De Uitkijkpost

7 februari 2018

De Uitkijkpost 7 februari 2018


Congres: helder over verward gedrag

Toon Walravens (l) en Carl Steinmetz. In het midden hun collega Lütfiye Karatas.

HEILOO - Te weinig verwarde mensen kunnen in deze tijd rekenen op steun en begrip van vrienden en kennissen en vinden hun weg naar de professionele hulpverlening. De focus ligt daarentegen te eenzijdig op het voorkomen van overlast die verwarde mensen kunnen veroorzaken. Waarom dat zo is en hoe het beter kan, was vorige week dinsdag in de Cultuurkoepel Heiloo een belangrijk onderwerp tijdens het congres 'Personen met verward gedrag'.

Het aantal verwarde mensen dat te maken heeft met onder andere verslaving, illegaliteit of grote schulden neemt de laatste jaren toe. Gelijktijdig wil de overheid dat alle gemeenten en regio's per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Mede hierom organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) het congres in Heiloo. De aanwezige deelnemers werken onder andere voor veiligheidshuizen, Centra Jeugd en Gezin, reclasseringsorganisaties, jeugdinrichtingen, gevangenissen, gemeenten en veiligheidsregio's en krijgen nogal eens met verwarde mensen te maken. Meerdere sprekers gaven tekst en uitleg over onder andere het ontstaan van onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag en de omgang met verwarde mensen. Zo wijt psycholoog en victimoloog Carl Steinmetz de toename van het aantal verwarde mensen mede aan de afname van het aantal behandelplekken ('bedden') in GGZ-instellingen. "Beter maken doe je thuis, is nu het motto." Deze en andere bezuinigingen in de zorg leiden volgens hem tot minder aandacht voor verwarde mensen en zorgen voor meer verwarde mensen op straat. "Er is geen Ministerie van Sociaal Weefsel; dat zou er wel moeten zijn. We kijken terug op kabinetten van afbraak." Steinmetz sprak verder over de teloorgang van gemeenschappen en community's waar mensen met problemen zich vroeger gesteund voelden binnen een sociaal netwerk. Een mooi voorbeeld is volgens de spreker het goede werk binnen de congregatie van de broeders van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes op Landgoed Willibrordus in de vorige eeuw. Deze broeders ondersteunden binnen de kloostergemeenschap behoeftigen en arme mensen.

Agressie en onmacht
Volgens spreker Toon Walravens, onder andere initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer, is vooral de steun voor verwarde mensen vanuit de directe omgeving essentieel om te kunnen functioneren in een veilige samenleving. Hij kan erover meepraten: Walravens was vroeger verslaafd, kreeg te maken met justitie en woonde in zijn jeugd jarenlang in internaten. "Altijd zijn het mensen die je verder helpen." Een voorwaarde hiervoor is dat de omgeving open staat voor het wel en wee van hun verwarde medemensen. Begrip en de menselijke maat is nodig om iemand te kunnen begrijpen, benadrukt hij. Walraven noemt als voorbeeld de situatie van zijn overbuurman Jan. "Deze Jan plaste regelmatig tegen de muur van mijn woning. Op een gegeven moment nodigde ik hem thuis uit. Hij vertelde mij dat hij tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië als 'Blauwhelm' werkte. Jan liep daar een trauma op. Mijn buurman kreeg van niemand steun en begrip. Nu zorgen de buurtbrigadier en zijn buurtgenoten voor de nodige ondersteuning en gaat het een stuk beter. Gelukkig maar, want deze mensen hebben recht op hulp en niet op de ondergang." Toch is het begrijpelijk dat niet iedereen in staat is een verward persoon onder zijn hoede te nemen. Hij laat een foto zien van een vuist met daarop de woorden 'fuck you' en liet het publiek hierop reageren. De aanwezigen noemden naast het woord 'agressie', 'afkeer' en 'onmacht' als kernwoorden. Walravens: "Door de boodschap 'onmacht' en 'afkeer' te veronachtzamen en vooral het agressieve van de boodschap te benoemen, richt je je uitsluitend op het voorkomen van geweld. Zo creëer je afstand tot elkaar. Dat lost voor die verwarde persoon niets op." Ook schiet volgens Walravens de samenwerking tussen verschillende instanties bij de aanpak en signalering van overlast tekort. Zo is het vaak onduidelijk bij welke hulpverleningsinstanties potentiële clienten kunnen aankloppen. Vanwege financiële redenen worden zij nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd.

Passende zorg
Na de sessie van Walravens namen jurist Jolanda van Boven en zelfstandig adviseur Peter Gunst het woord. Zij lieten onder andere weten waar en op welke manier passende informatie over personen met verward gedrag verkrijgbaar is. Ook gingen zij in op het delen van informatie en het voorkomen en uitwisselen van praktische en organisatorische problemen bij informatie-uitwisseling. Even later stond Carl Steinmetz opnieuw voor de microfoon. Hij sprak over de manier waarop de opvang van mensen met verward gedrag is geregeld binnen een gemeente en hoe men passende zorg kan bieden. De deelnemers aan het congres konden 's middags praten met ervaringsdeskundigen over psychische kwetsbaarheid en hun ervaringen met de opvang en hulpverlening. Ook stonden er interactieve sessies op het programma met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook dit onderdeel kreeg veel belangstelling. De organisatie kijkt terug op een succesvol congres. Frank van Summeren, congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: "We kijken terug op een geslaagd congres waar ongeveer 150 professionals en ervaringsdeskundigen uit heel Nederland samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de opvang en hulpverlening aan personen met verward gedrag om zodoende van elkaar te leren. Vanwege de animo voor dit congres, vindt het congres op 29 januari 2019 opnieuw plaats in de Cultuurkoepel in Heiloo."

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

17 nieuwe fietsenrekken voor Di Fiorentina

Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Vorige week heeft de gemeente 17 nieuwe fietsenrekken geplaatst bij ijssalon Di Fiorentina aan de Kennemerstraatweg. Dit naar aanleiding van de overlast die de geparkeerde fietsen van bezoekers van Di Fiorentina bezorgen aan voetgangers die langs de ijssalon lopen.

Afgelopen zomer was de overlast van geparkeerde fietsen zo groot dat mensen met een rollator, scootmobiel of kinderwagen vaak via het fietspad over de rotonde van of naar het winkelcentrum moesten lopen. Ed van Baar, eigenaar van ijssalon Di Fiorentina: "Dat kon natuurlijk niet. Dat is niet de bedoeling en zeker te gevaarlijk. Gelukkig hebben er geen ongelukken plaatsgevonden." In overleg met de gemeente is toen besloten nieuwe rekken te plaatsen. Op de tekening zag alles er goed uit. Nu, een aantal dagen na plaatsing, worden er vraagtekens gezet bij verschillende rekken. Zo zou aan de zijkant van de ijssalon nog altijd een probleem kunnen ontstaan. In plaats van twee rekken staan daar nu drie rekken waarvan een tegen het smalle voetpad aan. Als mensen hun fiets aan de kant van het voetpad parkeren kan iemand met een rollator, scootmobiel of kinderwagen er weer niet langs. Maar waar helemaal een probleem kan ontstaan is bij de oversteek aan de Kennemerstraatweg richting het gemeentehuis. Daar staan de rekken dicht op het schuin aflopende gedeelte en sluiten praktisch aan op het zebrapad qua breedte. Als mensen daar hun fiets neerzetten zullen er wielen uitsteken. Dit houdt in dat er geen ruimte meer is om daar op een fatsoenlijke manier tussendoor te lopen en veilig over te kunnen steken. Ed van Baar is zeker blij met de fietsenrekken, maar gaat de gemeente binnenkort benaderen om te kijken of de laatstgenoemde rekken verplaatst kunnen worden, om de veiligheid en de doorgang voor voetgangers te kunnen garanderen. "Verder wachten we even af hoe het in het drukke seizoen gaat met het parkeren van de fietsen. Mocht het nodig zijn dan zal ik de gemeente verzoeken een en ander aan te passen," aldus Ed.

Ed, die inmiddels alweer zeven jaar geleden de ijssalon begon, begrijpt dat de vele fietsen een doorn in het oog zijn van de mensen die er langs moeten lopen. Net als de parkeeroverlast in de buurt. Maar de gemeente heeft er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk op te lossen. Het is en blijft moeilijk. De toeloop is in de loop der jaren enorm toegenomen. Vijftigduizend mensen per maand in de maanden juni en juli is niet niks. En ook dit jaar verwacht Ed weer een enorme toeloop. De ijssalon is helemaal overgegaan naar 'clean label products': gezonde toevoegingen, waaronder zeewier en bietensap. Dus schone producten.

Maar de ijssalon heeft ook een troef in handen. Zangeres Maan krijgt haar eigen ijslijn bij Di Fiorentina. Op 7 april om 16.00 uur zal zij weer een optreden verzorgen bij Di Fiorentina en haar eigen ijslijn introduceren.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Hollandse Linde op Kattenberg in Top 10!

De Hollandse Linde op de Kattenberg. Foto: STiP Fotografie

HEILOO - De Bomenstichting heeft vorig jaar de 'Bomen van de Ereklasse' geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Deze 'toppers' zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Iedere maand wordt de 'Top 10' van een van onze provincies bekendgemaakt. In februari is het de beurt aan Noord-Holland. De Hollandse Linde op de Kattenberg op Landgoed Nijenburg in Heiloo staat op een prachtige 8e plaats. De topbomen worden gekozen op basis van schoonheid, omvang, soort of een 'bijzonder verhaal'. Belangrijk criterium is ook dat ze zichtbaar moeten zijn voor iedereen. Met deze selectie van 'Bomen van de Ereklasse' vestigt de Bomenstichting aandacht op de bijzondere plaats van bomen in onze natuur en cultuur.

De Hollandse Linde is geplant tussen 1700 en 1750, de boom is dus al meer dan 300 jaar oud. De omtrek van de boom is 386 centimeter en de Linde is maar liefst 22 meter hoog. Dat de boom veel bezoek krijgt is te zien: hij zit onder de graffiti. Een vreemde actie om met spuitbussen je handtekening te zetten op een boom van meer dan 300 jaar. Voor meer informatie over de Bomen van de Ereklasse www.bomenstichting.nl/item/595-10-bijzondere-bomen-in-noord-holland.html

Kunstparade Heiloo van 22 tot en met 24 juni

Impressie Kunstparade 2017. Foto: aangeleverd

HEILOO - De Kunstparade Heiloo 2018 vindt plaats in het laatste weekend van juni, van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni van 11:00 uur tot 17:00 uur. Het hele dorp staat weer compleet in het teken van kunst en cultuur, wanneer de beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars zich manifesteren op allerlei interessante locaties in Heiloo.

De voorbereidingen van de Kunstparade zijn weer in volle gang. Duidelijk is zonder meer dat het in het dorp weer een prachtig creatief feest wordt dat laatste juni-weekend. De hele groep vrijwilligers is enorm gemotiveerd om er opnieuw een groots evenement van te maken, een weekend boordevol cultuur. "Wij zijn met veel plezier bezig om de editie 2018 van de Kunstparade Heiloo tot een kleurrijk geheel te smeden. Er vindt volop overleg, onderzoek en discussie plaats en de concrete resultaten daarvan zullen wij natuurlijk vlot in de publiciteit brengen," aldus een enthousiaste vrijwilliger.

Nu al is duidelijk dat er groepsexposities zullen plaatsvinden in de Witte Kerk, de Cultuurkoepel, het PCC, de bibliotheek, de Willibrorduskerk, de winkel van Rozing en de Verhalenkamer. Meer plekken zullen volgen. Op verschillende locaties wordt ook live muziek ten gehore gebracht en poëzie voorgedragen. Voor iedereen die zich wil laven aan kunst en cultuur: houd 22 tot en met 24 juni vrij en volg onze berichtgeving in de media en op de website kunstparadeheiloo.nl.

Tien vragen aan... Wilco Brouwer de Koning

Wilco Brouwer de Koning Foto: aangeleverd

Ik ben Wilco Brouwer de Koning, ik ben 36 jaar, getrouwd met Mirjam en wij hebben samen 3 kinderen: Jonathan (12), Tessa (10) en Lise (7). Wij wonen op de boerderij midden op het Landgoed Ter Coulster, daar hebben we melkkoeien, schapen en kippen. De boerderij run ik samen met mijn broer Gijsbert.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Als eerste deed ik mijn ogen open in het ziekenhuis in Alkmaar. Na een paar dagen ben ik verhuisd naar een toen nieuwbouw rijtjeshuis op Baetenburg. Daar heb ik vier jaar gewoond, tot mijn opa en oma verhuisden naar 'het dorp' en wij naar de boerderij op het Ter Coulster gingen wonen. Daar heb ik tot mijn 23e gewoond. Toen ik trouwde met Mirjam hebben we eerst één jaar in Haarlem gewoond; rond die tijd kochten we onze tweede boerderij voor het jongvee aan het eind van de Kanaalweg. Daar zijn we toen bij gaan wonen. In november 2016 zijn mijn ouders verhuisd naar 'het dorp' en zijn wij op het Ter Coulster bij de melkkoeien gaan wonen.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Melkveehouder is het mooiste beroep. Naast dat je zelfstandig ondernemer bent, thuis werkt, werk je ook nog eens met dieren, natuur en machines. Naast melkveehouder ben ik ook bestuurder bij LTO (Land en Tuinbouw Organisatie). Vooral die afwisseling is mooi. Zo sta je tussen de koeien en zo zit je weer met het ministerie om de tafel over het toekomstige beleid voor de melkveehouderij te praten.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Obama. Ik zou wel eens van hem willen horen hoe je je staande houdt als de hele wereld iets van je wil.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Samen met mijn vrienden van de basisschool aan de brommer sleutelen en hutten maken in onze hooiberg.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
In het land tussen onze koeien op het Ter Coulster, zondagochtend, laaghangende mist met daarboven een zonnetje. Geweldig, hoe mooi de natuur en rust dan is.

6. Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?
Zelfgemaakte appeltaart die net uit de oven komt!

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Als vernieuwende dwarsdenker pas je soms niet binnen een organisatie, maar ben je wel hard nodig.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat Libanon een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven. Ik heb mijn vrouw Mirjam voor het eerst gezien in een Libanees restaurant in Amsterdam. Daar waren we omdat we allebei meegingen met een uitwisselingsreis naar Libanon die werd georganiseerd door de kerken in Noord-Holland. In Libanon hebben we veel meegemaakt, en hadden we de tijd om elkaar beter leren kennen. Daar is de basis gelegd voor onze relatie.

9. Wat zou je veranderen als burgemeester was?
Meer huizen voor jongeren. Veel van mijn basisschoolvrienden zijn weggetrokken uit Heiloo, omdat de woningen hier gewoon te duur zijn.

10. De persoonlijke vraag van Linda Abrams:
"Wilco, jullie hebben een melkveehouderij op het landgoed Ter Coulster dat al jaren in de familie is. Hoe hoop je jullie bedrijf te zien over tien jaar?"
Als eerste hoop ik dat we over tien jaar nog steeds melkkoeien melken in Heiloo, en dat het bedrijf verder ontwikkeld is. Dat betekent niet per se meer melkkoeien melken, maar inspelen op de veranderingen die op ons afkomen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie en de maatschappij om ons heen. Daarop inspelen vraagt ook om vernieuwende ideeën en andere verdienmodellen. Dat kan door meer uit de boerderij halen, met producten, educatie, crowdfunding of in een andere vorm. Tot slot hoop ik dat ten minste een van onze kinderen ook interesse heeft om verder te gaan met de boerderij, zodat het familiebedrijf weer overgaat op de volgende generatie.

In de volgende Uitkijkpost zijn de tien vragen voor Jan Adrichem.
Mijn vraag aan Jan de imker is: "Jan, naast de bijenkasten die je op ons bedrijf hebt staan, moet je met je andere bijenkasten verhuizen. Hoe doe je dat? En waar ga je heen?"

Valentijnsconcert met Eensgezindheid & Maartje de Lint

HEILOO - Op zondagmiddag 18 februari geeft Muziekvereniging Eensgezindheid onder leiding van haar nieuwe dirigent Frank Bollebakker een valentijnsconcert in Cultureel Centrum de Strandwal te Heiloo. Het wordt een concert dat heel veel mooie 'liefdesmuziek' brengt zoals Concerto d' Amore, Greensleeves, Perhaps Love, Amor en All You Need is Love.

Zoete harmonieën
Tijdens dit valentijnsconcert wordt de romantiek van de muziek en de liederen uit heden en verleden met tekst verbonden door prikkelende voordrachten en liefdesgedichten die voorafgaand aan het concert aangedragen kunnen worden door het publiek. Het grootorkest en leerlingenorkest van Eensgezindheid spelen tijdens dit concert muziekstukken van diverse componisten uit heden en verleden, met verrassende arrangementen en zoete harmonieën.

Maartje de Lint
Tijdens dit valentijnsconcert zal ook een bijzonder gastoptreden plaatsvinden door alt- en mezzosopraan Maartje de Lint. Maartje de Lint staat al meer dan 25 jaar op het opera- en concerttoneel. Zij studeerde op het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, in Parijs en in de USA. Zij is een veelgevraagd solist en heeft naast de klassieke opera ook een voorliefde voor het lichtere repertoire. Tijdens dit concert zal zij met haar romantische liederen op interactieve wijze contact zoeken met het publiek, dat ook mag meezingen. Door het activeren van ons ultieme instrument, de stem, weet zij een vitale verbinding tot stand te brengen tussen verborgen herinneringen en het heden.

Toegangskaarten
Toegangskaarten zijn op 18 februari verkrijgbaar voor slechts 10 euro per persoon aan de ingang van de zaal. Reserveren is mogelijk via reserveringen@mv-eensgezindheid.nl. De toegangskaarten zijn alleen op 18 februari vanaf 13.30 uur tegen contante betaling af te halen aan de ingang van de concertzaal van Cultureel Centrum de Strandwal aan de De Olvendijk 2 te Heiloo. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het concert begint om 14.00 uur.

Cursus onderhoud tuingereedschap van Groei & Bloei

HEILOO - Groei & Bloei organiseert op 8 februari een cursus over het onderhoud van tuingereedschap zoals onder andere steekschop, snoeischaar, tuinmes, schrepel, heggeschaar en zaag. Denk hierbij aan invetten, slijpen, steel vervangen en andere kleine klussen. De cursus is van 19.00 - 21.30 uur, in de kas van landgoed Willibrordus aan De Bullaan 2 in Heiloo. De kosten zijn voor leden van Groei & Bloei 12,50 euro en voor niet leden 15 euro. Aanmelden bij Wessel van Schagen: wessel@vanschagen.speedlinq.nl

Heiloo derde Safe Streets Gemeente

Burgemeester Romeyn overhandigt de intentieverklaring aan Marije Cornelissen van UN Women. Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Donderdagochtend vond op het gemeentehuis in Heiloo de ondertekening plaats van de intentieverklaring 'Safe Streets'. Burgemeester Hans Romeyn zette zijn handtekening en hiermee is Heiloo, na Castricum en Utrecht, de derde Safe Streets Gemeente in Nederland. Na ondertekening van de intentieverklaring overhandigde de burgemeester deze aan Marije Cornelissen van UN Women. (UN Women is voor vrouwen wat Unicef voor kinderen is).

Wat is een Safe Streets Gemeente?

In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf. Onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen en mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Voor burgemeester Hans Romeyn geldt dat niet alleen vrouwen en meisjes zich veilig moeten voelen in openbare ruimte. "De hele samenleving moet zich veilig voelen," aldus de burgemeester.

Onderzoek

Met diverse instrumenten kunnen problemen rond fysieke en seksuele intimidatie van vrouwen en meisjes in kaart worden gebracht. Het in kaart brengen van aangiften en meldingen bij politie of andere instanties is een van de instrumenten. In Heiloo zal binnenkort vanuit de gemeente een enquête onder de inwoners uitgezet worden. Hieraan kunnen zowel vrouwen/meisjes als mannen/jongens en genderneutraal aan meedoen. De gemeente en de burgemeester staan open voor geluiden vanuit de samenleving.

Seksuele intimidatie is een wereldwijd probleem

Seksuele intimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd in iedere gemeente speelt - ook in Nederland. Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80 procent van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting.

BUCH

Nu Castricum en Heiloo de intentieverklaring hebben ondertekend is de verwachting dat ook de twee andere gemeenten, Bergen en Uitgeest, zich aanmelden. Willem Gomes vindt dit een goede zaak. Hij was degene die, nadat Castricum de intentieverklaring had ondertekend, het college van burgemeester en wethouders aanschreef. Voor hem was het zo klaar als een klontje: Heiloo moet hier ook aan meedoen. Zijn brief leerde hem dat Heiloo hier al mee bezig was. Donderdag was hij aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Burgemeester Hans Romeyn geeft aan dat er zeker aan Safe Streets gewerkt gaat worden. "Zo'n intentieverklaring mag zeker niet zomaar in de la verdwijnen om er niets meer mee te doen," aldus de burgemeester.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Installatiebedrijf De Noord

Ronald Wernsen. Foto: aangeleverd

Al meer dan twintig jaar een goede buur

Installatiebedrijf De Noord
info@de-noord.nl
072-5324911

Ronald Wernsen, eigenaar van Installatiebedrijf De Noord, maakte in 2002 zijn debuut in de Uitkijkpost. Op dat moment bestond De Noord vijf jaar en had Ronald één medewerker in dienst. Sindsdien is er veel veranderd. Er werken nu 15 monteurs bij De Noord, het bedrijf is verhuisd en is naast erkend loodgieter nu ook erkend voor het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden.

Altijd in de buurt
"Er is inderdaad veel veranderd, maar er is gelukkig ook genoeg hetzelfde gebleven!" lacht Ronald. "We waren, zijn en blijven bijvoorbeeld altijd de dorpsloodgieter. We werken alleen in en rondom Heiloo. Dat is een bewuste keuze. We kennen de mensen, we kennen de huizen en we kennen de installaties. Dankzij die kennis kunnen we onze klanten snel en efficiënt helpen. Is er een keer een storing of iets anders dat niet kan wachten, dan hebben we altijd wel een monteur in de buurt. We vinden het belangrijk dat we die service kunnen bieden."

Erkend en gecertificeerd
Ook het belang dat De Noord hecht aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel zal nooit veranderen. Ronald: "Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, dan zie je hoe rap het allemaal gaat. We willen duurzamer leven en slimmer wonen. Het aantal elektrotechnische installaties neemt toe en hoe meer er afhangt van die installaties, des te belangrijker de veiligheid ervan wordt. Daarom investeren we in het opleiden van onze mensen en zorgen we ervoor dat we alle belangrijke certificaten, erkenningen en diploma's op zak hebben."

Druk met duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid gaat alles zo snel dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. "Dat merken we bij De Noord ook," vertelt Ronald. "De overheid en in het verlengde daarvan de gemeente zetten fors in op verduurzaming en bestoken de burgers met allerlei informatie. Het gevolg kan zijn dat mensen zonnepanelen laten installeren, terwijl dat in hun geval niet eens de meest rendabele oplossing is."

Mogelijkheden voor elk budget
Veel mensen denken dat verduurzamen alleen kan door zelf energie op te wekken of warmte te winnen. "Een logische opvatting als je luistert naar wat er allemaal geroepen wordt, maar niets is minder waar," benadrukt Ronald. "Verduurzamen doe je stap voor stap. Bij dat stappenplan kan De Noord adviseren. Er zijn mogelijkheden voor elk budget. Wij verkopen geen apparaten; wij leveren warmte en comfort én we luisteren naar onze klant. Bij verduurzamen is de onderliggende vraag meestal hoe de energierekening omlaag kan. Dat lukt bijvoorbeeld ook door een woning beter te isoleren."

De overheid inspireert, de vakman adviseert
"Het is goed dat de overheid en de gemeente het voortouw nemen en burgers op het gebied van duurzaamheid inspireren en enthousiasmeren, maar het geven van advies kunnen ze beter overlaten aan de erkende en gecertificeerde installateur. De dorpsloodgieter die daadwerkelijk bij de mensen thuiskomt en die de huizen en de installaties kent. We zijn misschien niet de beste verkopers, maar wel de beste adviseurs. Zeker als het gaat om het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening."

Tekst: Bertine Brookhuis

Hockeyvader bindt de schaatsen onder

Vorige week opende ik de krant en ik sprong direct een gat in de lucht. Het gaat vriezen! 'We kunnen de schaatsen onderbinden' schreeuwt de krantenkop. Het begint te kriebelen en in mijn hoofd ben ik al bezig om de schaatsen ergens uit de schuur te halen. 'Heb ik voor iedereen wel schaatsen die passen?' denk ik meteen, maar al snel realiseer ik me dat we voor de jongens 'meegroei-schaatsen' hebben. Dat zijn van die verstelbare noren waar ze jaren in kunnen. Lekker makkelijk. Maar voor de zekerheid moet ik ze vanmiddag toch nog maar even laten passen, want anders moet ik heel snel op Marktplaats naar andere op zoek.

Ik lees verder en zie dat de temperaturen onder 0 gaan komen en we een winterse week gaan krijgen. Woensdag en donderdag krijgen we zelfs 'ijsdagen' met temperaturen van -5 en lager. Niet echt strenge vorst, maar genoeg om te kunnen schaatsen op ondergelopen akkers, weilanden en natuurijsbanen. Ook Heiloo heeft zo'n ijsbaan, prachtig gelegen in het bos. Het leuke is dat je het hele dorp er tegenkomt. Vorig jaar hebben we één vrijdagmiddag kunnen schaatsen toen er eigenlijk een hockeytraining voor het team van mijn jongste zoon gepland stond. Binnen tien minuten had ik negen afzeggingen wegens 'schaatsen' via de groeps-app , dus leek het me wijselijk om de training te verplaatsen naar de ijsbaan. Eenmaal daar heb ik nog nooit zo vaak gehoord: "Hé, Hockeyvader. Ook op het ijs?" Dat moesten we dit jaar maar weer doen.

Inmiddels ben ik op meerdere websites aan het kijken en allemaal vertellen ze hetzelfde. De schaatsen kunnen echt uit het vet en geslepen worden. Ik verheug me al weer op het rijden van de rondjes in het bos en de chocolademelk (en Glühwein) in de kantine van de ijsbaan. Kortom, Hockeyvader is er klaar voor. Heeft u uw jaarkaart voor de ijsbaan al gekocht en klaarliggen? Ik wel, dus ik kan het ijs op. Ik zie u daar!

Volg mij ook op instagram: www.instagram.com/hockeyvader

Presentatie 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond?'

HEILOO - Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van emoties tot ingewikkelde denkprocessen. Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend: veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. Gelukkig is er ook goed nieuws. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Zoals voldoende slaap, regelmatig bewegen en een gezonde voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te blijven dagen. U krijgt tijdens de presentatie 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond?' meer concrete tips. Hoe eerder u daarmee begint, hoe groter de kans dat ook uw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven.

Deze middag wordt verzorgd door de Hersenstichting op vrijdag 16 februari, 13.00 uur in Bibliotheek Heiloo. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekheiloo.nl of bij de servicebalie van de bibliotheek.

Aftrap CDA-campagne

CDA-Heiloo houdt voor zowel leden als niet-leden zaterdagmiddag 10 februari, om 16.00 uur, een feestelijke aftrap van de verkiezingscampagne in de zijruimte van de Willibrorduskerk. Lijsttrekker Elly Beens zal een korte speech houden, waarbij zij ook de speciale verkiezingssite heiloo-stem-wijs.nl zal introduceren. Daarna kan een ieder onder het genot van een hapje en een drankje kennis nemen van het verkiezingsprogramma en in gesprek gaan met de kandidaten.

'Een mooi afscheid hoeft niet duur te zijn'

Van links naar rechts: Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager, Pieter Dekker. Foto: aangeleverd

Niet de prijs bepaalt de kwaliteit van een uitvaart, maar de zorg en aandacht. Wij laten dagelijks zien dat een afscheid waardig en mooi kan zijn, ook bij een beperkt budget.

Een goede uitvaart hoeft niet duur te zijn. Dat is al jaren het motto van Uitvaartverzorging Pieter Dekker. "We willen transparant zijn over de kosten van een uitvaart. Onze tarieven zijn laag. Je mag ons gerust een prijsvechter noemen. Maar wel een prijsvechter met kwaliteit. Door slimme keuzes te maken, kun je de kosten in de hand houden." Op de website van Uitvaartverzorging Pieter Dekker, www.uitvaartdekker.nl, staan voorbeelden van uitvaartpakketten met een transparant kostenoverzicht. "Dat geeft een reëel beeld van de kosten van een uitvaart. Al blijft een afscheid natuurlijk altijd maatwerk. Om wensen en kosten te inventariseren houden we vaak een kosteloze voorbespreking. Het brengt rust om een uitvaart inhoudelijk en financieel voor te bereiden."

Voor een kosteloze voorbespreking kunt u bellen met Pieter Dekker 072-5122614.

Keer op Keer opkikkers januari 2018

HEILOO - Elke week geeft Kringloopwinkel Keer op Keer een Opkikker van 250 euro aan een vereniging of stichting. De opkikkers van de maand januari zijn gegeven aan: Karin van Voorst voor haar dierenhulp, Stichting Doingood (Anita Mooij); Stichting 't Dierenduintje in Castricum; Stichting Abajo in Alkmaar. Ook Musicalvereniging De Hanswijckers in Egmond ontving een van de opkikkers.

Elk jaar wordt er door de leden van de Musicalvereniging De Hanswijckers, jongeren tussen 12 en 19 jaar, een musical voorbereid en uitgevoerd in De Beun. Zo ook dit jaar, maar dan toch anders. Als musical is gekozen voor Pay It Forward. Deze musical gaat verder dan alleen zang, dans en acteren en een mooie musical op het toneel te brengen. Pay It Forward vertelt het verhaal van de jonge Trevor. Hij krijgt een opmerkelijke opdracht van zijn leraar maatschappijleer: "Bedenk een manier om de wereld te verbeteren". Hij neemt deze opdracht heel serieus. Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen. Op het eerste gezicht lijkt het idee te mislukken, maar dan…. De Hanswijckers willen het komend seizoen het simpele 'PIF'-principe uitdragen en op deze manier mensen bewust maken van de essentie van sociale verbondenheid in onze samenleving. Mede door de donatie van Keer op Keer kunnen De Hanswijckers op 8 en 9 juni weer spetteren in De Beun.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een donatie? U kunt het formulier downloaden via www.stichtingxopx.wordpress.com of ophalen in onze kringloopwinkel Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Maak uw eigen geluksteken voor het Chinese nieuwjaar

Maaike de Wijs Foto: aangeleverd

HEILOO - Kalligrafie of 'mooi schrijven' staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Net als de kleurboeken voor jong en oud, in allerlei variaties, vliegen ook de boeken 'handlettering' als warme broodjes over de toonbank.

In China heeft de kalligrafie altijd al een bijzonder plekje in de cultuur gehad. Een mooi geschreven karakter staat symbool voor een goede persoonlijkheid, niet voor niets is kalligrafie een van de vier kunsten die een heer machtig dient te zijn. Wist u trouwens dat Chinese tekens geluk brengen? Voor Chinees nieuwjaar, dat dit jaar valt op 16 februari, versiert men de deuren met geluksspreuken en karakters. Tijdens de workshop leert u ook zelf een geluksteken te kalligraferen. Zo gaat u met wijsheid en geluk het jaar van de hond tegemoet!

De workshop wordt gegeven door sinologe Maaike de Wijs. Zij is vertaler en geeft daarnaast regelmatig workshops. Verder is zij redacteur van China Nu en de Linguaan. Donderdag 15 februari, 19.30 uur in Bibliotheek Heiloo (Westerweg 250). Kosten: 7,50 euro voor bibliotheekleden, 10 euro voor niet-leden. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekheiloo.nl of bij de servicebalie van de bibliotheek.

Project nieuwbouw Westerweg Heiloo

Foto: aangeleverd

HEILOO - Wethouder Fred Dellemijn en directeur Arnold Henselmans van Henselmans Bouw en Ontwikkeling plaatsten donderdag 1 februari hun handtekening voor de bouw van 12 woningen en 4 vrije kavels bij de Westerweg.

Wethouder Dellemijn is verheugd over dit mooie plan, met meerdere woningen in de sociale sector. Directeur A. Henselmans: ''Fijn om te zien dat wij in aanvulling op Oostweide en Zuiderloo fase 1 een nieuw project in Heiloo kunnen realiseren."
Doordat de gemeente Heiloo en Henselmans Bouw en Ontwikkeling een overeenkomst hebben getekend, kan gezamenlijk worden gewerkt aan de uitwerking van een mooi plan. Nadat de procedure voor het uitwerkings- en inrichtingsplan is doorlopen, kan de uitvoering daadwerkelijk van start gaan. Het plan bestaat zoals gezegd uit 12 rijwoningen en 4 vrije kavels. De rijwoningen zijn geïnspireerd op de moderne schuurwoning. Buiten de afspraak met de gemeente verkoopt Henselmans nog eens 2 kavels. De verkoop van alle 6 vrije kavels start al in het voorjaar 2018. De verkoop van de rijwoningen start medio 2018 en de verwachting is dat in 2019 begonnen kan worden met de bouw. Meer info is te vinden op www.henselmans.nl.

Ssst! De burgemeester leest voor!

Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Donderdagochtend was het zover! Burgemeester Hans Romeyn las tijdens de Nationale Voorleesdagen voor bij Kits Oonlie kinderdagverblijf Hoefsmid. Twaalf peuters luisterde aandachtig naar de burgemeester die voorlas uit het prentenboek van het jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup.

Het bleef niet alleen bij voorlezen. De burgemeester liet de kinderen het slapende tijgertje op de tafel over zijn buik aaien en de kinderen de kleuren van de ballonnen in het boek benoemen. Even leek het erop dat zowel de burgemeester als de kinderen in slaap zouden vallen toen ze met z'n allen een slapende tijger nadeden.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Op de koffie bij D66 Heiloo

HEILOO - Goede zorg is één van onze speerpunten! Samen met inwoners willen we Heiloo gezond houden. Kom langs in de bibliotheek op 10 februari vanaf 10.30 tot 11.30 en vertel ons wat u vindt van het gemeentebeleid op het gebied van de zorg. Voor jeugd, ouderen en de hulp bij fysieke en psychische problemen. Krijgt iedereen de soort zorg die hij/zij nodig heeft? Kom, om samen te bedenken hoe we dit de komende jaren echt goed kunnen aanpakken. Tot ziens in de bibliotheek! https://heiloo.d66.nl

Een autopoetsbedrijf met passie

Foto: aangeleverd

HEILOO - Maurice Cardetailing is een autopoetsbedrijf met een grote passie voor auto's, voor zowel bedrijven als particulieren. U kunt er terecht voor een wasbeurt en een showroombehandeling en de service gaat zelfs nog verder! Ook voor advies en losse verkoop van professionele producten bent u hier aan het juiste adres. Omdat elke auto anders is, en iedere klant zijn eigen specifieke wensen heeft, zijn de behandelingen naar uw wens aan te passen. De kwaliteitsgarantie van de behandelingen is het belangrijkst, zodat de klant 100% tevreden de werkplaats verlaat. Maurice Cardetailing is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00-17:00 en op zaterdag van 8:00-16:00, De Wagenmaker 2 in Heiloo, www. mauricecardetailing.nl.

Music Meeting Heiloo 2018 'Kind & Muziek'

HEILOO - Achter de schermen wordt er door de werkgroep Music Meeting Heiloo (MMH) hard gewerkt aan de 2018-editie met als thema 'Kind & Muziek'. Noteer alvast in uw agenda dat dit traditionele muziekfestijn zal plaatsvinden in het weekend van 20, 21 en 22 april in Cultureel Centrum de Strandwal en de Cultuurkoepel op het bekende landgoed Willibrordus.

Met de kinderen aan de slag
Teunis van der Zwart, artistiek directeur van MMH, vertelt enthousiast over het thema Kind & Muziek, dat verder wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Muziek- en Dansschool Heiloo (MDH). "Het thema past uiteraard in de doelstelling van de Muziek- en Dansschool Heiloo, maar de werkgroep MMH voelt óók een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan dat doel ten behoeve van de Heilooër gemeenschap. "Daarom is er al in een vroeg stadium samenwerking gezocht en gevonden met medewerkers van MDH. Zij stelden zich direct zeer positief op om mee te denken over de ideeën en uitvoering van het thema," aldus Teunis. Met name musicus Cas Himmelreich en Madelon Kooij, muziek- en stafdocent van MDH, hebben zich beziggehouden met de vraag hoe een groep van een basisschool en een muziekensemble samen tot een project kunnen komen. "Want dat is de kern van het thema Kind & Muziek, laat kinderen kennismaken met de diverse muziekvormen en muziekuitingen die Heiloo rijk is," licht Teunis toe.

Weekenduitvoeringen
Op vrijdagmiddag 20 april 2018 zullen enkele muziekgroepen uit Heiloo, samen met leerlingen van een basisschool, een optreden verzorgen in de Cultuurkoepel. Dit schoolproject loopt parallel aan MMH en wordt gecoördineerd door Cas en Madelon. Voor dit schoolproject is subsidie vanuit Rotary Heiloo toegekend voor onder meer de aanschaf van muziekinstrumenten en andere benodigdheden om samen leuk muziek te maken.

Voor het programma op zaterdag en zondag 21 en 22 april worden de Heilooër muziekensembles traditiegetrouw uitgenodigd om een optreden te verzorgen met als thema Kind & Muziek. "Daarbij kun je denken aan een kinderconcertje, al dan niet met verteller, samen zingen met kinderen, optredens van jeugdorkesten en –koren en zo is er meer te bedenken. We zien als werkgroep dat de deelnemende groepen heel creatief met dit thema aan de slag gaan," vertelt Carla Coenders, voorzitter van MMH, aansluitend. "Op zondag willen we de kinderen aanmoedigen om naar ons evenement te komen door een workshop aan te bieden 'Hoorn bouwen en bespelen' en dat natuurlijk onder leiding van Teunis," voegt Carla toe.

Zoals gezegd, de werkgroep MMH is volop bezig met de voorbereidingen om Music Meeting Heiloo 2018 met het thema Kind & Muziek een geweldige happening te laten zijn in Heiloo.

Alle informatie over het project, sponsoren, nieuwtjes en voortgang kunt u vinden op de website www.musicmeetingheiloo.nl.

Adriaan van Dis in de Witte Kerk

Donderdag 15 maart, 20.00 uur

Tijdens de 83e Boekenweek organiseert de bibliotheek een avond met schrijver, journalist en televisiemaker Adriaan van Dis in de Witte Kerk. De kaartverkoop is gestart. Wordt u lid of bent u vriend van Bibliotheek Heiloo? Dan betaalt u het gereduceerde tarief van € 7,50. (Leden € 10,00 / niet-leden € 12,50).

Meer informatie en opgave via www.bibliotheekheiloo.nl of bij de servicebalie in de bibliotheek.

Tabletcafé

Donderdag 15 februari, 18.30 – 20.00 uur

Heeft u een tablet en wilt u graag wat tips en trucs leren? Dan is het tabletcafé iets voor u.

De toegang is vrij, koffie of thee € 1,-. U bent van harte welkom.

Workshop Chinese kalligrafie

Donderdag 15 februari, 19.30 uur

Door sinologe/vertaler Maaike de Wijs. Tijdens de workshop leert u zelf een geluksteken te kalligraferen. Zo gaat u met wijsheid en geluk het jaar van de hond tegemoet! Opgave vooraf.

Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Vrijdag 16 februari, 13.00 – 14.30 uur

Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Deze middag wordt verzorgd door de Hersenstichting. Opgave vooraf.

Spelen met je baby

Donderdag 22 februari, 10.30 – 12.00 uur

Kinderfysiotherapeut Linda Andriessen-Nelissen laat zien hoe u op een leuke en leerzame wijze kunt spelen met uw kind. Een zeer praktische workshop waarbij de baby's en ouders direct aan de slag gaan en tips krijgen. De toegang is vrij.

Verkoop afgeschreven materialen

Woensdag 28 februari, 10.00 – 17.00 uur

Grote Winterverkoop. Met (jeugd-)boeken, cd's, dvd's, tijdschriften e.d. voor een zacht prijsje.

Nieuwe cursussen Bibliotheek Online

Blijf je ontwikkelen

Als lid van de bibliotheek kunt u elk jaar gratis twee online cursussen volgen. Bijvoorbeeld op het gebied van vreemde talen, gezondheid, of persoonlijke ontwikkeling. De cursussen volgt u in uw eigen tijd en tempo in een online omgeving. Cursus van de maand februari: Hooggevoeligheid.

Meer informatie en opgave voor activiteiten: www.bibliotheekheiloo.nl / 072 – 5330670 of bij de servicebalie

Literaire Salon met Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin Foto: Lenny Oosterwijk

HEILOO - De Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo presenteert op woensdag 21 februari de derde Literaire Salon met Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, in de sfeervolle ambiance van de Cultuurkoepel. Het wordt een prachtig, avondvullend literair hoogtepunt met een aantal schrijversmomenten op het podium: vertellen, voorlezen, beschouwen, vragen, kopen, signeren. Tussendoor wordt een luxe driegangendiner geserveerd. De Literaire Salon is een samenwerking tussen de Vrienden van de Cultuurkoepel, de Eerste Bergensche Boekhandel, de Cultuurkoepel Heiloo, de Bibliotheek Kennemerwaard en de Muziekschool Heiloo.

Ester Naomi Perquin (1980) is niet zomaar iemand, zij is voor twee jaar de huidige Dichter des Vaderlands. Een dichteres die zowel in het poëziecircuit als daarbuiten wordt erkend, die in staat is een breed publiek enthousiast te maken voor poëzie, die communicatief en gedreven is en initiatieven neemt, iemand die gemakkelijk omgaat met de media en zich thuis voelt op een podium. Kortom een echte performer en een genot om naar te luisteren. "Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel maken haar tot de ideale Dichter des Vaderlands voor de periode 2017-2019 en de gedroomde opvolger van Anne Vegter, Ramsey Nasr, Driek van Wissen en Gerrit Komrij", aldus de commissie Dichter des Vaderlands.

Ester Naomi Perquin leverde bijdragen aan onder meer De Gids, Trouw, De Volkskrant en NRC. Ze co-presenteert en programmeert De Nacht van de Poëzie in Utrecht. Perquin schrijft naast gedichten ook essays, verhalende poëzie en korte verhalen en ze geeft workshops en masterclasses. Perquin heeft een grote kennis van het literaire veld, die haar bij uitstek geschikt maakt als ambassadeur van de poëzie in Nederland. Met grote regelmaat draagt ze haar werk voor op festivals in binnen- en buitenland.

De Literaire Salon vindt plaats op woensdag 21 februari van 19:00-23:00 uur. In verband met de catering dient u drie dagen van tevoren te reserveren. Kaarten à 45 euro alléén verkrijgbaar in de voorverkoop: www.cultuurkoepelheiloo.nl. Nadere info over de Literaire Salon en de kaartverkoop vindt u op onze website. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de Verhalenkamer/VVV landgoed Willibrordus.

Luten Kunststof Kozijnen Fabriek verruilt Akersloot voor Heiloo

STiP Fotografie

HEILOO - Op 5 februari is door wethouder Fred Dellemijn en André Luten, directeur van Luten Kunststof Kozijnen Fabriek, de koopovereenkomst getekend voor een kavel op bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo. In goede samenwerking met bedrijfsmakelaar Pieter Haverkamp is een overeenkomst met A. Luten Beheer BV en gemeente Heiloo gesloten voor een kavel van 2820 m2.

Wethouder Fred Dellemijn: "Ik ben verheugd dat wij Luten Kunststof Kozijnen Fabriek kunnen verwelkomen op de Boekelermeer Heiloo. Door de gunstige ligging, de komst van de aansluiting op de A9 en het economisch klimaat, constateren wij een groeiende interesse voor het bedrijventerrein bij ondernemers."

Luten Kunststof Kozijnen Fabriek

Luten Kunststof Kozijnen Fabriek is een echt familiebedrijf, opgericht door Gerard Luten in 1987. Inmiddels hebben André en zijn vrouw Mieke het stokje overgenomen van vader Gerard. Kort samengevat formuleert André de aanpak van Luten als volgt: "We selecteren de beste materialen zorgvuldig en met aandacht voor ons product. Hierdoor kunnen we kwaliteit leveren. Door onze ervaring in de bouw bekijken wij de productie letterlijk van twee kanten, zowel door de ogen van de aannemer als productietechnisch, om zo tot het beste resultaat te komen. Ook denken wij graag mee met de klant. En wij overleggen waar nodig over de mogelijkheden van een kunststof kozijn. Door deze formule zien wij de laatste jaren een toename van de productie van kunststof kozijnen. Een groter bedrijfspand werd noodzakelijk om efficiënt te kunnen blijven werken. Bedrijventerrein Boekelermeer was dan ook een voor de hand liggende keuze voor onze nieuwe locatie."

Boekelermeerwaarde

Bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo kan door ruime vestigingsmogelijkheden blijven groeien tot een duurzaam, lokaal en regionaal georiënteerd bedrijventerrein. Bedrijven kunnen er een eigen pand op maat creëren, mede door de mogelijkheden van een flexibele kavelgrootte. Op bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo gaat extra aandacht naar duurzaamheid, energie, groenstructuur en bebouwingsdichtheid. Doordat het zo groen is, is de Boekelermeer een inspirerend en gewild bedrijventerrein. De geplande aansluiting van Heiloo op de A9 zorgt er bovendien voor dat de bereikbaarheid in de toekomst gewaarborgd blijft.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Regionale campagnebijeenkomst CDA met Pieter Heerma

HEILOO - Het CDA organiseert op 19 februari een regionale campagnebijeenkomst in Heiloo. CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma zal hierbij aanwezig zijn. Hij spreekt over onderwerpen uit zijn portefeuille die lokaal van belang zijn. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook kennismaken met de CDA-lijsttrekkers en kandidaten uit de gemeenten in de regio. Zij zullen zich presenteren in een korte pitch en vertellen waar het CDA in hun gemeente voor staat. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen uit Alkmaar, Heiloo, Castricum, Bergen, Uitgeest, Heerhugowaard en Langedijk met steun van CDA landelijk en provincie. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Fletcher (Kwartje Koffie), Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

Nieuwe JOEB open!

Het nieuwe gebouw van JOEB in Egmond-Binnen. Foto: F.V.

EGMOND-BINNEN - Het splinternieuwe jeugdhonk van Jongeren Organisatie Egmond-Binnen (JOEB) opent vrijdag 9 februari om 16.00 uur zijn deuren voor de jeugd.

Dankzij financiële bijdragen van de Gemeente Bergen, het Oranjefonds, het Kansfonds, Rabobank, Bouwbedrijf Tervoort, Stichting Welzijn Bergen, particuliere schenkingen en acties door de jeugd is er een prachtig gebouw gerealiseerd naast dorpshuis De Schulp. Wekelijks kunnen de jongeren zich van woensdagavond tot en met zondagavond weer vermaken met sporten, gamen en chillen. Het eerste grote evenement, de 'Pop Quiz Live', vindt plaats op 24 februari en op 17 maart wordt het officiële openingsfeest gehouden. Om in het nieuwe gebouw zoveel mogelijk uren geopend te kunnen zijn, is JOEB op zoek naar vrijwilligers voor de middagen en de avonden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Fred Valkering, telefoon 072-5070599.

Hot Yoga bij Victorie Plaza Sport & Wellness

Foto: aangeleverd

ALKMAAR - Veel mensen zijn er bekend mee: yoga, het eeuwenoude systeem van ontspanning, beweging en genezing dat stamt uit de Indiase filosofie. Victorie Plaza Sport & Wellness biedt al jaren aandacht voor de buitenkant en nu met de opening van het nieuwe yogacentrum ook extra aandacht voor de binnenkant. Met als primeur Hot Yoga in Alkmaar!

Hot Yoga is hot! Het wordt beoefend in een warme ruimte van 40 graden. De voordelen van yoga worden hierdoor gecombineerd met de voordelen van een sauna. Door de warmte zijn de spieren flexibeler en is de kans op blessures nog kleiner.

Victorie Plaza Sport & Wellness heeft een enthousiast yogateam van tien professionele yoga-instructeurs, waarbij iedere instructeur gespecialiseerd is in haar eigen vorm van yoga. Naast Hot Yoga wordt ook Yin, Hatha, Vinyasa Yoga, Pilates, Yoga Nidra en meditatie aangeboden. Na iedere yogales wordt er gezellig gezamenlijk biologische thee gedronken in de sfeervolle theekamer. Victorie Plaza; de plek waar je samen beweegt en energie opdoet.

Voor onze yogaleden worden regelmatig gratis yogaworkshops georganiseerd. Voor niet-leden is deze tevens te bezoeken voor 17,50 euro per persoon.

Probeer het ook eens en maak gebruik van onze bijzondere februari-actie; een 10-rittenkaart voor 85 euro!

Voor meer informatie: receptie Victorie Plaza of www.victorieplaza.nl

Twee jeugdteams Noord-Hollands kampioen badminton

Team J1 is kampioen! Van links naar rechts: June, Iggy, Thom, Julius, Ian en Maaike. Foto: aangeleverd

HEILOO - Maar liefst twee jeugdteams van Vennewater Badminton Heiloo zijn kampioen geworden binnen hun klasse in de regiocompetitie. Daarnaast werden zij óók nog eens Noord-Hollands kampioen. Een knappe prestatie dus voor deze jeugdleden. Team J1 (onder 17 jaar) met daarin Iggy von Berswordt-Wallrabe, Ian Eikenback, Thom Kuijper, Julius van der Werf, Maaike Bakker en June Ooievaar, heeft geen enkele wedstrijd verloren. Team J3 (onder 11 jaar) met Quinten Burgmeijer, Tom Nieuwstad en Fieke Kraakman, is ook het gehele competitieseizon ongeslagen gebleven. Team J2 (onder 15 jaar) met Jarno Hulsebos, Sandro Wortel en Jilke Bakker, Esmee Burgmeijer en Eline Komin, sluit het badmintonseizoen af met een tweede plaats.

Afscheid vrijwilligers en jubilaris bij Zonnebloem Limmen

Van links naar rechts: voorzitter Cees Smit, Kees Admiraal, Joke Out en Kees Kroone. Foto: Afra Mooij

LIMMEN - Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem Limmen werd op passende wijze afscheid genomen van twee bestuursleden, namelijk de heer K. Kroone en de heer K. Admiraal, die respectievelijk het penningmeesterschap en de sponsoring onder hun hoede hadden. Zij hebben dit meer dan 14 jaar gedaan! Voorzitter C. Smit sprak zijn grote waardering uit en memoreerde dat dankzij hun inzet en beleid de Zonnebloem in staat is om onder andere leuke tripjes en gezellige middagen in de Heeren van Limmen te organiseren voor de gasten. Een prachtig boeket bloemen en een fles wijn viel beiden ten deel. De heer N. de Groot is bereid gevonden om de taak van penningmeester op zich te nemen. Tegelijkertijd werd ook afscheid genomen van vrijwilligster Joke Out, die vanwege haar leeftijd te kennen had gegeven met de Zonnebloem te willen stoppen. Zij is bijna 20 jaar actief geweest en terecht werd ook zij in de bloemetjes gezet en door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar verdiensten voor de Zonnebloem. Daarna nam de heer C. Admiraal het woord om op zijn beurt met lovende woorden voorzitter C. Smit te feliciteren met zijn 10-jarig jubileum en hem de zilveren onderscheiding en oorkonde uit te reiken.

Spreekuur rijbewijskeuring in Egmond

EGMOND AAN ZEE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 14 februari en 14 maart in Torenduin, Zeeweg 89. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden elders in de regio.

Tarief: 40 euro voor de B/E keuring en 60 euro voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 41 euro.
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Gezellige maaltijd in Limmen

LIMMEN - In navolging van Samen Eten in de Week tegen Eenzaamheid wordt in Limmen weer een gezellige maaltijd georganiseerd. Voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 21februari a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd. Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 072-5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com. Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!

Diploma's voor leerlingen van zwembad Loos

Foto: aangeleverd

HEILOO - Zaterdagmorgen 27 januari werd er weer afgezwommen door de leerlingen van zwembad Loos, in zwembad De Hout in Alkmaar. Alle leerlingen mochten na een groot applaus het felbegeerde A-, B- of C-diploma in ontvangst nemen. Iedereen is blij met zijn/haar diploma naar huis gegaan.
De geslaagden zijn:
Diploma A: Inge van Aldijk, Ridwaan Bashir, Bas Geertsma, Justin Jung, Nina Prazsky, Storm van Rossum.
Diploma B: Zoë Arendse, Jasper Horsting, Floris Meulenbroek, Choezom Nger Shag Tsang, Axel Ooms, Dewy van der Vaart, Sanne Visser.
Diploma C: Sander Bos, Guusje Geldermans, Jarin Nebbeling, Mare Reitsma, Mees van Schooten.

Ester de musical

Foto: aangeleverd

LIMMEN - Oecumenische theatergroep Sowieso speelt en zingt 'Ester de musical'. Een bijbelverhaal als een sprookje. De koning wordt verliefd op het weesmeisje Ester. Het kwaad wordt uiteindelijk hardhandig uitgeroeid en zoals het in een sprookje hoort: ze leefden nog lang en gelukkig. Maar zoals bij alle sprookjes heeft ook dit verhaal een diepere laag, die door theatergroep Sowieso vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.
Zondag 11 februari om 15.30 uur in de Protestantse Kerk te Limmen (Zuidkerkenlaan 25). Na afloop is er een collecte.