De Uitkijkpost

25 juni 2014

De Uitkijkpost 25 juni 2014


In de voetsporen van onze Germaanse voorouders

De Heilooëer Hunebedspelen 2015

HEILOO – Hij is mateloos geïnteresseerd in geschiedenis. Dat Heiloo al duizenden jaren bewoond wordt en rond het begin van de jaartelling meerdere Germaanse nederzettingen telde, spreekt Gerard Pranger zeer tot de verbeelding.

Gerard ziet het helemaal voor zich: De kust was grillig met kwelders en stuifgebieden, de rivier het Oer-IJ drong met het getij via vertakkingen dagelijks het gebied binnen. In de laag gelegen delen drassige veengebieden, riet afgewisseld met bomen die het zilte klimaat konden weerstaan. De hoger gelegen strandwallen, waarop jagers, vissers en later landbouwers zich vestigden in gehuchten en waar gaandeweg platgetreden paden ontstonden; noord zuid verbindingen over de strandwallen. De eerste wegen in Heiloo. En rituele plekken, zoals de palenkrans (een 'woodhenge') bij Het Maalwater. Wellicht is de hooggelegen plek van de huidige Witte Kerk in die tijd ook zo'n Germaanse heilige plaats geweest. De Romeinen stichtten rond het begin van onze jaartelling forten in de buurt. Maar hun invloed was door tegenstand van de hier wonende Germaanse bevolking lang niet zo overheersend als in het zuiden van ons land.
Behalve geschiedenis houdt Gerard van een feestje; dorpsfeesten voor jong en oud. Hij draait er zijn hand niet voor om iets leuks te organiseren en heeft in het verleden bijvoorbeeld de Heilooër autopedraces op poten gezet, samen met zijn maten van de motorclub. ,,Je begint gewoon en werkt dat idee dan stap voor stap verder uit!" De rijke geschiedenis van Heiloo inspireert hem. ,,Daar wil ik iets mee doen! Een uniek dorpsfeest dat Heiloo op de kaart zet. Een beetje in de geest van de Highland games, maar dan een versie die meer teruggrijpt op onze eigen geschiedenis." Hij is er al ruim een jaar mee bezig, ideeën die opborrelen tekent hij op en verzamelt hij in een multomap en op zijn computer.

De eerste horde is genomen
De eerste horde is genomen; Gerard heeft groen licht gekregen van de gemeente om het Germaanse festijn op 21 juni 2015 op het evenemententerrein aan de Omloop te houden. In de uitwerking is Gerard al heel ver. Het dorpsfestijn heeft de naam Hunebedspelen gekregen; een spellencircuit in een Germaans decor waaraan twintig teams in kledij uit die tijd meedoen; met namen van stammen zoals Galliërs, Franken, Bataven, Goten, Frish (Friezen), Saksen, Kelten enzovoorts. Stammen die vaak tegen de Romeinen streden, maar ook tegen elkaar. Er wordt een parcours uitgezet met vier banen, waarin de stammen het tegen elkaar opnemen in de hunebed keienrace, speerwerpen en pijl- en boogschieten. Aan het einde van elke baan staat een Romeins fort (Castellum) met Romeinse schildwachters, dat veroverd moet worden. Veel kleding heeft Gerard al ontworpen, enkele prototypes van de tenues zijn al klaar! Ook de keien voor de hunebedkeienrace zijn in de maak. En wat Gerard niet zelf kan, daar schieten anderen hem te hulp. Zijn enorme enthousiasme werkt aanstekelijk en inmiddels hebben al zes mensen hun vrijwillige hulp aangeboden. Het strijdveld aan de Omloop wordt tot in de details tot een Germaans dorpje omgetoverd. Met eten, drinken en muziek geheel in Germaanse sferen. De benodigde materialen, attributen en dergelijke probeert Gerard zoveel mogelijk met gesloten knip te regelen, en ook hierbij krijgt hij hulp en spullen uit alle hoeken aangereikt. Er heeft al een fotoshoot plaatsgevonden, zodat nieuwsgierigen de sfeer alvast kunnen proeven (op www.facebook.com/hunebedspelen kan iedereen een prachtige sfeerimpressie zien van wat volgend jaar komen gaat). Mannen met grijze baarden figureren als de druïde scheidsrechters, die ook tijdens de spelen zullen rondlopen voor een rechtvaardig en veilig verloop van de strijd. De teams bestaan uit acht mannen en/of vrouwen, die strijden om de gouden, zilveren, bronzen en tinnen steen; en eeuwige roem en glorie!
Het lijkt nog ver weg, maar de Hunebedspelen komen er volgend jaar aan! Op 21 juni 2015 op het evenemententerrein aan de Omloop. Iedereen die wil meehelpen, sponsoren (bedrijven of particulieren die bijvoorbeeld een team willen sponsoren) of deel wil nemen met een team (deelname vanaf 18 jaar) kan zich melden via de Facebook pagina van de Hunebedspelen, via e-mail hunebedspelen@gmail.com of tel. 06-16655852 (Gerard Pranger). De opbrengst is bestemd voor Stichting Veldwerk.

Zonnewende bij de Ronde O

Foto: Ingeborg van der Heiden

HEILOO - Op de langste dag van het jaar gaat de zon precies onder in de hoofdas van het landgoed Nijenburg. De zon zakt exact in het midden van de zichtlaan achter de horizon. De zonsondergang werd ook dit jaar weer door een groot aantal mensen ervaren, die met picknickmanden, een flesje wijn en goed gezelschap genoten van dit mystieke schouwspel.

Zorg- en Welzijnspecial deze week in de Uitkijkpost

HEILOO - In deze Uitkijkpost vindt u een special rondom het thema Zorg en Welzijn.

Deze special bevat diverse interessante artikelen, waaronder een interview met Marian van Dam en Claudia Spit van Stichting Welzijn Heiloo. Ook leest u op deze pagina's over de jarige Forte kinderopvang, de dienstverlening van Bibliotheek Heiloo en een bijzondere expositie van portretten van mantelzorgers, georganiseerd door het Mantelzorgcentrum. Aan deze special hebben ook diverse zorgaanbieders hun medewerking verleend door middel van een advertentie of redactioneel artikel, waaronder Patrick Rupsam van Hattrick-Zorg, acupuncturiste Wenhua Zheng, Miriam Imming van Yoga Centrum Anjali, en Gerbrand van der Doorn van Echo-Adfysio. De bijlage Zorg en Welzijn verchijnt drie keer per jaar in de Uitkijkpost. Wilt u een volgende keer ook worden benaderd voor een advertentie of redactioneel artikel? Voor meer informatie: info@uitkijkpost.nl

Fancy Fair van CBS de Duif uit Heiloo levert ruim 3000 euro op

HEILOO - Afrika was het thema van de jaarlijkse Fancy Fair op CBS de Duif. Vrijdag werd tijdens een gezellig spektakel op het schoolplein geld ingezameld voor de stichting Meet Kate en voor het opknappen van het podium van de school.

Alle groepen werkten in de weken voorafgaand aan het feest gezamenlijk aan het thema. Er werden Afrikaanse muziekinstrumenten, sieraden, dromenvangers en kunst gemaakt voor de verkoop. Tijdens een Skype sessie zocht de school contact met Kelly de Vries in Ghana.
De dochter van Peter R. de Vries en oprichtster van de stichting Meet Kate vertelde de leerlingen over haar werk in Afrika. De stichting zamelt geld in voor opvang en onderwijs voor kinderen in Ghana. Tijdens de Fancy Fair konden ouders genieten van heerlijke drankjes en hapjes en een spannende loterij. De prijzen daarvoor werden weer belangeloos beschikbaar gesteld door ondernemers uit Heiloo.
De leerlingen vermaakten zich prima met de verschillende spelletjes op het plein, lieten zich schminken of griezelden in het jungle spookhuis. Aan het eind van de avond bedankte Annemiek van de Vliet alle vrijwilligers en maakte de opbrengst van € 3.081,- bekend.

PCC-leerlingen schenken groot bedrag aan Mundindischool

HEILOO - Vijf jaar lang steunden PCC-leerlingen de Mundindischool in Tanzania. Op maandag 30 juni overhandigen leerlingen van PCC Heiloo de vijfde en tevens laatste cheque ter waarde van €30.164,38 aan een vertegenwoordiger van de Tanzaniaanse school voor voortgezet onderwijs. Daarmee komt het eindbedrag op €156.154,01.

Gedurende vijf PCC-actiedagen in de periode van 2010 tot en met 2014 haalden de leerlingen ruim anderhalve ton op. Van dit enorme bedrag, dat werd verdubbeld door Wilde Ganzen, werd in Mundindi, een arm dorp in het oosten van Tanzania, een school voor voortgezet onderwijs onder meer voorzien van grote slaapzalen en sanitair. De afstand tussen school en huis is daar namelijk te groot om dagelijks heen en weer te reizen, dus sliepen de leerlingen in hun klaslokalen en dat vonden de leerlingen van PCC niet acceptabel. De eerste drie slaapzalen - volledig gefinancierd met het geld van PCC-leerlingen - zijn inmiddels in gebruik genomen en een vierde is bijna gereed. De leerlingen van het PCC verdienden het geld met sponsorlopen, voetbaltoernooien, het organiseren van een fancy fair, 'heitje voor een karweitje' en allerlei andere activiteiten. Ze steunen steeds voor de duur van vijf jaar een bepaald project, dat wordt gekozen door de vijf leerlingenraden. Inmiddels is de zoektocht gestart voor een nieuw goed doel en zijn vele tientallen voorstellen aangemeld. In september maken de leerlingen een keuze voor het nieuwe goede doel voor de periode van 2015 tot en met 2019.

Vervolg archeologisch onderzoek in Zuiderloo gestart

HEILOO - Maandag is gestart met een vervolg op het eerdere archeologisch onderzoek in Zuiderloo.

Studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn ongeveer vijf weken bezig om met proefsleuven een deel van het gebied aan de oostzijde van de Hoogeweg te verkennen. Tijdens het veldwerk leren de studenten hoe ze sporen moeten herkennen en documenteren. Vanaf 2008 is archeologisch onderzoek verricht in de woonwijk Zuiderloo, gelegen tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De bouw van nieuwe huizen betekent namelijk dat de resten van vroegere bewoning verloren kunnen gaan. De archeologie heeft soms duizenden jaren veilig in de ondergrond gelegen. Men kan de archeologie in de bodem als een archief omschrijven. Om de archeologie door de realisatie van Zuiderloo niet verloren te laten gaan onderzoeken archeologen, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, 'of er wat zit'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het graven van proefsleuven. Indien er in de proefsleuven archeologische sporen worden gevonden, dan kan een verder opgraving volgen. De archeologische sporen bestaan bijvoorbeeld uit paalsporen van gebouwen, kuilen en/of waterputten. Eerder is ten oosten van de Spanjaardslaan een grafheuvel uit de Bronstijd (circa 1.500 voor Chr.) opgegraven. Landelijke bekendheid heeft de opgraving aan de westkant van de Spanjaardslaan verkregen. Daar zijn in 2012 de overblijfselen van meer dan dertig gebouwen uit de Vroege Middeleeuwen opgegraven. Deze gebouwen stonden er niet allemaal tegelijkertijd, maar verspreid over een periode van bijna 350 jaar. Op basis van dendrochronologisch onderzoek, waarbij de jaarringen van bomen worden ingemeten en met behulp van een referentiekalender in de tijd geplaatst, weten we nu dat er al in de zevende eeuw op deze plek is gewoond. Hier hebben huizen gestaan, nog voordat de Witte kerk is gebouwd. Indien er archeologische resten worden gevonden, zal er een publieksdag worden georganiseerd. Belangstellenden zijn uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk een blik in het verleden van Heiloo ter werpen. Meer informatie leest u via de website van de gemeente Heiloo.

Expo bij de HEMA in 't Loo

HEILOO - Riet Poelman- Groen aquarelleert al jaren bij het NIVON onder leiding van Vera Verzijlenberg. Zij schildert wat haar aanspreekt; portretten, bloemen, dieren, kunst en veel fantasie. Soms schildert ze heel fijntjes, dan weer wat losser, spelend met water en verf, wat vaak tot verrassingen leidt. Vanaf vrijdagavond 27 juni exposeert zij voor drie maandenin de lunchroom van de HEMA in winkelcentrum 't Loo. Kijk ook op: www.rietpoelman-groen.nl.

Kunstcollectief in De Tuijn van Engel

HEILOO - Zondag 29 juni is er in De Tuijn van den Engel, Nicolaas Beetsweg 43 in Heiloo een kunstcollectiefje waar men 'u' tegen zegt!

Joke Schilling zingt en vertelt op een bijzondere manier over al wat de mens zoal bezighoudt. Zij wordt daarin begeleidt door gitarist, pianist en componist Kees van den Engel. Jos Apeldoorn is Kunstschilder en beeldhouwer pur sang. In tegenstelling tot zijn schilderijen vormen zijn beelden vaak menselijke figuren. Maar ook abstracta-organisch werk waarbij hij de structuur van het hout laat meespelen is een belangrijk deel van zijn verrassende manier van werken. Esther Leijen is een autodidact kunstenares en werkt voornamelijk vanuit gevoel. Haar werken zijn dus intuïtief en abstract. Wanneer zij begint aan een werk is het altijd een verrassing waar het eindigt. Zij geniet in dit alles het meeste van het proces. Expositie van 10.00 tot 17.00 uur, optredens rond 15.00 uur. Toegang gratis.

Plaza Cinco

Stationsplein 5, 1851 LN Heiloo, tel. 072 – 7439853, www.plazacinco.nl, e-mail: info@plazacinco.nl.

HEILOO – Met Plaza Cinco zijn Henk en Leneke Wildschut en Judith Kramer, de mensen achter het succesvolle familierestaurant Wildschut Eten & Drinken aan de Stationsweg, een nieuwe Uit-daging aangegaan. Leneke legt uit: ,,We houden van ons vak; hard werken en ondernemen zit ons nu eenmaal in het bloed!" De gunstige ligging van het prachtige zonovergoten terras was voor hen reden temeer om –met een heel ander concept dan restaurant Wildschut- er volledig voor te gaan!

En zo is er, na een lange tijd van stilte sinds de deuren van de vorige horecazaak sloten, nu weer volop leven op het plein. Plaza Cinco heeft het bruin café-imago uit het verleden compleet van zich afgeschud. Want inmiddels is de horecagelegenheid in het hart van het Stationscentrum van 'bruin' omgetoverd tot een moderne, sfeervolle eet- en drinkgelegenheid, helemaal van deze tijd. Met een vrolijk makend kleurrijk terras en idem interieur is Plaza Cinco een eigentijdse ontmoetingsplek geworden, waar jong en oud de hele dag kan neerstrijken. Na het winkelen of een treinreis even rustig adem halen op het terras van Plaza Cinco met een cappuccino of een sprankelend glas prosecco in het zonnetje. Genieten van een heerlijke lunch, met het plein als levendig decor. Plaza Cinco is ook een leuke plek om op vrijdagmiddag met collega's en/of vrienden af te spreken om met een drankje en hapje of een etentje een hectische werkweek af te sluiten. Of om in besloten sfeer een feestje te vieren. Gericht op een breed publiek biedt Plaza Cinco in een gemoedelijke sfeer betaalbaar en goed eten. Gedurende de zomer kun je de hele dag (vanaf 10.30 uur) heerlijk buiten eten en drinken op het kleurrijke terras.

In de keuken draait een super gemotiveerde keukenbrigade. Ervaren en vooral bevlogen koks, zoals Fernando, Mike en Theo, hebben hun sporen bij bekende restaurants in de omgeving verdiend. Zij zien niets liever dan dat hun gasten genieten van hun kookkunst. De steeds wisselende menukaart is geïnspireerd op de Franse en internationale keuken; met een Hollandse inborst. Gangbare tot verrassende culinaire gerechtjes; alles krijgt van hen net die extra 'touch' waarmee elk gerecht bijzonder wordt. De keuken werkt met dagverse producten, zoveel mogelijk van het seizoen en afkomstig uit de streek. Als het even kan wordt gekozen voor de volle, rijke smaak van eerlijke, biologische producten. Er wordt zelfs biologische koffie geserveerd en in de wijnkaart zijn een aantal mooie biologische wijnen opgenomen.

Met enige regelmaat zal het team van Plaza Cinco leuke thema-avonden organiseren waarbij iedereen kan aanschuiven, bijvoorbeeld een cocktailparty of Spaanse avond; net wat er zoal bij hen opkomt. Meet, eat and geniet! Dat is uitgaan anno nu à la Plaza Cinco!

Expo bij de Hema in 't Loo

HEILOO - Riet Poelman-Groen aquarelleert al jaren bij het Nivon onder leiding van Vera Verzijlenberg. Zij schildert wat haar aanspreekt; portretten, bloemen, dieren, kunst en veel fantasie. Soms schildert ze heel fijntjes, dan weer wat losser, spelend met water en verf, wat vaak tot verrassingen leidt. Vanaf vrijdagavond 27 juni exposeert zij voor drie maanden in de lunchroom van de Hema in winkelcentrum 't Loo. Kijk ook op: www.rietpoelman-groen.nl.

Volop muziek tijdens de jaarmarkt

Ter Coulsterkerk met ensemble Sonore Heiloo

HEILOO - Tijdens de jaarmarkt op woensdag 2 juli staan de kerken van Heiloo weer open voor het publiek.

Het bekende ensemble Sonore zal om 10.00 uur optreden in de Ter Coulsterkerk en om 13.30 uur in de Witte kerk. Het ensemble zal bestaan uit de pianist Arie Horst uit Hoogwoud en de Zaanse organist Dub de Vries. De muziek die zij ten gehore brengen, bestaat uit klassieke en moderne muziek.
Voorts zal medewerking worden verleend door de sopraan Anika Glimmerveen en de panfluitiste Thera de Zwart. Op het plein voor de Ter Coulsterkerk zal zoals ieder jaar weer een terras worden ingericht waar de bezoekers een kopje thee of koffie zal worden aangeboden. In de grote kerkzaal is een expositie van schilderijen van Willy Boll te bezichtigen. Ze zijn geschilderd in de technieken acryl en aquarel. Op de jaarmarkt staat ter hoogte van de Ter Coulsterkerk weer een kraam met informatiemateriaal, actuele 'zwerfboeken' uit de bibliotheek van de kerk. Verder fotokaarten van Mirjam Bikker; kunst- en bloemenkaarten maar ook kaarten van Heiloo en omgeving en van de plaatselijke kerken. De kerk is open vanaf 09.30 uur.

Bosch Car Service Kleverlaan verkozen tot Top Autobedrijf

LIMMEN - Kleverlaan werkt al enkele jaren met Autobedrijf.tevreden.nl samen op het gebied van klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een internet-vragenlijst kunnen klanten aangeven of zij al dan niet tevreden zijn over de dienstverlening, service en klantvriendelijkheid van Kleverlaan BV en haar medewerkers. Alle reacties (dus ook eventuele negatieve) komen op deze site terecht en zijn uitgesplitst per afdeling. Zo kan er per afdeling en medewerker gestuurd worden op de doelstellingen die Kleverlaan heeft vastgelegd. Er zijn verschillende tevredenheidsonderzoeken in de markt, Kleverlaan heeft gekozen voor tevreden.nl omdat de vraaglijsten uitgebreid zijn. ,,Daardoor kunnen we van de klant vernemen wat hij belangrijk vindt en welke stappen we moeten zetten om onze dienstverlening aan te passen aan de huidige consumenten wensen", zegt Jan Kleverlaan. Over het jaar 2013 is Kleverlaan BV verkozen tot top-3 bij Autobedrijf.tevreden.nl. met een gemiddeld cijfer over alle afdelingen van 8,7. En daar zijn ze trots op. ,,We zijn met het hele team bezig om onze dienstverlening te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, een tevredenheidsonderzoek maakt daar in onze ogen een belangrijk deel van uit", aldus Jan.

Bosch Car Service Kleverlaan verkozen tot Top Autobedrijf

LIMMEN - Kleverlaan werkt al enkele jaren met Autobedrijf.tevreden.nl samen op het gebied van klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een internet-vragenlijst kunnen klanten aangeven of zij al dan niet tevreden zijn over de dienstverlening, service en klantvriendelijkheid van Kleverlaan BV en haar medewerkers. Alle reacties (dus ook eventuele negatieve) komen op deze site terecht en zijn uitgesplitst per afdeling. Zo kan er per afdeling en medewerker gestuurd worden op de doelstellingen die Kleverlaan heeft vastgelegd. Er zijn verschillende tevredenheidsonderzoeken in de markt, Kleverlaan heeft gekozen voor tevreden.nl omdat de vraaglijsten uitgebreid zijn. ,,Daardoor kunnen we van de klant vernemen wat hij belangrijk vindt en welke stappen we moeten zetten om onze dienstverlening aan te passen aan de huidige consumenten wensen", zegt Jan Kleverlaan. Over het jaar 2013 is Kleverlaan BV verkozen tot top-3 bij Autobedrijf.tevreden.nl. met een gemiddeld cijfer over alle afdelingen van 8,7. En daar zijn ze terecht heel trots op!

Spectaculaire spookie dansshow van Tios Limmen

Aangeleverde fot

LIMMEN - Vrijdag 20 juni hielden de Streetdancers en Breakdancers van TIOS Limmen de dansshow Spookie in het volle theater De Beun in Heiloo.

Voor de meesten was het de eerste keer dat ze in een echt theater optraden. Maar met behulp van de twee jeugdtoneelspelers Chantal en Anouk werd het een spectaculaire spookie dans show. Als eerste begon Streetdance 3-5 met de show op het Waikiki Beach, waar ze een vrolijke stranddans lieten zien. Later in de nacht veranderden ze in echte heksen op Witche's Run, die door de nacht al toverend dansten. De groep Streetdance groep 6 tot 8 ging al dromend naar bed via 'Just a Dream' van Nelly. Maar in de nacht veranderden ze in Zombies op het mistige Elmar Street, waar ze op een horror-mix dansten. Streetdance VGO 1-3 begon met een opvallende mooie dans op Telephone van Lady Gaga. Maar ook deze groep veranderde in een horror-achtige nacht via Jesus Walks van Kanye West. De Streetdance VGO 3+ begonnen met een strak uitgevoerde 'Grown Woman' van Beyonce. Na de pauze dansten ze samen met VGO 1-3 op Night Air van Jamie Woon. Op het einde van de show gaven ze een Freaky show op muziek van Santigold. De Breakdance beginners lieten hun nieuwe moves zien aan iedereen, die ze tegen kwamen op vakantie. Maar in de avond veranderden ze in skeletten. Met behulp van blacklight lieten ze een geestige skeletendans zien. De Breakdance gevorderden dansten spectaculair over de hele wereld, waar ze verschillende muziekstijlen omzetten in breakdance. In de nacht act dansten ze als spiegelbeelden van elkaar. Als afsluiter van de show werd een gezamelijke dans uitgevoerd op Thriller van Michael Jackson.

Sponsorloop op Rembrandtschool ten bate van CliniClowns

AKERSLOOT - Robin Martens beter bekend als Rikki de Jong uit GTST, aanwezig bij sponsorloop tbv CliniClowns op OBS Rembrandtschool te Akersloot.

Op 20 juni hebben ruim 200 kinderen op 'CliniClowneske' wijze deelgenomen aan een zeer sportieve SponsorClinc. En niemand minder dan Robin Martens alias Rikki de Jong uit GTST was speciaal naar Akersloot gekomen om het startsein te geven aan deze speciale dag! Alle aanwezigen waren enorm trots haar op school te mogen ontvangen! Ook de ambassadeur van de CliniClowns was vol lof.
De dag zelf bestond uit een sponsorloop afgewisseld met verschillende SportClinics. Met het meedoen aan de sponsorloop probeerden de kinderen zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor het goede doel: de CliniClowns (www.cliniClowns.nl). Een topprestatie, die na afloop beloond werd met een echte oorkonde.
Op 27 juni zal de actie op feestelijke wijze worden afgesloten.

St. Adelbertuskerk Egmond-Binnen vijftig jaar

EGMOND - Op 12 december is het vijftig jaar geleden dat de St. Adelbertuskerk aan het Kerkplein in Egmond-Binnen werd ingewijd.

In het weekend van 13 en 14 december wordt dit heugelijke feit gevierd met een nog nader bekend te maken programma. Wat al wel bekend is dat er een jubileumboekje verschijnt en dat er een tentoonstelling komt waarvoor uw hulp wordt gevraagd. Men is op zoek naar allerlei materiaal en met name foto's; bijvoorbeeld over de wervingsacties voor de bouw van de kerk, speciale gelegenheden, de diverse koren (Jubal, Expecto, Hossana), Eensgezindheid, het optreden van Marco Bakker, misdienaarsuitjes… kortom, alles wat u heeft om het overzicht zo compleet mogelijk te maken en een goed beeld te krijgen van vijftig jaar Sint Adelbertuskerk. Mocht u iets geschikts hebben, dan kunt u de organisatie bereiken via: adelbertuskerk50jaar@gmail.com, bel 072-5332063 of kom langs op Meeuwenlaan 9 te Egmond-Binnen of Bayershofweg 29 te Heiloo.

Conquista staat op de jaarmarkt Limmen

LIMMEN - Woensdag 25 juni is er van 14.00 tot 21.00 uur jaarmarkt in Limmen.

Recht tegen over Conquista kun je hun kraam bekijken. Ze bakken lekkere pannenkoeken en maken mooie armbandjes. Ben jij al sterk genoeg om straks een week te kunnen timmeren? Check it out en sla de spijker in een keer in de boom! Ook maken ze bekend op welke plek jij tijdens Timmerdorp mag gaan timmeren. Vrijdag 27 juni van is er van 19.00 tot 23.00 uur open inloop bij Club X-tra XL. Zaterdagochtend 28 juni is er van 10.30 tot 12.00 uur Kids met Alles uit de kast. Je kunt nu uit zo veel materiaal kiezen dat je alles kan maken. Zaterdagavond 28 juni is er van 19.00 tot 21.00 uur open inloop. Conquista is op de Kerkweg 50 te Limmen.

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

SV Vredeburg: veertig jaar en springlevend

schaken

LIMMEN - Schaakvereniging Vredeburg uit Limmen viert op 27 en 28 juni het 40-jarig jubileum.

Het is dezer dagen veertig jaar geleden (vastenavond februari 1974) dat de buurmannen Piet van der Heijdt en Cor Visser in het parochiehuis aan de bar in gesprek kwamen met de toen zittende burgemeester Molhoek, niet alleen een vervent carnavalsvierder, maar ook een burgemeester met doelstellingen, waaronder: 'De Limmers moeten aan de sport.' Nu had Limmen een bloeiend verenigingsleven op sportief en cultureel gebied, maar volgens de 'burry' ontbrak de denksport. Een schaakvereniging paste in zijn gedachtegoed en voor jeugdleden bestonden subsidiemogelijkheden. Speelruimte zou mogelijk zijn in het cultureel centrum 'Vredeburg'. In overleg met de Noordhollandse Schaakbond werd een simultaanwedstrijd georganiseerd, waar 14 Limmers aan deelnamen, aangevuld met 26 jeugdleden van sv Castricum. Dit evenement leverde 7 Limmers op die bereid waren lid te worden van een op te richten schaakvereniging. En zo vond op 31 mei 1974 de oprichtingsvergadering plaats in de bovenzaal van cultureel centrum Vredeburg. De start werd gepland op de eerste vrijdag van september 1974, met het verzoek zelf borden, stukken en schaakklokken mee te nemen. Cor Visser werd voorzitter, Piet van der Heijdt secretaris-penningmeester en Maarten Krijt wedstrijdleider. De voorgestelde naam, SV Vredeburg - door Cor Visser bedacht - werd met algemene stemmen aangenomen. Tegenwoordig is SV Vredeburg een bloeiende schaakvereniging met veertig leden, die iedere vrijdagavond bijeen komen om de schaakstukken ter hand te nemen. SV Vredeburg speelt een interne competitie en neemt daarnaast met drie teams deel in de competitie van de Noord-Hollandse Schaakbond. Ook de ludieke toernooien met kerst en Pasen behoren tot de gewaardeerde verenigingscultuur. Erelid Piet van der Heijdt speelt trouwens nog steeds z'n potje mee. Ook de huidige verenigingsvoorzitter Jos Admiraal was één van de leden van het eerste uur. Ter ere van het 40-jarig jubileum komt niemand minder dan regerend Nederlands kampioen Dimitri Reinderman naar Limmen. Op 27 juni neemt hij het in een simultaansessie op tegen alle leden van SV Vredeburg. Burgemeester Mans zal aanwezig zijn om rond 20.00 uur de eerste zet uit te voeren. Op zaterdag 28 juni vieren de schakers een jubileumfeest in de bovenzaal van Vredeburg.

Roos de Zeeuw wint Heilooër voetgolftoernooi

voetgolf

HEILOO - Zaterdag vond het eerste Heilooër voetgolf toernooi plaats op de velden van HSV en in Het Maalwater. Maar liefst 176 deelnemers legden in twee ronden het uitdagende parcours van 19 holes af onder een stralende zon.

Bij de mannen werd het een enorm spannende wedstrijd met als uiteindelijke winnaar Jeroen Haanstra die met 74 schoten de nummer twee Remco Harkmans met 75 één schot voorbleef. Bij de vrouwen stak één iemand met kop en schouders boven de rest uit. Roos de Zeeuw won overtuigend met 88 schoten. Ruim tachtig mannen moesten Roos voor zich dulden in de einduitslag. Ook de teamprijs was voor Roos met haar vriendinnen van de Terriërs. Naast het voetgolf was er nog een ander spel. Een oude cabrio was geplaatst waar de deelnemers vanaf vijftien meter in konden schieten. Aan het einde van de dag werd voor een volle tribune de finale gespeeld. Nadat de eerste 18 deelnemers hadden gemist was het Roos de Zeeuw die de bal feilloos in de cabrio schoot. Met drie prijzen werd Roos dus de absolute winnaar van het eerste Heilooër voetgolf toernooi.

Kops aannemers is de nieuwe TOP sponsor van voetbalvereniging HSV

HEILOO - Afgelopen week tekenden Patrick en Rick Kops aannemers, onder toeziend oog van de voorzitter van HSV Wim Leering en HSV bestuurslid Technische Zaken Hans Ursem, de driejarige overeenkomst. ,,Als TOP-sponsor van HSV willen we onze maatschappelijke verantwoording nemen door het steunen van deze mooie grote voetbalvereniging", aldus Rick Kops.

Rotary Club Heiloo reikt cheque uit aan Sportraad

HEILOO - Rotary Club Heiloo heeft op woensdag 4 juni een cheque van € 5.000,- uitgereikt aan Sportraad Heiloo. Dit geldbedrag is de opbrengst van de PCC Maalwater Run&Walk, die dit jaar al weer voor de zesde keer werd gehouden, in een samenwerkingsverband tussen de Rotary Club, Atletiekvereniging Trias en de Sportraad. Het bedrag zal volledig ten goede komen aan Sport@School, een project van Sportraad Heiloo.

Rotary Club Heiloo reikt cheque uit aan Sportraad Heiloo

HEILOO - Rotary Club Heiloo heeft op woensdag 4 juni een cheque van € 5.000,- uitgereikt aan Sportraad Heiloo. Dit geldbedrag is de opbrengst van de PCC Maalwater Run&Walk, die dit jaar al weer voor de zesde keer werd gehouden, in een samenwerkingsverband tussen de Rotary Club, Atletiekvereniging Trias en de Sportraad. Het bedrag zal volledig ten goede komen aan Sport@School, een project van Sportraad Heiloo.

Piet Glas–vennewater toernooi

HEILOO - Dit jaarlijkse biljarttoernooi wordt voor de twintigste maal gehouden in Sportcentrum Het Vennewater. De speeldata zijn 29 en 30 augustus. Op vrijdagavond en zaterdagochtend worden er voorwedstrijden gespeeld, waarna de beste 32 spelers verder gaan naar de volgende ronde waarbij het 'knock out' systeem gehanteerd wordt. Naar verwachting zal de finale op zaterdag om 17.00 uur plaatsvinden. Speelt u een moyenne vanaf minimaal 1.00 en wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij: Nico Lapère, Tulpencroftlaan 19, Heiloo, tel. 072-5331864 of e-mail: nlapere@quicknet.nl of bij Henk v.d. Veer, Warmoezierslaan 10, Heiloo, tel. 072-8503696, e-mail: h.vanderveer@hotmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Inschrijven tot 16 augustus.

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO
Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

In de maand juni heeft KIM'S HAARSALON een leuke OPENINGSAANBIEDING voor Hem en Haar: Knippen kinderen t/m 12 jaar € 8,50; Knippen volwassenen € 10,-; Wassen/Knippen/Föhnen € 15,-
Kleuren + knippen kort € 30,-; Kleuren + knippen lang € 40,- . Bel voor een afspraak 06 300 42 383

BOWLING HEILOO
INTERACTIE met familie
of vriendengroep?
Aircon-
ditioned bowlen en eten.

BLOKFLUITLES. Een mooi opstartinstrument. Voor KINDEREN van 5 t/m 14 jaar. Uw kind leert in gezellige kleine groepjes blokfluit spelen en tegelijk notenlezen! Geef je nu op en begin na de zomervakantie. Voor meer inf: Elma Agterberg T.: 06 2288 9122

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

't Komt van de bakker (Monica) rijdt morgenochtend weer met ovenvers brood en banket van Speltbroodspecialist Raat (www.raat.nl) en met het ambachtelijke, zelf even af te bakken brood van Handgemaaktbrood (www.handgemaaktbrood.nl) naar de biomarkt in Heiloo. Vanaf 11:30 uur start Monica met de verkoop van brood en Ahmed met de verkoop van kaas. Iets later sluiten Kees & Nel (groente en fruit) aan en is uw biotrio compleet. U kunt bij ons terecht tot rond 18:00 uur. U vindt ons op 't Looplein naast de ING Bank, tegenover de HEMA. Wilt u brood bestellen? Bij voorkeur uiterlijk dinsdagochtend: info@tkomtvandebakker.nl of 06 20 87 87 50 (Monica). Graag tot morgen!

GARAGEBOX te huur aan de WERKENDELSLAAN te Heiloo. Huursom € 105,- per maand. Direct beschikbaar. Info: 06 2030 2624

VAKANTIEWONING te koop omgeving ROERMOND. Mooi gelegen en veel privacy. Informatie via 06 2187 5755

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor al uw tuinwerkzaamheden
Snoei - onderhoud - aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

't Komt van de bakker (Monica) rijdt morgenochtend weer met ovenvers brood en banket van Speltbroodspecialist Raat (www.raat.nl) en met het ambachtelijke, zelf even af te bakken brood van Handgemaaktbrood (www.handgemaaktbrood.nl) naar de biomarkt in Heiloo. Vanaf 11:30 uur start Monica met de verkoop van brood en Ahmed met de verkoop van kaas. Iets later sluiten Kees & Nel (groente en fruit) aan en is uw biotrio compleet. U kunt bij ons terecht tot rond 18:00 uur. U vindt ons op 't Looplein naast de ING Bank, tegenover de HEMA. Wilt u brood bestellen?
Bij voorkeur uiterlijk dinsdagochtend: info@tkomtvandebakker.nl of 06 20 87 87 50 (Monica). Graag tot morgen!

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

TIENERS: kom in de zomervakantie op donderdagochtend gezellig hippe DIY projecten maken met de knutselknipkaart. 4 x workshoppen voor € 37 of per keer € 12,50. Leeftijd 12-16 jaar. Aanmelden op 06 1038 5420. Tevens knipkaart voor kinderen 6-11 jaar. Voor meer info: www.workshopwinkelnoordholland.nl

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

TIENERS: kom in de zomervakantie op donderdagochtend gezellig hippe DIY-projecten maken met de knutselknipkaart. 4 x workshoppen voor € 37 of per keer € 12,50. Leeftijd 12-16 jaar. Aanmelden op 06 1038 5420. Tevens knipkaart voor kinderen 6-11 jaar. Voor meer info: www.workshopwinkelnoordholland.nl

M.M. STOOP SCHILDER-
WERKEN
mart@quicknet.nl
072 5340519 / 06 19957999
Véél meer voor uw geld!
Logistiek in schilderwerk.

MART METZELAAR
Bouwbedrijf. Al 25 jaar het vertrouwde adres voor kozijnen en ramen. Tevens voor al uw timmerwerkzaamheden NIEUWBOUW, VERBOUW en ONDERHOUD Bogerdlaan 23, 1906 XR Limmen 072 5052977 – 06 51320570 j.c.m.metzelaar@hotmail.com

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor al uw tuinwerkzaamhdn
Snoei - onderhoud - aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241
www.bosmantweewielers.nl

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

BESTE SCHILDER EN
STUKADOOR

voor binnen en buiten.
Nu 50 % KORTING.
T 06 3374 3601


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

BESTRATING
Tuinontwerp en -aanleg
Grond- en sloopwerk
www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

PIANOLES

De lessen zijn ontspannen,
deskundig en op maat
gemaakt voor elke leeftijd.
Info 06 1750 6967

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

MEDEWERKERS gezocht voor werk op BLOEMBOLLENBEDRIJF. Omgeving Heiloo, juni & juli. Min. leeftijd 16 jaar. Tel 06 4642 0309 na 17.00 uur.

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp.
Ook reumatische, diabetische
voet.T: 072-5332787.
Patrijsakkers 5, Heiloo.

Oók bij u thuis.

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

SCHILDER BINNEN EN
BUITEN
. Heel mooie prijs.
T 06 1709 0670

In de maand juni heeft KIM'S HAARSALON een leuke OPENINGSAANBIEDING voor Hem en Haar: Knippen kinderen t/m 12 jaar € 8,50; Knippen volwassenen € 10,-; Wassen/Knippen/Föhnen € 15,-
Kleuren + knippen kort € 30,-; Kleuren + knippen lang € 40,- . Bel voor een afspraak 06 300 42 383

MASSAGE GOED en VOORDELIG? Helpt bij SPIERPIJN en STRESS!!
Heerlijk met warme THERMEolie. Half uur € 20,- HEEL UUR slechts € 30,-
E
rvaren MASSEUSE.Tevens pedicure/manicure 072 533 4906 Center Care Heiloo

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

BEST TUINEN een levenlang ervaring om van uw tuin weer een plaatje te maken. Dirk Best sr. 06 2096 8346/072 5624285

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

CENTER DESIGN HEILOO Gezellig winkeltje met originele snuisterijen,Brocante meubelen,antieke kasten uit INDIA en leuke dingen voor in huis zoals lampen,spiegels,kisten, lantaarns zowel prachtig oud als TRENDY nieuw.Slimpad 36 0725334906 DE PRIJZEN
ZULLEN U VERRASSEN!!

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

BESTE SCHILDER EN
STUKADOOR

voor binnen en buiten.
Nu 50 % KORTING.
T 06 3374 3601

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO
Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

MEDEWERKERS gezocht voor werk op BLOEMBOLLENBEDRIJF. Omgeving Heiloo, juni & juli. Min. leeftijd 16 jaar. Tel 06 4642 0309 na 17.00 uur.

Kom in de ZOMERVAKANTIE op dinsdagochtend gezellig knutselen met de KNUTSELKNIPKAART. 4x knutselen voor € 37 of per keer € 12,50. Leeftijd 6-11 jaar. Aanmelden op 06 1038 5420. Tevens knipkaart voor kinderen 12-16 jaar. Voor meer info www.workshopwinkelnoordholland.nl


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

BOWLING HEILOO. INTERACTIE met familie of vriendengroep?
Airconditioned bowlen en eten.

ARCHITECTENBUREAU ir. YOLANDA BUIS bna. Goede ideeën, betrokken en deskundig. Eerste adviesgesprek gratis! WILGENLAAN 5 HEILOO. Tel. 06 4845 1578

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

BLOKFLUITLES. Een mooi opstartinstrument. Voor KINDEREN van 5 t/m 14 jaar. Uw kind leert in gezellige kleine groepjes blokfluit spelen en tegelijk notenlezen! Geef je nu op en begin na de zomervakantie. Voor meer inf: Elma Agterberg T.: 06 2288 9122

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN.
O.a. snoeien, onderhoud,
aanleggen van oude- en nwe
tuinen, sier- en herbestr. Het
plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

MART METZELAAR
Bouwbedrijf. Al 25 jaar het vertrouwde adres voor kozijnen en ramen. Tevens voor al uw timmerwerkzaamheden NIEUWBOUW, VERBOUW en ONDERHOUD Bogerdlaan 23, 1906 XR Limmen 072 5052977 – 06 51320570 j.c.m.metzelaar@hotmail.com

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN o.a. snoeien, onderhoud,
aanleggen van oude- en nwe
tuinen, sier- en herbestr. Het
plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

BEST TUINEN een levenlang ervaring om van uw tuin weer een plaatje te maken. Dirk Best sr. 06 2096 8346/072 5624285

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

Kom in de ZOMERVAKANTIE op dinsdagochtend gezellig knutselen met de KNUTSELKNIPKAART. 4x knutselen voor € 37 of per keer € 12,50. Leeftijd 6-11 jaar. Aanmelden op 06 1038 5420. Tevens knipkaart voor kinderen 12-16 jaar. Voor meer info www.workshopwinkelnoordholland.nl

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

ARCHITECTENBUREAU ir. YOLANDA BUIS bna. Goede ideeën, betrokken en deskundig. Eerste adviesgesprek gratis! Wilgenlaan 5 Heiloo. Tel. 06 4845 1578

PIANOLES

De lessen zijn ontspannen,
deskundig en op maat
gemaakt voor elke leeftijd.
Info 06 1750 6967

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeres juliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp.
Ook reumatische, diabetische
voet.T: 072-5332787.
Patrijsakkers 5, Heiloo.

Oók bij u thuis.

M.M. STOOP SCHILDER-
WERKEN
mart@quicknet.nl
072 5340519 / 06 19957999
Véél meer voor uw geld!
Logistiek in schilderwerk.

SCHILDER BINNEN EN
BUITEN
. Heel mooie prijs.
T 06 1709 0670

GARAGEBOX te huur aan de WERKENDELSLAAN te Heiloo. Huursom € 105,- per maand. Direct beschikbaar. Info: 06 2030 2624

BESTRATING Tuinontwerp en -aanleg Grond- en sloopwerk www.twisk-limmen.nl Tel. 06 2223 3130

VAKANTIEWONING te koop omgeving ROERMOND. Mooi gelegen en veel privacy. Informatie via 06 2187 5755