De Uitkijkpost

7 september 2016

De Uitkijkpost 7 september 2016


Grondlagen van 3500 jaar geleden in Spanjaardslaan

In de grond van de Spanjaardslaan, een kijkje terug in de tijd.

HEILOO - Ter voorbereiding op bouwfase 2 van Zuiderloo is op 23 augustus gestart met nieuw archeologisch onderzoek. Inmiddels is een proefsleuf gegraven ter hoogte van de Spanjaardslaan. De sleuf is circa vier meter breed, het werkvlak ongeveer twee meter. Er zijn nog geen vondsten gedaan. Wel zijn de grondlagen uit de verschillende tijdperken goed zichtbaar.

Archeologe Silke Lange legt uit wat de grondlagen ons vertellen: "Op de foto is van boven naar beneden het volgende te zien: de huidige leeflaag onder het maaiveld, dan een lichtbruine laag. Dit is een vrij recente laag van circa tachtig tot honderd jaar oud. Daaronder ligt een pakket stuifzand, eigenlijk gewoon een duintje, en dan komen de cultuurlagen uit de prehistorische tijd van voor de jaartelling. De donkergrijze lagen zijn ontstaan in de bronstijd, zo'n vijfendertighonderd jaar geleden. Hier lagen ook akkers, die de mensen met een eergetouw (een eenvoudige ploeg) hebben bewerkt. De exacte datering is op basis van de kleuren in de grondlagen niet te geven. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld vondsten nodig." Voor meer nieuws: www.zuiderloo.nl

Bron: Gemeente Heiloo en www.zuiderloo.nl

Officiële start 'Vriend van de Witte Kerk'

Hans Romeyn wordt Vriend van de Witte Kerk.

HEILOO - Tijdens Uit&Zo werd zaterdag het officiële startsein gegeven voor 'Vriend van de Witte Kerk'. Voorzitter Jos Mulder van de Stichting Monument Witte Kerk vertelde in het kort waarom de Stichting 'Vriend van de Witte Kerk 'in het leven is geroepen.

"Twee kerken per week sluiten in Nederland en gaan over naar andere bestemmingen of ze worden gesloopt. Dit mag met ons icoon, De Witte Kerk Heiloo, nooit gebeuren. Daarom wordt 'Vriend van de Witte Kerk' in het leven geroepen. Voor minimaal 15 euro per jaar kan iedereen 'Vriend' worden en eigenlijk zou elke inwoner van Heiloo 'Vriend' moeten worden. Waarom? De Witte Kerk Heiloo wil veel meer activiteiten gaan ontwikkelen. Meer concerten, meer exposities, maar ook seminars en conferenties gaan tot de mogelijkheden behoren. We willen de Witte Kerk toegankelijker maken voor alle bewoners van Heiloo en meerdere doelgroepen moeten van de Witte Kerk gebruik kunnen maken. Daartoe start binnenkort een architect een onderzoek die zal kijken wat de mogelijkheden zijn. Het uitgangspunt is dat het een kerk blijft."

Warm hart
Burgemeester Hans Romeyn gaf het officiële startsein door zich in te schrijven als 'Vriend van de Witte Kerk'. Daarbij ontving hij als welkomstgeschenk een tablet chocolade met een afbeelding van De Witte Kerk. De burgemeester gaf aan dat hij de Witte Kerk een warm hart toedraagt. Hij hoopt dat vele inwoners van Heiloo hem gaan volgen om lid te worden van 'Vriend van de Witte Kerk'. Zie de website wittekerkheiloo.nl/index.php/vriend

Ridder Radboud opent jubileumjaar Radboudschool Heiloo

Feest op het schoolplein. Foto's: Stip Fotografie

HEILOO - Het nieuwe schooljaar is voor de St. Radboudschool bijzonder: het is namelijk vijftig jaar geleden dat de school is gestart. Dit schooljaar krijgen allerlei activiteiten een feestelijk tintje. Ridder Radboud opende het feestelijke jaar vrijdagochtend. Hij droeg een gedicht voor en onthulde samen met de jongste en oudste leerling van de school een doek. Zo kan iedereen zien dat de school vijftig jaar bestaat. Vrijdagmiddag werd het traditionele zomerfeest georganiseerd met het toepasselijke thema GOUD.

Tekst: Yvonne van Stiphout.

Feest op het schoolplein. Foto: Stip Fotografie

10 vragen aan Guus Molenaar

Mijn naam is Guus Molenaar. Mijn vrouw Carla en ik wonen en werken sinds 1973 in Limmen, met de tandartspraktijk aan huis. De tandartspraktijk is per 1 september beëindigd. Wij hebben twee kinderen en een kleinkind. Ik ben voorzitter van de Noord-Hollandse Tandartsen-Vereniging.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren op 12 februari 1946 in Beverwijk. Mijn vader had daar een bekende muziek- en platenwinkel. Na het gymnasium in Beverwijk ging ik wonen en studeren in Amsterdam.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je nu hebben?
Dan zou ik mogelijk rechter zijn geworden. Na mijn studie tandheelkunde en enige jaren praktijk heb ik rechten gestudeerd (Mr.).

3. Wie zou je graag ontmoeten?
De Amerikaanse golfer Phil Mickelson, omdat hij altijd opgewekt is en aardig naar het publiek, ook als hij eens slecht speelt.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Dat mijn vader met ons gezin in 1963 in zijn auto over het ijs naar Marken reed.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo/Limmen?
Natuurlijk het Stet met de Vaartkant en de Koningsdam, waar ik zelf woon.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?
De opera's van Richard Wagner. Ik heb ze allemaal gezien en gehoord. Ik ben ook op de Festspiele in Bayreuth geweest, een geweldige ervaring.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Het advies om Tandheelkunde te studeren, ik wilde aanvankelijk geneeskunde doen, maar de handvaardigheid bij het beroep tandarts sprak mij meer aan.

8. Wat weten de meeste Heilooërs/Limmers niet van je?
Mijn gedeeltelijk Tsjechische afkomst bracht mij veel contacten en bezoeken aan Tsjechie en Slowakije. Ik was ook een aantal jaren voorzitter van de landenvereniging VNTS en voorzitter van de interlandcommissie Nl-CR-SR van Rotary Nederland.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Het toezien op het naleven van het verbod om honden los te laten lopen en dus ook handhaving.

10. Wat zijn je plannen nu je per 1 september echt pensionado bent?
Ik kan nu meer tijd besteden aan mijn dierbaren en aan hobby's, zoals lezen, golfen, fietsen, uitstapjes en reizen.

Ik nomineer pastor Olling van de Corneliusparochie in Limmen voor de volgende tien vragen. Mijn persoonlijke vraag aan pastor Olling is:
"Hoeveel ruimte krijgt een pastor, niet gewijd priester, binnen de Katholieke Kerk?"

Mindfulness door gecertificeerde trainer in Heiloo

HEILOO - Deining biedt meerdere keren per jaar mindfulnesstrainingen aan in Heiloo. Op 30 september 2016 start weer een 8-weekse training op de vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De mindfulnesstraining wordt gehouden in Yogacentrum Anjali in Heiloo.

De training bestaat uit negen bijeenkomsten, acht trainingen en een extra 'stiltemiddag' in Bergen. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van tweeëneenhalf uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefent en onderzoekt u, samen met een groep van maximaal twaalf mensen, uw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan. U oefent om met een milde, open aandacht gade te slaan wat er gebeurt. Een tweede punt is dat u op deze manier vertrouwd raakt met wat er zich binnenin afspeelt. U leert voelen en contact houden met u gevoel en tegelijkertijd leert u de vrijheid te behouden om met dat gevoel om te gaan zonder uzelf erin te verliezen.

Ingrid Stroobach van Deining is VMBN 1 gecertificeerd mindfulnesstrainer en dat kunt u zien als een kwaliteitskeurmerk. Iedereen mag zich mindfulnesstrainer noemen, maar alleen gecertificeerde trainers hebben een gedegen opleiding gevolgd en kunnen daarom lid zijn van de beroepsvereniging. Als een beroep gedaan wordt op vergoeding door de zorgverzekeraar is lidmaatschap van de VMBN een vereiste. Overigens nemen steeds meer zorgverzekeraars de mindfulnesstraining op in hun (aanvullende) vergoedingenpakket. Voor meer informatie of opgave, zie www.counselingpraktijkdeining.nl.

Willibrordus Draait Door in opbouw

Voorbereiding voor Willibrordus Draait Door in volle gang. Foto: Peter Bijkerk

HEILOO - Het festival Willibrordus Draait Door wordt komende vrijdag 9 september om 17.00 uur geopend. De opbouw van tenten en podia op het gratis toegankelijke festivalterrein is in volle gang. Podium de Binnentuin is tijdens het festival een openluchttheater waar zelfs op een vleugel wordt gespeeld. Tijdens het festival zijn er vele concerten in even zovele stijlen. Alles komt aan bod, van klassiek, a capella, tributes, gipsy en flamenco tot pop en rock. Veel concerten zijn gratis, voor andere concerten wordt een entreebedrag gevraagd van maximaal €12,50, betaald in de festivalvaluta 'Willi's'.

Willibrordus Draait Door vindt plaats in het weekend van 9, 10 en 11 september. Het festival begint met de opening van De Verhalenkamer. Dit is een bijzondere locatie waar het gaat om het delen van persoonlijke verhalen. Naast verhalen en muziek zijn er theater, films, beeldende kunst, workshops en een boeiend doordraaiend programma. Informatie vindt u op www.willibrordusdraaitdoor.nl.

Taart voor winnares Facebook-actie Uitkijkpost

Stijn en zijn moeder Inge (links) en Inge van Velzen-Zoeter. Foto's: Stip Fotografie

HEILOO - Smakelijk nieuws: Inge van Velzen-Zoeter schonk zaterdagmiddag een taart aan Inge Bottger. Dat deed ze namens de Uitkijkpost.

Het Facebook-account van de Uitkijkpost is de magische grens van 2500 volgers overgegaan. De Uitkijkpost verlootte daarom deze week een taart. Zaterdag was het zover. Inge en haar zoon Stijn kwamen de taart ophalen. Banketbakker Marc van Banketbakkerij Van Velzen maakte het smakelijke cadeau.

Stijn en zijn moeder Inge (links) en Inge van Velzen-Zoeter. Foto's: Stip Fotografie

Tekst: Yvonne van Stiphout

Gratis EHBO dit najaar voor inwoners Heiloo

HEILOO - 'Help! Er is een ongeluk gebeurd! Is er iemand in de buurt met een EHBO-diploma?' In ieder geval wel op Uit & Zo van aanstaande zaterdag en volgende week op 'Willibrordus draait door'. Bij ieder evenement staat een EHBO-post, bemenst door vrijwilligers van het Rode Kruis. Vrijwilligers hebben op zo'n dag dubbel plezier: vanwege het evenement zelf en vanwege de mensen die opgelucht uit de EHBO-post vertrekken. Een EHBO-post is voor ieder evenement wettelijk verplicht; zonder EHBO gaat het feest niet door! Ook thuis en op straat kan een EHBO-diploma van pas komen, voor uzelf en voor anderen.

Geld terugverdienen
Daarom stimuleert het Rode Kruis iedereen vanaf 16 jaar een EHBO-cursus te volgen. "De mogelijkheden zijn legio", vertelt Frank Dekker, de coördinator EHBO-opleidingen in Heiloo. "De basiscursus kun je aanvullen met modules Wandelletsel, Sportletsel, Alcohol & Drugs, EHBO voor kinderen, Reanimatie & AED… voor elk wat wils!" Voor de basiscursus die binnenkort begint, geldt een wel heel bijzondere actie. De cursus vindt plaats op de zaterdagen 10 september, 24 september en 8 oktober. De kosten bedragen 175 euro. Dat bedrag kan de cursist terugverdienen door zich in te zetten bij diverse evenementen in Heiloo e.o. Wie zich gedurende drie jaar voor ten minste twintig uur per jaar inzet, krijgt het hele bedrag retour!

Meer informatie over de EHBO-cursus en het terugverdienen van het cursusgeld? Kijk op www.rodekruis.nl/afdeling/heiloo of bel met Frank Dekker: 06 44 96 46 77. U kunt ook naar de stand van het Rode Kruis op Uit & Zo.

Bedrijf Belicht: Tandzorg Heiloo

V.l.n.r Willy, Laia, Alie, Deiny (zittend), Sandra en Annette.

Tandzorg Heiloo, De Strandwal 22-G, 1851 VM Heiloo. Telefoon: 072-5331995. Website: www.tandarts1.nl. E-mail: info@tandzorgheiloo.nl

Dagelijks bezoeken inwoners uit Heiloo het gezondheidscentrum aan De Strandwal. Op deze toegankelijke locatie op het terrein van Landgoed Willibrordus is een diversiteit aan diensten en praktijken gevestigd op het gebied van gezondheid en welzijn. Sinds oktober 2011 is Tandzorg Heiloo er gevestigd, voor mondzorg op hoog niveau.

Enthousiast en dynamisch team
Tandzorg Heiloo biedt de allerbeste tandheelkundige zorg en service tegen zo gunstig mogelijke kosten. Het team bestaat uit de tandartsen Laia Llorens en Deiny Zuluaga, tandarts/endodontoloog Javier Carcia, mondhygiënist Annette van der Bles en de assistenten Alie Zomerdijk, Ria Driehuis, Sandra Vos en Noor Garali.

Willy Hulsebos, officemanager van de praktijk, praat enthousiast over haar werkplek: "Wij vinden het belangrijk dat we een persoonlijke band opbouwen met onze patiënten en er heerst een prettige, vrolijke sfeer in de praktijk die dat ten goede komt." Tandzorg Heiloo beschikt over drie ruime en lichte behandelkamers en er is een ruime wachtruimte met speelhoekje voor kinderen. Voor direct contact en vragen kunt u aan de balie terecht. Willy is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Tandarts, mondhygiëniste, preventie en meer
Mondzorg is meer dan alleen een (half)jaarlijks bezoek aan de tandarts. Omdat bij Tandzorg Heiloo meerdere disciplines aanwezig zijn, wordt optimaal gebruikgemaakt van elkaars kennis en kunde. Mondhygiëniste Annette van der Bles legt uit: "Omdat we onder één dak zitten, werken we makkelijk samen en maken we waar nodig een plan van aanpak waarbij de verschillende disciplines gecombineerd kunnen worden. We streven ernaar om mondzorg naar een hoger plan te brengen."

Tandarts Javier is gespecialiseerd in complexe wortelkanaalbehandelingen. Dat is fijn, omdat doorverwijzing naar een andere praktijk of specialist in dat geval niet nodig is en de patiënt op de vertrouwde locatie geholpen kan worden. Mensen die bang zijn voor een bezoek aan de tandarts of dit om welke reden dan ook lang hebben uitgesteld kunnen bij Tandzorg Heiloo vertrouwen op goede begeleiding. Er wordt ruim de tijd genomen om stap voor stap weer de benodigde aandacht voor mondzorg in te voeren.

Ruimte voor nieuwe inschrijvingen
Al ruim drieduizend patiënten hebben hun weg naar Tandzorg Heiloo gevonden. Er is door de capaciteit op dit moment ook nog plaats voor nieuwe inschrijvingen. Mocht u op zoek zijn naar een andere tandarts of mondhygiënist en kennis willen maken met de diverse disciplines van deze praktijk, neem dan gerust contact op.

Tekst en foto: Natalie Bottemanne.

Willibrordus picknick tijdens Willibrordus Draait Door

SYA in beeld. Ingezonden foto

HEILOO - Heel Heiloo is welkom op de picknick tijdens festival Willibrordus Draait Door. Kom met een kleedje en een mand met lekkers naar de Oase van Rust op landgoed Willibrordus. De picknick start zondag 11 september om 14.00 uur.
De picknick wordt begeleid door een sfeervol luisterconcert van SYA. De groep SYA bestaat uit drie zangeressen die zichzelf begeleiden op verschillende akoestische instrumenten zoals harp, gitaar, piano, dwarsfluit, accordeon en mandoline. Zij delen de voorliefde voor mooie, meerstemmige muziek. Deze liefde hebben zij vakkundig vertaald naar eigen arrangementen. SYA verwelkomt u graag bij hun optreden tijdens de picknick die mede mogelijk is gemaakt door het Willibrordus-genootschap.
Festival Willibrordus Draait Door heeft een brede programmering. Het hele weekend van 9, 10 en 11 september kunt u genieten van (veelal gratis) concerten, theater, een kunstroute, films, rollende keukens en veel bijzondere activiteiten en workshops. Voor informatie gaat u naar www.willibrordusdraaitdoor.nl.

Opkikker van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt twee keer per maand een Opkikker aan een vereniging of stichting. Vanaf januari 2016 is het bedrag verhoogd van 300 naar 500 euro. Om in aanmerking te komen voor de opkikker kunt u een formulier invullen, verkrijgbaar bij de kassa of via www.stichtingxopx.wordpress.com. De eerste opkikker van de maand september gaat naar mevrouw L. de Wolf. Zij zwemt op 11 september de Amsterdam City Swim en de opbrengst gaat naar Stichting ALS. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg) in Heiloo. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Telefoon: 072- 5325962.

Buitenbad Het Baafje blijft langer open

HEILOO - Buitenzwembad Het Baafje blijft langer open vanwege het prachtige nazomerweer. Normaal gesproken is het zwemseizoen na het eerste volle weekend van september ten einde. De vooruitzichten voor komende week zijn echter zo hoopgevend dat Sport Servicepunt Langedijk – de exploitant van het buitenbad – besloot om in ieder geval tot en met vrijdag 9 september open te blijven. Het Baafje is tot en met vrijdag 9 september open van 15.00 uur tot en met 20.00 uur (woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur). "Op deze manier kunnen kinderen na schooltijd nog een week genieten van het prachtige zwembad en kunnen de ouders nog even hun baantjes trekken na hun werk", aldus een woordvoerder van Sport Servicepunt Langedijk. Het personeel van het zwembad raadt alle bezoekers aan om voor vertrek naar het zwembad de website of de Facebookpagina goed in de gaten te houden voor de laatste informatie over de openingstijden.

Hondenzwemmen
De laatste activiteit van dit seizoen is traditioneel het hondenzwemmen, op zondag 11 september van 13.00 tot 14.30 uur. Daarna gaat het zwembad echt dicht voor dit seizoen.

Start verkoop nieuwbouwplan Oostweide in Heiloo

Prettig thuiskomen in Oostweide.

HEILOO - De verkoop van het nieuwbouwplan Oostweide start maandag 12 september. Tussen 18.00 en 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd op de bouwlocatie (adres: Oosterzij 17 in Heiloo) om kennis te maken met wellicht uw nieuwe woning. Onze woningbemiddelaars beantwoorden graag al uw vragen. Daarnaast is het mogelijk een kijkje te nemen in het nog te bouwen plan via een virtual reality-beleving.

Oostweide bestaat uit 28 tweekamerappartementen, 14 driekamerappartementen, 8 twee-onder-een-kapwoningen, 1 villa, 8 semi-bungalows (om te bouwen tot 0-treden-woning) en 8 eengezinswoningen. Dit zijn sfeervolle woningen en appartementen gebouwd in een bestaande woonomgeving met het comfort van vandaag. Wonen in Oostweide biedt zoveel meer. Hier is het prettig thuiskomen en heerlijk wonen. Benieuwd of we een woningmatch hebben? Kom naar de start-verkoop en vier met ons dit feestelijke moment. Een hapje en een drankje staan klaar! Kijk voor meer info op www.oostweide.nl.

Wat maakt het bloemistenvak nu zo leuk?

ALKMAAR - Eigenaar van Charo Bloemen hoort het regelmatig van klanten: 'Wat een leuk vak hebben jullie toch!' En zij hebben gelijk, vindt de eigenaar. "Niets is mooier dan met bloemen en planten te werken. Het begint eigenlijk al op de bloemenveiling in Aalsmeer."

"Nog steeds maakt de hoeveelheid bloemen en planten indruk op ons. Zoveel soorten en kleuren. Dat laatste is gelijk de charme van onze jaargetijden en zorgt voor afwisseling in ons vak. Ook het feit dat wij iedere dag creatief bezig mogen zijn, geeft veel voldoening. Al helemaal als de klant tevreden is. We hebben een ontzettende leuke klantenkring opgebouwd en vaak gaat ons contact verder dan alleen maar 'goedemorgen'. Tot slot: onze collega's. Wat hebben wij een geweldig leuk, vast team! Ze denken met ons mee, zijn creatief en vriendelijk voor de klanten. Daar zijn wij enorm trots op. En dit alles al bijna twintig jaar!"

Bloemkiosk (ma t/m za), Geert Groteplein 10, 1813 BM Alkmaar, Standplaats Alkmaar (wo/vrij/za), hoek Willem de Zwijgerlaan – N.G. Piersonstraat, Standplaats Heerhugowaard (vrij/za): buitenzijde winkelcentrum Middenwaard (parkeergarage West). Contact: 06-51566839, info@charobloemen.nl, www.charobloemen.nl.

Theaterseizoen in De Beun gaat van start

Beleef hier mooie momenten.

HEILOO - Wethouder Fred Dellemijn startte zondag het theaterseizoen in De Beun. Het moment dat manager Hans van Beenen de deuren opende van het theater vormde de start van een nieuw en aansprekend theaterseizoen.

De programmering van het theater is voor het aankomend seizoen weer als vanouds. Er is een breed aanbod aan films, theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen en overige kunst- en cultuuractiviteiten in het theater. Bezoekers genieten rondom deze voorstellingen van een kopje koffie, fris of andere drankjes. De kaartverkoop vindt plaats via de bekende voorverkoopadressen. Daarnaast is het nog mogelijk om, vanaf een uur voor de voorstelling, bij het theater zelf tegen contante betaling kaarten te kopen. Niet alle voorstellingen zijn uitverkocht. De afgelopen periode heeft de gemeente - die het theater voorlopig zelf exploiteert - samen met alle gebruikers van het theater de nodige voorbereidingen voor de opening getroffen. De gemeente bedankt alle gebruikers voor hun hulp en inzet hierbij. Ook bedankt de gemeente het bestuur van Stichting Theater De Beun voor haar jarenlange en geheel vrijwillige inzet om het theater te exploiteren.

Ingezonden mededeling: Fysio Heiloo breidt uit met handtherapie en bekkenfysiotherapie

HEILOO - Als u een beperking aan de hand, pols of arm heeft, merkt u pas hoeveel wij onze handen gebruiken. Wij gebruiken onze handen continu. Voor gespecialiseerde kennis en zorg op dit gebied kunt u tegenwoordig terecht bij Fysio Heiloo. Onze handtherapeute Tamara Wokke is gespecialiseerd op hand-polsgebied en is aangesloten bij het Handtherapie Netwerk.

Modernste onderzoeks- en behandelmethode bekkenfysiotherapie
Fysio Heiloo, gevestigd op het Slimpad 16A, heeft nu tevens de beschikking over de modernste apparatuur op bekkenbodemgebied: de MAPLe! De MAPLe is het eerste systeem dat op vierentwintig punten de spieractiviteit van de bekkenbodem kan meten. Hierdoor kan onze bekkenfysiotherapeute Diana van Vliet niet alleen de diagnose zeer nauwkeurig stellen, maar tevens gerichter en effectiever behandelen. Voor meer informatie over de praktijk, bekkenfysiotherapie, handtherapie en overige specialisaties op fysiotherapiegebied kunt u terecht op onze website, www.fysioheiloo.nl, of bel 072-5339355.

Ingezonden mededeling: Nel Buis (San Dantian) start Zhineng Qigong-training

HEILOO - In eigen huis, in een fijne sfeer aan de Vijverlaan 49 in Heiloo, start Nel Buis op 15 september om 20.00 uur weer een kleine trainingsgroep Zhineng Qigong voor beginners. Zhineng Qigong is een medische Chinese bewegingsleer waarbij u door de oefeningen die u leert uw lichaam en geest in balans te brengen. Vele klachten kunnen hierdoor verdwijnen.

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Nel Buis, Zhineng Qigong-instructeur level 1 en 2 (= Body en Mind) voor een individuele vrijblijvende kennismakingsles. In deze les wordt een en ander uitgelegd maar vooral laat Nel Buis ervaren wat Zhineng Qigong voor u kan betekenen en of deze bewegingsleer bij u past. U krijgt een informatieboekje mee, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt doorlezen. Bel voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsles 06-47031671 of mail naar info@sandantian.nl.

San Dantian is een praktijk voor integrale geneeskunde, waar al geruime tijd Zhineng Qigong-trainingen in Heiloo worden gegeven, zowel voor beginners als voor gevorderden. De cursisten ervaren de kleinschaligheid (maximaal 7 cursisten per groep) en de huiselijke sfeer als zeer positief. De ook bij San Dantian aangeboden medische acupunctuur en advisering gezonde voeding bieden extra mogelijkheden om op een actieve en positieve wijze met uw gezondheid om te gaan. Zie voor meer informatie www.sandantian.nl. Voor informatie over medische acupunctuur kunt u contact opnemen met William Newsum, acupunctuurarts, 06-44472253 of info@sandantian.nl.

Bouw Het Oosterzand nu echt begonnen

Een kijkje op het toekomstige Oosterzand.

HEILOO - Rijdend over de Oosterzijweg en de Hoogelaan in Heiloo is goed te zien dat er daadwerkelijk is gestart met de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de realisatie van negentien vrijstaande villa's in plan Het Oosterzand.

Het bouwbord staat als gevolg van het verwijderen van diverse bosschages nu in het open veld en de vlaggen van Amante Vastgoed naast het bord vragen aandacht. Door GP Groot uit Heiloo is er in een week tijd behoorlijk veel werk verzet. Er is nu goed te zien hoe ruim het project wordt opgezet en hoe fraai de ligging is. Het terrein ligt klaar om te beginnen met het aanleggen van de bouwweg en de ondergrondse infrastructuur. Hier liepen jarenlang paardjes en onderhielden mensen enkele moestuinen.

Zodra dit werk gereed is gaat bouwbedrijf Tervoort uit Egmond starten met de bouw van de negentien energie-neutrale woningen op ruime kavels. Er wordt door Tervoort op ambachtelijke en traditionele wijze gebouwd hetgeen ertoe zal bijdragen dat de woningen van een uitzonderlijk hoog opleveringsniveau zullen zijn. Het is zelfs mogelijk de woningen als '0 op de meter' te laten opleveren. In dat geval zijn er, behoudens het te betalen vastrecht, geen of nauwelijks energiekosten te verwachten en dat kan al snel honderden euro's per maand schelen.

Nog dit najaar gaat van Haneghem uit Heiloo de houtwal rond het plangebied en langs de Hoogelaan aanleggen. Als de woningen dan rond de zomer van 2017 worden opgeleverd, dan biedt het groen in en om de wijk direct al een volwassen aanblik. Er zijn op dit moment nog vier villa's voor de verkoop beschikbaar. Zie voor meer informatie www.hetoosterzand.nl of neem contact op met Ouwejan Vastgoed Advies of Vos Makelaars, beide uit Heiloo.

Hans Kok en Sam Piscaer koken biologisch

Hans Kok en Sam Piscaer doen inspiratie op bij Piet Kaatee van biologische melkveehouderij Bayershoeve.

HEILOO - Restaurant Loocatie gaat van 13 tot en met 18 september op de biologische toer en organiseert op vrijdag 16 september een bijzondere wijn- & spijsavond in samenwerking met Rootring wijnen.

Sam Piscaer en Hans Kok hebben zich op de biologische boerderij van Piet Kaatee aan het Maalwater laten inspireren voor deze bijzondere week. Aan de rand van Heiloo produceert melkveehouder Kaatee biologische zuivel met zijn veestapel van Blaarkopkoeien. De zuivel vormt de basis voor een heerlijk dessert met panna cotta.

Bio als basis
Normaal gesproken bestaat het menu van restaurant Loocatie voor meer dan 70% uit biologische producten. Van 13 tot en met 18 september zijn vrijwel alle ingrediënten en ook de wijnen van biologische oorsprong. Dat betekent heerlijk kalfsvlees van boerderij Vrolijk, verse vis van de firma Dil uit Akersloot, bijzondere groenten als chioggiabiet en snijbiet vers uit de moestuin en fruit, geselecteerd door de firma Liefting.

Puur
Met deze ingrediënten koken Hans Kok en Sam Piscaer de sterren van de hemel. Ingrid Kaatee stelde samen met Rootring wijnen een biologisch wijnarrangement samen, dat een perfecte combinatie vormt met het viergangenmenu. Kom proeven hoe lekker en puur biologisch kan zijn! Reserveer voor 16 september het bio-menu met wijnarrangement voor € 49,50. Dit kan via www.loocatie.nl of 072-5333352.

Informatiebijeenkomst leesgroep filosofie

HEILOO - Op woensdag 14 september is er in Bibliotheek Heiloo een informatiebijeenkomst over de oprichting van een leesgroep filosofie. De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.
De leesgroep filosofie maakt een keuze uit een door deskundigen samengestelde boekenlijst over uiteenlopende filosofische thema's. Senia-leesgroepen komen zes tot zeven keer per jaar bij elkaar. Dan bespreken de leden de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.
Wie belangstelling heeft is welkom op 14 september om 10:30 uur in de bibliotheek aan Westerweg 250 in Heiloo. Aanmelden kan bij de bibliotheek via de website bibliotheekheiloo.nl/over-ons/contact.html, via telefoonnummer 0570-562656 of via e-mail: info@senia.nl.

Motorrijder verongelukt

HEILOO - Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is in de nacht van zondag op maandag een motorrijder verongelukt. Het gaat om een 54-jarige man uit Heiloo. De politie heeft dit maandagmiddag bekend gemaakt. De politie kreeg rond 03:15 uur een melding van een ernstig ongeval op de Kennemerstraatweg. Hier bleek een motorrijder onderuit te zijn gegaan. De motorrijder is overleden aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. (Bron: NHD).

Mindfulness: iets voor jou?!

HEILOO - U kent het wel: het gevoel van diepe innerlijke rust, volledige tevredenheid met wat er is en het zalige, ruime gevoel van even niets te moeten. Meestal ontstaat dit gevoel in een vakantie, aan de oever van een stromend beekje, of wanneer u een wandeling maakt in de natuur. Het is een gevoel waarbij u het verlangen kent om dat vooral vast te blijven houden, mee te nemen in uw dagelijks bestaan, en waarvan u na korte tijd moet constateren dat u ervan af bent geraakt. Die diepe rust, het gevoel van ruimte en vrijheid, zit in u! Mindfulnesstraining helpt, wetenschappelijk bewezen, om in dat gevoel te komen en te blijven.
Yme Bosgra geeft vanaf dinsdagavond 20 september in instituut Chiron (Hoefsmid 3 in Heiloo) weer een aantal trainingen. Kosten: € 245,- Eerdere deelnemers waardeerden de training met een 8,9! Er is een gratis introductie-avond op dinsdag 13 september, aanvang 19.30 uur. Voor informatie en opgeven, bel 06-20488126 of mail naar ymebosgra@hotmail.com.

Johan Steenhoek praat over boek in Verhalenkamer

Nico Steenhoek: boek om te verwerken.

HEILOO - Johan Steenhoek uit Heiloo vertelt aankomend weekend tijdens het evenement 'Willibrord draait door' zijn verhaal in de Verhalenkamer op het terrein van Willibrordus. Hij praat over het boek 'Heleen' dat gaat over het ziek worden van zijn vrouw en over het verliefd worden op een andere vrouw. Johan vertelt over het ontstaan van het boek en hoe het schrijven hem hielp het gebeurde te verwerken. Daarbij leest hij ook een paar mooie stukken voor. Johan Steenbeek vormde dagboeknotities en e-mails aan vrienden om tot het verhaal dat vertelt over verdriet, tegenslagen, liefde en verliefdheid. Het verhaal groeide uit tot iets wat leek op een manuscript voor een boek. Hij liet het lezen door iemand die niet te dichtbij stond. Daarna liet hij zich adviseren door een schrijfcoach en nu is er ook daadwerkelijk een boek. De lezingen starten zaterdag en zondag om 16.00 uur. Het bijwonen van de lezing is gratis. Zie ook willibrordusdraaitdoor.nl/johan-steenhoek/

Ingezonden: Schiphol

Goed nieuws. Schiphol heeft onderkend dat er verschil is tussen nachtrust en nachtvlucht voor de inwoners van met name Heiloo-West. Daarom heeft de verkeersleiding besloten niet meer boven dit gebied te vliegen na 22.30 uur. Dit omdat met name de slagers begonnen te klagen over verlies van barbecue-inkomsten. Doordat de mensen voortdurend met hun handen voor hun oren zaten, waren ze niet in staat de barbecue-hapjes op een passende wijze in hun mond te krijgen. Bovendien maakte Schiphol bekend dat er een overeenkomst is gesloten met Specsavers en het Kruidvat. Mensen tot vijftig jaar kunnen met hun instapkaart een jaar lang onbeperkt oordopjes afhalen bij laatstgenoemde onderneming. Mensen boven de vijftig krijgen tegen Polderbaan-korting een vergoeding bij aanschaf van vier hoortoestellen bij Specsavers. Tevens worden er onder de 'Gelukkigen' trommelvliezen en valiumtabletten verloot. En alsof dit positieve nieuws niet genoeg is heeft Schiphol besloten dat de Polderbaan niet verlengd wordt tot Limmen, maar slechts tot Uitgeest.

We 'neuzelen' vrolijk verder. De commissie 'Zweefvliegen is gezond' komt medio 2022 weer bij elkaar en ondertussen kan iedere burger het woord 'economischbelang' foutloos schrijven. Tot slot: Als we toch geluidshinder willen meten, plaats die installatie dan op de woonheuvel aan de Zeeweg en niet op het gemeentehuis. Van een piloot van de KLM heb ik begrepen dat de woonheuvel een aanvliegbaken is voor de Polderbaan.

Met bezorgde, ludieke groet, Pim Bronkhorst

Rondje sparren met de Rabo

HEILOO - Mensen bezoeken steeds minder vaak de bank. Natuurlijk is dit omdat men veel bankzaken prima online kan regelen, maar ook omdat de Rabobank steeds vaker klanten opzoekt. Dit geldt niet alleen voor particuliere klanten. U vindt de bank ook op plekken waar ondernemers zijn, zoals het WBC in Heiloo.

Brainstorm met Esther en Patrick
Een nieuw initiatief is de 'zakelijke brainstormsessie'. Bedrijvenadviseur Esther van Luyn en Business Controller Patrick de Jager hebben veel ervaring met ondernemersvraagstukken. Vanuit hun expertise gaan ze in gesprek met ondernemers in de Rabocamper. Zowel klanten als niet-klanten zijn welkom voor een brainstormgesprek over elk denkbaar ondernemersvraagstuk. Esther: "Ik merk dat ondernemers dit geweldig vinden. Heel laagdrempelig kunnen ze met ons in gesprek en vaak kunnen wij vanuit onze ervaring nieuwe inzichten bieden. Zo willen we meerwaarde bieden aan het bedrijfsleven in ons werkgebied."

Bij Brasserie in 't Groen
Deze woensdag (7 september) staat de Rabocamper bij Brasserie in 't Groen bij de golfbaan. Kom gerust langs voor een goed gesprek!

Waar staat de Rabocamper voor de volgende brainstormdag?
Volg @RabobankNKL op Twitter, daar wordt het tijdig gecommuniceerd.

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds

HEILOO - De collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds duurt van 11 tot en met 17 september. Ruim dertigduizend vrijwilligers gaan dan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het is de grootste jaarlijkse actie voor de tweehonderdduizend mensen met een spierziekte in Nederland. Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al zestig jaar in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim tweehonderdduizend mensen. De organisatie wil alle spierziekten de wereld uit krijgen.

Ingezonden mededeling: genoten in Valkenburg

HEILOO - De zelfstandige senioren die zich hadden aangemeld voor de jaarlijkse vakantiereis van Stichting Welzijn Heiloo hadden daarvan geen moment spijt. Wat was het eind augustus prachtig weer, het leek soms zelfs wat overdreven. De reis ging naar Hotel Monopole in Valkenburg aan de Geul. Het was een bijzonder ontspannen, gezellige en interessante reis. De groep maakte prachtige excursies naar de grotten en het Kolenmijnmuseum, er was een rondvaart op de Maas, een rit met de stoomtrein over het 'Miljoenenlijntje' en de reizigers genoten van de busritten door het mooie landschap van Zuid-Limburg. Stichting Welzijn Heiloo kijkt terug op een zeer geslaagde reis. Tot volgend jaar!

Ingezonden: Zorgen om luchtkwaliteit Heiloo e.o.

Met instemming las ik de ingezonden brief van Els Meurs in de Uitkijkpost van 31 augustus. Net als zij maak ik mij al langer grote zorgen om de toenemende overlast van naar Schiphol dalende vliegtuigen. Er zijn uren dat ze om de halve minuut over denderen. Naast de herrie die dat geeft, vraag ik mij af waar de verbrande kerosine blijft. Dat komt uiteindelijk toch in onze directe leefomgeving en longen terecht. Er zijn economische en vakantie-belangen. Maar waar ligt de grens? Naast metingen vestig ik mijn hoop op de politiek. Al lijken (met name lokale) politieke partijen hun kop in het zand te steken.

Cor Hoffer, Heiloo.

Het nieuwe programma van Limmen Cultuur 2016-2017

LIMMEN - Het nieuwe programma voor het komend seizoen van Limmen Cultuur is klaar. Het is een zeer gevarieerd programma met bijna iedere maand een optreden.
Limmen Cultuur start in oktober met het Westfries Collectief in Vredebrug. Dat belooft een avond vol sfeer, sketches en muziek te worden. In november komt schrijver/bioloog Midas Dekkers naar Limmen en in februari 2017 schrijver/muzikant Nico Dijkshoorn. Deze twee heren zijn bekend van veel boeken en televisieoptredens. Zij verrassen de bezoekers met hun verhalen. In december volgt een kerstconcert met de Tata Big Swingband in Vredeburg. De band brengt dan het publiek alvast in de kerststemming met swingende muziek. In januari 2017 staat de Ierse folk-band O'Branons op het programma, een middagvoorstelling met een verrassend verloop. Op 2 april eindigt Limmen Cultuur het seizoen met het Leids Barok Ensemble. Dit ensemble komt, op veler verzoek, weer naar Limmen en gaat spelen in de PKN kerk.

De organisatie denkt ook aan de kleintjes. Op 27 november is er de jaarlijks terugkerende sinterklaasvoorstelling. Op 11 en 12 maart 2017 volgt de expositie 'Limmen Artistiek en Creatief', waar kunstenaars uit de omgeving hun werk tonen. Op www.limmencultuur.nl staat alle informatie over tijden, locaties en toegangsprijzen. Ook zoekt de organisatie vrijwilligers die het leuk vinden deel uit te maken van het bestuur van Limmen Cultuur. Een woordvoerder van de organisatie verwoordt het als volgt: "Lijkt het je leuk culturele activiteiten te organiseren, de communicatie/pr te verzorgen of misschien wel onze website beheren? Bezoek onze site, laat een bericht achter of neem contact met ons op. Het belooft weer een mooi seizoen te worden en tot ziens bij een van onze voorstellingen."

Open monumentenweekend in museumhoeve Overslot

Het schelpenmuseum.

EGMOND AAN DEN HOEF - Tijdens het open monumentenweekend van 10 en 11 september mag u een bezoek aan museumhoeve Overslot zeker niet overslaan. Van vele miljoenen jaren oude fossielen en mineralen tot moderne kunst - bezoekers raken niet uitgekeken in dit zeer oude pand in het historische hart van Egmond aan den Hoef.

Dit Rijksmonument, dat al voorkomt op een kaart uit 1555, is gelegen tegenover de restanten van het slot op den Hoef, ooit het grootste kasteel van Nederland. Hoe dit kasteel er vroeger uitzag is in de oude stal van het museum te zien aan de hand van de maquette, die de historicus Jos Hof maakte op schaal 1:100.

De oudste architectuur ter wereld
Liefhebbers kunnen zaterdagmiddag een film bekijken die dr. Peter van den Berg maakte over de Egmondse School van George Hitchcock. Ook andere historische films over Egmond zijn te zien. Daarnaast zijn boeken te koop die hij over dit onderwerp schreef. Er is ook een speciale informatieve fototentoonstelling ingericht over de oudste stenen huizen ter wereld van de Dogon en Tellem architectuur in Mali. Verder is in het oude woonhuis een enorme verzameling schelpen en andere aanspoelsels te bewonderen.

Monumentale jazz
Bezoekers kunnen zondagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur genieten van monumentale jazzmuziek. Drummer Peter van Raamsdonk stelt voor zijn optredens graag een speciale band samen: Pete's Special Blend. Onbekende, niet veel gespeelde stukken, vergeten standards en eigen werk klinken fantastisch in een van de oudste panden van Egmond. Zo komen alle zintuigen tot hun recht in de museumhoeve aan de Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef. Museumhoeve Overslot is tijdens het open monumentenweekend open van 11.00 tot 18.00 uur.

Extra duinkaartcontroles in het Noordhollands Duinreservaat

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 controleert duinbeheerder PWN weer extra op het bezit van duinkaarten. Dit betekent dat alle bezoekers, ook de hardlopers, daadwerkelijk de duinkaart bij zich moeten hebben en moeten kunnen laten zien. PWN wil bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat blijvend laten genieten van het prachtige duinlandschap. Daarvoor is het nodig dat bezoekers een duinkaart kopen. PWN is voor het beheer van de duinen afhankelijk van deze inkomsten, omdat de overheid hiervoor geen subsidie verstrekt. Voor meer informatie: zie pwn.nl/duinkaart.

Cowboys en indianen weer weg uit Akersloot…

Tijdelijke bouwwerken in Akersloot.

AKERSLOOT - De scholen zijn alweer begonnen, maar de organisatie van het Timmerdorp in Akersloot denkt nog graag terug aan de timmerweek. "Het was geweldig. Alles stond in het teken van cowboys en indianen. Zelfs het toilet, de EHBO en de limonadehoek waren geheel in stijl. We kijken terug op een heerlijke week, met prachtig weer, geweldige en indrukwekkende bouwresultaten, leuke activiteiten, lekker eten en drinken en niet te vergeten vele vrolijke, gezellige en enthousiate kinderen en vrijwilligers. De organisatie wil iedereen die op wat voor manier dan ook meewerkte aan of sponsor was van dit Timmerdorp weer hartelijk bedanken. We verheugen ons al op volgend jaar en zijn stiekem al plannen aan het smeden voor het 21ste timmerdorp!"

Tijdelijke bouwwerken in Akersloot.

Melange7 op Culinair Plaza

Gastronomisch en topentertainment op het Waagplein.

HEILOO - Nog een paar dagen en Culinair Plaza begint! Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september staat het Waagplein in Alkmaar in het teken van culinair genieten.
Melange7 én 1480 Foodbar staan met een prachtige stand op dit tongstrelende evenement. Er zijn verschillende specialiteiten en delicatessen samengesteld om in een gezellige ambiance kennis te maken met culinaire diversiteit. Laat u gastronomisch verrassen in combinatie met topentertainment; tijdens dit uitje is succes gegarandeerd! Tijdens Culinair Plaza zijn Melange7 en 1480 Foodbar natuurlijk gewoon geopend. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij Melange7, Kennemerstraatweg 99-103 in Heiloo.

Prijsvraag: 'Wie heeft de mooiste moestuin!?'

Winnaar: dhr. A. Stam uit Egmond aan Zee.

LIMMEN - De moestuin is ontzettend populair. Omdat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die vol trots met hun moestuin bezig zijn, is Nuyens Tuin & Groen Shop in juli met een prijsvraag begonnen.

Iedereen die het leuk vond om mee te doen met deze prijsvraag moest een drietal foto's van zijn/haar moestuin via Facebook insturen. Grappig was dat ook veel "oudere" mensen zonder Facebook hieraan meededen. De foto's werden per post opgestuurd of bij ons aan de balie afgegeven.

Vorige week bezocht de 'vakjury' van Nuyens alle genomineerden om te oordelen omtrent de status van de moestuin. Er werd gelet op de gezondheid van de gewassen, de indeling, het gebruikte plant- of zaaimateriaal, de teeltwisselingen, de aanwezigheid van eventuele onkruiden en op het algemene 'plaatje' van de moestuin. Er waren zeer leuke prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen, te besteden bij Tuincentrum Nuyens.

Tweede prijs: dhr. W. Castricum uit Limmen.
Derde prijs: dhr. R. Berghuis uit Egmond aan Zee.

De prijzen gingen naar :

1: Dhr. A. Stam uit Egmond aan Zee. Een prachtig verzorgde moestuin, zeer mooi gelegen in de duinen van Egmond aan Zee. 1ste prijs € 150.-

2: Dhr. W. Castricum uit Limmen. Zeer mooie tuin gelegen aan de Zuidkerkenlaan, naast de Hortus Bulborum. 2de prijs € 100.-

3: Dhr. R. Berghuis uit Egmond aan Zee. Tuin aan de Tijdverdrijfslaan in Egmond aan den Hoef. 3de prijs € 50.-

Alle moestuinbenodigdheden bij tuincentrum Nuyens
De laatste jaren verbouwen steeds meer mensen groenten in hun eigen moestuin. Niet gek, want verse groenten uit eigen tuin smaken zoveel lekkerder dan supermarktgroenten. Bovendien is het vaak stukken goedkoper en is werken in de moestuin ook nog eens goed voor de gezondheid. Met een goed moestuinplan kan men het hele jaar door genieten van eigen, gezonde en verse seizoensgroenten. Tuincentrum Nuyens heeft alle moestuinbenodigdheden in huis om een moestuin in te richten en te onderhouden.

Wat heeft u nodig voor uw moestuin?
Naast moestuinbenodigdheden, zoals gereedschap en meststoffen, zijn voor een eetbare tuin zaaigoed en planten nodig. Tuincentrum Nuyens biedt een overvloed aan groente- en bloemzaden. Veel mensen vinden het leuk om naast groenten ook wat mooie bloemen in hun moestuin te zetten. Ook hiervoor kunnen liefhebbers in het tuincentrum of in de bijbehorende webshop prima terecht. Uiteraard zijn daar ook biologische zaden, pootaardappelen en groenbemesting verkrijgbaar en zelfs setjes om eigen champignons te kweken. Tuinliefhebbers die liever niet alles zelf willen zaaien, zijn eveneens bij Tuin & Groen Shop aan het goede adres. Naast het uitgebreide assortiment biedt het bedrijf gelukkig ook groente- en kruidenplantjes.

Tip voor de moestuin: plant nu voor de winter uw knoflook en winterplantuitjes!

Mijn Oldtimer

Foto van de Citroen DS.

Bij binnenkomst in het bedrijfspand in Limmen, valt gelijk op de brug de metallic blauwe Citroën DS23 Pallas in het oog. Aan alles is te zien dat dit geen gewone Citroën is. De auto zit vol stickers, de wielkasten zijn uitgebouwd, er zitten grote verstralers op de neus, en het interieur lijkt niet meer op het interieur van een gewone gezinsauto.

De eigenaar Harry Martens is te vinden op de eerste verdieping, op zoek naar een onderdeel voor zijn auto. "Er zit een scheur in de carter van het motorblok", geeft Harry aan. "Er moet iets vanbinnen kapot zijn gegaan." Het wordt al snel duidelijk dat deze reparatie niet echt heel moeilijk is voor Harry. Hij weet namelijk alles van zijn Citroën DS. Sinds 1982 heeft hij in diverse Citroëns DS-modellen gereden en sinds een jaar of tien heeft hij van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Zijn specialisatie is het reviseren van onder andere DS-versnellingsbakken. Hij heeft klanten over de hele wereld en als enige in de wereld is hij in staat om van de viersversnellingsbak halfautomaat een vijfversnellingsbak halfautomaat te maken. Voordeel hiervan is dat de motor stationair veel rustiger gaat draaien en daardoor zuiniger wordt. Zeer gespecialiseerd werk!

Drie jaar geleden kocht Harry zijn huidige DS. Hij stond al een jaar of tien in een schuur. Het was gelukkig nog de moeite waard om de auto te restaureren, vooral omdat het om een speciale 'Pallas'-uitvoering ging met onder de motorkap een 2.3 liter injectiemotor. Deze uitvoering, uit 1973, is een van de laatste auto's die van de band rolden.

"Rally rijden met deze auto is geweldig", vertelt Harry. "Het publiek vindt het prachtig als je voorbij scheurt en je driftend de bochten doorgaat. Nu doen die andere rally-auto's dat ook wel, maar ze staan met grote ogen te kijken als ze zien dat het een oude DS is." Hij is net terug van de driedaagse Eiffel Rally in Duitsland met duizenden toeschouwers, waar hij met zijn navigator een twintigtal klassementsproeven moest doen. De laatste twee jaar heeft Harry meegedaan aan zes rally's per jaar. Pas nadat hij deze DS had gekocht, besloot Harry om de auto helemaal om te bouwen tot rally-auto. Dit was een zeer ingrijpend gebeuren omdat een dergelijke auto aan heel veel eisen moet voldoen. "Het is echter zo leuk om rally's te rijden'', zegt Harry met een brede glimlach, "dat het meer dan de moeite waard is geweest om dit project aan te pakken."

Voor actiemateriaal: zoek op Youtube naar Harry Martens.

Tekst en foto: Donald Ettema

Vluchtelingenopvang Heiloo en omgeving regionaal aanbesteed

HEILOO - De gemeenten Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Castricum, Bergen en Uitgeest gaan de opvang van erkende asielzoekers, ook wel vergunninghouders genoemd, regionaal aanbesteden. Nu wordt deze nog uitgevoerd door Inova en Vluchtelingenwerk Noordwest Holland. De gemeenten gaan gezamenlijk beleid opzetten om zowel het onderdeel inburgering als het onderdeel integratie van vergunninghouders te bevorderen. Met name het laatste blijft bij de huidige opvang achter.
Bron: Beatfm

Tafelverhuur kinderkledingbeurs Trefpunt

HEILOO - Een kinderkledingbeurs staat zaterdag 15 oktober op het programma in Het Trefpunt in Heiloo. Wilt u een tafel reserveren om uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed te verkopen, dan kunt u contact opnemen via 072-533 12 97. De afmeting van de tafel is 80x160 en kost €7,50 (slechts één tafel per persoon en op is op - geen handelaren). De markt biedt onder andere goedkope kinderkleding en speelgoed. Het Trefpunt is gevestigd aan Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo.

Open monumentendagen in Akersloot

AKERSLOOT - De monumentendagen worden zaterdag 10 en zondag 11 september in Akersloot gehouden. Hier zijn vier monumenten, geopend en gratis toegankelijk voor het publiek. Onder dit viertal is het Gemaal 1879, dat op beide dagen zijn deuren open heeft van 10.00 tot 16.30 uur. Het gemaal is een indrukwekkend gebouw, dat een staaltje van oude techniek bevat. Veertig jaar na de stichting ervan werd het omgebouwd van stoom- naar elektrisch gemaal, waarbij handig gebruik werd gemaakt van de grootte van het pand. Tijdens het monumentenweekend is het gemaal regelmatig in werking.

Daarnaast is er in het gebouw nog een interessante tentoonstelling te bezichtigen. Enerzijds is het een kijk op het Oer-IJ gezien door de ogen van Lia Vriend, die veel opnamen maakte in het gebied waar vroeger het IJ stroomde. Anderzijds wordt de tentoonstelling gecompleteerd met keramiek van Jaqueline Fluitman. Het gemaal is te vinden op Klein Dorregeest aan de Fielkerweg 4 in Akersloot, een zijweg van de Geesterweg. Bezoeken buiten het weekend zijn eveneens mogelijk voor groepen van minimaal vijf personen. Een afspraak hiervoor maken is mogelijk. Zie ook www.gemaal1879.nl.

Feestelijke opening nieuw kunstgrasveld HSV

John van de Brom bij HSV. Foto/ bron: AZ media

HEILOO - HSV 1 speelt zondag 11 september om 14.00 uur de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Tegenstander in deze mooie derby is Meervogels uit Akersloot. Voorafgaand aan de wedstrijd gaat HSV het splinternieuwe hoofdveld feestelijk openen.

De succesvolle AZ-trainer John van de Brom komt voor deze gelegenheid naar sportpark Het Maalwater om deze handeling te verrichten. HSV nodigt alle belangstellenden vanaf 13.30 uur uit om deze opening mee te maken en de spannende derby te bekijken. De toegang is gratis.

'Dankbaar voor mooi resultaat'
Voorzitter Wim Leering: "Er is lang en veelvuldig overlegd met onder andere de gemeente Heiloo en de KNVB over de noodzaak van dit nieuwe kunstgrasveld. Wij zijn heel blij dat dit nu geresulteerd heeft in een heel mooi nieuw hoofdveld, waar Heiloo en HSV in het bijzonder weer lang plezier van kan hebben. Veel mensen binnen onze club hebben hier achter de schermen veel werk voor verricht! Wij zijn hen dankbaar voor dit mooie resultaat. Leuk is tevens te melden dat op 11 september de nieuwe HSV Businessclub voor de eerste keer bij elkaar komt. Diverse bedrijven uit Heiloo en omstreken 'netwerken' via onze club en steunen onze vereniging. Op 11 september presenteren wij dan ook ons nieuwe sponsorbord. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn kunnen een e-mail sturen naar sponsorcommissie@vvhsv.nl en zij zullen contact met u opnemen. HSV is in beweging en dat wordt nog eens bevestigd door de compleet vernieuwde website www.vvhsv.nl. Deze site wordt ook 11 september officieel gelanceerd."

De middag eindigt met livemuziek in de gezellige Basis van HSV, wat altijd garant staat voor een feestje.

Picturae geeft Foresters Girlpower flinke zet in de rug

Bij het tekenen van het contract staan speelsters Nadeche van Alphen en Esmé Lindeman achter Walter Tromp en Mark Lindeman van Picturae en Arnt Blei van De Foresters. Foto: Marc Brunekreef

HEILOO - De meisjes van De Foresters hebben dit seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Picturae, de specialist in het digitaliseren van cultureel erfgoed en actief in Nederland, België, Frankrijk en Amerika, heeft zich voor drie jaar aan de vereniging verbonden.

De directeuren van Picturae, Mark Lindeman en Walter Tromp, kiezen bewust voor meisjesvoetbal. Lindeman: "Voetbal is een geweldige sport voor meiden, het is niet voor niets de snelst groeiende sport van Nederland! Met deze sponsoring wil Picturae laten zien dat Foresters Girlpower een belangrijke plek binnen de club hoort in te nemen."

Dankzij de bijdrage van Picturae lopen de meisjes in fraaie shirts, maar daar blijft het niet bij. Er komt ook een pakkenplan, waardoor de Foresters-meiden voor een mooie prijs een prachtig trainingspak kunnen scoren. Team De Foresters is uiteraard zeer content met de steun van Picturae aan de damestak.

Flashing: clinic van oud-basketbalinternational Henk Pieterse

HEILOO - Oud-basketbalinternational Henk Pieterse geeft zaterdag 17 september bij basketbalvereniging Flashing Heiloo een clinic. De clinic, ter ere van de heropening van sporthal Het Vennewater en de start van de Nationale Sportweek, is niet alleen bestemd voor clubleden maar ook voor sportievelingen die (hernieuwd) met basketbal kennis willen maken.

Flashing Heiloo timmert de laatste jaren prestatief aan de weg. Zo speelde het afgelopen jaar het jongensteam onder tweeëntwintig jaar in de landelijke competitie. De meisjesploeg onder twaalf jaar eindigde in 2015 als tweede bij het Nederlands kampioenschap. Nieuwe leden, jeugd vanaf acht jaar tot en met de senioren, zijn welkom. Voor de (jongeren)clinic van 11.00 tot 13.00 uur is aanmelding niet nodig. Sportkleding wordt aangeraden en binnensportschoenen zijn verplicht.

Sportquiz Heiloo derde editie

HEILOO - De laatste vrijdag van september staat in het teken van de Heilooër Sportquiz: de derde editie alweer.

Als afronding van een lange sportzomer mogen de sportkenners aantonen dat ze niets hebben gemist van bijvoorbeeld de Olympische Spelen, het EK voetbal, Wimbledon en de Tour de France. Natuurlijk staan ook de sport in Heiloo, sporthistorie en meer ludieke vragen op het programma, dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje.

Sportverenigingen, sportteams, familie, vrienden en sponsoren mogen de strijd aangaan. Welk team gaat naar huis met de trofee en vooral met de eervolle titel 'Sportkenner van het jaar 2016'? Snel aanmelden is aan te raden, want vol is vol. De datum: vrijdag 30 september, aanvang 20.00 uur. Locatie: Café de Wit. Kosten: 5 euro per team (betalen op de avond). Inschrijven kan in per team van maximaal vier personen. Een e-mail sturen naar sportquizheiloo@outlook.com is voldoende.

KP Biking: Wim Verdonk neemt bevel over

AKERSLOOT - Wim Verdonk uit Egmond aan den Hoef heeft de winst naar zich toegetrokken van de wekelijkse donderdagavondwedstrijd op Sportcomplex de Cloppenburgh (Akersloot) om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup.

Direct na de start werd de boel op gang gebracht door de man uit Uitgeest, Wilfred Knegt, met het hele peleton in zijn wiel waarin al enkele gaten werden gezien. In de vijfde ronde nam de latere winnaar Wim Verdonk het bevel over en kwam er wat meer tekening in de koers. Alkmaarder Henk Louwe deed met de dappere Chris Kemp uit Egmond aan den Hoef een poging om de naar de tweede plek teruggevallen Wilfred Knegt te achterhalen, maar tevergeefs. Henk Louwe behield in de finale van de één uur durende wedstrijd zijn derde positie. Chris Kemp moest de op stoom gekomen plaatsgenoot Henk Jan Verdonk senior nog voor zich dulden. Femke Mosssinkhoff uit Akersloot en Mariette Riesebosch uit Alkmaar hielden in die volgorde de eer bij de vrouwen hoog. Hierbij de aantekening dat zij respectievelijk als zesde en tiende overall eindigden.

Uitslagen: 1. Wim Verdonk (Egmond aan den Hoef), 2. Wilfred Knegt (Uitgeest), 3. Henk Louwe (Alkmaar), 4. Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan de Hoef), 5. Chris Kemp (Egmond aan den Hoef), 6. Ronald Mossinkhoff (Akersloot), 7. Bram Houtkooper (Alkmaar), 8. Peter Langevoort (Akersloot), 9. Koen Houtkooper (Alkmaar), 10. Jan Langeveld (Bakkum).

Sfeervol 10e Heiloo Open Golf Toernooi

Foto's: Stip Fotografie

HEILOO - Golf & Country Club Heiloo organiseerde in het weekend van 3 en 4 september voor de tiende keer het Heiloo Open Golf Toernooi. De organisatie spreekt van 'een sfeervol en gezellig golftoernooi'.

Zaterdag konden deelnemers op de driving range Wilson-clubs testen en de lengte van de slagen meten door middel van een Trackman. GCH-lid Zep de Haas sloeg hier de longest drive. Zaterdag kon op hole 3 een auto worden gewonnen door degene die een 'hole in one' sloeg. Wil Brakenhoff sloeg een 'hole in one' maar helaas voor hem op hole 8 en niet op hole 3, dus geen auto! Bij de putt-wedstrijd op zaterdag kregen drie mensen het voor elkaar om in één keer de bal in de putt te slaan: Herman Rotteveel, Cor de Boeren en Rupert Schaffer. Na barrage won Cor een mooie opoe-fiets. De opbrengst van deze wedstrijd bedroeg 430 euro. Hoofdsponsor NTI NLP verdubbelde dit bedrag, waardoor het Timmerdorp Heiloo 860 euro tegemoet kan zien. Negen personen volgden zaterdag de clinics en eenentwintig kinderen namen zondagmiddag met veel enthousiasme en onder een stralende zon deel aan de Fun Factory.

De winnaars:
Zaterdag waren er 117 deelnemers, van wie er 87 door gingen naar de finales op zondag.

Foto's: Stip Fotografie
Foto's: Stip Fotografie

Cat. 1 (hcp t/m/ 21,0 ): 33 spelers . 18 holes strokeplay met hcp.verrekening.
Cat. 2 (hcp 21,1 t/m 30,0): 27 spelers. 9 holes stableford.
Cat. 3 (hcp 30,1 t/m/ 45,0 ): 27 spelers. 9 holes stableford.

Trias-junioren in finale 's bij NK in Olympisch stadion

Ole van Tiel in actie tijdens de Nationale D-spelen waar hij de vijfde plaats bereikte.

HEILOO - Afgelopen weekend tijdens de nationale D-spelen (NK t/m 13 jaar) presteerde Trias uitstekend.

In het Olympisch stadion in Amsterdam kwamen er vier Trias-junioren in actie: Bente Madderom, Ole van Tiel, Amber Knippen en Kyra Agasi. Bente Madderom kwam uit op de zestig meter en zestig meter horden. De snelle Bente kwam met gemak door de serie's en halve finale's heen. In de finale kwam Bente uiteindelijk tot de vierde plaats op de zestig meter horden en op de vijfde plaats op de zestig meter sprint.

Voor Ole van Tiel waren het zijn eerste D-spelen. Zijn doel was om de halve finale op de tachtig meter horden te behalen. Na de series werd het duidelijk dat zelfs een finale mogelijk zou zijn. In de serie verbeterde Ole al zijn persoonlijke record met twee tienden: 13.27. In de halve finale liep Ole 13.29 seconden wat een finaleplaats betekende. Een uitstekende prestatie. In de finale liet Ole zelfs een tijd noteren van 13.09 seconden. Deze tijd was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats en maar een tiende verwijderd van brons.

Amber Knippen deed het op de honderdvijftig meter uitstekend. Alleskunner Amber wist zich van de vijftig meisjes keurig te plaatsen voor de finale. In de spannende finale sprintte Amber naar de zevende plaats (21.08 seconden). Het scheelde uiteindelijk weinig met de nummer drie die maar drie tienden sneller was. Maar tevreden terugkijken deed Amber zeker. Op de duizend meter kwam Kyra Agasi in actie. De jongste van de snelle zusjes Agasi kwam in het goed gevulde Olympisch stadion tot een tijd van 3.46,19 seconden.

Eerste SwimRunFun voor het goede doel een succes

Maarten van der Weijden zwom ook mee. Foto: Zwemclub De Spetters en NTI NLP

HEILOO - De eerste SwimRunFun werd zondag 28 augustus in en om zwembad Het Baafje in Heiloo georganiseerd. Door zevenhonderd meter te zwemmen en zeven kilometer hard te lopen werd geld ingezameld voor een mooi project van Youth Academy. Naam van het project is 'De Week van Uit de Schaduw', waarbij Youth Academy en NTI NLP scholen met een beperkt budget de kans willen bieden om kosteloos en onder professionele begeleiding met docenten en leerlingen te werken aan sociale thema's op school. Dit alles met als doel: meer vertrouwen, meer veiligheid, meer openheid en beter contact in de klas en op school. De organisatie, de zeventig deelnemers - waaronder oud-Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden - en veertig vrijwilligers kijken terug op een topdag.

Gezelligheid in het water. Foto: Zwemclub De Spetters en NTI NLP

www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl. Al 25 jaar het adres voor al uw tuinwerkzaamheden. o.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe TUINEN, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072 - 888 4612

Nieuwe LEDEN gezocht: schilders of beeldhouwers/boetseerders. KUNSTCOLLECTIEF ALKMAAR is een groep van twaalf kunstenaars die gezamenlijk ATELIERRUIMTE huurt in het oude centrum van Alkmaar. Kosten: ca. 250 euro per half jaar. Website: www.alkmaarskunstcollectief.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06-2159 8809

Leer Spaans bij Campo del Sol in Heiloo. Max. 8 personen per groep. Beginners do 13.00 uur. Vele mogelijkh voor gevorderden. Gediplomeerd en ervaren docente. Ook Spaanse leesclub & privéles. www.campodelsol.org / 072-566 9956.

NET weer binnen. Verrassende meubelen voor een verrassend LAGE prijs!. UNIEKE woonartikelen om SFEER in huis te brengen. Center Design. Kijk ook eens op Marktplaats. Wij zitten onder EEN dak met Center Care; zalige warme olie massage voor slechts € 30,- per uur! Enig als cadeau. Slimpad 36 Heiloo. 072 - 5334906

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn deskundig, ervaren en op maat gemaakt voor alle leeftijden. Bel voor info: 06 - 3827 9213

Houd je van verhalen vertellen en schrijven? Kom naar de cursus Creatief Schrijven. Start 13 september in de bibliotheek van Heiloo. Inl. en/of opgave: info@margreetschouwenaar.nl tel: 072 - 5332418

TE HUUR Vrijstaand zomerhuis in Egmond a/d Hoef. Circa 50 m2. 1 Grote slaapkamer, voorzien van CV. Per 1.10.2016 Tel: 06 - 2752 3855

Kim's Haarsalon. Kinderen knippen t/m 12jr €10,- Knippen €12.50 Kleuren vanaf: €27.50 Permanenten+ knippen vanaf€50.00 Wassen+ knippen+ föhnen €17,50. High lights van af €15,- Bel voor een afspraak naar: 06 - 3004 2383 Pinnen NIET mogelijk. Tot snel!

TUINIEREN te veel werk? Geen tijd? ZEER EVAREN TUINLIEFHEBBER helpt u met snoeien en het strak knippen van hagen, buxux en taxusbollen etc. Het hogedruk reinigen van terrassen en het verticuteren van bemoste grasvelden. 06 1827 8367

TE HUUR Appartement Nijverheidsweg 15 Heiloo Tel. 072 - 5320619

Kwaliteitsstoffering van uw meubelen vindt u bij MEUBELSTOFFEERDERIJ HEIJNE. Wij maken er een serieuze zaak van u goed advies te geven. Handelsweg 18 Heiloo. Wilt u een offerte of langskomen ? Even bellen aub. Tel. 072 - 533 4950 of 06-5164 9054 info@ceesheijne.nl www.ceesheijne.nl

Zangles in Heiloo privé of met twee. Kids en volwassenen, beginners en gevorderden. Gratis proefles. www.zingjemee.nl. 06 481 166 91.

GARAGE-SALE: verkoop van huisraad, bouwmaterialen, schilderijen en kleine meubels. Zaterdag 10-9 van 11.00-16.00 uur. Fontein Verschuirlaan 4 Heiloo

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

Keyboardles in Heiloo door conservatorium gediplomeerde docente , voor beginners en gevorderden van 7 -97 jaar www.toetsenstudiodanielle.nl 072 5323228. Er is geen wachtlijst.

Weekendje Brussel in een comfortabele auto ? Datum prikken op www.Huurauto-Heiloo.nl

Ambachtelijke SCHILDER heeft nog tijd over, ook voor timmerwerkzaamheden en dakreparatie enz. Vrijbl. prijsopgave, geen aanbetaling; betaling na tevredenheid klant. Ingeschr. KvK Tel. 06 3987 0829

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

Gewichtsconsulente Sandra Zoon Iedereen kan gezond leven met een gezond gewicht! Hoe? Maak snel een afspraak! De Kistemaker 34 Heiloo 06-57322934 E:sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Een klusjesman Nodig? Klusbedrijf Peter Flobbe helpt u graag. 25,- p/u excl. btw. www.klusbedrijfpeterflobbe.nl.06 - 36105003. KvK 60602058

Een lekkere Thaise ontspanningsmassage. Bel voor een afspraak naar 06 -3365 5795 Industrieterrein Oosterzij 4 C.

KNIPKAPPER Tom Beentjes is wegens vakantie GESLOTEN van 12 t/m 19 september. Dinsdag 20 september sta ik weer voor u klaar.

Vlooienmarkt Castricum. Zon. 18 sept 10-17 uur. Sporthal De Bloemen. Huur ook een kraam! Tel. 06 3910 8152

MUZIEK op Schoot voor BABY'S en PEUTERS. Cursus start weer eind sept. Wees welkom! www.spelenderwijsmuziek.nl.

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen. Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe. www.descooterbox.nl 06 - 2202 0702 AGM-Dealer

BLOKFLUITLES met plezier! Door gedipl. docente. Heel betaalbaar. Gratis proefles. www.spelenderwijsmuziek.nl.

EMILSEN SALON: Knippen, manicure en pedicure. Knippen kids €10, Knippen Volw.€15, Haren verven vanaf €35, manicure incl.nagellak €15, pedicure compl.€20, gelnagels €30. Kadobonnen/Haarverzorgingsprod.te koop. Ma/Za geopend op afspraak. Groenelaan 1, Heiloo. 06 - 5380 6959 www.emilsensalon.nl

SCHILDERSBEDRIJF LIMMEN

50% korting. Heeft nog tijd voor al uw schilderwerk binnen en buiten

Tel: 06 - 4247 9384

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.
Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

Tuinonderhoud Jeroen Borst Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen. Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

Gezelligste huiskamer voor Wedstrijd Bridge.

Op dinsdag- en donderdagavond hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. Voor meer informatie zie: www.heilooërbridgeclub.nl of bel het secretariaat 072 533 47 79.

Kom naar de leukste kringloop KRINGLOOP HEILOO, nabij Karwei, De Oude Werf 7. Open di t/m za 10-17 uur Inbreng en gratis ophalen. Tel: 072-533 4000 of info@kringloopheiloo.nl Nu ook pin.

TE HUUR in Alkmaar. Edisonweg 29 m2 Bedrijfsruimte voor ZZP-er. Aparte toiletruimte, Electra, Wifi, € 220,- p/maand. Tel: 06 - 5392 6633

TE HUUR: BEDRIJFS/PRAKTIJKRUIMTE 2 x 16m2. 295,- Euro per maand incl gas water lioht. Excl BTW. Kennemerstraatweg 452 Heiloo. Voor bezichtiging of meer informatie: 072 -5334723

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

Te Huur Autobox in Mariënstein. Geen elektra. Huur € 105,= P.M. 06-1273 7003

Kantoor te huur in centrum Heiloo 270 m2 luxe kantoorruimte beschikbaar (ook kamers vanaf 16 m2). Info? 072 -5410941

Schilder binnen en buiten. Heel mooie prijs. 06 1709 0670

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

HOVENIERSBEDRIJF ELSMAN voor al uw tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of hovenierelsman@quicknet.nl