De Uitkijkpost

4 maart 2015

De Uitkijkpost 4 maart 2015


Komst Kaptein onderwerp van gesprek

HEILOO – De pas opgerichte Stichting Heilloze Weg heeft op 24 februari formeel bezwaar aangetekend bij de gemeente Heiloo tegen de door het college voorgestelde wijzigingen in het Bestemmingsplan Boekelermeer en haar zienswijze over deze wijzigingen ingediend.

De stichting zet haar zienswijze uiteen. Daarin staat onder andere te lezen dat Heilloze Weg het niet eens is met het wijzigingsvoorstel van het college (het verleggen van een weg in deel B van de Boekelermeer en toegestane bebouwing pal aan de Kanaalweg wijzigen van 'Bedrijf-1' in 'Bedrijf-2'). Het komt er volgens Heilloze Weg op neer dat er hoger, groter en breder gebouwd kan worden. Het college gaat daarmee volgens de stichting in tegen de weloverwogen besluiten en de uitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. De stichting herinnert aan uitgangspunten zoals 'van de ondernemers met bouwplannen wordt medewerking gevraagd om hun planontwikkeling aan te passen daar waar wordt afgeweken van het vigerende Bestemmingsplan' en uitgangspunten 'inzake toetsing aan transparante bebouwing, veiligheid, milieu, ecologie en landschappelijke waarden'.

Heilloze Weg vraagt zich bovendien af 'of dit massieve pand pal aan de Kanaalweg, als een Heiloose Muur in het open en beschermde landschap van het Heilooer Die, past binnen de oorspronkelijke bedoelingen van de gemeenteraad toen deze instemde met de wijzigingsbevoegdheid van het college in het huidige bestemmingsplan'. ,,Gezien de grote gevolgen van deze wijzigingen, vindt Heilloze Weg dat niet het college, maar de gemeenteraad over de herziening van het bestemmingsplan moet beslissen", aldus de stichting. De stichting vreest dat de rest van deel B, omdat Heiloo door de voorgestelde wijzigingen dit deel geen andere bestemming meer kan geven, wellicht vrijwel onverkoopbaar zal blijken.

De gemeente reageert juist blij te zijn met de komst van Kaptein op het bedrijventerrein de Boekelermeer en denkt in termen van werkgelegenheid, impuls voor de Boekelermeer, opbrengst van verkoop grond en trots op een goede vestigingsplek voor kleinere en grote bedrijven. Firma Kaptein heeft in 2014 getekend voor de afname van een flinke kavel en hebben de schetsen voor het pand inmiddels af.

De gemeente geeft aan dat de wijzigingsbevoegdheid inderdaad inhoudt dat er grotere gebouwen mogen komen te staan. ,,De hoogte van de gebouwen is niet gewijzigd. Ook onveranderd is het totale aantal m2 dat mag worden bebouwd op de Boekelermeer en het gebied dat is gereserveerd voor de ecologische zone. Door grotere gebouwen toe te staan op de Boekelermeer speelt de gemeente in op de vraag vanuit de markt. Uit onderzoek blijkt dat de Boekelermeer juist behoefte heeft aan een variatie van grotere en kleinere kavels. De komst van Kaptein is een goed voorbeeld hoe de gemeente meebeweegt en daardoor ook nieuwe bedrijven weet aan te trekken. Iets dat wordt aangemoedigd door de ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo en een positieve impuls geeft aan de werkgelegenheid in het dorp. Kaptein is een graag geziene nieuwkomer niet alleen door de gemeente maar ook door de ondernemers."

Bang dat er onvoldoende aantrekkelijke kavels overblijven is de gemeente niet. ,,Juist de variatie in grootte is van belang en er is nog voldoende ruimte voor grote partijen maar ook voor bedrijven die voldoende hebben aan grond van enkele honderden meters. Uit het Stec rapport komt de Boekelermeer Heiloo als totaal concept qua ligging, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit als meest aantrekkelijke locatie in de regio naar voren. Door de economische omstandigheden kan de gemeente niet alle grond afzetten, daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren in totaal 25 ha grond in fase B en C op de Boekelermeer in de 'ijskast gezet'. Iets dat nu ook is geadviseerd binnen de regio Alkmaar door Stec. De Boekelermeer Heiloo is klaar voor de toekomst en bereid om binnen de kaders met ondernemers mee te denken over de mogelijkheden om Heiloo als vestigingsplek te promoten." De gemeente reageert tot slot dat het plan van Kaptein op 17 december 2014 is besproken in de Commissie Openbare Ruimte. De commissieleden hebben met uitzondering van de NCPN ingestemd met de planvorming.

Willibrordus zet voet aan land in het rijk der Friezen

EGMOND/HEILOO - Zaterdag 28 februari werd op het strand van Egmond aan Zee het startschot gegeven voor Expeditie Willibrordus, de muzikale uitvoering op 19 april in Cultuurkoepel Heiloo waarmee Music Meeting 2015 het publiek zal verrassen.

Toevallige strandwandelaars belandden in een tafereel in het jaar 690, toen Willibrordus, een monnik uit Northumbrië, vergezeld door een aantal volgelingen voet aan land zette in het door heidenen geregeerde kustgebied. Willibrordus kwam om het christendom in het rijk der de Friezen te verspreiden. De scene van de aanlanding werd nagespeeld door acteurs en in Germaanse kledij uitgedoste 'stamleiders' van de Hunebedspelen, die deze zomer (21 juni) worden gehouden op het evenemententerrein aan de Omloop. Toen de boot met Willibrordus aanlandde, wachtte hem en zijn gevolg een kille ontvangst. Een ijzige zuidwesten wind en in eerste instantie een aantal vijandig gezinde Germanen was zijn eerste kennismaking met dit heidense land. Maar al gauw was het ijs gebroken en werden rond een knapperend kampvuurtje de eerste, voorzichtige vriendschappen gesloten. Aan het einde van Willibrordus' leven – hij stierf in 739 – was het nieuwe geloof in de kuststreek aan de winnende hand.

Expeditie Willibrordus wordt op 19 april twee keer uitgevoerd, om 14.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Music Meeting zoekt nog mensen en bedrijven die het muzikale evenement willen sponsoren. Men kan zich aanmelden via musicheiloo@gmail.com. Meer informatie over de Hunebedspelen is te vinden op de Facebook-pagina van de Hunebedspelen.

Plaats voor nieuw talent bij Jeugdtheater Heiloo

HEILOO – Jeugdtheater Heiloo heeft weer plaats voor nieuw talent! Op 14 maart houdt de stichting weer audities. De vereniging wordt gevormd door 25 jongeren van circa 13 tot 18 jaar. Je krijgt les in zang, dans en spel van jonge, professionele docenten. Plezier staat voorop en daarom is het altijd een feestje om naar de repetities te komen. Jeugdtheater Heiloo maakt op maat geschreven muziektheater en werkt toe naar een voorstellingsweekend in theater De Beun, waar iedereen jou kan zien stralen. Meld je aan, dan kijkt de vereniging, samen met jou, of het Jeugdtheater iets voor je is. Zie ook www.sjth.nl.

Tien vragen aan… Sander Groefsema

Foto Menno Lesterhuis

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Stel uzelf kort aan de lezers voor: Ik ben Sander Groefsema, 31 jaar oud en werk fulltime als docent economie op het Trias VMBO in Krommenie. Daarnaast geef ik judotraining in Velserbroek bij Ben Rietdijk Sport en heb ik samen met mijn broer een eigen judoschool 'Judoclub Groefsema'.

1. Waar bent u geboren en getogen?

Geboren in Alkmaar en opgegroeid in Heiloo.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Gelukkig heb ik van mijn hobby ook deels mijn werk kunnen maken. Ik geef samen met de andere trainers van Ben Rietdijk Sport de judotrainingen aan wedstrijdjudoka's in Velserbroek. Velen van deze judoka's staan wekelijks in de krant en ook vaak in de Uitkijkpost en komen ook uit Heiloo. Afgelopen jaar zijn Timo Lesterhuis en Karen Stevenson Nederlands kampioen geworden bij de senioren. Het is toch leuk om te zien dat ik in hun ontwikkeling een groot aandeel heb gehad. Ook de andere medailles die gewonnen zijn op Nederlandse kampioenschappen en zelfs op Europese kampioenschappen door judoka's uit Heiloo ben ik van allen degene geweest die ze hun 'bandje heeft leren knopen'.

Daarnaast heb ik samen met mijn broer (Wesley) judoclub Groefsema vijf jaar geleden opgericht. We verzorgen judolessen in Heiloo, Limmen, Akersloot en Castricum. De Judolessen in Heiloo worden verzorgd bij Dorssport. Onze website is www.judoclubgroefsema.nl.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

De minister van onderwijs, waarom we het nog steeds niet voor elkaar krijgen om kleinere klassen te organiseren, zodat leerlingen echt hun talent kunnen ontwikkelen en de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik merk nu vaak dat de klassen door geld gebrek erg vol zitten en dat een klas met 28 tot en met 30 VMBO leerlingen geen unicum meer is.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Op wintersport met de familie en de buitenlandse judotoernooien met de club.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Het park voor Boswijk, wat hebben wij hier vroeg veel mooie hutten gebouwd en heerlijk kunnen spelen een mooie plek.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Voor de wintersport om vroeg te vertrekken om de volgende dag op de lange latten te staan.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Dat je moet doorzetten en je dromen moet naleven, ook al is dit soms lastig.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Dat ik naast de judo ook nog voor de klas sta op het Trias VMBO en dat ik daar geen gymastiek geef, maar docent Economie ben.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Ik zou wat doen aan het sportbeleid in de gemeente Heiloo. Er zijn veel kinderen in Heiloo die sporten, maar ook een grote groep niet. Ik zou geld beschikbaar stellen om de jeugd op de basisscholen in Heiloo, één of wellicht twee keer in de week in aanraking te laten komen met de verschillende sportclubs in de gemeente. Gediplomeerde trainers gaan onder schooltijd bij de basisscholen langs of de school komt op bezoek. Dit om de kinderen in Heiloo meer te laten bewegen en te laten ontdekken hoe leuk sporten en bewegen is. Hier is niet veel geld voor nodig en helpt op termijn ook weer de gezondheidszorg. Ik ben van mening dat als je op jonge leeftijd gaat sporten, je dit op latere leeftijd ook nog doet.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:

De vraag van Maureen aan Sander: Wat wil je bereiken met jouw judoclub? Kinderen in Heiloo, Limmen, Akersloot en Limmen op de judomat krijgen en laten zien hoe leuk judo is als sport. Daarnaast kinderen met talent begeleiden in hun sportcarrière. Dit doe ik nog altijd met veel plezier!

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan Gerard Pranger. Gerard is bezig met het organiseren van de Hunebed spelen in Heiloo. Deze worden 21 juni gehouden op de langste dag van het jaar. Wat gaat er op die dag allemaal gebeuren en hoe kan je als Heilooënaar hier aan deelnemen?

Jongeren in Matthäus Passion van Oratoriumkoor Heiloo

HEILOO - De oproep aan de jeugd om mee te zingen in het Oratoriumkoor heeft een grote respons gekregen. Aan de Matthäus Passion die het koor op vrijdag 20 maart uitvoert, doen niet minder dan 21 jongens en meisjes mee.

Onder leiding van dirigent Paul Waerts oefent het zogeheten Junioratorium elke zaterdag intensief. Het jongerenkoor zingt in de meeslepende koorzang van Bach het eerste deel mee, voor de pauze. Het is voor achtste keer dat het Oratoriumkoor Heiloo de Matthäus Passion op het programma heeft staan. Met een oplopende ambitie en een steeds stijgende kwaliteit van de uitvoering heeft het Heilooër koor zich inmiddels enige faam verworven in de regio. Ook veel liefhebbers van de passiemuziek van buiten Heiloo komen naar de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg.

Het Promenade Orkest begeleidt de zangers. De solisten zijn de bas Matthijs Mesdag (hij zingt de Christuspartij), tenor Peter Vos (Evangelist), sopraan Caroline Stam, alt Maartje de Lint, tenor Erik Janse en bas Frans Kokkelmans. De Matthäus Passion begint om 19.30 uur. Toegangskaarten à 25 euro zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels, via www.oratoriumkoorheiloo.nl of via tel. 072-5333486 en 072-5402777. Op de avond zelf zijn kaarten verkrijgbaar in de kerk.

Start beschermingsmaatregelen paddentrek

HEILOO - Padden en kikkers zijn nachtdieren en kunnen al vanaf half februari, als de weersomstandigheden gunstig zijn, beginnen aan de jaarlijkse voorjaars(padden)trek. Er kunnen dan honderden dieren tegelijk de weg oversteken. Daarom is de route via de Westerweg en Kuillaan naar de Kennemerstraatweg van 1 maart tot en met 30 april 's avonds en 's nachts niet toegankelijk en wordt afgesloten met een slagboom voor gemotoriseerd verkeer. De gewone pad, bruine kikker en de kleine watersalamander zijn landdieren. In het voorjaar trekken zij van bos naar duin (winterrust) de weg over naar het water om daar hun eieren af te zetten. De larven groeien op in het water en verlaten het water na enige maanden om op het land verder te leven. Padden en kikkers zijn na drie jaar geslachtsrijp. Verder zijn amfibieen nuttige dieren. Ze eten insecten (muggen, vliegen, spinnen, torren, vlinders), alsmede slakken (geen slakkengif gebruiken!) en wormen. Vrijwilligers die mee willen helpen aan deze kortstondige paddenoverzetactie (zes weken) kunnen bellen met: Nel Kuiper, tel. 072-5334803, Suze Sep, tel. 072-5117416 of Els Meurs tel. 06-20198233. Zie ook www.padden.nu

Drukbezochte Ridder Florian

HEILOO - Afgelopen woensdag, 25 februari, was de zeer succesvolle en druk bezochte voorstelling Ridder Florian van Frank Groothof in theater De Beun. Drie prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd kregen een mooi boek over ridder Florian en werden door Frank persoonlijk gefeliciteerd. Op de foto Justin Jung, één van de prijswinnaars die uit handen van Frank een boek ontving.

Expositie Oud Heiloo, 4000 jaar leven op en naast de strandwal

HEILOO - In een overzichtelijke, interessante expositie wordt in de Oudheidkamer Heiloo een overzicht geboden van de bewoning op de strandwal die 4000 jaar geleden is ontstaan. Elke zaterdag om 14.30 uur kunnen de bezoekers deelnemen aan een rondleiding.

Opgravingen leren dat op de plaats waar Heiloo zich nu bevindt circa 2000 jaar voor Christus bewoners zich hebben gevestigd. Het 'houtje van Heiloo', waarvan een replica zich in de expositie bevindt, geeft aan dat elders in de omgeving misschien al eerder bewoning is geweest. De expositie 'vertelt' hoe de eerste bewoners zich in leven hebben gehouden en hoe het omringende water altijd vriend en vijand is geweest. De komst van Willibrordus bracht grote veranderingen met zich mee. De geschiedenis van de kerken, de bedevaartplaats en het klooster in Heiloo heeft een prominente plaats gekregen.

Aparte aandacht is er ook voor de buitenhuizen, de huizen waar onder andere rijke, adellijke Alkmaarders en Amsterdammers hun toevlucht zochten in de zomer. In de negentiende eeuw zetten de schrijvers van de 'Kring van Heiloo' ons dorp op de kaart. De twintigste eeuw was een tijdperk van snelle groei van de bevolking. De komst van de spoorweg en het station is daarvan een belangrijke oorzaak. Ook dit thema is in de expositie uitgewerkt. Slechts een zestigtal bewoners had in het begin van de twintigste eeuw stemrecht. Ook dat is zichtbaar gemaakt. Voor de rondleiding op de zaterdagmiddag om 14.30 uur hoeft u zich niet aan te melden. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. De oudheidkamer Heiloo is geopend op dinsdagavond 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Dorcas Heiloo doneert aan goede doelen

Groepsfoto van alle vrijwilligers van de winkel van Dorcas Heiloo. Foto Tineke Leeri

HEILOO - Steeds meer mensen bezoeken de winkel van Dorcas te Heiloo, de verkopen vertonen een stijgende lijn. Veel mensen hebben baat bij de winkel van Dorcas: klanten, mensen die artikelen inbrengen, de zeventig vrijwilligers, maar vooral de arme mensen in Oost-Europa en Afrikaanse landen, die met het verdiende geld daadwerkelijk worden geholpen.

In 2014 is er maar liefst voor 266.400 euro aan gratis ingebrachte artikelen in de winkel verkocht. Na aftrek van kosten, zoals huur, transport, gebruik opslag et cetera, is het grootste deel hiervan gedoneerd aan drie Dorcas projecten. Het eerste project betreft water en hygiëne in Babati en Konwa, Tanzania. Doel van dit project is dat in deze districten 36.000 mensen een betere toegang krijgen tot schoon en veilig water en sanitatie. Het tweede project betreft drinkwater en hygiëne voor de Masai in Kenia. Doel van dit project is het voorkomen van water gerelateerde ziektes door 15.000 mensen de toegang te geven tot schoon drinkwater binnen één kilometer afstand. Voor 2.700 kinderen komt er schoon water en een toilet op school en 16.000 volwassenen krijgen de beschikking over een toilet. Verder worden er 24.000 mensen voorgelicht over hygiëne, gezondheid en hiv/aids.

Het derde project werkt aan betere gezondheidsomstandigheden in de regio Jimma, Ethiopië. Doel van dit project is om voor 6.000 mensen in twee arme dorpen en twee kleine sloppenwijken de toegang tot water te vergroten waardoor de gezondheidsomstandigheden voor deze mensen verbeteren.

Daarnaast zijn er gelden gedoneerd aan Stichting Veldwerk voor ondersteuning studenten in Nepal. De donatie aan Stichting Veldwerk is voor een periode van drie jaar waardoor vier studenten hun opleiding kunnen afronden. De resultaten van de studenten zijn zeer bemoedigend en hun dank is groot.

Ook is een groot bedrag gedoneerd bestemd voor een goed doel in de gemeente Heiloo. De vrijwilligers van de winkel bedanken alle mensen in Heiloo en omgeving voor dit geweldige resultaat. ,,Dankzij uw inbreng en uw aankoop van artikelen hebben wij grote bedragen aan genoemde projecten kunnen doneren." Een belangrijk aandachtspunt van dit alles blijft de kwaliteit van de ingebrachte spullen. Kwaliteit trekt meer mensen naar de winkel; met meer verkoop en hogere opbrengsten tot gevolg. Voor 2015 is de ambitie van Dorcas Heiloo om de winkel nog efficiënter in te richten, de kosten te verlagen en blijvend grote bedragen aan Dorcas projecten te doneren. De winkel is gevestigd aan Kennemerstraatweg 93-95, geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Zie ook www.dorcasheiloo.nl. Hier vindt u artikelen die via marktplaats kunnen worden aangekocht.

Administratiekantoor Bruins

Jerrie Bruins, Nijverheidsweg 19a, 1851 NW Heiloo, www.administratiekantoorbruins.nl, tel. 06-18875888, e-mail: info@administratiekantoorbruins.nl.

HEILOO – Al tijdens zijn studie Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit is Jerrie Bruins werkzaam als assistent accountant bij een internationaal accountantskantoor. In die hoedanigheid doet hij veel ervaring op bij grote internationale bedrijven als Shell en ABN Amro, maar ook binnen het MKB en familiebedrijven. Zo'n zeven jaar geleden begon hij daarnaast kleinschalig een eigen administratiekantoor. ,,Gewoon aan huis, want in het begin waren mijn klanten voornamelijk vrienden en bekenden." In de loop der jaren dijde de klantenkring zich gestaag uit, ook ondernemers buiten Jerrie's eigen netwerk meldden zich bij hem.

Hij is inmiddels op het punt beland dat de huiskamer niet meer voldoet. Deze week verhuisde Administratiekantoor Bruins daarom naar de Nijverheidsweg op Industrieterrein Oosterzij; omringd door bedrijvigheid. Het kantoor treedt naar buiten met een eigen huisstijl en website. Zijn sterke punten, krijgt Jerrie vaak te horen, zijn dat hij denkt als een ondernemer en dat hij dingen in begrijpelijke taal uitlegt. ,,Ik voel mij 'one of the guys', spreek de taal van de ondernemer en voel goed aan wat de ondernemer wil en verwacht." Administratiekantoor Bruins coacht daarnaast actief startende ondernemers en denkt mee om kansen te creëren. Hij kent de problematiek van starters en wil hen behoeden voor valkuilen.

Om scherp en up-to-date te blijven volgt Jerrie jaarlijks minimaal twee à drie cursussen en workshops. Jerrie werkt met eigentijdse communicatiemiddelen, zoals WhatsApp en Facebook, en met up-to-date software voor de digitale verwerking van de boekhouding. Met real time inzicht; de klant kan op ieder moment zelf inloggen voor een accuraat beeld van de stand van zaken. Door automatische koppelingen met onder andere scansoftware en de bank worden digitaal alle in- en verkoopfacturen, alle bij- en afschrijvingen direct en dagelijks verwerkt in de boekhouding. Dus geen gedoe meer met kopietjes, verloren facturen en een portemonnee vol met bonnen!

Administratiekantoor Bruins ontzorgt; dit varieert van het bijhouden van de boekhouding, de verwerking van de salarisadministratie, de fiscale aangiften tot en met het opmaken van de jaarrekening. Kortom: al die zaken, waar het ondernemers vaak aan tijd en zin ontbreekt om zich er grondig in te verdiepen. De ondernemer moet uiteraard gewoon kunnen ondernemen! Administratiekantoor Bruins hanteert overzichtelijke tarieven afgestemd op de wensen en eisen van de klant. ,,Dus ook geen extra kosten na een telefoontje of email. Voor één vast bedrag per maand ben je verzekerd van de beste kwaliteit en wordt alles voor je geregeld. Van jaarrekening tot fiscaal advies, alles zit bij je abonnement inbegrepen. Zo weet je dus altijd precies waar je aan toe bent"

Profiteer nu van een messcherpe overstapkorting. ,,Nieuwe klanten zijn bij Administratiekantoor Bruins gegarandeerd 15% goedkoper uit dan bij hun huidige boekhouder!"

NL Doet; Opschonen Ter Coulsterbos

HEILOO - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar gaan leden van de Lions Club Alkmaar Phoenix een deel van het Ter Coulsterbos opschonen. Dat gebeurt ook dit keer weer in het kader van NL Doet, waar honderden organisaties uit het hele land aan meedoen. De activiteit in het Ter Coulsterbos vindt plaats op zaterdag 21 maart van 09.30 tot 15.00 uur. Iedere jaar weer melden zich naast de leden van genoemde Lions Club ook mensen aan die graag hun handen uit de mouwen willen steken. Dat kunnen inwoners van Heiloo zijn, maar ook leden van verenigingen en werknemers van bedrijven die graag iets willen doen in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Het adres waar het opschonen plaatsvindt luidt: Kennemerstraatweg 434, 1851 BL Heiloo. Voor het benodigde gereedschap (zagen, snoeischaren, enz.) wordt gezorgd, evenals voor koffie/thee en een lunch. Ook is deskundige begeleiding aanwezig. Er is sprake van hoge kosten om dit openbare stuk natuur te onderhouden, met name van de flora (bomen, struikgewas). Daarnaast wordt het bos aantrekkelijk gemaakt voor vele soorten fauna om daar te verblijven (zoals vogels, kleine bosdieren en insecten). In ruil voor het onderhoud krijgt het publiek de gelegenheid om vrij te kunnen wandelen in dit natuurgebied.

Mocht je willen meehelpen, meld je dan aan via de website van het Oranje Fonds of neem contact op met Ton Steenaert, secretaris van de Lionsclub Alkmaar Phoenix; tel. 072-5332207.

Lourdesreis met Stichting Lourdesgroep Heiloo

HEILOO - Lourdes is na Mekka de tweede bedevaartplaats ter wereld. Jaarlijks wordt het bezocht door circa 6.000.000 pelgrims. Stichting Lourdesgroep Heiloo is een non-profitorganisatie, die in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten elk jaar een reis naar Lourdes organiseert. De stichting wil het mogelijk maken om iedereen die wil, mee te nemen naar Lourdes. De Lourdusreis is dit jaar van 8 tot en met 13 mei (per vliegtuig). Uit en thuis; alles wordt voor u geregeld.

Als men aan Lourdes denkt, denkt men veelal aan zieken. Maar ook veel gezonden, ouderen en jongeren vinden het fijn om Lourdes te beleven. De saamhorigheid, de aandacht voor elkaar, anderen ontmoeten en stilstaan bij de zin en de waarde van het leven. Bent u slecht ter been, dan wordt voor begeleiding gezorgd. Zorg wordt aangepast aan de individuele behoefte, zodat niemand vanwege zijn ziekte of handicap thuis hoeft te blijven. Bezoek de bron van 'levend water' en zie met eigen ogen hoeveel troost het biedt aan mensen, steeds op andere wijze. In Lourdes wordt het programma van de Nederlandse Bedevaarten gevolgd, daarnaast is een stadswandeling en uitleg over de kerken georganiseerd, evenals een excursie naar de Pyreneeën.
Bent u geïnteresseerd, bel meer informatie Irma van Loon (tel. 072- 5336056), Jan IJpelaan (tel. 072- 5334828), Loes van Noort (tel. 072-5337838) of Hannie Wessel (tel. 072-5333913).

Lezing Hortus Bulborum

HEILOO - Op 11 maart om 20.45 uur verzorgt Max Nuyens van de Hortus Bulborum een lezing vover de prachtige museumtuin Hortus Bulborum te Limmen. Op deze avond neemt Max Nuyens u mee op een reis van ruim 400 jaar bloembollenteelt. Een interessante avond, vol met leuke wetenswaardigheden over bloembollen en tulpen, narcissen en hyacinten. De lezing is in de Ter Coulsterkerk in Heiloo.

De toegang is gratis voor leden van Groei & Bloei, niet leden betalen 2 euro.

Voorjaarscursus bloemschikken

HEILOO – Op 11 maart (van 13.45 en 19.45 uur) start in de Ter Coulsterkerk in Heiloo de voorjaarscursus bloemschikken van Groei & Bloei Midden-Kennemerland. In een serie van drie workshops wordt gewerkt met materialen die specifiek voor het seizoen zijn. Er wordt drie keer een totaal ander werkstuk gemaakt; een handgebonden boeket, daarna wordt een deel van de bloemen weer opnieuw tot een andere vorm verwerkt en tot slot de corsagetechniek. Aanmelden bij Mercedes Docter, e-mailadres benzdocter@hotmail.com. Zelf scherp mes en snoeitang meebrengen.

Gratis schaatsen op De Meent

HEILOO - De winter loopt op zijn laatste benen en het lijkt er op dat de natuurijsbaan aan de Zandersloot in Heiloo dit seizoen niet open gaat. Seizoenkaarthouders, die een kaart hebben gekocht in de voorverkoop voor het seizoen 2014/2015, kunnen die inleveren bij de kassa van De Meent in Alkmaar en kunnen toch nog een keer gratis schaatsen op de kunstijsbaan. Je kunt op De Meent terecht van zaterdag 7 tot en met 15 maart.

Kledinginzameling Kits Oonlie

HEILOO - In de week van 9 tot en met 13 maart kunt u al uw kleding, schoenen, linnengoed, maar ook speelgoed inleveren bij één van de vestigingen van Kits Oonlie. In samenwerking met de familie Burgering stuurt Kits Oonlie de spullen die nog bruikbaar zijn naar landen waar ze het goed kunnen gebruiken. Spullen die niet geschikt zijn voor verzending, worden gerecycled. In Heiloo kunnen de spullen tijdens openingstijden worden ingeleverd op De Hoefsmid 9, De Hucht 4-6, Kennemerstraatweg 380A en Boekenstein 46, in Limmen op Middenweg 26A.

Olieverfgroep Tintoretto exposeert in de Artfarm

HEILOO - Op 14 en 15 maart exposeren twaalf leden van de olieverfgroep van schildervereniging Tintoretto (Heiloo) in de Artfarm in Heerhugowaard. De expositie bestaat uit schilderijen van olieverf met diverse thema's als bomen, landschap, natuur, stad en dorp, mens en dier en verschillende andere onderwerpen. De deelnemende leden zijn: Fred Bakkum, Rie van der Bijl, Nico Dekker, Hilly Goedhart, Marianne Jonkers, Hannie Köhne, Rob Rood, Lot Schreurs, Trudy Smeink, Anne Thung-Ericsson, Karin de Vré en Cyril Wullems. De expositie is op beide dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie: www.tintoretto-heiloo.nl.

Genietende hangouderen

HEILOO - Dit zijn Kees, Klaas en Dolf (van links naar rechts). Zittend op het bankje in winkelcentrum Het Loo, heerlijk te genieten van de voorbijgangers. De heren vermaken zich prima. Afhankelijk van het weer zitten zij binnen of buiten. Nooit te beroerd voor een gezellig praatje met een passant of poserend voor de foto zoals hier.

Afstuderen

HEILOO - Op 25 februari is Maaike Schut, oud-leerling van de Springschans en PCC Heiloo, afgestudeerd aan de TU/e Eindhoven in de richting:? Construction Management and Engineering. Maaike heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van het concept energiebundel.

Lezing 'Wat kunnen we nu eigenlijk nog eten?'

HEILOO - Kunt u door de bomen het bos niet meer zien? Weet u niet meer welke voeding nu wel of niet gezond voor uw lichaam is? Weet u niet of u nu wel of niet Superfoods zou moeten eten? Of u dat u wel of niet in kokosolie moet bakken of nog wel melk kunt drinken? U bent lang niet de enige die het niet meer weet.

Het is ook niet zo vreemd dat mensen verward raken door alle tegenstrijdige berichten over voeding in de media. Als voedingsdeskundige met een wetenschappelijke achtergrond onderscheidt Jaime Binnewijzend van Foodsmart Voedingsadvies graag de feiten van de fabels. ,,Door te focussen op bewezen gezondheidseffecten van gezonde voeding probeer ik een duidelijk beeld te schetsen over wat nu werkelijk gezonde voeding is. De wetenschap staat niet stil. Bijna wekelijks worden er nieuwe onderzoeksresultaten gepubliceerd, vervolgens is er nog de levensmiddelenindustrie die supermarkten en consumenten overstelpt met nieuwe producten al dan niet met gezondheidsclaims."

Vrijdagavond 13 maart om 19.30 uur verzorgt Jaime een lezing in wijkgebouw Ypsalon in Ypestein Het thema van de lezing is 'Wat kunnen we nu eigenlijk nog eten?' Het doel is om meer inzicht te geven in wat nu eigenlijk gezonde voeding is en wat niet. Wat het effect is van gezonde versus ongezonde voeding op het lichaam. Verder zal er nader ingegaan worden op huidige voedingshypes die al dan niet bewezen gezondheidsvoordelen hebben. Toegang lezing: 5 euro, adres: Wijkgebouw Ypsalon, Hucht 4, Heiloo. Meer informatie:www.foodsmart.nl

Thema Boekenweek 2015: Waanzin

HEILOO - De tachtigste Boekenweek wordt gehouden van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart. Het thema is 'Waanzin', het motto 'Te gek voor woorden'.

Bibliotheek Heiloo heeft Nico Keuning uitgenodigd voor een lezing op donderdag 12 maart, aanvang 20.00 uur.
De literatuur zit vol met fascinerende hoofdpersonen die afwijken van de norm. Niet alleen in fictie, ook onderzoek of eigen ervaringen leveren prachtige boeken op. De herziene biografie 'Angst voor de winter', over het leven en werk van Jan Arends door Nico Keuning, sluit aan op het thema Waanzin van de Boekenweek. Behalve dichter en schrijver was Jan Arends (1925-1974) psychiatrisch patiënt. Zijn leven loopt als schrikdraad door zijn proza en poëzie. In eenvoudige, trefzekere taal weet hij de lezer te raken. Zijn verhalen en gedichten zijn huiveringwekkend en vilein, maar ook ontroerend en komisch. Op 21 januari 1974 pleegde Arends zelfmoord. De verhalenbundel Keefman en Lunchpauzegedichten staan nog steeds hoog aangeschreven in de Nederlandse literatuur.

De Heilooër schrijver en biograaf Nico Keuning zal in de lezing nader ingaan op fascinerende kanten van deze wonderlijke figuur, die leefde op de grens van kunst en waan. Keuning publiceerde onder andere in de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland en HP/De Tijd en schrijft in uiteenlopende literaire tijdschriften, week- en maandbladen. Hij schreef biografieën over Max de Jong, Jan Arends en Bob den Uyl. Een zeker onbehagen, leven en werk van Bob den Uyl werd in 2010 bekroond met de tweejaarlijkse Mr. J. Dutilhprijs, de geschiedenisprijs van de stad Rotterdam. In april 2015 verschijnt bij Atlas Contact zijn boek Boternacht, een vertelling over een liefde in Nederlands-Duits grensgebied, waar Keuning (Elten, 1952) is geboren.

Tijdens de pauze zal Nico Keuning zijn boeken signeren. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar (gratis voor leden met een All-in abonnement; € 7,50 voor overige bibliotheekleden en € 10,00 voor niet-leden) bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo. Reserveren kan via tel. 072-5330670 en via www.bibliotheekheiloo.nl. Niet-leden die tijdens de Boekenweek of binnen een week na deze avond lid worden van Bibliotheek Heiloo, ontvangen 50% korting op de toegangskaart.

Gemeenteraadsverslag van Roelof Bos

Roelof Bos doet maandelijks verslag van de vergadering van de gemeenteraad. De schrijver is freelance redacteur en is oud-wethouder van Heiloo

-------------------------------------------------

Zorg over brandweerzorg

De gemeenteraadsvergadering van maandagavond 2 maart was na 22 minuten al afgelopen. Uitzonderlijk! Er waren behalve de standaard agendapunten en enkele hamerstukken geen bespreekpunten. Er was wel één motie zogenaamd vreemd aan de agenda, en dat was een motie over de bezuinigingen bij de brandweer, die overal zwaar op de maag liggen, vooral bij de professionals en de vrijwilligers van de brandweer zelf. Heiloo maakt deel uit van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die zich uitstrekt van Castricum tot Texel en tot Enkhuizen (17 gemeenten). Voor deze regio is een bezuiniging aan de orde van 7,4 miljoen op een totale begroting van 44 miljoen euro. Gevreesd moet worden dat deze bezuiniging ten koste zou kunnen gaan van primaire taken van de brandweer, en daar is dan ook veel commotie over. In de motie werd geconstateerd dat 'de motivatie van met name de vrijwillige brandweermensen een flinke knauw krijgt'. In de motie werd het college verzocht om in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio op 27 maart aanstaande over te brengen 'dat de geconstateerde zorgen over de effecten van de geplande bezuinigingen zich dienen te vertalen in een goede betrokkenheid van de raad en van 'het veld' [de brandweer zelf – RB] bij de verdere uitwerking van de bezuinigingen'. Het streven is duidelijk dat het bedrag van de bezuinigingen omlaag gebracht zou moeten worden.

Degeen die deze boodschap van onze gemeenteraad over moet brengen, is burgemeester Hans Romeyn, die niet alleen onze vertegenwoordiger is in dat Algemeen Bestuur, maar ook deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio en daar zelfs als voorzitter van de commissie brandweerzorg deze portefeuille te beheren heeft. Ook hij heeft de grootste moeite met die 7,4 miljoen, die ook na een debat in de Tweede Kamer van vorige week nog niet van tafel is. Romeyn aanvaardde de motie deze avond dan ook als een ondersteuning 'van mijn lijn'.

De motie werd in onze gemeenteraad gesteund door alle politieke partijen, behalve de NCPN. Gomes zei: 'De NCPN is tegen bezuinigingen, dus ook tegen deze motie.'

Verkoop bij Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op vrijdag 6 maart houdt Bibliotheek Heiloo haar maandelijkse verkoop. Alle door de bibliotheek afgeschreven materialen worden aangeboden. Bij deze verkoop heeft u dus ook nu weer veel kans op een paar mooie boeken of andere materialen voor weinig geld. U vindt niet alleen romans, informatieve boeken en jeugdboeken, maar ook cd's, dvd's, grote letterboeken en bundels tijdschriften. De verkoop wordt gehouden van 15.00 tot 18.00 uur.

Klopt dat wel?

HEILOO - U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat er iets niet klopt. Heeft u een vraag over veiligheid in en rond uw woning, of over andere politiezaken? Woensdag 11 maart beantwoordt wijkagent Johan de Wildt al uw vragen over politiezaken, tijdens een inloopspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Heiloo.

Kinderkledingbeurs in het Trefpunt

HEILOO - Op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo weer een gezellige kinderkledingbeurs. U kunt hier goedkope kinderkleding, speelgoed en nog veel meer kopen. Wilt u een tafel reserveren om uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed te verkopen, bel dan tel. 072-5331297. De afmeting van de tafel is 80 centimeter breed en 160 centimeter lang en kost € 7,50. Slechts één tafel per persoon en op is op (geen handelaren).

Expositie Diny Reijnders bij Rozing Wonen & Dromen

HEILOO – Diny Reijnders, geboren in Haarlem, is grotendeels opgegroeid in Alkmaar en Heiloo. Als kind altijd al bezig met tekenen, pakte Diny het tekenen en schilderen pas zo'n vijftien jaar geleden serieus op.

Diny heeft de teken- en schildersopleiding gevolgd aan de Nieuwe Academie Crejat in Alkmaar. Haar werk bestaat voornamelijk uit kleurrijke, expressieve schilderijen, bijna allemaal op doek geschilderd met acrylverf. Met kwast, maar ook met paletmes. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Na 'abstracten', het zoeken naar de juiste verhouding, kleur en goede balans, en de natuur laat ze zich de laatste jaren inspireren door het thema vrouwen. Soms met een knipoog naar het magisch realisme. De laatste serie schilderijen bestaat uit portretten van sterke vrouwen, al dan niet bekend, echter allen met een bepaalde rol of met een eigen twist van haar kant. De expositie van Diny bij Rozing Wonen & Dromen is te zien tot juni. Zie ook www.bmjkunstatelier.nl.

Rozing Wonen & Dromen, Westerweg 261 Heiloo, www.rozing.nl

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt met ingang van 2015 twee keer per maand een Opkikker aan een vereniging of stichting. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen. Verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. Ook worden er door een team van xopx doelen uitgekozen.

De eerste opkikker van de maand maart is € 500,00, in plaats van € 300,00, en gaat naar de PCC Maalwater Run&Walk. Op zondag 19 april organiseert Rotary Club Heiloo in samenwerking met SportRaad Heiloo, AV TRIAS en wandelclub VIB-2000 voor de zevende keer dit evenement. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Stichting Welzijn Heiloo

De Matthäus-Passion; vol van symboliek

Velen beschouwen de Matthäus-Passion als het onovertroffen hoogtepunt van J. S. Bachs oeuvre. Het is duizelingwekkend wat Bach allemaal in deze passie (ver)stopte aan symboliek. En wat zijn nu precies koralen, aria's of recitatieven? Waarom twee koren en twee orkesten? In de presentatie die Fred Suring op dinsdag 31 maart om 14.00 uur in het Trefpunt verzorgt komt het allemaal aan de orde. Entree € 10,-; meld tevoren even dat u van plan bent te komen.

Workshop 'Letten op je centen'

Omdat het niet altijd meevalt om financieel rond te komen is er, dinsdag 24 maart om 19.30 uur, een workshop 'Letten op je centen'. Met algemene informatie over hoe grip te houden op je financiële situatie. Ook groepsgesprek rondom enkele actuele financiële thema's. Deelnameprijs € 5,-, telefonisch aanmelden bij de receptie.

Operettegezelschap Odeon

Een afvaardiging van Operettegezelschap Odeon uit Alkmaar treedt zondag 15 maart op in het Trefpunt. Zij zingen leuke stukken uit 'La fille de Madame Angot' en diverse andere operettes. Met als finale een medley van Weense liedjes. Aanvang 14.00 uur, entree € 7,50.

Golfclinic

Maak ook eens kennis met golfen, op het terrein van Golfclub Heiloo. Maandag 30 maart van 09.30 tot 11.30 uur wordt onder leiding van golfprofessional Briska Schuurman een aantal facetten van de sport in praktijk gebracht. Deelnameprijs € 20,-.

Hulp bij belastingaangifte

Ook dit jaar staan de deskundige belastingvrijwilligers weer paraat om u te helpen bij uw belastingaangifte. Tegelijk wordt dan ook gekeken naar de zorg- en huurtoeslag, de service is speciaal bedoeld voor midden- en lagere inkomens. Als lid van WonenPlus betaalt u voor de belastinghulp slechts € 10,-. Voor het lidmaatschap WonenPlus en informatie over de belastinghulp belt u 072-5331297.

Jazz oude stijl

Concert op zondag 12 april om 15.00 uur door de Farmhouse Jazzband in het Stayokay Hostel te Egmond. Voor reservering tel. 072-5331297.

Watergymnastiek

In de groep die op dinsdag van half drie tot drie uur naar zwembad Loos gaat voor watergymnastiek zijn weer een paar nieuwe leden welkom.

Acht dagen Millingen

Samen uit Samen thuis gaat van 4 tot 11 juli naar Millingen aan de Rijn. Het sfeervolle drie sterren familiehotel Millings Centrum.is rustiek gelegen aan de rivier, in het natuurreservaat De Gelderse Poort, met de Millinger Waard. Er zijn nog enkele tweepersoonskamers beschikbaar. Prijs € 579,- per persoon.

Basiscursus tablets

Maandag 9 maart starten er weer cursussen Tablets. Om 10.00 uur de cursus iPad tablets en om 13.00 uur over Android tablets. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Cursusprijs € 42,50 voor 3 lessen.

De reis van de tulp

Zondagmiddagtocht op 19 april naar Fluwel's Tulpenland in Sint Maartenszee, het themapark in het centrum van het grootste bollenteeltgebied ter wereld. De bus vertrekt omstreeks 13.00 uur vanaf het Trefpunt. Deelnameprijs € 30,-.

Doe de huistest

Vraag de huistest aan. Een woonadviseur komt u gratis advies geven. Maak uw huis op maat voor veilig wonen, daar kunt u veel meer aan doen dan u meende. Bel 072- 5331297.

Winnares Elfstedenprijsvraag

HEILOO - Mevrouw de Vries uit Heiloo is de gelukkige winnaar geworden van een weekeindje weg. Zij had alle elf Friese steden gevonden en de daarbij behorende letters omgezet in het enige juiste woord: Schaatspret. Een leuke bijkomstigheid is dat mevrouw de Vries geboren is in Sneek, zij kent deze plaats dan natuurlijk ook op haar duimpje. In overleg is daarom besloten dat zij niet in Sneek maar op Vlieland gaat genieten van haar verworven prijs. Op de foto de medewerkers van Reisbureau Zonvaart die haar de prijs overhandigen. De ondernemers van winkelhof 't Loo wensen haar heel veel plezier toe!

Kunstmarkt en expositie Jan van Rijckenborghschool

HEILOO - Een 'echte' Appel, Lucebert of Chagall kopen? Dat kan op de Kunstmarkt op de Jan van Rijckenborghschool. Door de leerlingen zelf gemaakte linoleumsneden, zeefdrukken, mozaïeken, beschilderde tassen en nog veel meer, zijn te koop. Iedereen is welkom op donderdagavond 12 maart van 19.00 tot 21.00 uur. De opbrengst van de markt is bestemd voor het opknappen van het schoolplein. Daarnaast heeft de school gedurende de maand maart, een expositie in de bibliotheek. Daar zijn foto's te zien van de kinderen met een zelfgemaakt kunstwerk. Al deze werken zijn het vruchtbare resultaat van het Kunstproject, waar de leerlingen al wekenlang intensief mee bezig zijn. Inspiratie hiervoor hebben ze opgedaan in Museum Kranenburgh en het van Goghmuseum. Voor wie meer wil weten van de school, zijn er open maandagochtenden in maart, van 09.00 tot 11.30 uur en een open dag op 18 april. Informatie verkrijgbaar bij Marije Peters (directrice), tel. 072-5338286, Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo.

Welzijnsactiviteiten Overkerck en De Loet

HEILOO – De Uitbureaus van Overkerck en De Loet organiseren welzijnsactiviteiten voor senioren. In Overkerck kan men op de maandag van 10.30 tot 11.15 uur naar klassieke muziek luisteren, verzorgd door Gert Floor. Op de dinsdagen is er zityoga van 10.30 tot 11.15 uur; ook toegankelijk voor cliënten in rolstoel. In de De Loet is er op maandag de activiteit 'Bewegen', van 10.00 tot 11.00 uur; ook voor cliënten in een rolstoel. Op dinsdag is er 'Geheugentraining', van 10.00 tot 11.15 uur. En op donderdag is er 'Creatieve ochtend', van 10.00 tot 11.00 uur. Voor informatie en tarieven kunt u bellen met tel. 06-10730694 of 06-51463085. Zie ook vivalavie@vivazorggroep.nl

Zeldzame paddenstoel

HEILOO - Lopend in het Heilooërbos kwam Albert-Jan van Beek vorige week een paddenstoel tegen die hij nog niet eerder had gezien. Hij had geen idee of het om een bijzonder exemplaar ging en zocht het Thuis op in Wikipedia. Het bleek de rode bekerzwam te zijn ook wel vermiljoen bekerzwam of rode kelkzwam. Een een zeer zeldzame paddenstoel die in het vroege voorjaar voorkomt op begraven takjes van de els, wilg en verteerd loofhout in loofbossen op vochtige, voedselrijke grond. De zwam kan 3 - 6 centimeter groot worden.

Nieuwe speeltuin Jan Boltenhof

Nieuwe speeltuin Jan Boltenhof

HEILOO - Amper is de nieuwe speeltuin nog af op de Jan Boltenhof of Bas en Sophia zijn er al te vinden. Wat een geluk: voorjaarsvakantie en een prachtig mooie nieuwe speeltuin. Bas en Sophia zijn heel erg blij en bedanken de mensen die dit hebben gemaakt.

'Satiresque' in theater De Beun

HEILOO - Op donderdag 2 april om 20.30 uur wordt het muziektheaterstuk 'Satiresque' in theater De Beun in Heiloo gebracht. Het is een productie van een groep artiesten die in juni vorig jaar de hoofden bij elkaar hebben gestoken om samen een muziektheaterproject te maken. Zij delen een fascinatie voor Erik Satie, de in 1866 geboren Franse componist, bekend van vele meesterwerken zoals de Gymnopédies. Hoewel zijn melodieën heden miljoenen emotioneren bleef Satie in zijn tijd liever op de achtergrond.
In 1917 schreef hij Musique d'Ameublement. 'Meubelmuziek', bedoeld voor op de achtergrond. Tot aan zijn dood in 1925 leefde hij 27 jaar in eenzaamheid in zijn appartement te Arceuil, een voorstad van Parijs. Hij liet een bonte verzameling paraplu's, tekeningen, composities, notities, poëzie, kranten en niet verzonden brieven achter. Voor zover bekend kende Satie tijdens zijn leven slechts één liefde; de acrobate en schilderes Suzanne Valadon. Satiresque verhaalt over deze vurige maar vooral moeizame liefdesverhouding. Regie is in handen van Rosa Schogt, het script is van Luuk Imhann, de muzikale leiding en piano wordt verzorgd Charlie Bo Meijering. Erik Satie wordt vertolkt door Mitchell de Best, Suzanne Valadon door Suzanne Lap en Jean Cocteau door Luuk Imhann. Geluids- en beeldtechniek door Hans van Beenen.

Jongerenvoorstelling Het Elfenwoud en vele anderen

HEILOO - Absurdisme en humor in de nieuwe theatervoorstelling Het Elfenwoud en vele anderen van jeugdtheatergroep Theaterbende Heiloo.

Na een ruzie met vriend Martin besluit Lotte boos het bos in te lopen gevolgd door haar beste vriendinnen. Dan begint het pas, een keur aan vreemde personen en gebeurtenissen volgen elkaar op en waar het allemaal eindigt … De Jongerengroep zal dit jaar zijn tanden zetten in een absurdistische vertelling waarbij niets is wat het lijkt. En alles wat iets is, iets anders blijkt te zijn! Met muziek van The Beach Boys zorgen zij voor een doldwaze komedie die u allen zal vermaken en voor jong en oud een voorstelling is die u niet mag missen. Regisseuse Nicole Posthumus Meyjes zet samen met haar creatief team en een geweldige groep jongeren tussen 13 en 18 jaar een professionele voorstelling neer met spel, zang, dans en muziek. Om zoveel mogelijk jongeren enthousiast te voor de voorstelling heeft Theaterbende een leuke actie bedacht via de sociale media.

Zoek een poster van de voorstelling – deze hangen op diverse openbare locaties in de regio – maak een selfie, tag deze op instagram van de Theaterbende en maak hiermee kans op twee vrijkaartjes voor een voorstelling. De voorstellingen zijn op 21 maart om 20.15 uur en op 22 maart om 12.15 uur en om 15.15 uur in theater De Beun in Heiloo. Meer informatie: www.theaterbende-heiloo.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website, theater De Beun, boekhandel De Schrijverij en Bruna 't Loo.

Werken met fietsbinnenbanden

HEILOO - Het Nivon in Heiloo biedt weer een leuke workshop aan; deze keer gehouden in de avond. Met een fietsbinnenband en wordt een leuk tasje en een mooie halsketting gemaakt. Dit leert u als u deelneemt aan deze workshop op twee woensdagavonden; 11 en 18 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Het tasje wordt in de eerste les gemaakt, de tweede les maakt u een mooie ketting. U wordt begeleid door docente Ria Geerlings. Voor fietsbinnenbanden wordt gezorgd. Deze workshop wordt gehouden in het Nivonlokaal in de Hofdijk, Mariënstein 178A in Heiloo. Opgave bij het Nivon Heiloo: tel.072-5333127 en tel 072-5333217 of info@nivonheiloo.nl Zie ook: www.nivonheiloo.nl

Spreekuur Heiloo-2000

HEILOO Op donderdag 5 maart kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken de fractie bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighoudt. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie, tel. 06-54901626, of via rob.levie@heiloo-2000.nl Kijk voor het schema van de fractievergaderingen op www.heiloo-2000.nl

Cursus 'kampvuurgitaar' bij Muziek- en Dansschool Heiloo

HEILOO - Het is bijna lente, de zomer lonkt en binnenkort kruipen we 's avonds gezellig rond vuurpotten en kampvuren. En met muzikanten erbij wordt het nog gezelliger. Op maandag 16 maart van 20.30 tot 21.30 uur begint op de Muziek- en Dansschool Heiloo de cursus 'kampvuurgitaar'. In een serie van tien wekelijkse lessen leer je aan de hand van eenvoudige kampvuurliedjes de meest gebruikte basisakkoorden. Je speelt en zingt met anderen samen. En straks ben je met je gitaar het middelpunt bij het kampvuur. De cursus, verzorgd door gitaardocent Edwin Ligteringen, is bedoeld voor volwassenen die nog nooit gitaar hebben gespeeld maar graag met anderen willen spelen en zingen. Voor meer informatie: www.muziekendansschoolheiloo.nl, info@muziekendansschoolheiloo.nl of tel. 072-5332460.

Geslaagd

HEILOO - Plaatsgenoot Mariska Barendse is op maandag 16 februari gepromoveerd tot doctor aan de Rijks Universiteit van Groningen. Het proefschrift van Mariska betreft 'Dimensionality Assessment with factor Analysis Methods'. Mariska is oud leerling van basisschool de Radboud en het Petrus Canisius College, beide te Heiloo.

60-jarig jubileum bij Vrouwen van Nu

HEILOO - Woensdag 18 februari 2015 werd tijdens de jaarvergadering Annie Brommer in het zonnetje gezet. Annie is 60 jaar lid van Vrouwen van Nu afdeling Heiloo. Zij werd verrast met een oorkonde, prachtige bloemen en heerlijke chocola.

Darttoernooi Het Oosthonk

HEILOO - Wijkvereniging Het Oosthonk houdt zaterdag 7 maart het Oosthonk Open Darttoernooi. Door afwezigheid van koploper Ed Zeekant is het een uitgelezen kans voor zijn achtervolgers om in te lopen. Maar ook voor de darters die niet zo hoog in de ranking staan, wordt het weer een gezellige en sportieve avond met mooie prijzen. De deelname bedraagt €5,-, aanvang om 20.00 uur. Voor meer informatie: tel. 06-46331274 en 06-33747770 of zie www.oosthonk.nl.

Vrijwilligers Rolstoelbus in het zonnetje gezet

HEILOO - Dit jaar viel Valentijnsdag voor de 20 vrijwilligers van de Stichting Rolstoelbus Heiloo op 2 maart. Tijdens hun kwartaaloverleg boden D66-raadslid Elly Meriwani, bestuurslid Marieke Hendriksen en fractielid Robert Bosman een taart aan en bedankten hen voor hun inzet. De rolstoelbus startte nadat in 1983 de familie Van der Kieft een tweedehands busje schonk. Van toen enkele ritten per maand maken de vrijwilligers er nu zo een 25 per week en inmiddels al in de derde bus. De stichting krijgt geen subsidie en is financieel afhankelijk van donateurs en giften en heeft de ANBI-status. Meer informatie over de stichting en het bespreken van een rit, ook voor tijdelijke rolstoelgebruikers, vindt u op www.rolstoelbusheiloo.nl.

Eerste sportinstuif geslaagd

Tussen de clinics door vermaakten de kinderen zich op luchtkussens en met diverse spelactiviteiten.

HEILOO - Dinsdag 24 februari introduceerde Pascal de Hoogh, de buurtsportcoach van Heiloo, een nieuw evenement in Heiloo; een sportinstuif in sporthal Het Vennewater.

De eerste editie trok 220 kinderen naar de sporthal voor een leuke en sportieve middag.

Met clinics in zes takken van sport, die -verspreid over de middag- keer op keer vol zaten. En tussendoor vermaakten kinderen zich op luchtkussens en met diverse spelactiviteiten. Dit alles onder begeleiding van de sportieve stagiaires van de Sportraad Heiloo en Alkmaar Sport en diverse vrijwilligers. Daarnaast volgden de allerkleinste kinderen van het kinderdagverblijf een judoles bij Dojo 't Loo.

De buurtsportcoach is sinds dit seizoen actief in de gemeente Heiloo en de eerste activiteiten zijn gerealiseerd. Zoals het project Fit & Vitaal, waarbij ouderen na een fittest kunnen deelnemen aan een acht weken durend sportprogramma, begeleid door een stagiaire van de Sportraad Heiloo; met kennismakingslessen bij diverse verenigingen. En binnenkort gaat het project Sporthero, voor kinderen met (dreigend) overgewicht, van start in samenwerking met kinderfysiotherapeut Munk.

Pascale de Hoogh is blij met deze geslaagde eerste sportinstuif en denkt al aan een vervolg. ,,We denken nu aan de herfstvakantie, maar we zullen iedereen in Heiloo tegen die tijd nog uitgebreid informeren".

Kunst in de Kapberg

EGMOND AAN DEN HOEF - Galerie De Kapberg brengt van 27 februari tot en met 5 april de tweede tentoonstelling van dit jaar. Met onder andere werk van Hans Houwing (1957), sculpturen van gaas. De vormen zijn doorzichtig, maar ook gesloten. Houwing noemt zichzelf beeldhouwer. Hij maakt tonige ruimtelijke tekeningen. Hij kreeg zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en exposeerde onder meer in Berlijn.

Marjan de Voogd (1957) exposeert ingekleurd porselein. Haar werk is kleurrijk glasachtig en grillig. Haar fascinatie voor Aziatische culturen is zichtbaar in haar werk. Met flinterdunne randjes, puntjes, doorschijnende en ondoorschijnende vlakken van ingekleurd porselein fantaseert ze organische structuren.

Arjen Baars (1954) volgde de opleiding voor tekenleraren en schilderde bij Ateliers 63 in Haarlem. Hij maakt kleine olieverfschilderijen; een auto, iemand die hardloopt, of een voetballer op een hoekje van het veld. Toch is er meestal een subtiel verschil met zo maar een geschilderd plaatje. Soms schildert hij een niet zo heel bijzondere gebeurtenis, vaak is het onderwerp zo klein -of het schilderij zo donker- dat het nog maar net te zien is.

Eric van der Wal (1940) maakt naast gouaches voornamelijk grafiek: in het bijzonder hout- en linoleumsneden, alsmede boekobjecten. Zijn grafiek is voornamelijk geïnspireerd op het Noord-Hollandse landschap en later Franse landschappen, zoals Normandië en Picardië. Het gehele oeuvre van zijn boekobjecten is in het bezit van het Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag, dat hieruit regelmatig werken tentoonstelt. Ook in Duitsland en Finland zijn de boekobjecten van Eric te zien geweest. Hij heeft daarvoor verschillende prijzen gekregen.

De tentoonstelling is open op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. www. galeriedekapberg.nl.

Start inschrijving voor Hoever Playbackshow 2015

De winnares van vorige editie playbackte Lady Gaga.

EGMOND AAN DEN HOEF - Ook dit jaar organiseert jeugdbelangen weer de Playbackshow voor alle basisschool kinderen van Egmond aan den Hoef en wel op zondagmiddag 22 maart van 13.30 tot 17.00 uur in het Dorpshuis Hanswijk.

De vorige show dateert alweer van een paar jaar geleden en de organisatie hoopt weer op net zo'n grote opkomst als toen, zowel op het podium van het Hanswijk, als juichende fans in de zaal. In ieder geval zijn de winnaars van de vorige show uitgenodigd. Dat waren de jonge talenten uit de onderbouw: Carolientje, Roel en Claudia Versteeg met hun presentatie van het lied 'Op een onbewoond eiland'. En natuurlijk de hoofdprijswinnares Isabel Dekker met haar prachtige vertolking van Lady Gaga's lied 'Bad Romance'. Wie zal hen dit jaar kunnen gaan overtreffen?

In verband met de beperkte capaciteit en de nodige voorbereidingen is aanmelding vooraf nodig. Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Inschrijving is mogelijk voor solisten en groepen en de inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid via de Hoever scholen.

De inschrijving voor de playbackshow kan worden gedaan tot uiterlijk woensdag 4 maart door inlevering van het ingevulde inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld bij Anneke Koopman, Pr. Bernardlaan 6, Egmond aan den Hoef, tel. 072-5066852. De ervaren playback jury zal waardevolle adviezen geven en originaliteit zal extra beloond worden. Voor vragen, mail naar playbackshowegmond@gmail.com of stel ze via Facebook.

Vrijwilligers gezocht onderzoek naar natuurvriendelijke oevers

REGIO - Wie zoekt mee naar zwanenbloem, groene kikker en snoek?

Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? Doe dan mee aan het onderzoek naar natuurvriendelijke oevers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland. In 2014 zijn de organisaties samen met vrijwilligers gestart met het monitoren van plant- en diersoorten langs de oevers van de wateren in Noord-Holland. Voor 2015 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

Voor het onderzoek worden dertig verschillende oevers in het werkgebied van het hoogheemraadschap onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in en rond de oevers. Deze gegevens zijn belangrijk voor HHNK: de oevers worden zo beheerd dat de oever (nog) geschikter wordt voor planten en dieren om in te leven en zich verder te ontwikkelen.

Vrijwilligers onderzoeken ongeveer drie keer per jaar een oever van honderd meter lengte op de aanwezigheid van plant- en diersoorten. Kennis van soorten is handig, maar niet noodzakelijk. Landschap Noord-Holland zorgt namelijk voor opleiding en begeleiding. Ook wordt er gezorgd voor benodigde materialen voor het onderzoek, zoals visnetten en zoekplaten.

Het hoogheemraadschap neemt maatregelen voor schoon en gezond oppervlaktewater. De eisen voor de waterkwaliteit zijn vastgesteld door de Europese Unie en vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Inzicht in de natuurontwikkeling van oevers is belangrijk voor de waterkwaliteit. Goede ontwikkeling van planten en dieren wijst namelijk op goede ecologie in de sloot: kenmerken van gezond schoon water. Ook geven de gegevens aan hoe de oevers anders of misschien beter kunnen worden onderhouden. Door bijvoorbeeld meer of minder te maaien.

Op donderdag 19 maart is er een informatieavond, waar zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers informatie krijgen over het nieuwe seizoen. Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Landschap Noord-Holland via a.copier@landschapnoordholland.nl of tel. 088-0064447. Meer informatie is bovendien te vinden op www.landschapnoordholland.nl/oevers.

Dancing with Eensgezindheid

EGMOND-BINNEN - Zaterdag 14 maart is het jaarlijkse donateursconcert van Muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond-Binnen. Dan geeft het fanfare orkest onder leiding van Marije Koopmans en het opleidingsorkest onder leiding van Birgitte van Es een spectaculair concert.

Als gevolg van de lovende kritieken over het afgelopen 'themaconcert' is besloten om het donateursconcert wederom een thema te geven. Op zaterdag 14 maart staat het thema 'Dans' centraal. Het opleidingsorkest brengt samen met de jonge dansers van Micheline Dance Studio het muziekstuk Happy op de planken. Met diverse dansstijlen, gespeeld door het opleidingsorkest, zoals de tango in 'Libertango' en popmuziek in 'Flashdance... What A Feeling'. Tevens verrast het opleidingsorkest in Absorokas Sunrise.

Het fanfare-orkest laat u meedraaien in het uptempo stuk Rikudim maar ook het alom bekende Grease! komt aan bod. Ook is het danspaar Gabriël en Ina van de partij waardoor u als bezoeker zeker getriggert wordt ook met de voetjes van de vloer te gaan. De Second Waltz van Andre Rieu zal deze avond uiteraard ook niet ontbreken en The Floral Dance zult u zeker herkennen aan de melodie. In de pauze is een loterij. De aanvang van het concert is 20.00 uur in Dorpshuis de Schulp te Egmond-Binnen (gratis entree).

Schaaksprookje Blekemolen duurt voort

Op vrijdag 27 februari speelden de schakers van SV Vredeburg de achttiende ronde van de interne competitie. Barry Blekemolen staat al sinds de vierde ronde bovenaan en heeft die positie niet meer afgestaan: een waar schaaksprookje.

Dit maal was de doorgaans sterke Robin Rommel het slachtoffer. Lang ging het gelijk op, maar in het eindspel wist Blekemolen met opportunistische zetten een pion te veroveren en als eerste het promotieveld te bereiken. De achtervolgers van Blekemolen kwamen niet verder dan remise, waardoor de voorsprong van Blekemolen comfortabelere vormen aanneemt. Bob Stolp kwam in een koningsgambiet niet door de verdedigende opstelling van Hidde Ebels heen, terwijl Bert Hollander moeite had zich de geslepen Jos Admiraal van het lijf te houden. Na een gewaagde aanval van Hollander nam Admiraal het initiatief over en won een pion, maar stelde vanwege de latente dreigingen toch remise voor.

Jan Borst had de openingstrucjes van Marlies Sturk goed in de smiezen en wist het ontstane verschil van twee pionnen tot winst uit te bouwen. Marc Voorwalt verzuimde te rokeren in de opening en die lichtzinnigheid werd door Gertjan Hafkamp hardhandig afgestraft. Harold Ebels en Sandra Hollander maakten in een klassieke Spaanse partij geen fouten, waarna de remise een logisch resultaat was. Chiel Pepping en Jan Brantjes speelden een lange en enerverende partij: in het eindspel hadden beiden geen goed winstplan waarna tot remise werd besloten. Hans de Goede hervindt enigszins zijn vorm. Met zorgvuldige manoeuvres werd de winst tegen Adri Beentjes veilig gesteld. Op donderdag 5 maart speelt het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd in Heerhugowaard. Een dag later volgt ronde negentien van de interne competitie.

Underdogs grijpen hun kans bij schaakclub Oppositie

LIMMEN – Bij schaakvereniging Oppositie vonden vrijdag veel verrassingen plaats. Zo moest Jan Jonkheer het opnemen tegen Tjerk Voskuil, die al weken goed in vorm is en ook nog eens negen plaatsen hoger stond op de ranglijst. Na een stevige strijd, de langste van de avond, moest Tjerk opgeven.

Ook Richard Sauer zag als een berg op tegen zijn tegenstander André van der Ark, die eveneens een groot aantal plaatsen hoger stond. Ook hier won de underdog. Alles lukte bij Richard. Bij Fred Smith hetzelfde verhaal: zeven plaatsen lager op de ranglijst dan Matthijs Mühren en toch winnen. Niet alle uitslagen waren zo verrassend. Dat Simon Smit, Luca Gandossi en Paul Vonk hun partijen met succes bekroonden, lag in de lijn der verwachting. Ook van de remises van Joop Kerst en Johan van der Wal tegen respectievelijk Dick Oostrom en Peter Folkertsma viel niemand van z'n stoel.

Het gelijke spel dat Eric Huffnagel daarentegen bereikte tegen Piet Manni was toch wel weer een verrassing.

Basketballers opnieuw voorbij provinciegenoot Hoppers

HOORN - Voor Flashing Parkmobile U20 stond zaterdag de uitwedstrijd tegen provinciegenoot Hoppers uit Hoorn op het programma. Flashing startte de wedstrijd aftastend en het eerste kwart was gelijk opgaand. Hoppers kreeg weinig open schotkansen en in de bucket hadden de Heilooërs duidelijk een lengtevoordeel. Alleen over de achterlijn wist Hoppers regelmatig voor gevaar te zorgen. In de aanval waren het de centers van Flashing die voor gevaar zorgden. Guard Max Knegt wist in dit kwart maar liefst vier assists aan te tekenen, veelal goed afgerond door de boomlange Max van Rixel. Het was echter Hoppers dat het kwart met een 13-11 voorsprong afsloot.

Gelet op de geringe schotkracht van Hoppers paste Flashing het verdedigingsevenwicht wat aan. De laag spelende centers moesten de dreiging op de achterlijn neutraliseren. Dit betekende voor de hoge spelers meer loopwerk en ook meer dreiging op de kop van onze bucket, maar Hoppers wist hiervan geen gebruik te maken. Aanvallend was het Jeroen Aris die niet alleen in de set-play, maar ook bij snelle omschakeling van verdediging naar aanval de leiding nam. Hij scoorde in het tweede kwart maar liefst tien punten. Van afstand schoot Jeffrey Klerk een lekkere driepunter binnen.

Bij rust had Flashing de gewenste voorsprong te pakken (31-25). In de tweede helft werd snel duidelijk dat deze wedstrijd wel gewonnen zou worden. Na een iets te onzorgvuldige eindfase bleef de teller steken op 62-54, maar de overwinning voelt heerlijk. Punten: Robbert de Ruiter (17), Jeroen Aris (17), Max van Rixel (12), Jeffrey Klerk (5), Max Knegt (4), Arthur Kerst (4), Job Velseboer (3).

De Foresters en Woerden in evenwicht

HEILOO - De wedstrijd van zondag was belangrijk voor de stand op de ranglijst, want tegenstander Woerden stond slechts een paar punten hoger. De beginopstelling van de Egels oogde vreemd door de plaats van Dennis Nanne in de spits, maar beide teams creëerden veel kansen. Goed keeperswerk was echter de reden voor een blijvende spanning. Nog voor de rust werd Jesper Hut met rood van het veld gestuurd na schelden tegen een Woerden-speler, die hem een met een felle tackle vloerde.

Na de pauze volgde eenzelfde spelbeeld, totdat de doelman van Woerden ook rood kreeg na een overtreding buiten de 16 meter op een Foresters-speler. Tien tegen tien dus en weer een gelijke strijd. Simon Duindam knalde na een mooie aanval nog verwoestend op de paal voordat beide Hoorn-broers Robbin en Tommy tegen elkaar werden uitgewisseld. Mike de Lange betrad het veld voor Chris Poulino. Als laatste wissel verscheen ook Joey Breed nog ten tonele, maar de beginstand bleef ook de eindstand: 0–0.

De Foresters blijft op de voorlaatste plaats staan, maar heeft een duel minder gespeeld dan de meeste concurrenten en doet nog volop mee in de strijd om een veilige plaats. Volgende week is er weer een thuiswedstrijd, dan tegen koploper De Meern. De aftrap is om 14.00 uur.

Vrijwilligers gezocht onderzoek naar natuurvriendelijke oevers

REGIO - Wie zoekt mee naar zwanenbloem, groene kikker en snoek? Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? Doe dan mee aan het onderzoek naar natuurvriendelijke oevers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland. In 2014 zijn de organisaties samen met vrijwilligers gestart met het monitoren van plant- en diersoorten langs de oevers van de wateren in Noord-Holland. Voor 2015 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

Voor het onderzoek worden dertig verschillende oevers in het werkgebied van het hoogheemraadschap onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in en rond de oevers. Deze gegevens zijn belangrijk voor HHNK: de oevers worden zo beheerd dat de oever (nog) geschikter wordt voor planten en dieren om in te leven en zich verder te ontwikkelen.

Vrijwilligers onderzoeken ongeveer drie keer per jaar een oever van honderd meter lengte op de aanwezigheid van plant- en diersoorten. Kennis van soorten is handig, maar niet noodzakelijk. Landschap Noord-Holland zorgt namelijk voor opleiding en begeleiding. Ook wordt er gezorgd voor benodigde materialen voor het onderzoek, zoals visnetten en zoekplaten.

Het hoogheemraadschap neemt maatregelen voor schoon en gezond oppervlaktewater. De eisen voor de waterkwaliteit zijn vastgesteld door de Europese Unie en vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Inzicht in de natuurontwikkeling van oevers is belangrijk voor de waterkwaliteit. Goede ontwikkeling van planten en dieren wijst namelijk op goede ecologie in de sloot: kenmerken van gezond schoon water. Ook geven de gegevens aan hoe de oevers anders of misschien beter kunnen worden onderhouden. Door bijvoorbeeld meer of minder te maaien.

Op donderdag 19 maart is er een informatieavond, waar zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers informatie krijgen over het nieuwe seizoen. Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Landschap Noord-Holland via a.copier@landschapnoordholland.nl of tel. 088-0064447. Meer informatie is bovendien te vinden op www.landschapnoordholland.nl/oevers.

Pakken koffie afgeleverd bij Voedselbank Alkmaar

REGIO - Vandaag, donderdag 26 februari werden 2.568 pakken DE koffie afgeleverd bij Voedselbank Alkmaar en omgeving aan de Pettemerstraat. Dit gebeurde in een sneltreinvaart en met weinig bombarie: een chauffeur die op zijn dagelijkse route een pallet aflevert, zoals wel vaker gebeurt. Maar voor Jan Blekemolen en alle vrijwilligers van de voedselbank was het wel degelijk een heel speciaal moment. ,,Het is een leuke afronding van de eind vorig jaar gehouden DE punten inzamelactie, georganiseerd door Lionsclub Alkmaar Phoenix." Daarbij werden op verschillende inzamelplekken in de regio in totaal 1.242.146 DE punten ingezameld. Goed voor een volle pallet koffie. ,,En daarmee kan de voedselbank haar klanten ontzettend blij maken!"

Oecumenische vastenmeditaties 'Rondom Jezus'

EGMOND - Op weg naar Pasen wordt vijf woensdagavonden een vastenmeditatie gehouden, georganiseerd door de drie kerken in de Egmonden. Al jarenlang een traditie. Dit jaar is het thema: 'Rondom Jezus'. In de viering van woensdag 11 maart staan de vrouwen rond Jezus centraal. In de loop van de jaren zijn steeds meer mensen deze bezinningsmomenten op de woensdagavond gaan koesteren als iets kostbaars. Iedereen is van harte welkom op woensdagavond in de Protestantse kerk, Trompstraat 2 in Egmond aan Zee. Aanvang 19.30 uur (kerk open 19.00 uur).

Voorjaarswandeling in de duinen

Zondag 8 maart neemt IVN gids Jos Bos u mee door het ontluikende duingebied.

Het voorjaar komt eraan. Bomen en struiken staan in de knop. Plantjes komen te voorschijn. En de vogels beginnen weer te fluiten. De lenteknoppen zitten er al aan en er zijn mooie verborgen geheimen te ontdekken zoals de trilzwam op de foto. Tijdens de wandeling vertelt IVN-gids Jos Bos over de ontluikende natuur. Een wandeling voor het hele gezin door de duinen bij de Schaapskooi van Bergen.

De start is om 10.15 bij de parkeerplaats Uilenvangerweg en het einde is tegen 12.00 uur bij de Schaapskooi, waar de bezoekersruimte van het IVN geopend is, is er koffie en warme chocolademelk te verkrijgen is en gebruik gemaakt kan worden van het toilet. Een duinkaart is verplicht voor het Noord-Hollands Duinreservaat (er is een de kaart-automaat bij de parkeerplaats). Er geldt een bijdrage van 2,50 euro. Kinderen en leden IVN/KNNV gratis.

Henk Louwe toont karakter

REGIO - Henk Louwe heeft donderdagavond op Sportcomplex de Cloppenburgh in Akersloot de derde rit in de competitie om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup gewonnen. De vroege vluchters Henk Louwe en Chris Kemp uit Egmond aan de Hoef gaven gezicht aan deze wedstrijd die onder natte omstandigheden verreden werd. Chris Kemp moest na verloop van tijd pas op de plaats maken en Louwe laten gaan. Lange tijd bleef Chris Kemp op een gaatje rijden dat nog te overbruggen leek.

Niets was minder waar, toen bleek dat het zicht op leider Louwe steeds minder werd. De geleverde inspanning van Kemp had toch zijn tol geeist en kon hij voorgoed afscheid nemen van een mogelijke aspiratie op de winst. Henk Louwe reed solo naar de finish voor plek een. Ook Chris Kemp kwam zonder verdere dreiging solo aan, maar wel voor een tweede plaats.

Limmen Artistiek en Creatief

LIMMEN - Limmen Cultuur houdt op 14 en 15 maart een expositie van kunstenaars uit Limmen en wijde omgeving in het Cultureel Centrum Vredeburg. Op de bovenverdieping zullen schilderijen, beelden, iconen en glaswerk te bewonderen zijn en de benedenverdieping is ingeruimd voor exposanten die hun keramiek, handgemaakte tassen, sieraden en sculpturen zullen tonen aan de bezoekers.

De feestelijke opening wordt dit jaar verzorgd door wethouder Ans Pelzer. Zij is verantwoordelijk voor kunst en cultuur binnen deze gemeente. De deuren van Vredeburg zijn op beide dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie: www.limmencultuur.nl.

Quirijn van der Velden zesde op het NK Ski in Maria Alm

OOSTENRIJK - Afgelopen week organiseerde NSKIV het NK Ski in Maria Alm. Vorige week, van woensdag tot vrijdag, vonden wedstrijden voor verschillende leeftijdscategorieën plaats. De jonge Heilooër Quirijn van der Velden, lid van skiclub Il Primo uit Bergen en onderdeel van de Holland Ski Racing-selectie, nam dit jaar voor het eerst deel aan het NK. Bij de heren aspriranten deden 26 jongens mee. Quirijn eindigde tijdens deze combi-slalom heel knap als zesde. Dorpsgenoot Jasper Oudshoorn, uitkomend voor Ski Racing Heemskerk, werd zestiende.

Tentoonstellingsdag BSG zondag 8 maart 2015

Op zondag 8 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur vindt de jaarlijkse tentoonstellingsdag plaats. Een dag voor en door de leerlingen van de BSG die dan recent beeldend en muzikaal werk laten zien en horen. Gedurende de hele dag zijn er optredens in het muzieklokaal. Ook een bezoekje aan de modeshow is zeker de moeite waard. Vrijdag 6 maart hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen die meedoen aan de modeshow de primeur, zij mogen deze wervelende show al op deze vond aanschouwen. Op zondag is er ook een stand met leuke en lekkere dingen, hiervan gaat de opbrengst naar een school in Peru.

Wedstrijdseizoen in aantocht bij HSV Limmen

LIMMEN - Hengelsportvereniging Limmen start op zondag 8 maart het wedstrijdseizoen met een witviswedstrijd in het eigen viswater het Stet. Er wordt om 08.00 uur verzameld bij het parkeerterrein van Albert Heijn en na de stekloting volgt de weg naar het viswater. De wedstrijd duurt 2,5 uur en er wordt gevist volgens het combi-klassement. Hierbij telt elke gram voor een punt en wordt er per gevangen vis nog eens 25 punten bij opgeteld. Opgeven vooraf is niet nodig. De kosten voor deelname bedragen € 3,- en de reglementen met het gehele jaarprogramma vindt u op www.hsvlimmen.nl. Meer informatie: tel. 072-5053858 (Rob Jak, na 19:00 uur). Dit is tevens het adres voor uw lidmaatschap of vergunning.

Zoë de Jong verbreekt records tijdens NK junioren

Dit weekend kwamen voor atletiekvereniging Trias Britt Ooijevaar, Tristan Slobben en Zoë de Jong in actie tijdens de NK junioren. Zoë de Jong verbeterde op de 400 meter haar indoor PR en bracht het op 1.02,42 seconden. Op de 200 meter liep Zoë een geweldige tijd van 26.44 seconden. Helaas was het net niet genoeg voor een finale maar wel in de top 10 van Nederland. Britt Ooijevaar kwalificeerde zich zaterdag met gemak voor de halve finale 60 meter. In deze halve finale liep Britt één honderste boven haar record 8.20 seconden. Op de 200 meter liep Britt naar een tijd van 27.22 seconden. Tristan Slobben werd keurig 11de op de 3000 meter. Zijn tijd was ook een persoonlijk record; 10 minuten en 6 seconden.

Vrijdagavond tieners disco bij Conquista

LIMMEN - Woensdag 4 maart Club van 14.00 tot 17.00 uur Open inloop. Voor iedereen van 8 tot en met 14 jaar. Vrijdagavond 6 maart Club X-tra XL Club Disco van 19.00 tot 23.00 en 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen tussen de 11 tot en met 15 jaar is welkom. Zaterdagochtend 7 maart: Kids van 10.30 tot 12.00 uur Abstract schilderen. Zaterdagavond 7 maart Club X-tra van 19.00 tot 22.00 uur Poolen. Voor meer info check onze website www.conquista.nl.

'Grootse Plannen in Akersloot'

AKERSLOOT - Met deze pakkende titel is het Aquariuskoor uit Akersloot al enige maanden bezig met een musicalproject. Dit alles ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. Akersloot is de gemeenschappelijke factor, de thuisbasis en de meeste koorleden zijn geboren en getogen Akersloters. 17 en 18 april is het zover, dan zingt en speelt het Aquariuskoor in de Rooms-katholieke kerk hun musical: Grootse Plannen in Akersloot. Wat die plannen zijn, blijft een verrassing maar het is beslist de moeite waard voor een avond amusement. Het repertoire bestaat uit pop, rock en gospel. In de musical komt van alles aan bod. Adres kaartverkoop: Novy Velzeboer, Julianaweg 40 te Akersloot voor €5,- per stuk. Of mail met marian@meijne.nl.

Maak kennis met tennis

HEILOO - Aanstaande zondag 8 maart van 11.00 uur tot 13.30 uur organiseert TC Heiloo United op het tennisparkpark aan De Dors 1 in Heiloo een kenningsmakingsclinic voor zowel jeugd en volwassenen uit Heiloo en nabije omstreken die nog niet actief tennissen. Inloop is vanaf 11.00 uur en de clinic duurt van 11.30 uur tot ongeveer 13.30 uur. De organisatie en trainers zullen er alles aan doen om zowel de jeugd als de volwassenen het naar de zin te maken en iedereen zo goed mogelijk kennis te laten maken met de tennissport. Word je op deze dag lid, dan ontvang je een gratis les en betaal je geen inschrijfgeld. De deelnemers wordt gevraagd om zich vooraf met hun naam en leeftijd aan te melden via clinic@tcheiloounited.nl

Keuring voor verlenging rijbewijs

LIMMEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op 16 maart in Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23.

Het tarief voor de B/E keuring € 30,00 en voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E € 52,50. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen, tel. 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio waaronder Castricum, Heiloo en Alkmaar.

14 / 16