De Uitkijkpost

27 januari 2016

De Uitkijkpost 27 januari 2016


Campina-schoorsteen gesloopt?

Foto: Heiloo-Online

HEILOO - De schoorsteen van de voormalige Campina-melkfabriek: monument uit voorbije tijden. Voor de woningbouwplannen ter plekke moest de fabriekshal al wijken, maar nu gaan er binnen de gemeente stemmen op om ook de schoorsteen – een gemeentelijk monument – te gaan slopen. Dit tot grote bezorgdheid van onder andere de historische vereniging Oud Heiloo.

Oud Heiloo licht toe: "Bouwkundig-historisch onderzoek toonde aan dat de oude, originele fabriekshal uit 1956 van historische waarde is. Net als een vergelijkbare fabriekshal in Hilversum is het gebouw een voorbeeld van een als karakteristiek bestempeld industrieel erfgoed. De schoorsteenpijp werd door de onderzoekers en de gemeentelijke monumentencommissie nog hoger gewaardeerd: 'Een industrieel-archeologische waarde vanwege de markante ligging, stedenbouwkundige waarde als herkenningspunt en als laatste schoorsteen van de gemeente Heiloo zeldzaamheidswaarde'. Dat was de reden waarom de gemeente Heiloo de schoorsteen op de lijst van gemeentelijke monumenten plaatste."

Hoewel het bureau voor bouwhistorie aangaf dat de oorspronkelijke fabriek een hoge monumentwaarde bezit, besloot de gemeente slechts één hal van het oudste fabrieksgebouw te behouden en ook de schoorsteen. Weer enkele jaren later besloot het college dat een potentiële projectontwikkelaar ook die laatste hal wel mocht slopen. "Zodoende is alleen nu nog de schoorsteen een beschermd monument op dit terrein dat ons herinnert aan de ooit belangrijkste industriële activiteit in Heiloo. Vervolgens werd een plan ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 80 woningen, aanvankelijk met een plek voor de schoorsteen."

Nu komen er plannen voorbij om de zestig jaar oude schoorsteen – die straks temidden van de nieuwbouw een plek zal hebben op gemeentelijke grond – alsnog te slopen. Het onderhoud zou een obstakel zijn, de veiligheid zou in het geding zijn. Maar het bestuur van Oud Heiloo wil alle zeilen bijzetten om dit monument te behouden en heeft diverse vragen. "Of de gemeentelijke monumentencommissie nog wordt gehoord is onduidelijk. Is men dat wellicht vergeten? En wat doet men met het raadsbesluit van een aantal jaren geleden toen de schoorsteen juist als gemeentelijk monument werd aangewezen? Inconsequent is men ook, want particuliere eigenaren van gebouwen en woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument moeten aan allerlei eisen van onderhoud voldoen. Maar voor de schoorsteen gelden deze regels niet meer. Aan kritische geluiden gaat men liefst snel voorbij."

Nieuwbouw Overkerck kan beginnen

L. van Ruth, raad van bestuur van ViVa! Zorggroep (links) en J. van Rhijn, directeur bij Van Rhijn Bouw, tekenden de aanneemovereenkomst. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op donderdag 14 januari werd op feestelijke wijze de aanneemovereenkomst voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum Overkerck getekend. In maart start Van Rhijn Bouw met de nieuwbouw, die in de tweede helft van 2017 in gebruik wordt genomen. Er komen 68 volwaardige 2-kamerappartementen waarbij rekening is gehouden met de hogere zorgvraag, door alle appartementen bed toe- en doorgankelijk te maken, te voorzien van alarmering en drempelvrij te houden. Alle huidige bewoners, die momenteel gehuisvest zijn in het tijdelijk onderkomen in Varnebroek, keren straks terug naar het nieuwe Overkerck.

Instructie internetbankieren voor ouderen

HEILOO - De ouderenbonden in Heiloo vinden het belangrijk dat nog meer ouderen vertrouwd te maken met bankieren via internet. Op maandag 15 februari is daarom een instructie georganiseerd in drie fasen. Als u zich opgeeft, krijgt u vooraf een werkblad toegestuurd om u te oriënteren en vast wat te proberen. Op 15 februari volgt dan een instructie op beeldscherm in het Trefpunt.

De instructie behandelt het programma waarmee u aan het werk gaat en de beveiliging van gegevens. U krijgt de nodige varianten te zien waar verschillende banken mee werken. Als u wilt, kunt u uw eigen computer of tablet meebrengen. Om veiligheidsredenen wordt niet daadwerkelijk ingelogd bij een bank.

De instructie is op maandag 15 februari om 10 uur in het Trefpunt in Heiloo. De kosten zijn inclusief koffie € 10,- (of € 5,- als u een pasje kunt laten zien van ANBO, KBO of GraagGedaan). U moet zich aanmelden via een mailtje en u krijgt een werkblad met instructie toegestuurd: computerhulp.sbo@gmail.com, tel. 06 42 57 12 29.

Spreekuur HEILOO-2000

HEILOO - Op donderdag 28 januari aanstaande kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van HEILOO-2000, zaken met de partij bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighouden. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen.

U bent van harte welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie. Telefoon 0654901626 of e-mail rob.levie@heiloo-2000.nl.

Tien vragen aan... Maarten Koenders

Mijn naam is Maarten Koenders, getrouwd met Michelle. We hebben twee binken van zonen, David en Jesse. Ik werk als beleidsmedewerker erfgoed en ruimte voor de provincie Zuid-Holland. Fiets graag door de mooie omgeving rond Heiloo, en in het dorp zelf speel ik trombone bij harmonie Caecilia.


1. Waar ben je geboren en getogen?
In Ede, Gelderland. Als één-na-oudste in een gezin met zeven kinderen. Via Rotterdam kwam ik op mijn dertiende naar Heiloo. Even in Amsterdam gewoond voor studie, maar bewust weer voor Heiloo gekozen. Een dorp voegt mij beter.


2. Als je hobby je werk was geweest, welk beroep zou je nu uitoefenen?
Mijn werk voor erfgoed en landschap ligt al in het verlengde van twee interesses: geschiedenis en geografie.


3. Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je zeggen en vragen?
Als het ook via een teletijdmachine mag, dan kies ik voor Jezus. Gewoon een dagje meelopen. En hem vragen wat hij vindt van het Nieuwe Testament en enkele biografieën die ik over hem heb gelezen. Verder ben ik ook benieuwd wat voor humor Jezus had.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
In Heiloo was ons huis aan de Breedelaan een zoete inval. Er was plek voor alle vrienden/vriendinnen van alle zeven kinderen. Hoe meer hoe beter, mijn moeder was daarvan de aanjager. Een rapsodie van gesprekken, eten, muziek en tafeltennis.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
De Zandersloot, ter hoogte van het wipje bij de Kattenberg; als ik daar fiets waan ik me altijd een beetje op vakantie.

6. Waarvoor kunnen ze je s' nachts wakker maken?
Liever niet, ik vind het bed een hele goede uitvinding. Maar als familie of vrienden in problemen zijn kun je me altijd wakker maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van je?
Dat ik als koukleum elke ochtend een koude douche neem. Goed voor lichaam en geest. Is een overblijfsel van een koudetraining bij een discipel van Wim Hof, alias The Iceman. Sinds die tijd noemt mijn vrouw mij ook wel Wimpie.

9. Wat zou je in het dorp aanpakken, als je burgemeester was?
Er is bestuurlijke overeenstemming over de afslag A9, maar tegelijk ook veel onrust onder burgers. Ik zou snel duidelijkheid geven over aanvullende maatregelen tegen ongewenste verkeersdruk elders in Heiloo. En inzetten op een afslag-ontwerp dat veel meer rekening houdt met polderlandschap en natuur.


10. Persoonlijke vraag van je voorganger:

Hoe zie jij de toekomst van de muziekverengingen in Heiloo?
Muziek is communicatie vanuit hart en ziel. Mensen zullen daarom altijd samen muziek blijven maken, ook in Heiloo. Alleen sluiten mensen zich tegenwoordig minder snel aan bij een vereniging. Verenigingen moeten daarom meer energie steken in mensen 'vinden en (ver)binden'. En de drempel naar muziekeducatie verlagen voor de jeugd. Zoals harmonie Caecilia doet met schoolbezoeken en een eigen opleiding. Dat blijkt ook goed voor het imago. Voor een goede toekomst hoop ik dat de muziekverenigingen nog meer gaan samenwerken, zowel met elkaar als ook met andere partijen zoals scholen. Dan kunnen we alle energie en creativiteit bundelen. En laten zien dat blaasmuziek van alle tijden en voor iedereen is!

Ik nomineer voor de volgende 10 vragen:

Mijn goede zwager Willem-Jan Visser. Mijn persoonlijke vraag is:

Als rasechte Heilooër heb je voor jouw werk een tijd in Zwitserland gewoond. Hoe beleef jij Heiloo in jouw tweede jeugd, sinds terugkeer uit Zwitserland?

Inwoner van Heiloo krijgt lintje voor pionierswerk diabetische voet

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op 20 januari heeft burgemeester Hans Romeyn een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan prof. dr. J.A. Rauwerda, inwoner van Heiloo. De onderscheiding is uitgereikt tijdens het Diabetische Voeten Symposium in Almelo.

Rauwerda is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn "bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau". Hij heeft internationaal pionierswerk verricht voor de preventie, opsporing en behandeling van de diabetische voet. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op onder andere aangeboren vaatafwijkingen. Als hoogleraar Vaatchirurgie heeft Rauwerda diverse activiteiten ondernomen en veel maatschappelijke nevenactiviteiten ontplooid. Daarnaast is hij grondlegger in het VUmc van de zorg van de diabetische voet en de verdieping en verbreding van kennis op dit gebied. Rauwerda heeft als opleider Vaatchirurgie en Algemene Heelkunde 99 assistenten opgeleid tot medisch specialist en 10 promovendi naar hun afronding van hun dissertatie begeleid.

Foto: Aangeleverd

Feest bij De Loet met Ronnie Tober en Willeke D'Estelle

Ronnie Tober maakte er bij De Loet een gezellige boel van. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Om te vieren dat De Loet 1 jaar nieuwe bewoners heeft, werd er afgelopen woensdag een feestje gevierd. De Peacock Foundation maakte het mogelijk om Ronnie Tober hiervoor uit te nodigen.

Deze foundation had als voorwaarde gesteld dat het een volle bak moest zijn en dat het feest voor iedereen toegankelijk was. Dat was het dan ook. Er waren 80 gasten en de collega's bleven ook extra lang. Er werd gedanst en de polonaise gelopen en iedereen kon genieten van een hapje en een drankje. Mevrouw Couperus werd door Ronnie gefeliciteerd omdat zij jarig was. Dat was natuurlijk heel bijzonder: door een bekende Nederlander gekust te worden op je verjaardag.

Ronnie Tober komt samen met Willeke D'Estelle ook in Overkerck optreden, op 21 februari 2016, aanvang 15.00 uur. Voor wijkbewoners en familie is dit ook toegankelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,00 bij de receptie van Overkerck.

Onderkruipsel op vlucht voor ventielhoorn

Boeters en Van der Zwart: koningskoppel uit Heiloo. Foto: Aangeleverd

Door Jos Ruiters

Alsof de duvel er meer speelde kroop rechts van mij een grote, zwarte boktor om zich te verschansen onder het houten plankwerk van de zitplaatsen. Zou het onderkruipsel gevoeld hebben dat het Benefietconcert ten behoeve van de restauratie van de Heiloose Witte Kerk zojuist begonnen was? Daar waar de boktor het houtwerk van de prachtige kerk structureel aan het opsouperen is, en naast het broodnodige onderhoudswerk de ruimte tal van modernistische verbeteringen hard nodig heeft. Of was het beest op de vlucht voor de indringende en gepassioneerde hoornklanken van Teunis van der Zwart, die voor de gelegenheid zijn natuurhoorn had ingeruild voor een moderne ventielhoorn.

Samen met pianist Gerard Boeters vormden zij het muzikaal koningskoppel uit Heiloo. Een beter duo had voor deze gelegenheid niet gepast. Boeters en Van der Zwart speelden hoogtepunten uit het niet al te overdadige repertoire voor hoorn en piano, plus enkele discrete bewerkingen. De jonge Beethoven raakte in zwang van de hoorn en produceerde een driedelige sonate. Met lange gefraseerde lijnen benadrukte Van der Zwart de klassieke ritmiek en verzuimde niet ook innig verstild naar voren te treden. Alhoewel enkele passages bij de piano niet vlekkeloos klonken onderstreepte het duo de virtuositeit waarmee Beethoven de hoorn kernachtig heeft aangevoeld.

Een royale zweem van noten bepaalde de Sonate die Rheinberger in de hoogtijdagen van de Romantiek componeerde. Het duo baande zich met enige moeite een weg langs het ingewikkelde vormschema om in ieder geval de aanwezige fantasie een wervelende impuls te geven. Gerard Boeters slaagde er aansluitend maar ten dele in Chopins 'Barcarolle in Fis' de nodige helderheid te geven. Zijn wiegende spel was eerder aan de wollige kant. Met de hectisch bewegende partituur van Paul Hindemiths sonate wist het duo even discreet als bevlogen om te gaan.

Beiden toonden muzikaal overwicht en gaven het werk een overzichtelijke vertolking. Teunis van der Zwart liet zijn hoorn teder fluisteren of heldhaftig schallen, alles vanuit een fijnzinnige vorm van muzikale beschaving.

(Bron: NHD)

De Lijst

Foto: Aangeleverd

Frederik Hendriklaan 8 (Willem de Zwijger), Alkmaar. Telefoon: 072 - 515 01 63, e-mail: rogier@delijst.nl, internet: www.delijst.nl

ALKMAAR - Je kunt het zo gek niet bedenken, of iets valt wel in te lijsten. Foto's, tekeningen, schilderwerken, kindercreaties, T-shirts, platen en zelfs gereedschap; De Lijst maakt er een toonbaar geheel van. Al dertig jaar lang en sinds kort op een nieuwe locatie.

Van de Kennemerstraatweg naar Frederik Hendriklaan is hemelsbreed niet eens zo'n hele grote afstand, maar voor De Lijst wel een mooie nieuwe stap. "Na ruim twintig jaar op de vorige locatie staan we voortaan op deze prachtige nieuwe plek klaar, om ieders wensen op lijstengebied te vervullen", vertelt Rogier Böhning. Met De Lijst belichaamt hij ruim vijfentwintig jaar vakkundigheid in lijstenmaken. "Wij beschikken over vierduizend verschillende soorten lijsten van hout en aluminium. Van piepklein tot metersbreed en -hoog, en in talloze kleuren en uitvoeringen."

Pollepel

Rogier legt uit wat zoal valt in te lijsten. "Naast het gebruikelijke werk als foto's, posters en schilderijen krijgen wij tevens regelmatig verzoeken om bijvoorbeeld gesigneerde voetbalshirts, geboortekaartjes en borduurwerkjes in te lijsten. Laatst heb ik voor iemand zelfs een oude pollepel mogen inlijsten. Een bijzondere, tastbare herinnering aan iets dat jarenlang dienst had gedaan in een restaurant."

Eigen atelier

Achter de nieuwe winkelruimte beschikt De Lijst over een eigen atelier met grote werkplaats, die is uitgerust met alle beschikbare technieken voor het vakkundig inlijsten. "Wat voor verzoek iemand ook heeft, alles wat binnen onze mogelijkheden ligt voeren wij hier eigenhandig uit. Zo hebben we ooit zelfs een origineel werk van Herman Brood ingelijst, met een afmeting van viereneenhalve bij tweeëneenhalve meter. Het resultaat was verbluffend mooi en stemde tot grote tevredenheid van de klant."

Bezieling

Daar draait het uiteindelijk allemaal om. Zoveel klanten zoveel wensen. De Lijst stelt alles in het werk om de meest uiteenlopende opdrachten te kunnen uitvoeren. Altijd vol bezieling en vakmanschap. Die toewijding straalt de winkel al bij het betreden in alles uit. Interieur en exterieur ademen passie voor een prachtambacht, dat ondanks moderne middelen als internet van onmisbare waarde is én blijft. "Neem oude, verweerde lijsten. Wie die wil laten opknappen, kan ermee naar de winkel komen ter beoordeling. Valt het te herstellen, dan maken wij er weer iets moois van. Ook reinigen en eventueel restaureren van schilderijen behoort tot de mogelijkheden. Verder kunnen we van alles plastificeren, beschikken we over vier verschillende glassoorten en een breed scala aan ophangsystemen, desgewenst met verlichting", aldus Rogier Böhning.

Rogier Böhning voor de kleurrijke nieuwe winkel. Foto: Arjan Hoogvorst

Wijkschouw inbraakpreventie

HEILOO - Een team van politie, enkele beheerders van de Whatsapp-buurtgroepen en gemeente Heiloo gaat donderdagavond 28 januari vanaf 18.00 uur het dorp in om donkere en onzichtbare locaties te bekijken in wijken waar veel inbraken worden gepleegd. Er wordt onder andere gekeken naar verlichting, een voorzorgmaatregel die inwoners zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen. Bewoners van woningen die inbraakgevoelig worden bevonden, krijgen verbetertips.

Bij de wijkschouw wordt gekeken naar donkere of onoverzichtelijke locaties, plekken waar inbrekers meer kans van slagen kunnen hebben. Het schouwteam bestaat uit wijkagenten, een politiemedewerker die speciaal belast met het onderdeel woninginbraken, de portefeuillehouder en medewerkers Openbare orde en veiligheid van de gemeente, opzichters van Beheer openbare ruimte en enkele beheerders van de Whatsapp-buurtgroepen.

Workshop Dichten in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Onder het motto 'jaren die druppelend versmelten' staat in de Poeziëweek 2016 het thema herinneringen centraal. Een thema vol mogelijkheden. Tenslotte: wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal en wie erover kan schrijven, wekt ze keer op keer tot leven.

In het kader van de week van de poëzie organiseert Bibliotheek Heiloo een workshop 'Gedichten schrijven' op dinsdagavond 2 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Onder de inspirerende leiding van dichteres Margreet Schouwenaar, stadsdichter van Alkmaar, worden er met behulp van verschillende werkvormen verzen over herinneringen geschreven. De lange zomers van vroeger, een eerste liefde, maar ook de waarde van herinneringen worden op verschillende manieren bezongen in gedichten. Iedereen is van harte welkom, schrijfervaring is niet noodzakelijk. Toegang € 7,50 (10,00 niet leden). Opgave vooraf via www.bibliotheekheiloo.nl of 072-5330670.

Afvalscheiding

Verleden week mochten wij in het kader van de voorgenomen afvalscheiding in Heiloo, van de gemeente een pakketje afvalzakken ontvangen dat vergezeld ging van een schrijven dat was getekend door de heer N.R. Bets. Dat dit weer een schrijven is uit de bekende ivoren ioren, bewijst de inhoud overduidelijk. Zoals bekend, komen uit deze bron nagenoeg alleen ideeën die vanachter een bureau zijn verzonnen, en die niet op deugdelijkheid zijn getoetst. De nieuwe verordening houdt namelijk in dat het afval dat we tot nu toe in de grijze container gooiden, en dat voor zeker 80% uit plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons bestaat, vanaf 1 februari in de verstrekte vuilniszakken dient te worden verzameld en aangeboden. Hierdoor zal de grijze container dus nagenoeg leeg blijven, en worden de huishoudens voortaan opgezadeld met een plastic afvalzak in keuken of schuur, die bovendien bij aanbieding aan een lantaarnpaal dient te worden opgehangen (hoe gaat dat bij windkracht 9?). We krijgen er in ons huishouden weer een sta-in-de-weg bij, terwijl de grijze rolemmer bijna leeg zal blijven. De heer N.R. Bets, hoofd afdeling Openbare Ruimte van Gemeente Heiloo, moet nog maar eens bekijken of dit niet anders kan!

Ad van Kamp, Heiloo

Benedictuskinderen maken kennis met basketbal

Foto: Aangeleverd

.Via sport@school maken de kinderen van de Benedictusschool kennis met verschillende sporten, zoals afgelopen week een basketbaltraining voor groep 8.

Junioratorium Heiloo zoekt nieuwe leden voor Matthäus Passion

Het Junioratorium zingt mee met het openings- en slotkoor van deel I van de Matthäus Passion. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Grote belangstelling zorgt ervoor dat het Oratoriumkoor Heiloo dit jaar twee maal de Matthäus Passion ten gehore zal brengen. Ook het Junioratorium zal dit jaar weer haar bijdrage leveren en is hiervoor een samenwerkingsverband met de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo aangegaan. Ook kinderen die niet op deze school zitten en graag een keer mee willen zingen in dit prachtige werk van Bach zijn van harte welkom. Het Junioratorium zingt mee met het openings- en slotkoor van deel I van de Matthäus Passion. De uitvoering is op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 in de Cultuurkoepel van Heiloo. De generale repetitie vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016 van 19:30 – 20:00 uur op dezelfde locatie.

Elke vrijdagmiddag (behalve 26 febr. en 4 maart) wordt van 15:00 – 16:00 uur gerepeteerd op de Jan van Rijckenborghschool aan de Trompenburg 49 te Heiloo, samen met de dirigent Paul Waerts. De minimale leeftijd is acht jaar en de deelname is gratis. Er kunnen zich nog steeds kinderen aanmelden. Voor aanmelding of informatie over het Junioratorium kunt u contact opnemen met de begeleiders: Sandra Benameur (tel: 06 – 50451010) en Dorien Schouten (tel: 06 – 12817972). E-mail: junioratorium@oratoriumkoorheiloo.nl.

Tentoonstelling in de Trog

HEILOO - Vanaf donderdag 4 februari 2016 tot en met zondag 27 maart 2016 wordt door Galerie de Buitenkans een expositie georganiseerd met werken van Wil Erkamp, Jeroen Erkamp en Nico Dekker in de Trog aan de Bullaan 4 te Heiloo. De Trog is geopend van donderdag tot en met zondagmiddag van 12.00 uur tot en met 17.00 uur. Zie ook www.de-buitenkans.org

Wil Erkamp-Leeuwangh (1948) heeft veel geaquarelleerd met voorkeur voor portretteren en tekenen van cartoons. Daarna stapte zij over op het vervaardigen van beelden van klei in het atelier van Artiance in 2007. Na twee jaar wil ze liever werken met kleur en sluit zich aan bij een groepje waar ze haar beeldjes kan glazuren. Haar passie is het realiseren van mens- en dierfiguren en dat uit zich in deze tentoonstelling in haar liefde voor katten.

Jeroen Erkamp (1973) is een veelzijdig mens en kunstenaar. Hij wordt geïnspireerd door oude meesters zoals Johannes Vermeer, Rembrandt en Van Gogh en de hedendaagse schilders Lucian Freud, Pieter Pander, Sam Drukker en Marlene Dumas. De laatste vijf jaar schildert hij regelmatig in atelier 'Kunstig Bekeken' in Hoorn. Ook Jeroen toont schilderijen met o.a. katten. Zie ook www.jeroenerkamp.nl

Nico Dekker (1943) is al dertig jaar lid van de schildersvereniging Tinteretto in Heiloo. Wat hem het meest boeit in schilderen boeit is het licht, de sfeer en de vorm. Hij haalt zijn inspiratie uit de rechtstreekse confrontatie met het onderwerp. Het liefst zit hij buiten in de natuur tegenover het portret, model of een opgesteld stilleven met bloemen.

Lezing: 200 jaar moderne techniek en onze huidige leefwijze

HEILOO - 'Tweehonderd 200 jaar moderne techniek en onze huidige leefwijze'. Onder deze titel zal professor Henk Bikker op de donderdagavonden 4 en 11 februari in de Ter Coulsterkerk spreken over de economische en sociale ontwikkelingen sinds 1815 in West-Europa en de VS.

Een eerste avond gaat hij met voorbeelden en enkele cijfers in op de rol van de moderne techniek bij de groei van welvaart en welzijn sinds 1815. Hoe werkt dit uit in onze huidige leefwijze. Welke kansen hebben deze ontwikkelingen geboden en welke uitdagingen gesteld aan christenen en humanisten in Europa, in het bijzonder aan de kerken?

Een tweede avond gaat hij wat verder in op de uitdagingen te leven in 'De eeuw van de techniek', door Harvey Cox genoemd 'De Stad van de Mens'. Wat blijft ons inspireren? Hoe te ontkomen aan de gevaren van een eenzijdig rationalisme en een mogelijk fanatiek atheïsme? Welke bronnen bieden hierbij voldoende tegenwicht en diepgang? Hierbij luistert u onder anderen naar Paus Franciscus, Harvey Cox en de Oxford-hoogleraar Mc Grath.

Datum en tijd: donderdag 4 en 11 februari 2016 , van 20.00-22.00 uur
Plaats: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten: € 3,-- per persoon, per bijeenkomst

Tevredenheidsonderzoek Wmo: Heiloo scoort goed

HEILOO - In opdracht van de gemeente Heiloo is een tevredenheidsonderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd, steeds rondom een ander thema. Het onderzoek van 2015 richtte zich op de thema's 'meedoen in de samenleving', 'het bieden van ondersteuning aan naasten of anderen' en 'toegang tot ondersteuning vanuit de gemeente'. Daarnaast keek het onderzoek naar het gebruik, de kwaliteit en de effecten van deze ondersteuning. Aan het onderzoek hebben 498 inwoners deelgenomen. Deze deelnemers waren deels hulpbehoevend en/of mantelzorger en deels niet.

Het resultaat van de 'Nulmeting Wmo 2015' Heiloo valt gunstig uit in vergelijk met vergelijkbare gemeenten in Nederland. Heiloo scoort op veel facetten beter dan deze referentiegemeenten. Het onderzoek laat zien dat veel mensen al informele ondersteuning ontvangen voordat ze naar de gemeente stappen. En dat het bij burenhulp vooral gaat om het bieden van lichte hulp en geen zorg.

In Heiloo geeft 11% van de respondenten toch aan zich eenzaam te voelen. Ook komt naar voren dat zo'n 15% van de ondervraagden zich ondanks alle formele en informele ondersteuning, niet of nauwelijks kan redden in het dagelijks leven. 70% van de zorgvragende inwoner schat in dat hun mantelzorger overbelast is. Dit vraagt extra aandacht.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Wmo Platform Heiloo aanbevelingen gedaan aan het college. Zoals het actiever aanbieden van cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken, het verder ontwikkelen van de vrijwilligers- en de mantelzorgondersteuning, het verduidelijken van de communicatie over de eigen bijdrage en het uitbreiden van de sociale teams met externe partners.

Het college heeft deze aanbevelingen overgenomen en verwerkt ze in de uitvoering. Ook worden er diverse kennismakingsbijeenkomsten gehouden met verschillende partners in de wijk (eerste lijn, vrijwilligers, zorgaanbieders etc.). Als mensen elkaar kennen, wordt informatie sneller uitgewisseld met het sociaal team. Wethouder Elly Beens: "Ik ben tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Wel constateer ik dat er inwoners zijn voor wie de ondersteuning niet voldoende is. We zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat ook zij zich in het dagelijks leven kunnen redden".

U kunt een samenvatting van het onderzoek nalezen op www.heiloo.nl, onder het kopje gemeente, welzijn en gezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning.

Boswinde krijgt nieuwe speelplek

HEILOO - De speelplek Boswinde krijgt begin april 2016 nieuwe speeltoestellen. De kinderen uit de buurt konden uit drie varianten hun leukste speelplek kiezen. De gemeente is blij met zoveel respons: 66 kinderen hebben hun stem uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar variant 3 (foto). Op dit moment maakt de fabriek de speeltoestellen en half april kunnen de kinderen weer naar hartenlust spelen.

Willibrordschool zet de deuren open

Ouders die zich oriënteren op een school zijn welkom, maar ook andere belangstellenden. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Dinsdagochtend 2 februari zet de Willibrordschool de deuren open voor iedereen die wil zien hoe de school onderwijs vormgeeft. Ouders die zich oriënteren op een school zijn welkom, maar ook andere belangstellenden. De Willibrord wil namelijk een school zijn voor iedereen en laat graag zien wat voor moois zich op school afspeelt. Heeft u altijd al eens willen zien hoe kinderen met een tablet leren? Bent u benieuwd hoe wordt gewerkt vanuit thema's? Bent u nieuwsgierig hoe de school samenwerkt met de aanwezige kinderopvangorganisaties? Weet u welke mensen het onderwijs op de school vormgeven? Ziet u de Willibrord wel eens langskomen op Facebook of Twitter, maar heeft u de school nog niet in het echt gezien? Dan is dit uw kans. Op dinsdag 2 februari staan de deuren open en kunnen de teamleden, ouders en natuurlijk de kinderen u van alles vertellen. Tussen 9 en 12 uur staat de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom.

Hondenpoep

Een huisdier hebben is voor velen een vorm van sociaal contact. Daarom zijn er mensen van wie de voorkeur uitgaat naar een hond. Echter, er zijn onder hondenbezitters mensen, die wel hun hond uitlaten om hem de gelegenheid te geven zijn behoefte te doen. Een voorkeursplek daartoe schijnt het trottoir langs het groene hek van het kerkhof op de Westerweg te zijn. Vrij regelmatig kom je daar op de stoep datgene tegen wat een hond achterlaat. De eigenaar van het dier schijnt niet te beseffen dat het voor de voetgangers nu niet bepaald aangenaam is, vooral 's avonds in het donker. Het zou prettig zijn als de eigenaar de hondenpoep van zijn/haar huisdier zou opruimen - zoals naar ik meen bij gemeenteverordening verplicht is. En bovendien sociaal ten opzichte van de mede-weggebruiker.

Hondenbezitter, bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze.

G.J. Reussien

Marco en Ramon winnaar 501 koppeltoernooi Café de Wit

Foto: Aangeleverd

Het café stond twee weken lang in het teken van darten. 40 koppels gingen strijden om in de finale te komen en de beker mee naar huis toe te nemen. Uiteindelijk mochten Pepijn en Luke strijden tegen Marco en Ramon in de finale. Onder leiding van mastercaller Thijs en schrijver Steef werd de finale uiteindelijk gewonnen met 3-5 voor Marco en Ramon.

Sofie scoort met Old Alkmaar

De mountainbike werd persoonlijk afgeleverd bij de blije Sofie. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Old Alkmaar, de hoofdsponsor van het Old Alkmaar boardingtoernooi in Akersloot, reikte op dinsdag 19 januari de Old Alkmaar mountainbike uit aan de winnares van de 'Scoor met Old Alkmaar'-actie. Sofie Metselaar uit Heiloo plaatste de meest originele selfie met Old Alkmaar op Instagram.

In het weekend van 9, 10 en 11 januari vond voor de negende keer het jaarlijkse Old Alkmaar boardingtoernooi plaats in Akersloot. Het toernooi was weer een succes en lekker druk bezocht. Old Alkmaar had net als vorig jaar een 'Scoor met Old Alkmaar' actie. Iedereen die op een zo origineel mogelijke manier op de foto ging met iets van Old Alkmaar, maakte kans op het winnen van de Old Alkmaar mountainbike.

Via Facebook, Instagram en Twitter kwamen veel foto's binnen en de foto van Sofie Metselaar uit Heiloo werd de winnaar. De mountainbike werd vervolgens persoonlijk afgeleverd bij de blije Sofie. Haar broertje, zusje en haar moeder waren er ook bij. Sofie reageerde verrast en enthousiast: "Het was een supergaaf weekend. Mijn broertje werd voetballer van het toernooi en ik win gewoon een mountainbike!". Na de uitreiking fietste Sofie direct heel blij weg op haar mountainbike.

De Duif doet mee aan Energy Challenges

Energy Challenges is groen, duurzaam en vooral leerzaam. Foto: Aangeleverd

Op vrijdag 22 januari vond de kick-off van Energy Challenges plaats. Bij de Energy Challenges gaan scholieren van aan de slag gaan met opdrachten in wedstrijdvorm om bewustzijn voor energieverbruik te creëren, te promoten en zoveel mogelijk energie proberen te besparen. Bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Alkmaar zullen de deelnemende teams van de scholen zich presenteren via een kort filmpje. Ook De Duif uit Heiloo doet mee.

Energy Challenges is groen, duurzaam en vooral leerzaam. Het project is een spel voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs om enthousiasme te genereren en de kennis over energie en duurzaamheid te vergroten. Dit leidt tot een daadwerkelijke bijdrage aan het slimmer omgaan met energie op school, kostenbesparing en meer interesse in technische vervolgopleidingen.

Bedrijven en instanties zoals Energie Service Noord West, Ronduit Onderwijs en gemeenten uit de regio geven een subsidie aan Energy Challenges. De deelnemende scholen zijn: Dalton college, Jan Arentsz, Durv Tochtwaard, Willem Alexanderschool (Bergen), Nicolaas Beetsschool, Durv Amstelstraat, Durv Elgerweg, de Duif (Heiloo) en de Viaan.

Kijk voor meer informatie op:

www.facebook.com/EnergyChallengesNW of www.energychallenges.nl

Haptotherapie als 'motor' voor verandering

Haptotherapeut Suzan Gökemeijer-Loos: 'Gezond leven is óók een kwestie van gevoel.'

HEILOO - Wie 2016 met goede voornemens begon en januari goed is doorgekomen, heeft de eerste vuurproef doorstaan. Volgens onderzoek is er daarna meer kans om voornemens langer vol te houden. Vooral door mensen bij wie de motivatie om dingen anders te doen van binnenuit komt. Haptotherapeut Suzan Gökemeijer-Loos ziet dit principe terug in haar praktijk. Want weer (leren) stilstaan bij hun 'binnenwereld' blijkt voor veel mensen een effectieve motor: voor blijvende stappen naar een gezonder en gelukkiger leven.

De mensen die Suzan begeleidt, komen meestal binnen met een bepaalde aanleiding of vraag rond gezondheid of welzijn. Maar uiteindelijk vormt haptotherapie voor velen een aanzet om gewoontes te doorbreken op meerdere terreinen in hun leven. Om andere keuzes te maken en zaken anders aan te pakken, privé en/of in het werk.

Suzan kan het verklaren. "Bij haptotherapie staan mensen heel bewust stil bij vragen als 'Wat wil ik?', 'Wat is goed voor mij?' Wie in staat is om écht te voelen en ervaren wat dat is en of iets 'klopt', heeft een belangrijke sleutel in handen. Het geeft je de kracht om overtuigd te kiezen en het bovendien te realiseren."

Inzichten tijdens haptotherapie zijn voor sommige mensen bijvoorbeeld ook aanleiding om gezonder te leven, eten en bewegen. "Alleen komt dat dan niet voort uit nieuwjaarsvoornemens of pure wilskracht. Maar vanuit een bewuste innerlijke behoefte en overtuiging. Een goede basis om het op jouw manier te doen."

Meer informatie over haptotherapie en de praktijk van Suzan Gökemeijer in Heiloo en Bergen is te vinden op www.haptotherapieheiloo.nl Mailen of bellen kan ook: info@haptotherapieheiloo.nl of 06 - 48 78 56 94.

Golfen in Heiloo: nu wel heel aantrekkelijk

HEILOO - De golfbaan in Heiloo heeft voor 2016 de deuren wijd open gezet. De mogelijkheden om onbeperkt te kunnen spelen zijn drastisch uitgebreid. De Golf- & Countryclub Heiloo heeft zich tevens verbonden aan "NHgolft", waardoor het voor leden van andere Noord-Hollandse golfbanen aantrekkelijk is om in Heiloo een uitdagende ronde te komen spelen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de leden van de golfbaan in Heiloo, die terecht kunnen op een groot aantal banen zoals vermeld op de website van NHgolft.nl.

Enkele in het oog springende mogelijkheden tot lidmaatschap van de Golf- & Countryclub Heiloo:

Met een winterkaart kunt u tot 1 maart 2016 onbeperkt spelen voor slechts € 210,- en met een startlidmaatschap kunt u een heel jaar spelen voor € 800,- (1 jaar geldig).

En mocht u lid worden, dan ligt er een mooi welkomstpakket voor u klaar met een korting op de contributie van € 150,- EN 6x 25 minuten les van één van de golfpro's, ter waarde van € 150,-

Het secretariaat van de Golf- & Countryclub Heiloo legt u graag alle mogelijkheden voor onder het genot van een kopje koffie. Dus maak snel een afspraak en bel 072 - 505 45 40

Column woensdag 27 januari

Nationale Voorleesdagen:

27 januari t/m 6 februari

31 januari, 10.00 uur en 11.30 uur:

Voorstellingen door Potitco: Vooruit met die geit

Er zijn nog kaarten!

Voorleesfeestjes

30 januari, 14.30 uur in het Beestenboetje

3 februari, 14.30 uur in de bibliotheek

Extra voorleesfeestjes tijdens de Nationale Voorleesdagen over het Prentenboek van het jaar: We hebben er een geitje bij!

Peuterochtend

29 januari, 10.30 uur

Iedere laatste vrijdag van de maand. Deze keer i.s.m. Spelenderwijs Muziek.

Workshop Gedichten schrijven

2 februari, 19.00 uur

Iedereen is van harte welkom, schrijfervaring is niet noodzakelijk.

Verkoop afgeschreven materialen

5 februari, vanaf 15.00 uur

6 februari van 10.00 tot 14.00 uur

Mediteren, waarom en hoe?

9 februari, 20.00 uur
Informatie avond over 'mindfulness meditatie' door Carla van Steeg.

'Winter Concert'

10 februari, 15.00 uur

Door leerlingen van de Muziek & Dansschool. Publiek is van harte welkom!

Tabletcafé voor slechtzienden

12 februari, 14.30 uur

Visio geeft een korte presentatie over de toegankelijkheid van tablets voor slechtziende en blinde mensen. Er is veel meer mogelijk dan u denkt!

Cursus klassieke muziek

13 februari, 14.00 uur en de 5 daaropvolgende zaterdagen

Onder leiding van Gert Floor, voorheen muziekbibliothecaris van Bibliotheek Heiloo.

E-books lenen en lezen

19 februari, 14.00 uur: workshop voor e-reader

26 februari, 14.00 uur: workshop voor tablet

Aanmelden voor activiteiten via www.bibliotheekheiloo.nl of via 072 5330670

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun de bibliotheek

Word vriend!

Lees meer op www.bibliotheekheiloo.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Workshop: kettingen maken van fietsbinnenbanden

Onder begeleiding van docente Ria Geerlings leert u de kneepjes kennen Foto: Aangeleverd

HEILOO - Het Nivon in Heiloo biedt een leuke workshop aan: "Twee halskettingen maken van fietsbinnenbanden". Deze minicursus bestaat uit twee dinsdagochtenden op 2 en 16 februari van 9.30 - 11.30 uur. Onder begeleiding van docente Ria Geerlings leert u de kneepjes kennen. Voor fietsbinnenbanden, kralen en sluitingen kan worden gezorgd. Uw eigen kralendoos kan natuurlijk ook meegenomen worden. Plaats: Nivonlokaal in de Hofdijk, Mariënstein 178A, 1852 SN Heiloo. Opgave: tel.072 5333217 of info@nivonheiloo.nl Zie verdere gegevens: www.nivonheiloo.nl

Axxicom lost klachten op

HEILOO/CASTRICUM - Wethouders Pelzer van Castricum en Beens van Heiloo spraken eind vorige week met zorgleverancier Axxicom. Axxicom levert sinds 1 januari volgens contract de schoonmaakhulp aan inwoners in Castricum en Heiloo, maar bij de gemeente waren klachten binnengekomen over de matige bereikbaarheid voor klanten, en het feit dat thuishulpen niet op tijd verschenen.

Axxicom gaat nu hard aan de slag om de gesignaleerde klachten op te lossen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe de gemeente de klachten gaat bijhouden, doorsturen en oplossen. Inmiddels komen er ook positieve reacties van inwoners binnen. Zoals beloofd is iedereen gebeld door Axxicom en zijn veel problemen inmiddels al opgelost.

Een belangrijke aanvulling is dat mensen hun klachten niet alleen laten weten aan Axxicom, maar ook bij de gemeente. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van hoe de schoonmaakhulp wordt uitgevoerd, en kan ze – volgens het contract met Axxicom - bijsturen als dat nodig is. Meldingen voor Heiloo: (072) 535 66 66.

Kinderopvang Kits Oonlie Hoefsmid

Tijdens het thema Reuzen en kabouters heeft Juf Liana het verhaal van kabouter Bim nagespeeld samen met de kinderen. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Kits Oonlie aan De Hoefsmid in Heiloo heeft een baby- en peutergroep en twee afgesloten buitenruimten. Het team van kinderdagverblijf Hoefsmid bestaat uit 4 enthousiaste dames die er alles aan doen om uw kindje in een vertrouwde en veilige omgeving op te vangen. De leidsters werken met het VVE-programma Uk & Puk, waarbij aan de hand van verschillende activiteiten de ontwikkeling van zowel baby's als peuters wordt gestimuleerd. Tijdens het thema Reuzen en kabouters heeft Juf Liana het verhaal van kabouter Bim nagespeeld samen met de kinderen.

Naast dagopvang wordt er peuterspeelwerk aangeboden en kunt u bij deze locatie flexibele opvang afnemen. Voor alle vormen van opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen, of opvang afnemen tegen gereduceerd tarief als u hier niet voor in aanmerking komt. Wilt u meer informatie of een rondleiding op de locatie, neem dan gerust contact op: 072-5323576.

Thomas over Sportgala: "Ik hoop dit jaar te winnen"

Thomas heeft 14 januari zijn nieuwe contract getekend bij AZ. Foto: Aangeleverd

Komende zaterdagavond: het Sportgala 2015 voor en door Heiloo in Fletcher Hotel. Thomas Ouwejan is onder andere genomineerd voor Sportman van het jaar 2015. Thomas heeft 14 januari zijn nieuwe contract getekend bij AZ, waar hij erg blij mee is. En naast deze grote stap hoopt hij dit jaar ook op de titel Sportman van het Jaar. "Ik vind het hartstikke leuk dat ik weer ben genomineerd. Ik hoop hem dit jaar te winnen, dat zou een hele eer zijn!" Het is afwachten of hij bij het Sportgala aanwezig is, omdat hij wellicht in de selectie zit voor de wedstrijd tegen NEC. Vrijdag 29 januari is dit bekend.

De organisatie van het sportfestijn is er in geslaagd rond de verkiezing van de sportploeg, sportman en sportvrouw van het jaar van Heiloo weer een bruisend programma samen te stellen met leuke en interessante muzikale onderdelen. Zo zal de tijdens de inloop vanaf 20.00 uur Streetband Caecilia de bezoekers verwelkomen, waarna het officiële gedeelte om 20.30 uur wordt geopend met een optreden van de dansgroep van de Muziek & Dansschool Heiloo. Als intermezzo's zullen Alkmaarse Sanne Mallant van de Voice of Holland en drummers van de Muziekschool op het podium optreden. De presentatie is weer in de vertrouwde handen van Jeroen Schouten.

Toegangskaarten zijn nog beschikbaar en kunnen worden gekocht à 4 euro (inclusief 1 consumptie en garderobe) bij de vier verkooppunten in het dorp: De Schrijverij (stationscentrum en Het Hoekstuk), AH Ypestein en Johan Jansen.

Van Muyen, heerlijk wonen

Van Muyen heeft voor ieder wat wils. De ontwikkeling omvat 9 appartementen verdeeld over 3 bouwlagen waarbij de opbouw van het plan en de appartementen zelf per laag van elkaar verschillen. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waarbij voor de meeste woningen een carport is ontworpen. Op de begane grond bevinden zich 4 appartementen waarbij de hoekappartementen een eigen entree hebben vanaf de Pastoor van Muijenweg. De andere 2 appartementen hebben de entree vanuit de centrale entree in het midden. Op de eerste verdieping zijn er drie grotere appartementen ontworpen voorzien van royale balkons. Op de bovenste laag tot slot, 2 royale penthouses met over de gehele hoek een prachtig balkon voornamelijk op het zuiden gelegen. Op 28 januari 2016 van 18.00 tot 20.00 uur start Kuyper & Blom met de verkoop bij Rozing Wonen en Dromen aan de Westerweg 261 te Heiloo. U bent van harte welkom en de plattegronden en prijzen zullen vanaf dat moment voor u beschikbaar zijn.

Dennis' droom wordt waarheid

Dennis Hof (l) kan met trainer Patrick Rupsam naar de 'halve' van New York. Foto: Janneke Mars

De droom van visueel gehandicapte hardloper Dennis Hof gaat uitkomen. Met behulp van lopers en sponsoren is er €8.000 bij elkaar gelopen en daardoor kan Dennis op 20 maart deelnemen aan de halve marathon van New York. De kaarten zijn aangeschaft, de begeleiding door vrijwilligers is rond en de reis- en verblijfskosten zijn gedekt. Daarnaast wordt de stichting Running Blind Alkmaar ondersteund met het bedrag dat overblijft. Iedereen wordt door stichting Kees bedankt voor de inzet, support en bijdrage. Dennis en de vrijwilligers, onder wie vaste trainer Patrick Rupsam, hebben nog twee maanden om de reis voor te bereiden.

PostaanZee: mensen verbinden zonder drempels

Ger de Haas (l) en Jan Ranzijn (r). Foto: Frits van Eck

EGMOND AAN ZEE - Egmond aan Zee heeft een nieuw ontmoetingscentrum: PostaanZee. "De meest uiteenlopende activiteiten kunnen plaatsvinden in PostaanZee, voor jong en oud, rijk en arm. Kortom: iedereen is er van harte welkom", vertelt Ger de Haas van PostaanZee.

"Sociaal ontmoetingscentrum PostaanZee is een vrijwilligersorganisatie op basis van non-profit, non-drugs en non-alcohol. Doel is mensen in beweging te brengen en te verbinden, op een laagdrempelige manier. Hieraan is echt behoefte: we merken dat veel mensen een beetje hulp nodig hebben terwijl anderen juist graag hulp willen geven. Deze mensen willen wij met elkaar verbinden op een veilige en inspirerende plek", vertelt De Haas.

PostaanZee huist in het voormalige VVV-kantoor aan de Voorstraat. Het plan is in een latere fase te verhuizen naar het naastgelegen en leegstaande voormalige postkantoor. PostaanZee heeft een verbouwplan met de focus op een facelift van de binnenzijde van het pand. De Haas: "We gaan het gebouw aan de binnenkant opknappen. We inventariseren nu wat nodig is voor een praktische inrichting. Verder willen we de pui voorzien van een ander entree en meer glas, zodat het een transparant geheel wordt. Dat is het dan ook: van een uitbouw van het gebouw of een ophoging is geen sprake."

Er is een schetsplan ingediend bij gemeente Bergen waarna een inspraakmogelijkheid voor omwonenden volgt. Volgens de geïnterviewde onderhoudt PostaanZee een goed contact met de buren. "We overleggen met omwonenden, informeren hen met nieuwsbrieven en gaan aan tafel tijdens de inloopochtenden. Ook organiseerden wij onlangs een informatiebijeenkomst. Er zijn op dit moment geen bezwaren."

De organisatie staat open voor elk initiatief om te komen tot zinvolle activiteiten, benadrukt Ger de Haas. "We laten ons graag inspireren door de Egmonders. Kom maar met ideeën, we gaan met iedereen in gesprek. Dat doen we nu ook al: zo spreken we mensen die iets met yoga willen doen of met een koor aan de slag willen. Ook boetseren, wandelen en film kijken zijn opties die ons ter oren zijn gekomen. Het zijn zomaar voorbeelden."

PostaanZee organiseert op maandag en woensdag van 09.30 tot 11.30 uur een inloopochtend waarbij iedereen welkom is voor drempelloze ontmoetingen. Daarnaast startte PostaanZee een wandelgroep. "De vrijwilligers Mary Bakker en Marian Zwaan gaan wekelijks met mensen aan de wandel op maandagmiddag vanaf 13.30 uur. Deelname is gratis en iedereen mag aanhaken."

Ger de Haas omarmt het initiatief van inspirator Jan Ranzijn, de oprichter van tuincentra en dierenspeciaalzaken in de regio. "Met ontmoetingscentrum PostaanZee brengen we compassie in actie. Hieraan is veel behoefte in de samenleving."

(EJV Mediaproducties/ Evert Visser)

Congres over kansen lokale ondernemers

'Retailgoeroe' Paul Moers (links) en Erik Minnema, directeur bedrijven Rabobank. Foto: Aangeleverd

REGIO - Maandag 1 februari vindt in het AFAS Stadion een bijzondere ondernemersbijeenkomst plaats. Na het succes van vorig jaar organiseert Rabobank Noord-Kennemerland opnieuw een Retailcongres voor ondernemers die zich op de consument richten. Dit keer spreekt onder meer 'retailgoeroe' Paul Moers uit Heiloo, die zijn kennis van de lokale situatie betrekt in zijn bijdrage.

Weet u als ondernemer waar uw klanten vandaan komen? Waar uw plaatsgenoten winkelen? Véronique Bulthuis (sectormanager Retail Rabobank Nederland) legt het haarfijn uit in een verhaal op maat over koopstromen in onze regio. Vanuit die basis neemt Paul Moers de ondernemers mee in zijn 'overlevingspanorama', waarin hij lokale cases verwerkt die zeker herkenning zullen opleveren. Hiermee biedt Paul Moers tal van handvatten voor retailers om werkbare verbeteringen door te voeren. Doel: aansluiten bij de wijze waarop klanten willen winkelen. Om met Paul Moers te spreken: "Kansen zijn er, het gaat erom ze te verzilveren".

Maffia-praktijken in Akersloot?

Een ouderwets gezellig avondje uit met 'De maffe maffiosa' van Toneelvereniging Willibrordus. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Je zal toch verschrikkelijk veel gestolen geld en juwelen in de kluis hebben en er dan niet bij kunnen omdat een 'logé' de kamer maar niet wil verlaten. Je kan je vrouw natuurlijk niet vertellen dat je beroep inbreker is. Aan je eigen zoon, je zogenaamde rechterhand bij het inbreken, heb je ook niets: dat is me een sukkel! De dienstmeid duikt plotseling op met de verdwenen sleutel van de brandkast en tante speelt een dubieuze rol…

Gelukkig komt de maffia in Akersloot alleen voor in het nieuwe stuk van Toneelvereniging Willibrordus. De klucht 'De maffe maffiosa' van Hub Fober wordt vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 20.00 uur gespeeld in cultureel centrum de Lelie, Rembrandtsingel 3 in Akersloot. Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar bij firma Melker, Julianaweg 85 of aan de kassa. Verloting in de pauze en muziek na. Een aan te raden ouderwets gezellig avondje uit, voorspelt de toneelvereniging.

Bridgen voor het goede doel

De opbrengst gaat naar 't Praethuys in Alkmaar en 'Medical Checks for Children'. Foto: Aangeleverd

EGMOND AAN ZEE - Na het succes van de afgelopen zes jaar organiseert Lionsclub Bergen-Egmond-Schoorl ook dit jaar weer een bridgedrive voor een goed doel.

Op zondag 14 februari zijn deelnemers welkom bij Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Dit jaar wordt de opbrengst geschonken aan 't Praethuys in Alkmaar, ten behoeve van kinderen. 't Praethuys is mede afhankelijk van giften en ondersteunt kankerpatienten en hun familieleden met onder andere gesprekken, workshops en informatie. Tevens gaat een gedeelte van de opbrengst naar 'Medical Checks for Children', een project van medische nazorg van de Manilla Missie 2015.

Er zijn twee zittingen van zestien spellen. De ontvangst is om 10.00 uur en de prijsuitreiking om 16.15 uur. Deelname per persoon bedraagt € 25,00. Het inschrijfgeld is inclusief koffie, lunch en drankjes. Inschrijving kan via bridgedrive@live.nl onder vermelding van de namen van de koppels. Graag daarbij ook vermelden: postadres, telefoonnummer, clublidmaatschap, speelsterkte en eventuele bijzonderheden, zoals dieetwensen.

NL70RABO 0358520010 t.n.v. Stichting Lions Fundraising BES. Voor meer informatie: mevrouw L.Veering , 072-5896805

Expositie 'Egmonders' in de Kapberg

EGMOND AAN DEN HOEF - Vrijdag 29 januari gaan de deuren van Galerie de Kapberg aan de Slotweg 17 weer open voor het nieuwe seizoen 2016. De eerste expositie "Egmonders" in Galerie de Kapberg geeft een indruk van wat er op het gebied van beeldende kunst te zien is in de drie Egmonden. De aanmelding voor deze expositie leverde na vooraankondiging meer dan 35 deelnemers op. Dat is in de historie van de "Egmonders" exposities een recordaantal kandidaten. Verschillende exposanten die meedoen aan dit evenement waren al eens eerder in de Galerie te zien met hun werk. Maar deze keer zijn er ook een aantal heel nieuwe gezichten aanwezig.

Het wordt een expositie met heel divers werk: schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafisch werk en foto's. Ook is er ruimtelijk werk in de vorm van keramiek, beelden, en een paar installaties te zien. Samenvattend: De expositie "Egmonders" in Galerie de Kapberg is een tentoonstelling waar voor de bezoekers en kunstliefhebbers heel wat te zien is.

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht ! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN ! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Pijn in je schouders ? Niet lekker in je vel. Gun jezelf zo'n heerlijke MASSAGE bij CENTER CARE. HEEL uur slechts € 30,- Tevens pedicure. HEEL uur € 20,- 072-5334906 Heiloo

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

CURSUS PHOTOSHOP voor beginners volgen bij FOTOSTUDIO IwanBronkhorst.nl? Kijk voor cursusdata of reserveer direct op WWW.IWANBRONKHORST.NL. Meer informatie? Stuur een mail naar info@iwanbronkhorst.nl, kijk op onze website of bel 072-74 32 937

Nieuwste collectie ELEKTRISCHE FIETSEN van Gazelle 2016 Diverse uitvoeringen , demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. Tel 5331214 www.bosmantweewielers.nl

Installatie Techniek K van der Wagen Voor al uw werkzaamheden: Complete Badkamers, ElektraVerwarming, Klein timmerwerk,.06 -1235 9134 info@kvanderwagen.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd. Bel voor info: 06-1750 6967

AANBIEDING: GRATIS COMPUTER-OPSCHOONBEURT Laat uw computer eens nakijken door een specialist! AVC Computers te Koedijk is al jarenlang uw vertrouwde computerspecialist in de buurt. Bel ons op 072-7504004 voor een afspraak. Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie en nieuwe computers.

Kwaliteitsstoffering van uw meubelen vindt u bij MEUBELSTOFFEERDERIJ HEIJNE. Wij maken er een serieuze zaak van u goed advies te geven. Handelsweg 18 Heiloo. Wilt u een offerte of langskomen ? Even bellen aub. Tel. 072-5334950 of 06-5164 9054 info@ceesheijne.nl www.ceesheijne.nl

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN

50% korting
heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten
T: 06 42479384

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06-2159 8809

BESTRATING Tuinontwerp en -aanleg Grond- en sloopwerk www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.
Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

Tuinonderhoud Jeroen Borst
Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Even naar tante Lien in Leeuwarden ? Reserveer op WWW.HUURAUTO-HEILOO.NL

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

HOMETRAINER VERHUUR voor fitness en revalidatie toepassing. Info Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo Tel.5331241 www.bosmantweewielers.nl

GEZOCHT: Vrijstaande woning Heiloo. Woonop +100, Perceelop + 300 Mail vrijstaand6@hotmail.com

GARAGEVERKOOP in Akersloot zaterdag 30 januari van 10.00 - 15.00 uur. Franshalslaan 19. Wegens overcompleet. Diverse huisraad. O.a. bedden aupin, bijzettafels, buffetkasten, koelkast, vriezer, audio OP=OP.

Net BINNEN ! Brocante kastjes en heel aparte tafels. Kom eens kijken bij CENTER DESIGN. De leukste WOONwinkel van Heiloo. Slimpad 36. Bekijk onze advertentie eens op Marktplaats.

Ambachtelijke SCHILDER heeft nog tijd over, ook voor timmerwerkzaamheden en dakreparatie enz. Vrijbl. prijsopgave, geen aanbetaling; betaling na tevredenheid klant. Ingeschr. KvK Tel. 06 3987 0829

Grote collectie gebruikte KINDER, DAMES EN HERENFIETSEN. In diverse uitvoeringen. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo. tel. 5331241 www.bosmantweewielers.nl

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

ZONNEPANELEN IN HEILOO? Kijk op www.energiewonen.nl/heiloo en ontvang 250 euro korting op uw installatie. Reeds vele plaatsingen en tevreden klanten.

Vóór de VAKANTIE uw FRANS ophalen? Zeer ervaren docente komt bij u thuis voor INDIVIDUELE TRAINING. Per training van een uur € 20 , een reeks van drie trainingen € 55.Contact: ikhaalmijnfransop@gmail.com

Kom naar de leukste kringloop KRINGLOOP HEILOO, nabij Karwei, De Oude Werf 7. Open di t/m za 10-17 uur Inbreng en gratis ophalen. Tel: 072-533 4000 of
info@kringloopheiloo.nl Nu ook pin.

Zusjes Madderom en Stan Nijhuis succesvol op Nationaal kampioenschap

Foto: Janneke Mars


Trias atleten Bente Madderom , Nienke Madderom en Stan Nijhuis hebben afgelopen weekend in Apeldoorn voor Nationaal succes gezorgd. In de atletiektempel van Nederland Omnisport kwamen in totaal 1500 junioren in actie.
D juniore Bente Madderom kwam als 1e in actie. De snelle Bente plaatste zich op de 60 meter en de 60 meter horden met gemak voor de halve finales. In deze halve finale's won Bente de 60 meter sprint. Op de 60 meter horden werd Bente 3e in de halve finale en plaatse zich net voor de finale. In beide finales liet de Trias atlete zich van haar beste kant zien. Op de 60 meter sprint won de jongste Madderom de finale ( 8.52 seconden) en mag zich de snelste noemen van heel Nederland. Op de 60 meter horden won Bente zilver (10.83 seconden) met maar 1 honderdste achterstand op de winnares.
Bij de C junioren (tm15 jaar) kwam zus Nienke in actie . Na overwinningen in de serie's en halve finale was de finale van hoog niveau. Met een verbetering van haar snelste tijd (9.48 seconden) in de finale was deze tijd goed voor zilver.
Egmonder Stan Nijhuis kwam in actie bij het hoogspringen. Stan maakte z'n favorieten rol helemaal waar. Hij won met een hoogte van 1.90 meter. Deze hoogte betekend de 6e hoogte ooit gesprongen door een C junior in Nederland. Timme Koster (C junior )en Xiorese Romero (C junior) werden beide 9e. Timme op de horde en Xiorese op de sprint. Casper Peterse en Yanniek Bouwer verbeterde hun persoonlijke records in het succesvolle weekend voor Trias.

GTH turnsters presteren uitstekend op tweede competitie

v.l.n.r. achter: Nina, Julie, Senne Roos, Silke en Jena. v.l.n.r. voor: Yara, Jaline, Isabelle, Nolin en Julia. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Afgelopen zondag turnden zestien turnsters van GTH de tweede competitie. De wedstrijddag werd begonnen met de pupillen1; op de balk turnde Rosa een mooie oefening: 11.80. Het derde toestel was vloer en hier was Khee sterk: zij behaalde dan ook het hoogste cijfer. De meisjes sloten de wedstrijd af op sprong; Jente liet twee goede sprongen zien (12.60).

In de tweede wedstrijd turnden de pre-instap- en instapmeisjes. Zij begonnen op brug, een goede start: Yara turnde strak. Ook Nolin (13.40) en Julia (13.30) waren sterk op brug. Op balk turnde Isabelle keurig. Het derde toestel, vloer, daar turnde Nina super (13.70). Ze eindigden op sprong en Jaline behaalde hier een 12.80. Tegelijkertijd turnden ook Silke (jeugd) en Jena (junior). Jena liet een mooie balkoefening zien en werd beloond met een 11.10. Silke turnde een super vloeroefening (11.5).

In wedstrijd drie was het de beurt aan instapper Senne Roos en junior Julie. Senne Roos liet op vloer een zeer nette oefening zien: 12.10. Op de andere baan turnde Julie een sterke wedstrijd, met onder andere een 11.4 voor de balkoefening. De wedstrijddag werd afgesloten met pupillen 2 en verplicht jeugd. Feliene begon de wedstrijd goed met een stabiele en mooie balkoefening, 13.00, en zij turnde de wedstrijd goed uit. Op de andere baan lieten zowel Sterre (13.7) als Lianna (14.5) een prachtige vloeroefening zien. Het was een mooie dag voor GTH: vijfde prijs Feliene, vierde prijs Yara, brons Jena, zilver Khee en Lianna, en goud voor Isabelle en Silke. Daarnaast zijn er ook nog elf doorgestroomd.

Een buurtsportcoach?

[tanja, zie de opmerking in de mail van Marcel over uitsnijden]}}}}}}

HEILOO - Voor de een "ja, onze buurtsportcoach" en voor de ander een vraagteken. Voor die laatste groep: aangenaam kennis te maken… mijn naam is Pascale de Hoogh en ik ben de buurtsportcoach van Heiloo sinds september 2014. Via mijn werkgever Alkmaar Sport, werk ik in opdracht van Gemeente Heiloo. Mijn werkzaamheden hebben alleen betrekking op Heiloo, niet één buurt, niet één doelgroep, nee heel Heiloo en voor iedereen. Om de week zal ik u via deze column op de hoogte gaan houden van wat ik allemaal doe en meemaak als buurtsportcoach.

Op dit moment ben ik druk bezig met het afronden van het 60+ sportprogramma Fit&Vitaal. Met twintig deelnemers hebben wij acht weken heel hard aan fitheid & vitaliteit gewerkt. Door 2x per week te sporten hebben de deelnemers veel sporten uitgeprobeerd. Voor aanvang heeft iedereen een fittest gedaan en dat gaan we volgende week weer doen. Benieuwd of onze Fit & Vitalers vooruitgang geboekt hebben. Spannend! Doe eind maart ook mee, dan start ik weer een nieuw programma.

Contactgegevens

Buurtsportcoach Heiloo Pascale de Hoogh

p.dehoogh@alkmaarsport.nl

T. 06-11149728

Heilooer Bridge Club

Dinsdagavondcompetitie. A-lijn: 1. Bes-Uijl 66,15; 2/3. De Bruyckere-Stark en Kos-Staphorsius 53,13. B-lijn: 1. Van Dortmont-Manshande 62,08; 2. Dekker-Geels 58,33; 3/4 Lodder-Schaaper en V.d.Mark-Ribberink 57,12.

Donderdagavondcompetitie. A-lijn: 1. Hendrikse-Uijl 60,42; 2. Plas-Schoute 60; 3. Fam. de Nijs 54,17. B-lijn: 1. Fam.Huijgen 62,25; 2. Van Lochem-Boukens 61,58; 3. Fam.Hink 55.C-lijn: 1. Kemper-Neefjes 63,54; 2. Fam. Van Hove 59,38; 3. Fam.Soeters 54,17.

Allemaal geslaagd voor een hogere band bij Dojo 't Loo

Iedereen geslaagd!

HEILOO - Iedere week goed je best doen op de les en ook nog eens extra examentraining. De toeschouwers konden het resultaat afgelopen zaterdag aanschouwen in de dojo aan de Bergeonstraat. Allereerst kwam er een grote groep kinderen die opging voor de gele band. De examinatoren daagden de kinderen uit om alles wat ze wisten te laten zien. Na afloop kwam het verlossende woord: iedereen was geslaagd.

Daarna kwamen de examens voor de hogere banden aan bod. Hier waren de examens nog uitgebreider. Ook hier waren de examinatoren weer onder de indruk van wat er getoond werd. Mats Kroon, Fil Dekker en Bas de Laleine gingen op voor bruin en werden helemaal 'doorgezaagd'. Na enig beraad konden ook hier alle judoka's de armen in de lucht steken; allemaal geslaagd.

Terriërs-coach oogst bij EK Zaalhockey

HEILOO - Terriërs-coach Jisse Waasdorp heeft succes geboekt bij het EK Zaalhockey in Minsk. Het Nederlandse team dat (samen met Marieke Dijkstra) onder zijn leiding staat, werd afgelopen zondag Europees kampioen en prolongeerde daarmee deze titel. De ploeg versloeg aartsrivaal Duitsland in de halve finale (5-2) en bleek in de finale ook te sterk voor Polen dat met 6-2 ten onderging. Oranje was al wereldkampioen. Waasdorp is bij de Terriërs trainer van het dames zaalhocheyteam en van het eerste herenteam veldhockey.