De Uitkijkpost

3 december 2014

De Uitkijkpost 3 december 2014


De Uitkijkpost tijdens de feestdagen

Stuur ons (uw) kerstverhalen

HEILOO - De laatste Uitkijkpost van het jaar verschijnt in de week voor Kerstmis; op dinsdag 23 december. Daarom is de uiterste aanleverdatum voor kopij en/of advertenties voor deze kersteditie vervroegd naar donderdag 18 december (uiterlijk 17.00 uur).

We willen hier samen met u graag weer een gezellige en sfeervolle kersteditie van maken. Wilt u een speciaal iemand in het zonnetje zetten en/of bedanken met een persoonlijke kerstwens? Mail het naar de redactie. Of heeft u een mooi, grappig en/of bijzonder kerstverhaal? Bijvoorbeeld iets wat u heeft meegemaakt , iets wat u ontroert of juist vrolijk maakt. Schrijf uw kerstverhaal (ongeveer 300 woorden) en mail het -al dan niet met een leuke foto erbij- naar redactie@uitkijkpost.nl. En wellicht wordt uw verhaal gepubliceerd in de Uitkijkpost kersteditie van 23 december.

Wilt u als bedrijf, vereniging, instelling een Kerst- of Nieuwjaarswens in deze speciale kersteditie van de Uitkijkpost plaatsen? De Uitkijkpost biedt de mogelijkheid dit tegen het zeer vriendelijke tarief à 35 euro (excl. Btw) te doen. Elders in de krant staan voorbeelden van mogelijkheden voor kerstwensen. Voor meer informatie: advertenties@uitkijkpost.nl. Aanleveren kan tot donderdag 18 december 17.00 uur.

Bijenlint Heiloo poot bloembollen voor de bij

Bijenlint poot bloembollen

HEILOO – Afgelopen zaterdag plantte een groep enthousiaste bewoners van Heiloo, ondanks de kou, duizend biologische bloembollen in een berm vlakbij de rotonde met de Ewisweg en Ringweg. Wethouder Rob Opdam gaf om 10.30 uur het startschot van dit Bijenlint door de eerste bloembol langs de Zeeweg aan de grond toe te vertrouwen. Het Bijenlint Heiloo begon met een oproep van Paulien Edixhoven afgelopen april in de Uitkijkpost. Hierin pleitte ze voor 'een lint van bloemen als voedsel voor bijen en vlinders', in navolging op het Bijenlint Zutphen. In haar werk bij de Partij voor de Dieren is ze ook bezig met de bijensterfte. ,,Naast landbouwgif en ziekteverwekkers is te weinig voedsel, een tekort aan bloemen, één van de oorzaken van de bijensterfte", vertelt Edixhoven. De groep vrijwilligers die ze met het Bijenlint Heiloo heeft verzamelt, werkt nauw samen met Groei & Bloei, imkers en buurttuin de BY. ,,Gelukkig is de gemeente ook erg welwillend", zegt Edixhoven. Zo heeft de gemeente Heiloo zich vorig jaar aangesloten bij het Convenant Bijvriendelijk Handelen van de Bijenstichting.Wethouder Rob Opdam vertelt dat de gemeenteraad in haar bezuinigingsdiscussies over het groenbeheer rekening houdt met dit convenant. Zelf weet hij in zijn tuin de bijen te trekken met een woekerende springbalsemien. Theo Georgiades, imker en bollenexporteur, schonk deze goed verwilderende bollen. Het zijn twee verschillende crocussen, twee soorten hyacinten en een wildtulpje: allen vroege voorjaarsbloeiers die de vroege bijen helpen. ,,En niet alleen de honingbij'', laat Edixhoven weten, ,,dat is maar één soort. Vooral de wilde bijen zijn in gevaar."In het voorjaar is het Bijenlint van plan via de Bijenstichting bloemenzaad te kopen en dit in het dorp te verspreiden. Zo hopen ze de inwoners van Heiloo bij het initiatief te betrekken om uiteindelijk ons bloemenlint met dat van omliggende gemeenten te verbinden. Meer info: www.bijenlint.nl

Sinterklaas in Het Trefpunt

HEILOO - De kinderen van Heiloo die zaterdagochtend met hun oma en opa mee mochten naar het Trefpunt waren wel heel grote bofferds. Ze maakten eerst een prachtige kleurplaat en zongen alle sinterklaasliedjes die ze kenden. De Sint kwam langs met maar liefst vijf echte Zwarte Pieten. Die strooiden in alle hoeken en maakten natuurlijk ook grapjes. Over elk kind stond een klein verhaaltje in het grote boek, en ze kregen allemaal een heel leuk cadeautje. Na een poosje moest de Sint natuurlijk toch verder naar de kinderen in andere dorpen.

10 vragen aan…. Piet Veldt

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

(Beschrijf kort wie u bent: naam, leeftijd, partner, kinderen, beroep)

Piet Veldt (68), getrouwd met Riet (67) en ik ben gepensioneerd. We hebben twee kinderen: dochter Linda en zoon Jeroen. Ook zijn er vijf kleinkinderen.

1. Waar bent u geboren en getogen?

In de Vinkenlaan, vlakbij de Kerkelaan ben ik geboren. Het Heilooërbos was ons speelterrein. Ons huisje was nummer 2. Het was een gezellig buurtje met veel kinderen van mijn leeftijd. Toen ik 10 jaar was verhuisden we naar de Spanjaardslaan, daar begon mijn vader een gemengd bedrijfje. Het was toen een heel andere tijd. Vrije tijd was spaarzaam.

Daar ben ik toen verder opgegroeid.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Mijn hobby was voetballen bij HSV, maar mijn talent was niet groot genoeg om er mijn brood mee te verdienen, helaas. Nu doe ik aan badminton en volleyballen, wat ook heel leuk is om te doen. Tot mijn pensioen heb ik in de Amsterdamse haven bij IGMA gewerkt op drijvende kranen, hoog en droog. Was ook een beetje hobby. We werkten in alle havens aan het Noordzeekanaal.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

Ron Jans, de trainer van Pec Zwolle wil ik wel eens ontmoeten. Ik vind hem een gezellige man, heel integer, geen kapsones. Met hem wil ik wel eens een pilsje drinken. Mijn vraag aan hem is: zijn je kleinkinderen niet apetrots met zo'n opa?

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Hutten bouwen in het bos was leuk, maar mijn mooiste jeugdherinnering was wel

met HSV op kamp naar Texel. Met de boot over en met de bus naar de Rovershut met Willem v.d. Maat, linke Jan Mulder en vader en moeder Bakker. Ik vond het een groot feest, het was tot in de puntjes geregeld. Dat vergeet ik nooit meer.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

Mijn mooiste plek in Heiloo is het speelpark bij het Maalwater. Ik kan me daar heerlijk vermaken met mijn kleinkinderen. Ook kun je daar heerlijk wandelen en fietsen in het voorjaar. Je denkt dat zo iets moois heel ver weg is, maar het is gelukkig heel dichtbij.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Mijn vroegere collega's uit de haven mogen mij 's nachts wakker maken om een spelletje poker te spelen.We komen regelmatig bij elkaar en met een drankje en een hapje erbij kijken we niet naar de tijd.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Mijn beste advies kreeg ik van mijn neef Piet Duin, dat ik naar een vergadering in het gemeentehuis moest gaan. Dat was in 1974. Met wethouder Bolten werden de plannen om met een groep mensen een eigen huis te bouwen besproken. Zo kwam ik bij de groep eigenbouwers . We konden een huis bouwen aan de Warmoezierslaan. En we wonen daar nog tot onze volle tevredenheid.

8. Wat weten de meeste Heilooers niet van u?

Ik maak me weleens boos, dat zoveel kinderen in de wereld het erg moeilijk hebben en dat dat helemaal niet nodig is in deze tijd met alle technieken die er zijn. Als ik naar mijn broer Rene kijk, wat hij in Nepal doet voor de weeskinderen met een klein budget denk je dat moet toch overal mogelijk zijn.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Als ik burgemeester was, dan zou ik bij de winkelcentra in Heiloo in de zomer op zondagmiddag meer muziek en andere leuke dingen laten plaatsvinden en de jeugd er ook bij betrekken. Het is 's zomers zo stil in het dorp.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:

Het antwoord aan Pe op zijn vraag denk je nog wel eens aan de jaren in de Oosterzijweg: Dat waren mooie jaren midden in de natuur met de koeien van buurman Koning en Jan Rotteveel om ons heen. Mooie zonsopgangen en gezellige uurtjes met de buurtjes Kuyper, Koning en Scholten, vaak tot in de late uurtjes. De omgeving daar is helemaal veranderd, maar ons laantje is nog niet helemaal verdwenen.

Voor de volgende week nomineer ik Jan Grootenboer, mijn badmintonmaatje voor de 10 Vragen aan... Jan maakt zich sterk voor veilig verkeer en vooral voor de schoolgaande jeugd.

Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: In deze donkere tijd van het jaar moeten de fietsen en de verlichting goed in orde zijn. Mijn vraag aan Jan is: Wordt er goed naar je geluisterd als je weleens corrigerend moet optreden?

Theo Leering exposeert in bibliotheek

HEILOO - Van 1 december tot 12 januari exposeert Theo Leering een selectie van zijn werk in Bibliotheek Heiloo. Theo, geboren en getogen in Heiloo, deed een reproductie tekenopleiding en kwam tot de conclusie dat het schilderen van eigen creaties beter bij hem past dan het strak uitvoeren van grafische opdrachten. In de bibliotheek komen voornamelijk recente werken te hangen. Muziek is een veel voorkomend thema. De schilderijen zijn figuratief en geschilderd met olie- of acrylverf in een verfijnde, impressionistische stijl. Een gedeelte van de expositie wordt ingericht door schilders en tekenaars die lessen volgen bij Theo. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Shakespeare en muziek

HEILOO Bibliotheek Heiloo houdt op zaterdag 13 december om 10.15 uur in de bibliotheek een muzieklezing van Gert Floor rond het thema Shakespeare en muziek: een prachtige combinatie! In april van dit jaar was het 350 jaar geleden dat William Shakespeare werd geboren. Pas in het begin van de 19e eeuw verschenen vertalingen van zijn werk in Duitsland en Frankrijk. Sindsdien werden zijn toneelstukken en sonnetten een gewilde inspiratiebron voor componisten; toneelmuziek en opera's gebaseerd op zijn teksten verschijnen tot op de dag van vandaag. Gert Floor wil in deze presentatie laten horen hoe componisten uit verschillende tijdperken Shakespeare tot klinken hebben gebracht. Toegangskaarten zijn € 7,50 (€ 10,00 voor niet-leden Bibliotheek Heiloo) verkrijgbaar bij Bibliotheek Heiloo. Reserveren mogelijk via www.bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670.

Fractievergadering CDA

HEILOO- Op donderdag 4 december aanstaande is er een fractievergadering van het CDA in het gemeentehuis (oude ingang). Wilt u van gedachten wisselen over een onderwerp dat u na aan het hart ligt dan bent u vanaf 19.30 uur welkom. Aanmelden kan bij Hanny Kaan tel. 5334829 of mailen hannykaanbrink@hotmail.com.

'Wat kost dat Trefpunt? Even rekenen.'

Huur wordt betaald door twee partijen de SWH en de SBO ( ouderenbonden), via de Stichting Trefpunt. Ook komt er huur binnen van andere verenigingen. De huur over 2014 is € 24000,- per jaar; dit is per partij € 12000,- per jaar. De KBO en ANBO verdelen de €12.000,- naar rato van de leden. Als de ANBO niet meer mee doet, is dat voor de KBO € 12.000,- per jaar (min de huur van derden). De huur gaat omhoog en wordt in 2015 € 50.000,-.

Ook dragen de bonden bij aan gedetacheerd personeel aan het Trefpunt. Dit kunnen we als bonden, niet opbrengen. Maar door die verhoging wordt het huren in het Trefpunt door derden ook minder aantrekkelijk en gaan weg en/of nieuwe huurders komen niet.

Wat is nu de situatie? Onduidelijkheid bij de gemeente over de verhoging van de huur en andere voorwaarden, bijvoorbeeld tijd van ingang nieuw huur contract.

Een ander punt is: onze collega ANBO, doen zij volwaardig mee, en op tijd? Als dat niet het geval is moet de KBO meteen uit het Trefpunt stappen en wel om financiële reden. Het rekensommetje heb ik in de tweede alinea staan.

In deze tijd, waar alles wat welzijn voor de burger aangaat, gekort wordt, gaat dit stuk welzijn voor heel veel mensen in Heiloo over naar 'niet zijn'.

Maar als het Trefpunt dicht is gaan we projecten opzetten.                                
Om de eenzaamheid te bestrijden, waar nu nog honderden Heilooërs samen komen in- en door dat Trefpunt.
Gaan we een zaaltje zoeken om te klaverjassen, biljarten en bridgen, en andere activiteiten.

Wij zijn wél creatief!

Raadslieden let op u zaak, wat in Heiloo staat als welzijnswerk, gebouw en organisatie, staat als een huis. Met zijn honderden vrijwilligers en een keur aan activiteiten verdient dit support en geen afbraak. Duizenden bezoekers per jaar vinden in 't TREFPUNT hun sociale contacten, via diverse activiteiten. Duizenden euro"s worden bespaard door de vrijwilligers.

Doe creatief!!

J. Timmerman. Vrijwillige Ouderen Adviseur

Speciaal kerstprogramma van Oratoriumkoor Heiloo

De 'Heilooër' solisten in het Weihnachtsoratorium: tenor Robbert Overpelt, sopraan Marieke Steenhoek en alt Maartje de Lint.

HEILOO- Een speciaal kerstprogramma van het Oratoriumkoor Heiloo op vrijdag 12 december. In de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg zingt het koor begeleid door Het Promenadeorkest werken van Johan Sebastian Bach. Een klein ensemble bestaande uit de jongeren van het koor, aangevuld met enkele senioren, begint met het prachtige motet 'Jesu, meine Freude'. Daarna klinkt het Weihnachtsoratorium. Onder leiding van dirigent Paul Waerts zingt het Oratoriumkoor daarvan de eerste vier delen en het openingskoor van het vijfde deel. Onder de solisten, heel bijzonder, zijn er drie die uit Heiloo komen of er opgegroeid zijn: tenor Robbert Overpelt, sopraan Marieke Steenhoek en de alt Maartje de Lint. De kerstuitvoering op 12 december begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.oratoriumkoorheiloo.nl, in de plaatselijke boekhandels, telefonisch via nummer 072-5333486 en op de avond van de uitvoering ook nog in de zaal. Restaurant De Loocatie serveert vanaf 17.00 uur een tweegangen concertdiner met koffie voor 25 euro.

Nijenburg in kerstsfeer

HEILOO - Het is inmiddels een traditie geworden dat in de aanloop naar Kerstmis het koor Cascantar optreedt op Nijenburg. Ook dit jaar kan men zich aanmelden voor het bijwonen van dit sfeerrijke kerstconcert.

Op zondag 14 december wordt onder auspiciën van Vereniging Hendrick de Keyser, met organisatie van de Historische Vereniging Oud Heiloo, een kerstconcert gegeven door het koor Cascantar uit Castricum. Het koor, dat al meer dan vijftien jaar actief is, is bekend door zijn repertoire van wereldmuziek. Bij dit speciale, intieme concert, dat vanwege de beperkte ruimte slechts door een klein publiek kan worden bijgewoond, wordt het koor begeleid door enkele musici. Dirigente Hetty Kienhuis geeft een toelichting bij de verschillende muziekstukken. Voor de pauze zingt het koor liederen uit het wereldmuziekrepertoire, onder andere. liederen uit Oost-Europa en Afrika. Na de pauze worden kerstliederen uit veel verschillende landen ten gehore gebracht. Het programma heeft het thema 'Joy' De bezoekers ontvangen een programmaboekje met enkele liedteksten. Het kerstconcert wordt gehouden op zondag 14 december aanstaande van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens de pauze en na afloop worden een drankje en een hapje geserveerd. Tijdige aanmelding is in verband met het beperkte aantal zitplaatsen beslist noodzakelijk. De kosten voor dit bijzondere concert bedragen € 20,- per persoon, voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser € 17,50. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan. Men kan zich bij voorkeur aanmelden via het e-mailadres: aanmelding.oudheiloo@gmail.com of, indien dit niet mogelijk is, via de tel. 072-5332571 en 06-51718363. Informatie is ook beschikbaar op de website www.oudheiloo.nl.

Sinterklaas BV

www.sinterklaasintochtheiloo.nl.

HEILOO – Nog twee nachtjes slapen, dan is het weer pakjesavond; een avond vol ouderwetse gezelligheid.

Ieder jaar in november vindt er in de Spaanse hoofdstad Madrid een ware volksverhuizing plaats, als Sint en zijn trouwe team medewerkers het warme Spanje tijdelijk verlaten om in het winterse Holland alle kindertjes te verrassen met cadeaus. Een reeks voorbereidingen gaat hieraan vooraf, want buiten Sint, alle Pieten en het paard, moeten ook veel pakjes worden vervoerd. Omdat de stoomboot beperkte laadruimte biedt, kan Sinterklaas lang niet alle cadeaus vanuit Spanje meenemen. Die koopt hij als hij in Nederland is. Aangezien hij shoppen op internet maar veel gedoe vindt, winkelt Sinterklaas veel liever in de plaatsen waar hij op dat moment te gast is. ,,Het is veel gezelliger en bovendien wil ik de cadeautjes graag met eigen ogen zien voordat ik iemand ermee verras. Bovendien kan ik van alles aan die vriendelijke mensen van de winkel vragen. Dus als ik in dit dorp ben, winkel ik in Heiloo!" Wat Sint er niet bij vertelt, is dat hij alle kassabonnetjes opspaart en in een verzamelzakje in de groene bussen deponeert. Want de kans op mooie prijzen wil zelfs Sint niet aan zijn neus voorbij laten gaan.

Het uitbundige welkom waarmee Sinterklaas ieder jaar onthaald wordt, vindt hij hartverwarmend. Hij kijkt met een dankbaar gevoel terug op de massale ontvangst van vorige week zaterdag: ,,Ik zei nog tegen Piet voordat we het gemeentehuis verlieten: 'Tjongejonge Piet, wat zijn er weer veel kinderen, ouders, opa's en oma's gekomen.' Voor het bordes van het gemeentehuis, op het Looplein en in het Stationscentrum; er waren volgens mij wel een paar duizend mensen komen opdagen! Onze oprechte excuses trouwens dat mijn trouwe schimmel Americo zo'n enorme haast had. Hij wist namelijk dat we die zaterdag nog een druk programma hadden en dus zette hij tijdens de optocht de pas er flink in!" De linten aan de zijkant van Sint en zijn paard zorgden niet alleen voor de nodige veiligheid voor de toegestroomde mensenmassa, het voorkwam tevens dat Americo op eigen houtje een snellere route nam door een paar bochten af te steken…

Al met al was het een schitterende dag; met slechts één piepklein akkefietje. ,,Opa Piet was die ochtend nogal in de war en was helemaal vergeten waar hij mijn staf had gelaten. Pas tegen het einde van dat geweldige feest in de zaal op landgoed Willibrordus herinnerde hij zich plots waar hij hem had gelaten."

Nog twee dagen topdrukte, daarna zit het er voor Sinterklaas en zijn Pieten weer op en vertrekt het gezelschap op 6 december met stille trom richting Spanje. Hij besluit: ,,Ik wens iedereen –jong en oud- een hele gezellige pakjesavond! Hasta el año que viene!" Oftewel: Tot volgend jaar!

Deze maand twee Opkikkers van Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opkikkertje van € 300,- aan een vereniging of stichting. De twee opkikkers van de maand december gaan naar Stichting Showhero en Musicalvereniging De Hanswijckers. Showhero zet zich in om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de schijnwerpers te zetten door onder andere met hun zelf uitgevoerde theatershows. Musicalvereniging De Hanswijckers is voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar in Egmond Binnen. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Meander schaatst voor water

HEILOO - De kinderen uit groep 6 tot en met 8 van basisschool Meander uit Ypestein hebben onlangs meegedaan met 'Schaatsen voor Water'. Dit is de jaarlijkse actie van Plan Nederland waarbij kinderen zich inspannen voor leeftijdsgenoten in Afrika. Het doel hiervan is geld bij elkaar brengen voor een grootschalig project van Plan voor veilig drinkwater en betere hygiëne in Chembe, Zambia. In de klassen kregen de kinderen een gastles over deze problematiek en op de ijsbaan in Alkmaar werd er rondje na rondje geschaatst. Na afloop kregen alle kinderen een klein aandenken. In totaal werd €2792,- opgehaald door de kinderen van Meander.

Kerstlunch Gezelschapsbank

HEILOO - Voor de kerstlunch gaat de Gezelschapsbank op woensdag 17 december naar De Palatijn in Alkmaar, Dillenburgstraat 1. Aanvang 12.30 uur, entree € 15,-. Een heerlijke driegangenlunch: clubsandwich runderpastrami, kipfilet gevuld met bospaddestoelen of gegrilde barramundifilet, tiramisu met kaneelroom. Heel leuk om weer nieuwe mensen te ontmoeten! Reserveren bij Stichting Welzijn Heiloo, tel. 072-5331297.

Marian van Dam op Beat FM

HEILOO - ,,De Zorg gaat in 2015 anders georganiseerd worden maar heeft een redelijk kans van slagen als iedereen zijn schouders eronder zet en blijft samenwerken", aldus Marian van Dam, directeur Stichting Welzijn Heiloo. Beat FM in gesprek over Welzijn nieuwe stijl. Dit gesprek is te volgen op donderdagavond 4 december tussen 20.00 en 21.00 uur. Luister naar Beat FM bij Radio BeatFM 106.3, te volgen in de ochtend en de avond tussen 07.00 en 08.00 uur en online klikken op 'Uitzending gemist' bij Beatfm.nl.

Cursus Zonnekindpoppen maken

HEILOO- Nivon Heiloo biedt vanaf maandagavond 8 december 2014 van 20.00 tot 22.00 uur de basiscursus zonnekindpoppen aan. De cursus onder leiding van docente Trudy Bolleman bestaat uit tien lessen. U maakt vier poppen van natuurlijke materialen, welke worden verzorgd. De cursus vindt plaats in de Hofdijk, Mariënstein 178a in Heiloo. Opgave/informatie: tel. 072-5333127 of info@nivonheiloo.nl. Meer gegevens zie: www.nivonheiloo.nl.

Spreekuur Heiloo -2000

HEILOO-Op donderdag 4 december aanstaande, kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken met ons bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighoudt. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 19.30 uur in het Gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie tel. 06-54901626 of via email rob.levie@heiloo-2000.nlKijk voor het schema van de fractievergaderingen op www.heiloo-2000.nl

Twee Opkikkers Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opkikkertje van € 300,- aan een vereniging of stichting; in december zelfs twee. De Opkikkers van de maand december gaan naar Stichting Showhero, die zich inzet om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de schijnwerpers te zetten door onder andere met hun zelf uitgevoerde theatershows, en naar Musicalvereniging De Hanswijckers, voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar in Egmond Binnen. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962.

Start kaartverkoop Prinses Pip in De Beun

HEILOO - Voor kinderen van 4 tot 99 jaar koopt Sinterklaas een kaartje voor Prinses Pip, een leuk en leerzaam theaterspektakel van Jeugdtheater Heiloo dat in februari speelt. Kaarten vanaf 29 november verkrijgbaar bij Bruna, De Schrijverij en De Beun in Heiloo.

Start kaartverkoop Prinses Pip in De Beun

HEILOO - Voor kinderen van 4 tot 99 jaar koopt Sinterklaas een kaartje voor Prinses Pip, een leuk en leerzaam theaterspektakel van Jeugdtheater Heiloo dat in februari speelt. Kaarten vanaf 29 november verkrijgbaar bij Bruna, De Schrijverij en De Beun in Heiloo.

Elektrotherapie in de negentiende eeuw.

Tentoonstelling van negentiende-eeuwse medisch-elektrische apparatuur.

HEILOO- In de hal van Business Center Willibrord (gevestigd in het hoofdgebouw van de voormalige Willibrordusstichting in Heiloo) is vanaf heden een tentoonstelling te bezichtigen van negentiende-eeuwse historische medisch-elektrische apparatuur. Eerder werd deze verzameling in Teylersmuseum Haarlem tentoongesteld. De toestellen maken deel uit van een particuliere collectie. De eigenaar legt zich al decennialang toe op het verzamelen van elektrische instrumenten uit de achttiende en negentiende eeuw. In verband met de beperkte ruimte is de keus gevallen op de kleinere toestellen. Maar dat draagt juist bij aan de charme van het geheel. Grotere apparatuur is te zien op een tiental wandposters. De inzet van elektriciteit in de geneeskunde kent al een geschiedenis van ruim tweehonderdvijftig jaar. In de tweede helft van de achttiende eeuw daagde een besef van de elektrische werking van het zenuwstelsel; het is de pionierstijd van het therapeutisch 'elektriseren'. In het begin van de negentiende eeuw werd elektrotherapie doorgaans nog ingezet als een laatste hulpmiddel. Dit vond plaats bij tal van klachten van zowel lichamelijke als psychische aard, uiteenlopend van koorts tot melancholie. In de loop van de tweede helft van die eeuw ontwikkelt de behandeling zich tot een zelfstandige geneeskundige discipline met eigen handboeken en afdelingen in ziekenhuizen. Dit werd mogelijk door enerzijds de geweldige vorderingen op het gebied van elektriciteit en magnetisme – denk aan Michael Faraday -, anderzijds door het levenswerk van een aantal gedreven artsen/fysiologen, met name Guillaume Duchenne en Jacques d'Arsonval. In de eerste helft van de twintigste eeuw zouden innovatie en verbetering van apparatuur leiden tot nieuwe methoden voor diagnose en therapie. Denk aan elektro-encefalografie, -cardiografie en –myografie, de omstreden elektroshock, diathermie, röntgen- en UV-therapie. De expositie is te zien tot 1 juni 2015 te zien in de hal van het Willibrordus Business Centrum maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 15.00 uur

Kerstgroep in Onze Lieve Vrouw ter Nood

HEILOO - Lang werd er al gezocht naar een mooie kerstgroep voor de Bedevaartplaats, maar eindelijk, na lang zoeken, is er dan toch een gevonden. ,,Het is een schitterende groep", aldus rector Beemster. ,,Niet omdat het nu de onze is, maar hij is echt heel erg mooi! De groep is gemaakt in de Oekraïne. De beelden zijn ongeveer 75 centimeter hoog. In de week van 9 tot 14 december bouwen we de stal (grot) op en hullen we ons Oesdom (winkeltje met koffiebar) in kerstsferen. Iedereen die de kerstgroep wil zien, en/of een kaarsje wil branden bij Maria, is van harte welkom. Hoewel we in de wintermaanden beperkt open zijn, zijn we dit jaar voor het eerste vanaf zaterdag 13 tot en met maandag 26 december dagelijks open van 10.30 uur tot 16.00 uur. We hopen dat deze bijzondere kerststal (grot) veel mensen zal ontroeren, en zal helpen na te denken over wat echt belangrijk is: Gods Liefde, Mens geworden in een Kind!" In het Oesdom kan koffie gedronken worden en worden religieuze artikelen verkocht, zoals kleine kerststalletjes.

Ook Kops Aannemers genomineerd voor Ondernemingsverkiezing 2014

De jury van de Ondernemingsverkiezing.

Naast Aristo, Iwan Bronkhorst, Café de Wit, GGZ Noord-Holland Noord, Pensionstal Sprenkeling, Tomtrade, Lookx, De Jong Vintage Design en Picturae is ook Kops Aannemers door de jury genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing 2014. Dit zijn de tien Heilooër bedrijven die in aanmerking komen voor de felbegeerde waarderingsprijzen: de Ondernemingprijs en de In de Kijkerprijs. Voor de Publieksprijs zijn de publieksstemmen doorslaggevend. De feestelijke uitreiking vindt dit jaar (voor het eerst) plaats in de Cultuurkoepel Heiloo, en wel op zaterdag 13 december.

Flamenco- en tapasavond in Cultuurkoepel

HEILOO - Vrijdag 19 december van 18.30 tot 21.30 uur danst flamencodanseres Teresa Jaldon in de Cultuurkoepel, begeleid door zang en gitaar. Zij is eigenares van Flamenco Amsterdam en heeft een academische flamenco historie in Andalusia. Entree € 47,50 is een all-in prijs voor een sfeervolle avond met een authentieke dansvoorstelling, tapas, wijn, sangría, fris, dessert, koffie, thee en een vrijkaart voor de expositie '1 boom' (ter waarde van 5 euro, http://www.1boom.nl/exposities.html). Er is voor de voorstelling tijd om rustig de expositie te bewonderen onder genot van een lekker Spaans drankje en Tapa. Voor vegetariërs heeft de organisator en cateraar TapasOlé ook lekkere Tapas bedacht. Kaarten reserveren kan via info.tapasole@gmail.com of tel. 06-18176148.

Prijsvraag Stationscentrum 'Maak de slagzin!'

HEILOO – Van 3 tot en met 10 december houden de winkeliers van het Stationscentrum de prijsvraag 'Maak de slagzin'. In de etalages liggen, staan of hangen losse letters met onderaan een cijfer. Spoor alle 41 letters op die tezamen een slagzin vormen en vul het formulier in, verkrijgbaar in de winkels. Bij de Vomar staat een grote bus waar u tot en met 10 december de ingevulde formulieren kunt inleveren. Dan maakt u kans op prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers van het Stationscentrum. De feestelijke prijsuitreiking is tijdens de Shopping Night op zaterdag 13 december; om 20.00 uur in de muziektent in het Stationscentrum.

Spreekuur Heiloo -2000

HEILOO - Op donderdag 4 december aanstaande kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken met de partij bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighouden. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent van harte welkom om 19.30 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecretaris/raadslid Rob Levie tel. 06-54901626 of via email rob.levie@heiloo-2000.nl. Kijk voor het schema van de fractievergaderingen op www.heiloo-2000.nl.

Sinterklaasmiddag bij de Zonnebloem

HEILOO - Donderdag 27 november genoten de deelnemers van de Zonnebloem Heiloo van een Sinterklaasmiddag in de Ter Coulsterkerk, al liet de Sint zich vanwege alle drukte dit jaar niet zien. Er was een middagvullend programma, verzorgd door Wil Gorter van het Hoedenmuseum 'Zet 'm op' uit Andijk met verhalen en liederen over het dragen van hoeden. De vrijwilligers hadden voor hapjes en drankjes gezorgd en iedereen ging met een klein presentje huiswaarts.

Expositie in de Trog

HEILOO - Vanaf donderdag 4 december tot en met zondag 1 februari 2015 is in Galerie de Buitenkans een expositie te zien met werken van Dennis Glorie, Jacqueline Emmens en Jannie van der Wal in de Trog aan de Bullaan 4 te Heiloo. De Trog is geopend van donderdag tot en met zondagmiddag van 12.00 uur tot en met 17.00 uur. Zie ook www.de-buitenkans.org

Sinterklaasmiddag bij de Zonnebloem

HEILOO - Donderdag 27 november genoten de deelnemers van de Zonnebloem Heiloo van een Sinterklaasmiddag in de Ter Coulsterkerk, al liet de Sint zich vanwege alle drukte dit jaar niet zien. Er was een middagvullend programma, verzorgd door Wil Gorter van het Hoedenmuseum 'Zet 'm op' uit Andijk met verhalen en liederen over het dragen van hoeden. De vrijwilligers hadden voor hapjes en drankjes gezorgd en iedereen ging met een klein presentje huiswaarts.

Kerstsamenzangdienst de Witte Kerk

HEILOO- Zondagavond 21 december om 19.30 uur is iedereen welkom in het Witte Kerkje voor de jaarlijkse kerstsamenzangdienst. Op deze vierde advent zullen er vele bekende advent en- kerstliederen gezongen worden door alle aanwezigen. Dit jaar verleent het gospelkoor Joy uit Alkmaar onder leiding van een eigen band muzikale medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Geard Leegwater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fia Brouwer de Koning tel. 072-5336163.

Hogere diploma's zwembad loos

HEILOO - Zaterdag 29 november hebben de leerlingen van zwembad Loos voor de hogere diploma's in zwembad de Beeck afgezwommen. Voor de overlevingsdiploma's van Dolfijn moest er met regenpakken en laarzen aan gezwommen worden. Een hele andere zijn de techniek diploma's van Zwaardvis. Hierbij komt het aan op mooie zwemslagen, inclusief de vlinderslag en keerpunten. Niels Dekker mocht naar huis met Zwaardvis Brons. Lotte van der Sluijs, Nadeche Liefhebber en Nienke Heemskerk kregen Zwaardvis Zilver. Zwaardvis Goud was voor Bas van Neer. Dolfijn Brons voor Maud Lambriks, Kick van Wijngaarden, Rianna Venema en Tomas Le Belle. Dolfijn Zilver ging naar Jelle Venema, Dominue Crum, Lotte Wilkens, Sanne van Zelst, Lynn Jonker en Romy Jonker. En tot slot Dolfijn goud naar Lianne Dekker, Enhtulga Gantumur, Thijs Los en Lian Beij.

Collecte-opbrengst NSGK

HEILOO- In de week van 10 tot en met 15 november is er in Heiloo gecollecteerd voor 'NSGK voor het gehandicapte kind'. Een team van enthousiaste collectanten wist in totaal een bedrag van € 1561,- op te halen. Voor meer informatie over collecteren voor kinderen met een handicap kunt u contact opnemen met Monique Weller, regiocoördinator Collecte Noord-Holland, tel.06-31919860.

Surpises

HEILOO - De kinderen van de Benedictusschool richtten maandagochtend een tentoonstelling in met prachtige surprises door en voor elkaar gemaakt. Welke surprise ze krijgen is voor de meeste kinderen nog een verrassing. Ouders en kinderen genoten in ieder geval van deze 'werkstukken' die thuis zijn gemaakt.

The Gents in de Cultuurkoepel

HEILOO - Op zaterdag 20 december gaat het gebeuren: vocal ensemble The Gents brengt de Cultuurkoepel in hogere sferen met internationaal kerstrepertoire uit alle tijden. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Concerten van The Gents zijn een ware belevenis. Voortgekomen uit het Roder Jongenskoor verwierf het dertien zangers tellende gezelschap algauw een vooraanstaande plaats in de internationale muziekwereld. De eerste jaren stond het koor onder leiding van Peter Dijkstra, nu dirigent van het Nederlands Kamerkoor. The Gents worden geroemd om hun weergaloze interpretaties van vocaal werk uit de Renaissance, Romantiek en uit de eigen tijd. Met dirigent Annemiek van der Ven wordt nu het programma 'Bethelehemu' (oorspronkelijk Nigeriaans) gebracht met kerstrepertoire uit alle windstreken en van alle tijden. Enkele carols zullen niet ontbreken. Kaarten à € 15,- aan de zaal of reserveren via info@vaart.biz of tel. 06 20551899. Dit is een productie van Kunstgetij - www.vaart.biz.

Het (on-)recht voor vreemdelingen in Nederland

HEILOO - Niets is politiek zo beladen als het vreemdelingenbeleid. Uit welke landen komen asielzoekers? Wanneer mag je asielzoekers opsluiten? Kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers echt niet terug? Hoe zit het met het kinderpardon? Mogen kinderen op straat worden gezet? Zijn illegalen strafbaar? Over deze en andere vragen zal Frans-Willem Verbaas op donderdag 11 december uitleg geven in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo. Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur, entree € 3,-- per persoon. Verbaas is advocaat vreemdelingenrecht, gespecialiseerd in asielrecht, verblijfsvergunningen en vreemdelingendetentie. Verbaas procedeerde onder andere over asielaanvragen van moslims uit het Midden-Oosten die Christen zijn geworden, voor asielzoekers in detentie en voor hongerstakers in isoleercellen. Hij publiceerde artikelen voor kranten en vakbladen over deze onderwerpen en schreef een boek over het asielbeleid. Hij beschouwt zichzelf als mensenrechtenactivist en is bestuurslid van de Vereniging Asieladvocaten en-Juristen Nederland (VAJN). Frans-Willem Verbaas is lid van de Protestantse gemeente te Heiloo en is daarnaast oblaat bij de Adelbertabdij in Egmond.

Kerstconcert in de Abdij van Egmond

EGMOND - Op zondag 14 december brengt het gemengd koor Crescendo een kerstprogramma in de sfeervolle kloosterkerk van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

Medewerking wordt verleend door de mezzo-sopraan Marja Dignum. Pianobegeleiding is in handen van Mariëlle Tromp-Zentveld. Een kerstgedicht wordt voorgedragen door Sjoek Hopman. De algehele leiding is handen van de dirigent Pim Abbestee.

Op deze middag brengt Marja Dignum kerstliederen ten gehore, o.a Noël, Coventry Carol en vele andere. Met pianosolo van Ilse Bijvoet, zang door Alena Groot en kerstliederen gezongen door Crescendo met samenzang, belooft dit een sfeervol samenzijn te worden. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden op tijd aanwezig te zijn. Ter bestrijding van de onkosten is er een deurcollecte. Aanvang 14.30 uur. Kerk open 14.00 uur.

Bushaltes Hoekstuk verplaatst.

HEILOO - Half december worden de twee bushaltes ter hoogte van het Winkelcentrum 't Hoekstuk op de Pastoor van Muijenweg verplaatst naar Het Malevoort. Het betreft de haltes zowel voor de Buurtbus Heiloo als De Buurtbus naar de Egmonden, lijn 408. Voor de laatste betekent dit dat de bus niet meer over het parkeerterrein hoeft te rijden. Op bijgaande foto ziet u de nieuwe situatie. De gemeente heeft al tegels gelegd op de plaatsen waar de haltepalen komen.

Viering 50 jaar Sint Adelbert-beeld

REGIO - In het weekend van 13 en 14 december staat St. Adelbert centraal in Egmond-Binnen. Zaterdag wordt om 11.00 uur het beeld van Adelbert onthuld bij de begraafplaats te Rinnegom. Dankzij de hulp van sponsoren keert hij terug op de plek waar hij hoort. In hetzelfde weekend wordt het 50-jarig bestaan gevierd van de St. Adelbertuskerk aan het Kerkplein, waar om 11.30 uur het startsein wordt gegeven voor een feestelijk weekend met onder andere een expositie omtrent de afgelopen vijftig jaar en wat daaraan voorafging. Op groot scherm wordt doorlopend een vijftig jaar oude bouwfilm getoond, een prachtig tijdsbeeld die u niet mag missen. Op een andere plek in de kerk draait een film over de totstandkoming van de restauratie van het beeld van St. Adelbert. De dag wordt muzikaal omlijst door Eensgezindheid, New Voice en in de pauzes hoort u oude geluidopnames van de elpees van het jeugdkoor Jubal van weleer. Er is een markt waar u kaarsen van de Abdij, bier van Sancti Adelberti en spullen van de Wereldwinkel kunt kopen, maar ook kunt u zich informeren over de Lourdesreis, vrijwilliger of de kerstpakkettenactie van de kerk. Ook is de kerk open en kunt u een kijkje achter de schermen nemen. De dag wordt om 17.00 uur afgesloten. Zondag zal er een feestelijke mis zijn om 10.00 uur, die muzikaal wordt begeleid door Cantate Deo en New Voice. Na de mis is er koffie met wat lekkers en kunt u tot 13.00 uur nog rondkijken op de expositie en de film bekijken. Voorafgaand ontvangt elk huisadres in Egmond-Binnen eind november een boekje met een overzicht van de afgelopen 50 jaar, maar ook aan wat daaraan voorafging.

Uitslag Tweede Trekking Sinterklaasaktie L.O.V

Hoofdprijs: Complete barbecue voor tien personen aangeboden door keurslagerij Snel, ?gewonnen door: W.Krom Zomerschoon 81 in Limmen. Een L.O.V. bon van € 100,-, ?gewonnen door: Fam. Bollweg Rietorchis 11 in Limmen.

Drie L.O.V. bonnen van € 50,00: Wilma Nuijens, Hogeweg 138 in Limmen, ?Thea Baltus, Rijksweg 46 in Limmen en ?M.Verduin-Schoon, Delving 61 in Akersloot.

Acht L.O.V. bonnen van € 20,00: Fam. Lieferink, Van Alkemadelaan 17 in Limmen?, G.Dekker-Sap, Offenbachstraat 91 in Castricum?, Ria Jonker Molenweg 6 in Limmen, ?J.van Beek, Westerweg 218 in Heiloo, ?Ineke Kloos, Vislaantje 10 in Limmen, ?M.Bakker-Schram, Middenweg 21 in Limmen, ?Irene Molenaar, Hogeweg 8 in Limmen, ?A.M.Keijzer-Ursem, Lage Weide 3/2.13 in Limmen.

Twee keer een boek van Erik Bakker gewonnen door: ?A.Hof, Tormentil 6 in Limmen en ?T.Dekker, Koningsdam 33 in Limmen.

Toen L.O.V. bonnen van € 10,-:? K.Kool, Rijksweg 114 in Limmen, M.C.A. Glorie, Schoollaan 17 in Limmen?, Fam.Doornenbal, Visweg 11 in Limmen, ?Shan de Graaf, De Wieken 19 in Limmen, Angelo van Domburg, Willemshoeve 7 in Limmen, ?Fam.Schavemaker, Rijksweg 152 in Limmen, ?Herman Zomerdijk, B.N.straat 5 in Limmen?, J.van Amerongen Westerweg 201 in Heiloo, ?Alie Groot-Hes, Westerweg 21 in Limmen? en Fam.Baltus, Enterij 46 in Limmen.

Uitslag eerste trekking 24-11-2014:

Hoofdprijs: Sony Playstation 3 gewonnen door: Caroline Aardenburg Zomerschoon 57 in Limmen.

L.O.V. Bon van € 100,- ?gewonnen door: Fam. Koekkoek Nachtorchis 9 in Limmen.

Drie L.O.V.Bon van € 50,-:? J.Mooij, Lage Weide 1 in Limmen, ?H.Rijs J.Valkeringlaan 22 in Limmen?, N.Bos Dopheide 11 in Limmen.

Acht L.O.V. bonnen van € 20,- gewonnen door :?A.Min-Zandbergen, Oosterzijweg 3 in Limmen?, Nina Bult Ratelaar 18 Limmen, ?J.Castricum Bartigon 27 Limmen, ?K.den Heijer Bogerdlaan 13 Limmen?, Th.Keijzer Keizerskroon 15 Limmen?, Fam.Burgering Vredeburglaan 2 Limmen, ?P.den Herder De Krommert 29 Heiloo?, M.Droog Visweg 28 Limmen.

Twee boeken Erik Bakker:? G.J.C.Boer Dampegheestlaan 9 Limmen?, A.den Breejen Brugstraat 12 Limmen.

Toen L.O.V.bonnen van € 10,- gewonnen door:?Ria Kerssens Vijverlaan 14 Limmen, ?Joyce Schouten Achterweg 15A Limmen?, Fam. Denekamp Zuidkerkelaan 21 Limmen?, E.J.Tebbens Meidoornlaan 31 Limmen, ?K.v.d. Kleij Sportlaan 12 Limmen?, Fam.Doorn Rijksweg 101 Limmen, ?Fam.Admiraal Molenweg 18 Limmen?, Lars van Keulen Thalia 25 Limmen?, J.A.H. v.d. Bergh Rijksweg 16C Limmen, ?Ria Kraakman Hyacinthenlaan 7 Limmen.

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Uitslag trekking Sinterklaasaktie L.O.V.

Uitslag tweede Trekking Sinterklaasaktie L.O.V. (01-12 2014)

LIMMEN – De hoofdprijs, een complete barbecue voor tien personen -aangeboden door keurslagerij Snel- ?is gewonnen door: W.Krom Zomerschoon 81 in Limmen.

Een L.O.V. bon van € 100,-, ?gewonnen door: Fam. Bollweg Rietorchis 11 in Limmen.

Drie L.O.V. bonnen van € 50,00: Wilma Nuijens, Hogeweg 138 in Limmen, ?Thea Baltus, Rijksweg 46 in Limmen en ?M.Verduin-Schoon, Delving 61 in Akersloot.

Acht L.O.V. bonnen van € 20,00: Fam. Lieferink, Van Alkemadelaan 17 in Limmen?, G.Dekker-Sap, Offenbachstraat 91 in Castricum?, Ria Jonker Molenweg 6 in Limmen, ?J.van Beek, Westerweg 218 in Heiloo, ?Ineke Kloos, Vislaantje 10 in Limmen, ?M.Bakker-Schram, Middenweg 21 in Limmen, ?Irene Molenaar, Hogeweg 8 in Limmen, ?A.M.Keijzer-Ursem, Lage Weide 3/2.13 in Limmen.

Twee keer een boek van Erik Bakker zijn gewonnen door: ?A. Hof, Tormentil 6 in Limmen en ?T.Dekker, Koningsdam 33 in Limmen.

Tien L.O.V. bonnen van € 10,-:? K.Kool, Rijksweg 114 in Limmen, M.C.A. Glorie, Schoollaan 17 in Limmen?, Fam.Doornenbal, Visweg 11 in Limmen, ?Shan de Graaf, De Wieken 19 in Limmen, Angelo van Domburg, Willemshoeve 7 in Limmen, ?Fam.Schavemaker, Rijksweg 152 in Limmen, ?Herman Zomerdijk, B.N.straat 5 in Limmen?, J.van Amerongen Westerweg 201 in Heiloo, ?Alie Groot-Hes, Westerweg 21 in Limmen? en Fam.Baltus, Enterij 46 in Limmen.

Uitslag eerste trekking (24-11-2014):

De hoofdprijs een Sony Playstation 3, is gewonnen door Caroline Aardenburg Zomerschoon 57 in Limmen.

L.O.V. bon van € 100,- ?gewonnen door: Fam. Koekkoek Nachtorchis 9 in Limmen.

Drie L.O.V. bonnen van € 50,-:? J.Mooij, Lage Weide 1 in Limmen, ?H.Rijs J.Valkeringlaan 22 in Limmen? en N.Bos Dopheide 11 in Limmen.

Acht L.O.V. bonnen van € 20,- gewonnen door:? A.Min-Zandbergen, Oosterzijweg 3 in Limmen?, Nina Bult Ratelaar 18 Limmen, ?J.Castricum Bartigon 27 Limmen, ?K.den Heijer Bogerdlaan 13 Limmen?, Th.Keijzer Keizerskroon 15 Limmen?, Fam.Burgering Vredeburglaan 2 Limmen, ?P.den Herder De Krommert 29 Heiloo?, M.Droog Visweg 28 Limmen.

Twee boeken Erik Bakker:? G.J.C.Boer Dampegheestlaan 9 Limmen?, A.den Breejen Brugstraat 12 Limmen.

Toen L.O.V.bonnen van € 10,- gewonnen door:? Ria Kerssens Vijverlaan 14 Limmen, ?Joyce Schouten Achterweg 15A Limmen?, Fam. Denekamp Zuidkerkelaan 21 Limmen?, E.J.Tebbens Meidoornlaan 31 Limmen, ?K.v.d. Kleij Sportlaan 12 Limmen?, Fam.Doorn Rijksweg 101 Limmen, ?Fam.Admiraal Molenweg 18 Limmen?, Lars van Keulen Thalia 25 Limmen?, J.A.H. v.d. Bergh Rijksweg 16C Limmen, ?Ria Kraakman Hyacinthenlaan 7 Limmen.

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Kerkdiensten in de Egmonden

Kerkdiensten Egmonden 6 en 7 december: In de H. Margaretha Maria Alacoque in Egmond aan den Hoef, op zaterdag 6 december om 19.00 uur is een eucharistieviering met pastoor Overmars en Hoeverture. In de Maria Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee is op zondag 7 december om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Overmars en St. Caecilia. In H. Adelbert in Egmond Binnen is op zondag om 10.00 uur WGC.

Midwinterduinloop Egmond-Binnen

EGMOND - Le Champion houdt op zaterdag 6 december weer de Midwinterduinloop in Egmond-Binnen, een prima voorbereiding op de PWN Egmond Halve Marathon in januari. Deelnemers kunnen kiezen voor een 7,6 of 16,8 km. De starttijd voor beide afstanden is 11.00 uur. Het parcours door het Noordhollands Duinreservaat bestaat uit verschillende ronden die je, naar gelang de afstand, meerdere keren loopt. In het duingebied volg je verharde en onverharde wegen en kun je tijdens het lopen genieten van de afwisselende natuur. Het duinparcours is vergelijkbaar met het duinentraject dat in de PWN Egmond Halve Marathon is opgenomen. De winnaars per afstand bij zowel de mannen als de vrouwen komen in aanmerking voor de prijzen, beschikbaar gesteld door Runnersworld uit Zaandam en Haarlem. Deelname kost € 5,- (inclusief duinkaart). Inschrijven is vanaf 14 november mogelijk bij Runnersworld in Zaandam en Haarlem. Op zaterdag 6 december kan er vanaf 09.30 uur worden ingeschreven in sporthal De Schulp aan de Visweg 45 in Egmond-Binnen. Op vertoon van de lidmaatschapskaart kunnen leden van Le Champion meedoen met 50% korting. Kijk voor meer informatie op www.lechampion.nl.

Kerst in Slavische sfeer in Slotkapel

EGMOND - Vocaal Ensemble Soedarynja geeft zaterdagmiddag 13 december een Kerstconcert in Slavische sfeer in de Slotkapel, Slotweg 19 in Egmond aan den Hoef. Aanvang 15.00 uur. Sfeervolle kerstliedjes, nostalgische romances, dromerige volksliedjes en pittige pop- en filmsongs komen voor het voetlicht. De acht zangeressen – inclusief dirigente Svetlana Tsariova – delen de passie voor Russischtalige liedjes uit zowel Rusland als Oekraïne. De stukken zijn drie- tot zesstemmig, de meeste a capella, fraai gearrangeerd door Svetlana Tsariova uit Egmond aan den Hoef. Accordeoniste Elisabeth van der Steeg en saxofoniste Ditte Groen verlenen medewerking. Soedarynja trad onder meer op in Museum De Hermitage en het Allard Pierson Museum in Amsterdam en het Dolhuys in Haarlem. Het ensemble won in april de publieksprijs op het korenfestival Vesnushka in Yaroslavl in Rusland. Entree: Voorverkoop 10 euro, aan de zaal 12 euro. Kinderen tot en met 18 jaar 6 euro. Reserveren onder vermelding van naam en datum door overmaking op banknummer: NL60INGB 0006426839. Informatie over reserveringen bij Wil Dhondt, 06-28432145.

Kerstsamenzang door Oecumenisch Beraad Akersloot

AKERSLOOT- Het Oecumenisch Beraad Akersloot organiseert op vrijdag 19 december om 19.30 uur een kerstsamenzang in het intieme dorpskerkje aan het Dielofs-laantje. Medewerking wordt weer verleend door het interkerkelijk koor Recreation onder leiding van Eibert de Vries. De toegang is gratis, maar men kan een vrijwillige bijdrage geven ten behoeve van de Stichting "Samen Spelen", een stichting die spelactiviteiten voor zieke en gehandicapte kinderen organiseert (www.stichtingsamenspelen.nl). Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of chocolademelk.

Startbewijzen Egmond Halve Marathon uitverkocht

EGMOND - De belangstelling voor de Egmond Halve Marathon is dit jaar enorm. Alle beschikbare startnummers voor de 43e editie op zondag 11 januari zijn ruim twee weken eerder uitverkocht dan vorig jaar.

In totaal komen 17.000 deelnemers naar Egmond voor de eerste grote hardloopwedstrijd van het nieuwe jaar. Hardlopers die alsnog mee willen doen aan de Egmond Halve Marathon, kunnen er voor kiezen mee te lopen in een goede doelen team. In ruil voor een startbewijs wordt de loper dan gevraagd een bepaald bedrag aan sponsorgeld te garanderen. Naast de steun voor het goede doel levert dit een aantal extra voordelen op, zoals een gunstige startpositie en toegang tot de verwarmde Businesstent. Aanmelden kan direct bij de deelnemende goede doelen Kibet4kids, Spieren voor Spieren en Stichting Tegenkracht. Hun oproep staat op www.pwnegmondhalvemarathon.nl. Het online platform Alvarum kan vervolgens gebruikt worden voor het aanmaken van een eigen fondsenwervingspagina. Het officiële goede doel van de Egmond Halve Marathon is Simavi. Dit goede doel zet zich in voor veilig drinkwater en schone wc's in Bangladesh. Bij online inschrijving konden alle individuele deelnemers een vrijwillige donatie doen aan Simavi. Inschrijven voor de Egmond Kids Challenge is nog wel mogelijk. Dit onderdeel voor kinderen van 5 tot en met 13 jaar bestaat uit uitdagende hindernissen en vindt plaats op het strand van Egmond aan Zee. De online inschrijving hiervoor is geopend tot en met zondag 21 december. Ook op zondag 11 januari kunnen kinderen zich nog bij de start aanmelden.

Winterwandeling door de Wimmenummerduinen

EGMOND - Zoals elke eerste zondag van de maand is er ook op zondag 7 december een IVN-wandeling in de Wimmenummerduinen. In de wintermaanden start die om 11.00 uur bij het informatiebord bij het parkeerterrein aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. De naderende winterkou en het krimpende daglicht zullen voor een groot deel de invulling van de wandeling bepalen. Stevig doorstappen dus. De gids zal vertellen over de ingrepen die de beheerders van het gebied gedaan hebben. Misschien verrast de natuur met vogels en andere dieren die zich laten zien. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Men moet zelf voor een toegangskaart zorgen voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie wordt op prijs gesteld. Opgeven vooraf is niet nodig. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.nl of bellen: tel. 072 5337601. Zie ook www.ivnnkl.net.

Profielwerkstuk; theaterproductie 'Geen Probleem'

REGIO - Op het Jac. P. Thijsse college in Castricum treffen de leerlingen van de 6 VWO theaterklas voorbereidingen voor de theaterproductie 'Geen Probleem' die in februari opgevoerd zal worden. Deze theatervoorstelling is in het kader van het profielwerkstuk die de leerlingen dit jaar af moeten ronden. De leerlingen zetten alles op alles om de productie in goede banen te leiden. In totaal bestaat de klas uit een groep van achttien leerlingen waaronder alle taken die komen kijken bij het op de planken zetten van theaterproductie onderling zijn verdeeld. Om deze taken goed uit te voeren hebben de leerlingen eerst een theoretisch onderzoek gedaan naar hun eigen deelonderwerpen. Deze deelonderwerpen zijn onder te verdelen in: kleding/grime, decor, scenario, dans, muziek en PR. Op basis van dit onderzoek zullen zij de productie 'Geen Probleem' op geheel professionele wijze tot stand brengen. De theoretische onderzoeken zijn onderhand afgerond en dit betekent dat de leerlingen hun opgedane kennis kunnen bundelen zodat de krachtige en originele voorstelling steeds dichterbij komt. De geheel zelfgeschreven productie 'Geen Probleem' zal u meenemen in de emotionele achtbaan waar tieners door worden meegenomen. Problemen als pesten, homoseksualiteit, depressie en lastige thuissituaties komen allemaal aan bod. Kortom de productie zal de vaak in de doofpot gestopte moeilijke kant van het leven van tieners belichten.

Coöperatiefonds Rabobank Noord-Kennemerland deelt uit

Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen, bank en ledenraad namen de cheques in ontvangst.

REGIO- Dertien verenigingen uit het werkgebied van de bank ontvingen eind november een bijdrage uit het Coöperatiefonds. Hiermee worden initiatieven mogelijk gemaakt die anders moeilijk van de grond gekomen zouden zijn.
In totaal werd voor € 29.200 toegezegd. Na een woord van welkom door directievoorzitter Ugur Pekdemir, vertelde Werner Kempers uit Castricum welke projecten dit keer ondersteuning krijgen. Met de bijdrage kan de Fietsersbond uit Bergen een promotiefilm maken en kan de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo het kabinetorgel restaureren om in de toekomst klassieke orgelconcerten geven. De stichting SEC uit Castricum kreeg een ondersteuning voor haar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en Jeugdmusicalvereniging De Hanswijckers kan het 45-jarig jubileum vieren met een feestelijke musical. Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen, bank en ledenraad namen de cheques in ontvangst.

Vissen in Limmen voor 3FM Serious Request

,,Dit jaar staat het Glazen Huis in Haarlem. Ik hoop dat we daar weer een mooie cheque mogen overhandigen."

LIMMEN - Zondag 14 december vist de jeugdvisclub van HSV Limmen een open koppelviswedstrijd op aantal voor de actie 3FM Serious Request. Deze viswedstrijd wordt gevist in het Stet te Limmen en de vis wordt na afloop geteld. Het is de tweede keer dat jeugdlid Quinten Oudendijk deze wedstrijd organiseert; vorig jaar leverde de actie bijna € 1700,-.

Er is plaats voor 23 koppels. Iedereen die dat leuk vindt, kan meedoen. Deelname à €10 per persoon, maar jeugdvissers doen gratis mee, als ze maar gesponsord worden. Opgeven kan bij Peter van der Heijdt, tel. 072-5051056 of op peter@samenbeet.nl. Graag de leeftijd vermelden van beide koppelmaten. Geen zin om te vissen maar wel het goede doel steunen:http://www.kominactie.nl/vissen1906. De wedstrijd start om 09.00 uur met de stekloting, om 10.00 uur wordt het startsignaal gegeven en er wordt tot 12.00 uur gevist. Na afloop wordt u in café De Lantaarn te Limmen een heerlijke snertmaaltijd, bereid door Slager Snel en De Lantaarn, aangeboden. Na de prijsuitreiking is er nog een verloting en veiling om het eindbedrag nog verder te verhogen. 3FM Serious Request is een initiatief van de publieke omroep en het Rode Kruis. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor vrouwen in oorlogsgebied. De actie wordt in de week voor de Kerst tot een hoogtepunt gebracht met Het Glazen Huis, van waar 3 DJ's non-stop presenteren en ondertussen veel geld ophalen voor het goede doel. ,,Dit jaar staat het Glazen Huis vlakbij, in Haarlem. Ik hoop dat we daar weer een mooie cheque mogen overhandigen", spreekt Quinten zijn wens alvast uit.

Bergerveerhuiskoor bij kerstexpositie Abdij

EGMOND-BINNEN - In de kaarsenwinkel bij de Abdij aan de Vennewatersweg in Egmond-Binnen is ieder jaar een kerstexpositie. Evenals voorgaande jaren, zal Het Bergerveerhuiskoor weer een optreden verzorgen. Dit jaar gaat dat gebeuren op zondagmiddag 7 december 2014 tussen 14.00 en 15.30 uur. Zij brengen een prachtig kerstrepertoire ten gehore en u kunt hier vrijblijvend naar komen luisteren terwijl u kunt genieten van de sfeervolle expositie.

Conquista

LIMMEN - Woensdagmiddag 3 december van 14.00 tot 20.00 uur is het Club. Voor iedereen van 8 tot en met 14 jaar biedt Conquista Club op woensdagmiddag poolbiljart, darts, WII en PS 3 met een reeks aan games. Vrijdagavond 5 december is Conquista gesloten in verband met pakjesavond. Zaterdagochtend 6 december van 10.30 tot 12.00 uur Kids Film ochtend. Deze ochtend is Conquista net een bioscoop; alle lichten uit en de beamer aan. Zaterdagavond 6 december van 19.00 tot 22.00 uur; Club X-tra Poolen Voor meer informatie: www.conquista.nl of op Facebook. Jongerencentrum Conquista bevindt zich op de Kerkweg 50 te Limmen.

Keuring rijbewijs

LIMMEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op 16 december in Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen tel. 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio waaronder Castricum, Heiloo en Alkmaar. Tarief: € 30,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Automobilisten die behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via Regelzorg. Het verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid.

Fjoetour Egmond geslaagd

Op de bok: Jan Tuin. Foto Ronald Cats

EGMOND - Een prachtig plaatje van de Bakkumse Schelpenkar op het strand van Egmond tijdens de Fjoertour 2014. Het was een groot succes! Op de bok: Jan Tuin.

Rachelle van de Griek tweede in landenwedstrijd

schaatsen

HEILOO - Afgelopen weekend (29 en 30 november) stond in het teken van Nederlandse, Duitse en Noorse wedstrijdrijders die met elkaar de strijd aangingen op de Westfries in Hoorn.

Vanuit Heiloo was Rachelle van de Griek opgenomen in het Nederlandse team . Junioren C en B stonden aan de start. Op de eerste dag zette Rachelle van de Griek op de 500 meter een 42.90 neer, goed voor het zilver, op de 1000 meter wist ze de tweede zilveren medaille binnen te halen. In het tussenklassement tweede. Op de tweede dag stond er eerst weer een 500 meter op het programma. Deze ging in een iets minder tijd als de eerste dag, maar toch ook goed voor zilver in 43.15. De 1500 meter was met een tijd van 2.16.09 goed voor brons. In het eindklassement wist Rachelle na vier afstanden beslag te leggen op de tweede plaats. Op 13 december wordt in Alkmaar het gewestelijk kampioenschap voor Junioren C gereden, bij deze wedstrijd zullen de besten uit het veld zich weten te plaatsen voor de voor-wedstrijden van het Nederlands Kampioenschap. Rachelle zal daar aan de start verschijnen.

Springschans wint schoolschaaktoernooi 2014

Sommige scholen hadden zelfs twee teams à vier man ingeschreven waardoor in totaal 16 teams meededen. Foto Carolien Breed

HEILOO - Op donderdag 27 november werd voor de tiende keer het Schoolschaakkampioenschap voor de basisscholen in Heiloo gehouden; dit keer ontving cbss De Duif de jeugdige schakers van negen scholen.

Sommige scholen hadden zelfs twee teams à vier man ingeschreven waardoor in totaal 16 teams meededen. De teams werden verdeeld over vier poules, waarin ze elkaar allemaal ontmoeten. Drie ronden, gevolgd door weer drie ronden met tot slot een finaleronde voor de eindvolgorde. Voor veel spelertjes was het de eerste keer dat ze volgens de echte schaakregels moesten spelen. Dus met een klok die onverbiddelijk zeven minuten aftelt. Tijd om, jammer: verloren! Na zeven hectische ronden maakte de toernooi-directeur (tevens jeudleider van Oppositie) Bastiaan van Dam, de einduitslag bekend. Winnaar van de verliezersgroep (de nummers drie en vier van de eerste poules): De Duif 2. Nummer 2; St. Radboud (al een aantal jaren achtereen de houder van de wisselbeker). Winnaar van het hele toernooi en de nieuwe bezitter van de wisselbeker: De Springschans Centrum 1. De Duif 1 werd nummer twee van het hele toernooi. Voor een volledig overzicht zie de website van de SV Oppositie: www.sv-oppositie.nl.

Sinterklaas op bezoek bij de jongste Egels

HEILOO - Op 26 november kwam Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek bij de jongste leden De Foresters. Onder muzikale begeleiding van Johan de Jong op de piano en Hans van der Laan op de saxofoon werd Sinterklaas met een luid gejuich binnen gehaald. Natuurlijk was ook Sinterklaas blij om de kids te zien, hij nam alle tijd om iedereen te woord te staan. Ook maakte Sinterklaas de beste verkopers bekend van de Grote Clubactie. Dit zijn Loek van der Velden (F4, 62 loten), Gerard Roozen (ook uit de F4, 46 loten) en Timber Kragtwijk (E3, 46 loten). Toen was het tijd voor wat sportieve activiteiten in de zaal. En ook de Pieten wilden wel even hun kunstjes laten zien. Natuurlijk hadden de Pieten zakken met cadeaus mee om uit te delen. Als laatste nam Sinterklaas de aftrap voor de penalty's en wenste ons nog een gezellige middag. Op het veld ging het wat minder leuk voor De Foresters, het eerste elftal verloor met 4-0 bij De Kennemers. Zondag volgt de belangrijke thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Stormvogels, de aftrap is om 14.00 uur.

HSV wint voor zesde keer op rij

HEILOO - In een koude, kille, mistige ambiance streden HSV en het bezoekende SVA uit Assendelft om de punten. Vooral in de eerste helft werd er in hoog tempo gespeeld, waarbij HSV zeker in het eerste half uur de bovenliggende partij was. Al in de achtste minuut wist Jesper de Vré, na goed doorzetten, de bal te ontfutselen van de laatste verdediger en alleen op de keeper af te gaan. Hij scoorde met een harde knal in de hoek de 1 – 0.

Vijf minuten later ging ook Nick Sombroek alleen op de keeper af, maar zijn schot ging net voorlangs. HSV bleef sterker maar wist niet veel uitgespeelde kansen te creëren en dan zegt de voetbalwet dat de tegenstander scoort.

In de veertigste minuut werd een foute dekking afgestraft en scoorde de topscorer van SVA de gelijkmaker.

De tweede helft gaf twee hard werkende ploegen te zien, maar de slordigheid in de passing kreeg de overhand. Zo ook in de zeventigste minuut werd een slecht uitverdedigde bal van SVA door Jesper opgevangen. Hij speelde de bal beheerst naar de ingevallen Marc Baars, die met links de keeper op het verkeerde been zette en de 2 - 1 scoorde. In de 82ste minuut kwam een corner van de ingevallen Ruben Bugter op het hoofd van de derde invaller Sven de Zeeuw. Deze kopte de bal naar Marc, maar helaas werd die mooie kans overgekopt.

Met de vier extra speelminuten werd het nog heel spannend, maar gescoord werd er niet meer. Aanstaande zondag speelt HSV uit bij Meervogels.

Pim de Waard (Heiloo) eerste master strandrace België

HEILOO - Dit weekend waren de rijders van het strandteam Imming / de Zeeleeuw op twee wedstrijden aanwezig.

Zaterdag in Brouwersdam (Zeeland) werd Bram Imming knap tweede en Toon Imming 27ste. Zondag werd er in De Panne in België een loodzware strandrace gereden met een erg sterk deelnemersveld. Richard Jansen uit het Imming / Zeeleeuw team werd daar eerste overall vlak gevolgd ploeggenoot Bram Imming uit Egmond-Binnen die wederom knap tweede werd. Pim de Waard uit Heiloo werd overall 16e en mocht bij de master op het podium de eerste prijs in ontvangst nemen. Op de lange mulle zandstrook naar de finish moest nog even alles uit kast gehaald worden om de tweede master voor te blijven. Toon Imming (Egmond-Binnen) mocht ook het podium op, hij werd derde belofte wat een mooie prestatie is voor deze jonge renner uit dit team. Ook de overige leden uit het strandteam hebben zeer goede uitslagen gereden dit weekend in Zeeland en België.

Dames Terriërs onderuit

HEILOO - In hun uitwedstrijd tegen Voordaan lieten de dames van De Terriërs weer eens zien dat de beste zijn niet altijd garant staat voor de winst. Ondanks een groot veldoverwicht wisten de dames voor het eerst in deze competitie het goede doel niet te vinden en slaagde Voordaan erin met 2-0 te winnen. Ook na deze nederlaag staan De Terriërs nog steeds bovenaan in hun poule, al moeten zij de eerste plaats nu met het nog ongeslagen HGC delen, elk met 25 punten uit dertien wedstrijden. Op slechts twee punten volgen HIC en Tilburg, het wordt dus straks na de winterpauze nog ongemeen spannend. De stand aan de top roept ook onmiddellijk een vergelijking op met het seizoen 2013-2014, ook met een afgescheiden top vier, maar toen wist de Heiloose 'winterkampioen' het aan het eind van de rit net niet te redden. De dames gaan nu eerst de zaal in, maar doen een serieus verzoek aan alle supporters hen bij de herstart van de veldcompetitie op 1 maart (thuis tegen HIC) weer te komen steunen.

Trias jeugd succesvol in Anna Paulowna

HEILOO - Afgelopen zaterdag kwamen in het koude Anna Paulowna meer dan 50 Trias jeugdleden in actie bij de 1e cross competitie die georganiseerd werd door Dokev .

In totaal werden er door de talentvolle Trias jeugd dertien individuele top 5 klasseringen behaald. En werden er twee overwinningen behaald ( jongens JD2 en jun A/B) in het ploegen klassement.

Er werden overwinningen behaald door Zoe Hoebe bij de jongste pupillen categorie en Tristan Slobben bij de junioren B die Trias talent Jurriaan Odekerken (tweede )net voor bleef. Bij de junioren D1 werd Mike Wortel keurig tweede. Bij de A1 pupillen liep Gijs Smolenaars naar een tweede plaats en Gijs v/d Kolk werd in dezelfde categorie vierde. Bij de meisjes pupillen C liep Jasmien v/d Kolk naar een podium plaats derde, ook Tijs Witte bij de mini's werd keurig derde.Bij de junioren A werd Celine Ruiter derde. Andere opvallende Trias prestatie's waren Martijn Bakker JC,Jetske Zuurbier pupillen A2 ,Ruben Lahat pupillen C die in hun eigen categorie naar een vijfde plaats liepen.

Paardenevenement bij ponyclub HS Heiloo

HEILOO - Op zondag 7 december houdt ponyclub HS Heiloo in samenwerking met het NRPS Noord Holland een paardenevenement bij de Ponyclub, Zeeweg 414 te Heiloo. Deze dag is door vrijwilligers georganiseerd. Er worden op deze dag clinic's gereden en demonstraties gegeven. Iedereen is bij dit evenement welkom om te kijken.

Basketballers Flashing U20 ook voorbij Twente Buzzards

HEILOO-Het Parkmobile JU20 team van Flashing Heiloo heeft afgelopen zaterdag haar derde winstpartij binnengehaald. Tegen Twente Buzzards uit Hengelo werden weer twee wedstrijdpunten veilig gesteld: 82-71. Met deze zege nestelt het team van Paul Aris zich in de middenmoot en komt daarmee op gelijke voet met dit team uit Hengelo. Flashing startte niet echt scherp. Ondanks een groot lengte overwicht verkeek het Flashing zich lelijk. Twente Buzzards startte verrassend sterk. Hoewel zij niet konden beschikken over veel lengte, werd dat feilloos gecompenseerd door met scherp te schieten. De eerste scores waren driepunters. Het Hengeloose team nam brutaal een voorsprong (2-6). Flashing stond er bij en keek er naar. Coach Paul Aris moest al snel naar een time-out grijpen om zijn spelers bij de les te brengen. In de eigen aanval leek het lengte voordeel zich toch uit te betalen. Zowel Max van Rixel (2.10m) en Jeroen Aris (2.05m) kwamen regelmatig tot scoren. Mede door hun inbreng bleef het Heiloose team in de buurt van de Buzzards. Het eerste kwart werd afgesloten bij 20-21. In het tweede kwart leek Flashing een beter antwoord te hebben op de goed schietende tegenstanders. Er werd beter en feller verdedigd waardoor de aanvallen van de Twentenaren regelmatig werden gefrustreerd. In de eigen aanval soleerde Max Knegt regelmatig door de vijandelijke linies. Samen met de inbreng van topscoorder Jeroen Aris en Robbert de Ruiter werd het tweede kwart dan ook winnend afgesloten (18-13) zodat de rust werd bereikt bij een 38-34 voorsprong. In het derde kwart liep Flashing verder weg van de Buzzards. Vooral aanvallend werd er flink in de bus geblazen, verdedigend bleef Heiloo moeite houden met de fel penetrerende en goed schietende spelers. Toch werd in dit kwart de basis gelegd voor de uiteindelijke zege: 24-18. In het laatste kwart zetten de Buzzards het team van Paul Aris onder grote druk. Met een agressieve press probeerde men het tij alsnog te keren. Het leek bijna te lukken. In de vijfde minuut werd de achterstand teruggebracht tot slechts twee punten (65-63). Maar deze inspanning eiste zijn tol. Flashing kreeg op het juiste moment weer grip op de wedstrijd en liep uit naar 70-63 in de zevende minuut. Heel even kregen de Buzzards nog een oprisping (70-67) maar daarna was de pijp leeg. Flashing velde het finale vonnis mede door scores van Arthur Kerst. Zo werd het laatste kwart toch ook nog gewonnen (20-19) en werd de eindstand bepaald op 82-71. Een verdiende overwinning waarmee het team zich in de middenmoot van de landelijke competitie nestelde. De scores kwamen van Jeroen Aris 11-11 (22), Max Knegt 10-4 (14), Robbert de Ruiter 5-9 (14), Max van Rixel 6-7 (13), Arthur Kerst 2-7 (9), Jeffrey Klerk 4-4 (8) en Andrew Leek 0-2 (2). Komende zaterdag speelt JU20 van Flashing uit tegen Sparta Nijkerk in sporthal Watergoor te Nijkerk. Aanvang van deze wedstrijd 16.00 uur.

Jolinda Lute werkt aan scherpte

mountainbike

EGMOND - Egmonder Henk Verdonk Junior heeft zich donderdagavond in Akersloot na een zware rit laten huldigen als winnaar van de derde wedstrijd in de reeksen van tien om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup.

Al vroeg in de race ontstond een kopgroep onder aanvoering van Henk Louwe uit Alkmaar. De latere winnaars bij de mannen als vrouwen respectievelijk Henk Verdonk jr. en Jolinda Lute maakten ook deel uit van deze kopgroep. Naast Louwe, Verdonk en Lute waren het Wilfred Knegt (Uitgeest) en Chris Kemp uit Egmond aan de Hoef die de kopgroep kompleet maakten. Na een kwart van de koers liet Henk Verdonk jr. zijn krachten de vrije loop gaan met als gevolg dat de eerste slachtoffers zich aandienden; Chris Kemp en Jolinda Lute konden tegen dit geweld niet op. Wilfred Knegt probeerde nog terug te komen in het wiel van Verdonk. Deze poging kostte de kop van Knegt. De man van de regelmaat Henk Louwe achterhaalde Knegt en liet er vervolgens geen gras over groeien en gaf nogmaals gas. Rondelang bleef Knegt op een gaatje rijden van vijftig meter maar kwam geen centimeter dichterbij. Inmiddels had Jolinda Lute al genoegen moeten nemen met een gevecht in de achterhoede Met de jonge Jasper Avis uit Heiloo, welke in het voordeel van Avis werd beslecht. Tot zelfs in de laatste ronde leek de kans aanwezig dat Wilfred Knegt de sterke Louwe nog zou terugpakken, maar Henk Louwe maakte geen fouten. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan Zee 2. Henk Louwe Alkmaar 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Jasper Avis Heiloo 5. Jolinda Lute Egmond Binnen.

Wintertitel JF1 van de Terriër

HEILOO- Met groots machtsvertoon heeft het team JF1 van de Terriërs ook de Wintertitel behaald. Ze hebben vanaf het begin van de competitie alles gewonnen. Met de begeleiding van Claudia Metz en de Coach Max Amson zal dit team nog van zich laten horen, een aanwinst voor de Terriërs.

Prijzenregen voor GTH turnsters

HEILOO/BEVERWIJK – Afgelopen zondag kwamen 17 turnsters van GTH in actie op de voorwedstrijd.

Khee (instap) turnde een strakke brugoefening: 13.20. Isabella (jeugd 2) als Silke (jeugd 1) wisten met een prachtige vloeroefening het hoogste cijfer te behalen in hun categorie, Milenka (jeugd 2) deed dit op sprong; 11.10. In wedstrijd twee waren de turnsters ook goed bezig, Celine (jeugd 1) behaalde het hoogste cijfer aan de brug (14.20). Pupil2 Lianna deed voor het eerst mee en turnde een mooie vloeroefening, medeturnster Nikki behaalde het hoogste in haar categorie voor balk. De andere pupillen; Sterre turnde een nette brugoefening(12.40) en Laura als Chanoa een keurige vloeroefening. Jeugd 2 Jena en Julie, beiden hebben een goede wedstrijd gedraaid, met een 11.20 aan brug voor Julie en een 11.80 op vloer voor Jena. Pupullen 1, Roos zette een prima brugoefening neer (13.70), Nova behaalde het hoogste cijfer voor haar balkoefening, evenals Feliene voor haar vloeroefening(13.40). Junior Emma haalde een 10.80 voor haar stralende vloeroefening! De wedstrijddag werd afgesloten door senior Raquel, haar vloeroefening was goed voor 12.10. GTH behaalde dertien medailles: vijfde prijs voor Laura, vierde prijs voor Emma, brons voor Khee en Roos, zilver voor Silke, Milenka, Jena en Feliene en goud voor Isabella, Celine, Julie, Nova en Raquel.

Dojo 't Loo goed op eigen Ontwikkelingstoernooi

Yesper Brunekreef van Dojo 't Loo scoort een mooi punt. Foto Fred Stevenson

HEILOO - Met een recordaantal van maar liefst eigen 55 judoka's tussen de vier en elf jaar was het Ontwikkelingstoernooi van Dojo 't Loo weer een groot succes.

Naast de eigen judoka's waren er nog 200 kinderen met een witte gele band van 22 andere judoclubs uit heel Noord Holland. Eerste prijzen waren er voor Kami Dekker, Thijs Olyrhook Molenaar, Jayden Campagne, Sam Limpens, Job Kroon, Tygo de Jongh, Stan de Laleijne en David Snelder. De tweede plaats was weggelegd voor Nikki Wensen, Jorne Reitsma,, May Witjes, Tom Pirovano, Denise Otto en Elias Visser. Brons was er tenslotte voor Maarten Roubos, Luuk van Waggendorf van Rijn, Max Westerwal, Lex Gast, Elvin Groefsema, Sija Coolegem, Jinte de Waal, Yesper Brunekreef, Floris van Groen en Charlotte Sluiter. Een uitgebreid fotoverslag van het toernooi is te zien op www.dojotloo.nl.

Volleybal clinic Edwin Benne

LIMMEN - Elk jaar lukt het volleybal vereniging Croonenburg een bekende volleyballer of coach vast te leggen voor een volleybalclinic. In het verleden hebben Avital Selinger, Francien Huurman, Ron Zwerver, Koos Klein, Guido Vermeulen, Toon Gebrands en andere toppers clinics gegeven bij Croonenburg.

Dit jaar pakt de club uit met Edwin Benne. Edwin heeft een olympische medaille op zak en heeft vele goede teams gecoacht. Tot van de zomer was hij coach van het nationaal mannen volleybalteam. De zeer actieve club Croonenburg geeft de clinic in de Enterij in Limmen. Onlangs is Croonenburg begonnen met een dependance op te richten in Limmen. Dat loopt nu enkele weken. Het geeft de (toekomstige) volleyballers een extra stimulans om een clinic te krijgen van deze toptrainer.

De clinic start op woensdagmiddag 10 december om 15.30 uur en is afgelopen om 17.00 uur in de sporthal De Enterij. De deelname is gratis iedereen tussen de 6 en 13 is welkom en je hoeft je niet in te schrijven. Voor meer informatie: www.croonenburg.nl.

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

De SALE is begonnen
@ SUNNY DREAMS. Nu 40% korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072 533 9441

KINDERPARTY?
Cosmic-bowlen € 9,95
met eten en drinken.
www.bowlingheiloo.nl

PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787.
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

Op zoek naar een GROTE VOLLE KERSTBOOM? Moet u naar de Kennemerstraatweg 423/hoek Kapellaan. Al 30 jaar een begrip in Heiloo en omstreken. Keurig geholpen en verpakt en voor de kids een leuke verrassing.

Voor een FEESTCOUPE gaat u bij KIM'S HAARSALON onder de loep. Een feestelijke prijs en uw haar zit met de feestdagen onwijs! Bel 06-3004 2383 voor een afspraak. Knippen €12,50 Kleuren vanaf €27,50 Permanenten + Knippen €50. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 8:00 tot 14:00.

KERSTMARKT bij
KWEKERIJ HEILOO
op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige KERSTMARKT met kramen, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 2225

BLOKFLUITLES mooi opstart instrument v. kind of volw. vanaf 5/6 jaar. In gezellige kleine groepjes leer je blokfluit spelen en noten lezen. Geef je snel op want we beginnen jan. 2015.
Info E. Agterberg 06-2288 9122

De SALE is begonnen
@ SUNNY DREAMS. Nu 40% korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072 533 9441

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

KERSTMARKT bij
KWEKERIJ HEILOO
op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige KERSTMARKT met kramen, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 2225

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

De SALE is begonnen
@ SUNNY DREAMS. Nu 40% korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072 533 9441.

SPRAYTAN HEILOO voor de feestdagen een mooi gebruinde teint! Maak tijdig een afspraak voor een spraytan bij Spraytan Heiloo. Actieprijs
€ 15,= Kennemerstraatweg 269 T: 06 5467 1235

Voor de BESTE sport- en ontspanningsmassage gaat u gewoon naar De Keijzerin! T: 06-3380 1402 / Monique
Keijzer www.keijzerin.nl

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

FLEXIBEL uw huis van binnen! UW HUISSCHILDER T: 06 1995 7999

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

Te Huur 3-kamerAPPARTEMENT in LIMMEN 97m2, Balkon(Z), grote berging. Nabij bushalte € 825,= p.m. excl G/W/L T: 06-2466 8038

OPSLAGRUIMTE te huur, Handelsweg 1 Heiloo T: 072 532 0619

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen.
BOSMAN TWEEWIELERS Westerweg 295 Heiloo
www.bosmantweewielers.nl Tel. 533 1241

VD PUTTEN BOOM- en TUINVERZORGING
Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241
www.bosmantweewielers.nl

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

Denk eens aan een CADEAUBON van SCHOONHEIDSSTUDIO072 voor Sinterklaas of de kerst. Ook thuis gestuurd als u zelf geen tijd hebt. Vanaf 50 Euro krijgt u 10 euro gratis! www.schoonheidsstudio072.nl

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur;
Za 09.00 - 12.00 uur.
T: 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

KERSTBOMEN: al 30 jaar een begrip in Heiloo en omstreken. WAAR? Kennemerstraatweg/hoek Kapellaan. Ruime keuze in alle maten. En voor de kids altijd een verrassing

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142.

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen,
deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd.
Bel 06 1750 6967

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

Ervaren HULP in de HUISHOUDING en STRIJKSTER heeft uren over om uw strijkwerk te doen. Voor informatie kunt u bellen na 18.00 uur T: 06 3017 6335

FAMILIEACTIVITEIT? Cosmic-bowlen + eten Jong en oud samen uit! www.bowlingheiloo.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: sandrazoongewichtsconsulente.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

PERSOONLIJKE COACHING "je eigen koers". Tijd om jezelf te ontwikkelen en je te focussen op wat je wilt bereiken. Ga de uitdaging aan! T: 06-1222 3315

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

BESTRATING Tuinontwerp en -aanleg Grond- en sloopwerk www.twisk-limmen.nl Tel. 06 2223 3130

Te huur APPARTEMENT Nijverheidsweg 15 Heiloo T: 072 532 0619

Diverse GEBRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf € 500,=. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo
T: 533 1241
www.bosmantweewielers.nl

UNIEKE aanbieding, nagenoeg nieuwe merkkleding, schoenen en sieraden. Z.G.A.N. te koop bij BILJANA, heb je interesse en ben je nieuwsgierig, geef een belletje of kom langs. Mobiel: 06-5169 9399

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

Heeft uw huis FRISSE AANDACHT nodig?
SCHILDERSBEDRIJF ter BUURKES de VRIES. Persoonlijke aandacht voor al uw schilderwerk.
Graag kom ik bij u langs voor een professioneel advies 06 3617 1475

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winter klaarmaken van uw tuin. T. 06 1827 8367

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

GARAGEBOX TE HUUR in Heiloo aan de Werkendelslaan. Huursom is € 105,- per maand. Beschikbaar per direct.Schiftelijk: info@komeetvastgoed.nl of bel 06 1081 9857

GARAGEBOX gezocht in de omgeving van Pastor van Muijenweg en/of Ewisweg. T: 06-2208 9909