De Uitkijkpost

13 april 2016

De Uitkijkpost 13 april 2016


Afsluiting Kanaalweg: 'Binnenkort zwemmend naar mijn werk?'

HEILOO/ AKERSLOOT - Niet alleen de Kanaalweg is tijdelijk dicht voor klanten van ondernemers van de Boekelermeer, maar soms ook andere wegen richting de bedrijven. Dit komt de bereikbaarheid niet ten goede. Waarom worden werkzaamheden niet beter op elkaar afgestemd, vragen ondernemers zich gefrustreerd af.

Paul Boerlage, eigenaar van een wijnbedrijf aan het einde van de kanaalweg, rijdt om naar zijn werk in de Boekelermeer via het Kooimeerplein en de vuilverbranding. "Dit kost mij tien minuten extra reistijd. Dat valt te overzien. Maar op 15 maart behoorde ook deze route niet tot de mogelijkheden. Toen ik op de rotonde aankwam, zag ik tot mijn grote schrik dat de wegen naar Akersloot en de Boekelermeer ook voor onbepaalde tijd dicht waren. Ik reed toen noodgedwongen via de A9 en de afslag Akersloot naar mijn werk. Het gevolg: 35 minuten vertraging! Dat had ik van tevoren wel graag willen weten."

'Stem beter af'

Paul is blij dat de wegversperringen vanaf Kooimeer tot twee dagen beperkt bleven. Toch noemt de ondernemer dit soort acties frustrerend. "Ik snap dat werkzaamheden en afsluitingen nodig zijn want het wegdek is slecht, maar stem een en ander op elkaar af…" De communicatie over wegafsluitingen kan volgens de ondernemer sowieso beter. "De afslag vanaf de Kanaalweg naar Ypestijn is op zaterdag wel gewoon open waardoor mijn bedrijf via die weg bereikbaar is. Maar veel klanten weten dat niet. Zij rijden dus om, ook op zaterdag." Hoewel de ondernemer klanten zegt te missen uit vooral Heiloo en de Egmonden, heeft hij zich bij de afsluiting van de Kanaalweg neergelegd. "Via Facebookacties komen klanten naar mij toe, zo heb ik een 'Omrijfiets-actie'. Ik maak van iets negatiefs iets positiefs."

Prat op het bos

Een andere ondernemer, op het bedrijventerrein aan het einde van de Kanaalweg, meent dat de politiek van Heiloo, Alkmaar en de provincie te weinig in oplossingen denkt. "Een voorbeeld: waarom gaat de nieuwe bussluis op de Nijenburgerweg (richting AZ) niet tijdens spitsuren open voor bestemmingsverkeer richting de Boekelermeer? Dat zou de Kennemerstraatweg ontlasten. Nu ronken rijen auto's op de Kennemerstraatweg in het Heilooër Bos en dat terwijl de gemeente zo prat gaat op het bos." Verder kijkt de ondernemer alvast vooruit naar begin juni. Dan is de kruising richting Akersloot aan het einde van de Kanaalweg tijdelijk dicht. "Ik denk dat wij dan zwemmend door het Noordhollands Kanaal naar ons werk moeten."

Meteen op de bon

De ondernemer praat tevens over het "inconsequent uitschrijven van bekeuringen" op de Kanaalweg. "Ik reed op 10 maart op het fietspad omdat ik het kruispunt bij de brandweer niet kon gebruiken vanwege werkzaamheden. Er waren op dat moment geen werkzaamheden, ik was niemand tot last. Meteen kreeg ik te horen dat ik een proces verbaal kreeg. En dat terwijl ik niet anders kon, althans niet zonder een heel stuk te hoeven omrijden. Een ander punt: ik vind het opmerkelijk dat ik tegenwoordig weinig politiemensen zie op en nabij de Kanaalweg. Daarentegen gebruiken steeds meer mensen de weg. Eigenlijk niet eerlijk dat ik wel een bekeuring op zak heb. Trouwens: waarom wordt voor landbouwverkeer regelmatig een oogje dichtgeknepen? Bovendien vernam ik onlangs uit betrouwbare bron dat de gemeente liever niet wil dat de politie bekeuringen uitschrijft. Dit zou betekenen dat de gemeente en de politie het hierover oneens zijn…? Eigenlijk rammelt de communicatie op veel punten aan alle kanten."

Ondernemer H. Zoon van Gashandel Zoon noemt de bereikbaarheid van zijn bedrijf redelijk goed. "Komende woensdag (vandaag, red.) wordt er nieuw asfalt aangebracht, dan is de weg vanaf Heiloo een dag dicht. Daarna is mijn bedrijf weer redelijk bereikbaar." Volgens de ondernemer is de afsluiting noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen tijdens de werkzaamheden. Verder verloopt het overleg met de aannemer en zijn medewerkers goed. "In overleg is veel mogelijk, men begrijpt dat mijn seizoen nu begint!"

(Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser)

Spoortunnel in Vennewatersweg

Foto: Tunnel Aliantie

Tekst: Henk-Jan den Ouden, Noordhollands Dagblad

HEILOO - De Vennewatersweg in Heiloo krijgt een spoortunnel. De gemeente heeft de financiering ervoor rond, zo meldde verantwoordelijk wethouder Rob Opdam vrijdag. Heiloo heeft financiering rond, project klaar in 2019

De tunnel biedt plaats aan een tweebaansweg en een daarvan gescheiden fietspad voor twee richtingen. Als alles volgens schema verloopt, is hij klaar in 2019.

De gemeente wil het verkeer in Heiloo dat de spoorbaan wil kruisen, het liefst over de Vennewatersweg laten rijden en niet door het hart van het dorp. Er is ook gekeken of een tunnel ter hoogte van de Zeeweg mogelijk was.

Voorschot

Dat gaf echter technisch zo veel problemen, dat het veel te duur werd. Bovendien zou dat te veel verkeer naar de toch al overbelaste Stationsweg trekken. De Vennewatersweg ligt ook gunstiger ten opzichte van de aansluiting van Heiloo op de A9, die waarschijnlijk in 2020 gereed is.

De tunnel is ook een voorschot op het spoorboekloos rijden, dat zeer waarschijnlijk in de toekomst wordt ingevoerd. Er rijden dan zo veel treinen over het spoor, dat de spoorwegovergang zo'n dertig minuten per uur gesloten zou zijn, blijkt uit cijfers van de gemeente.

De tunnel is volgens Opdam ook nodig vanwege de verkeersveiligheid. „Tunnels zijn veiliger dan spoorwegovergangen. Niet zo lang geleden zat er nog een mevrouw met een rollator vast op het spoor, tussen de spoorbomen."

Subsidies

De tunnel kost in totaal 10,8 miljoen, zo is berekend. Na langt lobbyen zijn er twee subsidies toegezegd: een van Rijkswaterstaat van 3 miljoen euro en een van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad van 4,5 miljoen. De resterende 3,3 miljoen moet de gemeente Heiloo zelf bijeenbrengen.

Een miljoen daarvan is al gereserveerd via de exploitatie van bouwgronden in het dorp. Het college vraagt de gemeenteraad dus om een krediet van 2,3 miljoen euro. Dat geld zou dan worden gedekt door dat er geen onderhoud meer hoeft plaats te vinden aan de spoorwegovergang in de Vennewatersweg. Op die manier is er volgens Opdam sprake van 'een sluitende business case'.

De kosten van de tunnel zijn volgens Opdam 'conservatief begroot', waardoor er een behoorlijke risicocomponent is ingecalculeerd.

"Maar als het bedrag in de aanbesteding tegenvalt, heeft de gemeenteraad van Heiloo het laatste woord. Wordt het toch te duur, dan kan die het project als nog afblazen. We zijn dan alleen wel 275.000 euro aan voorbereidingskosten kwijt." De gemeenteraad besluit op 9 mei over de tunnel.

Oproep: Oranjepret

HEILOO - Heeft u een mooie herinnering aan een Koninginnedag of Koningsdag? Uw foto en uw korte verhaal zijn welkom op redactie@uitkijkpost.nl

Heiloo in bloei

HEILOO - Lente in de straten: wat bloeien de bloesems weer prachtig in vele straten en lanen van Heiloo.

Dit mooie plaatje maakte Alfred Roszbach.

De schatbewaarders van Heiloo

Foto: Uitkijkpost Media BV

HEILOO - 'Weet je wel wat er onder je voeten ligt?' Dat is de ludieke leus van Baduhenna, de Stichting Regionale Archeologie te Heiloo.

Hun streven is om twee keer per jaar een lezing te organiseren. Op 4 april was het weer zover. Onder het motto: 'Craenenbroeck: de eerste bewoners van Heiloo?', hield Jan de Koning (senior archeoloog/projectleider bij Hollandia Archeologen) een boeiende lezing over de opgravingen die hebben plaatsgevonden ter hoogte van Kennemerstraatweg 229, waar inmiddels Zorgvilla Craenenbroeck is verrezen.

Op 11 november 2013 werd een routineonderzoek gestart. De werkzaamheden vonden hun voortgang in december 2013 en januari 2014. Zo'n klus heeft heel wat voeten in de aarde. Nadat ze door een 1000 jaar oude laag veen waren gegraven met hun machines, troffen de archeologen sporen aan van dieren en akkers en vuursteen. Zoals Jan zo mooi vertelde: 'We hadden een akker en een steentje. Was de vindplaats wel belangrijk genoeg?'

Heel belangrijk, naar later zou blijken. Er vond overleg plaats met de gemeente en de archeologen mochten verder gaan met hun baanbrekende onderzoek, ook al hijgden de bouwers van de zorgvilla reeds in hun nek. Het vervolg was een schot in de roos. Het resulteerde in een fantastische ontdekking van sporen van een bijna 4000 jaar oude boerderij, gebouwd op een strandwal. Slechts een keer eerder is zo'n soortgelijke nederzetting in ons land ontdekt en wel in Noordwijk. Die van Heiloo is het oudste: van maar liefst 1950 jaar voor Christus, op de grens van de bronstijd en het neolithicum.Het was bijzonder interessant om te vernemen, dat archeologen konden herleiden dat mens en dier onder één dak leefden, in respectievelijk een woongedeelte en een stalgedeelte.

De speurtocht ging verder en er werden 10 botfragmentjes van dieren gevonden, 2 stuks natuursteen en maar liefst 11 vuurstenen. De vuurstenen en de natuursteen moeten door mensenhanden naar de plaats zijn gebracht. Jan was zo eerlijk om te vertellen dat dit wel zijn 'eerste aardewerkloze opgraving was.' Slechts 5 gram aan scherven werd gevonden, maar dat deed niets af aan de spectaculaire ontdekking van de boerderij van onze verre voorouders.

Op passende wijze werd de lezing afgesloten met de woorden: 'Craenenbroeck blijft als een eenzaam stipje op de kaart staan en de inwoners van toen, zijn de oudste bewoners van Heiloo.'

Neem zelf ook eens een kijkje bij de verborgen schatten uit het verleden. Deze staan uitgestald in de vitrines van Stichting Baduhenna, in het souterrain van de Willibrordusstichting op Kennemerstraatweg 464. Openingstijden: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en op iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.baduhenna.nl

Tekst: Herman Burger

Tien vragen aan …..Thea Piët

Foto: Aangeleverd


Mijn naam is Thea, getrouwd met Rob, moeder van Natasja en Joris, grootmoeder van Sjoerd en Jamain.

Wij wonen sinds 1975 in de gezelligste buurt van Heiloo.

1.Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren en getogen in Den Haag in een gezin van 8 kinderen.

2.Als je hobby je werk was, welk beroep zou je nu hebben?

Mijn hobby was mijn werk. Ik heb 36 jaar met plezier in het bibliotheekwezen gewerkt, uiteindelijk als regiodirecteur. Reorganisaties waren niet mijn favoriete bezigheid. Dus heb ik een opleiding van 3½ jaar gevolgd tot coach/counselor en bij Philadelphia gewerkt. Ook heb ik 9 jaar als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Heiloo geholpen, alweer met veel plezier.

3.Wie zou je graag ontmoeten?

Koningin Máxima. Ik wil praten over hoe zij zich gevoeld heeft toen ze in Nederland kwam. Of ze, ondanks haar uitverkoren positie, achterdocht en wantrouwen heeft meegemaakt en hoe ze zich daarin heeft opgesteld.

4.Wat is je mooiste jeugdherinnering?

De jaarlijkse vakanties in mijn jeugd. Mijn ouders huurden 1 maand een legertent in Renesse en iedereen kon komen logeren.

5.Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?

Het gemeentebos. Dicht bij ons huis en een heerlijke plek. De hertjes en geitjes die geboren worden en de bomen zien uitbotten. Helaas, Hertenkamp is hekkenkamp geworden.

6.Waarvoor kunnen ze je wakker maken?

Voor wat nodig is. Ik ben weleens midden in de nacht achter de vroedvrouw aan gesjeesd om een cliënt van Vluchtelingenwerk naar het ziekenhuis te brengen. Er werd een schattig meisje geboren.

7.Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Van streek zijn door je eigen gedachten is zoiets als jezelf een nare brief schrijven en daar vervolgens van overstuur raken. Niet doen dus!

8.Wat weten de meeste Heilooërs niet van je?

Oh! Veel niet! Dat ik au pair ben geweest, leesmoeder ben bij mijn kleinzoon op een Amsterdamse school, mentor van mijn verstandelijk gehandicapte broer in Den Haag,

van koken, tuinieren, zwemmen en lezen houd en me nooit verveel.

9.Wat zou je veranderen als je burgemeester was?

De burgemeester doet zoveel goed! Hij heeft heel veel vluchtelingen geholpen in moeilijke situaties. Door zijn open houding tijdens bijvoorbeeld de Vredesmaaltijd en de aandacht en tijd die hij deze groep medebewoners van Heiloo geeft, opent hij hun harten en voelen ze zich gezien en gewenst. Hij en ook zijn vrouw die bij Vluchtelingenwerk vrijwilligster is, zijn kanjers!

Persoonlijke vraag: Je hebt je jarenlang ingezet voor Vluchtelingenwerk Heiloo. Ik schrik van de negatieve reacties op de komst van vluchtelingen in ons dorp. Wat hebben ze van ons nodig om zich veilig en thuis te voelen?

Neem een voorbeeld aan de burgemeester. Stel je open. Ik heb me, in alle jaren, nooit onveilig of bedreigd gevoeld. Wel heel welkom. En een gastvrijheid ontmoet die hartverwarmend is. Geef liefdevolle aandacht en tijd en je opent hun harten en zij het jouwe. VW Heiloo kan vrijwilligers gebruiken! (Aziz:06-22754890).

Ik nomineer Petimat Idigova voor de volgende 10 vragen.

Mijn persoonlijke vraag:

Wat vind jij het beste van Nederland en wat het minste??

Audities voor de jongerengroep Theaterbende Heiloo

Theaterbende Heiloo speelde afgelopen weekend 3 succesvolle voorstellingen van het stuk 'Café La Vie' in de Beun. Drieëntwintig jongeren hebben zich van hun beste kant laten in spel, zang en dans. Foto: Stip Fotografie

HEILOO -

Theaterbende Heiloo is altijd op zoek naar nieuw talent. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en heb jij ook de behoefte jezelf te laten zien op een podium en heb je een goed gevoel voor acteren, zingen en/of dansen? Dan kun je je aanmelden voor de auditie voor onze jongerengroep op zaterdag 23 april 2016 van 12:00-16:00 uur.

Op deze auditiedag zul je door middel van opdrachten werken aan je acteerspel, zang- en danskwaliteiten. Voor de auditie vragen we je een monoloog voor te bereiden alsmede een musicallied. Dit zijn de solo opdrachten. Aan de hand van deze dag zullen wij je binnen twee dagen berichten of je binnen de Theaterbende een plekje zult vinden.

De jongerengroep repeteert iedere zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur in cultureel centrum "de Strandwal" te Heiloo.

Voor meer informatie over de proeflessen of de auditiedag: info@theaterbende-heiloo.nl

Meer zien in woord en beeld van Theaterbende Heiloo? Word lid van onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/theaterbendeheiloo

[Bedrijf Belicht: Capella Uitvaartverzorging]

Fotobijschrift: Henny Stoop staat voor persoonlijke begeleiding van begin tot eind. Foto: Ab Baart

Capella Uitvaartverzorging

E.J. Potgieterweg 27, 1851 CG Heiloo, telefoon: 072-532 03 45, e-mail: info@capella-uitvaartverzorging.nl, website: www.capella-uitvaartverzorging.nl

Henny Stoop is een begrip in Heiloo. Samen met echtgenoot Theo Steeman en chauffeur Marcel Bakkum vormt zij al ruim 20 jaar het team van Capella Uitvaartverzorging Heiloo e.o. "Persoonlijke begeleiding van begin tot eind, dat is mijn kracht," vertelt Henny. "Van voorzorg, als daartoe gelegenheid is, tot de zorg na het overlijden en de nazorg na de uitvaart. Ik doe alles zelf, zodat de nabestaanden gedurende het hele proces één aanspreekpunt hebben."

Vlinder

Capella is de naam van een vlinder, en de vlinder is het symbool van de verandering. De vlinder komt daarom overal terug in uitingen van deze bijzondere uitvaartverzorger, bijvoorbeeld op de keramieken lichtjeshouder die de nabestaanden krijgen. Deze houders worden geboetseerd door bewoners van Reigersdaal. Van de opbrengst kunnen de bewoners nieuwe klei kopen, maar ook sparen voor bijvoorbeeld een dagje uit.

Bijzondere accenten

De lichtjeshouder is slechts een van de bijzondere accenten die Henny toevoegt aan de uitvaartzorg. Zij gebruikt bijvoorbeeld desgewenst ook een oude lantaarn op de dag van de uitvaart. Pas na afloop van de uitvaart gaat de kaars uit. Op verzoek van de nabestaanden schrijft Henny ook gedichten en andere teksten, te gebruiken in het overlijdensbericht of tijdens de uitvaart zelf. Nieuw in de nazorg is de knuffelkei: een stukje aardewerk dat speciaal gevormd is om makkelijk in twee handen te liggen. De 'kei' wordt gevuld met as. Wie de knuffelkei een poosje vasthoudt, voelt hoe deze warm wordt van zijn eigen liefde voor de overledene.

Persoonlijke begeleiding

Maar nazorg is meer. "Het gaat ook om persoonlijk contact met de nabestaanden," vertelt Henny. "Een wandeling over het strand, een mooie film, of gewoon samen een kopje koffie drinken. Dat kan ook bij mij thuis." Henny ontvangt vaker mensen in haar gezellige huis. Bijvoorbeeld om een uitvaart te bespreken of om de enveloppen te schrijven. Ondertussen kan de rouwkaart gemaakt worden waar de mensen zelf bij zijn, in de drukkerij aan huis.

Capella staat voor kwaliteit

In de afgelopen 20 jaar heeft Henny alle diploma's gehaald die nodig zijn om de kwaliteit van haar werk te waarborgen. Zo doet zij nog elke vier jaar examen om te kunnen werken in de postmortale zorg voor diverse instanties. "Daarnaast ben ik ook ritueelbegeleider, waardoor ik diverse soorten diensten en andere rituelen kan leiden," gaat Henny verder. "Natuurlijk altijd conform de wensen van de nabestaanden. Bijvoorbeeld met wierook gedachten naar de overledene sturen, of de overledene wegbrengen naar de begraafplaats met omfloerste trom, of in de aula laten inhalen door de kleinkinderen met percussie-instrumenten… Er is heel veel mogelijk om ieder vaarwel bijzonder te maken."

Altijd bereikbaar

Omdat de dood geen sluitingstijden kent, kent Capella die ook niet. Capella is het hele jaar door 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt twee keer per maand een Opkikker aan een vereniging of stichting. Vanaf januari 2016 is het bedrag verhoogd van € 300,- naar € 500,-. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen, verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. De eerste opkikker van de maand april gaat naar SV Koedijk afdeling Giganten (sporten voor mensen met een verstandelijke beperking) in Koedijk.

U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Nuancering op zijn plaats

Hoewel wij begrip hebben voor de teleurstelling van dhr. Casteleijn, is een nuancering op zijn plaats. De CDA-fractie heeft zowel tijdens een raadsvergadering
als tijdens commissievergaderingen het college er op aangesproken zich maximaal in te spannen voor behoud van de bomen. Dat heeft wel degelijk effect gehad,
namelijk dat ViVa-zorg ervan overtuigd is om een drietal bomen toch te behouden. Wij hebben met betrokken bewoners contact gehouden en daarover overigens ook
positieve respons op gehad.

Namens de CDA-fractie, Mart Brouwer de Koning

Toelichting op uitvoeringsplannen Sport, Welzijn en Cultuur

HEILOO - Op 21 april houdt de SportRaad Heiloo haar Algemene LedenVergadering. Tijdens deze avond zal interim-manager Welzijn Heiloo, Birgit Felstau, een eerste toelichting geven op het sport-, welzijn- en cultuurbeleid, dat de gemeente voor de uitvoeringsfase voor ogen staat. In juni zal het stuk aan de Raad worden voorgelegd. Betrokken organisaties krijgen voor die tijd de gelegenheid hun input te leveren.

De SportRaad nodigt belangstellende uit de sectoren Sport, Welzijn en Cultuur uit de presentatie van Birgit Felstau bij te wonen. Aanvang 21.00 uur (inloop vanaf 20.45 uur) in het clubgebouw van de Terriers.

Het Begeleidingsorkest in Cultuurkoepel

HEILOO - Het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland zal op zaterdag 16 april om 20:00 uur onder leiding van Pieter-Jan Olthof een concert geven in de Cultuurkoepel van Heiloo. Het orkest, beter bekend als vast Begeleidingsorkest van de Oratoriumverenigingen uit Castricum, Schagen en Bergen, zal nu vooral symfonisch werk ten gehore brengen.

Op het programma staan het dubbelconcert voor hobo en viool van Johann Sebastiaan Bach, Prélude à l'après midi d'un faune van Claude Debussy, Ouverture Romeo en Julia van Pjotr Iljitsj Tchaikovski, en de achtste symfonie van Antonin Dvorák. Hiermee is het zeer gevarieerd.

Als solisten bij Bach zullen Loekie van der Heide en Dorine Jansma optreden. Loekie is als concertmeester verbonden aan het Begeleidingsorkest en Dorine verleent regelmatig haar medewerking aan het orkest bij andere grote werken, zoals bijvoorbeeld de Mattheus Passie en diverse Requiems.

Het concert op 16 april 2016 begint om 20.00 uur in De Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Kaarten à € 25,00 zijn via www.begeleidingsorkestnoordholland.nl te bestellen en aan de zaal verkrijgbaar.

Modeshow in 't Loo was van alle modewinkels

HEILOO - Bij de foto van de enthousiast ontvangen modeshow in Winkelhof 't Loo, van vorige week, is wat onduidelijkheid ontstaan. Dat zetten we graag recht: de kleding die geshowd werd was van alle modewinkels in 't Loo. U kunt dus een gezellige modewinkelwandeling maken door het hele winkelcentrum voor de kleding die toen zo mooi werd getoond.

Zakencentrum en Peuterkoningsspelen op Paulusschool

Burgemeester Romeyn opent het Paulus Business Centrum.

HEILOO - Op donderdag 14 april is op de Paulusschool aan de Hucht 6 in Heiloo de officiële opening van het Paulus Business Centrum. Dit bedrijvencentrum, met een fotostudio, een chocolaterie, een kunstuitleen en tal van andere kleine bedrijfjes, is opgericht door de kinderen van de Paulusschool.

Leerlingen hebben deze bedrijven zelf opgestart door onderzoek te doen en een ondernemingsplan te schrijven en uit te voeren. De winst van de bedrijven gaat naar Resource Link Foundation, dat zich inzet voor onderwijs in Ghana. Iedereen is van harte welkom op de speciale koopavond in het Paulus Business Centrum, op donderdag 14 april van 17.30 tot 19.00 uur of tijdens de overige openingstijden. Kijk voor alle openingstijden op www.depaulusschool.nl.

Peuterkoningsspelen op de Paulusschool

Op vrijdag 15 april organiseert een van de bedrijven van het Paulus Business Centrum, "De Activiteitenmakelaars", de tweede editie van de Peuterkoningsspelen. Alle peuters vanaf ongeveer 2 ½ jaar zijn tussen 10.00 en 11.30 uur welkom op de Paulusschool voor sport en spel, georganiseerd door de kinderen van groep 7 en 8. Vorig jaar was dit een groot succes en ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel deelnemers. Opgeven kan via www.depaulusschool.nl of ter plaatse.

Voor meer informatie over de school of een rondleiding bent u altijd welkom! Neem contact op met directeur Susan Groot, 072-5339815 of welkom@depaulusschool.nl.

Heiloo zegt nee

HEILOO - Met een opkomst van 43 procent gingen er in Heiloo beduidend meer mensen naar de stembus gisteravond dan het landelijk gemiddelde. Om het referendum over het Europese samenwerkingsverdrag met Oekraïne te laten gelden moest landelijk een opkomstdrempel van 30 procent worden gehaald. Dat lukte nipt: 32 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus. Van de stemgerechtigden in Heiloo stemde 44,2 procent voor, 54,4 procent tegen.
(Bron: Volkskrant.nl). Het referendum was aangevraagd door GeenPeil.

Column: Stein Ecke vertelt: Referendum in Heiloo?

Foto: FB Groeten uit Heiloo.

Stein schrijft als half-Heilooër over het dagelijks leven. Zijn eigen dagelijks leven. Hij is nog maar de helft van zijn tijd in ons dorp, daardoor kijkt hij anders dan vroeger naar de dingen die hier gebeuren. Maar hij schrijft ook over datgene, wat hij meemaakt in zijn nieuwe woonomgeving Duitsland, waar hij de rest van de tijd woont.

Referendum in Heiloo

In de week waarin Nederland naar de stembus ging om te stemmen over een verdrag met een land waarvan de helft van de stemmers niet weet waar het ligt, was er nog meer nieuws: Heiloo was op tv. Het feit dat het journaal aandacht besteedt aan ons dorp is al opmerkelijk genoeg, want in ons dorp gebeurt, buiten het sluiten van een populair jongerencentrum, niet veel schokkends. Wat het referendum betreft, daar moet ik mijn vriend Leo weer even citeren. Hij is groot voorstander van het afnemen van een intelligentietest om te bepalen of iemand mag stemmen of niet. Daar ik zelf half-intelligent ben, zie mijn website, zou ik volgens Leo's regels wel hebben mogen stemmen. Dat heb ik afgelopen woensdag niet gedaan en dat was achterafgezien een beetje dom, het had de uitslag toch enigermate beïnvloed. Wij Nederlanders zijn een volk van Nee-stemmers. Als Van Kooten en De Bie indertijd hun Tegenpartij werkelijk hadden opgericht zaten die twee nu al enkele jaren op de stoel van Rutte in het Haagse torentje. 'Geen gezeik, iedereen rijk.'

Maar nu was Heiloo dus in het nieuws, want er is deining in het dorp. Tweespalt, zoals we die kennen uit een ouderwetse dorpsroman. Of moet ik zeggen een doktersroman, want onze voormalige huisarts gooit zich vol in de strijd, chapeau Cees. Hij is als bewoner van de Heerenweg een van de betrokkenen in het conflict, dat gaat over een muur die het zicht en het geluid van het treinverkeer moet weren. Het is heel belangrijk dat mensen die een huis in de directe nabijheid van het spoor hebben, er prettig wonen. Dat draagt bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar ja, een lelijke muur met graffiti willen we natuurlijk ook niet. Dus het is tijd voor de creatieven en kunstenaars in ons dorp. Het is een uitgelezen kans om hier iets unieks van te maken, zo mooi dat ze van heinde en verre zullen komen kijken wat we hier gemaakt hebben. Misschien wel een geluidswal met zonnepanelen die energie opwekt voor de mensen die aan de spoorlijn wonen. Zo kunnen de direct betrokkenen profiteren van iets wat ze wellicht in eerste instantie niet wilden. Een geluidswal die er ook nog eens mooi uitziet als je hem beschildert met aan de ene kant weilanden en de Egmondse duinen en aan de andere kant een blik op Akersloot. Maar dat is onrealistisch zult u zeggen, want de jeugd zal de beschilderingen verpesten met Tags en vieze teksten, aangebracht met spuitbussen in nachtelijke uren. Vooraf in gesprek gaan met de jeugd en ze beloven dat we Buk-Buk weer openen als ze geen graffiti spuiten op de muur van Heiloo heeft natuurlijk geen zin. Laten we een wedstrijd onder architecten uitschrijven om hier wat moois te creëren. Of zullen we eerst een referendum houden?

Foto: FB Groeten uit Heiloo.


Onderzoek naar geluid A9 van start

HEILOO - De geluidsproblematiek als gevolg van de A9 houdt de inwoners van Plan Oost al jaren bezig. Eind 2015 wilde het college van B&W van Heiloo het budget schrappen dat in de begroting was gereserveerd voor de aanleg van een geluidswerende voorziening. Daartegen zijn de inwoners van de wijk massaal in het geweer gegaan. Dit leidde ertoe dat de gemeenteraad besloot om het budget voorlopig in stand te houden.

Eerder genoemde instandhouding is in afwachting van de uitkomst van een second opinion naar de daadwerkelijke geluidsbelasting in de wijk en de uitkomst van een onderzoek naar de mogelijkheden om innovatieve oplossingen te realiseren die bijdragen aan de gewenste reductie van het geluid.

Een groep actieve inwoners van de wijk, verenigd in het "Bewonerscollectief Plan Oost", is in samenwerking met de gemeente Heiloo aan de slag gegaan om het besluit van de raad uit te voeren. Het gerenommeerde onderzoeksbureau M+P is in de hand genomen om deskundige en technische expertise te leveren. Dit bureau heeft veel ervaring op het gebied van innovatieve geluid beperkende maatregelen.

De eerste acties naar aanleiding van het raadsbesluit zijn daadwerkelijk zichtbaar. In Plan Oost zijn twee 5 meter hoge masten geplaatst die gedurende 2 maanden continu het geluidsniveau van de A9 meten. Ondertussen worden verkenningen uitgevoerd naar nieuwe mogelijkheden van geluidsreductie. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in mei beschikbaar. Het Bewonerscollectief Plan Oost zal hierover een informatiebijeenkomst met wijkbewoners organiseren om samen te bekijken welke maatregelen gewenst en haalbaar zijn. Op Facebook wordt een pagina aangemaakt met de actuele stand van zaken en ruimte voor reacties.

Open dag Jan van Rijckenborghschool

Pret bij een djembeeles.

HEILOO - Op zaterdag 23 april bent u van harte welkom op de open dag van de Jan van Rijckenborghschool, een kleinschalige school gelegen op de Trompenburg 49. Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u zien en ervaren hoe het uitgangspunt van de school - 'Leren met Hart, Hoofd en Handen' - wordt vormgegeven. De school onderscheidt zich o.a. met vakdocenten voor drama en creatieve vorming. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt het docententeam uitgebreid met een vakdocent muziek.

Op de open dag staan leerkrachten, ouders en leerlingen van groep 8 klaar om u en uw kinderen de school te laten zien en vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er veel creatieve activiteiten zoals koekjes bakken en knutselen. Nieuwsgierig geworden? Bezoek de open dag op 23 april en neem alvast een kijkje op onze website: www.jvrschoolheiloo.nl. U kunt ook bellen met Marije Peters (directrice) telefoonnummer 072- 5338286. Aanmelden hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen.

Multimediapresentatie Patagonië in De Beun

HEILOO - Mondiavisueel staat voor professionele multimediashows met foto's, video, muziek en livecommentaar: pure beleving vanuit een luxe fauteuil.

Mondiavisueel organiseerde in Heiloo al acht livepresentaties in theater De Beun. Meer dan 1250 bezoekers waren zeer enthousiast over deze unieke vorm van een 'avondje uit'. Op vrijdag 22 april organiseert Mondiavisueel voor de laatste keer dit seizoen een livemultimediapresentatie met de bekende reisfotograaf Chris Stenger, die het publiek meeneemt naar Patagonië, bekend van de EO-tv-serie 'Wild Patagonia'. Bestaat het einde van de wereld? Ja, dat bestaat! Patagonië… een mysterieus en onherbergzaam land aan de andere kant van de aarde, een land met veel schapen en weinig mensen, eindeloze steppen, steile bergen en vreemde dieren. Reis mee met Chris Stenger door een van de fraaiste en meest ongerepte natuurgebieden op aarde en geniet van steile bergen, rivieren van ijs en diepe stille fjorden. Ontsnap aan de hectiek van de moderne wereld, aan het fileleed, aan nutteloze vergaderingen en gestreste medeburgers. Ervaar het einde-van-de-wereld-gevoel… Welkom in Patagonië. Welkom in Theater de Beun in Heiloo.

Meer informatie kunt u vinden op http://mondiavisueel.com U kunt daar tevens uw toegangskaarten kopen.
Ook nu kunnen de lezers van de Uitkijkpost weer profiteren van een lezerskortingsactie van € 3,00 per toegangskaart. Gebruik daarvoor de volgende voucher kortingscode: F15J16MV Kaarten zijn ook (tegen contante betaling) aan de zaal verkrijgbaar. Knip dit berichtje uit de krant om uw korting te verzilveren.

"Muur door Heiloo niet aan de orde"

Een trein in de achtertuin. Foto: André van Roode

HEILOO - De geluidswal brengt in Heiloo heel wat emotie teweeg. Een interview met RTVNH met onjuist citaat (inmiddels aangepast), beweegt Emmy van Roode ertoe om bij de Uitkijkpost duidelijk te maken hoe ze over de geluidswal denkt. Door een perronverlenging begin 2000 is de trein ongeveer anderhalve meter dichter bij het huis komen te rijden. Ook zijn er in de afgelopen jaren meer dubbeldekkers gaan rijden.

"Ja, er is te veel geluid en ja, bij een stoptrein kijken mensen in een dubbeldekker zo mijn tuin in. Een geluidswal is voor ons een goed idee, maar maatwerk per aangegeven traject is hierbij wenselijk. Wat voor de één te laag is, is voor de ander te hoog." Emmy en haar man André zijn anderhalf jaar geleden bij de plannen rond het railscherm betrokken geraakt. Toen waren er plannen om delen traject te voorzien van een maximaal 1,5 meter hoog scherm en/of raildempers. Juist achter haar huis zou niets komen, terwijl er verderop in de straat wel iets zou worden geplaatst. Nu is er dezelfde discussie als anderhalf jaar geleden. "Er is géén sprake van een muur door Heiloo, gelukkig niet zeg! Mogelijk komt er iets fraais, misschien wel een met klimop begroeide touwschutting ter hoogte van de wielen, en het liefst bij ons achter hoog."

Culinair Heiloo Rootring-wijnen: ontmoeten en genieten

Onder het genot van drankjes en gezellige muziek maakt iedereen kennis met de culinaire kookkunsten van diverse restaurants uit Heiloo. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op 10, 11 en 12 juni 2016 vindt de tweede editie plaats van Culinair Heiloo Rootring-wijnen, na een zeer geslaagde eerste editie rondom de Witte Kerk met 3200 bezoekers. Door een uitspraak van het college van B&W, waarin is besloten dat het terrein rondom de Witte Kerk niet meer voor evenementendoeleinden mag worden gebruikt (deze uitspraak was niet gebaseerd op Culinair Heiloo 2015), ging 8782 Event Creations op zoek naar een geschikte locatie. Gekozen is voor het mooie Landgoed Willibrordus.

Culinair Heiloo Rootring-wijnen is ontmoeten, genieten, dansen, eten en drinken. Op deze drie dagen staat het terrein geheel in het teken van culinair genieten.

Het entertainmentprogramma zal spoedig bekend worden. De zondag zal weer volledig in het teken staan van families met diverse kinderactiviteiten, clinics en workshops.

De entreeprijs is dit jaar vastgesteld op € 5,50 per kaartje, waarvan een deel ten goede komt aan de nieuwe Verhalenkamer van Landgoed Willibrordus. Koop nu je kaarten online, dan zijn de kaarten inclusief 1 gratis drankje tijdens het evenement. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Zie voor meer informatie: www.culinairheiloo.nl

?

Inspirerende lezing Yuri Klaver

Cassandra Bertels en Yuri Klaver.

HEILOO - Een solo-expeditie langs de rand van de Noordelijke IJszee door Alaska en de Canadese Northwest Territories is letterlijk een hele onderneming. Het is een onderneming met dezelfde karakteristieken als in het bedrijfsleven: doelen stellen, plannen, routes uitstippelen, obstakels inschatten, tegenslagen opvangen en gecalculeerde risico's nemen. Door de dreigende poolwinter is de tijd gecomprimeerd - zo'n 'zomerse' poolreis is als een hogedrukvat. Dat maakt het avontuur van Yuri Klaver bij uitstek geschikt om lessen uit te trekken. Zijn door Shiftcoaching georganiseerde seminar 'Durf en Doorzettingsvermogen' van woensdagavond 6 april in de sfeervolle Kleine Kapel van het Willibrordus Business Centrum werd door zesentwintig aandachtige professionals bijgewoond.

Lef

'Leven is het meervoud van lef', vindt posterfilosoof Loesje. Daarbij draait het om keuzes (durven) en kansen (doorzetten), stelt Cassandra Bertels van Shiftcoaching in haar inleiding: "Met kleine aanpassingen (shifts) bereik je vaak veel." In zijn beeldende, met vele indrukwekkende videostills geïllustreerde verhaal over zijn maandenlange, eenzame gevecht met de arctische elementen in 2015 onderschrijft Yuri Klaver dat.

"Tegenslagen maken je sterker mits je ervan leert en aan je doel vasthoudt," betoogt hij. "De motivatie om door te gaan vind je in jezelf, het helpt je om je keuze 'schrap' te zetten als je twijfelt en vooral beheersing van je reflexen is cruciaal." Zo liep de confrontatie met een grizzlymoeder met twee jongen goed af omdat hij níet vluchtte; de beer nam de benen!

In Yuri's optiek is de reis belangrijker dan de bestemming. Die is, net als de weg naar succes in het bedrijfsleven, nooit een rechte lijn. "Succes dank je niet aan je talent, maar aan de tijd die je investeert. Talent is de motivatie om uren te maken," zegt hij. "En verschuil je niet achter wat je denkt dat anderen van je vinden, maar heb het lef om gemotiveerd te zijn. Wees ambitieus!"

Op lonewolfadventures.com wordt u ook deel van Yuri's avonturen en plannen. Kijk op Facebook op de pagina van ArcticVenture.

Shiftcoaching

Het seminar 'Durf en Doorzettingsvermogen' met Yuri Klaver kwalificeert Cassandra Bertels als geslaagd, beaamd door het klaterende applaus van het publiek. Na deze eerste inspiratiebijeenkomst van Shiftcoaching staan er meer op stapel. De volgende, in een De Wereld Draait Door-achtige setting, richt zich op jongvolwassenen en gaat over studie- en beroepskeuze. Nadere informatie volgt binnenkort. Zie ook shiftcoaching.nl.

Tekst: Roel Brand

Oranjebal zoekt vrijwilligers

De vrijwilligers van vorig jaar.

HEILOO - Over precies twee weken is het weer 27 april: Koningsdag! Als vertrouwd barst het feest in Ypestein los met onder andere spellen voor de kinderen, de vernieuwde talentenjacht Heiloo's Got Talent, en een veelbelovende line-up.

Het festival wordt gedragen door vrijwilligers. Ondertussen heeft zich al een aardige groep aangemeld, maar om de 26e editie mogelijk te maken zoekt Oranjebal nog een aantal vrijwilligers die onder andere helpen met de op- en afbouw van het terrein. Ook voor de dag zelf zijn er vrijwilligers nodig. Vele handen maken licht werk.

Je wordt als vrijwilliger uiteraard goed verzorgd met onder andere een uitstekende catering. Daarnaast krijgt de crew vrijwilligers elk jaar een T-shirt dat per jaargang uniek is. Het worden langzamerhand echte collectors-items dus! Bovendien maak je deel uit van een geweldig team enthousiaste vrijwilligers die de dagen voorbij doet vliegen.

Lijkt het je leuk om Oranjebal eens vanaf de eerste tentharing mee te maken of wil je ook eens achter de bar staan bij een festival? Meld je dan snel aan via de website of Facebook-pagina.

Oranjebal Heiloo wordt georganiseerd door Stichting Oranjebal Heiloo. De opbrengsten komen ten gunste van lokale verenigingen en goede doelen.

Voorjaar kassabonnen spaaractie

De najaarsactie van Ik winkel in Heiloo werd een groot succes. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Vandaag, woensdag 13 april start de voorjaarsactie van 'Ik winkel in Heiloo' met een nieuwe kassabonnenspaaractie. Tot en met zaterdag 4 juni 2016 loopt deze spaaractie van de gezamenlijke Heilooër winkeliers.

Er kan in drie prijscategorieën gespaard worden: tot € 250,-, tot € 500,- en tot € 1000,-. Kassabonnen afkomstig van alle winkels in Heiloo tellen mee! Het gaat om kassabonnen en facturen van alle winkels, waaronder de horecazaken, autobedrijven en vaste marktkramen, die in Heiloo gevestigd zijn. Ook van winkels die niet deelnemen aan deze gezamenlijke actie.

In elke spaarcategorie is er een eerste, een tweede en een derde prijs. De eerste prijzen per categorie zijn: een Green Egg (categorie € 1.000,-), een weekend weg met Fletcher Hotels voor 2 personen (categorie € 500,-) en een helicoptervlucht boven Heiloo (categorie € 250,-). Daarnaast zijn er tal van andere aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers van Heiloo. In tegenstelling tot eerdere spaaracties zijn er geen contante bedragen te winnen. Nieuw is dat er drie tussentijdse prijstrekkingen zijn op 7 mei,op 14 mei en op 21 mei met leuke prijsjes.

U kunt de kassabonnen verzamelen in het papieren inleverzakje dat alleen verkrijgbaar is bij de deelnemende winkeliers. Deze winkeliers zijn herkenbaar aan de reclameposters in de winkel. Ook op de website www.ikwinkelinheiloo.nl staan de deelnemende winkeliers vermeld.

Stop uw inleverzakje vóór 17 uur op zaterdag 11 juni in een van de hiervoor bestemde inlevertonnen bij Karwei, Radio Bakker, 't Hoekstuk (AH), Stationscentrum (Vomar) of 't Loo (AH en Slagerij Kees Burger). Op zaterdag 18 juni is de feestelijke prijsuitreiking om 12 uur in het Stationscentrum. Spaar uw kassabonnen en maak kans op vele leuke prijzen! De Heilooër winkeliers zien u graag in hun winkels en wensen u veel koopplezier dit voorjaar. Zie www.ikwinkelinheiloo.nl voor meer informatie.

Groot gek voorleesfeest

Schrijversduo Marianne Busser en Ron Schröder. Foto: Tanja Moody

HEILOO - Op zondagmiddag 17 april komt het bekende schrijversduo Marianne Busser en Ron Schröder naar theater De Beun met Het grote, gekke voorleesfeest, een voorstelling voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar. Er zijn twee sessies: een om 14 uur en een om 16 uur.

Busser en Schröder hebben samen ruim 300 boeken en meer dan 1000 liedjes geschreven. Van hun boeken zijn inmiddels 5 miljoen exemplaren verkocht! Maar ze zitten niet alleen maar thuis boeken te schrijven. Ze genieten van het contact met hun jonge publiek en gaan dan ook vaak het land in om voor te lezen. Nu dus in theater De Beun.

Voor de kinderen was er de afgelopen weken een kleurwedstrijd, met als prijs boeken van De poepfabriek. De kleurplaten hangen zondagmiddag in de foyer van het theater.

Kaarten kosten € 6 en zijn verkrijgbaar via www.vriendenvandebeun.nl, in Heiloo bij De Schrijverij in het Stationscentrum, de bibliotheek en het theater, en bij Veldt's Toko in Akersloot.

?

Oorlogswandeling met Historische Verenigng Oud Heiloo

Foto: Aangeleverd

HEILOO - Na de grote belangstelling van een jaar geleden houden Jaap

de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes, auteurs van de boeken

"Heiloo, een dorp in oorlogstijd", weer een oorlogswandeling

door Heiloo.

Deze keer leidt de wandeling van ca. 1½ uur langs een aantal ge-

bouwen en plaatsen in het centrum van Heiloo.

Tijdens de wandeling zal door Jaap en Josta , mede aan de hand

van foto's, worden verteld welke rol de gebouwen en plaatsen

gedurende de oorlogsjaren hebben gespeeld. Zoals o.a. De Rimboe,

het gemeentebos, de muzieknis, de Nieuwelaan waar alle bomen in

een paar nachten verdwenen waren. Betsy's Hof, waar onderduikers

zaten, het huis van Anton Bakker , die verraden is en omgebracht in Dachau,

                 de Willibrordstichting en het Zaadpakhuis, waar o.a. een verzetskrant werd gedrukt.

De wandelingen starten bij de Oudeheidkamer, Bergeonstraat 30, waar u wordt

ontvangen met koffie. De wandelingen vinden plaats op :

vrijdag 22 april start 14.00 uur en 19.00 uur

zaterdag 23 april en zondag 24 april start 14.00 uur

kosten € 2,50 p.p.

Aanmelden via www.oudheiloo.nl of tel. 072-5332571 / 06-51718363

Paula de Blaaij en Ria de Ruiter exposeren in bibliotheek

Werk van Paula de Blaaij.

HEILOO - Ongeveer 15 jaar geleden heeft Paula de Blaaij de techniek van de oude meesters van Paul Jaarsma (Ibis) geleerd. Die techniek vergt veel geduld en concentratie. Na de onderschildering werk je laag op laag met transparante en een dekkende verf.

De Blaaij werkt met olieverf op paneel. De productie is vrij gering, omdat ze soms een half jaar tot een jaar met een schilderij bezig is. Voor Paula werkt het prettig om met twee schilderijen bezig te zijn. Ze vindt veel onderwerpen fijn om te schilderen. "Mijn laatste schilderijen zijn koeien, maar ook de schilderijen met olifanten in avondrood waren mooi om te doen." Verder vindt ze portretten en dieren heel spannend en inspirerend om te schilderen.

Werk van Ria de Ruiter.

Draadkunst

Het werken met draden vormt al jaren de passie van Ria de Ruiter uit Heiloo. In haar Draadkunst experimenteert zij met materialen van zeer uiteenlopende aard, niet alleen dikke en dunne draden, maar ook gaas, metaal, perspex of paardenhaar.

Het voorbereidende, experimentele werk bestaat uit het op papier ontwerpen van een object en het zoeken naar de daarbij behorende, liefst afwijkende materialen om die dan op ingenieuze wijze en met uiterste precisie als het ware in het werk te construeren. Enkele belangrijke elementen zijn de belijning en het gebruik van kleuren die voor een extra dimensie zorgen. Bij de uitwerking van haar driedimensionale objecten, staand of hangend, staat de transparantie centraal. Daarnaast draagt de schaduwwerking bij aan het ruimtelijk effect.

Deze expositie is tot 9 mei te bezoeken in de expositieruimte van Bibliotheek Heiloo, tijdens de openingsuren.

Foto's van Ditty Hopman en keramiek van Olga de Ruiter

Keramiek van Olga de Ruiter.

HEILOO - Ditty Hopman-Karskens en Olga de Ruiter exposeren van 4 april tot met 13 mei 2016 in Het Trefpunt.

Ditty is geboren en opgegroeid in Heiloo. Als kind werd zij al aangetrokken tot plaatjes in tijdschriften en boeken. De blijheid en het geluk die zij daarvan kreeg, wil ze tegenwoordig overbrengen in haar foto's. Ditty is autodidact en begonnen met zwart-wit-foto's en reproducties van oude foto's en reportages van mensen. Zij was in 1978 lid van de fotoclub HAF in Heiloo. Er zijn ook nieuwe kunstfoto's te bekijken. U bent van harte welkom tijdens de opening van Ditty haar expositie op 10 april van 14.00 uur tot 17.00 uur. Haar expositie wordt geopend met een optreden van Thea en René (bekend van Struin in Camperduin).

Olga de Ruiter is van origine lerares in onder andere handvaardigheid, en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een soort creatieve duizendpoot, zowel in het platte vlak als ruimtelijk vormend. Het werken met klei geniet echter al ruim 35 jaar haar voorkeur. Het steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen fascineert haar. De vormen die zij maakt worden met de hand opgebouwd van meestal grove chamotte-klei. In 1995 heeft Olga een cursus bronsgieten gevolgd met de bedoeling dat zelf thuis kleinschalig te gaan doen. Onlangs heeft Olga weer een oude liefde ter hand genomen: het werken met porselein klei. Het resultaat: een serie verrassende theepotten. Een aantal van hen kunt u momenteel in Het Trefpunt in Heiloo bekijken.

Voorjaarsconcert Caecilia met Sterre van Boxtel

Speciale gast Sterre van Boxtel, bekend van het tv-programma Superkids, zingt drie nummers met de harmonie.

HEILOO - Harmonie Caecilia neemt u mee naar Italië bij haar voorjaarsconcert op zaterdag 16 april in Cultureel Centrum de Strandwal. Het bijzondere 11-jarige zangtalent Sterre van Boxtel uit Alkmaar treedt op als speciale gast.

Julius Caesar, de Vesuvius en Marco Borsato... Ze komen allemaal langs op het voorjaarsconcert van Caecilia, net als filmmuziek uit The Godfather. Italiaanse sferen dus, en dit alles onder de aanstekelijke leiding van dirigent Ton van de Kieft. Daarnaast zullen ook leerlingen en het opleidingsorkest van Caecilia optreden o.l.v. Bob Kanne. In de pauze is er de bekende loterij met mooie prijzen.

Aanvang concert om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie Cultureel Centrum de Strandwal, op het GGZ-terrein aan de Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. Toegangsprijs bedraagt € 10.00. Voor donateurs en kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Voorverkoop via kantoorboekhandel De Schrijverij. Meer info via www.caecilia-heiloo.nl.

Duizenden mensen gaan 100 dagen lang de afvaluitdaging aan X

HEILOO - In 29 gemeenten zijn meer dan 3000 inwoners van start met 100-100-100.nu, het project waarin 100 mensen gedurende 100 dagen 100% van hun afval scheiden. Afgelopen vrijdag konden de deelnemers op het forum alvast kennismaken met andere deelnemers. Sinds deze maandag staat de allereerste Weekopdracht klaar, en voor de Dinsdag Video ging 100-100-100.nu presentator Georgina Kwakye op bezoek bij HVC om te zien wat er met ons afval gebeurt.

Voor 100-100-100.nu ervaren de deelnemers hoe we het grootste deel van de materialen in ons huishoudelijk afval kunnen scheiden, om te hergebruiken of recyclen. Van materialen zoals plastic, papier en gft kunnen nieuwe producten worden gemaakt, maar alleen als we ons afval thuis goed scheiden. We kunnen zelf ook onze hoeveelheid afval flink terugdringen, bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen.

Op www.100-100-100.nu hebben alle deelnemers toegang tot een persoonlijke pagina om wekelijks de weegresulaten van hun hoeveelheid restafval, oud papier, gft en plastic in te voeren. Er is elke dag iets nieuws te doen óf te zien op 100-100-100.nu, zoals de weekopdracht, de video met de afvalcoach, en bijzondere verhalen van teamgenoten. Op het forum kunnen de deelnemers ervaringen delen, en eigen tips over afvalscheiding en -preventie kwijt.

Lukt het om in alle gemeenten met minstens 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afval te scheiden en veel minder restafval over te houden? Volg de deelnemers en hun afvaluitdaging op www.100-100-100.nu.

Zondagmiddagconcert Witte Kerk

Joseph Puglia en Ellen Korver. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Op 17 april vindt een bijzonder concert plaats in de Witte Kerk van Heiloo in een serie, die concerten biedt met topmusici en zich onderscheidt door veelzijdigheid. En dat in een fantastische, eeuwenoude en akoestisch unieke ruimte.

Het programma vermeldt de sonate in A van Franz Schubert, van Charles Ives de sonate no.4 "Children's Day at Camp Meeting", van Luciano Berio, Due Pezzi en Gabriel Fauré Sonate no.1 in A. Een aantrekkelijke combinatie van vertrouwde en minder bekende muziek. Uitvoerenden zijn de violist Joseph Puglia en pianiste Ellen Corver.

Violist Joseph Puglia maakte zijn solo-debuut in het Concertgebouw te Amsterdam, als onderdeel van het Holland Festival 2009. Beoordelingen van het concert waren overweldigend positief. Hij trad op in grote concertzalen over de hele wereld, zoals de Carnegie Hall.

Ellen Corver studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Else Krijgsman en Naum Grubert. Zij werkte toen al samen met Karkheinz Stockhausen hetgeen resulteerde in de complete opname van zijn pianowerken. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest maakte zij haar debuut in een pianoconcert.Het concert begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €15 (jongeren €10). Reservering via www.concertenwittekerk.nl of 06 45184525. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de Schrijverij, Heerenweg 199, Heiloo.

Ongekend fortuin Limmense Hortus

Johan van Scheepen zit in de bollen maar kan er nooit genoeg van krijgen. Foto: Peter van Reenen

LIMMEN - Een fortuin erven van een familielid van wie je niet wist dat die bestond. Dat is met recht een lot uit de loterij. Maar stel: je erft een fortuin zonder dat je het weet. Zo hebben velen nog nooit van de Hortus Bulborum in Limmen gehoord, laat staan dat ze weten dat die vaak de erflater is van de bloemen die zij in huis halen.

Het klinkt geheimzinnig, maar tijdens de officiële opening op 5 april jl. wist Johan van Scheepen van de KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur) helder uit te leggen hoe de vork in de steel zat. Zoals de rijken nu met hun superjachten en privé jets pronken, pronkten ze in de Gouden Eeuw met bijzondere bollen, die per stuk werden gekweekt en fortuinen kostten. Halverwege de 19e eeuw begon echter de commerciële broei en daarmee de productie van grote partijen van zowel bollen als snijbloemen.

Neversie

Met de jaren ontstond er ook een grote behoefte aan nieuwe soorten. Daarbij speelde de Neversie (Ned. Ver. tot bevordering der Wetenschappelijke Veredeling van Siergewassen) een belangrijke rol. Die zetelde in Limmen en had als proeftuin de Hortus Bulborum. In 1985 groeiden daar 1000 soorten historische tulpen, 80 soorten narcissen en 30 soorten hyacinten. 30 Jaar later zijn dat er 2.500, 1.150 en 100 geworden! "Voor de bollenkwekers", aldus Van Scheepen, "is het daarmee de grootst denkbare schatkamer. De Hortus beschikt namelijk over erfelijk materiaal dat nodig is voor het kweken van bollen, die beter bestand zijn tegen ziekten en daardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. En die ook letterlijk tegen een stootje kunnen, omdat ook in het bollenbedrijf de mechanisatie steeds verdergaat."

Bloemenpracht

Na Van Scheepens even geestige als verhelderende toelichting volgde een bezoek aan de tuin zelf. Ook u kunt de tuin tot 16 mei bezoeken en lopen door vier eeuwen bollencultuur met de schitterendste soorten in alle mogelijke kleuren. De Hortus bevindt zich aan de Zuidkerkenlaan 23A in Limmen, naast het PKN Kerkje. Toegang: euro 5,00 p.p., 65+ euro 3,50, kinderen onder begeleiding tot 12 jaar gratis. Voor groepen bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding op afspraak. Inlichtingen www.hortus-bulborum.nl.

Bokkentocht in de lentezon!

Het voorjaar is aangebroken, de zon laat zich steeds meer zien; tijd om relaxed te gaan fietsen in Heiloo en Limmen tussen vele verschillende voorjaarsbieren! Deze bieren worden voor het lenteseizoen gebrouwen en zijn alleen in dit seizoen verkrijgbaar. Overwegend zijn dit blonde of amberkleurige bieren tussen de 6 en 7% alcohol met een fris en dorstlessend karakter. Daardoor zijn deze bieren ideaal om bij een wat hogere buitentemperatuur van te genieten!

Zaterdag 16 april kun je vanaf 14:00 uur je fiets van stal halen om mee te doen met de lente-editie van de Heilooër Limmer Bokkentocht. Samen met De Bierverbinding is er weer een mooie bierlijst samengesteld. Bij 11 horecagelegenheden heb je namelijk de mogelijkheid om tussen 28 verschillende Meibocken, Lentebieren en overige voorjaarslekkernijen te kiezen! Je kunt zelf bepalen welke gelegenheden je aandoet. IJssalon Di Fiorentino heeft weer bierijs in de vitrines liggen om als aangename afwisseling van te proeven.

Bij elk van de gelegenheden (Bowling Heiloo, De Burgerij, Fletcher, Herberg Jan, 't Kroegje, De Lantaarn, De Loocatie, Queen's, La Strada, Het Vennewater en De Wit) kun je een stempelkaart aanschaffen waarmee je een presentje krijgt, kans maakt op een waardebon van een van de locaties en een culinair hapje krijgt bij elk café waar je een Bockbier bestelt. Eventueel kun je voor € 1,- per persoon per ritje bij een van de dienstdoende taxilimousines instappen (tot 19:00 uur), maar fietsen of wandelen is natuurlijk gezonder. Mocht je 's middags niet kunnen; ook 's avonds kun je de tocht starten.

Zondag 24 april Open Watersportdag bij Watersportcentrum Uitgeest

Een flyboarder geeft demonstraties tijdens de Open Watersportdag.

UITGEEST - De jaarlijkse Open Watersportdag bij Watersportcentrum Uitgeest wordt dit jaar gehouden op zondag 24 april. U bent van harte welkom om dit mooie, gratis, evenement bij te wonen aan de Lagendijk.

De Open Watersportdag trekt elk jaar duizenden bezoekers naar het terrein van Watersportcentrum Uitgeest aan de Lagendijk. Hier kunnen bezoekers meezeilen bij de zeilschool, varen in een supersnelle boot, duikdemonstraties in een duiktank, proeven van gerookte vis en een demonstratie van de Marine Roadshow bezoeken. Ook staat er een gezellige zeemansmarkt met onder andere een touwshop, jachtmakelaar, maritieme kramen, een stand met kussens gemaakt van oude dekens, sieraden, diverse soorten dames- en herenkleding en luxe lederwaren. De demonstraties van fijntimmerwerk, een flyboarder en van de reddingshonden worden natuurlijk niet vergeten! En dit alles wordt omlijst door verschillende muzikale optredens over het gehele terrein.

Lopen over water
Ook voor kinderen is er genoeg te doen: loop over het water in een doorzichtige bal, laat je schminken, bezoek de kinderkermis en leef je uit op het springkussen; het kan allemaal. De Open Watersportdag wordt om 13.00 uur geopend door niemand minder dan de burgemeester van Uitgeest, mevrouw Wendy Verkleij. Om de doorstroming van het verkeer te bespoedigen, willen we u vragen, indien dit mogelijk is, op de fiets te komen. In de Nieuwe Loods van Jachthaven Uitgeest is een overdekte en bemande fietsenstalling. Ook kunt u uw auto aan de overkant parkeren bij Recreatiepark Dorregeest. De hele dag vaart er een pontje op en neer. Zet de Open Watersportdag dus snel in de agenda, u bent van harte welkom!

Zondag 24 april 2016, van 11.00 – 17.00 uur, Lagendijk 7 te Uitgeest.

Connexxion nieuwe vervoerder Regiotaxi Noord-Kennemerland

HEILOO - Op 31 maart ondertekende wethouder Van der Ven van Alkmaar namens de regiogemeenten een contract met Connexxion. Connexxion is nu officieel de vervoerder van de Regiotaxi Noord-Kennemerland. Het gaat om een contract dat de gemeenten in de regio Alkmaar gezamenlijk hebben afgesloten: Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum.

De Regiotaxi Noord-Kennemerland is er voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het reguliere openbaar vervoer. De Regiotaxi rijdt zeven dagen per week tussen 06.00 en 24.00 uur. Op de website van de gemeente staat meer informatie over reserveren, voorwaarden en vergoedingen.

Schoon strand door Juttersgeluk

BAKKUM - Op 1 april ging de tweede Expeditie Juttersgeluk van start. De eerste drie weken van april zullen mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maatschappij helpen met het schoonmaken van de stranden van Rockanje tot Texel. Stichting Juttersgeluk biedt hiermee een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn. Op 15 april tussen 10.00-12.00 uur komt de expeditie langs op het strand van Castricum. In Paviljoen Deining aan zee zal burgemeester Toon Mans de deelnemers welkom heten.

De expeditie is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking. Doordat de zorg voor deze mensen de laatste jaren dichter bij de gemeenten is komen te liggen, heeft Stichting Juttersgeluk de samenwerking gezocht met KIMO Nederland/België en achttien Nederlandse Kustgemeenten. "Strandjutten is een mooie manier om samen aan een duurzame toekomst te werken," vertelt Suzanne Klaassen van Juttersgeluk. "Het strand plasticvrij maken is een zinvolle dagbesteding die mensen zelfvertrouwen en meer eigenwaarde geeft. Meedoen is belangrijk, juist voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij."

In april 2015 vond de eerste Expeditie Juttersgeluk plaats. Er deden toen zes kustgemeentes mee. Dit jaar zijn er achttien kustgemeenten betrokken. Juttersgeluk hoopt dat volgend jaar alle gemeenten langs de kust van Nederland en België meedoen. Aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen. Alle etappes van dit jaar zijn al vol en er doen in het totaal circa vierhonderd deelnemers en vrijwilligers van meer dan vijfentwintig verschillende organisaties.

Elke expeditiedag verloopt volgens een vast programma: de deelnemers worden ontvangen met koffie en taart in een strandpaviljoen en worden welkom geheten door de wethouder. Juttersgeluk legt uit hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe: een ware ontdekkingstocht. Er wordt stilgestaan bij de mooie en minder mooie dingen op het strand. Het afval wordt door de jutters meegenomen, zodat er een schoon strand achterblijft.

www.juttersgeluk.net/expeditie-juttersgeluk-2016

'Molen terug in volle glorie'

De molen in de huidige staat (Bron foto: De Koffiemolen).

EGMOND AAN DEN HOEF - "We willen de molen in volle glorie herstellen. Daarom gaan we de molen volledig restaureren", vertelt eigenaar Wim Göbel van de Koffiemolen langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef.

De ondernemer kijkt naar een volledig gestript gebouw zonder kap. "We verwijderden de kap vorig jaar en hebben de molen rechtgezet en de stijlen deels vernieuwd. Deze waren aan de onderzijde totaal weggerot omdat de molen in de loop der jaren volliep met water. Dat was niet direct gevaarlijk: een molen valt niet zomaar om, maar er vielen links en rechts wel stukken van de kap naar beneden. Dus deze renovatie is echt nodig."

De molen in vroeger tijden (Bron foto: Stichting Historisch Egmond).

Wim wil de molen deze maand van een nieuwe rietlaag voorzien. Ook wil hij de molen voorzien van wieken. Volgens de ondernemer kan dit nog wel twee jaar duren. "Hiervoor is namelijk nog veel geld nodig. Daarom zoeken we meer sponsors. Eerst maar eens de eerste fase afronden: het riet vernieuwen, de weeg opnieuw betimmeren, nieuwe ramen en deuren en daarna de molen weer leuk inrichten als horecagelegenheid en koffiebranderij. We hopen in juli of augustus de molen te heropenen voor het publiek"

De ondernemer richt zich niet uitsluitend op de molen. Hij liet onlangs achter de molen vier van de negentien te bouwen recreatiewoningen plaatsen. "We verkopen deze aan particulieren en beleggers. Daarnaast maakte Landschap Noord-Holland een ontwerp voor het terrein. Tussen de woningen komen duinen met duinvegetatie en een poel met een rietkraag waarin duinrellen stromen. Het gras rondom de molen gaat plaatsmaken voor de originele begroeiing zoals te zien is op oude foto's."

De provincie Noord-Holland financierde 105.000 euro ten behoeve van de renovatie van de molen. Omdat de totale opknapbeurt ongeveer 450.000 euro kost, is nog veel geld nodig, laat Wim weten. Volgens de ondernemer is de belangrijkste motivatie hiervoor glashelder: "De molen hoort hier gewoon te staan en verdient het in oude staat te worden teruggebracht."

Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

[KADER]

Berkhout

De molen in Egmond aan den Hoef kent een rijke geschiedenis. De eerste eigenaar Jan Levendig liet de molen in 1896 op drie dekschuiten uit Barsingerhorn naar Egmond komen. Hij verkocht de molen in 1899 aan Jacobus Berkhout, een molenaarsknecht uit Andijk. De familie Berkhout gebruikte het gebouw tot 1946 als korenmolen. De molen kreeg in 1922 een elektromotor en vlak voor de Tweede Wereldoorlog maalde de familie Berkhout met een elektromotor en maalstoel in een schuur op het terrein. De molen werd in 1947 stilgelegd, daarna raakte het in verval. De familie Scharlewi nam de molen in 1962 over, toen kreeg de molen een horecafunctie. De wieken van de molen werden in 1977 verwijderd omdat deze een gevaar voor de omgeving vormden. Wim Göbel bezit de molen inmiddels twee jaar.

Juf Ylona fietst voor KiKa

LIMMEN - Op woensdagochtend 13 april staan alle leerlingen van basisschool het Kleurenorkest klaar om hun steentje bij te dragen voor KiKa. Juf Ylona, de juf van groep 3/4, zit midden in de voorbereiding voor haar Giro di KiKa. Eind juni fietst zij 995 kilometer in de Dolomieten en hoopt een bedrag op te halen van 10.000 euro.

In de aanloop hier naar toe zijn de kinderen enthousiast geworden om hun juf te helpen en is het plan ontstaan om een sponsorloop te organiseren. Op 13 april is het zover: ruim 100 kinderen van het Kleurenorkest lopen bij VV Limmen zoveel mogelijk gesponsorde ronden. En juf? Die fietst ernaast op haar racefiets! Een prachtig evenement: kinderen die rennen voor andere kinderen - voor kinderen die ziek zijn en voor wie het zo belangrijk is dat zij op alle mogelijke manieren geholpen worden om beter te worden.

De gehele opbrengst van de sponsorloop wordt opgeteld bij het sponsorgeld voor juf Ylona. Met dit geld wordt wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker gefinancierd. Het uiteindelijke doel van de stichting KiKa is om in 2025 95% van de zieke kinderen genezen te krijgen.

U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen en een kleine bijdrage is uiteraard ook van harte welkom! Wilt u meer weten, kijk dan op www.girodikika.nl

Cowboys en Indianen

Timmerdorp Akersloot belooft weer een groot spektakel te worden, met veel timmeren, sport en spel, eten en drinken, muziek en gezelligheid. 

AKERSLOOT - Van dinsdag 23 augustus t/m 26 augustus zullen cowboys en indianen het veldje aan de Roemersdijk in Akersloot gaan volbouwen voor het twintigste timmerdorp.

Bijna 300 kinderen hebben zich afgelopen woensdag aangemeld voor het timmerdorp. Ze zijn alweer druk bezig met het maken van groepjes, bouwplannen en andere ideeën. En ook de mensen van de organisatie hebben tijdens de eerste vergaderingen al veel ideeën en plannen met elkaar gemaakt.

In tegenstelling tot andere jaren start het timmerdorp dit jaar op dinsdag en eindigt het op vrijdag. Hierdoor vindt de bonte avond ook een dag eerder plaats, nl. op donderdagavond 25 augustus. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste moppentappers, dansers, toneelsterren, playbackers, etc., oftewel: jong Akersloots talent. Opgeven kan via het volgende e-mailadres: timmerdorpakersloot@hotmail.com.

Zie verder: www.timmerdorpakersloot.nl, de Facebookpagina, of op Twitter: @TDAkersloot.

Workshop Akersloot vroeger: wat vertellen de archieven?

AKERSLOOT - Op donderdagavond 14 april is Harry de Raad, verbonden aan het Regionaal Archief Alkmaar, in de bibliotheek in Akersloot voor een workshop over historisch Akersloot en wat hierover in de archieven te vinden is.

Wilt u weten wat er over Akersloot en de inwoners van het dorp in vroeger tijden is te vinden op internet en bij het Regionaal Archief, dan is deze workshop iets voor u. Archivaris Harry de Raad neemt u mee op een interessante zoektocht naar informatie over historisch Akersloot. Wat is er te vinden in de archieven en de beeldcollecties? Wat kunt u zelf thuis al vinden via internet en waarvoor moet u een bezoek brengen aan bijvoorbeeld het Regionaal Archief in Alkmaar? In deze workshop leert u hier alles over.

Waar en wanneer

De workshop vindt plaats op donderdag 14 april in Bibliotheek Akersloot, Rembrandtsingel 1. De workshop start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Toegang is € 2,50.
Aanmelden kan bij de klantenservice in de bibliotheek of via de agenda op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

PCC Maalwaterrun en walk, bent u er al klaar voor?

Foto: Aangeleverd

Nog een paar dagen en dan gaat de PCC Maalwater Run en Walk van start op het Stationsplein. Zondag 17 april is het zover! Leden van Rotaryclub Heiloo zijn zaterdag en zondagochtend al vroeg in de weer om alles klaar te zetten.

Wandelen
De wandelaars die de 16 km wandeling willen maken moeten tussen 9.00 en 9.30 uur inschrijven in Plaza Cinco op het Stationsplein. Neem uw duinkaart mee! Geen duinkaart? Die is onderweg voor € 1.80 te koop.
De wandelaars die 6 en 12 km willen lopen, kunnen zelf bepalen hoe laat ze starten.
De wandeling staat beschreven in een boekje. Er is geen bewegwijzering (pijlen) onderweg.
Het eerste deel van de 16 km wandeling gaat door de "Burgemeestersbuurt en langs de Egelshoek, via het Maalwater en de Zeeweg richting Egmond en het Duin (Duinkaart) naar de Adelbertusakker en terug langs het Monnikenpad. Voor wandelaars met een hond zijn hier en daar alternatieve routes beschreven. In de kortere routes worden stukken van de 16 km wandeling afgestoken. Er is voor alle wandelaars een leuke stop in de Beeldentuin van Ditta Engel. En ook op de Belieslaan wacht een gastvrouw met koffie en koekjes op de wandelaars.
Belangrijk! Voor alle afstanden geldt dat de wandelaars voor 13 uur zich moeten afmelden in Plaza Cinco. Na 13 uur is de finish voor de walk gesloten in verband met de run die gaat starten.

Rollator of Rolstoel
Om 10.30 start een korte wandeling (2 of 4 km) voor rolstoelen met begeleiders en wandelaars die een rollator gebruiken. Die wandelingen staan ook beschreven in het boekje.
Inschrijven en afmelden in Plaza Cinco.

Alle wandelaars dragen met een bedrag van € 5,- bij aan het goede doel.

Goede Doel
De netto opbrengst van het evenement wordt gebruikt om via het Rotary Sportfonds Heiloo mensen in de gelegenheid te stellen om te sporten. Denk daarbij aan vluchtelingen en mensen met een laag inkomen waarvoor de bestaande hulp niet toereikend is. Sport@School, het sportproject dat ervoor zorgt dat de leerlingen van de basisscholen extra sportlessen kunnen krijgen, wordt ook weer gesteund. En zal er een donatie gedaan worden aan de Heiloo Olympics, dé sportdag voor mensen met een beperking op 18 juni a.s.

De Run
De start zal dit jaar op de Heerenweg zijn. De route gaat via de rotonde richting Gemeentebosje, over de Breedelaan en de Stationsweg terug naar de Heerenweg, dan richting Vennewatersweg, en via Zevenhuizerlaan en Haesackerlaan naar de finish op het Stationsplein.
De mensen die langs de route wonen krijgen één dezer dagen een berichtje in de bus en ook worden langs de route aanplakbrieven opgehangen. Het verkeer ondervindt tussen 2 en 4 uur wel wat hinder. Er staan verkeersregelaars en parcoursaanwijzers langs de route om de renners te beveiligen.
Het programma begint om 14.00 uur. Na een warming-up gaan de deelnemers aan de 2,4 km van start. Dan volgt de start van de Bambinirun voor de allerkleinsten. Aansluitend start om ca 14.30 uur de 4,5 km. Om 15.00 uur is de laatste start, de 9,5 km, waarbij het parcours tweemaal wordt gelopen en het publiek dus alle kans heeft om hun favorieten aan te moedigen.
Voor het eerst zal gewerkt worden met tijdwaarneming via een chip op het startnummer. Alle deelnemers, behalve de Bambini's, ontvangen hun startnummer gekoppeld aan een chip.

Inschrijven
Al ruim 600 inschrijvingen! Leerlingen van de basisscholen hebben zich op de scholen kunnen aanmelden. Leerlingen van het PCC doen dat op hun eigen website. Alle deelnemers die zich niet op die manier konden opgeven kunnen dat nu doen via de website www.pccmaalwaterrunenwalk.nl of op de dag zelf bij de inschrijfkraam op het Stationsplein. Op de website staat alle informatie en een telefoonnummer voor vragen.

Atleet Dennis Hof toont medaille op PCC Heiloo

Dennis en zijn trainers in het midden van alle scholieren.

HEILOO - Deelname aan de halve marathon in New York, dat was de droom van de blinde en autistische Heiloose atleet Dennis Hof. Bij zijn training op het Trias-parcours, op een gure dag in februari, kreeg hij hulp van leerlingen van PCC Heiloo, die vele rondes met hem meeliepen bij wijze van steun. Inmiddels is Dennis Hof terug uit de VS waar hij de wedstrijd succesvol uitliep. Aan de PCC-leerlingen wilde hij graag zijn medaille laten zien, als dank voor hun steun tijdens zijn training.
De beide klassen ontvingen hem in de hal van hun mooie school, waar ze hem luidruchtig toejuichten. Natuurlijk gingen ze met elkaar op de foto. Well done, Dennis!

Red Jezelf-brevetten bij zwembad Loos

HEILOO - Woensdagmorgen 6 april was het vroeg in de ochtend al druk bij zwembad Loos. Bijna vijftig kinderen stonden in T-shirt, korte broek en waterschoenen klaar om te laten zien dat ze zich zowel op hun buik als op hun rug al goed in het water kunnen redden. Al deze kinderen zijn dan ook trots met hun 'Red jezelf'-brevet naar huis gegaan.

De geslaagden zijn: Saar de Betue, Jauke Meijne, Julia Komen, Lieke Bruin, Yara Hoff, Danny van Schagen, Lola Janssen, Marin Nijland, Jesse de Winter, Stijn Kinders Vroklage, Jinte van der Peet, Anne Brussel, Tom Smit Lars, Rotteveel, Teun Hoogeveen, Floris Faber, Tom Tervoort, Friso Tervoort, Jasmijn Beintema, Stan de Boer, Jelle van Baar, Jurre van Putten, Rosa van den Berg, Seb Liefting, Thijs Duinmeijer, Iris de Jong, Teun de Waard, Jesse Westerwal, Sander Stam, Teun Roeland, Noah Bulder, Jip van den Bos, Julia van den Akker, Jip Schotvanger, Mats van der Laan, Job Vos, Stijn Weijers, Lara Serbassi, Raco Gely, Loek Niekoop, Lily Wood, Aimy Kolkmeijer, Scott Hanck, Nora Broer, Felix Beentjes, Fee Visser, Emma van Schouten, Chen Schurer, Koen Vroegop en Anne-Flore Visser.

SUP door de sloten 2016

Maresa Jacobse supt door de sloten van Heiloo en omgeving. Foto: Alice Jacobse

HEILOO - Komende zomer peddelt Maresa Jacobse (29) door de sloten en meren van Alkmaar, Heiloo, Bergen en omstreken. Via haar blog gezondergenieten.nl verkent zij deze in Nederland relatief onbekende sport. Door anderen met haar reizen mee te nemen hoopt ze onder meer te laten zien dat je altijd een leuke sport kunt kiezen die bij je past.

"Een paar jaar terug begon ik met hardlopen," vertelt de Alkmaarse. "Ik ben een slechtweerrenner. In de winter ben ik in mijn element. Daarom liep ik afgelopen winters ook mee met de halve marathon van Egmond." Ze vertelt op haar blog dat rennen in de zomer haar zwaar valt vanwege de warmte. Om die reden ging ze op zoek naar een sport die ze met mooi weer kon beoefenen.

"De enige voorwaarde was wel dat ik gelijk de deur uit kon stappen om te gaan sporten," vertelt de blogster. "Ik houd om die reden ook van fietsen en hardlopen. Als je eenmaal je basisuitrusting hebt, kun je sporten wanneer je wilt. Die vrijheid is voor mij belangrijk." Ze vindt het opvallend dat de sport in Nederland relatief onbekend is gebleven. Tijdens haar eerste tocht op haar SUP-board kreeg ze veel reacties van voorbijgangers.

"Ik vind het leuk dat je door over het water te gaan zoveel extra mogelijkheden hebt," besluit Maresa. "Misschien dat ik een keer spontaan richting mijn zus in Heiloo SUP, of naar het natuurgebied hier in de buurt. Je moet af en toe een stuk 'oversteken' naar een andere sloot, maar in principe kun je bijna overal heen. Ik kan niet wachten alles te ontdekken!"

Via gezondergenieten.nl/sup-door-de-sloten is Maresa te volgen met haar SUP-tochten en -tips.

Gezinstocht én IVN-Natuurwandeling in Heilooër Bos

De wandeling en de gezinstocht starten op zondagmorgen om 10 uur bij de Kattenberg.

HEILOO - Op zondagmorgen 17 april vinden er tegelijk twee IVN-activiteiten plaats in het Heilooër Bos. Naast de gebruikelijke maandelijkse natuurwandeling is er een extra natuuractiviteit voor gezinnen met kinderen tussen 5-12 jaar.

Bij de natuurwandeling gaan we op zoek naar stinzeplanten. Voor de gezinstocht gaan de kinderen samen met hun ouders het bos in om allerlei natuuropdrachten uit te voeren. Welke bodemdiertjes leven er in het bos, welke planten groeien er, hoe kun je meten hoe hoog een boom is? Het wordt een leuke en actieve ochtend, waarbij alle zintuigen aan bod komen.

Beide activiteiten beginnen om 10 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en duren ongeveer 2 uur. Voor de gezinstocht dient men zich aan te melden vóór zaterdag 16 april bij Floor van Splunder, tel: 072-5899713, email: f.vansplunder@gmail.com. Voor de gewone wandeling is opgeven is niet nodig. Een donatie (richtlijn € 2,50 voor volwassenen; kinderen gratis) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 072 532 5110; kijk ook op http://www.ivnnkl.nl.

'Team Jeroen - Step forward' liep voor Lyme

HEILOO - Begin dit jaar stond Jeroen Rodenburg in de Uitkijkpost met een interview over zijn chronische ziekte van Lyme. Om geld bijeen te krijgen voor een te volgen therapie heeft hij zaterdag 9 april meegedaan met de eerste editie van 'Lopen voor Lyme', rond het Henschotermeer in Woudenberg.

Om het doel te bereiken werd 'Team Jeroen – Step forward' in het leven geroepen, bestaande uit vrienden, familieleden en collega's. Het doel van het team was om Jeroen een week therapie te kunnen laten volgen in Polen. Het gaat hier om de Innerfire-trainingen van Wim Hof, die aan het UMC St. Radboud inmiddels wetenschappelijk zijn onderzocht door Prof. M. Hopman. Deze concludeerde dat Wim Hof (ook wel bekend als The Iceman) met zijn technieken invloed kan uitoefenen op het autonome zenuwstelsel dat onder andere de hartslag, ademhaling en bloedcirculatie regelt evenals het immuunsysteem reguleert.

Jeroen hoopt en verwacht veel baat te hebben bij deze behandeling. De kosten van deze week bedragen 1799 euro. Het streefbedrag werd gesteld op uit twee keer dit bedrag omdat Jeroen het mooi zou vinden als hij nog één of meerdere andere (chronische) Lymepatiënten blij zou kunnen maken met een bezoek aan Wim Hof. Er is door Jeroen en zijn team op dit moment 6.500,- euro bijeen gelopen. Dat is werkelijk een fantastisch resultaat waarvoor Jeroen alle sponsoren enorm dankbaar is.

Jeroen zal in december van dit jaar samen met nog twee andere chronische lymepatiënten kunnen afreizen naar Polen.

Te weinig dammers voor 'Heiloo Open'

HEILOO - Het open damkampioenschap dat DC Heiloo vanaf donderdag wilde houden ter ere van het 80-jarig bestaan gaat niet door. "Er waren niet genoeg aanmeldingen," moest voorzitter Simon Droog tot zijn spijt constateren. Toch wil de kleine vereniging het jubileum niet geruisloos laten passeren. "Wij zijn aan het bekijken of we een andere activiteit kunnen gaan organiseren."

Veiling bij Terriërs

HEILOO - Een vip-uitje naar voetbalvereniging Telstar met burgemeester Hans Romeyn: wie wil dat niet? Een reis naar Thailand? Een helikoptervlucht? Een slipcursus? Twee stoelen bij AZ?

Op 16 april (20.00 uur) houdt hockeyclub De Terriërs een veiling met tientallen kavels waarop geboden kan worden. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een nieuw balkon. Meer informatie is te vinden op clubsite hvdeterriers.nl.

HZV het Vennewater C4 kampioen

vlnr. boven ; Bert Out (coach), Perry Out, Sven Beuling, Gijs de Kooning, Rick Kuijper, Don van der Woude (coach). Onder ; Floris Belle, Gijs Rootring, Diego van Twuijver, Teun van der Woude, Mats Nanne. Foto: Aangeleverd

HEILOO - Zaalvoetbalvereniging HZV Het Vennewater heeft er weer een kampioen bij. De jongens van de HZV C4 zijn kampioen geworden in de 1e klasse en daarom mocht ook hun naam worden bijgeschreven op de Teddemanscup. Op 1 april werd de directe concurrent KSV C1 na een 0-1 achterstand verslagen met 4-1. Een mooie prestatie van deze kanjers, die dit seizoen voor het eerst zijn gaan zaalvoetballen. Ze kunnen zich nu op gaan maken voor het KNVB districtsjeugdkampioenschap op 17 april in Amsterdam.

Klaverjassen SHE

HEILOO - Vanaf 12 mei is er om de week klaverjassen in het Trefpunt Heiloo. Aanvang 13.30 uur. Deelname € 3.00 p.p. incl. koffie/thee.

De klaverjasmiddag wordt verzorgd door de SHE. Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent.

Voor info: 06-52360110.

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

De Stille Bron: praktijk voor holistische massage, healing en ontspanningstherapie. KENNISMAKINGSACTIE: Eerste holistische ontspanningsmassage voor de HALVE PRIJS! Ewislaan 6 Heiloo. Voor meer info: www.destillebron.nl of 06 - 2266 6059

EMILSEN SALON: Knippen, manicure en pedicure. Knippen kids €10, Knippen Volw.€15, Haren verven vanaf €35, manicure incl.nagellak €15, pedicure compl.€20, gelnagels €30. Kadobonnen/Haarverzorgingsprod.te koop. Ma/Za geopend op afspraak. Groenelaan 1, Heiloo. 06 - 5380 6959 www.emilsensalon.nl

Kim's Haarsalon bel voor een afspraak naar: 06 - 3004 2383 Dompvloetlaan 29 Heiloo

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDER heeft wat tijd over ! 35 jaar ervaring. Herstoffering van banken en fauteuils. Het opvullen van eetkamerstoelen, fauteuils, banken, antiekrestauraties etc. TOPKWALITEIT MERKSTOFFEN. . Vrijblijvende prijsopgave. Ing-KVK Tel: 072 - 572 3020

Het is lente bij De Keijzerin massagepraktijk ! De hele maand april 10% korting op een behandeling ! www.keijzerin.nl 06 - 3380 1402/Monique Keijzer

TELUS TELECOM HEILOO. Voor al uw REPARATIES aan uw Mobiel of Tablet. Voor al uw ABONNEMENTEN (alle netwerken) Voor al uw ACCESSOIRES Met onze haal en breng service tot 21:00uur Op zondag alleen op afspraak. Kennemerstraatweg 111 Heiloo telustelecom1@gmail.com 072-7501941 Naast Beko Interieur

Uw kind heeft DYSLEXIE, volgt een intensief behandeltraject, maar u komt er niet aan toe elke dag te oefenen. Met toestemming van het RID (Alkmaar) kan ik die trainingen deels overnemen (Heiloo). Voor info app/sms Karen 06 - 421.582.29

Aangeboden: SCHILDER, BINNEN EN BUITEN Mooie prijs. Tel: 06 - 1709 0670

Een stukje BUITENLEVEN creëer je SAMEN met KLUSBEDRIJF Peter Crandel! Van TUINHUIS tot Veranda en van Terras tot Schutting. Maak een afspraak. Bel 06 - 2033 8040

Per DIRECT nette, gerenoveerde GARAGEBOX TE HUUR. Omgeving Het Zevenhuizen, aan rustig woonerf. Voor informatie: 06 - 1824 9311

GEZOND AFSLANKEN MET LEEFSTIJLMETHODE. First Reach helpt iedereen die wil afvallen of een gezonder voedingspatroon wil krijgen. Info: 06-2126 4690 of www.frhc.nl

Ook dit jaar start op 10 mei in Heiloo de CURSUS VAKANTIE ITALIAANS!! Voor alle liefhebbers van Italië die meer van de taal en cultuur van dit land willen leren. Kijk voor meer info op www.italiaansekok.nl of bel Ylenia Borsato op nr. 06 - 1567 7390.

TE HUUR: gemeub. en gestoff.zomerhuis voor net werkend stel, geen huisdier, permanente bewoning in Egmond-Binnen.Tel. 06 - 5724 5683

GROLLO Blues Festival. Te koop aangeboden: Passepartout 2 pers. 3 en 4 juni. € 170,- of t.e.a.b. 06 - 3344 4269 Jaap.

TELUS TELECOM HEILOO. Voor al uw REPARATIES aan uw Mobiel of Tablet. Voor al uw ABONNEMENTEN (alle netwerken) Voor al uw ACCESSOIRES Met onze haal en breng service tot 21:00uur Op zondag alleen op afspraak. Kennemerstraatweg 111 Heiloo telustelecom1@gmail.com 072-750 1941 Naast Beko Interieur

Nieuw Nieuw in Heiloo...THAISE MASSAGE. Met ervaring. Op afspraak. Tel: 06 - 3365 5795

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen. Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AMG-Dealer

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 - 505 2977 / 06 - 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 - 5064 1386

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072 - 888 4612

Kom naar de leukste kringloop KRINGLOOP HEILOO, nabij Karwei, De Oude Werf 7. Open di t/m za 10-17 uur Inbreng en gratis ophalen. Tel: 072-533 4000 of info@kringloopheiloo.nl Nu ook pin.

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 - 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON. Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, voor alle leeftijden ! Nu ook 6 WEKENPLAN. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 - 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 - 533 6002 www.iristuinen.nl

TUINIEREN te veel werk ? Geen tijd ? ZEER ERVAREN TUINLIEFHEBBER helpt u met snoeien en het strak knippen van hagen, buxus en taxusbollen etc. Het hogedrukreinigen van terrassen en verticuteren van bemoste grasvelden. 06 - 1827 8367

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072 - 532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

Tuinonderhoud Jeroen Borst Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. Bel voor gratis offerte: 06 - 4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Uw spieren onbelast in beweging bij SLENDER YOU HEILOO Proefles gratis.Ook voor zonnebank of vacustep. Tevens praktijkruimte TE HUUR voor manicure of masseur. Westerweg 156 Heiloo. Tel: 072 - 533 9547

Bed ophalen voor uw zoon of dochter ? Reserveer een bus bij HUURAUTO-HEILOO.NL

KLUSBEDRIJF voor schilder, stucadoorwerk, timmer, badkamer betegelen. 06 - 16140270

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.
Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Beste SCHILDER & STUCADOOR voor binnen/buiten. Nu 50% korting. 06 - 3374 3601

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06-2159 8809

Ambachtelijke SCHILDER heeft nog tijd over, ook voor timmerwerkzaamheden en dakreparatie enz. Vrijbl. prijsopgave, geen aanbetaling; betaling na tevredenheid klant. Ingeschr. KvK Tel. 06 - 3987 0829

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting. Heeft nog tijd voor al uw schilderwerk binnen en buiten

Tel: 06 - 4247 9384

Gezellig weekendje naar Brugge in een comfortabele auto ? Datum prikken op HUURAUTO-HEILOO.NL