De Uitkijkpost

12 november 2014

De Uitkijkpost 12 november 2014


BUCH-colleges stellen volledige ambtelijke fusie voor

De colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) stellen hun vier gemeenteraden voor te kiezen voor een volledige ambtelijke fusie (695 fte). Zij leggen deze keuze voor op basis van de 'businesscase BUCH-gemeenten', waarin drie varianten van samenwerken werden onderzocht.

Daaruit bleek dat een volledige ambtelijke samenvoeging de meeste voordelen oplevert. De colleges spreken tegelijkertijd de ambitie uit om door deze verbinding tot de beste dienstverleners onder de Nederlandse gemeenten te willen behoren. De gemeenteraden nemen op 19 januari 2015 een besluit.

Op verzoek van de gemeenteraden zochten de vier colleges elkaar ruim een jaar geleden op om een mogelijke samenwerking te verkennen. Achterliggende redenen waren dat de BUCH- gemeenten worden geconfronteerd met toenemende behoeften als het gaat om snelheid, bereikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening en met complexere vragen van inwoners. Daarnaast komen er veel taken vanuit het Rijk op de gemeenten af. Dit betekent een opgave, waarvan de vier gemeenten denken dat ze gezamenlijk beter het hoofd kunnen bieden. Bovendien zien de gemeenten dat omliggende gemeenten door herindeling of ambtelijke fusie hun krachten bundelen. Samen kunnen de BUCH-gemeenten een robuuste gesprekpartner (100.000+ inwoners) in de regio en daarbuiten gaan vormen.

'Samenwerken om onszelf te blijven'

In maart 2014 leverden de gemeenten een eerste grofmazige verkenning op. Daaruit bleek dat de meeste voordelen te behalen zijn bij een volledige ambtelijke fusie. Dit leidde tot een volgende bestuursopdracht van de gemeenteraden aan de colleges, waarbij een verdiepend onderzoek werd gevraagd naar de varianten: informele samenwerking, gedeeltelijke samenwerking en een volledige ambtelijke fusie. De drie varianten zijn vergeleken op kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Daarnaast zijn ze bekeken op de mogelijkheid voor de raad om grip te houden en de eigen gemeentekleur te waarborgen (couleur locale).

Deze zogeheten businesscase is nu afgerond. Op basis van de resultaten stellen de colleges voor om voor een volledige ambtelijke fusie te gaan, waarbij elke gemeente gewoon zelfstandig blijft met een eigen loket, gemeenteraad, college en een eigen burgemeester. Op dit moment kent Nederland meer dan tien ambtelijke fusieorganisaties en in de komende jaren zal dit aantal stijgen. De ervaringen tot op heden zijn dat dit niet leidt tot bestuurlijke fusie.

'Betere dienstverlening door innovatie'

Samenvoegen maakt veel minder kwetsbaar dan de vier afzonderlijke gemeenten nu zijn. Bovendien is het volgens de colleges noodzakelijk om te kunnen voldoen aan hun ambitie om de dienstverlening te versterken. Om deze ambitie waar te maken is vernieuwing nodig. Deze innovatiekracht is het beste mogelijk bij een ambtelijke fusie. Uit een financiële analyse blijkt dat een ambtelijke fusie structureel een flinke besparing oplevert. De BUCH-colleges stellen voor om dit besparingspotentieel optimaal te herinvesteren in de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie.

Besluitvorming en tijdspad

De colleges hebben dinsdag 4 november een voorgenomen besluit genomen om de businesscase en hun voorkeur aan de raden voor te leggen. Alle vier vragen zij eerst hun ondernemingsraden om advies (medezeggenschap). Op 2 december nemen de colleges een definitief besluit.

De gemeenteraden besluiten op 19 januari 2015 over de businesscase en het voorstel van de BUCH-colleges. Indien de gemeenteraden positief besluiten over een vorm van ambtelijke samenvoeging, wordt tot aan de zomer gewerkt aan een bedrijfsplan. De implementatie gaat dan 2015 en 2016 bestrijken, waarna per 1 januari 2017 de fusieorganisatie van start kan gaan.

Infobijeenkomst Tip Heiloo op 20 november

Tip Heiloo is het online platform voor vraag en aanbod van klusjes. Foto Ca

HEILOO - Op 20 november, vanaf 19.30 uur, houdt Tip Heiloo een informatiebijeenkomst in de Bibliotheek van Heiloo (Westerweg 250).

Tip Heiloo, dat is hèt online platform voor alle Heilooënaren die korte klusjes willen doen of willen laten doen. Hulpvragers en hulpbieders kunnen zich aanmelden op www.tipheiloo.nl. Gratis en vrijblijvend. Hulpbieders worden beloond met Tippies – munten die zij kunnen inwisselen voor korting bij steeds meer winkels en instellingen in Heiloo. Welke klusjes kan ik doen? Welke klusjes kan ik laten doen? Hoe kom ik aan Tippies? Wat koop ik voor Tippies? Mijn oma heeft geen computer. Kan zij toch meedoen met Tip Heiloo? Ik werk bij een welzijnsorganisatie. Wat kan Tip Heiloo betekenen voor mijn cliënten? Ik ben ondernemer. Hoe kan ik samenwerken met Tip Heiloo? Al deze vragen, en meer, worden beantwoord op 20 november bij Tip Heiloo.

Renovatie toren Willibrorduskerk

De toren van de Willibrorduskerk bijna aan het oog onttrokken door een 'torenhoge' steiger. Foto Carolien Breed

HEILOO - Inmiddels is de toren van de Willibrorduskerk bijna aan het oog onttrokken door een 'torenhoge' steiger. Begin volgende week zullen hier doeken omheen worden gedaan en is de gehele toren aan het oog onttrokken. Dit is geen ludieke actie maar de start van een zeer noodzakelijke renovatie van deze toren. Langdurige lekkage in de torenspits heeft het houtwerk aan de binnenzijde aangetast. De leien en loodwerk van de spits moeten dan ook vervangen worden. Daarnaast zijn de galmborden rond de klokken in zeer slechte staat evenals delen van het metselwerk van de toren. De galmborden worden geheel vernieuwd en het metselwerk aangeheeld. Bij elkaar een omvangrijke klus welke door de firma Pronk uit Warmenhuize zal worden uitgevoerd. Naar verwachting zal in het begin van het volgend jaar de toren weer in gerenoveerde staat zichtbaar zijn.

10 vragen aan… Hubert Tervoort

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Waar bent u geboren en getogen?

35 jaar geleden ben ik geboren in Heiloo, ik ben getrouwd met Sanna en heb twee kinderen. Julia is 6 jaar en Pepijn is 1,5 jaar oud. Ik ben kok en ondernemer bij Brasserie in 't Groen (Golfclub Heiloo) en de foyer van theater de Beun.

Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Ik heb gelukkig van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Na een aantal jaren bij Duin & Kruidberg op hoog niveau te hebben gewerkt kwam de uitdaging om Brasserie in 't Groen voor te zetten. Ik ga nu elke dag naar de brasserie en doe dit met zoveel plezier dat het niet voelt als werken.

Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

Er zijn meerdere personen die ik zou willen ontmoeten. Op het gebied van koken is dat Sergio Herman; zijn passie voor het vak en de geweldige smaken die hij in allerlei combinaties laat zien geven mij heel veel inspiratie. Op golfgebied zou ik Miquel Angel Jimenez willen ontmoeten en met hem na afloop van de golf ronde een goed glas wijn drinken zoals hij altijd doet na elke ronde.

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Buurman Piet Veldt helpen. Wij brachten veel tijd door met hout hakken, trekker rijden op de pony club en op de kraanwagen in de Amsterdamse haven. Het heeft mij dierbare en mooie jeugdherinneringen opgeleverd.

Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Dat mogen duidelijk zijn dat is de golfbaan op de Lagelaan. Dagelijks in de keuken van de brasserie is de weidse blik er en ben ik zeer blij met deze fraaie werkplek. En sta ik niet in de keuken bekijk ik het vanaf de andere kant.

Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Dat ik zal worden opgehaald door mijn golfmaten, Bart, John en Frans om met ze mee te gaan naar Schiphol. In te checken naar een zonnig oord voor een golf trip naar Spanje.

Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Waar orde en netheid regeert daar zal beter worden gepresteerd. Een waarheid welke ik van de opleiding heb meegekregen ( leermeester Hans Kok) en nog steeds staat dit hoog in mijn vaandel. Daarbij een andere: " maak haast wanneer je tijd hebt, dan heb je tijd wanneer je haast hebt". In de keuken een veel gehoorde spreuk!

Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Ik denk dat alle Heilooënaren die mij kennen alles van mij weten. Ik ben een open boek en verberg geen geheimen. Maar als men wat van mij wil weten zou ik zeggen vraag het mij.

Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Dat de toekomstige afslag van de A9 niet door mijn keuken heen je zal gaan maar op ruime afstand passeert met een duidelijke afslag naar de entree van zowel golfclub als ook naar onze brasserie.

Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger, Willeke Wardenburg, aan u: Wat zijn je plannen voor de toekomst en wat kunnen we nog meer van je verwachten?

Beste Willeke, in antwoord op je vraag kan ik je melden dat ik zeer met de toekomst bezig ben, zie mijn antwoord op vraag 9 van deze rubriek. Mijn ambitie is om het niveau van Brasserie in 't Groen hoog te houden en vele gasten te laten meegenieten van mijn vak. Bij vele golfbanen is de horeca op een minder niveau en dat merken wij van vele golfers die bekend zijn met onze brasserie! Mogelijk dat hieruit andere initiatieven ontstaan elders in Noord-Holland.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen: John Hoetjes, onder andere bekend als mede eigenaar van Bakkerij Zoon. Maar hij geniet mogelijk meer bekendheid met Stichting Dolfinn. Mijn vraag aan John is: Komend jaar bestaat de stichting 10 jaar, zijn er met dit lustrum nog extra activiteiten te verwachten?

Eerste MVO Businessmeeting goed bezocht

Foto Carolien Breed

HEILOO – Op donderdagavond 6 november werd in de Cultuurkoepel de eerste MVO Businessmeeting gehouden, een bijenkomst voor ondernemers waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

De meeting is een initiatief van en tot stand gekomen door Ondernemend Heiloo (OHO) in samenwerking met de gemeente Heiloo. In de Cultuurkoepel was rondom de ronde bar een marktplein ingericht, met stands van verschillende bedrijven die zich met MVO bezighouden: GP Groot, TU Delft, het regionale MKB netwerk Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland (Doinnwh), Heiloo Energie, Huisvuilcentrale Alkmaar (HVA), EON, Ha-ka International samen met WNK, Stichting De Waaier, Van Hollandse Bodem en EP Alkmaar en Ontwikkelingsbedrijf. Onder het genot van een drankje en een hapje kon kennis en informatie worden uitgewisseld met collega-ondernemers. In de kleine kapel hielden gastsprekers presentaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De opzet is om eens per twee jaar een MVO businessmarkt te houden.

Kinderen van De Duif brengen college gemeente Heiloo ontbijtje

Foto Carolien Breed

HEILOO - Vrijdagochtend 7 november brachten kinderen van basisschool De Duif uit Heiloo een ontbijtje bij het college in het gemeentehuis.

Het college en de kinderen geven hiermee samen het goede voorbeeld van het belang van een gezond ontbijt; nog steeds veel kinderen ontbijten niet, niet altijd of niet gezond. In deze landelijke week van Het Nationaal Schoolontbijt nemen ruim 200 gemeenten deel aan 'Het Burgemeestersontbijt'. Ook de gemeente Heiloo. De kinderen ontbeten met burgemeester Hans Romeyn en de wethouders Fred Dellemijn, Elly Beens en Rob Opdam. Aan het eind van het ontbijt betaalde het college symbolisch voor het ontbijtje met een donatie van € 150,- aan Make-A-Wish Nederland. De stichting Make-A-Wish Nederland vervult al 25 jaar de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Besluitvorming aansluiting A9 met argusogen gevolgd

HEILOO – Vrijdag 7 november hebben tien organisaties in een brief aan Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Noord-Holland en de colleges en de gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten hun bezorgdheid geuit omtrent een in hun ogen te grote voortvarenheid in de besluitvorming over het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2015-2019.

De brief is verstuurd namens Actiecomité Stop Verkwisting, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp, Groen Platform Heiloo, Historische Vereniging Oud Heiloo, Milieudefensie, Milieufederatie Noord Holland, Paddenwerkgroep Heiloo, Vogelwerkgroep Alkmaar, Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en Werkgroep Malevoort. Een woordvoerder namens de organisaties meldt dat in het Meerjarenprogramma in onderdeel 7 is opgenomen dat het project 'Nieuwe aansluiting op de A9 in de gemeente Heiloo' wordt overgebracht van de studiefase naar de realisatiefase. ,,Afgelopen dinsdagavond bereikte ons het bericht dat er vooruitgelopen wordt op de besluitvorming rond de realisatie van een nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo omdat Provincie Noord-Holland nog een potje van 51 miljoen heeft gevonden dat opgemaakt moet worden. Het project is zonder de geëigende besluitvorming van de studiefase in een realisatiefase beland." De woordvoerder meldt verder dat de SP in de vergadering van Provinciale Staten op maandag 10 november van plan is een amendement in te dienen met het verzoek om de studiefase van het project in het Meerjarenprogramma te handhaven. In de brief namens de organisaties staat onder meer te lezen: 'Wij hebben tot op heden geen onderzoeken gezien die onomstotelijk op grond van verkeer, woonbehoefte en/of bedrijvigheid in de regio aantonen dat deze afslag van de A9 bij Heiloo nu noodzakelijk is. Sterker nog, actuele en volledige verkeersonderzoeken en onderzoeken naar woonbehoefte en financiële haalbaarheid dienen nog plaats te vinden!' De brief besluit met het verzoek: 'Wij vragen u om een maatschappelijke kosten en baten analyse voorafgaand aan de realisatie van de extra afslag van de A9; het gaat immers om ruim 33 miljoen euro gemeenschapsgeld!'

Huurcontracten

Recent heeft voetbalvereniging de Foresters een huurcontract van € 7000,00 per jaar afgesloten met de Gemeente Heiloo. Wij feliciteren hen van harte met deze overeenkomst. Naar onze mening terecht vroeg atletiekvereniging TRIAS zich vervolgens hardop af waarom zij maar liefst € 13.000,00 op jaarbasis dienen te betalen. Wat andere buitensportverenigingen aan huur betalen is mij onbekend. Maar kan iemand mij nu eens uitleggen waarom mijn vereniging (Basketballvereniging Flashing Heiloo) met krap 140 leden maar liefst € 27.000,00 per jaar aan zaalhuur dient te betalen aan de Gemeente Heiloo? Ik roep het college en de politieke partijen op: maak nu eens transparant hoe deze huurbedragen tot stand komen! Waarom betaalt de ene vereniging € 7000,00 per jaar en de andere € 27.000,00?

Huub Hartman,
Voorzitter basketballvereniging Flashing Heiloo

4 / 16

Licht zet inbrekers in het zicht

HEILOO - De politie wijst bewoners op het belang van verlichting in en om de woning. Vooral in de 'hot spots'; wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken.

Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht. Inbrekers hebben veelal niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze gemakkelijk kunnen toeslaan. Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, zijn aantrekkelijk. Net als open ramen en slecht hang- en sluitwerk. Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand ze ziet. Met die kennis kunt u uw woning beschermen. De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze schakelaars doen lampen automatisch aan gaan. Bij huizen die op elkaar lijken, proberen inbrekers vaak op dezelfde manier binnen te komen. Met die kennis kunnen bewoners zelf preventiemaatregelen treffen. De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken als prioriteit en doet daar veel aan. Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat vooral uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse hebben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke auto of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalementen van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u dat doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Lamberts Administraties

REGIO – Als kind van ouders met een eigen bedrijf weet Peronne Lamberts- Zonneveld hoe belangrijk het is om de bedrijfsadministratie op orde te houden. Al op jonge leeftijd hielp ze haar vader met de administratie van het Limmer autoschadebedrijf Zonneveld. Ze vond het werken met cijfers toen al zo leuk, dat ze er later haar vak van heeft gemaakt. Na het behalen van het MBA praktijkdiploma boekhouden heeft ze bijna twintig jaar met veel plezier op een administratiekantoor gewerkt. In die tijd kwam ze ook al bij veel klanten over de vloer en heeft ze verschillende bedrijfstakken van binnenuit leren kennen. Toch bleef de zelfstandigheid, die Peronne van thuis uit heeft meegekregen, haar trekken. Vier jaar geleden hakte ze de knoop door en begon op 1 januari 2011 met Lamberts Administraties voor zichzelf. Haar kantoor is gevestigd in het pand van Autoschadespecialist Zonneveld aan de Rijksweg, dat inmiddels gerund wordt door haar broer en man.

Ze richt zich op zelfstandige ondernemers; ZZP'ers en kleinschalige bedrijven. Bedrijven die veelal te klein zijn om een vaste boekhouder in loondienst te nemen. Peronne is flexibel ingesteld en kan wanneer het nodig is op elk gewenst moment een paar uurtjes bijspringen. ,,Mijn hart ligt bij kleine zelfstandigen; naast de afwisseling vind ik het leuk om hen te kunnen ontlasten en daar waar nodig te adviseren." Haar klanten komen uit allerlei sectoren; van winkeliers, freelancers tot bedrijven uit de horeca, middenstand, agrarische sector et cetera. ,,Niet iedere zelfstandig ondernemer is thuis in de boekhouding. Als je als zelfstandige voor een vak hebt gekozen, ben je veel liever bezig met je eigen werk. Echter, iedereen die een bedrijf begint, krijgt het verzorgen van de administratie er gratis bij."

Peronne kan op afspraak ook 's avonds of op zaterdag werken. Lamberts Administraties werkt met een betaalbaar uurtarief, dat Peronne in alle openheid naar haar klanten verantwoordt. ,,Mijn werk kan variëren van het bijhouden van een gedeelte van de bedrijfsadministratie tot het gehele administratieve plaatje, zoals het doen van betalingen, het op orde houden van de boekhouding, het verzorgen van de fiscale aangiften, aanvragen van diverse toeslagen, verzorgen van de loonadministratie tot en met het opstellen van de jaarrekening. Ik word ook wel eens op interim basis ingehuurd, als tijdelijke vervanging van een vaste kracht."

Lamberts Administraties is er ook voor een gericht advies. Peronne is helemaal in haar element, als ze een dagje mag 'puinruimen'. Met kennis van zaken maakt ze de boekhouding snel weer op orde en zo kan de ondernemer ondertussen zijn tijd besteden aan waar hij of zij goed in is.

Peronne Lamberts, Rijksweg 49c, 1906 BD Limmen, tel. 0251-313731, mob. 06 – 20338295, e-mail: info@lambertsadministraties.nl.

Een echte Amerikaanse Thanksgiving in Heiloo

HEILOO - Thanksgiving is een echte Amerikaanse feestdag. Het wordt altijd gevierd op de vierde donderdag van de maand november om te gedenken dat de pelgrims geholpen waren door de indianen en God te danken dat ze gered waren van de hongerdood. Dit wordt gevierd met een Thanksgiving maaltijd: een grote kalkoen met vulling, cranberry saus, jus, aardappel puree en meestal een groente zoals sperziebonen. Iedereen is welkom voor zo'n maaltijd in de zaal naast de Ter Coulsterkerk op donderdag 27 november om 18.30 uur. Entree is €5,- per persoon en iedereen neemt ook wat mee zoals een salade, een dessert of iets te drinken. Opgeven kan bij racheldbrouwer@gmail.com en margrehays@gmail.com.

Fotowedstrijd 'De Zomer van 2014'

HEILOO Iedereen kan mooie, grappige, leedvermakende, ogen uitstekende of emotionele foto's maken en kan meedoen met de fotowedstrijd 'De zomer van 2014'. Print de foto uit op A4 formaat (maximaal twee) en win wekelijks fotocursussen www.fotocursus.nl. Van Ab Baart. Inleveren kan op zaterdagmiddag 15 en 22 november na 13.30 in winkelcentrum 't Loo, in de winkel (expositieruimte), bij westelijke uitgang. Of per post naar Fotostudio Ab Baart Weg over de Bisschop 6 1934 CS Egmond ad Hoef. De foto's na 22 november worden door Erik Baart en Ab Baart geselecteerd. De week later wordt de uitslag bekend gemaakt. Vanaf 29 november na 13.30 uur zijn op de zaterdagen alle ingestuurde foto's bewonderen in de expositieruimte in 't Loo. Er volgt ook nog een 'portretdag' voor volwassenen en ouderen.

Succesvol optreden Donna Musica in het Trefpunt

HEILOO - Afgelopen zondagmiddag genoten de bezoekers in het Trefpunt van het sprankelende optreden van het enthousiaste en professionele strijkduo Donna Musica. Na de opening met een fraai Duet voor viool en cello van de Franse cellist en leermeester, Jean-Baptiste Bréval, oogstten Sandra Kox uit Heiloo (viool) en Evelien Dubbeldam uit Sint Pancras (cello) veel succes met het bruisende, klassieke meesterwerk 'De vier jaargetijden' van Antonio Vivaldi èn de prachtige melancholieke klanken van 'De vier jaargetijden' van Ástor Piazzolla, de koning van de Argentijnse tango. Donna Musica sloot het optreden af met de prachtige Piazzolla-tango 'Adiós Noniño'. Als toegift trakteerde het duo het enthousiaste publiek op een fraaie bewerking van het franse chanson 'La montagne' van Jean Ferrat, beter bekend als 'Het dorp' van Wim Sonneveld.

Op bezoek bij de bibliotheek

HEILOO - Groep 3 van OBS Meander bezocht afgelopen vrijdagmorgen de bibliotheek in Heiloo. Het thema was "Een dagje op de Piratenschool". De kinderen kregen eerst een rondleiding over de jeugdafdeling en daarna werden ze voorgelezen uit een prentenboek over een stoere, maar aandoenlijke piraat. Sommige kinderen hebben nog een stukje voorgelezen aan de groep. Ter afsluiting speelden ze een leuk spel met letters uit een schatkistje. Het was een gezellige en leerzame ochtend in de bibliotheek.

Aloysius-vleugel WBC feestelijk geopend

HEILOO - Na ruim drie maanden hard klussen was het dan zo ver. Op zaterdag 8 november 2014 is de recentelijk getransformeerde vleugel van het Willibrordus Business Center feestelijk geopend door de ruim twintig ondernemers die daar kantoor of atelier houden. Bezoekers aan de feestelijke opening hebben met de ondernemers kennis kunnen maken door een ludieke speurtocht die door de feestcommissie speciaal voor de opening was uitgezet. Het "Aloysius" gebouw is de laatste vleugel van het hoofdgebouw op het landgoed van de stichting GGZ die tot business center is getransformeerd. Het monumentale pand met zijn kapel en de omgeving van landgoed Willibrordus inspireert en maakt het WBC tot een bijzondere werkplek. Op de website www.willibrordus.com vindt u meer informatie over de ondernemers die in het WBC gevestigd zijn en over de diensten die zij aanbieden.

Lemniscaat schenkt totale collectie aan Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Naar aanleiding van haar vijftigjarige bestaan schreef uitgeverij Lemniscaat begin dit jaar een wedstrijd uit waarbij bibliotheken het complete leverbare fonds van Lemniscaat én alle in de toekomst te verschijnen titels konden winnen. Bibliotheek Heiloo is één van de winnaars en ontvangt van Lemniscaat bijna 600 titels. Tot de Lemniscaatcollectie behoren onder andere klassiekers van schrijvers en illustratoren als Paul Biegel, Sjoerd Kuyper, Jan Terlouw en Charlotte Dematons. Ook het non-fictiefonds van de uitgeverij is onderdeel van de schenking. Lemniscaat vindt dat deze boeken thuishoren in bibliotheken. Met de gift reageert uitgeverij Lemniscaat op de grootschalige sluiting van bibliotheekvestigingen en de inkrimping van collecties, een ontwikkeling die volgens het onderzoeksrapport Bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur, dat Job Cohen begin 2014 overhandigde aan staatssecretaris Bussemaker, zal leiden tot meer laaggeletterdheid, culturele verarming en voor kinderen minder kans op een succesvolle maatschappelijke loopbaan.

Start eindejaarsactie 'Ik winkel in Heiloo'

HEILOO - Komende woensdag 19 november start de eindejaarsjaarsactie van 'Ik winkel in Heiloo' met een nieuwe kassabonnen spaaractie. Tot en met woensdag 31 december loopt deze nieuwe kassabonnen spaaractie van de gezamenlijke Heilooër winkeliers.

Net als in het voorjaar met een door de deelnemende winkeliers beschikbaar gesteld prijzenpakket van leuke waardebonnen tot volle boodschappenkarren! Er kan in drie categorieën gespaard worden: tot € 250,-, tot € 500,- en tot € 1000,-. Kassabonnen afkomstig van alle winkels (maar ook die van de horeca en bijvoorbeeld uw benzinebonnen) in Heiloo tellen mee! In elke spaarcategorie is er een hoofdprijswinnaar, die € 250,-, € 500,- of respectievelijk €1000,- wint; handje contantje! Bovendien dingen alle ingeleverde spaarzakjes mee in de loting voor de extra hoofdprijs: een half jaar gratis autorijden in een flitsende Opel Adam! Uw eigen boodschappenkarretje. De inleverzakjes zijn vanaf 19 november bij de deelnemende winkeliers verkrijgbaar. Ook groepsgewijs sparen is mogelijk, bijvoorbeeld met familie, vrienden, buren of de vereniging. Op zaterdag 10 januari is de trekking voor tal van aantrekkelijke prijzen. Deze worden op het podium op in winkelhof 't Loo uitgereikt. Deze zaterdag is ook de trekking voor de geldprijzen en de extra hoofdprijs. Zie www.ikwinkelinheiloo.nl voor meer informatie.

6 / 16

Stichting Welzijn Heiloo

Cadeautjesmarkt

Zaterdag 15 november is er van 10.00 tot 14.00 uur een hobbybeurs in het Trefpunt. Particulieren verkopen hun zelfgemaakte creaties, en ook (gebruikt) hobbymateriaal. De toegang is gratis. Er zijn nog enkele tafels voor verhuur beschikbaar, telefoon 072 5331297.

Dakgoot

De blaadjes zijn van de bomen, bij regenval kan de dakgoot weer gaan overstromen. Reinigen van de dakgoot gebeurt tegen een kleine vergoeding als u lid bent van de Servicepas. Opgeven voor servicepas en dakgootreiniging via tel. 072-5331297.

Bowlen

Met de gezelschapsbank bowlen en aansluitend gezellig eten bij Bowlingcentrum Heiloo op maandag 17 november. Aanvang 16.30 uur, deelnameprijs € 15,50 inclusief kipsatémaaltijd. Consumpties voor eigen rekening.

Proefles pilates

Pilates wordt gegeven in het Trefpunt op donderdag van 15.05 tot 16.05 uur, de docente is Anja Telleman. De nadruk ligt op een correcte ademhaling, om beheersing van het lichaam in bewustzijn en betere coördinatie van het lichaam. Geef u nu op voor een gratis proefles.

Geheugentraining

Pascalle Schmitz, dementieconsulent, verzorgt een geheugentraining voor ouderen vanaf 55 jaar. Niet bedoeld voor mensen waarbij de diagnose dementie is gesteld. De training is op de dinsdagen 18 november t/m 16 december van 10.00 tot 11.45 uur in het Trefpunt. Totaalprijs is € 35,- incl. een kopje koffie/thee

Workshop fototransfer

De workshop bestaat uit 2 lessen. Door middel van de techniek Fototransfer brengt u mooie foto's/afbeeldingen uit tijdschriften over op doek of houten paneel. Vervolgens maakt u er met acrylverf een mooi geheel van. De lessen zijn in het Trefpunt op de dinsdagmiddagen 25 november en 2 december van 13.15 tot 15.15 uur. Totaalprijs is € 37,50 incl. materialen.

Eine nacht in Venedig

In de serie Operette op de zondagmiddag vertoning op

zondag 16 november in het Trefpunt van de Nederlands ondertitelde operettefilm Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss Jr. Aanvang 14.00 uur. Entree € 6,50 incl. een kopje koffie/thee.

Sinterklaas Bingo

Zondag 30 november is er een Sinterklaas Bingo in het Trefpunt. Het blijft deze keer een verrassing wat u wint…..totdat u het cadeaupapier verwijderd hebt! We starten om 14.00 uur en de bordjes kosten per stuk € 3,50. Vrije inloop en U krijgt ook een kopje koffie/thee aangeboden.

Alzheimer Café Heiloo

Bijeenkomst op woensdagavond 19 november in het Trefpunt. Het thema is deze keer "Dementie, regelzaken en administratie". Margitta Plantinga (mantelzorgmakelaar) vertelt om 19.30 uur over regel-zaken waar mantelzorgers mee worden geconfronteerd. Vanaf 19.00 uur is ieder welkom, een (gratis) kopje koffie/thee klaar staat.

Sinterklaas en Zwarte Pieten

Ook dit jaar verblijden Sinterklaas en zijn medewerkers het Trefpunt weer met hun bezoek. Op zaterdag 29 november wordt vanaf 10.00 uur hun komst met spanning afgewacht door een grote schare kinderen vergezeld van hun (groot)ouders. Entree € 3,- per kind.

Late herfst in het Heilooër Bos

HEILOO - De herfst bereikt zijn eindstadium. De verkleurde beukenblaadjes dwarrelen naar de bodem, als een goudglanzend tapijt.

Tijd voor een stevige wandeling in het Heilooër Bos! De maandelijkse IVN-natuurwandeling op zondag 16 november voert langs de onderling behoorlijk verschillende onderdelen van Landgoed Nijenburg, zoals de Kortelingen, de Westerlaan en het Overbos. Kom met stevig schoeisel, warme, wind- en regendichte kleding en loop lekker mee. U ziet meer met een gids, die u wijst op de bessen waar de vogels van snoepen om de winter door te komen en de bladrozetten die al klaarliggen voor de lente. Vertrek om 10 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor inlichtingen: IVN-Heiloo@hccnet.nl of tel. 072 532 5110. Zie ook: http://ivnnkl.net.

Franka van Essen en Annette Kruisbrink in bibliotheek

HEILOO - Franka van Essen (zangeres) en Annette Kruisbrink (gitaar) verzorgen op donderdag 13 november om 20.00 uur een muzikale avond in Bibliotheek Heiloo. Zij hebben voor deze gelegenheid een aantal mooie liederen en sfeervolle stukken bij elkaar gezocht die samenhangen met de thema's uit 'een vlucht regenwulpen' (staat centraal tijdens Nederland Leest): Liefde, buitengesloten voelen, natuur. Toegang: € 7,50 (niet leden: € 10,00). Kaartverkoop bij de klantenservice van de bibliotheek. Reserveren via 072-5330670 en www.bibliotheekheiloo.nl Het is tijdens de campagne Nederland Leest (de hele maand november) extra aantrekkelijk om lid te worden van Bibliotheek Heiloo. Leden (dus ook nieuwe leden) vanaf 18 jaar ontvangen het boek 'Een vlucht regenwulpen' cadeau (zolang de voorraad strekt).

Trekking Zonnebloemloterij

De winnende lotnummers zijn bekend. Helaas is de hoofdprijs niet in Heiloo gevallen, maar in Putten. In totaal werden er 1,1 miljoen loten verkocht, waarvan 900 in Heiloo. Naast de hoofdprijs werden er nog ruim 5000 andere geldprijzen verloot. De winnende lotnummers zijn te vinden op www.zonnebloem.nl/loterij. De opbrengst wordt landelijk en lokaal ingezet voor extra activiteiten en voorzieningen voor fysiek beperkten, zoals aangepast vervoer en vakanties. De afdeling Heiloo van de Zonnebloem dankt allen hartelijk, die ook dit jaar weer loten hebben gekocht.

Rond de Waterput

HEILOO - Rond de Waterput in het Willibrordushuis brengt op maandag 17 november 'Karol', een film over de minder bekende maar belangrijkste vormings-jaren in het leven en roeping van Paus Johannes Paulus II. Zijn motto zou kunnen zijn: barmhartigheid en liefde in en door alles. Aanvang 19.00 uur; na een zeer korte inleiding. Na afloop is een nagesprek begeleid door mevrouw I. van Loon en Zr. Dr. T. Takken. Kosten: € 3,-- per persoon

Operettefilm geslaagd

HEILOO - De primeur op zondag 12 okober was een doorslaand succes. Omstreeks vijftig liefhebbers van opera en operette genoten in ontmoetingscentrum het Trefpunt Heiloo van de door Ton Verbraak (83) gepresenteerde operettefilm Die Fledermaus, door Verbraak zelf voorzien van Nederlandse ondertiteling.

Het publiek was enthousiast, veel bezoekers drongen aan op een vervolg. En dat komt er gauw. Op zondag 16 november, weer in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, om 14.00 uur wordt de ondertitelde operettefilm Eine Nacht in Venedig vertoond, eveneens gecomponeerd door Joh. Strauss Jr. Ton Verbraak zal voordat de film start iets vertellen over het verhaal en attentiepunten bij de muziek. Ook de vocale solisten en de door hen verbeelde karakters worden geïntroduceerd. Er wordt een groot publiek verwacht. Alle liefhebbers van operette en opera uit Heiloo en naburige gemeenten zijn van harte welkom. De entree bedraagt € 6,50 inclusief een kopje koffie.

Winnares kleurwedstrijd

Marit is blij met haar eerste prijs Foto Janneke Mars

HEILOO - Marit van Velzen, 11 jaar oud, heeft de Vonkiekleurwedstrijd gewonnen. Ze viel op door haar regenboogletters in de tekening. Afgelopen woensdag ontving ze een Boxtrollenfilmpakket uit handen van een medewerker van de Uitkijkpost. Marit was er blij mee. Ze is vindt tekenen en kleuren heel leuk. Of ze er later haar beroep van gaat maken, weet ze nog niet. Eerst maar eens een middelbare school kiezen; een eerste uitdaging.

Nivon brei- en haak-in

HEILOO - Nivon Heiloo biedt een leuke brei- en haakcursus aan; verzorgt door docente Maria van Veelen. Op zes woensdagavonden vanaf 26 november, éénmaal per veertiendagen. Breien en haken is helemaal hip. Iedere brei/haakliefhebber kan deelnemen en een muts, een sjaaltje en een lekkere warme handschoen, zonder vingers en duim maken. Cursisten kunnen kiezen waar mee zij willen beginnen. De cursus vindt plaats in het Nivonlokaal in de Hofdijk, Mariënstein 178A, 1852 SN te Heiloo. Opgave/ informatie: tel. 072-5333127 of 5333217 of via info@nivonheiloo.nl. Zie: www.nivonheiloo.nl.

Reformhuis Heiloo geeft 12,5% korting op volledig assortiment

HEILOO - Reformhuis Heiloo pakt deze week uit met een flinke kortingsactie. Haijo de Koning is twaalf en een half jaar eigenaar en daarom krijgt u 12,5% korting op het volledige assortiment van de winkel! De kortingsactie loopt vanaf woensdag 12 november tot en met zaterdag 16 november. Na jaren in een drogisterij te hebben gewerkt, kreeg Haijo de gelegenheid om het Reformhuis over te nemen van zijn schoonvader Jef Letschert. Eerst een jaartje onder de vleugels van Jef, daarna zelfstandig met een vast team van ervaren medewerksters. Inmiddels is het Reformhuis al bijna veertig jaar een begrip in Heiloo. De winkel heeft een uitgebreid assortiment dat bestaat uit reform artikelen, biologische voeding, homeopathie, fytotherapie, voedingssuplementen en natuurlijke lichaamsverzorging. U krijgt 12,5% korting op dit volledige assortiment . Kom daarom deze week langs bij het Reformhuis, waar Haijo en zijn team voor u klaar staan met advies op maat.

Officiële opening en Feestelijk Open Huis PCC Heiloo

Heiloo - Op vrijdag 14 november opent burgemeester Romeyn officieel het spiksplinternieuwe schoolgebouw van PCC Heiloo: ,,Wij willen heel graag de jeugd binnen de gemeentegrenzen de mogelijkheid bieden in Heiloo naar het voortgezet onderwijs te gaan. Het PCC voorziet in die behoefte. Daarom is ingezet op de nieuwbouw en is er naar manieren gezocht om dit ook financieel mogelijk te maken."

Vestigingsdirecteur Dick Ramler is bijzonder in zijn nopjes met het nieuwe schoolgebouw: ,,De school heeft een wat bescheidener vloeroppervlak gekregen, maar biedt onderwijskundig en praktisch gezien veel meer mogelijkheden. We zijn vooral erg blij met de ruimtelijke, lichte lokalen met interactieve whiteboards. Mede door de groene omgeving is het een gebouw geworden met een bijzonder prettige sfeer." Het Feestelijk Open Huis op dinsdag 18 november van 19.00-21.00 uur is vrij toegankelijk voor iedereen die het schoolgebouw van binnen wil bekijken.

Sfeervolle avond in De Strandwal

Heiloo - Op zaterdagavond 8 november vond het "Promsachtige" concert plaats van het grootorkest van Eensgezindheid samen met de band Jus Live Music in het Cultureel Centrum De Strandwal te Heiloo. Dirigent Alwin van Halm wist met behulp van de koorleden van de Heilooër Operette Vereniging de zaal aan het zingen te krijgen met Het Slavenkoor uit de opera Nabucco en het overbekende Land of Hope and Glory uit de Engelse mars Pomp and Circumstance van componist Elgar. Kortom, het was een hele sfeervolle avond met veel afwisseling van muziekstijlen en interacties met publiek, orkest en bandleden waarvan velen nog tot in de late uurtjes bleven nazitten.

Cadeautjesmarkt in Overkerck

HEILOO - In zorgcentrum Overkerck Stationsweg 92 c in Heiloo wordt zaterdag 22 november van 14.30- 17.00u een cadeautjesmarkt gehouden op de derde etage. Er zijn leuke betaalbare cadeautjes te koop voor de decembermaand zoals kaarten, sieraden, babyartikelen en handwerkjes. Veel cadeautjes is handwerk waar ook de bewoners een bijdrage aan hebben geleverd. Ook is er een kleine rommelkraam, lootjesverkoop met leuke prijsjes en een terras met koffie en gebak.

Klaverjassen in het Trefpunt Heiloo

HEILOO - Donderdag 13 en 20 november is er weer klaverjassen in het Trefpunt Heiloo. Leden van de bond betalen € 3.00. Niet-leden: €4.00, inclusief koffie en thee. Voor informatie Hanneke 072-5334419.

Egon Kracht en Noortje Braat in Witte Kerk Heiloo

HEILOO - Op zondagmiddag 16 november sttreden Egon Kracht en Noortje Braat op in de Witte Kerk. Met een intiem, theatraal muziekprogramma, waarbij de twee elkaar én het publiek uitdagen, onder de loep nemen en inspireren.

Begonnen in de jazz, ontwikkelde Kracht zich via de kleinkunst en de rockmuziek van Frank Zappa tot een veelzijdig en eigenzinnig musicus. Hij voegde het zijne toe aan de muziek van Bach en Satie en in zijn meest recente composities zijn invloeden van Arvo Pärt en Messiaen te horen. Samen met violist, zangeres en componist Noortje Braat verkent hij ditmaal alle uithoeken van de muziek. Naast eigen composities en teksten komen onder meer Bach, Zappa, Messiaen, Nina Hagen en Astor Piazzolla om de hoek kijken. De winterserie 2014/2015 telt zeven concerten waarvan De Stille Kracht het tweede is. Het is nog mogelijk om een abonnement voor vijf concerten te bestellen voor de prijs van €60,- met vrije keuze uit de resterende concerten. Losse kaarten kosten € 15, jongeren betalen €10. Een consumptie in de pauze is bij de prijs inbegrepen. Aanvang concert 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur open. Reservering en informatie over de gehele winterserie: www.wittekerkheiloo.nl, mail: , info@wittekerkheiloo.nl, losse kaarten ook verkrijgbaar bij de Schrijverij, Heerenweg 199.

Wereldwinkel Sieradenshow

HEILOO - Een nieuw seizoen (eindelijk herfst!) vraagt om een nieuwe outfit met bijpassende accessoires. Wereldwinkel Heiloo houdt daarom op zaterdag 15 november een sieradenshow. U kunt dan in de winkel aan de Stationsweg zien wat voor unieke sieraden en sjaals de producenten in de derde wereld maken. Op deze dag zijn alle sieraden te koop met 20 procent korting. Vrolijke over-the-top-items uit India, moderne zilveren ringen en colliers uit Midden- en Zuid-Amerika, halfedelstenen kettingen uit diverse landen, armbanden gemaakt van teenslippers uit Bangladesh, parelmoer sieraden uit de Filippijnen, bijzondere sieraden uit Niger en allerlei glazen en houten kettingen uit Azië en Mexico. Uiteraard zijn alle artikelen gemaakt volgens de Fair Trade-principes. Ook leuk om cadeau te doen met de komende feestdagen! Tot ziens in de Wereldwinkel Heiloo, Stationsweg 105, www.wereldwinkel-heiloo.nl.

Glitter & Glamour Bingo geslaagd

HEILOO - Gasten voor de Glitter & Glamour Bingo werden op vrijdag 7 november met alle egards ontvangen in een uitverkochte Brasserie in 't Groen. Op de rode loper ontvingen ruim honderdvijftig gasten een heerlijk glas prosecco en een set bingokaarten. Daarmee waren ze klaar voor een hilarische en gezellige avond uit. Het volledig in glamourstijl ingerichte restaurant bood een sfeervolle aanblik. Showhost John Hoedjes presenteerde de avond vol verve en in stijl! Met prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers: een dag cabriohuur, een fiets, een totaal verzorgd diner met overnachting, een massage, lingerieset of een interieuradvies. In vijf spannende bingorondes gingen de prijzen eruit. Daarnaast ontvingen alle gasten een cadeaubon van Blue world. De band JUS Live music zorgde voor opzwepende muziek en lekkere dansbare nummers, zodat het in de pauzes en na afloop nog lang druk was op de dansvloer. In februari volgt de tweede editie van de Glitter & Glamour Bingo.

Vrije dagen over? Fiets van de zaak bij Bosman Tweewielers

Met de bedrijfsfietsenregeling kunt u overuren of vrije dagen inwisselen voor een fiets van de zaak. Dat is fiscaal voordeliger dan vakantiedagen opnemen. Maar let op: de bedrijfsfietsenregeling stopt per 1 januari 2015. Wees er dus snel bij. Fietsen naar het werk is heerlijk ontspannen. U hoeft zich niet druk te maken over files of parkeerplaatsen. Bovendien is fietsen gezond. En gezond betekent heus niet dat u bezweet aankomt op uw werk. Want een e-bike biedt elektrische trapondersteuning. Daardoor krijgt u zelfs met tegenwind een duwtje in de rug. Zelfs als u twintig kilometer van uw werk woont, gaat u fluitend aan de slag na een ontspannen tochtje.

Voordeel
De aanschaf van zo'n e-bike is wel een investering. Uw werkgever kan € 749 bijdragen in de aanschaf van een nieuwe fiets. Dat geld wordt ingehouden op uw brutoloon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering of verlofuren. Het voordeel: over de bijdrage van de werkgever betaalt u geen belasting. Afhankelijk van uw belastingtarief bent u dus netto € 271 tot € 389 goedkoper uit als u een e-bike aanschaft.

Specialist
Wilt u daarvan profiteren? Wees er dan snel bij! Op 1 januari 2015 houdt de bedrijfsfietsenregeling namelijk op te bestaan. Vanaf dat moment gaat de werkkostenregeling (WKR) in. Wilt u een fiets van de zaak? Loop binnenkort eens binnen bij Bosman Tweewielers aan de Westerweg 295. U kunt de nieuwste modellen proberen en u krijgt deskundig advies over de mogelijkheden en voorwaarden van de bedrijfsfietsenregeling.

Expositie vondsten buitenplaats Vrieswijk in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Stichting Regionale Archeologie Baduhenna exposeert tijdens de maand november een aantal vondsten van de 18e-eeuwse buitenplaats Vrieswijk in Bibliotheek Heiloo. De archeologische kroniek van Holland maakt in 1996 melding van een voor Heiloo belangrijke archeologische ontdekking: "De heer A.J.H. Haverman, amateur-archeoloog en woonachtig aan het Zevenhuizen, trof bij renovatie van zijn tuin enige muren en een tweetal beerputten aan. In 1973 had de achterbuurman ook al funderingen en een waterkelder in zijn achtertuin aangetroffen. Uit historisch onderzoek blijkt dat het hier om de buitenplaats De Vrieswijk gaat, waarvan de exacte locatie niet bekend was en welke werd verward met het huis Egelenburg. De Vrieswijk was een verblijfplaats voor beter gesitueerden, zoals de voormalige burgemeester van Hoorn, Hercules de Vries (1667-1717)." Meer informatie is te vinden op de website: www.baduhenna.nl.

Boi Akih zondagmiddag in Cultuurkoepel

HEILOO - Zondagmiddag 16 november is het eerste concert met wereldmuziek in de Cultuurkoepel in Heiloo. Het internationale kwartet Boi Akih brengt muziek vanuit de Molukse traditie en mengt die met Indiase, Afrikaanse, Westerse en Amerikaanse roots-invloeden. Het concert begint om 16.00 uur, de zaal is open om 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of via de reserveringslijn van de stichting Kunstgetij op info@vaart.biz of tel. 06-20551899.

'Help, mijn kind is (g)een lezer!'

HEILOO - Rob van Veen presenteert op maandagavond 17 november in Bibliotheek Heiloo de workshop: 'Help, mijn kind is (g)een lezer!'.

Hoe krijg je jonge mensen aan het lezen? Opgroeiende jongeren die het dikwijls al zo druk hebben met andere zaken als sport, gamen, uitgaan en het onderhouden van vriendschappen. Rob van Veen is als docent Nederlands verbonden aan het PCC Heiloo. Daarnaast geldt hij als een specialist op het terrein van de jeugdliteratuur. Rob recenseert al vele jaren jeugdboeken en is auteur van schoolboeken waarin hij een lans breekt voor het betere jeugdboek. Ook beheert hij de goedbezochte website over jeugdliteratuur: eenboekjeopen.nl. De avond begint om 19.30 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden via de mail: mooijevaar@bibliotheekheiloo.nl.

Anders Lezen

Anders Lezen

HEILOO - Als 'gewoon' lezen niet meer gaat door een (visuele) beperking dan zijn er nog veel mogelijkheden om boeken, kranten en tijdschriften te kunnen blijven gebruiken.

Bibliotheek Heiloo helpt u graag bij het zoeken naar een passende oplossing. In een klein groepje wordt uitleg gegeven over verschillende hulpmiddelen, zoals de Webbox en de daisyspeler. De Webbox is een makkelijk apparaat waarmee u kunt luisteren naar boeken, kranten, nieuws en radiozenders. Ook gesproken TV-ondertiteling is mogelijk. Dit gaat via internet, maar zonder computer. Aanmelden: bij de balie – info@bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670. Eventueel ander tijdstip in overleg

Informatieavond Peuteracademie Boekenstein

HEILOO - De Peuteracademie Boekenstein is een nieuw initiatief van Forte Kinderopvang voor kinderen tussen 3 en 4 jaar, waarbij het accent ligt op spelend en ervarend leren. Via deze methode worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool, waardoor de overstap naar school makkelijker wordt. Binnen speciale methodes (bewegen, creatieve activiteiten, muziekactiviteiten, taal- en rekenactiviteiten, sociale vaardigheden en Engelse taalontwikkeling) worden de kinderen op een rustige manier uitgedaagd en geprikkeld. Voorwaarde is wel dat het aansluit bij hun eigen speelse belevingswereld. De informatieavond over de Peuteracademie is op woensdag 19 november om 20.00 uur bij obs de Zuidwester, Boekenstein 43.

Een ware heksenkring in Heiloo nabij de Omloop

HEILOO - Een ware heksenkring in Heiloo nabij de Omloop.

Verslag van de gemeenteraad door Juup Wuijster oud-wethouder

Aan het begin van de vergadering stond de burgemeester stil bij de Nationale Herdenking van de ramp met de MH17 en las enkele treffende passages voor uit de toespraak van premier Mark Rutte.

Hoe wordt Heiloo in 2030?                

In 2013 is in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Die heeft een behoudend karakter: men is tevreden over Heiloo zoals het nu is: fijn wonen in het groen , met goede maatschappelijke en culturele voorzieningen en behoud van het dorpse karakter. Voor de gemeente een goede basis voor plannen tot 2030: de Structuurvisie 203 , die kan rekenen op steun van de raad, waarbij de fracties, vanuit hun politieke visie, accentverschillen leggen. Mart Brouwer de Koning (CDA) sprak zijn waardering uit voor de leesbaarheid en de aandacht voor de agrarische bedrijven, die zo'n grote rol spelen bij het behoud van een groen Heiloo. De VVD fractie was blij met de ruimte die wordt geboden aan nieuwe ontwikkelingen. Elly Meriwani (D'66) maande het college vooral snel de plannen voor het Looplein en het Stationsplein op te pakken. De uitgebreide samenspraak met de bevolking bij de totstandkoming van de toekomstvisie oogstte waardering van Heiloo-2000. Had Gre Ris(PvdA) het plan vroeger als 'droomland' bestempeld, nu had ze er wel vertrouwen in. De fracties benadrukten hun waardering voor de uitvoerige samenspraak met inwoners en organisaties. Alle fractie stemden in met het plan behalve de NCPN, die geen nut zag in plannen op lange termijn. Wethouder Rob Opdam bedankte de raad voor hun inbreng bij de totstandkoming van de visie.

Samenvatting structuurvisie:

Bouwen en wonen:

Om het dorpse karakter van Heiloo te behouden zal de bevolkingsomvang niet groter dan 25.000 inwoners moeten worden .Voor een goed draagvlak onder de voorzieningen zijn er ongeveer 23.000 nodig. Voor de bouw van woningen zijn de inbreiplekken in het dorp en het Zuiderloo en de Zandzoom voldoende. De gewenste leeftijdsopbouw is 1/3 jonger(dan 35) , 1/3 volwassenen en 1/3 gepensioneerden. Vraaggericht bouwen is uitgangspunt. De hoogte van toekomstige woongebouwen wordt beperkt tot drie verdiepingen, met slechts bij hoge uitzondering een vierde woonlaag. Parkeren op eigen terrein en bij appartementen (half)onder de grond heeft de voorkeur. Mogelijkheden voor mantelzorgwoningen moeten bevorderd worden.

Winkeles en bedrijven

Voldoende zijn de huidige locaties van winkels en bedrijven. Wel moet de mogelijkheid worden gecreëerd voor gecombineerd woon-werken bv aan de Oosterzij. De raad toonde zich al eerder bezorgd over de leegstand in de winkelcentra. Een nieuw onderzoek naar gewenste invulling van winkels en bedrijven zou dan ook nuttig kunnen zijn. De wens bestaat om de winkelcentra gezelliger en aantrekkelijker te maken .

Verkeer

De bereikbaarheid van het station en de parkeer-en stallingsmogelijkheden moeten daar verbeterd worden, een tunnel onder het spoor bij de Vennewatersweg moet zorgen voor de verkeersdoorstroming. De Afslag A9 staat hoog op de lijst ,maar financiele hobbels moeten nog geslecht worden. Het autovrij maken van het Stationsplein en het Looplein is een langgekoesterde wens van sommige fracties.

Zorg

In Heiloo wordt voortvarend ingespeeld op een moderne invulling van de woon/zorgbehoefte: nieuwbouw op de plaats van de Loet en Overkerck, in Nieuw Varne en particulier initiatief aan de Kennemerstraatweg tegenover Willibrord.

Cultuur en sport

Heiloo heeft een ruim aanbod voor sport en culturele activiteiten. Er is geen behoefte aan uitbreiding. Particulier initiatief wordt toegejuicht.

Onderwijs

De locaties voor basisonderwijs zijn evenwichtig gespreid over het dorp. Het uitbreiden van de bestaande schoollocaties met kinderopvang en sportmogelijkheden is mogelijk. De mogelijkheid voor een school in het Zuiderloo wordt opengehouden.

De vastgestelde Structuurvisie 2030 dient als beleidskader voor de plannen voor de komende 15 jaar. Wat er gerealiseerd gaat worden hangt mede af van de financiele haalbaarheid.

Veiligheidsplan

Omdat het plan uitvoerig besproken was in de commissie werd het plan zonder discussie in de raad aangenomen. Veiligheidsbeleid houdt niet op bij de gemeentegrens ,daarom is een regionaal veiligheidsplan opgesteld . De prioriteiten verschillen per gemeente. Uit analyses blijkt dat Heiloo relatief veilig is. Een kwalitatief goede leefomgeving, met goed onderhouden paden en plantsoenen, goede straatverlichting en veilige speelplekken voor kinderen, is een van de prioriteiten. Het voorkomen van overlast door jongeren vraagt voortdurende aandacht. Daarnaast ligt het accent op het terugdringen van inbraken in woningen en bedrijven en op winkeldiefstallen. Veel inwoners van Heiloo ervaren een onveiligheidsgevoel door verkeer dat te hard rijdt.

Samenspel

Van het college programma Samen Krachtig Verder luidt de eerste zin: Heiloo is een zelfstandige gemeente die er is voor de burgers en niet andersom. Hoe de relatie tussen inwoners en bestuur versterkt en de betrokkenheid van de inwoners gestimuleerd kan worden, wordt vastgelegd in de notitie Samenspel. Gedacht wordt aan zaken als het beter inspelen op initiatieven vanuit de bevolking, inwonerenquêtes, klantgerichtheid, samenspraak met de inwoners en overleg in de wijken. Hoewel dit als hamerstuk geagendeerd stond wilde Fons Hopman (D66), die sinds een half jaar raadslid is, graag zijn mening geven over de bestuurscultuur in Heiloo. Hij noemde die formalistisch en regentesk. Hij verzocht het college en de ambtelijke top hun leiderschap meer in te zetten voor cultuurverandering en de vaandeldragers te zijn van de vernieuwing .

De nota Samenspel is geen eindpunt, maar een startpunt. Met dat laatste was burgemeester Romeyn het eens. Hij riep de gemeenteraad op om mee te denken en 'al werkende voort' hieraan invulling te geven.

Motie Trias

PvdA en D66 dienden een motie in met het verzoek de incassoprocedure over de huurprijs van de atletiekbaan op te schorten in afwachting van nieuw accomodatiebeleid voor de buitensportverenigingen. Namens het college zegde wethouder Opdam toe om in goede samenspraak en overleg met de verenigingen voor de zomer te komen met het gevraagde beleid. Hij zag echter nu geen reden om voor Trias van gemaakte afspraken af te stappen, temeer daar Trias had aangegeven geen financiele problemen, maar principiële bezwaren te hebben. Ook waarschuwde hij voor precedentwerking.

VVD-er Ernest ten Hacken dook even in de geschiedenis van het overleg met de diverse sportverenigingen. Afspraken werden gemaakt over de realisering van hun wensen met de daarbij behorende huur. Toen de Triasbaan in 2007 geen regionale functie meer had was de wens van Trias om toch over een volledige dure wedstrijdbaan te blijven beschikken. Duidelijke afspraken over de daarbij behorende huurprijs werden gemaakt. Daar moet Trias zich aan houden.

Hessel Hiemstra (CDA) vond dat men zich aan zijn afspraak moest houden en pleitte evenals Heiloo2000 voor spoedige ingangzetting van het accomodatiebeleid. Omdat duidelijk was dat de motie het niet zou halen trok D'66 hem in.

Falkland eert Martin Affourtit

Aangenaam verrast ontving Martin Affourtit het erelidmaatschap van Falkland op basis van zijn grote verdienste en 50 jarig lidmaatschap. Foto: Edo Postma

HEILOO - Falkland Toneel is een van de grootste toneelverenigingen van Noord-Holland. Zij bieden een gevarieerd repertoire voor jong en oud. Iemand die een cruciale en unieke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Falkland is onze plaatgenoot Martin Affourtit. Als 17-jarige was hij de jongste voorzitter van de vereniging ooit. Ook was zijn initiatief om jeugdvoorstellingen te gaan spelen, begin zeventiger jaren, een ommezwaai in de bezoekersaantallen. Daarnaast heeft hij een groot aantal regies op zijn naam staan en zelf stukken geschreven. Natuurlijk heeft Affourtit ook als speler naam gemaakt. Waarbij zijn onvergetelijke vertolking van Salieri in Falklands megaproductie 'Amadeus' een schitterend hoogtepunt was. Na vijftig jaar lidmaatschap van Falkland kreeg het theaterdier pur sang, Martin Affourtit, het erelidmaatschap uitgereikt door voorzitter Allard de Graaf. Een handeling die een climax was van het spel 'Ik hou van Falkland.'

Bibliotheek/Muziekschool

Deze week werd bij alle bewoners van Heiloo een brief van de Gemeente bezorgd, waar in de eerste alinea staat: "Ook na 1 januari zal iedereen die echt zorg nodig heeft, geholpen worden". Gelukkig, zo moet het ook. Maar er staat niet voor niets: die echt zorg nodig heeft. Er werden 5000 handtekeningen verzameld voor de bibliotheek; een kwart van de bevolking dus. En toch zullen daar twee mensen worden ontslagen (weer meer uitkeringsgerechtigden!) en de voorzieningen worden beperkt. Wij hebben tegenwoordig rechten. Daar heb je recht op, hoor je dan. Zelf (81 jaar) kan ik mogelijk bij de gemeente ook van alles aanvragen, maar hebben wij niet in de eerste plaats de plicht voor onszelf te zorgen als dat kan? Ik weet wel, "iedereen die alles heeft opgemaakt, krijgt het ook", hoor ik sommigen al zeggen. Maar dat was toch hun verantwoordelijkheid? Vroeger heette het "steun trekken"; toen vonden mensen met wat trots dat nog vreselijk, nu hebben wij daar mooie woorden voor. Als iedereen die zijn eigen broek kan ophouden dat nu ook eens deed en niet alleen aan rechten denkt (de goeden niet te na gesproken) dan zou er in dit dorp toch wel 50.000 Euro (de helft van de nu gevraagde 104.000 euro subsidie) kunnen worden bespaard ten behoeve van bibliotheek en muziekschool? Dan kunnen die kinderen waarvan de ouders het echt niet kunnen betalen ook naar de muziekschool en leden en niet-leden gebruik maken van de bibliotheek. Mijn leven lang heb ik meebetaald aan de welvaartsstaat van nu en wie hulp nodig heeft, gun ik het van ganser harte, maar van je recht gebruik maken (om geen misbruik te zeggen), dat is waar heel mijn sociale en rechtsvaardigheidsgevoel tegen in opstand komt.

Anna de Goederen

Informatieavond voor muzikanten over Music Meeting Heiloo in 2015

HEILOO- Expeditie Willibrordus is de werktitel van het spektakelstuk dat tijdens de Music Meeting 2015 in de Cultuurkoepel plaatsvindt. De titel geeft al enigszins aan wat het beoogt te zijn: een lichtvoetige muziek- en zanguitvoering in het teken van de missionaris Willibrordus.

De Heilooër muzikanten krijgen op maandagavond 17 november een eerste presentatie te horen. Componist Thijs Dapper en dirigent/tekstschrijver Teunis van der Zwart, beiden dorpsgenoten, zijn aanwezig op de informatieavond die in de Freudzaal van Landgoed Willibrordus wordt gehouden, aanvang half acht.

Het 75-jarig bestaan van de GGZ-kapel, tegenwoordig Cultuurkoepel geheten, en de toevallige omstandigheid dat Willibrordus 1325 jaar geleden in Nederland kwam, zijn aanleiding voor allerlei activiteiten en voorstellingen op het Landgoed, volgend jaar. De Music Meeting van zondag 19 april is een van de hoogtepunten. De Willibrordus-uitvoering van ongeveer een uur zal twee keer worden gespeeld, om 14 en 16 uur.

Een als monnik uitgedoste acteur vertelt het verhaal, de koren en orkesten zingen en spelen. "Anders dan het onderwerp misschien suggereert, krijgt de uitvoering geen zware opzet. Integendeel, voor de koren is er ook een amuserende, licht ironische rol. Denk bijvoorbeeld aan een lied als Opzij Opzij", vertelt Teunis van der Zwart.

De muzikanten kunnen op de informatieavond ook eigen ideeën aandragen. Daarna gaat Thijs Dapper als componist aan de slag om uiterlijk in januari de partituren klaar te hebben. Geinteresseerde muziekgroepen en individuele muzikanten moeten zich uiterlijk in december opgeven voor deelname. Zie voor informatie ook www.musicmeetingheiloo.nl

Onderschrift:

Componist Thijs Dapper (links) en tekstschrijver

Teunis van der Zwart in de Cultuurkoepel waar

de Music Meeting 2015 zich zal afspelen.

Foto Ton Thomassen

Lezing oude motoren bij AMC Bacchus

Gerard Luten met zijn gerestaureerde BSA uit 1932.

AKERSLOOT - Op zaterdagavond 15 november geeft Gerard Luten in't Hoorntje een presentatie over zijn grootste hobby; het restaureren en berijden van oude motoren van voor 1940!

Gerard is een hartstochtelijk lid van de Veteraan Motoren Club (VMC), een landelijke motorclub met maar liefst ruim 1200 leden met oude motoren. De leden zijn echte liefhebbers en dat uit zich dan ook niet alleen in het restaureren en berijden van oude motoren, maar ook in het verzamelen van onder andere foto's, documentatie, onderdelen en dergelijke. Er worden regelmatig in competitieverband rally's gehouden, waarbij het de kunst is om een route in een vooraf vastgesteld tempo te rijden; te snel of te langzaam kost punten. Gerard zelf is de trotste bezitter van een Rover uit 1919 die hij compleet heeft gerestaureerd en waarmee hij regelmatig in binnen- en buitenland een toertocht rijdt. Uiteraard is deze motor aanwezig tijdens de lezing. De entree is gratis. De lezing wordt gehouden op zaterdagavond 15 november aanvang 20.00 uur. Bij 't Hoorntje zaal 'op zolder' Kerklaan 20 Akersloot.

Sinterklaas komt weer naar Limmen

LIMMEN - Zondag 16 november komen Sinterklaas en de enthousiaste Pieten aan in de Stethaven van Limmen. Vanaf 13.30 uur is er muziek en wordt iedereen in de juiste sfeer gebracht met de bekende kinderliedjes.

Sinterklaas, binnengehaald in de nieuwe Sinterklaasboot, wordt verwelkomd door Peter Dekker en burgemeester Mans. Daarna gaat de optocht vanaf 14.45 uur door het dorp, onder muzikale begeleiding van de Harmonie. De route isdit jaar anders dan voorgaande jaren. De volledige route is: vanaf het Stet, Vislaantje, Dusseldorperweg, Vredeburglaan, Meidoornlaan, Lage Weide, Dusseldorperweg tot bij de Burgerij. Sint vindt het extra feestelijk als bewoners langs deze route de vlag uithangen.
Na zijn rondrit komt de Sint met zijn Pieten om circa 15.05 uur bij de Burgerij aan. Op het plein is muziek en dansen samen met de danspieten. Aansluitend gaat de kerk open. Het publiek wordt verwelkomd door de Pepernotenband. En Sinterklaas welkom geheten door pastor Olling. Rond 16.15 uur sluiten Sint en de Pieten hun bezoek af en gaan zich dan voorbereiden op spannende Sinterklaasweken. Zie ook: www.sinterklaas-limmen.nl. De intocht is afhankelijk van giften. Doneren kan in de melkbussen achter in de kerk tijdens de intocht, door uw lege-flessenbonnen in te leveren bij AH in de daarvoor bestemde bus of door een vrijwillige bijdrage te storten op NL05 RBRB 0841 3408 89 van de Univé Regiobank onder vermelding van St Nicolaas Comite Limmen. Tijdens de intocht is het water in het Stet voor Sinterklaas en `ijn Pieten; dus niet voor eigen bootjes.

Beauty & Bakery bij Conquista

REGIO - Woensdag 12 november van 14:00 tot 20:00 biedt Conquista veel gezelligheid voor kinderen van acht tot en met veertien jaar. Diverse spellen, poolbiljart, darts, WII & PS 3 op groot breedbeeld of levensecht filmdoek én negen computers met internet waarvan zes met multiplay. Ook vrijdag van 19:00 tot 23:00 is er een open inloop in Club X-tra XL. Zaterdagochtend 15 november van 10:30 tot 12:00 uur is het thema 'Kids vriendschapbandjes knopen'. Kom langs en maak je eigen vriendschapbandje. Met verschillende kleuren wol komen die polsen wel vol! Zaterdagavond 15 november van 19:00 tot 22:00 is het thema beauty & bakery cake pops. Heerlijke cup cakes bakken. Deelname is twee euro. Voor meer info check onze website www.conquista.nl. Jongerencentrum Conquista bevindt zich op de kerkweg 50 te Limmen.

'Oersterk' turnwedstrijd groot succes

LIMMEN - Op zondag 9 november is voor de eerste maal de 'Oersterk' turnwedstrijd voor recreanten gehouden bij sportvereniging TIOS in Limmen. Tijdens een sportieve en gezellige onderlinge wedstrijd streden turners en turnsters van DOS (Castricum), Be Quick (Bergen), Unitas (Uitgeest), Spirit (Egmond) en TIOS (Limmen) tegen elkaar.

De wedstrijden waren spannend, zeker voor de jongste kinderen, maar alle deelnemers hebben hun uiterste best gedaan om hun kunsten te vertonen aan het toegestroomde publiek. Ga naar www.uitkijkpost.nl voor een overzicht van de winnaars.

De winnaars in de verschillende categorieën zijn als volgt:

Wedstrijd 1 (geboren in 2007-2008)

Pip Loose (Unitas) – 35.6 punten
Puck Hessels (Unitas) – 35,5 punten
Iris de Ruyter (Unitas) – 35,0 punten

Wedstrijd 2 (geboren in 2005-2006)

Gwen de Swart (Unitas) – 35,0 punten
Jasmijn Brandjes (DOS) en Anna Borst (DOS) – 34,7 punten
Liv Hoogenboom (DOS) en Dena Hourik (Unitas) – 34,6 punten

Wedstrijd 3 (geboren in 2003-2004)

Benck de Winter (TIOS) – 35,8 punten
Pien Pepping (TIOS) – 35,0 punten
Isa de Wildt (TIOS) – 34,4 punten

Wedstrijd 4 (geboren in 2002 en eerder)

Lieke Zeeman (Be Quick) – 35,5 punten
Liesbeth de Nijs (Be Quick) – 33,9 punten
Lieke Nuyens (TIOS) – 33,3 punten

Zelfstandig en zo lang mogelijk thuis

LIMMEN - Wilt u weten hoe u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en wat u daarbij kan helpen? Kom dan op donderdag 20 november van 14.30 tot 16.30 uur naar de voorlichting in Vredeburg, Limmen. U krijgt uitleg hoe u zo lang mogelijk prettig thuis kan blijven wonen. Tijdens deze middag zal ook aanwezig Stichting Welzijn Ouderen, De Zonnebloem, Fysiotherapie Limmen, Ergotherapie Evean, Apetito maaltijden aan huis, Audicien Beter Horen en kunt u een kleurenanalyse laten doen. Aanmelden bij wijkverpleegkundige, tel. 06-14748311 of per e-mail naar kory@evean.nl.

Keeztoernooi in Akersloot

AKERSLOOT _ Zondag 16 november aanvang 13.00 uur wordt het tweede keeztoernooi van dit seizoen in cafe de Vriendschap gehouden.

Akersloot is de bakermat van het keezen in Nederland, vanuit deze plaats heeft het spel heel Nederland veroverd. De winnaars van dit toernooi mogen kiezen uit leuke prijzen en ook zal er een verloting worden gehouden met prachtige prijzen. Het inschrijven kan via keezbord.nl of 's middags in de zaal. Het inschrijfgeld is €5,- inclusief koffie en lekkere borrelhapjes. De winnaar na vijfspeelronden ronden wordt bekend gemaakt op het grote elektronische scorebord.

Top100 aller tijden in Akersloot

HEILOO - Zaterdag 22 zal november een groepje gerenormeerde muzikanten de live de beste nummers uit Top2000 allertijden spelen in De Vriendschap in Akersloot. Vanaf 20.00 uur tot en met 02.00 uur: zes uur waarin de top100 van de top2000 wordt gespeeld. In de pauze's van de liveband draait Henkie CD de hitlijst door. Kaarten via www.greatesthitslive.nl of bij de Vriendschap in Akersloot.

Opening Kerstexpositie Egmondse abdij

EGMOND - De maanden november en december staat de Benedictushof bij de Abdij van Egmond traditioneel geheel in het teken van kerst. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor deze jaarlijkse bijzondere expositie in volle gang! Op 14 november om 15.00 uur wordt de kerstexpositie officieel geopend door Abt Gerard Mathijsen en burgemeester Hetty Hafkamp.

Intocht Sinterklaas Akersloot

Om ongeveer 12.30 uur maakt Sint zijn intrede in de Kerk

AKERSLOOT –Zondag 16 november zal Sint Nicolaas samen met zijn Pieten om ongeveer 12.00 uur jachthaven A.R.Z.V. in Akersloot binnenvaren. De Ondernemers Vereniging Akersloot (OVA) prijst zich weer gelukkig met de komst van de Sint. Het jaarlijks terugkerende evenement is het paradepaardje van de OVA.

Na de gezellige en karakteristieke aankomst in de haven van de ARZV, zal de Sint daarna een korte rijtoer houden door Akersloot. Hierna begeeft hij zich naar de R.K.Kerk van Akersloot. In de kerk wordt de toegestroomde menigte alvast vermaakt door de speciaal samengestelde Sinterklaas band en kinderkoor de Meerzangertjes. Om ongeveer 12.30 uur maakt Sint zijn intrede in de kerk en wordt hij verwelkomd door pastoor Hudepohl en burgemeester Mans van Castricum.

Lola Garcia Band in Vredeburg

Regio - Op zondag 16 november (16.00 uur) is de Lola Garcia Band het gastorkest van de derde sessie van de Jazz session in club 'Vredeburg'. Na de verrassende avond met Par Six in oktober nu weer een oude bekende, nl. de Lola Garcia Band. Hoewel de muzikanten allen veel ervaring hebben met het jazz idioom zijn het zeker niet alleen de alom bekende 'standards' die ten gehore worden gebracht. Inlichtingen: Fred Timmer tel. 072-5053414 en e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl.

Egmondse Cultuurprijs 2014

EGMOND - Peter van der Berg, vice-voorzitter van het bestuur van de Bergense Kunst10daagse, kreeg 8 november de Egmondse Cultuurprijs 2014 uit handen van Burgemeester Hetty Hafkamp. Niet alleen heeft Peter van den Berg zich maatschappelijk verdienstelijk gemaakt als voorzitter van een schoolbestuur dat een nieuwe basisschool in Egmond bouwde. Ook was hij een groot aantal jaren het voorzitter van de Musical vereniging Horizon en voorzitter van Historisch Egmond. Maar met name is hem de prijs toegekend voor zijn boeken. Zo schreef hij boeken over De Egmondse School. In haar woordje vroeg burgemeester Hetty Hafkamp zich hardop af welk project Peter van den Berg op dit moment onder handen had, zodat op afzienbare tijd mogelijk weer een interessante studie het levenslicht zou kunnen zien.

Afzwemmen Zwembad Loos

HEILOO - Zaterdagochtend 1 november werd er weer afgezwommen door de leerlingen van zwembad Loos. In totaal mochten 44 leerlingen het felbegeerde A, B of C diploma en de daarbij behorende felicitaties in ontvangst nemen. De geslaagden zijn:

Diploma A: Deborah Belleman, Noah Bijl, Teije Dusseau, Amy Gorter, Storm Gouda, Sophie van Groen, Fons Kaandorp, Hein van Kimmenaede, Ivana Kragtwijk, Aidan McLean, Jesse Molen, Logan Roszbach, Jin Schurer, Ise Stroo, Claudia Versteeg, Lotte Walta. Diploma B: Sofie Aubertijn, Brechtje van Baar, Aras Badou, Zep Bruijn, Koen Brussel, Ivan Deugd, Emma van Dijken, Noëlla Duijvestijn, Tom Groen, Celine Kleijmeer, Camiel Koomen, Fieke Kraakman, Rens de Laleijne, Jesse Poppe, Fabian Rensen, Senna Schrama, Thom van der Sluis, Guusje Smit, Charlotte Verbaas, Kobus de Waard, Bart van der Wal, Kiki Wissink. Diploma C: Micha Grob, Lotte Klaase, Noor Lont, Marcos de Niet, Joep Nijbacker, Nicole Sinnige.

Darttoernooi Oosthonk succes

HEILOO - De vijfde editie van het Paul Pesser darttoernooi in Heiloo werd een gezellige, spannende en emotievolle avond. Favoriet, Rob Radsma, werd in de kwartfinale nipt geklopt door Richard Boontjes die in de halve finale wederom een beslissende zevende leg moest winnen van Lee Cooper. En Ed Zeekant geen tegenstand van Alexander Emilianov, 4-0. Ondertussen had Vanessa Zuidema in de finale bij de dames een overtuigende overwinning geboekt op Marisja Pos. Haar naam komt derhalve in het rijtje op de plaquette. De finale tussen Ed Zeekant en Richard Boontjes was er weer een om in te lijsten. Richard kwam 4-2 voor maar Ed dwong de Beverwijker wederom tot een beslissende leg en kwam terug op 4-4. Die laatste leg ging gelijk op en de laatste check liet zien dat er ook op dit niveau zenuwen mee kunnen spelen. Na enkele missers was het Richard die de zege op eiste. Met acht maal de hoogste score van 180 en een hoogste finish van 138 voor Jan Willem van Veen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. De volgende gelegenheid om te darten is 13 december. Dan volgt het koppeltoernooi.

Sport@School sportlessen zijn gestart

HEILOO - Woensdag 5 november hebben de leerlingen van basisschool de Duif de aftrap gegeven voor een nieuw seizoen sportlessen via Sport@school. Groep 3 en 4 kregen hun eerste judoles bij Dojo 't Loo. Groep 8 mocht kennismaken met de ins en outs van het basketbal, gegeven door de trainers van Flashing Heiloo. Andere basisscholen starten ook met hun sportprogramma. Sport@school maakt het sinds 2012 mogelijk om leerlingen van de basisscholen in Heiloo (en Limmen) kennis te laten maken met verschillende sporten. Deze lessen worden veelal tijdens de reguliere gymlessen gegeven door trainers van deelnemende verenigingen. Tot de kerstvakantie staan lessen voor judo (Dojo 't Loo), basketbal (Flashing Heiloo), karate (Funakoshi), zaalvoetbal (HZV) en breakdance (Sam&Falko) gepland. In januari zal een nieuwe ronde sportlessen ingepland worden. Basisscholen en verenigingen zijn welkom en kunnen nog aansluiten bij Sport@school. Meer informatie: buurtsportcoach Pascale de Hoogh, p.dehoogh@akmaarsport.nl, tel. 06-11149728.

DCH uit tegen DOS

HEILOO - In de tweede ronde van de Kennemerdamkring speelde DCH een thuiswedstrijd tegen DOS.

DOS heeft een sterk team en won in de eerste ronde in Akersloot met 14-23 van de Broeikas. Simon Droog won al na dertig minuten. Zijn tegenstander, die een veel betere stand had, ruilde verkeerd af en hierna was een kleine combinatie mogelijk met twee schijven winst. De strijd ging gelijk op. Na twee uur was de tussenstand 10-10, maar hierna ging het snel de goede kant op. Andre Valkering won na een fraaie combinatie en de tegenstander van Bert van Leijden gaf op, omdat bij iedere volgende set schijfverlies volgde. De langste partij duurde drie uur: Frans Schouten verloor van de sterk spelende Cees Kieft, maar de overwinning was toen al binnen. Op 2 december volgt de uitwedstrijd tegen de Broeikas. De uitslagen: DCH-DOS 1. R. Boulonois-G.Luijten 3-0; 2. A.Valkering-F.Zuurbier 3-0; 3 F.Schouten-C.Kieft 0-3; 4. S.Droog-G.Smit 3-0; 5 B.v Leijden –W.Ackermann 3-0; 6. G.Kiewitt- F. Tetteroo 1-1; 7. C.v Lieshout- M.Heeringa 0-3/ 8. A.Stegeman- mevr C.Smit 1-1; 9. M Houtenbos- W.Dekker 3-0; 10. P.Heijne- W.Koffeman 0-3.

50 jaar Boksclub Pettit in Egmond

EGMOND - Boksclub Pettit uit Egmond viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Dit in de bokssport unieke jubileum wordt op donderdagavond 20 november vanaf 20.30 uur gevierd met een receptie in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Leden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd. Het bijzondere jubileum van de club inspireerde professionele filmmakers tot het maken van een korte film die tijdens de receptie zal worden vertoond. De film heeft een deels wervend karakter en toont hoe de club mensen sportief plezier biedt zoals zij dat de afgelopen vijftig jaar deed en in de komende jaren wil blijven doen. Boksclub Pettit, aangesloten bij de Nederlandse Boks Bond, heeft de nodige kampioenen voortgebracht. Professionele training gekoppeld aan laagdrempeligheid zorgen voor een juiste begeleiding van zowel wedstrijd- als recreatieve boksers. Mannen en vrouwen, jong en oud, werken bij Boksclub Pettit in een ontspannen sfeer aan conditie en techniek.

Wilfred Knegt best of the rest

HEILOO - Wim Mandemakers uit Heiloo heeft de tiende rit in de reeksen van tien wedstrijden in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup op zijn naam geschreven. Alle keren dat Mandemakers aan het vertrek staat bij deze wekelijkse donderdagavond koers op Sportcomplex de Cloppenburgh is de uitslag voor de winst voorspelbaar: op 1 Wim Mandemakers. Er staat geen maat op de man uit Heiloo en laat zijn tegenstanders zelfs niet in zijn schaduw rijden. Dit is voor de overige deelnemers geen probleem, want zij maken met elkaar hun eigen strijd. Dus na de start, Mandemakers was weg en bleef weg. Daarachter waren het Alkmaarder Henk Louwe, Chris Kemp uit Egmond aan de Hoef en Wilfred Knegt (Uitgeest) die elkmaar tot het uiterste dreven. Dit had tot gevolg dat voornoemd trio uiteen spatte en Wilfred Knegt voorsprong nam. In de slotfase wist Henk Louwe de spanning nog terug te brengen door tot kort bij Knegt te komen. Wilfred Knegt zag dit onheil bijtijds in en wist met zijn laatste adem zijn tweede plaats achter de superieure Mandemakers veilig te stellen. Chris Kemp had daarvoor al zijn tol moeten betalen en verdween uit koers, waardoor Henk Jan Verdonk (Egmond aan de Hoef) kon opstomen naar een vierde plek in de uitslag. De jonkies Jasper Avis (Heiloo) en Ryan Barneveld (Heerhugowaard) reden naar een respectievelijke zesde en zevende plaats in het sportieve geweld. Uitslag: 1. Wim Mandemakers Heiloo 2. Wilfred Knegt Uitgeest 3. Henk Louwe Alkmaar 4. Henk Jan Verdonk Egmond aan de Hoef 5. Johan van der Zel Alkmaar

HSV wint gelukkig van Vrone

HEILOO - De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte ter herinnering aan de vorige week overleden Jan Bugter sr., oud-eerste elftal-speler in de jaren '60, die meer dan 350 wedstrijden speelde. Ook was Jan oud-bestuurslid en mede-oprichter van De Stichting Vrienden van HSV.

Een licht overwicht van HSV in de eerste helft van de wedstrijd tegen Vrone uit St. Pancras, werd pas in de dertigste minuut beloond met een doelpunt van Tom Hafkamp. Hieraan vooraf ging een goede actie van de Jesper de Vré, die de bal breed passte op de vrijstaande Ruben Bugter. Ruben trok de bal hard en laag voor en Tom wist deze mooie kans te verzilveren, 1 – 0. Vrone had zijn antwoord snel klaar, want na 37 minuten werd een corner teruggelegd op de links, die met een fraaie boog de bal over Indy Klamer in de verste hoek wist te plaatsen, 1 – 1. Twee minuten hierna werd een schot van Jesper de Vré geblokkeerd; dat leverde een corner op en omdat de groen-zwarte keeper mistastte, kreeg Teun Kops een mooie kans die hij jammerlijk naast schoot. De tweede helft was beduidend minder. Er waren veel verkeerde passes, waardoor het spel steeds over en weer ging, maar er kwamen bijna geen kansrijke momenten voor de beide doelen voor. Het toetje in de vorm van een goal kwam in de 93e minuut. De bal kwam na een voorzet bij Jesper die de bal controleerde en snoeihard inschoot: 2 – 1.

Simon Smit scoort met waterkoeling

HEILOO - Eerstebordspeler Simon Smit van schaakclub Oppositie had voor vertrek naar de bondscompetitiewedstrijd tegen Opening '64 verwacht droog over te komen. Dit liep echter helemaal anders. Aldus watergekoeld leverde Simon toch een mooie schaakprestatie, en scoorde de volle winst. Helaas konden de meeste van zijn teamgenoten niet op gelijk niveau presteren, waardoor het uitdraaide op een nederlaag van 5 ½ tegen 2 ½. Alleen de sterke nieuwkomer Dick van Oostrom haalde ook een winstpunt binnen, en Tjerk Voskuil die als invaller was meegereisd kwam uit op remise. Eerder in de week was de eerste van de drie Rapidavonden. Op een Rapidavond speelt men drie partijen met een bedenktijd van 20 minuten per persoon per partij. Dat kan tot hilarische taferelen leiden. Bijvoorbeeld in de partij Sauer – Maas. Eerstgenoemde verspeelde zijn dame tegen twee lichte stukken. Einde oefening zou je zeggen. Maar toen raakte Maas op zijn beurt zijn dame kwijt tegenover slechts één stuk. Uiteindelijk dus winst voor Richard Sauer. In de Rapidcompetitie is Kees Jongkind de trotse koploper met 3 punten. Drie gevaarlijke concurrenten liggen bij Kees in het kielzog met een halfje achterstand: André van der Ark, Joop Kerst en Timardi Verhoeff.

Brons voor team trampolinespringers GTH

HEILOO - Zaterdag 8 november namen de trampolinespringers van GTH deel aan de tweede plaatsingswedstrijd voor teams in Kudelstaart. Team E1 (Brechtje van Haneghem, Celine Tieman, Elise Ten Bruggencate en Silke Dekker) begonnen de wedstrijd met de verplichte oefening. Elise sprong een strakke en nette oefening: 22.8. Tijdens de eerste keuze-oefening sprong Brechtje een goede en mooie oefening, dit leverde haar dan ook een 22.40 op. Team E1 sloot de wedstrijd af met een goede ronde, zowel Silke(23.7) als Celine(23.6) sprongen een keurige oefening! In dezelfde ronde sprong ook team E2 de wedstrijd; Feliene Warmenhoven, Milenka Hoorn, Mila Dekker en Raquel Schouten. Tijdens de ronde met verplichte oefening boekte Raquel een goede prestatie (21.70). In het eindresultaat is team E2 vijfde geworden en team E1 mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Aanstaande zaterdag is de laatste plaatsingswedstrijd. In deze wedstrijd gaan beide teams knallen om zich proberen te plaatsen voor het NK op 13 december in Oss. Voor meer informatie: www.gth-heiloo.nl.

Wereldkampioen Robin van der Kolk en Clubkampioen Jurre van Tiel gehuldigd

HEILOO - 9 november is de laatste wedstrijd van de clubkampioenschappen FCC de Boscrossers 2014 verreden. In de Jongste klassen waren het de meisjes van de FCC de Boscrossers die het best presteerden. Isabel van der Woude pakte bij de jongste groep de eerste plaats. Erwin Bliek en Ryan Konijn werden keurig tweede en derde. De jongste van alle Boscrossers, Sara Molenaar, werd heel knap vierde. Irin Huijser wist in de tweede groep Diederik Denneman, Callum Andriga en Jesper Schaap voor te blijven. In groep drie was het tijdens de heats stuivertje wisselen tussen diverse rijders. Het podium werd uiteindelijk gevormd door Sander Rieuwerts, Chris Duinhoven en Duuk Hes. Pim Kroes domineerde in groep vier. Colin van Laar en Jay Deugd maakte het podium compleet. Jurre van Tiel sloot de dag beslissend af. Hij won niet alleen het dagklassement in groep 4, maar door zijn constante optreden sloot hij het seizoen ook af als clubkampioen 2014. Sven Kortekaas en Rick van Meurs vulde het podium van het dagklassement. Vincenzo Smit, Rik van Poppelen, Jan van Vliet, Ray Bos en Fred Duinhoven bezorgde met groep 5 weer het spektakel van de dag. Als dagafsluiter werd de Nederlands, Europees en wereldkampioen Robin van der Kolk extra in het zonnetje gezet! Waarmee FCC de Boscrossers weer een wereldtopper heeft voortgebracht.

Basketballers U20 in laatste kwart onderuit

HEILOO - Het Parkmobile JU20 van Flashing Heiloo heeft afgelopen zaterdag niet voor een verrassing kunnen zorgen. In sporthal Het Vennewater had streekgenoot Akrides uit IJmuiden tot halverwege het derde kwart echter haar handen vol (36-39), maar sloeg in korte tijd een definitief gat (36-49) waar het team van coach Paul Aris geen antwoord meer op had. Eindstand: 51-70.

Flashing startte gemotiveerd en scherp aan de wedstrijd. Jeffrey Klerk en uitblinker Jeroen Aris maakten het de IJmuidense man-to-man verdediging erg lastig. Akrides coach Dwight Ormskerk bij 12-12 in de zesde minuut dan ook over naar een zone. Het had succes. Flashing kwam ineens veel moeilijker tot scoren en pas in de laatste minuut van het eerste kwart vond Job Velseboer voor het Heiloose team weer de juiste richting. Akrides stond bij rust op voorsprong, al verkleinde Flashing de marge hierna nog (36-39). Maar precies op dat moment sloeg de wedstrijd onverwacht om. Het team uit Heiloo ging opeens verkrampt spelen en Akrides profiteerde dankbaar. Met enkele fraaie afstandsschoten werd in twee minuten tijd de overwinning veilig gesteld. Flashing probeerde het geode gevoel terug te pakken maar slaagde daarin niet meer. Komend weekend is Flashing Heiloo wederom vrij. Zaterdag 22 november speelt men om 17.45u in Meppel (Overijssel) tegen Red Giants.

HZV in slotfase onderuit

HEILOO – HZV 1 verloor vrijdag in Sporthallen Zuid (Amsterdam) van AC Kingdom. De thuisploeg had een behoudend concept in zich en lieten zich deels inzakken en probeerde ons uit de spreekwoordelijke tent te lokken. Het betekende een 1-0 achterstand bij rust. Ook na de 2-0 (eveneens een counter) bleef de ploeg van Coach Klamer geloven in een goede afloop en toonde echter veerkracht. HZV kwam terug in de wedstrijd door een mooie combinatie tussen Mitchel Zwart en Mats de Zeeuw, waarbij broer Sven dit keurig afrondde 2-1. Even later maakte Mitchell Zwart de 2-2 met een klassieke sleepbeweging. Bij een stand van 3-3 ging het plots hard. AC Kingdom scoorde driemaal. Dat de drie goals in de laatste twee minuten vielen, had puur te maken met de man minder situatie en dat beetje geluk. Coach Klamer vond deze uitslag dan ook geflatteerd terwijl een gelijkspel meer op zijn plaats was. Komende vrijdag speelt HZV thuis om19.15 uur een topper tegen koploper Texel '94.

Team 2 van TC Heiloo United najaarskampioen

HEILOO - Team 2 van TC Heiloo United is najaarskampioen geworden in de KNLTB-categorie Geel (11 tot en met 14 jaar). Het gemengde team tenniste met zoveel plezier en overtuiging, dat vóór de laatste speelronde het kampioenschap al een feit was. Arjane, Wessel, Sam, Jasper, Senna en Fierke (staand) en Klaas, Sjoukje en Lara (zittend).

Gastles Japanse Aikido grootheid

Een aantal van de Aikidoka's van Dojo 't Loo tijdens een training Foto Menno Lesterhuis

HEILOO - Alle beoefenaren en andere geïnteresseerden in Aikido kunnen 20 november alvast in hun agenda blokkeren. Dan komt van 20.00 tot 21.30 uur Yamashima-sensei een gastles verzorgen bij Dojo 't Loo. Yamashima-sensei beoefent ruim 40 jaar Aikido en is gegradueerd met de 7e Dan. Hij woont en traint in Tokyo en beoefent daar Aikido in de Hombu Dojo, de bakermat van het Aikido. Yamashima-sensei geeft clinics over de hele wereld. De enthousiaste Aikidoka's van Dojo 't Loo hebben deze grootheid weten te strikken voor een gastles in de Dojo aan de Bergeonstraat in Heiloo. Zolang er plaats is mag iedere geïnteresseerde (oud) Aikidoka vrij meetrainen. Andere geïnteresseerden kunnen de les volgen vanuit de kantine. Voor meer informatie: info@dojotloo.nl.

ME2 Limmen op dreef

Na het eindsignaal vierde het team een feestje alsof ze op het WK stonden.

LIMMEN - Het meidenteam van ME2 heeft, na ongeveer 28 wedstrijden, de eerste overwinning te pakken. Afgelopen zaterdag speelden ze uit bij Vitesse in Castricum. Na hun eerste gelijkspel van de week ervoor gingen ze met een dosis zelfvertrouwen de wedstrijd in. Coach Nancy de Boer is hard bezig er een samenwerkend team van te maken. En dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. De verdediging van Limmen zat wederom goed dicht waardoor Vitesse geen kans zag te scoren bij de keepster Do en invalkeepster Nikki. Spits Sheinna zag kans zich na een goede pass los te breken. De voorsprong was een feit. Limmen kreeg hierdoor vleugels en werd steeds offensiever. Na het eindsignaal met de stand van 0-1 vierde het team een feestje alsof ze op het WK stonden.

Handbalshow in Akersloot

AKERSLOOT - Handbalvereniging Meervogels '60 uit Akersloot houdt op zaterdagavond 15 november een handbalshow in sporthal De Lelie.? Vanaf 18.00 uur is er een shoot-outtoernooi voor een mix van jeugdteams, gevolgd door wedstrijden van Dames 1 en Heren 1. Voor, tijdens en na de wedstrijden is er een lichtshow, muziek, een omroeper en nog veel meer. Ook is er een grote loterij met leuke prijzen. Iedere is welkom. ??Zaterdag 15 november 18.00 uur start de mixwedswedstrijd van de jeugd, om 19.00 uur spelen de dames tegen Con Zelo en om 20.15 uur sluiten de heren de avond af met een wedstrijd tegen SDS uit Houten.

Najaarskampioen jongens 11 t/m 14 jaar TV Het Vennewater

HEILOO - Tot de laatste dag heeft het team gestreden om het kampioenschap. Oudorp was die dag de directe tegenstander, de nummer twee in de poule. De spannende en langdurige wedstrijden eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. Net genoeg om najaarskampioen te worden. Staand v.l.n.r.: Max de Vries en Sean Baart. Knielend v.l.n.r.: Fedor Klopper, Justin Weening en Kick Schutte.

Uitslagen Heilooër Bridge Club

Dinsdagavondcompetitie in De Strandwal: A-lijn; 1. Van Dam-Huting 65,63; 2. Geels-Bruin 54,17; 3. Klerk-stark 53,65; 4. Klop-v.d.Laan 50,52. B-lijn: 1. Ontrop-Noordenbos 59,72; 2. Molenaar-Dekker 59,72; 3. Hogeslag-Voskuil 55,56; 4. Warmenhoven-Weel 49,31. Donderdagavondcompetitie: A-lijn; 1. De Bruyckere-Stark 59,17; 2. Deitmers-Hutten 56,25; 3. fam.Huijgen 55,83; 4. Plas-Schoute 55,42. B-lijn: 1. E. Haanstra-E. Rutjes 60,94; 2. Koenders-Geerlings 60,42; 3.Van Noord-Rotteveel 59,38; 4. Hendrikse-Uijl 55,73. C-lijn: 1. fam. Oei 64,06; 2. A. Haanstra-H.Rutjes 57,81; 3. fam. Piet 55,21; 4. fam. Neefjes 55,21.

Tweede plaats voor Chris van de Kuijt bij NH- Kampioenschap Bowlen.

HEILOO - Afgelopen zaterdag werd het Noord-Hollands kampioenschap Bowlen voor mensen met een beperking gehouden. De tachtig deelnemers waren in verschillende klassen en categorieën verdeeld zodat elke deelnemer een goede kans kreeg om in de prijzen te vallen. Chris van Kuijt behaalde de tweede plaats in de klasse met bumbers. Dat dit voor Chris een volkomen verrassing was, bleek wel dat hij even tijd nodig had om uiteindelijk op het ere schavot plaats te nemen. Dit werd daardoor een mooie afsluiting van een waardevolle dag voor de deelnemers, mogelijk gemaakt door de begeleiders en met heel veel dank aan Stichting KEES en Taxi Zwart.

E.H.K. Klaverjasclub.

HEILOO - Maandag 17 november van 19.00 tot 22.30 uur is in Cultureel centrum "De Strandwal" naast de Kapel, op het GGZ terrein.de maandelijkse klaverjasdrive van E.H.K. Met een verloting met mooie prijzen. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072-5339345.

Damesbridgeclub Sans Atout 5 november

A-lijn:1.ds.Schaffer-Mak 61,98 2.Vecht-Bakker 54,17. B-lijn:1.ds.Pohleij-Witting 72,40; 2.Benne n-Doornbos 60,94. C-lijn:1.Krul-Ollefen 65,10; 2.Visser-Hessing 60,94.