De Uitkijkpost

15 maart 2017

De Uitkijkpost 15 maart 2017


Hulp bij de paddentrek KOP BOVEN VERVOLG-TEKST OP NIEUWE PAGINA > Maatregelen voor padden

Niels op de Zandersloot. Foto: Gerda Reus

HEILOO - U heeft ze vast wel eens langs de weg zien staan, de verkeersborden met daarop een afbeelding van een kikker of een pad. Soms met de toevoeging 'paddentrek' of zelfs met een tijd eronder. Het bord geeft aan dat deze amfibieën in een bepaalde periode van land naar water trekken om zich voort te kunnen planten. Vaak steken ze over op plekken met veel verkeer en kunnen ze wat hulp van de mens gebruiken. In heel Nederland zijn honderdvijfentwintig paddenwerkgroepen actief om bij te dragen aan het in stand houden van de populatie salamanders, kikkers en padden. Ook in het dorp Heiloo is een groep vrijwilligers actief.

Paddenwerkgroep Heiloo
Els Meurs is al vanaf het begin, negenentwintig jaar geleden, betrokken bij de werkgroep in Heiloo. Ze vertelt: "Om welke dier het ook gaat, het is treurig te constateren dat veel diersoorten in de knel raken. Als je de tijd hebt, waarom zou je als mens dan niet iets doen om ze daarin tegemoet te komen?" Sinds 1988 is in Heiloo jaarlijks een team van zo'n dertig personen actief om in deze periode maatregelen te treffen en te helpen. Els vertelt: "Soms denken mensen dat er door onze paddenhulp teveel padden en kikkers komen, maar we zien dat de populatie op zich jaarlijks redelijk gelijk blijft. Er is een goed evenwicht. Dit komt omdat de natuur uiteraard ook zijn gang gaat. Het ene dier eet het andere, het is eten en gegeten worden. Van de tweeduizend eitjes die een pad legt, bereiken maar twee padden uiteindelijk de geslachtsrijpe leeftijd van drie jaar". Padden en kikkers eten insecten en door hun aanwezigheid in de natuur worden ook veel vogels aangetrokken omdat zij op hun beurt weer de amfibieën eten. De diversiteit aan dieren neemt dus toe.

Vanuit winterslaap terug naar het water
Na het ontwaken uit de winterslaap, als de temperatuur boven de 6 °C komt en het regent, trekken deze soorten erop uit. Vanuit duin, bos en tuin verlaten zij hun winterholletjes om naar het water te gaan. Padden zijn landdieren. Zij blijven dus uitsluitend in het water om zich voort te planten. Zij volgen daarbij oeroude trekroutes die echter in de loop der jaren meer en meer gevaren met zich meebrengen. Dat komt bijvoorbeeld door de aanleg van wegen, toenemende verkeersdrukte en huizenbouw. Deze paddentrek vindt ongeveer plaats in de periode van eind februari tot begin april. In Noord-Holland staan zo'n tweehonderd vrijwilligers klaar om deze dieren te beschermen. Zij werken in de gebieden vanaf het Vondelpark in Amsterdam tot aan Den Helder. Vorig jaar redden zij vijfentwintigduizend padden, kikkers en salamanders door onder meer het plaatsen van schermen en het helpen oversteken van de dieren van de ene kant van de weg naar de andere kant.

Op pad... Foto: Gerda Reus

Op weg naar de Zandersloot
De werkgroep in Heiloo is met name actief in twee gebieden in en nabij het Heilooer bos. Het eerste betreft de Kuillaan, Westerweg, Rector Frederiklaan en 'eindpunt' Zandersloot. Op de Kuillaan staat sinds 1996 een slagboom die in maart en april - en indien nodig van half februari tot half mei - de laan afsluit voor auto's tussen 19.00 en 07.00 uur. Maar niet alleen automobilisten, ook fietsers en brommers wordt gevraagd een beetje alert te zijn en de padden te sparen. De padden zetten onder andere in de Zandersloot hun snoeren met eitjes (paddenrik) af. Dat is ook weer 'voer' voor de eenden en salamaders. De paddenvisjes die het halen groeien op in het water tot kleine padjes die in juni richting het leefgebied terug kruipen. Het tweede gebied is bij de Belieslaan. Daar gaan de padden naar de overkant waar de gemeente rond 1998 een paar vijvers heeft aangelegd voor de waterafvoer van de woningen aldaar.

Gemiddeld 3500 padden per trekseizoen
Op 18 februari heeft de werkgroep in Heiloo gaasschermen ingegraven om de padden tegen te houden en te sturen. Sinds 20 februari is men al aan het patrouilleren. Ook de gemeente draagt bij aan de bescherming door het plaatsen van eerder genoemde verkeersborden. De paddentrek gaat nu nog langzaam en er zijn dus nog niet veel padden geteld. De koudbloedige dieren zijn in het begin nog wat traag. Als de weken vorderen warmen ze nog meer op en zijn ze actiever en sneller. De echte drukte komt dus nog. Els: "Je kan niet voorspellen hoe lang de echte paddentrek gaat duren. Het ene jaar gaat het heel langzaam en spreidt de trek zich uit over een langere periode, maar we hadden ook wel een jaar dat het in twaalf dagen gedaan was. Er was zelfs een jaar waar we veertienhonderd dieren telden in één nacht ". Het zijn nachtdieren, dus 's avonds, vanaf het donker, lopen kleine groepjes van de werkgroep een aantal uur. In Heiloo worden jaarlijks gemiddeld vijfendertighonderd dieren geteld. Natuurlijk steken er - buiten deze getelde dieren - ook een heleboel dieren 's nachts over zonder hulp.

Wie helpt er mee?
Elk jaar zijn er mensen nodig die gaas en emmers ingraven en na de trek weer opruimen of die één keer per week de emmers met padden tellen en overzetten. De vraag per persoon is om gedurende zes weken één avond naar keuze in groepsverband te helpen. Els: "Op dit moment is de jongste helper dertien jaar en de oudste vijfentachtig. Veel van ons doen het al jaren en het is daarbij ook nog eens gezellig om dit samen te doen". Wilt u de werkgroep helpen? Neem dan contact op met coördinator Els Meurs (06-20198233) of kijk op www.padden.nu voor meer informatie.

Tekst: Natalie Bottemanne

Lunch van leerlingen De Zuidwester

Hubert Tervoort en zijn jonge 'leerlingen' in actie. Foto: Marcel Keet

HEILOO - 'Fijn dat u er bent. Loopt u even mee, dan breng ik u naar uw tafel." Leerlingen van groep 7 van basisschool De Zuidwester in Heiloo trakteerden woensdagmiddag hun ouders en/of grootouders en andere bekenden op een overheerlijke lunch in Brasserie In 't Groen. Zij smulden van hun broodje gezond, huisgerookte zalm, tonijnsalade of tomatensoep en warme en koude dranken. Tegelijkertijd werkten de leerlingen in groepjes in de keuken, aan de bar en in de bediening. De eigenaren Hans Kok en Hubert Tervoort en hun team zorgden hierbij voor de nodige begeleiding.

Hans Kok: "We leren kinderen hoe het is om in een restaurant te werken door het zelf te ervaren. Allereerst leerden wij hen vorige week op school bijvoorbeeld over het belang van hygiene: het is belangrijk om regelmatig je handen te wassen en in de keuken een koksmuts op te zetten. Ook lieten wij hen weten voorzichtig te zijn met het aanpakken van scherpe messen. We ontvingen de kinderen vandaag in het restaurant. Vragen waren: wat staat er op de menukaart en welke producten heb je hiervoor nodig? Waarom kost een glas melk 2 euro terwijl je voor datzelfde geld in de supermarkt een heel pak melk kunt afrekenen? Ook dit kwam aan bod. Verder: hoe maak je een menukaart, hoe dek je te tafels en op welke manier ontvang je de gasten? Hoe neem je bestellingen op en hoe reken je af bij de kassa? Daarbij is uiteraard goed samenwerken van groot belang. De leerlingen leerden echt veel en brachten dit alles keurig in de praktijk. Ik heb in de keuken drie pleisters moeten uitdelen, verder ging het vlekkeloos. Wij zijn trots op deze leerlingen!"

Noor is actief in de keuken. "We werken hier in vier groepjes van twee, elk groepje maakt een gerecht. Dat is soms best druk: vaak zijn we bezig met meerdere borden tegelijk." De leerling beleefde een leuke dag maar wil later toch maar niet in de horeca werken. "Liever word ik modeontwerper." Haar tevreden klas- en keukengenoot Kasper werkt hard. "Er komen steeds maar briefjes met bestellingen uit het apparaat in de keuken. Ook moet je goed in de gaten blijven houden of alle ingrediënten bijvoorbeeld op het broodje zitten. Verder mag je niet teveel zout gebruiken. Wel bijzonder dat je hier in de keuken alles zelf moet doen. Natuurlijk had ik soms wat vragen. Of ik zelf thuis wel eens kook? Eigenlijk wil ik dat vaker gaan doen. Hoewel: ik bak soms wel een taart."

Opbrengst voor school
Fiene werkte in de bediening en loopt regelmatig vol verve heen en weer van de keuken naar haar gasten. "Toen ik vanmiddag met dit werk begon, vond ik het best spannend om te praten tegen mensen die ik niet ken. Later gelukkig niet meer." Een stukje verderop staat Vince in de bar. "Het is super leuk hier, maar hard werken op het moment dat meerdere mensen tegelijkertijd gaan bestellen." Zijn collega Micha is zelfs zo tevreden over zijn barwerkzaamheden dat hij wel in de horeca wil werken als hij later groter is. "Maar dan wel hier in Brasserie In 't Groen. Het is hier mooi en zo groot." Wethouder Fred Dellemijn was een van de gasten. Hij liet de leerlingen en de gasten aan tafel weten blij te zijn met de uitnodiging en lekker te hebben gegeten. Ook ging hij even met de kinderen in gesprek over hun horeca-ervaring.

Brasserie In 't Groen organiseert dit horeca-project dit jaar voor de vierde keer. Hans Kok: "De eerste twee jaar met leerlingen van basisschool De Duif en de laatste twee jaar met leerlingen van De Zuidwester. Die keuze is gemaakt, omdat ik connecties heb met De Duif en omdat mijn dochter op de Zuidwester 'zit'." De leerlingen kijken terug op een zeer leerzame en leuke dag. Net als een week eerder op woensdag: toen was de andere helft van groep 7 in Brasserie In 't Groen op dezelfde wijze actief. En met succes! De opbrengst van de lunch is bestemd voor de school.

Voor het beste resultaat! Foto: Marcel Keet/ Uitkijkpost
Voor het beste resultaat! Foto: Marcel Keet/ Uitkijkpost

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Tas met medische gegevens gestolen

HEILOO - De familie Steenhuisen verloor vrijdag op het GGZ-terrein een tas met belangrijke medische gegevens die absoluut bewaard moeten blijven. Dit heeft direct te maken met de controle op het hart. "Mede daarom is het zo belangrijk de tas spoedig terug te krijgen", vertelt meneer Steenhuisen. Verder bevatte de tas een portemonnee, een pinpas, een rijbewijs, een Europese verzekeringspas, een leesbril en een agenda. De familie Steenhuisen verloor de tas vrijdag rond 14.30 uur op de Strandwal op het GGZ-terrein in Heiloo. De tas verdween ergens tussen de nummers 28 en 32. Heeft u de tas gevonden of heeft u tips, bel dan naar de familie Steenhuisen via 072-533 77 55. Een e-mail sturen mag ook. Dit kan via hgfsteen@xs4all.nl.

10 vragen aan... Mariska Bugter

Mijn naam is Mariska Bugter. Ik ben vijfentwintig jaar oud en woon sinds anderhalve week weer in Heiloo nadat ik vier jaar ben weggeweest. Ik ben op dit moment bezig met mijn master Orthopedagogiek en loop stage bij Triversum in Alkmaar.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar en woonde tot mijn eenentwintigste jaar in Heiloo. De eerste negen maanden van mijn leven woonde ik op de bosanemoon, waarna we naar Plan Oost verhuisden. Daar woonde ik tot ik op mezelf ging wonen in Amstelveen.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Een van mijn grootste hobby's is Showhero, een stichting die evenementen organiseert voor mensen met een beperking. Ik ben al zo'n vijf jaar vrijwilliger, wat ik met heel veel plezier doe. Ik zou daar graag mijn beroep van maken. Daarnaast hou ik ontzettend van dansen! Helaas scheurde ik een aantal jaar geleden mijn voorste kruisband tijdens een optreden, waardoor ik dit niet meer zo fanatiek kan als ik zou willen.

3. Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Mijn nichtje uit Portugal is in november bevallen van een tweeling. Die zou ik heel graag snel willen ontmoeten!

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Ik speelde vroeger heel veel buiten, samen met de kinderen uit de buurt. Daar kijk ik met ontzettend veel plezier op terug. Heiloo is een heerlijk dorp om veilig buiten te spelen voor kinderen.

5. Wat vind je het mooiste plekje in Heiloo?
Ik vind de Willibrordus Stichting, nu het WBC, een geweldige plek. Stichting Showhero heeft hier een kantoortje en we vergaderen hier regelmatig. Ik weet niet of het vooral door de mensen of de plek komt, maar er is dan in ieder geval altijd een heerlijke sfeer.

6. Waarvoor kunnen ze je 's nachts wakker maken?
Voor de carpacciosalade van Wildschut!

7. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
Dat je moet doen wat je echt leuk vindt, je hart volgen. Heel cliché, maar ook heel waar!

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik denk dat de meeste mensen nog niet weten dat ik weer in Heiloo woon. Bij dezen! Je zult me waarschijnlijk veel vinden bij Di Fiorentina.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zie steeds meer speeltoestellen voor kinderen verdwijnen. Die mogen wat mij betreft meteen weer teruggeplaatst worden, zodat de kinderen ook weer wat meer gaan buitenspelen.

10. Persoonlijke vraag: 'Je hebt een paar jaar in Amsterdam gewoond, maar bent sinds 1 maart weer een echte Heilooër. Hoe ziet jouw perfecte dag in Heiloo eruit?'
Op mijn perfecte dag in Heiloo slaap ik eerst lekker uit, haal ik een ijsje bij Di Fiorentina, kijk ik daarna in het zonnetje naar een wedstrijd van HSV 1 en ga ik tenslotte heerlijk uit eten bij Wildschut.

Ik nomineer Merle Friso voor de volgende 10 vragen.
Mijn vraag is: Je hebt in november samen met Sanny het bedrijf 'Met liefde geregeld' opgestart. Hoe is het om - na een aantal jaar thuis te zijn geweest voor de kinderen - nu weer aan het werk te zijn?

St. Patricksday bij Herberg Jan

Herberg Jan in Ierse sferen.

HEILOO - Vrijdag 17 maart vieren we St. Patricksday in Herberg Jan. Een avond in Ierse sferen met Iers diner, Ierse bieren en whiskey en natuurlijk live muziek. Twaalf muziekanten uit Heiloo brengen met veel plezier Ierse ballads, pubsongs en natuurlijk jigs, reels en tunes van Ierse bodem. Vanaf 18.00 uur serveren wij een heerlijk Iers 3-gangendiner gevolgd door muziek om 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom voor diner of borrel. Een gezellig avond voor elke Ireland Lover!

Praktijk voor relatietherapie Eekhoudt Breng het plezier terug in je relatie!

Kerkelaan 58, 1851 HG, Heiloo. Website: www.relatietherapie-eekhoudt.nl. E-mail: heiloo@relatietherapie-eekhoudt.nl. Telefoon: 06-49998771. Op afspraak: dinsdag en woensdag (overdag en in de avond) of zaterdagochtend.

HEILOO - In een gemoedelijke ruimte aan de Kerkelaan is de praktijk voor relatietherapie van Jan Eekhoudt gevestigd. Jan (zestig jaar) heeft sinds 2011 al een succesvolle praktijk in Vleuten en opende in 2016 deze tweede locatie omdat hij, samen met zijn vrouw Louise, naar Heiloo verhuisde. Voor stellen die samen willen werken aan het verbeteren en behouden van hun relatie biedt Jan Eekhoudt, naast jarenlange professionele ervaring, een vertrouwd en luisterend oor. Daarbij zorgt de door hem gebruikte EFT methode voor een duidelijke aanpak en gestructureerd verloop van de gesprekken.

Over Jan
Na een periode als beroepsmilitair, ontwikkelde Jan zich na een studie binnen Defensie in 1990 tot militair maatschappelijk werker. Hij werd als militair hulpverlener onder meer uitgezonden naar Kosovo, Bosnië en Irak. In 2004 volgde de overstap binnen de militaire geestelijke gezondheidszorg naar gezins- en relatietherapeut. Jan vertelt: "Na jarenlange ervaring op dit gebied binnen Defensie heb ik zes jaar geleden de bredere overstap gemaakt naar een eigen praktijk. Ik vind het het mooiste werk van de wereld. Het is heel fijn om stellen, die binnenkomen met het idee dat ze misschien uit elkaar gaan, na het volgen van het EFT traject weer happy de deur uit te zien gaan". Uit ervaring blijkt dat dat het geval is bij 75 procent van de stellen die de stap naar deze vorm van relatietherapie zetten. 90 procent merkt sowieso een aanzienlijke verbetering in de relatie.

Emotionally Focused Therapy (EFT)
Jan: "Iedere relatie kent wel een periode waarbij het minder gaat. Soms hebben stellen het gevoel dat ze maar doorploeteren en ontstaat er een situatie waar beiden geen goed gevoel meer bij hebben. Het is zonde voor zowel jezelf als voor de kinderen, als die in het spel zijn, om daar niets aan te doen". De stap naar een relatietherapeut is niet voor iedereen meteen gemaakt. "Er is misschien wel moed voor nodig", aldus Jan, "maar met EFT is er concreet iets aan te doen". In 2009 ontmoette hij Sue Johnson, grondlegger van deze methode. Haar boek 'Houd me vast' is het uitgangspunt van de sessies. Sinds 2011 is Jan gecertificeerd EFT therapeut. Jan: "Diep van binnen heeft iedereen het verlangen om geliefd te worden en veiligheid en geborgenheid te vinden. In elke relatie hebben zich op een gegeven moment patronen ontwikkeld waardoor we op een bepaalde manier communiceren en reageren op elkaar. EFT gaat niet zozeer in op de symptomen van de huidige relatie, maar meer op de onderliggende emoties. Veel is terug te brengen naar hechtingsreacties die vanuit de jeugd zijn gevormd". Door EFT leer je patronen herkennen en te veranderen en werk je aan een gezonde relatie".

Specialisaties
Jan Eekhoudt heeft door zijn werk bij Defensie ook veel ervaring met stellen waarbij een van de partners een trauma heeft opgelopen. Ook werkt hij met echtparen waarbij een affaire speelt. Daarnaast biedt hij voor een andere doelgroep therapie bij seksverslaving. Meer informatie vindt u op de website.

Tekst: Natalie Bottemanne

Diamanten huwelijk echtpaar Van Dam

HEILOO - Sjaan (83) en Bart (86) van Dam uit Heiloo zijn zestig jaar getrouwd. Burgemeester Hans Romeyn bezocht hen op 7 maart om het echtpaar namens de gemeente te feliciteren. Verder volgde op 8 maart nog een feestje voor de bewoners van het appartementencomplex.

Sjaan en Bart leerden elkaar kennen in Woerden, bij de firma De Gruyter. Daar werkte Sjaan samen met de zus van Bart in de winkel. Bij De Gruyter verkochten ze in die tijd onder andere 'Het snoepje van de week'. Bart ging dat halen en zo is het gekomen. Sjaan en Bart trouwden zondag 5 maart 1957 in het gemeentehuis in Kamerik. Een dubbele bruiloft want ook de zus van Sjaan trouwde die dag. Niet alleen dat maakte de dag bijzonder. De twee echtparen werden in de echt verbonden door de vader van Sjaan die gemeentesecretaris was.

Bart werkte sinds zijn veertiende jaar tien jaar lang als timmerman. Nadat hij een avondstudie voor leraar had gevolgd, werkte hij tot zijn achtenvijftigste jaar bij de technische school St. Willibrord in Alkmaar. Door een speciale regeling kon hij op deze jonge leeftijd met pensioen. Het echtpaar verhuisde naar Alkmaar waar Sjaan als vrijwilligster begon met een rijdend winkeltje in De Kooimeer en de Dillenburg. Sjaan en Bart kregen drie kinderen, acht kleinkinderen en sinds 21 december 2016 zijn ze de trotse overgrootouders van een achterkleindochter. Vanuit Alkmaar verhuisde het echtpaar in 1994 naar Heiloo. Ze wonen daar met veel plezier in een appartement, met uitzicht op de golfbaan.

"Het piept en het kraakt", aldus Sjaan maar ze redden zich nog steeds. Zo trekken ze in de zomermaanden met de caravan door het land. Op 5 maart vierden ze hun feest. Samen met kinderen en kleinkinderen. In Alkmaar volgde het gezelschap een workshop tapas maken. Jong en oud deden hieraan mee. Daarna nuttigden ze met de gehele groep heerlijk hun zelf bereide maaltijd. Het bezoek van de burgemeester maakte het geheel compleet.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Falkland Toneel speelt 'Gebroken ijs' van Haye van der Heyden

Als het ijs eenmaal gebroken is, ligt zelfs de romantiek op de loer… Foto: Edo Postma

HEILOO - Na het grote succes van Gouwe handjes, opnieuw een geweldig stuk van schrijver Haye van der Heyden. Falkland Toneel speelt Gebroken ijs op 1 en 2 april.

Wat doe je als je schathemelrijk bent? Of eenzaam en niet makkelijk contacten legt? En wat moet je als je voortdurend zoekt naar aandacht, bij voorkeur van die van het andere geslacht? Juist, dan boek je een cruise. Naar Noorwegen in dit geval. En hoewel de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is, is het beslist geen saaie boel aan boord. Integendeel: er wordt gelachen, geroddeld, geflirt en gedanst. En als het ijs eenmaal gebroken is, ligt zelfs de romantiek op de loer.

Ook als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan is het aan te raden een stukje mee te varen op de Mary Stuart. U zult beloond worden met heel veel humor, afgewisseld met ontroerende momenten.

De voorstellingen zijn op zaterdag 1 april (20.15 uur) en zondag 2 april (14.00 uur) in Theater De Beun in Heiloo. Entree: 10 euro. Kaartverkoop vanaf veertien dagen voor de uitvoeringen bij Boekhandel de Schrijverij (Stationscentrum en Het Hoekstuk) en Boekhandel Bruna ('t Loo) in Heiloo. Kaarten zijn tevens vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling te verkrijgen aan de kassa van Theater De Beun. Voor reserveringen en informatie, zie www.falklandtoneel.nl of bel Irene Schols via 072 - 533 2163.

Ingezonden: Pluim voor de gemeente

De Heerenweg.

HEILOO - Enkele weken geleden zijn door een ongeval met een bestelauto een aantal boompjes nabij de hoek van de Butterlaan en de Heerenweg zwaar beschadigd. Zozeer dat zij meteen door gemeentemedewerkers moesten worden weggehaald. Ik wil graag de gemeente een compliment geven voor het snelle planten van de mooie nieuwe bomen. Als ik er langs loop word ik er heel blij van.

Cor Hoffer

Kritiek op Tijmen Valkering niet automatisch de waarheid

HEILOO - Oud-fractievoorzitter Dick Bergmans van Heiloo-2000 besloot vorige maand de partij te verlaten 'vanwege interne en a-politieke redenen'. Hij liet zich vorige week maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering onder meer kritisch uit over de toenmalige fractievoorzitter Tijmen Valkering, de huidige fractievoorzitter van de nieuwe partij Heiloo Lokaal. Uitkijkpost benadrukt - misschien ten overvloedde - dat dit de woorden zijn van Dick Bergmans en dat de redactie van de krant niet automatisch instemt met de inhoud van zijn verhaal. Uitkijkpost registreert in het gemeenteraadsverslag uitsluitend hetgeen ter tafel komt tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Sta ook vierkant achter De Vijfhoek!

Bestuur Stichting Vrienden van De Vijfhoek v.l.n.r: Teije Dijk (Penningmeester) Renate Bowra (Secretaris) Willem de Haas (Bestuurslid communicatie Han van Heugten (Bestuurslid facilitaire zaken) René de Boer (Voorzitter).

HEILOO - De Vijfhoek in Heiloo is een erkend orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De Vijfhoek biedt plaats aan circa veertig kinderen in de leeftijd tot achttien jaar uit de gehele regio Alkmaar. De beperkingen van de kinderen van De Vijfhoek zijn verschillend. Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een communicatieve beperking of een contactstoornis. Ook komen kinderen naar De Vijfhoek die naast hun handicap om andere vormen van begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met epilepsie, eet- en drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen.

De Stichting Vrienden van De Vijfhoek realiseert projecten en activiteiten die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op De Vijfhoek te verbeteren. Alle gelden komen uit acties, sponsoring, giften en nalatenschappen. De Stichting heeft de ANBI status, dus dat zit belastingtechnisch helemaal goed. Wilt u sponsor, donateur of vrijwilliger worden? Uw support is van harte welkom! Heeft u een vraag, een idee of wilt u meer weten? Bezoek dan www.vriendenvandevijfhoek.nl. Op deze website staat ook een aanmeldingsformulier voor donateurs.

Minder piekeren en beter slapen?

Corinne Molenaar.

HEILOO - Veel mensen willen minder piekeren over problemen die in het dagelijks leven voorkomen en beter slapen. Corinne Molenaar is coach en psychosociaal therapeut en houdt praktijk in Gezondheidscentrum De Strandwal op het mooie Willibrordusterrein. Zij helpt met veel enthousiasme mensen met stressklachten, depressie, relatieproblemen, conflicten binnen gezin, familie of werk, kinderwens en rouw- en verliesverwerking.

Verwijzing door de huisarts is niet nodig. Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Belangstelling voor een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met de Psychosociale Praktijk Molenaar. Contactgegevens: 06-20787593, info@psypraktijkmolenaar.nl, www.psypraktijkmolenaar.nl.

Jubileum GP Groot: honderd jaar

G.P. Groot en U. Groot-Vlaming, oprichters GP Groot.

HEILOO - "Nuchter blijven over wat je kunt, geen te grote broek aantrekken, de vinger aan de pols houden wat betreft de ontwikkelingen in de markt en gedoseerd stappen maken. En dat met bedrijven die een sterke regionale positie hebben, dicht op die markten zitten en er nauw mee verbonden zijn." Dit is samengevat de uitleg van algemeen directeur Marcel Wester over het feit dat GP Groot het honderdjarig bestaan kan vieren (dat is niet elk bedrijf gegeven) en is uitgegroeid tot een bedrijf met een miljoenen omzet en circa zevenhonderdvijftig personeelsleden. Dit doet het bedrijf in een werkgebied dat zich uitstrekt over Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Ook bijzonder: GP Groot won vorig jaar de prestigieuze Ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie Groot Bedrijf.

Inspelen op veranderingen
GP Groot heeft drie bedrijfsonderdelen: de eerste is brandstoffen en oliehandel (handel in en distributie van brandstoffen en olie, ook met zesenveertig eigen tankstations met de namen Texaco, Argos en Firezone), de tweede is inzameling en recycling, de derde is infra en engineering. "Van het een kwam het ander, als je de geschiedenis bekijkt", blikt Wester terug. "De handel in kolen en briketten kwijnde door de opkomst van aardgas weg. Toen werd de stap naar benzine en diesel gezet en nu volgt alternatieve energie. Uit het transport van kolen vloeide het vervoer van duinzand voor wegenaanleg voort en daarmee later meer infrastructureel werk. Voorbeelden zijn activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw. Het transport van beton zakte in, waarna de overstap naar het inzamelen van bouwafval en de exploitatie van een stortplaats gemaakt werd. Dat laatste en de inzet op afvalcontainers was van groot belang voor wat we nu zijn. De inzameling en het scheiden van afval verbreedde zich naar het gescheiden inzamelen van glas, metalen, papier, plastic, groenafval enzovoorts, en naar de daar weer op volgende fase van schone grondstoffen voor eindproducten en energie-opwerking uit restafval", vertelt Wester.

De verandering in denken over milieu, afval, grondstoffengebruik en CO2-uitstoot was uiteraard ook van grote invloed op de groei van GP Groot, maar, zegt Wester: "Je moet die veranderingen wel zien én je moet durven erop in te spelen. Wij zijn na overheidsbedrijven en een paar multinationals een van de grotere afvalverwerkers van Nederland. Wij hebben op bedrijventerrein Boekelermeer - samen met de HVC - twee windturbines en binnenkort wordt daar een enorme weide met zonnepanelen operationeel. Met NXT hebben we - in Alkmaar - het eerste tankstation in de regio voor LNG voor de transportsector dat schoner is en motoren stiller maakt. We onderzoeken de toepasbaarheden van waterstof. Ook het nog beter scheiden van afval bij de bron, zoals bij bedrijven en kantoren, is een van onze speerpunten. We doen het allemaal, maar gedoseerd. Met kleine stappen."

GP Groot wagenpark Hoogeweg 1.

Gedoseerd
'Gedoseerd' valt veelvuldig in het gesprek. "Misschien is wel onze grootste uitdaging dat we in scherp concurrerende, kapitaalintensieve markten zitten, waarin wij stappen willen, moeten zetten om tenminste bij te blijven. Uiteraard kunnen wij niet op tegen de investeringsbudgetten van multinationals zoals Shell. Dat betekent niet dat je niets kunt doen. Gedoseerd stapjes zetten, partners zoeken, zoals bij Sortiva met HVC, kennis delen en dergelijke. Als je grote stappen zet, dan loop je ook grotere risico's. Er zijn bedrijven die aan een te snelle expansie kapot zijn gegaan of aan het volledig inzetten op één activiteit. Onze aanpak is anders. Neem NXT. We doen het samen met ENGIE LNG Solutions. Binnenkort volgt het tweede tankstation en volgend jaar misschien het derde. Wie mij kan vertellen hoe de tankstations er over tien jaar uitzien en welke brandstof auto's gebruiken, is welkom. Zelfs de autofabrikanten weten het niet", vertelt Wester.

GP Groot is diep verankerd in deze regio. Maakt dat het snijden in het personeelsbestand - als dat nodig is - lastiger? "Interessant punt. Onze verbondenheid met de verschillende regio's en ook de loyaliteit van ons personeel aan GP Groot is groot. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Bij Infra zijn we in personeel teruggegaan maar Infra klimt weer voorzichtig uit het dal. Wij grijpen niet in bij de eerste tegenwind, zo lang het totaalrendement goed is. Maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen. Als er een probleem is, lossen we dat op. Dat moet ook voor de continuïteit van het geheel. Ik ben wel blij dat ik niet werk bij een bedrijf waar shareholdersvalue boven alles staat", zegt Wester. Hij besluit: "Groei op zich is niet ons doel. Onze ambitie ligt in het uitbouwen van onze positie in het proces van afval naar grondstof en energie en dat doen we - ik zeg het nog maar eens – gedoseerd."

Tekst: Berend Izaks

Rondleidingen in huis Nijenburg

HEILOO - Ook in 2017 zijn er rondleidingen op Nijenburg. Het landgoed was sinds het midden van de zestiende eeuw in het bezit van de familie Van Egmond van de Nijenburg en later van de familie van Foreest. In 2011 gaf de nieuwe eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keyser, toestemming aan de Historische Vereniging Oud Heiloo om in het gebouw rondleidingen te geven. De data van de rondleidingen zijn op zondag 19 maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni en 2 en 16 juli. De aanvang van de rondleidingen is 13.30 uur. Entree: 7,50 euro per persoon (contant) inclusief koffie of thee (vanaf 13.00 uur). Voor meer informatie, www.oudheiloo.nl of bel 06-51718363 of 072-5332571. Voor groepen zijn er woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding.

Nivon: leer de kneepjes van het wolvilten

door docent Nely Tegelaers

HEILOO - Het Nivon Heiloo organiseert weer een basiscursus wolvilten. Op donderdagavond 23 maart en 6 april van 19.30 tot 21.30 uur wordt u begeleid door docent Nely Tegelaers. Zij kent alle kneepjes van het wolvilten. In twee lessen maakt u twee verschillende voorwerpen. De kosten van deze cursus/workshop bedragen voor leden van het Nivon Heiloo 17 euro. Anderen betalen 21 euro, exclusief de materiaalkosten á 15 euro.

Deze minicursus vindt plaats in het Nivonlokaal in de Hofdijk aan Mariënstein 178A in Heiloo. Opgeven kan via 072-5333127, 072-5333217, of via de e-mail: info@nivonheiloo.nl. Zie voor uitgebreide informatie www.nivonheiloo.nl.

Zaterdag 18 maart: open dag De Vijfhoek

HEILOO - Altijd al eens een kijkje willen nemen bij orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek? Tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg op zaterdag 18 maart zet het ODC aan het Vierkant 22 in Heiloo de deuren wijd open voor alle belangstellenden. U bent tussen 10.00 tot 15.00 uur van harte welkom.

ODC De Vijfhoek biedt kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking een veilige en plezierige omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen. Tijdens de open dag leiden onze medewerkers u rond door de activiteitenruimtes, waaronder het zwembad, de snoezelruimte en de gymzaal met het grote springkussen. Uiteraard kunt u ook zelf, in uw eigen tempo, in het gebouw rondkijken. Medewerkers en vrijwilligers treffen tijdens de open dag de voorbereidingen voor het nieuwe thema 'Jungle'. U kunt hen hierover vragen stellen en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingsgerichte aanpak bij het ODC.

Tijdens uw bezoek kunt u zich ook oriënteren op de mogelijkheden van zaterdagopvang en vakantieopvang. Oriënteert u zich op vrijwilligerswerk of een baan in de zorg, dan vertellen wij u ook graag over het ODC.

In de Waterput Preek van de Leek van Karin ten Cate

Karin ten Cate komt naar de Witte Kerk.

HEILOO - De laatste 'Preek van de Leek' van dit seizoen wordt zondag 19 maart gehouden door de bekende sopraan Karin ten Cate in de Witte Kerk in
Heiloo.

Karin ten Cate geniet in binnen- en buitenland grote bekendheid en verzorgde optredens in bijna elk land in Europa. Ze werkte met beroemde dirigenten en voerde als solist grote werken uit van onder anderen Bach en Pergolesi. Zij maakte diverse cd's en werkte mee aan opera's als 'Carmen' en 'Die Zauberflöte'. Karin zingt in 2017 een van de hoofdrollen in 'Straal', een opera die ook in onze regio wordt uitgevoerd. Karin ten Cate vertelt in deze 'Preek van de Leek' over haar leven, haar werk en haar inspiratie. Ook zingt zij enkele liederen voor ons, begeleid door gitarist Paul Pleijsier. Iedereen is van harte welkom op zondag 19 maart om 16.00 uur in de Witte kerk in Heiloo. Hoewel er een collecte is bij de uitgang, is de toegang vrij.

SIM maakt internetgebruik simpel 'Regelmatig contact met een vriendin in Canada'

Mevrouw Lien Nieuweboer-Boon: 'Tevreden met internet van SIM'. Foto: Evert Visser

HEILOO - "Internet is best lastig te leren, daarom ben ik blij met SIM en Stichting Welzijn Heiloo", vertelt de negenenzeventigjarige mevrouw Lien Nieuweboer-Boon uit Heiloo.

"Ik run een Bed & Breakfast en gebruik daarbij nu internet op een eenvoudige manier. Voor mij vooral belangrijk om te kunnen reageren op aanvragen via reserveringswebsites en e-mail. Dat gaat goed. Daarnaast e-mail ik met mensen. Dat is een mooie aanvulling op het gewone contact met mensen, bijvoorbeeld op de kaartclub. Maar als ik thuis ben, dan kan ik ook communiceren."

Mevrouw Lien Nieuweboer-Boon laat op de eettafel in de woonkamer trots haar SimTab (tablet) zien. De Heiloose doet mee aan het Tablet & Laptop probeerproject van SIM en krijgt wekelijks een uur lang hulp van een deskundige vrijwilliger van Stichting Welzijn Heiloo. Ook kan ze de hulplijn van SIM bellen indien ze vragen heeft. "Maar ik bel maar een keer per jaar hoor. De hulp van de vrijwilliger van Stichting Welzijn en van kennissen is voor mij meestal voldoende. Het is een prettig idee dat er hulp beschikbaar is."

'Skype leren'
De deelneemster aan het probeerproject zet trots haar SimTab aan. Wat vooral opvalt is het eenvoudige en goed leesbare menu: het zijn zes grote vlakken waarop ze kan klikken. Mevrouw Nieuweboer-Boon heeft haar tablet ingericht met functies die ze zelf interessant vindt. Als voorbeeld klikt ze op het grote vlak met het woord 'Kantoor' waarna ze toegang heeft tot een reserveringswebsite voor haar Bed & Breakfast-klanten. Ook kan ze gebruikmaken van een agenda en een rekenmachine. Daarnaast is mailen mogelijk. "Zie hier mijn lijst van contactpersonen. Ik hoef alleen maar op de juiste naam te klikken en ik kan mailen. Leuk is dat ik regelmatig mail met een vriendin uit Canada. Nu wil ik ook nog Skype leren, dan kan ik haar ook horen spreken en zien." Daarna klikt ze op 'Multimedia'. Het menu dat volgt, biedt vervolgens toegang tot YouTube voor het bekijken van filmpjes, het gebruik van radio en televisie, het afspelen van muziek en het maken van foto's. Ook het spelen van spelletjes is mogelijk. "Ik speel vaak scrabbel met mensen met wie ik via de tablet verbonden ben. Leuk hè? Fijn dat ik goed overweg kan met internet, ik ben hartstikke tevreden."

Nieuwsgierig naar de producten van SIM of wilt u zich alvast aanmelden voor het probeerproject? Zie www.simpc.nl of bel 020-4226000.

Wethouders in actie voor NLdoet

Hard werken aan het natuurpad. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Alle wethouders van Heiloo droegen vrijdag een steentje bij aan de actie NLdoet. Zij willen daarmee waardering uitspreken voor de belangeloze inzet van vrijwilligers. Het Oranje Fonds organiseert deze actie samen met duizenden organisaties in het land.
De wethouders Fred Dellemijn en Rob Opdam waren aanwezig bij Ypehove. Daar deelden zij lekkernijen en drankjes uit aan de bewoners. Dat deden ze samen met kinderen uit groep zeven/acht van basisschool de Elckerlyc. De leerlingen maakten eerder die dag een groot deel van de ochtend zelf de lekkernijen. Onder leiding van de kinderen en een aantal studenten van Hogeschool In Holland deden de twee wethouders - samen met de bewoners - mee aan oudhollandse spelletjes.

Wethouder Fred Dellemijn deed mee omdat hij het geweldig vindt de verbinding van jong en oud te zien. En omdat het binnen was en hij toch wel wat bang was voor slecht weer op deze dag. Ook wethouder Rob Opdam vindt het leuk te zien hoe oud en jong samengaan. Verder houdt hij wel van een spelletje. Hij was hier dus zeker op zijn plaats.

Natuurwandelpad
Wethouder Elly Beens deed mee bij Stichting De Buitenkans. Zij hielp bij de aanleg van het natuurwandelpad. Hierbij waren aanwezig een aantal leerlingen uit groep acht van basisschool de Springschans en studenten van het Horizon College. De wethouder vind het heerlijk om in de buitenlucht bezig te zijn en vertelde dat zij graag op zondagmiddag tuiniert. Daarom was ze blij zich nuttig te kunnen maken bij dit project.

Bij de ViVa! Zorggroep zorgden een aantal kinderen uit groep acht van basisschool de Springschans goed voor de ouderen. Zij hadden menukaarten en pacemats gemaakt. De koks van het restaurant van Klein Varnebroek overtroffen alle verwachtingen met hun lekkernijen. De kinderen brachten de ouderen naar hun plaats aan tafel. Ze deelden koffie en thee uit, serveerden de lekkernijen en hielpen met bijvoorbeeld suiker in de koffie te doen.

Oudhollandse spelletjes in Ypehove. Foto: Stip Fotografie

Tekst: Yvonne van Stiphout

Muziekonderwijs op de Jan van Rijckenborghschool

HEILOO - Muziekonderwijs past uitstekend in de visie 'Leren met Hart, Hoofd en Handen' van de Jan van Rijckenborghschool. Daarom zette de school de subsidie in, die daarvoor sinds dit schooljaar beschikbaar is. Het resultaat tot nu toe mag er zijn! Er is een muziekdocente aangetrokken die de leerkrachten opleidt voor het muziekonderwijs. Iedere klas is nu wekelijks aan het musiceren, met enthousiaste kinderen, ouders en leerkrachten als gevolg. Ook zijn materialen aangeschaft en worden naschoolse muzikale activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Muziek is leuk; muziek maakt slim!

Verwijzen krant naar online

Lola Garcia Band bij Vredenburg.

HEILOO
Schoolkinderen schitteren tijdens NLdoet
Leerlingen van de basisscholen OBS de Springschans en van De Elckerlyc in Heiloo deden vrijdag 10 maart mee aan zes verschillende projecten van NLdoet in Heiloo. Nl Doet is de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie die het Oranjefonds samen met duizenden organisaties organiseert. Voor foto's kunt u kijken op: www.vipheiloo.nl.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl


REGIO
Lola Garcia Band bij de Jazz Session Club Vredeburg

De Lola Garcia Band verzorgt zondag 19 maart een gastoptreden in de Jazz Session Club Vredeburg in de mooie stolpboerderij aan de Dusseldorperweg 64 in Limmen. Aanvang 16.00 uur.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl


SPORT
Judoka's Dojo 't Loo op NK-15

Dojo 't Loo kijkt terug op een druk en sportief weekend.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Afzwemmers van Zwembad Loos

Gefeliciteerd!

HEILOO - Leerlingen van zwembad Loos hebben zaterdagmorgen 25 februari weer afgezwommen in zwembad De Beeck in Bergen. Negentien leerlingen mochten na een groot applaus het felbegeerde A-, B- of C-diploma in ontvangst nemen. Iedereen is blij met zijn/haar diploma naar huis gegaan.

De geslaagden:
Diploma A: Siem Leguijt, Ties Oostindie, Lilian Radema, Mace Robert, Hugo Westerman.

Diploma B: Indy Blom, Lola Janssen, Iris de Jong, Jade van Luipen, Luka Meijer, Jasmine Mosselaar, Jitze Spit, Ayhan Yovuz, Giel Zander.

Diploma C: Sam den Breejen, Noah Bulder, Robin Bus, Fiona Kaptein, Koen Ottenhof.

Geschiedenis Pakhuis Dekker blijft boeien

Teus Twigt, woonachtig in Arnhem en familie van 'de Dekkers'. Foto: Janneke Mars

HEILOO - De heer Teus Twigt gaf zaterdag 11 maart inzage in de 'levensloop' van Pakhuis Dekker. Jacob Dekker, grondlegger van het zaadpakhuis, is de oom van zijn vrouw.

"Alles dat je wilt lezen over het pakhuis, staat in het boek", aldus de in Arnhem woonachtige auteur. Ongeveer vijftig genodigden luisterden geboeid naar Teus Twigt, onder wie voormalig wethouder Willemse-van der Ploeg. Zij kende Jan Dekker, de zoon van Jacob, zeer goed. "Het is zo jammer dat hij dit niet meer meemaakt." Ook waren er diverse documenten in te zien, waaronder een debiteurenboek van de zaadhandel uit de jaren twintig.

Jacky Mol en Miny Dekker werden na de presentatie bedankt voor de medewerking aan het verhaal. Jacky vertelt dat de Bed & Breakfast op de zolder bijna klaar is. Daarnaast zijn nog diverse plannen zoals een groentetuin. Bij alle activiteiten die er ontplooid worden, werkt Jacky samen met lokale ondernemers.

Interesse voor Pakhuis Dekker. Foto: Janneke Mars

Pakhuis Dekker ademt een lange historie, zoals te lezen in het boek (te koop bij alle boekhandels in Heiloo), die nog lang niet ten einde is.

Tekst: Janneke Mars

Gezocht: ex-klasgenoten voor reünie Sint Jan-mavo

HEILOO - Negentig personen terugvinden die u kent van ruim veertig jaar geleden is best een hele klus. Voor alle examenklasgenoten uit het schooljaar 1973-'74 van de Sint Jan-mavo in Heiloo vindt een reünie plaats op zaterdag 15 april van 14.00 tot 19.00 uur in het wijkgebouw Ypsalon aan De Hucht 4 in Heiloo. Allard de Graaf en Peter Groot zoeken nog een aantal klasgenoten om hen hierover te informeren.

Namen
Al veel ex-klasgenoten hebben zich voor de reünie aangemeld en van anderen is geen spoor gevonden. Allard en Peter zijn nog op zoek naar Petra Akkermans, Tinie (Tineke) Baltus, Lineke Bay, Frank Bayer, Corry Beers, Han ten Berge, Henri van den Berg, Letty Bolten, Hanny (Hannie) van Elst, Stella Dekker, Albertine Jansen, Joke Klaver, Els de Graaf, Ellen van Laer, Adelbert Pepping, Marjan Stet, Lia Velseboer, Jack de Winter, Piet van Roozendaal, Ria Terneuzen, Ineke Boersen, Anja Ruiter, Marijke Noordman, Marjoke Dirkshorn, Monique 't Hoen en Carla van Hecke.

Zat u in deze klas, herkent uzelf of weet u meer over een van bovenstaande personen, bel dan Allard de Graaf via 06-22566604 of stuur een e-mail naar graafdudock@hetnet.nl. U kunt ook Peter Groot bellen via 06-27015191 of een e-mail sturen naar ab.jongerius1@gmail.com. Voor meer informatie, zie Schoolbank.nl onder 'Reünie Sint Jan mavo examenklas 73-74'.

Expositie Pé en Truus Zonneveld

Werk van de familie Zonneveld.

HEILOO - Pé Zonneveld schildert en tekent al vanaf zijn jeugd. Hij is autodidact en bekwaamde zich in veel technieken. Door veel naar musea en galerieën te gaan, probeerde hij diverse wijzen van schilderen en kreeg hij deze onder de knie. Pé Zonneveld maakte veel houtskooltekeningen, aquarellen en etsen en legt zich nu voornamelijk toe op olieverf. Na veel landschappen geschilderd te hebben, maakt hij tegenwoordig vooral stillevens.

Truus Zonneveld-Kuijs was altijd al creatief bezig. Na een opleiding bloemsierkunst ging ze als costumière, coupeuse aan het werk. De laatste vijfentwintig jaar heeft keramiek haar aandacht. Ook Truus is autodidact. Ze is lid van Perspectief in Castricum, waarbij de leden onder begeleiding van een docent aan de slag gaan.

Deze expositie is tot 3 april te bezoeken in de expositieruimte van Bibliotheek Heiloo, tijdens de openingsuren.

Gezocht: actrices voor indringende 4 mei-voorstelling

HEILOO - Theaterschrijver en regisseur Martine Faber uit Heiloo start met een nieuw theaterproject: 'Ik huil mijn vaders tranen'. Het gaat om een korte voorstelling die in de weken voorafgaand aan en op 4 mei verschillende keren gespeeld gaat worden, ingaande in 2018.

Het stuk gaat over twee vrouwen van de naoorlogse generatie voor wie om verschillende redenen de oorlog nog dagelijks een worsteling is. De verhalen van de dochters zijn de verhalen van de vaders. Soms breekbare relaties, waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan. Zo gaat dat bij elkaar opvolgende generaties. Wat doet u met de zwijgzaamheid van uw vader? Wat doet u met uw schaamte over wat hij gedaan heeft?

Door middel van gespiegelde monologen, die elkaar afwisselen, vertellen de vrouwen over hun vader en de oorlog. Langzaam ontrolt zich hun ontroerende verhaal. In al zijn eenvoud herkenbaar en indringend, ook voor diegenen die niet de oorlog, maar wel de strijd met de vader kennen.

Voor dit project worden twee (amateur)actrices gezocht van plusminus 55 tot 65 jaar oud. Ook wordt er gezocht naar iemand die het stuk wil inleiden en het altijd zeer waardevolle nagesprek wil leiden. Reacties kunnen naar faber.kraay@planet.nl of schriftelijk naar Martine Faber, Vijverlaan 14 in Heiloo.

De Hartstichting zoekt collectanten en collecte-organisator

HEILOO - De jaarlijks terugkerende collecteweek van de Hartstichting vindt plaats van 2 tot en met 8 april. Om deze vijftigste collecte tot een succes te maken, zoekt de Hartstichting juist dit jaar zoveel mogelijk nieuwe collectanten. Dat is nodig om samen nog meer geld op te halen voor innovatief onderzoek naar hart- en vaatziekten. Daarnaast zoek de Hartstichting in Heiloo naar een enthousiaste collecte-organisator voor de collecte van volgend jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Marieke de Vries via 06-16926031, via m.devries.overmeijer@hotmail.com of www.hartstichting.nl/wordcollectant. Bellen kan ook via 070-3155695.

Wat doet de Hartstichting?
Er zijn nu een miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag ruim honderd mensen. Dagelijks komen duizend mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. De organisatie strijd tegen hart- en vaatziekten - een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land - door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.

Tentoonstelling '30 jaar Videoclub Heiloo'

HEILOO - De leden van de videoclub Heiloo tonen van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 maart een groot aantal films dat zij de afgelopen dertig jaar maakten voor zichzelf en op verzoek van andere organisaties. De films zijn van 14.00 tot 17.00 uur te zien op het pleintje bij Albert Heijn in Winkelhof 't Loo. Het programma hangt in het Winkelhof. Daarop staat op welk moment welke rubriek wordt getoond. Te zien is een scala aan historische materiaal over voor inwoners bekende onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Melkfabriek de Horna en aan interviews over de periode 1940 tot 1945. Ook ons Sportgala, de PCC Maalwater Run & Walk en andere lokale sportieve evenementen komen in beeld. Zoek uzelf! De rubrieken zijn 'Bedrijven', 'Gebouwen', 'Mensen', 'Cultuur in Heiloo', 'Sport' en hobby', 'Reizen', 'Ambachten' en 'Producties van de leden'. U bent hartelijk welkom om even te genieten van de beelden op het scherm en een gesprekje aan te knopen over deze leuke hobby.

Muzikale cursussen bij Pianolespraktijk Heiloo

HEILOO - Bij Pianolespraktijk Heiloo starten vanaf zaterdag 1 april diverse muzikale cursussen voor kinderen. Kinderen kunnen zich aanmelden voor een cursus 'Music Mind Games'. Met deze Amerikaanse methode doen kinderen in een groepje muziekspelletjes en leren ze spelenderwijs noten lezen, ritmisch klappen, solmiseren en zingen. Hiernaast starten de cursussen 'asisvorming Muziek' I en II en de 'Oriëntatiecursus Piano' (5-7 jaar). Kijk op www.pianolespraktijkheiloo.nl of bel voor meer informatie naar 06-1529 7272.

Specht gespot

Gehecht aan zijn specht. Foto: Rob van Leijden

HEILOO - De spechten: al maanden zijn ze te horen, maar ze laten zich niet snel zien. Vogelliefhebbers deden er daarom alles aan er eentje vast te leggen. Rob van Leijden is het uiteindelijk gelukt er eentje te spotten. Hij wist er een mooi plaatje van te schieten.

Aquarius speelt 'The Passion' in Akersloot en Heiloo

Het Aquariuskoor met passie voor The Passion.

AKERSLOOT - Het Aquariuskoor is al maanden druk met de voorbereiding van hun uitvoering van The Passion, een oud verhaal in een modern jasje. Na het eerste succes met een musicaluitvoering in 2015, ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van het koor, speelde het koor al met dit idee. Begin april staan de voorstellingen in de agenda.

Na een goede planning, het schrijven van het verhaal en het aanpassen van liedjes door Marja Buur en Corrie Kerssens, het maken van arrangementen door Ester Krom en de rolverdeling, startten in september 2016 de eerste repetities. Naast de leden van het koor hebben diverse projectleden zich gemeld. Het verhaal is bekend, maar herschreven naar de huidige situatie. Het stuk werd met zestien nummers een zeer mooi geheel. Alle nummers zijn bekende popsongs, van Diggy Dex tot Ramses Shaffy, het plezier spat er vanaf bij het Aquariuskoor.

Met nog een ruime maand voor de boeg is de kaartverkoop van start gegaan voor de drie voorstellingen. De eerste voorstelling is in Heiloo op zaterdag 1 april in het gebouw de Strandwal op het GGZ-terrein. In Akersloot zijn twee voorstellingen gepland, namelijk op vrijdag 7 en zaterdag 8 april in de RK Kerk, de thuisbasis van het koor. De regie is in handen van Corrie Kerssens-Kaptein. Naast koorlid is zij al tientallen jaren actief bij de lokale toneelvereniging St. Willibrordus. Ze is zeer begaafd met het toneelspel en weet de koorleden goed in hun rol te vormen. De muzikale leiding is in handen van Ester Krom; zij leidt de vijfkoppige band en ruim veertig zingende leden van Aquarius.

De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de zaal opent om 19.30 uur. Kaarten á 5 euro zijn verkrijgbaar in de voorverkoop of aan de deur, of bij Novy Velzeboer aan Julianaweg 40 in Akersloot en bij het VVV Heiloo-De Olvendijk 2 in Heiloo. Voor meer informatie of het reserveren van kaarten kunt u contact opnemen met Marian Meijne via 0251-310839 of via marian@meijne.nl.

Manege De Duinrand: 'Bergen maakt mijn bedrijf kapot'

EGMOND-BINNEN - Verdriet en ongeloof bij managehoudster Ingrid Schouw van manege De Duinrand in Egmond-Binnen en veel sympathisanten. Ingrid mag per vandaag (15 maart) niet meer boven haar stal wonen. Wel mag ze er drie nachten per week slapen. Dat besloot een ruime meerderheid van de gemeenteraard donderdag. Bergen nam het besluit omdat op de manege geen woonbestemming zit. Bergen reageerde afwijzend op een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen BES en VVD waarbij een tijdelijke bewoning mogelijk zou zijn via een persoonsgebonden gedoogvergunning. Jan Snijder van coalitiepartij D66 vroeg om een gedetailleerd rapport over de situatie rondom wonen op de naastgelegen vakantieboerderij Vredesteijn. De meerderheid van de raad ging hiermee akkoord. Desondanks mag Ingrid niet in haar woning boven de manege blijven wonen totdat het onderzoek is afgerond. De Egmondse ziet het wonen bij haar paarden als noodzakelijk om toezicht te kunnen houden als zich problemen bij de dieren ontstaan. Ook de commissaris van de Koning Johan Remkes steunt de Egmondse onderneemster. Ingrid: "Volgens hem is er een oplossing mogelijk als een bestemmingsplan wordt doorgevoerd. Helaas heeft Bergen hier heel weinig oog voor, de wil is gewoon niet aanwezig om te helpen. Bergen maakt mijn bedrijf kapot." Volgens de managehoudster is het te duur om meer personeel voor haar dieren te betalen en een tweede woning te huren. Bovendien zijn huurwoningen schaars in Egmond. Ze vreest voor het voortbestaan van haar bedrijf. Ingrid startte daarom onlangs een petitie. Ruim zestienhonderd mensen zetten hierop hun handtekening.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Sjef Kenniphaas: honderdste foto voor RTL Weer

Sjef Kenniphaas (l) heeft op de RTL Nieuws-redactie een gevestigde naam. Rechts: weerman William Huizinga. Foto: Anne Klijnstra/NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - RTL4 toonde de afgelopen jaren vijfhonderd weerfoto's van Sjef Kenniphaas uit Egmond aan Zee. De omroep is blij met zijn bijdragen en bedankte de Egmonder daarom met een rondleiding in de studio. We delen het verhaal van Sjef.

"RTL Weer toont sinds 2013 weerfoto's tijdens het weerbericht. Dit zijn foto's van kijkers. Ik zag voornamelijk foto's van het strand en de duinen in Zandvoort op tv en toen dacht ik: zulke foto's kan ik ook maken. In Egmond! Ik zag dat als een uitdaging. RTL toonde mijn eerste foto in mei 2013. Destijds was mijn foto om de paar weken te zien, een mooie score omdat RTL toen nog weinig weerberichten presenteerde. Nu worden er vijf tot tien foto's per dag uitgezonden en ligt mijn gemiddelde van het afgelopen jaar op ongeveer vier foto's per week. Daarop ben ik best trots: er komen immers vele honderden foto's per dag binnen op de redactie van RTL-weer/Buienradar."

"Ik fotografeer al ruim vijftig jaar. Op elfjarige leeftijd ging ik met een klikklakcamera en tien euro zakgeld op werkweek. Het geld ging op aan drie fotorolletjes. Daar waren ze thuis niet blij mee: de ontwikkel- en afdrukkosten voelde ik weken in mijn portemonnee. Toch hield ik vanaf dat moment van fotograferen. Ik maakte vooral trouwreportages totdat dit niet meer mogelijk was na een bedrijfsongeval bij Hoogovens. Ik belandde in een rolstoel en liep met krukken. Dat was lastig foto's maken. De hele revalidatie duurde achttieneneenhalf jaar. Daarna kon ik weer wandelen en een camera meenemen. Vanwege mijn handicap moet ik elke dag een paar keer een stuk lopen. Met een camera wordt het wandelen een stuk aangenamer en vergeet je de pijn. Mijn camera en ik zijn sindsdien onafscheidelijk."

Egmond is fotogeniek
"RTL Nieuws van NH maakte onlangs een tv-item ter gelegenheid van mijn vijfhonderste foto op tv. We zijn toen ook naar het Mediapark in Hilversum gereden. Weerman William Huizinga leidde mij rond op de redactie van Buienradar, op de nieuwsredactie van RTL, in de regiekamer en in drie studio's. Ook was ik erbij toen ze mijn vijfhonderdste foto uitzonden. Ik had een leuke dag. Ze zien mij graag terug bij mijn duizendste foto op tv. Daar ga ik mijn best voor doen. Egmond aan Zee is heel fotogeniek, dus dat gaat me zeker lukken."

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Huys Egmont: lezing over de stolpboerderij

Stolpboerderijen vormen unieke bakens in het Noord-Hollandse landschap. Bron Foto: beeldbank Stichting Historisch Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - U kunt vrijdag 24 maart in bezoekerscentrum Huys Egmont in Egmond aan den Hoef een lezing bijwonen van Mart Groentjes van de Boerderijenstichting Noord-Holland. Hij neemt u die avond mee in de wereld van de stolpboerderij.

Met hun piramidevormige daken markeren stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland en geven ze het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet. Ook in en rond de Egmonden zijn een fraaie collectie van deze stolpen te vinden. Tijdens de lezing hoort u er alles over. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingsgeschiedenis, de verschillende streekgebonden types, de constructie, details en versieringen, de tuin en het erf, de bewoners en het interieur. Beelden voeren u langs de mooiste stolpen van Noord-Holland. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de bijzondere Egmondse stolpen. U zult versteld staan van de vele wetenswaardigheden over deze bouwwerken, waaraan u wellicht altijd wat achteloos voorbij bent gereden. Kaarten voor deze lezing kosten 5 euro en zijn te bestellen via www.huysegmont.nl/agenda of via 06-5168 9620 (Martijn). Het tijdig bestellen van kaarten is aan te raden. Huys Egmont vindt u aan Slotweg 46-48 in Egmond aan den Hoef. De lezing begint om 20.00 uur.

Open dag gezondheidscentrum Limmen

Gezondheidscentrum Limmen. Foto: Kees Kroone

LIMMEN - De deuren van het Gezondheidscentrum Limmen staan zaterdag 18 maart wagenwijd open voor iedereen, maar niet alleen de buitendeur. Juist binnen staan de vele deuren open en kunt u kennismaken met alle disciplines die het centrum biedt.
Het centrum bestaat inmiddels vier jaar en heeft haar nut en noodzaak dubbel en dwars bewezen. In totaal zijn er iets meer dan vijftien disciplines onder één dak gehuisvest en dat is gemakkelijk voor de vele bezoekers die dagelijks het gebouw bezoeken. Uiteraard nemen daarin De Limmer Huisartsen en Apotheek Limmen een prominente rol, ook al omdat zij het meest duidelijk zichtbaar zijn bij binnenkomst, evenals de fysiotherapiepraktijk. Van de aanwezige disciplines zullen er meer dan twaalf zijn waar u ook daadwerkelijk iets kunt doen of beleven.

Wist u overigens dat er ook een afdeling van de Polikliniek Hartziekten van het MCA aanwezig is? Het MCA heet nu eigenlijk officieel Noordwest Ziekenhuisgroep, nadat het MCA is gefuseerd met het Gemini ziekenhuis in Den Helder. Het centrum is oorspronkelijk een initiatief van Tandarts Rob Blom. Hij activeerde de huisartsen om gezamenlijk op te trekken en het voormalige gemeentehuis en de bibliotheek Limmen om te toverden tot wat het nu is. Recentelijk is ook een van de ruimtes betrokken door de verloskundigenpraktijk 'Stralend', een echte aanwinst.

U kunt tijdens de Open Dag kennismaken met onder andere acupuntuur, huidproblematiek, diëtisten, oogzorg, huisartsen (tot onze spijt is er geen cholesterolmeting), logopedie, psychologie, tandheelkunde, VIVA Zorgroep, en nog veel meer. Dit alles geschiedt in het kader van de week van Zorg en Welzijn, die landelijk navolging vindt. Iedereen is welkom, ook aan de kinderen is gedacht. De koffie, thee en limonade staan klaar. U vindt het centrum aan de Zonnedauw 2 in Limmen. Kijk vooraf eens op www.gclimmen.nl/nieuwsarchief/nieuwsitem/open-dag-van-de-zorg/13. Op de website van het centrum staan ook alle bedrijven vermeld en wat zij u kunnen bieden. De open dag van het Gezondheidscentrum Limmen duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Tekst: Kees Kroone

'Klitsie' klaart al veertig jaar elke klus met kwaliteit

Karen Klitsie en Alex Landman geven samen met Jan-Willem Keesman leiding aan het bedrijf.

SCHAGEN - Het oog van de meester die de vloer in ogenschouw komt nemen. Altijd een persoonlijk bezoek voordat de daadwerkelijke uitvoering gaat beginnen, symboliseert PAM Klitsie Parket - Parketmeester Schagen. Het ambachtelijke bedrijf, in de volksmond 'Klitsie', is al veertig jaar lang dé vloerenspecialist van de Noordkop. "Houten vloeren, vooral van eiken, bijschaven en schuren tot de knoesten er nog mooier uitspringen en ook alle hoeken van een ruimte naadloos zijn afgewerkt…: het wordt nog altijd dagelijks toegepast. Daarnaast heeft het bedrijf veel reparatie,- renovatie- en traprenovatiewerk. PAM Klitsie Parket levert gespecialiseerd werk op de millimeter maar ook voor inlegvloeren kunt u er terecht. Maar dan wel van hogere kwaliteit en dan maakt het niet uit of het laminaat of een kunststof vloer betreft. De onderneming bestaat uit acht veelzijdige en deskundige medewerkers waaronder vijf pakketleggers. De ondernemer laat haar medewerkers niet zelf ad hoc beslissingen nemen, want dat leidt tot slordigheid, maar zij berekenen alles vooraf tot op de millimeter nauwkeurig. Daarna weten de pakketleggers tot in detail wat er moet gebeuren."

PAM Klitsie Parket - Parketmeester Schagen, Witte Paal 227 in Schagen (de fraaie showroom op het Schager bedrijventerrein De Witte Paal). Tel.: 0224-212827. Email: info@klitsieparket.nl. Website: www.parketmeester.nl/vestigingen/parketmeester-schagen

Dockside op Saint Patrick's Day in De Oude Keuken

Medewerkers van De Oude Keuken in feeststemming.

CASTRICUM - De Ieren vieren 17 maart hun nationale feestdag Saint Patrick's Day. In het jubileumjaar van De Oude Keuken in Castricum maken we hier een bijzondere vrijdagavond van met de band Dockside uit Heemskerk in de grote zaal.

De Oude Keuken serveert deze vrijdag een traditionele Fish & Chips (dagspecial) naast de vaste kaart en schenkt een original stout beer. Voor de gelegenheid zijn twee arrangementen mogelijk: een combinatie van dagspecial, entree en twee drankjes ofwel entree en een drankje. Vanwege de verwachte drukte verzoeken wij u vooraf te reserveren. Het restaurant serveert vanaf 17.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur en het concert begint om 20.30 uur. De Oude Keuken heet u van harte welkom om dit internationale feest mee te vieren en wie weet is het het begin van een nieuwe traditie. Op www.deoudekeuken.net en Facebook vindt u alle informatie over 17 maart.

Hoeverveiling in voorbereiding

EGMOND AAN DEN HOEF - De Hoeverveiling in Egmond aan den Hoef vindt plaats op zaterdag 13 mei in dorpshuis Hanswijk. De voorbereidingen voor de veiling zijn deze week gestart. Inwoners van Egmond aan den Hoef krijgen een flyer in de brievenbus. Deze flyer is eveneens het antwoordformulier waarop de inwoners kunnen aangeven hoe men aan de veiling wil bijdragen. In de loop van de maand komt een vrijwilliger van de Hoeverveiling het formulier weer ophalen. Daarna worden alle giften geïnventariseerd en verwerkt in de catalogus die op 13 mei als leidraad voor de veilingavond gaat dienst doen.

De Hoeverveiling steunt meerdere doelen. Naast het hoofddoel, de RK-kerk in Egmond aan den Hoef, profiteren enkele verenigingen mee in de opbrengst.

Playbackshow

Winnares Kiki Castricum, vertolker van Mary Poppins.

EGMOND AAN DEN HOEF - De playbackshow in Egmond aan den Hoef verliep zondagmiddag in Dorpshuis Hanswijk succesvol. Kiki Castricum won de hoofdprijs in de vorm van de Hoever Playback wisselbeker. Zij vertolkte het liedje 'Supercalifragelistic' uit de musical Mary Poppins. Zij acteerde prachtig en door haar houding en aankleding was het alsof er een jeugdige Mary Poppins op het podium stond. Tyrah, Maartje en Madelief wonnen de originaliteitsprijs. Zij zorgden voor een huiveringwekkende goede vertolking van het liedje 'Thriller' van Michael Jackson. De bijzondere met 'bloed' besmeurde kleding met scheuren en gaten paste prima bij de song, evenals accessoires zoals zombietanden. De jury was samengesteld uit voormalig playbackshow-winnaars Anouk, Christel en Lacerna. Lars Belleman presenteerde de show. Meer foto's zijn te zien op de Facebookpagina van Playbackshow Egmond aan den Hoef.

Tyrah (l), Maartje en Madelief wonnen de originaliteitprijs met 'Thriller' van Michael Jackson.

Flierefluiters Toneel zeventig jaar 'Felicitaties' op de planken

Foto gemaakt tijdens repetitie van 'Gefeliciteerd'. Te zien zijn Natasha Hosmus (l) en Margreet Wijker.

EGMOND AAN DEN HOEF - "Spelen bij de Flierefluiters is uitdagend en zeer leuk om te doen. Prachtig om ieder jaar weer een mooie voorstelling neer te mogen zetten en geweldig dat er zoveel publiek op afkomt. Daarnaast hebben we altijd veel plezier met elkaar. Ook dat is zeer belangrijk", zegt speler Serge Broek van Flierefluiters Toneel uit Egmond aan den Hoef. Hij repeteert momenteel hard voor de voorstelling 'Gefeliciteerd' die van 5 tot en met 8 april wordt uitgevoerd. Ook kijkt Serge, samen met vijftien medespelers, terug op zeventig jaar Flierefluiters Toneel. "Een jubileum om trots op te zijn."

Volks en modern
Flierefluiters Toneel heeft een bewogen geschiedenis, vertelt Serge. De vereniging zag het levenslicht in 1946. Toen speelde de toneelspelers onder de naam 'Arbeiders Toneel Vereniging De Flierefluiters' in de horecagelegenheid De Vergulde Valk in Egmond aan Zee. Dit gebeurde in opdracht van de Partij van de Arbeid die toen de 'Dag van de Arbeid' vierde en hiervoor de toneelvereniging inhuurde. In de jaren die volgden kreeg de toneelvereniging in Egmond aan Zee veel succes op zijn bordje. Dat geluksgevoel vervaagde in de jaren vijftig: door de komst van de televisie bleven veel mensen thuis waardoor het voortbestaan van de vereniging in gevaar kwam. Het spelen van Volksstukken zoals 'Op Hoop van Zegen', 'Bleke Bet' en 'De Jantjes' bleek het beste medicijn voor hernieuwd succes. Veel mensen vonden weer hun weg naar de voorstellingen. Toen de Vergulde Valk veranderde in een bioscoop, verhuisde de vereniging naar dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Vervolgens brachten de toneelspelers niet meer uitsluitend volksstukken maar ook modernere producties zoals 'De moeder van Daani S.' en 'Jan Rap en z'n maat'. Een andere vernieuwing was het gebruik van nieuwe media en technieken. Zo maakte de vereniging in 2012 whatsapp-berichtjes zichtbaar op een groot scherm tijdens de uitvoering van het door de vereniging geschreven toneelstuk 'PeopleWhatsApp'.

Gezocht: nieuwe leden en opslagruimte
Flierefluiters Toneel blijkt na al die jaren nog steeds niet te stuiten. Toch heeft de Egmondse vereniging te maken met uitdagingen. Serge: "Het ledenaantal is van zesentwintig leden in 2002 teruggelopen naar zestien toneelspelers in 2017. Dat is jammer en daarom zoeken we nieuwe leden", benadrukt Serge. Daarnaast zoeken we een nieuwe opslagruimte voor toneelattributen omdat we de ruimte in Hoeve Overslot aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef niet meer kunnen gebruiken. Dit omdat Stichting Historisch Egmond deze ruimte sinds kort zelf gebruikt na een grootschalige verbouwing, hieruit ontstond Huys Egmont. Ten derde zoeken we handige mensen die willen helpen bij het bedenken en bouwen van toneeldecor of bij het zoeken naar of creëren van kleding."

'Gefeliciteerd'
De enthousiaste leden spelen het jubileumstuk 'Gefeliciteerd'. Dat doen ze van 5 tot en met 8 april in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Het verhaal gaat over een toneelvereniging die werkt aan de voorbereiding van een toneelstuk. De toneelspelers geven tijdens de voorstelling een open en humoristisch kijkje in het reilen en zeilen van de vereniging en alles wat er komt kijken bij het de totstandkoming van een productie.

Kaarten zijn verkrijgbaar via flierefluiterstoneel@gmail.com, Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef en Bes Tabak in Egmond aan Zee.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Slotkwartier leeft met 'Rondje van Roghman'

Een van de panelen van het Rondje van Roghman.

EGMOND AAN DEN HOEF - Naast het pas geopende bezoekerscentrum Huys Egmont heeft het historische Slotkwartier er een nieuwe attractie bij: 'Het Rondje van Roghman'. Het rondje is een route door het Slotpark, langs vijf strategisch geplaatste informatiepanelen, die op initiatief van Stichting Historisch Egmond zijn ontwikkeld en door de gemeente Bergen vorige week zijn geplaatst.

Op de kantelbare panelen staan reproducties van prachtige tekeningen van de kasteelruïne, gemaakt in 1645 door de kunstenaar Roelant Roghman. Deze tekenaar trok op jonge leeftijd door Nederland, waar hij meer dan tweehonderd buitenplaatsen en kastelen tekende. Roghman wordt geroemd om zijn waarheidsgetrouwe tekeningen: hij tekende wat hij zag en romantiseerde er niets bij, zoals vele van zijn tijdgenoten dat wél deden. Hierdoor zijn de tekeningen driehonderdvijftig jaar later een zeer waardevolle informatiebron en bevinden de originelen zich dan ook terecht in de collecties van grote musea als het Rijksmuseum.

Bijzondere ervaring
Historisch Egmond is blij met de panelen. "Nadat het Slot op den Hoef in 1573 in brand werd gestoken, hebben er nog honderden jaren muren en torendelen overeind gestaan. De vierkante rentmeesterstoren en het imposante poortgebouw zijn zelfs weer hersteld", vertelt voorzitter Martijn Mulder. "Roghman heeft dit allemaal vastgelegd. Door zijn werk te tonen op de plek waar hij gezeten moet hebben tijdens het tekenen, zie je de ruïne als het ware door zijn ogen. Een bijzondere ervaring!"

De kaart van Rondje van Roghman.

De panelen maken deel uit van het project Slotkwartier Fase II, waarvoor Stichting Historisch Egmond financiële steun krijgt van de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook de gemeente Bergen steunt het project, middels een subsidie uit het Toerisme- en Innovatiefonds. "Het is mooi dat we op deze manier de roemrijke geschiedenis van Egmond aan den Hoef beter onder de aandacht brengen. Een groot compliment aan de initiatiefnemers, die met zoveel passie dit verhaal kunnen vertellen", aldus een enthousiaste wethouder Odile Rasch.

De achterzijde van de panelen zijn gevuld met een collage van interessante historische informatie. De teksten hiervoor zijn door de makers speciaal aangepast voor kinderen en laaggeletterden: korte zinnen, nauwelijks moeilijke woorden en een aangepast lettertype. Voor gezinnen is er zelfs een leuke speurtocht aan het rondje verbonden, waarbij enkele van de vragen op de panelen zijn terug te vinden. De speurtocht, die draait om de personages Tommy en Anouk, is verkrijgbaar in Huys Egmont en kost 1,50 euro per deelnemer. 'Het Rondje van Roghman' is uiteraard gratis te wandelen. Voor meer informatie, zie www.huysegmont.nl/buiten.

Twijfels over onderzoek Egmondse arts

NB ::::::::::: Ergens in de tekst een CHAPEAU : 'Placebo-effect valt niet uit te sluiten'

EGMOND AAN DEN HOEF - Arts Nico van Amstel riep enkele weken geleden op om bloed af te staan. Hij hoopt hiermee een onderzoek te kunnen doen naar effecten op de bloedspiegel van de nieuwe UMTS-mast aan de rand van het dorp. De proefkonijnen moeten over een halfjaar opnieuw onderzocht worden. Zijn oproep riep veel vragen en reacties op.

Van Amstel heeft aangeboden het bloedprikken bij hem te laten plaatsvinden. Het levert hem naar eigen zeggen geen geld op. "Het zijn de kosten die het bloedlab rekent om het onderzoek te doen. Ik maak me zorgen en het is niet mijn bedoeling hier geld mee te verdienen", vertelt hij. De kosten voor het onderzoek bedragen 19,55 euro. Volgens Van Amstel hebben nu zo'n drieenveertig mensen zich aangemeld.

De kritiek die Van Amstel krijgt op zijn plannen zijn vooral gebaseerd op eerder onderzoek. Er werd verwezen naar het onderzoek van TNO in 2003. Hieruit bleek dat mensen die aan soortgelijke straling worden blootgesteld klachten als duizeligheid kunnen ondervinden, maar bewijs voor grote schade werd niet gevonden. Volgens de onderzoekers moest hiernaar nog meer onderzoek worden gedaan. Voor Van Amstel reden om zich zorgen te maken. Het resultaat van een ander onderzoek in Zwitserland, had als resultaat dat er helemaal geen gevolgen zijn van deze straling. Van Amstel spreekt dit onderzoek tegen. "Elf mensen vielen uit bij het onderzoek en er is alleen een resultaat gepubliceerd, geen volledig onderzoek." Als we echter kijken naar de onderzoeksmethode van Van Amstel dan lijken ook hier grote vragen bij te stellen. Dagelijks zijn mensen onder invloed van straling. Van een mobiele telefoon, Wi-Fi signaal en nog veel meer bronnen. Ook stonden er al twee masten van andere providers in Egmond aan den Hoef. De straling is dus al langer aanwezig in het dorp. De arts in Egmond zegt hierover dat het gaat om de toename van de straling na het plaatsen van de nieuwe mast. Ook wordt het onderzoek niet in een gecontroleerde omgeving gehouden. Hierdoor is achteraf niet met zekerheid te zeggen waar de effecten op de bloedspiegel vandaan komen. "Bij extreme effecten moeten we verder nagaan wat mensen in die periode hebben gedaan, om hier andere oorzaken voor te vinden", zegt Van Amstel.

Overigens blijkt uit andere onderzoeken dat de klachten die aan straling gelinkt worden veel sterker zijn bij onderzoeken naar een placebo-effect. Bij deze onderzoeken werden mensen niet aan straling blootgesteld, terwijl ze dit wel dachten. Mensen die aan een dergelijk onderzoek als die van Van Amstel meedoen, maken zich waarschijnlijk al zorgen. Mocht er uiteindelijk een verschil bemerkt worden, dan zou dit dus net zo goed om hetzelfde placebo-effect kunnen gaan. "Dit is nooit uit te sluiten. Als ik dat zou willen onderzoeken, zou ik mensen moeten betalen die absoluut niet bang zijn voor de straling. Wat dat betreft is dit ook een indicatief onderzoek. Verder denk ik niet dat ik er een heel sterk punt mee maak. Mogelijk toon ik aan dat er verder over nagedacht moet worden", verklaart Van Amstel.

Mathieu Pruppers van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid denkt ook dat de zeggingskracht van een dergelijk onderzoek beperkt zal zijn. "Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Parameters gemeten aan het bloed veranderen in de tijd. Het scheelt bijvoorbeeld ook of mensen op de fiets of lopend naar de plek van afname gaan. Ook staan mensen op meerdere momenten op de dag bloot aan elektromagnetische velden van meerdere bronnen", vertelt hij.

Tekst: Jurriaan van de Reep

Mantelzorgers in gesprek

HEILOO – Het Mantelzorgcentrum organiseert op dinsdag 21 maart in het Gezondheidscentrum aan de Strandwal 32 in Heiloo een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers uit de regio Heiloo. Mantelzorgers wisselen tips en ervaringen met elkaar uit. Dat gebeurt onder begeleiding van consulent Petra Witte van het Mantelzorgcentrum. Het thema is stress verminderen en voorkomen. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.30 uur en is gratis toegankelijk.

Iedere zeven weken is er een bijeenkomst en vaak werkt de consulent met een thema over mantelzorg. De consulent past het thema aan als blijkt dat er andere zaken op dat moment van groter belang zijn. Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Mantelzorgers mogen zelf bepalen of zij een of meerdere bijeenkomsten bijwonen. De bijeenkomst is mogelijk dankzij subsidies vanuit gemeenten. Voor meer informatie kunt u een e-mailen sturen naar info@mantelzorgcentrum.nl. Op www.mantelzorgcentrum.nl staat meer nieuws en een volledig overzicht van activiteiten voor mantelzorgers.

'The Tall, The Fat and The Ugly' in JOEB

Spetterend optreden in het vooruitzicht.

EGMOND-BINNEN - JOEB en haar gasten vieren zaterdagavond 18 maart weer groot feest in het JOEB-gebouw in Egmond-Binnen, dat dit jaar vijftig jaar bestaat. 'The Tall, the Fat and the Ugly' gaan met hun bluegrassmuziek het jeugdcentrum weer veranderen in een swingende tent. De band speelt met spetterend enthousiasme oude bluegrassmuziek maar ook Status Quo in bluegrass-uitvoering. JOEB aan de Herenweg 69 is zaterdag vanaf 20.00 uur geopend. De entree is gratis.

Parkloop vuurdoop voor Rode Kruis Bikes

HEILOO - Parkloop 2017 was zondag wederom een belevenis voor jong en oud. AV Trias in Heiloo verdient alle eer voor de geweldige organisatie van een groots sportief evenement, waarvan honderden mensen genoten - als deelnemer, als supporter of als hulpverlener.

Ook dit jaar waren bij Parkloop - zoals bij alle evenementen - vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig om direct te kunnen helpen bij ongelukken of blessures. Maar dit jaar had het Rode Kruis een primeur: voor het eerst kon het gloednieuwe Biketeam in actie komen. Nog voor aanvang van de loop voor de pupillen overhandigde Amber Sprenkeling (Hoofd Evenementenhulp van Rode Kruis Heiloo) twee gloednieuwe mountainbikes aan Ellen en Gjalt, de eerste leden van het Biketeam Rode Kruis Heiloo. "De bikes worden zo snel mogelijk uitgerust met een AED, stuurtas en achterop een koffer of twee afneembare fietstassen", vertelt Sprenkeling. "Op een bike ben je sneller dan te voet en je komt op plaatsen die met de auto niet bereikbaar zijn. Zoals in het bos tijdens de Parkloop."

Ellen en Gjalt zijn het erover eens dat EHBO verlenen nog leuker wordt nu ze een mountainbike tot hun beschikking hebben. "Evenementenhulp was altijd al hartstikke fijn om te doen", verklaart Ellen. "Je geniet van het evenement zelf, maar ook van een blij gezicht als je iemand hebt kunnen helpen die pijn had of was flauwgevallen." Gjalt vult aan: "Op een mountainbike moet je als het ware opnieuw leren fietsen. Maar ik vind het wel heel leuk om door het bos te crossen en daar EHBO te geven!"

Ben jij achttien jaar of ouder en zie jij jezelf op een mountainbike rijden om EHBO te verlenen? Stuur een mail naar ehboheiloo@gmail.com. Het Rode Kruis heeft ook jou nodig, want zonder EHBO gaat het feest niet door.

Strengere regels
Sinds het drama met het monstertruck-evenement in Haaksbergen zijn gemeenten in Nederland aan strengere regels verbonden bij evenementen. Het gaat dan om evenementen die buiten vaste complexen worden gehouden, zoals bij de Parkloop het geval is. Door de aangescherpte regels moet de organisatie beter bereikbaar zijn. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: meer vrijwilligers langs het parcours of minder vrijwilligers mobieler inzetten met deze fietsen. Eerder zijn dit soort fietsen al ingezet bij evenementen in Amsterdam en van Le Champion in Egmond.

Jong en oud(er) enthousiast tijdens clinic TC Heiloo United

Geslaagde clinic TC Heiloo United.

HEILOO - Onder prachtige omstandigheden maakte afgelopen zondag een grote groep kinderen, junioren en senioren kennis met tennis bij TC Heiloo United.

Onder leiding van de trainers startte jong en oud met een uitgebreide warming-up. Vervolgens werden groepen gevormd die in een roulatiesysteem kennismaakten met de verschillende slagen en technieken. Voor velen was deze clinic een eerste kennismaking met tennis, anderen haalden de oude routine weer op. Traditiegetrouw werd bij TC Heiloo United natuurlijk ook de gezelligheid en de inwendige mens niet vergeten. Op het zonovergoten terras genoten de deelnemers en bezoekers van koffie, limonade en koek. De meeste deelnemers besloten nog dezelfde dag om lid te worden en om zich in te schrijven voor de zomerlessen. Iedereen die de kans heeft gemist, inschrijven kan nog! Er is plaats voor beginnende tot ervaren tennisspelers in iedere leeftijd. Je kunt je alleen aanmelden of met een groep. Uniek bij TC Heiloo United is het grote aantal trainers en deelnemers aan de lessen. Hierdoor is voor elke leeftijd en op elk niveau altijd wel een plaats te vinden in een van de trainingsgroepen. Voor informatie kun je terecht op de website of een mail sturen naar info@tcheiloounited.nl, maar het leukst is het natuurlijk als je gewoon langs komt. Het park en de kantine zijn de hele week geopend en aanstaand weekend staat alweer het altijd gezellige boerenkooltoernooi op het programma. Tot snel!

Meedoen aan de PCC Maalwater Run&Walk op zondag 9 april

Marije Peters met enkele leerlingen die nu al weten dat ze zondag 9 april weer meedoen.    

HEILOO - "Natuurlijk stimuleren wij de leerlingen en hun ouders om mee te doen aan de Maalwater Run&Walk. Als ze liever niet gaan rennen dan kunnen ze ook de wandeling maken. Dat deed ik vorig jaar ook met mijn kinderen", zegt Marije Peters van de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo. "We zijn een kleine school dus we verdienen met meedoen niet zoveel gratis lessen van Sport@School." De Buurstsportcoach Pascale de Hoogh vult echter aan: "Ja, maar jullie hebben relatief wel veel deelnemers en jullie nemen naast de gratis lessen ook veel extra lessen voor je leerlingen." Marije Peters: "Ondanks dat alle leerkrachten hier bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven, kiezen we inderdaad voor veel lessen van de sportverenigingen. We hebben gemerkt dat de leerlingen het geweldig vinden en ook de instructeurs van de sportverenigingen vinden het leuk om met onze kinderen te werken en dan geven ze veel langer les dan waarvoor we hebben betaald."

"Behalve de traditionele sporten zoals basketbal, zaalvoetbal, hockey en voetbal kunnen de leerlingen ook lessen krijgen in bijvoorbeeld breakdance en zumbadansen", zegt Pascale. "We kregen ook heel leuk bij Trias atletieklessen", vult Marije aan. We vinden het sporten een uitgelezen mogelijkheid voor de kinderen om met elkaar samen te werken en te leren dat je niet altijd kan winnen. Ik vind het geweldig dat een kind zegt dat ze heel fijn hebben samengespeeld en dat het niet erg is dat ze hebben verloren, want het was heel leuk, juf". De Jan van Rijckeborghschool heeft ook een subsidie gevraagd en gekregen om een vakdocent muzieklessen te laten geven. Marije: "Sport, beweging en muziek doen zoveel voor de kinderen, ze gaan daardoor op een andere manier met elkaar om. Dat helpt ze ook bij het opnemen en verwerken van de lessen."

Pascale: "Na de voorjaarsvakantie kom ik weer bij jullie op school om de inschrijving te regelen en dan hoop ik dat ik ook een heleboel inschrijvingen krijg van de ouders om mee te wandelen. De wandelingen worden uitgezet in samenwerking met Buitenfit en de Sportraad Heiloo. Alle scholen krijgen binnenkort een brief met daarin de data wanneer ik langskom. Maar ondertussen kijk je op de website en natuurlijk like je de Facebookpagina van de PCC Maalwater Run&Walk."

Jeugdteam Vennewater Badminton Regiokampioen Noord-Holland

V.l.n.r: Eline Komin, Esmee Burgmeijer, Sofie Rensen en Jarno Hulsebos (Jilke Bakker ontbreekt op de foto).

HEILOO - Het jeugdteam en poulewinnaar J3 van Vennewater Badminton Heiloo speelde zondag 19 februari in Almere de regiofinale (onder dertien jaar)
van Noord-Holland tegen de andere poulewinnaar Martinus Amstelveen J3. Vennewater J3 won deze finale overtuigend met 5-0 en is daarmee winnaar van de Regiocompetitie Noord-Holland. Het Vennewater-team bestaat uit de drie meisjes Esmée Burgmeijer, Eline Komin en Sofia Rensen en de jongen Jarno Hulsenbos. Zij namen het op tegen
vier jongens van Martinus Amstelveen. Vennewater-teamgenote Jilke Bakker kon er helaas niet bij zijn maar heeft verder alle competitiewedstrijden sterk mee gespeeld. Eline en Esmée namen de twee enkelpartijen voor hun rekening en zij wonnen beide keurig in twee sets. De gemengd dubbel, gespeeld door Sofia en Jarno, werd ook netjes in twee sets gewonnen. De twee daarop volgende dubbels, gespeeld door Eline en Jarno en Esmée en Sofia, eindigenden eveneens in twee sets met winst. Vennewater J3 was in heel goede vorm en duidelijk te sterk voor het team uit Amstelveen. Hierdoor werden zij een terechte winnaar van de Regio-competitie van Noord-Holland en namen zij trots de beker mee naar huis.

Volleybaltoernooi: Zuidwester kampioen

Deelnemers van de Zuidwester dolblij met het kampioenschap en de beker.

HEILOO - Een druilerige woensdagmiddag 8 maart en op straat was het stil, maar in sporthalhal het Vennewater was er volop leven in de brouwerij. Er streden deze middag maar liefst achtenveertig teams van zes basisscholen uit Heiloo om de titel 'Volleybalkampioen scholentoernooi 2017'. Een jaarlijks terugkerend toernooi georganiseerd door volleybalvereniging Effect.
Meer dan tweehonderdvijftig kinderen waren aanwezig in de sporthal. Tel daarbij de vele supporters en de coaches en het is duidelijk dat er vooruitlopend op energie van de zonnepanelen op het dak, al volop bespaard kon worden op de stookkosten van de sporthal. Er werd door de kinderen afkomstig uit de groepen vijf en zes gespeeld in zes verschillende poules. Dit leverde dus zes winnende teams op. Deze teams hadden indrukwekkende namen als Lightning power, De duifelse mix - geen spelfout maar afkomstig van De Duif -, Bad boys, The gril power, Hottentotten en Meander E. Van de zeven deelnemende basisscholen werd uiteindelijk de Zuidwester overall kampioen als best presterende school. De leerlingen ontvingen daarmee de grootste beker die deze dag werd uitgereikt. Er werd bijzonder goed volleybal gespeeld dit jaar. Wie weet zat er wel een topvolleyballer- of volleybalsters tussen die we in de toekomst nog gaan terugzien in het nationale team.

Volleybalteam CBS de Duif wint beker
Basisschool De Duif meldt aan Uitkijkpost dat vijf teams van deze school deelnamen in het Effect Schoolvolleybaltoernooi. De teams presteerden allemaal goed en speelden spannende en sportieve wedstrijden. Het mix-team uit groep 6 sleepte de eerste prijs in de wacht.

Waardering voor HZV het Vennewater JO17-1

Bron foto: Wout Jager

HEILOO - Twee sponsoren verrasten vorige week vrijdagavond het zaalvoetbal-jeugdteam van HZV het Vennewater JO17-1. Johan Jansen en Bromshop Heiloo uitten hun waardering door het team polo's als uitgaanstenue aan te bieden. De bijzonderheid van deze waardering lag voornamelijk in het feit dat dit team in de afgelopen jaren zowel als JO13-1 als JO15-1 het Nederlands kampioenschap behaalde. Dit succes is zichtbaar door boven het logo van HZV het Vennewater twee sterren te plaatsen. Zoals het er nu naar uitziet mag het team ook dit seizoen aan de play-offs deelnemen om zich te kunnen plaatsen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap.

Klaverjasdrive in De Strandwal

HEILOO - De maandelijkse Klaverjasdrive vindt maandag 20 maart plaats in Cultureel centrum De Strandwal naast de Kapel op het GGZ-terrein in Heiloo. Dan is er een verloting van mooie prijzen. U bent allen, liefst met partner, van harte welkom. Bent u een regelmatige bezoeker en kunt u een keer niet, of komt u voor de eerste keer, meldt dit dan even bij één van de onderstaande bestuursleden. Er wordt dan namelijk met u rekening gehouden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De klaverjasdrive begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.30 uur. Inlichtingen bij Gerda via 072-5123271 of bij Ria via 072-5339345.

Sporten voor het KWF: zeer geslaagde dag

Trotse gezichten na de clinics.

HEILOO - Ondanks het mooie voorjaarsweer hebben zondag 12 maart vijftig enthousiaste sporters bij Palestra Sports Heiloo een mooi bedrag voor het KWF bij elkaar gesport. Met spinning, zumba, yoga, een clinic Cardio & Weight Loss, personal training, kick boxing (verzorgd door KASMI Training), gezondheidschecks (verzorgd door Basic Fysio) en sportmassages (verzorgd door Basic Fysio en een onafhankelijk sportmasseur) werd 1.788,60 euro opgebracht. Voor degene die het hoogste sponsorbedrag bij elkaar had gebracht, werd een mooi prijs door Palestra Sports beschikbaar gesteld. We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde dag met een goed resultaat.

Nieuwe hoodies voor Terriërs MD5

Voorste rij v.l.n.r.: Kyra Wilvers, Fleur Harsveld, Flore Outshoorn, Jet de Vries, Jin Tiebie, Annabel Barens en Hannah Spelt. Achterste rij v.l.n.r.: Rene Lammers (coach), Lotte Blommendaal, Darcie Leguit, Lynn Taylor, Rosa van Velthoven, Anouk Lammers en Colin Wilvers (coach).

HEILOO - Harsveld verzekeringen uit Heiloo en Intersport Veldhuis Beverwijk steken de meiden van Terriërs MD5 in nieuwe hoodies. Met deze hoodies kunnen ze vol vertrouwen het tweede deel van het seizoen in. En zo te zien zijn ze er ontzettend blij mee.

KRINGLOOP HEILOO De leukste! Gratis P. Hier kunt u heerlijk struinen tussen veel kleingoed, meubels, mooie kleding, lps, cds, dvd, schoenen, lampen, lijsten, schilderijen, boeken, spellen, versterkers, oude kasten, stoelen Lundia enz!!,di t/m za 10-5 De oude Werf. Ook inbreng. Zondag open? Kijk op onze site of 072 - 5334000

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

De Stille Bron: praktijk voor holistische massage, healing en cranio-sacraal therapie. Voor informatie of afspraak: 06 -226 66059 of www.destillebron.nl KENNISMAKINGSACTIE: eerste holistische massage voor de halve prijs!

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
De Wagenmaker 12, 1851 PX Heiloo. Tel: 06-2159 8809

GARAGESALE 25 maart LIMMEN van 10 tot 3 uur ALLEEN bij DROOG weer. Kapelweg 56

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd ? Zeer ervaren tuinliefhebber helpt u met DESKUNDIG snoeien en het voorjaarsklaarmaken van uw tuin en het afvoeren van tuinafval. T: 06 - 1827 8367

TE KOOP: 130 m2 Studio-Kantoor-Praktijkruimte op zichtlocatie. Rijksweg 132 Limmen. €139.000,- Tel: 06 - 5332 8259

Huisontruiming? Seniorenverhuizing? Bel 06 - 4725 2278 www.denieuwehuisuitruimer.nl

Schoonmaakster gezocht. Vier uur per week voor woning in Limmen. tel. 06 - 2220 3397

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw tuinwerkzaamheden. Alles is bespreekbaar. Vrijbl.prijsopg. Ingeschr. KvK. Tel: 06 - 5344 2975

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

RUIME GARAGEBOX te HUUR, omg. Kerkakkers/Westerweg. Rustig gelegen en goed toegankelijk. Per direct beschikbaar. Tel.: 06 - 2431 3839

Kennismaken met Do-In. Tot de meivakantie kunt u in 5 lessen kennismaken met Do-In. De kosten voor deze 5 lessen zijn € 40,00. Met veel persoonlijke aandacht leert u Do-In oefeningen waardoor de energie beter door het lichaam kan stromen. Geïnteresseerd? Kijk op
www.praktijkjohncompas.nl

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/behangen/dakrep. enz. Ingeschr.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

ZONDAG 19 maart vanaf 16.00 uur OPEN MICROFOON bij cafe/bar QUEENS Heiloo.

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Kwaliteitsstoffering van uw meubelen vindt u bij MEUBELSTOFFEERDERIJ HEIJNE. Wij maken er een serieuze zaak van u goed advies te geven. Handelsweg 18 Heiloo. Wilt u een offerte of langskomen ? Even bellen aub. Tel. 072-5334950 of 06-5164 9054 info@ceesheijne.nl www.ceesheijne.nl

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

Div modellen gebruikte elektrische fietsen va € 695 icl. 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Voor stomerij en pasfoto's .... even naar Primera Het Hoekstuk.

ZONDAG 19 maart vanaf 16.00 uur OPEN MICROFOON bij cafe/bar QUEENS Heiloo.

ÓÓK EEN SOEPELE RUG? d.m.v. Voetreflex en Dorn-therapie Schong Natuurgeneeskunde www.praktijkschong.nl 06 - 4977 6226 of 072-5333610

Hometrainer verhuur voor revalidatie en fitness toepassingen. Info: Bosman Tweewielers, Westerweg 295, Heiloo. Tel: 5331241 www.bosmantweewielers.nl

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen.Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AGM-Dealer

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen.Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

ZONDAG 19 maart vanaf 16.00 uur OPEN MICROFOON bij cafe/bar QUEENS Heiloo.

Grote collectie gebruikte dames-, heren- en kinderfietsen. Incl 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

GARAGEVERKOOP a.s. zaterdag 18 maart van 11 tot 15 uur. Vrieswijk 140 (Nic.Greeuwflat) aan Het Zevenhuizen te Heiloo

Iedereen kan gezond leven met een gezond gewicht! Hoe? Maak snel een afspraak! Sandra Zoon Heiloo 06 - 57322934 E:sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W:www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Zangles in Heiloo privé of met twee. Kids en volwassenen, beginners en gevorderden. Gratis proefles. 06 4811 6691
www.zingjemee.nl.

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Weekendje Brussel in een comfortabele auto ? Datum prikken op HUURAUTO-HEILOO.NL

Grote sortering elektrische fietsen in div. uitvoeringen v.a. 1299 euro. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

TECHNO SERVICE Reparatie & Verkoop TV-DVD-AUDIO-PC-LAPTOP Industrieterrein-oosterzij 19 1851NV Heiloo Tel.072-5112532 www.techno-service.nl

SPORTINSTUIF 55+ Elke do.middag van 14.30 tot 16.00 uur. In het Vennewater. Geen prestaties, wel gezelligheid. Kom erbij ! Tel.info 5333905

ZONDAG 19 maart vanaf 16.00 uur OPEN MICROFOON bij cafe/bar QUEENS Heiloo.