De Uitkijkpost

22 april 2015

De Uitkijkpost 22 april 2015


Enorme belangstelling voor boekpresentatie in Zaadpakhuis Dekker

Josta de Graaf-Gieltjes overhandigt mevrouw Dekker-Evers het eerste exemplaar van het boek Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2. Foto Carolien Breed

HEILOO – Josta en Jaap de Graaf waren vrijdagmiddag blij verrast toen ze zagen, hoe groot de belangstelling was voor de presentatie van 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2'.

Het grote aantal bezoekers paste maar net in Zaadpakhuis Dekker aan de Holleweg, dat de huidige eigenaresse Jacky Mol voor deze speciale gelegenheid zodanig in orde heeft gemaakt, dat de presentatie van het boek hier gehouden kon worden. Een zeer passende locatie, want het pakhuis was tijdens de oorlog de plek waar het Verzet haar besprekingen hield. Het pand was eigendom van de heer Jac. Dekker, plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Heiloo en Egmond. Jaap en Josta de Graaf hadden de presentatie goed voorbereid. Bij binnenkomst was een kleine expositie opgesteld, met onder andere oude documenten en foto's, een poeziealbum, een schilderij van de boerderij van Frans en een mysterieus poppenhuis, gemaakt in de oorlog door onderduikers. Het is ooit bij Dorcas aangeboden door een dame, maar niemand weet zij is. Jaap sprak de hoop uit dat er ooit meer informatie komt waar en door wie dit poppenhuis gemaakt is.

Hij trakteerde de gasten op levendige verhalen in woord en beeld, onder meer hoe tijdens de oorlog de plaatselijke toneelverenigingen zich op creatieve wijze aan de Duitse regeltjes onttrokken. Oranje was een koningsgezinde kleur, in die tijd verboden. En daarmee ook het drankje Oranjebitter. Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar werd dan ook een gezamenlijke toost uitgebracht.

Onder de speciale genodigden was ook mevrouw Dekker-Evers, de weduwe van Jan Dekker. Zij had de eer, met de burgemeester aan haar zijde, het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Een eer die zij liever aan haar man had gegund; ze vindt het meer dan spijtig dat hij deze bijzondere bijeenkomst niet meer mee kan maken. Zij bedankte de schrijvers voor hun enorme inspanning, die heeft geleid tot het tweede boek, waarmee zij de verzetsmensen van, en de oorlogsperiode in het dorp een gezicht en een waardige plek in de geschiedenis van Heiloo hebben gegeven

De Nieuwe Loet met feestlijk kanonnenvuur geopend

Foto Carolien Breed

HEILOO - De nieuwe De Loet werd vanmiddag in bijzijn van bewoners en genodigden officieel geopend met vrolijk gekleurd kanonnenvuur!

Tien vragen aan... Dick Slagter

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

1. Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren in Amsterdam op 18 maart 1943 in de Kinkerstraat en groeide op in de Transvaalbuurt. Toen ik bijna 18 jaar was, verhuisde ik naar Heiloo. Hier volgde de opleiding tot B-verpleegkundige op de Willibrordusstichting. Daarna ruim twee jaar terug naar Amsterdam voor de A-opleiding in het OLVG. Daarna keerde ik terug naar de Willibrordusstichting in verschillende functies op verschillende afdelingen. In 1976 vertrok ik naar Reigersdaal om daar als coördinerend hoofdverpleegkundige te mogen functioneren. De laatste drie jaren voor mijn VUT was ik werkzaam als coördinator van een te ontwikkelen kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem binnen de fusieorganisatie Esdégé-Reigersdaal. Sinds 1966 wonen mijn echtgenote Adri en ik onafgebroken met veel plezier in Heiloo. Wij kregen twee dochters (tweeling), een zoon en zeven lieve kleinkinderen.
In 2002 mocht ik stoppen met werken in een vakgebied waarbinnen ik onafgebroken met veel plezier heb mogen werken.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen?
Mijn werk is altijd mijn hobby geweest en zou dit zo weer over doen. Als het echt iets anders moet zijn dan zou ik iets kiezen in de richting van websiteontwikkelaar of computertechniek. In mijn vrije tijd bouw ik graag websites en los ik binnen mijn directe omgeving computerproblemen op.

3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen?
Het liefst ontmoet ik gewone alledaagse mensen en zou me dan graag verdiepen in de achtergronden van hun hobby's of werk in ruimste zin van het woord.

4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Mijn eerste vakantie op 15-jarige leeftijd. Dit was een trektocht door Nederland langs jeugdherbergen samen met een buurjongen. Heel bijzonder: als oudste van het gezin alleen op pad. Spannend voor mij, maar ook voor mijn ouders natuurlijk.

5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo?
Eigenlijk vind ik Heiloo als geheel een mooie plek. Maar mijn voorkeur gaat toch wel uit naar de Noorderneg en het aangrenzende Heilooër Bos.

6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken?
Het liefst toch maar niet en anders alleen in geval van nood.

7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Dat zijn er meerdere. Oordeel nooit op de buitenkant van mensen (en liever helemaal niet). Kijk niet naar wat je niet hebt of kunt, maar kijk naar wat je wel hebt of kunt: van dat laatste word je veel gelukkiger. En tot slot: begin nooit een strijd waarvan vaststaat dat je die toch niet kunt winnen.

8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u?
Dat ik ooit penningmeester van Stabilitas was. Later was ik een aantal jaren actief bij De Foresters waarvan een korte periode secretaris. In diezelfde periode was ik als KNVB-scheidsrechter actief en floot ik regelmatig de oefenwedstrijden van HSV 1. Nu vind ik het leuk om minder bekende onderwerpen van of over Heiloo uit te zoeken er over te schrijven, zoals momenteel over De Hutkoffer. De Historische Vereniging Oud Heiloo biedt hiervoor een fraai podium.

9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was?
Ik zou mij inzetten voor een goed ouderenbeleid. Ouderen zouden, als zij dit zelf willen, zolang als mogelijk moeten kunnen blijven samenwonen. Oók als een van beiden zorgbehoevend wordt en opgenomen zou moeten worden in een zorgcentrum.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: ,,Hoe ben jij eigenlijk 'verzeild' geraakt in de wereld van 'Oud Heiloo'?

Heiloo heeft mij vanaf het begin al geboeid. Na de oprichting van de Historische Vereniging Oud Heiloo bood het lidmaatschap mij de mogelijkheid om mij wat verder in ons dorp te verdiepen. Later vond ik als lid van de vereniging vreemd dat er anno 2008 nog steeds geen website was. Omdat ik mij als lid verdienstelijk wilde maken ben ik toen de website gaan bouwen. Van het een kwam het ander en voor ik het eigenlijk wist was ik bestuurslid en belastte ik mij met het digitaliseren en het archiveren van vooral beeldmateriaal van Heiloo.

• Ik nomineer voor de volgende tien vragen: Bep van Vliet.

Mijn persoonlijke vraag is: Vanaf wanneer en waarom verricht jij vrijwilligerswerk in Heiloo; wat heb je zoal als vrijwilliger gedaan en bovenal: wat heb je met het poppenhuis van Nijenburg?

Hope for African Child steunt bouw keuken in Kenia

HEILOO - Een van de deelnemers aan de millenniummarkt in 'Loo op zaterdag 9 mei is Hope for African Child. De zusterorganisatie is in Kenia geregistreerd en heeft als doel kinderen te ondersteunen die leven in moeilijke situaties en ernstige tekort hebben aan basisbehoeften.

De stichting richt zich jaarlijks op ongeveer 300 kinderen in vijf weeshuizen in en rond Nairobi. Ieder jaar worden vijf tehuizen geselecteerd in enkele van de armste en meest ontoegankelijke gebieden in en rond Nairobi. Deze worden ondersteund door onder andere het doneren van eerste levensbehoefte, kleding et cetera en regelmatig een speciaal project voor een tehuis of school

Vorig jaar is het project Joytown Primary School gestart. Dit is een speciale kostschool voor lichamelijk gehandicapte kinderen. De school is gevestigd in Thika Municipality in Thika District in de Central Province of Kenya. Het is ongeveer 45 kilometers van Nairobi, de hoofdstad van Kenia

Het doel van de school is om de lichamelijk gehandicapte kinderen te laten revalideren zodat ze weer konden lopen of om vaardigheden te leren zodat zij zelfstandig kunnen leven. Er is een aantal slaapzalen, die gescheiden zijn voor jongens en meisjes. Iedere slaapzaal heeft een blok met zes toiletten en badkamers. Tot op heden is er maar één blok met aangepaste toiletten en badkamers voor de gehandicapten kinderen waar ze met rolstoel of krukken zelfstandig gebruik van kunnen maken. Hope for African Child wil de Joytown Primary School Thika graag ondersteunen met de bouw van een blok van zes toiletten/badkamers die rolstoel toegangelijk zijn. Verder is het streven ook de keuken aan te passen. De keuken is vijftig jaar oud, er staan drie ketels waarin dagelijks wordt gekookt voor 340 kinderen. Dit duurt lang en er is weinig variatie. Het doel is dat er sneller en varierend gekookt kan worden. En ook dieet voedsel. Voor meer informatie: www.hopeforafricanchild.org

Zaterdag 25 april koeiendans bij Kaatee

HEILOO /REGIO In het kader van het 450-jarig bestaan van de Berger- en Egmondermeerpolders openen op zaterdag 25 april tussen 10.00 en 16.00 uur dertien agrarische bedrijven in de driehoek Heiloo, Egmond, Bergen hun deuren voor het publiek tijdens de 'Toer de Boer'. In Heiloo is op het Maalwater de biologische melkveeboerderij van de familie Kaatee open voor publiek. Piet Kaatee houdt blaarkoppen, een sterk ras dat zich goed leent voor 'biologisch boeren'. In het artikel in de gedrukte Uitkijkpost van vandaag staat verkeerd dat de koeien 'die zondag' voor het eerst na de winter weer de wei in gaan; dit moet uiteraard zaterdag 25 april zijn! De koeien gaan om ongeveer 11.00 uur naar buiten.

Expeditie Willibrordus trekt volle Cultuurkoepel

Foto Carolien Breed

HEILOO – De eerste voorstelling van Expeditie Willibrordus zondag 19 april om 14.00 uur was in ieder geval voor een 'uitverkochte' Cultuurkoepel. Niet dat er voor Music Meeting Heiloo 2015 entree werd geheven, want iedereen kon er gratis naar binnen.

Het uitroepen van 2015 tot Willibrordusjaar door de burgemeester vorig jaar bracht de werkgroep van Music Meeting Heiloo op een prachtig idee. Teunis van der Zwart en componist Thijs Dapper maakten rondom de aankomst van Willibrordus in het natte, altijd winderige, laag gelegen kikkerland, waar hij 'verwelkomd' werd door heidense stammen, een prachtige muziekvoorstelling. De twee voorstellingen werden voorgedragen door een speciaal voor de gelegenheid, spontaan ontstaan koor en orkest. De verteller was acteur Bert Simhoffer die als een zeer welbespraakte Willibrordus -geflankeerd door zijn trouwe discipelen- op overtuigende wijze de muzikale stukken aan elkaar reeg. Enige humor en zelfspot was hem daarbij niet vreemd. De donderpreken hadden een dusdanig effect, dat zelfs de 'coulissen' er bij gingen liggen.

Expeditie Willibrordus had een toepassende muzieklijst, met liederen als 'k Wil terug naar de kust, 'Waar de blanke top der duinen, 'Waarheen leidt de weg' en 'Ik zie een ster'. Het op één na laatste nummer was een in de vergetelheid geraakte aubade aan Willibrordus, de voorstelling werd afgesloten met het Heilooër Volkslied, dat in de herhaling door velen uit volle borst werd meegezongen.

Na afloop werden de werkgroep van Music Meeting -bestaande uit Teunis van der Zwart, Lars Anderson, Wim Heijne, Marcel Horsthuis, Margo Kos, Jan Jonkheer, Jaap Schuurling en Clementien Sengers, en alle deelnemende vrijwilligers, musici en koorleden met een luid applaus in het zonnetje gezet.

4 / 24

Presentatie 50 jaar archeologisch onderzoek in Heiloo

HEILOO – In de afgelopen jaren is veel van de oudste geschiedenis van Heiloo blootgelegd door archeologisch onderzoek. Op zaterdagmiddag 25 april vertelt archeologe Silke Lange in de Oudheidkamer Heiloo over de uitkomsten van dit onderzoek. Aansluitend kan men gericht de expositie '4000 jaar Heiloo' bezoeken.

Heiloo ligt op een strandwal, een zandrug die vierduizend jaar geleden parallel aan de kust is ontstaan. Zodra de strandwal er lag, trokken mensen het gebied in en vestigden zich op de droge, veilige gronden. De eerste bewoning was er al in de steentijd, getuige de recente vondsten aan de Kennemerstraatweg, op de plek waar nu het zorgcentrum Cranenbroeck staat.

Na de steentijd kwam de bronstijd. De kennis over het leven in de bronstijd is enorm gegroeid dankzij de opgravingen in Zuiderloo en aan de andere kant van de strandwal, het Maalwater. Ondanks een zware tijd na de bronstijd waarin men vooral met langdurige droogte en daardoor zandverstuivingen op de strandwal te maken had, bleven mensen hier altijd wonen. Uit alle perioden zijn archeologische vondsten in Heiloo bekend. Vaak zijn het toevalsvondsten, ontdekt tijdens het aardappelrooien of het graven van een vijver in de tuin.

Om de archeologie te beschermen kwam er in 2007 een nieuwe wetgeving, waardoor bij bodemverstoringen bijna altijd archeologisch onderzoek vereist is. Want, archeologie ontstaat in de loop van eeuwen en is bijzonder kwetsbaar. Archeologen noemen de sporen en vondsten in de ondergrond 'het bodemarchief'. In de presentatie in het kader van de expositie '4000 jaar Heiloo' van de Vereniging Oud Heiloo vertelt archeologe Silke Lange over de archeologie van Heiloo. De opgravingen in Zuiderloo hebben enorme belangstelling gekregen. Heiloo kent echter veel meer archeologische vindplaatsen. Silke Lange geeft een overzicht van bekende en minder bekende vondsten in Heiloo en vertelt het verhaal erachter. Aansluitend is er gelegenheid om de expositie te bezichtigen onder begeleiding van een deskundige van Oud Heiloo. Tijdstip: zaterdagmiddag 25 april. Aanvang: 14.30 uur. Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Informatie: www.oudheiloo.nl.

Isis Ondermode

Foto Carolien Breed

Frederik Hendriklaan 10, 1814 JP Alkmaar, www.isis-ondermode.nl, tel. 072 – 5116606, http://facebook.com/isisondermode

ALKMAAR – Een eigen speciaalzaak in ondermode; dat was eigenlijk al jaren een langgekoesterde wens van Hilda de Waard. De grote stap naar zelfstandig ondernemerschap zette ze toen ze vernam dat haar dochters Daphne en Maddy haar droom deelden en graag met hun moeder de uitdaging aan wilden gaan.

Inmiddels bestaat Isis Ondermode alweer vijftien jaar, waarvan vijf jaar met de vestiging in Alkmaar. Het is nog een echte speciaalzaak in dames- én heren ondermode met voor iedereen, van 'jong tot oud', wat wils! De winkel aan de Frederik Hendriklaan, een zijstraat van de Willem de Zwijgerlaan, ligt net even buiten de binnenstad en is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Een groot voordeel: pal voor de deur is volop gratis parkeergelegenheid!

Op de vraag waarom de keuze voor ondermode, antwoordt Daphne spontaan: ,,We zijn alle drie gek op lingerie!" Hilda beaamt dat en vult aan: ,,Je kunt beter een goed zittende, comfortabel dragende bh aanschaffen dan een heel duur T-shirt. Want met ondermode die de juiste pasvorm heeft, zit ieder T-shirt als gegoten."

Van dames met zo'n enorme passie voor hun vak kun je er zeker van zijn dat je bij Isis Ondermode goed geholpen wordt. Hilda: ,,Ondergoed draag je een hele dag, je mag dus het niet voelen maar het moet wel stevigheid bieden." Daarom wordt bij Isis Ondermode veel aandacht besteed aan het goed opmeten van de maten.

De collectie is heel uitgebreid en gevarieerd. Van prachtige, luxe lingeriesetjes van exclusieve merken tot dagelijks ondergoed in verschillende kleuren en stijlen en van klassiek, hip en modieus tot 'dress to impress'. Voor vrouwen die elders moeite hebben de juiste bh te vinden, biedt Isis Ondermode ook in de grotere maten (tot en met J) volop keuze. De betere merken gaan nog een stapje verder in maatwerk. Hilda: ,,Want ook de beugelstand van een bh is belangrijk voor het draagcomfort. Je kunt het vergelijken met de leest van een schoen; die is voor iedereen anders."

En Isis Ondermode biedt meer. Naast een breed assortiment in nachtmode en kousen is op dit moment de collectie in badmode op volle zomersterkte; met tal van leuke bijpassende accessoires. Op de facebookpagina staan de nieuwste items, aanbiedingen en acties.

Tegen zoveel keuze in zo'n klantvriendelijke speciaalzaak, daar kan geen webshop of winkelketen tegenop. Dus wie er prijs op stelt prettig te worden geholpen en blij is met een eerlijk en vakkundig advies, is bij Isis Ondermode aan het juiste adres. Niet zo gek dat de winkel in Alkmaar ook steeds meer klanten uit de wijde regio trekt.

Boekenmarkt Trefpunt

HEILOO - Op zaterdag 25 april 2015 van 10.00 tot 13.00 uur is er de maandelijkse boekenmarkt in het Trefpunt, aan de Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. De entree is gratis. De opbrengst van deze boekenmarkt is bestemd voor sociaal-culturele activiteiten en goede doelen. Als u nog boeken en platen heeft, die u kwijt wilt, kunt u ze altijd naar het Trefpunt in Heiloo brengen, dat op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open is. U kunt ook bellen, tel. 072-5331297, dan wordt een afspraak gemaakt om ze op te halen.

Studeren in Bibliotheek Heiloo?

HEILOO - Bibliotheek Heiloo beschikt over een aantal prettige werkplekken om te lezen of te studeren. Op uw eigen laptop, smartphone of tablet kunt u gebruik maken van een krachtige en snelle wifi-verbinding. Bent u op zoek naar een fijne plek om (samen) te werken of juist te ontspannen? Kom naar de bibliotheek! Voor openingstijden, zie www.bibliotheekheiloo.nl.

OBS Meander loopt warm voor Tip Heiloo

HEILOO - De leerlingen van groep 8 van OBS Meander hebben er zin in! Veel kinderen hebben al eens vrijwilligerswerk gedaan. Sommige kinderen zijn al bekend met Tip Heiloo.

Tip Heiloo, de online ontmoetingsplaats voor Heilooënaren die hulp vragen of bieden, start een project voor scholieren. De kinderen ervaren het plezier van iets voor een ander doen, en daarvoor nog beloond worden ook. De ouders ervaren het gemak van gratis hulp krijgen. ,,Zo werkt Tip Heiloo. Hulp vragen is gratis. Hulp bieden wordt beloond", lacht Willeke Meijer, een van de initiatiefnemers van Tip Heiloo. Met veel plezier legde zij, samen met mede-initiatiefnemer Frank Gesink, op maandag 13 april aan de achtstegroepers uit wat de bedoeling is van het project Tip Op School. ,,Jullie krijgen allemaal en intekenformulier mee naar huis. Daarop geven je ouders aan welk klusje bij jou thuis gedaan moet worden. Daarna gaan jullie niet in je eigen huis, maar bij iemand anders de klus doen. Jullie werken in duo's. Ieder duo doet dus twee klusjes. Als jullie dat gedaan hebben, krijgen jullie je Tippies."

De leerlingen lopen hoorbaar warm voor het project. Als ze horen dat ze voor drie Tippies bij Di Fiorentina een stempelkaart krijgen voor zes gratis bolletjes ijs, zijn ze helemaal niet meer te houden. De leerkracht heeft de grootste moeite om de groep weer rustig te krijgen. ,,Help juf José met stil zijn voor één Tippie!" roept Emmeke door de klas. En dan is de aandacht weer bij de les, en kan de presentatie naar behoren worden afgerond.

Inmiddels zijn de intekenformulieren weer ingeleverd op school. Op 28 april moet duidelijk zijn wie waar welk klusje gaat doen. Ouders en leerlingen die de smaak al te pakken krijgen, kunnen zich voor meer klussen – om te doen of om te laten doen – inschrijven op www.tipheiloo.nl. Net als alle andere inwoners in Heiloo, natuurlijk.

Luuk van Raalte wint luchtfoto van zijn oude buurtje

Sybolt Luijben van AeroVista overhandigt Luuk van Raalte de prijs; een luchtfoto vanhet pand, waar de voormaliige fietsenwinkel van Van Raalte zat. Janneke Mars was erbij namens de Facebookpagina van de Uitkijkpost. Foto Carolien Breed

HEILOO –Heilooër Luuk van Raalte is de winnaar van de Uitkijkpost Facebook 'Deel, Like & Win' actie. Hij heeft een luchtfoto gewonnen van het pand, waar vroeger de fietsenwinkel van Van Raalte gevestigd was; thans Melange7. Luuk kreeg de prijs vandaag, woensdag 15 april, in het bijzijn van Janneke Mars namens de Uitkijkpost, overhandigd uit handen van Sybolt Luijben van AeroVista Luchtfotografie.

Bij Luuk borrelden -tijdens de koffie in het restaurant- herinneringen aan vroeger tijden weer op; van 1956 tot 1988 was hier de fietsenwinkel van vader Piet van Raalte, later overgenomen door zoon Luuk, gevestigd. ,,Onze naaste buren waren de schilderswinkel annex lijstenmakerij van Nieuwpoort, Koomen's Mode, een garen en fourniturenwinkel met atelier en garage Zander. De hele buurt, allemaal middenstanders, zat bij de brandweer." De familie Van Raalte woonde boven de rijwielzaak. ,,Op een dag zag ik als kind vanuit het raam dat de Oude Herberg in brand stond en waarschuwde mijn vader, die nog in de winkel bezig was. Mijn vader dacht nog even dat ik ze zag vliegen, maar vlak daarna ging het brandalarm af." Luuk heeft –in de voetsporen van zijn vader- 25 jaar bij de vrijwillige brandweer gediend. Nadat winkel in 1988 verkocht werd, heeft hij verschillende banen gehad, maar Luuk heeft zijn loopbaan kunnen afsluiten in de fietsenbranche bij Vittorio Fietsen. Sinds kort kan hij genieten van zijn pensioen en heeft hij nu meer tijd voor favoriete hobby's; mountainbiken en wielrennen. Hij is blij met de luchtfoto van zijn oude buurtje, die Sybolt zal maken. ,,De foto krijgt een mooi plekje in huis!"

Ooit begonnen met zweefvliegen in Castricum heeft Sybolt van zijn grote passie –vliegen- zijn werk gemaakt. De Heilooër maakt onder de naam AeroVista Luchtfotografie vanuit een vliegtuigje luchtfoto's in opdracht van klanten uit heel Nederland. Hij kan van zo'n 300 meter hoogte met een geavanceerde camera desgewenst tot in de details inzoomen. AeroVista is gevestigd in Heiloo aan de Kennemerstraat, maar de vertrekbasis is in Hilversum vanwege de centrale ligging. Zie ook www.aerovista.nl.

Natuurspeeltuin krijgt vorm

Met vereende krachten rollen de leerlingen van Clusius Alkmaar een zware boomstam van zijn plek. Foto Carolien Breed

HEILOO – Er wordt ook vandaag hard gewerkt door de mbo-leerlingen van het Clusius College Alkmaar; de natuurspeeltuin op landgoed Willibrorus krijgt langzaam maar zeker vorm.

GGZ heeft naast de buurttuin een lapje grond beschikbaar gesteld om een natuurspeeltuin in te richten voor jonge kinderen en basisschoolleerlingen. De drijvende kracht achter de natuurspeeltuin is Dorien Reiche, tevens de motor achter de buurttuin de By. De Clusius-leerlingen hebben aan de hand van de wensen van groep 7 van de Paulusschool een ontwerp gemaakt, dat zij 11 maart jongstleden presenteerden. Het wordt een speeltuin, gemaakt van natuurlijke materialen waar kinderen de natuur van heel dichtbij kunnen beleven. Vorige week is een hut van takken gemaakt. Clusius-docente Jeanine Jonker geeft haar leerlingen aanwijzingen bij het werk; waaronder ook klussen als het verrollen van loodzware boomstammen. ,,We zijn deze middag en volgende week nog bezig. Dan moet het meeste werk gedaan zijn, want meer tijd hebben we niet. Er wordt nog een waterloop uitgegraven en van het zand wordt een heuvel gemaakt. Ook moet de betonnen buis nog op zijn plek." Gelukkig heeft het Clusius-team materieel meegenomen, waarmee het zware werk uitgevoerd kan worden. De materialen -zoals het houten hekwerk- zijn gesponsord.

Even verderop, voor Kwekerij de Buitenkans, werken Clusius leerlingen aan de uitvoering van een ontwerp voor een tijdelijk bloemenproject in het kader van de Limmer Bloemendagen.

Subsidies voor stichting vriendencultuurkoepel Heiloo

HEILOO - De vriendengroep van de cultuurkoepel groeit gestaag. De financiële bijdrage van vrienden maakt het mogelijk om te investeren waardoor het voorzieningenniveau nog beter wordt. Zo zijn er wensen om podiumverlichting aan te brengen, eigen stoelen aan te schaffen en decor panelen te plaatsen. Voor de aanschaf van 300 stoelen is ruim € 30.000 nodig. Naast een bijdrage die de stichting kan leveren zoekt de stichting sponsors. Het prins Bernard cultuurfonds Noord-Holland heeft € 5000 als bijdrage toegezegd. Ook ondernemers van het Willibrordus Business Centrum hebben een bijdrage toegezegd. Op 17, 18 en 19 september wordt het eerste festival: 'Willibrordus draait door' gehouden. Het landgoed en de gebouwen zijn daarvoor het decor. Film, documentaires, muziek, theater en voeding zijn de pijlers waarop het festival wordt georganiseerd. Voor het onderdeel film heeft de stichting € 2500,- toegezegd gekregen van het Taqa cultuurfonds. De jury van Nu.hier Noord-Holland vindt de opzet van het programma innovatief en een belangrijke bijdrage aan de bevordering van toerisme. Reden om voor de marketing en promotie van het festival in Heiloo € 5000,- toe te zeggen. Afgelopen maandag hebben bestuursleden van de stichting en kunstgetij de cheque in ontvangst genomen. De bedoeling is het festival jaarlijks te organiseren. Het is een co-productie van de stichting vriendencultuurkoepel, Kunstgetij, Ondernemend Heiloo, Fletscher hotel, stichting de Buitenkans en GGZ+. De werkgroep streeft ernaar dat het een festival wordt met een bijzonder karakter, onderscheidend en meerwaarde creëert voor velen. Voor verdere informatie mail of aanmelden voor vriendschap mail naar vrienden@cultuurkoepelheiloo.nl. In het kader van het Willibrordusjaar krijgen activiteiten in Heiloo bijzondere aandacht, zie www.willibrordusheiloo.nl. De leden van het genootschap Willibrordus 2015 willen door samenspel de vele activiteiten die in Heiloo worden georganiseerd met een activiteitenkalender onder de aandacht brengen. Leden van het genootschap nemen het initiatief om in gesprek te gaan met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Heiloo promoten en producten bekend te maken zoals Willibrordusbrood-bier, ijs en kaas. Mogelijk zullen de restaurants een Willibrordus gerecht op de menukaart plaatsen. Op 7 november, de sterfdag van Willibrordus, zal in de cultuurkoepel het Willibrordus debat plaats vinden met aansluitend een Willibrordus maaltijd. Het debat zal gelei worden door burgemeester Van Zanen van de Willibrordus stad Utrecht. Het genootschap wil graag weten hoeveel inwoners van Heiloo in hun naam Willibrordus hebben en welke Heilooers 7 november jarig zijn. Mail naar info@willibrordusheiloo.nl Als je meer of andere suggesties hebt voor het genootschap mail dan.

Nieuwe collectie bij Rozing Wonen & Dromen

HEILOO - Gevoed door de nieuwste trends op het gebied van banken en fauteuils is er weer een mooie collectie samengesteld bij Rozing Wonen & Dromen. Banken met een frisse look; luchtig, compact én met uitstraling. Zo ook model 7200 van het merk Lookline, een puur Nederlands product. En met een perfect zitcomfort. Wil je lekker relaxen? Dan kies je voor een bank met hoofdsteun en uitklapbare voetensteun. Uiteraard is er een ruime keuze in stof en leer met de meest uiteenlopende kleuren. Zo stel je zelf je bank samen die goed bij jou en je interieur past. Meer weten? Je bent van harte welkom bij Rozing Wonen & Dromen, Westerweg 261 in Heiloo. www.rozing.nl

Kinderkunstmuseum in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Basisschool OBS de Zuidwester in Heiloo heeft dit jaar weer een prachtig KinderKunstmuseum gemaakt, met als thema: Afrika. De mooiste kunstwerken uit dit museum zijn nu in de jeugdafdeling van Bibliotheek Heiloo te bewonderen (tot 18 mei). Allerlei verschillende invalshoeken van dit prachtige continent worden in kaart gebracht, van woningen tot dieren, van landschappen tot rituelen, en in allerlei verschillende kunstvormen aan het publiek gepresenteerd.

Peuterochtend in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Vrijdag 24 april van 10.30 tot 11.30 uur houdt Bibliotheek Heiloo weer een Peuterochtend. Het boek waar alles deze ochtend om draait is: Rupsje Nooitgenoeg. Deze ochtend wordt niet alleen voorgelezen maar ook samen spelletjes gedaan en geknutseld. Kortom: een gezellige ochtend rond boeken voor kinderen van 2 tot 4 jaar (en hun ouders/oppas).

Ruben Hein en Ti-an-guis in De Beun

HEILOO - Stichting Vrienden van de Beun sluit het seizoen van voorstellingen door beroepsartiesten in theater De Beun in Heiloo in april af met twee heerlijke muziekvoorstellingen in één weekend.

Op vrijdag 24 april komt Ruben Hein, en gezien zijn reputatie is het een wonder dat er nog kaarten voor zijn voorstelling verkrijgbaar zijn. Hij is de winnaar van de Edison Publieksprijs 2013 en de Radio 6 Award 2013 voor Beste Soulartiest, grote ster bij Linda's Zomerweek, schitterend nummer Elephants. Hij is niet in een hokje te stoppen. Des te meer reden om hem live aan het werk te zien!

En ten slotte, op zaterdag 25 april, komt de internationale folkgroep Ti-an-guis met swingende muziek uit alle hoeken van de wereld. Nog betrekkelijk onbekend, maar als u de stem van Lovorka Holjevac eenmaal hebt gehoord, bent u verkocht. Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Vrienden van de Beun, www.vriendenvandebeun.nl, bij De Schrijverij in het Stationscentrum, het Trefpunt, de bibliotheek in Heiloo en in het theater.

Springschans Museumavond 'Uit de kunst!'

HEILOO - Donderdagavond gingen de museumdeuren bij de Springschans open voor het nieuwsgierige publiek! De bezoekers konden door de gehele school verschillende zalen bekijken; elk met een eigen thema, zoals: Picasso, De Stijl, Landschappen, Ruimtelijk werk, Cobra, Groepswerken en nog veel meer.

In elke zaal hing werk van kinderen van groep 1 tot en met 8 en werden de bezoekers rondgeleid door echte suppoosten. Er was enorm veel publiek en iedereen was erg enthousiast over hoe de kinderen zo'n prachtig museum op poten hebben gezet.

Picturae digitaliseert bouwdossiers van Gemeente Heiloo

Mark Lindeman en weth Archieffoto Carolien Breed

HEILOO - Gemeente Heiloo laat Picturae 80 meter bouwdossiers digitaliseren. Voor de gemeente Heiloo zal het werken met dit materiaal efficiënter worden doordat het intern digitaal beschikbaar en raadpleegbaar wordt.

Huiseigenaren, potentiele kopers, verbouwers, projectontwikkelaars, architecten, makelaars en medewerkers van de gemeente Heiloo raadplegen regelmatig het bouwarchief van de gemeente Heiloo. Door de bouwdossiers te laten digitaliseren komt een einde aan de tijdrovende klus om de opgevraagde papieren stukken aan derden te overhandigen. Zo wordt er veel tijd bespaard omdat iedereen op elk gewenst moment de digitale bestanden kan opvragen. De papieren bouwdossiers tot 1990 worden in eerste instantie overdragen aan het Regionaal Archief Alkmaar en worden daardoor openbaar.

Picturae zal voor het project bouwdossiers van de gemeente Heiloo uit de periode 1920 tot 1990 digitaliseren. In totaal zal zo'n 80 meter bouwdossiers worden gedigitaliseerd. De bouwdossiers bestaan uit aanvragen, vergunningen, berekeningen en tekeningen. De bouwtekeningen hebben verschillende afmetingen en variëren in formaat. Dit is voor Picturae geen probleem. De bouwtekeningen worden zeer hoogwaardig en efficiënt gedigitaliseerd met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde digitaliseringssets. Het grote voordeel van Picturae is dat de dossiers in Heiloo worden gedigitaliseerd. Bij tussentijdse opvragingen kan de Gemeente Heiloo dan ook razendsnel over het dossier beschikken.

Hoewel Picturae actief is in binnen- en buitenland, heeft het bedrijf ook haar sporen achtergelaten in het culturele landschap van regio Heiloo en Alkmaar. Algemeen directeur Mark Lindeman hierover: ,,Ondanks de internationale ambities van ons bedrijf, zijn we gehecht aan onze Heiloose afkomst. Met 115 werknemers die in Heiloo werken, wordt samengewerkt aan het waarmaken van onze ambities."

Vorig jaar digitaliseerde Picturae het krantenarchief van de Uitkijkpost in opdracht van het Regionaal Archief Alkmaar. Ook ontwikkelde Picturae een krantenviewer waarmee de kranten online doorblader- en doorzoekbaar werden. Eerder heeft het Heiloo?r bedrijf landhuis Nijenburg digitaal in kaart gebracht. Picturae maakte zogeheten roundshots, waarbij de ruimte in zijn geheel rondom op de foto wordt gezet. Op die manier kan iedereen online een virtueel bezoek aan het gebouw brengen, vergelijkbaar met Google Street View. Het project was vooruitstrevend in het contextueel publiceren van diverse soorten data zoals tekst, audio en film. De schilderijen in Nijenburg kunnen zelfs in detail worden bekeken, waarbij informatie over het schilderij te lezen is.

Momenteel is Picturae genomineerd voor de verkiezing voor Beste Onderneming van Noord-Holland 2014/2015 in de categorie MKB Groot. ,,Een prachtige prestatie", aldus Fred Dellemijn, wethouder Economische Zaken in Heiloo. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk te werken met lokale ondernemers, maar als je zo'n bijzondere klus kan onderbrengen in je eigen dorp voelt dat wel bijzonder aan. We zijn als college bijzonder trots op Picturae. Prachtig dat zij dit jaar de ondernemersprijs van Heiloo hebben gewonnen en niet meer dan terecht dat zij als finalist deelnemen aan de verkiezing van Beste Onderneming van Noord-Holland."

Lindeman: ,,Het zou een mooi signaal naar de maatschappij zijn als Picturae de verkiezing wint om aan te tonen dat erfgoed relevant is." Picturae Picturae is een bedrijf dat zich specialiseert in het cultureel erfgoed. Hierbij biedt Picturae erfgoedinstellingen, bedrijven en gemeentes een compleet traject bij het online ontsluiten van hun collecties. Van het digitaliseren van grote landkaarten tot het opzetten van websites en van crowdsourcing tot het ontwikkelen van databases. Kortom, Picturae digitaliseert, ontsluit en verrijkt cultureel erfgoed. Picturae werkt voor instellingen als Naturalis, Magnum Photos, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, World Press Photo en de National Library of Scotland.

Huub en Jo Disseldorp-Liefting in de bloemetjes gezet

HEILOO – Het was zaterdag 18 april groot feest voor de familie Disseldorp. Op deze zonnige zaterdag vierde echtpaar Disseldorp met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hun 65-jarig huwelijksfeest. ,,Met z'n allen bij elkaar, dat is het mooiste wat er is!" vertelde Jo Disseldorp-Liefting (88) stralend aan de burgemeester, die maandagochtend op de koffie kwam om het echtpaar te feliciteren. Het toeval en de trein speelden een grote rol bij hun allereerste, vluchtige kennismaking. Want Huub Disseldorp (bijna 91) kwam uit Stompwijk bij Leidschendam en Jo is geboren en getogen in Heiloo, opgegroeid aan de Slootenslaan. Huub ging op een dag met de trein op bezoek bij zijn oom in Alkmaar, die treinmachinist was. ,,Op het stukje tussen Castricum en Heiloo ontmoette ik drie zusters. Het moment was heel kort, ik kon één van hen nog net een briefje met mijn adres geven." Jo trok de stoute schoenen aan en schreef een brief aan de jongeman, wiens voornaam haar ontschoten was. De brief begon op goed geluk met 'Beste Henk'. Terug in Leidschendam wachtte Huub vol smart op post uit Heiloo. ,,Maar een nicht had de bewuste brief achtergehouden. Gelukkig dat haar moeder van het bestaan afwist en mij de brief alsnog bezorgde." Ze werden meer dan penvrienden en Huub besloot zijn Jo een keer op te zoeken in Heiloo; uiteraard weer met de trein. ,,Eenmaal in Heiloo sprak ik een willekeurige heer aan en vroeg hem de weg naar de Slootenslaan. Die vroeg me of ik die jongen uit Leidschendam was; hij bleek de vader van Jo. Een betere introductie in de familie kon ik me niet wensen."

Ze hadden een jaar lang met elkaar gecorrespondeerd toen Huub aan Jo vroeg of ze naar Leidschendam wilde verhuizen. Jo: ,,Dat zag ik helemaal niet zitten en zei tegen Huub: Waarom kom je niet hier wonen? Ik heb acht zusters, dat is toch veel gezelliger?" En dat deed hij; Huub vond een baan als bakkersknecht bij bakkerij Kaandorp en ging wonen bij zijn oom in Alkmaar. Uiteindelijk kwam hij bij de Forbo in Krommenie terecht, waar hij tot zijn pensioen gewerkt heeft. Na hun trouwen heeft het echtpaar eerst drie jaar ingewoond aan de Zevenhuizerlaan. Daar zijn twee van de vier kinderen geboren. In 1953 verhuisde het gezin -als eerste bewoners- naar de Butterlaan, waar het echtpaar nog altijd met heel veel plezier woont. En nog altijd genietend van elkaar. ,,Voor ons voelt elke dag als vakantie!"

GGZ: 'Zembla stigmatiseert psychiatrie'

Foto AeroVista

HEILOO - ,,VARA-programma Zembla heeft op 15 april jongsleden een reportage vertoond waarbij de psychiatrie suggestief en stigmatiserend is belicht", meldt GGZ NHN in een officieel persbericht. ,,De reportage doet geen recht aan mensen met een psychiatrische aandoening en de psychiatrie in het algemeen. Ook wordt betekenisvol wetenschappelijk onderzoek om mensen met ernstige psychotische klachten perspectief op herstel te bieden gereduceerd tot het 'experimenteren met patiënten'.

'Onderstaand de feiten op een rij'

,,GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft gecontroleerd medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het toevoegen van het middel memantine dat al langer in de landelijke richtlijn voor de behandeling van psychosen wordt aanbevolen. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Daarom is besloten deze behandeling te combineren met een onderzoek naar de effectiviteit.

Aan dit onderzoek hebben 52 wilsbekwame patiënten deelgenomen. De resultaten zijn veelbelovend; zeventig procent van de deelnemende patiënten geeft aan dat hun geheugen beter werkt, dat zij zich energieker voelen en dat ze actiever zijn. Dit is een hoopgevende ontwikkeling voor de behandeling van mensen met psychosen.

Er zijn acht patiënten geïncludeerd die in een woonvorm met 24 uurszorg verblijven, maar allen behandeld worden door een ambulant team. Vanuit het ambulante behandelperspectief is de keuze gemaakt om deze groep van acht wilsbekwame personen te includeren in het onderzoek.

Deelnemende patiënten aan een onderzoek bepalen zelf of, en in welke mate zij hun familie informeren. GGZ NHN stimuleert dit, maar onze patiënten zijn volwassen - wilsbekwame – mensen en de keuze die zij maken is aan hen.

Op basis van de melding van de medewerker die gebruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling is een extern en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door twee hoogleraren psychiatrie. De conclusies van dit onderzoek wijzen geenszins op misstanden. De medewerker was werkzaam in een begeleidende functie (als agoog), waarbij het beoordelen van complexe materie als wilsbekwaamheid niet tot de bevoegdheid en het functieprofiel behoort. De medewerker wenste zelf het dienstverband bij GGZ NHN te beëindigen en is niet ontslagen. Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met wederzijdse instemming en in bijzijn van de advocaat van deze medewerker.

Iedereen werkzaam in de zorg heeft een beroepsgeheim. Als medewerkers een organisatie verlaten blijft dit beroepsgeheim gewoon gelden. Ook voor deze medewerker. Het gaat hier om privacygevoelige informatie in de GGZ-context. Wij vinden het niet meer dan logisch dat deze privacy te allen tijde beschermd wordt. GGZ NHN gaat altijd in gesprek met cliënten, familie of medewerkers bij onduidelijkheden of klachten. Dat is in dit proces niet anders geweest en wij zijn dan ook in gesprek met alle betrokkenen. Het is niet onze gewoonte om dit via de media te doen en hebben mede daarom afgezien van medewerking aan de reportage van Zembla."

Feestelijke opening inlooppunt AristoZorg

Foto Carolien Breed

HEILOO - Vanmiddag, donderdag 16 april, werd onder vrolijk tromgeroffel het inlooppunt van AristoZorg aan de Stationsweg, het nieuwe onderkomen van de thuiszorgorganisatie, feestelijk geopend.

Na een woordje van Ruud Lourens, voorzitter van de cliëntenraad, verrichtte wethouder Elly Beens de openingshandeling; zij knipte samen met Petra Okker, directeur van de Heilooër thuiszorgorganisatie, het lint door dat voor de ingang was opgehangen. De wethouder prees het open en huiselijke karakter en daardoor de laagdrempelige toegankelijkheid van het inlooppunt. Ze uitte haar waardering voor het initiatief dat AristoZorg door activiteiten mensen wil verbinden. Petra, Paula en het team medewerkers werden na het officiële moment overstelpt met felicitaties en bloemen.

Het inlooppunt is nu nog van 09.00 tot 16.30 uur geopend, maar bij voldoende animo voor allerlei activiteiten die hier gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld samen koken en eten, zullen de openingstijden worden verruimd; ook op feestdagen! 'Uw wens is onze zorg', dat is de slogan van AristoZorg. Het inlooppunt ligt aan Stationsweg 87A, in Heiloo, tel.072-5320909, www.aristozorg.nl

Speelgoedparcours in Bibliotheek Heiloo

HEILOO – Op zaterdag 25 april van 10.00 tot 14.00 uur houdt Bibliotheek Heiloo weer een Speelgoedparcours, onder leiding van vrijwilligers van Speelotheek Heiloo. Deze zaterdag kunt u met uw (klein-)kind allerlei speelgoed van de Speelotheek uitproberen, waarbij u desgewenst advies krijgt van een van de Speelotheek-medewerkers. Kortom: een gezellige zaterdag in de bibliotheek voor kinderen én hun ouders/oppas.

Koningsdag in Plan Oost

HEILOO - Ook dit jaar houdt wijkvereniging Plan Oost, gelegen aan de Oostkanter 14 A, weer een leuke Koningsdag voor de kleintjes tot een jaar of 12. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen deelnemen aan leuke spelletjes. Er zijn verschillende springkussens en een heuse stormbaan. Pretkaarten kosten € 3,- en zijn inclusief ijs, chips en limonade.

Groei & Bloei-lezing over vlinders

HEILOO - Groei & Bloei Midden-Kennemerland organiseert een lezing over vlinders op 22 april om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk te Heiloo. De dagvlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 17 uitgestorven terwijl 30 van de overgebleven soort op de Rode Lijst staan als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. Toegang: Leden gratis, niet-leden € 2,-.

Bedrijventerreinen Heiloo opnieuw heel schoon en veilig

Op de foto Marijke Kaptein, Hans Romeyn, Hakan Meijer, Rob van der Wal en Dolf Kloosterziel.

HEILOO - Ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere belangrijke partners slaan in Heiloo al een aantal jaren de handen ineen voor schone en veilige bedrijventerreinen. Vanwege deze gezamenlijke inspanning heeft het MKB op 17 april voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan alle partijen uitgereikt.

Dolf Kloosterziel van het MKB overhandigde het certificaat tijdens de netwerkborrel van de Ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) aan alle partijen. Rob van der Wal namens de ondernemers, Marijke Kaptein van de politie, Hakan Meijer namens de brandweer en burgemeester Hans Romeyn namen het certificaat in ontvangst.

De bedrijventerreinen zijn een visitekaartje voor de gemeente Heiloo en zijn een mooie maar bovenal veilige plek voor ondernemers om zich te vestigen. Het derde KVO certificaat is daarom een prachtige beloning voor alle inspanningen van de partners. Het geeft aan dat er blijvende aandacht is voor een constante duurzame kwaliteit voor de terreinen.

Gedicht koningsdag

Koningsdag,

Hoera, we krijgen weer een Koningsdag

't wordt de leukste dag van het jaar .

En die gaan we vieren, reken maar

We hoeven niet naar ons werk, en

ook niet naar de kerk.

Eerst hangen we de vlag aan de stok,

of uit het raam…

En dan kunnen we naar de vrijmarkt gaan.

Of langs velen marktjes lopen, waar kinderen

hun eigen spulletjes verkopen.

Het wordt een groot muziekfestijn,

Vast te horen op ieder feestelijk terrein.

Maar blijf je lekker thuis,

dan zie je het koningspaar op de buis.

Er wordt vaak gezegd,

de monarchie kost veel geld,

maar dat is onterecht.

't Kost ongeveer twee euro per persoon per jaar,

En voor dat kleine bedrag,

krijgt iedereen een vrije dag.

Of je nu woont in Amsterdam, Heiloo of Oegstgeest

Zij vieren allemaal hun eigen koningsfeest.

En als op die dag 27 april,

ook het oranje zonnetje schijnen wil.

Dan is iedereen tevreden en blij,

Want het is toch heerlijk,

Zo'n feestelijk dagje vrij.

Colette, Heiloo.

2015 is het jaar van de verandering

HEILOO - De gemeente Heiloo heeft vanaf januari de regie gekregen over de uitvoering van jeugd - en gezinszaken, die voorheen bij Bureau jeugdzorg lag. In het sociale domein zijn diverse netwerkpartners actief en werken samen rondom kwetsbare cliëntsystemen. De ondersteuning richt zich op alle burgers van 0 tot 100 jaar.

De oprichting van een sociaal team is het gevolg, welke onder andere bestaat uit AMW, MEE, W&I, SWH, WMO, Jeugdconsulenten en CJG. Het AMW, Algemeen Maatschappelijk Werk, had voor de oprichting van het sociale team al de doelstelling en taak, om de ondersteuning te bieden aan inwoners van Heiloo, die tijdelijk onvoldoende in staat zijn eigen regie te nemen over eigen problemen en levensvragen. Het AMW biedt informatie en advies, psychosociale en materiële hulpverlening. Vragen en problemen rondom echtscheiding, werk en inkomen, zelfredzaamheid, assertiviteit, opvoeding, relaties en meer. Er is veel veranderd. Zo ook de naam AMW. Dit maakt plaats voor de 'Sociale werker'.

Ingezonden brief 'Tien vragen aan'

Sinds een aantal maanden staat er een rubriek in de Uitkijkpost waarin een inwoner of inwoonster van onze plaats door 10 vragen te beantwoorden inzicht geeft in zijn of haar bijdrage aan het leven hier ter plaatse. Aan het einde van het artikel stelt de ondervraagde een persoonlijke vraag aan de door hem of haar gekozen opvolger. Ik mag dat graag lezen, die rubriek moet blijven, vind ik. Er is echter één ding dat mij meer en meer gaat opvallen. Waar blijven de vrouwen van Heiloo? In al die maanden zijn de vrouwen ternauwernood aan het woord gelaten. Is deze scheefgroei u ook al opgevallen? Ik wil maar zeggen: de gemeentesecretaris, de directeur van de bibliotheek, het hoofd van het Mantelzorgcentrum, de spijkeroma (Timmerdorp), allemaal vrouwen; Dorcas en Keer op Keer drijven op vrouwen, bij de plaatselijke sportverenigingen kunnen wij vrouwen niet missen, het Heiloose leger aan vrijwilligers bestaat grotendeels uit vrouwen. Al die verhalen zijn ook het optekenen waard. Mannen van Heiloo, laat u adviseren door de vrouwen in uw naaste omgeving en stel uw persoonlijke vraag nu eens aan een vrouw. Verlaat dit 'Old Boys Network', ruim baan voor 'Hey Girls!'

Tine Elen-Schaeffer

Politie waarschuwt voor woninginbrekers

HEILOO - Afgelopen maanden zijn tientallen bewoners slachtoffer geworden van een woninginbraak in Heiloo. De politie begrijpt dat een woninginbraak een ingrijpende gebeurtenis is en de aanpak van deze criminaliteit heeft dan ook topprioriteit.

U kunt hierbij ook helpen. Door bijvoorbeeld preventiebijeenkomsten bij te wonen en preventieve maatregelen te nemen. Denk er bijvoorbeeld om, om met het mooie weer altijd ramen en deuren te sluiten wanneer u uw woning verlaat. Ook als u maar heel even weg bent, is het belangrijk inbrekers geen kans te geven. Openstaande deuren en ramen bieden criminelen kans om gemakkelijk en snel toe te slaan. Op de website politiekeurmerk.nl leest u meer tips over hoe u uw woning veiliger kunt maken. Of ga naar 123inbraakcheck.nl en test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen.

Hoe bewegen 65-plussers in Heiloo?

HEILOO - Of en zo ja hoe 65plussers in Heiloo aan beweging doen is wat Inge de Moor, studente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, graag wil weten.

Als stagiaire van de SportRaad Heiloo heeft zij daarom het initiatief genomen dit te gaan onderzoeken middels een enquête onder 65-plussers in het dorp. Daarin zal ook worden gevraagd naar wat zij belangrijk vinden om aan beweging te kunnen doen en misschien wel vaker. Door de resultaten van dit onderzoek kan vervolgens beter worden ingespeeld op de beweegbehoeften van de oudere dorpsbewoners.

Bewegen is goed voor ouderen, zowel voor de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. En als het dan ook nog eens samen wordt gedaan werkt dat weer positief vanwege het sociaal contact. 65-Plussers die willen bewegen, of dat al doen maar bepaalde wensen daarbij hebben, wordt daarom gevraagd aan de enquête deel te nemen. De enquête ligt voor u klaar bij het Trefpunt en de Bibliotheek. Voor degenen, die vertrouwd zijn met het internet, de enquête is ook te vinden op www.sportraadheiloo.nl.

Timmerdorp Heiloo 2015

HEILOO - Timmerdorp Heiloo organiseert van 11 tot 14 augustus weer een timmerfeest voor 650 kinderen. Uiteraard is voor dit evenement veel hout en vooral pallets nodig. Tot afgelopen jaar kon dit voor een groot deel verzorgd worden door GP Groot. Helaas is aangegeven dat dit vanaf dit jaar niet meer lukt en zal er dus zelf voor hout gezorgd moeten worden. Iedere eerste zaterdag van de maand worden pallets ingezameld. Daarvoor mag gebruik worden gemaakt van de oude gemeentestort aan de Kanaalweg. Heeft u nog hout of pallets? Breng ze dan naar deze plek. Ter indicatie: we denken er zo'n 3000 nodig te hebben. Op zaterdag 2 mei houdt met een inzameling tussen 09.00 uur en 12.00 uur op de Wagenmaker, achter de Karwei in Heiloo. Even voor in de agenda, de volgende inzameling is op zaterdag 6 juni (kijk voor de laatste wijzigingen op onze Facebook pagina www.facebook.com/TimmerdorpHeiloo of onze site www.timmerdorpheiloo.com. Voor eventuele vragen: timmerdorphout@gmail.com, of tel. 06-43215057.

Prijzen Bokkentocht uitgereikt

Alle aan de Bokkentocht deelnemende horeca-ondernemers tezamen met alle prijswinnaars in café De lantaarn in Limmen. Foto Carolien Breed

REGIO - Ook de vierde Heilooër Limmer Bokkentocht is met een kleine 500 deelnemers een groot succes geweest!

De uitbreiding naar twaalf horecalocaties zorgde voor een betere spreiding van de drukte en leverde meer keuzemogelijkheid. Men kon kiezen uit twintig verschillende voorjaarsbieren en ook de hapjes waren van soep tot saté smakelijk en gevarieerd. De organisatie kijkt tevreden terug op een mooie dag. Nieuw deze editie was dat alle twaalf 'bokkentappers' een prijs ter beschikking stelden voor uit de ingeleverde strookjes van de stempelkaart getrokken deelnemers. De twaalf prijswinnaars ontvingen afgelopen maandagavond een waardecheque, uiteenlopend goed voor een Speciaalbierproeverijtje tot een etentje voor twee personen. Op deze wijze kunnen meerdere deelnemers nogmaals genieten van het lekkers dat de locaties te bieden hebben. De organisatie bedankt iedereen voor zijn of haar deelname en kijkt nu al uit naar de Herfsteditie op 17 oktober!

Spelletjes in speeltuin Boekenstein

Ook dit jaar zijn er weer Oudhollandse spelletjes in en om de speeltuin van Boekenstein.

HEILOO - Ook dit jaar organiseert de Oranjecommissie West op Koningsdag van 11.30 tot 13.30 uur weer Oudhollandse spelletjes in en om de speeltuin van Boekenstein. Spelkaarten kosten € 2,-. Met deze kaart kunnen kinderen tot en met 12 jaar spelletjes doen, zoals kegelen, zaklopen en spekhappen. Bovendien krijgen ze een glaasje limonade, een ijsje en mogen ze een keer grabbelen. Net als vorig jaar is er een kleine vrijmarkt rondom de speeltuin, kan er pony gereden worden en is er een springkussen. Extra dit jaar is ballonnenclown Niekie en een percussieworkshop van Maurice Vastenouw.

Afwijkende openingstijden Bibliotheek Heiloo in mei

HEILOO - Bibliotheek Heiloo is op dinsdag 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag) en donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. Verder is Bibliotheek Heiloo rond de meivakantie normaal geopend.

Uitkijkpost lid van de Nederlandse Nieuwsbladpers

Drie nieuwsbladen zijn tijdens de jaarvergadering van de NNP welkom geheten als nieuw lid. Op de foto links Karel Frugte namens de Uitkijkpost met het nieuwe NNP-naambordje als bewijs van lidmaatschap van de belangrijkste organisatie van lokale nieuwsbladen. Foto: Vincent de Vries.

HARDERWIJK - Uitkijkpost Media BV, uitgever van de nieuwsbladen Uitkijkpost en De Uitgeester, is in Harderwijk officieel toegetreden tot de Nederlandse Nieuwsblad Pers, de landelijke organisatie van lokale nieuwsmedia.

Tijdens de jaarvergadering van de NNP in Harderwijk nam Karel Frugte, namens de directie van de Uitkijkpost, het officiële naamplaatbordje in ontvangst als bewijs van het lidmaatschap van deze organisatie. Uitkijkpost benadrukt hiermee haar doelstelling voor de komende jaren om zich nog nadrukkelijker te profileren als uitgever van nieuwsbladen, die kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft. Ook online timmert Uitkijkpost momenteel flink aan de weg met dagelijks actueel nieuws en presentatie van de digitale Uitkijkpost.

Nieuwe online initiatieven staan voor de komende maanden op het programma. Hierdoor is inmiddels het nieuwsblad van Heiloo nu ook online met haar website www.uitkijkpost.nl de belangrijkste lokale nieuwsbron geworden, maar zal binnen niet al te lange tijd ook voor andere lokale en regionale activiteiten hét platform worden voor verenigingen, stichtingen, organisaties enzovoort.

Wethouder Opdam opent zwembad Het Baafje

HEILOO - Op zaterdag 25 april om 12.00 uur komt wethouder Rob Opdam de officiële opening van zwembad Het Baafje verrichten. De deuren zullen vanaf dan wijd open staan om de zwemmers te verwelkomen voor een nieuw en zonnig zomerseizoen. Op deze dag is er gratis entree.

Vanaf 1 april is Sport Servicepunt Langedijk de nieuwe exploitant van het mooie buitenbad. In korte tijd is er al een aardig programma samengesteld, dat u kunt vinden op de nieuwe website van het zwembad en het programma zal nog worden uitgebreid. Ook zullen er tijdens het seizoen spontaan activiteiten worden aangeboden. Deze zullen via de Facebook-pagina van Zwembad het Baafje worden vermeld. De week van 25 april tot en met 1 mei zal het bad van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn, voor de overige openingstijden kunt u op www.zwembadhetbaafje.nl terecht. Tijdens de openingsdag zijn er allerlei activiteiten om aan mee te doen, zoals Bubblebal voetbal, vlotten bouwen en natuurlijk zwemmen. U bent van harte welkom om gewoon een kijkje te komen nemen en kennis te maken met een paar onbekende gezichten die u komende zomer tegen zult komen. De hele week tot en met donderdag 30 april kunt u nog profiteren van 20% korting op de aanschaf van een abonnement, dat is toch de moeite waard. Meer informatie op www.zwembadhetbaafje.nl en Zwembad het Baafje is ook te vinden op Facebook. telefoon: 072-5333909.

Brandweer Heiloo gastheer voor brandweerwedstrijd

HEILOO - De provinciale hoofdklasse vaardigheidstoetsen van de ABWC worden dit jaar gehouden in de gemeente Heiloo. De vaardigheidstoetsen hebben de aandacht van Brandweer Nederland, die bekijkt of de toetsen bij kunnen dragen aan een kwaliteitsimpuls binnen brandweer Nederland. De oefeningen krijgen een realistisch karakter, waarbij een scenario wordt gepresenteerd die u ook in uw dagelijkse praktijk tegen kan komen.

Uiteraard wil Brandweer Heiloo ook de bevolking van Heiloo de gelegenheid geven hierbij een kijkje te komen nemen. Iedereen is van harte welkom in de kazerne van Heiloo aan de Rosendaal 2a op zaterdag 25 april van 9.00 uur tot 17.00 uur. In de kazerne kunt u brandweermensen spreken, en uiteraard informatie krijgen over het brandweerwerk, en wat de brandweer van uzelf verwacht in geval van brand of andere calamiteiten. Tijdens de wedstrijden is het ook mogelijk om mee te kijken in het bedrijf CiRoPack. U krijgt de gelegenheid (met enige beperkingen omdat de deelnemers er geen last van mogen hebben) de wedstrijdploegen in actie te zien binnen het bedrijf.

Brandweer Heiloo gastheer voor brandweerwedstrijd

HEILOO - De provinciale hoofdklasse vaardigheidstoetsen van de ABWC worden dit jaar gehouden in de gemeente Heiloo zaterdag 25 april. De vaardigheidstoetsen hebben de aandacht van Brandweer Nederland, die bekijkt of de toetsen bij kunnen dragen aan een kwaliteitsimpuls binnen brandweer Nederland.

De oefeningen krijgen een realistisch karakter, waarbij een scenario wordt gepresenteerd die u ook in uw dagelijkse praktijk tegen kan komen. Uiteraard wil Brandweer Heiloo ook de bevolking van Heiloo de gelegenheid geven hierbij een kijkje te komen nemen. Iedereen is van harte welkom in de kazerne van Heiloo aan de Rosendaal 2a op zaterdag 25 april van 09.00 uur tot 17.00 uur. In de kazerne kunt u brandweermensen spreken, en uiteraard informatie krijgen over het brandweerwerk, en wat de brandweer van uzelf verwacht in geval van brand of andere calamiteiten. Tijdens de wedstrijden is het ook mogelijk om mee te kijken in het bedrijf CiRoPack. U krijgt de gelegenheid (met enige beperkingen omdat de deelnemers er geen last van mogen hebben) de wedstrijdploegen in actie te zien binnen het bedrijf.

Verkeersregelaars incasseren andermans frustraties

HEILOO – Verkeersregelaars zijn vrijwilligers die een examen op internet hebben gedaan. Met een veiligheidshesje met gele bovenkant, rode onderzijde en fluorescerende grijze driehoek verzekeren ze de veiligheid van de deelnemers door het verkeer op daarvoor door de gemeente Heiloo aangewezen plekken te regelen. Zondag stonden ze voor de PCC Maalwater Run en Walk op strategische plaatsen in het dorp. Ze werden soms geconfronteerd met boze automobilisten die de vrijwilligers uitscholden omdat ze moesten omrijden of wachten. Erger nog, een witte Toyota reed gewoon langs de afzetting door het gemeentelijk groen en negeerde daarmee de aanwijzingen van een verkeersbegeleider. Gelukkig geen ongelukken. Het incident is aan de politie gemeld.

Caecilia in haar element

HEILOO - Afgelopen zaterdag heeft het Heilooër Harmonieorkest Caecilia in de Beun een geweldig concert neergezet. In samenwerking met fotografen van de HAF, was het een lust voor oog en oor. Prachtige muziek werd ondersteund door beelden, het publiek werd meegenomen door de geïnspireerde beelden en muziek. Zowel het opleidingsorkest als het A-orkest werden door de dirigenten Bob Kanne en Alida Holwerda verrast in alle mogelijke situaties.

Klaar voor de derde Appeltje Eitje wandeling?

Op zaterdag 25 april is het weer tijd voor de derde wandeling in 2015.

HEILOO - Op zaterdag 25 april is het weer tijd voor de derde wandeling in 2015. De omgeving van Heiloo nodigt uit om in beweging te komen! Deze keer wordt er langs de paarse pijlen gewandeld van het wandelnetwerk, een route van ongeveer 12 kilometer. Onderweg is er ruimte voor een kleine pauze en is er gelegenheid om koffie, thee of iets anders te nuttigen. Deelname is kosteloos, maar consumpties zijn voor eigen rekening. Kom op, en wandel mee met Buitenfit! Aanmelden of meer info: www.buitenfit.com of tel. 06-42896775.

Kunst en Muziek tussen de Bollen

LIMMEN - Op 26 en 27 april houdt het gemengd koor De Vredeburgers in samenwerking met de Stichting Hortus Bulborum voor de tweede keer een kunst- en muziekevenement.

Het evenement wordt gehouden in de tuin achter 'Ons Huis', op het terrein van de Hortus, tonen de kunstenaars allerlei kunstvormen, zoals sieraden, keramiek, glas, tassen, beelden en schilderijen. In de prachtige muziektent, het Pieter Boschman Paviljoen, zal regelmatig muziek te beluisteren zijn.

Op zondag 26 april treden op: The New Longriders met melodieuze gitaarmuziek in de stijl van de Shadows; Het Black Gospel Choir B. Lief uit Egmond Binnen; Shantykoor De Kromsailers het dubbelkwartet Phonation uit Akersloot met een repertoire van klassiek tot populair. Op Koningsdag treden op: The New Longriders;, Phonation: Peter Dekker uit Limmen en Roos, Jean en Dave, eveneens uit Limmen. Jean en Dave zijn bekend van de band Poker. In 'Ons Huis' en op het terras wordt koffie en thee met huisgemaakte lekkernijen geserveerd. Er is ook een loterij met veel originele prijzen.

De opbrengst van al deze activiteiten komt ten goede aan het gemengd koor De Vredeburgers om in de toekomst mooie concerten te kunnen blijven presenteren. Plaats: Hortus Bulborum, Zuidkerkenlaan 23A, Limmen. Voor het volledige programma, zie www.devredeburgers.nl.

Pluim voor inwoners die anderen helpen

REGIO - Wie kent iemand die een pluim verdient omdat hij of zij graag een ander helpt? Of iemand die juist om hulp durft te vragen? Inwoners van de BUCH gemeente (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) kunnen voorbeelden bij aanmelden voor 'de Pluim': een taart als waardering.

De BUCH gemeenten vinden hulp uit de omgeving bijzonder en tegelijkertijd heel normaal. En woordvoeder: ,,Elke vorm van helpen vinden wij een mooi voorbeeld. Daarom zetten wij iemand die een ander helpt, of juist om hulp durft te vragen, graag in het zonnetje: wij stellen een taart beschikbaar. Als een inwoner iemand voordraagt, krijgt deze inwoner een taart die hij of zij zelf mag overhandigen aan de gelukkige."

De Pluim is een blijk van waardering die inwoners aan elkaar geven en van elkaar ontvangen. Het heeft te maken met de grondgedachte van de regionale campagne 'Dat is heel normaal in onze gemeente': samen zijn we er voor elkaar. De campagne borduurt voort op de uitkomsten van uitgebreid onderzoek van Motivaction. Uit het onderzoek (2013) blijkt dat bijna alle inwoners (95%) zoveel mogelijk dingen zelf willen doen, ook als ze ziek worden. 97% van de mensen geeft aan dat ze graag een helpende hand toesteken als hun partner, kind of ouders hulp nodig hebben. Als het gaat om vrienden, buren of familieleden die minder dichtbij staan, is het percentage minder hoog. In dat geval zegt 47% van de inwoners dat zij dan zullen helpen.

Het kan gaan om vanzelfsprekende dingen. De vuilcontainer aan de weg zetten voor de minder valide buurman, op de koffie gaan bij een eenzame tante of de mantelzorg voor een dierbare. Wie er voor een Pluim in aanmerking komt, bepalen onze inwoners: zij kunnen zelf iemand aanmelden. Dat kan online op www.datisheelnormaal.nl, of met een aanmeldkaart die verkrijgbaar is in de hal van het gemeentehuis. Op de website zijn ook alle andere nominaties te bekijken.

Koningsdag Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF - Ook dit jaar wordt op Koningsdag maandag 27 april, weer een aantal feestactiviteiten voor de jeugd van Egmond aan den Hoef georganiseerd.

De Koningsdag-werkgroep, een samenwerking van Lamoraal, Jeugdbelangen en Restaurant Smakelijk, heeft een versierde fietsen-optocht georganiseerd vanaf 10.30 uur, die start bij Dorpshuis Hanswijk. De fanfare van het Lamoraal trekt door Egmond aan den Hoef via de volgende route: Hanswijk, Julianaweg, Schoolstraat, Slotweg, Maria van Arkellaan, Anna van Burenlaan, Beatrixlaan, Herenweg, Graaf Dirkplein, Egmonderstraatweg tot aan restaurant Smakelijk.

Daarnaast is er een kindervrijmarkt en kinderspelen gepland bij restaurant Smakelijk van 11.30 tot 15.00 uur. Het terrein achter dit restaurant is deze dag het toneel voor Kinderspelen en Kindervrijmarkt. De vrijmarkt wordt op het grasveld rond "de Koffiemolen" gehouden. De kinderen kunnen zich op het terrein uitleven bij een groot aantal kinderspelen en leuke attracties zoals springkussens en stormbaan. Na afloop van de kinderspelen en vrijmarkt is er tot het einde van de middag nog tijd voor napraten voor de ouders en begeleiders en kunnen de kinderen zich nog uitleven op de springkussens en de andere attracties.

Contactpersoon bij de Kindervrijmarkt en Kinderspelen is Anita Beemsterboer: tel. 06-13617691.

Programma koningsdag Limmen 2015

LIMMEN – Koningsdag in Limmen kent weer een mooi programma. De vrijmarkt voor kinderen begint om 09.00 uur op het noordelijke gedeelte van het park. De ervaring heeft geleerd dat er voldoende ruimte is voor alle jeugdige handelaren om hun waar uit te stallen, zodat er niet gereserveerd hoeft te worden.

Tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden met de Koningsrit van 4 kilometer. Deze puzzeltocht start op de Vuurbaak. Bij de tent van de organisatie kan de routebeschrijving worden opgehaald. Om deze unieke fietstocht in stand te houden wordt € 1,- gevraagd per volwassen deelnemer. De kinderen doen uiteraard gratis mee. Tevens kunnen kinderen tot 12 jaar zich hier inschrijven voor de wedstrijd 'de mooist versierde kinderfiets'. Omstreeks het middaguur zal er begonnen worden met pannenkoeken bakken. Alle kinderen kunnen er één komen eten. Volgens de traditie is er ook dit jaar weer de limonadekoe, waarbij de kinderen zelf mogen 'melken'. Van 12.00 tot 18.00 uur is de bar geopend. De bar wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. Er is daar ook veel Nederlandstalige muziek met DJ Michael en een live optreden van Albert Casanova.

Zoals ieder jaar kunnen de kinderen hun energie kwijt op en bij meerdere attracties. Dit jaar is er voor elke leeftijdscategorie een attractie opgesteld voor al het tijgeren, kruipen, klauteren, klimmen en springen. Om 16.00 uur volgt de prijsuitreiking Koningsrit en 'mooist versierde kinderfiets'. Om 18.00 uur eindigen alle activiteiten. Stichting Oranjefeest Limmen hoopt met dit programma voor iedereen een leuke en gezellige dag te hebben georganiseerd. Zie ook www.ovlimmen.nl.

Open dag bij familie Mooij aan de Uitgeesterweg in Limmen

LIMMEN - Op zaterdag 25 april van 10.00 tot 16.00 uur houdt de familie Mooij een open dag in de nieuwe stal aan de Uitgeesterweg 37 in Limmen.

In 1980 is de familie verhuisd van de Rijksweg in Limmen naar de Uitgeesterweg. Omdat er aan de Rijksweg geen mogelijkheden waren om uit te breiden besloten zij om een nieuw bedrijf te realiseren aan de Uitgeesterweg. Om in de toekomst verder te kunnen met het bedrijf en omdat de oude stal niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed vanwege ruimte, koe-comfort, arbeidsgemak en dierwelzijn hebben zij er voor gekozen om een nieuwe stal te bouwen voor de melkkoeien. De stal is uitgevoerd met een emissiearme vloer (half beton/half rubber), diepstrooisel in de boxen, nevelinstallatie, ventilatoren, ledverlichting, geïsoleerd dak, zonnepanelen en warmteterugwinning.

Op de open dag kunnen bezoekers de nieuwe loopstal bekijken en ook de 23 stands Boumatic draaimelkstal. Familie Mooij heeft gekozen voor een draaimelkstal omdat zij de koeien zoveel mogelijk dag en nacht willen beweiden en dit wordt met een automatisch systeem (robots) moeilijker. De grote glazen deuren geven veel licht in de stal en achter het middelste glazen pui aan de voorkant kun je vanaf de buitenzijde de koeien zien als ze gemolken worden.

Begin van het einde of misschien toch nog een nieuw begin?

De kap van de Koffiemolen wordt onder handen genomen.

EGMOND AAN DEN HOEF - Afgelopen vrijdag werd door Molenbouwers Poland de kap van de molen van Berkhout uit voorzorg verwijderd. Dit bleek noodzakelijk nadat er bij de opname voor de renovatie duidelijk werd dat de acht stijlen van het achtkant aan de onderzijde zwaar zijn aangetast door houtrot en de eigenaar het risico niet wilde lopen dat er ongelukken zouden gebeuren.

Er is afgelopen december een subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland van € 105.000 en er is daarnaast nog een kleine BRIM subsidie van € 30.000 toegewezen. Alhoewel dit aanzienlijke bedragen lijken is er voor de beoogde renovatie een bedrag van ruim € 350.000 nodig, en dat is er tot op heden nog niet. De huidige (particuliere) eigenaar die dolgraag wil aanvangen met de restauratie, is druk bezig de benodigde gelden bij elkaar te sprokkelen en had dan ook gehoopt op een substantiële bijdrage van de gemeente Bergen. ,,Deze is echter - tot op heden - niet van plan de renovatie financieel te ondersteunen en stelt zich op het standpunt dat ze slechts gemeentelijke monumenten willen subsidiëren. Wel vreemd in het licht dat de fundamenten van het Slot, de Slothoeve en de Slotkapel wel subsidie voor onderhoud en herstel ontvangen. ... Het zou nu toch eeuwig zonde zijn van alle inspanningen van de afgelopen jaren dat, indien de gelden niet bij elkaar worden gehaald, de subsidie van de provincie geretourneerd moet worden en de eens zo prominent aanwezige, trotse molen van Berkhout , zelfs vereeuwigd op een doek van de Amerikaanse schilder Gary Melchers, aan zijn lot wordt overgelaten en de elementen vrij spel krijgen. Egmond aan den Hoef zal dan een bezienswaardigheid armer zijn en met het verdwijnen van de molen zullen de fijne herinneringen die zo velen aan deze plek hebben, hun tastbaarheid verliezen."

Examenexpositie van het Bonhoeffer College

Examen-leerlingen zijn druk bezig met het maken van kunstwerken/

CASTRICUM - De examencijfers voor de beeldende vakken zijn bekend, na de afsluitende PTA-praktijkdag in HAVO 5 op het Bonhoeffer College. Precies acht lesuren hadden de leerlingen om de laatste hand te leggen aan hun meesterstuk en de werkomschrijving te maken voor de examinerende docenten Marieke de Vree en Silvia Winder. Voor de ene leerling verliep de dag soepel, voor de ander was het zweten geblazen om het kunstwerk op tijd af te ronden. Samen met de uitslag van het Kunstgeschiedenis-examen, dat dit jaar het thema 'Strijd uitgebeeld in de Kunst' heeft, vormt de praktijkbeoordeling het definitieve eindcijfer voor het HAVO-diploma.

De VWO-leerlingen moeten nog even geduld hebben en wachten op de beoordeling van de externe tweede corrector. De resultaten van het praktijkexamen, de kunstwerken van zowel HAVO als VWO, zijn te bewonderen in de tentoonstelling in Galerie Sopit, welke wordt geopend door kunstorakel Douwe de Jong op donderdag 23 april om 16.30 uur. Op zondag 26 april is er ook nog gelegenheid om de expositie te bezichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur, begeleid door de klanken van de huisband sopitmachine.

IVN-wandelingen op de Westert en de Bleek

De Bleek met op de achtergrond bloeiende bollenvelden. Foto: Ingrid Siegenbeek van Heukelom

EGMOND-BINNEN - Met ingang van 29 april gaan IVN-gidsen weer elke laatste woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur met u zwerven door het PWN-duingebied in Egmond-Binnen. De gids vertelt u over de cultuurhistorie, landschap en beheer, flora en fauna, met nadruk op de werkzaamheden die recent door PWN in het gebied zijn uitgevoerd. Er kunnen maximaal twaalf mensen mee, die zelf voor een duinkaart dienen te zorgen. Aanmelden is noodzakelijk via Cocky van Engen, tel: 072-5334948. IVN-bijdrage €2,50. Vertrek: 19.00 uur, nieuwe parkeerterrein PWN, Oude Schulpweg, Egmond-Binnen (naast restaurant Nieuw Westert).

Op vakantie in Akersloot tijdens het 19de timmerdorp

AKERSLOOT - Van 12 augustus tot 15 augustus zal er een heus vakantiedorp gebouwd worden op het veldje aan de Roemersdijk in Akersloot. Dan vindt namelijk het 19de timmerdorp plaats in Akersloot met als thema: op vakantie in Akersloot.

Bijna 300 kinderen hebben al aangemeld voor het timmerdorp. Ze zijn alweer druk bezig met het maken van groepjes, bouwplannen en andere ideeën! En ook de mensen van de organisatie hebben tijdens de eerste vergaderingen al veel ideeën en plannen met elkaar gemaakt. Het belooft weer een groot spektakel te worden, met: veel timmeren, sport en spel, eten en drinken, muziek en gezelligheid! Op vrijdagavond vindt de bonte avond plaats. Hiervoor is de organisatie op zoek naar: enthousiaste moppentappers, dansers, toneelsterren, playbackers, etc. oftewel jong Akersloots talent! Opgeven kan via: timmerdorpakersloot@hotmail.com. Meer informatie: www.timmerdorpakersloot.nl, @TDAkersloot en Facebook.

Voordelige rijbewijskeuringen in Dorpshuis Hanswijk

EGMOND AAN DEN HOEF - Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Dorpshuis Hanswijk.

Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E keuring, € 50,- voor chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs. Data: 6 mei, 12 mei, 19 mei, 28 mei 8 juni, 17 juni en vervolgens eens per week. Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; deze keuring kost € 50,-. Meer informatie: tel. 0516-514574 of tel. 06-14716543.

22 april kinderen gratis in Huis van Hilde

CASTRICUM - Ter gelegenheid van de Nationale Museumweek is Huis van Hilde op woensdag 22 april voor kinderen gratis te bezoeken. Er zijn dan speciale kinderactiviteiten rond het jongetje Aak. In het archeologiecentrum is de museumjaarkaart vooralsnog niet geldig; toch zijn kinderen in het kader van de Museumweek extra welkom op deze woensdag.

De hele middag zijn er activiteiten rond het jongetje Aak, dat rond 200 voor Christus in de omgeving van Uitgeest woonde. Zijn skelet is opgegraven in het dorp Uitgeest en ligt in de vitrine in het ArcheoLab. Zijn gezicht is met forensische technieken gereconstrueerd. Programma: Voorleessessies om 13.00 uur en 15.00 uur in het ArcheoLab van Hans Kuyper uit 'De vloek van het zwarte water'. Daarnaast zijn er knutsel – en tekenactiviteiten. Meer informatie: Birre Yazar-Walvis, communicatie@huisvanhilde.nl, tel. 06-54383736.

Koningsdag te Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN - Op 27 april wordt Koningsdag groots gevierd in Egmond-Binnen. Vanaf 11.00 uur zullen de kinderen van de lagere school zich verzamelen bij dorpshuis De Schulp om vandaar onder begeleiding van fanfare Eensgezindheid in een bonte stoet op te trekken naar het Kerkplein.

Daar zullen de kinderen zich weer kunnen vermaken met allerlei spelletjes en wedstrijden met als afsluiting de kinderdisco voor de muziektent. Vanaf 14.30 uur is het de beurt aan de Egmondse bands om het publiek te vermaken, een zeer muzikaal afwissend programma met This Side Up, D.O.E.L, Das Kapital, van Leer en So be it zal proberen van het Koningsfeest een swingend en gezellig feest te maken. Het feest wordt georganiseerd door het Oranjecomité en de Stichting Vrienden van JOEB die de opbrengst beschikbaar stellen voor het Survival weekend voor de jongeren van 13 en 14 jaar op 15, 16 en 17 mei.

Klaverjassen en keezen op Koningsdag

AKERSLOOT - Maandag 27 april tijdens de Koningsdag zal er in Akersloot een grote Keezdrive en klaverjasdrive worden gehouden in café De Vriendschap; iedereen is welkom. Inschrijfgeld voor beide drives is € 5,-.

De Keezdrive begint om 14.00 uur en men kan zich telefonisch opgeven; tel. 0251-312866 of via keezbord.nl. De klaverjasdrive begint om 15.00 uur en voor deze drive kan men zich opgeven eveneens via tel. 0251-312866. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Senseo koffiezet apparatuur, weerstations, pannensets, fruitmanden, paling en nog veel meer. Naast de drive vindt er ook altijd een super verloting plaats waar men dezelfde prachtige prijzen kan winnen.

Tentoonstelling en lezing Tweede Wereldoorlog

LIMMEN - Op 1 mei vanaf 19.30 uur houdt de stichting Oud-Limmen in de Protestantse kerk een tentoonstelling en lezing over Limmen in de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de verongelukte Mosquito in het Oosterveld in 1944. De tweekoppige bemanning, de heer Zeller en de heer Tribbeck zijn daarbij om het leven gekomen. Op de begraafplaats van genoemde kerk zijn beiden begraven. Voor deze gelegenheid zullen familieleden van beide bemanningsleden bij de opening aanwezig te zijn. In aansluiting op de opening volgt een lezing over oorlogsfeiten uit Limmen en de regio, deze lezing wordt verzorgd door Hans Nauta. Op 2 mei tot en met 5 mei is de tentoonstelling geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Ouderen-ochtend 29 april

EGMOND AAN ZEE – Op 29 april om 10.00 uur wordt de reis door Afrika besproken tijdens de Ouderen-ochtend. U bent welkom in 'het Gebouw' aan de Trompstraat 2 te Egmond aan Zee. Entree is gratis.

Stichting Kees sponsort hardloopshirts Running Blind

Jan Schoorl van Stichting Kees overhandigt de opvallende hardloopshirts aan de deelnemers van Running Blind. Foto Carolien Breed

HEILOO – Monique van der Voort en Patrick Rupsam, de slechtziende hardlopers en de hardloopbuddy's van Running Blind Alkmaar zijn dolblij met de opvallende hardloopshirts die door Stichting Kees zijn gesponsord. Jan Schoorl overhandigde vanmorgen, vrijdag 17 april, namens Stichting Kees de shirts aan de lopers, die er dankbaar 'mee aan de loop gingen'.

,,Hiermee zijn we goed zichtbaar en herkenbaar op als we op straat hardlopen," vertelt Monique, die samen met Patrick vorig jaar Running Blind Alkmaar heeft opgezet. De landelijke organisatie Running Blind, opgericht door hardloper John Stoop, bestaat zeven jaar. Het doel is zoveel mogelijk mensen met een visuele beperking uit de wijde regio de mogelijkheid te bieden om te kunnen hardlopen onder begeleiding van een buddy. Juist voor blinde en slechtziende mensen is sporten van groot belang om hun spierkracht op peil te houden. Hier hebben ze namelijk ook in het dagelijks leven profijt van; de kans op vallen als gevolg van een wankel evenwicht wordt aanzienlijk verminderd.

Hardloopbuddy's zijn de ogen van de slechtziende deelnemers tijdens het hardlopen; met elkaar verbonden door een lint waarmee het duo zich samen door het straatverkeer en langs obstakels loodst. ,,Soms krijgen we wel eens opmerkingen als mensen een beetje ruimte moeten maken zodat we erdoor kunnen. Niet iedereen ziet meteen wat we aan het doen zijn." Met de nieuwe shirts is dat in één oogopslag duidelijk; het logo en de naam van Running Blind staan er -al van verre zichtbaar- met dikke zwarte letters op gedrukt.

Voor meer informatie: www.runningblind.nl/regios

'Verdubbeling aantal deelnemers PCC Maalwater Run & Walk'

Sportmascotte Freddie Fit liep aan de hand van Sportcoach Pascale de Hoogh mee in de Bambinirun. Foto Carolien Breed

HEILOO – Vandaag vindt de PCC Maalwater Run & Walk plaats, met start en finish in het Stationscentrum. Het hardloop- en wandelevenement kondigt tevens het begin aan van de Sportweek, een week waarin allerlei sportactiviteiten gehouden worden.

De loop is georganiseerd door Rotary Club Heiloo. De opbrengst gaat naar het Sport@School, een door SportRaad Heiloo opgezet project dat basisschoolleerlingen meer in beweging wil krijgen en kennis wil laten maken met de verschillende sporten die ons dorp biedt.

De Maalwater Run & Walk is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een groots dorpsevenement. Onder zeer gunstige loop en wandelomstandigheden ging in totaal ruim 700 deelnemers (circa 100 wandelaars en 600 hardlopers van jong tot oud van start. ,,Bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar" vertelt Frans Endel blij en opgetogen. De eerste run, een parcours van twee kilometer, startte om 14.00 uur. Ongeduldig stond de kindermassa te wachten totdat burgemeester Hans Romeyn het startschot gaf. 'Spreekstalmeester' Jeroen Schouten stelde 'voorfietser' Peter voor als: ,,Hem moet je volgen, zo hard als je kan!"

Eerder dan verwacht snelden de eerste wedstrijdlopers al weer op de finish aan. ,,Wat een toptijd!" luidde het enthousiaste commentaar. Zo snel lopen zelfs topatleten de 2 kilometer niet. Het bleek dan ook dat per ongeluk een lus van het parcours was overgeslagen; in plaats van 2 was slechts 1 kilometer afgelegd. De organisatie verontschuldigde zich voor de vergissing, die echter niets afdoet aan deze geweldige sportprestatie.

De overige afstanden werden wel in volle omvang gelopen. Sportmascotte Freddie Fit liep aan de hand van Sportcoach Pascale de Hoogh mee in de Bambinirun. Burgemeester Hans Romeyn toonde de jongelui dat hij goed kon meekomen in de warming up. En natuurlijk gaf hij weer het startschot voor de korte afstanden. Karen Stevenson deed de start van de 10 km.

Uitslagen: 2 kilometer meisjes: 1. Lisa Genet, 2. Marjolein 3. Maaike Oudman , 2 kilometer jongens: 1. Raul Tophoff, 2. Sem Snijder, 3. Dylan Opten,

4 kilometer meisjes: 1. Esmee Bakker, 2. J-Ann Kruijer, 3. Sydney van Zijl. 4 kilometer jongens: 1. Tristan de Jong, 2. Jelmar Bremer, 3. Wesley Sprenkeling. 10 kilometer vrouwen senioren: 1. Eva van Zoonen, 2. Suzan Klaver, 3. Jolien Klamer. Vrouwen Masters: 1. Thea Winnips, 2. Marion Overmeer, 3. Astrid Kops. Mannen senioren: 1. Max Rijs, 2. Matthieu Mulder, 3. Jordi van der Veen. Mannen Masters: 1. Peter Burger, 2. Gerben Oosterink, 3. Alex Kösters.

Foresters pakt volle buit na stroef begin

Foresters heeft vandaag met 2-0 gewonnen van Purmesteijn. De Heilooërs hebben, met nog drie competitiewedstrijden voor de boeg, drie punten voorsprong op de gevarenzone die leidt tot nacompetitie.

Die overwinning leek in de openingsfase trouwens nog heel ver weg. Binnen vier minuten kregen de bezoekers namelijk twee grote kansen, maar Purmesteijn-spits Daniël Schermer liet het na om slecht verdedigend werk af te straffen. Zo ging Tijs Laagland niet voluit tijdens een corner, waarna grote kansen ontstonden en was Stan de Boer niet alert genoeg in het duel met de spits. Twee keer was Schermer dichtbij, maar Foresters kwam goed weg.

Purmesteijn domineerde, combineerde soepeltjes en was dan ook veelvuldig gevaarlijk voor het doel van Tijs Laagland. De gasten hadden het fraaie spel moeten belonen met een treffer, maar die bleef uit. Ook na een afstandsschot van Ruben Adney, dat rakelings naast vloog. De thuisploeg had moeite de bal voorin vast te houden. Het balbezit op de helft van de tegenstander was dan ook spaarzaam. En kansen daarom ook. De gevaarlijke momenten van Foresters kwamen van middenvelder Nick Kramer.

,,De eerste helft zaten we er niet kort op. We gaven hen te veel ruimte en waren zelf erg twijfelachtig", oordeelde Foresters-trainer Rob Klanker. ,,Die fase duurde een half uur en dat is veel te lang. Ik had niet verwacht dat we er zo onder uit zouden komen. Vorige keer dat we een wedstrijd zo openden, kwamen we er namelijk niet meer onder uit." Dat lukte deze keer dus wel. Purmesteijn-doelman Aram Bakr kwam na 39 minuten zijn doel uit toen Nick Kramer een steekpassje gaf door het centrum. De bal werd echter geblokt en daarna was het voor de Binder een koud kunstje de bal over de doelman te schieten.

De 2-0 volgde na de break van een uur. De scheidsrechter Bruggeling kon namelijk niet verder vanwege een kuitblessure. Scheidsrechter Van Dokkum werd van het Castricummer strand gebeld om in te vallen. En dat deed hij succesvol. Maar het was inmiddels 15.50 uur en dat is niet prettig voor beide teams. Foresters kwam het best uit de kleedkamer en kwam via Dennis Nanne op 2-0. Hij werkte de bal van 25 meter over de uitgekomen doelman. Met rechts, en dat is een unicum voor de linksbuiten. Het had even later nog mooier kunnen zijn, maar na een fraaie aanval van Foresters, die via Joey Breed knap werd verlengd, was het Tim van Gelder die verwoestend tegen de lat volleerde.

De eerste van vier clubkampioenschap-wedstrijden

Callum Andringa strijdend in Heiloo op het Vennewater.

HEILOO – Op 16 april is de eerste van vier clubkampioenschapswedstrijden verreden. Onder een mooie lenteavondzon reden de leden van FCC de Boscrossers hun wedstrijd. Het clubkampioenschap is voor beginnende rijders een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met de BMX-wedstrijdsport. De rijders meten zich met clubgenoten die tijdens de training nagenoeg gelijke tijden hebben neergezet waarin zij één volledige baan hebben gefietst.

Deze methode zorgt er voor dat tijdens de manches de rijders en rijdsters aan elkaar gewaagd zijn, wat de spanning tijdens de verschillende wedstrijden moet verhogen. Reeds in de eerste groep wisselden de ereplaatsen regelmatig van rijder(ster). Ties van der Zwart ging er uiteindelijk met de eerste plaats vandoor. Indi Agterberg, Martin Veldhuizen en Boet Veldt werden tweede, derde en keurig vierde. In groep 2 was het stuivertje wisselen tussen Joep Mulder en Ryan Konijn. In de finale pakte Joep net de eerste plaats. Tygo Huls en Lois Agterberg werden derde en vierde.

In groep 3 waren het de meisjes Irin Huizer en Isabel van der Woude die de dienst uitmaakte. Erwin Bliek zat er iedere wedstrijd dichtbij maar hij kon de twee strijdende meisjes niet passeren. In de finale van de groep werden Irin en Isabel eerste en tweede. Erwin pakte de derde plek. Jesper Schaap werd netjes vierde. In groep 4 maakte Colin van Laar met name het verschil tijdens de start. Jens Hoekstra, Diederik Denneman en Callum Andringa bleven dichtbij Colin waardoor Colin zich geen foutje kon permitteren of één van de andere rijders zou hem passeren.

De groepen 5, 6 en 7 hadden de meeste deelnemers van de avond. Waarin Chris Duinhoven, Rick Meurs en Roy Kater de respectievelijke winnaars van de finales van de groepen 5, 6 en 7 hard moesten werken voor de kostbare klassementspunten. Uitslag finales: groep 5: Chris Duinhoven, Pim Kroes, Achmed Twaalfhoven, Duuk Hes en Kick Bakker. Groep 6: Rick Meurs, Kros Bakker, Dinand Melein, Stef Wokke en Sander Duinhoven. Groep 7: Roy Kater, IJsbrand Schelvis, Erik Seggelink, Glenn de Wildt en Jurre van Tiel. Helaas moest Max van der Woude door een blessure in de finale verstek laten gaan. De wedstrijd in groep 8 werd in de eerste manche ontsierd door een val van Lars Volkers. Met een aantal grote schaven en een stramme knie is hij huiswaarts gegaan. Hopelijk gaat het weer beter met hem. Ondanks de vervelende start maakte Jordi Coen, Daniele Vrenegoor en Jan van Vliet er voor het publiek weer een spectaculair slotstuk van.

Op naar 26 april waar op de thuisbaan de eerste van de zes Noord-Holland cups zal worden verreden.

Gretig Foresters wint opnieuw

HEILOO - De Foresters bezorgde de supporters zondag een geweldige middag tegen Purmersteijn. De gasten gingen nog wel goed van start, het was aan de steeds goed uitlopende doelman Laagland te danken dat de stand lang 0–0 bleef. Na ongeveer twintig minuten kwamen de Egels beter in hun spel, wat tot een 1–0 voorsprong leidde toen Nick Kramer met een bekeken lob de Purmerendse doelman verschalkte. Twee minuten voor de pauze kreeg scheidsrechter Bruggeling een blessure aan zijn achillespees, waardoor de wedstrijd werd gestopt en er telefonisch naar een vervanger werd geïnformeerd. Na drie kwartier rust kwam de vervangende scheidsrechter op het veld die verder goed leidde. Terwijl door de verplichte lange rust en heerlijke zon het Hollandse Zondag-feest op het terras al was losgebarsten, moest de tweede helft nog aanbreken. In die tweede helft was het vooral De Foresters dat op zoek was naar doelpunten. Dennis Nanne slaagde er in om met een schitterend schot vanaf wel 25 meter het tweede doelpunt te maken. En bijna zorgde Tim van Gelder nog voor de 3–0 door de bal ineens vol op de slof te nemen, maar de lat stond dit in de weg. Joey Breed, Victor Langenburg en Milo Blei vielen nog in, maar het bleef 2–0. Door deze uitslag én het puntenverlies van De Kennemers en Stormvogels kunnen de Egels zich nu volledig richten op het voorkomen van de nacompetitie. Zondag gaat het elftal van Rob Klanker op bezoek bij VVIJ in IJsselstein.

Tess is winnaar NRPS Talent 2015

EGMOND AAN DEN HOEF - Toen de 16-jarige Tess Punt hoorde van de talentenactie van het NRPS (Nederlands Rijpaarden Pony Stamboek), hoefde ze er niet lang over na te denken om mee te doen. Zij schreef een motivatiebrief en nam deel aan een clinic, waarna een jury haar beoordeelde als Talent Paarden 2015.

Komend jaar krijgt zij daarom allerlei trainingen van Kim Thijssen, Danielle Keur en Rom Vermunt en kan zij zich verder ontwikkelen in de sport waar ze enorm veel zin in heeft. En daarnaast kreeg ze ook nog voer, dekjes, oortjes een deken en een jas. Tess mag ook nog eens een jaar lang met alle activiteiten en cursussen die het NRPS organiseert meedoen, zowel met dressuur als met springen.

Piet Manni en Kees Jongkind in heel goede doen bij Oppositie

CASTRICUM - Het eerste team van Oppositie speelde deze week zijn laatste bondswedstrijd van dit seizoen. Winst zat er bij voorbaat eigenlijk niet in, gezien het grote ratingverschil tussen Castricum (1711) en Oppositie (1608). Uiteindelijk werd de uitslag 5-3 voor de Castricummers.

Knappe prestaties leverden Kees Jongkind die aan het eerste bord de volle winst binnenhaalde en Piet Manni die hetzelfde deed aan bord 3. Qua overwinningen voor Oppositie bleef het daarbij. De overige punten werden binnengehaald door Luca Gandossi en Fred Smith die beiden een remise op het scorebord lieten bijschrijven.

Uitslagen ronde 22: Jan Jonkheer-Simon Smit 0-1. Kees Jongkind-Joop Kerst 1-0. Cor van Etten-Johan van der Wal 1-0. Piet Manni-André van der Ark 1-0. Fred Smith-Herman Limmen ½-½. Luca Gandossi-Harry de Jager 1-0. Folkert Smoor-Richard Sauer 0-1. Indriaas Booij-Joop van Nes 0-1.

Heilooer Bridge Club

HEILOO - Dinsdagavond competitie. A-lijn: 1. De Bruyckere-Stark 68,06; 2. Kramer-Meuleman 56,94; 3. Warmenhoven-Weel 51,39; 4. Couzijn-Plas 50,69. B-lijn: 1. Lodder-Schaaper 57,69; 2. Ontrop-Noordenbos 53,47; 3. Fam. Brouwer 51,39; 4. Molenaar-Reuzenaar 50,64. Donderdagavond competitie. A-lijn: 1. Hendrikse-Uijl 66,09; 2. Haan-Hurkmans 63; 3. Coebergh-Kemmere 56,08; 4. De Bruyckere-Stark 53,92. B-lijn: 1. Dijkman-Orij 58,33; 2. Fam. Leek 56,73; 3. Fam. Piet 53,65; 4/5. Fam. Soeters en Fam. Van Hove 53,13. C-lijn: 1. Fam. De Graaff 58,33; 2. Van der Poel-Geerlings 52,78; 3. Koenders-van der Wardt 52,08; 4. Van der Noord-Rotteveel 51,39.

Flashing jongens U12 kampioen

De jongens van Flashing U12 vieren het kampioenschap.

HEILOO - In de laatste wedstrijd van het seizoen konden de jongens U12 van Flashing Heiloo kampioen worden. De basis hiervoor werd begin april in Zaandam tegen concurrent Windmills gelegd. In Zaandam wist de Heilooër ploeg een gelijke stand uit het vuur te slepen, waardoor de zij in het voordeel bleven en in de laatste wedstrijd genoeg hadden aan een kleine overwinning. Even leek Hoornse Hoppers nog roet in het eten te gooien, maar halverwege de eerste helft nam Flashing afstand. Het gat bleef daarna groot en met een 56 – 42 overwinning was het verdiende kampioenschap binnen.

'Basisschoolleerlingen op 't matje'

Leerlingen van basisscholen in de gemeente Castricum maken kennis met de sport judo.

CASTRICUM - De afgelopen maanden heeft voormalig topjudoka Maureen Groefsema haar judopak weer aangetrokken om namens Judoclub Groefsema op verschillende basisscholen in Castricum en omstreken judolessen te verzorgen.

Anders dan voorgaande jaren, kwamen de basisscholen niet naar de judoclub toe maar kwam de judoclub met een stapel judomatten en judopakken naar de scholen zelf toe. Met als doel om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de judosport. Samen met Sportservice Kennemerland zijn alle basisscholen in de gemeente Castricum benaderd om mee te doen aan dit scholenproject.

Tot aan de zomervakantie zijn alle woensdagen volgepland. Na de zomervakantie is Judoclub Groefsema van plan om met dit scholenproject verder te gaan in Heiloo, Limmen en Akersloot. Bij interesse, mail: info@judoclubgroefsema.nl.

Flashing meisjes U14 naar final three

De meisjes U14 van basketballvereniging Flashing Heiloo zijn dit jaar, net als de U12 selectie, doorgedrongen tot de top drie van Noord-Holland.

HEILOO - De meisjes U14 van basketballvereniging Flashing Heiloo zijn dit jaar, net als de U12 selectie, doorgedrongen tot de top drie van Noord-Holland. En dat betekent dat het seizoen wordt afgesloten met een kampioenschap om de Noord-Hollandse titel. Komende zondag treedt het team van Flashing aan tegen de leeftijdsgenoten van Den Helder en Landsmeer. Den Helder en Landsmeer hebben een gerenommeerde jeugdopleiding die al vele landstitels heeft opgeleverd. Het is voor de meiden van Flashing Heiloo een grote verdienste hiermee de aansluiting te hebben gevonden. Mocht komende zondag de titel worden veroverd, dan volgen voor de Flashing meiden vier wedstrijden om de Nederlandse titel. Flashing zal zondag echter als underdog van start gaan en dus is de eerste taak om komend weekend een goede indruk achter te laten. Mocht dat lukken dan is het seizoen al meer dan geslaagd. Zeker omdat uit het team van coach Frank Knegt vier meisjes zijn doorgedrongen tot de Noord-Hollandse selectie en twee meisjes in de voorselectie zitten van het Nederlandse team U14.

Foresters ME1 ongeslagen kampioen

Van links naar rechts: Leider Dennis Smit, Susanne Smit, Maureen Dekker, Amber Kaandorp, Dinte Leek, Marissa Buis en leider Mark Kaandorp Onderste rij: Emily Mayer, Celeste van den Hoogen, Loïs Mair en Luna Klaasse

HEILOO – De Foresters ME1 is kampioen geworden en heeft daarbij de knappe ongeslagen status weten te behouden. De kampioenswedstrijd werd afgelopen weekend met 3-1 gewonnen van directe concurrent Uitgeest ME1.

Kers op de taart voor Vredeburg

LIMMEN - Op dinsdag 14 april speelde Vredeburg 3 z'n laatste bondswedstrijd van het schaakseizoen. Op vrijdag gold dat ook voor Vredeburg 1, dat een ronde eerder reeds de titel had veilig gesteld. Ook werd ronde 23 van de interne competitie gespeeld.

Vredeburg 3 sloot het seizoen af in mineur. Bij Schaakmat 4 in Zuid-Scharwoude werd met 3,5-0,5 verloren. Bert van Diermen zorgde voor het eervolle halfje. Marc Voorwalt, Jeroen van Vliet en Jan Brantjes verloren. Het viertal eindigt op de laatste plaats in de vierde klasse D. Het zestal van Vredeburg 1 was reeds kampioen in de derde klasse C. Het duel in Sint Pancras tegen Opening'64 2 dat reeds zeker was van de tweede plaats, was er feitelijk één om 'des keizers baard'. Niettemin wilde Vredeburg z'n titel glans geven.

Harold Ebels zorgde voor het eerste puntje. Dit was wel met enig geluk, omdat zijn tegenstander in een plusstelling een eenvoudig valletje over het hoofd zag en plots werd matgezet. Bert Hollander knoopte zijn sterke tegenstander vakkundig op, met een mooie koningsaanval. Bob Stolp trof op het eerste bord de sterkste Pancrasser en kwam remise overeen in een degelijke partij. Ook Sandra Hollander noteerde een half punt. Het pionneneindspel op haar bord gaf ook geen aanknopingspunten voor een andere uitslag. Jos Admiraal strafte een te wilde aanval van zijn tegenstander netjes af en won een paard. Daarna kon hij kiezen tussen verschillende goede voortzettingen. Admiraal koos er één waarbij een fraai mat volgde.

Toen ook Ed Stolp zijn partij won – hij ving een loper op de damevleugel – was de geweldige eindstand van 5-1 bereikt. Een kers op de taart voor Vredeburg 1, dat volgend seizoen als achttal in de tweede klasse mag uitkomen. In de interne competitie was de partij tussen Barry Blekemolen en Gertjan Hafkamp een interessant affiche. Hafkamp bouwde een voordelige stelling op, maar liet plots door een vreselijk slechte torenzet een dodelijke tegenaanval toe. Het paard van Blekemolen werkte als een octopus en viel tegelijk koning, dame en toren aan: Hafkamp kon opgeven.

Tars Wanders, de sterke nieuwkomer, bond Piet van der Heijdt aan de zegekar en stijgt snel op de ranglijst. Gijs Pouw is hopeloos uit vorm en verloor van Bert van Diermen. Vader Dick en zoon Remi Aafjes waren beiden niet content met hun stelling, maar Remi had het meeste reden om te mopperen: door een ongelukkige manoeuvre verloor hij een paard en daarna de partij. Theo Al en Nico Pepping speelden een enerverende partij: Pepping leek aan de winnende hand, maar verloor zomaar een paard. Knap was het dat hij toch nog een remise uit het vuur sleepte.

HZV pakt punt bij periodekandidaat

Mitchel Zwart opent de score voor HZV 1 in de wedstrijd tegen Amersfoortse Boys, die met 2-2 werd gelijkgespeeld. Foto Wout Jager

AMERSFOORT - Het was een wedstrijd om des keizers baard gisteren tegen Amersfoortse Boys, waarbij de opponent nog kansen had op een periodetitel en moest winnen. Na een vertraging van 25 minuten, werkelijk niets was geregeld (geen bal, geen scorebord, netten los, lichtuitval en een Piet Precies scheidsrechter) kon uiteindelijk worden begonnen.

In een toch enigszins beladen duel, waarbij HZV slechts één wissel tot de beschikking had, bleef men goed gegroepeerd staan en werden de defensieve taken niet uit het oog verloren. Het thuispubliek, gesteund door de harde kern van het voormalige SC Amersfoort, zweepte de ploeg op tot grote hoogte, echter bleef men vanuit HZV kalm en loerend op een counter. Na een slepend combinatiespel volleerde spits Mitchell Zwart de bal keihard in de winkelhaak; 0-1.

Het getrommel van het thuispubliek werd steeds luider vanaf de tribune, en mede daardoor ging de thuisploeg met meer risico spelen en was de russtand in balans 1-1. Coach Klamer overlegde met de manschappen en na een korte rusttijd werd bleef men gedoseerd spelen en stond het verdedigend zeer sterk. Toch kwam de vermoeidheid, die parten speelde en oorzaak van de 2-1 achterstand bleek.

Met nog tien minuten op de klok ging HZV op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Deze kwam er dan ook door een goede pass van 'Good Old' Ruben Bugter en werd beheerst afgerond door Stan de Boer; 2-2. Na enige kansen over en weer bleef de stand uiteindelijk staan, met een tevreden en positief gevoel gaat HZV daarom de nacompetitie in.

Trias-leden op het podium

Jesper Peterse die als junior keurig de 110 meter horde liep bij de senioren.

DEN HELDER/KROMMENIE - De jongste junioren en de senioren van Trias kwamen dit weekend in actie bij de team competities. De senioren kwamen in actie in Den Helder in de derde divisie.

De dames wonnen deze wedstrijd met grote overmacht. Overwinningen werden er behaald op de 100 meter; Britt Ooijevaar, 200 meter; Zoë de Jong, 400 meter; Lenneke Stam, 800 meter; Céline Ruiter. De Zweedse estafette werd met aanvulling van ploegleidster Nicole Berghouwer eveneens met grote overmacht gewonnen.

Bij de mannen was het speerwerper Dennis Barnhoorn die voor de beste prestatie van de dag zorgde. Het Trias-lid, die vorig jaar voor het eerst over de 70 meter wierp kwam in zijn eerste wedstrijd met een lastige wind meteen tot een afstand van 64.86 meter.

In Krommenie kwamen de jongste junioren in actie. Bij de D-junioren werden bij de jongens en meisjes de estafette gewonnen. De jongens-estafette-ploeg bestond uit Sijvert Commandeur, Joep vd Laarse, Casper Peterse en Jens Oosterink. Bij de meisjes waren het Roos Poldervaart, Amber Knippen, Jip de Waard en Nienke Madderom.

Bij de jongens D was het Timme Koster die het hordelopen en verspringen won met persoonlijke records. Stan Nijhuis verpulverde bij de jongens C zijn record bij het hoogspringen naar 1.70 meter. Martijn Bakker werd keurig tweede op de 800 meter met eveneens een persoonlijk record. De meisjes C wonnen bij de estafette eveneens met overmacht hun serie. Esmee de Jong, Yanniek Bouwer, Britt Agasi en Sarah Dekker liepen 44,55 seconden op de vier keer 80 meter.

Hemelvaart-toernooi 2015 bij Zeevogels

EGMOND AAN DEN HOEF - Zeevogels houdt op Hemelvaartdag vanaf 11.00 uur het Hemelvaart-toernooi. Inschrijving staat open voor vriendenclubs, zaalvoetbalteams of een reünie team, dames of heren, het maakt niet uit.

Stel uw eigen team samen uit minimaal vier veldspelers en een keeper en maximaal negen (inclusief keeper). De minimumleeftijd is 14 jaar en het geslacht per team is hetzelfde. Het toernooi staat dus open voor zowel dames als heren, maar niet voor gemengde teams. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per ploeg. Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld, ruwweg volgens de zaalvoetbalregels. Bij de mannen is er een recreatie- en een prestatie competitie. Er liggen inschrijfformulieren klaar bij Diana Ros, S. van Beierenlaan 9, tel. 072-506 4488 of meld je aan per e-mail; hemelvaarttoernooi@zeevogels.nl.

Inschrijven vóór zondag 10 mei 18.00 uur. Het laatste nieuws over het Hemelvaart-toernooi leest u op www.zeevogels.nl.

Marjolein Tammer laat alle heren haar hielen zien

HEILOO - Het laatste toernooi in het Oosthonk werd een prooi voor Marjolein Tammer. De eindranking werd wel gewonnen door Ed Zeekant, die met een vierde plek genoeg had om op 29 punten te komen en Richard Boontjes voor te blijven, die wel van hem won in de troostfinale en tot 27 punten kwam.

Rob Radsma was niet aanwezig, maar bleef ondanks dat op de derde plek die hij nu moest delen met Bas Zeekant, elk 22 punten totaal. De werd niet druk bezocht en voor het eerst in de Oosthonk dart-geschiedenis ging er een dame met de eindoverwinning naar huis. Marjolein Tammer versloeg in de finale William Stam in een spannende strijd met 4-3, in een best of seven. Daarmee werd ze ook beste dame van de avond en Michelle Wensveen mocht de tweede prijs voor de avond in ontvangst nemen. Best of the rest werd Ron Duinmeijer die Rein Glas in een 'best of vife' met 3-2 versloeg. In de eindranking bij de dames werd op nummer 1 Marisja Pos, nummer 2 Marjolein Tammer en nummer 3 Vanessa Zuidema. De hoogste score van 180 werd tien keer genoteerd en de hoogste finish bleef steken op 116 van William Stam.

Edith Bosch vervangt Steve Cumming bij HSV

HEILOO – De speciale avond die donderdag op de agenda staat bij HSV kent een ander programma. Steve Cumming, marketing Chelsea, wordt vervangen door Edith Bosch, top judoka en momenteel bezig met het coachen van mensen uit het bedrijfsleven, het geven van judoclinics en interessante lezingen.
Edith heeft jaren aan de top gestaan op wereld niveau en kan terugkijken op een fantastische carriere. Ze is vele malen Europees kampioen geworden, wereldkampioen en heeft drie Olympische plakken in de kast liggen. Verder heeft ze in 2013 meegedaan aan het televisieprogramma expeditie Robinson en is daar ook als winnaar uit de bus gekomen. Een vrouw met een enorme drive dus en we zijn erg blij dat ze naar de Basis wil komen.

Mooie resultaten voor GTH turnsters

Khee Buur van GTH turnde zondag in Wormer.

WORMER - Zondag turnden vier turnsters van GTH het regiokampioenschap. Instapper Khee Buur begon met vloer, wat resulteerde in een keurige oefening; 13.1. Khee turnde de wedstrijd daarna prima uit en eindigde met een stabiele balkoefening.

In de volgende ronde turnden de zusjes Laura en Nicole de Jong. Op vloer turnde Nicole een sterke oefening, goed 14.45 punten. Ook de oefening van Laura werd mooi geturnd. Op de brug en zette Laura een strakke en mooie oefening neer; 13.90. De wedstrijd werd vervolgd op balk en Nicole turnde hier een nette oefening. In de laatste wedstrijd was het de beurt aan jeugdturnster Silke Dekker. Zij verrichtte een prachtige oefening op vloer en werd beloond met een 13.7. Op het tweede toestel, sprong, liet zij twee goede overslagen zien. De wedstrijd werd daarna vervolgd op brug en balk. In het eindklassement kreeg Silke de vijfde prijs en ze stroomde met dit resultaat door naar het districtkampioenschap. Net als Nicole is met haar achtste plaats. Zie ook: www.gth-heliloo.nl

Benedictusmeisjes kampioen

Achter van links naar rechts: Juliette, Fem, Maheder, Iris, Joelle. Voor van links naar rechts: Dewi Donna Yara Sjoukje en Latisha.

HEILOO - Afgelopen vrijdag was de tweede dag van het Heilooër schoolvoetbaltoernooi. Na op 10 april drie goede wedstrijden te hebben gespeeld, stonden de meisjes op 17 april ingedeeld in de winnaarspoule. De drie poulewedstrijden werden gewonnen. In de halve finale troffen ze de Paulusschoolmeisjes, die ook heel goed speelden. Die halve finale werd beslist door penalty's. In de finale stonden ze tegenover een ander topteam, de Zuidwestermeisjes. Het bleef lang spannend, tot ze aan het eind van de wedstrijd een mooi doelpunt maakten. Het was 1-0 en dus zijn de Benedictusmeisjes: De Heilooër Kampioen!

Laatste competitiewedstrijd Cas RC tegen 't Gooi

CASTRICUM - Het rugbyseizoen is bijna afgelopen. De laatste competitiewedstrijd van Cas RC kondigt zicht aan! Aanstaande zaterdag 11 april gaan de Castricumse mannen de strijd aan met de mannen van 't Gooi uit Naarden. De kick-off is om 15.00 uur, maar daarvoor bent u natuurlijk ook al van harte welkom voor een bakje koffie, thee, een hapje en een drankje. Kom dus voor de laatste keer dit seizoen de Castricumse heren naar de overwinning supporten.

Bij Emilsen Salon kunt u terecht voor een kappers-, pedicure- of manicurebehandeling. EMILSEN SALON staat bekend om haar professionaliteit, flexibiliteit (op afspraak ook 's avonds en in het weekend geopend) en SCHAPPELIJKE PRIJZEN. Knippen kinderen 10 euro, knippen volwassenen 15 euro, haren verven v.a. 35 euro, manicure incl. nagellak 15 euro, paraffinebehandeling handen 14 euro, pedicure compleet 20 euro (ook voor heren!). Tevens cadeaubonnen, sieraden en haarverzorgingsproducten verkrijgbaar. Emilsen Salon is te vinden aan Groenelaan 1, Heiloo. Bel voor een afspraak naar 06-5380 6959 of stuur een e-mail naar emilsen740@hotmail.com

Grote collectie ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Diverse GEBRUIKTE elektrische fietsen incl. 6 maanden Bovaggarantie v.a. € 650,= BOSMAN TWEEWIELERS Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

HOMETRAINERverhuur voor fitness- en revalidatietoepassing info: Bosman Tweewielers Westerweg 295 Heiloo tel 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Zaterdag 2 en zondag 3 mei tussen 10:00 en 17:00 is de showtuin van JACK ZOON TUINCREATIES een extra bezoek waard. Dan organiseert Jack Zoon Tuincreaties het BLOESEMFEEST met een keur aan lokale ondernemers met hun allerbeste producten – variërend van (biologische) lekkernijen, zoals bijzonder brood, groente en fruit, kaas, Italiaanse delicatessen, wijn en catering, tot unieke sfeermakers, zoals originele buitenkachels en brocante en trendy (cadeau)artikelen. Maak ook beslist kennis met de Afrika-expert! Onder het genot van een kop koffie kunt u bovendien genieten van live muziek. Mis het sfeervolle en oergezellige Bloesemfeest dus niet tijdens de kleurrijkste week van onze regio! www.bloesemfeest.nl U bent van harte welkom! Kapellaan 140, Heiloo. Tijdens het Bloesemfeest krijgt u in onze Orangerie een voorproefje van het Tuindiner! www.tuindiner.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7. Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

BESTE SCHILDER & STUKADOOR voor binnen en buiten. Nu 50% korting!
Tel. 06 3374 3601

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating.
T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet, ook voor KINDEREN! De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.com W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

Voor een FRISSE LENTECOUPE komt u naar KIM'S HAARSALON! Bel voor een afspraak 06 3004 2383, Dompvloetlaan 29 in Heiloo.

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

TE HUUR: nette garage 3x6 mtr, met stroom en verlichting aan Kennstrweg/centrum. 072-5410941.

MEESTER THEODORUS gerespecteerd medium. Ik ga voor 100% resultaat, ook voor terugkeer geliefden, waar u zelf geen hoop meer op heeft. Laat mij u helpen bij al uw levensvragen. 100% discretie. T: 06 4583 3157

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3987 0829

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460


SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

KNIPKAPPER BEENTJES is 29 en 30 april wegens omstandigheden wegens omstandigheden gesloten. Westerweg 259 Heiloo.

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

Te Huur: GARAGEBOX aan de DROONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

Wie wil mij ondersteunen bij de opvoeding van mijn LABRADOODLE PUP?T: 072 - 506 69 33/ 06 - 408 605 40.

BUURTBUS HEILOO U bent al abonnee voor € 20 p.p. per jaar. Info&aanmelding www.buurtbusheiloo.nl

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

KNIPKAPPER BEENTJES is 29 en 30 april wegens omstandigheden wegens omstandigheden gesloten. Westerweg 259 Heiloo

SCHRIJFTALENTEN: opgelet!Zondagmiddag 26 april a.s. geeft MARGREET SCHOUWENAAR in de Bibliotheek Alkmaar-Centrum een workshop 'Hoe schrijf ik een kort verhaal?'. Kosten €10 inclusief materiaal. Aanvang: 15u. WELKOM!Informatie: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 7,
1851 NV Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

BUURTBUS HEILOO zoekt CHAUFFEURS 3 uur per 14 dg. Info&aanmelding: www.buurtbusheiloo.ml

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

JOS BUYS BESTRATING.
Straatwerk voor bedrijf &
particulier. T. 06 5064 1386

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612

Handgemaakte of enige brocante spullen voor in de TUIN, kijk eens bij CENTER DESIGN,origineel en betaalbaar! Hoek Heerenweg/Slimpad Heiloo. 072 - 533 4906

VD PUTTEN BOOM- en
TUINVERZORGING

Vaardig en schappelijk.
Met respect voor natuur.
T: 072-540 8052 / 06 182 183 86

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en fietsen + het onderhoud. Wij halen uw fiets/scooter gratis op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
T.: 06 2202 0702


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur;
Za 09.00 - 12.00 uur.
T: 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

Zaterdag 2 mei kun je bij LA CASA BELLA een mooie zeepketting komen maken voor je allerliefste moeder of oma.( tot 12 jaar).Tussen 11.00-14.00 uur zien we je graag op de Kennemerstraatweg 464 ( hoofdgebouw Willibrordus Stichting), ruimte 1.03. Kosten slechts € 5,- www.lacasabella.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

Wilt u MOOIE VOETEN van de ZOMER? Maak een afspraak met Voetje voor Voetje, Kennemerstraatweg 452, Heiloo. Behandeling € 27,-, tel. 06 4175 5666, Ineke Zuiderwijk