De Uitkijkpost

3 oktober 2018

De Uitkijkpost 3 oktober 2018


Heiloo zet in op mini-schermen langs het spoor

Mini-schermen gezien vanaf het spoor. Foto: Prorail

HEILOO - Het college kiest in het concept saneringsplan voor mini-schermen langs de spoorlijn. Zij geeft daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden en raad om er alles aan te doen om deze keuzeoptie mogelijk te maken. Het wachten is op onderzoeksresultaten van een pilot met mini-schermen in Hilversum dat ProRail eind december verwacht. Vooruitlopend hierop kiest het college alvast voor deze schermen om de regie op het subsidieproces en vormgeving in eigen hand te houden.

Mini-schermen
ProRail voert op dit moment een pilotproject uit in Hilversum en er lopen verschillende onderzoeken om te kijken of mini-schermen überhaupt langs het spoor kunnen worden gerealiseerd. De mini-schermen zijn lager en staan dichter op het spoor. De impact op de omgeving is daardoor een stuk kleiner.

Deadline definitief saneringsplan
Het college moet uiterlijk 1 december een definitief saneringsplan indienen, waarin staat welk type scherm langs het spoor komt. Dit betekent dat vanaf 27 september een concept saneringsplan ter inzage moet liggen. Lukt dit niet, dan is het risico groot dat de uitvoeringssubsidie komt te vervallen. Dit betekent dat de gemeente geen regie meer heeft over vormgeving, planning, inpassing en aankleding van de railschermen. De keuze voor een type scherm moet dus worden gemaakt voordat duidelijk is of de mini-schermen door ProRail worden geaccepteerd.

Schanskorf- of mini-schermen

Bewoners hebben in 2017 al gekozen voor de schanskorf-schermen. Deze variant kreeg met meer dan 50% de voorkeur boven schermen van beton, aluminium en kokosvezel. De optie mini-schermen behoorde toen nog niet tot de keuzemogelijkheden in de enquête. 11% van de bewoners maakte echter op het enquêteformulier een aantekening graag voor mini-schermen te willen kiezen.

Inzet voor mini-schermen

Het college is daarom in gesprek gegaan met de subsidieverlener en ProRail om de verschillende tijdlijnen op elkaar af te stemmen en de keuze voor mini-schermen mogelijk te maken. Afgesproken is dat vooruitlopend op de onderzoeksresultaten en een tweede bewonersenquête, het college in het concept saneringsplan alvast kiest voor de optie mini-schermen. Daarbij heeft het college de toezegging van de subsidieverlener gekregen dat deze keuze later gewijzigd kan worden als blijkt dat ProRail de schermen niet vrijgeeft of als uit de enquête blijkt dat bewoners toch liever de voorkeur geven aan de hogere schanskorf-schermen. De bewonersenquête wordt deze week onder de aanwonenden verspreid.

Wethouder Rob Opdam: "Wij hebben ons maximaal ingezet om de optie mini-schermen op tafel te krijgen. Gevolg is wel dat wij de gebruikelijke vorm van participatie hebben moeten omgooien. Uitgangspunt is altijd geweest om ons dorp zo mooi en leefbaar mogelijk te houden. Met de huidige aanpak lopen wij geen risico op het vervallen van de subsidie en houden wij de regie op de vormgeving, planning, inpassing en aankleding van de railschermen. Het is nu nog wachten op groen licht van ProRail.".

Proces en planning

Van 27 september tot en met 8 november ligt het concept saneringsplan ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijzen worden vervolgens verwerkt in het definitieve saneringsplan dat het college eind november vaststelt. Voor 1 december moet dit ingediend worden bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Wanneer bewoners toch de voorkeur geven aan de schanskorf- schermen dan wordt het huidige proces afgebroken. Vervolgens wordt een nieuw concept saneringsplan vastgesteld en ter inzage gelegd, waarbij gekozen wordt voor schanskorf-schermen.

Dierendag Beestenboetje

Varken Pauly geniet van zijn dierendagtaart.

Op zondag 7 oktober wordt in het Beestenboetje op grootse wijze Dierendag gevierd.

Van 10.00 uur tot 14.00 uur is het een groot feest voor alle kinderen en alle dieren. Alle kleine bezoekers kunnen een ritje maken in de ezelkar en springen op het springkussen. Je kunt je laten schminken, mais roosteren boven het vuur of een heerlijk ijsje van Di Fiorentina eten. Ook kun je onderzoek doen en kijken of je weet welke poep van welk dier komt. De Hobbyfarm is ook van de partij: je kunt bij hen iets leuks maken. Er zijn ook leuke spelletjes te doen zoals eendjes vissen, kat-en-muisspel of mens-erger-je-niet. Ook wordt er 2x een gezellige, grappige voorstelling in de tent opgevoerd.

Tevens staat je eigen knuffeldier centraal. Er zijn dit jaar weer echte artsen aanwezig, dus neem je knuffeldier mee voor een volledig onderzoek. Zeker als je knuffel(dier) zich de laatste tijd niet lekker voelt, kunnen de artsen onderzoek doen en jou advies geven. Kom dus langs en laat hem goed nakijken tussen 12.30 – 13.30 uur.

Uiteraard vinden de dieren het geweldig als je ze komt knuffelen. De varkens, ezels en konijnen vinden het heerlijk als je hen komt borstelen. Dit jaar pakken we speciaal uit voor de dieren. Het is tenslotte DIERENDAG. Daarom maken we gezamenlijk een grote dierentaart voor de verschillende dieren. We willen vragen of je hiervoor iets lekkers wilt meenemen: een wortel, een beetje sla, een stukje bloemkool, of een appel. Om 12.00 uur gaan we de taarten aan de dieren geven.

Kom jij ook?

Buurman & Buurman openen Kinderboekenweek op CBS de Duif

Buurman & Buurman openden de Kinderboekenweek op CBS De Duif. Foto: aangeleverd

HEILOO - Maandag 1 oktober kregen de leerlingen van CBS de Duif bijzonder bezoek.

In de aula van de school stonden Buurman & Buurman met een kist vol boeken. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, die dit jaar als thema ''vriendschap heeft, hadden de twee klusvrienden voor elke groep een boek meegenomen. Tijdens de Kinderboekenweek werken alle klassen aan het thema over vrienden in kinderboeken. Op 19 oktober sluiten zij het thema af met een tentoonstelling voor alle ouders.

Tien vragen aan... Mona Burgering

1.Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren op de Kennemerstraatweg 265. Aan de overkant had mijn opa een slagerij. Toen mijn vader de slagerij overnam ruilden we met opa en oma van huis en gingen wij achter de slagerij wonen op Kennemerstraatweg 482. Hier en aan de Oosterzijweg 1 heb ik mijn jeugd doorgebracht. In 2013 heb ik Heiloo voor Sint Pancras….wie had dat gedacht? Ik niet, maar het is toch gebeurd.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Dat kunnen twee dingen zijn. De jeugd van HSV is een uit de hand gelopen hobby, dus dan zou ik als jeugdcoördinator bij een profvoetbalclub werken. Niet voor de voetbaltechnische zaken, maar voor alles dat erbij hoort. Of ik zou in de horeca werken. Vroeger was er een biljartsociëteit boven de supermarkt aan de Westerweg. Toen de eigenaar ermee stopte, hebben vriendin Monique en ik serieus overwogen om daarin te stappen.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Niemand speciaal. Ik heb zoveel leuke lieve en fijne mensen om mij heen, familie, vrienden, bekenden en collega's, waar ik voor mijn gevoel al te kort tijd voor heb. Al zou ik een kopje koffie drinken met George Clooney niet afslaan.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Toen ik op de lagere school zat wilde ik dolgraag schooljuf worden. Schooltje spelen heb ik heel veel gedaan in de tuin achter onze slagerij. Alle buurkinderen werden erbij gehaald; zij waren de leerlingen en ik was de juf! Tot en met de 2e klas van de havo wilde ik het onderwijs in, maar dat ben ik niet gaan doen, het werd een opleiding voor operatieassistent. Deze ommezwaai kwam door een voorlichting over de zorg op school.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het Heilooërbos, en dan vooral in het voorjaar! Een andere mooie plek is het zicht over de HSV-voetbalvelden op een vroege ochtend, wanneer de zon schijnt, er nog niemand aanwezig is en alleen vogels gebruikmaken van de velden.

6. Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?
Ik moet 's nachts weleens mijn bed uit voor mijn werk, maar daarnaast kan je mij altijd wakker maken voor een heerlijk gebakje! En mijn kinderen mogen mij ook altijd wakker maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik kan er niet een bedenken. Zoals ik in het leven sta, komt door een hele fijne, gezellige jeugd. Met hardwerkende ouders en wij moesten als kinderen al op jonge leeftijd meehelpen in de winkel of thuis, niks mis mee! De spreuken op de West-Friese kalender hebben mij weleens aan het denken gezet.

8.Wat weten de meeste mensen niet van je?
Met vriendin Joke heb ik een paar keer opgetreden als Blonde Greet en Zwarte of Rooie Riek, zangeressen van Amsterdamse liedjes (bij HSV samen met Paul Las van Bennekom). We hebben 'verskrikkelijke' lol gehad! Ook heb ik de vreemde gewoonte om mijn kauwgumpje uit mijn mond te halen als ik iets ga eten of drinken. Dat leg ik dan neer op het schoteltje, lepeltje, of de rand van het bord. Soms vergeet ik het later terug te stoppen in mijn mond of weg te gooien, met alle gevolgen van dien.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zou proberen de zorg voor oudere inwoners te verbeteren, de vereenzaming tegengaan. Tijdens vakanties in Nieuw-Zeeland met vriendin Carol zijn we vaak op bezoek geweest bij haar moeder Nel (90 jaar). Zij woont in 'Ons Dorp' in Auckland: een kleinschalig woonpark waar mensen op leeftijd zelfstandig wonen, met in het midden het 'Zorgcentrum'. Ook is er ruimte voor dementerende ouderen en hun partner. In het 'Beatrix Paviljoen' vinden allerlei activiteiten en sociale contacten plaats. Zo wil ik wel oud worden.

10. Persoonlijke vraag van Henk Kaandorp:
"Wat is er nodig om mensen te motiveren iets voor hun vereniging te gaan doen?"
Helaas hebben alle verenigingen een tekort aan vrijwilligers. 'Vele handen maken licht werk', maar zo denkt niet iedereen. Als je lid wordt van een sportclub vind ik dat je een bepaalde verplichting moet voelen om ook iets voor deze club te doen. Met een persoonlijke benadering kun je jouw enthousiasme overbrengen op een ander en is er een grotere kans dat diegene ja zegt. Maar het is en blijft verdomde moeilijk.

Ik geef de vragen door aan Jacqueline de Vre. Mijn vraag is:
Voetbal staat centraal in jouw gezin, dat is wel duidelijk met al die voetbalgekke mannen om je heen. Jarenlang ben je trainster geweest van de HSV-minipupillen die van jou hun eerste loop- en traptechnieken hebben geleerd. Na afloop mochten ze allemaal een snoepje pakken uit jouw beroemde HSV-trommeltje. Welke reacties of uitspraken van die kleine kids zijn je het meest bijgebleven?

Bedankt Heiloo! Bij IJssalon Pinoccio in Heiloo 2e bol GRATIS de gehele maand oktober

Foto: aangeleverd

HEILOO - In maart van dit jaar opende IJssalon Pinoccio de deuren van de derde vestiging, in Heiloo aan de Stationsweg 74.

Het eerste ijsseizoen is een geweldig succes geweest. Dit hebben wij te danken aan de klanten die ons een zeer warm onthaal en veel positieve reacties hebben gegeven. Om iets terug te geven aan Heiloo krijgen alle klanten in oktober de 2e bol ijs gratis. Namens Sanne en het hele team bedankt voor het warme onthaal, Heiloo!

Happy Sap | nu ook begeleiding na de detox!

Foto: aangeleverd

www.happysap.nl

contact@happysap.nl

Een half jaar geleden vertelde Esther Schoutsen in de Uitkijkpost over het doorstarten van Happy Sap. Inmiddels is ze zes maanden en zo'n 1.000 flessen versgeperst sap verder en is het enthousiasme waarmee ze zich op het bedrijf heeft gestort alleen maar toegenomen. Na een inspirerende opstartfase is het nu tijd om door te pakken en de ideeën die de afgelopen tijd zijn ontstaan in de praktijk te brengen!

"Ik ben zo blij met alle feedback die ik heb gekregen van de mensen die de Happy Sapkuur al hebben gevolgd," vertelt Esther gepassioneerd. "Ik heb heel veel aan het persoonlijke contact met mijn klanten en aan de reacties die ze achterlaten op de website. Dankzij die input zit ik inmiddels vol met plannen om mensen die willen detoxen nóg beter te begeleiden en te ondersteunen, ook na de ontgiftingsweek."

Etherische oliën

In de handleiding die Happy Sappers ontvangen voordat ze aan hun detoxkuur beginnen, staat een aantal tips die de kuur kunnen vergemakkelijken of die het effect ervan kunnen versterken. Esther: "Dankzij een goede vriendin ben ik me gaan verdiepen in de toegevoegde waarde van etherische oliën tijdens en na de kuur. Een van de tips die ik in de nieuwe handleiding mee ga geven is het gebruik van citroenolie in plaats van citroensap. Door elke dag te beginnen met een citroendrankje kickstart je je stofwisseling en begint je lichaam direct met het afdrijven van gifstoffen. Het grote voordeel van citroenolie is dat het – in tegenstelling tot citroensap – je gebit niet aantast. Etherische oliën kunnen op nog veel meer manieren helpen bij het volhouden van de kuur en het vergroten van de effecten. Grapefruitolie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je eetlust afneemt en gember ondersteunt een gezonde spijsvertering."

Gezonder voedingspatroon

Voordat Esther Happy Sap overnam, volgde ze de opleiding Vernieuwend Coachen en haalde ze haar diploma voor natuurvoedingsadviseur. "Ik stel de sappen samen op basis van mijn kennis over natuurvoeding en wanneer Sappers vragen hebben over het detoxen, dan beantwoord ik die altijd persoonlijk, maar ik wil meer met mijn expertises doen en daar ga ik nú mee beginnen," stelt Esther enthousiast. "Veel van mijn klanten zien een detoxkuur als het startschot voor gezondere leef- en eetgewoontes. Wat ik regelmatig hoor is dat het programma prima vol te houden is, maar dat de daadwerkelijke overstap naar een verantwoorder voedingspatroon toch lastig blijft. Je lichaam is wel ontgift, maar daarmee zijn natuurlijk niet al je vertrouwde routines doorbroken. Het veranderen van deze gewoontes vergt kennis, inzicht en doorzettingsvermogen; drie pijlers die ik door het aanbieden van coachingstrajecten op maat zeker kan verstevigen."

Extra voordelig kennismaken

Iedereen die nieuwsgierig is naar wat detoxen voor je lijf en je leven betekent, kan zich deze week met korting inschrijven voor een Happy Sapkuur. "De aanbieding geldt natuurlijk ook voor mensen die al ervaring hebben met ontgiften," lacht Esther. "Je mag je trouwens ook meteen opgeven voor meerdere datums als je bijvoorbeeld elke zes maanden of elk kwartaal een kuur wilt volgen!"

Alleen deze week 8 euro korting!
Schrijf je tot en met 10-10-2018 in voor een detoxkuur van zeven dagen
en betaal € 89,- per kuur in plaats van € 97,-.

Better World Award voor Monique en haar vader

Theo Mosch en Monique op de Weegh-Mosch zijn trots op hun award, die werd uitgereikt door prof. dr. Michael Marquardt, grondlegger van het World Institute of Action Learning. Foto: aangeleverd

HEILOO - Op woensdag 26 september kregen Monique op de Weegh-Mosch en haar vader Theo Mosch een Better World Award uitgereikt door het World Institute of Action Learning (WIAL). Zij kregen deze award voor hun werk voor Stichting Kalapuwa in Sri Lanka. Sinds 6 jaar zet deze familiestichting zich in voor tsunamislachtoffers in een deelgebied van Sri Lanka.

Stichting Kalapuwa financiert duurzame projecten op het gebied van onderwijs en ondernemerschap. Zo lopen er momenteel 100 microkredieten voor kleine ondernemers, studeren 23 studenten aan hbo of universiteit door sponsoring van de stichting en is er een Engelse school opgericht waarmee op 4 locaties les wordt gegeven in de Engelse taal. Kalapuwa gebruikt Action Learning (een methodiek waarbij het lerend en probleemoplossend vermogen en de verantwoordelijkheid toenemen) om samen met de lokale mensen problemen waar ze tegenaan lopen op te lossen en duurzaam te verbeteren. WIAL roemde de Stichting ook om haar unieke kenmerken: Kalapuwa helpt bij problemen, maar geeft geen geld (alleen diensten en producten). Kalapuwa gaat uit van gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid van iedereen in het netwerk. Iedereen die namens de Stichting afreist naar Sri Lanka betaalt de eigen kosten van reis en verblijf. Iedere gedoneerde euro gaat dus 100% naar de mensen in Sri Lanka.

De familie reist minimaal twee keer per jaar af naar Sri Lanka. Op 9 november staat de volgende reis gepland. Dan zal Monique alle bij Johan Jansen verzamelde tweedehandsvoetbalschoenen en een groot aantal oude HSV-tenues meenemen voor zowel het jongens- als meisjesweeshuis. Dus als je nog een paar oude voetbalschoenen hebt liggen die nog een ronde meekunnen en je levert ze in bij Johan Janssen, dan worden deze met liefde meegenomen naar Sri Lanka!

Als mensen Stichting Kalapuwa willen helpen, dan kunnen ze een kind naar school sturen voor € 27,50. Basisonderwijs is gratis, maar je moet een uniform, boeken en een tas hebben. En daar hebben veel gezinnen geen geld voor. Donaties kunnen naar NL04RABO0190466855. De stichting heeft een ANBI-status. www.kalapuwa.nl/www.actionlearningacademy.nl.

BAS

Ergens op het immense terrein van Schiphol is een postbus opgetuigd, waar het personeel alle binnenkomende telefoontjes van melders over vliegtuigen zit te turven: wie, wat, waar, hoe en waarom en vooral hoeveel. Lees voor 'melders' eigenlijk 'klagers' over vliegtuiglawaai, want zonder klacht ga je niet bellen. Klagers dus, maar dat woord staat niet in de kwartaalrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, link www.bezoekbas.nl).

Die tellers doen goed werk. Nu weten we dat BAS de meldingen verdeelt in clusters, dat wil zeggen per baan, en in soorten meldingen. Over die soorten helaas geen uitleg, maar reken maar dat de verhouding 'klacht-vraag' in het voordeel van 'klacht' uitvalt. Wat blijkt? Het aantal meldingen, pardon klachten over lawaai is toegenomen, voor de Polderbaan met 61% vergeleken met dezelfde periode in 2017. De Polderbaan is voor de melders de grootste boosdoener, hoewel laatst bij een paar huizen onder de Aalsmeerbaan door laagvliegers zelfs de pannen van enkele daken zijn geblazen. De Kaagbaan heeft het maar makkelijk ondanks de vele vliegbewegingen: 0 melders als landingsbaan.

Benieuwd naar Heiloo? In het derde kwartaal kwamen bij BAS 2199 meldingen uit Heiloo binnen, van 146 melders. Ter vergelijking: Uitgeest 911 meldingen van 50 melders, uit Egmond-Binnen 5750 meldingen van 14 melders. Bedenk hier zelf een conclusie.

Veel klachten dus en in toenemende mate. Schipholtopman Dick Benschop roept daarom op om de groei na 2020 te matigen. Mijn conclusie: matiging dus, maar groeien zal ie!

Dick de Scally

Theatervoorstelling 'De Waanzinnige Boomhut' in De Beun

HEILOO - De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen is in Nederland een van de meest verkochte kinderboeken sinds tijden. Theatergroep Meneer Monster heeft deze bestseller nu omgetoverd tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische tovenarij. Aanstaande zaterdag, 6 oktober, staat deze voorstelling op de planken in theater De Beun. Kom dus kijken met uw (klein)kinderen naar hoofdpersonen Andy en Terry en zie hoe de snel vliegende katten, de limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla uit het boek vertaald zijn naar het theater. Bestel nu nog kaarten op www.debeun.nl.

Let op: De eerder gecommuniceerde aanvangstijd van 11.00 uur is gewijzigd naar 16.00 uur! De voorstelling van 14.00 uur blijft onveranderd. Mocht u al kaarten hebben gekocht voor 11.00 uur dan hopen we dat het geen bezwaar is dat deze nu gelden voor de voorstelling van 16.00 uur. Neem anders contact op met de vrienden van de Beun via fin@vriendenvandebeun.nl onder vermelding van rij en stoelnummers. Excuses voor het ongemak.

Bijzondere Willibrorduswandeling met gids op zondag 7 oktober

Het altaarstuk uit de Willibrorduskerk. Foto: Ronald de Jager

HEILOO - Op zondag 7 oktober zal het Willibrordus Genootschap in samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo een wandeling maken langs enkele markante plaatsen die betrekking hebben op Willibrordus.

De wandeling start bij de Willibrorduskerk aan de Westerweg om 14.00 uur. In de kerk zal het schilderij, het altaarstuk, getoond worden. Ook wordt er over dit prachtige stuk uit 1631 verteld. Vandaar gaat de wandeling via Onze Lieve Vrouw ter Nood naar de voormalige Willibrordus Stichting, nu Landgoed Willibrordus geheten. Hier zal de gids uitleg geven over de geschiedenis van het terrein. We eindigen de wandeling in de Witte Kerk alwaar de wandelaars een muzikale verrassing wacht.

Doel van het Willibrordus Genootschap is het levendig houden van het gedachtengoed van Willibrordus. In dit verband vindt naast deze wandeling op zaterdag 3 november om 18.15 uur in de Cultuurkoepel de Willibrorduslezing plaats, deze keer door Paul Scheffer. Nader bericht hierover volgt.

Tijdens de mooie en interessante wandeling is er veel bijzonders te zien en krijgt u veel informatie, maar er wordt ook een behoorlijke afstand gelopen, een afstand die Willibrordus overigens niet zou misstaan.

Zondag 7 oktober, Willibrorduskerk (Westerweg). Start 14.00 uur, € 5,00 inclusief brochure (geen pin). Info: 06-51718363.

Dansfeestje met Amsterdam Klezmer Band

Voetjes van de vloer met Amsterdam Klezmer Band. Foto: Fred van Diem

HEILOO - De Amsterdam Klezmer Band speelt op zaterdag 20 oktober in de Cultuurkoepel in Heiloo en dat belooft een feestje te worden. De Amsterdam Klezmer Band komt van de straat en van het conservatorium, houdt van traditie en vernieuwing, blaast festivaltenten omver en trekt tranen in theaters. De band speelt klezmer en Balkan, ska en jazz, zigeuner en hiphop. Het is bovenal een dansfeest. In vijftien jaar tijd groeide een stel Amsterdamse straatmuzikanten uit tot een internationaal, zevenkoppig klezmermonster. De grote doorbraak kwam in 2001 toen AKB in Groningen muziekfestival Noorderslag ondersteboven speelde. Inmiddels hebben ze op festivals als Oerol, het North Sea Jazz Festival, Lowlands, het Sziget Festival in Boedapest en het Hong Kong Jazz Festival opgetreden. Wie op basis van de naam een traditioneel avondje verwacht, zal even schrikken. De band heeft een onorthodox eigen geluid gesmeed, waarin een joodse traditional kan worden opgeluisterd met rap of een scheurende sax. Put on your dancing shoes! Zaterdag 20 oktober a.s. in de Cultuurkoepel. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: € 20,-. www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Lazy Sunday Diner met Yvonne Weijers

Foto: Geek Zwetsloot

HEILOO - Zondag 21 oktober aanstaande is Yvonne Weijers te zien en te horen in de Cultuurkoepel Heiloo. Tijdens deze Lazy Sunday zingt Yvonne Weijers jazz & latin van o.a. Cole Porter, Madeleine Peyroux en Robbie Williams in het Nederlands. Swingende luisterliedjes over liefde, leven en relaties, recht uit haar hart en in haar eigen taal. Want dat is wat zij doet: de mooiste songs toegankelijk maken voor een breed publiek. Dichter Marten Janse vertaalde haar favoriete songs in haar eigen woorden en pianist Cajan Witmer schreef nieuwe, frisse arrangementen. Zo zijn nummers als 'That ole devil called love' (Alison Moyet), 'Whisper not' (Ella Fitzgerald) en 'The way young lovers do' (Van Morrison) compleet in het nieuw gestoken. Met als resultaat 'De zon komt op': een uniek programma en een prachtig album. Geniet van deze jazz & latin middag met een 3-gangendiner verzorgd door Keuken met Karakter. Zondag 21 oktober, aanvang 13.00 uur. Entree: € 42,50. www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Het Wogmeers Vocaal Ensemble zingt: 'Herinneringen'

HEILOO - Het Wogmeers Vocaal Ensemble treedt op zondag 4 november om 15.00 uur op in de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo. 'Herinneringen' zijn liederen voor hen die zijn doorgereisd en dit leven hebben afgesloten maar ook voor hen die zijn achtergebleven. De zang laat horen hoe afwisselend mensen dit door de tijden heen hebben beleefd en verwoord. Muziek kan immers elke emotie overbrengen.

Op het programma staan onder meer 'De Profundis' van Wolfgang A. Mozart, 'Ave Maria' van Jacob Arcadelt, 'Angelis suis' van Johann Joseph Fux, 'Lead me, Lord' van Samuel Wesley, 'A Gaelic blessing' van John Rutter en 'Det blir något' van Karl Erik Svedlund. De organist Edwin Hinfelaar verleent zijn medewerking aan dit concert.

U bent van harte uitgenodigd. Met een consumptie in de pauze heeft u een betekenisvolle avond in Hensbroek voor € 10,- (kinderen tot en met 15 jaar € 5, -) of een betekenisvolle middag in Heiloo.
In Heiloo wordt geen entree gevraagd, na afloop van het concert is er een collecte om de kosten van het koor en de kerk te bekostigen. Wilt u zeker zijn van een plaats in Hensbroek dan kunt u vooraf kaarten bestellen. Zie hiervoor de informatie op www.wogmeersvocaal.nl, want VOL=VOL.

Televisie stijlvol uit beeld

Foto: aangeleverd

HEILOO - De televisie is voor veel mensen een onmisbaar apparaat en met de komst van flatscreens is het scherm alleen maar groter geworden. Samen op de bank een avond genieten van live topsport of een goede serie is gezellig. Tot het moment dat de televisie wordt uitgezet en een groot zwart scherm overblijft.

"Voor veel mensen een doorn in het oog," weet Frank van Burgsteden. Steeds vaker ontvangt hij aanvragen voor meubels met een ingebouwde tv-lift. "Mensen zijn zich meer bewust van de waarde van schermloze momenten. Even niet die voortdurende afleiding van telefoon, tablet of tv, maar ruimte voor vrije gedachten en aandacht voor elkaar. Maar mensen storen zich vooral aan dat levenloze ding als hij uitstaat." De oplossing is even eenvoudig als karaktervol: een kast of ander meubel waarin de televisie vakkundig is weggewerkt. Van warm hout tot hoogglans wit: Frank maakt ze in elke vorm, van strak modern tot klassiek of industrieel. "Mensen willen maatwerk. Wij werken met elk soort materiaal en creëren elke gewenste look. Dat komt doordat wij oorspronkelijk antieke meubels restaureren. Die worden alleen verkocht als ze mooi aansluiten op de rest van een interieur, een nauw samenspel tussen houtsoort, kleur en afwerking." Een meubel van MDF kost uiteraard minder dan eentje van doorleefd Europees eiken. Zo is er voor iedereen een passende oplossing. Hierbij gaat Frank geen uitdaging uit de weg.

Frank is al bijna dertig jaar eigenaar van Van Burgsteden Antiek in Heiloo. "Antiek blijft een bron van huiselijk gevoel, óók in combinatie met modern. Dan kies je niet voor randen en krullen, maar voor strak antiek. Zo'n karaktervol meubelstuk versterkt het complete interieur."

Naast maatoplossingen voor (televisie-)meubels, kun je bij Van Burgsteden Antiek ook terecht voor restauratie van antieke meubelen. Daarnaast volgt Frank ook de ontwikkelingen in de woningbouw. Zo hebben veel nieuwbouwwoningen tegenwoordig een warmtepomp onder de trap. Frank: "Met een maatwerk draaikast ervoor creëer je evengoed een zee aan opbergruimte. Afwerken met stijlvolle deurtjes; schitterend!"

Foto: aangeleverd
Foto: aangeleverd
Foto: aangeleverd

Meer inspiratie voor tv-kasten en ander vernuftig maatwerk? www.vanburgstedenantiek.nl

Nieuw bij de Muziek- en Dansschool Heiloo

Tina Castillo is gespecialiseerd in de Flamenco. Foto: Annemiek Rooymans

HEILOO - Even voorstellen: cellodocente Irene van den Heuvel. Irene is als cellodocente het docententeam van Muziek- en Dansschool Heiloo komen versterken. Zij is een zeer ervaren en bekwame docente met daarbij een jarenlange ervaring als uitvoerend musicus.

Harpdocente Klaartje Broers. Klaartje is bij de Muziek- en Dansschool Heiloo aangesloten als harpdocente. Ook voor Klaartje gelden de kwalificaties zeer ervaren en bekwaam, zowel uitvoerend als lesgevend. Klaartje heeft twee jaar geleden alle groepen 1 en 2 van de basisscholen in Heiloo kennis laten maken met de harp. Tevens geeft Klaartje op dinsdagmiddag de cursus Muziekoriëntatie.

Ook cello- of harples? Geef je nu op, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Twijfel je nog? Geef je dan op voor een gratis proefles.

<<<<Foto>>>>>

Ook nieuw

Naast de kinderdanslessen op de woensdagmiddag zijn er nu ook dansworkshops voor volwassenen op zaterdag van 13.30-15.00 uur.

De workshops zijn leuk, swingend, sportief en goed te volgen voor alle niveaus. De workshops worden gegeven door gespecialiseerde dansdocenten urban, klassiek, cabaret en werelddans.

27 oktober start een Flamenco workshop. Flamenco komt uit Andalusië (Zuid-Spanje), maar wordt inmiddels in de hele wereld gedanst. In de workshop leer je de basistechniek van de vurige Flamenco en een korte danscombinatie. In een sfeervolle, gezellige sfeer met de gespecialiseerde docente Tina Castillo.

Op 10 november is de workshop Charleston Burlesque: swing and tease, Flappergirls! Je leert in anderhalf uur een uptempo choreo met charleston en burlesque bewegingen, energiek, cheeky en sexy. We gaan dansen op de muziek Green Hill, The Charleston, in de stijl van de jaren '20. De leuke docente is Cerise Noir.

Op 8 december kun je je opgeven voor de Dansmix 50+.

Dansen een manier om fit te blijven? In deze workshop krijg je een mix van klassiek, modern en jazz, die wordt gegeven door de geschoolde en enthousiaste dansdocente Saskia van der Kreke. Welkom met en zonder danservaring.

Geef je meteen op en verzeker jezelf van een plekje. Kom samen met een vriendin, buren en zussen één of meerdere workshops doen! Korting bij meerdere workshops! De workshops gaan door bij voldoende aanmeldingen. Je hoort een week van tevoren of de workshops doorgaan. Meer informatie, kosten en aanmelden: info@muziekendansschoolheiloo.nl, www.muziekendansschoolheiloo.nl.

Column Bibliotheek

Kinderboekenweek: woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober.

Kom naar de bibliotheek voor de bijzondere expositie voor én door kinderen, leuke activiteiten en jeugdtheater!

Zaterdag 6 oktober

Theatergroep Meneer Monster speelt de Kinderboekenweek-familievoorstelling De waanzinnige boomhut in Theater de Beun. Kaartverkoop via www.debeun.nl.

Zondag 14 oktober, 11.00 uur

De kleine walvis: theatervoorstelling voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar) in de bibliotheek, naar het gelijknamige prentenboek van Benji Davies. Kaarten à € 5,- zijn te reserveren bij Stichting Potitco via info@potitco.nl of telefonisch (06-86608248), incl. limonade en koffie/thee.

Thema-expositie Vriendschap voor én door kinderen

Deze expositie is gemaakt door leerlingen van basisschool Elckerlyc, komt dat zien!

Voorlezen

Woensdag 10 oktober, 14.30 uur

Speciale voorleesgast Jan Klaver (directeur van de Rabobank) leest voor. Daarna kun je je eigen vriendschapsboekje of armbandje maken.

Lezen en spelen voor peuters

Elke vrijdagochtend, 10.30 – 11.30 uur.

Er wordt voorgelezen, en daarna mogen de kinderen nog even lekker spelen met materiaal van de speelotheek.

En… ben je nog geen lid? Kinderen die tijdens de Kinderboekenweek lid worden van Bibliotheek Heiloo betalen geen inschrijfgeld en geen contributie tot hun 18e verjaardag.

Lezing over hofjes in Alkmaar

Donderdag 18 oktober, 20.00 uur.

Het hofje van Paling en Van Foreest in Alkmaar is ook anno 2018 nog in gebruik en het bestuur is nog altijd in handen van de familie Van Foreest! Van 1586 dateert het reglement waarin prachtig staat beschreven hoe de vrouwen in vrede met elkaar konden samenleven. Was de samenleving een succes? Door religiehistoricus Jurjen Vis. Opgave vooraf.

Tabletcafé met korte presentatie over 'Digitaal nalaten'

Dinsdag 23 oktober, 18.30 – 20.00 uur.

Heeft u een tablet en wilt u graag wat tips en trucs leren? Of wilt u uw ervaringen uitwisselen met anderen? Dan is het Tabletcafé iets voor u! De toegang is vrij, koffie/thee € 1,-.

Workshop Fotobeheer

Donderdag 25 oktober, 19.30 uur.

Tijdens deze workshop leert u de belangrijkste handelingen op uw iPhone of iPad en de rol en betekenis van het maken van albums; hoe uw kostbare foto's ook in de toekomst risicoloos te kunnen blijven bekijken. Opgave vooraf.

CoderDojo: leren programmeren voor de jeugd

Donderdag 25 oktober, 10.30 – 12.30 uur.

Bij CoderDojo leren deelnemers tussen de 7 en 17 jaar programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken en meer. Opgave vooraf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie en opgave voor activiteiten: www.bibliotheekheiloo.nl / 072–5330670 of bij de servicebalie.

Steun de bibliotheek, word vriend! Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Rond de Waterput oktober 2018

HEILOO - Het programma voor verdieping en spiritualiteit deze maand

1 - 31 oktober: 'Het Onze Vader' : expositie door KinK (Kunst in de Kerk) in de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo

Donderdag 11 oktober: Ontmoetingsmiddag m.m.v. pastor André; 14.15-16.00 uur Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (collecte)

Donderdag 11 oktober: Respect voor mens en natuur, lezing door prof. Henk Bikker; 20.00 uur Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (€ 3,-)

Vrijdag 12 oktober: Meezingavond met poëzie en orgelspel o.l.v. Jan Visser; 20.15 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (collecte)

Zondag 14 oktober: Bach Cantate 'Ich glaube, lieber Herr' door Collegium Vocale Camerata, m.m.v. ds. Dick van Arkel; 16.00 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo (collecte)

Half oktober: 'Uit het leven van Jezus': expositie-kerkramen in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Woensdag 17 oktober: Bijbels ABC, 1e cursusbijeenkomst van 4 o.l.v. ds. Dick Nicolai, 14.30-16.30 uur in 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23, Limmen

Dinsdag 23 oktober: Jozua en Richteren, 1e bijeenkomst o.l.v. pastor Herman Helsloot; 20.00 uur Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo (€ 3,-)

Dinsdag 30 oktober: Vragen rondom het levenseinde: 1e Waterputlezing (van 3) door dr. Annerieke van der Woude; 20.00 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo(€ 3,-)

Nadere informatie op www.ronddewaterput.nl.

Poëzie en muziek van Wilfred Owen en Benjamin Britten

Foto: aangeleverd

AKERSLOOT - Schrijfster en documentairemaakster May Verheyen houdt op zondag 7 oktober 2018 een lezing over dichter Wilfred Owen en componist Benjamin Britten in de kerk aan het Dielofslaantje in Akersloot.

Dit jaar wordt het 100e sterfjaar van Wilfred Owen, de grote Engelse War Poet uit de Eerste Wereldoorlog, herdacht. Een goede aanleiding om het War Requiem van Benjamin Britten te presenteren. In dit imposante werk over oorlog en verzoening, dat in 1962 in de Kathedraal van Coventry in première is gegaan, zet de anti-oorlogspoëzie van Owen de toon, al gaan de traditionele Latijnse gezangen die erdoorheen geweven zijn ook door merg en been. War Requiem is een unicum in de muzikale geschiedenis van de twintigste eeuw en draagt op indringende wijze bij aan de Europese gedachte.

In het programma volgt eerst de inleiding op de poëzie van Wilfred Owen en de muziek 'War Requiem' van Benjamin Britten door May Verheyen, daarna worden de gedichten van Wilfred Owen in Nederlandse vertaling voorgedragen door Barbara Wessel. Vervolgens worden delen van het 'War Requiem' van Benjamin Britten beluisterd.

Toegang € 7,50 (inclusief consumptie), aanvang 14.30 uur. Reserveren is mogelijk via tel. 0251-319171 of lezingakersloot@kpnmail.nl.

Rock-`n-roll dansmiddag in Akersloot

AKERSLOOT - Zondag 7 oktober is er in Café De Vriendschap weer gezellig rock-`n-roll vrij dansen met muziek van DJ Mark van de Singeltjes Klubb. Rock-`n-roll is in op dit moment en dat is te merken aan het grote aantal rock-`n-roll dansscholen. DJ Mark laat de bekendste rock-`n-roll hits horen met daarbij wervelende beelden op het grote scherm. De aanvang is 15.00 uur en het einde zal om ongeveer 20.00 uur zijn. De toegang is geheel gratis. Deze middag is ook een caféhap te bestellen en dat is ditmaal een XXL-saté met frites.

Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!

Foto: aangeleverd

HEILOO - Fijn, het is weer Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is Vriendschap. Kom naar Bibliotheek Heiloo voor de bijzondere expositie voor én door kinderen, leuke activiteiten en jeugdtheater!

Als kind moet je alle aspecten van vriendschap nog ontdekken. Zoals échte vriendschap, maar ook ruzie en pesten. Kinderboeken helpen de wereld van de vriendschap beter te begrijpen. In Bibliotheek Heiloo vind je de mooiste boeken over het thema vriendschap bij elkaar op de speciale Kinderboekenweektafel. En natuurlijk zijn er ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd:

Opening
Woensdagmiddag 3 oktober is de feestelijke opening in de bibliotheek. We beginnen om 14.30 uur met een speciaal voorleesfeestje. Deze keer staat het prentenboek 'Mag ik meedoen' geschreven door John Kelly centraal.

Thema-expositie voor én door kinderen
Van 15.00 tot 17.00 uur is er van alles te doen: zo is er om 15.00 uur de spetterende opening van de expositie, gemaakt door leerlingen van basisschool Elckerlyc, uiteraard met het thema Vriendschap. Je kunt ook zelf aan de slag en je eigen kunstwerk maken. Gezellig als je komt!

Zaterdag 6 oktober
Theatergroep Meneer Monster speelt de Kinderboekenweek-familievoorstelling De waanzinnige boomhut in Theater de Beun. Een van de leukste en meest verkochte kinderboeken in Nederland wordt omgetoverd tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische theatertovenarij. Kaartverkoop via www.debeun.nl.

Zondag 14 oktober, 11.00 uur
De kleine walvis: theatervoorstelling voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar) in de bibliotheek, naar het gelijknamige prentenboek van Benji Davies. Boy woont met zijn vader en zes katten in een vissershuisje aan zee. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap...

Kaarten à € 5,- zijn te reserveren bij Stichting Potitco via info@potitco.nl of telefonisch (06-86608248), incl. limonade en koffie/thee.

Extra voorlezen
Er is een extra Voorleesfeestje op woensdag 10 oktober (14.30 uur) en voor de peuters 'lezen en spelen', elke vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Er wordt voorgelezen, en daarna mogen de kinderen nog even lekker spelen met materiaal van de speelotheek, rond het thema van het boek. Voor de ouders en grootouders een mooi moment om even bij te praten en samen koffie te drinken, terwijl de kinderen met elkaar spelen.

En… ben je nog geen lid? Kinderen die tijdens de Kinderboekenweek lid worden van Bibliotheek Heiloo betalen geen inschrijfgeld en geen contributie tot hun 18e verjaardag.

SamenDementieVriendelijk-sticker voor Bibliotheek Heiloo

V.l.n.r. mw. Tine den Hoed, medewerkster bibliotheek, mw. Jeanette Braam, directeur van de bibliotheek en Herry Booij. Foto: aangeleverd

HEILOO - Op dinsdag 25 september heeft mevr. Jeanette Braam, directeur van de Bibliotheek Heiloo de Samendementievriendelijk-sticker en het bijbehorende certificaat ontvangen uit handen van dhr. Adri Steenhoek en mevr. Herry Booij namens Alzheimer Nederland.

De medewerkers van de bibliotheek hebben niet alleen de cursus Samendementievriendelijk gevolgd, maar ook een Geheugenbibliotheek opgezet in de bibliotheek (bestaat sinds 8 juni 2018). Als u de bibliotheek binnenkomt ziet u deze geheugenbibliotheek recht voor u, het kan bijna niet missen! Anders is er altijd een medewerker aanwezig is, die u de weg wijst.

Voor wie is deze geheugenbibliotheek? Voor iedereen met geheugenproblemen, voor hun mantelzorgers en voor vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden is een speciale collectie herinnerings-boeken en voorleesverhalen beschikbaar, die geleend mogen worden.

Alzheimer Noord-Kennemerland is heel blij met dit initiatief van Bibliotheek Heiloo, en we hopen dat velen de weg naar de bibliotheek zullen vinden.

Voor specifieke informatie over dementiezorg en ondersteuning in onze regio (Alkmaar en omgeving) kunt u terecht op: www.knooppuntdementie.nl.

Nieuwe aanwinsten Historisch Museum Heiloo, wie kent de onbekende boerderij?

Poort kasteel Ypenstein met begin Oosterzijweg. Foto: aangeleverd

HEILOO - Vanaf 17 november, een dag na de officiële opening van het Historisch Museum Heiloo, zijn er drie nieuwe aanwinsten te bewonderen in het museum.

De Historische Vereniging kreeg onlangs van een van haar leden drie bijzondere aquarellen van de Heilooër schilder Elbertus Harder (1891-1975) aangeboden. De schilder heeft de schilderijen hoogstwaarschijnlijk ter plaatse gemaakt. Zo is het voormalige molenhuis aan het Slimpad te zien, de poort van kasteel Ypenstein met de ingang van de Oosterzijweg en een afbeelding van een tot nog toe onbekende boerderij. Wie helpt ons aan de naam van deze boerderij of kan er meer over vertellen?

De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft na tien jaar aan de Bergeonstraat een nieuw onderkomen gevonden aan de Olvendijk op Landgoed Willibrordus. De beschikbare ruimte is geheel gerenoveerd. De verhuizing is een mooie gelegenheid om de naam 'Oudheidkamer' te veranderen in 'Historisch Museum Heiloo'. De officiële opening vindt plaats op 16 november. De komende weken in Uitkijkpost meer nieuws over de Historische Vereniging Heiloo.

Het voormalige molenhuis. Foto: aangeleverd
De (nog) onbekende boerderij. Foto: aangeleverd

Koninklijke onderscheiding voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet

Mevrouw Gerda Gerritsen-Doorenspleet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. STiP Fotografie

HEILOO - Gerda Gerritsen-Doorenspleet heeft donderdag 27 september een koninklijke onderscheiding ontvangen, die werd uitgereikt door burgemeester Hans Romeyn. Gerda ontving de onderscheiding vanwege haar grote inzet voor Heiloo.

In de periode 2000-2010 heeft Gerda deel uitgemaakt van de plaatselijke Welstandscommissie. Zij leverde een bijdrage aan (de bewaking) van de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp. Vanaf 2000 is zij burgerlid van de Verkeerscommissie. De Verkeerscommissie adviseert het college (on)gevraagd over verkeerskwesties. Gerda maakt zich daarbij hard voor de belangen van onze inwoners. Haar betrokkenheid is groot voor het verkeersveilig maken en houden van ons dorp. Op dit moment is Gerda voorzitter binnen de Adviescommissie Wonen Heiloo voor de toekomstige bewoners van nieuwbouwwoningen. Al 25 jaar vervult zij haar rol zeer zorgvuldig. Het gaat dan vooral om het aandragen van suggesties bij ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven, om het wonen voor de nieuwe bewoners (nog) praktischer te maken dan van tevoren was bedacht. Dit jaar viert de adviescommissie haar 50-jarig lustrum.

Wethouder Opdam: "Opvallend aan Gerda is haar plezierige manier van werken en grote inzet voor ons dorp. Gemeente Heiloo is haar daar erg dankbaar voor."

Historisch en eigentijds Westerveld

Foto: Michel Campfens

Veelzijdige natuur, weelderig groen en rust in een glooiend duinlandschap. Westerveld is een bijzondere laatste rustplaats en een prachtige plek om te gedenken.

Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van Nederland. De historie is terug te vinden in het hele park, met achter elk monument een eigen verhaal. Monumenten die doen denken aan vervlogen tijden of juist uitnodigen tot eigentijdse invalshoeken. Want ook dat is mogelijk; moderne monumenten passen net zo goed bij Westerveld als de historische gedenktekens.

Inspiratielaan
Om iedereen een goed beeld te geven van alle mogelijkheden heeft Westerveld sinds kort de 'Inspiratielaan'. Een deel van het gedenkpark is ingericht met talloze voorbeelden van gedenktekens en beplanting, want ook de verzorging en aankleding van een gedenkplek kan Westerveld verzorgen. Medewerkers begeleiden geïnteresseerden langs de laan en adviseren over alle opties.

Uniek decor
Westerveld biedt een prachtig decor voor ongekende mogelijkheden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, staan altijd voorop. Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of bezoek de Facebookpagina van Westerveld.

Lustrum Gilde der beHOEDers

Hoedje af... Foto: aangeleverd

EGMOND AAN ZEE - Het Gilde der beHOEDers viert op zondag 28 oktober haar 20-jarig bestaan in Egmond aan Zee. Het gilde richt zich op de regio Alkmaar/Kennemerland en stelt zich ten doel het dragen van de klassieke herenhoed te bevorderen. De gildebroeders hebben zich verplicht de hoed te dragen in de openbare ruimte tussen Allerheiligen en Pasen.

Het Gilde der beHOEDers is in 1998 opgericht door enkele Egmondse hoedenliefhebbers. De oprichters hebben een streng reglement opgesteld, de zogenoemde Standregelen, en het Gilde kent ceremoniën bij de hoedenopzetting, de hoedenafzetting en bij de introductie van nieuwe leden. De Gildebroeders verheugen zich weer op de komende winterperiode, als hun hoed het hoofd weer warm houdt.

BeHOEDen is hun motto! Gedurende het jaar ontmoeten de broeders elkaar voor een etentje, uitje of thema-avond. Het Hoedenjubileum vindt plaats op zondag 28 oktober en begint om 14.00 uur.

Het feest begint met een feestrede, de officiële hoedenopzetting en de inwijding van nieuwe leden, gevolgd door een amusante en leerzame causerie door Wil Gorter van het hoedenmuseum 'Zet hem op' over alles wat met hoeden en het gebruik ervan te maken heeft. Het wordt als openbaar feest afgesloten met een aangeklede proeverij. Liefhebbers van de klassieke hoed zijn van harte welkom. Voor de Gildebroeders is hun hoed een hoofdzaak, zij hebben dan ook geen hoge hoed op van petten, klakken en mutsen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het feest op www.behoeders.nl.

Easyslim.nu werkt! Behandelingen verwijderen vet en trainen spieren

Door middel van pads worden vetcellen geleegd via ultrasound. Foto: aangeleverd

LIMMEN - Dat afslanken ook anders kan, bewijst Easyslim.nu. Al meer dan vijftig vestigingen door heel Nederland volgen het voorbeeld van Karin Hut-van Meerten, die Easyslim.nu in 2015 in Nederland introduceerde. Karin van Twuyver opende in Limmen op 1 november 2017 de deuren.

De meeste mensen denken bij het woord 'afvallen' aan strenge diëten en/of veel sporten. Daardoor is het niet voor iedereen een haalbare kaart om die overtollige kilo's kwijt te raken. Via behandelingen bij Easyslim.nu is afvallen echter voor iedereen binnen handbereik.

Bij Easyslim.nu vinden klanten geen fitnessapparaten, maar behandelkamers waar zij aangesloten worden op een geavanceerd apparaat, door middel van pads op het lichaam. Hiermee worden vetcellen geleegd via ultrasound, en op hetzelfde moment worden de spieren getraind via elektrostimulatie. Hierdoor gaat afslanken snel en zonder enige inspanning. "De spieren worden veel intensiever getraind dan in de sportschool, en zonder gevaar op blessures. Ook cellulite wordt minder, en de huid strakker," aldus Van Twuyver. "Vaak hebben mensen al van alles gedaan om af te vallen. Het is geweldig om te zien hoe ook deze klanten met de week slanker worden. En bovendien krijgen zij meer zelfvertrouwen."

Wilt U op een gemakkelijke manier afvallen en uw spieren verstevigen? Bel of mail even voor een proefbehandeling en intake. Nu 39,00 euro (geldig tot 20 oktober).

Easyslim.nu
Schipperslaan 4H, Limmen
tel. 06-85852603

Benefietconcert voor restaurant de Klok

Het pand van de Klok tijdens de sloop. Foto: aangeleverd

EGMOND AAN ZEE - Sporthal de Watertoren staat zaterdagavond 6 oktober in het teken van een benefietconcert, waarvan de opbrengst gaat naar restaurant de Klok en de familie Bes.

Medio augustus ging het restaurant dat een van de oudste restaurants in Egmond aan Zee was, in vlammen op. Om de brand te kunnen blussen, moest het pand worden gesloopt. Een strop voor de ondernemers. Ook de familie Bes van de naastgelegen winkel in o.a. strandartikelen heeft door de brand veel rook- en roetschade opgelopen en is nog gesloten.

De brand heeft mooie initiatieven teweeg gebracht: een crowdfundingsactie waar al snel veel donaties binnenkwamen, er werden armbandjes verkocht en lege flessen verzameld. En dan is er zaterdag 6 oktober nog het benefietconcert in Sporthal de Watertoren. Dat het volle bak wordt zaterdag is duidelijk. De organisatie van het benefietconcert heeft veel steun gekregen van inwoners en ondernemers. De animo om aanwezig te zijn, is groot. Dat is wel te merken aan de voorverkoop van de kaarten, die E 5 per stuk kosten. "Uiteraard kan je op de avond zelf ook nog een kaartje kopen", zegt Dieter Broek, een van de organisatoren van de avond. Ook is het mogelijk een vrienden- of sponsorpakket te kopen.

Tijdens de avond is er een grote loterij met zo'n 300 prijzen, die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Egmond en de regio. Zo kan je bijvoorbeeld een week vakantie in Zeeland of Frankrijk winnen, maar ook een fiets en verzorgde diners behoren tot het prijzenpakket. De avond begint om 18.30 uur. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een borreltje 'zeewater' en worden zij ontvangen door Ab Glas en Gerrit Gravemaker met hun accordeon. De avond start met een Egmonds gedeelte met optredens van de Zaalneelden, Addy Glas en de Skarrebekke. Het duo Margreet en To praat alles op ludieke wijze aan elkaar. Vanaf half negen komen de bands So Be It, Rits Rats en Memphis in actie.

De gedupeerde eigenaars van restaurant de Klok en de familie Bes zijn de genodigden deze avond. Bijzonder is dat de medewerkers van de Klok gedurende de avond de gasten van de gesponsorde tafels zullen bedienen. Dieter: "We verwachten een bijzondere avond en het doel is zoveel mogelijk geld op te halen." Bedrijven of particulieren die nog willen sponsoren of een vriendentafel willen 'kopen', kunnen contact opnemen met Dieter via 06-11623357. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dekker en Dekker, in het sportcafé van sporthal de Watertoren en op de avond zelf aan de deur.

Ontspannende voetreflexmassage voor KWF Kankerbestrijding

Jolanda van Velzen (l) en Rinske van der Eng (r) masseren op 6 en 7 oktober voor KWF. Foto: aangeleverd

AKERSLOOT - Altijd al eens een ontspannende voetmassage willen beleven? Het kan binnenkort! Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober komen Jolanda van Velzen en Rinske van der Eng in actie voor KWF Kankerbestrijding. Voor € 5,00 (maar meer mag natuurlijk ook) krijgt u een ontspannende voetmassage. De opbrengst wordt volledig gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.

Jolanda van Velzen en Rinske van der Eng volgen de 3-jarige opleiding tot VoetreflexPlus™ Therapeut bij Total Health Academy. Zij hebben het eerste jaar met succes afgerond en zijn nu gediplomeerd voetreflexmasseur. De massage is tevens de stageopdracht voor hun tweede leerjaar.

Wilt u deze massage eens meemaken of bent u al bekend met voetreflexzonemassage? Dan is dit uw kans. Kom alleen of samen met een vriend/vriendin/partner/zoon of dochter.

6 en 7 oktober, in de Bollenschuur aan de Buurtweg 49 in Akersloot. Meer informatie en aanmelden kan op de website www.voetreflexakersloot.nl, of stuur een mail naar Jolanda van Velzen (j.vanvelzen@hotmail.nl) of Rinske van der Eng (rinske@voetreflexakersloot.nl). Wees er snel bij, want vol is vol!

15 / 28

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

HUUR WONING CENTRUM HEILOO Luxe, vrijstaand, voll. ingericht huisje met veranda. Nov. 2018 t/m april 2019-1 vrouwelijk, werkend persoon. Reacties: 06-57552219

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

Geniet van het gemak om thuis geknipt te worden. Ideaal en speciaal bedoelt voor 50+ Uw kapper aan huis. 072 5336663 .

KRINGLOOP HEILOO is de leukste en goedkoopste! Kinderkleding €0,50, alle kleding €2 (muv jassen) alle boeken €1, dvd's €1, cd's €0,50, glazen €0,30, 7 meter strips €1, veel meubels, kleingoed. DI t/m Za 10-5 De Oude Werf 7, nabij Karwei. Ook inbreng. 072 - 5334000 Kijk op KRINGLOOPHEILOO.NL

DE SCOOTERBOX
repareert alle merken scooters en scootmobielen. Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
06 - 2202 0702 AGM-Dealer

Heeft u een klein bedrijf en vindt u de administratie maar een lastige en tijdrovende klus? Ik kan deze werkzaamheden van u over nemen. Administratiekantoor CARLA GLAS. Mail: Glaskantoor@gmail.com of bel: 06 4175 0489.

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk, behangen, dakreparatie. Inges.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
De Wagenmaker 12, 1851 PX Heiloo. Tel: 06-2159 8809

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen.Bel voor gratis offerte: 06 - 4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

TE HUUR GARAGEBOX aan de Werkendelslaan miv 1 nov. €112 per maand. T.K gevr. Oude ansichten/fotos tot 1960, ook gestempelde Nederlandse postzegels met euro waarde, ook ruil. Tel.5337863.

TUINEN TEVEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winterklaar maken van uw tuin. Tel: 06 - 1827 8367

Op zoek naar kwaliteit en betrouwbaarheid? Jan Baltus schilderwerken in Limmen voor al uw schilder en sauswerk. Mail janbaltus@hotmail.com Tel: 06 - 4009 5081

EMILSEN SALON: Knippen, manicure, pedicure, harsen. Knippen kids €12, Knippen Volw.€17, Haren verven vanaf €45, manicure incl.nagellak €18,50, pedicure compl.€25, gelnagels €35 en kadobonnen te koop. Ma t/m Za geopend op afspraak. Groenelaan 1,Heiloo. 06 - 5380 6959 www.emilsensalon.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

Tuinman heeft tijd over voor al uw werkzaamheden in de tuin. Vrijbl. prijsopgave, alles is bespreekbaar. Ingeschr.KvK. Tel: 06 - 5344 2975

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO. Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur. Za 09.00 t/m 12.00 uur. T: 072-532 0294 www.carcleaningheiloo.nl

Goed bezochte 34e editie Amakloop

De jeugd werd enthousiast aangemoedigd door familie en vrienden. Foto: Siem Meijne

AKERSLOOT - Onder een frisse maar aangename herfstzon was het afgelopen zondag prettig hardlopen in Akersloot. Met totaal 185 deelnemers was de jaarlijkse Amakloop een groot succes.

Om 10.00 uur werd begonnen met de jeugd, die onder aanmoediging van familie, buren en vrienden enthousiast van start gingen. Aan de finish kreeg iedereen een mooie medaille en waren er voor de winnaars mooie bekers te verdelen.

Uitslagen jeugd:

Halve mijl jongens: 1e plaats Styn de Boer, 2e Luke van Luit, 3e Joes Vosse
Halve mijl meisjes: 1e plaats Eline Oppewal, 2e Sofie Bosman, 3e Katelyn Hoogewerf
Hele mijl jongens: 1e plaats Thijs Oppewal, 2e Mika Jager, 3e Jesper Bot
Hele mijl meisjes: 1e plaats Lenneke Pettinga, gedeeld 2e Lisa & Manon van der Lee

Om 11.00 uur was het vervolgens de beurt aan de volwassen om te starten op de 5, 10 of 15 kilometer. Ook hier waren er op de verschillende afstanden prijzen te verdelen voor de heren en dames, waar dan ook hard voor werd gestreden.

Uitslagen volwassenen:

Heren 5km: 1e plaats Michel Drijfhout (22:09), 2e Frank van Geest (23:46) 3e Gerrit Mulder (24:39)
Dames 5km: 1e plaats Judith Krom van Hesselingen (22:58), gedeelde 2e Sonja Arens & Pascale Schuiling (28:10)
Heren 10km: 1e plaats Maurik de Groot (36:39), 2e Oscar Wokke (37:14), 3e Maikel Koenis (38:37)
Dames 10km: 1e plaats Judith Tanis (45:30), 2e Anneloes van Brummelen (47:57), 3e Miranda de Graaf (52:26)
Heren 15km: 1e plaats Roy Frinking (56:59), 2e Sjors Groot (58:56), Paul Olij (1:03:45)
Dames 15km: 1e plaats Lindsay van der Meer (1:11:17), 2e Ria Stam (1:18:09), 3e Maaike Boekelaar (1:21:06)

HSV 1 gaat goed van start

HEILOO - Nadat afgelopen week met 3-1 thuis was gewonnen van VV Assendelft mocht HSV 1 zondag 30 september op bezoek bij VV Schoten.

Al na 1 minuut scoorde Jelle Stam de 0-1 uit een dieptepass van Stefan Vogel. Het via de nacompetitie gepromoveerde VV Schoten schrok even, maar herstelde zich. Via een snelle aanval in de 12e minuut werd een voorzet ingekopt, maar HSV keeper Indy Klamer tikte de bal tegen de lat. In de 23e minuut kopte Jelle goed door naar Arend 'Arie' Swart, maar ook hier redde de keeper van de geel/zwarten ten koste van een corner. Deze corner werd afgeweerd, maar even buiten het 16-metergebied werd een overtreding geconstateerd door de goed leidende heer Poortier. De vrije trap van Dennis Houtenbos smoorde in de muur, de afvallende bal werd door Dennis met een prachtige lob bezorgd bij Arie, die de 0–2 binnenschoot.

Hierna volgde een sterke periode van VV Schoten. In de 28e minuut werd een corner niet goed verwerkt en kwam VV Schoten terug in de wedstrijd 1–2. Een minuut later gevolgd door de gelijkmaker na weer slecht uitverdedigen: 2–2. HSV herstelde zich en in de 36e minuut scoorde Dillen Meijer met het hoofd na een knal op de dwarslat van Lars de Vré. Deze goal werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar 3 minuten later gaf Mats de Zeeuw een goede voorzet die door Jelle op de borst werd opgevangen, waarna hij met links de 2–3 inschoot.

Ondertussen boterde het niet goed meer tussen de scheidsrechter en zijn assistent van Schoten. Ook bij de 2-4 in de 62e minuut, toen Stefan Vogel heel beheerst een vrije trap van Mats intikte bleef de vlag omhoog, maar de scheidsrechter wilde hier niets van weten. Kort voor het eindsignaal werd een voorzet van Lars door Dillen ingetikt die hiermee de eindstand van 2–5 op het scorebord zette. Door deze tweede overwinning in het jonge seizoen staat HSV 1 samen met SV Spartanen, Kolping Boys en SC Spirit aan kop in de 2e klasse A van de KNVB.

VV Schoten krijgt volgende week weer bezoek uit Heiloo, onze goede buur De Foresters wel te verstaan. De Foresters 1 speelde zondag met 1–1 gelijk tegen de Zouaven. De Foresters 1 staat na twee wedstrijden keurig in de middenmoot en komt zondag 4 november om 14.00 uur op bezoek bij HSV. De heenwedstrijd tegen De Foresters is dit seizoen op 27 januari 2019.

Deze data staan natuurlijk in de agenda's genoteerd van voetbalminnend Heiloo. Volgende week, zondag 7 oktober, komt medekoploper SV Spartanen 1 op bezoek bij HSV.

Op de website van HSV is een beeldverslag te vinden gemaakt door Paul Stam. www.vvhsv.nl.

Nieuwe serie meditatieve concerten Heiloose Eva Boon

Eva Boon. Foto: Marina Pronk

REGIO - Op 9 oktober geeft Eva Boon uit Heiloo weer het eerste van een serie meditatieve concertjes in Bakkum. Zoals bekend nodigen de stem en klanken van Boon uit om naar binnen te gaan en te ervaren 'wat is'. Boon: "Ik stem mij af op de aanwezigen en de plek, en laat me hierdoor inspireren. Ik geef me over aan het moment en laat zo de energie ontstaan." Zij maakt hierbij o.a. gebruik van haar stem, tanpura, schalen en drum. "Uit ervaring blijkt dat er vaak behoefte is om na afloop wat te kunnen delen met elkaar. Als facilitator geef ik nu ook die mogelijkheid, met een kopje thee erbij."

De concertjes zullen plaatsvinden op de begane grond van het monumentale pand aan de Van Oldenbarneveldweg 32 te Bakkum, waar de kunstenaars Marina Pronk en Sabrina Tacci iedere vrijdag open atelier houden. Data: 9 oktober, 6 november en 4 december. Aanvang 19.45 uur, einde avond ongeveer 21.15 uur.

Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: eva.boon@live.com.

Korenfestival in Limmen

LIMMEN - Op zondag 7 oktober organiseert de Stichting Dorpshart Limmen een korenfestival. Dit festival, waar zeven koren uit Castricum, Heiloo en Limmen aan deelnemen, wordt gehouden op 3 locaties verspreid over Limmen.

De locaties zijn 'Heeren van Limmen', 'Vredeburg' (bovenzaal, lift aanwezig) beide aan de Dusseldorperweg, en de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan. Er wordt gezorgd voor alternatief/ludiek vervoer tussen de locaties zowel voor koren/muzikanten als publiek. Deelnemende koren: Vokaal Kabaal, Skulpers, Limbeats, Lola's, September Blues, Cantare en Cascantar. Het repertoire van de koren is zeer gevarieerd, zoals pop, blues, shanty en klassiek.

Aanvang (op alle locaties): 12.30 uur. Flyer met programma beschikbaar op de locaties. Let op: zowel entree als vervoer gratis. Afsluiting met samenzang koren/publiek: 17.30 uur. Tot ziens op 7 oktober!

Kermisrun 'on fire'

Kermisrun 2018 was een groot succes. Foto's: aangeleverd

LIMMEN - Zaterdagmiddag 8 september waren de weergoden de organisatie en deelnemers van de Kermisrun goed gezind. Popelend voor het lint stonden de deelnemers te wachten op het startschot van pastoor Olling. Maar net voor de start viel een lokale bui voor de Heeren van Limmen. De brandweer moest twee fakkels blussen voor het geval dat, en helaas moesten de deelnemers starten met een nat pak.

Deelnemers en toeschouwers hebben genoten van de run door het water, kroos, prut, schuim en modder met 15 obstakels. Ondernemers uit Limmen hadden de hindernissen bedacht en opgebouwd. 's Middags om 13.00 uur kwam de gemeente de hindernissen controleren op veiligheid en werd alles goedgekeurd! Alle creativiteit was uit de kast getrokken om de hindernissen zo uitdagend, maar ook zo veilig mogelijk te maken. En dat was weer waanzinnig goed gelukt.

De sfeer was feestelijk, vlaggen hingen uit, er was muziek langs het parcours en veel publiek dat de deelnemers aanmoedigde. Dit alles en het mooie weer hielpen de deelnemers om het uiterste uit zichzelf te halen. De organisatie wil nogmaals de vrijwilligers, de hindernisbouwers, EHBO, brandweer, speaker en sponsoren hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen is het organiseren van de Kermisrun niet mogelijk! Volgend jaar gaan ze er weer iets moois van maken. Bekijk vele foto's en video's op kermisrun.nl.