De Uitkijkpost

18 januari 2017

De Uitkijkpost 18 januari 2017


Jubileum en afscheid bij Rode Kruis

Willem Paauw krijgt medaille opgespeld. Foto: Stip Fotografie

HEILOO - Burgemeester Hans Romeyn speldde woensdagavond de bronzen draagmedaille van het Rode Kruis op bij Willem Paauw. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Rode Kruis. Willem is tien jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Verder nam het Rode Kruis afscheid van voorzitter Erik Smits.

Willem Paauw verricht veel activiteiten voor het Rode Kruis. Zo maakt hij deel uit van het team van Bevolkingszorg dat hulp biedt bij rampen en calamiteiten. Verder is hij bezig een Biketeam op te zetten met twee fietsen, voorzien van alle EHBO-materialen om snel bij hulpbehoevende mensen aanwezig te kunnen zijn tijdens evenementen. Daarnaast is hij districtscoördinator NHN 'Bijzondere vakanties' waardoor ernstige zieke mensen op vakantie kunnen naar speciale zorghotels en de boot Henri Dunant. Willem Paauw hielp overigens zelf ook mee op de Henri Dunant. Daarnaast stond hij aan de wieg bij de oprichting van 'Nederland Verbindt' dat de verbinding legt tussen jong en oud. Zo krijgen senioren iPad-les van jongeren.

Verder is Paauw binnen de afdeling de man die de collecte voor het Rode Kruis heeft opgezet en houdt hij de website van het Rode Kruis afdeling Heiloo bij. De Heilooënaar hielp eveneens bij het opzetten van Het Platform voor online fondsenwerving en hij haalt kleding op om dit vervolgens te bezorgen bij dak- en thuislozen in Amsterdam en Jeugdzorg in Alkmaar. Eveneens heeft hij vluchtelingen opgevangen op diverse locaties en bezoekt hij mensen die aan het kerstdiner willen deelnemen, zoals dat op 20 december plaatsvond op het Varnebroek samen met de Zonnebloem. De Heilooënaar hielp EHBO-ers op het 'Rode Kruisspoor' te zetten en hij zoekt vrijwilligers met een EHBO-diploma voor de evenementen. Eigenlijk probeert hij iedereen te helpen die om hulp vraagt, uiteraard in samenwerking met veel collega's en andere dorpsgenoten.

Willem en Tini Paauw met burgemeester Hans Romeyn. Foto: Stip Fotografie

Cognac en bloemen
Voordat Willem de medaille opgespeld kreeg, wilde hij toch nog even zeggen dat hij dat niet alleen doet. Ook zijn vrouw Tini verdient de medaille. Willem Paauw: "Als je eenmaal in het vrijwilligerscircuit zit dan weten we elkaar te vinden. Niet alleen wij tweeën doen vrijwilligerswerk, heel veel dorpsgenoten proberen op een of andere wijze het leven van anderen een beetje te veraangenamen. Waarom? We vinden het leuk om iets voor anderen te doen." Burgemeester Hans Romeyn gaf aan dat de medaille en oorkonde toch echt voor hem bedoeld waren. Voor Tini was er een prachtige bos bloemen.

Tevens werd die avond afscheid genomen van voorzitter Erik Smits. Hij was acht jaar als voorzitter verbonden aan het Rode Kruis Heiloo. Omdat een termijn van acht jaar voor een bestuursfunctie binnen het Rode Kruis het maximum is, legde hij zijn functie neer. Erik Smits blijft wel verbonden aan het hoogste orgaan van het Rode Kruis, namelijk de ledenraad. Voor Erik Smits was er een heerlijke fles Cognac en voor zijn vrouw Eline een bos bloemen. Zij heeft haar man acht jaar moeten delen met het Rode Kruis. Frank Terlien nam de voorzittershamer over.

Het Rode Kruis zoekt nieuwe EHBO-vrijwilligers. Heeft u interesse of wilt u meer weten, zie www.rodekruis.nl/afdeling/heiloo of stuur een e-mail naar ehboheiloo@gmail.com.

Prijsuitreiking kassabonnenspaaractie 'Ik winkel in Heiloo'

HEILOO - Het was enorm druk afgelopen zaterdagochtend in winkelcentrum 't Loo bij de trekking en uitreiking van de kassabonnenspaaractie 'Ik winkel in Heiloo'. Veel blije gezichten!

Voor de najaarsactie werden 5326 zakjes ingeleverd. Deelnemers konden meedoen in drie categorieën, met € 250, € 500 of € 1000 aan gespaarde kassabonnen. Per spaarcategorie waren er drie winnaars. De prijzen werden gesponsord door de winkeliers uit Heiloo. Tussen 11.30 en 12.00 uur konden honderdnegenenveertig winnaars hun prijs ophalen. Om 12.00 uur was het aan wethouder Fred Dellemijn om de negen hoofdprijzen te trekken. Het was even spannend, wie zou er winnen? Toch lag de 'gunfactor' zeer hoog en was er voor elke prijswinnaar een hard applaus te horen. De meeste prijzen werden uitgereikt door de winkeliers zelf. Het was een zeer geslaagde ochtend! Dolblij namen alle prijswinnaars hun prijzen in ontvangst.

De winnaar van de elektrische fiets is Odiel Hopman. In aanwezigheid van wethouder Fred Dellemijn, George Vlaar (van de fietsenwinkel) en Eugène Rozing (voorzitter Stichting Ik Winkel In Heiloo) ontving zij haar prijs. De prijswinnaars die niet in de gelegenheid waren om hun prijs op te halen in 't Loo kunnen alsnog terecht bij Alleman Mode op de Stationsweg. Zie ook www.ikwinkelinheiloo.nl.

Veel belangstelling voor de kassabonnenspaaractie in 't Loo.

Prijscategorie € 1.000,- kassabonnen gespaard:
De eerste prijs is een elektrische fiets van George Vlaar. Deze prijs ging naar Odiel Hopman.
De tweede prijs is één jaar lang elke week drie broden van Bakkerij Kaandorp. Deze prijs ging naar Paul van Baar.
De derde prijs is een volle boodschappenkar van de Albert Heijn ter waarde van € 100,-. Deze prijs ging naar Marina Rupert.

Prijscategorie € 500,- kassabonnen gespaard:
De eerste prijs is een weekend weg met Fletcher Hotels Heiloo voor twee personen. Deze prijs ging naar Paul van Vliet.
De tweede prijs is de huurauto Citroen C1 inclusief brandstof voor een dag van en door Huurauto-heiloo.nl. Deze prijs ging naar W. A. Vermeulen.
De derde prijs is een volle boodschappenkar van de Albert Heijn ter waarde van € 100,-. Deze prijs ging naar Paula van Schooten.

Prijscategorie € 250,- kassabonnen gespaard:
De eerste prijs is een helikoptervlucht boven Heiloo. Deze prijs ging naar Aletta Meijer.
De tweede prijs is een Rayban-zonnebril ter waarde van €119 van Zonneveld Optiek. Deze prijs ging naar Agnes Melis.
De derde prijs is een volle boodschappenkar van de Albert Heijn ter waarde van € 100,-. Deze prijs ging naar Marlies Pepping.

Filmclub in De Schulp

EGMOND-BINNEN - Met ingang van het nieuwe jaar draait er iedere tweede zondag van de maand een film in Dorpshuis De Schulp aan Visweg 45 in Egmond-Binnen. Dat meldt de gemeente Bergen. Het gaat om films met inhoud die juist in een niet te grote zaal goed tot zijn recht komen. Iedere maand staat de voorstelling in een thema dat past bij de tijd van het jaar. Halverwege de film is er een pauze en ook na afloop is er gelegenheid om na te praten. De voorstelling begint om 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur. De kosten bedragen 4 euro per persoon. De filmclub startte zondag 8 januari en de volgende voorstelling staat voor 12 februari in de agenda.

Collecte Hersenstichting

HEILOO - De Hersenstichting collecteert van 30 januari tot en met 4 februari. Vele enthousiaste collectanten gaan in heel Nederland en dus ook in Heiloo en Limmen op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals een beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Een op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. U kunt ook uw gift overmaken via een sms 4333, HS 1 (1 euro), HS 2 (2 euro), enzovoort of maak uw donatie over via IBAN: NL 18INGB 0000 000 860 ten name van De Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Cantate-uur in de Witte Kerk in Heiloo

HEILOO - Het Collegium Vocale Camerata, onder leiding van Gerard Leegwater, gaat de Bachcantate BWV 98 'Was Gott tut, das ist wohl getan' uitvoeren. Dat gebeurt op zondag 22 januari in de Witte Kerk in Heiloo. De nummers 99 en 100 hebben ook deze titel en zijn al in voorgaande jaren uitgevoerd. Omdat het slotkoraal bij 98 ontbreekt, wordt het koraal van 99 bijgevoegd. Tevens gaat het Collegium Vocale Camerata de 'Cantique de Jean Racine' van Gabriël Fauré uitvoeren. De liturg is mw. ds. S.H. Ossewaarde. Zij is predikant in Egmond. Het concert begint op 22 januari om 16.00 uur.

ING drie jaar langer intensief hoofdsponsor van De Foresters

Hugo Duin (ING), Arnt Blei (De Foresters) en Mariella Duim (ING) voor het ING-kantoor in Heiloo.

HEILOO - Sinds 1 september 2014 heeft ING zich voor drie jaar met een intensief hoofdsponsorschap aan SV De Foresters verbonden.
De Foresters was één van de amateurclubs in Nederland die uit bijna achthonderd aanmeldingen beloond werd met het sponsorschap. Met het sponsorprogramma wil de ING samen met de KNVB het amateurvoetbal in Nederland verder vooruit helpen. Dat krijgt een fantastisch vervolg! De Foresters heeft een verlenging van drie jaar van het intensief hoofdsponsorschap binnengehaald.

Hard werken loont
Met het nieuws dat ING en de KNVB hun partnerschap hebben verlengd tot en met 2022 werd ook aangekondigd dat de lopende contracten met de amateurclubs worden verlengd. Natuurlijk gebeurt dit niet zonder tegenprestatie. Arnt Blei, Hoofd Sponsoring/PR/Evenementen van De Forester, zegt hierover: ''De vereniging heeft hard gewerkt aan een pitch om in aanmerking te komen voor een verlenging van het intensief hoofdsponsorcontract van wederom drie jaar. Op basis van het voorstel, de omschreven uitdagingen waar wij als club tegenaan lopen, de getoonde creativiteit, onze inzet en zeker ook de prettige samenwerking heeft ING de sponsorovereenkomst verlengd. De verlenging is een mooi signaal van vertrouwen van ING in De Foresters. We hebben zin in de verdere samenwerking!"

Over ING
ING heeft zich voor een lange termijn verbonden aan de KNVB en het Nederlandse voetbal. Het Nederlandse voetbal vooruit helpen, dat is de ambitie van ING. De bank toont haar betrokkenheid bij de maatschappij door de ondersteuning van maar liefst vierhonderdvijfenzeventig amateurverenigingen verspreid door heel Nederland. In het amateurvoetbal heeft ING een speciale aandacht voor welpen, maar ook voor meisjes-, G- en ouderenvoetbal. De samenwerking met de KNVB draait vooral om het versterken van het (amateur)voetbal via verenigingen en leden. Door specifiek het jeugdvoetbal verder te helpen en door kennis en expertise met verenigingen te delen, zijn de verenigingen beter in staat om het voetbal voor hun leden te (blijven) organiseren.

Samen met de KNVB organiseert ING Kennisavonden bij amateurclubs door het hele land. Experts geven inzicht in veranderingen en delen tips om geld te besparen en inkomsten voor de club te vergroten. Alle kinderen met meer plezier laten voetballen, Oranje dichterbij brengen en amateurclubs helpen financieel gezond te blijven, dat is waarvoor ING zich inzet.

10 vragen aan... Tim Bijvoet

Tim Bijvoet.

Ik ben Tim Bijvoet. Ik woon op de Baetenburg in Heiloo en heb een vrouw en twee kinderen Fenna en Guus. Ik heb inmiddels alweer ruim drie jaar mijn eigen klusbedrijf: Klusbedrijf Bijvoet. Verder werk ik sinds mijn vijftiende jaar in het timmervak.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Alkmaar en opgegroeid in Heiloo. Ik woonde vanaf mijn vijfde jaar nog een tijdje in Soest en kwam op mijn elfde weer terug in Heiloo. Daarna ben ik er niet meer weg geweest.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Ik ben gek op varen, dus ik zou wel eens mijn eigen boot willen ontwerpen. Ik vind dingen maken en creëren erg leuk dus is mijn werk nu ook wel mijn hobby.

3. Wie zou jij graag willen ontmoeten?
Johnny de Mol, om te weten te komen hoe hij programma's maakt en met mensen omgaat. Hij komt voor mij heel puur over. Daar zie ik mijzelf ook wel in. Of het nu kinderen, mensen met beperking of heel gewone mensen zijn, voor hem is iedereen gelijk en hij behandelt ze ook zo. Dat is iets wat ook voor mij heel belangrijk is.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Dat is toch wel in Soest. We woonden daar aan een pleintje waar we met alle buurtkinderen altijd tafeltennis speelden en blikkie-trap. Dat was toch wel een toptijd.

5. Wat vind je het mooiste plekje van Heiloo of omgeving?
Het Maalwater om lekker hard te lopen of in de zomer met de kids bij het Indianendorp te picknicken en te spelen.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?
Om op wintersport te gaan.

7.Wat is het beste advies dat je ooit heb gekregen?
Volg je hart.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik ben eigenlijk wel een open boek dus zijn er niet zoveel dingen wat ze niet weten. Maar misschien weten ze niet dat mijn moeder mijn grootste idool is.

9.Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
De groenvoorzieningen. Heiloo is een mooie groene gemeente wat ik ook zeker zo zou willen houden. Maar op sommige plekken wordt het toch wel erg groen, zoals bij ons achter in de wijk. Dat wordt zo slecht onderhouden en de bomen worden wel erg hoog.

10.Waarom heb je gekozen voor een klussenbedrijf en niet voor een timmerbedrijf?
Timmerman is inderdaad waarvoor ik geleerd heb maar ik vind van alles leuk om te doen en ik houd dus ook van de afwisseling in mijn werk. En wat ik ook fijn vindt is dat mijn klanten voor van alles bij mij terecht kunnen, ook voor de kleinere klussen in en om het huis.

Ik nomineer Bram Wolfs voor de volgende 10 vragen
Mijn vraag is: hoe zie jij de toekomst van je eigen softwarebedrijf?

Gastouder Annemarie Kroon overleden

Annemarie Kroon.

HEILOO - Gastouder Annemarie Kroon bood drieëntwintig jaar een warme, liefdevolle plek aan kinderen van nul tot twaalf jaar. In die tijd heeft Annemarie zeer veel kinderen verzorgd en zien opgroeien. Ze is een begrip bij de peuterspeelzaal en basisscholen in Heiloo. Kinderen ophalen van school met een drielingkinderwagen vol baby's was de dagelijkse praktijk. Ze genoot er enorm van.

Helaas komt aan haar succesvolle bedrijf een einde omdat zij na een kort ziekbed afgelopen week is overleden. Ze is zestig jaar geworden. Annemarie heeft haar werk altijd met zeer veel plezier en voldoening gedaan en vond het vreselijk dat zij de kinderen niet meer kon opvangen en verzorgen. Langs deze weg wil zij al haar klanten en voormalige klanten bedanken voor het vertrouwen.

Culturele ochtenden van De Kring

HEILOO - Stichting Welzijn Heiloo (SWH) en Bibliotheek Heiloo starten een project op het gebied van culturele ouderenparticipatie. Zij willen de 60+-groep in Heiloo actief betrekken bij dit aanbod, op zo'n manier dat uiteindelijk ook de cultureel minst actieve ouderen worden bereikt. Het wordt een gezamenlijk activiteitenprogramma onder de naam 'De Kring van Heiloo'. Vergelijkbare projecten bestaan al in Zaandam, Alkmaar en Heerhugowaard. De initiatieven zijn gebaseerd op het meerjarenprogramma 'Lang leve kunst' dat vijf fondsen in het leven riep, waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSB-fonds.

De naam 'De Kring van Heiloo' verwijst naar een bijzondere periode uit de geschiedenis van Heiloo. Het ging om een negentiende-eeuwse groep jonge Nederlandse schrijvers, die nog voortleeft in de straatnamen van de Nicolaas Beetsweg en omgeving. De bibliotheek en SWH hebben de overtuiging dat het gezamenlijk beleven van cultuur fundamenteel bijdraagt aan een zorgzame samenleving en de geestelijke gezondheid van de mens als individu. "Dit doen we door gezamenlijk culturele of informatieve ochtenden of middagen te programmeren. Vanaf het begin praten er ouderen mee over de programmering. Zo spoedig mogelijk komt er een programmateam ouderen dat het programma van Kring van Heiloo verzorgt", zo laat Stichting Welzijn Heiloo weten.

Er zijn al heel wat themasuggesties aangedragen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld denken aan het creatief vormgeven van bijzondere verhalen uit werk- of privéleven, wellicht via interactieve workshops. Ook de relatie muziek en herinnering voor oudere mensen is als thema genoemd, evenals ouderen met hun verhalen in contact brengen met jonge theatermakers en beeldende kunstenaars, die de verhalen vormgeven in dans, muziek, theater, beeldend of multimedia. Gedacht kan eveneens worden aan andere bijzondere intergenerationele ontmoetingen tussen jong en oud.

Werving leden programmateam
Stichting Welzijn Heiloo (SWH) en Bibliotheek Heiloo willen speciaal hiervoor een 60+-programmateam samenstellen. Dit is een netwerk van cultureel actief betrokken vijfenzestigplussers, die als ambassadeur cultuurparticipatie helpen stimuleren. De organisaties zijn dus op zoek naar vrijwilligers met interesse in kunst en cultuur. Aanmelden hiervoor kan bij Bibliotheek Heiloo via 072-533 06 70 of bij Stichting Welzijn Heiloo via 072-533 12 97. Het is heel fijn als u uw kwaliteiten en ervaring inbrengt.

Nieuwjaarsconcert Caecilia toont kleur en variatie

Harmonie Caecilia Nieuwjaarsconcert in de Strandwal. Foto: Felix Hoogeboom

HEILOO - Het nieuwjaarsconcert van Harmonie Caecilia in de grote zaal van Cultureel Centrum De Strandwal in Heiloo was zaterdagavond geheel uitverkocht. In een gastvrije sfeer stond er bij de inloop een glas champagne voor iedere bezoeker klaar. De bekende Noord-Hollandse folkband Unicorn in vierpersoonsformatie opende het concert met een hartverwarmend gastoptreden. Unicorn schept sfeer met Ierse folkmuziek door het warme en volle geluid van de gitaar van John Kuiper. Het vioolspel van Martine Nijenhuis was virtuoos, net als de heldere loepzuivere stem van zangeres Jolanda Traarbach. Accordeonist Martien Tijburg levert de finishing touch.

Vanuit een dromerige melodie ontwikkelde zich een opzwepende dans waarbij het publiek meeklapte en de bodhran met een kwast werd bespeeld. Daarna zat de stemming er goed in: ballads en dansnummers wisselden elkaar af, het publiek kreeg de gelegenheid om mee te dansen, te klappen en het bekende nummer 'Let the circle be unbroken' mee te zingen.

Verrassingselement
Na de pauze bracht harmonieorkest Caecilia een uitvoering in Keltische sfeer, waarbij Unicorn bij de laatste drie nummers meespeelde. De traditional 'Lough erin Shore' begon met gemoedelijk aangeblazen saxofoons waarna hobo's en dwarsfluiten invielen. Het stuk ontwikkelde zich verder met roffelende percussie en solo met grote trom. Dat klonk aansprekend en gevarieerd waarbij de beheersing van het orkest opviel. 'Music from Titanic' onderscheidde zich door een gewaagde blokfluitsolo.

Vervolgens kwam er een verrassingselement in het concert, een voorproefje van de familieopera Straal! die op 2 april wordt uitgevoerd. Presentator Wolf W. Willemse (acteur Bas Grevelink) kwam via een achterdeur naast het podium op om talent uit de zaal te halen. Met breed theatraal gebaar bracht hij vervolgens de titelsong 'Straal!'. Bij Straal! gaat het om roem, rijkdom en winnen en kan het publiek meedoen aan de voorstelling. Hierna toonde solist Sterre van Boxtel overtuigend haar kwaliteit in klassieke zang met het nummer 'Weet wat je wenst'.

Caecilia speelde 'Hymn of the Highlands' met nasale blazers in landschappelijke sfeer. Te horen was een langzame, beheerste opbouw naar een krachtige geblazen climax die overging in een animerend ritme met nauwgezette timing. Een basklarinet soleerde met kwetsbare maar standvastige toon. Hierna volgde een majesteitelijke invulling van het gehele blazersveld, uitmondend in een lang aangehouden toon van hobo en dwarsfluit.

Klankrijkdom
Lord Tullamore' van de Overijsselse componist Carl Wittrock opende met een overweldigend intro met grote hoorns en percussie. Hierna volgde een lichtvoetige countrydans met sax en hobo's overgaand in vuurwerk met hoorns en trompetten. Het geestrijke up-tempo wordt strak aangehouden. Het was een kleurrijk, plastisch en wendbaar geluid met trefzekere soli en veel afwisseling.

Het jeugdig enthousiasme van dirigent Ton van de Kieft viel op. Beheerste en nauwgezette bewegingen wisselde hij af met bijna dansende sprongen om zijn muzikale bedoelingen over te brengen op het orkest. Dit orkest was bij deze feestelijke gelegenheid met enkele extra spelers uitgebreid.

'Adiemus' werd gebracht in een onaardse, bedwelmende sfeer met zang die als een mantra werd herhaald. 'Cry of the Celts dl. 3' begon met voorzichtige percussie op handtrommels, waarna steeds meer instrumenten het decor vulden de violiste van Unicorn inviel. Er ontstond een interessant contrast tussen het expressieve vioolspel en de klankrijkdom van het harmonieorkest. 'Cry of the Celts dl. 5 - Victory' volgde als besluit. De harmonie nam de melodie van de violiste over, de folkdans werd in diverse variaties herhaald en het publiek klapte mee. Bravo!

Voorzitter Caj Oosters bedankte het publiek voor de overweldigende belangstelling. Unicorn begon het feestelijke naprogramma met het meezingnummer 'The wild rover'. 2017 wordt een bijzonder jaar voor harmonie Caecilia. De unieke productie Straal! vormt een uitdaging die verdere muzikale ontwikkeling mogelijk maakt. Volgens dirigent Ton van de Kieft is er sprake van groei.

Tekst: Felix Hogeboom

Kinderopvang Kits Oonlie werkt samen met buurtsportcoach Heiloo

Een sfeerimpressie van het schermen.

HEILOO - Net als het afgelopen jaar maakte Kits Oonlie voor 2017 een mooi sportprogramma in samenwerking met Pascale de Hoogh, buurtsportcoach in Heiloo. Vanuit de Overheid ligt de druk op voldoende lichaamsbeweging vrij hoog, ook bij jonge kinderen. Het doel van de samenwerking tussen Kits Oonlie en de buurtsportcoach is dat de kinderen kennis kunnen maken met verschillende soorten sport. Vaak doen de kinderen vol enthousiasme mee en willen ze achteraf meer weten over deze sport. De kinderen van Kits Oonlie BSO Ypestein gaan dit jaar kennismaken met onder andere schermen, mountainbiken, schaatsen en volleyballen. De sportactiviteiten vinden plaats na schooltijd tussen 16.00 en 17.00 uur.

Als u uw kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar mee wilt laten doen met een sportactiviteit, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Kinderopvang Kits Oonlie via 072-5323576 of via info@kits-oonlie.nl.

Peutervoorstellingen in Bibliotheek Heiloo: 'Op reis met kleine Walvis'

De Nationale Voorleesdagen 2017: 25 januari t/m 4 februari.

HEILOO - Het Zoldertheater komt zondag 29 januari naar Bibliotheek Heiloo. Dat gebeurt in het kader van de Nationale Voorleesdagen. 'Op reis met kleine Walvis' is voor een deel geïnspireerd op het bekroonde prentenboek 'Kleine walvis' van Benji Davis. Het Zoldertheater verzorgt met toneel, poppenspel, liedjes en een verrassend decor twee voorstellingen, één om 10.00 en één om 11.30 uur. In deze voorstelling gaat het jongetje Bennie op reis en hij neemt kleine Walvis mee. Samen gaan ze op avontuur: in een bos, een weiland en op het water. Ben laat de kleine walvis een stukje van de wereld zien. Ze ontmoeten een konijn, een koe en een eend. Ze beleven grappige avonturen en Ben zingt: 'Ik ga op reis, en Wallie die gaat mee. Samen is het leuker, dus we gaan met zijn twee.' De voorstellingen starten om 10.00 uur en 11.30 uur en zijn bedoeld voor kinderen van drie tot zeven jaar.

Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij de servicebalie van Bibliotheek Heiloo. Deze voorstelling is georganiseerd door Bibliotheek Heiloo in samenwerking met Forte Kinderopvang.

Zoldertheater 2017.

Tien dagen lang geen inschrijfgeld en gratis vingerpoppetje
Kinderen van nul tot zes jaar worden tijdens de Nationale Voorleesdagen - op woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari - gratis ingeschreven als lid van Bibliotheek Heiloo. De normale inschrijfkosten bedragen 3 euro. Leden betalen tot hun achttiende verjaardag geen contributie. Bij de inschrijving krijgt ieder nieuw peuter- en kleuterlid als welkomstcadeautje ook nog eens het unieke vingerpoppetje van de kleine walvis (zolang de voorraad strekt).

Elzelien Hartman exposeert in het Trefpunt

Schilderij van Elzelien Hartman. .

HEILOO - Elzelien Hartman exposeert in het Trefpunt in Heiloo. Zij woont en werkt in Alkmaar. Hoewel zij achtenveertig jaar geleden de kunstacademie St. Joost in Breda bezocht, voelt zij zich toch een laatbloeier. Twee huwelijken, vijf kinderen en een hele menagerie huisdieren lieten haar weinig tijd voor kunstzinnige aspiraties. Dit was zo tot zij ongeveer zestien jaar geleden, tijdens een zware periode, ontdekte dat haar oude passie een enorme hulp bleek bij het verwerken van een en ander. Sindsdien vertoeft Elzelien regelmatig op haar zolderatelier, waar zij zich uitleeft op papier, doek, hout en andere materialen.

Elzelien houdt ervan een gekozen onderwerp uit te diepen. Zo maakte zij tien schilderijen van breiende vrouwen. Zij laat zich inspireren door grappige, boeiende, vaak sprookjesachtige gebeurtenissen. Enthousiasme over en het ontdekken van haar zangstem leidde tot het creëren van haar zingende vrouwen, de Diva en de sopranen. Beide zijn te zien op de expositie in het Trefpunt.

Elzelien werkt veel in acryl maar de laatste tijd heeft olieverf haar voorkeur. Verder voegt zij regelmatig andere materialen toe. In de breiende vrouwen verwerkte zij bijvoorbeeld eigen breisels. Haar objecten stelt zij samen uit ijzerdraad, gaas, aluminiumfolie, stof, stofverharder en verf. Tot slot: haar werk is altijd kleurrijk. Kleur hoort bij Elzelien en betekent voor haar positieve energie.

De expositie is in het Trefpunt te zien. Het adres: Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.

Eerste WinterbierTiendaagse in Heiloo en Limmen

HEILOO/LIMMEN - Speciaalbier is hot. Er worden steeds meer evenementen rondom deze veelzijdige drank georganiseerd. Het meest bekende speciaalbier is Bockbier, maar dat de winter ons een hoop biedt, mag ook aandacht krijgen. Deze veelal hoger in alcohol en met kruiden verrijkte bieren zijn hartverwarmend, smaakvol en zeer de moeite waard om eens rustig voor te gaan zitten!

27 januari tot en met 5 februari
Naast de reeds bestaande Bokkentochten in de lente en herfst organiseren de Bowling, Fletcher, Herberg Jan, Jay Jay's, 't Kroegje, De Lantaarn, Het Vennewater en De Wit in Heiloo en Limmen nu voor de eerste keer - in samenwerking met De Bierverbinding - een 'proefsensatie' rondom Winterbieren: de WinterbierTiendaagse. Liefhebbers kunnen in genoemde cafés van vrijdag 27 januari tot en met zondag 5 februari verschillende seizoensbieren drinken van grote en kleine brouwerijen. Op deze wijze kun u zelf bepalen op welke dag u waar welk Winterbier wilt gaan drinken.

Met een bij elk café aan te schaffen stempelkaart krijgt u ook een hapje bij het bier en een stempel. Bij zes verschillende stempels is er een presentje te verkrijgen. De eerste en laatste dag organiseert een aantal cafés wat extra's. Kom ook proeven en laat u verrassen door de veelzijdige smaken van dit mooie bierseizoen! Zie ook advertentie elders in deze krant.

Oude muziek in Cultuurkoepel

HEILOO - Masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam gaan woensdag 25 januari optreden in de Cultuurkoepel in Heiloo. Studenten van de oude muziekafdeling zingen en spelen twee korte oratoria van de zeventiende-eeuwse componist Giacomo Carissimi.

Maar liefst acht solozangers, allen in de laatste fase van hun opleiding, worden begeleid door evenzoveel instrumentalisten die spelen op historische instrumenten als klavecimbel, theorbe en luit, aangevuld met violen en orgel. Om 19.00 uur gaat Teunis van der Zwart het concert inleiden met een lezing in de serie 'Het gewassen oor; lessen in luisteren.'

Het concert begint op 25 januari om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro en de opbrengst van dit bijzondere concert komt geheel ten goede aan de stichting Musicans Without Borders. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Cultuurkoepel en bij het VVV kantoor in de Verhalenkamer op het Landgoed Willibrordus.

Groei Picturae Heiloo door overname

HEILOO - Picturae uit Heiloo heeft het bedrijf MicroFormat Systems uit Lisse overgenomen. Picturae heeft alle aandelen van MicroFormat Systems in bezit. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in digitalisering en online beheer van documenten en archieven op basis van de zogeheten one-shot systematiek. Met geavanceerde foto-opnames worden kwalitatief betere resultaten bereikt dan met traditionele lijnscanners.Spraakmakende projecten van Picturae zijn onder andere de digitalisering van de brieven van Van Gogh voor het Van Gogh Museum, het online toegankelijk maken van de boeken uit de Ritman Bibliotheek, het digitaliseren van de historische notariële akten voor het Stadsarchief Amsterdam en het digitaliseren van kranten en boeken voor de Koninklijke Bibliotheek. Internationaal maakt Picturae naam met Herbarium-digitaliseringsprojecten voor onder andere het Naturalis Biodiversity Center, het Smithsonian Natural History Museum en de Plantentuin Meise. Bij deze projecten worden vele miljoenen opnamen gemaakt.

MicroFormat Systems hanteert soortgelijke technieken en processen en heeft een zeer sterke positie in Nederland met onder andere de Metamorfoze opdrachten en is 'preferred supplier' van zowel het Nationaal Archief als de Koninklijke Bibliotheek.

Met het samengaan van deze twee bedrijven ontstaat een unieke dienstverlening, door het combineren van de beste processen, apparatuur, kennis en ervaring.

Bron: Picturae.nl/ Beatfm

Bronzen Waaier zeer verdiend naar 'volhouder ABCdV'

Cock de Vries van ABCdV tekst en communicatieadvies neemt trots de Bronzen Waaier 2016 in ontvangst van wethouder Bert Fintelman van Langedijk. Foto: Erik Boschman Fotografie

ALKMAAR - Op maandagavond 16 januari 2017 reikte wethouder Bert Fintelman van de gemeente Langedijk de Bronzen Waaier uit aan Cock de Vries van ABCdV tekst & communicatieadvies. Cock is daarmee de meest maatschappelijk betrokken Waaier-ondernemer van het afgelopen jaar. Deze uitreiking vond plaats tijdens het Bronzen Waaier Diner in Grand Café Klunder van Theater De Vest in Alkmaar. Verder nam aanstormend maatschappelijk betrokken talent Guido Kesselaar van Bouwbedrijf Kesselaar & Zn verrast De Bronzen Duim in ontvangst uit handen van wethouder Gido Oude Kotte van Heerhugowaard. De winnaars van beide prijzen hebben een voorbeeldrol op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Beide prijzen worden ieder jaar uitgereikt door Stichting De Waaier.

Cock de Vries van ABCdV verguld met Bronzen Waaier
Het was dit jaar de vierde nominatie voor Cock de Vries. Hij hielp sinds 2008 in zijn eentje al eenenvijftig keer maatschappelijke organisaties. Zijn prijs heeft hij dan ook vooral te danken aan zijn voortdurende betrokkenheid en het grote aantal klussen waarmee hij in zijn eentje maatschappelijke organisaties op weg helpt. Want als je positief in het nieuws wil komen, moet je bij Cock de Vries zijn! Hij verzorgde workshops communicatie voor onder andere De Kleine Ark, Stichting Jeugdhoek en WonenPlusAlkmaar en hielp Z11 jongerencoaching met het opstellen van een PR-plan. Daarnaast steekt hij graag zijn handen uit de mouwen. Pannenkoeken bakken, tuinklussen, schilder-klussen; hij heeft het allemaal gedaan. De Waaier kan altijd op hem rekenen voor interviews en artikelen voor de Beursvloerkrant. Hij maakte ook meerdere keren nieuwe leden wegwijs op De Beursvloer tijdens workshops van De Waaier.

Bronzen Duim voor Guido Kesselaar
Guido Kesselaar van Bouwbedrijf Kesselaar & Zn ontving De Bronzen Duim, de prijs voor aanstormend maatschappelijk betrokken talent. In de drie jaar dat het bouwbedrijf uit Alkmaar actief is voor De Waaier heeft de onderneming al twintig keer grotere en kleinere bouwklussen uitgevoerd bij onder andere De Kleine Ark, Hoeve Engelenburgh en stichting De Veenhuizer Hoeven. Daarnaast sloot Guido zich aan bij de ondernemers-commissie voor grote projecten van De Waaier, waarin de haalbaarheid van grote (bouw)klussen wordt beoordeeld.

De procedure
Een jury selecteerde de genomineerden van De Bronzen Waaier 2016: Cock de Vries van ABCdV, Julian en Edwin Breed van Lokat 3.0, Loek Dingerdis en Antoine La Rooij van Marcelis Dékavé en Hans Erkamp van Erkamp Boot Willemsen Notarissen. De jury bestond dit jaar uit Jessica Groentjes van GP Groot en winnaar van de Bronzen Waaier 2015, wethouder Gido Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard en Marieke Neesen-Barten van Stichting Lief Langedijk. Leden van het bedrijvenplatform van De Waaier stemden op de genomineerden en gecombineerd met het jurybesluit, kwam daaruit de winnaar naar voren. De teamleden van De Waaier waren unaniem in hun keuze van de winnaar van de Bronzen Duim.

Jack de Geus prijswinnaar competitie Videoclub Heiloo

Gaia Nuissl, Jack de Geus en Mariëtte Haverkamp.

HEILOO - Videoclub Heiloo opende het jaar met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waarin films worden getoond die leden hebben aangemeld voor deze dag. Het is altijd een heel gevarieerd schouwspel van onder andere diepgravende beelden over de textielindustrie tot prachtig dromerige beelden van een bergwandeling in de mist.

Jaarlijks wordt een competitie gehouden waarbij films met een thema kunnen worden ingestuurd. Dit jaar was het thema "Spiegeling". De films werden gejureerd door Mariëtte Haverkamp van Filmblik en Gaia Nuissl van Gailab. Na uitvoerige discussie kozen ze voor de video van Jack de Geus die zijn gefilmde spiegelingen ook nog eens spiegelde. Jack ontving de wisselbeker.

Video's zijn te zien in het kanaal van Videoclub Heiloo op YouTube.

In februari naar groep 3 op de Paulusschool

HEILOO - De Paulusschool in Heiloo biedt de mogelijkheid aan kinderen uit groep 2 om in februari de overstap te maken naar groep 3. Met name kinderen die in de herfst of de winter zes jaar worden, zijn rond deze periode vaak toe aan een andere speel-leeromgeving. Een omgeving waarin het leren lezen en rekenen centraal staat. Omdat kinderen tot ongeveer acht jaar het best leren via spel, wordt er op de Paulusschool thematisch gewerkt. Kinderen stappen de echte wereld in, door bijvoorbeeld een winkel of een museum te creëren. In deze echte en rijke leeromgeving leren de kinderen lezen, rekenen en doen ze samen veel kennis op over de wereld. Actief, spelend en onderzoekend, vanuit hun nieuwsgierigheid en talenten. Wilt u meer weten of een kijkje nemen in de praktijk, maak dan een afspraak met Susan Groot. Dit kan via welkom@depaulusschool.nl of 072-5339815. Op www.depaulusschool.nl kunt u meer lezen over de werkwijze op de school en de halfjaarlijkse overgang naar groep 3.

Jubileumbier Nijenburg Grand Cru

Rob Opdam (links), René Boulonois (midden) en Carlo Huijts (rechts) brengen de toost uit. Foto: Fotostudio IwanBronkhorst.nl

HEILOO - Onlangs bestond de Stichting Brouwerij Heyloo vijf jaar. Na het eerste bier Heilooër Blond met het Witte Kerkje op het etiket is er elk jaar een lekker bier bijgekomen. Ter ere van het vijfjarig bestaan werd het jubileumbier Nijenburg Grand Cru gebrouwen. Dit gebeurde in nauw overleg met Vereniging Hendrick de Keyser, eigenaar van de Buitenplaats Nijenburg.

Afgelopen zaterdag vond de launch plaats in het mooie Grote Zaal van Nijenburg. In aanwezigheid van genodigden, waaronder wethouder Rob Opdam van de gemeente Heiloo, ontkurkte directeur Carlo Huijts van Vereniging Hendrick de Keyser de eerste fles onder toeziend oog van brouwer René Boulonois en werd de toost uitgebracht. De aanwezigen, waaronder biersommelier Frans Ruiter, vonden dat het bier van 9% veel body heeft. Ook proefden zij meerdere smaaktinten, zoals een subtiele lichte rooksmaak, waardoor het bier zijn naam Nijenburg Grand Cru helemaal waarmaakt.

26 januari: besluit herbenoeming burgemeester Romeyn

Burgemeester Hans Romeyn. Foto: Anne Kaandorp

De gemeente Heiloo besluit donderdag 26 januari over de herbenoeming van burgemeester Hans Romeyn. Dit gebeurt in een besloten raadsvergadering over de aanbeveling van de gemeenteraad. De raad stemde op 14 november in met de procedure herbenoeming van de burgemeester. Een vertrouwenscommissie heeft daarna een conceptaanbeveling opgesteld volgens de door de raad vastgestelde werkwijze. De raad stemt hierbij schriftelijk over de aanbeveling. De beraadslagingen en de stemverdeling blijven geheim, zoals art. 61c, van de Gemeentewet voorschrijft. In een direct aansluitend openbaar deel van de raadsvergadering wordt de aanbeveling publiekelijk gemaakt door de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer H. van Halem. De raad zendt de aanbeveling, het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie en de besluitenlijst van de raadsvergadering naar de Commissaris van de Koning. Die voorziet de aanbeveling van een advies en rapporteert aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister besluit vervolgens over de herbenoeming en de voordracht aan de Kroon. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de Minister van BZK is de herbenoeming definitief.

Lezing over de Egmondse School

Melkmeid bij het bruggetje over de Hoevervaart, nabij de Eenhoorn.

EGMOND AAN DEN HOEF - Egmonder Peter van den Berg geeft vrijdag 20 januari in Huys Egmont in Egmond aan den Hoef een lezing over de Egmondse School (1890-1905).

Van den Berg is kenner van deze schildersstroming, van wie de steenrijke George Hitchcock een van de oprichters was. Leerlingen van zijn 'Art Summer School' kwamen uit binnen- en buitenland bijeen in landhuis Schuylenburg op 't Woud.

In zijn lezing vertelt Van den Berg onder andere over het bezoek van Keizerin Sissi, in september 1884. Zij kwam speciaal van Oostenrijk naar Egmond aan Zee - dat was een helse reis in die tijd - voor een werk van Hitchcock. De schilder zat echter in een plaatselijke herberg. Een vriendelijk briefje met handtekening liet ze in zijn schetsboek achter. Een adjudant haalde het schilderij de volgende dag op. Ondanks dit hoge bezoek en een groot artikel in The New York Times raakte de Egmondse School in de vergetelheid, zo ook de kunstkolonie, die meer vertegenwoordigde dan schilders alleen. Er worden prachtige beelden vertoond van tal van plekken in en rond Egmond. Dit belooft een feest der herkenning te worden!

De lezing op 20 januari in Huys Egmont begint om 20.00 uur. Er is nog een aantal kaarten verkrijgbaar, via huysegmont.nl/agenda of telefonisch via 06-51689620. Op de avond zelf, vanaf 19.30 uur, is de verkoop aan de deur van Huys Egmont. Het adres: Slotweg 46 in Egmond aan den Hoef.

De bende van Hans... Column Jean Thomassen

Het straatleven is hard! Ooit waren ze met z'n vieren, maar Hansje, vernoemd naar onze burgervader, stierf een gewelddadige dood en sindsdien heeft het inmiddels 'beruchte' trio de vijvers rond Swanendael geconfisqueerd. Of u maar even wil omrijden als de zon schijnt, want dan zitten ze gezellig uit te buiken midden op straat. Ze wijken geen centimeter voor uw aanstormende bolide. Nee, u moet ze vooral niet voeren, want dat wordt 365 dagen per jaar dagelijks, trouw door mijn Ine gedaan.

Het trio, ooit gedumpt door de Dierenbescherming, zou agressief zijn, maar niets is minder waar. We mogen best een beetje trots zijn op die witte Zwaantje en Daaltje. Ze zijn immers zeldzame Romaanse Kuifganzen, dezelfde ganzensoort die in 390 Rome heeft gered voor de ondergang, toen de Galliërs Italië binnen drongen en Rome bestormden. De bevolking vluchtte in paniek het Capitool binnen en zat daar lange tijd opgesloten. Men leed honger en men had al eens verlekkerd gekeken naar die heilige vol gevreten ganzen waar je vanaf moest blijven. Dat werd hun redding, van die inwoners dan, want in het holst van de nacht probeerden de Galliërs het laatste bolwerk van de Romeinen binnen te dringen. Die tragedie bleef de bevolking bespaard doordat de voorvaderen van de 'bende van Hans' alarm sloeg en luid gakten, waardoor men de aanval kon afslaan, want waaks zijn ze. Wel zielig voor die oude Fransje, die gevlekte gans die er altijd achteraan waggelt. Zij is maar van gewone komaf.

Sommige mensen ergeren zich aan die artistieke plakken op straat, die ze vaak als dank achterlaten rond de vijvers van de hondenuitlaat; maar je zou je ook kunnen ergeren aan die honden die in onze voortuin komen piesen, omdat het moeilijk is uit te leggen aan een trouwe viervoeter waarom je aan de ene kant van de weg wel bruine kroketten mag deponeren en aan de andere kant niet… maar ik ben gewoon dankbaar in dit fijne dorp te mogen wonen.

Het Trefpunt: kunst voor het goede doel Bieden op kunstwerk van Truus Menger

Het kunstwerk van Truus Menger.

HEILOO - Bij het Trefpunt kunt u nu bieden op een kunstwerk van Truus Menger. De opbrengst gaat naar het goede doel: Stichting Welzijn Heiloo.

De bekende verzetsstrijdster Truus Menger-Oversteegen (1923-2016) - geboren in Haarlem - groeide op in de crisisjaren van 1930 als kind van een strijdbare en politiek bewust rode moeder. Ze hadden al voor de Tweede Wereldoorlog vier gevluchte Joodse gezinnen in huis. Truus werd in 1941 gevraagd met haar zus zich aan te sluiten bij het ondergrondse leger, dat de Duitsers met sabotage en wapens wilde bestrijden. Zo kwamen ze in contact met Hannie Schaft.

Truus Menger-Oversteegen was tijdens de tweede wereld oorlog actief in het - ook gewapende - verzet tegen de Duitse bezetter. Met haar zus Freddie en Hannie Schaft vormde ze een groep van gewapende vrouwelijke verzetsstrijdsters.

Menger kon als kind al goed tekenen, maar pas na de oorlog - in 1963 - volgde ze alsnog een opleiding aan de Haarlemse kunstacademie. Haar hele leven bleef ze schilderen en later vooral beeldhouwen. Ze maakte beelden, die geïnspireerd waren door haar ervaringen tijdens de oorlog. Haar werken zijn door veel steden aangekocht. Na de oorlog was zij geregeld gastspreker op universiteiten en middelbare scholen over oorlogen, antisemitisme, vrede en verdraagzaamheid. Zo inspireerde en informeerde ze jongeren over de oorlog, zelfs op hoge leeftijd. Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid informatie over de kunstenares in te zien in het Trefpunt. Er kan op het schilderij worden geboden door in te tekenen op de lijst bij de receptie. Van de opbrengst wordt twintig procent afgestaan aan Stichting Welzijn Heiloo.

Cursus Bijenhouden

Onmisbaar en boeiend.

EGMOND AAN DEN HOEF - De Basiscursus Bijenhouden start eind februari op de Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef. Bijen zijn onmisbaar voor de natuur en voor onze voedselvoorziening. Daarnaast is bezig zijn met bijen een boeiende hobby. Het doel van de cursus is de cursisten vertrouwd te maken met bijen. Verder kunnen ze kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een bijenvolk het jaar rond te begeleiden. De deelnemers verzorgen na afloop van de cursus hun eigen bijenvolk. Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met imker en docent Piet Kuijs: via 072-50 51 567 of anitasenpietk@planet.nl.

Klaverjasdrive EHK

HEILOO - De Eerste Heilooër Klaverjasclub (EHK) organiseert maandag 23 januari haar maandelijks terugkerende Klaverjasdrive. Ook heeft de vereniging een verloting met mooie prijzen. U bent welkom, het liefst met partner, in Cultureel centrum De Strandwal naast de Kapel op het GGZ-terrein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en er wordt gespeeld van 19.30 uur tot ong. 23 uur. Bent u een regelmatige bezoeker en kunt u een keer niet, of komt u voor de eerste keer, meld dit dan bij bestuurslid Gerda. Bel hiervoor 072-5123271 of benader Ria via 072-5339345.

Kerken Akersloot in beeld

Een van de foto's uit het archief.

AKERSLOOT - Een expositie van oude foto's van de kerken in Akersloot is te zien in de bibliotheek in Akersloot. De Historische Vereniging Oud-Akersloot maakte een selectie uit hun rijke beeldbank. De tentoonstelling is tot eind maart te zien tijdens openingstijden van bibliotheek Akersloot in het Historisch Informatiepunt. Onder het kopje 'beeldbank' op de website oudakersloot.nl zijn meer foto's over Akersloot en zijn inwoners te bewonderen.

Presentatie schoollied Radboudschool

HEILOO - Op het schoolplein van de Radboudschool was het woensdag 11 januari rond 11.30 uur al gezellig druk. Er was dan ook iets bijzonders aan de hand: onder een blauwe hemel en in het gouden zonlicht zong het nieuw opgerichte 'Radboud-Schoolkoor' het nieuwe schoollied voor de eerste keer voor ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Het koor werd uiteraard bijgestaan door alle leerlingen. Het was een swingend einde van de schooldag.

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van de school is er een schoollied geschreven. Martijn Smit, vader van twee leerlingen op de Radboudschool, componeerde de melodie. Jordy Kuys schreef de tekst. Jordy is entertainer en verzorgde al een aantal keer een optreden op de Radboudschool als zijn 'alterego' Lady BlaBla.

Speciaal voor het lied is het 'Radboud-Schoolkoor' opgericht, met uit iedere groep een vertegenwoordig(st)er. Zij hebben het lied zelfs in een echte studio opgenomen.

Doorverwijzen krant naar online - MOET

REGIO
Lezing over het Tibetaanse dodenboek

Het Tibetaans dodenboek is een tekst, die deel uitmaakt van een verzameling van honderden stervensteksten. De teksten zijn onderdeel van de culturele en literaire erfenis van de nyingmatraditie van het Tibetaans Boeddhisme. Dhr. P. Zee geeft zondag 22 januari in de kerk aan het Dielofslaantje in Akersloot een lezing over dit onderwerp. Aanvang 14.30 uur.
Lees verder op www.uitkijkpost.nl

SPORT
Wedstrijden SV Vredeburg

Op vrijdag 13 januari speelden de schakers van SV Vredeburg de veertiende ronde van de interne competitie. Maar liefst twaalf partijen werden gespeeld. Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Rabobank steunt jarige wijkvereniging Het Oosthonk plan Oost

HEILOO - De Rabobank overhandigt woensdagavond een cheque aan Wijkvereniging Plan Oost. Dat gebeurt rond 20.00 uur in het wijkgebouw Het Oosthonk aan de Oostkanter 14 in Heiloo. Dat meldt voorzitter Leo Free van de wijkvereniging. Bob Kos overhandigt de cheque uit naam van de Rabobank. De Rabobank schenkt het geldbedrag omdat de vereniging op 7 februari veertig jaar bestaat.

Minder piekeren en beter slapen?

Corinne Molenaar.

HEILOO - Veel mensen maken goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar om gezonder te leven: meer bewegen, minder eten, meer rust en beter slapen. Corinne Molenaar is coach en psychosociaal therapeut en houdt praktijk in Gezondheidscentrum De Strandwal op het mooie Willibrordusterrein in Heiloo. Zij begeleidt volwassenen bij problemen en vragen die in het dagelijks leven voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn stressklachten, depressie en burn-out, relatieproblemen, het verwerken van een scheiding, conflicten binnen het gezin, familie of werk, kinderwens en rouwverwerking.

Corinne Molenaar helpt met veel enthousiasme mensen met hun verlangen naar meer zelfkennis, nieuwe inzichten en een andere manier van leven. Mensen ervaren zo meer zelfvertrouwen en plezier in het leven zodat zij weer ontspannen en beter kunnen slapen.

Een verwijzing door de huisarts is niet nodig. Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Belangstelling voor een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met de Psychosociale Praktijk Molenaar via 06-20787593 of stuur een e-mail naar info@psypraktijkmolenaar.nl. Kijk ook eens op internet: www.psypraktijkmolenaar.nl.

Vijf jaar Huidzorg Heiloo

Marlies Geldof.

HEILOO - Precies vijf jaar geleden opende Marlies Geldof haar praktijk voor huidtherapie en laserontharing 'Huidzorg Heiloo' in gezondheidscentrum de Strandwal, op het mooie Willibrordusterrein. In deze periode bleek duidelijk dat er een grote vraag is naar huidtherapeutische behandelingen. De medische insteek van de huidtherapeut is iets waarnaar mensen vaak op zoek zijn. Het is prachtig te zien hoe patiënten hun zelfvertrouwen terug kunnen krijgen door bijvoorbeeld een acnebehandeling of ontharingslaserbehandeling in het gezicht. Marlies heeft onlangs het aanbod uitgebreid met permanente make-up behandelingen en op zaterdag 4 februari organiseert Huidzorg Heiloo weer een vaatlaserdag. Heeft u vragen over uw huid of de behandelingen bij Huidzorg Heiloo? Kom dan gerust eens langs voor een gratis en vrijblijvend consultgesprek. Marlies legt u tijdens zo'n gesprek graag uit wat de mogelijkheden zijn en of u recht heeft op vergoeding. Zie voor meer informatie www.huidzorgheiloo.nl of bel met 072-5334759.

Mantelzorgers wegwijs in zorg en welzijn

ALKMAAR/HEILOO – Wie mantelzorger wordt, ziet veel op zich afkomen. Zorgen voor een naaste gaat ook vaak gepaard met afspraken regelen, formulieren invullen en keuzes maken. Welke zorg en ondersteuning kun je regelen om het mantelzorgen vol te houden? Daarover gaat de informatiebijeenkomst die het Mantelzorgcentrum op 16 februari organiseert voor mantelzorgers in Heiloo en Alkmaar.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden en deze is vooral bedoeld voor mensen die ontdekt hebben dat ze mantelzorger zijn of merken dat de mantelzorgtaken en daarmee de zorgen toenemen. Mantelzorgmakelaar Laetitia Schollink legt tijdens de bijeenkomst uit hoe de zorg is geregeld en welke afkortingen en jargon er gebruikt worden. Daarnaast komen de verschillende ondersteuningsvormen voor mantelzorgers aan bod. Ook wordt ingegaan op respijtzorg, kosten en het verkrijgen van een indicatie voor opname. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Mantelzorgers zijn welkom op donderdag 16 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Huis van de Wijk De Alkenhorst aan Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar. Opgave is verplicht en kan tot 14 februari. Zie voor aanmelding en informatie www.mantelzorgcentrum.nl of stuur een e-mail naar info@mantelzorgcentrum.nl. U kunt ook bellen naar 072-5627618.

Wat is Bowen therapie en hoe werkt het?

HEILOO - De Bowen therapie is een manuele techniek die werkt op de fascie van het lichaam. De fascie is het bindweefselweb dat alles in ons lichaam met elkaar verbindt. Het omgeeft organen, botten, bloedvaten, spieren, zenuwen en lymfeknopen. Met de Bowen therapie worden daardoor alle systemen beïnvloed: het bewegingsapparaat, zenuwstelsel, lymfestelsel, immuunsysteem, hormoonstelsel, de stofwisseling, ademhaling, circulatie en spijsvertering. Dat maakt de Bowen therapie een holistische behandelmethode.

Bijna altijd zijn na drie sessies duidelijke veranderingen merkbaar, zelfs als de klachten al langere tijd bestaan. De behandelaar maakt op de blote huid of door dunne kleding met vingers of duimen met zachte druk rolbewegingen. Kenmerkend zijn de pauzes van een paar minuten tussen een aantal rolbewegingen.

Bij welke aandoeningen is Bowen therapie effectief?
Bowen therapie is effectief bij rugpijn en nekpijn, spijsverteringsklachten, luchtwegklachten, gewrichtspijn, zwangerschapsproblemen, menstruatieproblemen, chronische vermoeidheid, migraine, sportblessures, hoge bloeddruk, nierproblemen, huidklachten, Fibromyalgie, stress, ADHD/ADD, darmkrampen en slaapproblemen.

Een ervaringsverhaal
"Ik ben op verschillende manieren behandeld voor mijn heup- en bovenbeenklachten. Langdurige behandelingen met niet altijd het resultaat dat de klachten geheel waren verdwenen. Na twee Bowen behandelingen merkte ik al dat de klachten minder werden. Nu na vijf behandelingen door Tilly Tesselaar kan ik zeggen dat de klachten aan mijn heup en bovenbeen vrijwel verdwenen zijn. De behandelingen zijn zeker niet belastend, eerder prettig om te ondergaan en voor mij is het resultaat heel erg plezierig. Ik geloof in Bowen en in Tilly Tesselaar."

Mevrouw NR

Tilly Tesselaar, Hazelaar 46, Heiloo, www.praktijktesselaar.nl, 072–5625788 / 06–45610265.

Huys Egmont: een aanwinst voor de Egmonden

Huys Egmont biedt bezoekers de nodige informatie over het kasteel en haar bewoners. Foto: Historisch Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Een fors grotere ruimte, aandacht voor lezingen, een levensgrote afbeelding van het Slot op den Hoef en ruimere openingstijden dan voorheen. Stichting Historisch Egmond is blij met haar geheel verbouwde ruimte en de nieuwe naam: Huys Egmont. Dat bleek zaterdag des te meer tijdens de officiële opening van het gebouw aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Ook het publiek was nieuwsgierig. "We kregen een paar honderd mensen op bezoek", zo laat Martijn Mulder van Stichting Historisch Egmond weten.

Omdat de gemeente Bergen graag wil dat de organisaties die huizen in het Slotkwartier beter samenwerken en de rijke geschiedenis van het Slot aan den Hoef beter op de kaart zet, maakte Stichting Historisch Egmond een toekomstplan. Na een grootschalige verbouwing van het voormalige Historische Informatiecentrum gingen de deuren zaterdag open. De uitbreiding van het pand was voor de bezoekers het meest in het oog springend. Bezat Stichting Historisch Egmond voorheen een lokaal van het schooltje aan de Slotweg, nu gebruikt de organisatie het hele schoolgebouw. Hier is een bibliotheek en een leesruimte ingericht en is er ruimte voor lezingen. Verderop in het pand is een expositie van Egmonder Jos Hof over de heren en graven van Egmond en hun kasteel ingericht. Daarnaast kunnen geïnteresseerden wisselexposities bezoeken. Zo kan het publiek deze winter alles te weten komen over de schilders van de Egmondse school en hangen er tekeningen van het kasteel, gemaakt door kinderen van de Sint Jozefschool en de Boswaidschool in Egmond aan den Hoef. Deze kinderen maakten de tekeningen in 2015 om het jaarlijks terugkerend Slotfestijn in Egmond aan den Hoef extra interessant te maken. "We kunnen deze tekeningen nu mooi tentoonstellen", aldus Martijn Mulder. Daarnaast biedt een koffiecorner in het schooltje een mooi uitzicht op de slotfundamenten. Nieuw is eveneens de mogelijkheid van het houden van presentaties, lezingen en filmvertoningen. Zo geeft Peter van den Berg vrijdag 20 januari een lezing over de Egmondse school, de eerste presentatie in Huys Egmont.

Foto's in Zottegem
ZottHuys Egmont biedt veel informatie over de eens zo machtige familie Van Egmond en hun stamslot, het Slot op den Hoef. Daarbij is Stichting Historisch Egmond trots op een levensgrote afbeelding van het kasteel. "De afbeelding is maar liefst eenentwintig vierkante meter groot en maakt veel indruk. We zeggen gekscherend dat Egmond na vierhonderdvierenveertig jaar eindelijk haar grootste en schoonste burcht terug heeft", vertelt Martijn Mulder enthousiast. Volgens Martijn reageerden de bezoekers zaterdag unaniem enthousiast. "Veel mensen noemen het een grote aanwinst voor de Egmonden. Grappig is verder dat iedereen andere details in de afbeelding ziet en dit vertaalt in symboliek. Zo is een hofnar te zien met zijn arm omhoog. Iemand dacht dat de man een selfie maakt. Dat is leuk om te horen." Martijn Mulder vertelt hoe dit werk tot stand kwam. "Een groot schilderij, gemaakt door de zestiende-eeuwse Noord-Hollandse meester Gillis De Saen, hangt in het raadhuis van Zottegem in België, de zustergemeente van Egmond. Voorheen was dit kunstwerk in het bezit van de familie Six, een vermaarde familie van verzamelaars. Van dit schilderij is geen digitale weergave beschikbaar. Daarom maakte ik foto's van fragmenten van het schilderij. Een hele klus om te fotograferen, vooral omdat de lichtval telkens anders was. Ik heb op heel wat tafels gestaan om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk maakte ik honderdtwee foto's waaruit wij achttien foto's selecteerden. We hebben ze vervolgens met een computerprogramma aan elkaar geplakt en daar is een gigantisch groot bestand uitgekomen. De afbeelding drukten we af op 'behang' en we zijn blij met het resultaat."

Geniet in alle rust van het prachtige zicht op de slotfundamenten en slotkapel. Foto: Historisch Egmond
Laat u overweldigen door de grootste en schoonste burcht van Holland in Huys Egmond. Foto: Historisch Egmond

Martijn Mulder kijkt terug op een aantal hectische maanden. "We mochten eigenlijk al vanaf 1 juli van het nieuwe gebouw gebruikmaken, maar dat ging uiteindelijk niet door. De gemeente ontdekte zachtboard plafonds en dat is in deze tijd niet gewenst. Nu hebben we een prachtig systeemplafond. Daarnaast moest de vloerbedekking eruit omdat het asbest bevatte. We zaten half augustus in een complete puinhoop. Gelukkig is dat nu verleden tijd."

Huys Egmont heeft ruimere openingstijden dan voorheen. Het bezoekerscentrum is standaard elk weekend geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast zijn vrijwilligers doordeweeks bijna iedere middag aanwezig. Martijn Mulder: "Dus de vlaggen uithangen bent u van harte welkom". Voor meer informatie en de actuele agenda, zie www.huysegmont.nl.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Expositie Roderick Taylor

Een van de werken van Taylor.

GROET - Roderick Taylor (1946 te Leicester, Engeland) exposeert zijn olieverfschilderijen in Commer-In in Groet. De schilder schilderden bij Anders Actieven in Egmond aan den Hoef, waar Roderick onder leiding van André Zentveld) (Andrez) zijn eerste lessen kreeg. Menige aquarel - zoals kerst- en verjaardagskaarten - vloeiden uit zijn penseel. In die tijd zat hij ook in een groep onder leiding van Janny Veenstra in de toenmalige Gereformeerde kerk in Egmond aan Zee, waar hij voor de eerste keer kennismaakte met olieverf. In 1999 stapte hij over naar Tintoretto in Heiloo waar hij les kreeg van onder andere Cees Broersen en Tiest Simons. In 2003 stopte hij daar en nam hij een tiental lessen bij Mary Koekenbier in Bergen. In september 2004 begon Roderick bij Perspecitef in Castricum waar hij nu in verschillende werkgroepen zit: de werkgroepen aquarel, olie en acryl. In 2011 begon hij met keramiek en vorig jaar ook met glasfusion. Zijn inspiratie komt van zijn omgeving; zee, duinlandschap en de dorpen. Verdere inspiratie krijgt hij van 'levende' kunstenaars zoals Rob Houdijk en Jan Groenhart. Twee verschillende stijlen maar wel leerzaam. Ook behoort JMW Turner tot zijn favorieten. De expositie is van 7 januari tot en met 4 maart 2017 te zien in Commer-In aan de Kerkbrink in Groet.

Vlooienmarkt in sporthal De Lelie

AKERSLOOT - Organisatieburo de Lang organiseert zondag 5 maart in sporthal De Lelie een grote vlooienmarkt. Deze populaire markt biedt allerlei gebruikte spullen, zoals speelgoed, gereedschap, antiek, curiosa en huishoudelijke artikelen. Een kraam huren kost 25 euro, het tarief voor grondprijzen bedraagt per vier meter 20 euro.

De markt is geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur. Het adres is de Rembrandtsingel 3 in Akersloot. Toegang bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Organisatieburo de Lang via 06-51374913 of via www. burodelang.nl.

Brandweer complimenteert Clusius College

De brandweerauto voor het Clusius College. Foto: Hans Peter Olivier

CASTRICUM - Afgelopen donderdagmiddag om 12:33 uur zijn de spuitgasten opgeroepen voor een binnenbrand bij het Clusius College aan de Oranjelaan in Castricum. Bij aankomst van de brandweer stonden alle leerlingen, leraren en bhv-ers al buiten. Door de brand die ontstond in een keramiekoven stonden de afvoerpijp en een deel van het dak in brand. Dit was bij aankomst van de brandweer al geblust door de bhv-ers met een paar brandblussers. De brandweer hoefde hierdoor alleen nog maar een nacontrole uit te voeren in het lokaal. Er werd namelijk gevreesd dat de brand misschien nog tussen het plafond zat. Gelukkig was dit niet het geval. Verder zijn er gelijk metingen verricht om te kijken of de luchtkwaliteit weer in orde was, zodat de leerlingen weer de school konden betreden. Rond 13.00 uur heeft de brandweer de school weer vrijgegeven en konden de lessen verder gaan.

De brandweer spreekt hun complimenten uit naar het Clusius College voor de snelle ontruiming, het snelle blussen van de brand en de goede samenwerking met de bhv-ers. Hierdoor is erger voorkomen en valt de schade gelukkig mee.

Hartelijk bedankt Dick en Fredi!

Dick en Fredi de Jager.

HEILOO - Op het vijfentachtigste verjaardagsfeest van Dick de Jager uit Heiloo op 3 mei hebben de gasten als cadeau een bedrag van 530 euro bijeengebracht voor de Stichting Vrienden van De Vijfhoek. Met vrienden en familie werd een mooie boottocht gemaakt. Helaas overleed Fredi, de vrouw van Dick, kort na het feest. Op de foto, die hun kleindochter maakte, staat het oudere echtpaar Dick en Fredi samen te schitteren op het feest. De Stichting Vrienden van De Vijfhoek wil graag nog even stilstaan bij deze prachtige donatie. In herinnering aan Fredi zal de donatie besteed worden aan onze actie voor een nieuw buitenobject in de tuin. Nogmaals, hartelijk dank!

Sta ook vierkant achter De Vijfhoek!
De Stichting Vrienden van De Vijfhoek heeft de ANBI-status, dus dat zit belastingtechnisch helemaal goed. Wilt u sponsor, donateur of vrijwilliger worden? Heeft u een vraag, een idee, of wilt u meer weten? Bezoek dan www.vriendenvandevijfhoek.nl.

Ingezonden: voetbal Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Met betrekking tot de raadsvergadering in De Beeck in Bergen op 20 december stuurde ik de fractieleden van Groen Links, VVD en Gemeentebelangen BES deze brief omdat zij toch wel erg te kijk werden gezet door de coalitie van CDA, D66 en Kies Lokaal, terwijl ze eigenlijk alleenmaar hun werk deden: luisteren naar burgers en feiten afwegen. Graag vraag ik u om deze brief te plaatsen.

Geachte fractievoorzitters van de oppositie gemeente Bergen,

Graag wil ik u bedanken voor democratie en luisteren naar alle burgers. Er was wat voor nodig om duidelijk te maken dat het fusieplan voor de voetbalclubs niet goed was op deze manier. Iedereen is voor fusie, maar niet op deze uitzonderlijke, mooie, historische locatie en tegen zoveel kosten. We mochten wel spreken als omwonenden, maar alleen toen de plannen al rond waren (zij het ingekort en irritant geïnterrumpeerd door de toenmalige vergadering-voorzitter) maar niemand luisterde. De deal was duidelijk al rond, er is gewoon naar de uitkomst toegewerkt. Enige vorm van bezwaar en kritiek is handig vermeden en omzeild. Alleen het 'onbehoorlijk' roepen vanuit de publieke tribune heeft mensen aan het denken gezet. En terecht!

Er werd gezegd door de coalitie in de laatste vergadering: 'Wij zijn er voor alle bewoners van de gemeente'. Hoe kan het dan dat er maar een bepaalde groep is die zo gepamperd wordt en van coalitie 5 miljoen euro of meer mag besteden om ze hun zin te geven, terwijl er zoveel andere verenigingen, organisaties en stichtingen ook wel een flinke financiële bijdrage zouden willen. Toch zeker ook de caritatieve voor ouderenzorg en hulpbehoevenden! Dat er dan drie partijen op een gegeven moment zeggen "zo is het wel genoeg, dit is geen reëel en eerlijk plan zo!" is eerlijke politiek. En de manier waarop zij door de coalitie te kijk werden gezet is afvalputjes-politiek en gedrag van kinderen die hun zin niet krijgen. Zoiets verdienen de tegenstemmende partijen duidelijk niet.

De democratie (wat we er nog van gered hebben) heeft eerlijk gestemd en we hebben verloren. Zo moet het werken en daar heb ik vrede mee. Zeker als mijn vertrouwen in de reële en nadenkende mens mij zegt dat het toch wel zal stranden op de weg via Gedeputeerde Staten en de Raad van State die we - gedwongen door het besluit van de coalitie - moeten gaan bewandelen. Simpel en alleen op reële gronden dan, geen emotie maar financiën en feiten zoals ten overvloede gemeld, door vele mensen en organisaties, aan alle raadsleden.

Nogmaals bedankt voor democratie en het gevoel dat er toch nog raadsleden zijn in onze gemeente die echt luisteren naar alle burgers.

Vriendelijk groeten, Peter Klaver.

Organisatie Walk-In concert gewaarborgd

De nieuwe organisator Miranda Hageman, zangeres van haar band Nevertheless.

AKERSLOOT - Mede-initiatiefnemer Gerard Struijf van het concert Walk-in krijgt opvolging. Miranda Hageman van Nevertheless en Petra van der Hulst, bekend van onder andere Moondance en All About Booze, gaan het organisatie-stokje overnemen.

"Mooier dan nu kan het niet gaan" (De Dijk red.), waren de afsluitende woorden van Gerard Struijf na de afsluitende klanken van Swinging Affair in de Storey Club op 20 november vorig jaar. Na vijf succesvolle edities en het recente overlijden van medebandlid en Walk-In organisator Jeckes van Baar, vindt Gerard het een goed moment voor opvolging. Dit met verse inzichten om de jaarlijkse Walk-In middag verder te brengen en tegelijkertijd als concept zuiver te houden en te bewaken.

Vrijwel direct waren er de eerste spontane aanmelders om de organisatie over te nemen. Want zo`n op gemeenschapszin gebaseerde concertmiddag - waarbij iedereen kosteloos muziek maakt en of woonkamers beschikbaar stelt - wil je niet missen in Akersloot. En na een paar weken kwamen de serieuze reacties van twee zangeressen van het eerste uur.

Spelregels
Is een organisatorische overname door Miranda Hageman van Nevertheless en Petra van der Hulst veel werk? Nou nee, de draaiboeken liggen klaar en de lijst met deelnemende bands, muzikanten en pr-contactpersonen lijkt onuitputtelijk. Maar er is meer te bewaken dan uitsluitend de organisatie. Het Walk-In Concert mag immers alleen vergunningsvrij worden georganiseerd mits de deelnemers zich houden aan de spelregels te weten: geen commerciële activiteiten, binnenshuis spelen met het geluid op huiskamerniveau en -typisch Akersloots: er moet een historisch muzikaal linkje met het mooie dorp zijn.

Uiteraard is het onmogelijk om een Walk-In-middag te organiseren zonder een centrale plek in het dorp waar iedereen, zowel de muzikanten als hun fans, na afloop hartelijk welkom is om gezamenlijk na te genieten. Daarom is ook de Storey Club met al haar vrijwilligers, een onmisbare schakel in het succes van de Walk-In concerten.

Lezing Egmondse School in Huys Egmont

De mooiste werken, van onder andere Gari Melchers, passeren de revue. Foto: Stichting Historisch Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - De eerste lezing in bezoekerscentrum Huys Egmont in Egmond aan den Hoef wordt gehouden op vrijdag 20 januari en gaat over de Egmondse School. Auteur Peter van den Berg neemt u in woord en beeld mee terug naar de tijd van de Art Summer School van George Hitchcock en vertelt u alles over de schilders en hun werken.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op www.huysegmont.nl/agenda en bij de informatiebalie van Huys Egmont. Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus reserveer uw kaart(en) tijdig, luidt het advies van Stichting Historisch Egmond. Tevens is er een jaarabonnement verkrijgbaar, waarmee u het hele jaar lang iedere maand een lezing kunt bijwonen.

'Frankie Goes To' speelt in Jazz Session Club Vredeburg

Helderse Bigband 'Frankie Goes To'.

LIMMEN - De band 'Frankie Goes To' geeft zondag 22 januari een gastoptreden in de Jazz Session Club Vredeburg in Limmen.

'Frankie Goes To' is een Helderse Bigband, opgericht in 2004 en bestaande uit ongeveer twintig man en een zangeres. De band speelt bekende swingstukken, rustige ballads, maar ook stevige jazzrock en latin-nummers. De leden treden overal in de Noordkop op en vernieuwen regelmatig het repertoire. De naam 'Frankie Goes To' is bedacht door enkele leden van het eerste uur en is gebaseerd op de voornaam van de oprichter, dirigent Frank van Gemert. Hij is buiten oprichter ook trombonist.

Het optreden op zondag 22 januari start om 16.00 uur. De toegang is vrij, maar u kunt Vredenburg ook steunen door lid worden voor 7 euro per persoon voor het gehele jaar. Meer weten? Bel Fred Timmer via 072-5053414 of stuur een e-mail naar timmerlimmen@kpnmail.nl.

Darttoernooi bij Het Oosthonk

HEILOO - Het Oosthonk organiseert zaterdag 21 januari het 301 dubbel-in-dubbel-uit-toernooi. Deelname bedraagt 5 euro, aanvang 20.00 uur en de deur gaat een uurtje eerder open om iedereen in de gelegenheid te stellen nog even te oefenen. Te winnen zijn mooie prijzen en uiteraard rankingpunten. Het Oosthonk vind u aan de Oostkanter 14 in Heiloo. Zie voor meer informatie www.oosthonk.nl of bel 06-33747770 of 06-46331274.

Lezing Paul Buitenhuis over Abdij van Egmond

De Abdij van Egmond.

AKERSLOOT - Paul Buitenhuis geeft donderdag 26 januari in de bibliotheek in Akersloot een lezing over de lange en rijke geschiedenis van de Abdij van Egmond. Paul Buitenhuis is rondleider van de abdij en vertelt over zowel de historie als het heden.

De Abdij van Egmond heeft een lange en rijke historie. Aan het begin van de tiende eeuw werd de de abdij gesticht door graaf Dirk I. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van de Middeleeuwen, de Egmondse annalen, werd hier rond 1100 in Egmond samengesteld.

In deze annalen wordt vermeld dat op initiatief van de monniken dijken en dammen werden aangelegd. Dit gebeurde om de vele abdijgronden te beschermen tegen het water. Ten noorden van Akersloot is dat de Limmerdam - een dam tussen de strandwallen van Limmen, Alkmaar en Akersloot - en ten zuiden van Akersloot de Startingerdijk. De abdij werd in 1572-1573 om strategische redenen door de troepen van Sonoy vernietigd. In de twintigste eeuw werd het klooster herbouwd. Nu is het wederom in gebruik als klooster, door het Benedictijner kloostergemeenschap.

De bibliotheek is gevestigd aan Rembrandtsingel 1 in Akersloot. De lezing start om 20.00 uur. De toegang bedraagt 2 euro. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda, of bij de klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin).

Primeur bij VV Limmen zaalvoetbal

Het team MO13-1.

LIMMEN - Met trots kunnen wij mededelen dat er vanaf nu ook een meidenteam, mo13-1, mee doet in voorjaarscompetitie. De VV Limmen zaalvoetbal groeit de laatste jaren, de vereniging telt nu; 5 herenteams, 3 damesteams en 6 jongensteams. Sinds kort is er daarbij dus ook een meidenzaalvoetbalteam. Lijkt het je leuk om ook met een eigen team te gaan zaalvoetballen, vraag dan naar de mogelijkheden: zaalvoetbal@vvlimmen.nl.

Bridgeuitslagen 4 januari

Uitslagen damesbridgeclub Sans Atout
A-lijn: 1. Ds. Hommes-Schouten 59,90, 2. Daudeij-Coebergh 58,33.
B-lijn: 1. Ds. Lus-Bijman 55,73, 2. Witting-Manshande 54,69.
C-lijn: 1. Ds. Amsterdam-Sandkuijl 61,11, 2. V. Toornburg-V.Toornburg 59,03.

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

NIEUW bij Kim's Haarsalon pinnen is sinds kort mogelijk in de zaak! Dus kom een keer gezellig langs. Bel voor een afspraak 06 - 3004 2383, Dompvloetlaan 29. Pinnen is mogelijk.

KRINGLOOP HEILOO De leukste! Gratis P. Hier kunt u heerlijk struinen tussen veel kleingoed, meubels, mooie kleding, lps, cds, dvd, schoenen, lampen, lijsten, schilderijen, boeken, spellen, versterkers, oude kasten, stoelen Lundia enz!!,di t/m za 10-5 De oude Werf. Ook inbreng. Zondag open? Kijk op onze site of 072 - 5334000

Uw spieren onbelast in beweging. Kom voor een gratis proefles binnen bij Slender You Heiloo. Westerweg 156 Heiloo 072 - 5339547 Tevens praktijk ruimte te huur voor schoonheidsspecialiste, pedicure of masseur.

De Stille Bron: Praktijk voor holistische massage, healing en cranio-sacraal therapie. Begin het nieuwe jaar ontspannen en bewust! Kennismakingsactie: Eerste holistische MASSAGE voor de HALVE PRIJS! Info: 06 - 2266 6059 of www.destillebron.nl

Hulp gezocht Vrouwen gezocht vanaf 18. Ik ben een 28 jarige vrouw uit Heiloo en rolstoel gebonden. Ik heb hulp nodig bij de toiletgang op dinsdag om 16:15 en woensdag om 11:30 en 16:15. Tarief in overleg. Ervaring is geen vereiste. Eventueel inzetbaar als vervanging. Interesse? 06 - 5429 0311

GESTOFFEERDE WOONRUIMTE GEZOCHT in Heiloo of omgeving voor stel vanaf feb/maart 2017 tot de zomer 2018. Tel: 06 - 1220 1384

Voor stomerij en pasfoto's .... even naar Primera Het Hoekstuk.

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen.Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Kim's Haarsalon gaat met wintersport! En is GESLOTEN vanaf 24 januari t/m 31 januari. Daarna sta ik weer gezellig voor u klaar! Ik heb tot dan nog plek voor een afspraak! Of daarna, bel naar :06 -3004 2383 Kim's Haarsalon Dompvloetlaan 29, Heiloo.

Div modellen gebruikte elektrische fietsen va € 695 icl. 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

DYSLEXIEBEGELEIDING (methode van RID) nog enkele plaatsen vrij op di en do. Evt ander tijdstip in overleg. Karen 06.421.582.29. Ook voor bijles Begrijpend Lezen.

Energieker en vitaler de winter door ? Dat kan met Do-In, de Japanse bewegingsvorm met oefeningen voor het strekken van meridianen. Met veel persoonlijke aandacht leert u oefeningen waardoor de energie beter door het lichaam kan stromen.Geïnteresseerd? Bel 06 4631 8915. Kijk op www.praktijkjohncompas.nl

Wij zijn verhuisd! Speciale aanbieding Thaise ontspanningsmassage. Nijverheidsweg 6b Heiloo. Op afspraak 06 - 3365 5795

Hometrainer verhuur voor revalidatie en fitness toepassingen. Info: Bosman Tweewielers, Westerweg 295, Heiloo. Tel: 5331241 www.bosmantweewielers.nl

TECHNO SERVICE Reparatie & verkoop van Consumentenelektronica TV-AUDIO-COMPUTERS-ETC .Industrieterrein-oosterzij nr.19 Tel. 072 - 5112532 www.techno-service.nl

TE KOOP GARAGEBOX, omgeving Geestakker, nieuwe dakbedekking. Vraagprijs € 27.500,- k.k. Voor informatie: Vos Makelaars 072 – 533 18 95

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/behangen/dakrep. enz. Ingeschr.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

Grote collectie gebruikte dames-, heren- en kinderfietsen. Incl 3 maanden Bovag garantie. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Iedereen kan gezond leven met een gezond gewicht! Hoe? Maak snel een afspraak! Sandra Zoon Heiloo 06 - 57322934 E:sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W:www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

UW AUTO WINTERKLAAR! CARCLEANING HEILOO. Informeer naar de teflonwax winterbeurt v.a. € 75,- Nijverheidsweg 19a. Ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur Za 9.00 - 12.00 uur Tel: 072 - 5320294 www.carcleaningheiloo.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting. Heeft nog tijd voor al uw schilderwerk binnen en buiten

Tel: 06 - 4247 9384

T.K.A. Electrolux WASAUTOMAAT 5,5kg bovenlader. Niet intensief gebruikt (1 pers.hh) €75,- Tel: 06 - 5716 4774

Zangles in Heiloo privé of met twee. Kids en volwassenen, beginners en gevorderden. Gratis proefles. www.zingjemee.nl. 06 4811 6691

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

GARAGEVERKOOP VANWEGE VERHUIZING! Van kleingoed tot bankje! Zaterdag 21 januari van 11.00 tot 16.00 uur Heerenweg 88 Heiloo

Bed of matras halen bij Lute Slaapkenner Limmen. HUURAUTO-HEILOO.NL

Kwaliteitsstoffering van uw meubelen vindt u bij MEUBELSTOFFEERDERIJ HEIJNE. Wij maken er een serieuze zaak van u goed advies te geven. Handelsweg 18 Heiloo. Wilt u een offerte of langskomen ? Even bellen aub. Tel. 072-5334950 of 06-5164 9054 info@ceesheijne.nl www.ceesheijne.nl

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw tuinwerkzaamheden. Alles is bespreekbaar. Vrijbl.prijsopg. Ingeschr. KvK. Tel: 06 - 5344 2975

Loodgieter nodig? Gepensioneerde loodgieter heeft tijd over. Tel: 06 - 5111 7811

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop. www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7, 1851 NV Heiloo. Tel: 06-2159 8809

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn deskundig, ervaren en op maat gemaakt voor alle leeftijden. Bel voor info: 06 - 3827 9213

Grote sortering elektrische fietsen in div. uitvoeringen v.a. 1299 euro. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen.Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AGM-Dealer