De Uitkijkpost

12 juli 2017

De Uitkijkpost 12 juli 2017


Uitreiking bouwhistorisch onderzoek Witte Kerk

Steven Kalverdijk (l) en Kris van der Vlies. Foto: Natalie Bottemanne

HEILOO – De Witte Kerk in het centrum is een van de prachtige herkenningspunten van ons dorp. In opdracht van Stichting Monument Witte Kerk Heiloo en in samenwerking met de gemeente Heiloo verrichtten onlangs Steven Kalverdijk en Jan van der Hoeve een bouwhistorisch onderzoek. De resultaten zijn opgetekend in het boek 'Witte kerk in Heiloo, bouw- en cultuurhistorische verkenning'. Op vrijdag 14 juli, om 15.00 uur, wordt het boek in de Witte Kerk overhandigd aan wethouder Rob Opdam. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Een stukje historie
Op de plek van de huidige Witte Kerk staat al meer dan dertienhonderd jaar een kerk. Door de roerige geschiedenis raakte de kerk vaak beschadigd of vervallen. maar steeds werd deze ook weer hersteld. De kerk was vroeger katholiek, maar is sinds de zeventiende eeuw in eigendom van de protestantse gemeente. Wie goed op de grafstenen in de vloer kijkt, ziet dat in de kerk een pastoor naast een dominee begraven ligt. Deze stenen zijn overigens in latere tijden naast elkaar gelegd! In 2001 werd de Witte Kerk officieel uit de eredienst onttrokken en kreeg het een andere functie dan alleen kerk. Overigens zijn de kerktoren en de begraafplaats eigendom van gemeente Heiloo.

Een centrale plaats voor iedereen
In 2012 werd Stichting Monument Witte Kerk Heiloo opgericht om dit monument in stand te houden en te renoveren. Sinds 2016 valt ook de exploitatie van de kerk onder deze stichting. In de zomermaanden is de kerk op woensdag open voor publiek en een ieder kan de kerk huren voor passende activiteiten. Jaarlijks vinden er een tiental bruiloften plaats, maar ook concerten, exposities, uitvaartdiensten en enkele kerkdiensten. De bevlogen vrijwilligers van de stichting zetten zich in voor het werven van fondsen en het bemannen van de kerk tijdens genoemde activiteiten.

Het boek 'Witte kerk in Heiloo, bouw- en cultuurhistorische verkenning'. Foto: Natalie Bottemanne

Het waarom van het bouwhistorisch onderzoek
De Stichting voert, met dank aan giften en subsidies, een zesjarenplan uit voor de renovatie en het in stand houden van de kerk. Het is wenselijk om de kerk in de toekomst een bredere maatschappelijke functie te geven. Kris van der Vlies, voorzitter van de stichting, vertelt: "Dit bouwhistorisch onderzoek is een eerste stap. Hierna gaan we in kaart brengen welke maatschappelijke, culturele en spirituele betekenis er bij de kerk past". Het zal noodzakelijk zijn om aanpassingen te doen aan onder andere sanitair, verwarming en licht om aan de eisen te kunnen voldoen en de ruimte voor bepaalde activiteiten of evenementen geschikt te maken. Steven Kalverdijk, bouwhistoricus bij Anthémion Bureau Bouwhistorie en adviseur van de stichting: "Het doel van het onderzoek was om alle onderdelen van de kerk, van stenen tot kansel en van ramen tot vloer, te beschrijven en alle zaken op monumentale waarde te schatten. Je kan het vergelijken met wat een archeoloog doet, maar dan voor zaken boven de grond." Het gaat dus niet om de bouwkundige staat. Kris: "Door het onderzoek weten we nu duidelijker welke onderdelen van de kerk van de grootste monumentale waarde zijn. Daarmee zal uiteraard rekening gehouden worden bij verandering of verbouwing." De Stichting staat open voor mensen die willen meedenken over de toekomstige mogelijkheden van de Witte Kerk. Mail bij interesse naar kris.vandervlies@gmail.com.

Tekst: Natalie Bottemanne

Meeste meldingen nachtelijke vliegtuighinder in Heiloo en Egmond-Binnen

Radartracks nachtlandingen polderbaan. vr./za. 7/8 juli (23u-6u). Bron foto: inzicht.bezoekbas.nl

REGIO - Het aantal meldingen van nachtelijke vliegtuighinder binnen het verspreidingsgebied van Uitkijkpost loopt sterk uiteen. In de gemeenten Heiloo en Egmond-Binnen zijn er de laatste tijd opvallend veel meldingen van hinderlijk nachtelijk vliegverkeer.
Gedurende het tweede kwartaal van 2017 kwamen er vanuit Heiloo 139 meldingen binnen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol en voor Egmond-Binnen 190 meldingen. Ten zuiden van Uitgeest komt het vliegverkeer voor de polderbaan samen. Meetposten van het Nomos-meetsysteem registeren vliegtuiggeluid vanaf een geluidsintensiteit van 58-60 dB(A). Laagvliegers met een hoogte van 300 tot 600 meter zijn hinderlijk, zeker als het geluid van de motoren op de grond weerkaatst tegen gevels en ruiten in trilling brengt.

In het tweede kwartaal van 2017 registreerde meetpost Heiloo 1137 laagvliegers, Castricum telde 1990 laagvliegers en in Uitgeest werden 5503 laagvliegende toestellen waargenomen (bron: noiselab.casper.aero). Geluidshinder door laagvliegers komt in Castricum dus bijna twee keer zoveel voor als in Heiloo, in de gemeente Uitgeest is de overlast ongeveer vijf keer zo groot. Opvallend is dat de Heilooërs 139 keer melding maakten van nachtelijke vliegtuigoverlast, terwijl dat in Castricum maar 76 keer het geval was. In Uitgeest waren er slechts 44 meldingen. Dit terwijl de aantal laagvliegers dus fors hoger lag in Castricum en Uitgeest in vergelijking met Heiloo. Zou het kunnen zijn dat mensen wennen aan nachtelijk vliegverkeer waardoor men er geen melding meer van maakt?

Bij nachtelijke vluchten boven het agrarisch gebied achter de duinen tussen Bergen en Castricum valt het op dat de toestellen soms zo laag overvliegen dat het schijnsel van de boordschijnwerpers als vaag strijklicht over het landschap te zien is. In de stilte rond het duingebied vallen nachtelijke vliegtuigpassages extra op, dat is wellicht een reden voor het grote aantal meldingen van nachtelijke vliegtuighinder uit Egmond-Binnen...?

Gemeenten: beperk nachtvluchten
Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar, waaronder Heiloo, stelden onlangs dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij verzoeken een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren waarin de kosten als gevolg van slaapverstoring en gezondheidsproblemen worden afgezet tegen de baten van het vliegverkeer.

Felix Hogeboom

25.000ste bezoeker in Het Baafje

Daan de Vries in de prijzen. Bron foto: Beatfm

HEILOO - Zwembad Het Baafje in Heiloo ontving donderdagmiddag de vijfentwintigduizendste bezoeker van dit jaar. De zevenjarige Daan de Vries uit Alkmaar was de gelukkige. Jan Oostindie van Het Baafje gaf hem een gezinsabonnement voor het seizoen 2018 cadeau. Dit feestelijke moment is best bijzonder aan het begin van juli: vorig jaar bereikte het zwembad deze mijlpaal pas eind juli.

Karsten Hopman.

Ik ben Karsten Hopman (46) en mijn hele leven al wonend in Heiloo. Ik woon samen met Ingrid en twee kinderen op de Westerweg. Ik werk als adviseur op het gebied van waterbodems en baggerwerken bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Alkmaar, maar direct opgegroeid in het westelijk deel van Heiloo waar ik nog steeds met veel plezier woon.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik wilde vroeger boswachter worden maar ben na de bosbouwschool in Velp het werkveld van de bodem en bagger ingerold. Maar om toch verbonden te zijn met het groen en het bos doe ik al meer dan vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk in het groen, waar ik veel voldoening uit haal. De laatste jaren ben ik samen met Bart van der Feen de Lille en een grote groep vrijwilligers actief, om het fraaie landgoed Ter Coulster in stand te houden. Zo voel ik me toch nog een beetje boswachter.

3. Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
André Kuipers. Ik ben gefascineerd door de verhalen hoe de kwetsbare aarde vanuit de ruimte wordt beleefd.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Ik denk met plezier terug aan het ravotten in het bos en aan Timmerdorp op de plek van het huidige Baetenburg.

5. Wat vind je het mooiste plekje van Heiloo?
Eigenlijk zijn alle bossen en groene plekken in Heiloo mijn favoriet waar ik graag mag wandelen. De meeste mensen denken bij Heiloo en bos direct aan het Heilooërbos maar alle bossen en parken in Heiloo hebben hun eigen charme.

6. Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?
Ik ben behoorlijk aan me nachtrust gehecht maar in noodgevallen ben ik altijd in voor een mooie duik in het Great Barrier Reef in Australië

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Dat je beter spijt kunt hebben van de dingen in je leven die je wel hebt gedaan, dan van dingen die je niet hebt gedaan.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik naast mijn vrijwilligerswerk op Ter Coulster ook nog regelmatig met de motorzaag naar de Franse Pyreneeën ga om daar ook vrijwillig een bos te onderhouden.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Weinig, want we hebben een prima burgemeester. Er zijn altijd wel zaken die beter kunnen en extra aandacht behoeven, maar diverse zijn al in deze rubriek aan bod gekomen.

10. Persoonlijke vraag van Bart van der Feen de Lille:
'Tijdens jouw werk kom je af en toe archeologische vondsten tegen. Wat is de leukste vondst tot nu toe?'
Toen ik nog actief was als amateurarcheoloog heb ik diverse leuke vondsten in Heiloo gedaan, die nu te bewonderen zijn in het museum van Baduhenna. Een bijzondere was de wortelnoten houten klotendolk. In mijn functie als adviseur ben ik ook betrokken bij diverse mooie vondsten. Naast de gestapelde inheems- Romeinse potten, - gevonden bij de Vierstaten op de Kennemerstaatweg - is de vondst van meer dan honderd vierkant gekapte walviswervels - die dienstdeden als bestrating - een hele leuke. Vooral het verhaal er achter kan mij zeer boeien.

Ik Nomineer Silke Lange voor de volgende tien vragen.
Mijn vraag is: 'Hoe beleef jij de recente unieke archeologische vondsten zoals de grafheuvel en de bronzen hielbijl in Zuiderloo en wat is jouw verdere verwachting over archeologie bij de verdere ontwikkeling van dit gebied?'

Groot onderhoud verlichting

HEILOO - De gemeente Heiloo startte maandag 10 juli met het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen door heel Heiloo. In de nieuwe armaturen komt duurzame led-verlichting. Waar nodig worden ook de masten vervangen. Deze gaan doorgaans langer mee (veertig jaar). De gemeente vervangt deze uitsluitend bij veel roest of als de weg een andere inrichting krijgt. Heiloo benadrukt veel stroom te besparen door het toepassen van led-verlichting. Ook zou de lichtbeleving vele malen prettiger zijn dan die van een normale gloei- of tl-lamp en gaat de storingsuitval aan de verlichting aanzienlijk afnemen. Aannemer Ko Hartog voert de werkzaamheden uit. Deze duren tot en met 15 september. Bekijk een overzicht van de werkzaamheden per straat op www.heiloo.nl (kijk op 'Nieuws').

Brainstorm jongerencentrum 'Brunogebouw'

Jongerencafé in het Brunogebouw.

HEILOO - Jongerenwerk Heiloo organiseert donderdag 20 juli een open brainstormavond, om samen met inwoners van Heiloo na te denken over de invulling en vormgeving van het toekomstige jongerencentrum in het Brunogebouw. Hierbij is iedereen, jong en oud, van harte welkom. "Samen kunnen we van deze ruimte weer iets prachtigs maken", benadrukt jongerenwerker Maarten van der Molen. Eerder dit jaar werd bekend dat er weer activiteiten gaan plaatsvinden in het Brunogebouw. Jongerenwerk Heiloo neemt zijn intrek in het voormalige 'jongerencafé'. In deze 'huiskamer' zijn jongeren welkom in het kader van diverse projecten en tijdens wekelijkse (inloop-)activiteiten. Hiermee gaat een wens van het jongerenwerk en de jongeren van Heiloo in vervulling. Om het jongerencafé gebruiksklaar te maken moet er nog wel wat geklust worden. Heb je ideeën over mogelijke activiteiten in deze ruimte? Vind je het leuk mee te denken over het opknappen en de inrichting hiervan? Zou je zelf misschien ook graag de handen uit de mouwen steken? Jongerenwerk Heiloo ziet je graag op 20 juli in het voormalig jongerencafé in het Brunogebouw. De brainstormsessie vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop van 19.30 tot 20.00 uur).

Discussie over huisvesting, grondaankoop en financiële tekorten

HEILOO - Van een financiële bijdrage voor de verhuizing van Oud Heiloo en een motie van wantrouwen tot de koop van grond voor de afslag A9. De gemeenteraadsvergadering had maandag voldoende stof tot nadenken.

Verhuizing Oud Heiloo naar Landgoed Willibrordus
De gemeente Heiloo geeft de Historische Vereniging Oud Heiloo eenmalig 55.000 euro voor het opknappen van het souterrain in het hoofdgebouw van Landgoed Willibrordus. Verhuizen vanuit het huidige onderkomen aan de Bergeonstraat - dat eigendom is van de gemeente - is volgens de stichting noodzakelijk vanwege een huurverhoging. De vereniging onderzocht meerdere huisvestingsopties zoals de bibliotheek aan de Westerweg maar noemt de landgoed-locatie de voordeligste optie. Oud Heiloo denkt 106.000 euro nodig te hebben voor het geschikt maken van deze nieuwe ruimte. De gift van 55.000 euro kan de vereniging goed gebruiken, de andere helft van het benodigde geld hoopt Oud Heiloo via fondsenwerving en eigen middelen te kunnen bekostigen. Penningmeester Bart van der Feen de Lille van Oud Heiloo benadrukte tijdens de vergadering onder andere dat de culturele voorzieningen op het landgoed elkaar versterken. "Daarvan wil Oud Heiloo gebruikmaken". Wethouder Fred Dellemijn had hetzelfde argument en noemt daarnaast de 'move' een verrijking voor toerisme en recreatie.

Volgens Gree Ris (PvdA) is de locatie 'niet licht doorlatend, onaantrekkelijk, ongezellig en totaal ontoegankelijk voor ouderen'. Ris vindt het verder niet juist dat Oud Heiloo straks op een paar meter van de forensische instelling gevestigd is. "Mensen roken daar verschrikkelijk." Daarnaast benadrukte de PvdA'er dat veel mensen binnen de vereniging het oneens zijn met deze keuze. "Vrijwilligers hebben heel veel gedaan om de Bergeonstraat op te knappen. Als zij opnieuw aan de slag moeten, dan leggen ze er het bijltje bij neer." Het raadslid vraagt zich af of de vereniging daadwerkelijk voldoende deed om naar een andere locatie te kijken. "Waarom een concentratie op het landgoed van culturele instellingen, terwijl 't Loo wordt leeggezogen?"
Elly Meriwani (E.66) noemt de eenmalige gift "eigenlijk een gift aan de GGZ" omdat dit geld bestemd is voor het opknappen van haar eigen pand. Fons Hopman (D66) vindt dat niet de gemeente het geld zou moeten betalen voor de verbouwing maar de GGZ. "Dan kan GGZ dat doorberekenen in de huurprijs". Hopman twijfelt verder ernstig aan het geluid dat de GGZ niet mag meebetalen aan de verbouwing. "Volgens mij mag dat wel. Ik heb het vermoeden dat het college ons hierover onjuist informeert." Dellemijn liet vervolgens weten dat niet het college deze bewering doet. "Ik ga uit van het verhaal van Oud Heiloo." Verder vreest Hopman voor leegstand van het pand aan de Bergeonstraat. Hierdoor zou de gemeente voor onnodige kosten komen te staan. Rene van Splunteren (VVD) is daar niet bang voor. "Er is ook kans op verkoop of verhuur."

Jongeren-huisvestiging op locatie 'supermarkt' Zevenhuizerlaan
De voormalige supermarkt aan de Zevenhuizerlaan moet - na aankoop van de gemeente Heiloo - gebruikt worden voor betaalbare jongerenhuisvestiging. Althans, Willem Gomes van NCPN maakte deze wens via een motie kenbaar. Hij baseerde zich op het besluit van de gemeente Heiloo om zogenoemde 'holle kiezen' om te zetten in bebouwing. Fred Dellemijn keurde de motie af: hij vindt dat de aankoop van panden met zo min mogelijk randvoorwaarden gepaard moet gaan. De meerderheid van de raad was dezelfde mening toegedaan. Ellen Las van Bennekom (VVD) noemt het bouwen van sociale woningen niet een wet van meden en perzen. "Er wordt al veel gebouwd voor deze categorie." Tijmen Valkering (Heiloo Lokaal) ziet meer heil in een gesprek met de eigenaar van het pand. "Die verwaarloost de boel." De motie kreeg verder goedkeuring van D66 en PvdA. Ko Hemminga (PvdA): "Dit is nou bij uitstek een plek om sociale woningbouw te realiseren."

Koop van grond voor afslag A9
De gemeente Heiloo mag op korte termijn een perceel van 8,5 hectare kopen dat noodzakelijk is voor de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9. Reden van een motie hiertoe – van VVD, Heiloo-2000 en CDA - is dat de eigenaar aan de provincie heeft laten weten alleen te willen verkopen als hij hierover op korte termijn helderheid krijgt. De partijen stelden voor de financiële consequenties voor Heiloo in september in een raadsvoorstel in de Commissie Openbare Ruimte voor te leggen. E.66 steunde de motie. Een kritisch geluid kwam van Ko Hemminga (PvdA). Volgens hem geeft het college van B&W een blanco cheque om de grond te verwerven. "In september zien we dan wel wat het heeft gekost."

Motie van wantrouwen Fred Dellemijn
Recent liet Provinciale Staten weten anderhalf miljoen euro te willen betalen uit een tekort van 3 miljoen euro voor de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9. De overige anderhalf miljoen euro zijn voor rekening van de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum. Deze extra kosten voor Heiloo leverde tijdens de vergadering nogal wat commotie op. Willem Gomes van NCPN beschuldigde wethouder Fred Dellemijn van financieel wanbeleid. Volgens Gomes heeft Dellemijn de raad pas laat geïnformeerd over het tekort van 3 miljoen euro. " Mede hierom legde hij een motie van wantrouwen op tafel tegen Dellemijn. De wethouder benadrukte de raad wel op tijd, namelijk in maart, hierover te hebben geïnformeerd. Daarnaast was het pas maandag duidelijk dat Noord-Holland 1,5 miljoen euro wil bijdragen en de overige gemeenten de andere helft moeten financieren. "En over de verdeling van het geld tussen de gemeenten moet nog worden gesproken." Willem Gomes stelde verder dat de portefeuillehouder al drie keer eerder de raad van cruciale financiële informatie heeft onthouden. Verder zouden ook andere tegenvallende bedragen in de Kadernota niet zijn meegenomen. Ook deze aantijging kregen geen bijval. Hessel Hiemstra (CDA) sprak over 'stemmingmakerij'. "Steeds worden er dingen uitvergroot". Volgens Rene van Splunteren (VVD) is er geen probleem. "De meerjarenbegroting is in evenwicht en er is geen reden voor toezicht van de provincie." Corry Konijn is het hiermee eens. Ze stelt verder dat Gomes en de oppositie geen enkele bijdrage leverden aan het meegeven van kaders voor de kadernota. "En maar 'roeptoeteren' dat het allemaal miljoenen gaat kosten. Het is niet gratis. Hoe naïef kan de oppositie zijn?"

Financieel tekort GGD NH
De gemeente Heiloo heeft kritiek op het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden. Volgens het college en de raad heeft dit bestuur de gemeenteraden onvoldoende geïnformeerd over een financieel tekort van 451.000 euro in de jaarrekening van 2016. Dit tekort is veroorzaakt doordat nieuwe ICT-software niet geleverd is. Wethouder Beens, die deel uitmaakt van dit dagelijkse bestuur, was niet op de hoogte van het tekort. Ze beloofde een motie van afkeuring onder de aandacht te brengen tijdens de eerstvolgende GGD NH-vergadering. Dit dankzij een motie hiertoe van VVD, CDA, PvdA, Heiloo 2000 en E.66.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Huisvestingsplan Onderwijs en op weg naar een constructieve samenwerking

Jana van Dam doet maandelijks verslag van de gemeenteraad. Jana is naast freelance-redacteur bij De Uitkijkpost studente wijsbegeerte en politicologie.

CASTRICUM - De gemeente Castricum heeft samen met de betrokken schoolbesturen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2021 opgesteld. Dat gebeurde onlangs tijdens de gemeenteraadsvergadering. Veranderende omstandigheden maakten het noodzakelijk het IHP 2012-2016 voor voorgezet en primair onderwijs te herzien.

Hoewel het totaal aantal leerlingen daalt, kent Castricum grote lokale verschillen. Zo staat de toenemende leegstand van enkele scholen in schril contrast met de groeiende Cuneraschool in Bakkum. In het plan is naast (her)huisvestingsvoorstellen ook de ontwikkeling van een brede school in Castricum-Oost opnieuw geagendeerd. GroenLinks-fractievoorzitter Lutke Schipholt waarschuwt voor de voornamelijk financieel gedreven fusie van de drie basisscholen Vissers 't Hooft, Klimop en Montessori. Het plan besteedt volgens haar te weinig aandacht aan de mogelijke problemen bij de vereniging van verschillende schooltypen en het effect daarvan op de leerlingen. Een aantal landelijke ontwikkelingen speelden mee bij het opstellen van het IHP 2017-2021. De Tweede Kamer overlegt over het verhogen van het aantal verplichte bewegingsuren, waardoor de gemeente genoodzaakt is meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van gymnastiekruimten en (openbare) beweegpleinen. Bovendien plaatst de toenemende nadruk op duurzaamheid het energieneutraal bouwen verder op de voorgrond. De ingeschatte kosten hiervoor (€2000,- per m2 ) overschrijden de door het college bijgestelde normvergoeding (€1800,- per m2 ). De voordelen van duurzaamheid, namelijk het terugverdieneffect bij de exploitatie van 'groene' huisvesting, dienen een eigen bijdrage van schoolbesturen te legitimeren. Omdat Castricum onderhevig is aan continue verandering, stelt het college voor de raad jaarlijks bij te praten over de ontwikkelingen rondom het opgestelde IHP. Zo zal de woningbouw in het Zandzoomgebied mogelijke consequenties hebben voor de tot nog toe met leegstand kampende scholen. Na de zomerperiode vindt de definitieve besluitvorming over het IHP 2017-2021 plaats.

Historie bestuurscrisis 2014-2016
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 namen CKenG, VVD, PvdA en D66 zitting in het college van Castricum. De bestuurscrisis maakte begin 2016 daarentegen einde aan de samenwerking. Door de in juni 2015 besloten ambtelijke samenvoeging van de BUCH-gemeenten (Bakkum, Uitgeest, Castricum en Heiloo) raakte het college verdeeld in twee kampen. De verhoogde spanning in combinatie met de verschillende bestuursstijlen, gebrekkige persoonlijke verhoudingen en een laag vertrouwen leidden tot een decemberiaanse escalatie. In februari 2016 trad wethouder Klijnstra (D66) na een motie van wantrouwen af. Kort daarop besloot eveneens wethouder Hollenberg (VVD) te vertrekken. Na een mislukte poging van de overgebleven partijen CKenG en PvdA om een nieuw college te vormen, namen de VVD en D66 het initiatief over. In april 2016 sloten de VVD, D66, CDA en GDB het Lenteakkoord 2016-2018.

Het op 15 juni vrijgegeven rapport 'Politieke evenwichtskunst' reflecteert op de bestuurscultuur van Castricum. De bestuurscrisis van begin 2016 die leidde tot de val van het college maakte duidelijk dat bezinning en verbetering hoog op de agenda kwamen te staan. Gemeentelijke interne veranderingen zijn noodzakelijk voor een (in het vervolg) behouden politiek. Tot nog toe blijken de fracties tijdens raadsvergaderingen in oude patronen terug te vallen.

Tijdens het debat op 29 juni over de opgestelde Kadernota 2018 brachten de raadsleden hun stem voor 31 moties uit. Tien daarvan werden aangenomen waaronder de moties over Europese subsidie voor WIFI op openbare locaties, lokale woongelegenheden en duurzaamheid. Het is tekenend voor de Castricumse bestuurscultuur beschreven in het onafhankelijke rapport door het bureau BMC. Vanwege politieke versnippering, politiek-bestuurlijke onevenwichtigheid en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn raadspartijen geneigd zich door conflict en confrontatie van de rest te onderscheiden. Het bestuurlijke vermogen wordt zo door partijpolitieke ambities in het nauw gedreven. Eveneens zijn politieke discussies vanwege financiële tekortkomingen bijwijlen het ondergeschoven kind. Een voorbeeld bij uitstek vormen de drie moties van de PvdA, die afgezien van hun eigen steun geen draagvlak wisten te vinden bij de rest van de raad. SP-raadslid Husslage riep daarentegen haar collega's op 'actief' op zoek te gaan naar overeenstemming om de stroom aan moties en verdeeldheid een halt toe te roepen.

Bestuursstijl
Twee mechanismen spelen op de bestuurlijke en politieke disbalans in. Raadsleden en wethouders hebben moeite politieke onenigheid te accepteren en zijn daardoor geneigd elkaar persoonlijk te beschuldigen van onkunde. Het wordt verder versterkt door de dorpspolitiek, waarbij persoonlijke relaties en betrokkenheid bij de gemeente de zakelijke bewegingsvrijheid beperken. De zojuist genoemde onenigheid heeft niet alleen betrekking op de inhoud van beleid, maar ook op de democratische spelregels. De gemeentelijke discussies over nieuwe vormen van (directe) democratie bemoeilijken op deze manier het functioneren van het bestuur. Een aantal factoren spelen daarnaast een rol bij de verslechterde bestuurscultuur. Zo leidt toenemende politieke versnippering tot een vergroting van tegenstellingen. Partijen concurreren namelijk in grotere mate met elkaar om de aandacht van burgers en journalisten. Sociale media fungeren hierbij als tweede platform voor debat. Het gevolg is dat er meer conflict dan samenwerking aan de inwoners wordt getoond en daarmee hun politiek vertrouwen afneemt. Daarnaast staan financiële krapte en bezuinigen het bereiken van politieke compromissen in de weg. Beperkte middelen maken het immers moeilijk tegemoet te komen aan de verschillende partijbelangen. Tenslotte vraagt de gestagneerde groei van de gemeente Castricum om een andere bestuursstijl. In plaats van zich te richten op (externe) groei, is het van belang aandacht te besteden aan (intern) behoud en beheer. Het rapport doet een aantal aanbevelingen. Ten eerste is het noodzakelijk het evenwicht tussen politiek en bestuur te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door structuurveranderingen, zoals het bieden van meer tijd en ruimte voor politiek debat, worden bereikt. De burgemeester speelt als voorzitter van de raad en het college bovendien een cruciale rol bij de samenwerking tussen de twee organen. Daarnaast zullen een verantwoordelijk gebruik van de sociale media en een minder persoonlijk politiek spel de werking van de gemeente bevorderen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht is het van belang de bestuurscultuur voortijdig te veranderen. Nieuwe raadsleden of een veranderde raadssamenstelling zullen op zichzelf weinig zoden aan de dijk zetten, stelt het rapport. Verbetering van de bestuurscultuur vergt daarom individuele en collectieve inspanningen onder leiding van een aanvullende werkgroep.

20 juli volgt de oordeelsvorming van de gemeenteraad.

Tekst: Jana van Dam

Op blote voeten door de natuur

Voel waar je loopt.

CASTRICUM - Vaak lopen we in de natuur zonder dat we ons er écht bewust van zijn. We zien niet waar we lopen, we horen en ruiken niet wie er leven en we voelen ook niet waar we overheen lopen. Maar als je op blote voeten loopt, gaat er ineens een wereld voor je open. Je ontdekt rode bosmieren, slakken, dennenappels, heet of nat zand, blubber, schelpen… Wil je écht contact maken met de natuur en de planten en dieren die er leven? Doe dan mee aan de blote voetentocht van PWN. Deze excursie vindt plaats op zaterdag 15 juli van 11.00 tot 13.00 uur en is bedoeld voor alle kinderen en ouders die avontuurlijk zijn ingesteld. Kosten 2,50 euro p.p. (maximaal vier aanmeldingen per persoon). Start: Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. Tip: zorg voor kleding die vies mag worden en neem een handdoekje mee om na afloop je voeten te wassen. Kijk op www.pwn.nl/eropuit voor meer informatie en reservering.

Bron en foto: PWN

PWN start kraanwatercampagne 'Tap is Top'

De kwaliteit van het Nederlandse kraanwater is prima'.

Dagelijks gooien we in Nederland 500.000 plastic flesjes weg. Dat is niet nodig want het Nederlandse kraanwater is heel zuiver en een veel goedkopere en net zo gezonde dorstlesser als bronwater. Door kraanwater te drinken verminderen we bovendien grondstofgebruik, CO2-uitstoot en de hoeveelheid plastic afval. Drinkwaterbedrijf PWN informeert daarom deze zomer haar klanten, maar vooral ook toeristen in Noord-Holland over de duurzaamheid en de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater, met de campagne 'Tap is Top'.

'Tap is top' fietstour
In het kader van de campagne organiseert PWN op woensdag 19 juli een speciale fietstour voor toeristen door het infiltratiegebied in de duinen. Boswachters Ronald Slingerland en Kees Zonneveld vertellen over de rol van het duin in het waterzuiveringsproces en deelnemers kunnen drinkwater proeven uit een van de meer dan zestig openbare watertappunten in Noord-Holland. De tour start vanaf Kennemer Duincamping Geversduin om 10.00 uur en 16.00 uur. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur, deelname is gratis. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij de balie van de camping. Op de camping deelt het waterpromotieteam de hele middag glaasjes kraanwater uit. Kinderen die het levensgrote kraanwaterspel spelen krijgen een waterijsje.

De boodschap 'Tap is Top' is de komende weken te zien op plekken waar veel toeristen komen. In deze campagne werkt PWN samen met de Kennemer Duincampings (Bakkum en Geversduin), Stayokay en Smiling Host. De partners hangen in hun accommodaties flyers aan de kraan en delen herbruikbare waterflesjes uit aan hun gasten. Willemieke de Waal van de Kennemer Duincampings: "Wij zijn een natuurcamping met een boodschap en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onze gasten bewust maken van de kwaliteit en duurzaamheid van kraanwater sluit hier naadloos op aan.''

Inspraakmoment over plaatsing zendmast in Limmen

LIMMEN - Vodafone organiseert op 18 juli van 16.30 uur tot 18.00 uur in de Burgerij, Dusseldorperweg 103 in Limmen een inspraakmoment voor de plaatsing van een zendmast in het ontwikkelingsgebied Limmen-Zandzoom. De betreffende vergunningsaanvraag van het telecombedrijf voldoet aan de nationale eisen. Bezorgde bewoners startten desalniettemin een petitie en uiten hun voornamelijk op de gezondheid gerichte bezwaren. De World Health Organization en Gezondheidsraad deden onderzoek naar de effecten van zendmasten en hun elektromagnetische velden. Ze stellen dat indien de blootstellingslimieten in acht worden genomen er voor omwonenden op de korte termijn geen schadelijke gevolgen zijn. De gezondheidsrisico's op de lange termijn, zoals hersenkanker, zijn daarentegen onduidelijk en dienen volgens het WHO nader te worden onderzocht. Tijdens het inspraakmoment voor burgers is er de mogelijkheid vragen te stellen en zorgen te uiten. Tot nog toe is een gelijkwaardig alternatief voor de plaatsing van de zendmast verder van omwonenden af nog niet gedaan. Informatie over de exacte locatie van het moment van inspraak volgt.

Tekst: Jana van Dam

Gemengde gevoelens over opheffen van De Hofdijk

Mena Leila Kilani betreurt sloop van de balletzaal. Foto: Natalie Bottemanne

HEILOO – Het is inmiddels bij velen bekend dat het pand van de oude Hofdijkschool in de wijk Mariënstein, waar de afgelopen jaren diverse verenigingen huisden, wordt gesloopt. Dat hier ruim een jaar van onzekerheid aan vooraf ging, neemt een aantal huurders de gemeente niet in dank af.

Met weemoed kijkt men nu al terug op de mooie tijden in het fijne pand waar menigeen eigenlijk niet weg wil. Niet iedereen is tevreden over de aangeboden mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten. Met name muziek- en dansschool Heiloo moet haar dansactiviteiten nu spreiden over verschillende locaties en betreurt het 'dat er geen lange termijnvisie is vanuit de gemeente'. De muziek- en dansschool had vorige week woensdag de laatste les in de oude Hofdijkschool en start in september op andere locaties. Anderen, waaronder Nivon Heiloo, moeten zelfs een groot deel van haar activiteiten staken. Echter, het ziet ernaar uit dat de meerderheid van de huidige huurders nu toch een andere locatie heeft gevonden. Daardoor kunnen kinderen en volwassenen in Heiloo en omstreken blijven genieten van het mooie aanbod van onder meer creatieve activiteiten en dans.

Waarom verdwijnt de Hofdijk?
De vraag waarom deze creatieve verzamelplek moet verdwijnen houdt menigeen bezig. De gemeente Heiloo heeft vorig jaar de nota 'Veranderopgave accommodaties Heiloo' vastgesteld waarin de onderbezetting en leegstand van het gemeentelijke vastgoed in beeld is gebracht. Er is besloten om twee eigen panden in Mariënstein af te stoten en te slopen. Het betreft Mariënstein 179 (voormalige peuterspeelzaal) en het pand op nummer 178a, De Hofdijk. Met ingang van de zomervakantie 2017 beëindigen de huidige huurders hun activiteiten. Naar verwachting zal de sloop in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. De woning, die onderdeel is van De Hofdijk, wordt vooralsnog niet gesloopt. De gemeente is met de huidige bewoner in gesprek over alternatieve huisvesting. Wat er met het vrijgekomen terrein gaat gebeuren is nog niet vastgesteld. Voorlopig komt er gras en laag struikgewas. De gemeente Heiloo heeft met name het pand aan Sluijsweijdt 9 in Plan Oost aangeboden als nieuwe huurruimte voor onder meer amateurkunst en culturele activiteiten. Hier was voorheen basisschool Springschans gevestigd. Stichting Hobbyfarm, Teken- en schilderclub Tintoretto en de yogastudio van Jolanda Herngreen (die tevens bewoner is van het pand) verhuizen met hun activiteiten daarheen. Maar de ruimte is niet voor alle betrokkenen een goed alternatief. In de Uitkijkpost van volgende week leest u de reactie van de organisaties (verenigingen) die in de oude Hofdijkschool huizen. Ook reageert de gemeente Heiloo.

Tekst: Natalie Bottemanne

25 jaar Het Alternatief Gezellig samen wonen en klussen

HEILOO - Het appartementencomplex Het Alternatief aan de Stuifbergen in Heiloo vierde donderdag 6 juli feest, omdat het huis vijfentwintig jaar bestaat. Bewoners en andere geïnteresseerden kregen koffie en gebak en een leuk staaltje entertainment voorgeschoteld. Ook aten ze gezamenlijk een hapje.
Het appartementencomplex bestaat uit drieënvijftig appartementen in drie woonlagen, hier huizen ongeveer vijfentachtig mensen van vijfenvijftig jaar of ouder. Deze mensen wonen hier individueel, maar kunnen desgevraagd wel aanspraak maken op zorg via Woonzorg Nederland. 'Achter de geraniums' blijven zitten hoeft echt niet in Het Alternatief: bewoners ondernemen regelmatig met elkaar leuke activiteiten en hebben ook piketdienst voor het doen van klusjes in huis. De redacteur van Uitkijkpost klom tijdens de viering twee trappen omhoog en keek onderweg in de gemeenschappelijke hal en door grote ramen naar buiten. Daarna ontmoette hij de vijfennegentigjarige Piet en Jans Hoorn. Deze Heilooënaren wonen sinds het prille begin - dus vijfentwintig jaar - in Het Alternatief. Piet: "Het contact en de samenwerking met de bewoners is heel leuk. We doen mee aan bijvoorbeeld biljarten, klaverjasdrives, kerst- en paasbrunches en bingo-avonden. Dus voor gezelligheid hoeven wij de deur niet uit." Piet en Jans doen het tegenwoordig wat rustiger aan, maar voorheen zag het leven er anders uit. Piet was voorheen 'altijd' bezig met het doen van klusjes in de algemene ruimtes en bij de bewoners in hun appartement. "Ik heb al heel wat gerepareerd. Of ik bijzondere verhalen heb? Genoeg. Wat dacht je hiervan: ooit zette iemand een elektrische waterketel op het gasfornuis. De hele keuken zwart! Dat zijn echt dingen die je bijblijven." Jans beaamt dat haar man altijd bezig was. "Hij was vaak zoek." Grappend zegt ze: "Ik zei dan tegen Piet: om zes uur is het eten klaar en als je er niet bent: jammer dan!" Gelukkig hoefde ook Jans zich niet te vervelen. "Ik zorgde tien jaar lang samen met andere bewoners voor brunches. Ook deed ik boodschappen voor 'oudjes' en liep ik met hen mee tijdens een wandeling met hun rollator. Nu zijn we effies ouder en kan dat niet meer: we rijden nu zelf met een rollator." Het echtpaar Hoorn hoopt nog lang te blijven wonen in Het Alternatief.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Durks Future Media

Derek Groot: 'Wij zijn er helemaal klaar voor!'

Telefoon: 072-2001009, e-mail: info@durksfuturemedia.com, website: www.durksfuturemedia.com

HEILOO - De jeugd heeft de toekomst. Zeker op het gebied van media en communicatie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en daarmee is het voor bedrijven van belang om bij te blijven. Inspelen op de mogelijkheden, kansen zien en grijpen, om zo de rest een stap vooruit te zijn. Durks Future Media weet hoe dat werkt en maakt voor elke denkbare ondernemer in een handomdraai fraaie promotiebeelden.

Al komt er vanzelfsprekend wel het nodige bij kijken, Durks Future Media weet desgewenst binnen 48 uur een aansprekende bedrijfsfilm te realiseren. Geschikt voor een website en social media waaronder Facebook. Voor slechts enkele honderden euro's gemaakt, maar met een bereik van al snel duizenden potentiële klanten. "Zelf ben ik sinds kort begonnen met dit eigen bedrijf maar, ik heb al wat mooie opdrachten mogen uitvoeren", begint de 23-jarige Derek Groot. Opgegroeid in een ondernemende familie wist Derek als zestienjarige reeds dat hij zelfstandig ondernemer wilde worden. De eerste stappen qua zakelijke dienstverlening heeft hij afgelopen jaren dan ook al gemaakt. "Vijf jaar terug begon ik samen met Martijn Apeldoorn in Heiloo het studentenbedrijf D&M PC Service, waarmee we met een groep studenten computerservice bij mensen thuis verrichtten. Verder startte ik in 2015 mijn eigen You Tube-kanaal, waarbij ik als vlogger met de hulp van een goede vriend videofilms produceerde en online plaatste. Zodoende heb ik op het gebied van visuele promotie ontzettend veel geleerd."

Efficiënt
Wat Derek in relatief korte tijd eveneens heeft ondervonden, is het feit dat een groeiend aantal bedrijven de wens heeft om zich te profileren op internet. Daar springt Durks Future Media met de nodige knowhow en faciliteiten op in. "Zelf doe ik vooral de acquisitie en planning, terwijl een team bevlogen en technisch bekwame studenten het productiewerk uitvoert. Door uiterst efficiënt te werken, kunnen wij zoals gezegd na het aannemen van een opdracht voor een basisvideo binnen 48 uur alles filmen én leveren. Dat wil zeggen dat de promotiebeelden dan ook gelijk al online kunnen." In dat korte tijdsbestek klinkt bij de diverse mooie beelden tevens een passend muziekje. "Buiten zo'n basisfilm kunnen wij ook animatie- en dronebeelden verzorgen, voor elk denkbaar bedrijf in welke sector ook."

Actiekorting
Durks Future Media bedient met deze snelle service een brede doelgroep binnen het MKB-segment in Noord-Holland. Van eenmanszaken tot grote ondernemingen met vele medewerkers. "Het is mogelijk om naast een basisvideo tegen meerkosten van honderd euro te kiezen voor een extra promotie-optie, waarbij wij plaatsing op de gewenste social media verzorgen met een gemiddeld bereik tussen de vijf- en tienduizend", aldus Derek Groot. Voor de eerste vijf klanten die vóór 19 juli reageren maakt Durks Future Media een basisvideo met vijftig procent korting. Dit betekent van € 500,- voor € 250,-. Dus reageer snel en wie weet ben jij de gelukkige.

Motor en fiets toertocht op 15 juli

De Highlow Rangers zijn een (vrienden)groep fanatieke motorrijders. Na jarenlang op zondagmiddag ritjes te maken door noord Nederland is er werd diverse keren getoerd in Nepal en omgeving. Om ook iets te doen voor de minder bedeelden, werden er goede doelen gekoppeld aan deze ritten.

Voor de Highlow Rangers geven deze sponsorritten, waarbij geld voor het goede doel wordt opgehaald, zeer veel voldoening.

De nieuwe georganiseerde motor & fiets toertocht staat geheel in het teken van gezelligheid en saamhorigheid. Het geld dat overblijft (en daar hopen we op) wordt weer geheel gespendeerd aan de opleiding van de geselecteerde kinderen. Geniet dus van een mooie tocht door Noord-Holland met de motor of de wielrenfiets. Onderweg is er koffie, een smakelijke lunch en na de finish 2 consumpties. Na het uitrijden van de route is er om 19.00 uur, voor €10 extra, de mogelijkheid een heerlijke maaltijd te eten die verzorgd wordt door Restaurant Tumi. En om deze dag goed en luidkeels af te sluiten, spelen en zingen DeeAnn & the Nightcaptains vanaf 20.30 uur de dansvloer van Café de Wit vol!

Wil je dit ook niet missen? Wees er dan op 15 juli zeker bij! Ga naar highlowrangers.nl en meld je aan.

Kuyper & Blom makelaars opent nieuwe vestiging

V.l.n.r.: Sabrina Van Roemburg, Simone en Ramon van Beko Interieurs, Marielle Mul, Ronald Blom, Bas Kuyper, Moniek van Leeuwen en Jeffrey van der Wagen. Op de voorgrond de kinderen van Bas en Ronald. Stip Fotografie

HEILOO - De nieuwe vestiging van Kuyper & Blom makelaars is woensdagmiddag 5 juli geopend. De vestiging, te vinden aan de Stationsstraat 96, is geheel gericht op nieuwbouwprojecten. "Mensen die een nieuwbouwwoning kopen, kunnen we nu anders ontvangen", aldus Bas Kuyper. "Bij een nieuwbouwwoning komen er andere zaken aan de orde en wij vinden het belangrijk dat de kopers zich 'thuis'voelen". Tijdens het uitdenken van het concept voor de nieuwe vestiging kwamen Bas en Ronald op het idee om een woonkamer te creëren, een huiselijke sfeer. Uiteindelijk gaan de kopers ook in een huiskamer wonen/leven. In samenwerking met Simone en Ramon van Beko Interieurs is er een passend interieur in de vestiging geplaatst. De vestiging is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag op afspraak.

Tekst: Yvonne van Stiphout

CoderDojo: Leren programmeren voor de jeugd

Leren programmeren in bibliotheek Heiloo.

HEILOO - Wil je leren programmeren? Op zaterdag 15 juli van 13.00 tot 15.00 uur én woensdag 23 augustus van 10.00 tot 12.00 uur is het weer tijd voor CoderDojo in de bibliotheek van Heiloo. Iedereen van zeven tot zeventien jaar die graag wil leren programmeren is van harte welkom. De organisatie laat het volgende weten. "Tijdens deze CoderDojo programmeren we met Scratch en kun je in HTML een website bouwen. Je kunt verder werken aan je eigen project of met iets nieuws starten. Er liggen genoeg voorbeelden om je eigen game te programmeren. En maak ook eens kennis met robotjes zoals Dash, Dot en de Ozobotjes." CoderDojo HeLa is een initiatief van de samenwerkende bibliotheken van Heiloo en Langedijk en wordt ondersteund door Specialist in Websites en Jongerenwerk Heiloo. Bij een CoderDojo leer je programmeren, ontmoet je andere deelnemers die ook van programmeren houden, deel je waar je mee bezig bent en maak je nieuwe dingen. CoderDojo legt veel nadruk op open source en gratis software en heeft wereldwijd een breed netwerk aan vrijwilligers. CoderDojo heeft slechts één regel: 'Boven Alles: wees cool!': pesten, liegen en mensen hun tijd verdoen is niet cool.

Zwemactie Spieren voor Spieren daverend succes

Trots op de zwemmende leerlingen. Foto: Niels Vlug

HEILOO - Kinderen van de Radboudschool en de Elckerlyc-school zwommen vrijdag 7 juli voor het doel Spieren voor Spieren. Ze zwommen in Het Baafje zo veel mogelijk banen van vijftig meter in dertig minuten tijd. De kinderen waren super fanatiek, gemotiveerd en enthousiast. Dat was na afloop ook te zien aan de totaalopbrengst. Zij hebben namelijk het monsterbedrag van 2876,50 euro opgehaald. De sponsor-zwemactie was een initiatief van juf Ennie de Graaf, die het mooie bedrag overdraagt aan Spieren voor Spieren na het volbrengen van haar monsterzwemtocht Den Helder-Texel op 12 augustus. Van deelnemers aan deze zwemtocht wordt verwacht dat zij 750 euro aan sponsorgeld meenemen. Dat is bij deze zeer zeker gelukt. "Ik voel me zo trots", zei Ennie de Graaf na afloop. "Trots op alle kinderen die zo enorm hun best hebben gedaan."

Doorverwijzing krant naar online

REGIO
Jazz, Blues en Beeldende Kunst in museumhoeve Overslot

De jazzformatie Blue Coat speelt zondag 16 juli vanaf 16.00 uur in Museumhoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. Naast de vele jazz-standards staat er behoorlijk wat latin en blues op het repertoire.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

REGIO
Meer dan 1000 jaar beeldende kunst in Egmond
In museumhoeve Overslot is een kleine permanente expositie van wisselende samenstelling te zien over de Egmondse kunstgeschiedenis vanaf het jaar 975 tot heden.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

REGIO
Ina Eilander in de Slotkapel

Schrijfster en dichteres Ina Eilander uit Hoogwoud opent zondag 16 juli het seizoen van 'Een Luchtig Slot' in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Dan is er de eerste avond met muziek en poëzie.

Lees verder op www.uitkijkpost.nl

Leerlingen CBS de Duif overhandigen cheque aan Vluchtelingenwerk

Directeur Annemiek van de Vliet, leerkracht Gerben Oosterink en twee leerlingen van CBS de Duif overhandigen 500 euro aan twee vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.

HEILOO - Twee leerlingen van basisschool De Duif overhandigden vrijdag 7 juli een cheque aan Vluchtelingenwerk Heiloo voor de organisatie van een leuke dag voor vluchtelingenkinderen. Dat deden ze tijdens het slotfeest op CBS de Duif. Onder het motto 'wij een leuke dag, zij een leuke dag' doneerden de leerlingen 500 euro uit de opbrengst van de sponsorloop op Koningsdag. De opbrengst van de sponsorloop was deels bestemd voor een goed doel. Het andere deel was beschikbaar om mede voor alle leerlingen een mooi slotfeest te organiseren. Tijdens de schooldag volgden alle leerlingen djembé workshops en presenteerden zij wat zij geleerd hadden aan alle ouders tijdens een voorstelling op het plein. Aansluitend overhandigden twee leerlingen samen met directeur Annemiek van de Vliet de cheque van 500 euro aan twee vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Van dit bedrag verzorgt de stichting een leuke verrassingsdag voor dertig vluchtelingenkinderen.

Pianoles voor het jonge kind

Daar zit muziek in...

HEILOO - Pianolespraktijk Heiloo staat open voor pianostudenten van alle niveaus en leeftijden. Hiernaast is Pianolespraktijk Heiloo gespecialiseerd in pianoles aan vier-tot zesjarigen. Jonge kinderen leren veelal onbewust door middel van spel. In tweetallen krijgen kinderen op een gevarieerde, creatieve manier pianoles waar de leerstof in spel- en verhalende vorm wordt aangeboden. Kinderen spelen, zingen, klappen ritmes, leren noten lezen en schrijven en maken ook eigen liedjes. Een nieuwe oriëntatiecursus van zes lessen gaat van start in september. Kijk voor meer info op www.pianolespraktijkheiloo.nl of bel naar 0615297272.

Typediploma's in de pocket

Deze kinderen zijn er wel het type voor...

HEILOO - Leerlingen van de Paulusschool sloten vorige week hun typecursus af met een examen en met succes: alle leerlingen slaagden hiervoor. Donderdag kregen de kinderen hun diploma uitgereikt. Dit gebeurde nadat zij veertien weken les kregen van Dompvloet tijdens een naschoolse cursus.

Twee keer zilver op NK trampolinespringen voor Pascal Wiebering

Pascal in actie. Foto: Martin Mooij

HEILOO - Tijdens de Nederlands Kampioenschappen trampolinespringen in Ahoy Rotterdam op 17 en 18 juni hebben meerdere springers van trampolineverenging Triffis goede prestaties neergezet. De vereniging is in meerdere klassen Nederlands Kampioenen rijker. De A-klasse individueel en synchroon sprongen op zondag in de grote arena hun wedstrijd. Pascal Wiebering (senior dames A) wist dat het niet makkelijk zou worden, al maanden speelt een voetblessure haar parten. Ondanks de pijn sprong Pascal haar finale-oefening met grote klasse. Als zevende ging zij de finale in, tijdens de finale steeg ze boven zichzelf uit en sprong ze ruim vijftig punten bij elkaar. Maar ze moest een springster van Flik Flak den Bosch voor zich dulden. Voor dit jaar zat er voor Pascal niet meer in en was zilver dit keer het hoogst haalbare. Tegen alle verwachtingen in wist zij met gelegenheids-synchroonpartner Lara Schut (ook van trampolineverenging Triffis Alkmaar) ook zilver te behalen. Niamh Slattery uit Heiloo zette in de voorrondes een prachtige verplichte en keuze-oefening neer, als vierde ging zij de finale in maar kon tijdens de finale haar oefening niet afmaken: een zevende plaats voor Niamh. Synchroon eindigde zij op de vierde plaats. Pascal kijkt met gemengde gevoelens terug op het NK, op zaterdag moesten de synchroonparen, die in de race waren voor het ticket voor de World Games in Polen, hun kwalificatie ronde springen in een overvolle arena. Tijdens de wereldkampioenschappen in Odense in 2015 had Pascal samen met Bo Bet dit ticket veiliggesteld. Bo, net terugkomend van een rugblessure, was net op tijd fit. Maar door de korte voorbereiding was het paar niet goed in vorm en is het ze niet gelukt het ticket te bemachtigen. Pascal: "Ik was te zenuwachtig en wilde het vooral voor Bo heel goed doen, maar dat is helaas niet gelukt." Waar de andere paren op meerdere dagen hun kwalificatie hadden gesprongen, moesten Bet en Wiebering het van dit ene moment hebben.

Wonen met een visie

Bomen in de Willem de Zwijgerlaan Foto: Bärbel Böhling

CASTRICUM - Wie kent hem niet, de Eeuwigelaan in Bergen? Een laan met statige huizen waar geen kavel onder de miljoen wordt verkocht. Moderne architectuur, die zo in hoogglansbrochures kan worden afgebeeld, naast statige villa's en pittoreske chalets. Mensen die hier een huis kopen, kunnen kiezen waar zij willen wonen: zij hebben de financiële middelen. Als je kijkt naar de laan zelf - wat maakt nou dat mensen hier willen wonen? De kavels zijn ruim - maar die kun je elders voor minder geld en nog groter krijgen. Uiteraard kan het aantrekkelijk zijn om met 'gelijkgestemden' in een buurt te wonen. Dit zal zeker voor sommigen een belangrijke overwegingsfactor zijn geweest. Maar de eerste mensen die hier kwamen, hadden nog geen buren. Voor hen, en velen na hen, zal het met name het landschap, de omgeving, zijn geweest die maakte dat zij zich hier gingen vestigen. De nabijheid van het strand, de ligging in de duinen en met veel groen - de kenmerken van de Eeuwigelaan in Bergen zijn in het straatbeeld zichtbaar. En dat heeft consequenties. De weg is smal, bomen staan dicht op de weg en raken met hun stam er soms overheen. Passerende auto's moeten opletten en voor vrachtwagens is het een uitdaging om niet tegen een over de straat rakende stam aan te rijden.

In de 'gewone' woonwijken van onze BUCH-gemeente zal dit niet toegestaan zijn. In nieuwbouwwijken al helemaal niet want we hebben geleerd uit het verleden en proberen alle conflicten tussen groen, wonen en verkeer van tevoren op te lossen. Meestal krijgt het groen en het landschap hierin een ondergeschikte rol. Want, wij zijn pragmatische mensen en we bouwen immers om te wonen. En bomen zijn voor de gemeente lastig - het loof moet weg, takken gesnoeid, vruchten vallen op geparkeerde auto's enzovoort. Maar is het zo eenvoudig, willen we alleen maar praktisch wonen?

Pragmatisme is enorm nuttig - maar je bouwt er niks mee op. Het zijn de idealen die stevigheid geven aan onze samenleving. En dat geldt ook voor het wonen. De gemeente Amsterdam beschermt door alle uitbreidingsplannen heen sinds meer dan honderd jaar zijn scheggen. De groene vingers, zoals de Amstel- of Diemerscheg en Waterland, die de stad verbinden met zijn landschap. En dat maakt dat mensen in Amsterdam willen wonen. De 'idealen' van toen zijn het succes van vandaag.

Gelukkig heeft Castricum zijn buitengebied lange tijd weten te beschermen. Maar doen wij dat ook voldoende met de kernen? Het is niet altijd praktisch om oude bomen te beschermen en er concessies voor te doen. Juist als overheid zou men toch vanuit een ideaal moeten werken, vanuit een visie. Namelijk om voor de toekomst te zorgen, om de kwaliteit van het vestigingsklimaat te waarborgen. Want, even serieus, wie zou er nou niet in de Eeuwigelaan willen wonen - ondanks alle 'gevaren'?

Bärbel Böhling, Vitaal Landschap

Diploma's Zwembad Loos

Met een diploma bij het water.

HEILOO/ BERGEN - Bijna vijftig leerlingen van zwembad Loos hebben zaterdagmorgen 1 juli in zwembad De Beeck in Bergen afgezwommen. Zij ontvingen hun A, B of C diploma. Iedereen is blij met zijn/haar diploma naar huis gegaan.

De geslaagden:

Diploma A: Doris Brienesse, Stijn van Dam, Levi Dekker, Anne Dekker, Sylvia Dirkson, Bastiaan Elzenga, Bruno Erdtsieck, Fenne Hollenberg, Jayden Kitzen, Levi Lahat, Jip de Laleijne, Bas Lawant, Matthijs Ligthart, Noor Meij, Liza Molenaar, Ahmed-Yassin Soubaneh, Sascha van Straaten, Hester Tromp, Liz van Veen, Fabian Verbeek, Mattanja Vogelpoel, Thijs de Vries, Meike de Wit, Mette Waldram.

Diploma B: Tessa van Aldijk, Isabel van Andel, Fenna Bijvoet, Lotte van Cronenberg, Anthonie Dorenbos, Evie van Egmond, Aidan Gowen, Maurits de Groot, Colin Kemp, Juiet van Kleef, Bobbi Kleverlaan, Lois van Krieken, Ilse Lammers, Jasmijn Melis, Ids Overdijk, Leatitia Remy Hambach, Femke Rotteveel, Kees van Schagen, Mads Schouten, Sanne Trijssenaar, Jay Wijnaar.

Diploma C: Sietse Donia, Piet Nijbacker, Paula nan 't Sant, Lotta Sengers.

IJsjesactie jaarmarkt grandioos succes

Gezellig Limmen.

LIMMEN - Tijdens de afgelopen jaarmarkt in Limmen deelde het team van Rietveld Makelaars en Gerard Tool Financieel Advies vers schepijs uit aan alle kinderen van het dorp. Ruim zevenhonderd kinderen werden getrakteerd op een heerlijk ijsje van IJssalon Onder Nul vanwege de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Drie Linden 1, eerder dit jaar. Kinderen kregen een bolletje wit vanille of roze aardbeienijs, geheel in de bedrijfskleuren van dé makelaar van Limmen.

Tafeltennis Jeugdcup

Ieder jaar organiseert de Nationale Tafeltennis Bond (NTTB) in juli een toernooi waarbij de beste, TOP 3 ranglijst, welpen en pupillen tegen elkaar strijden in een 2-daags Jeugdcup evenement.

Elke afdeling, waarvan er acht zijn, komt met een afvaardiging van 6 jongens (3 welpen en 3 pupillen) en 6 meisjes (3 welpen en 3 pupillen), in totaal zijn er dus 96 deelnemers. Het toernooi wordt gehouden op Papendal, hét topsportcentrum van Nederland. Omdat het een 2-daagstoernooi is overnachten de deelnemers en coaches ook op Papendal, normaal gesproken de plaats waar alleen maar topsporters slapen.

Afdeling Holland-Noord nodigde Roos Briefjes van tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo uit om deel te nemen bij het welpen meisjesteam.

Roos speelde samen met de vijf andere meisjes tegen de andere afdelingen, elk team speelde per ronde 20 wedstrijden. De welpen spelen er 10 en de pupillen spelen er ook 10. (Net zoals in de reguliere tafeltenniscompetitie ook 3 enkels en een dubbel) De eindscore van de welpen en pupillen wordt bij elkaar opgeteld, en zo kom je uiteindelijk op 20 wedstrijden.

De meisjes eindigen uiteindelijk op een 6e plaats, terwijl de jongens van Holland-Noord een verdienstelijke podiumplaats veroverde, te weten 3e plaats.

Chef D'équipe Ron Suanet van de Noord-Hollandse bond kan uiterst tevreden zijn op de manier waarop de jongens en meisjes achter de tafel stonden, keihard werken, gaan voor elk punt en als 1 team de wedstrijden samen beleven.

Tafeltennisreporter Marcel Briefjes

Heeft u een Burendag-plan?

CASTRICUM - Het is Burendag op zaterdag 23 september. In het hele land doen buurten mee aan deze dag waarop buren gezellig samenkomen en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Als je elkaar beter leert kennen is het bovendien makkelijker om lastige situaties te bespreken, misschien het geluid of overhangend groen... Samen een oplossing bedenken werkt dan!

Aanvraag indienen
Met Burendag wil het Oranje Fonds graag helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag in te dienen (tot 400 euro) bij het Oranje Fonds om een Burendagplan te kunnen uitvoeren. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt ontvangt bovendien een Burendag feestpakket. Kijk voor meer informatie op www.burendag van het Oranje Fonds. Daar vindt u ook zaken als uitnodigingen, posters en handige tips voor de organisatie.

Bij Welzijn Castricum kunt u bovendien gratis het Buurtboxspel lenen. Met het Buurtboxspel kunnen buurtbewoners elkaar op een leuke manier (nog) beter leren kennen. Woont u in Castricum, Bakkum, Akersloot of Limmen en wilt u persoonlijk advies over wat u in en met uw buurt kunt ondernemen, al of niet op burendag? Neem dan contact op met Welzijn Castricum aan Geesterduinweg 5 in Castricum. Het mailadres is info@welzijncastricum.nl. Of bel 0251-656562.

Welzijn Castricum organiseert duinfeest

Nieuwe, oude en jonge Nederlanders leren elkaar beter kennen tijdens het Duinfeest.

CASTRICUM - Welzijn Castricum organiseert een duinfeest op zaterdag 15 juli. Op dit feest kunnen nieuwe, oude en jonge Nederlanders elkaar beter leren kennen en ontdekken hoe je de duinen kan ervaren. Het feest wordt gehouden van 13.00 tot 16.30 uur in de tuin bij De Hoep aan Johannesweg 2 (zijstraat Zeeweg) in Castricum. Het programma is leuk voor volwassenen en kinderen en ziet er als volgt uit: elkaar ontmoeten, samen praten, zingen, eten en drinken en er is een keuze uit allerlei activiteiten zoals voetballen, spelletjes doen, kabouter-, survivaltocht, wandelen en fietsen of een film of tentoonstelling bekijken in de Hoep. Heeft u interesse, kom danin sportieve kleding en neem het volgende mee: een lekkere lunch om te delen, drinken en een kleed om op te zitten. Een duinkaart is dit keer niet nodig. In verband met het maximum aantal deelnemers dient men zich aan te melden bij Welzijn Castricum via info@welzijncastricum.nl of bel 0251-656562. Dit feest is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank Noord-Kennemerland en dankzij de medewerking van PWN en vele vrijwilligers.

Feestvreugde op Bonhoeffercollege en Jac P. Thijsse college

CASTRICUM - Veel blijdschap op het Bonhoeffercollege en Jac. P. Thijssecollege nu de examenuitslagen van het tweede tijdvak binnen zijn. Beide scholen zijn trots op de leerlingen die een prachtige prestatie hebben neergezet.

Alsnog geslaagd zijn:

ATHENEUM
Castricum: Eva Gianotten, Tinke Haasbroek, Maxime Hollenberg, Eva Kalshoven, Nina Koene, Nigel Kroone, Sascha Rozemeijer, Susan Ruinaard, Tom van Schagen, Jian Ling Wu.
Heemskerk: Thijs Welkers.
Limmen: Jens van der Putten.
Uitgeest: Sophie Dijkman, Felix Neuvel, Rens Ruiter, Rick Tuijn.

HAVO
Cum Laude: Nanique Kok wàs al geslaagd; zij heeft haar examenresultaat geweldig verbeterd en is na herkansing Cum Laude geslaagd.
Akersloot: Noah Adriaanse, Sophie Kok, Aniek Schagen, Patrick Veldt.
Castricum: Niek ten Broek, Cheyenne Pressani, Jesper Rijkenberg, Akasha Wilms, Amber Wuring, Sven IJmker.
Heemskerk: Sara Doodeman, Madelief Scheffer.
Heiloo: Magnus Beers, Teun Bouwman, Daniël Broomans, Denise Bruin, Yuan Conijn, Ilse Kouwen, Kicky Rozing, Niels Thomas.
Limmen: Floor Boon, Jane van der Looij, Jaap Menick, Davey Piepers, Felicia Scheffer, Loïs Wamsteeker.
Uitgeest: Max Braakman, Beryar Karim, Luke Ruijs, Femke de Vries, Julius Warburg.

MAVO
Akersloot: Yens Dekker, Jesper Strijker, Nigel Tak.
Assendelft: Matthé Knol.
Castricum: Jente Geerts.
Heemskerk: Annebel Bergenhenegouwen, Emma Petit.
Heiloo: Joris van As, Sevanja Oud.
Uitgeest: Roeland Stals, Beau Vosse, Denice Westenborg.

Van harte gefeliciteerd en veel succes met jullie vervolgopleiding! Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie.

Adopteer zondagmiddagoptreden of presentatie!

CASTRICUM - Wie zijn/haar talent in wil zetten voor een mooi en bevlogen doel is van harte uitgenodigd een zondagmiddagoptreden of presentatie te adopteren dat in de smaak zal vallen bij senioren uit Castricum. Dorps- en wijkbewoners die wat moeilijker uit de voeten kunnen en vermaak dichtbij willen zoeken kunnen een bruisende zondagmiddag zeer waarderen! De optredens/presentaties vinden plaats elke eerste zondag van de maand in het nieuwe en sfeervolle restaurant van De Boogaert, waar dorpsbewoners ook graag aanschuiven. Het tijdstip op zondagmiddagen zal zijn van 14.30 tot 16.00 uur (inclusief een pauze).

Welke optredens of presentaties
Gedacht wordt aan muzikale optredens als bijvoorbeeld: zang, koren (of delen van koren), instrumentaal of cabaret. Een boeiende presentatie over Castricum, de regio of nog verder weg: bijvoorbeeld over natuur of geschiedenis, wordt ook op prijs gesteld. Belangstelling? Ga naar de site: www.vivagroep.nl/zondagmiddagoptreden kies een datum en geef een omschrijving van het optreden of de presentatie. Dan nemen wij graag contact op. Wie eerst informatie wil ontvangen of zich telefonisch wil aanmelden kan bellen met Sabine Charles van Uitbureau De Boogeart, telefoonnummer 088 995 7550. Het mailadres is uitbureaudeboogaert@vivazorggroep.nl.

Castricum sluit 2016 af met een positief saldo

CASTRICUM - De gemeente Castricum sluit 2016 af met zwarte cijfers. Van het klinkende resultaat van plusminus 1,2 miljoen euro wordt acht ton alsnog besteed in 2017. "We kunnen terugkijken op een positief jaar. Dan bedoel ik cijfermatig én ook in wat we doen voor onze inwoners. De gemeente is gezond", aldus wethouder Financiën Swart. Het college biedt de jaarrekening aan de gemeenteraad aan, die er op 13 juli een besluit over neemt. Een gedeelte van de gelden dat in 2016 is ontvangen, is nog niet aangewend. Denk hierbij aan de middelen voor asielinstroom en voor energiebesparing. Hetzelfde geldt voor een aantal budgetten dat nog niet is besteed, maar nog wel nodig is (bijvoorbeeld het wegenbudget, onderhoud kerktorens, onderzoeksbudgetten) en het overschot bij toerisme. Het college zet tweederde van het totale bedrag door naar 2017, wat overblijft is een resultaat van € 400.000. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. In december 2016 was de verwachting nog dat dit de helft minder zou zijn. Een bijzondere vermelding in de jaarrekening is het resultaat op het sociale domein. Zoals meerdere gemeenten in de omgeving is er een overschot op dit thema. Dit bedraagt in Castricum voor 2016 ongeveer 1,6 miljoen euro en wordt gestort in de reserve Sociaal domein, conform de afspraak met de gemeenteraad.

Van de accountant (IPA-ACON) heeft de gemeente op alle onderdelen een goedkeurende verklaring gehad. Het college laat ook weten dat de gemeente een zeer goed weerstandsvermogen heeft. De gemeente bevindt zich in de norm 'uitstekend'.

Meer dan een gedenkpark: Westerveld organiseert workshop

Workshop 'Bloemen-cup cakes maken'.

DRIEHUIS - "Vanwege het monumentale karakter van Westerveld wordt weleens gedacht dat de mogelijkheden voor begraven beperkt zijn. Het tegendeel is waar. Ook op het gebied van begraven is alles mogelijk. Alleen niet overal." Aan het woord is Carla Bosua, directeur van Begraafplaats & Crematorium Westerveld in Driehuis. "Als wij weten wat iemand graag wil, doen wij alles om daaraan tegemoet te komen. Er is zo'n diversiteit in het gedenkpark dat er altijd wel een plekje is dat aanspreekt."

Workshop groen op 16 juli
Maar Westerveld is meer dan een gedenkpark met heel veel mogelijkheden. Zo organiseren wij op zondag 16 juli vanaf 14.00 uur een workshop 'Bloemen-cup cakes maken'. U maakt, onder begeleiding van onze medewerkers, met verschillende bloemen en planten van dit seizoen een kleurrijk stuk in de vorm van een cup cake. Aansluitend geniet u van een uitgebreide high tea, met diverse zoete en hartige hapjes.

De workshop vindt plaats in Petit Café Westerveld en kost, inclusief high tea, 22,50 euro. Wilt u zich vooraf aanmelden? Dat kan via info@bc-westerveld.nl, o.v.v. uw naam en het aantal personen. Wij zien u graag op 16 julipersonen. Wij zien u graag op 16 juli!

HANDIGE vrolijke VAKANTIEKRACHT gezocht per DIRECT om klinkers te bewerken met kunsthars in onze WERKPLAATS.

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf en particulier. Tel. 06 5064 1386

Gevraagd schoonmaakster in Heiloo, 3 uur per week. Info: 06-53574289

Kim's Haarsalon 06 - 30042383 te Heiloo. Bel voor een afspraak. Pinnen is mogelijk.

BLOKFLUITLES een mooi opstart instrument voor kind. vanaf 5/6 jaar. In gezellige kleine groepjes leer je noten lezen en blokfluiten.Geef je nu op en begin in sept. vol is vol voor info: Elma Agterberg tel: 06 - 2288 9122

PIANOLES BIJ U THUIS.

De lessen zijn deskundig, ontspannen en op maat gemaakt voor elke leeftijd. Info: 06 - 38279213

SCHILDER voor BINNEN en BUITEN. Hele mooie prijs.
T: 06 1709 0670

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977
06 5132 0570
info@martmetzelaar.nl

Altijd al viool willen spelen? Ervaren violiste geeft privéles in Heiloo. Kijk op mijn website:
www.ikleeruvioolspelen.nl

Ambachtelijke schilder, 35 jaar ervaring, heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/behangen/dakrep. enz. Ingeschr.KvK. Vrijbl.prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

BARRY DE VRIES AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
De Wagenmaker 12, 1851 PX Heiloo. Tel: 06-2159 8809

TUINIEREN te veel werk? Geen tijd? ZEER ERVAREN TUINLIEFHEBBER helpt u met snoeien en het strak knippen van hagen, buxus en taxusbollen etc. Het hogedrukreinigen van terrassen en het verticuteren van bemoste grasvelden. 06 - 1827 8367

T.K.A. 1 Gazelle damesfiets sportief en 1 Koga damesfiets sportief. Z.g.a.n. Vraagprijs € 180,- p/st. Tel: 072-7431008

Voor stomerij en pasfoto's .... even naar Primera Het Hoekstuk.

Tuinonderhoud Jeroen Borst. Voor professionele snoei en onderhoud voor alle soorten tuinen.Bel voor gratis offerte: 06-4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl

VAN GOGH'S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.iristuinen.nl

BOUWBEDRIJF
TERLUIN


Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

DE SCOOTERBOX repareert alle merken scooters en scootmobielen.Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl

06 - 2202 0702 AGM-Dealer

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

Dagje genieten op Vlieland met de cabriolet. Reserveer op www.Huurauto-Heiloo.nl

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw tuinwerkzaamheden. Alles is bespreekbaar. Vrijbl.prijsopg. Ingeschr. KvK. Tel: 06 - 5344 2975

Ingezonden: Nijmeegse Vierdaagse sponsoractie tegen clusterhoofdpijn 'Alsof er een dolk in je hoofd wordt rondgedraaid'

Daniëlle Donker.

LIMMEN - Mijn naam is Daniëlle Donker (46). Ik woon in Limmen en loop van 18 tot en met 21 juli voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Ik zet mij dan in voor een goed doel: onderzoek naar clusterhoofdpijn. Waarom? Een vriend van ons lijdt aan 'clusterhoofdpijn' en ik weet hierdoor hoe verschrikkelijk deze aandoening is. Daarom zet ik mij in voor het LUMC in Leiden waar ze onderzoek doen naar deze vorm van hoofdpijn. Dit gebeurt onder leiding van Dr. Ferrari. Onderzoek is hard nodig, omdat over deze aandoening weinig bekend is. Hierdoor is het ook erg moeilijk te behandelen. In Nederland lijden ruim dertienduizend mensen aan deze meest ernstigste vorm van hoofdpijn, ook wel 'zelfmoord-hoofdpijn' genoemd. De pijn die tijdens een aanval wordt gevoeld, wordt vaak omschreven als een stekende pijn... "alsof er een dolk in je hoofd wordt gestoken en rondgedraaid wordt." Een aanval kan variërend van vijftien minuten tot drie uur duren. Om een indruk te geven van zo'n aanval kun je kijken op YouTube. Toets dan in clusterhoofdpijn. Het derde filmpje van Llian Trichopoulos geeft een aanval goed weer.
Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse draag ik het shirt van Beat the Beast. Dit is een actie, opgericht door Sterre (19) - zij lijdt zelf ook clusterhoofdpijn. Haar actie begon met de naam 'Beat the Beast and Run' en vond plaats in Hoogeveen. Hier liepen dertig hardlopers de Cascaderun. Eind september gaat deze actie verder met 'Beat the Beast and Sail', maar eerst probeer ik zoveel mogelijk geld op te halen met 'Beat the Beast and Keep Walking'.

Wilt u Danielle en daarmee het onderzoek in het LUMC steunen, kijk dan op www.devierdaagsesponsorloop.nl en zoek daarna op 'Danielle Donker'. Hier kunt u elk gewenst bedrag doneren. Danielle en de ch-patiënten zijn u dankbaar!

Daniëlle Donker, Heiloo

Holland music sessions Toekomst in klassieke muziek nu al te bewonderen

REGIO - The International Holland Music Sessions doen ook deze zomer weer Heiloo, Castricum en Egmond aan den Hoef aan. Wie in de toekomst wil kijken als het om ontwikkelingen in de klassieke muziek gaat, doe er goed aan de agenda van augustus te trekken.

TIHMS heeft zich ten doel gesteld jonge, zeer talentvolle musici een podium te geven en daarmee hun carrière een stimulans te geven. De activiteiten van de stichting zijn zeer populair bij studenten over letterlijk de hele wereld. Het kost nauwelijks moeite om het programma vol te krijgen. Zo gek is dat niet. Het is opvallend hoeveel musici die ooit aan de masterclasses en concerten van TIHMS meededen, zijn doorgestroomd naar de top. Zulke toppers zijn opnieuw nu al te zien in deze regio.

In augustus zijn er meer dan honderd concerten op twintig locaties in Noord-Holland (en zelfs daarbuiten). In de Alkmaarse Remonstrantse Kerk zijn er bovendien ook nog de masterclasses, gegeven door internationaal gelouterde docenten. In Heiloo vinden de concerten - zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk - plaats in de Cultuurkoepel op landgoed Willibrordus. Dit op de zondagen 30 juli, 6, 13 en 20 augustus. In Castricum vinden de musici gastvrijheid in de Dorpskerk, op de vrijdagen 11, 18 en 25 augustus. In Egmond aan den Hoef is de Slotkapel het toneel op de woensdagen 2, 16 en 30 augustus.

Extra in Heiloo is een zogenaamd pop-upconcert. Dat is een kort, informeel optreden. Wie dat eens wil zien, kan op zaterdag 29 juli van 11.00 tot 12.15 uur terecht in winkelcentrum 't Loo. In de bibliotheek in Castricum is ook zo'n voorproef-concert op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur. Veel informatie over de concerten is te vinden op www.tihms.com. Daar zijn ook kaarten te bestellen. In Heiloo zijn tevens kaarten te koop bij De Schrijverij, Bruna en de Bibliotheek, alsmede bij het VVV kantoor op het Landgoed Willibrordus. Ook in Castricum zijn twee voorverkoopadressen: Muziekhandel Borstlap in Bakkum en Huize Koningsbosch in Bakkum Noord.

Koninklijke Onderscheiding bij 50-jarig bestaan JOEB

Locoburgemeester Jan Mesu en een overgelukkige Fred Valkering. Foto: Stip Fotografie

EGMOND-BINNEN - Een mooi moment voor Fred Valkering uit Egmond-Binnen. Locoburgemeester Jan Mesu van de gemeente Bergen overhandigde hem zaterdag 8 juli een Koninklijke Onderscheiding. Dat deed hij tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van JOEB (Jongeren Organisatie Egmond-Binnen). Fred Valkering is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

"Dit had ik in mijn stoutste dromen niet durven dromen", aldus een uitzinnige Fred Valkering. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Stichting JOEB. Hier organiseert hij activiteiten waaronder Koningsdag, muziekevenementen en buitenspeeldagen. Hij is medeoprichter en penningmeester van de Stichting Vrienden van JOEB. Verder is Fred actief lid en voorzitter van de Gilde van beHOEDers. Deze organisatie zet zich in ter bevordering van het dragen van de klassieke herenhoed. En of het nog niet genoeg is: Fred is eveneens penningmeester en secretaris van Stichting Veldwerk. Deze organisatie ondersteunt Nederlanders bij hun ontwikkelingswerk in Nepal. Bij Stichting Veldwerk is hij oprichter van een webwinkel met biologische producten, waarvan de opbrengst naar de stichting gaat. Een festival voor extra fondsen na de zware aardbeving in Nepal in 2016 heeft hij ook georganiseerd. Verder is Fred Valkering penningmeester en secretaris van de Stichting Kunst en Culturele Evenementen (KCE) en penningmeester en voorzitter van de Stichting Hafre Productions (een kunstenaarscollectief). Last but not least is hij medeoprichter van de jeu-de-boulesvereniging 'Jeu de binder' in Egmond.

Locoburgemeester Jan Mesu vroeg zich in zijn toespraak met recht af of Fred nog wel tijd had om zijn gewone werk te doen.

Locoburgemeester Jan Mesu spelt de Koninklijke Onderscheiding op bij Fred Valkering. Foto: Stip Fotografie
Een blije Fred Valkering: daar gaat de hoed voor af! Links: Locoburgemeester Jan Mesu. Foto: Stip Fotografie

Tekst: Yvonne van Stiphout

Papegaaiduiker gevonden op strand Egmond

Ines Bruinenberg samen met 'Esther' de papegaaiduiker.

EGMOND AAN ZEE - De familie Bruinenberg uit Alkmaar keek vreemd op, toen zij vorige week een papegaaiduiker aantrof op het strand tussen Bergen en Egmond. Het beestje was net aangespoeld en werd omcirkeld door een clubje hongerige meeuwen. Vader Fons zag het meteen: "De papegaaiduiker mankeerde verder niks, z'n vleugels waren nog heel en zijn pootjes deden het ook. Het beestje was alleen erg uitgehongerd en uitgeput." Niet gek ook, na zo'n lange reis. Waarschijnlijk kwam de papegaaiduiker vanuit de richting van Schotland gedreven. "We vernoemen hem/haar naar onze vriendin Esther, omdat die ook altijd de weg kwijt is", aldus dochter Ines. Om hem het lot als meeuwenmaaltje te besparen, besloot de familie Bruinenberg het beestje een aantal dagen te verzorgen. Het at gretig de glasaaltjes en garnaaltjes op die hem gevoerd werden. Later is de papegaaiduiker overgedragen aan de dierenambulance en inmiddels is hij aan het aansterken bij Ecomare. Bijzonder is ook dat deze papegaaiduiker het landelijke nieuws haalde, omdat dit dier zich normaal gesproken niet aan de Nederlandse kust laat zien.

Tekst: Anne Kaandorp

Nieuw geopend in Limmen: Sondag!!

Laat je inspireren!

HEILOO - Er was eens een droom over een winkel die begon met een strijkplank en een oude telmachine. Die droom wordt nu werkelijkheid met een echte toonbank en een kassa... Sondag is een nieuwe stoere, eigenwijze woonwinkel in Limmen, met een werelds tintje die het leven nog leuker, mooier en warmer maakt. Sondag bestaat uit een mix van de mooiste meubelen, de nieuwste woonaccessoires en hipste lifestyle producten. Ben je op zoek naar die heerlijke bank of een 'lekker lang aan tafel' zithoek? Of het juiste cadeau dat leuk is om te geven én te krijgen? Of een nieuwe accessoire, omdat je er gewoon heel blij van wordt? Dan ben je bij Sondag aan het juiste adres. Proef de beleving, ervaar de service en laat je inspireren... Tot Sondag!

Sondag is geopend op woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00. Het adres: Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 16, 1906 CM in Limmen. Zie ook www.son-dag.nl