De Uitkijkpost

29 april 2015

De Uitkijkpost 29 april 2015


Hij is er! De theatergids van de Vrienden van de Beun voor 2015-2016

HEILOO - Bij deze Uitkijkpost treft u de theatergids van de Stichting Vrienden van de Beun aan met het programma voor het seizoen 2015-2016. De stichting heeft 25 voorstellingen van beroepsartiesten geprogrammeerd.

Met als kernactiviteiten, zoals gewoonlijk: toneel, cabaret en muziek, en kindervoorstellingen. Wie geen gids heeft ontvangen, vanwege een Nee/nee-sticker of een Nee/ja-sticker, kan de gids in Heiloo ophalen in de bibliotheek, het gemeentehuis of het theater of anders mailen naar secr@vriendenvandebeun.nl. Natuurlijk staat de theatergids ook al online, op www.vriendenvandebeun.nl.

Gevarieerd aanbod

Voor toneel zijn geboekt: Kees Hulst & Esther Scheldwacht (in een stuk over het dichtersechtpaar Leo & Tineke Vroman), Bastiaan Ragas (in Zij is de baas), Nelly Frijda & Ingeborg Elzevier & Kitty Courbois (in Vrouwen van later) en Theatergroep Suburbia. De cabaretiers die De Beun zullen aandoen zijn Droog Brood, Ali B, Johan Goossens, Daniël Arends, Lenette van Dongen, Speelman & Speelman en Viggo Waas. Er is literair entertainment van Joost Prinsen en van het duo Ronald Giphart & Bart Chabot. En wat dacht u van de muzikale klappers? Zazí, Douwe Bob, Tim Knol, Artvark & Ntjam Rosie, Eric Vloeimans & Remy van Kesteren, Denise Jannah, de Mattheus Passie van Jan Rot, Joris Linssen met zijn band Caramba en het Carel Kraayenhof Ensemble! De kindervoorstellingen komen van Dirk Scheele en van het duo Marianne Busser & Ron Schröder. Er is ook een dansvoorstelling, van David Middendorp.

17 vrijwilligers
Dit fraaie aanbod van voorstellingen van de Stichting Vrienden van de Beun is mogelijk dankzij de inzet van de 17 vaste vrijwilligers van de stichting en dankzij de steun van donateurs en sponsors! Dank gaat dan ook uit naar de donateurs en sponsors, met name de Rabobank Noord-Kennemerland, de gemeente Heiloo, de Bibliotheek Heiloo en het Taqa Cultuurfonds.

Hoe u kaarten kunt bestellen, staat nauwkeurig beschreven in de gids (op bladzijde 3), evenals op de website, waar ook alle verdere informatie te vinden is: www.vriendenvandebeun.nl.

Het Baafje is open!

Foto Carolien Breed

HEILOO – Er kan weer in gezwommen worden in Heiloo. Sinds zaterdag 12.00 uur is zwembad Het Baafje weer open voor publiek.

Wethouder Rob Opdam knipte samen met Teun van Etten, directeur Sport Servicepunt Langedijk (SSL), en de nieuwe exploitant van het zwembad, het ballonnenlint door waarmee de opening officieel was. Van Etten vertelde dat er de afgelopen weken hard gewerkt is om het zwembad voor de opening op tijd in orde te maken. ,,De opening is pas het begin; vanaf nu gaat het echt gebeuren!"

De watertemperatuur is door de koude nachten met bijna 17 graden nog wat aan de frisse kant, maar vanaf nu kan het zonnetje zijn invloed doen gelden. Het Baafje bestaat dit jaar 45 jaar en Van Etten beloofde de aanwezigen dat SSL er alles aan zal doen dat Het Baafje weer een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud; voor mensen uit de hele regio. Er staan tal van activiteiten op het programma, op de website en de mobiele Het Baafje APP kan men in de gaten houden wanneer en wat er zoal te doen is. De wethouder sprak namens de gemeente zijn blijdschap uit dat de exploitatie bij SSL in goede handen is en bovenal dat het voortbestaan van Het Baafje door de overname gered is.

Abonnementhouders hebben toegang tot beide zwembaden van SSL en kunnen voor de variatie ook in De Bever in Sint Pancras zwemmen. De abonnementenverkoop gaat bovenverwachting goed, meldt Nancy, één van de vertouwde gezichten van Het Baafje. ,,We hopen dan ook op een mooie, lange en warme zomer!" Tot en met 1 mei is het Baafje open tot 17.00 uur, daarna kan er dagelijks tot 20.00 uur gezwommen worden.

Subsidies voor Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo

HEILOO - De vriendengroep van de Cultuurkoepel groeit gestaag. De financiële bijdrage van vrienden maakt het mogelijk om te investeren waardoor het voorzieningenniveau nog beter wordt.

Zo zijn er wensen om podiumverlichting aan te brengen, eigen stoelen aan te schaffen en decor panelen te plaatsen. Voor de aanschaf van 300 stoelen is ruim € 30.000 nodig. Naast een bijdrage die de stichting kan leveren zoekt de stichting sponsors. Het prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland heeft 5000 euro als bijdrage toegezegd. Ook ondernemers van het Willibrordus Business Centrum hebben een bijdrage toegezegd.

Op 17, 18 en 19 september wordt het eerste festival 'Willibrordus draait door' gehouden. Het landgoed en de gebouwen zijn daarvoor het decor. Film, documentaires, muziek, theater en voeding zijn de pijlers waarop het festival wordt georganiseerd. Voor het onderdeel film heeft de stichting 2500 euro toegezegd gekregen van het Taqa Cultuurfonds.

De jury van Nu.hier Noord-Holland vindt de opzet van het programma innovatief en een belangrijke bijdrage aan de bevordering van toerisme. Reden om voor de marketing en promotie van het festival in Heiloo € 5000,- toe te zeggen. Afgelopen maandag hebben bestuursleden van de stichting en kunstgetij de cheque in ontvangst genomen. De bedoeling is het festival jaarlijks te organiseren. Het is een co-productie van Stichting Vrienden Cultuurkoepel, Kunstgetij, Ondernemend Heiloo, Fletscher Hotel, Stichting de Buitenkans en GGZ+. De werkgroep streeft ernaar dat het een festival wordt met een bijzonder karakter, onderscheidend en meerwaarde creëert voor velen. Voor verdere informatie mail of aanmelden voor vriendschap mail naar vrienden@cultuurkoepelheiloo.nl.

In het kader van het Willibrordusjaar krijgen activiteiten in Heiloo bijzondere aandacht, zie www.willibrordusheiloo.nl. De leden van het genootschap Willibrordus 2015 willen door samenspel de vele activiteiten die in Heiloo worden georganiseerd met een activiteitenkalender onder de aandacht brengen. Zij nemen het initiatief om in gesprek te gaan met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Heiloo promoten en producten bekend te maken zoals Willibrordusbrood-bier, ijs en kaas. Mogelijk zullen de restaurants een Willibrordus gerecht op de menukaart plaatsen. Op 7 november, de sterfdag van Willibrordus, zal in de cultuurkoepel het Willibrordus debat plaats vinden met aansluitend een Willibrordus maaltijd. Het debat zal gelei worden door burgemeester Van Zanen van de Willibrordus stad Utrecht. Het genootschap wil graag weten hoeveel inwoners van Heiloo in hun naam Willibrordus hebben en welke Heilooers 7 november jarig zijn. Mail naar info@willibrordusheiloo.nl Ook als u meer of andere suggesties heeft voor het genootschap.

Tien vragen aan… Bep van Vliet

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

1.Waar bent u geboren en getogen?

Bep van Vliet, 76 jaar, getrouwd met Niek, één dochter en één zoon, beiden getrouwd en zes leuke kleinkinderen.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?

Mijn werk was mijn hobby, fijn gewerkt bij een bank met dienstverlening hoog in het vaandel.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?

Staatssecretaris van Rijn, hoewel ik begrip heb voor de bezuinigingen in de zorg, maak ik mij zorgen voor de ouderen, minder hulp en een veel afhankelijker van mantelzorg, maar de gezinnen zijn kleiner en de kinderen wonen vaak niet in de buurt, hoe lost hij dit op?

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

Zomers zwemmen in het Pesiebad, de modder en visjes tussen je tenen.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?

De westkant van het Overbos, de weilanden en de duinen in de verte.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?

Liever niet, ik slaap dikwijls slecht.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?

Mijn moeder zei altijd, als wij iets niet konden, kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt er naast. Dan probeerde je het en vaak waren er dan veel dingen die wel lukte, Zo denk ik nog steeds, eerst proberen en als het helemaal niet gaat afhaken.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?

Het gezin van onze dochter woont al 14 jaar in het buitenland, ver weg Vietnam, Jakarta, Moskou en nu Amerika. Wij hebben daarom heel veel grote reizen gemaakt om haar te kunnen bezoeken, maar ik hou helemaal niet van reizen en ook niet van vakantie, mijn fijnste vakantie is gewoon in de zon in de achtertuin met een goed boek, maar ja je kinderen!

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?

Nu de zorginstellingen zo veranderen, vooral zorgen voor betaalbare appartementen voor ouderen. Luxe en prijzige appartementen zijn er wel, maar er moet ook plaats komen voor mensen met een kleine beurs.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u:

Ik heb het voorrecht gehad om 19 jaar geleden met pré-pensioen te gaan, het niksen verveelde al gauw en zo ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Chauffeur op de rolstoelbus, vier jaar en daarna nog tien jaar voorzitter, voorlezen voor schoolkinderen, ook in zorgcentrum de Loet heb ik al veel vrijwilligerswerk gedaan, nu zing ik nog elke dinsdagmiddag met een groot aantal bewoners en sinds enkel maanden zing ik elke donderdagmiddag in Overkerck, heel vrolijk en fijn werk, de mensen worden zo vrolijk van muziek en het zingen van de oude schoolliedjes is heel goed voor het geheugen, bestuurslid Historische vereniging Oud Heiloo en nu rondleidingen op Nijenburg, dat is wel het allerleukste van al het vrijwilligerswerk, dat is elke keer een feestje. Het poppenhuis heeft mijn hart gestolen, zo mooi en zo knap gemaakt, er staan zulke aparte dingen in, met vakmanschap gemaakt en iedereen is verrast als zij de grote kast zien, met al de stijlkamers, ik vind elke keer weer een eer om er over te vertellen en geniet ervan. Misschien is het poppenhuis nog een onvervuld verlangen uit mijn kindertijd.

• Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan Wil Drenth, zo actief bezig in de Loet en zo creatief

Mijn vraag aan haar: van wie heb je die creativiteit geërfd en komt er eens een tentoonstelling van al jouw schilderijen?

Ondernemersborrel De Waaier in Heiloo succesvol

HEILOO - Op woensdag 22 april organiseerde De Waaier een netwerkborrel in Melange7 voor ondernemers uit Heiloo. De Waaier is makelaar in maatschappelijk betrokken ondernemen en maakt maatschappelijk betrokken ondernemen gemakkelijk voor bedrijven. Zo'n 20 genodigden kwamen af op deze kennismaking die georganiseerd werd om meer Heiloose ondernemers te enthousiasmeren voor het werk van De Waaier. Peter Valbracht en Leoniek Verhage verzorgden een presentatie over het werk van De Waaier en de MatchMarkt die De Waaier op 29 oktober in de Cultuur Koepel in Heiloo organiseert. Ron Huiberts vertelde 'uit het hart'. Over zijn ervaringen met De Waaier als ondernemer. Hij zei: "Het is heerlijk om te geven." De MatchMarkt is een leuke manier voor bedrijven om kennis te maken met het gratis beschikbaar stellen van hun kennis, materialen en vrijwilligersuren van medewerkers aan maatschappelijke organisaties in hun omgeving.

Ook voorzitter van de Ondernemersvereniging Heiloo, Henk Morsch was enthousiast: "Ik ga proberen de politiek in Heiloo wakker te schudden. Ook vind ik dat alle ondernemers en maatschappelijke organisaties in Heiloo mee zouden moeten doen met De MatchMarkt in De Cultuurkoepel. We gaan ze allemaal uitnodigen." Ondernemers in Heiloo en de regio groot Alkmaar die meer informatie willen ontvangen over De Waaier en De MatchMarkt, kunnen contact opnemen met Peter Valbracht via peter@de-waaier.nl of 072 5110601.

Own Your Life Coaching

Foto Carolien Breed

Mirjam Dekker, bezoekadres Heerenweg 135, 1851 KN Heiloo, tel. 06 – 11755920, www.ownyourlife.nl, e-mail: mirjam@ownyourlife.nl.

HEILOO – Niet iedere moeder ervaart 'een roze wolk' als de kleine er eindelijk is. De werkelijkheid pakt voor tal van jonge moeders heel anders uit dan het tevoren gedroomde plaatje. Een moeilijke zwangerschap, een zware bevalling of een huibaby die je nachten wakker houdt, zomaar wat voorbeelden die een domper kunnen zijn op het beeld dat vooraf zo rooskleurig leek.

Mirjam Dekker, mental coach gespecialiseerd in Mama coaching en met Own Your Life Coaching breder gericht als vrouwencoach, is ervaringsdeskundige. Ze beleefde geen roze, maar een grijze wolk die al binnendreef tijdens een moeilijke zwangerschap en lang na de geboorte van haar eerste kindje bleef hangen. Ze kan de gevoelens van twijfel en grote onzekerheid bij vrouwen, die iets dergelijks overkomt, dan ook heel goed plaatsen. Mirjam is hier -met deskundige hulp en door hard aan zichzelf te werken - goed doorheen gekomen. Met als resultaat dat ze inmiddels de trotse moeder is van twee blije, tevreden kinderen waar ze met volle teugen van geniet. ,,Maar het heeft wel enige tijd geduurd."

Al deze ervaringen leidden uiteindelijk tot een ommekeer in haar leven; ze ging weer studeren, dit keer in een richting waar haar hart ligt. Ze heeft de opleidingen voor mental coach gevolgd om voortaan vrouwen, moeders en niet-moeders, op weg te helpen. ,,Want als ik mezelf de kans had gegund me realistischer voor te bereiden op het moederschap en de lat minder hoog had gelegd, was de moeilijke periode mij wellicht bespaard gebleven. En die jaren kun je nooit meer overdoen." Mama coaching is volgens Mirjam ook heel zinvol vóór een gezinsuitbreiding.

Ze vervolgt: ,, Zo'n 80% van de moeders ervaart het moederschap zwaarder dan ze gedacht hadden. Het moederschap is anders dan pakweg veertig, vijftig jaar geleden, de tijd dat 'moeder zijn' de ultieme levensinvulling gaf. Kinderen zijn tegenwoordig een bewuste keuze. Veel vrouwen stappen in de valkuil, door twee personen in één te willen proppen. Alles moet perfect; je gezin, je werk, en dan wil je ook nog het beste voor je kinderen. Als je voelt dat je faalt, voel je jezelf onbekwaam. Blijkbaar is er iets in onze verwachting dat niet klopt met de realiteit."

Om dit patroon te doorbreken is een gedragsverandering nodig. Wat Mirjam met Own Your Life Coaching biedt is kortdurende, praktische mentale begeleiding. ,,Het kwartje moet eerst vallen, maar als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor anderen zorgen." Het traject dat Mirjam met haar klanten bewandelt, volgt stapsgewijs een pad van bewustwording. Ter kennismaking, en om de drempel die vrouwen soms voelen om professionele hulp te zoeken te verlagen, biedt Mirjam gedurende de maand mei een uitgebreid intakegesprek kosteloos aan.

'Waarom de afslag A9 in Heiloo er niet moet komen!'

HEILOO – Willem Gomes van NCPN is fel tegenstander van de aansluiting op de A9. Hij meldt het volgende: ,,Van de 22600 inwoners behoort nog niet de helft tot de beroepsbevolking. Hiervan reist een groot deel voor het werk niet naar de Randstad. Van degenen die wel naar de Randstad reizen pakt het merendeel de trein. Goed voor het milieu; daarom wordt het gebruik van de trein al jaren gestimuleerd!"

Volgens Gomes gaat het college van Heiloo hier dwars tegenin met haar charme offensief voor de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Hij vraagt zich af: ,,Hoe vaak staat u in de file met de auto richting Randstad in de regio Heiloo? Heiloo een levendig dorp? Niet als het aan het college ligt dat vanwege de kosten van de A9 en vervolgprojecten bezuinigt op sport, cultuur en groen! In de structuurvisie 2030 staat dat mensen een groen omgeving wensen en het dorpse karakter van Heiloo willen behouden. En die vraag naar woningen? Valt erg tegen, want inmiddels worden er veel minder dan de gelande 2400 woningen gebouwd in Zandzoom en Zuiderloo. En veel later dan gepland omdat vanwege gebrek aan kopers!"

Ook over de werkgelegenheid heeft hij zijn twijfels. ,,Er staan nog zoveel panden te koop en te huur in bedrijventerreinen De Oosterzij, de Oude Werf en de Boekelermeer. Bedrijven die zich er recent gevestigd hebben, komen uit Heiloo zelf of de regio. Is dus niets meer dan verplaatsen van werkgelegenheid. Zelfs Kaptein verhuist alleen met oude medewerkers en al en levert geen extra werkgelegenheid op."

Gomes over de verkeersspreiding. ,,In een niet openbare verkeersrapport staat dat er over de toch al overbelaste Stationsweg met de aansluiting A9 per etmaal 9.600 motorvoertuigen rijden en zonder afslag 7.500. Dát geeft files! Ook over de Kanaalweg en de Vennewatersweg gaan met de aansluiting A9 meer motorvoertuigen dan zonder; op de Kanaalweg bijna 4000 meer per etmaal en op de Vennewatersweg ruim 1000! Ook op het Malevoort en de Zeeweg neemt het aantal toe met resp. 100 en 400. Alleen de Kerkelaan en de Kennemerstraatweg profiteren. En dan hebben we het nog niet over alle verkeersaanpassingen en wegafsluitingen zoals de afsluiting van de Kapellaan. Zodat het vrachtverkeer voor Holland Blumen, GP Groot, Van der Steen en de bussen voor de OLV Kapel via de Hoogeweg moeten. Die nu notabene net fietsstraat voor scholieren is geworden! Is dit om deze bedrijven daar het ondernemen onmogelijk te maken en naar de Boekelermeer te krijgen?" Gomes besluit zijn betoog: ,,In het rapport staat zwart op wit dat de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo leidt tot meer autoverkeer door Heiloo. En dus meer CO2 uitstoot! De aansluiting van Heiloo op de A9 betekent dus geen verbetering van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van ons dorp."

Fietsen op slot; ook in de schuur!

Foto Gertjan Zeeman

HEILOO - De politie in Heiloo heeft de afgelopen maanden tientallen meldingen gekregen van gestolen fietsen. Veel van de fietsen werden ontvreemd in (de buurt van) een winkelcentrum.

Wijkagent Johan de Wildt vindt het opvallend dat veel van de gestolen tweewielers helemaal niet op slot stonden. ,,Mensen gaan even snel een boodschap doen en zetten hun fiets dan zonder slot weg. Maar we horen ook geregeld dat fietsen bij mensen thuis uit de schuur zijn gestolen. Ook dan gaat het vrijwel altijd om fietsen die niet op slot staan en de schuur niet afgesloten is. Eigenaren van (brom)fietsen kunnen zelf dus veel doen om diefstal te voorkomen." Met een goed slot maak je het fietsendieven al een stuk moeilijker. De ideale situatie is om zowel het frame als de beide wielen vast te maken. Als u alleen uw wielen vastmaakt, kunnen ze nog steeds uw fiets opladen of met de fiets zonder wiel gaan lopen."

Bevestig een slot liefst hoog en los. Hoog van de grond bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar en doorzagen is moeilijker wanneer het slot los hangt. Wanneer een kettingslot tegen de grond hangt, kan de grond worden gebruikt bij het breken van een slot. Een beugelslot kunt u echter het beste zo laag mogelijk hangen. Vul de ruimte binnen de beugels zoveel mogelijk op. En tot slot: gebruik goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten".

Mocht een fiets toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk om aangifte te doen. Als alle kenmerken van de fiets dan beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een gestolen fiets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Daarom is het belangrijk voor fietseigenaren om het frame- of chipnummer, slotnummer en andere kenmerken van de fiets (merk, type, kleur, soort remmen en versnellingen en accessoires) te noteren. Maak daarnaast ook een foto van de fiets. Op de website van het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld van een fietsregistratiekaart te vinden.

Luisterwandeling Vogelzang

HEILOO - Vrijdagavond 1 mei om 19.00 uur vindt een luisterwandeling plaats, georganiseerd door gidsengroep Heiloo van het IVN, de vereniging voor natuur- en milieueducatie. Vertrekplaats is zwembad Het Baafje. De luisterwandeling zorgt ervoor dat u kunt genieten van vogelzang in en rond de Noorderneg. De wandeling duurt anderhalf à twee uur. Als u een verrekijker heeft is het goed om die mee te nemen. Stevig schoeisel en warme kleding aanbevolen. Meer informatie: IVN-Heiloo@hccnet.nl, of tel. 072-5325110.

Verkoop bij Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei houdt Bibliotheek Heiloo haar maandelijkse verkoop. De mei-vakantie is een goed moment om eens te komen kijken of er nog wat moois zit tussen de door de bibliotheek afgeschreven materialen.

Bij deze verkoop heeft u dus ook nu weer veel kans om een paar mooie boeken of andere materialen voor weinig geld op de kop te tikken. U vindt niet alleen romans, informatieve boeken en jeugdboeken bij deze verkoop maar ook cd's, dvd's, grote letterboeken, bundels tijdschriften en bladmuziek. De verkoop wordt doorlopend gehouden op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur én zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Speellezen met je baby

HEILOO - Voorlezen aan baby's wordt ook wel speellezen genoemd, omdat je babyboekjes niet alleen kunt bekijken, maar ook voelen, horen en uitproberen. De vrolijke babyboekjes van de BoekStart-collectie in Bibliotheek Heiloo zijn hier heel geschikt voor. Opvallend is hoe baby's genieten van de aandacht en het praten en zingen bij plaatjes. Speellezen met uw baby is niet alleen leuk, het is ook heel goed voor de taalontwikkeling van uw kind. Deze maand komt logopediste Jolanda de Wit in Bibliotheek Heiloo het babyuurtje verzorgen. De toegang is vrij, graag even aanmelden vooraf op info@bibliotheekheiloo.nl of telefonisch via 072-5330670.

VluchtelingenWerk Heiloo zoekt hulp

HEILOO – VluchtelingenWerk Heiloo is op zoek naar versterkingen. ,,Dit jaar en volgend jaar verwachten wij veel nieuwe vluchtelingen", zegt Jeannette de Groot. ,,We hebben bij VluchtelingenWerk Heiloo hulp nodig. Hulp om mensen te begeleiden als ze in Heiloo komen wonen en hulp bij het leren van Nederlands aan vluchtelingen." Bij interesse kan men mailen naar a.azizi@vwnwh.nl.

Het Baafje is Verzilverpunt van Tip Heiloo

HEILOO - Dit jaar is Het Baafje Verzilverpunt van Tip Heiloo. Voor twee Tippies krijg je het tweede kaartje gratis. Wie neemt u mee, de volgende keer dat u gaat zwemmen? Waarschijnlijk weet u al hoe u aan Tippies komt: doe waar u goed in bent voor iemand anders uit Heiloo. Kijk voor informatie op www.tipheiloo.nl.

7 / 24

Verkeershinder door rioolrenovatie

Foto

HEILOO – Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor de rioolrenovatie van het stuk hoofdriool Kanaalweg/Rosendaal en de kruising Stationsweg/Kanaalweg en Kennemerstraatweg. Hierbij wordt de zogeheten 'kousmethode' toegepast, een methode waarbij het wegdek niet hoeft worden opengebroken.

De werkzaamheden -in opdracht van de gemeente Heiloo- worden uitgevoerd door GMB Rioleringstechnieken in de periode van half april tot en met 21 mei. De kruising Stationsweg, Kanaalweg en de Kennemerstraatweg blijft tijdens de werkzaamheden vandaag (en mogelijk morgen) open, maar verkeer komende vanuit de verschillende richtingen kan er -door vertraging- hinder van ondervinden. Om chaos (en irritatie) op dit normaal gesproken zeer drukke kruispunt zoveel mogelijk te voorkomen, is een bedrijf ingehuurd dat met professionele verkeersregelaars het verkeer veilig langs de werkzaamheden leidt. Veel automobilisten zijn door de vertraging enigszins verrast maar reageren gelaten. Een aantal probeert liever om te keren dan rustig af te wachten.

In een brief aan de omwonenden staat vermeld dat de kruising vanaf vrijdagavond 1 mei 20.00 uur tot en met maandag 4 mei 05.00 uur voor alle verkeer zal zijn afgesloten.

Bij de kousmethode wordt door middel van een lier een kous in het riool aangebracht, die vervolgens met UV-licht wordt uitgehard. Hierbij kan een geur vrijkomen, die volgens het coördinerende advies- en ingenieursbureau Duwabo BV onder deze omstandigheden niet schadelijk voor de gezondheid is. Na een laatste inspectie en schoonmaak door middel van hoge waterdruk is het hoofdriool weer voor tientallen jaren functioneel.

Heiloo wordt kustroute

Uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van de afslag A9 blijkt dat het kustverkeer richting Egmond aan Zee zich na de aanleg van de afslag A9 over een aantal routes door Heiloo gaat afwikkelen. Deze routes zijn duidelijk sneller dan de voorkeursroute via de Hoeverweg. Het is dus voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Het college stelt dat dit alleen op een paar zomerse dagen zal plaatsvinden. Maar Egmond aan Zee is het hele jaar een badplaats, met vele mooie dagen ook in de winter. Ook het forensenverkeer uit de Egmonden zal door Heiloo naar de A9 gaan rijden. Het onderzoek wijst niet uit om hoeveel verkeer het gaat en wat dit voor het leefmilieu in Heiloo-West en Egmond-Binnen betekent. Het gemeentebestuur stelt hiermee het belang van de afslag A9 duidelijk boven het leefmilieu van Heiloo-West en Egmond-Binnen. Dit terwijl de gemeentebesturen altijd bij hoog en bij laag hebben beweerd dat ze dit niet laten gebeuren. Heiloo wordt geen doorgaande route! Het onderzoek wordt behandeld in de Commissie Openbare Ruimte van 18 mei. Wilt u zelf dit onderzoek beoordelen? Stuur een email naar hetmalevoort@gmail.com. Wij sturen u dan een link naar Dropbox.

Werkgroep Het Malevoort

De Loet: de andere kant

Met veel tamtam is zorgcentrum De Loet vorige week officieel geopend: ,, … het is voor het hele dorp van grote waarde". Als direct omwonende kijk ik daar echter anders tegenaan. Waarom is de zuidwest-vleugel zó dicht tegen de weg aan gezet? Bovendien biedt het bestemmingsplan zelfs ruimte om er nóg een verdieping op te zetten! Onbegrijpelijk. Met onze buurtbelangen is totaal geen rekening gehouden. Planschade was al in 2009 vastgesteld en berekend. Een compactere zuidwest-vleugel had de aanblik al veel vriendelijker gemaakt. Gemeente, welstandscommissie, en Viva! Zorggroep: 'bedankt'.
Roland Dudink

Vier maal een koninklijke onderscheiding in Heiloo

Op vrijdag 24 april ontvingen mevrouw A.A.G. (Ada) Wittebrood-Ursem, de heer C.J.M. (Niels) Sprenkeling, de heer J.T.J. (Hans) Ursem en mevrouw D.M.A. (Irma) van Loon-Mak een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Hans Romeyn.

HEILOO - Op vrijdag 24 april ontvingen vier decorandi in Heiloo een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Hans Romeyn, meldt Gemeente Heiloo op haar website. De burgemeester reikte de bijzondere versierselen uit aan mevrouw A.A.G. (Ada) Wittebrood-Ursem, de heer C.J.M. (Niels) Sprenkeling, de heer J.T.J. (Hans) Ursem en mevrouw D.M.A. (Irma) van Loon-Mak, vanwege hun verdiensten en inspanningen ten bate van andere mensen en de samenleving.

Lees hier het hele persbericht van Gemeente Heiloo met de betreffende uitleg voor de koninklijke onderscheidingen.

Dank aan de mensen van de PCI

Dank aan de mensen van de PCI

Wij, de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Heiloo zijn buitengewoon blij met de donatie van 500 euro, gekregen van de Parochiële Caritas Instelling van de R.K. Willibrorduskerk in Heiloo. Wij gaan hiermee ons jaarlijkse kinderuitje financieren, bedoeld voor de kinderen van vluchtelingen die in Heiloo wonen. Ook namens hen hartelijk bedankt!

L. Bolten, vrijwilliger Vluchtelingenwerk Heiloo

Heiloo

Met Samenspraak werken aan de Nederlandse taal

Bij Samenspraak in het Trefpunt werken vrijwilligers en deelnemers samen aan een verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid. Foto: Carolien Breed

HEILOO – Ze hebben huis en haard verlaten, ieder met een andere reden, in de hoop in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. In een compleet andere cultuur waar een totaal vreemde taal wordt gesproken.

In Heiloo wonen mensen afkomstig uit alle windstreken; van Somalië, Eritrea tot Irak (Koerdistan) en Afghanistan, en van Colombia, Vietnam tot Indonesië. Onder hen veel vluchtelingen. De vrijwilligers van Samenspraak en werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo helpen deze vrouwen en mannen met het integratieproces in de Nederlandse samenleving. Taal is een cruciaal onderdeel van inburgering.

Sinds 2007 wordt van september tot en met april in het Trefpunt taalondersteuning geboden. Jeannette de Groot en Joop Tulp, Gertie Cops, Lida Hoogvorst, Karin Dojes, Paul Kranendonk en stagiaire Romy Vlaar helpen nieuwkomers met de Nederlandse taal. Gertie Cops: ,,Wij werken in eigen, kleine groepjes waarbij we zoveel mogelijk in het Nederlands met elkaar proberen te communiceren aan de hand van boeken met tekeningen uit de dagelijkse praktijk." In mei en juni wordt in het kader van het zomerprogramma gezamenlijk aan een thema gewerkt. Dit jaar is het 'Media'. Het plan is om samen een krant te maken; elkaar interviewen maakt hier onderdeel van uit.

Paul Kranendonk, coördinator van de werkgroep, legt uit dat het bij Samenspraak om meer gaat dan alleen het werken aan Nederlandse taal. ,,Het is goed voor de sociale contacten, mensen uit verschillende landen en culturen kunnen elkaar ontmoeten en verhalen met elkaar delen. Ondanks hun verschillende achtergronden zitten ze in het zelfde schuitje; ze vinden ook steun bij elkaar."

In het groepje van Jeannette zit Faeqah uit Irak. Zij en haar man Nashat zijn hun land zo'n zes jaar geleden ontvlucht. Voor die tijd heeft Faeqah onder andere de grafisch vormgeving van een universiteitskrant verzorgd. ,,Ik was daar de eerste vrouw die dit deed." Ze hoopt ooit in Nederland dit werk weer op te kunnen pakken. Nashat heeft Management Business management gestudeerd aan de universiteit van Mosul. Ook hij wil hier graag aan het werk. Ondertussen helpt hij andere vluchtelingen als tolk voor Vluchtelingenwerk en neemt hij samen met Faeqah deel aan Samenspraak om te werken hun Nederlands.

Dit jaar en volgend jaar worden veel nieuwe vluchtelingen verwacht en de werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo kan versterking gebruiken, bijvoorbeeld mensen die willen helpen met de taal, maar ook bij dagelijkse, praktische zaken. Geïnteresseerden kunnen voor informatie of om zich aan te melden mailen naar Aziz Azizi, coördinator voor Vluchtelingenwerk: a.azizi@vwnwh.nl.

Onderschrift: Bij Samenspraak in het Trefpunt werken vrijwilligers en deelnemers samen aan een verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid. (Foto Carolien Breed)

Muziek rond de dagboeken van Etty Hillesum

HEILOO – Cultuurkoepel Heiloo biedt zondagmiddag 3 mei vanaf 15.00 uur een heel bijzondere en meeslepende ervaring van muziek en verhalen, om stil te staan bij de gevoelens in deze eerste dagen van mei.

Mezzosopraan Christianne Stotijn en actrice Julika Marijn zingen en spelen allebei Etty Hillesum in 'Die Weise von Liebe und Tod'. Haar dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog tonen een jonge vrouw die zich bleef verwonderen over het bestaan en de natuur, ondanks de verschrikkingen van de oorlog en haar uiteindelijke ondergang in het concentratiekamp.

Het Amsterdam Ensemble zorgt voor schitterende muzikale omlijsting. De entree is € 20,- en € 17,50 voor Vrienden van de Cultuurkoepel. Kaarten via info@kunstgetij of tel. 06-38149037 of bij Boekhandel Bruna in Heiloo en aan de zaal, tenzij uitverkocht. Meer informatie: www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Flexibele opvang bij Kinderopvang Kits Oonlie

HEILOO - Ziet uw werkweek er iedere week anders uit en heeft u moeite met het vinden van opvang voor u kinderen? Kinderopvang Kits Oonlie biedt uitkomst!

Kits Oonlie biedt verantwoorde opvang in een voor kinderen veilige en geborgen omgeving, maar kan toch tegemoetkomen aan de flexibele vraag van ouders. Kinderopvang Kits Oonlie heeft een goed doordacht, uitgewerkt en doorgevoerd pedagogisch beleid met vaste pedagogisch medewerkers en een goed ontwikkelingsklimaat. ,,Omdat wij ons richten op de vraag van ouders hebben wij geen vaste regels omtrent flexibele opvang. Wij nemen iedere aanvraag individueel in behandeling en we bekijken samen met u de mogelijkheden. Inmiddels maken al veel ouders gebruik van onze flexibele opvang!" Het uurtarief voor flexibele opvang is €6,61 en kunt u opgeven bij de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact op met de centrale administratie op 072-5323576 of info@kits-oonlie.nl.

Feestelijke opening Etos Joke van As

HEILOO - Op donderdag 7 mei van 9.00 tot 18.00 uur is de feestelijke opening van Etos Joke in winkelcentrum Het Hoekstuk te Heiloo. De Etos in winkelcentrum Het Hoekstuk heeft, onder de nieuwe eigenaresse Joke van As, een hernieuwde uitstraling gekregen.

,,De nette uitstraling van het winkelcentrum in combinatie met de al aanwezige winkelbedrijven gaven mij een erg positieve indruk", aldus Joke van As. Een fantastisch team enthousiaste en gediplomeerde drogisten staat daar elke dag klaar om u te voorzien van de beste adviezen op het gebied van Health, Care en Beauty. Tijdens de feestelijke opening, die overigens van donderdag 7 tot zaterdag 9 mei zal duren, worden klanten getrakteerd op een hapje en een drankje, kunt u uw nagels laten lakken en is er bij een besteding vanaf EUR 10,- een fleurig presentje. En speciaal voor Moederdag zijn er weer diverse mooie cadeauartikelen toegevoegd aan het assortiment. U bent dus van harte uitgenodigd om op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 mei de opening mee te komen vieren! Etos Joke-Het Hoekstuk 8-1852 KX Heiloo. Ook op Facebook onder 'Etos Het Hoekstuk'.

Bloemendagen op Landgoed Willibrordus

Bloemendagen op Landgoed Willibrordus.

HEILOO - Vanaf zaterdag 2 mei tot en met woensdag 6 mei zijn er op het Landgoed Willibrordus een aantal mozaïeken en bloemstukken te zien die, onder het motto 'Samen Gewoon Doen', gemaakt zijn door de honderden handen van iedereen die op het terrein woont, werkt of anderszins betrokken is. anderszins betrokken is.

Op de Strandwal staan oude landbouwwerktuigen opgesteld, die heel mooi versierd zijn met bloemen. Ook staan hier de bollen in de perken volop in bloei. 2015 is het Willibrordusjaar, en dit gegeven is natuurlijk perfect om door alle activiteiten heen te weven. Het hoe en wat wordt niet verklapt, maar u krijgt de volgende tip: er wordt een speciaal mozaïek gemaakt, die wordt tentoongesteld in Limmen, met een verwijzing naar de Cultuurkoepel in Heiloo.

De koepel zal tijdens de Bloemendagen open zijn. Een mooie gelegenheid om hier ook binnen te kijken! Het terrein is tijdens de Bloemendagen autoluw, u kunt parkeren op het voormalig Campina-terrein aan de Kanaalweg, alwaar u eventueel een fiets kunt huren om ook de mozaïeken in Limmen te gaan bekijken. Meer informatie: www.de-buitenkans.org en www.acnhn.nl.

Brandweerwedstrijd in Heiloo

Foto Carolien Breed

HEILOO – Brandweer Heiloo was zaterdag gastheer voor de provinciale vaardigheidstoets, een brandweerwedstrijd waaraan zeven korpsen deelnamen. Vijf korpsen uit Noord-Holland (Graft de Rijp, Volendam, Zaandijk, Beverwijk en Broek in Waterland) en twee uit Noord-Brabant (Erp en Veghel) streden om een plaats in de volgende ronde in de categorie Hoofdklasse.

Christel Borgstrom is wedstrijdleider van de Algemene Brandweer Wedstrijd Commissie (ABWC). ,,Elk korps heeft 55 minuten speeltijd, vandaag is de melding 'bedrijfsongeval met beknelling'. Gaande de reddingsactie breekt ook nog brand uit."

Een jury beoordeelde de wedstrijdploegen op hun vakbekwaamheid. Plaats van het 'ongeval' was de hal van CiroPack. Borgstrom vervolgt: ,,De twee beste team gaan door naar de volgende ronde. Ieder korps is naar Heiloo gekomen met zijn eigen tankautospuitwagen. Omdat het om de hoofdklasse gaat, is ook de officier van dienst van het korps aanwezig." Sommige deelnemende teams werden aangemoedigd door hun eigen supporters. Maar uit eigen omgeving waren mensen nieuwsgierig komen kijken. De prijsuitreiking vond aan het einde van de dag plaats in de brandweerkazerne aan de Rosendaal.

Klaverjassen in het Trefpunt

HEILOO - Donderdag 30 april is de laatste keer klaverjassen in het Trefpunt van dit seizoen. Bent u lid van de bond dan bent u van harte welkom. Aanvang 13.30 uur. Prijs €3.00 inclusief koffie/thee. De eerstvolgende klaverjasmiddag is op 3 september. Voor informatie, tel. 072-5334419

Het Rozeneiland; Sanne Terlouw & het Orion Ensemble

REGIO - Op zondag 3 mei houdt de 'Kring levensbeschouwelijke lezingen Akersloot' een literair concert in de Protestantse kerk in Uitgeest ter gelegenheid van 70 jaar Bevrijdingsdag.

Het jaarthema van Bevrijdingsdag 2015 is: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst (Maurice Adams). Hierbij sluit het verhaal van het Rozeneiland naadloos aan. Sanne Terlouw vertelt, naar haar gelijknamige roman Het Rozeneiland, over de joodse familie Amram. Een verhaal dat exemplarisch is voor de geschiedenis van de joden van Europa, van antisemitisme, uitzetting en gevaar van uitroeiing in de loop van de geschiedenis steeds een hoofdrol hebben gespeeld. Met natuurlijk het meest gruwelijke hoogtepunt in de Tweede Wereldoorlog.

Het Orion Ensemble, bestaande uit Pauline Terlouw (viool), Leonard Leutscher (piano) en Carla Schrijner (cello), dat in 2008 finalist en prijswinnaar was van het eerste Jewish Music Festival, speelt Joods en Spaans georiënteerde muziek van o.a. Joseph Achron, Manuel De Falla, Ernest Bloch en Leonard Leutscher. Hij liet zich daarbij inspireren door een aantal Sefardische liederen. Het Orion Ensemble heeft zich gespecialiseerd in het maken van literaire concerten, voorstellingen waarbij muziek en tekst samengevoegd worden tot één geheel. Plaats: Protestantse Kerk aan de Castricummerweg in Uitgeest. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: € 10,-. Reserveren: koosje.wiegman@hetnet.nl of tel. 0251-319171.

Begin van het einde?

De kap van de Koffiemolen wordt onder handen genomen.

of misschien toch nog een nieuw begin?
EGMOND AAN DEN HOEF – Vorige week vrijdag werd door Molenbouwers Poland de kap van de molen van Berkhout uit voorzorg verwijderd.

Dit bleek noodzakelijk nadat er bij de opname voor de renovatie duidelijk werd dat de acht stijlen van het achtkant aan de onderzijde zwaar zijn aangetast door houtrot en de eigenaar het risico niet wilde lopen dat er ongelukken zouden gebeuren.

,,Er is afgelopen december een subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland van € 105.000 en er is daarnaast nog een kleine BRIM subsidie van € 30.000 toegewezen. ,Alhoewel dit aanzienlijke bedragen lijken is er voor de beoogde renovatie een bedrag van ruim € 350.000 nodig, en dat is er tot op heden nog niet."

Dat meldt de huidige (particuliere) eigenaar die dolgraag wil aanvangen met de restauratie. Hij is druk bezig de benodigde gelden bij elkaar te sprokkelen en had dan ook gehoopt op een substantiële bijdrage van de gemeente Bergen. ,,Deze is echter - tot op heden - niet van plan de renovatie financieel te ondersteunen en stelt zich op het standpunt dat ze slechts gemeentelijke monumenten willen subsidiëren. Wel vreemd in het licht dat de fundamenten van het Slot, de Slothoeve en de Slotkapel wel subsidie voor onderhoud en herstel ontvangen. ... Het zou nu toch eeuwig zonde zijn van alle inspanningen van de afgelopen jaren dat, indien de gelden niet bij elkaar gehaald kunnen worden, de subsidie van de provincie geretourneerd moet worden en de eens zo prominent aanwezige, trotse molen van Berkhout , zelfs vereeuwigd op een doek van de Amerikaanse schilder Gary Melchers, aan zijn lot wordt overgelaten en de elementen vrij spel krijgen. Egmond aan den Hoef zal dan een bezienswaardigheid armer zijn en met het verdwijnen van de molen zullen de fijne herinneringen die zo velen aan deze plek hebben, hun tastbaarheid verliezen.

Bevrijdingsdag Egmond-Binnen

Delerious speelt op Bevrijdingsdag in in Egmond Binnen Egmond.

EGMOND-BINNEN - 1995 was het jaar dat de muziektent op het Kerkplein te Egmond-Binnen werd gebouwd en de eerste bevrijdingsdag aldaar werd gevierd.

Nu twintig jaar later wordt bevrijdingsdag weer gevierd bij de muziektent, georganiseerd door de Vrienden van JOEB. Vanaf 14.00 kunnen de kinderen samen een supergroot bevrijdings schilderij maken tijdens de kinderdisco, dansend schilderen dus. Daarna zullen bevrijdende klanken klinken van Delirious, der Ierse zanger Mark Condren en de Dj's Eppy, Freddy V., Comrates Creating en DJ Kees.

Loopgroep De Klok komt vanaf Wageningen het vredesvuur ontsteken en wethouder Jan Mesu zal de oprichters van de muziektent een dankkonde uitreiken. De opbrengst van het feest zal gebruikt worden voor het survival weekend voor de 13 en 14 jarigen in mei dit jaar.

13 / 24

15 / 24

Tess winnaar NRPS Talent 2015

paardrijden
EGMOND AAN DEN HOEF - Toen de 16-jarige Tess Punt hoorde van de talentenactie van het NRPS (Nederlands Rijpaarden Pony Stamboek), hoefde ze er niet lang over na te denken om mee te doen.

Zij schreef een motivatiebrief en nam deel aan een clinic, waarna een jury haar beoordeelde als Talent Paarden 2015. Komend jaar krijgt zij daarom allerlei trainingen van Kim Thijssen, Danielle Keur en Rom Vermunt en kan zij zich verder ontwikkelen in de sport waar ze enorm veel zin in heeft. En daarnaast kreeg ze ook nog voer, dekjes, oortjes een deken en een jas. Tess mag ook nog eens een jaar lang met alle activiteiten en cursussen die het NRPS organiseert meedoen, zowel met dressuur als met springen.

Foto-onderschrift: Tess Punt won met haar paard de talentenactie van het NRPS (Nederlands Rijpaarden Pony Stamboek).

Mooie resultaten voor GTH turnsters

Khee Buur van GTH turnde vorige week zondag in Wormer.

WORMER - Vorige week zondag turnden vier turnsters van GTH het regiokampioenschap. Instapper Khee Buur begon met vloer, wat resulteerde in een keurige oefening; 13.1.

Khee turnde de wedstrijd daarna prima uit en eindigde met een stabiele balkoefening. In de volgende ronde turnden de zusjes Laura en Nicole de Jong. Op vloer turnde Nicole een sterke oefening, goed 14.45 punten. Ook de oefening van Laura werd mooi geturnd. Op de brug en zette Laura een strakke en mooie oefening neer; 13.90. De wedstrijd werd vervolgd op balk en Nicole turnde hier een nette oefening. In de laatste wedstrijd was het de beurt aan jeugdturnster Silke Dekker. Zij verrichtte een prachtige oefening op vloer en werd beloond met een 13.7. Op het tweede toestel, sprong, liet zij twee goede overslagen zien. De wedstrijd werd daarna vervolgd op brug en balk. In het eindklassement kreeg Silke de vijfde prijs en ze stroomde met dit resultaat door naar het districtkampioenschap. Net als Nicole is met haar achtste plaats. Zie ook: www.gth-heliloo.nl

Benedictusmeisjes kampioen

Achter v.l.n.r: Juliette, Fem, Maheder, Iris, Joelle. Voor v.l.n.r: Dewi Donna Yara Sjoukje en Latisha.

HEILOO - Vorige week vrijdag was de tweede dag van het Heilooër schoolvoetbaltoernooi. Na op 10 april drie goede wedstrijden te hebben gespeeld, stonden de meisjes op 17 april ingedeeld in de winnaarspoule. De drie poulewedstrijden werden gewonnen. In de halve finale troffen ze de Paulusschoolmeisjes, die ook heel goed speelden. Die halve finale werd beslist door penalty's. In de finale stonden ze tegenover een ander topteam, de Zuidwestermeisjes. Het bleef lang spannend, tot ze aan het eind van de wedstrijd een mooi doelpunt maakten. Het was 1-0 en dus zijn de Benedictusmeisjes: De Heilooër Kampioen!

Marjolein Tammer laat heren haar hielen zien

darten
HEILOO - Het laatste toernooi in het Oosthonk werd een prooi voor Marjolein Tammer. De eindranking werd wel gewonnen door Ed Zeekant, die met een vierde plek genoeg had om op 29 punten te komen en Richard Boontjes voor te blijven, die wel van hem won in de troostfinale en tot 27 punten kwam.

Rob Radsma was niet aanwezig, maar bleef ondanks dat op de derde plek die hij nu moest delen met Bas Zeekant, elk 22 punten totaal. De werd niet druk bezocht en voor het eerst in de Oosthonk dart-geschiedenis ging er een dame met de eindoverwinning naar huis. Marjolein Tammer versloeg in de finale William Stam in een spannende strijd met 4-3, in een best of seven. Daarmee werd ze ook beste dame van de avond en Michelle Wensveen mocht de tweede prijs voor de avond in ontvangst nemen. Best of the rest werd Ron Duinmeijer die Rein Glas met 3-2 versloeg. De eind ranking bij de dames: 1. Marisja Pos, 2. Marjolein Tammer, 3. Vanessa Zuidema. De hoogste score van 180 werd tien keer genoteerd en de hoogste finish bleef steken op 116 van William Stam.

'Basisschoolleerlingen op 't matje'

Leerlingen van basisscholen in de gemeente Castricum maken kennis met de sport judo.

CASTRICUM - De afgelopen maanden heeft voormalig topjudoka Maureen Groefsema haar judopak weer aangetrokken om namens Judoclub Groefsema op verschillende basisscholen in Castricum en omstreken judolessen te verzorgen.

Anders dan voorgaande jaren kwamen de basisscholen niet naar de judoclub toe maar kwam de judoclub met een stapel judomatten en judopakken naar de scholen. Met als doel om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de judosport. Samen met Sportservice Kennemerland zijn alle basisscholen in de gemeente Castricum benaderd om mee te doen aan dit scholenproject. Tot aan de zomervakantie zijn alle woensdagen vol gepland. Na de zomervakantie is Judoclub Groefsema van plan om met dit scholenproject verder te gaan in Heiloo, Limmen en Akersloot. Bij interesse, mail: info@judoclubgroefsema.nl.

Piet Manni en Kees Jongkind in goede doen

CASTRICUM - Het eerste team van Oppositie speelde vorige week zijn laatste bondswedstrijd van dit seizoen. Winst zat er bij voorbaat eigenlijk niet in, gezien het grote ratingverschil tussen Castricum (1711) en Oppositie (1608). Uiteindelijk werd de uitslag 5-3 voor de Castricummers.

Knappe prestaties leverden Kees Jongkind die aan het eerste bord de volle winst binnenhaalde en Piet Manni die hetzelfde deed aan bord 3. Qua overwinningen voor Oppositie bleef het daarbij. De overige punten werden binnengehaald door Luca Gandossi en Fred Smith die beiden een remise op het scorebord lieten bijschrijven.

Uitslagen ronde 22: Jan Jonkheer-Simon Smit 0-1. Kees Jongkind-Joop Kerst 1-0. Cor van Etten-Johan van der Wal 1-0. Piet Manni-André van der Ark 1-0. Fred Smith-Herman Limmen ½-½. Luca Gandossi-Harry de Jager 1-0. Folkert Smoor-Richard Sauer 0-1. Indriaas Booij-Joop van Nes 0-1.

Limmen E4 Kampioen?

E4 nam het op tegen de vrienden van de E5 van VV Limmen.

LIMMEN - Zaterdag 18 april stond er een échte voetbalderby op de agenda. De E4 moest het opnemen tegen de vrienden van de E5 van VV Limmen.

Het was nog vroeg maar het leek een prachtige zonnige Lentedag te worden toen spelers en toeschouwers zich verzamelden op de Dampegheest. Het team van de E5 was compleet maar de E4 moesten één van hun toppers missen, Timo had last van een vervelende bovenbeenblessure en moest vanaf de kant toekijken. De spelers waren goed aan elkaar gewaagd en het spel ging dan ook lang gelijk op. Echter, ondanks het superkeepen van 'Goalie' Gijs werd het 1-0 voor de E4.

Ná de rust was er wat verwarring rond het doel en werd een beetje lummelig de 2-0 gescoord. De mannen van de E5 gooiden er nog een tandje bovenop en streden voor een tegendoelpunt maar het mocht maar niet lukken. Niet alleen stond de 2e Keeper, Lucas, geweldig te keepen maar het leek wel of de ballen er deze keer niet in mochten. Aan het enthousiasme van de toeschouwers heeft het in ieder geval niet gelegen. Na nog een paar aanvallen en mooie acties waren het tóch weer de spelers van de E4 die een 3e doelpunt wisten te scoren en zo een kampioenschap dichterbij zagen komen. Komende zaterdag moeten ze nog aan de bak tegen Egmondia en als ze daar de winst weten te behalen.... De spelers van beide teams mee spelen met de E-selectie. Deze trainingen vinden plaats op donderdag 14, 21 en 28 mei. Spelers die verhinderd zijn, mail dit naar Jim Ruiter (de trainer) jim_ruiter@hotmail.com

Hollander houdt stand tegen Stolp

schaken

LIMMEN - Op vrijdag 24 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 24 van de interne competitie. Het duel tussen de nummers één en twee van de ranglijst trok veel aandacht. Maar er waren meer interessante partijen.

Regerend kampioen Bob Stolp speelde met wit tegen de ranglijstaanvoerder Bert Hollander. Het werd een spannende, strategische partij. Stolp had voortdurend overwicht, won een pionnetje, maar moest met lede ogen zien dat het niet genoeg was om door te drukken. De sterk gepositioneerde zwarte koning hield de stelling van Hollander overeind. Met de remise was Hollander feitelijk de morele winnaar. Barry Blekemolen deed goede zaken richting de medailles door te profiteren van een verkeerd uitgevoerde combinatie van Hidde Ebels. Dat leverde Blekemolen een kwaliteit en een winnende aanval op.

Dick Aafjes en Gertjan Hafkamp zorgden voor een thriller op het schaakbord. Aafjes had met twee stukken tegen een toren groot materieel voordeel, maar liet Hafkamp nog lang spartelen en loeren op tegenkansen. Uiteindelijk besliste een overgebleven pion in het voordeel van Aafjes. Dylan de Vries was als jeugdspeler een groot talent, maar eenmaal in de A-groep bleef hij toch iets achter bij generatiegenoten Bert Hollander en Hidde Ebels. Maar de laatste weken speelt De Vries ijzersterk en laat keer op keer zien dat hij beschikt over veel schaakinzicht en een fijne techniek. Deze keer veroverde hij een pion van Marcel Wester en bouwde dat voordeel uit naar een geslaagde pionnenopmars op de damevleugel, met promotie als resultaat.

Harold Ebels dreigde Jos Admiraal onder de voet te lopen met een sterke koningsaanval, maar met zorgvuldige verdedigende manoeuvres wist Admiraal het onheil te bezweren. Na dameruil resteerde een remisestelling. Jan Borst toonde in zijn partij tegen Harry Levering aan dat hij als tachtigplusser nog beschikt over een scherpe geest en het nodige concentratievermogen. Het eindspel met twee pionnen meer voerde hij keurig naar winst. Tars Wanders veroverde tegen Nico Pepping weer een nieuwe scalp. De vraag dringt zich op waar het schaakplafond van de instromer ligt. Remi Aafjes was met recht trots op zijn solide overwinning tegen Hans de Goede. Sandra Hollander is er een meester in om gelijkwaardig ogende pionneneindspellen met zorgvuldige zetten toch in haar voordeel te beslechten.

Zo mocht ook Robin Rommel ervaren. Jeroen van Vliet leek te gaan winnen tegen Piet van der Heijdt, maar zijn materiële voorsprong werd teniet gedaan door een gevaarlijk ver opgerukte pion van zijn ervaren tegenstander. De remise was het logische en toch niet onverdienstelijke resultaat. Gijs Pouw zag de teleurstellende aanduiding 'oneven' achter zijn naam staan, maar sportief als hij is, keerde hij niet huiswaarts en volgde de diverse partijen met aandacht.

Wim Mandemakers als Remi naar de winst

AKERSLOOT - Wim Mandemakers uit Heiloo heeft donderdagavond de winst gepakt in de eerste rit in een nieuwe serie van tien wedstrijden om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) Mountainbikecup in Akersloot.

Na een geneutraliseerde ronde op het verlengde parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh was direct na het startschot een duidelijk beeld te zien over het aanstaande verloop van de koers. Wim Mandemakers gaf meteen vol gas en liet de rest zijn hielen zien. Alleen Wilfred Knegt (Uitgeest), de winnaar van vorige week, en Henk Verdonk jr. (Egmond aan Zee) sputterden nog wat tegen, maar dat bleek een heilloze missie. Daarachter reed Henk Louwe (Alkmaar) met de strijdbare Chris Kemp (Egmond aan de Hoef) naar adem happend in zijn wiel. Deze aanklamping van Kemp bij Louwe was tot opblazen gedoemd en beiden moesten daarna hun koers solo uitrijden.

Vervolgens liet de wedstrijd het beeld zien van allemaal eenlingen vechtend tegen zichzelf. Dit geheel bezorgde de jury een makkelijke avond en kon deze volgorde optekenen. Uitslag: 1. Wim Mandemakers (Heiloo) 2. Henk Verdonk junior (Egmond aan Zee) 3. Wilfred Knegt (Uitgeest) 4. Henk Louwe (Alkmaar) 5. Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan de Hoef).

Hemelvaart-toernooi 2015 bij Zeevogels

voetbal

EGMOND AAN DEN HOEF - Zeevogels houdt op Hemelvaartdag, donderdag 14 mei, vanaf 11.00 uur het Hemelvaart-toernooi.

Inschrijving staat open voor vriendenclubs, zaalvoetbalteams of een reünieteam, dames of heren, het maakt niet uit. Stel uw eigen team samen uit minimaal vier veldspelers en een keeper en maximaal negen (inclusief keeper). De minimumleeftijd is 14 jaar en het geslacht per team is hetzelfde. Het toernooi staat dus open voor zowel dames als heren, maar niet voor gemengde teams. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per ploeg. Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld, ruwweg volgens de zaalvoetbalregels. Bij de mannen is er een recreatie- en een prestatie competitie.

Er liggen inschrijfformulieren klaar bij Diana Ros, S. van Beierenlaan 9, tel. 072-5064488 of meld je aan per e-mail; hemelvaarttoernooi@zeevogels.nl. Inschrijven vóór zondag 10 mei 18.00 uur. Het laatste nieuws over het Hemelvaart-toernooi leest u op www.zeevogels.nl.

Foresters ME1 ongeslagen kampioen

HEILOO – De Foresters ME1 is kampioen geworden en heeft daarbij de knappe ongeslagen status weten te behouden. De kampioenswedstrijd werd afgelopen weekend met 3-1 gewonnen van directe concurrent Uitgeest ME1. V.l.n.r: leider Dennis Smit, Susanne Smit, Maureen Dekker, Amber Kaandorp, Dinte Leek, Marissa Buis en leider Mark Kaandorp. Onderste rij: Emily Mayer, Celeste van den Hoogen, Loïs Mair en Luna Klaasse

Flashing meisjes U14 naar final three

De meisjes U14 van basketballvereniging Flashing Heiloo zijn dit jaar, net als de U12 selectie, doorgedrongen tot de top drie van Noord-Holland.

HEILOO - De meisjes U14 van basketballvereniging Flashing Heiloo zijn dit jaar, net als de U12 selectie, doorgedrongen tot de top drie van Noord-Holland. En dat betekent dat het seizoen wordt afgesloten met een kampioenschap om de Noord-Hollandse titel.

Zondag trad het team van Flashing aan tegen de leeftijdsgenoten van Den Helder en Landsmeer. Den Helder en Landsmeer hebben een gerenommeerde jeugdopleiding die al vele landstitels heeft opgeleverd. Het is voor de meiden van Flashing Heiloo een grote verdienste hiermee de aansluiting te hebben gevonden. Mocht zondag de titel zijn veroverd, dan volgen voor de Flashing meiden vier wedstrijden om de Nederlandse titel. Flashing zal zondag echter als underdog van start gaan en dus is de eerste taak om komend weekend een goede indruk achter te laten. Mocht dat lukken dan is het seizoen al meer dan geslaagd. Zeker omdat uit het team van coach Frank Knegt vier meisjes zijn doorgedrongen tot de Noord-Hollandse selectie en twee meisjes in de voorselectie zitten van het Nederlandse team U14.

Flashing jongens U12 kampioen

De jongens van Flashing U12 vieren het kampioenschap.

HEILOO - In de laatste wedstrijd van het seizoen konden de jongens U12 van Flashing Heiloo kampioen worden. De basis hiervoor werd begin april in Zaandam tegen concurrent Windmills gelegd. In Zaandam wist de Heilooër ploeg een gelijke stand uit het vuur te slepen, waardoor de zij in het voordeel bleven en in de laatste wedstrijd genoeg hadden aan een kleine overwinning. Even leek Hoornse Hoppers nog roet in het eten te gooien, maar halverwege de eerste helft nam Flashing afstand. Het gat bleef daarna groot en met een 56 – 42 overwinning was het verdiende kampioenschap binnen.

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386

Grote collectie ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Voor een FRISSE LENTECOUPE komt u naar KIM'S HAARSALON! Bel voor een afspraak 06 3004 2383
Dompvloetlaan 29 in Heiloo.

WORKSHOP KENNISMAKEN met MINDFULNESS voor VOLWASSENEN. Je aandacht in het nu brengen, gedachten zijn gedachten, ze komen en ze gaan. Voor de woensdagavond 29 april of 20 mei kunt u zich opgeven. Max. 8 deelnemers, trainer Merith Poelsma. T:06-3097 6210
www.dekinderspiegel.nl

WIE O WIE heeft donderdagmiddag 2 april jl. 's middags om 14:00 uur mijn E-BIKE meegenomen? De e-bike stond bij bakkerij Kaandorp in het Hoekstuk te Heiloo. Niet op slot... Stom! Stomstom!! Wie kan en wil mij deze fiets terugbezorgen? Het gaat om een damesfiets merk Giant, model Aspiro, kleur wit/grijs, maat L. Uiteraard wacht er een leuke beloning op de eerlijke vinder. Mijn telefoonnummer is 072-533 3295. Dank!

MINDFULNESSTRAINING voor VOLWASSENEN START WOENSDAGAVOND 6 mei. We observeren onze gedachten, gevoelens en lichaamsensaties ongekleurd naar jezelf kijken. Mindfulness kan je helpen kalmte te ervaren als je last hebt van stress, burn-out, paniek, e.a. lichamelijk ongemak. Voor info www.dekinderspiegel.nl T: 06-3097 6210 Merith Poelsma.

KNIPKAPSTER INGRID MEERMAN heeft VAKANTIE van 4 t/m 18 mei. Kerkweg 42 Limmen. 06 2886 5509. www.knipkapster.nl

Te huur GARAGE aan de DRIESTAL € 100 euro per maand, per direct beschikbaar T: 06 2376 2058

RESTAURATIE-TIMMER-
WERKEN PEETOOM
Houtrotreparaties en herstelwerkzaamheden. T: 06 2735 0055 carlopeetoom@planet.nl

GARAGEVERKOOP i.v.m. Verhuizing Za 2 - Zo 3 mei van 11.00 tot 16.00. Hogeweg 36 Limmen

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

BESTE SCHILDER & STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting!
Tel. 06 3374 3601


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

Diverse GEBRUIKTE elektrische fietsen incl. 6 maanden Bovaggarantie v.a. € 650,= BOSMAN TWEEWIELERS Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

TUINIEREN TE VEEL WERK? Geen tijd? Zeer ERVAREN TUINLIEF-
HEBBER
helpt u met snoeien en het strakknippen van hagen, buxus, taxusbollen enz. Ook voor het hogedrukreinigen van terassen en het verticiteren van bemoste grasvelden T: 06 1827 8367

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

WELEDA SCHOONHEIDSSALON PETRA OOSTENRIJK actie: bij aankoop van een Weleda-dagcrème naar keuze, een oogcrème naar keuze GRATIS 06 1369 4109 p.oostenrijk@ziggo.nl (zolang de voorraad strekt).

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

Zaterdag 2 mei kun je bij LA CASA BELLA een mooie ZEEPKETTING komen maken voor je allerliefste moeder of oma (tot 12 jaar). Tussen 11.00-14.00 uur zien we je graag op de Kennemerstraatweg 464 (hoofdgebouw Willibrordus Stichting), ruimte 1.03. Kosten slechts € 5,-
www.lacasabella.nl

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

De LEUKSTE KINDERFEESTJES vier je nog steeds bij Atelier MADAM ART! En gewoon in Heiloo. Kom met je vrienden graffiti spuiten, beeldhouwen, schilderen, monoprints maken, t-shirts bedrukken of tasjes maken. www.madam-art.nl of bel: 06 5118 8301

Heeft u een VERJAARDAG of ander FEESTJE? Wij komen langs met onze prachtige IJSKAR met heerlijk SCHEPIJS. Zie onze website demooisteijskarvannederland.nl of bel Tom 06 1044 8399. Wordt gezellig!

VD PUTTEN BOOM- en
TUINVERZORGING

Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur.
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

KIM'S HAARSALON, voor een afspraak belt u 06-3004 2383. Dompvloetlaan 29,
1851 NM Heiloo.

HOMETRAINERverhuur voor fitness- en revalidatietoepassing info: Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

SCHILDER voor BINNEN en BUITEN. Hele mooie prijs. T: 06 1709 0670

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen, deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd.
T: 06 1750 6967

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

2 mei 10-17 uur GARAGEVERKOOP: o.a. fauteuils, tuinspullen, fietsond., ladder, grasmachines, veel kleingoed (weg. verh.) VIERAKKERS 23

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

Wilt u MOOIE VOETEN van de ZOMER? Maak een afspraak met Voetje voor Voetje, Kennemerstraatweg 452, Heiloo. Behandeling € 27,-, tel. 06 4175 5666, Ineke Zuiderwijk

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

Gratis 2 JONGE CIPRESSEN beschikbaar. Zelf uit de grond halen. Ypesteinerlaan 7, Heiloo. Tel.: 072 850 6333

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl