvangst nemen. De geslaagden zijn:

Diploma A: Willemijn Apeldoorn, Celine Baltus, Anouk Bijleveld, Babette de Bruijne, Loa Castricum, Finne Faber, Lily Henneman, Sofie de Jong, Marijn de Jong, Dirkje Lont, Niam Meulenbeld, Guus Roeland, Bauke Roeland, Liam Schindeler, Vigo Schouten, Jia-Qi Sun, Melissa Vogelpoel, Bram Wokke.

Diploma B: Jens de Bats, Julia Bechthold, Sam Boll, Jaap Bruin, Jeroen Bultink, Giel de Graaff, Connor Hanck, Bart Heemskerk, Rowin Hink, Hugo Koelman.

Diploma C: Dilan Hatam, Koos Kapteijn, Daan Schouten, Milan Tetaz, Stefan Zwart.

De Springschans ver in Noord-Hollands kampioenschap schoolschaken

HEILOO - Lotte, Anna, Ole en Joost van basisschool De Springschans waren in november kampioen schoolschaken van Heiloo geworden. In de finale hadden ze gewonnen van De Duif.

Zaterdag 28 maart mochten ze daarom naar Krommenie, samen met de kampioenen uit een kleine dertig andere plaatsen in Noord-Holland. De inzet van het toernooi was een plek bij het nationaal kampioenschap schoolschaken; daarvoor moest je in Krommenie bij de eerste vier eindigen. Dat lukte de Springschansleerlingen net niet, maar ze waren terecht heel trots met hun achtste plaats in het eindklassement. Ze hadden van alles meegemaakt gedurende de 9 speelronden die het toernooi telde. In de vierde ronde was het grappig dat alle vier tegenstanders probeerden te winnen met het herdersmatje. Pech voor ze dat de Heilooërs de avond tevoren op de schaakclub de verdediging tegen het herdersmatje hadden geoefend! Het ontwikkelen van stukken en veroveren van het centrum is veel beter dan een snelle matpoging.

Flashing Heiloo succesvol op Paastoernooi Aarhus

Moe maar voldaan kwamen alle spelers en begeleiders van Flashing Heiloo terug uit Denemarken.

AARHUS - Afgelopen dagen hebben de basketballers van Flashing Heiloo meegedaan aan een groot internationaal jeugdtoernooi in Denemarken. Flashing was met acht teams vertegenwoordigd. Ook het damesteam speelde er enkele vriendschappelijke wedstrijden.

De Flashing-teams toonden aan steeds beter mee te kunnen op internationaal niveau. Alle jeugdteams wonnen wedstrijden. Drie teams legden beslag op de derde prijs in hun leeftijdsklasse en het jongens U22 team wist zelfs tot de finale door te dringen. In de finale werd in een spannende wedstrijd afgerekend met het Deense Nebles, waardoor de hoofdprijs werd binnengehaald. Dat zorgde op het hoofdveld van eredivisieclub Skovbakken Bears natuurlijk tot grote vreugde bij de 87 meegereisde Heilooers. Voor Flashing Heiloo is het toernooi ook belangrijk voor verbetering van de onderlinge wisselwerking tussen spelers uit de verschillende teams. Met drie geslaagde evenementen (levend stratego, de grote improvisatieshow en een muziekquiz) is dat meer dan gelukt.

WORKSHOP KENNISMAKEN met MINDFULNESS voor VOLWASSENEN. Je aandacht in het nu brengen, gedachten zijn gedachten, ze komen en ze gaan. Voor de woensdagavond 29 april of 20 mei kunt u zich opgeven. Max. 8 deelnemers, trainer Merith Poelsma. T: 06-3097 6210
www.dekinderspiegel.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

ZONNEBANK 5 euro, MASSAGES vanaf 22.50, ORIFLAMEprod. Dat alles vindt u bij FEELGOODHEILOO, Schapenweijdt 1
Heiloo.Tel. 06 4450 2615.         www.feelgoodheiloo.nl
Kijk, bel en kom naar Feelgood Heiloo en laat u masseren door de masseur van Heiloo

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

BESTE SCHILDER & STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting!
Tel. 06 3374 3601

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

GEVRAAGD voor LICHT ADMINISTRATIEF WERK (parttime) om een oudere persoon met handicap te assisteren bij zijn administratie. Kennis van Engels strekt tot aanbeveling. Brief onder nr. 2015/140104 naar Uitkijkpost, Postbus 68, 1850 AB Heiloo


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur;
Za 09.00 - 12.00 uur.
T: 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Te Huur: GARAGEBOX aan de DROONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Voor een FRISSE LENTECOUPE komt u naar KIM'S HAARSALON! Bel voor een afspraak 06 3004 2383, Dompvloetlaan 29 in Heiloo.

VD PUTTEN BOOM- en
TUINVERZORGING

Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur.
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

PRIVÉ PAARD Net meisje, 12 jaar, al 4 jaar op les, wil graag iemand helpen bij het VERZORGEN van paard of pony. Ik woon in Heiloo.
T: 06-5321 9250

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Medisch PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460