De Uitkijkpost

9 december 2015

De Uitkijkpost 9 december 2015


Tegengestelde meningen over afslag A9

Tegengestelde meningen over afslag A9

HEILOO - De gemeente Heiloo geeft groen licht voor de financiering van de nieuw te creëren afslag van het dorp met de snelweg A9. Dat bleek maandag tijdens de raadsvergadering. Een nieuwe verbinding naar de A9 moet de bereikbaarheid van Heiloo bevorderen en daarmee de aantrekkelijkheid van het dorp en de bedrijventerreinen De Oude Werf en de Boekelermeer.

De gemeenteraad is akkoord met een gezamenlijke financiering van het project waarbij de gemeente Heiloo 8,5 miljoen euro voor haar rekening neemt. Castricum betaalt 2,9 miljoen euro, Alkmaar 9,5 miljoen euro en de provincie Noord-Holland 12,1 miljoen euro. Volgende week maandag is de provincie aan zet. Bij een 'ja' wordt de afslag een feit.

112 woorden.

De raadsvergadering sluit aan op een drukbezochte informatiebijeenkomst vorige week maandag in de Cultuurkoepel. Bijna vierhonderd mensen lieten zich informeren door vertegenwoordigers van de gemeenten Heiloo, Alkmaar, Castricum en de provincie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het project Nieuwe strandwal waarvan de aansluiting op de A9 onderdeel is. Op tekeningen was goed te zien dat de nieuwe op- en afrit komt bij de Lagelaan. Hier komt een nieuw viaduct. De afrit krijgt een aftakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg. Deze verbinding wordt mogelijk via een nieuwe oostelijke parallelweg. Het geheel krijgt de vorm van een half klaverblad.

211 woorden

Bereikbaar met minder verkeer

Volgens de gemeenten en de provincie zorgt de nieuwe afslag voor een betere spreiding van de verkeersdrukte in Heiloo en rijdt er minder vrachtverkeer door het dorp. Ook zou de afrit niet leiden tot een grote hoeveelheid extra kustverkeer richting Egmond. Andere pluspunten volgens de politiek op een rijtje: de aansluiting bevordert de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Oude Werf en Boekelermeer. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers, dit heeft een economische impuls als gevolg. Verder noemen de politici de afslag prettig voor bewoners van de nieuwe wijken Zuiderloo, Zandzoom en Varne Buiten. Voor hen wordt de Randstad beter bereikbaar. Stuk voor stuk voordelen waardoor Heiloo in staat is jonge gezinnen aan te trekken, het voorzieningenniveau op peil te houden en het verenigingsleven te laten bloeien, zeggen de politieke voorstanders. Ook zou het milieu baat hebben bij het nieuwe traject, omdat het aantal gereden kilometers afneemt.

Over milieu gesproken: de drie gemeenten en de provincie willen 16 hectare natuur compenseren. Verder hebben ze diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de milieueffecten. Zo wil de politiek de noordse woelmuis en vleermuizen in het natuurgebied Heilooër Die 'een hart onder de riem steken'. Bijvoorbeeld nieuwe eilandjes en een duiker moeten het leven van deze dieren veraangenamen. Eveneens is waterberging van belang. Omdat extra asfalt ongunstig is voor waterafvoer, zorgt 'straks' een bergingsvijver bij de Kanaalweg voor compensatie. Verder kunnen bewoners van de Lagelaan rekenen op geluiddempende maatregelen als dit nodig is.

Tegenstanders

Tijdens de informatie-avond lieten enkele aanwezigen zich negatief uit over het uitblijven van een Milieu Effect Rapportage (MER: onderzoek naar milieu-effecten). Andere mensen maakten zich zorgen over de kosten die volgens hen nog wel eens hoger zouden kunnen uitpakken. Verder uiten diverse organisaties zich kritisch. Zo maakt GroenPlatformHeiloo zich zorgen over toenemend verkeerslawaai en een verminderde biodiversiteit. Volgens het platform is het welzijn van de rugstreeppad en de noordse woelmuis in gevaar, dit zijn wettelijk beschermde dieren. "Het plan voor eilandjes voor de noordse woelmuis is een misgreep. Ecologische verbindingswegen moeten worden aangelegd. Dat is iets anders dan dieren isoleren op eilandjes. Daarnaast vinden wij de beloofde 16 hectare natuurcompensatie te gering", zegt voorzitter Els Meurs van GroenPlatformHeiloo. Verder noemt Meurs de gevolgen van het tracé voor de luchtkwaliteit onduidelijk en zou een Milieu Effect Rapportage noodzakelijk zijn.

De Historische Vereniging Oud Heiloo is niet blij met de locatiekeuze omdat de afslag het authentieke landschap van het Heilooër Die teveel aantast.

De provincie doet maandag uitspraak over de financiering van het project. De uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en de bestemmingsplanprocedure staan volgend jaar op de agenda. Tegenstanders van het tracé kunnen in deze fase nog bezwaar maken tegen het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, gaat de eerste schep in 2017 de grond in. De afslag kan dan in 2019 gereed zijn.

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties.

Foto/bron: gemeente Heiloo

Kerstconcert koor sWing

"Warm Welkom" in het Witte Kerkje Foto: Ton Thomassen

HEILOO - Zaterdag 19 december geeft koor sWing uit Heiloo het concert "Warm Welkom" in het Witte Kerkje. Bij binnenkomst klinkt de muziek van de groep enthousiaste dwarsfluiters 'Martin in 't Veld' van Muziekschool Heiloo. Deze avond brengt sWing een afwisselend programma met veelal vierstemmige kerstliederen uit verschillende landen. sWing is een gemengd koor onder deskundige leiding van dirigent Olaf van Rijn. Pianist Hendrik Jan Bosma begeleidt het koor.

De dwarsfluitgroep verzorgt een muzikaal intermezzo met een gevarieerd repertoire. Naast liederen dragen de koorleden gedichten voor. Het geheel zorgt voor een heerlijke kerststemming en een "Warm Welkom". Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: 19.45 uur.

Entree inclusief 1 consumptie in de pauze: volwassenen € 8,50, kinderen t/m 14 jaar € 4,50.

Voorverkoop bij de Schrijverij (bij het station en in winkelcentrum Het Hoekstuk) en bij Bruna ('t Loo). Tevens verkoop aan de kassa. Meer informatie zie www.koorswing.nl.

Familie Piet winnaar 'Pieten tellen'

Foto: Janneke Mars

In de laatste editie van Uitkijkpost werd de lezer gevraagd Pieten te tellen. Door de gehele krant zaten Pieten verstopt. Het juiste aantal is 18. De familie Piet reageerde met het juiste antwoord. Tussen alle 50 e-mails sprongen ze eruit, en wel vanwege hun achternaam. Vandaag werd de chocoladeletter in ontvangst genomen door de 12-jarige zoon, Jeroen Piet. Dubbel feest voor Jeroen, want eerder vandaag vierde hij Sinterklaas op het PCC.

Alle inzenders bedankt!

Talloze reacties over afslag A9

HEILOO - De redactie is de afgelopen tijd overspoeld door meningen en reacties inzake de plannen rond de afslag A9, genoeg om twee kranten te vullen. In afwachting van meer helderheid en de besprekingen in de gemeenteraad hebben we de berichtgeving hierover even aangehouden. Het spreekt vanzelf dat ook de Uitkijkpost de ontwikkelingen in de gaten houdt en de voors en tegens zoveel mogelijk blijft weergeven. Elders in deze uitgave vindt u een verslag van de gemeenteraad.

Redactie Uitkijkpost

10 vragen aan

Foto: Aangeleverd

Mijn naam is Lida Winder. Ik ben getrouwd met Ruud Bruin en we hebben twee leuke kinderen, Rox en Lola. Ik heb veertien jaar met veel liefde en plezier in de gezinsverzorging in Castricum gewerkt. En later bij sportcentrum Het Vennewater bij de kinderopvang.

Het werk van Ruud liet mij toe om ervoor te kiezen voor de kinderen thuis te blijven en vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook heb ik 15 jaar gezongen met mijn enthousiaste vriendinnen in Dat Koor.

Vraag 1

In Limmen. Daar heb ik gewoond tot mijn 21e. Toen heeft Ruud me verleid om naar Heiloo te komen. We kochten een twee-onder-een-kap aan de Heereweg en gingen samenwonen. We hebben veel verbouwd aan het huis en vijf jaar geleden kwam het op ons pad om de ander helft erbij te kopen. Nu is het een mooi huis geworden. Iemand zei eens "een verrijking van de Heereweg", en dat vond ik wel erg leuk.

Vraag 2

Iets in de creatieve sfeer. Ik denk vaak: "ik had mijn eigen kleuterklasje moeten hebben". Maar toneelspelen, zingen, theater is ook een passie van mij. Of decors maken.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over 'verzorgen'. Dat is absoluut een rode draad in mijn leven.

Vraag 3

Majoor Boshardt. Stel toch dat ze even bij me aan kon schuiven. Een eenvoudige vrouw en zo groots, lief en zorgzaam voor de minder bedeelden. En dat allemaal voor liefdewerk en oud papier. Daar kunnen veel mensen van leren.

Vraag 4

Ik woonde op de Limmerbuurt bij ons familiebedrijf Winder. We hadden heerlijk veel speelruimte. Met de buurtkinderen mochten we overal spelen, in en om het bedrijf, maar ook bij mij thuis. Bij ons was het altijd open huis. Alles mocht. Tenten bouwen in de tuin, maar ook in de huiskamer. Of badmintonnen in de garage van Winder. Prachtig. Opa en oma woonden achter ons met een aantal kinderen, dat bracht veel reuring.

Vraag 5

Ons eigen plekkie. Heerlijk aan de Heereweg en het bos achter het huis. Maar ook rondom Heiloo. Ik vind het heerlijk om in het groene gebied te lopen en te fietsen.

Vraag 6

Om te zeggen: "het is nu vrede op de hele wereld".

Maar…ook om te zeggen "trek je kloffie an, want Timmerdorp begint weer en de groep (kinderen met een beperking) wil weer aan de gang".

Vraag 7

Een goed advies is geweest om eens te gaan kijken bij de Vijfhoek om iets te kunnen betekenen. Ik heb er veel geleerd en doe daar nog steeds vrijwilligerswerk.

Vraag 8

Ik heb veel plannen en ideeën in mijn hoofd. Jammer genoeg kan ik ze niet allemaal waarmaken.

Vraag 9

Ik zou me er op dit moment hard voor maken om voor de jeugd de Buk Buk voort te laten bestaan. Voor muziekavonden, theater en andere doelen. Een juiste organisatie moet dit toch voor elkaar kunnen krijgen? Het gebouw leent zich ervoor.

De vraag van mijn voorganger is, of ik altijd interesse heb gehad in toneelspelen.

Toneelspelen is begonnen toen ik klein was. We hadden veel verkleedkleren, omdat mijn moeder bij toneelvereniging De Plakkers zat. Ik overhoorde haar vaak haar tekst.

Ruim twintig jaar geleden vroeg mijn zwager, Peter Dekker, of ik met hem mee wilde doen om kindervoorstellingen te maken. De hele productie hadden we zelf in handen. Van tekst bedenken, tot decor ontwerpen en de rollen spelen, met veel improvisatie. De kinderen werden actief betrokken. De opbrengst was voor goede doelen; Clinic Clowns, Stichting Doe Een Wens en Stichting Puck.

Vijf jaar geleden vroeg mijn zus Petra of ik samen met haar theaterworkshops voor kinderen met een beperking wilde geven in Heiloo. Je ziet de kinderen groeien, ze worden vrijer en blijer. Ik vind het heel jammer, dat we hier niet meer mee door kunnen gaan, omdat de kinderen enorm gekort zijn op hun PGB.

Momenteel help ik bij Theatergroep Eenhoorn. Mijn zus begeleidt daar acteurs met een beperking en een bijzonder talent.

Ik nomineer voor de volgende 10 vragen:

Erwin Hoetjes. Hij speelt enthousiast basgitaar en heeft ons veel begeleid bij Dat Koor en hij verbaast me telkens weer met zijn verrassend positieve reacties.

Mijn persoonlijke vraag aan hem is:

Waar komt jouw artistieke talent voor schrijven vandaan en ga je er nog wat mee doen, bijvoorbeeld een boek schrijven, of columns?

Pompen gestart op ijsbaan Heiloo

Afwachten wat de komende winter gaat brengen Foto: Aangeleverd

Op maandag 30 november zijn de pompen op de ijsbaan Heiloo weer gestart. Onder de belangstellenden waren verschillende vrijwilligers en het voltallige bestuur. De pompen moeten ervoor zorgen dat de ijsbaan met een oppervlakte van ruim 4 hectare weer onder water komt te staan.

En dan is het altijd maar weer afwachten wat de komende winter gaat brengen. De kaartverkopers zijn inmiddels aan de deur geweest bij bijna alle geregistreerde kaarthouders in Heiloo, Alkmaar, Limmen en de Egmonden. De kopers van een seizoenkaart in de voorverkoop zijn er dus van verzekerd dat ze de schaatsen onder kunnen binden. Dankzij de steun van de kaarthouders kunnen jong en oud dan weer van de ijspret genieten.

En nu maar afwachten of Koning Winter goed gezind is.

Opkikker voor ZieZeZo

HEILOO - Keer op Keer schenkt twee keer per maand een Opkikker van € 300,- aan een vereniging of stichting. De opkikkers van de maand december gaan naar: Stichting ZieZeZo in Alkmaar: een bijdrage voor het organiseren van het Sinterklaasfeest en andere activiteiten en Zingen voor Vrede met vredesmaaltijd in de Cultuurkoepel van de GGZ op dinsdag 15 december. Een groot deel van opbrengst gaat Vluchtelingenwerk Noordwest-Holland.

Om ook in aanmerking te komen voor deze Opkikker kunt u een formulier invullen. Dit is verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg) in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Reunion (oud-MoGoJoKo) zingt in Kerstnacht

Kerstspecial van Reunion, Kerstnacht om middernacht. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Het is alweer jaren geleden dat in de voormalige "Moeder Gods kerk" het jongerenkoor MoGoJoKo volle nachtmissen trok. Om dit kerstgevoel weer bij het dorp los te maken heeft het nieuwe Reunion-bestuur er hard aan gewerkt om dit gebeuren weer te laten plaatsvinden. Het koor "Reunion" geeft op Kerstnacht om twaalf uur 's nachts in de Ter Coulsterkerk een Kerstspecial van anderhalf uur. Tijdens dit concert kunt u genieten van ruim 15 mooie kerst(-gerelateerde) nummers, onderbouwd in een prachtige show!

Kaarten voor deze Kerstspecial kosten 5 euro per stuk en kunt u kopen op zaterdag 12 december van 10.00 tot 13.00 uur bij de Ter Coulsterkerk. Zorg dat je erbij bent want "op=op"!

Wilt u zeker zijn van kaarten? Geef een berichtje naar reunionsecretariaat@yahoo.com dan houden we de kaarten gereserveerd voor u. Op 12 december kunt u ze ophalen en betalen.

Kerstconcert Bamestra Nova in Witte Kerk

Bamestra Nova zingt zowela cappella als met pianobegeleiding Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op zondag 13 december vindt het derde zondagmiddagconcert van de serie 2015/2016 plaats in de Witte Kerk van Heiloo. Na een zeer succesvol optreden in 2015 is Bamestra Nova dit jaar weer terug voor een decemberconcert en presenteert zich voor het eerst onder leiding van Jan van Zelm. Het ensemble brengt een origineel en afwisselend programma, dat is samengesteld rond Kerstmis.

Bamestra Nova bestaat uit (semi-)professioneel geschoolde zangers. Er wordt zowel a cappella als met pianobegeleiding gezongen en het repertoire beslaat vier eeuwen. Voor de pauze klinkt vooral Franse muziek, waaronder de Quatre motets pour le temps de Noël van Francis Poulenc, de Noëls de France in de bewerkingen van Willem Pijper en een aantal Franse liederen op teksten van Charles d'Orléans van Francis Poulenc, Claude Debussy en Reynaldo Hahn.

Na de pauze is het programma Engelstalig: kerstmuziek uit de Amerikaanse traditie, delen uit de Ceremony of Carols van Benjamin Britten (met harpbegeleiding) en Carols for voices van Ralph Vaughan Williams. Ook klinken twee recent geschreven motetten van de Nederlandse componist Wietse Stuurman.

Er wordt afwisselend solistisch en in ensemble gemusiceerd. De aanvangstijd is 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €15 (jongeren €10), een abonnement voor 5 concerten kost €60. Een consumptie is inbegrepen. Na afloop kunt u napraten onder het genot van een drankje.

Reservering via www.concertenwittekerk.nl of 06 45184525. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de Schrijverij, Heerenweg 199, Heiloo. U kunt de middag extra feestelijk afsluiten met een diner bij de 'Loocatie' (tegenover de Witte Kerk) tegen het gereduceerde tarief van €25 op vertoon van uw toegangsbewijs (wel even reserveren – 072 5333352).

http://www.bamestranova.nl

Reunion (oud-MoGoJoKo) zingt in Kerstnacht

'Reunion' maakt het echte kerstgevoel los. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Het is alweer jaren geleden dat in de voormalige 'Moeder Gods Kerk' het jongerenkoor MoGoJoKo volle nachtmissen trok. Om dit kerstgevoel weer bij het dorp los te maken, heeft het nieuwe Reunion bestuur er hard aan gewerkt om dit gebeuren weer te laten plaatsvinden. Het koor 'Reunion' geeft op kerstnacht om twaalf uur 's nachts in de Ter Coulsterkerk een Kerstspecial van anderhalf uur. Tijdens dit concert kunt u genieten van ruim 15 mooie kerst(-gerelateerde) nummers, onderbouwd in een prachtige show!

Kaarten voor deze Kerstspecial kosten 5 euro per stuk. U kunt ze kopen op zaterdag 12 december van 10.00 tot 13.00 uur bij de Ter Coulsterkerk. Zorg dat je erbij bent want op=op! Wilt u zeker zijn van kaarten? Geef een berichtje naar reunionsecretariaat@yahoo.com dan houdt men de kaarten gereserveerd voor u. Op 12 december kunt u ze ophalen en betalen.

Sterk Fysieke Trainingen

Linda Rijnders.                                                                 Foto: Arjan Hoogvorst

Kennemerstraatweg 390, Heiloo. Telefoon: 06 - 10 05 05 99, e-mail: sterkfysieketrainingen@gmail.com, facebook: www.facebook.com/sterkfysieketrainingen

HEILOO - Het sindskort actieve Sterk Fysieke Trainingen verzorgt programma's die iemand passend voorbereiden op een persoonlijk fysiek plan of dito uitdaging. Eigenaresse Linda Rijnders bekijkt welke fysieke vaardigheden en aanpassingen nodig zijn om iemand naar hogere prestaties te leiden, zowel in sport als het dagelijks leven.

Begeleiden welteverstaan, want optimale training en advies staan voorop bij Sterk Fysieke Trainingen. 'Hier hebben we alle ruimte en faciliteiten om met diverse trainingsvormen uit de voeten te kunnen', vertelt Linda Rijnders.

De entree verduidelijkt direct de van folie voorziene glazen pui. Links vooraan een metersbrede spiegelwand, om alle trainingsbewegingen goed te aanschouwen. Daarbij wil je natuurlijk niet te koop staan in een soort etalage. Achterin allerlei attributen, waaronder bokszakken, elastische touwen, springdrempels en tilzakken in diverse gewichten. Aan de basis van dit alles liggen rugklachten waarmee Linda ooit kampte. 'Dat was vijftien jaar terug, waarbij ik het advies kreeg om pilates te gaan doen. Dat beviel uitstekend en nu sta ik hier…'

Eigen visie

In de tussentijd is vanzelfsprekend het nodige gebeurd qua opleiding en ontwikkeling. 'Naast de nodige scholing ben ik al snel gaan lesgeven. Daarin stopte ik mijn eigen visie en die sloeg enorm aan.' Linda's plan van aanpak is van een totaal andere, heel persoonlijk gerichte orde. De trainingen zijn alleen te volgen op afspraak en zijn ook niet de standaard trainingen die je terugvindt in een sportschool. 'Neem de jeugd. Zelf heb ik drie kinderen die fanatiek sporten. Jongeren kunnen tegen klachten aanlopen, die vaak zijn gerelateerd aan groeispurt. Mede uit eigen ervaring heb ik ondervonden, dat je veel dingen anders dan met de gebruikelijke fysiotherapie kunt oplossen, onder meer door te trainen op biologische leeftijd.'

Individuele benadering

Linda weet als ervaringsdeskundige dat zowel sportende kinderen als volwassenen meer baat hebben bij een individuelere benadering. Met een specifiek op hun eigen lijf en persoonlijke leefwijze toegespitste trainingsmethode. 'Mijn plan is om hier voor diverse verenigingen sportspecifieke krachttraining te verzorgen. Zónder veel geziene fitnessapparaten, maar juist met hier aanwezige attributen, bewegingstechnieken en door mij opgedane kennis en vaardigheden.'

Houdingstraining

Neem Linda's vrijdagse lessen bij Keepersworld.nl, waar zij zo'n zestig keepers van diverse leeftijden een andersoortige krachttraining geeft dan overige sporters doorgaans krijgen. Want keepers doen heel andere dingen dan veldspelers. Er wordt getraind op (reactie)snelheid, wendbaarheid en kracht. 'Kinderen hebben steeds vaker een slechte houding, mede door veelvuldig computeren. Dit is te verhelpen met speciale training. Fysieke training start bij de jeugd. Veelzijdigheid en een goede coördinatie in beweging zijn voor de opgroeiende jeugd belangrijk.'

Preventief en verhelpend

Voor volwassenen zijn er diverse trainingen bij Sterk Fysieke Trainingen. Denk aan meer medisch gerichte groepslessen als pilates en FUNdamentals. Terug naar de basis van het juist leren bewegen en aanspreken van 'vergeten' spieren. Met zowel preventieve als klachten verhelpende werking. 'Zie het als verlenging van fysiotherapie, waarbij je vooral goed nadenkt bij wat je doet. Ga je meer voor vetverbranding en conditie, dan kom je bij de HIIT of de Small Group-training. Best pittige workouts maar wel op jouw eigen niveau. We begeleiden ook in levensstijl, met serieus voedingsadvies zonder hypes. Velen denken gezond bezig te zijn, maar de dagelijkse praktijk geeft vaak een ander beeld. Doordacht en verantwoord fit worden én blijven; dat kan bij ons.'

Archeologisch Museum Baduhenna op 12 december open

HEILOO - Archeologisch Museum Baduhenna is op 12 december open van 14.00 tot 16.00 uur. Het museum vindt u in het souterrain van Kennemerstraatweg 464 in Heiloo (GGZ gebouw; na rechterpoortje is de ingang direct links). U ziet een scala van bezienswaardigheden die zijn verkregen door archeologisch onderzoek in de gemeente en u krijgt tekst en uitleg over de herkomst van de objecten. Ook is er een videopresentatie over archeologie. U kunt zelfs een persoonlijke rondleiding krijgen.

Speciaal geëxposeerd staat een pot roodbakken aardewerk met bruine glazuurlaag en twee oren. Hij is in gerestaureerde vorm te zien. Mooi ervan is dat het om een pot gaat die wij kennen van het schilderij 'Het melkmeisje', ook wel De keuken- of melkmeid genoemd, een schilderij van Johannes Vermeer, geschilderd ca. 1658. Ook is de recent uitgebreide collectie van oeroude vuurstenen sikkels te zien.

Het museum is gewoonlijk elke eerste zaterdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt ook terecht op de woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt een afspraak maken wanneer u het museum met een groep wilt komen bezoeken.

Meer informatie: www.baduhenna.nl

Unieke cabaretvoorstelling 'Heiloose kerst' op Nijenburg

Kirsten van Teijn: Heiloos natuurtalent in Nijenburg Foto: Aangeleverd

HEILOO - In de karakteristieke beslotenheid van de 'rode zaal' van het huis Nijenburg vindt op 17 december aanstaande een bijzondere voorstelling plaats. De uit Heiloo afkomstige, nu landelijk bekende cabaretière Kirsten van Teijn speelt op Nijenburg haar programma 'Heilloos', voor deze gelegenheid omgedoopt tot 'Heiloose kerst', waarmee ze in het land veel succes heeft.

De pers: 'Dit natuurtalent knalt met goede grappen, fijne stem én flair. Ze heeft een monumentale zangstem, ze is ontwapenend schaamteloos en eerlijk' (de Volkskrant). 'Ga kijken. Droomdebuut' (Theaterkrant). 'Heilloos' is een gedurfde, maar kwetsbare muzikale cabaretvoorstelling over waar je vandaan komt en waar je je heil vindt. Kirsten wordt op gitaar begeleid door Leon Sibum. De voorstelling vindt plaats op donderdag 17 december 2015 van 20.00 - 21.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. U wordt voor de voorstelling ontvangen met een kopje koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een glas glühwein. Gezien de zaalgrootte is er maar een beperkt aantal plaatsen. Daarom wordt tijdige aanmelding voor deze speciale voorstelling op Nijenburg aangeraden. De toegangsprijs inclusief consumpties is € 25. De toegangsprijs dient contant te worden voldaan bij binnenkomst op Nijenburg. U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden via het telefoonnummer 072-5332571 of het nummer 06-51718363. Nijenburg is niet toegankelijk met een rollator of rolstoel.

'Witte Veluwe, winter vroeger en nu' in De Beun

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op vrijdag 18 december organiseert Mondiavisueel een live multimediapresentatie met de bekende topfotograaf Jan Vermeer onder de titel 'Witte Veluwe, winter vroeger en nu'. Mondiavisueel staat voor professionele multimediashows met beeld en video. Pure beleving vanuit een luxe fauteuil. Mondiavisueel organiseerde in Heiloo in het eerste seizoen 5 live presentaties in theater De Beun. Ruim 700 bezoekers waren zeer enthousiast over deze nieuwe vorm van een 'avondje uit'.

Met zijn schitterende foto's uit de poolgebieden verwierf Jan Vermeer veel roem en won hij talloze prijzen zoals BBC Wildlife Photographer of the Year. Maar ook dicht bij huis fascineert de witte wereld Jan. Hij is vaak te vinden in zijn 'grote achtertuin', de Veluwe. De diversiteit aan landschappen zoals bos, heide en de grootste zandverstuiving van Europa, het Kootwijkerzand, lijken betoverd zodra Koning Winter zijn intrede doet. Tijdens prachtige sneeuwrijke winters kruiste Jan het pad van grotere zoogdieren zoals edelherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen.

De mooiste foto's, aangevuld met videobeelden, ondersteunende muziek worden maar liefst 7,5 meter breed geprojecteerd. Meer informatie kunt u vinden op http://mondiavisueel.com U kunt daar eveneens uw toegangskaarten kopen. Een programma-magazine met uitgebreide informatie over het Mondiavisueel programma 2015-2016 kan gratis worden afgehaald bij Theater De Beun tijdens openingsuren.

Lezersactie

Ook nu kunnen de lezers van de Uitkijkpost weer profiteren van een lezerskortingsactie van € 3,00 per toegangskaart. Gebruik daarvoor de volgende voucher kortingscode: F15J16MV Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. Knip dan dit berichtje uit de krant om uw korting te verzilveren.

Geen stal maar een grot

HEILOO - Bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo wordt in ontmoetingscentrum 'Het Oesdom' deze dagen de fraaie kerstgrot weer opgebouwd. De prachtige beelden van ongeveer 75 cm. hoog zijn afkomstig uit de Oekraïne. Bij Onze Lieve Vrouw ter Nood is opnieuw bewust gekozen voor een grot en niet voor een stal, omdat, zoals de rector van de Bedevaartplaats Nars Beemster aangeeft "Jezus naar alle waarschijnlijkheid ook echt geboren is in een grot die als stal werd gebruikt. Dit kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen, omdat er een oud geschrift in onze Kerk bewaard is gebleven van een zekere 'Origines' (185-235), verdediger Christelijk geloof, die in zijn dagen schreef: 'In Bethlehem wordt de grot getoond waar Hij geboren is en in de grot de kribbe waar Hij in doeken werd gewikkeld'.

Met deze prachtige beeldengroep hoopt OLV ter Nood weer veel mensen meer bekend te maken met wat volgens haar echt belangrijk is: Gods Liefde die zo groot is, dat Hij Mens geworden is in een Kind. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om de kerstgrot te komen bezichtigen. Daartoe is het 'Oesdom' in de komende weken niet alleen op zondag, maar dagelijks geopend van dinsdag 15 tot en met woensdag 23 december en tweede kerstdag, zaterdag 26 december. De koffie is klaar.

House of Yarn Wol & Lifestyle 1 jaar

House of Yarn viert haar eenjarig bestaan uitbundig Foto: Aangeleverd

House of Yarn Wol & Lifestyle bestaat 1 jaar. Begonnen in 2010 als webwinkel, met o.a. handgeverfde wol en exclusieve garens geïmporteerd uit diverse landen, kunt u nu ook terecht voor hulp bij uw projecten en iedere week is er een een gezellige brei- en haakclub.

Om dit te vieren is er op zaterdag 12 december een speciale dag, met een echte espressobar waar je de lekkerste espresso, cappuccino en thee kunt bestellen, natuurlijk met wat lekkers erbij. Gedurende de hele dag is er breispreekuur en kunt u vragen stellen en hulp krijgen van brei- en haakdeskundigen. Waar u de wol gekocht heeft is niet van belang, kom langs en vraag!

Vanaf 16.00 uur kunt u genieten van een overheerlijke winterse barbecue. De BBQ wordt verzorgd door diverse horecabedrijven van het Stationscentrum en wordt gehouden op het Stationsplein. Daarnaast zijn de winkels tot laat in de avond open. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom om gezellig te komen winkelen en inspiratie op te doen onder het genot van al het lekkers.

Locatie: Stationsweg 89-A1 Heiloo 072-7600240 (pal naast het station, 2 uur gratis parkeren met blauwe schijf vlak bij de winkel).

Kerstmarkt Vrienden van Sighet

In de weekenden 11/12/13 en 18/19/20 december organiseert stichting Vrienden van Sighet een Kerstmarkt. Dit alles in samenwerking met de GGZ, in de kassen van Kwekerij de Buitenkans op het landgoed van Willibrord, Bullaan 2 Heiloo tegenover de Brandweerkazerne. De openingstijden zijn alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Er zijn leuke kramen met voor iedere wat wils, zoals woon- en tuindecoratie, kerstbomen, kerststukjes, sieraden, kerstartikelen, houten speelgoed en mooie broodplanken, teveel om op te noemen.

De entree voor de markt is gratis. Dat geldt ook voor een optreden van een Roemeense dans- en muziekgroep in de Trog; hiervoor is echter een vrijwillige bijdrage welkom. Het optreden vindt plaats op zaterdag 12 december en zondag 13 december vanaf 11.30, elk uur het laatste optreden is om 16.30. Er zal een collectebus staan.

Voor de kinderen is er in beide weekenden een kartbaan, een suikerspinkraam suikerspin en een springkussen, sommige dingen tegen betaling. Verder kunt u kunt heerlijke poffertjes kopen of broodje beenham, broodje Duitse braadworst, of de befaamde gerookte paling en makreel van Smokey John.

Er wordt een loterij met mooie prijzen georganiseerd, gesponsord door onder andere plaatselijke winkeliers. Loten kosten € 2,50. Prijzen zijn o.a. een dinerbon voor 2 personen bij restaurant Wildschut, gratis 4 uur tuinonderhoud verzorgd door mensen van de groenvoorziening van de GGZ, een High tea bon voor 2 personen bij de Trog of Mediaan, 3 cadeaubonnen voor een etentje bij Wereldwijd, een oldtimer-rit met koffie en iets lekkers daarna, verzorgd door autobedrijf van der Steen Heiloo, een kerststuk, kerstboom af te halen bij Kwekerij de Buitenkans, en enkele kleinere prijzen.

Het tweede weekend wordt er een Giant-fiets ter waarde van € 499,00 uit alle verkochte loten getrokken. Zeker de moeite waard om een lot te kopen, dus!

Het eerste weekend, op vrijdag 11 en zaterdag 12 december, wordt er door een groep school kinderen het grootste kerststuk van N.H gemaakt. Op zondag 13 december wordt dit kerststuk om 14.00 uur onthuld. Er zal 18/19 en 20 december een levende Kerststal zijn en natuurlijk is de kerstman aanwezig.

De opbrengst van de markt, de loterij en de collectebus is bestemd voor de renovatie van de psychiatrische afdeling in de plaats Sighet.

Vraag van politie: wie herkent deze spullen?

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op zaterdag 28 november 2015 werd op de kruising Dokterslaan/van der Feen de Lilleweg te Heiloo een aantal goederen aangetroffen: twee schilderijtjes, een oude foto, een digitale klok en een West-Friese spreukenkalender 2015. Deze goederen zijn vermoedelijk achtergelaten bij een verhuizing/leeghalen van een woning, of mogelijk afkomstig van diefstal . Gaarne zou de politie contact willen hebben met de eigenaar van deze spullen. De goederen staan in het politiesysteem geregistreerd onder nummer 2015284454. U kunt bellen met 0900-8844.

Hairstudio Digna

Topstylistes Sonja, Hiljo en Digna én juniorkapper Nina Foto: Aangeleverd

Ons team bestaat uit topstylistes Sonja, Hiljo en Digna én juniorkapper Nina. Naast onze knipwerkzaamheden zijn wij gespecialiseerd in dunner wordend haar en hoofdhuidproblemen.

Haar- en huidanalyse: om de huid beter te kunnen bekijken maken wij gebruik van een scoop, die maar liefst 200 keer vergroot. Zo kunnen wij het probleem goed analyseren én kunnen wij u een passend advies geven.

Nieuw: ons assortiment hebben wij uitgebreid met de nieuwe DIVA-kleuren, modetinten met 100% grijsdekking!

Foto: Aangeleverd

Wij staan voor u klaar! Dinsdag 22 december hebben wij een extra koopavond voor u ingelast. Ook staan wij 2 weken voor de kerst met extra personeel om de kerstdrukte op te vangen.

Afspraak maken? Kom gezellig langs bij Hairstudio Digna, Kennemerstraatweg 211 te Heiloo.
Even bellen (072-5325456) of heel eenvoudig via onze website www.hairstudiodigna.nl.

Tot snel en anders wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een heel gezond en gezellig 2016

Kerstbomenhandel Groot-Jonker

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Komt U ook dit jaar weer naar de hoek Kapellaan/Kennemerstraatweg ? Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor de mooiste kerstbomen van Heiloo/Limmen en omstreken. U vind hier de allermooiste kerstbomen met en zonder kluit, vanaf 50 cm tot ruim 4 meter; er is keuze uit Nordmannen, blauwsparren, Nobilis en "ouderweste" groene dennen en de Picea Omorika.

Alleen de allerbeste kwaliteit voor een scherpe prijs, die voor het vierde jaar op rij weer onveranderd is! Onze service: Uw boom wordt gratis ingepakt; stam op maat afzagen, leveren en monteren van houten kruis, ruime parkeergelegenheid, ook 's avonds open. Wij nemen de tijd om samen met u de mooiste boom te kiezen en uw boom wordt door ons gratis ingepakt! En ook nu weer voor alle kinderen een presentje. Alle dagen open van 09:00 tot 20:00. Tot ziens op de hoek Kapellaan/Kennemerstraatweg!

Winter BBQ op het Stationsplein

HEILOO - Zaterdag 12 december een nieuw evenement in Heiloo: de Winter BBQ. De plaatselijke horecabedrijven in het Stationsgebied (Tumi, Wildschut, Plaza Cinco, Il Corso Queens & Café de Wit) hebben de handen ineen geslagen en zijn met veel enthousiasme aan dit evenement begonnen.

U kunt genieten van verschillende streetfood-gerechtjes van de warm gloeiende Green Eggs. Maar dat is nog niet alles, want er klinkt volop (kerst)muziek en er zijn uiteenlopende hapjes en drankjes. Voor de kids zijn er gratis marshmallows, kortom: veel gezelligheid.

De Winter BBQ begint om 16:00 en het duurt tot 23:00. Toegang is helemaal gratis. Tussen het eten en drinken door kunt u ook bovendien even kerstinkopen doen, want de winkels zijn tot laat open.

Samuel hit op Facebook

Bekende Heilooër Samuel was ontroerd door de verrassing van Adriaan Berkhout. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Vorige week vond in het winkelcentrum 't Loo een ludieke ontmoeting plaats tussen Samuel Conteh en een bescheiden aantal van zijn 425 likes op Facebook. Beeldend kunstenaar Adriaan Berkhout zag de flamboyante Samuel met zijn altijd vrolijke lachsalvo's en goed humeur regelmatig voorbij komen.

Hij besloot spontaan Samuel aan te spreken en maakte van hem, gezeten in de prachtige witte stoel,op het plein van het vernieuwde winkelcentrum 't Loo, een foto. Na het plaatsen van de foto op de Facebookpagina van 'Je bent Heilooër als..' stroomden de tientallen likes en reacties binnen. In totaal meer dan 425.

Ten overstaan van zijn fans ontving Samuel uit handen van Adriaan de verrassing: een ingelijste foto waarop Samuel als een heuse vorst in zijn zetel zit.

Muziek maken met baby of peuter voor Muziekids

HEILOO - Spelenderwijs Muziek organiseert een paar bijzondere herfst/winter Sing-ins voor baby's en peuters met hun ouders of grootouders. Tijdens een gezellig uurtje zingen, dansen, spelen op muziekinstrumenten en met materialen, kunt u met uw (klein)kind het plezier ervaren dat muziek maken kinderen biedt. Na afloop is er koffie, thee en iets lekkers voor de kinderen.

Na de Sing-in vraagt Spelenderwijs Muziek u om een vrijwillige bijdrage voor de Stichting Muziekids. Deze stichting wil de mogelijkheid creëren om kinderen tijdens het verblijf in een ziekenhuis kennis te laten maken met het zelf spelen, beluisteren en beleven van muziek, en aldus de pijn en de heimwee die ze hebben te verlichten. De Sing-ins vinden plaats op zaterdag 12 december in BSO Boekenstein, Boekenstein 43A in Heiloo. Alle benodigde informatie vindt u op www.spelenderwijsmuziek.nl onder het kopje 'open dagen'. Maar bellen kan ook: 06-18360486.

Kersttocht op Landgoed Ter Coulster

Foto: Aangeleverd

Op zaterdag 19 december is er een kersttocht op Landgoed Ter Coulster. Vanaf de Kanaalweg loop je naar het donkere maar door kaarslicht verlichte landgoed en dan... Op weg met een groepje om het kerstverhaal te zien, te horen en te ervaren. Iedereen is welkom op 19 december, jong en oud. De eerste groep start om 17.45 u, de laatste om ca.19.30 uur. Aanmelden, graag voor 16 december; dit kan op: kersttochtheiloo.jouwweb.nl. Hier kun je ook een voorkeurtijdstip aangeven. Als je je aangemeld hebt, krijg je een infomail met verdere informatie. En vol is vol! Het is gratis maar wil je toch iets geven, dan is dit van harte welkom. De organisatie is enthousiast om iedereen te laten zien wat de kerstgeschiedenis is, kom je ook?

StarSingers zingen voor Warchild

De StarSingers presenteren dit jaar hun kerstconcert 'Imagine christmas' in het Witte Kerkje van Heiloo. Dit vindt plaats op maandagavond 21 december en begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro p.p. en zijn te bestellen via www.starsingers.nl. De opbrengst van het concert gaat naar Warchild.

De StarSingers bestaan uit 10 leden; 3 sopranen (Ellen van Dam, Anja Boske en Sylvia de Bruijn, 2 alten (Cynthia Kailola en Karina Bouderij), 2 tenoren (Paul Boske en Ton van Dam), 2 bassen (Sjoerd Offerhaus en Lex de Bruijn). En een geluids-/lichtman (Nico Zwaneveld).

De StarSingers brengen een repertoire van a capella, close harmony kerstmuziek en begeleiden zichzelf op verscheidene instrumenten zoals gitaar, piano, cajon, fluit, mandoline, etc.

Opening vernieuwde duurzame wasstraat

Met de nieuwe machine kunnen er 15 auto's per uur worden gewassen Foto: Aangeleverd

HEILOO - Na zes weken verbouwen zijn op woensdag 25 november de deuren van de volledig vernieuwde wasstraat van Texaco Vennewater aan de Vennewatersweg in Heiloo geopend. De vernieuwde carwashinstallatie met aparte drooghal zorgt dankzij de modernste technologie voor verbeterde was- en droogkwaliteit. In de verlengde washal worden de auto's in het eerste deel gewassen en in het tweede deel gedroogd. Bijkomend voordeel is dat de klant door het drive-in systeem tijdens de wasbeurt in de auto kan blijven zitten, dit is vooral in de winter een groot pluspunt. Met de nieuwe machine kunnen er 15 auto's per uur worden gewassen, in plaats van 9 auto's per uur in de oude situatie. Dit komt de doorloopsnelheid ten goede. Alle klanten die deze maand kennis maken met de vernieuwde wasstraat ontvangen tot eind dit jaar van 50% korting op alle wasprogramma's.

Wasstraten duurzaam gecertificeerd

Onlangs heeft GP Groot brandstoffen en oliehandel het duurzaamheidscertificaat 'Duurzaam Autowassen' in ontvangst genomen. Hiermee voldoen Texaco Vennewater en alle andere wasstraten van GP Groot aan de gestelde duurzaamheidseisen (energiezuinig, minder water, geluid en chemie). GP Groot is hiermee de eerste keten die het certificaat heeft bemachtigd voor haar wasstraten bij de tankstations.

Spirituele Kerst 2015

De tijd waarin wij leven is aan sterke veranderingen onderhevig. Foto: Aangeleverd

?De Internationale School van het Gouden Rozenkruis? biedt de komende tijd enkele spirituele lezingen. Een daarvan vindt plaats in Heiloo, op dinsdag 15 december aanstaande.
De tijd waarin wij leven is aan sterke veranderingen onderhevig. Het is een overgangstijdperk, de overgang tussen Vissen en Waterman. Deze tijd dient zich aan in de ontbinding van oude waarden en autoritaire structuren, de ontmaskering van schijnwaarheden en de mensheid wordt tot vernieuwing en bewustwording gestuwd in het spirituele en fijnstoffelijke. Dit botst en dat is bijna dagelijks zichtbaar. Hoe we op een positieve manier kunnen meewerken aan deze overgang staat beschreven in het kerstverhaal dat u ongetwijfeld kent. Dit spirituele verhaal over het Godskind dat in de stal geboren wordt, beschrijft een proces dat in onszelf kan plaatsvinden. De figuren uit het verhaal staan voor de verschillende aspecten van dit proces dat een mens uiteindelijk leidt tot bewustwording van het diep spirituele in zichzelf.

De kerstlezing wordt op de volgende data en tijden gehouden:
Ma 14 december: Centrum van het Rozenkruis, Oudegracht 114, Alkmaar; 20.00 uur
Di 15 december: Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49, Heiloo; 20.00 uur
Wo 16 december: Huiswerkwinkel, Herenweg 207, Egmond aan de Hoef; 20.00 uur
Za 19 december: Bibliotheek Heerhugowaard, Parelhof 1a; 14.00 uur

Knutselen in het Oosthonk

HEILOO - Zaterdag 12 december is er weer knutselen voor kids in het Oosthonk, Oostkanter 14a. Gezellig samen mooie dingen maken. En dat zal waarschijnlijk wel met de Kerst te maken hebben. Het gebruikte materiaal moet per onderdeel afgerekend worden. Het gaat om kleine bedragen, dus graag kleingeld meegeven. Kinderen tot 6 jaar kunnen alleen onder begeleiding meedoen.

Kerstklaverjasdrive

HEILOO - Maandag 14 december houdt de EHK Klaverjasclub weer haar Kerstklaverjasdrive. Ook is er weer een verloting met mooie prijzen. Iedereen, het liefst met partner, is van harte welkom in Cultureel Centrum De Strandwal naast de Kapel, op het GGZ-terrein. De start is om 19.30 uur en de drive duurt tot ongeveer 22.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bent u een regelmatige bezoeker en u kunt een keer niet, of komt u voor het eerst, meld dit dan even bij een van de bestuursleden: mevrouw G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072-5339345.

Tabletcafé in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op dinsdag 15 december, 16.00 – 17.30 uur houdt Bibliotheek Heiloo weer een Tabletcafé. Neemt u gerust uw eigen tablet mee! Heeft u er nog geen, dan kunt u meekijken met de andere deelnemers. De bedoeling van een tabletcafé is, dat de deelnemers elkaar verder op weg helpen, onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker en deze keer i.s.m. computerstudenten (D&M pc service).

Deze keer is er geen speciaal thema. We helpen u graag met al uw vragen over uw tablet of over tablets in het algemeen. De toegang is vrij, koffie of thee € 1,-. U bent van harte welkom!

Op de koffie bij D66 Heiloo

Zaterdag 12 december zitten de raadsleden van D66 en het bestuur weer voor u klaar in de bibliotheek. Er spelen op dit moment zaken in Heiloo die de burgers verdelen en ook zorgen veroorzaken. Verkeer, de zorg, duurzaamheid en de opvang van vluchtelingen. Van 10.30 tot 11.30 kunt u uw mening en ideeën vertellen over deze en andere zaken in de lokale politiek. Wij zijn er voor u, ook via www.d66-heiloo.nl Tot ziens a.s. zaterdag in de bibliotheek!

Gemeenteraad

[Intro:]

Roelof Bos doet maandelijks verslag van de vergadering van de gemeenteraad. De schrijver is freelance redacteur en is oud-wethouder van Heiloo


-------------------------------------------------

Aansluiting A9 is besloten

Het grote besluit om te komen tot een aansluiting op de A9 is in de raadsvergadering van maandagavond 7 december inderdaad gevallen, zoals verwacht. De coalitiepartijen Heiloo-2000 (7 stemmen), VVD (3 stemmen) en CDA (3) stemden vóór, de oppositiepartijen D66 (3 stemmen, van wie 1 afwezig), PvdA (2) en NCPN (1) stemden tégen. Het meest bijzonder was het vóórstemmen van Heiloo-2000. In de vergadering bleek dat de problematiek bij deze lokale partij zo zwaar had gewogen dat er een paleisrevolutie had plaatsgevonden, waardoor Dick Bergmans was afgetreden als fractievoorzitter. Zijn rol werd – deze avond – overgenomen door partijveteraan Tijmen Valkering.

Dick Bergmans afgetreden

Bergmans verklaarde aan het begin van de vergadering dat hij zijn leiderschap had neergelegd nadat hij in de afgelopen week, en niet voor de eerste keer, een ernstige 'aanvaring' had gehad met 'een wethouder van de coalitie' en dat hierbij zelfs de uitvoering van het coalitieakkoord, c.q. het collegeakkoord in gevaar was gekomen. Verder werd hierover in de vergadering weinig duidelijk, en de coalitie leek deze avond ook gered, maar er was wel een amendement van de coalitie voor nodig dat de pijn bij met name Heiloo-2000 moest verzachten. In dit amendement werd scherp(er) toegezien op de nodige verkeersmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat dorpswegen zoals de Kanaalweg en de Stationsweg niet de dupe gaan worden van de aansluiting op de A9.

Stoet van insprekers

De raadsdiscussie begon pas halverwege de avond. Eerst was er een lange stoet van insprekers over het onderwerp Aansluiting A9. Dat waren er 10, bij mijn weten een record. Behalve bestuurslid de heer Van der Wal van de ondernemersvereniging waren ze allemaal tégen: Steven Flipsen als 'gemiddelde burger'; mevrouw Hemelaar die haar betoog begon met 'Waar een wil is, is de autoweg' en eindigde met 'Waar een wil is, is de auto weg'; Jaap de Graaf namens de historische vereniging Oud Heiloo met grote zorg over het stroomgebied van het Heilooër Die, de minstens duizend jaar oude veenstroom; mevrouw De Jong namens de stichting Heilloze Weg; Els Meurs namens het GroenPlatform Heiloo; mevrouw Van Rijn-Sanstra: 'Heiloo moet zuinig aan doen, waarom dan zo'n duur project?; de heer Ruiter en mevrouw Zandvliet namens bewoners van de Stationsweg; en mevrouw Schuitemaker namens de werkgroep Malevoort.

CDA en VVD

Hierna kwamen de politieke partijen aan het woord. Eerst het CDA (coalitie) bij monde van fractievoorzitter Hessel Hiemstra. Hij wees erop dat de intentieovereenkomst om te komen tot een aansluiting op de A9 al dateerde van 2004, dat 'rentmeesterschap' gebood dat we verder kijken dan onze eigen generatie en dat de aansluiting op de A9 past in de Toekomstvisie van Heiloo, waarin de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te blijven voorop staat. De behoefte aan woningen was door de economische crisis verminderd, maar blijkt nu weer terug te komen, zelfs versterkt, aldus Hiemstra.

Ellen Las van Bennekom voerde het woord namens de VVD (coalitie). Zij wees er op dat er 16 hectare natuurcompensatie komt, met weidevogelgebied en vogelspotplaats, maar vooral ging zij in op het verwijt dat het college de burgers te weinig betrokken zou hebben bij dit belangrijke besluitvormingsproces. Burgers hadden alle gelegenheid gehad om zich te laten horen, zei zij. Ze waren geïnformeerd met name door Alkmaarsche Courant en Uitkijkpost, maar sommigen waren pas 'toen puntje bij paaltje kwam' in actie gekomen, daarvóór hadden ze 'in hun luie stoel in de huiskamer gezeten'.

Hierna sprak Hans van Halem van oppositiepartij D66. Hij vroeg zich af 'waarom Heiloo zo veel betaalt en Castricum zo weinig', hij zou daar graag een heronderhandeling over hebben. Hij zou ook Uitgeest willen laten meebetalen. Verder zou hij graag beslag leggen op de provinciale opcenten die Heilooër automobilisten toch maar opbrengen als belasting. Willem Gomes van de NCPN (oppositie) trok een vergelijking met het ROC Leiden en de uitspraak van minister Bussemaker dat (voormalige) bestuurders daar persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld voor het mislopen van grootschalige plannen.

'Hectiek' bij Heiloo-2000

Tijmen Valkering van Heiloo-2000 (coalitie) lichtte tippen van de sluier op. Hij bekende dat er veel 'hectiek binnen Heiloo-2000 [was] geweest'. Hij zei ook: 'Zo willen wij niet naar buiten komen. Dat spijt ons.' Er was de laatste dagen intensief contact geweest met de coalitiepartners, zei Valkering. Verder zei hij: 'Een groot deel van de zorgen van de oppositie nemen wij over'. Met het amendement van de coalitie werd in elk geval de nodige aandacht gevraagd voor het tracé van de aansluiting, voor Stationsweg en Kapellaan en voor de rotonde bij de Kanaalweg. Heiloo-2000 wilde graag, juist ook mét de eigen wethouder in het college, 'vóór in de bus' blijven zitten en er zou nog een 'laatste klap' volgen, namelijk als het bestemmingsplan voor het gebied van de aansluiting door de raad moet worden vastgesteld.

Fractievoorzitter Ko Hemminga (PvdA, oppositie) tenslotte noemde de besluitvorming van deze avond 'onvolledig, onvoldragen en onverstandig' en sprak van een 'historische vergissing'.

Al in 1962

In zijn reactie namens het college refereerde wethouder Fred Dellemijn (Heiloo-2000) aan een nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Heiloo, waarin werd gezegd dat de gemeente Heiloo zich volop zou inzetten voor een aansluiting op de A9. Dat zei – destijds – de burgemeester van ons dorp toen er nog 14.000 inwoners waren, dat zijn er intussen 22.500, en er is een bedrijventerrein Boekelermeer bijgekomen. De burgemeester van destijds was de heer Pesman en het jaar van zijn toespraak was….. 1962. Wethouder Dellemijn verklaarde waarom Castricum minder betaalt: die gemeente betaalt niet mee aan de oostelijke aftakking naar bedrijventerrein Boekelermeer omdat ze daar weinig profijt van heeft.

De tweede termijn van de raad was kort. Van Halem (D66) merkte nog op: 'We nemen eerst het besluit en daarna pas gaan we de [verkeers]problemen oplossen.' Ik merk nog op dat er feitelijk geen discussie meer was over de kosten voor Heiloo: 8,5 miljoen euro plus indexering en btw, maakt 9,6 miljoen euro.

Verder vermeld ik nog:

--- dat er 3 insprekers waren die – toch - een geluidswal voor Plan Oost kwamen bepleiten. Er is in Plan Oost een zogenaamd Bewonerscollectief tot stand gekomen dat met een eigen plan voor een inventief en wellicht innovatief soort geluidswering wil komen. Het budget dat de gemeente voor een geluidswal had uitgetrokken en dat het college wilde laten vervallen, zou hiervoor beschikbaar moeten blijven. Spijtig was wel dat de gemeenteraad door de lange duur van het agendapunt A9 op deze avond niet meer toekwam aan bespreking van het agendapunt 'Geluidswal en fietspad Plan Oost', waardoor dit onderwerp werd verschoven naar dinsdagavond 8 december (en deze dinsdagavond viel na het sluiten van deze Uitkijkpost, vandaar geen verslag hiervan).

Gemeente in gesprek met nieuwe exploitant Theater de Beun

Sport Servicepunt Langedijk heeft interesse om het theater te huren exploiteren. Foto: Uitkijkpost

Gemeente Heiloo is in gesprek met Sport Servicepunt Langedijk als mogelijke nieuwe exploitant voor Theater de Beun. De Beun krijgt, net als andere organisaties, te maken met het maatschappelijk huurtarief. Deze huurverhoging is bedoeld om indirecte subsidies inzichtelijk te maken. De komende twee jaar wordt de huurverhoging gegarandeerd gecompenseerd door middel van subsidie. Hierna kunnen de onderhuurders van het theater voor hun activiteiten subsidie aanvragen.

Oplossing

De huidige exploitant, stichting Theater de Beun heeft enkele maanden geleden aangegeven de exploitatie per 1 september 2016 te beëindigen in verband met de invoering van het maatschappelijk huurtarief. De stichting vroeg de gemeente om met een oplossing te komen. Die oplossing lijkt nu gevonden. Sport Servicepunt Langedijk, die naast zwembad 't Baafje ook onder meer Theater De Binding in Zuid-Scharwoude exploiteert, heeft verregaande interesse om het theater van de gemeente te huren en te exploiteren. De stichting Theater de Beun en de gebruikers zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Samen met de gemeente, de stichting en de gebruikers van De Beun gaat de organisatie de aankomende periode de haalbaarheid onderzoeken.

Jonne op de Weegh wint publieksprijs Fotografiewedstrijd 2015

Jonne: "Het leven draait om mooie momenten." Foto: Janneke Mars

Uit ruim 2000 inzendingen is de foto 'Picknick op je eigen dak' van fotografe Jonne op de Weegh op 5 december uitgeroepen tot publiekswinnaar van de AVROTROS Fotografiewedstrijd 2015! De jury maakte het nieuws bekend tijdens de uitreiking van de wedstrijd, waarvoor de 25 genomineerden eerder die middag met hun inzendingen naar VondelCS waren gekomen. Jonne's foto valt in de categorie 'jongeren t/m 16 jaar.'

Jonne over haar werk: "Het leven draait om mooie momenten. Een bijzonder moment voor mij was een aantal maanden terug. Een aantal vriendinnen kwam langs en ineens ontstond het idee om op mijn dak een picknick te houden. Deze spontane actie was zo fijn en ik voelde me ontzettend vrij."

Van kopje thee tot vluchteling
In de donkere maanden van het jaar, waarin men meer tijd binnenshuis doorbrengt, ging AVROTROS op zoek naar het thuisgevoel van Nederland en organiseerde een fotografiewedstrijd rondom het thema 'Thuis'. De inzendingen waren zeer divers. Zo zagen we veel gezellige huistaferelen, dieren met een hoog aaibaarheidsgehalte en warme kopjes thee. Maar ook mensen zonder een eigen thuis: vluchtelingen, zwervers en mensen die hun huis verloren bij een brand. De jury selecteerde uit ruim 2000 inzendingen de 25 mooiste foto's (20 foto's van volwassenen en 5 foto's van junioren t/m 16 jaar). Op deze voorselectie kon gestemd worden door het publiek. Jonne kwam tijdens de uitreiking van de Fotografiewedstrijd 2015, op zaterdagmiddag 5 december, uit de bus als winnaar van de publieksprijs.

Een week in De Torenkamer van Opium op 4
De winnaar van de publieksprijs staat een prachtig prijzenpakket te wachten: een week lang werken aan een eigen project in De Torenkamer van het NPO Radio 4-programma Opium op 4, en een Canon-tegoedbon ter waarde van €500,-.

Groep 8 CBS de Duif bezoekt Afvalcentrale van HVC

Leerlingen van groep 8 van CBS de Duif kijken in een van de verbrandingsovens van de HVC in Alkmaar. Foto: Aangeleverd

Tijdens een bezoek aan de Afvalcentrale van HVC leerde groep 8 van CBS de Duif alles over afval, recyclen, hergebruiken en verbranden. Elke Nederlander produceert per jaar ongeveer 600 kilo afval. De helft daarvan gaat in de grijze bak en een deel daarvan gaat naar de Huisvuilcentrale Alkmaar. De leerlingen van groep 8 zagen het proces van verbranden en de productie van duurzame energie van dichtbij. Ze beklommen daartoe maar liefs 13 trappen om vanaf een hoogte van 23 meter de complete berg afval te bekijken.

Rommel mazzelt naar winst

HEILOO - Op vrijdag 4 december speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 11 van de interne competitie. Barry Blekemolen en Robin Rommel vochten in een rechtstreeks duel om de eerste plaats op de ranglijst. Blekemolen speelde prima, veroverde een mooie pion en hoefde het alleen nog maar uit te schuiven. Maar in een moment van onoplettendheid gaf hij volkomen onnodig een paard weg, waardoor Rommel mazzelde naar de winst. De stelling op het bord van Harold Ebels en Jos Admiraal was explosief met tal van dreigingen. Na geforceerde dameruil echter, was de angel uit de stelling en kwamen secretaris en voorzitter van de vereniging remise overeen. Bob Stolp velde Sandra Hollander door een briljante loperzet. Door deze niet makkelijk te vinden zet werd de witte koningstelling beslissend geopend. Theo Al was opgelucht dat hij na een paar matige ronden eindelijk weer eens een partijtje won. Ed van Duin was het slachtoffer. Bert van Diermen en Gijs Pouw noteerden een remise. De dame van Van Diermen was in het eindspel gelijkwaardig aan de twee torens van Pouw. Ook Dick Aafjes en Adri Beentjes scoorden een half punt. In een zeer onderhoudende partij leek Beentjes met een ver opgerukte vrijpion over de beste kans te beschikken, maar Aafjes dichtte de deur met enkele goede koningszetten. Jan Levering won soepeltjes van Remi Aafjes, die dit seizoen nog niet naar vermogen presteert. Een 24e plek op de ranglijst is beslist te laag voor de talentvolle Aafjes. Hans de Goede zag een knallende loperzet van Hidde Ebels, leidend tot winst van een pion en een kwaliteit, niet aankomen en verloor kansloos. Marlies Sturk bouwde aan een leuke en kansrijke aanval tegen de sterke Gertjan Hafkamp, maar alles veranderde toen Sturk plots een dame verspeelde. Bert Hollander won in een degelijke partij van Jaap Limmen. Een aardig trucje in het middenspel maakte het verschil. Komende week gaat Vredeburg 3 op bezoek bij SV Excelsior in Heemskerk, speelt Vredeburg 2 een bondswedstrijd bij Schaakgroep Koedijk en wacht Vredeburg 1 een loodzwaar duel bij Opening 64 in Sint Pancras.

Heren De Foresters onderuit, dames winnen

HEILOO - Het is De Foresters niet gelukt om na het kunststukje van vorige week (5-0 winst tegen Alphense Boys) ook bij AFC'34 de punten te pakken. Op een moeilijk bespeelbaar veld hadden de ploegen ook nog eens af te rekenen met een harde wind.
De Foresters begon de wedstrijd met de harde wind in de rug. De Egels speelden fel, maar zagen bijna geen kans om een goede eindpass te geven of eens goed uit te halen. Een kopbal net naast het doel en een hoge bal die net over de lat ging waren de belangrijkste wapenfeiten.
Kort na rust was het raak voor de gastheren; Denzel Meijer had weinig ruimte nodig en schoot hard raak: 1-0. Na de 2-0 van Luc van Schuffelen leek er weinig meer mogelijk, maar bijna wisten de Egels de wedstrijd nog te kantelen. In de 81e minuut scoorde Brian Klaasen de 2-1. Kort hierna vloog de bal na een scrimmage net naast de paal en werd in kansrijke positie hoog over geschoten. Waar de Egels hoopten om de 2-2 nog te forceren, scoorde ex-Egel Bert Inecia de 3-1 en deed daarmee de wedstrijd op slot. Zondag komt AFC Quick op bezoek, die wedstrijd begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.
Dames 1 speelde de laatste competitiewedstrijd van 2015 bij VVH in Velserbroek. De dames wisten een achterstand goed te maken en boekten een knappe 1-2 zege. Die is goed voor een achtste plaats op de ranglijst.

Zeevogels beslist wedstrijd na vliegende start tweede helft

EGMOND AAN DEN HOEF – De Rijp, de tegenstander van afgelopen weekend, kwam niet om cadeautjes te geven want de gasten gingen rusten met drie gele kaarten. Twee voor grove overtredingen en één voor praten. Voor de rest stond er heel veel wind, waardoor het voetbal in de eerste helft een niet al te hoog niveau bereikte. Veel passes door de lucht ondergingen het lot van de harde wind: wegwaaien. Zeevogels, dit keer de betere ploeg, probeerde dan ook over de grond te voetballen. Dit leidde in de dertigste minuut tot een fraaie treffer. Een prachtige aanval over links, waarbij de bal bij Karel Wijker belandde, die de bal voorgaf. Jorrit Groot was daar nadrukkelijk aanwezig om deze voorzet met een fraai schot uit een moeilijke positie tot doelpunt te promoveren; 1-0 derhalve en deze stand stond ook met de rust op het scorebord.

Vijf minuten na rust bleek dat Zeevogels zeer goed uit de kleedkamer was gekomen. Voor de wind werd er goed verzorgd spel op de mat gelegd. Al na drie minuten gaf Gijs de Waal de bal diep aan Jorrit Groot, die zich mooi vrij draaide, doorliep en voorgaf op Arjan van Langen. Deze schoot de bal keurig in: 2-0. Twee minuten later kreeg Dennis de Waard de bal op links van Arjan van Langen; hij gaf de bal voor en weer was het Jorrit Groot, die nu de 3-0 aantekende. De Rijp raakte ontdaan en dit resulteerde even later in een paar overtredingen, die beide werden bestraft met geel. Helaas voor de overtreders hadden zij de eerste helft ook al geel en dit betekende twee keer rood (Pascal Oudejans en aanvoerder Menno Meijland). Na tien minuten stond de Rijp dus met negen man. De Rijp wisselde onmiddellijk twee keer en legde het accent op de verdediging, hetgeen lange tijd hielp. Zeevogels wisselde na een minuut of twintig ook twee keer en ging op dezelfde voet verder: aanvallen. Dit leidde tot een mooi schot op de paal van Mike Twisk en een fraaie stift van Arjan van Langen, die net naast ging. Uiteindelijk wist Zeevogels toch nog twee keer het net te vinden. In de 37ste minuut rondde Tim Emmerik een door hem zelf opgezette aanval af en was even later (40ste minuut) weer degene die de aanval opzette, maar nu was het eindstation Arjan van Langen: 4-0 en 5-0. Na exact 45 minuten vond de goed leidende scheidsrechter Y. Ahmed het welletjes.

Mooie resultaten GTH-turnsters

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Afgelopen zaterdag kwamen de turnsters van D2, D3, divisie 5 en 6 in actie op de eerste voorwedstrijd van dit seizoen. Als eerste kwamen de instappers in actie: Senne Roos(D3) turnde een keurige balkoefening en kreeg dan ook het hoogste cijfer: 13.6! Bij de D2 lieten Maud en Jaline twee goede sprongen zien, aan de brug was Yara sterk: 13.6! Op vloer liet Nina een super-oefening zien: 13.7! Tegelijkertijd turnden de jeugdturnsters Silke en Jena; zij turnden een mooie wedstrijd. Beide meiden knalden op vloer en behaalden hier een 11.4. In wedstrijd twee turnden de pupillen 1. Jente liet op sprong twee prima sprongen zien: 13.15. Aan de brug turnden de meisjes goede oefeningen. Op balk was Rosa zeer stabiel en behaalde hier dan ook het hoogste cijfer. Khee wist op vloer een 13.3 binnen te slepen met een prachtige oefening. Op de andere baan turnde junior Julie haar wedstrijd, een wedstrijd met mooie oefeningen, zij behaalde onder andere het derde cijfer voor haar vloeroefening: 11.4. De wedstrijddag werd afgesloten door pupil Feliene; zij heeft een goede wedstrijd gedraaid, met slechts 0,3 verschil belandde zij net naast het podium. Ook turnden de jeugdmeisjes D2 en D3 de wedstrijd. In de D2 turnde Chanoa een stabiele en mooie balkoefening, zij werd dan ook beloond met een 12.2. Op de vloer turnde Sterre een keurige oefening: 13.4. Ook Lianna liet in de D3 een prima vloeroefening zien. In het eindklassement was er brons voor Jaline, zilver voor Khee en Jena en goud voor Lianna en Silke. www.gth-heiloo.nl

Sint bij Terriers

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Afgelopen woensdag 2 december is Sinterklaas met zijn Pieten langs geweest bij de E- en F-kinderen van HV De Terriërs. Van de Black & Yellow Businessclub heeft Sint een speciaal Terriërs-kostuum gekregen en kon hij meedoen aan een spoedcursus hockey. Het was een hele geslaagde middag met heel veel blije kinderen.

Veel diploma's zwembad Loos

Diplomaregen bij zwembad Loos Foto: Aangeleverd

HEILOO - De afgelopen weken kon er voor veel verschillende diploma's afgezwommen worden bij zwembad Loos. Zaterdag 21 november waren als eerste de leerlingen voor de snorkeldiploma's van de NOB aan de beurt in zwembad De Beeck in Bergen, de week erop gevolgd door de techniek- en overlevingsdiploma's Zwaardvis en Dolfijn. Vervolgens sloten de leerlingen voor het A-, B- en C-diploma het afzwemfeest af.

Alle leerlingen hebben de verplichte vaardigheden en banen netjes uitgevoerd en zijn verdiend met een mooi diploma naar huis gegaan.

De geslaagden zijn:
Diploma A: Yenthe de Boer, Kick Bonte, Kami Dekker, Yusnawati, Keano Gouda, Phoenix Hosmus, Fiona Kapteijn, Nancy Keuning, Charlie van den Kommer, Marie-Juliette Niet de Vara, Daisy Slaats, Friso Wijnia.

Diploma B: Lotte Berghuis, Jae-Sun Blokker, Thomas Daniels, Yiannis van Dasselaar, Ruby Eijlander, Marijn van Haaren, Abeda Hanbali, Renee Kaandorp, Hieke van de Kamer, Luca Koopman, Riley Kos, Nils Kuitenbrouwer, Charlotte Levering, Thomas Mc Farland, Jip van der Meer, Thijs Olyrhook Molenaar, Mike Peperkamp, Sophie Steeman, Kim Vader, Tim Vermorken, Kyle de Weerd, Dorus Zonderhuis.

Diploma C: Bart Heemskerk, Kaya Kolkmeijer, Ivana Kragtwijk, Elise Stam.

Zwaardvis Brons: Isa Beers, Marcos de Niet, Lisa Schaefer.

Zwaardvis Zilver: Dunya van Elk.

Zwaardvis Goud: Niels Dekker.

Dolfijn Zilver: Rianna Venema, Dijon Roszbach.

Dolfijn Goud: Maud Lambriks.

Dolfijn Diamant: Dominique Crum, Jelle Venema, LynnJonker, Romy Jonker,

Sanne van Zelst, Lotte Wilkens.

NOB-diploma A: Robert Borst, Anna Borst, Lianne Dekker, Niels Dekker,
Duncan van Elk, Dunya van Elk, Tjitske Koppes, Joris Ligthart, Sarah Ligthart, Maartje Nat.

Liou Hu koploper bij Oppositie junioren

HEILOO - Bij Oppositie is het jeugdseizoen in volle gang. Na het schoolschaaktoernooi op 19 november waren er vorige week vrijdag weer veel kinderen naar De Strandwal op het GGZ-terrein gekomen voor schaakles; de eerste keren zijn dat proeflessen. Meester Aart van den Brink, met veel ervaring als docent van de allerjongsten, was onder de indruk hoe goed sommigen al konden schaken. Het laatste kwartier van de schaaklessen is er een heuse competitie, waaraan nu 25 kinderen meedoen. Liou Hu won een heel spannende partij van Laura de Jong en staat bovenaan met 7 punten. Bij de senioren behaalde Fred Smith een daverende overwinning op Luca Gandossi, die daardoor enkele plaatsen op de ranglijst moest prijsgeven. Theo Suurhoff wist te winnen van de zeer geroutineerde Harry de Jager; Theo heeft nu een mooie score van 3 uit 6.

Voor de bondscompetitie ging het eerste zestal van Oppositie op bezoek bij MSC 2 in Den Helder. De Heilooërs wonnen met 4-2, maar erg makkelijk ging het niet. Wel staat Oppositie nu met 6 uit 3 fier bovenaan in de poule. Simon Smit won een wat moeizame partij dankzij een mooie vrijpion. Aan het tweede bord haalde Kees Jongkind het volle punt binnen na kwaliteitswinst. Cor van Etten trof een tegenstander die heel bedreven bleek in de Franse opening; met een schwindel in het verre middenspel kon Cor nog net vluchten in remise door herhaling van zetten. Peter Folkertsma raakte een stuk kwijt en aanvaardde direct de consequentie. Jan Jonkheer wist aan bord 6 te winnen in een partij waarin van twee kanten werd aangevallen. Jan kreeg in de finale een gratis loper aangeboden maar taxeerde dat die giftig was. Zijn stelling bevatte al voldoende plussen om een paar zetten later het punt bij te schrijven.

Aangezien toen de buit binnen was en er nog een lange terugreis wachtte, bood André van der Ark remise aan in een niet helemaal duidelijke stelling.

Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo huldigt kampioenen

Senne, Ward, Job en Koen: kampioenen! Foto: Aangeleverd

REGIO - Afgelopen week zijn maar liefst drie teams van Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo kampioen geworden gedurende de najaarscompetitie 2015. Het vlaggenschip bij de senioren had afgelopen vrijdag genoeg aan twee punten voor de eerste plaats in de derde klas. Na een indrukwekkende 8-2 zege ontvingen zij de bloemen en felicitaties van de nummer twee uit de poule. Bijzondere vermelding is hier voor Henk-Jan den Ouden die al zijn 26 wedstrijden in winst wist om te zetten. Bij de jeugd van de tafeltennisclub zat vrijdag iedereen heerlijk aan de taart en werden de medailles op de club uitgereikt. Het vierde team van Limmen-Heiloo werd vertegenwoordigd door Senne Schoeber, Ward Beentjes, Stan van Baarsen, Amber van Zilt, Job Stolte en Koen Kloosterman.

Het derde kampioenschap is behaald door het eerste team bedrijfscompetitie van Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo. De teams die kampioen zijn geworden gaan volgend seizoen de prachtige uitdaging aan binnen een hogere klasse. Op nationaal niveau speelde jeugdspeelster Sanne Briefjes zondag 6 december te Almere in de kwartfinale jeugdmeerkampen. Als 2e geplaatst in groep van zes kadetten meisjes plaatste zich met verve voor de halve finale jeugdmeerkampen die in februari 2016 wordt gehouden. Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo gaat de komende weken nog door met trainen op de maandag en vrijdag; kom gerust een keer geheel vrijblijvend meetrainen. Op de website, www.tafeltennislimmen.nl kun je de trainingsuren vinden.

Uitslagen 2 december dames Sans Atout

A-lijn:1. ds Daudeij-Coebergh en Vecht-Bakker 55,21

B-lijn:1. ds vd.Vlies-de Nijs 60,94; 2 Hommes-Heusy 60,42

C-lijn:.1. ds Piet-Steur 59,03; 2. Vanwersch-Okhuijzen 55,56

Heilooër Bridge Club

HEILOO - Dinsdagavondcompetitie. Derde ronde, eerste zitting. A-lijn: 1.Warmenhoven-Weel 60,94; 2.De Bruyckere-Stark 57,88; 3.Couzijn-Plas 56,77. B-lijn: 1.Klop-vander Laan 60,42; 2.Molenaar-Reuzenaar 55; 3.Dekker-Geels 54,17. Donderdagavond A-lijn: 1.De Bruyckere-Stark 60,83; 2.Kuijper-vanOs 59,17; 3.Hendrikse-Uijl 58,33. B-lijn: 1.fam.Hink 59,58; 2.fam.Leek 58,33; 3.fam. van Hove 57,50. C-lijn: 1.fam.Neefjes 61,25; 2.Visser-Geerlings 59,17; 3.Rutjes-Haanstra 58,75.

Terriërs meisjes D2 ongeslagen winterkampioen

Foto: Aangeleverd

O.l.v coach Wick van Aken laten deze meisjes bijzonder samenspel en veel enthousiasme zien. Het spel sprankelt. Dolblij zijn ze met deze sportieve prestatie. Het kampioenschap werd door het team feestelijk gevierd. De meisjes worden gesponsord door Eiland de Wild keukens en Chupa Chups.

Welke vooroorlogse graven mogen blijven?

Foto: Peter Van Vleuten

[chapeau:] 'Rups en vlinder symbool van nieuw leven'

[kop:] Welke vooroorlogse graven mogen blijven?

EGMOND AAN ZEE - "Elk vooroorlogs graf op de begraafplaats van Egmond aan Zee is van waarde", zegt voorzitter Martijn Mulder van Stichting Historisch Egmond. Toch gaf zijn stichting aan welke graven eventueel geruimd kunnen worden en welke niet. "Dat is nodig: uitbreiding van de begraafplaats is simpelweg niet mogelijk."

De stichting onderzocht de 'houdbaarheidsdatum' van vooroorlogse graven nadat de gemeente Bergen al enkele graven had geruimd en verplaatst. Het gaat hier om graven waarvan betalende nabestaanden ontbreken. Belangrijke vragen waren: welke graven moeten behouden blijven en welke criteria gelden voor wel of niet ruimen? Vragen waarop volgens Martijn niet lichtzinnig een antwoord is te geven.

Boekwerk

"Het juist afwegen van de cultuurhistorische waarde van de graven met respect voor bekende overledenen of hun verhaal is best moeilijk. Toch is het gelukt", vertelt Martijn tijdens een rondwandeling over de begraafplaats. Met hulp van grafexpert Anita van Breugel bracht hij 123 vooroorlogse graven in kaart. Vijfenvijftig grafstenen hebben een bijzondere waarde en vijftien graven kregen een zeer hoge waarde toegekend. De stichting bundelde alle waardeoordelen in een 103 pagina's tellend boekwerk. Doel is dat de gemeente uiteindelijk bepaalt welke graven plaats moeten maken. Maar volgens Martijn zijn er meer opties. "Je kunt graven dichter bij elkaar zetten of met de ruggen tegen elkaar. Of alle oude graven bij elkaar plaatsen. Dit vak zou je dan tot gemeentelijk monument kunnen verklaren."

Van palmtak tot foto

Wat maakt oude grafstenen zo bijzonder? Martijn: "Sommige grafstenen hebben puntjes (acroteria) aan de zijkant, het lijken 'oortjes'. Hieraan hingen mensen vroeger de rouwkransen. Sommige nabestaanden bevestigden een geëtste glasplaat op het graf met een of meerdere nieuwe namen. Dit gebeurde als iemand in het graf werd bijgezet, de steen bleef zo behouden. Begroeiing van korstmos op het meestal Belgisch hardsteen is eveneens waardevol: dit bewijst de oudheid ervan en geeft de begraafplaats een historische uitstraling. Verder kijken we naar bijvoorbeeld bijzondere dichtregels of fotoplaatjes. Ook symbolen zijn van belang.

Een paar voorbeelden: een tekening van een palmtak is symbool van de overwinning op de dood. Een rups met een vlinder symboliseert nieuw leven. Een geknakte boom en roos betekenen te vroeg afgebroken leven, net zoals een grafsteen in de vorm van een schuin afgebroken zuiltje. Dit alles geeft aan hoe mensen vroeger met de dood omgingen. Een verschil met tegenwoordig. Nu maken we een grafsteen persoonlijker, bijvoorbeeld door een vuurtoren erop af te beelden."

Historische figuren

Herinneringen aan overledenen kunnen een grafsteen eveneens bijzonder maken, vertelt Martijn. De Egmonder toont het graf van de in 1910 overleden Egmonder Jacob Glas. Hij staat beter bekend als Jaepie Jaepie, de alom geprezen reddingsbootkapitein en mensenredder. Van hem pronkt zelfs een standbeeld bij de hoofdstrandafgang in Egmond aan Zee. Martijn: "Wij willen deze historische figuur op de begraafplaats blijven eren." Ook het graf van de landelijk bekende kunstenaar Jacob Willem Gruyter is van grote waarde. Hetzelfde geldt voor de laatste rustplaats van oud-burgemeester Cornelis Eyma en gasbedrijf-directeur Pieter Schotsman. "Eigenlijk zou je ze allebei moeten laten liggen. Toch is hierover een discussie gaande. Sommige mensen zeggen: de maatschappelijke invloed van de burgemeester was groter dan die van Pieter Schotsman. Een keuze voor Eyma zou dan voor de hand liggen. Bovendien: naar beide heren is een straat vernoemd, dus Schotsman vergeten we ook sowieso niet. Zo zie je maar: een afweging is lastig is te maken."

In de schroef

Martijn benadrukt dat ook verhalen over belangrijke gebeurtenissen via grafstenen in onze herinnering blijven. "Twee voorbeelden: Chris Glas overleed in 1927 door een schippersongeval, een historische gebeurtenis voor Egmond. Daarnaast kwamen Gerrit Smit en zijn zoons Job (15) en Cornelis (13) om het leven tijdens een scheepsramp bij Vlieland in de Eerste Wereldoorlog. Het schip liep vast en de complete bemanning stapte over op een reddingsboot. Deze kwam terecht in de schroef van het schip. Later trof men de boot intact aan. "De bemanning had beter op het schip kunnen blijven, dan was het ongeluk niet gebeurd. Dit gegeven maakt de situatie nog eens extra wrang. Een voorbeeld van een verhaal dat wij niet mogen vergeten."

BSG doneert opbrengst Tuinbouwbattle aan Serious Request

Vanwege de warmte op school waren de tulpen een week eerder volgroeid dan verwacht. Foto: Aangeleverd

De Berger Scholengemeenschap heeft met twee klassen meegedaan aan de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle, waarin leerlingen het volledige proces van de tulpenteelt doorlopen. Van het telen tot en met de verkoop. De opbrengst van de oogst wordt door de leerlingen gedoneerd aan Serious Request.

De Berger Scholengemeenschap had twee karren met 380 tulpenbollen die onder leiding van de leerlingen zelf best snel zijn uitgegroeid tot prachtige Oranje tulpen. "Vanwege de warmte op school waren de tulpen een week eerder volgroeid dan verwacht. Ze knalden de bollen uit", aldus Frank Lek, leraar biologie op het BSG. "Hierdoor moesten de oogst- en verkoopactiviteiten even naar voren worden gehaald. De tulpen zijn vanmorgen geoogst om er mooie bossen van te maken. De bossen zijn door de leerlingen verkocht aan familie en vrienden en daar hebben we maar liefst 200 euro mee opgehaald voor Serious Request".

De school is bezocht door bollenteler Arie Rustenburg die de leerlingen veel heeft verteld over de tulpenteelt. "De leerlingen waren enthousiast en hadden met name interesse in de verkoopkant van het verhaal. Wat zijn de tulpen waard? En waarom brengen ze nu meer op dan in het voorjaar? Daarnaast hebben ze een aantal nieuwe termen geleerd als 'bulk' en 'octrooi'. Maar het meest onder de indruk waren ze van Tulpenmania in de 17e Eeuw. Dat de tulp uit Turkije komt en er heel veel geld voor werd neergeteld was een echte eyeopener voor ze", aldus Lek. "Zo pikken ze mooi nog een stukje geschiedenis mee".

"Woensdagavond hadden we een ouderavond en hebben we de karren met de mooie tulpen in de gang gezet zodat alle 400 ouders ze konden bewonderen en alvast een bosje konden reserveren. Vandaag was het zover en hebben de leerlingen er prachtige bossen van gemaakt. Ze zijn hartstikke enthousiast over de battle en tonen interesse in de wereld van de tuinbouw. We hebben een schooltuin en doen steeds meer proefjes met planten in de lessen biologie en scheikunde maar zo'n project als dit brengt het toch meer tot leven. Binnenkort brengen we een bezoek aan een zaadbedrijf. Dan zien ze dat de tuinbouw echt een hele mooie technologische sector is. Deze battle is voor herhaling vatbaar!"

Inzamelactie DE waardepunten ten behoeve van de Voedselbank Alkmaar

De Voedselbank Alkmaar biedt noodhulp in de vorm van het wekelijks uitdelen van gratis voedselpakketten aan gezinnen in grote financiële problemen in Alkmaar, Heiloo, Limmen, Bergen, Egmonden en Akersloot. Koffie is daarbij een gewild, maar ook duur onderdeel.

Als onderdeel van de landelijke actie in samenwerking met Douwe Egberts zamelt de Lions Club Alkmaar Phoenix in december wederom de Douwe Egberts waardepunten in die nog te vinden zijn in o.a. keukenlades en trommeltjes.

Begin 2016 worden de punten ingewisseld bij Douwe Egberts voor pakken koffie, bestemd voor de Voedselbank Alkmaar.

Wij nodigen u uit uw gespaarde DE-punten voor dit goede doel ter beschikking te stellen. De "klanten" van de Voedselbank zullen u dankbaar zijn.

De Lions Club heeft op de volgende punten een zuil geplaatst waar u tot 31 december uw punten kunt deponeren.

Een groot aantal Albert Heijn supermarkten in Heiloo, Limmen en Alkmaar...

Verder in Heiloo bij Vomar Voordeelmarkt, De Schrijverij, Keurslager Kees Burger, Bakkerij Zoon, de Bibliotheek, Bruna Boekhandel, Stichting Welzijn Heiloo en Willibrordus Business Centrum.

In Akersloot bij Veldt's Toko.

In de Egmonden bij Dekamarkt (Egmond Binnen); PostNL en Van Os Outlet (Egmond aan Zee); Keurslagerij Burger (Egmond a/d Hoef).

Kerstconcert in de Abdij

Crescendo Crescendo brengt een kerstprogramma in de sfeervolle kloosterkerk van de St. Adelbertabdij Foto: Aangeleverd.

EGMOND - Op zondag 13 december brengt het gemengd koor Crescendo een kerstprogramma in de sfeervolle kloosterkerk van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Medewerking wordt verleend door de mezzo-sopraan Marja Dignum. Pianobegeleiding is in handen van Mariëlle Tromp-Zentveld. Een kerstgedicht wordt voorgedragen door Sjoek Hopman. De algehele leiding is handen van de dirigent Pim Abbestee.

Op deze middag brengt Marja Dignum kerstliederen ten gehore, o.a Noël, In Dulce Jubilo en vele andere. Met solistische medewerking van Jos Hof en Wim Hoffenaar en kerstliederen gezongen door Crescendo met samenzang.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden op tijd aanwezig te zijn. Ter bestrijding van de onkosten is er een deurcollecte.

Aanvang 14.30 uur. Kerk open 13.45 uur.

Werkzaamheden begraafplaats later van start

AKERSLOOT - De opknapbeurt van de algemene begraafplaats aan het Dielofslaantje gaat later van start. Eerder was het de bedoeling dat de renovatie in de eerste helft van december zou plaatsvinden. De gemeente heeft echter besloten eerst een advies van de Erfgoedcommissie af te wachten. Ook loopt er nog een bezwaarprocedure.

De renovatie is nodig omdat de begraafplaats aan het verzakken is. Grafmonumenten staan scheef, er groeit onkruid tussen de graven, en het geheel oogt rommelig. Ook komen er steeds vaker knekels aan de oppervlakte. De grond wordt opgehoogd en grafmonumenten rechtgezet. De begraafplaats krijgt bovendien een apart deel voor de historische grafmonumenten.

Bij de renovatie worden 28 monumenten verplaatst naar het historische deel. De andere elf monumenten met historische waarde blijven op hun plek staan, omdat het om een graf met grafrechten gaat. Als in de toekomst de grafrechten worden opgezegd, kunnen deze monumenten alsnog verplaatst worden naar het historisch deel. Van 42 vervallen graven worden de grafmonumenten weggehaald.

Voor alle overige graven geldt dat de grafmonumenten tijdens de renovatie tijdelijk van het graf worden verwijderd. Na de werkzaamheden komen ze weer op precies dezelfde plek terug.

Brandweer op Clusius

Enkele leerlingen mochten blussen Foto: Aangeleverd.

CASTRICUM - Lars Cruiming uit 2b4 van het Clusius College Castricum weet wel hoe je indruk maakt met je spreekbeurt. Lars is actief bij de jeugdbrandweer en had voor zijn spreekbeurt Nederlands een échte brandweerman (oud Clusius-leerling Patrick) met auto en blusmateriaal uitgenodigd. Die vond het natuurlijk heel erg leuk om op zijn oude school, samen met Lars, een demonstratie te komen geven.

Ook liet Lars, gekleed in zijn professionele outfit, de fijne kneepjes van het vak zien. Hij demonstreerde hoe de put opengemaakt wordt, hoe de slang gemonteerd wordt en enkele leerlingen mochten zelf ervaren hoe het voelt om met een blusslang in je handen te staan.

Wie weet neemt het aantal aanmeldingen voor jeugd-brandweerlieden na deze spreekbeurt ineens toe.

Kerstviering bij de Zonnebloem Limmen

"Zes van Zeven": gezelligheid en sfeer. Foto: Aangeleverd

LIMMEN - De Zonnebloem Limmen nodigt ouderen en gasten van Limmen uit voor een gezellige kerstlunch op zaterdag 19 december in De Burgerij. Aansluitend vindt een muzikaal optreden plaats van de zes zingende zussen Dekker: "Zes van Zeven".

Het repertoire van de zussen is gevarieerd en internationaal: Keltisch, Hebreeuws, Engels, Nederlands, ze zingen het allemaal. Zij geven een aantal keren per jaar concerten en treden op bij feesten en partijen. Gezelligheid en sfeer vormen de boventoon in een prachtig programma, zodat ieder met een warm kerstgevoel weer naar huis gaat. Graag wil de organisatie weten hoeveel personen hieraan deel willen nemen. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen zich, vóór 15 december, aanmeldt bij Ria Hooijboer, tel. 5052235.

Aanvang kerstlunch 12.30 uur; zaal open 12.00 uur; aanvang muziekoptreden: 14.00 uur. Wie vervoer nodig heeft kan bellen met bovenstaand telefoonnummer.

Kerstsamenzang Akersloot

AKERSLOOT - Kaarslicht, dennengeur, een goed verhaal en kerstliederen van toen en nu, om mee te zingen of naar te luisteren. Waar vindt u dat? In het sfeervolle kerkje aan het Dielofslaantje in Akersloot. Op vrijdag 18 december a.s. om 19.30 uur is daar de jaarlijkse Kerstsamenzang georganiseerd door het Oecumenisch Beraad Akersloot. Medewerking wordt verleend door a capella vrouwenkoor Femmes Vocales uit Heemskerk. Na afloop is er warme chocolademelk, thee of koffie met een kerstkransje. De toegang is gratis, maar een donatie voor Stichting Vluchtelingenwerk Nederland wordt zeer op prijs gesteld. U bent van harte uitgenodigd.

Oliebollen AH Limmen anders dan andere

De oliebollen en appelbeignets worden 's nachts gebakken door AH's premium koekleverancier, bakkerij Voordijk. Foto: Aangeleverd

Om het motto 'anders dan andere' hoog te houden, verkoopt Albert Heijn Limmen dit jaar op 30 en 31 december voor het eerst, naast het standaardassortiment AH oliebollen, ambachtelijk gebakken oliebollen en appelbeignets.

Deze oliebollen en appelbeignets worden 's nachts gebakken door AH's premium koekleverancier, bakkerij Voordijk. Daarna worden ze door speciale koeriers bij afgeleverd. Alle producten komen dus vers binnen.

Ook al duurt het nog ruim 2 weken voordat het Oudejaarsavond is, wil AH Limmen u nu al graag kennis laten maken met deze versgebakken oliebollen en appelbeignets. Omdat AH Limmen ervan overtuigd is dat deze oliebollen en appelbeignets ook werkelijk anders smaken dan wat u bij aankoop in een supermarkt gewend bent, kunt u a.s. zaterdag 12 december van 10.30 u tot 16.00 u. (of zolang de voorraad strekt) in de supermarkt komen proeven en keuren. Uiteraard kunt u nadat u heeft geproefd uw bestelling voor Oudejaarsavond al opgeven.

Tijdstip Inloopspreekuur consultatiebureau Akersloot wijzigt

AKERSLOOT - Met ingang van januari 2016 vindt het inloopspreekuur van het consultatiebureau aan de Mozartlaan 1a Akersloot plaats op maandag van 11.30-12.00 uur.
Ouders/opvoeders kunnen bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden terecht voor:

- Consultatiebureau
- Inloopspreekuur
- Jeugdgezondheidszorg 4-19
- Opvoedspreekuur
- Voorlichtingsbijeenkomsten.

Voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg en het cursusaanbod kunt u terecht op www.ggdhn.nl/opvoeden-opgroeien en www.ggdhn.nl/cursussen.

Kerstsamenzang Aquarius en Meerzangertjes

AKERSLOOT - Net als voorgaande jaren organiseert het koor Aquarius weer een kerstmiddag samen met het kinderkoor de Meerzangertjes. Er is een kerstspel en de koren zingen diverse kerstliederen. Deze kerstsamenzang is speciaal bedoeld voor peuters, kleuters en kinderen van de basisschool en hun (groot) ouders. Dit alles vindt plaats op zondag 20 december om 16.30 uur in de Jacobuskerk in Akersloot.

Kerststal in de Abdij

Foto: Aangeleverd

EGMOND-BINNEN - Hier vader Abt bij de met sneeuw bedekte maquette van de oude Abdij in welstand 1573 in het Abdijmuseum. Hier is ook op dezelfde schaal een kerststalletje gemaakt voor de kinderen is dat even zoeken naar het kindje Jezus, dat nog geen halve centimeter groot is. Ook is er een kerststal met heel veel schapen gemaakt door Huug Zentveld, die de kinderen kunnen tellen en deze met nog meer vragen kunnen beantwoorden en een kleurplaat maken. Tot 3 januari, dagelijks van 10 tot 17 uur. 25 december en 1 januari gesloten.

GARAGE te huur. € 100,- per maand. Kistemaker. Tel: 06-5392 6633

Het is weer December ! Een feestmaand waar u haar goed hoort te zitten ! Dat kan, kom gezellig naar Kim's Haarsalon aan de Dompvloetlaan 29 ! Knippen € 12,50 Kleuren vanaf € 27,50 Kinderen t/m 12 jaar € 10,-Permanenten+ knippen € 50,- Wassen knippen föhnen € 17,50. Maak gezellig een afspraak ! Bel naar: 06-30042383

VITALIS PRAKTIJK

Spierpijnen of spanningsklachten ? Probeer Vitalis Massagepraktijk. Tel: 06-1521 9400 Westerweg 293 A, Heiloo. Let op ! Tussen de feestdagen geopend.

CADEAUTIP: Een bon van STUDIO VOETENWERK, praktijk voor PEDICURE en VOETREFLEXMASSAGE. Info: www.studiovoetenwerk.nl Tel.072-5340095

TUINEN TE VEEL WERK ? Geen tijd ? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winterklaar maken van uw tuin. Tel: 06-1827 8367

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702

Praktijk voor kinder-en jeugdtherapie IT'S ALL ABOUT KIDS. Kortdurende therapie voor kinderen en jongeren 4-18 jaar. Voor problemen als: Faalangst, pesten, scheiding, gedragsproblemen. Ook voor opvoedadviezen, socialen vaardigheden en mediation. 072-5333287

KIM'S HAARSALON voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 291851 NM Heiloo

BLOKFLUITLES, een mooi opstart instrument voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8. In gezellige kleine groepjes leer je blokfluit spelen en noten lezen tegelijk. Vraag je vrienden mee en geef je snel op, dan start je in Januari.voor meer info: Elma Agterberg TEL: 06-2288 9122

TE HUUR GEVRAAGD: Wij, 2-3 pers, zoeken woonruimte in Heiloo-Limmen per 1 jan.,1 feb, of 1 mrt 2016. Nette bewoning, 2 slp.kmrs. voor 1-2 jaar. Tel: 06-5337 8596

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Wij; Lucia en Simone, hebben KERSTOPENING op za 12 en zo 13 dec. Van 11.00 tot 17.00 uur. LUCIA GLASKUNST in de "Hutkoffer". SIMONE BROCANTE achter het "Kluiske". Beide op de Heerenweg tussen de Witte Kerk en de Kerkelaan.

JENN'S TUTORING & COACHING SERVICES Wil jij je Engelse spreekvaardigheid verbeteren ? Heb je hulp nodig bij Engels huiswerk ? Ben je met een scriptie bezig in het Engels en wil je dat een vakkundig oog met je meekijkt ? Jenn biedt ondersteuning op elk gebied, you name it I will help you ! Voor informatie; 06-1245 4869 of infojtcs@gmail.com

KERSTMARKT bij Kwekerij de Buitenkans op het terrein van Landgoed Willibrordus. Alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen in december een gezellige kerstmarkt met 26 kramen en vele leuke kinderactiviteiten. Ook verkoop van vers gerookte paling en makreel. De hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes, kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo. Tel: 06-10639867

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

Wij; Lucia en Simone, hebben KERSTOPENING op za 12 en zo 13 dec. Van 11.00 tot 17.00 uur. LUCIA GLASKUNST in de "Hutkoffer". SIMONE BROCANTE achter het "Kluiske". Beide op de Heerenweg tussen de Witte Kerk en de Kerkelaan.

Gezellig Kerstinkopen doen en ruimte nodig ? www.Huurauto-Heiloo.nl

Weekendje Aken in een comfortabele auto ? Datum prikken op www.Huurauto-Heiloo.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht ! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN ! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: Sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

TE HUUR ruime GARAGEBOX aan de GEESTAKKERS te Heiloo. Beschikbaar per 01-01-2016 Tel: 072-533 5267

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

Maak tijdig uw knipafspraak voor de kerstdagen bij Knipkapster INGRID MEERMAN en ontvang een GRATIS KERSTGESCHENK van Keune. Op=op. Kerkweg 42, Limmen. Tel; 06-28865509 www.knipkapster.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Wintersport met vrienden en vriendinnen ? Reserveer een week op www.Huurauto-Heiloo.nl

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

TV, Audio, Computer of Laptop DEFECT ? Bel Techno Service 072-511 2532 11 & 12 DECEMBER MAGAZIJN SALE. www.techno-service.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

ZONNEPANELEN IN HEILOO? Kijk op www.energiewonen.nl/heiloo en ontvang 250 euro korting op uw installatie. Reeds vele plaatsingen en tevreden klanten.

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig, en worden op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967

THAISE ONTSPANNINGSMASSAGE. Op afspraak. Misschien ook lekker voor de feestdagen. Tel: 06-3365 5795

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

Even naar Tante Lien in Leeuwarden ? Reserveer op www.Huurauto-Heiloo.nl

Te Huur: AUTOBOX groot 21m². Breedelaan Heiloo p.m. € 122,50 Tel: 06-1273 7003.