De Uitkijkpost

15 oktober 2014

De Uitkijkpost 15 oktober 2014


Ondertekening intentieverklaring fusering welzijnsorganisaties Heiloo

HEILOO - Dinsdag vergaderden de besturen van de welzijnsorganisaties SWJJH (jeugd, jongeren) en de SWH (volwassenen, ouderen) gezamenlijk. Een primeur, maar de aanleiding was dan ook een heel bijzondere. Een vrij langdurig oriëntatie traject heeft geleid tot het concrete voornemen om over te gaan tot een verregaande samenwerking dan wel fusie, in principe per 1 januari 2015.

De afgelopen periode is in gezamenlijkheid naar een fusie toegewerkt. Er is een beheergroep samengesteld en er wordt hard gewerkt aan een fusiedocument. De ondertekening van een intentieverklaring door beide voorzitters, Jan Kasper namens SWH en Michel Engelsman namens SWJJH, markeert de vlotte voortgang. De organisaties hebben zich wederzijds een beeld kunnen vormen van elkaars werkveld, wonen elkaars vergaderingen en werkoverleg bij en hebben met elkaar ook al een paar operationele projecten gedaan. Marian van Dam, directeur van de SWH zegt mede namens beide bestuursvoorzitters: ,,Dat er kansen liggen daar zijn we wel van overtuigd. Zowel op het niveau van organisatie, van bedrijfsvoering als die van de inhoud. Alles gericht op de inwoners van Heiloo in de leeftijd van 10 tot 100plus die onze ondersteuning kunnen gebruiken. En het gaat de komende tijd wel ergens over, de overheid heeft een kanteling ingezet waarbij alle hens aan dek nodig is." De beheergroep formuleert voorstellen over vele aspecten, zoals: hoe borgen we de taakvelden volwassen, jongeren en vrijwilligers, hoe past de huidige personeelsformatie daarbij, hoe te komen tot één bestuur voor de nieuwe organisatie. We moeten ook rekening houden met de verschillende culturen. Pas als deze en andere zaken voldoende duidelijk zijn, kan een fusie daadwerkelijk plaatsvinden.

Gemeenteraad geeft college opdracht tot onderzoeken beoogde locatie C2000 antennemast

HEILOO - Op 6 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de beoogde locatie voor een antennemast voor het C2000 netwerk in Heiloo.

De raad heeft het college opdracht gegeven een zone tussen de Lagelaan (zuid) en het beoogde tracé van de afslag A9 verder te laten onderzoeken (zie kaart). De C2000 antennemast moet 'de witte vlek opvullen' in het C2000 communicatienetwerk voor de hulpdiensten van de ambulances, politie en brandweer. De fracties vinden het van belang om vanuit oogpunt van veiligheid en goed functionerende hulpverlening zo snel mogelijk tot plaatsing van een C2000 mast in de gemeente Heiloo te komen. Sinds mei 2013 heeft de gemeente Heiloo alle gelegenheden te baat genomen om binnen de door Meldpunt Diensten Centrum (MDC) gestelde termijnen, technische en financiële kaders naar een alternatieve mastlocatie te zoeken. Op basis van informatie van het Rijk en het MDC is de raad in samenwerking met burgemeester en wethouders van Heiloo en de geconsulteerde expert in de zomermaanden tot deze keuze gekomen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober hebben de fracties (alle fracties met uitzondering van de fractie van de NCPN) een initiatiefvoorstel ingediend, waarbij ze het college de opdracht hebben geven het afrondend onderzoek naar de locatie Lagelaan te laten doen. De komende tijd gaat het MDC onderzoeken of de locatie Lagelaan geschikt is. Het MDC geeft op korte termijn een finaal oordeel over de geschiktheid van de locatie.

De Tien Vragen aan.... Lucas Bugter en Maurice van der Poll

1.Waar zijn jullie geboren en getogen?

Lucas: Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar. Maurice: Ik was onderweg naar hetzelfde ziekenhuis en beviel in een Toyota Carina. Beiden zijn we gelukkig getogen in Heiloo, het mooie dorp van de Monte Miauw, Theater de Beun en natuurlijk John Molenaar!

2. Als jullie hobby jullie werk was geweest, welk beroep zouden jullie dan nu uitoefenen?

Wij organiseren evenementen voor mensen met een beperking, om ze de dag van hun leven te geven. Hiervoor hebben we een stichting opgericht, genaamd Showhero, waar bijna al onze vrije tijd in gestoken wordt. Voornamelijk organiseren we talentenshows, maar we zouden ook graag items vergelijkbaar met het televisieprogramma 'synDROOM' willen ontwikkelen. Wat zou het fantastisch zijn als deze hobby ons beroep zou zijn!

3. Wie zouden jullie wel eens willen ontmoeten, en wat zouden jullie dan zeggen of vragen?

Twee Marco's willen we ontmoeten. Marco Borsato en Marco van Basten. Op 19, 20 en 21 december zitten wij als Showhero 48 uur lang samen met mensen met een beperking opgesloten in een Glazen Huis op het Canadaplein in Alkmaar. We zouden deze twee grootsheden willen vragen asjeblieft langs te komen voor een interview en een bakkie koffie.

4. Wat is jullie mooiste jeugdherinnering?

We hebben allebei het gevoel nog midden in hun jeugd te zitten, maar hebben samen al vele onvergetelijke momenten meegemaakt. Zoals vakanties met een oude bus door Europa, vissen bij iemand in de voortuin, gratis naar binnen sneaken bij de grootste concerten van Nederland en natuurlijk de Showhero evenementen tot nu toe. Want naast dat de deelnemers de mooiste dag van hun leven hebben, hebben wij dat ook!

5. Wat vinden jullie de mooiste plek in Heiloo?

Zonder enige twijfel de oude supermarkt op de Zevenhuizenlaan. Zaterdag 18 oktober verplaatsen we deze plek naar het toneel van Theater de Beun, waar we weer met Showhero staan.

6. Waarvoor kunnen ze jullie 's nachts wakker maken?

Voor een impulsief avontuur met onze vriendengroep. Zo hebben we wel eens uit het niets de trein gepakt naar Duitsland om daar de finale van het EK te kijken. Juist doordat het zo impulsief gebeurd zorgt het voor onvergetelijke momenten en gebeurtenissen.

7. Wat is het beste advies dat jullie ooit kregen?

Wij hebben altijd 1001 ideeën en plannen in ons hoofd. Showhero jurylid Jeroen Schouten heeft ons wel eens het advies gegeven: 'FOCUS'. We nemen namelijk wel eens te veel hooi op ons vork, maar roepen in dat soort gevallen regelmatig tegen elkaar: 'Het komt ATLIJD goed'.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van jullie?

Maurice: Veel mensen roepen tegen mij dat ik echt iets op televisie moet doen als presentator. Wat veel mensen denk ik niet beseffen is dat ik veel meer op mijn gemak ben voor een publiek dan een camera.Lucas: Dat ik ook wel 'Lucas Blijdschap' wordt genoemd. En 's nachts als 'The Analog Kid' nog wel eens een plaatje draai met DJ David Handgraaf.

9. Wat zouden jullie in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Wat wij belangrijk vinden is dat de verbinding tussen Heilooërs onderling sterk is en behouden blijft. Hiervoor vinden wij het geweldig om dingen als Heiloo Olympics, en Showhero in Theater de Beun te organiseren en ons steentje bij te dragen bij Dolfinn Rocks. Wij zouden dit soort activiteiten op zoveel mogelijk manieren stimuleren. Iets wat onze huidige burgemeester Hans Romeyn overigens al prachtig doet. Hij is nota bene jurylid bij Showhero in Theater de Beun!

10. Persoonlijke vraag van Jeroen Schouten aan jullie:

Waar komt jullie passie voor een project als Showhero vandaan en hoe kan de Heilooër gemeenschap jullie steunen? Maurice: Ik kom uit de gehandicaptenzorg en zie dat mensen met een beperking tegenwoordig vaker thuis of op de zorggroep zitten. Daarom vind ik het zo belangrijk om hen via Showhero midden in de samenleving te zetten. Iedereen die enige affiniteit heeft met de doelgroep kan zijn steentje bijdragen door zaterdag 18 oktober aanwezig te zijn in Theater de Beun. Lucas: Ik kom uit de media & entertainment wereld en de eerste keer dat we Showhero hebben opgezet wilde ik vooral Maurice helpen met het opzetten van een fantastische show. Toen ben ik geraakt door de pure emoties van de deelnemers. Het is elke keer weer zo bijzonder wat voor sfeer er ontstaat tussen 'onze sterren' en het publiek tijdens zo'n show! Mensen kunnen ons steunen door het een keer mee te maken, want geen woord of beeld kan het gevoel van zo'n show omschrijven.

• Wij willen graag het stokje over geven aan Patrick Rupsam, een man waar wij ongelooflijk veel bewondering voor hebben. Hij zet zich in voor mensen met een beperking en spreekt altijd 100% recht uit zijn hart. Onze vraag: Patrick, wat is voor jouw nog een droom die jij nastreeft in jouw fantastische vakgebied?

Damn Fresh Breakdance Battle

Sam en Falko nodigen je uit om te komen kijken wat Breakdance allemaal te bieden heeft. Sabine en Marlies Fotografie

REGIO - De vierde editie van dit regionale breakdance event, op zaterdag 18 oktober, belooft ook de grootste tot nu toe te worden met tegen de zestig deelnemers in de leeftijd 6 tot en met 19 jaar.

Deze belangstelling geeft aan dat er behoefte is aan een gelegenheid waar B-boys en B-girls elkaar kunnen ontmoeten en battlen. Bij deze gelegenheid kunnen ze hun eigen moves laten zien en geïnspireerd raken door anderen. In en rond Amsterdam is dat genoeg het geval, in de regio Warmenhuizen tot Haarlem nauwelijks. De Damn Fresh Breakdance Battle is drie jaar geleden gestart als een manier om de lesgroepen van Falko de Graaf, Sam de Muijnck en Laurens Singeling uit Heiloo in contact te brengen met lesgroepen in de omgeving. Een succesvolle move gezien het feit dat van steeds meer dansscholen en verenigingen, uit een steeds grotere regio, inschrijvingen komen. Op basis van leeftijd zijn er twee categorieën, 13 min en 13 plus. De deelnemers zullen door een professionele jury beoordeeld worden, die bestaat uit: B-boy Oniz (Zino Ainsley) en B-boy Brutus (Marten Leerkamp) van de Skill Dealers Crew en Johan Zandbergen (de initiator van breakdance in de regio). Voor publiek is er zeker plaats; men kan zich voor slechts €2,- verzekeren van een geweldige dag met allerlei verschillende persoonlijke stijlen en fraaie moves. De Damn Fresh Breakdance Battle vindt plaats in sporthal De Bloemen in Castricum op zaterdag 18 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.

Stottercafé Noord-Holland opent haar deuren in Heiloo

Roy van Lierop nodigt mede-stotteraars uit voor een gezellige avond in Heiloo.

HEILOO - ,,We willen graag andere stotteraars ontmoeten en samen een gezellige avond hebben", vertelt Roy van Lierop (22), onder andere pizzakoerier in Heiloo en sinds kort woonachtig in Alkmaar. ,,Ook willen we horen hoe anderen omgaan met bepaalde situaties."

Daarom begint Van Lierop samen met drie andere Noord-Hollandse stotteraars het stottercafé Noord-Holland. Op wereldstotterdag, woensdag 22 oktober, vindt het eerste café plaats vanaf 20.30 uur in Café de Wit, Heerenweg 146 in Heiloo. ,,Iedere stotteraar uit Noord-Holland is welkom, vanaf zo'n 17 jaar", zegt Van Lierop. De organisatoren zijn zelf tussen de 17 en 52 jaar. Ze leerden elkaar via het logopedienetwerk kennen. ,,Het maakt niet uit of je logopedie volgt of al jaren niet meer," vertelt hij. ,,Iedereen mag komen. Niet iedere stotteraar is hetzelfde. Bij sommigen zit het in het hoofd, bij anderen is het lichamelijk." Hij stotterde zelf vanaf het moment dat hij leerde praten. Vroeger waren bijvoorbeeld Sinterklaas of zijn verjaardag momenten van stress, waardoor het stotteren verergerde. Nu zijn het vooral de momenten dat hij zich moet overschreeuwen op rumoerige plekken of als hij zich op nieuw terrein bevindt. De stotteraar belandt volgens Van Lierop in een vicieuze cirkel: ,,Je wilt niet gaan stotteren, waardoor je gestresst raakt en juist wel gaat stotteren. Dan ga je bepaalde situaties vermijden en kun je je leven niet leiden zoals je wilt." De organisatoren hopen net als andere stottercafés in Rotterdam en Groningen uiteindelijk via een thema extra diepgang te geven aan de ontmoetingen. ,,Als er woensdag twintig man komt, ben ik tevreden", zegt Van Lierop. Natuurlijk hoopt hij op meer, maar twintig is voldoende voor een vervolg eens in de twee of drie maanden.

Elke week watergymnastiek

Elke week traint een groep 65-plussers met veel plezier onder leiding van Theo en Anita.

HEILOO - Bij zwembad Loos aan De Omloop in Heiloo valt het oog direct op de lijsten aan de muur met kinderen die onlangs hun A- of B diploma hebben gehaald, en sommigen zelfs C.

Maar tweemaal per week is het zwembad gereserveerd voor de watergymnastiek van ouderen in de leeftijdsgroep van 65 tot 95 jaar. Het gaat om een activiteit van de Stichting Welzijn Heiloo, speciaal voor mensen die begeleiding nodig hebben in het water. Men kan staan in het bad, het water reikt tot borsthoogte. Om mee te doen hoef je dus niet te (kunnen) zwemmen. Het water is dertig graden, ozon gezuiverd. Op dinsdagmiddag is groep van vrijwilligerscoördinator Theo Meser aan het zwemmen. ,,Ik ben hierbij sinds een paar jaar betrokken, en het is zo ongelooflijk leuk. De deelnemers kijken echt uit naar hun wekelijkse halfuur watergym. Anita van zwembad Loos heeft de leiding. Zij doet de oefeningen voor en iedereen doet het dan op eigen manier en in eigen tempo na. Het fijne is ook dat er geen blessures bij optreden. Deze dinsdaggroep telt nu acht deelnemers. En er zijn vijf vrijwilligers/begeleiders die mee het water in gaan. Sommige deelnemers hebben een begeleider helemaal voor zichzelf alleen. Na het zwemmen wordt er gezellig koffie gedronken." Jean Thomassen, die u kunt kenne kennen als de trotse houder van het wereldrecord miniatuurschilderen, voegt zich bij de groeps. ,,Ik ben hier nu pas voor de derde keer, samen met mijn partner Ine Veen. Bij de eerste keer, wat een proefles was, werden we allebei zo enthousiast dat we ons direct hebben opgegeven." Ine roemt de uitstekende begeleiding en over de oefeningen is goed nagedacht. ,,Theo en Anita doen dat allemaal zo geweldig. Alleen, jammer dat er zo weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Zeker weten dat er veel meer mensen zijn die dit sporthalfuurtje leuk vinden."

Dit stukje in de krant doet zijn werk vast wel!

Groot muziekspektakel

HEILOO - Op zaterdag 8 november vindt er een muziekspektakel in Heiloo plaats. Eensgezindheid en de Heilooër band Jus Live Music geven een gezamenlijk 'promsachtig' concert in de grote zaal van Cultureel Centrum De Strandwal. Onder de titel: 'Eensgezindheid en Jus Live Music Night' zal klassieke en populaire muziek een harmonieus geheel vormen met het aanwezige publiek. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor € 10,-. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Kaarten zijn op 8 november vanaf 19.00 uur te verkrijgen aan de ingang van de concertzaal, maar u kunt nu al uw kaart reserveren via tel. 072-5334851 of reserveringen@mv-eensgezindheid.nl.

Tip Heiloo op de markt

HEILOO - Tip Heiloo, dat is hèt online platform voor alle Heilooënaren die korte klusjes willen doen of willen laten doen. Hulp vragen mag ook zonder dat de hulpvrager er iets tegenover stelt. Hulp bieden wordt beloond met Tippies – munten die de hulpbieder kan inwisselen voor korting bij steeds meer winkels en instellingen in Heiloo. Tip Heiloo staat woensdag 22 oktober op de markt bij 't Loo, om bezoekers nog eens te wijzen op de vele voordelen van deelname, en om vragen te beantwoorden. Informatie is overigens ook te vinden op www.tipheiloo.nl.

Landelijke Natuurwerkdag!

HEILOO - Landschap Noord-Holland nodigt u uit om op zaterdag 1 november samen de handen uit de mouwen te steken om het landschap nòg mooier te maken. Op de veertiende Natuurwerkdag kan iedereen van jong (8+) tot oud onder begeleiding aan de slag op meer dan 400 locaties in Nederland. In Noord-Holland kan men bijvorrbeeld poelen schoonmaken, bomen knotten en fruitbomen snoeien. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen, zoals nestkastjes maken, hutten bouwen en bollen planten. Wees snel met aanmelden: www.natuurwerkdag.nl.

Cursus Eerste Hulp aan baby's en kinderen

HEILOO - In deze cursus staan de meest voorkomende ongevallen vanuit de praktijk centraal. De cursisten leren EHBO-handelingen toe te passen bij baby's en jonge kinderen en worden gedurende de uren beoordeeld of ze competent genoeg zijn voor het Rode Kruis certificaat. Cursusavonden zijn 5, 12 en 19 november, locatie Slimpad 16c, Heiloo. Cursusgeld is 85 euro, inclusief lesmaterialen. Aanmelden kan tot 27 oktober via https://shop.rodekruis.nl. Voor meer informatie, contact Frank Dekker, coordinator EHBO, Rode Kruis afdeling Heiloo, tel. 06-44964677, e-mail:
fdekker182@gmail.com.

Diabetes Fonds zoekt collectanten

HEILOO - Het Diabetes Fonds is op zoek naar vrijwilligers die willen collecteren in Heiloo. De collecteweek is van 26 oktober tot en met 1 november. Meld u aan als collectant bij Clementien Sengers tel. 072-5320368 of mail naar cleem.sengers@gmail.com.

E.H.K. Klaverjasclub

HEILOO - Maandag 20 oktober is weer de maandelijkse klaverjasdrive van E.H.K. Ook is er weer een verloting met mooie prijzen. Iedereen is, het liefst met partner, welkom in Cultureel centrum De Strandwal naast de kapel, op het GGZ terrein. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Start is om 19.30 uur. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072-5339345.

De Theeknipper

Liesbeth Zonneveld, winkelcentrum t Loo 68, 1851 HT Heiloo, tel. 06-10529929, www.detheeklipper.nl, e-mail: info@detheeklipper.nl.

HEILOO – Liefhebbers van aparte theeën, versgebrande koffie en leuke, aparte aanverwante artikelen; nog een paar dagen geduld! Want achter de schermen wordt keihard gewerkt aan de wedergeboorte van De Theeklipper die zeer binnenkort in winkelcentrum 't Loo haar deuren zal openen.

De Theeklipper was twintig jaar lang een begrip in Heiloo en omstreken. Al weer bijna vijf jaar geleden nam Liesbeth Zonneveld de winkel, waarin ze de jaren voorafgaand op drukke momenten zo vaak had bijgestaan, over van de vorige eigenaresse Clara den Haan. Liesbeth doopte dit thee-, koffie-, Oudhollands snoep en bonbonparadijsje om tot Lizzy's Choice. ,,Maar in de volksmond bleef het De Theeklipper", vertelt Liesbeth lachend. Ze heeft de vertrouwde formule en kwaliteit gehandhaafd. De klant kan nog altijd zelf leuk verpakt thee- of koffieboeketjes laten samenstellen; in elke prijsklasse.

Door de recente sluiting van de winkel van Houtenbos Bloemenshop en -al iets eerder- de groentewinkel werd het wel heel stilletjes om haar heen. ,,Het pand is verder helemaal leeg…" Dus keek Liesbeth uit naar een andere locatie; een plek met meer reuring en mensen. ,,Ik zoek de gezellige drukte weer op." En die heeft ze gevonden! Over een paar dagen heropent Liesbeth haar winkel in winkelcentrum 't Loo, vlakbij de noordelijke ingang. En ze heeft ervoor gekozen om onder de oude, vertrouwde naam De Theeklipper verder te gaan.

Bij De Theeklipper draait het om de 'kleine genietmomentjes die het leven zo de moeite waard maken'. Theeën, losse en verpakte, vers gebrande koffie en alles wat thee- en koffiedrinken zo gezellig maakt. Het assortiment theeën is uitgebreid en telt nu maar liefst ruim 100 soorten en smaken. Met keuze uit losse zwarte-, groene- en witte theeën zoals traditionele Ceylon, Darjeeling en Assamthee. Voor wie van een heerlijke aroma houdt is er volop keuze uit gearomatiseerde losse theeën. Aan deze theeën zijn gedroogde stukjes fruit toegevoegd, voor een fruitige smaak en geur. Daarnaast zijn verpakte theeën van het kwaliteitsmerk Twinnings breed vertegenwoordigd.

Ook echte koffieliefhebbers zijn bij De Theekipper aan het juiste adres. Want niets is zo persoonlijk als smaak. Naast bijzondere koffiesoorten en los verpakte koffiebonen, zowel single coffee als melanges, heeft De Theeklipper nu ook krachtige espressomixen zoals traditionale, exclusivo, biologische koffie en Café Onsesto. Dit laatste is een 100% fairtrade koffie, waarmee een schoolproject in Afrika wordt gesteund. Indien gewenst worden de bonen ter plekke vers gemalen. Bovendien biedt De Theeklipper ruime keuze in iets lekkers bij de thee of koffie, zoals Oudhollandse snoepjes en Belgische bonbons. Het assortiment chocolade is groter dan ooit! Apart verpakt in een boeketje een leuk cadeautje om te geven; nog leuker om te ontvangen! De Theeklipper is dan ook een winkel met leuke cadeau-ideetjes voor mensen, die verder eigenlijk alles hebben.

Tip Heiloo op de markt 22 oktober

HEILOO - Tip Heiloo ligt goed in de markt! Maar er is altijd plaats voor nog meer deelnemers. Tip Heiloo, dat is hèt online platform voor alle Heilooënaren die korte klusjes willen doen of willen laten doen. Hulp vragen mag ook zonder dat de hulpvrager er iets tegenover stelt. Hulp bieden wordt beloond met Tippies – munten die de hulpbieder kan inwisselen voor korting bij steeds meer winkels en instellingen in Heiloo. Tip Heiloo staat woensdag 22 oktober op de markt bij 't Loo, om bezoekers nog eens te wijzen op de vele voordelen van deelname, en om eventuele vragen te beantwoorden. Nadere informatie is overigens ook te vinden op www.tipheiloo.nl.

Groot feest in het Beestenboetje

Het was groot feest op dierendag in het Beestenboetje.

HEILOO - Dierendag in het Beestenboetje was weer een groot feest. Rond 10.00 uur kwamen de eerste kinderen en hun ouders al op bezoek.

Alle kinderen kregen een spelletjeskaart waarmee ze van alles konden doen en als ze vijf dingen hadden gedaan mochten ze een ijsje halen bij de mooie ijskar. Het broodjes bakken was een groot succes, de kinderen zaten heel rustig bij het vuur te wachten totdat hun broodje gaar was, dan lekker boter en suiker erop en smullen maar! Het springkussen was een leuke attractie voor de kleinere kinderen. De ezelkar heeft heel wat ritjes gemaakt en de wagen was steeds volgeladen. Roza trok de wagen met gemak, maar soms ging het wat moeilijk, dan werd er even meegetrokken en daar ging Roza weer. En dan het schminken er liepen opeens prachtige vlinders, piraten, spiderman, panters en nog veel meer prachtige geschminkte kinderen rond. Bij de ballonnenclown stond heel vaak een rij wachtende kinderen, iedereen wilde graag een hondje, een poesje of een lieveheersbeestje van ballonnen. De varkens, de konijntjes en de cavia's werden heerlijk geknuffeld en geborsteld door de kinderen. Het was een heerlijke, gezellige dierendag waar wel ruim 500 mensen op af zijn gekomen. Op woensdag 29 oktober is 't Beestenboetje voor de laatste keer open!

Maak kennis met Freinetonderwijs op basisschool Elckerlyc

HEILOO - Freinetonderwijs is onderwijs waarbinnen de ervaringen van kinderen het uitgangspunt vormen. De diverse technieken die we op onze school hanteren leiden er toe dat kinderen ervarend leren binnen een zinvolle context, met een open blik gericht op de samenleving. Kenmerkend voor het Freinetonderwijs is het respect dat er is voor de mening en eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten. We bieden de kinderen individuele groei en ruimte voor zowel de verstandelijke ontwikkeling als de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. De kinderen leren zelfstandig te werken, maar ook samenwerken, overleggen, conflicten oplossen, zijn essentiële onderdelen in het dagelijks leven op onze school. Verder zijn we een open school waar met veel motivatie en enthousiasme door kinderen en leerkrachten wordt gewerkt! Graag vertellen wij u er meer over op de INFORMATIEAVOND van donderdag 30 oktober . We beginnen om 19.30 uur en de avond zal ongeveer tot 21.30 uur duren. Wij zullen u in die tijd over het unieke van onze school vertellen en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en een kijkje in de lokalen te nemen. Kijkt u ook alvast eens op onze website! www.elckerlyc-heiloo.nl . Hier kunt u zich ook opgeven voor de informatieavond. Verder bent u natuurlijk altijd van harte welkom op; Elckerlyc, basisschool voor Freinetonderwijs, Boekenstein 45 1852 WS Heiloo, tel. 072-5321585, info@elckerlyc-heiloo.nl.

De bank van de toekomst ondernemersbijeenkomst Fletcher Hotel Heiloo

REGIO - Na de succesvolle bijeenkomst met Paul Moers in 2013 waarbij bijna 200 ondernemers bijeenkwamen, organiseren de Limmer Ondernemersvereniging, Business Club CAL en Ondernemend Heiloo een bijeenkomst die in het kader staat van het financieren van de bedrijfsvoering met de sprekers Michiel Werkman en Pim van der Velde.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Fletcher Hotel-Restaurant, Kennemerstraatweg 425 Heiloo, op 20 oktober. Bij deze bijeenkomst zijn alle ondernemers welkom uit Castricum, Akersloot, Limmen en Heiloo welkom ongeacht of u lid bent van een van de organiserende ondernemersverenigingen. Alleen vooraanmelding voor de catering en zaal invulling is gewenst op het e-mailadres: secretaris@ondernemendlimmen.nl.
De avond staat in het teken van de ontwikkelingen binnen het financieren van de bedrijfsvoering. Op deze netwerkbijeenkomst zal ervaringsdeskundige Michiel Werkman spreken over anticiperen op de wijze waarop banken en investeerders in financieringskwesties oordelen en handelen. Michiel is voormalig zakelijk bankier met een lange staat van dienst en tegenwoordig via Insparco, onafhankelijk bedrijfsadviseur, columnist en auteur & uitgever van het boek 'Rotbanken, ook de financiers van uw toekomst'. Pim van de Velde heeft een achtergrond in marketing & communicatie en hij heeft samen met enkele ondernemers het Crowdfinancing platform 'Kapitaal Op Maat opgericht. Hij zal deze avond een overzicht geven over de ontwikkelingen in crowdfunding en hij gaat in op vragen als: Hoe zit het speelveld in elkaar? Wat is de situatie in Nederland? Wat zijn aandachtspunten voor de toekomst vanuit het perspectief van de platforms? Na afloop van deze presentaties volgt een korte terugblik op (een van) de oorzaken van de kredietcrisis en een paneldiscussie waarin in ieder geval de Rabobank vertegenwoordigd zal zijn. De ondernemersverenigingen beogen met deze avond ook antwoord te krijgen waarom het zoveel moeilijker is om een financiering te krijgen. Ligt dit aan de wetgever of aan de banken of aan Brussel.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De deelname is gratis. Na afloop van de paneldiscussie bieden de gezamenlijke ondernemersverenigingen u nog een drankje en een hapje aan.

Heilooër samenwerking in grote Bier-/kaasproeverij

HEILOO - Op zondagmiddag 9 november vindt er in de Cultuurkoepel Heiloo, op het Willibrordusterrein, een grote Bier-/kaasproeverij plaats. In een fantastische ambiance wordt u getrakteerd op zeer smakelijke bier-/kaascombinaties, bierijs, bierkaas en bierbrood, naast oorstrelende akoestische livemuziek. Inmiddels zijn er al negen Heilooër ondernemingen bij de proeverij betrokken!

Dat zijn de Cultuurkoepel uiteraard als gastheer en Internationaal Biersommelier Frans Ruiter van De Bierverbinding als overkoepelende organisator. Kaashuis Tromp heeft kazen met uiteenlopende smaken voorgelegd waar Frans bijpassende bieren bij uitgezocht heeft. IJssalon Di Fiorentina gaat ijs bereiden met bier, Kaasmakerij Bergerkaas heeft bier van Brouwerij Heyloo in de Bergens Blonde verwerkt en Bakkerij Kees Zoon zorgt voor bierbrood met bierbostel van De Vriendenbrouwerij. De Uitkijkpost heeft het drukwerk verzorgd. Die middag kunt u vanaf 14:00 uur binnenlopen en krijgt u direct een startersbier. Om 14:30 uur krijgt u uitleg van de kazen, de bieren en onderbouwing van de gekozen combinaties en begint de proeverij. Tussendoor kunt u bierijs bestellen en van het bierbrood - al dan niet met kaas belegd – genieten. In het licht dat door de glas in lood ramen naar binnen schijnt zal een duo akoestische muziek ten gehore brengen. Er zijn zowel stoelen als statafels aanwezig om met medebezoekers er een gezellige (en smakelijke!) middag van te maken. Na de officiële afloop kunt u ter plaatse nagenieten en/of bier en kaas meenemen om thuis de smaken van de middag nog een keer rustig te herhalen. Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp in ´t Loo of via aanmelding per e-mail. Kijk hiervoor op www.debierverbinding.nl. Hier vindt u ook het programma van de middag.

Wetenschappelijk onderzoek naar fysiotherapie bij artrose

HEILOO - Praktijk Fysiotherapie Westerweg doet mee aan een landelijk onderzoek naar fysiotherapie bij artrose.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in Utrecht. Mensen die bekend zijn met knie en heupartrose kunnen zich bij deze praktijk aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Artrose kenmerkt zich door een achteruitgang van de kwaliteit van het kraakbeen, wat voor de patiënt gepaard gaat met pijn en stijfheid. In de praktijk kan het gebeuren dat patiënten door deze klachten fysieke activiteit gaan vermijden. Regelmatig bewegen houdt de gewrichten soepel en de spieren sterk. De fysiotherapeut kan u helpen om stap-voor-stap meer te gaan bewegen, rekening houdend met de artrose. In het onderzoek worden twee vormen van fysiotherapie vergeleken; reguliere fysiotherapie en fysiotherapie in combinatie met een website waarop persoonlijke beweegopdrachten en informatie staat. Onderzoeker en fysiotherapeute Corelien Kloek: ,,Uit eerder onderzoek weten we dat fysiotherapie bij artrose gunstige effecten heeft op de klachten in het dagelijks leven. Nu willen we kijken wat de effecten zijn van de combinatie fysiotherapie met een online programma ten aanzien van kosten en effectiviteit." Patiënten die meedoen aan het onderzoek krijgen vragenlijsten over hun artrose-klachten, de kosten die gemaakt worden rondom hun artrose en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Dit laatste wordt ook gemeten met een beweegmeter. Mensen met knie en heupartrose (leeftijd 40-80 jaar) die graag op een actieve manier met hun artrose willen omgaan, kunnen zich aanmelden bij Praktijk voor Fysiotherapie Westerweg.[ Westerweg 389A, tel. 072-5334256 of via www.fysiopartnerheiloo.nl. Indien u geen fysiotherapie in uw aanvullende verzekering heeft, komen de fysiotherapiekosten voor eigen rekening.

Herfstvakantie bij Intratuin

REGIO - Pssssst, wat is vakantie toch lekker hè! Lekker afspreken met je vriendjes en vriendinnetjes, niet de wekker hoeven zetten en alleen maar leuke dingen doen. Dan kom je toch naar Intratuin Heerhugowaard? Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag kun je tegen een kleine vergoeding een pompoen uithollen en er de mooiste figuren of maskers uitsnijden. Met een waxinelichtje erin staat straks prachtig te stralen of te griezelen op je kamertje. Vergeet je niet aan te melden trouwens. Of heb je altijd al meer willen weten over het beroep van schaapsherder, de schapen en de hond? Zaterdag 18 oktober is Marijke met een paar schapen en haar hond van 11.00 tot 14.00 neergestreken bij Intratuin Heerhugowaard. Alle middagen van de vakantie kun je bovendien een rondje mee op de draaimolen. Of elke ochtend tot 10.30 uur een ontbijtje voor maar 1,95 euro. Intratuin Heerhugowaard wenst je een super vakantie. Kom je ook?

Erik Baart exposeert op top-Loocatie

Erik Baart exposeert bij restaurant De Loocatie.

HEILOO - De combinatie food and art is een beproefd recept en dat geldt zeker ook voor het bekende restaurant De Loocatie.

Wie wil genieten van een uitstekende lunch of diner omringd door hedendaagse kunst kan vanaf 3 oktober hier terecht: de Egmondse kunstenaar Erik Baart exposeert dan zijn werk met als thema het Hollandse landschap. Op de grens van figuratie en abstractie geeft Baart zijn eigen invulling aan wat een landschap kan zijn.

Kapsalon De Boer 'on the move'

Kapsalon de Boer is uitgebreid met een nieuwe collega.

HEILOO – Dames- en heren kapsalon De Boer heeft sinds kort een nieuw gezicht in de zaak. Eigenaresse Mariska Hoetmer en haar team (Ageeth, Marijke, Daphne en Marit) hebben er onlangs een nieuwe collega bij gekregen. Linda is hairstyliste en kleurspecialiste met jarenlange ervaring en heeft in gerenommeerde kapperszaken (Bosman Haar & Make-up en Thoes Coiffures in Alkmaar) gewerkt. De kapperszaak heeft qua inrichting een retrolook gekregen; met natuurlijke accenten, die het 'groene' imago van de milieu- en huidvriendelijke haarverzorgingsproducten van O-Way versterken. Kapsalon De Boer is één van de eerste kapperszaken in Nederland die met dit nieuwe, exclusieve Italiaanse haarverzorgingsmerk werkt. De natuurlijke producten van O-Way (Organic Way), boordevol kruidenextracten en organische ingrediënten, bevatten geen chemische of synthetische stoffen. De milde haarkleuringsproducten maken haarkleuring ook voor mensen met een gevoelige hoofdhuid weer mogelijk! Zelfs de verpakkingen zijn duurzaam; van gerecycled materiaal en glas. Van Aostastraat 4, 1851 JC Heiloo, www.kapperdeboer.nl, tel 072-5337660.

Smithsonian tekent contract met Picturae

HEILOO - Het Amerikaans Smithsonian Institution en Picturae hebben in september een contract ondertekend voor een groot digitaliseringsproject ter waarde van $1.6 miljoen. Picturae zal ruim 590.000 objecten gaan digitaliseren voor 's werelds grootste museum en onderzoeksinstituut. Het project zal door Picturae in de Verenigde Staten worden uitgevoerd bij het Smithsonian Institution. Picturae is bijzonder trots om het Smithsonian aan haar klantenlijst toe te voegen. Picturae heeft speciaal voor het Smithsonian een digitaliseringsset ontworpen die gebaseerd is op een lopende band die het werkproces zo efficiënt mogelijk maakt en op hoge snelheid objecten digitaliseert. Een vergelijkbaar systeem heeft Picturae ontwikkeld voor het digitaliseren van herbariumbladen voor Naturalis Biodiversity Center. Voor dit project konden ruim 40.000 Herbariumbladen per dag worden gedigitaliseerd. De efficiënte werkmethode is mogelijk doordat de combinatie van een lopende band en innovatieve software niet alleen een snelle digitalisering mogelijk maakt, maar vooral ook hoge kwaliteit garandeert.

Geschiedenis en Cultuur van New York door Jan van der Giessen

HEILOO - Bibliotheek Heiloo organiseert op donderdag 23 oktober om 10.00 uur in de bibliotheek een interessante lezing van Jan van der Giessen over de geschiedenis en cultuur van New York. De stad bij uitstek die de Amerikaanse overname in de 20ste eeuw van de culturele hegemonie van Europa symboliseert. Maar in de lezing wordt meer behandeld. Jan van der Giessen gaat ook in op de geschiedenis van New York vanaf zijn ontstaan als Nieuw Amsterdam.

Het hoofdmenu van deze ochtend is de moderne geschiedenis van de stad. Jan behandelt de moderne gebouwen van o.a. Frank Loydd Wright en Mies van der Rohe. Verder neemt hij een kijkje in verschillende musea zoals het Museum of Modern Art het Guggenheim en luistert hij met de bezoekers naar jazz en minimal music. In de twee uur die de lezing duurt probeert Jan zijn toehoorders zoveel mogelijk de sfeer te proeven van deze altijd fascinerende stad. Jan van der Giessen geeft na zijn studie Cultuurgeschiedenis al jaren lezingen en cursussen op het gebied van Kunst- en Cultuurgeschiedenis. Zo heeft hij eerder in Bibliotheek Heiloo lezingen gegeven over het Impressionisme en de steden Berlijn en Wenen. Hij geeft op dit moment cursussen over het Modernisme in Castricum, Heiloo en Zwijndrecht. Toegangskaarten voor deze avond zijn a € 7,50 (€ 10,- voor niet-leden Bibliotheek Heiloo) verkrijgbaar bij Bibliotheek Heiloo. Bij de entree is koffie/thee in de pauze inbegrepen. Reserveren kan bij de klantenservice van de bibliotheek en is ook mogelijk via www.bibliotheekheiloo.nl of tel 072-5330670.

Zinderende Madame Bivary in de Beun

Madame Bivary, met Tijn Docter en Susan Visser, te zien in de Beun.

HEILOO - Op 19 oktober om 14 uur begint de eerste zondagmatinee van dit theaterseizoen in theater De Beun in Heiloo: Madame Bovary, een toneelbewerking van de beroemde roman van Gustave Flaubert. Namens theatergezelschap Suburbia en onder regie van Julia Bless speelt Susan Visser de rol van Emma Bovary, terwijl Tijn Docter de drie mannen in haar leven vertolkt. Voorafgaand aan de voorstelling geeft Léon van der Sande, die de roman tot toneelstuk bewerkte, een inleiding over de achtergronden. Deze inleiding, gratis toegankelijk voor iedereen die een kaartje voor de voorstelling heeft, vindt plaats van 13.15 tot ca. 13.45 uur.

Emma Bovary hunkert naar hartstochtelijke liefde en een groots en meeslepend leven. Maar dat verlangen staat in schril contrast tot het glansloze bestaan dat ze leidt in het dorp waar haar man dokter is. Haar honger naar liefde, poe¨zie en muziek is immens, en ze kan niet anders dan daaraan toegeven. Ze laat zich verleiden en leidt met haar minnaars een opwindend leven – totdat alles om haar heen instort en haar verlangens haar fataal worden.

Susan Visser is o.m. bekend uit Gooische Vrouwen (Anouk) en Wie is de mol? (zijzelf!) Tijn Docter was te zien in diverse tv-series, zoals Levenslied, Verborgen Gebreken en Baantjer. Léon van der Sanden bewerkte eerder o.a. De Aanslag van Harry Mulisch en Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay voor theater. Julia Bless regisseerde eerder Blind Date van Theo van Gogh, en de Almeerse theatergroep Suburbia was eerder in De Beun met U bent mijn moeder (Marie-Christine de Both).

Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geweldige toneelmiddag! Kaarten à € 20,00 zijn verkrijgbaar via de website van de Vrienden van de Beun, www.vriendenvandebeun.nl, bij De Schrijverij in het Stationscentrum, het Trefpunt, de bibliotheek in Heiloo en in het theater

Ingezonden brieven

Parkeerbeleid

Twee jaar geleden hebben tientallen burgers hun ongenoegen in de Uitkijkpost kenbaar gemaakt over het parkeerbeleid in Heiloo. De lezerbrieven richtten zich steeds op het niets en niemand ontziende parkeerbeleid van Heiloo en vooral op de uitvoering hiervan door scrupuleuze en over weinig of geen invoelingsvermogen beschikkende bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Donderdagmiddag voelde de enige nog in dienst zijnde boa zich geroepen zijn speurzin voor bijzondere opsporing te volgen door een mevrouw van 78 jaar en haar invalide – van een rollator gebruikmakende - partner van 84 jaar een boete op te leggen voor 'verkeerd' parkeren. De hoogbejaarden hadden hun auto slechts een paar minuten naast de op het Loo-plein opgestelde marktkraampje geparkeerd om hun biologische boodschappen te doen. Tijdens het dispuut dat tussen de betrokkenen volgde hebben ik en anderen de boa verzocht de bekeuring in te trekken om redenen die elk weldenkend mens zal kunnen onderschrijven. De boa repliceerde slechts met de opmerking dat deze mensen maar een parkeervergunning voor invaliden zouden moeten aanvragen om een dergelijke boete in het vervolg te vermijden. Aangezien het plein ten tijde van het voorval er totaal verlaten bij lag en het korte parkeren geen enkele vorm van het in gevaar brengen van welke veiligheid dan ook inhield, wekt het handelen van de boa weerzin, onbegrip en zelfs woede op. Reden genoeg om de superieuren van de boa op te roepen dit afkeurenswaardige beleid eens aan een grondige analyse te onderwerpen en parkeren alleen daar te beboeten waar een echte en zwaar genoeg wegende overtreding aan de orde is en de veiligheid en het naleven van verkeersregels daadwerkelijk in het geding zijn.
G.M. Rokus
Heiloo

Trefpunt Bedankt

Ik ben erg blij, en met mij heel veel andere ouderen, dat zich in Heiloo het Trefpunt bevindt. In het Trefpunt zijn immers een aantal omvangrijke biljartclubs, verenigingen voor bridgen en klaverjassen, de ouderenbonden en veel andere organisaties die hier hun activiteiten kunnen uitoefenen. Belangrijk is dat veel ouderen hier hun leeftijdsgenoten op een gezellige wijze kunnen ontmoeten en op deze wijze een zinvolle invulling van de dag kunnen vinden. waardoor ze niet vereenzamen. Daarom is het fijn dat de gemeente dit onderkent en waardeert! Ik hoop dan ook van harte dat het Trefpunt nog heel erg lang blijft voortbestaan!
Piet Koonen
Heiloo

Eerste zondagmiddagconcert Witte Kerk Heiloo

Het Delta Pianotrio treedt op in de Witte Kerk.

HEILOO - De Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk is er wederom in geslaagd een veelzijdige en boeiende serie van zeven concerten voor de komende periode van oktober tot mei samen te stellen. Zondag 19 oktober klinkt het eerste concert dat wordt gegeven door het Delta Pianotrio. Het werd in Salzburg (Oostenrijk) opgericht door drie jonge Nederlandse musici: violist Gerard Spronk, celliste Irene Enzlin en pianiste Vera Kooper. Zij spelen werken van Beethoven, Haydn, Brahms en Sjostakovitsj.

Sinds de oprichting in 2013 heeft het Delta Pianotrio veelvuldig opgetreden in Nederland, Oostenrijk en Groot-Brittannië. In het voorjaar van 2014 won het trio de eerste prijs, alsmede een speciale prijs voor de interpretatie van een twintigste-eeuws werk, op het Internationale Kamermuziek Concours in Vilnius, Litouwen. Het debuut van het trio tijdens het 4de Salzburger Kammermusik Festival, in een gedeeld concert met het Borodin Kwartet, werd bejubeld door zowel publiek als recensenten. Onlangs, in september 2014, viel het drietal een eerste prijs ten deel in het Salieri-Zinetti Internationale Kamermuziekconcours 2014. Tevens werd het trio uitgenodigd om een recital te geven tijdens het New York Kamermuziekfestival! Twee soorten abonnementen kunnen besteld worden: een abonnement voor alle 7 concerten voor de prijs van € 80 en één voor vijf concerten voor de prijs van €60 met vrije keuze uit de complete serie. Losse kaarten kosten € 15, jongeren betalen € 10. Een consumptie in de pauze is bij de prijs inbegrepen. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur open. Reservering en informatie over de gehele winterserie: www.wittekerkheiloo.nl, mail: info@wittekerkheiloo.nl. Losse kaarten zijn behalve bij de kassa van de Witte Kerk ook verkrijgbaar bij de Schrijverij Heerenweg.

Gratis muziekproject voor de jeugd bij Caecilia

Kinderen uit groep 5/6 van de Elckerlyc-school (Heiloo) in actie op een blaasinstrument bij project MusicFun.

HEILOO - Op 8 oktober bezocht muziekvereniging Harmonie Caecilia groep 5/6 van de Elckerlyc-school in Heiloo, voor een presentatie over het project MusicFun.

Dit project start eind oktober en wil kinderen van ongeveer tien jaar op een leuke manier in aanraking brengen met muziek. Het bestaat uit een cursus van twee maal twaalf weken onder leiding van een gediplomeerd muziekdocent. Naast algemene muzikale vorming kunnen kinderen kennis maken met verschillende instrumenten die bij muziekvereniging Caecilia worden bespeeld (bijvoorbeeld dwarsfluit, klarinet, trompet, saxofoon, slagwerk). De lessen zijn in groepsverband op dinsdagmiddag en duren ongeveer een uur. Een unieke kans om - geheel gratis - het muzikale talent van kinderen te ontdekken en te ontwikkelen! En misschien is dit zelfs het begin van een hobby voor het leven. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u uw kind alvast opgeven voor de cursus? Neem dan contact op met het secretariaat van harmonie Caecilia: corineburger@gmail.com of tel. 072-5338239.

Paddenstoelen voor kinderen en volwassenen in het Heilooër Bos

Pruikzwam, te zien in het Heilooër Bos?

HEILOO - Hoewel je het hele jaar met een beetje moeite wel paddenstoelen kunt vinden, is oktober toch wel bij uitstek paddenstoelentijd.

Of er ook echt veel zijn hangt af van allerlei omstandigheden, vooral het weer. Dit jaar wisselde dat nogal: in augustus, met veel regen, waren er al veel paddenstoelen, in september was het droger en waren ze wat schaarser. Hoe het in oktober zal zijn moeten we afwachten. Bij de maandelijkse IVN-natuurwandeling in het Heilooër Bos op zondag 19 oktober zullen we vast wel het nodige te zien krijgen. Er zijn een paar duizend soorten die van elkaar verschillen in vorm en kleur, geur en smaak. Sommige zijn giftig, andere eetbaar. Sommige tasten andere organismen zoals bomen aan, andere verteren dood materiaal, en weer andere wisselen voedingstoffen uit met de wortels van bomen. De natuurgids zal dat allemaal uitleggen aan de hand van wat er te zien is. Kinderen vinden paddenstoelen ook fascinerend, maar beleven dat toch wat anders dan volwassenen. Daarom wordt de groep in tweeen gesplitst; één voor volwassenen en één meer speels voor kinderen en hun ouders. Start is, zoals gewoonlijk, om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en het duurt ongeveer twee uur. U kunt een spiegeltje meenemen om onder het hoedje van de paddestoelen te kijken, en een loep als u die heeft. Een donatie (richtlijn 2,50 euro voor volwassenen) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 072 532 5110. Opgave vooraf is niet nodig.

Melkfabriek wordt Freakfabriek

De freaks staan op je te wachten. Durf jij ze te ontmoeten 15 of 16 oktober in de Freakfabriek?

HEILOO - Jarenlang was de oude melkfabriek aan de Kanaalweg een verlaten en vermeden locatie. Woensdag- en donderdagavond wordt duidelijk waarom. Dan vindt de vijfde editie van de Spooktocht Heiloo plaats! 's Avonds wordt deze fabriek totaal overgenomen door freaks. De Freakfabriek opent haar deuren dan voor publiek. Woensdag 15 oktober kun je deelnemen aan de Spooktocht met een adviesleeftijd vanaf 10 jaar. Donderdag 16 oktober gaan de freaks pas echt los en is er een adviesleeftijd vanaf 16 jaar. De spooktocht verandert dan in een heuse Horrortocht! De immense, verlaten en bijzondere voormalige melkfabriek gaat eenmalig open voor jou! Een unieke kans voor nieuwsgierigen, horror liefhebbers en avonturiers, maar geen optie voor melkmuilen. Beide dagen is de Freakfabriek geopend tussen 19.00 en 23.00 uur, waarbij je zelf mag bepalen hoe laat je komt. Kaartjes kosten €5,- aan de deur. Bij de fabriek is er genoeg parkeergelegenheid voor fiets en auto. Kijk voor meer informatie op www.spooktochtheiloo.nl.

Jan van Rijckenborgkinderen op de foto voor Kika

De kinderen van de Rijckenborgschool zamelen geld in voor Kika.

HEILOO – Alle kinderen van de Jan van Rijckenborghschool zijn speciaal voor de Stichting Kinderen Kankervrij, ofwel KiKa, op de foto gezet. Fotografe Marion Overmeer heeft de kinderen geportretteerd in paarse bovenkleding tegen een oranje achtergrond, de kleuren van het KiKa-logo. De verkoop van de foto's heeft het prachtige bedrag van €400 euro opgeleverd, welke is gestort op de rekening van de stichting. Zo helpen de kinderen elkaar.

Swingend jubileumfeest op CBS de Duif

De leerlingen van CBS de Duif presenteerden onder leiding van Samba Salad een swingende dansvoorstelling voor de jubilerende juf Willy van Kampen, haar gasten en alle ouders.

HEILOO - Leerkracht Willy van Kampen vierde op 10 oktober haar 40-jarig onderwijsjubileum op CBS de Duif. 's Morgens werd de jubilaris op een versierd plein ontvangen door alle leerlingen en hun ouders. Met een speciaal feestlied en cadeaus begon een prachtige feestdag. De kinderen volgden swingende dans- en muziekworkshops van Samba Salad. Gezamenlijk vormden alle groepen een voorstelling die op het plein voor juf Willy, haar gasten en alle ouders werd opgevoerd. Het werd een swingende cocktail van Afrikaanse junglemuziek en -dans, salsa, rommel-ritmes, body percussie en brazilian drums. Deze spetterende show vormde tevens de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek op De Duif.

Boerderij dieren ruilen en pannenkoeken eten bij Conquista

LIMMEN - Woensdag 15 oktober is er van 14.00 tot 20.00 ur Club. Vanaf 14.00 uur kun je boerderijdieren ruilen en zo je verzameling compleet maken.

Van 14.30 tot 15.00 uur is er een workshop: Maak je lied met Stephani. Muziek is ademen voor de geest. Wil je ook eens voelen hoe dat werkt? Kom woensdag een kijkje nemen bij de introductieles. Na alle activiteiten kun je voor 2,50 euro vanaf 17.45 mee-eten. Op het menu: pannenkoeken!

Vrijdag 17 oktober is er van 19.00 tot 23.00 uur Club X-tra XL.

Zaterdagochtend 18 oktober is er van 10.30 tot 12.00 uur Kids met boterham voerkorf maken. Als het buiten weer wat kouder wordt kunnen de kleine vogeltjes een beetje hulp gebruiken. Door dit leuke boterham voerkorfje kun je elke dag een boterham ophangen in de tuin. En kijken naar de vogeltjes die er lekker van smullen

Zaterdagavond 18 oktober is er van 19.00 tot 22.00 Twee in een game avond! In de ene ruimte staan alle computers klaar en is er muziek met lichtshow! In de ruimte ernaast kunnen jullie spelen op de PS3 en de Wii. Singstar/Buzz/Sports Resort...

Voor meer informatie, check www.conquista.nl. Of word vriendjes met Conquista Limmen op Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten! Jongerencentrum Conquista bevindt zich op de Kerkweg 50 te Limmen.

Verstilde wandleing in de duinen

Op vrijdag 24 oktober begeleidt Anky Floris een verstillende wandeling in de duinen.

EGMOND - Op vrijdag 24 oktober begeleidt Anky Floris vanuit Benedictushof bij de Abdij van Egmond, een verstillende wandeling in de duinen.

,,Na een korte introductie en een meditatie in de kerk starten we onze wandeling. In stilte. Wat is er mooier dan stil te kunnen zijn? Te kunnen luisteren naar de stilte! Stil zijn geeft ruimte. Heel veel ruimte. Je krijgt onderweg verschillende verdiepingsopdrachten, die je nog meer in contact met je eigen stilte zullen brengen. Zo ga je bijvoorbeeld een stilleven maken en je krijgt een kaart met een persoonlijke vraag om een stukje met je mee te nemen op je pad. Terug in Benedictushof staat er koffie en thee voor ons klaar en is er gelegenheid om onze ervaringen met elkaar te delen." De wandeling is van 13.00 tot 15.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.benedictushof.nl, cursusprogramma, wandelingen.

Super opkomst bij Kudiek kurken sorteren

Ruim 180 enthousiaste kurkensorteerders wisten hun weg naar De Kurkenhof te vinden.

LIMMEN/DE KURKENHOF – Het oproepen van Limmen Ludiek in de media om meer kurkensorteerders in beweging te krijgen heeft zijn kurkvruchten afgeworpen. De laatste twee sorteeravonden van 19 september en 10 oktober hebben namelijk ruim 180 enthousiaste kurkensorteerders hun weg naar De Kurkenhof weten te vinden.

,,Een geweldige opkomst waar we niet van hebben durven dromen" zegt voorzitter Kees de Jong. " We zitten nu bijna weer helemaal op ons oorspronkelijke schema. Met deze twee laatste sorteeravonden hebben we onze achterstand van bijna een half jaar goed weten te maken", zegt Andre Koopman. ,,Dit is helemaal geweldig natuurlijk. We zijn er nu wel achter gekomen dat we van bepaalde kurken kleuren veels te weinig hebben. Het aantal kurken hebben we wel maar we hebben nog niet de juiste kleuren om het Limmen Ludiek mozaiek te kunnen maken. Van kleurcodes 1, 2 en 5 hebben we nu nog veel te kort. Dus allemaal kurken blijven sparen want we hebben er echt nog zeker wel 150.000 nodig om de juiste kleuren bij elkaar te kunnen sorteren."

Koor New Voice viert op 1 november haar eerste lustrum

Koor New Voice viert binnenkort haar lustrum.

Koor New Voice viert op 1 november haar eerste lustrumREGIO - Het koor New Voice – bestaande uit zo'n 25 koorleden, twee muzikanten (toetsenist en een slagwerker) en een dirigente (Corine de Waard-Noort) – dat haar 'thuishaven' heeft in de St. Adelbertuskerk in Egmond Binnen, viert alweer haar vijfjarig bestaan.

Bij de oprichting van het koor werd de keuze gemaakt om eigentijdse liederen te gaan zingen, die (uiteraard) in de kerk kunnen worden gezongen. Inmiddels behoren ook bijzondere versies van het Ave Maria, Halleluia en Dona Nobis Pacem tot het repertoire. Globaal gesproken wordt op de laatste zaterdag van de maand de viering in de kerk muzikaal begeleid. Daarnaast worden op aanvraag de avondwaken in de kerk door New Voice verzorgd. Naast de kerkelijke vieringen wordt getracht ook incidenteel optredens te verzorgen, zoals in de regionale verzorgingstehuizen. De Cameren, Agnes en Prins Hendrik Stichting werden al eerder bezocht en de louter positieve reacties maken ook deze optredens zeer waardevol. Naar aanleiding van dit jubileum heeft Claus Tervoort, van het gelijknamige café aan de Abdijlaan in Egmond Binnen, New Voice in de gelegenheid gesteld om op 1 november twee gratis toegankleijke optredens te verzorgen. Niet alleen de 'oude' nummers, maar ook speciaal voor deze avond ingestudeerde (pop)nummers worden ten gehore gebracht.Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom om bij deze informele avond aanwezig te zijn.

Klaverjasseizoen Akersloot gaat weer beginnen

AKERSLOOT - Het klaverjasseizoen in café de Vriendschap in Akersloot gaat zaterdag 11 oktober van start. Traditiegetrouw zal eenmaal in de maand een drive worden gehouden. Deze drives zijn altijd op zaterdagavond en iedereen is welkom. De aanvangstijd is 20.00 uur en men kan zich telefonisch opgeven op tel. 0251-312866. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Senseo koffiezet apparatuur , weerstations, pannensets, fruitmanden, paling enzovoorts. Naast de drive vindt er ook altijd een super verloting plaats waar ook dezelfde prachtige prijzen te winnen zijn.

16 / 24

De lievelingsplek van boswachter Cora

Ga mee met PWN boswachter Cora Schipma op excursie in de duinen.

EGMOND - Ga voor de laatste keer mee op donderdag 16 oktober met PWN boswachter Cora Schipma naar een van haar favoriete plekken in het duin. Dit keer in het gebied bij Egmond-Binnen.

Deze rustige wandeling voert door het prachtige duingebied naar een geheime poel. Er wordt onderweg stilgestaan bij dieren, planten en kruiden die daar voorkomen. De boswachter legt uit waarom zij dit zo'n mooie en bijzondere plek vindt. De excursie is bedoeld voor volwassenen en start om 14.00 uur vanaf duiningang Diederik aan de Herenweg in Egmond-Binnen en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten zijn € 5,- per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.pwn.nl/eropuit of via Bezoekerscentrum De Hoep: 0251 661 066 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Keez toernooi in Akersloot

AKERSLOOT - Zondag 19 oktober om 13.00 uur start het eerste keeztoernooi van dit seizoen in cafe de Vriendschap. In samenwerking met Keezbord.nl worden deze herfst en winter een groot aantal Keez toernooien georganiseerd. Akersloot is de bakermat van het keezen in Nederland, vanuit deze plaats heeft het spel heel Nederland veroverd.

De winnaars van dit toernooi mogen kiezen uit leuke prijzen en ook zal er een verloting worden gehouden. Het inschrijven kan via keezbord.nl of 's middags aan de zaal. Het inschrijfgeld is € 5,- inclusief koffie en lekkere borrelhapjes. Er zullen vijf ronden worden gespeeld en uiteindelijk zal de winnaar na al die ronden bekend worden gemaakt op het grote elektronische scorebord. Het adres van de Vriendschap is Kerklaan 18 in Akersloot, tel 0251-312866.

Par Six gastorkest van de Jazz Session Club Vredeburg

Par Six komt op zondag 19 oktober vanaf 16.00 uur in de Vredeburg in Limmen.

LIMMEN - Na de fantastische opening van het seizoen met de Big Swing Band komt nu Par Six op zondag 19 oktober vanaf 16.00 uur in de Vredeburg in Limmen.

Par Six is nieuw voor de Jazz Session Club Vredeburg, maar dat betekent niet dat ze hun sporen al niet dik verdiend hebben. De combo van zes muzikanten is het huisorkest van de Heemskerker Golfclub. De band speelt minder bekende nummers uit het Real Book, maar ook composities van de eigen pianist Ed Wertwijn. Gitarist Huub Rohde laat zich graag beïnvloeden door Jimmy Hendrix en dat is hier en daar goed te horen. Het absolute middelpunt van de band is Ria de Vries, die altijd de show steelt door haar natuurlijke wijze van zingen. Toegang is gratis maar u kunt de Jazz Session Club steunen door lid te worden voor € 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, tel. 072-5053414 e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl.

Opfriscursus verkeersregels

AKERSLOOT - Het is op de weg steeds drukker geworden. De regelgeving is hierop aangepast en tussentijds ingrijpend gewijzigd. Regels zijn uit het verkeersreglement geschrapt en nieuwe zijn erbij gekomen. Denk bijvoorbeeld aan rijden op het fietspad, voorrangsregels voor langzaam verkeer en regels ten aanzien van handsfree bellen. Bovendien zijn er diverse soorten voertuigen bijgekomen, zoals de brommobiel en de segway. Wat mogen die bestuurders wel of juist niet en waar mogen ze wel of niet rijden? Op vrijdag 24 oktober, aanvang 14.00 uur, geeft Henk Smit, verkeerscoördinator politie Noord-Holland Noord een opfriscursus. De locatie is 't Kruispunt, Mozartlaan 1A, Akersloot. Kosten 1,50 euro inclusief koffie of thee.

Stiltewandeling in teken van Rob de Wit

AKERSLOOT - Op Hemelvaartsdag, 29 mei, is Rob de Wit plotseling overleden. Tien jaar heeft hij samen met Marianne Duijn de stiltewandeling verzorgd. Als een echte leider en herder liep hij met een stok voorop langs de altijd door hem mooi uitgestippelde paden in de duinen. Maandag 20 oktober zal in het teken staan van Rob en gaat men in stilte wandelen, tevens met de herfst als thema. Er wordt ruim een uur gewandeld door de prachtige herfstkleuren in het mooie duingebied, om bij uw innerlijke zelf te komen. Verzamelen rond 09.30 uur op de parkeerplaats bij het informatiecentrum De Hoep aan de Zeeweg te Bakkum, waarna om 09.45 uur wordt gestart met de wandeling. Deelname is gratis, een geldige duinkaart is wel noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk, voor eigen rekening, een kop koffie of thee te drinken bij Johanna's hof en na te praten. Voor eventuele verdere informatie:, tel. 0251–654064.

Opmerkelijke vogelkoppen in Limmen

LIMMEN - Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober exposeert de Castricumse kunstenares Gemma Distelbrink een aantal vogelkoppen in galerie Leuring in Limmen. De vogelkoppen zijn wonderlijke karakters. De een kijkt nog sluwer of verwaander uit z'n ogen dan de ander. Bijvoorbeeld de geelsnaveltok, de helmcasuaris of de bekende struisvogel. Ze zijn uit klei ontstaan met hier en daar een kleuraccent van engobes of oxydes. In de zaagseloven gesmoord, krijgen ze een fascinerende aanblik. De vogelkoppen zijn 30 tot 40 centimeter hoog. Gemma Distelbrink is de eerste lokale kunstenares die in deze galerie exposeert. Ze is op zondag 19 oktober van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig. Openingstijden Galerie Leuring zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur, Schoollaan 5, Limmen, www.gemmadistelbrink.nl.

Mandala tekenen

EGMOND - AndersActievenEgmond brengt de nieuwe cursus Mandela- tekenen. Onder leiding van docent Lieke Abel tel. 06 51 64 97 04. Locatie: Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef Planning: op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 om de week aanvang 5 november tot april 2015 Kosten: € 45,- (incl. koffie/thee) Benodigdheden:schetsboek of tekenblok, potlood (bij voorkeur hb), kleurpotloden, passer, puntenslijper, gradenboog, liniaal Aanmeldingsformulier op www.andersactievenegmond.jouwweb.nl

Egels komen te kort in Woerden

voetbal

HEILOO - De Foresters speelde ditmaal wel erg ver weg, namelijk in Woerden tegen de gelijknamige club die dit jaar is gepromoveerd uit de 2de klas. In de voorwedstrijd wist de F1 met 13–0 te winnen.

Er werd gehoopt dat de grote broers dit voorbeeld zouden volgen, maar niets bleek minder waar. In het begin waren er kansen over en weer, waarbij de Woerdenaren iets sterker speelden. Na 20 minuten resulteerde dit in de 1–0, doordat een eerder door doelman Tijs Laagland goed verwerkte bal opnieuw werd ingeschoten. En even voor de pauze maakte Woerden opnieuw gebruik van de geboden ruimte in de achterhoede om er zelfs 2–0 van te maken. Stan de Boer was inmiddels gewisseld voor Milo Blei om voorin meer druk te kunnen zetten. De snelle linksbuiten Stanley Mailoa gaf een medespeler de kans er kort na rust 3–0 van te maken. Na het invallen van Mitchell Zwart en Victor Langenburg werd er meer gas gegeven. Toen Joey Breed in de 16 meter onderuit werd gehaald, kregen de Egels een penalty. Ook deze kans werd gemist, want Milo Blei schoot hard via de lat over het doel. Uit de tegenaanval wist Woerden er zelfs nog 4–0 van te maken na een goede combinatie. Door deze nederlaag staan de Egels met 4 punten in de onderste regionen, maar nog wel boven Elinkwijk en Stormvogels. De volgende competitiewedstrijd is op 26 oktober in en tegen De Meern.

Thijs Lesterhuis en Kars Kroon scoren op Open Alkmaarse

Thijs Lesterhuis in gevecht met de Noor Petter Austad.

judo

HEILOO - Zondag werd voor de 26ste maal het Internationale Open Alkmaarse Judo Toernooi gehouden. In de Hoornse vaart verzamelden zich 600 judoka's uit negen landen in de leeftijdsklasse van 8 tot 21 jaar.

Dojo 't Loo kwam met een deel van de wedstrijdselectie de mat op. Stan Greveling (-66 kg) beet het spits af en stuurde in de golden score een Noor naar huis. Na verlies, winst en wederom verlies was het toernooi over. Aldert Zwart (-73 kilogram) verloor zijn eerste wedstrijd van de latere kampioen. Hij won hierna nog wel een goed bevochte wedstrijd maar ging de laatste wedstrijd helaas strijdend ten onder. Tot 34 kilogram was het vandaag aan Daan Pepping en Kars Kroon om te laten zien wat ze konden. Daan liet goed judo zien maar kwam niet tot een winstpartij. Kars verloor zijn eerste wedstrijd van de latere nummer 2. In de herkansing judode hij zes partijen waarbij hij vriend en vijand van de mat joeg. Zo werd hij alsnog knap derde. Job Kroon (-27) stond samen met Stan de Laleijne (-34), Bas de Laleijne (-42) en Fil Dekker (-50) hard te knokken, maar allen zijn de jongste en lichtste van hun poule en ze verloren hun twee wedstrijden. Hierna kwam Mats Kroon in actie. In de halve finale verloor hij nipt en moest naar de troostfinale. Na verlies moest hij genoegen nemen met een vierde plek. Als laatste kwam Thijs Lesterhuis (-81 kilogram) aan de bak. Met twee winstpartijen op een Nederlander en tweer keer een Noor te verslaan scoorde hij vier ippons en werd knap kampioen. Coach Kars Zoon kon terug kijken op een geslaagd toernooi met veel leermomenten voor de jeugdige judoka's. Zaterdagavond debuteerde het judoteam van Dojo 't Loo in de Hoofdklasse van de Westfriese Judo Competitie. In een reeks van zeer spannende en gelijk opgaande wedstrijden liet het team zien goed te kunnen meekomen in de Hoofdklasse. De wedstrijd tegen Judo yushi uit Nieuw Vennep ging nipt verloren met 4-3. Vervolgens werd met 4-3 van Kodokan uit Purmerend gewonnen. Tot slot was het team van Ben Rietdijksport die avond nog een maatje te groot.

Double Stars Heiloo Aspiranten 1 kampioen

De Aspiranten 1 zijn kampioen geworden. achter vlnr: coach Joost Emke, Gijs Kuijper, Tom van Schagen, Teun van Hemert, Rutger Emke, Stan de Haan, coach Martin Broerse. Voor vlnr: Siebe van Pelt, Finn Blokker, Djemo van de Wetering, Niels Thomas, Dalian Lizzard.

HEILOO - Bij Honkbalvereniging Double Stars Heiloo is het Aspiranten 1 het weer gelukt om kampioen te worden ! Dit team mag zich met recht de beste noemen, met een behoorlijk puntenverschil zijn ze op de eerste plaats geëindigd. Afgelopen zondag werd er tijdens de laatste thuiswedstrijd overtuigend gewonnen van de Flying Petrels, eindstand was 17 - 3. Double Stars was speciaal voor deze wedstrijd gekleed in kampioenstenue. Na afloop werd het kampioenschap uitbundig gevierd met champagne en bloemen, ook in de toespraak van de voorzitter werd het team van harte gefeliciteerd. Niet alleen de spelers maar ook de coaches en trainers die hier met z'n allen met veel enthousiasme voor gezorgd hebben. Later deze maand op 25 oktober zal tijdens het grote jubileumfeest -vanwege het 25-jarig bestaan van Double Stars Heiloo- het feest nog eens dunnetjes over gedaan worden!

Poulino de trots van Heiloo

Josemir Poulino wint overtuigend op het Ben Bril Memorial.

Poulino de trots van Heiloo

HEILOO - Maandagavond 13 oktoker bokste Josemir Poulino van Teamboot Heiloo op het grootste boksgala van Nederland: het Ben Bril Memorial, die eens per jaar in het koninklijk theater Carré te Amsterdam wordt gehouden. Het was een zware en emotioneel beladen rematch, gezien het feit dat vorig jaar de partij voortijdig werd gestaakt in verband met een kopstoot. Poulino werd dan ook volop gevolgd door verschillende tv-ploegen en journalisten. De druk om te presteren was daardoor erg groot en Poulino had zeker nog een appeltje met zijn tegenstander te schillen. Het was een harde partij waarin het eesrt leek of Poulino in de tweede ronde de partij vroegtijdig zou moeten beëindigen. In de derde ronde kreeg Poulino bovendien een zware blessure aan zijn rechterhand, maar hij wist de partij slim uit te boksen en won zo unaniem op punten.

Thuiszege voor Peter Langevoort

mountainbiken

REGIO - Akersloter Peter Langevoort heeft verdiend de zesde rit in de reeks van tien wedstrijden om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup in Akersloot gewonnen.

Peter Langevoort heeft de laatste tijd bewezen, naast het aktief zijn in de schaatssport, ook zijn mannetje te staan in het mountainbiken. Tot halfkoers bleef het op het verlichte parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh spannend wie aan het langste eind voor de overwinning ging trekken. Naast Langevoort waren het Alkmaarder Henk Louwe, Chris Kemp (Egmond aan de Hoef) en Wilfred Knegt uit Uitgeest die aanspraak zouden kunnen gaan maken op de winst. Gaande de tweede helft van de een uur durende rit, werd toch duidelijk, dat de al weken voor de zege droogstaande Langevoort, de meeste aanspraak mocht en kon maken op de overwinningsbloemen. Respectievelijk moesten zijn directe belagers Kemp, Knegt en vervolgens ook Louwe hun meerdere erkennen in Peter Langevoort. Uitslag: 1. Peter Langevoort Akersloot, 2. Henk Louwe Alkmaar, 3. Chris Kemp Egmond aan den Hoef, 4. Wilfred Knegt Uitgeest, 5. Johan van der Zel Alkmaar.

Flashing moet buigen voor BC Apollo

basketball

HEILOO - Zondag heeft Flashing Heiloo JU20 een stevige nederlaag geleden. In de Amsterdamse Apollohal werd kansloos verloren van BC Apollo: 105-52.

Het team van coach Paul Aris was wederom niet compleet. Met twee geblesseerden (Arthur Kerst en Andrew Leek), een met zijn rug kwakkelende Jeroen Aris en een zieke Job Velsenboer kon maar amper een team op de been worden gebracht. De gevolgen waren duidelijk. Tegen een sterk spelend BC Apollo konden het team uit Heiloo alleen het eerste kwart bijbenen. Met een zoneverdediging probeerde Flashing het de Amsterdammers moeilijk te maken. Dat lukte aanvankelijk goed (14-11 in de zesde minuut) maar daarna sloop de onrust in het team. BC Apollo zette even aan en schoot de zone aan flarden. Het eerste kwart werd dan ook bij 22-11 afgesloten. In de loop van het tweede kwart werd al snel duidelijk dat er weinig viel te halen in Amsterdam. Het spel van Heiloo werd steeds onrustiger. Er werd veel balverlies geleden en dat gaf BC Apollo vleugels. Met scherp schietend en met fraaie acties werd Flashing snel op grote achterstand gezet. Bij rust was de wedstrijd gelopen: 54-26. Nadat Job Velsenboer met een bloedende lip definitief naar de kant moest en ook Jeroen Aris weer snel naar de kant werd gehaald met rugklachten, was er geen houden meer aan. BC Apollo kende geen genade en met het ingaan van het laatste kwart stond er al 85-38 op het scorebord. Ondanks het feit dat Flashing in het laatste kwart toch nog iets kon terug doen (20-14) kon het team van coach Aris niet voorkomen dat BC Apollo de honderdpunten grens overschreed. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 105-52. In de dubbele cijfers kwamen Jeffrey Klerk 6-8 (14), Jeroen Aris 3-8 (11) en Robbert de Ruiter 2-8 (10). Komend weekend is het team vrij. Gezien al het blessureleed komt voor Flashing een korte rustperiode goed van pas. Pas 25 oktober speelt JU20 weer thuis en wel tegen Hoppers uit Hoorn. Aanvang van deze wedstrijd:13.00 uur in sporthal Het Vennewater, Heiloo.

HSV gooit in de tweede helft alle remmen los

Jesper de Vré kopt uit een corner de 4 2 in.

voetbal

HEILOO - In de wedstrijd tegen Beemster, waarmee HSV vorig seizoen promoveerde, werd een zeer matige eerste helft op de mat gelegd, waarbij Beemster beter uit de verf kwam.

Er konden weinig kansen geturfd worden aan beide zijden, maar Beemster kopte uit een corner in de 17e minuut de 0 – 1 achter Indy Klamer. De tweede helft begon HSV met twee verse krachten, Hessel Zonneveld en Patrick Laffra voor Leyn Stokman en Marc Baars. Binnen 2 minuten werd de rechterkant van de Heilooer verdediging totaal weggespeeld en stond de 0 – 2 op het scorebord. In de 53e minuut kwam de spits van Beemster alleen op de HSV-goalie af, maar Indy wist dit karwei te klaren, weliswaar via een overtreding, maar de scheidsrechter floot hier niet tegen. Uit de tegenaanval maakte Jesper de Vré met een sliding de 1 – 2. In de 58e minuut bereikte een goede dieptepass van de 18-jarige debutant, Teun Kops de vrij gelaten Charel van Dooren; diens voorzet werd door Hessel ingegleden, 2 -2. Een vrije trap van Lennart Nobbe werd net gemist door Jesper, maar in de 66ste minuut werd de bal goed teruggelegd door Tim van Hekken op Hessel, waarna diens schot werd geblokkeerd door de keeper. Jesper ving de bal buiten de 16 op en haalde verwoestend met links uit: 2 – 3. 5 Minuten later werd een buitenspelgoal van Patrick afgekeurd, maar Jesper uit een corner en Patrick uit een breedtebal maakten de 5 vol. Over 14 dagen komt Limmen op bezoek.

Meervogels handbalt tegen S.C. Dynamo dames 1

handbal

AKERSLOOT - Na vorige week de afsluitende veldwedstrijd met ruime cijfers te hebben gewonnen, begon Meervogels met frisse zin de zaalcompetitie. Een leuke poule die veel spannende wedstrijden belooft! Meervogels trof hun eerste wedstrijd thuis Dynamo. Een sterk team, waar bij voorgaande ontmoetingen de wedstrijden fel waren en de teams aan elkaar gewaagd waren.

De wedstrijd begon wat stroef voor Meervogels en al gauw stond Dynamo voor met 0-3. Echter, Meervogels maakte een inhaalslag waardoor zij zelfs op een voorsprong kwamen van 7-5, door mooi uitgespeelde aanvallen en een snel spel. Dynamo benutte intussen twee penalty's waardoor er een ruststand was van 7-6 in het voordeel van Meervogels. Meervogels kwam met een goed gevoel de tweede helft in en was vol vertrouwen de voorsprong van de eerste helft te behouden. In de tweede helft was het flink werken en werd er over en weer gescoord. De stand ging erg gelijk op, van 9-9 gelijk tot 14-13 voor de thuisploeg, met nog ruim 4 minuten op de klok. Meervogels benutte 2 penalty's en breidde daarmee hun voorsprong uit. Dynamo kon niet meer tot score komen, waarmee de eindstand op 17-13 voor Meervogels kwam. De scheidsrechters werden nog even in het zonnetje gezet in het kader van 'de week van de scheidsrechter'. De volgende wedstrijd speelt Meervogels op zondag 19 oktober om 13.00 uur tegen Hollandia T in Tuitjenhorn.

Handige Hafkamp hengelt dame binnen

Handige Hafkamp hengelt dame binnen

schaken

LIMMEN - Op vrijdag 10 oktober speelde SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. Het computerprogramma dat de wedstrijdindeling bepaalt, had voor een mooi programma gezorgd.

Tandenknarsend zag Marcel Wester hoe de handige Gertjan Hafkamp, na een ongelukkige openingsbehandeling, zijn dame binnen hengelde. Daarna viel er voor Wester geen eer meer te behalen. Jan Borst hielp Sandra Hollander in het zadel door in een gelijkwaardig eindspel een noodzakelijke verdedigende zet over het hoofd te zien en een eenvoudige matcombinatie toe te laten. Clubkampioen Bob Stolp veroverde een waardevolle scalp door de nummer twee van afgelopen seizoen Harold Ebels in een spannende partij een punt af te snoepen. Pionverlies in het middenspel was voor Ebels de bron van het kwaad. Barry Blekemolen speelde een uitstekende partij tegen Dick Aafjes. Met fraai torenspel over de c-lijn maakte hij het verschil. Niels Hageman en Jos Admiraal gaven elkaar in een gesloten stelling geen duimbreed toe. Remise was het logische resultaat. Adri Beentjes bleef voortreffelijk op de been tegen de te snel spelende Robin Rommel. Nadat het openingsoffensief van Rommel was geluwd, sloeg Beentjes terug met berekende zetten en knappe stukwinst. Harry Levering had een plezierige avond. In zijn partij tegen Piet van der Heijdt waren zijn zetten effectief en na stukwinst kon Levering het punt noteren. Opgelucht nam Bert Hollander het remise-aanbod van Ed Stolp aan. Stolp beschikte, met een pion meer, over een goede stelling. maar zag geen weg naar de winst en koos voor het halve ei in plaats van een mogelijke lege dop. Chiel Pepping verkeerde in prima vorm en rekende in een leuke partij af met Kees Aafjes. In een lange partij toonde Marlies Sturk zich net iets uitgekookter dan Jan Brantjes. Na materiaalverlies spartelde Brantjes nog lang, maar tevergeefs.

Een kwart eeuw Double Stars

HEILOO - Een kwart eeuw geleden fuseerden Foresters en BSC Heiloo en ontstond de gezelligste honk-en softbalvereniging in Heiloo! 25 Jaar jong and still going strong.

Graag sluiten men het jubileum jaar in stijl af, samen met iedereen die op welke wijze dan ook deel uit heeft gemaakt van de sportieve geschiedenis. Op zaterdag 25 oktober begint het programma om 15.00 uur met een jeugdhonkbalmiddag. Rond 17.00 uur worden de barbecues aangestoken voor een gezellige gezamenlijke maaltijd. Om 19.00 uur is het tijd voor onze jubileumreceptie. Er wordt beeldmateriaal uit de oude doos getoond en men laat een kwart eeuw honk-en softbalgeschiedenis de revue passeren. Vanaf 20.00 uur barst het feestgedruis echt los!
Heb je ooit gehonkbald bij Foresters, gesoftbald bij BSC of een bal van een paaltje geslagen bij Double Stars? Kom de 25e oktober naar de kantine aan de Vennewatersweg in Heiloo. om op feestelijke wijze te proosten op de volgende 25 jaar Double Stars.

Red Jezelf Brevet zwembad Loos

Alle kinderen zijn trots met hun 'Red jezelf'-brevet naar huis gegaan.

HEILOO - Woensdag 8 oktober was het vroeg in de ochtend al druk bij zwembad Loos. Veertig kinderen stonden in T-shirt, korte broek en met waterschoenen klaar om te laten zien dat ze zichzelf zowel op hun buik als rug al goed in het water kunnen redden.

Alle kinderen zijn trots met hun 'Red jezelf'-brevet naar huis gegaan. De geslaagden zijn: Sam van der Kolk, Sam Boll, Lola Bleeker, Darien Rahim, Tessa Brouwer de Koning, Sophie Stolte, Robin van Dam, Bauke Roeland, Guus Roeland, Anouk Bijleveld Heleni van de Berg, Bishara Ise Ahmed, Sophie Breedeveld, Stella Dekker, Bodyl van Tol, Loa Castricum, Ahmed Abdirahmaan, Kick Liefting, Jessy van der Horst, Finn Morsch, Jia-Qi Sun, Jens de Bats, Maxe Goedkoop, Connor Hanck, Ravi Janssens, Ivana Kragtwijk, Sofie Oosterink, Phoenix Hosmus, Bente Boot, Lode Synesael, Timo IJsselstein, Bart Niesten, Mano Leeuwangh, Jorne Reitsma, Beau Smets, Bart Heemskerk, Julia Lammers, Nynke Overdijk, Giel de Graaf, Sam Groeneveld.

UItslagen

Heilooer Bridge Club

Donderdagavondcompetitie: A-lijn: 1. Haan-van Loon 64,58; 2. de Bruyckere-Stark 58,33; 3. Kuijper-van Os 55,73. B-lijn: 1. Plas-Schoute 60,42; 2. Haan-Hurkmans 60,42; 3. fam.Neefjes 54,17. C-lijn: 1. van Dortmont-Jacobs 66,67; 2. Cnossen-Ernsting 58,33; 3. van Dokkum-van Kappel 54,17. Dinsdagavondcompetitie. A-lijn; 1. Hogeslag-Voskuil 55,73; 2. Klerk-Stark 55,21. 3. Kramer-Meuleman 54,69. B-lijn: 1. van der Mark-Ribberink 64,58. 2. Dekker-Bruin 55,56; 3. Van Diest-Greyer 52,78.

Damesbridgeclub Sans Atout

UItslag 8 oktober: A-lijn:1.Daudeij-Coebergh 61,46;2.Hommes-Bruijckere 59,38, B-lijn:1.Bennen-Elsen 62,50;2.Erkamp-Claus 56,25, C-lijn:1.Boukens-Noord 68,23;2.Kromhout-de Jong 63,02.

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

AUTOWASSTRAAT CAR-
CLEANING HEILOO
Nijverheidsweg 19/A.
Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Ma t/m vrijdag 08.00 - 17.00; Za 09.00 - 12.00 uur 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

LET OP: Kim's Haarsalon heeft VAKANTIE van 11 oktober 2014 tot 18 oktober 2014. U bent weer van harte welkom vanaf 21 oktober 2014. Voor een afspraak kunt u bellen naar 06-3004 2383

Te huur ruim APP. op de Rijksweg in LIMMEN, ged. gemeub. Huiskamer, keuken, toilet, ruime badkamer, 2 slaapkamers, wasm., ijskast. Tuin op het zuiden, telev. en ruimte voor stalling 2 fietsen.
€ 700 p.mnd. en € 150 gas, elektr. en water. En 1 mnd. borg van € 850. Direct te betrekken. Te bevr. 072-533 6095

PER DAGDEEL TE HUUR representatieve kantoor-/cursusruimte, ca 20m2 in Heiloo. Eigen ingang en pantry. T: 072 533 9208

Gezellige POMPOENEN-doe- en proefmiddag! Workshop pompoen uithollen en soep proeven! 16 okt.van 13.00-17.00 uur. Hogeweg 146 Limmen. Tot donderdag, groet Laura

"Chris Drescher, Annette van Schooten, Jaap Soubroek, Aagje Dalenberg,
Benno Bakker, Swier Boerma, Gertpaul v.d. Horst, (witte) Jan Dekker
alsook alle andere leuke mensen uit met name Drenthe, Groningen, Friesland en Twente, edoch ook uit Wijk bij Duurstede, Hippolytushoef etc. Het was tijdens het Binnenbluesgebeuren (+ beetje folk etc.) in Grolloo weer prachtig én 'Schilderachtig'!" Piet Schouten

Persoonlijke COACHING "je eigen koers". Tijd om jezelf te ontwikkelen en je te focussen op wat je wilt bereiken. Ga de uitdaging aan! T: 06-1222 3315

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON. Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

MEDISCH PEDICURE Margaret de Rooij,
Romplaan 20 Heiloo voor al uw voetbehandelingen. Online afspraak maken mogelijk.
T: 06 3069 6769

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

TUINIEREN te veel werk?
Geen tijd? ZEER ERVAREN
TUINLIEFHEBBER helpt u
met snoeien en het strak knip-
pen van hagen, buxus, taxus-
bollen enz. Het hogedrukreini-
gen van terassen en het
verticuteren van bemoste
grasvelden. T: 06 1827 8367

Ervaren ALLROUND HOVE-
NIER
biedt zich aan voor onderhoud van tuin, plantsoen e.d. € 15,= p/u. T: 06 2657 0403

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

ELECTRONICA DEFECT?
Wijffels Electronica Service.
Geen voorrijkosten.
Tel.: 06 2249 8000

TUINONDERHOUD
JEROEN BORST

Voor alle tuinwerkzaamheden
Snoei-Onderhoud-Aanleg

Tel. 06 4180 3734
www.jeroenborst.nl

Knipkapster INGRID MEERMAN heeft vakantie van ma 13 t/m zat 18 oktober. Tel ; 06-2886 5509 Kerkweg 42
Limmen. www.knipkapster.nl

VIOLEN bij kwekerij DE BUITENKANS, set van 6 stuks € 2,25, set van 12 stuks € 3,95. Ook het adres voor SCHERP GEPRIJSDE vaste planten en heesters van goede kwaliteit. Adres Bullaan 2 in Heiloo tegenover de brandweerkazerne. Open van 10.30 tot 16.30 uur. Info 072-535 2225 of 06-1063 9867

Beste SCHILDER en
STUKADOOR
voor binnen
en buiten. 50% KORTING.
T: 06 3374 3601

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

TE HUUR: kantoor- en bedrijfsruimte en afgesloten boxen, ook in centrum Heiloo, va. 30 m2, € 275,-p/mnd. excl. BTW. Inl. 072-505 1464

VOETJE VOOR VOETJE geeft najaarsAANBIEDING - een totale voetbehandeling voor € 24,50. Salon Madeleine
Kennemerstraatweg 452 Heiloo. Afspraken kunt u maken op 06 4175 5666

Diverse GEBRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf € 500,=. BOSMAN Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo, tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

Te huur ca 200 m2 moderne BEDRIJFSRUIMTE op DE OUDE WERF in Heiloo. Info 06 5354 0976

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

Te huur GARAGE aan de WERKENDELSLAAN € 105,= p/mnd. T.K. gevr. ANSICHTKAARTEN/Foto's/RECLAMEzegels tot '65. T: 533 7863

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

Te huur aangeboden TWEEKAMERAPPARTEMENT in Heiloo voor een rustig/net persoon. Per 1 december beschikbaar. Indeling: woonkamer - keuken - slaapkamer - eigen douche en toilet € 575,= p/mnd excl. G/W/L. Tel: 06 2153 1820

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

Zon 19 okt. PARANORMAAL- en gezondheidsbeurs gehouden in HEEMSKERK, Sportcomplex, Kerkstr. 221. Er is veel te doen. Van 12 tot 17 uur. PARAGNOSTEN, helderzienden, mediums, kaartleggers, massage... teveel om op te noemen. T: 06 1416 4152

BESTRATING
Tuinontwerp en -aanleg
Grond- en sloopwerk
www.twisk-limmen.nl
Tel. 06 2223 3130

PEDUCURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787.
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

NIEUW Biodanza in Heiloo met Doreen. Dansend ervaren! Plezier, zelfvertrouwen, vitaliteit en ontspanning. Info en aanmelding: bel 06-3003 2281 of www.DANZenz.nl

Uw KLUSSEN in HUIS & TUIN. Klein en groot. Schutting, bladeren ruimen, elektra, (her)bestrating, laminaat leggen, winterbanden montage aan huis enz. VOOR EEN SCHAPPELIJKE PRIJS. Tel: 072-7501922 K.V.K. 61519650

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241 www.bosmantweewielers.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

KANTOORRRUIMTE (ingericht) in Heiloo te huur ca. 30 m2. Eventueel delen van ruimte ook mogelijk.
Tel.06-4701 8855

UW HUISSCHILDER
M.M. STOOP SCHILDER-
WERKEN
mart@quicknet.nl
072 5340519 / 06 19957999
Meer voor minder!

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

Wil de eigenaar van de ZWARTE poes met RODE vlooienband in omgeving BERGEONSTRAAT a.u.b. contact opnemen met 06-2884 2864


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

TOILETHULP GEZOCHT. Vrouwen gezocht +/- 18 jaar. Ik ben een vrouw van 26. Ik heb hulp nodig bij de toiletgang. 2x op een zaterdag of zondag. Het duurt +/- 15 min. € 7,50 per keer via mijn PGB. Interesse? Bel: 06 5429 0311

Te Huur: GARAGEBOX aan de DRONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

FAMILIEACTIVITEIT?
Cosmic-bowlen + eten
Jong en oud samen uit!
www.bowlingheiloo.nl

ONTSPANNINGSMASSAGE tegen stress- en najaarsmoeheid. Kennismakingsaanbod 1 uur € 20,= Behandeling op afspraak. Vitalis - massagehut, Dom Huybenlaan 6, 1935 BB Egmond-Binnen T: 06 1521 9400 Kom langs!

Gevraagd: INTERIEURVERZORGSTER voor eengezinswoning in HEILOO.
Nieuw en schoon huis, geen huisdieren. 1x per week 3 uur. Info: 06-1071 1948

BIODANZA: mindfull Dansen! Plezier, zelfvertrouwen, vitaliteit en ontspanning. Info en aanmelding: tel. 06 3003 2281 of www.DANZenz.nl

KINDERPARTY?
Cosmic-bowlen € 9,95
met eten en drinken.
www.bowlingheiloo.nl

OPENHAARDHOUT bij kwekerij de Buitenkans "HET" adres voor TOPKWALITEIT stookbaar openhaardhout. Gemengd essen, beuken en eikenhout. Per zak van 53 liter € 5,- per m3 € 95,-. Kan ook tegen geringe kosten worden thuisgebracht. Adres Bullaan 2 in Heiloo tegenover de brandweerkazerne. Open van 10.30 tot 16.30 uur. Info 072-535 2225 of 06-1063 9867

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM