De Uitkijkpost

26 november 2014

De Uitkijkpost 26 november 2014


Invulling bezuinigingen 2015 op taken en organisatie gemeente Heiloo

HEILOO - De gemeenteraad heeft in 2013 besloten dat voor de jaren 2014, 2015 en 2016 € 1.325.000 over drie jaar op taken en organisatie van de gemeente bezuinigd moet worden. Door verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de tegenvallende woningbouwprojecten moet de gemeente Heiloo bezuinigen om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Met de taken die vanaf 1 januari 2015 geschrapt moeten worden, verdwijnen ook arbeidsplaatsen (4,5 fte verdeeld over 6 medewerkers). Voor de taakstelling die het college voor 2014 realiseerde is 9,74 fte (verdeeld over 12 personen) verdwenen. In totaal werken 189 mensen bij de gemeente Heiloo.

Voor de jaren 2011-2013 zijn de bezuinigingen gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen. Voor de invulling van de bezuiniging/taakstelling voor 2014 en 2015 is dat niet meer mogelijk. De taakstelling voor 2015 realiseert het college concreet door een inkrimping van leidinggevende taken binnen het Ingenieursbureau, het schrappen van taken op het gebied van administratie werkzaamheden voor de organisatie en het bestuur en voor subsidieverstrekking en verhuur van accommodaties. Als effect van de digitalisering vermindert het college administratieve taken van de griffie en de front office. Naast het schrappen van taken is er gekeken naar het genereren van inkomsten en is op een aantal posten een taakstelling doorgevoerd gebaseerd op een verschil tussen begrote en werkelijke uitgaven over een aantal jaren.

Taakstelling 2014

Begin april maakte het college de taakstelling voor 2014 bekend. Met de taken die hiervoor geschrapt zijn verdween 9,74 fte (verdeeld over 12 medewerkers). Het college realiseerde deze opgelegde bezuiniging/taakstelling in het bijzonder binnen het ruimtelijk domein en op taken die niet meer passen binnen Heiloo als compacte overheid. Concreet realiseerde het college de taakstelling voor 2014 op de volgende terreinen: werkvoorbereiding en toezicht, bouw- en woningtoezicht, stedenbouw, monumentenzorg, handhaving, openbare ruimte, verminderen inzet Beestenboetje en de

exploitatie van de sporthal en het zwembad.

Overwegingen

De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 een flink aantal taken van het rijk overgeheveld op het gebied van jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen (Participatiewet); het sociaal domein. Ook spelen omstandigheden als de 'terugtredende overheid', en samenwerkingen binnen de regio een rol bij de invulling van de taakstelling voor 2015. Oftewel overwegingen van het college zoals welke taken moeten we (zelf) doen, willen we doen, kunnen we doen en passen bij Heiloo en de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Totale bezuinigingsopgave € 1.325.000

Het college heeft voor 2016 nog een bezuinigingsopgave van bijna € 300.000. Gedurende het jaar 2015 ontwikkelt het college voorstellen voor de bezuinigingen voor 2016.

Sinterklaas weer warm onthaald in Heiloo

HEILOO - Sinterklaas en zijn pietengevolg zijn weer heel gastvrij ontvangen in Heiloo. De burgemeester had persoonlijk geregeld dat Sint en alle pieten, en zij waren ook dit jaar met velen gekomen, bij hun aankomst op vrijdag -de dag voor de intocht in het dorp- een behoorlijke slaapplaats hadden. Het hele gemeentehuis was omgebouwd tot één grote Bed & Breakfast. Zelfs Americo, het paard van Sinterklaas, overnachtte op stand; in de werkkamer van de burgemeester hadden de wethouders een bedje van stro gemaakt. Goed uitgeslapen werd het hele Sint- en Pietencircus zaterdagochtend getrakteerd op een overheerlijk ontbijtje, met liefde bereid door de vrouw van de burgemeester. Ze was al heel vroeg opgestaan om alle broodjes te smeren. Terwijl zich buiten rond de klok van 11.00 uur vol verwachting drommen kindertjes verzamelden op het Raadhuisplein, ontstond binnen in het gemeentehuis nog even paniek. De staf van Sinterklaas was zoekgeraakt! De hoofdpiet had nog overal gezocht, maar de staf bleek echt verdwenen. De Twitterpiet twitterde er op los, maar geen enkele tweet bracht het antwoord. ,,Beste Piet, dan gaan we maar zonder staf op pad, we kunnen al die kindertjes niet langer laten wachten", aldus de Sint, die zich niet van de kaart liet brengen. Op het bordes kreeg Sint een reservestafje te leen uit het publiek. De stoet kon eindelijk vertrekken. Eerst lopend, en later op de rug van Americo, vertrokken de Sint en zijn gevolg -begeleid door vrolijke fanfaremuziek- via het Looplein richting het Stationscentrum. En ook daar werden ze hartelijk verwelkomd. Het grote Sinterklaasfeest werd gevierd in de zaal van cultureel centrum De Strandwal. Wederom was het een drukte van jewelste. En zomaar ineens, tijdens de feestelijkheden, dook daar de staf van Sinterklaas weer op. De hoofdpiet kon eindelijk weer opgelucht ademhalen!

B.lief zingt voor Serious Request

EGMOND-BINNEN/HEILOO - Blackgospelkoor B.lief uit Egmond-Binnen omarmt de slogan van dit jaar van 3FM Serious Request : 'Hands off our girls'. Daarom geeft B.lief twee concerten op zondag 14 december in restaurant Klein Varnebroek, de Omloop 22 te Heiloo. Het eerste concert begint 16.00 uur en het tweede concert start 19.30 uur. Kaarten à € 15 zijn te bestellen via mail: blackgospel.blief@gmail.com en tel. 072-5066265. Informatie: www.blief.nl. Er is ook een loterij, waarbij ondernemers uit de regio prachtige prijzen ter beschikking hebben gesteld; van een fiets tot en met twee nachten Bed and Breakfast. De trekking wordt verricht door Dave Adrichem van Klein Varnebroek en de uitslag wordt gepubliceerd op de site: www.blief.nl en in de plaatselijke kranten. B.lief roept u op om uw bijdrage te leveren aan de bestrijding van seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen in conflictgebieden en geniet u tevens van Black Gospel muziek tijdens de concerten. De gehele opbrengst komt ten goede aan Serious Request!

Tien vragen aan... Pe Schouten

Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, wordt hij/zij verzocht om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'!

Pe Scholten (69), getrouwd met Jel (69), 2 dochters, 2 schoonzoons en 5 kleinkinderen.

Fanatiek visser en natuur liefhebber.

1. Waar ben U geboren en getogen?

Ik ben geboren in de Kerkelaan, in het huis van Jan Bood, van de Schilders Bood. Daar woonden mijn ouders tijdelijk in, nadat mijn vader gevlucht was voor de Duitsers. Hij was gesnapt tijdens het konijnen stropen, en zou naar een kamp gestuurd worden. De dienstdoende officier heeft hem toen op tijdelijk verlof gestuurd, waarop hij vluchtte. De familie Bood zat in de kennis van de familie, en hebben mijn ouders en mijn oudere zus onderdak geboden. Een paar maanden na mijn geboorte zijn wij verhuisd naar de Holleweg, naast smederij Zeeman, waar ik opgegroeid ben.

2. Als Uw hobby Uw werk was geweest, welk beroep zou U dan uitoefenen?

Als het maar met de natuur te maken heeft. Boswachter of veldwachter ofzo. Dan wel in de Oosterzij polder, want daar kom ik al mijn hele leven. Daar ken ik van het AZ stadion tot de Limmer overdie elk weiland en elke sloot beter dan mijn eigen broekzak. Daar rondlopen en struinen is mijn grootste hobby, naast het vissen natuurlijk.

3. Wie zou U wel eens willen ontmoeten, en wat zou U zeggen of vragen?

Dhr. Kuiper, directeur van het Noord-Hollands Landschap. Dan kunnen we samen op mijn favoriete plek, bij de oude eendenkooi in de polder, onder het genot van een likeurtje Boswachter praten over de toekomst van de Oosterzij polder.

4. Wat is Uw mooiste jeugdherinnering?

Vroeger ging ik veel hutten bouwen in het Heilooerbos, samen met de jongens uit de buurt ( Piet Veldt, Jan en Kees Mulder, Theo Franse en Pieter Johannes) maar ook het priksleeen en schaatsen bij Nijenburg was geweldig. Maar ook met mijn vader Hein, kievitseieren zoeken en vissen in Camperduin.

5. Wat vindt U de mooiste plek in Heiloo?

Zonder meer het mooiste vind ik de achtertuin en het bos van Landgoed Nijenburg bij zonsopgang. Het is moeilijk te beschrijven waarom. De kleuren, de geuren en de geluiden van de natuur. Je hoort dan de kikkers en de vogels, je ruikt de natuur. Prachtig! Maar ook de Moersloot, beter bekend als de zomersloot aan de oostkant van Heiloo. Dan met name bij de oude eendenkooi. Daar staat een zeecontainer voor de schapen. Daar zitten en over de weilanden uitkijken.

6. Waarvoor kunnen ze U 's nachts wakker maken?

Een heerlijk wit bolletje van John Hoetjes, met door mijzelf vers gerookte zalm. Het recept heb ik van Huub Tervoort… Die zalm rook ik altijd zelf 'koud'. Eerst pekelen, en dan langzaam koud roken in mijn rookoven. Zalig!

7. Wat is het beste advies dat U ooit kreeg?

Die kreeg ik vroeger altijd van de oude koeboer Piet Groenveld waar ik toen werkte. Die zei altijd: 'Als je vroeg begint, dan ben je 's avonds nooit te laat!'

8. Wat weten de meeste Heilooers niet van U?

Wat ze niet van mij weten, hoeven zij nu ook nog niet van mij te weten. Hahahaha!

9. Wat zou U in het dorp aanpakken als U burgemeester was?

Ik zou het slechtste fietspad van Heiloo aanpakken, die van de Kanaalweg. En ik zou duidelijker en eerlijker zijn tegenover de agrariërs en de golfclub over de aanleg van de afslag van de A9! Dus spijkers met koppen slaan! Verder zou ik het net zo doen als de huidige burgemeester Romeijn. Ik vind hem erg betrokken bij de inwoners van Heiloo. Hij is er met elk evenement bij, en je kunt hem altijd aanspreken.

10. Antwoord van de persoonlijke vraag van john Hoetjes aan U: Je staat bijna dagelijks met Finn op station Heiloo, worden jullie vaak herkend door passanten en machinisten, en wat vind je van de ov poortjes?

John, ja zeker worden wij altijd herkend door de machinisten, conducteurs en passagiers. Ik sta er zo vaak met je zoon Finn, dat ze ons allemaal kennen! Als er een trein aankomt staan we altijd te zwaaien, en ze zwaaien ook allemaal terug. Als de trein gestopt is, drukt Finn altijd op het knopje om de deur te openen. Vaak volgt er dan een praatje met de machinist en de conducteur. Alleen die OV poortjes zijn waardeloos. Je moet een OV kaart hebben om alleen al op het station treinen te kijken. Je moet in en uit-checken. Je zou zeggen dat dat niets kost omdat we nergens naartoe reizen, maar vaak is er zomaar weer een bedrag afgeschreven. Dus zelfs treinen kijken is door de OV poortjes een dure hobby geworden!

Ik nomineer voor de volgende week Tien vragen aan ( en waarom..)

Piet Veldt, een rasechte Heilooër die ik al vanaf mijn geboorte ken. Een goede vriend, en de grootste kindervriend van Heiloo!

Mijn vraag aan Piet is: Piet, denk je nog wel eens aan de tijd dat we woonden aan de Oosterzijweg. Ik in de boerderij, en jij in de stacaravan bij buurman en buurvrouw Kuiper?

Met Gouden Dagen Heiloo naar het Cobra museum

HEILOO - Mevrouw Lundgren (69) had de wens nog eens naar het Cobra Museum te gaan, omdat dit met haar man helaas niet meer mogelijk was en het voor haar zelf niet makkelijk te realiseren was. Op 25 oktober is zij met een gouden vrijwilliger naar Amstelveen gereden en maakte zij een heerlijke dag mee met veel indrukken. Mevrouw Lundgren genoot van de mooie tentoonstelling en ook van de smakelijke lunch. Wilt u ook een wens indienen die Gouden Dagen Heiloo misschien realiseren kan, vul dan een wenskaart in. Deze is verkrijgbaar bij Het Trefpunt, de Woonzorgcentra De Loet en Overkerck, waar u deze tevens in kunt leveren. U kunt uw wens ook via www.welzijnheiloo.nl indienen. Voor meer informatie: tel. 072-5331297 en vragen naar Monique van Ling, of mail uw vraag naar goudendagenheiloo@gmail.com.

Back tot the '80's & '90's met Ben Liebrand en Juri V - Walkman vs Discman

HEILOO – Organisator Hugo Kraakman weet de juiste snaar te raken bij een breed publiek! It's partytime! Mensen van heinde en ver weten inmiddels wel 'waar dat feestje is'. Namelijk op vrijdag12 december in Fletcher Heiloo. De volgende avond strijkt het dance-circus in Steenwijk neer. De voorgaande edities van Walkman vs Discman van Fletcher Events & Heilectroo waren een schot in de roos; in 2013 was de – geheel in '80's & '90's sfeer aangeklede- zaal (met een capaciteit van 850 man) stijf uitverkocht. En niet alleen het publiek beleeft iedere keer een spectaculaire avond.

Het feit dat dance-grootheid Ben Liebrand dit jaar voor de derde keer vanuit het verre Canada naar Heiloo city komt, geeft aan dat ook hij geniet van dit toffe feestje. Een icoon in de jaren '90 voor dancemuziek. Zijn Millenniummix was een wereldhit. Hij heeft gewerkt met wereldsterren als Sting en Phil Collins. Hugo Kraakman weet te vertellen dat Liebrand als inspiratiebron aan de 'wieg' stond van Armin Van Buuren's carrière. Bij Walkman vs Discman 2014 in Fletcher Heiloo kun je drie uur lang (van 23.30 tot 02.30 uur) helemaal uit je dak gaan op een onvervalste livemix van de grootmeester van dancemuziek. Liebrand is alive and kicking!

De Veronica DJ Tour bijt dit jaar om circa 21.30 uur het spits af met niemand minder dan Juri Verstappen, beter bekend als DJ Juri V. Ook hij heeft zijn sporen als dj verdiend, onder meer met het bekroonde middagprogramma Somertijd. En elke zaterdagavond mixt hij de beste Club Classics Mix aan elkaar, eveneens te horen op Radio Veronica.

Kortom: twee megatoppers en een waanzinnige avond voor de prijs van slechts € 12,50 in de voorverkoop bij de receptie van Fletcher Heiloo, www.fletcherevents.nl en bij beide vestigingen van de Schrijverij in Heiloo. Aan de deur kost een ticket € 15,- . Voor een compleet avondje uit biedt Fletcher Heiloo een speciaal dinerarrangement: dineren plus ticket à 29,50 per persoon. Met een aantrekkelijke groepskorting vanaf tien personen! Wees er snel bij, want Walkman vs Discman geniet zelfs internationale belangstelling met partylovers uit Frankrijk en België. Toegang 21-plus.

Met Coen Doen de winter in

HEILOO – De doe-het-zelf-zaak Coen Doen is te vinden op een lichte en vooral royale locatie in het winkelcentrum 't Loo en het assortiment is daar dan ook naar. U kunt bij Coen Doen een grote sortering ijzerwaren en gereedschap en alles op gebied van elektriciteit en een fraai aanbod hang- en sluitwerk vinden. Ook kunt u hier terecht voor de beveiliging van uw huis (met politiekenmerk), evenals voor de montage van deze producten. De winter komt er weer aan en Coen Doen verkoopt schaatsen, maar slijpt ze ook. Verder biedt de winkel veel producten aan om de winter door te komen. Voor de feestdagen allerlei leuke, handige en mooie cadeau-ideeen. Met Coen Doen gaat u feestelijk en veilig 2015 in!

Kunst van 1boom in Cultuurkoepel Heiloo

HEILOO - Van 19 december tot 26 januari is in Cultuurkoepel Heiloo de expositie '1boom' te bewonderen. De rondreizende tentoonstelling 1boom van Stichting Vormgeving in Hout is een bijzonder project. 73 vormgevers en kunstenaars exposeren een grote verscheidenheid aan producten en objecten. Alles gemaakt van één boom, een 190 jaar oude inlandse eik. De recensies over de expositie, die op unieke locaties wordt georganiseerd zijn lovend. De expositie toont waartoe drogen, zagen, construeren, schaven, schuren, hakken, buigen en borstelen toe leidt. De expositie wordt donderdagavond 18 december om 20.15 uur geopend. Vrienden kunnen de opening gratis bijwonen. Via www.cultuurkoepelheiloo.nl kun je vriend worden voor €14.64 per jaar. Een bezoek aan de expositie kost € 5.-. Op 20 december is de expositie 1boom ook het decor voor een bijzonder kerstconcert van The Gents. Kaarten kosten € 15.00 en kunnen gereserveerd worden via info@vaart.biz.

Diversiteit bij genomineerden Ondernemingsverkiezing 2014

Foto Iwan Bronkhorst

HEILOO - De vakjury -bestaande uit Erik Minnema (Rabobank), Henk Smit (accountant), Annemarie Spaans (online media) en wethouder Fred Dellemijn- van de Ondernemingsverkiezing 2014 heeft tien bedrijven (in willekeurige volgorde) genomineerd. Te weten: Aristo, Iwan Bronkhorst, Café de Wit, GGZ Noord-Holland Noord, Pensionstal Sprenkeling, Tomtrade, Lookx, De Jong Vintage Design en Picturae. Dit zijn de Heilooër bedrijven die in aanmerking komen voor de felbegeerde waarderingsprijzen: de Ondernemingprijs en de In de Kijkerprijs. Na de stemronde, waarbij het publiek zijn stem met motivatie kon uitbrengen, is de jury in beraad gegaan en heeft aan de hand van de uitgebrachte stemmen en de criteria innovatie, duurzaamheid, toekomstvisie en de maatschappelijke waarde die de onderneming voor Heiloo heeft, bovenstaande kandidaten geselecteerd. Bedrijven – van klein tot groot- uit uiteenlopende sectoren, die in hun vakgebied gestaag aan de weg timmeren. Het verkiezingsthema van dit jaar, Samen werken of samenwerken, is uiteraard meegewogen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken wil de jury een goed beeld krijgen hoe er op de werkvloer in de dagelijkse praktijk uiting wordt gegeven aan het thema en hoe de omgang met de medewerkers is. Een eindtoets op solvabiliteit, liquiditeit en de continuïteit van de onderneming op de middellange termijn bepaalt welke bedrijven als winnaars uit de bus komen. Voor de Publieksprijs zijn de publieksstemmen doorslaggevend. De feestelijke uitreiking vindt dit jaar (voor het eerst) plaats in de Cultuurkoepel Heiloo op zaterdag 13 december.

Interieurhof

Mark en Ivonne Spaans, Hofplein 5, 1811 LE Alkmaar, tel. 072 – 5110672, www.interieurhof.nl, e-mail: info@interieurhof.nl.

ALKMAAR – ,,Waarom iets van ver halen, terwijl er op het gebied van interieurdesign zoveel moois in eigen land wordt gemaakt?" Dat zegt Mark Spaans, samen met zijn vrouw Ivonne, eigenaar van Interieurhof aan het Hofplein in Alkmaar. Ivonne is werkzaam in een tandartspraktijk in Heiloo en werkt in hun eigen zaak achter de schermen mee.

Interieurhof is gespecialiseerd in Dutch design. Liefhebbers van Hollandse meubelontwerpers kunnen hier hun hart ophalen; de showroom toont een uitgebreide collectie in Nederlands design! Interieurhof is dealer van Nederlandse merken zoals Thonet, Gispen, Coesel kasten (Uitgeest), Dutch Originals, Design on stock, Artifort,de Munk Carpets en vele andere. Gekenmerkt door een warme, tijdloze en toch eigentijdse uitstraling, stijlvolle vormgeving, hoogwaardige kwaliteit, functionaliteit en volop (zit)comfort. Dutch design wordt niet voor niets alom geprezen. ,,Bovendien vind ik de korte lijnen met de fabrikant prettig. Als de directeur van onder andere Coesel zelf in onze winkel langskomt, getuigt dat van binding met zijn product en liefde voor het vak."

Vertrouwen, door persoonlijk contact een band opbouwen met je klanten voor de langere termijn; daar draait het volgens Mark bij Interieurhof om. ,,En vertrouwen krijg je alleen als je een eerlijk, vakkundig advies geeft en goede service biedt. Goed luisteren naar de klant, dat vind ik belangrijk. Veel mensen hebben thuis op internet al veel opgezocht en weten in grote lijnen wat ze willen. Ik kan als interieurspecialist met een eerlijk advies helpen zoeken naar wat aan dat beeld voldoet. Een tevreden klant; daar doe je het voor."

Interieurhof biedt woonideeën in de breedste zin. Meubelen, verlichting, meubelstoffen carpetten van Hollandse makelij en leuke eigentijdse woonaccessoires en cadeauartikelen. ,,Wij nemen meubelen in onze collectie op van merken, die niet alleen mooi maar ook comfortabel zijn. Onze showroom laat slechts voorbeelden zien van de vele mogelijkheden die er zijn. Want een eetkamerstoel, fauteuil, bank of zithoek krijgt met een andere stof een heel andere uitstraling." Interieurhof biedt keuze uit de hele collectie van Designonstock verkrijgbaar in ruim honderd kleuren en dessins. Ook leer is mogelijk. De Bloqbank is zelf samen te stellen uit 22 losse elementen. En onder het label M.I Design biedt Interieurhof maatwerk in kasten en eettafels. ,,Samen met de klant wordt een kast of tafel op maat ontworpen; alles kan qua vorm en grootte, houtsoort en kleur." Mark legt uit dat maatwerk niet duurder is dan een 'gewone' kast. ,,Ook komen wij graag bij u thuis, om een persoonlijk advies op maat te geven. Adviseren en meedenken met u, dat is onze kracht." Kortom: Made in Holland op zijn best!

Cucina Italiana bij De Loocatie

Cannelloni gevuld met spinazie en artisjokken staat op het menu tijdens de Italiaanse weken bij De Loocatie. Foto Jürgen Dott

HEILOO – Restaurant De Loocatie staat van 27 november tot en met 9 december in het teken van de kleurrijke Italiaanse keuken. In een verfijnd herfstmenu komen de verschillende smaken van Italië uitgebreid aan bod. Na een mediterrane 'antipasto' van verse gegrilde vis met kruidige gnocchi volgt een 'primo piatto' van gevulde cannelloni met spinazie en artisjokken. Als hoofdgerecht wordt een smaakvolle herfstrisotto geserveerd. En natuurlijk mag een tongstrelende 'dolce' als afsluiter niet ontbreken. Op donderdag 4 december kunnen fijnproevers genieten van een bijzonder Italiaans menu, inclusief aperitief en wijnen voor € 49,50 per persoon. Wijnconsultant Sietze van Zanten van wijnimporteur Ad Bibendum presenteert dan bij het menu een aantal bijzondere wijnen. De maître-sommelier heeft zijn sporen verdiend in diverse met sterren bekroonde restaurants als De Vrienden van Jacob, Merlet en Le Ciel Bleu. Wilt u deze bijzondere wijn- & spijsavond meemaken? Reserveer dan tijdig (072-5333352) want het aantal plaatsen is beperkt.

Mega Kerstshow bij de Aalsmeerse Plantenhal

HEILOO - Zin in een gezellige Kerst 2014? Kom dan kijken bij de Aalsmeerse Plantenhal! Er is weer volledig uitgepakt en voor ieder wat wils. Zoveel aanbod voor in de boom, maar ook decoratie om makkelijk neer te zetten. Diverse eigen geselecteerde kerstbomen zijn er weer tegen messcherpe prijzen. Voor een kerststandaard, mand en verschillende soorten verlichting bent u ook op het juiste adres. Het personeel geeft graag een professioneel en persoonlijk advies voor al uw vragen. Uiteraard is er voor in huis weer een ruime keuze qua bloeiende planten. De opgemaakte bakjes die vaak als cadeau gegeven worden, genieten inmiddels in de wijde omtrek bekendheid. Zo rond Sinterklaas is het dus makkelijk uitzoeken! Ook dit jaar zijn er weer Kersworkshops, zie www.aalsmeerseplantenhal.nl. Bent u al op de nieuwe locatie met ruime parkeergelegenheid geweest? U bent van harte welkom op De Hoefsmid 25 1851PZ in Heiloo. Geniet van de sfeer!

EHBO'ers en vrijwillige brandweer oefenen noodscenario's

HEILOO – Een personeelsfeestje. Tien slachtoffers. Brandwonden, botbreuken en een bewusteloze secretaresse. Een onoplettend personeelslid negeerde het rookverbod en stak een sigaret op in het magazijn. Een ontploffing volgde, mensen raakten gewond, paniek brak uit en hulpverlening was nodig. Een heftig verhaal, maar gelukkig niet echt.

Het was het scenario van de eerste gezamenlijke oefenavond van de EHBO vereniging en de vrijwillige brandweer Heiloo. Drie oefenavonden werden in november georganiseerd door Helmi Bult (Helmi Bult EHBO) en Cees Kuiper, in samenwerking met de EHBO vereniging Heiloo en de Heiloose vrijwillige brandweer. Het doel van de avonden: de samenwerking tussen de EHBO'ers en de vrijwilliger brandweer optimaliseren. Op elkaar ingespeeld raken, zodat in geval van nood geen tijd verloren gaat. Drie realistische rampscenario's waren door Bult en Kuiper in scene gezet en werden uitgevoerd in de bedrijfspanden van installatiebedrijf Locas en stukadoorsbedrijf Frans Veldt te Heiloo. Familieleden van de organisatie, leden van de lokale motorclub MHC 75 en professionele 'nep-slachtoffers', zogeheten lotusslachtoffers, figureerden in de ramp. ,,Het was levensecht", aldus organisator Bult. ,,Dat is belangrijk als je goed voorbereid wilt zijn op een écht noodscenario." In drie teams werden de scenario's uitgevoerd. Er werd overlegd, gerustgesteld, verbonden en gereanimeerd. ,,Op deze avonden kunnen diverse technieken werden geoefend, kunnen fouten worden hersteld en kan er dus heel veel worden geleerd", verklaart Bult. ,,Ik heb van alle deelnemers gehoord dat ze het een geweldige ervaring vonden. Zeker voor herhaling vatbaar dus!" De organisatie, de Heilooër EHBO vereniging en de vrijwillige brandweer Heiloo, wil iedereen bedanken voor de hulp; in het bijzonder Locas en Frans Veldt, die hun bedrijfsruimte tot rampplek wilden laten inrichten.

Muziekschoolconcours 2014 Heiloo en Castricum

HEILOO - Op 29 november zullen jonge leerlingen van de Muziek- en Dansschool Heiloo en Toonbeeld in Castricum laten horen hoe fantastisch het is om klassieke muziek te spelen. In de strijd om de eerste, tweede en derde prijs treden ze op in de Nederlands Hervormde kerk in Castricum. Het zijn deze keer veertien enthousiaste muzikanten op blokfluit, viool, cello, piano, harp, dwarsfluit, gitaar en klarinet, die worden beoordeeld door een ervaren en vakkundige jury die bestaat uit violiste Clara Francois en pianist Wim Vlaar. Aanvang 13.00 uur in de Dorpskerk aan t Kerkpad 1, te Castricum.

Sinterklaas in Winkelhof 't Loo

HEILOO - Al een hele week staat er een prachtige stoel in Winkelhof 't Loo. Zaterdag 29 november komt Sint Nicolaas naar het winkelcentrum en zal in deze stoel plaats gaan nemen. Alle kinderen van Heiloo zijn van harte welkom om Sint Nicolaas te begroeten, een liedje voor hem te zingen of gewoon een handje te geven. Uiteraard heeft Piet voor alle kinderen wat lekkers.

Winterexpositie: glas en licht in de Hutkoffer

HEILOO - Dit weekend opent de Hutkoffer (Heerenweg 21 te Heiloo) met de eerste duo-expositie. Glaskunstenaar Lucia Admiraal heeft veelzijdig kunstenaar Lubbo de Graaf bereid gevonden om zijn ingetogen plantaardige lichtsculpturen te exposeren. Speciaal tijdens de donkere wintermaanden is gekozen voor het thema 'glas en licht'. Dit weekend heeft de Hutkoffer verruimde openingstijden om de lichtsculpturen optimaal te kunnen bewonderen. Zaterdag open van 12.00 tot 19.00 uur. Zondag open van 15.00 tot 19.00 uur. Daarna open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Behoefte aan betaalbare seniorenwoningen

HEILOO - CDA-Heiloo heeft inmiddels meerdere signalen gekregen dat er dringend behoefte is aan een initiatief voor betaalbare seniorenwoningen. Zoals een initiatief, waarbij op basis van een uitgekiend concept betaalbare seniorenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Zie hiervoor: www.apparterra.nl. CDA-Heiloo wil dat de gemeente dergelijke initiatieven actief oppakt en via het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) daarvoor de ruimte geeft. Indien er voldoende belangstelling is, is het de bedoeling om begin volgend jaar een informatieavond te organiseren waarbij zowel vanuit de gemeente als vanuit potentiële ondersteunende bedrijven informatie over dit soort initiatieven wordt gegeven. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels gemeld. Belangstelling melden kan via Hessel Hiemstra, Harrelaers 7 in Heiloo, per mail: jhhiem@quicknet.nl.

Uitslag Sinterklaas kleurwedstrijd Stationscentrum Heiloo

HEILOO - Het was héél erg moeilijk om een keuze te maken want er waren zoveel mooie kleurplaten ingeleverd! Het Haba spel van de Basseroet, Goud aan de Orinoco, is gewonnen door Sam Veroniek Boll, 6 jaar. Het Haba spel van de Basseroet, Dier op Dier, is gewonnen door Lotte Bakker, 6 jaar. Het jongenshorloge van Peek Juwelier is gewonnen door Wobbe Kruize, 7 jaar. Het meisjeshorloge van Peek Juwelier is gewonnen door de negenjarige Fleur Harsveld.

Adventsconcert in de Ter Coulsterkerk

HEILOO - Zondagmiddag 30 november, aanvang 14.30 uur, wordt er in de Ter Coulsterkerk in Heiloo weer het jaarlijks terugkerende Adventsconcert gegeven door het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor onder leiding van Martin Mans. De sopraan Karin ten Cate uit Heiloo verleent haar medewerking. Als gast is uitgenodigd de bekende pianist Jan Lenselink, en het orgel wordt bespeeld door Dirk Out. De entree bedraagt € 10.- Toegangskaarten reserveren: tel. 072-5332703 of 072-5323241 of donderdagmorgen 27 november van 10.00 tot 12.00 uur aan de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 Heiloo.

Adventsconcert in de Ter Coulsterkerk

HEILOO - Zondagmiddag 30 november, aanvang 14.30 uur ,wordt er in de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 te Heiloo weer het jaarlijks terugkerende Adventsconcert gegeven door het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor onder leiding van Martin Mans. De sopraan Karin ten Cate uit Heiloo verleent haar medewerking. Als gast is uitgenodigd de bekende pianist Jan Lenselink, en het orgel wordt bespeeld door Dirk Out. De entree bedraagt € 10.- Toegangskaarten reserveren: tel. 072-5332703 of 072-5323241 of donderdagmorgen 27 november van 10.00 tot 12.00 uur aan de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 Heiloo.

Klaverjassen in het Trefpunt

HEILOO - Leden van de bonden kunnen deelnemen aan de klaverjasmiddagen op donderdag 4, 11 en 18 december in het Trefpunt Heiloo. Aanvang 13.30 uur. Deelname € 3.- per persoon, inclusief koffie/thee. Op 4 december is een speciale sinterklaasmiddag met chocolademelk en speculaas. Voor meer informatie, tel. 072-5334419.

11 / 24

14 / 24

Integratie peuterspeelzaal in dagopvang Kits Oonlie

HEILOO - Al enige jaren wordt er gewerkt aan een harmonisatie tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Regels worden zoveel mogelijk gelijk getrokken en de subsidierelatie tussen gemeenten en peuterspeelzalen gaat drastisch veranderen. Voor zowel de peuterspeelzalen als de kinderopvang ontstaan door deze harmonisatie kansen.

Vroeger bestond nog een verschil in de wijze van opvang, zo was de peuterspeelzaal een voorbereiding op de basisschool en werden de kinderen op een kinderdagverblijf veelal verzorgd en opgevangen omdat de ouders moesten werken. Met name Kits Oonlie heeft de afgelopen jaren een verandering ondergaan. Net als de peuterspeelzalen heeft Kits Oonlie de voorbereiding naar de basisschool geïntegreerd in de dagprogramma's.

Kinderopvang Kits Oonlie grijpt deze kans aan door, naast dagopvang, ook opvang te bieden gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.15 en/of van 13.15 tot 15.30 uur. Doel hierbij is dat ouders een keuze hebben in de vorm van opvang en bij een wijziging in de thuissituatie en/of behoefte, er geen wijziging in opvanglocatie hoeft plaats te vinden. Hiernaast kunnen ouders, net als bij de dagopvang, ook voor deze vorm van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, waardoor de maandelijkse kosten liggen tussen €5,99 en €197,17. Deze nieuwe vorm van opvang start op 01-01-2015 op de locatie Boekenstein in Heiloo, maar u kunt uw kindje nu al inschrijven door te bellen naar de centrale administratie van Kits Oonlie, tel. 072-5323576 of door het sturen van een e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Stichting Welzijn Heiloo

Sinterklaas en Zwarte Pieten

Ook dit jaar verblijden Sinterklaas en zijn medewerkers het Trefpunt weer met hun bezoek. Op zaterdag 29 november wordt vanaf 10.00 uur hun komst met spanning afgewacht door een grote schare kinderen vergezeld van hun (groot)ouders. Het feest zoals we dat al jaren vieren. Entree € 3,- per kind.

Contactgroep Partnerverlies

Op dinsdag 2 december om 13.30 uur is de volgende bijeenkomst van de Lotgenoten Contactgroep Partnerverlies. Deze keer praten we over het onderwerp ''de feestdagen". Hoe waren die voorheen samen met je partner en hoe ga je ze nu invullen? Entree is €5,- incl. consumptie. Bel of mail voor meer informatie Karlijn Sengers, 072-5331297 of welzijnscoach@welzijnheiloo.nl

Dakgoot

De blaadjes zijn van de bomen, bij regenval kan de dakgoot weer gaan overstromen. Reinigen van de dakgoot gebeurt tegen een kleine vergoeding als u lid bent van de Servicepas. Opgeven voor servicepas en dakgootreiniging via tel. 072-5331297.

Dagtocht Amsterdam, onder andere Tuschinski

Zondag 14 december vertrekt de bus omstreeks 10.00 uur richting Amsterdam. In het bijna 100 jaar oude Tuschinski theater worden we ontvangen met een kopje koffie, waarna de rondleiding begint. U krijgt dan meer te horen over de architectuur (zowel Amsterdanse School, Jugendstil als Art Deco zijn herkenbaar), schilderingen, historie en wat anekdotes. De lunch is op de 7e etage bij La Place en in de middag volgt een rondleiding door de Centrale Bibliotheek op het Oosterdokseiland. De prijs is € 43,- all-in.

Sinterklaas Bingo

Zondag 30 november is er een Sinterklaas Bingo in het Trefpunt. Het blijft deze keer een verrassing wat u wint…..totdat u het cadeaupapier verwijderd hebt! We starten om 14.00 uur en de bordjes kosten per stuk € 3,50. Vrije inloop en U krijgt een kopje koffie/thee.

Grace Kelly in Paleis Het Loo

Zondag 4 januari 2015 rond het middaguur vertrekt de touringcar naar Paleis Het Loo. Daar bekijken we de expositie "Grace Kelly, prinses en stijlicoon". De expositie vertelt het verhaal van Gracia van Monaco, de filmster die werd opgenomen in één van de oudste Europese vorstenhuizen. Ook is er Winterpaleis Het Loo. Prijs € 42,50 all-in.

Glorie van de Gouden Eeuw.

Anja Kalis vertelt woensdag 10 december om 14.00 uur over De Nederlanden in de 17e eeuw. De Republiek was op allerlei gebied zeer succesvol. De zeventiende-eeuwse schilderkunst geeft aan wat de mensen toen bezig hield. In schilderijen uit die tijd zoeken we naar de "verborgen verleiders". Entree € 10,--.

Informatie uitvaart

Informatieochtend over de mogelijkheden bij een uitvaart op woensdag 10 december. Uitvaartbegeleidster Henny Stoop vertelt wat je uit handen geeft en wat je zelf kan doen, en over nazorg. Er is genoeg ruimte om vragen te stellen. Julia van Kappel geeft een impressie van live gezongen muziek tijdens een uitvaart. Aanvang 10.00 uur; entree € 3,50 incl. een kopje koffie/ thee. Meld tevoren svp dat u van plan bent te komen.

Decemberactie Lionsclub voor de voedselbank

Uw waardepunten kunt u inleveren bij Bruna aan de Heerenweg in Heiloo en bij Bakkerij Zoon, winkelcentrum 't Loo in Heiloo.

HEILOO/REGIO - Wegens het grote succes van vorig jaar, dit jaar geprolongeerd! Onder geselecteerde gezinnen, huishoudens en alleenstaanden verdeelt de voedselbank wekelijks pakketten met voedselproducten die merendeels door producenten en distributeurs van levensmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Er zijn nog al wat mensen afhankelijk van de voedselbank. Lionsclub Langedijk schiet de voedselhulp daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts waardepunten. De door U ingeleverde waardepunten zullen worden verzilverd voor pakken koffie die worden gedoneerd aan de voedselbank. DE steunt deze actie en heeft toegezegd de donaties met 15% te verhogen. Geef uw DE waardepunten nog meer waarde door deze ter beschikking te stellen aan onze voedselbank. Vorig jaar heeft deze actie landelijk 100.000 pakken koffie opgeleverd zoals u op bijgaande foto kunt zien. Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kunt u inleveren op de volgende adressen: Bruna boekhandel Heerenweg 67-69 Heiloo en Bakkerij Zoon, winkelcentrum Het Loo, Heiloo.

Tweedehands boeken verkoop voor goede doel

REGIO - Op 28 (van 09.00 uur tot 21.00 uur) en 29 november (van 09.00 uur tot 17.00 uur) houdt Soroptimisten Alkmaar en omstreken een verkoop van tweedehands boeken voor het goede doel. Tegenover de Albert Heijn in winkelcentrum 't Loo worden de boeken verkocht, waarvan de opbrengst gaat naar de Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije. Soroptimisten ondersteunt Unicef op onderwijsgebied en onder de noemer 'Back to school' worden de boeken verkocht.

Eigentijdse Kerstslinger

HEILOO - Het Nivon Heiloo biedt op dinsdagavond 2 en 9 december van 20.00 tot 22.00 uur een workshop 'Kerstslinger maken' aan onder leiding van docente May de Lange. De docente verzorgt het materiaal voor de eerste les, en voor de tweede les in overleg. Deze workshop wordt gehouden in ons Nivonlokaal in de Hofdijk, Mariënstein 178A in Heiloo. Info/opgave: info@nivonheiloo.nl of tel. 072 5333127/5333217. Kijk ook op www.nivonheiloo.nl.

Kerstmarkt bij Kwekerij Heiloo

HEILOO- De kerstmarkt bij Kwekerij Heiloo gaat binnenkort van start, op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december staat de gezellige kerstmarkt klaar met kramen, met de verkoop van vers gerookte paling en makreel en de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes, kerstplanten en openhaardhout . U vindt de Kwekerij Heiloo aan de Bullaan 2, tel. 072 5352225.

Boekenmarkt in het Trefpunt

HEILOO - Op zaterdag 29 november van 10.00 tot 13.00 uur is er de maandelijkse boekenmarkt in het Trefpunt, aan de Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. De entree is gratis. De opbrengst van deze boekenmarkt is bestemd voor sociaal culturele activiteiten en goede doelen. Als u nog boeken en platen heeft die u kwijt wilt, kunt u ze altijd naar het Trefpunt in Heiloo brengen, dat op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open is. U kunt ook bellen, tel. 072-5331297, dan wordt een afspraak gemaakt om ze op te halen.

Natuurwandeling Heiloo Noorderneg

HEILOO- Zondag 30 november is er weer een extra IVN-natuurwandeling in het recreatiegebied Noorderneg, aan de westkant van Heiloo. We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats bij zwembad het Baafje, aan de Omloop in Heiloo. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Aangelijnde honden mogen mee. Stevig schoeisel wordt aanbevolen vanwege hobbelige gedeeltes en warme en winddichte kleding komt vast ook van pas. Opgave vooraf is niet nodig. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen, tel. 072 532 5110; kijk ook op www.ivnnkl.net.

Voetmassage voor Serious Request

HEILOO - Voor de 3FM Serious Request actie: 'Hands off our girls' heeft Sandra van den Hoonaard haar actie: 'hands on your feet' aangemeld. Via haar persoonlijke actiepagina www.kominactie.nl/handsonyourfeet (Of tel. 06-23440281) kan iedereen zich aanmelden voor een relaxing voetmassage van een uur waarvan de opbrengst á 25,- geheel ten goede komt aan de actie van het Glazen Huis. 3FM vraagt met Serious Request 2014 aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlogen en conflicten slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Het Rode Kruis zorgt met de opbrengst van de actie voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding. Daar draagt Sandra van den Hoonaard graag een steentje aan bij. ,,Want handen hoor je naar mijn mening liefhebbend en verzorgend te gebruiken en nooit gewelddadig!"

Peuterochtend, speelochtend en voorleesfeestje in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op 28 november, 10.30 – 11.30 uur organiseert Bibliotheek Heiloo weer een Peuterochtend. Het boek 'Raad eens hoeveel ik van je hou' staat deze keer centraal. Deze ochtend wordt niet alleen voorgelezen maar ook samen spelletjes gedaan en geknutseld voor kinderen van twee tot vier jaar (en hun ouders/oppas). Zaterdag 29 november, 10.00 tot 14.00 uur) is de maandelijkse speelochtend. Voor alle kinderen ligt deze keer de gratis strippenkaart van de speelotheek klaar. En woensdag 3 december, 14.30 tot 15.15 uur, staat in het teken van het Sinterklaasfeest. Alle kinderen van drie tot zeven jaar zijn van harte welkom! Na het voorlezen wordt er natuurlijk nog even geknutseld en getekend.

HSV komt sterk terug

HEILOO - HSV speelde zondag uit tegen Alkmaarsche Boys. Tim Ibink kon na twaalf minuten spelen de bal niet genoeg snelheid geven om de keeper van Alkm. Boys te verschalken en in de volgende tien minuten redde Indy Klamer twee keer op een goede manier. In de 22ste minuut werd Indy verschalkt na een terechte penalty voor de Boys. Twee Minuten later schoot Tom Hafkamp net voorlangs na een goede actie met Charel van Dooren. Een snelle aanval van Alkmaarsche Boys, over de linkerflank van HSV, werd goed voorgetrokken en in het netje gedeponeerd: 2 – 0. HSV nam toen het heft in handen en via goed aanvalsspel werd de Boys-veste bestookt. Tom schoot vanaf de zestien meter hard in, maar de keeper redde met de voet. Jesper de Vré kon zijn versnelling langs de lijn jammerlijk geen goed vervolg geven; de bal ging hoog over. In de 40ste minuut dreigde een voorzet van Ruben Bugter naast te gaan, maar Jesper liep goed door en kon de bal terugplaatsen op het hoofd van Tim, wat 2 – 1 betekende. De tweede helft was vooral voor HSV. Jesper schoot tegen de lat maar in de 53ste minuut kopte Ruben de bal uit een vrije trap van William de Haan in: 2 – 2. En drie minuten later werd een goede crosspass van Charel gevolgd door een lage voorzet van Ruben, die door Tom werd ingetikt: 2-3. Het laatste gedeelte, met zeven minuten extra speeltijd gooide Alkmaarsche Boys alles hoog voor de pot, maar gescoord werd er niet meer. Volgende week komt SVA op bezoek in Heiloo.

De Foresters met lege handen na doelpuntenregen

HEILOO - De Foresters heeft zondag verloren van SJC. Na een enerverende wedstrijd werd het 4-6. Al na vijf minuten konden de Noordwijkers scoren, een doelpunt met een buitenspelluchtje. Niet veel later kon de opgekomen Dennis Nanne aan Nick Kramer de kans geven om gelijk te maken: 1-1. Hierna gingen de Egels door en konden Jesper Hut en Victor Langenburg scoren, allebei met een fraaie kopbal uit even zo fraaie voorzetten van Niels Haring. Even voor de rust wist SJC er nog 3-2 van te maken, hoewel de grensrechter en toeschouwers ervan overtuigd waren dat het buitenspel was. Het was na het onterecht afkeuren van de 2-1 vorige week en het 'gunnen' van de 0-1 eerder in de wedstrijd een frustrerend moment voor iedereen met een rood-wit hart. Ook na de pauze bleef De Foresters fris voetballen en de voorsprong had zeker vergroot kunnen worden. Het werd echter 3-3 na een counter van SJC. Er werd gewisseld vanwege blessures: Mitchell Zwart verliet het veld voor Stefan Vogel en diens 17-jarige broer Ruben kwam er in voor Victor Langeburg. Simon Duindam maakte hierna de mooiste goal van de middag met een snoeihard schot: 4-3. Fouten in de achterhoede leverden toch nog een niet meer verwachte achterstand op. Stefan Vogel kreeg nog rood wegens duwen tegen de SJC-grensrechter, voordat SJC even voor het eindsignaal er zelfs 4-6 van kon maken. Zondag spelen de Egels tegen De Kennemers, op 7 december komt Stormvogels op bezoek in Heiloo.

Lange reis basketballers Parkmobile U20 niet voor niets!

HEILOO - Het JU20 team van Flashing Heiloo heeft een felbevochten maar verdiende overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen Red Giants. In Meppel (Drente) werd het 53-54. Het team van coach Paul Aris vertrok naar het verre Meppel met slechts zeven spelers, waarvan twee debutanten: jeugdspeler Stan Kesten en Andrew Leek die na langdurige afwezigheid vanwege een enkelblessure, zijn eerste wedstrijd van dit seizoen speelde. In de fraaie sporthal Ezinge startten beide teams matig. Na het eerste kwart stond het 6-14. In het begin van het tweede kwart denderde Heiloo lekker door. Max Knegt en Robbert de Ruiter brachten Red Giants tot wanhoop (6-22 in de derde minuut). De Meppelse coach vluchtte in een time-out om erger te voorkomen. Het bleek succesvol. De flow van Heiloo kwam abrupt tot een eind. Met twee driepunters op rij kreeg Red Giants weer geloof in eigen kunnen. Gelukkig bleef Heiloo verdedigend overeind zodat aan het eind van het derde kwart de zes-punten voorsprong nog steeds overeind stond: 34-40. In het laatste kwart liep de spanning flink op. Red Giants klampte aan, maar wist niet door te drukken. In de laatste minuut leek het Meppelse team, wederom fel aangemoedigd, alsnog de kans aan het langste eind te trekken en kwam het langszij (53-53). Maar Heiloo bleef met grote wilskracht toch overeind en stelde de verdiende zege veilig. Flashing vierde deze 'pyrrus' overwinning als een kampioenschap. De scores: Jeroen Aris 8-11 (19), Robbert de Ruiter 10-7 (17), Arthur Kerst 2-6 (8), Max van Rixel 4-0 (4), Andrew Leek 0-4(4) en Max Knegt 2-0 (2). Komende zaterdag 29 november speelt Flashing thuis tegen Twente Buzzards. Aanvang: 17.30 uur in sporthal Het Vennewater te Heiloo.

Succes voor Dojo 't Loo

Foto: Menno Lesterhuis

HEILOO - Het jonge team van Dojo t Loo uit Heiloo heeft zaterdagavond in de tweede ronde van de West Friese Judo Competitie in Purmerend goede zaken gedaan. Ondanks dat zij het lichtste gewicht niet bezet hadden, wisten de Dojo 't Loo judoka's met 4-3 van Judo Yushi uit Nieuw Vennep te winnen. Winstpartijen waren er van Stan Greveling, Aldert Zwart, Kars Zoon en Timo Lesterhuis. De Heilooër equipe onder leiding van coach Kars Zoon wist daarna ook van Hikari uit Zaandam te winnen met 4-3. Na winst van Maarten Versteegh, Aldert Zwart en Thijs Lesterhuis, trok Timo Lesterhuis in de laatste pot de volle winst binnen. De wedstrijd van het dit jaar naar de hoofdklasse gepromoveerde team van Dojo 't Loo tegen de huidige koploper Tom van der Kolk bracht het publiek op de banken. In een reeks spannende wedstrijden verloren de Heilooërs met 3-4 nipt van de Alkmaarders. De derde ronde op 17 januari is Dojo 't Loo de gastheer. Uitgangspunt zal daarbij zijn om proberen zich dit jaar te handhaven in de Hoofdklasse. Voorlopig is het team goed op weg om dit doel te realiseren.

Viering 50 jaar Sint Adelbert-beeld

EGMOND-BINNEN - In het weekend van 13 en 14 december staat St. Adelbert centraal in Egmond-Binnen. Zaterdag 13 december wordt om 11.00 uur het beeld van Adelbert onthuld bij de begraafplaats te Rinnegom. Dankzij de hulp van sponsoren keert hij terug op de plek waar hij hoort. In hetzelfde weekend wordt het 50-jarig bestaan gevierd van de St. Adelbertuskerk aan het Kerkplein, waar om 11.30 uur het startsein wordt gegeven voor een feestelijk weekend met onder andere een expositie omtrent de afgelopen vijftig jaar en wat daaraan voorafging. Op groot scherm wordt doorlopend een vijftig jaar oude bouwfilm getoond, een prachtig tijdsbeeld die u niet mag missen. Op een andere plek in de kerk draait een film over de totstandkoming van de restauratie van het beeld van St. Adelbert. De dag wordt muzikaal omlijst door Eensgezindheid, New Voice en in de pauzes hoort u oude geluidopnames van de elpees van het jeugdkoor Jubal van weleer. Er is een markt waar u kaarsen van de Abdij, bier van Sancti Adelberti en spullen van de Wereldwinkel kunt kopen, maar ook kunt u zich informeren over de Lourdesreis, vrijwilliger of de kerstpakkettenactie van de kerk. Ook is de kerk open en kunt u een kijkje achter de schermen nemen. De dag wordt om 17.00 uur afgesloten. Zondag 14 december zal er een feestelijke mis zijn om 10.00 uur, die muzikaal wordt begeleid door Cantate Deo en New Voice, na de mis is er koffie met wat lekkers en kunt u tot 13.00 uur nog rondkijken op de expositie en de film bekijken. Voorafgaand aan de feestelijkheden ontvangt elk huisadres in Egmond-Binnen eind november een boekje met een overzicht van de afgelopen 50 jaar, maar ook aan wat daaraan voorafging.

Pim de Waard en Corinne Knaap tweede in MTB strandrace Scheveningen

REGIO - Zaterdag 22 november werd er naast de strandrace op Texel ook de strandrace in Scheveningen gereden. Ondanks dat er vele toppers op Texel aanwezig waren stonden er in Scheveningen ook een paar toppers aan de start. Zo reden Michel Kreder van de Garmin ploeg en Bart Brentjes met deze zware strandrace mee. Al snel na de start ontstond er een kopgroep van twintig man en deze werd op de moeilijke loop passages al snel uitgedund. Er bleef een kopgroep over van vier man waaronder Pim de Waard (Heiloo) van het strandteam Imming/De Zeeleeuw. Zij bleven bij elkaar tot vijf kilometer voor de finish en toen reed de latere winnaar Jurgen van Diemen bij de kopgroep weg op een lastige passage. Pim de Waard was de sterkste uit de achtervolgende groep en werd tweede vlak, voor nummer drie Sjors Handgraaf en op de vierde plaats Bart Brentjes. Michel Kreder werd op bijna twee minuten vijde. Jeroen Buter en Ewoud de Groot, twee andere toppers uit de regio werden zesde en zevende. Bij de dames werd Zeeleeuw Corinne Knaap (Heiloo) knap tweede, ondanks dat haar ketting eraf was gevallen, waardoor de sterk rijdende winnares Laura Hak haar voor bleef.

Haar voor Stichting Haarwensen

EGMOND-BINNEN Naar aanleiding van de film Pijnstillers heeft Sanne Beers, 11 jaar, uit Egmond-Binnen haar lange blonde haren laten afknippen. In totaal dertig centimeter heeft Patricia Hemmer afgeknipt voor Stichting Haarwensen. Sanne is heel blij met haar vlotte korte kapsel en hoopt op deze manier andere meiden ook aan te zetten tot het doneren van hun haren voor het goeie doel.

Brand plaatst schuur in verleden tijd

AKERSLOOT – Een brand heeft vrijdagavond een schuur achter een woning aan de Schouw in Akersloot verwoest. Brandweer Akersloot werd even voor negen uur gealarmeerd. Zij waren dan ook snel ter plaatse om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een wasdroger. De schuur kan als verloren worden beschouwd.

Open audities bij C-Squad voor 'Chimère'

REGIO - Op 27 en 28 november houdt muziektheatergroep C-Squad open audities voor iedereen die graag wil zingen dansen en/of acteren in een zelfgeschreven musical. Na het succes van het sprookje 'Er was eens…' welke vorige week in theater De Beun op de planken werd gebracht, start de groep vanaf januari volgend jaar met de voorbereidingen voor de nieuwe musical Chimère die in november 2015 opgevoerd zal worden. Voor Chimère heeft C-Squad een nieuwe regisseur aangetrokken in de persoon van Michael Bot (onder andere bekend van de jongerenserie Spangas en de soap Onderweg naar morgen). Muzikale leiding is wederom in handen van Christiaan Wijnker. De audities vinden plaats in de repetitieruimte van C-Squad, in het voormalig postkantoor in Castricum. Meer informatie en aanmelden kan via auditie@c-squad.nl of kijk op www.c-squad.nl.

Pak rammel voor Vredeburg 2

LIMMEN - Op vrijdag 21 november speelde het tweede zestal van Vredeburg een bondswedstrijd tegen De Wijker Toren 4. Op dezelfde avond werd ronde acht van de interne competitie afgewikkeld. Het verschil met de tegenstander bleek toch wel erg groot. Robin Rommel, Hidde Ebels, Gertjan Hafkamp, Remi en Dick Aafjes verloren allen hun partij. Slechts de dekselse Barry Blekemolen wist, op het tweede bord, zijn partij te winnen. Op de een of andere manier lukt het Blekemolen keer op keer om zijn tegenstanders in tijdnood beslissende fouten te laten maken. Blekemolen staat nu op de onwaarschijnlijke score van 8 uit 8. Maar voor Vredeburg 2 was het slechts de eretreffer: met 1-5 was er sprake van een pak rammel. In de interne competitie leverden Harold Ebels en Bert Hollander een spectaculair gevecht, waarin de lopers van Hollander net zo sterk bleken als de toren en het paard van Ebels. Ook de partij tussen Kees Aafjes en Nico Pepping draaide na een lange zit uit op een remise, waar beide spelers zich tevreden mee toonden. Marlies Sturk speelde ijzersterk en versloeg Jaap Limmen die een moeizame start van het schaakseizoen kent. Ronald van der Storm mocht van geluk spreken dat zijn tegenstander Gijs Pouw een eindspel met, een pion meer, niet goed afwikkelde en alsnog de bietenbrug op ging. Oudgedienden Jos Admiraal en Harry Levering speelden een fijne pot schaak, waarin Admiraal met zijn fijnzinnige techniek afwikkelde naar een gewonnen eindspel. Adri Beentjes merkte dat er geen kruid gewassen is tegen een Niels Hageman in vorm. Kansloos werd Beentjes van het bord gedrukt. Ed Stolp nam de koningstelling van Sandra Hollander onder vuur met dame, toren, paard en loper en daar was de stelling niet tegen bestand. Komende vrijdag is het aan het eerste zestal van Vredeburg om zijn koppositie in de bondscompetitie te verdedigen.

Sterke start van schaker Dick Oostrom bij Oppositie

HEILOO - Dick Oostrom is als nieuw lid van Oppositie direct belangrijk. Van de eerste acht partijen heeft hij er vier gewonnen, drie remise gespeeld en een verloren. Dat brengt hem op een totaal van 5,5 punten en naar een derde plaats op de ranglijst. Deze week versloeg hij Cor van Etten, toch ook geen kleintje binnen de club. In dezelfde ronde bouwde Simon Smit onverstoord verder aan zijn voorsprong op de ranglijst door winst op Tjerk Voskuil. Joop Kerst voegde een puntje toe aan zijn totaal, dankzij een misgreep van Herman Limmen op de 44e zet, in een stand die, zoals dat in schakerskringen heet, potremise was. Peter Folkertsma bleef goed meedraaien. Tegen de sterke Kees Jongkind bereikte hij een remise. Harry de Jager bereikte datzelfde resultaat tegen eerste-teamspeler Fred Smith. Een bewijs voor de goede vorm waarin Harry verkeert. Jan Jonkheer en Piet Manni boekten belangrijke overwinningen op respectievelijk Matthijs Mühren en Bastiaan van Dam met een lichte stijging op de ranglijst als gevolg.

Zilver voor Daniëlle Sweep

LIMMEN - In het afgelopen weekend turnden alle selectiemeisjes van sportvereniging TIOS uit Limmen hun eerste competitiewedstrijd. Op zaterdag beten Suzanne de Jong en Mila Dekker de spits af. Suzanne draaide goed op brug (10.70) en sprong (10.25) maar viel helaas van de balk. Ook Mila viel van de balk maar turnde wel een prachtige vloeroefening (11.20). Het leek wel of balk op zaterdag het struikelblok was, want ook Jill Leyen bleef er niet op. Gelukkig turnde zij een goede streksalto bij sprong en werd daarvoor beloond met een 13.70! Op zondag was er dan toch een medaillewinnares bij TIOS. Daniëlle Sweep deed voor het eerst mee en had er veel zin in. Sprong en brug turnde ze uitstekend en de scores lagen boven de 13 punten. Ze eindigde op een welverdiende tweede plaats. In de laatste wedstrijd betraden Mei lou Fontein, Emma Hulsebosch en Daniëlle Dam de turnvloer. Ze hadden alle drie pech. Emma zwaaide torenhoog aan de brug(14.40) maar draaide de verkeerde kant op bij de vloer. Mei lou deed het heel goed op vloer(13.70) en brug(14.10) maar vergat iets op de balk. Daniëlle startte sterk op brug(11.10) maar raakte geblesseerd bij de vloer waardoor haar plannen om op het podium te komen, in de war werden geschopt. De volgende competitiewedstrijden vinden plaats op 17 en 18 januari.

Turnsters GTH behalen mooie resultaten

Boven. V.l.n.r. achter: Noa, Elise, Brechtje, Esmee en Sophie. V.l.n.r. voor: Pien, Nicole, Didi en Sara.

REGIO - Zaterdag 22 november kwamen negen turnsters van GTH in actie op de eerste voorwedstrijd. In de ochtendwedstrijd was het de beurt aan de pupillen Elise Ten Bruggencate, Sophie Denneman, Esmee Mul en Noa Faas. De meisjes begonnen de wedstrijd aan brug, zowel Esmee (14.05) als Noa (13.80) turnden een super strakke oefening. De wedstrijd werd vervolgd op balk en vloer. Op vloer wist Sophie een keurige oefening neer te zetten, wat haar een 13.10 opleverde! De wedstrijd werd afgesloten op sprong. Elise liet een goede overslag en hoge salto zien; 13.3. Tegelijkertijd turnde junior Brechtje van Haneghem een stralende vloeroefening leverde haar het hoogste cijfer op in haar categorie: 11.6! In de middagwedstrijd turnden instappers Pien de Boer, Sara van Uitert en Didi Boersen. Ze begonnen met sprong. Sara opende de wedstrijd met twee supersprongen: 13.55. Aan de brug werden de oefeningen prima uitgevoerd. Daarna balk, Pien turnde een strakke maar vooral nette oefening; 12.6! Het laatste onderdeel was vloer. Hier zette Didi een sterke oefening neer: 13.00. Tijdens deze wedstrijd turnde ook pupil Nicole de Jong, zij heeft een goede wedstrijd gedraaid met als knaller de 13.70 voor haar prachtige vloeroefening! In het eindklassement zijn mooie resultaten behaald, zowel Esmee (vijfde) als Nicole(derde) mochten een prijs in ontvangst nemen.

Veel podiumplaatsen voor judoka's JC Groefsema

HEILOO - Afgelopen weekend was het een prijzenregen voor Judoclub Groefsema. Maar liefst dertien judoka's stonden op het podium op respectievelijk het Waterland Toernooi en het Witte Bandentoernooi in Purmerend. Op het Waterland Toernooi kwamen Roos Graafland, Luuk Zijp en Tijn van Straalen in actie. Roos beklom na zes partijen judoën de hoogste trede op het podium en werd kampioen. Luuk pakte het brons en Tijn kwam helaas net iets te kort voor een podiumplaats. Op het Witte Bandentoernooi kwamen elf judoka's van Judoclub Groefsema in actie. Een eerste plaats was er voor Jasper Madderom, Melle Hooning en Yke Metselaar. Zilver was er voor Ruben Lahat, Lars Wokke, Chris de Forest, Cees Admiraal en Tygo Richter. Brons veroverden Joep van Schagen, Lau de Groot en Christoph Carper. De coaches Sander en Wesley Groefsema kijken tevreden terug op het judoweekend. Want er werden niet alleen veel prijzen gewonnen, ook lieten de judoka's mooie technieken zien. Het eerst volgende toernooi waar de judoka's van JC Groefsema in actie komen is het Kerstballen Toernooi in Limmen.

Verlangen naar de Uitkijkpost

REGIO - Ook in Alkmaar wordt de Uitkijkpost graag gelezen. Judith van den Ende kijkt wekelijks verlangend uit naar haar Heilooër krant die de buurvrouw meebrengt. Ze woont prettig in Alkmaar, maar heeft nog steeds binding met Heiloo en de bewoners, vaak nog steeds bekenden. Ook activiteiten voor de kinderen zijn leuk om toch mee te krijgen zo. Haar kinderen Meis en Boet kijken dus even gezellig mee.

BSG reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers

Foto Bertil van Beek

HEILOO/REGIO - Heilooërs die op school hebben gezeten aan de Berger Scholengemeenschap aan de Rondelaan 34 te Bergen opgelet: Op zaterdag 18 april 2015, van 13:00 tot 18:00 uur, organiseert de BSG een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Oud-medewerkers krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze dag. Aanmelden voor oud-leerlingen kan door 5 euro over te maken naar NL44 INGB 0793464854 t.n.v. I.J. Polak en M. Meeter, onder vermelding van achternaam, voornaam en examenjaar/jaar van uitschrijving. De aanmelding is pas definitief nadat het bedrag is overgemaakt. Ben je al benieuwd wie er nog meer komt of wil je digitaal alvast bijkletsen met oud-klasgenoten? Het evenement is ook op Facebook zichtbaar.

Klaverjasdrive in Akersloot

REGIO - Het klaverjasseizoen in café de Vriendschap in Akersloot is ondertussen in volle gang en zaterdag 29 november wordt hier weer een grote drive gehouden. Deze drives zijn altijd op zaterdagavond en iedereen is welkom. De aanvangstijd is 20.00 uur en men kan zich telefonisch opgeven; tel. 0251-312866. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Senseo koffiezet apparatuur , weerstations, pannensets, fruitmanden, paling en nog veel meer. Naast de drive vindt er ook altijd een super verloting plaats waarbij dezelfde prachtige prijzen te winnen zijn.

Duinlopers Snertloop 2014 in de zon!

Foto: Martine Keijser

REGIO - Zaterdag 22 november werd de derde editie van de Duinlopers Snertloop gelopen. Zo'n 35 (Duin)hardlopers én drie viervoetige lopers hebben onder zonnige omstandigheden een mooi en vooral off the road route door het prachtige bos- en duingebied bij 't Woud afgelegd. Het parcours bevatte een paar uitdagende klimmetjes en tegelijkertijd was er voldoende wildlife te bewonderen zoals nieuwsgierige Schotse Hooglanders op het pad en stoïcijnse Exmoor pony's bovenop de duinen. Na afloop was er voor iedereen een glimmende medaille én natuurlijk een gezellige Snert & Zopie.

Fjoertoer Egmond op radio en tv

EGMOND - Radio en TV80 besteden zaterdag 29 november volop aandacht aan de Fjoertoer Egmond, de sprookjesachtige avondwandeltocht door de Egmonden langs bakens van licht. Te horen tussen 16.00 uur en 23.00 uur. TV80 maakt een reportage die op maandag en dinsdag meerdere keren te zien is. Radio 80: 105.9 FM, 96.5 kabel, rtv80.nl (klik op 'radio' en 'luister live'). TV80: digitaal kanaal 784, 240 Mhz en digitaal kanaal 44.

Uitslagen 19 november Dames Sans Atou

HEILOO - A-lijn: 1. Ds.Kuijt- van Lochem 59,38; 2. Valk-Vos 58,85. B-lijn: 1.Erkamp-Claus 58,33; 2.Kromhout-Scholten 55,21. C-lijn: 1.Visser-Hessing 64,58; 2.Sanches-Rosloot 59,90.

De biefstukzwam gespot

HEILOO - Op vrijdagochtend, tijdens een wandeling met de honden in het Heilooër Bos, vond Anita Spreij deze mooie biefstukzwam.

A.s. vrijdag 28 nov. start de sale @ SUNNY DREAMS nu 40 % korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072-533 9441

HOVENIERSBEDRIJF
ELSMAN
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
T: 072 533 8298 of
hovenierelsman@quicknet.nl

PIERONNE. Vandaag in balans morgen weer blij! Nieuwetijdstherapeut, Kindercoach, Reading en Healing. Info@pieronne.nl T: 06 5026 0730

KERSTMARKT bij KWEKERIJ HEILOO op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige KERSTMARKT met kramen, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 2225

UW MEUBELS WEER ALS NIEUW!!! Schuren-beitsen-lakken of gespoten in een
duurzame coating in elk gewenste kleur!!!
Ook voor het opknappen van uw keukendeurtjes kunt u bij ons terecht!
Meubelatelier de Schouw, Lamoraalweg 69,
1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel.: 072-5064133

A.s. vrijdag 28 nov. start de sale @ SUNNY DREAMS nu 40 % korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072-533 9441

Te huur GARAGE aan de WERKENDELSLAAN € 105,= p/mnd. T.K. gevr. ANSICHTKAARTEN/Foto's/RECLAMEzegels tot '65. T: 533 7863

KERSTMARKT bij KWEKERIJ HEILOO op het terrein van GGZ-NHN. Alle zaterdagen en zondagen in december een gezellige KERSTMARKT met kramen, ook verkoop van vers gerookte paling en makreel, de hele week kerstbomenverkoop, kerststukjes en kerstplanten en openhaardhout. U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2 in Heiloo T: 072 535 2225

BLOKDIJK MAKELAARS
HEILOO

Gratis waardebepaling
Gratis vervoer naar de notaris
072-8885072 / 06 3096 5285

TEGELZETTER nodig!
Vrijblijvende prijsopgave.
Leveranties mogelijk.
Tel. 06 2280 4764

A.s. vrijdag 28 nov. start de sale @ SUNNY DREAMS nu 40 % korting over de gehele modecollectie o.a. op please, reinders, joshv, my-brand, ya-ya en nog veel meer (m.u.v. de nieuwe collectie). Stationsplein 3, Heiloo T: 072-533 9441

Nu GRATIS bij SCHOONHEIDSSTUDIO072 een huidadvies en opmaken bij een Basic Treatment. Tot en met 31 december is deze behandeling van 67,50 voor 55,00 euro. T: 06 1773 8524 / 072 879 5084. Kennemerstraatweg 452
www.schoonheidsstudio072.nl

BLOKFLUITLES mooi opstart instrument v. kind/volw vanaf 6 jaar. In gezellige kleine groepjes leer je blokfluiten en noten lezen. Geef je snel op want we beginnen jan 2015. Voor meer info: E. Agterberg T: 06-2288 912

www.hoveniersbedrijfdepopu-
lier.nl Al 25 jaar het adres voor
al uw TUINWERKZ. HEDEN. O.a. snoeien, onderhoud, aanleggen van oude- en nwe tuinen, sier- en herbestr. Het plaatsen van SCHUTTINGEN. Gratis ontwerp enz. Alles is bespreekbaar. Ingeschr. KvK, goudengids. Bel voor een vrijbl. prijsopg. 072-888 4612


BOUWBEDRIJF
TERLUIN

Voor al uw aan-, ver- en
nieuwbouw. Ook renovaties.
Kozijnen, deuren, ramen.

Vrijblijvend prijsopgaaf:
T: 072 505 3395

AVC COMPUTERS
Kanaaldijk 97 KOEDIJK
-Levering nieuwe PC's
-Reparatie alle merken
-Halen/brengen mogelijk
Gratis parkeren & koffie
072-750 4000 (sinds 1984)

Diverse GEBRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN vanaf € 500,=. BOSMAN TWEEWIELERS, Westerweg 295 Heiloo
T: 533 1241
www.bosmantweewielers.nl

SCHILDERSBEDRIJF
LIMMEN


50% korting

heeft nog tijd voor al uw
schilderwerk, binnen en buiten.

T: 06 4247 9384

Te Huur: GARAGEBOX aan de DROONECAMPSTRAAT te Heiloo. Voor informatie kunt u contact opnemen met: De Makelares, Robijnstraat 32, 1812 RB te Alkmaar T: 072-5408566 e-mail: info@demakelares.nl

TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met deskundig tuinonderhoud en het snoeiwerk en winter klaarmaken van uw tuin. T. 06 1827 8367

PIANOLES BIJ U THUIS

De lessen zijn ontspannen,
deskundig en op maat gemaakt voor elke leeftijd.
Bel 06 1750 6967

Te huur 3-kamerAPPARTEMENT in LIMMEN 97m2, Balkon (Z), grote berging. Nabij Bushalte € 825,= p.m. excl G/W/L T: 06-2466 8038

Te huur GARAGEBOX aan de SPORTLAAN in LIMMEN. T: 072 505 2905

BOUWBEDRIJF Mart Metzelaar. Voor al uw nieuwbouw, verbouw en timmerwerkzaamheden. Tel. 072 505 2977 - 06 5132 0570.
info@martmetzelaar.nl

GARAGEBOX TE HUUR in Heiloo aan de Werkendelslaan. Huursom is € 105,- per maand. Beschikbaar per direct.Schiftelijk: info@komeetvastgoed.nl of bel 06 1081 9857

Ervaren HULP in de HUISHOUDING en STRIJKSTER heeft uren over om uw strijkwerk te doen. Voor informatie kunt u bellen na 18.00 uur T: 06 3017 6335

ORIGINEEL cadeau voor Sint of Kerst? Bon voor massage of pedicure. Voordelig en goed. 072 5334906 Center Care

TEIJSSE & VOOREN ZONWERING Rechtstr. van fabriek. Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens, garagedeuren, infrarood terrasverwarming en Velux zonwering. Ook voor reparatie en montage. Bel: 06 5329 4460

HEEL HEILOO BAKT SINTERKLAASACTIE voor kinderen. Versieren Sinterklaascupcakes op 29/11 en 02/12. Zie www.heelheiloobakt of bel 072 533 3287

BARRY DE VRIES
AUTO'S. In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
Industrieterrein Oosterzij 4/f,
1851 NT Heiloo.
Tel: 06 2159 8809

INTERIEURVERZORGSTER gevraagd voor zakelijk/privé. Uren in overleg. Bel met 072 533 0175 of mail naar info@uitkijkpost.nl

Kom naar de leukste kringloop
KRINGLOOP HEILOO,
nabij Karwei, De Oude Werf 7.
Open di t/m za 10-17 uur
Inbreng en gratis ophalen
072-5334000 of
info@kringloopheiloo.nl
Nu ook pin.

GROTE COLLECTIE ELEKTRISCHE FIETSEN in vele uitvoeringen. Demo-modellen aanwezig. Bosman Tweewielers, Westerweg 295 Heiloo tel. 533 1241
www.bosmantweewielers.nl

Reparatie / Verkoop:
NIEUW- en GEBRUIKTE
ROLLATORS
en SCOOT-
MOBIELEN
. Proefrijden op scootmobiel is mogelijk.
www.descooterbox.nl
T: 06 2202 0702

CENTER DESIGN woonwinkel. NET binnen: nieuwe voorraad ORIGINELE geschenken voor SINT of KERST! Van vaas tot kastje. Hier vind je het. Deze week extra leuke AANBIEDINGEN! Slimpad 36 Heiloo

PERSOONLIJKE COACHING "je eigen koers". Tijd om jezelf te ontwikkelen en je te focussen op wat je wilt bereiken. Ga de uitdaging aan! T: 06-1222 3315

UITVAARTZANGERES JULIA VAN KAPPEL zingt klassieke liederen om uw BEGRAFENIS nog persoonlijker te maken (met pianobegeleiding). www.uitvaartzangeresjuliavankappel.nl. Tel 06 2083 1142

DE SCOOTERBOX repa-
reert alle merken scooters en
fietsen + het onderhoud. Wij
halen uw fiets/scooter gratis
op. Ook levering nieuwe.
www.descooterbox.nl
Tel. 06 2202 0702

Ambachtelijke SCHILDER
heeft nog tijd over, ook voor
timmerwerkzaamheden en
dakreparatie enz. Vrijbl.
prijsopgave, geen aanbeta-
ling; betaling na tevreden-
heid klant. Ingeschr. KvK
Tel. 06 3811 1577

VAN GOGH'S IRIS
HOVENIERS, voor al uw tuinwerkzaamheden, onderhoud, aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002
www.iristuinen.nl

SPANNINGSKLACHTEN? Vermoeid, Pijnlijke spieren? Neem even tijd voor jezelf en gun je lichaam ontspanning. VITALIS massagepraktijk. OPENINGSAANBOD 20% korting; 1 uur voor slechts € 30,=. Dom Huybenlaan 6 Egmond-Binnen. ook 's avonds en za. Bel Vitalis 06 1521 9400

JOS BUYS BESTRATING. Straatwerk voor bedrijf & particulier. T. 06 5064 1386

Gevr. KLEDING, schoenen, linnengoed en leuke spulletjes voor HONG.-ROEMENIE. Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-506 9052

GARAGE/OPSLAGRUIMTE te huur aan de Westerweg Heiloo achter nr 83.
Ca 32m2. Zolder, water, stroom 380V. € 140,= per maand. T: 06 5268 6882

AUTOWASSTRAAT CARCLEANING HEILOO Ook voor het totaal reinigen van uw auto. Nijverheidsweg 19a. Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur;
Za 09.00 - 12.00 uur.
T: 072 532 0294
www.carcleaningheiloo.nl

FLEXIBEL uw huis van binnen! UW HUISSCHILDER. T: 06 1995 7999

Grote collectie GEBRUIKTE dames-, heren- en kinderfietsen in div. uitvoeringen.
BOSMAN TWEEWIELERS Westerweg 295 Heiloo
www.bosmantweewielers.nl Tel. 533 1241

Ervaren ALLROUND HOVE-
NIER
biedt zich aan voor onderhoud van tuin, plantsoen e.d. € 15,= p/u. T: 06 2657 0403

MEUBELSTOFFEER-
DERIJ OP MAAT.
Het
adres v. STOFF. v.
bankstellen, FAUTEUILS,
Eetkamerstoelen enz. enz.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. T.: 072 572 3020
Ingeschr. KvK

PEDICURE
Elly Coffeng-Kaandorp
Ook reumatische, diabetische
voet. T: 072-533 2787.
Patrijsakkers 5, Heiloo.
Oók bij u thuis.

VD PUTTEN boom en tuinverzorging
Vlot, vardig en schappelijk
Met respect voor de natuur
T: 072-540 8052 / 06 1821 8386

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM

DROOGLOOPMATTEN
nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info

STOFZUIGERKRAAM

GEWICHTSCONSULENTE SANDRA ZOON Gezond leven met een gezond gewicht! Gewichtsproblemen aanpakken zonder dieet? Maak een afspraak of kom even langs. De Kistemaker 34 Heiloo, 06 5732 2934 E: sandrazoon.gewichtsconsulente@gmail.nl W: www.sandrazoongewichtsconsulente.nl

KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE te huur in LIMMEN. Turnkey 50 m2 € 295,= per mnd. Bel 072 532 0731

N.VONK (SIER)BESTRA-
TING
, schuttingen, tuinaan-
leg, onderhoud. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Leve-
ring materiaal tegen scherpe
prijzen, tel. 072-5402681 of
06 3014 7208

Te koop 2 KINDERFIETSEN voor 3 en 6 jaar. Elk € 20,= T: 06 5149 4537